UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA

Save this PDF as:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA"

Transkript

1 EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU UYGUN OLMAYAN MENFAATLERE ĐLĐŞKĐN SAYILI POLĐTĐKA (Hediyeler, Đkram ve Eğlence ile Siyasi ve Bağış Niteliğindeki Katkılar dâhildir)

2 Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Politika Açıklaması Rüşvetle Mücadele Kanunları Uygun Olmayan Çıkar veya Menfaat Ödemelerinin Yapılmasına Đlişkin Euromedic Politikası Kolaylaştırma Ödemelerine Đlişkin Euromedic Politikası Hediyeler, Đkram ve Eğlenceye Đlişkin Euromedic Politikası Siyasi ve Bağış Niteliğinde Katkılara Đlişkin Euromedic Politikası Kırmızı bayraklar Uygun olmayan menfaatler... 5 i

3 1 Politika Açıklaması Euromedic tüm rüşvet ve yolsuzluk şekillerine karşıdır ve faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerde yürürlükte olan rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına ve yönetmeliklerine uyacaktır. 2 Rüşvetle Mücadele Kanunları Rüşvete ilişkin kanunlar ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Tüm çalışanların çalışmakta oldukları ülkede geçerli olan rüşvete ilişkin kanunlar hakkında bilgi sahibi olması ve bunlara uyması önemlidir. Rüşvet genel olarak herhangi bir şahıs tarafından doğrudan ya da aracılar yoluyla bir kamu görevlisine, söz konusu görevlinin resmi görevlerini yerine getirmesine ilişkin olarak görevlinin kendi adına ya da başka bir üçüncü şahıs adına iş alma ya da elde tutma veya işlerin yerine getirilmesinde diğer uygun olmayan bir çıkarın elde edilmesi için uygun olmayan maddi bir çıkarın veya başka bir menfaatin kasten teklif edilmesi, bunlara ilişkin bir sözün verilmesi ya da verilmesi olarak tanımlanır. Çoğu ülkede rüşvetle mücadele kuralları, rüşvetin ödenmesini, kolaylaştırma ödemelerinin yapılmasını ve etkilemek amacıyla uygun olmayan işlemlerin yapılmasını yasaklar. Etkilemek amacıyla uygun olmayan işlem yapılması, bir şahsa üçüncü bir şahsın eylemlerini veya görevlerini etkilemek amacıyla ikna etmek üzere uygun olmayan bir menfaatin verilmesidir. Çoğu ülkede rüşvete ilişkin kanunlar özel sektör için de geçerlidir ve üstlerine karşı görevlerini yerine getirme konusunda herhangi bir temsilciden bir menfaat elde edilmesini bir suç olarak kabul ederler. Rüşvet uygun olmayan bir menfaattir ve nakit para, varlıklar (hediyeler), kredi, iskonto, seyahat masraflarının iadesi, konaklama, eğlence veya hizmetler olarak verilebilir. 3 Uygun Olmayan Çıkar veya Menfaat Ödemelerinin Yapılmasına Đlişkin Euromedic Politikası 3.1 Euromedic çalışanları alıcının eylemlerini alıcının pozisyonuyla ya da şirketin faaliyetleri veya işiyle ilişkili olarak etkilemek amacıyla bir vekile, temsilciye, aracıya veya başka bir şirketin çalışanına ya da bir kamu görevlisine doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir değere sahip olan bir şey teklif etmemeli, bir ödeme yapmamalı, bu konuda söz vermemeli ya da söz konusu şeyi vermemelidir Bir vekile, temsilciye, aracıya veya başka bir şirket çalışanına ya da bir kamu görevlisine doğrudan ya da dolaylı olarak uygun olmayan komisyonlar, aracılık ücretleri, rüşvetler, para iadeleri veya diğer ödemeler gibi uygun olmayan menfaatler teklif etmemeli, bir ödeme yapmamalı, bu konuda söz vermemeli ya da söz konusu menfaatleri vermemelidir başka bir şirketi kendi vekillerinin, temsilcilerinin, aracılarının veya çalışanlarının doğru ve dürüst hizmetlerinden mahrum bırakmamalıdır. Euromedic bu amaç doğrultusunda uygun olmayan davranışların yapıldığının düşünülmesine neden olabilecek ve miktar ya da sıklık açısından fazla olan ikram, eğlence veya hediyeler sunmamalıdır. Tüm ikramlar,, eğlenceler ve hediyeler makul düzeyde ve uygun olmalıdır ve ERAS gerekliliklerine uymalıdır. 3.2 Euromedic çalışanları 1

