G8D G8D. Global 8D. (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi. (FTEP G8D Eğitimden yararlanılmıştır)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G8D G8D. Global 8D. (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi. (FTEP G8D Eğitimden yararlanılmıştır)"

Transkript

1 Global 8D (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi (FTEP Eğitimden yararlanılmıştır) 1

2 Takım Çalışması Hazırlığın / ısınmanın [warm-up] amacı Takım performansının yükseltilmesi Takım üyelerinin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da toplantıda hazır bulunması üyelerin diğer üyelerle iletişim kurması her üyenin kendini takımın parçası olarak hissetmesi her üyenin toplantının amacını ve nasıl ulaşılacağını anlaması 2

3 Takım Çalışması Hazırlığın / ısınmanın [warm-up] faktörleri Yer Odaklanmaya izin verecek bir ortam Kendiniz Birey olarak kendinize önem vermeniz ve konuya odaklanmanız Diğer üyeler İletişim kurmanız Takım Takım kimliği bileşenlerinin beceri, bilgi ve potansiyeli ile oluşur ve her takım için farklıdır Amaç Toplantı / oturum amacı Gündem Toplantı / oturum gündemi 3

4 Tarihçe Şubat 1995 te, Ford da problemlerin çözümü konusunda kurumsal farklılıkları (TOPS, EQUIP TOPS, Prevent Recurrence, v.s.) kaynaştırmak üzere en iyi problem çözme yöntemini geliştirmek ve bu yöntemi bilgi işlem ortamına aktarmak için kurumlar arası bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Holding çapındaki süreç ve destek sistemi öğrenilmiş dersler konusunda ortak bir kaynak olarak Ford çalışanlarının ve tedarikçilerinin hizmetine sunuldu. Bu çaba sonucunda ortaya çıkan program, windows tabanlı bir client/server programı idi sonlarında Ford intranetinde çalıştırılmak üzere ilkine kardeş bir web uygulaması oluşturuldu. Web uygulamalarına odaklanmanın sonucu olarak client/server programı 2000 yılı sonunda terk edildi ve web uygulaması şimdi Ford içinde 8D lerle çalışanlar için tek kaynaktır. 4

5 Ford süreci Problem çözümüne sistemli ve analitik bir yolla yaklaşan bir süreçtir D harfi disiplini temsil eder Her disiplinin girdisi ve çıktısı vardır Bir adımın çıktısı, sonraki adımın girdisidir D0 sürecine eklenen hazırlık adımıdır 5

6 Ford süreci Ford 2000 Stratejileri Yetkilendirilmiş İnsanlar Dünya Ölçeğinde Büyüme Başarısı Süreç Liderliği ile Çeviklik Müşteri Memnuniyetinde Önderlik Dünyanın Lider Otomotiv Firması Dünya Çapında Ürün Mükemmelliğine Ulaşmak Şirket Vatandaşlığında Önderlik Düşük Maliyetli Üretici 6

7 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 1. Yetkilendirilmiş İnsanlar takımları kök nedenleri bulmak, düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek, hata tekrarını önlemek ve süreç iyileştirmeleri önermek amacı ile yetkilendirildikleri için kilit role sahiptir. Yetkilendirme problemleri derhal çözmek için doğru becerilere sahip doğru insanlara, doğru zamanda sahip olmak demektir. 7

8 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 2. Proses Liderliği ile Çeviklik Ford standardı olan geliştirilmiş ve arındırılmış bir problem çözme sürecidir. Problem çözümü için standart bir süreç ve bilgisayar sistemi kullanmak, alınan dersleri küresel ölçekte yayınlamak, takımların daha verimli ve etkin olmalarını, bunun sonucunda problemlerin daha çabuk çözülmesini sağlar. 8

9 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 3. Müşteri Memnuniyetinde Önderlik Belirtiyi tanımlamak, Acil Tepki Faaliyeti uygulamak, içve dış müşterileri problemin olumsuz etkilerinden korumak yolu ile takımlar problemi çözerek müşteri memnuniyetini sağlar. 9

10 Ford süreci Global 8D nin sacayağı Problem Çözme Süreci: TOPS (Team Oriented Problem Solving), EQUIP TOPS ve Prevent Recurrence metodolojilerinden geliştirilmiştir; Raporlama Formatı: Global 8D bilgisayar sisteminde üretilebilir; Firma Standardı: Standart Problem Çözme metodolojisi olarak Ford un kalite stratejisini destekler. 10