4 3.2.1 diğer şirketlerle olan ilişkilerinde yolsuzluğa bulaşmamalı, doğru, açık ve dürüst olmalıdır faaliyetlerini veya işlerini sürdürdükleri ülkelerin ticari rüşvetlere ilişkin kanunlarına uymalıdır. Đkram, eğlence ve hediyeler konusunda ek yönergeler için, lütfen bölüm 7 ye ve Çıkar çatışması ve eğlence ile hediyelere ilişkin politikaya bakın. 4 Kolaylaştırma Ödemelerine Đlişkin Euromedic Politikası Uygun olmayan bir çıkar kamu görevlilerinin başka bir şahsın yasal veya hizmetlerini başka bir hakka sahip olmasına imkan verecek şekilde yerine getirmesine ikna etmek üzere yapılan ödemeleri, yani Kolaylaştırma Ödemelerini de kapsar. 4.1 Kolaylaştırma ödemeleri kabul edilemez Euromedic, dünyanın herhangi bir bölgesinde kamu görevlilerine kolaylaştırma ödemelerinin yapılmasını kabul etmez. Bir ödemenin kolaylaştırma ödemesi olup olmadığından emin değilseniz, Genel Kurula danışmalısınız. 4.2 Zorla yapılan ödemeler yapılmalarının ardından derhal rapor edilmelidir Bir kamu görevlisi tarafından, bir Euromedic çalışanından veya çalışanın bir aile üyesinden herhangi bir neden olmadan hapse atılmak da dâhil olmak üzere fiziksel bir zarar vermek tehdidiyle zorla ödeme alındığında, eğer ödeme yapılmazsa, Euromedic çalışanı talep edilen ödemeyi yapabilir. Ancak, söz konusu zorla yapılan ödemeler sözlü ve yazılı olarak Genel Kurula, Genel Kurula ulaşılamaması halinde ise Uyumluluktan Sorumlu Müdüre derhal rapor edilmelidir. Genel Kurul, herhangi bir gecikme olmadan söz konusu zorla ödeme talebini ve yapılan ödemeyi yerel ya da diğer uygun yargı bölgelerinde emniyet yetkililerine bildirip bildirmemeye karar verecektir. Burada, zorlama güç, tehdit, fiziksel zarar veya yaralama ile bir şeyin (özellikle, paranın) talep edilmesi ya da elde edilmesidir. Ekonomik zarar veya iş kaybı tehdidi ile yapılan bir ödeme talebi, Euromedic Kurallarında veya bu Politikada belirtilen anlama göre zorlama değildir. Zorlama ile alınan bir ödeme, Kolaylaştırma Ödemesi değildir. Hiçbir istisna olmadan, söz konusu zorlama ile yapılan ödeme, ödemeyi alan şahıs ve söz konusu ödemenin amacı, Euromedic Grup Kurallarına uygun olarak doğru bir şekilde Şirket hesap defterlerine ve kayıtlarına yansıtılmalıdır. 4.3 Önceden yetki alınmasını gerektiren belirli ödemeler Bazı çok nadir ve istisnai durumlarda, Genel Kurul rutin bir hükümet işlemi için bir ödeme yapılmasına izin verebilir. Söz konusu ödemeler için önceden yetki verilmesi için yapılan talepler yazılı olarak Genel Kurula bildirilmeli ve en azından aşağıda belirtilen koşullara uymalıdır: Ödemenin yapılacağı alıcı ve kendisinin hükümette sahip olduğu pozisyonu belirtilmeli; Yapılması gereken hükümet işlemini güvence altına almak da dâhil olmak üzere, söz konusu ödemenin yapılmasına ilişkin özel durumları ayrıntılı şekilde açıklamalıdır. 2

5 Genel Kurul kararını verirken, önerilen ödemenin talep edildiği ve yapılacağı yargı bölgesindeki kanunları gözden geçirmeli ve önerilen bu ödemenin neden olacağı iş risklerini dikkate almalıdır. Genel Kurul, kendi takdir yetkisine bağlı olarak nitelikli bir müşavirin yerel bazdaki yasal görüşünü alabilir ve/veya şirket dışından yolsuzlukla mücadeleyle ilgilenen bir müşavire danışabilir. Genel Kurulun kararı yazılı olarak verilmelidir. 5 Hediyeler, Đkram ve Eğlenceye Đlişkin Euromedic Politikası 5.1 Euromedic veya Euromedic çalışanları tarafından sağlanan ikram, hediyeler ve eğlence Eğlence, ikram ve hediyelerin maddi bir değeri vardır. Bunlar, yemekler, ödüller, ulaşım, seyahat, tatil tesislerinin kullanımı, biletler, takvimler, hediye çekleri veya sponsorluklar, büyük spor etkinlikleri, konserler, tiyatro ve diğer kültürel etkinlikler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli şekillerde olabilirler. Euromedic çalışanlarına şirket dışından şahısların verdiği hediyeler ve sağladığı eğlencelere bu Politikada yer verilmemiştir. Bu konu hakkında ek yönergeler için, Davranış Kurallarına ve Çıkar Çatışmasına Đlişkin Politikaya bakın. Hediyeler ve eğlence rüşvet olarak kullanılabilir. Bunları verirken ya da sağlarken amaç yolsuzluk olmasa bile, söz konusu alıcının uygun olmayan bir şekilde etkilenmesine veya söz konusu hediye veya eğlenceyi Euromedic adına uygun olmayan bir çıkar elde edilmesi için yapılan bir girişim olarak algılamasına dair bir risk söz konusudur. Bunları verirken ya da sağlarken amaç yolsuzluk olmasa da, söz konusu hediye veya eğlencenin alıcıyı uygun olmayan bir şekilde etkilemeye ilişkin bir girişim olarak yorumlanması riski de dâhil olmak üzere, bu durumun bir yolsuzluk durumu olarak kabul edilebilme ihtimali vardır. Uygun olmayan hediyeler veya eğlence, Euromedic'in utanç duymasına ve itibarımıza zarar gelmesine neden olabilir (aynı zamanda cezai yükümlülük riski de vardır). Euromedic e iş verilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak kamu görevlilerini veya özel şahısları etkilemeye ilişkin herhangi bir girişimin yapılması ya da hediyeler veya eğlenceler sağlayarak Euromedic adına avantaj sağlayacak başka faaliyetlerde bulunulması kesinlikle yasaktır. Bu nedenler, Eğlence, Đkram ve Hediye teklifleri her zaman Euromedic Davranış Kurallarına ( Kurallar ) ve bu Politikaya uymalıdır. Euromedic tüm yolsuzluk şekillerine kesinlikle karşı olsa da, bazı yargı bölgelerinin özellikle kamu görevlilerine rüşvet konusunda endişeleri olduğunu bilmekte ve bu konuya saygı duymaktadır. Buna uygun olarak, Euromedic aşağıdaki kurallarda da belirtildiği şekilde kamu görevlilerini ilgilendiren durumlarda daha fazla özen gösterecektir. 5.2 Kamu görevlilerine sağlanan eğlence, hediyeler ve ikram Açık bir devlet ihalesinin olduğu durumlarda, herhangi bir kamu görevlisine kesinlikle bir hediye, eğlence veya ikram sağlamamalısınız. Yukarıdaki kurala tabi olarak, genel olarak izin verilen hediye ve eğlence ya da ikram şekilleriyle ilgili örnekler şunlardır: Bir alım kararının alınmasının ardından şirketin teşekkürlerini iletmesi için sağlanan küçük bir hediye veya hatıra eşyaları (örn. bir buket çiçek ya da projenin tamamlanmasının anısına bir resim). 3