11 Ford süreci Problem Çözme YaklaşımTipleri Rasyonel (Akılcı) - olgulara dayalı, sistematik, sonuca odaklı; İnsan (Deneysel) - deneme-yanılma, örn.: takımlar, çalışanların katılımı, katılımcı yönetim, Sebep-Sonuç diyagramları; Yaratıcı - örn.: beyin fırtınası 11

12 Süreci D0 Ford Global 8D Sürecine Hazırlık D1 Takımın Kuruluşu D8 Birey ve TakımKatkılarının Takdiri D7 Tekrarın önlenmesi D2 Problemin Tanımlanması D3 Geçici Sınırlandırma Faaliyetleri Geliştirme D6 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin uygulanması ve onaylanması D5 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin seçimi ve doğrulanması D4 Kök Neden ve Kaçış Noktasının Tanımlanması ve Doğrulama 12

13 Süreci D0 D0 Ford Global 8D Sürecine Hazırlık Bir belirti karşısında 8D sürecini başlatma gereğinin değerlendirilmesi Müşteriyi korumak için Acil Tepki Faaliyetinin başlatılması 13

14 Süreci D0 Belirti [Symptom] : bir veya daha fazla problemin varlığını gösteren, müşterinin yaşadığı ölçülebilir olay veya etki. Problem: bir beklentiden veya hedeften sapma, bir özel neden (SPC), kontrol limitleri içerisinde geniş bir dağılım veya herhangi bir istenmeyen etki. yaklaşımında problem bilinmemektedir. 14

15 Süreci D0 Müşterisi: Belirtiyi yaşayan kuruluş veya sürücü gurubu. Etkilenen Taraf: Bir belirtiden bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kişi, kuruluş veya sürücü gurubu. Acil Tepki Faaliyeti (Emergency Response Action): süreci başlatılmadan önce müşteri ve etkilenen tarafları belirti etkisinden korumak için başlatılan faaliyet. 15

16 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Eğilim (Akış) Grafiği [Trend (Run) Chart] zaman içindeki performansı sergiler Beklenen Kar Gerçekleşen Dönem 16

17 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Pareto Grafiği [Pareto Chart] sıklık temelinde sınıflandırmayı sergiler 35 1 Kalkış kaz İniş kazası Haberleşm Sinyal kay Yer istasyo Güç kayna Açıklanam Açıklanan

18 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Paynter Grafiği [Paynter Chart] düzeltici faaliyetin (faaliyet öncesi ve sonrası) etkinliğini sergiler MÜŞTERİ ŞİKAYETİ PROTOTİP GELİŞTİRME ÜRETİM SINIFLANDIRMASI Σ 1. Kalkiş kazası İniş kazası N Yer istasyon arızası N Haberleşme kopması N Güç kaynağı arızası 1 0 N Açıklanamayan kaza GA Açıklanan kaza N Sinyal kaybı nedeniyle kaza N * İlk Müşteri teslimatı * Üretim başlangıcı A = Acil Tepki Faaliyeti G = Geçici Sınırlandırma Faaliyeti N = Nihai Düzeltici Faaliyet 18

19 Kriterleri Belirtinin tanımı mevcuttur; belirti sayısallaştırılmıştır. Belirtiden etkilenen 8D müşterileri - ve gerekiyorsa etkilenen taraflar- belirlenmiştir. Belirtiyi sayısallaştırmak için yapılan ölçümler bir performans farkının olduğunu göstermektedir; VE/VEYA Belirtinin önceliği (önem, aciliyet, artış, v.s.) sürecin başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Neden bilinmemektedir. Yönetim problemin kök neden seviyesinde çözülmesi ve tekrarının önlenmesi için gereken kaynakları sağlamayı üstlenmiştir. Belirtinin karmaşıklığı bir kişinin çözüm yeteneğini aşmaktadır. 19

20 D0: Ford sürecine hazırlık GİRDİ Belirtinin farkına varılması Belirtiyi tanımla ve sayısallaştır; müşteri ve etkilenen tarafları belirle Acil Tepki Faaliyeti gerekli mi? H Ulaşılabilir veriyi topla ve gözden geçir A Başlatılacak mükerrer mi olacak? E H ATF ni belirle ve doğrula Planla, uygula ve ATF ni onayla E ATF doğrulandı mı? E ATF onaylandı mı? E H H H kriterleri mevcut mu? H Bilgi yeterli mi? E Belirtiyi diğer yöntemlerle çözümle E Veriyi mevcut takımına ulaştır Ford sürecini başlat ÇIKTI sürecinin başlatılması 20