6 5.2.2 Euromedic logosu taşıyan şemsiye, şapka, kalem ve takvim gibi promosyon eşyaları Verilecek yemeğin alıcının kademesi veya pozisyonu ile uygun olması şartıyla iş toplantıları ve görüşmeleri sırasında sağlanan yemek hizmeti. Yalnızca bu toplantılara veya görüşmelere dahil olan bireyler davet edilmelidir. Söz konusu yemekler, içinde bulunulan koşullara bağlı olarak bir kantinde, bir toplantı odasında veya yakınlarda bulunan bir restoranda gerçekleştirilebilir. Restorana veya restorandan yapılacak ulaşımlar kurum tarafından sağlanacaktır Örneğin, Euromedic in teknik kapasitesinin gösterilmesi için herhangi bir Euromedic tesisinin ziyaret edilmesi veya sözleşmeye göre bir devlet çalışanının bir Euromedic tesisinde eğitim alması için gerekli olan ziyaretler için kamu görevlilerine yönelik olarak uçak bileti ücretleri ve otel konaklamaları da dâhil olmak üzere seyahat masrafları. Bir kamu görevlisine ya da bir kamu görevlisinin aile üyesine ya da yakın bir iş arkadaşına, Euromedic tesislerinde yapılacak bir toplantıya ilişkin olarak bir kamu görevlisine sağlanan ve 200 Euro aşmayan yemekler ve serinletici içkiler dışında sunulan herhangi bir Eğlence, Hediye veya Đkram için değerine bakılmaksızın Uyumluluktan Sorumlu Müdürün önceden yazılı izni gereklidir. Genel olarak yasaklanan eğlence, hediye ve ikramla ilgili bazı örnekler şunlardır: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Nakit ödemeler, Müsrif akşam yemeklerine davetler veya diğer eğlence türleri, Aşırı lüks ikram şekilleri, örn. lüks oteller, Alış-veriş seyahatlerinin ücretlerinin ödenmesi, Bir iş amacı ile doğrudan bağlantılı olmayan seyahatler için seyahat masraflarının ödenmesi. Euromedic in ofislerine veya tesislerine yapılan ziyaretlerle birleştirilmiş tatil seyahatlerine izin verilmez. Birinci sınıf uçak biletlerinden kaçınılmalıdır, Toptan avans ödemelerinden kaçınılmalıdır ve Genel Kuruldan ve Uyumluluktan Sorumlu Müdürün ek onayına tabi olarak, yevmiye ücretleri doğrudan alıcıya değil, kamu kurumuna ya da kamu şirketine ödenmelidir ve Yukarıda belirtilen küçük hediyeler veya hatıralar, promosyon eşyaları ve faaliyetler dışında eşlere veya bir kamu görevlisiyle yakın bir şahsi ilişkisi olan kişilere hediye veya eğlence. 5.3 Özel bireyler için eğlence, hediyeler ve ikram Kamu görevlisi olmayan bireylere (yani, tamamen özel kurumlarca istihdam edilen şahıslara) sağlanan (serinletici içkiler, yemekler veya herhangi bir eğlence etkinliği dâhil olmak üzere) Eğlence veya Đkramlar ürünlerinin ve hizmetlerinin satılması gibi doğrudan Euromedic in işleriyle ilişkili olmalı ya da doğrudan Euromedic in iş çıkarlarını desteklemelidir, yasal olmalı, tutar açısından makul düzeyde olmalı ve içinde bulunulan koşullara uygun olmalıdır, hiçbir şekilde uygunsuz olmamalıdır ve 4

7 5.3.4 eğlencenin veya hediyenin değeri kişi başına 100 Euro dan az olmadıkça Uyumluluktan Sorumlu Müdür tarafından onaylanmalıdır. 5.4 Ön onay ve para iadesi Herhangi bir Eğlence, Hediye veya Đkram için bir ön onayın alınmasının gerektiği durumlarda, talep Harcama Talebi Onay Sistemi ( ERAS ) üzerinden başlatılmalıdır. ERAS başvurusu, iş birimi sorumlusunun onayını ve ERAS formunun tamamen doldurulmasını gerektirir. ERAS talep formunda yer alan bilgiler, özet olarak alıcıların düzgün bir tanımını ve talep edilen harcamanın değerini, doğasını, iş amacını ve diğer şartları belirtmelidir. Doldurulan ERAS talepleri son olarak Uyumluluktan Sorumlu Müdür tarafından gözden geçirilmeli ve onaylanmalıdır. Para iadesi için yapılan tüm talepler, üçüncü şahıs faturalarının asıllarını da içeren belgelerle ya da kamu görevlisi olmayan bireyler durumunda, para iadesinin talep edildiği harcamayı kanıtlayan kabul edilebilir belgelerle desteklenmelidir. Para iadeleri için yapılan talepler, harcamanın tarihini, görevli olanların isimleri ve iş ilişkilerini ve harcama amacını içermelidir. Yukarıda belirtilen kurallara uygun onaylara sahip olmayan harcamalar için para iadesi yapılmayacağını lütfen unutmayın! 5.5 Kayıt tutma Tüm Eğlence, Đkram, Hediye, Eğitim, Đyi Niyetli Tanıtım veya Sözleşmeye Đlişkin Masraflar, Euromedic in hesap defterlerinde ve kayıtlarında düzgün bir şekilde tutulmalıdır. 6 Siyasi ve Bağış Niteliğinde Katkılara Đlişkin Euromedic Politikası 6.1 Siyasi katkılar Euromedic adına siyasi partilere, adaylara ve kamu görevi için yapılan kampanyalara yapılan katkılara, Uyumluluktan Sorumlu Müdür ve Genel Kurul tarafından yazılı olarak izin verilmelidir. Kendileri adına hareket eden çalışanlar, siyasi partilere, adaylara veya kamu görevi için yapılan kampanyalara katkı sağlama veya sağlamama konusunda kurum tarafından teşvik edilmezler. 6.2 Bağış niteliğindeki katkılar Euromedic adına yapılan bağış niteliğindeki katkılar, Đcra Kurulu Başkanı (CEO) tarafından veya kendisinin bu konulara ilişkin olarak görevlendirdiği temsilcisi tarafından önceden onaylanmalıdır. 6.3 Kayıt tutma Euromedic adına yapılan tüm siyasi ve bağış niteliğindeki katkılar, doğru bir şekilde hesap defterlerine kaydedilmeli ve Euromedic kayıtlarında tutulmalıdır. 7 Kırmızı bayraklar Uygun olmayan menfaatler Kırmızı bayraklar, mantıklı bir insanı meydana gelmiş yasal olmayan veya uygun olmayan bir davranış ya da ileride meydana gelebilecek bu tür bir davranışa ilişkin yüksek risk konusunda uyaran durumlardır. Bu tür durumlarda, önerilen bir eylemin gerçekleştirilmesinden önce ek araştırma, inceleme/denetim çalışması ve danışma eyleminin yapılması gereklidir. 5

8 Aşağıda verilen örnekler kapsamlı örnekler değildir. Herhangi bir çalışan bu kırmızı bayraklardan herhangi birinin farkına varması halinde, bunu derhal uyumluluktan sorumlu müdür ya da yardım hattına bildirmelidir. 7.1 Kırmızı bayraklar/alarm Uluslararası Şeffaflık Yolsuzluk Algılama Endeksine veya diğer endekslere göre yolsuzluk yapılan veya yüksek riskli bir yer olarak kabul edilen bir ülkede iş faaliyetlerini sürdürmek Herhangi bir şahsın [KĐM?] kamu görevlilerine uygun olmayan ödemeler veya kolaylaştırma ödemeleri yaptığı ya da bu yönde bir eğilimi olduğuna dair şüpheler/iddialar Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallığın rüşvete ilişkin kanunlarda, kara para aklamayla mücadele ve terörle mücadele kanunlarında ve yönetmeliklerinde belirtilen iş ilkelerine geçmişte veya gelecekte uymanın reddedilmesi [KĐMĐN TARAFINDAN?] ya da inceleme/denetim sorularına cevap vermeme isteği Đnceleme/denetim araştırmalarına yetersiz, tam olmayan veya şüpheli bilgiler vermek veya verilen cevaplarda veya belgelerde yanlış yorumlara ya da tutarsızlıklara yer vermek Dürüstlüğe ilişkin şüpheler veya yasal, uygun ya da etik olmayan davranışları ilgilendiren veya bu konuda olumsuz bir itibara sahip olunmasına ilişkin şüpheler [KĐMĐN Emniyet yetkililerinin gerçekleştirdiği resmi ve resmi olmayan soruşturmaların veya önceden alınmış mahkûmiyetlerin var olması [KĐMĐN Kanunların veya yönetmeliklerin ya da Euromedic politikalarının izlenmesinin gerekmediğini belirten öneriler [KĐMĐN Belli bir ülkede norm veya teamül olarak kabul edilmesi nedeniyle yasal olmayan davranışların kabul edilebilir olduğunu belirten öneriler [KĐMĐN Yürürlükte yeterli bir uyumluluk programının veya davranış kurallarının olmaması ya da bunların benimsenmesinin reddedilmesi [KĐMĐN Paravan şirketlerin kullanılması [KĐMĐN Bir kamu görevlisi ile ilişki içerisinde olma veya yakın bir ilişkiye sahip olma [KĐMĐN Kamu görevlisi olan şirket sahipleri, önemli ortaklar veya [MÜŞTERĐLERĐN? SATICILARIN?] idari müdürleri Asıl şirket sahibi veya intifa hakkı sahibinin teşhis edilmesinin reddedilmesi [KĐMĐN Bir kamu görevlisinin belli bir şahsın [KĐM?], şirketin ya da bireyin seçilmesi veya görevlendirilmesini talep etmesi, istemesi, bu konuda ısrar etmesi veya istekte bulunması Yazılı bir sözleşmenin uygulanmasının reddedilmesi [KĐMĐN TARAFINDAN?] veya yazılı bir sözleşmenin gerekmesine rağmen bu tür bir sözleşme olmadan hizmetlerin gerçekleştirilmesinin talep edilmesi. 6