21 D0: Kontrol Soruları -1 ATF [Acil Tepki Faaliyeti Emergency Response Action (ERA)] 1 Acil Tepki Faaliyeti gerekliliği değerlendirildi mi? 2 Acil Tepki Faaliyeti gerçekleştirildi ise doğrulandı mı [verified]? 3 Acil Tepki Faaliyeti gerçekleştirildi ise onaylandı mı [validated]? Uygulama Kriterleri 4 Belirti/belirtiler tanımlandı ve sayısallaştırıldı mı? 5 Belirtiden etkilenen müşteri ve gerektiğinde etkilenen tüm taraflar belirlendi mi? 6 Belirtilerin sayısallaştırılması için yapılan ölçümler bir performans farkının olduğunu göstermekte mi, VE/VEYA belirtinin önceliği (önem derecesi, aciliyeti, büyümesi) sürecin başlatılmasını sağlıyor mu? 7 Problemin nedeni bilinmiyor mu? 8 Problemin kök neden seviyesinde çözülmesi ve tekrarının önlenmesi için Yönetim gereken kaynağın ayrılmasını üstleniyor mu? 9 Belirtinin karmaşıklığı, problemin çözülmesi için bir kişinin yeteneğini aşmakta mıdır? 21

22 D0: Kontrol Soruları -2 Diğer 10 Yeni 8D mevcut bir 8D nin tekrarı olacak mı? Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 11 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 12 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 13 raporu güncellendi mi? 14 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 22

23 Süreci - D1 D1 Takımın Kuruluşu Problemi çözmek ve düzeltici faaliyetleri uygulamaya koymak için grup oluşturulması; grup üyeleri:» Ürün ve/veya proses bilgisine,» Bu işe ayrılmış zamana ve yetkiye,» Gereken teknikler konusunda eğitime sahip olmalıdır. Grubun seçilmiş bir Şampiyonu ve Lideri olmalıdır. Grup takım kurma sürecini başlatır. 23

24 D1: Takımın kurulması Grup: bağımsız ve kendi başına çalışan, bir şekilde biraraya gelmiş insanlar; Takım: belli kurallar çerçevesinde tanımlı rollerle ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışan insanlar. 24

25 D1: Takımın kurulması Şampiyon: Problemin sahibi olan ve faaliyetleri (ATF, GSF, NDF ve Önleme) uygulama yetkisi olan kişi. Bu kişi takımın öneri ve faaliyetleri için gereken kaynakları, desteği ve liderliği sağlar; gerektiğinde kararları gözden geçirmek, desteklemek için takım toplantılarına katılır. Takım Lideri: takımının iş yöneticisi ve sözcüsü. Takım hedeflerini ve görevleri tanımlar, takımın görüşlerini özetler, metodolojisinin kullanımını yönlendirir, toplantı amaç ve gündemine odaklanır ve Şampiyon ile birlikte koordinasyonlu olarak çalışır; bir tartışmaya katılırken liderlik rolünü terkeder. Zaman Yöneticisi: zamanı gündem maddelerine göre planlar, ve takip eder. 25

26 D1: Takımın kurulması Sekreter: Liderin yaptığı özeti kaydeder, takım kararlarını tekrarlar ve kaydeder, takım kararlarına herkesin dikkatini çeker. Yazman: toplantı tutanaklarını yayınlar ve kayıtları muhafaza eder. Yönlendirici: tüm üyelere katkıda bulunma fırsatı verilmesini, takımın etkin bir başlangıç ve kapanış yapmasını sağlar, takımın çalışmasını takip eder, sürecin ve takımın korunması için kontroller önerir. 26