9 Ürün, hizmet, alan veya sektör hakkında deneyim veya geçmiş bilgilerinin olmaması [KĐMĐN Yeterli tesislerin veya kalifiye personelin olmaması [KĐMĐN Alışılmadık derecede yüksek bir komisyonun istenmesi [KĐMĐN Ödemenin nakit veya nakde eşdeğer yapılmasında ısrar edilmesi [KĐMĐN Ödemelerin hizmetlerin verildiği ülkenin dışında yapılmasında ısrar edilmesi (özellikle banka gizlilik kanunları olan deniz aşırı yargı bölgelerinde) [KĐMĐN Bir üçüncü şahsa veya aracıya ödeme yapılmasında ısrar edilmesi [KĐMĐN Avans ödeme talepleri veya primler ve başarı ücretleri gibi ücret artışlarının talep edilmesi [KĐMĐN Kimlikleri ifşa edilmeyen şahıslarla ücretin paylaşılması [KĐMĐN Düzgün faturaların sağlanmasının reddedilmesi veya şüpheli faturaların sağlanması [KĐMĐN Sahte faturalarının sağlanmasının teklif edilmesi veya sağlanması [KĐMĐN Yerine getirme kapasitesine sahip olunmayan bir hizmet sözleşmesi talebinde bulunulması [KĐMĐN 7

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCELER, SPONSORLU SEYAHATLER ve DİĞER İŞ İKRAMLARINA İLİŞKİN İLKELER Ekim 2014 GİRİŞ Bu İlkeler BİLGİ nin tüm görevlileri, yöneticileri, tam zamanlı

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki her türlü iş girişiminde rüşvet veya uygunsuz ödeme

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER MAGNA INTERNATIONAL INC. RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her türlü iş girişiminde ve her ülkede

Detaylı

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI Sayfa 1 / 5 POLİTİKAYA GENEL BAKIŞ Bu politika PepsiCo nun Global Davranış Yasası ile birlikte, aşağıda belirtilen durumlar hakkında net bir çerçeve sunarak PepsiCo'nun tüm iş ilişkilerinde etik ve sorumlu

Detaylı

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI

PepsiCo, Inc. GLOBAL RÜŞVETLE MÜCADELE UYUM POLİTİKASI Sayfa 1 / 5 POLİTİKAYA GENEL BAKIŞ Bu politika PepsiCo nun Global Davranış Yasası ile birlikte, aşağıda belirtilen durumlar hakkında net bir çerçeve sunarak PepsiCo'nun tüm iş ilişkilerinde etik ve sorumlu

Detaylı

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR

VESUVIUS plc. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Giriş VESUVIUS plc RÜŞVETİ VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEK VE İÇİN İŞ KURALLARINA İLİŞKİN ESASLAR Bu Politika iş etiği konusunda rehberlik sağlamak için hazırlanmıştır. Bu politika tüm Vesuvius şirketlerinin

Detaylı

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI

EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI EUROMEDIC ŞĐRKETLER GRUBU DAVRANIŞ KURALLARI Đçindekiler Başlıklar Sayfa 1 Giriş ve genel bakış... 1 1.1 Giriş ve Genel Politika Açıklaması... 1 1.2 Davranış Kuralları... 1 1.3 Sorularınız olduğunda -

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELERİ MAGNA INTERNATIONAL INC. HEDİYE VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4

1.3. Banka Adına Hareket Eden Veya Banka ya Hizmet Veren Kişi Ve Kuruluşların Yükümlülükleri... 4 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 2 1.1. Amaç... 2 1.2. Kapsam... 2 2. TANIMLAR... 2 2.1. Rüşvet... 2 2.2. Yolsuzluk... 2 3. YETKİ VE SORUMLULUKLAR... 3 1.1. Banka nın Yükümlülükleri... 3 1.2. Çalışanların

Detaylı

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ

F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ F O R SAF E R TRA DE RÜŞVETLE MÜCADELE TÜZÜĞÜ 1 İçindekiler İcra Kurulu Başkanının Mesajı... 3 1. Genel kurallar... 4 1.1. Coface rüşvete karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır... 4 1.2. Tüzük

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası : 1/ 5 1. Amaç Bu politikanın amacı rüşvetçilik ve yolsuzluk karşıtı politikaları ve davranışları tanımlanmak, rüşvetçilik ve yolsuzluk durumlarında Kuralkan ın bulunduğu konumu belirlemek ve bu mücadelede

Detaylı

Yolsuzlukla mücadele politikası

Yolsuzlukla mücadele politikası Yolsuzlukla mücadele politikası 1 AMAÇ ve KAPSAM 1.1 Yolsuzlukla Mücadele İhlallerinin Bildirimi 1.2 Yolsuzlukla Mücadele Kurallarının İhlali ve Sonuçları 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER 2.1 Sıfır Tolerans Taahhüdü

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş. nin

Detaylı

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz

Etik ve Bütünlük. Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz Etik ve Bütünlük Uyumluluk Üçüncü şahıslar için kılavuz i Üçüncü şahıslar ifadesiyle Syngenta veya bizim adımıza ürün veya hizmet tedarik eden kişileri ya da şirketleri kastetmekteyiz. ii Kamu görevlisi

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

(a) tüm çalışanların Aperam ın hediye almama politikası prensiplerini anlamalarını sağlamak;

(a) tüm çalışanların Aperam ın hediye almama politikası prensiplerini anlamalarını sağlamak; Aperam Şirket Politikası Aperam Hediye & Ağırlama Politikası İlk belge olarak Liderlik Ekibi tarafından 17 Kasım 2017 de onaylanmıştır. Kapsam Bu politika Aperam ın tüm çalışanlarını kapsamaktadır. Amaç

Detaylı

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir

Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi bir dilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve şirket dışı yayınlarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...

İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI... İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM...2 1.1 YOLSUZLUKLA MÜCADELE İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ...3 1.2 YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURALLARININ İHLALİ VE SONUÇLARI...3 2 ÖNE ÇIKAN İLKELER...3 2.1 SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ...3

Detaylı

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu

Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış. Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Yolsuzluğa Karşı Mücadeleye Genel Bakış Abbott ile iş Yapan Firmalar için bir Eğitim Kılavuzu Amaç Abbott etik ve yasalara uyumlu bir şekilde işini yürütmeyi taahhüt etmektedir ve ABD Yurtdışı Yolsuzluk

Detaylı

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları. Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları. Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları Satıştaki Aracılar- için Kısa Tanıtım 1 ULUSLARARASI YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLITIKALARI Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Politikaları Bu belge, ABD nin Yabancı

Detaylı

Etik Davranış Politikası

Etik Davranış Politikası Etik Davranış Politikası Müşterilerimiz ile İlişkilerimiz Amacımız, mükemmel müşteri hizmeti sunmaktır. Doğruluk, güven ve dürüstlük yaptığımız her işte temel ilkemizdir. Müşterilerimizin döviz ve uluslararası

Detaylı

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI PRYSMIAN RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI Tüm Prysmian Group çalışanları, hangisi daha kısıtlayıcı ise onu dikkate alarak, Rüşvetle Mücadele Politikası veya görev aldıkları veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

TURKCELL TOPLULUĞU. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi

TURKCELL TOPLULUĞU. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi TURKCELL TOPLULUĞU Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi 1 İÇİNDEKİLER-I Rüşvet ve Yolsuzluk Nedir? Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Neden Önemlidir? Politika Kimi Kapsar? Sorumluluklarımız Nelerdir? Bildirim

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

Valeo İş Ortakları Rüşvetle Mücadele Riskleri Farkındalığı. Rüşvetle Mücadele Uyumluluk Programı. November 2013 I 1

Valeo İş Ortakları Rüşvetle Mücadele Riskleri Farkındalığı. Rüşvetle Mücadele Uyumluluk Programı. November 2013 I 1 Valeo İş Ortakları Rüşvetle Mücadele Riskleri Farkındalığı Rüşvetle Mücadele Uyumluluk Programı November 2013 I 1 November 2013 Rüşvetle mücadele farkındalık Programı: Gerekçe Biz Valeo da, Etik ve Uyumluluğa

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Akçansa

Detaylı

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU

RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU RÖNESANS İŞ ETİĞİ ve DAVRANIŞ KURALLARI KILAVUZU Rönesans, kurulduğu günden bu yana tarafsızlık, adillik, şeffaflık, dürüstlük, güven ve iş ahlakı başta olmak üzere en üst düzeyde etik ilkeleri benimsemiş

Detaylı

Taahhütname. Etik Kurallar

Taahhütname. Etik Kurallar Etik Kurallar Doküman No : 1. GRP 08.4.3 Yayın Tarihi : 141203 Revizyon No : 150121-002 Revizyon Tarihi : 13.10.2015 Doküman Revizyon Tarihçesi REVİZYON TARİHİ YAZAN REVİZYON NO REVİZYON AÇIKLAMASI 13.10.2015

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

CONDOR PETROLEUM INC. YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

CONDOR PETROLEUM INC. YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1 AMAÇ & KAPSAM CONDOR PETROLEUM INC. YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI ("Politika") Amaç. Condor ve bağlı ortaklıkları, yürürlükte olan tüm yolsuzlukla mücadele mevzuatına tam uygun hareket etmekle ve iş

Detaylı

SEYAHAT YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik No:RB. YN. 14 Revizyon No: 2 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi :

SEYAHAT YÖNETMELİĞİ. Yönetmelik No:RB. YN. 14 Revizyon No: 2 İlk Yayın Tarihi: Mayıs 2014 Revizyon Tarihi : 1. AMAÇ: Bu yönetmelik, HAYDAN KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MOTİF KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEKİLA KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Şirketlerinin tüm birimlerinde çalışan personelin iş seyahatleri

Detaylı

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Teva Küresel Yolsuzlukla Mücadele Politikası 02-001.01 Genel Bakış: Aşağıda yer alan politikada, dünya çapındaki tüm Teva faaliyetleri için geçerli olan yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele kanunlarıyla uyumun sağlanmasına yönelik kılavuz bilgiler sunulmaktadır.

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası

Greif Rüşvetle Mücadele Uyum Politikası Giriş Greif, Inc. ve ortak girişim şirketleri dâhil bağlı kuruluşları (birlikte Greif ) yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederler. Greif in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri ÜNİTE VII KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Etik Davranış İlkeleri

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

STANDART POLİTİKA POLİTİKA NO: REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

STANDART POLİTİKA POLİTİKA NO: REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 KENNAMETAL INC. KÜRESEL YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI REVİZYON: 02 SAYFA: 1 / 11 Uyarı: Bu belgede yer alan bilgiler Kennametal Inc. ve/veya bir Kennametal Inc. iştirakinin mülkiyeti olup, özel bilgiler, ticari sırlar ve fikri mülkiyet hakları içerebilir.

Detaylı

Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi

Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi Flint Group Hediẏe Ve Eğlence Poliṫi kasi I AMAÇ İş ikramlarının alınması ve verilmesi (hediye, yemek, seyahat ve eğlence) iş ortaklarımızla ilişki kurmak için tasarlanmış yaygın bir iş uygulamasıdır.

Detaylı

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Flint Group Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası I Giriş Dürüstlük Flint Group'un yol gösterici ilkelerinden biridir ve Flint Group'a bağlı her çalışanın ve şirketin standartlarımızı ve beklentilerimizi

Detaylı

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv

Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi. Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün. Hidiv Çıkar Çatışmalarının Etkin Yönetimi Av. Gökçe Türkoğlu & Av. Altuğ Özgün Hidiv 16.03.2017 Bu veya benzeri durumlarla hiç karşılaştınız mı? Bir ana tedarikçiniz siz ve bir meslektaşınıza Wimbledon için

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası

Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası Medicover Rüşvetle Mücadele Politikası 1 (10) İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Bu Politikanın Amacı... 3 3 Bu Politika kimleri kapsıyor?... 3 4 Tanımlar... 3 5 Rüşvet nedir ve neler yasaktır?... 3 6 Ticari Temsilciler...

Detaylı

İş ilişkilerinde hediyeler ve davetler ile ilgili olarak yapılması gerekenler

İş ilişkilerinde hediyeler ve davetler ile ilgili olarak yapılması gerekenler Grup Yönergesi Davetler ve hediyeler İş ilişkilerinde hediyeler ve davetler ile ilgili olarak yapılması gerekenler Tarih: 15.12.2016 Versiyon: 1.0 Hazırlayan: Thomas Schütze, K-FR, EWE AG Ruşen Gürlük

Detaylı

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası

Politika ve Prosedürler. İhbar Politikası Politika ve Prosedürler Onaylayan: Grup CEO su Bölüm: Grup Şirket Sekreterliği İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Amaç... 3 3. Kapsam... 3 4. Politika... 3 5. Sorumluluk... 5 6. İhbar Hattı İletişim Bilgileri...

Detaylı

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız

Bu Davranış Kurallarına uymak zorundayız Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde en yüksek etik standartları sağlamaya kararlıyız. Olağanüstü performans ve etik davranış birbiriyle iç içedir Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika

Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Artan endişeler ve Misilleme karşıtı politika Yürürlük Tarihi: Eylül 2015 Revizyon Tarihi: Ekim 2018 İç ve dış kullanım içindir. İçindekiler Bu Politika kimler için geçerlidir?... 3 Endişeler nasıl ortaya

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ

IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında KILAVUZ BU DOKÜMAN TERCÜME OLUP İNGİLİZCE ORJİNALİ İLE BİR CELİŞKİ OLMASI HALİNDE İNGİLİZCESİ GEREKLİDİR. HATALI UYGULAMALARDAN DÜNYA BANKASI SORUMLU TUTULAMAZ. IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1 1.1 Amaç 1 1.2 Kapsam 1 1.3 Tanımlar 1 2. Rüşvet ve Yolsuzluk İhlallerinin Bildirimi 2 3. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu

Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu Smith & Nephew Davranış Kuralları ve İş İlkeleri konusunda Üçüncü Taraf Kılavuzu T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England CEO nun Mesajı 150 yılı aşkın süredir,

Detaylı

TANITIM GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ

TANITIM GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. Amaç Bu prosedürün amacı, Üniversitemiz Tanıtım Dönemi faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve görevlendirme usul ve esaslarının açıklanmasıdır. 2. Kapsam Bu prosedür,

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

VESUVIUS plc Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı Politikası RÜŞVET VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEYE YÖNELİK İŞ YÜRÜTME ŞEKLİ. Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı (ABC)

VESUVIUS plc Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı Politikası RÜŞVET VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEYE YÖNELİK İŞ YÜRÜTME ŞEKLİ. Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı (ABC) VESUVIUS plc Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı Politikası RÜŞVET VE YOLSUZLUĞU ÖNLEMEYE YÖNELİK İŞ YÜRÜTME ŞEKLİ Politika: Rüşvet ve Yolsuzluk Karşıtlığı (ABC) Kurumsal Sorumluluk: Baş Hukuk Müşaviri Sürüm:

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Çalışanlar için İş Ahlakı (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (12 Eylül 2011 tarih ve 8/2011

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ

İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 İŞ SEYAHATİ PROSEDÜRÜ DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURT İÇİ VE YURT DIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Kültür İşleri Müdürlüğü 2018 SELÇUKLU BELEDİYESİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Bu bölümde, Selçuklu Belediyesi Proje Destek

Detaylı

Etik ve Uyum Kuralları

Etik ve Uyum Kuralları Etik ve Uyum Kuralları 1 Giriş 3 1.1 Şirket Profili 3 1.2 Amaç 3 1.3 Kod a Bağlılık 4 2 Temel Kural 4 3 Haberleşme standartları 4 3.1 Genel 4 3.2 Kayıtlar 5 4 Ayrımcılık Yapmama 5 5 Cinsel Taciz ve Diğer

Detaylı

BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler

BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler BÖLÜM B - TEKLİF SAHİBİNİN ANKETİ BÖLÜM I: BİLGİ A. Şirket Detayları ve Genel Bilgiler Şirket adı Ticari Ünvanı PRO-06-1 Formu (Mayıs 2018 versiyonu) T/17DOV/H92TMULTI/ANT/PRO/27-03-2019/1 Adres (genel

Detaylı

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya Marmara Üniversitesi ÇIKAR ÇATIŞMASI, 2 AĞUSTOS 2018

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya Marmara Üniversitesi ÇIKAR ÇATIŞMASI, 2 AĞUSTOS 2018 Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya Marmara Üniversitesi ÇIKAR ÇATIŞMASI, 2 AĞUSTOS 2018 GÖREVE BAŞLAMA Seçilmiş ya da atanmış bir kamu görevlisi makamına kendi geçmiş ve deneyimlerini de birlikte getirir. GÖREV

Detaylı

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme

1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 1.2.9 Hesap verebilirlik Performans ölçümü, raporlama, izleme & değerlendirme 3. Hafta: Kurumların raporları & izlemesi Mr Petri Huovinen, Finlandiya Hazine 13. Gün 14 Ekim 2011 Hesap verebilirlik ve piyasa

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ NOT: BU YÖNERGELER 20 NİSAN 2010 TARİH 72/1 SAYILI MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SEYAHAT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BÜTÇE TALİMATI İlk Yayım Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 28.04.2007 19.12.2008 BT-0901 1/9 BÜTÇE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI F-839-R00

DAVRANIŞ KURALLARI F-839-R00 DAVRANIŞ KURALLARI 1 İÇİNDEKİLER TEMEL PRENSİPLER VE SORUMLULUKLAR 3 ŞÜPHE DUYULAN HALLER 3 PAZAR VE REKABET 4 Rakiplere yönelik tavır Reklam BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 4 Fikri mülklerin korunması Verilerin

Detaylı

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri

Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma Hakkı ve İade Süreç Bilgileri Cayma hakkı nedir? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ( Kanun ) gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma haklarını kullanarak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası GRC 004 Küresel Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yalnızca şirket içerisinde dağıtılabilir Sayfa 1/8 Contents 1. Amaç... 3 2. Kapsam... 3 3. Politika... 3 4. Rüşvetçilik... 3 5. Hediye ve İkramcılık...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI KILAVUZU

KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKASI KILAVUZU Politika Adı AKLAMAYA SIFIR TOLERANS (GLOBAL YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI) Politika No. 904 Kapsam Düz. No. 4 1 / 6 Onaylanan Sapmalar Tüm Dünya Evet Hayır X Kuruluş Onaylayan Önceki Sürüm Başlangıç

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.. Tanımlar 1.. Görevler ve Sorumluluklar 1..1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Başkanı 1..2. Rüşvet ve Yolsuzlukla

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM)

TALİMAT. Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi (İAÜMSM) KAPSAM İAÜMSM Koordinatörlüğünün yönetimi dâhilindeki tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İLGİLİ DOKÜMANLAR Belgelendirme Prosedürü Şikâyet ve İtiraz Prosedürü Personel Sözleşmesi Formu Öneri, Şikâyet ve İtiraz

Detaylı

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kayseri Üniversitesi öğretim elemanlarının

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

Bitödeme ürün ve hizmetlerini kullanmanız aşağıdaki koşulları otomatik olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bitödeme ürün ve hizmetlerini kullanmanız aşağıdaki koşulları otomatik olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir. GENEL ŞARTLAR Bitödeme ürün ve hizmetlerini kullanmanız aşağıdaki koşulları otomatik olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bitödeme ürün ve hizmetlerinin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Giriş Hoş Geldiniz Bu, Johnson & Johnson ın Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönerge, Turgut Özal Üniversitesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olan

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROSEDÜRÜ

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROSEDÜRÜ RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. ("MLP") olarak, kurumsal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde rüşvet ve yolsuzluğun oluşmaması için mücadele ederiz. Bu Rüşvet

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ T.C. AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI İDARİ GÖREVLENDİRME, YOLLUK VE SEYAHAT HARCAMALARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge, Yaşar Üniversitesi personelinin, yurtiçi ve yurtdışına idari

Detaylı