27 D1: Takımın kurulması GÖREV TOPLANTI TAKIM KORUMA TAKIM SÜREÇ GÖZLEMLERİ 27

28 D1: Takımın kurulması Görev iş planıdır ve toplantı amacı belirlendiğinde başlar. Bu amaca hizmet eden her gündem maddesi görev aşamasında gerçekleşir. Bu bilgi aktarımını, bilginin tartışılmasını, karar vermeyi ve problem çözümünü kapsar. Bakım duygulara dikkat etmeyi, kişilerin nasıl ilişkide olduğuna dikkat etmektir. Bir toplantı bakım aşamasında ise katılımcılar: toplantı odasına dikkat ederler (aydınlatma, sıcaklık, hava dolaşımı), takım üyelerine kendilerine odaklanmaları için zaman verirler, takım üyeleri arasında herhangi bir yolla teması arttırılar, takıma aidiet duygusunu oluştururlar. Takım Süreci Gözlemi birinin burada ne oluyor? sorusunu sorması veya olup biten hakkında gözlemini bildirdiği her andır. Üç kişinin aynı anda konuştuğunu farkettim veya İki buçukta bitireceğiz demiştik ama şimdi saat üçe on var gibi yorumlar toplantıyı süreç gözlem aşamasına getirir. 28

29 D1: Takımın kurulması GİRDİ sürecinin başlatılması Şampiyonu belirle Takım üyelerini seç Takım Liderini belirle Takım hedeflerini ve üye rollerini tanımla Takımın gerek duyduğu beceri ve bilgiyi belirle Takımın çalışma prosedürlerini ve ilişkilerini tanımla ÇIKTI Takımının kurulması 29

30 D1: Kontrol Soruları -1 Isınma 1 Düzenli bir takım toplantı yer ve saati belirlendi mi? 2 Toplantı odası kullanışlı mı? 3 Takım üyeleri arasında ilişkilerin kurulması için yeterli takım yapılanması sağlanmış mı? 4 Hazırlık takım üyelerinin takım faaliyetine odaklanmalarına yardım için yeterli mi? 5 Toplantı amacı vurgulandı mı? 6 Takım üyeleri toplantı gündemi hakkında bilgilendirildi mi? Üyelik 7 Problemden etikelenen taraflar takımda temsil ediliyor mu? 8 müşterisinin bakış açısı temsil ediliyor mu? 9 Herkesin takımda olmak için bir nedeni mevcut mu ve bu neden onlara bildirildi mi? 10 Takım gereken tüm bilgiye ulaşabilecek, ancak etkin olarak çalışabilecek kadar küçük mü? 30

31 D1: Konrol Soruları Takım üyelik bileşimi problemin mevcut yapısını yansıtıyor mu? 12 Takım üyeleri üyelik konusunda hemfikir mi? Ürün/Proses Bilgisi 13 Etkin olarak çalışabilmek için takımın gereksinim duyacağı özel beceri veya deneyimler mevcut mu? Çalışma Prosedürleri ve İş İlişkileri 14 Takımın amacı ve takım üyelerinin rolleri netleştirildi mi? 15 Takım amacına ulaşmak üzere yeterli bir karar verme yetkisini haiz mi? 16 İç ve dış takım bilgisi için iletişim planları geliştirildi mi? 17 Tüm üyeler takım amacını anlıyor ve bu amaca katılıyor mu? Roller 18 Takımın Şampiyonu belirlendi mi? 19 Takım Lideri belirlendi mi? 20 Takım üyelerinin rol ve sorumlulukları açık ve net mi? 21 Sürecin yönlendirilmesi ve takım uyumunun yönetilmesi için bir rehber gerekliliği göz önünde tutuldu mu? 31

32 D1: Konrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 22 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 23 Ölçülebilir sonuçlar gözden geçirildi mi? 24 Raporu güncellendi mi? 32

33 Süreci D2 D2 Problemin Tanımlanması Sorunun ne ile ilgili olduğunun belirlenmesi ve problemin sayısallaştırılması yolu ile iç veya dış müşteri probleminin tanımlanması 33

34 Süreci D2 Problem Bildirimi: nedeni bilinmeyen bir problemin nesnesini ve hatasını tanımlayan basit, kısa ifadedir. Problem bildirimi Sorun ne ile ilgili? süreç sorusunu sorarak ve Tekrarlı Niçin lerle test edilerek iki aşamada oluşturulur: 1. Sorun ne ile ilgili? Nesne ve hatanın tanımlanması; Sorun, hatadır; bir ürün veya süreçte bulunan istenmeyen niteliktir. Nesne, hatayı içeren ürün veya süreçtir. 2. Bu nesnede bu hata niçin oluşuyor? Tekrarlı Niçinler; Cevabı verilemeyinceye kadar soru tekrarlanmalı. Cevabı verilemeyen aşamadaki nesne ve hata problem bildirimidir. 34

35 Süreci D2 Belirtinin bileşenlere ayrılması Karmaşık, birden fazla veya belirsiz problemler birbirinden ayrılır, önceliklendirilir ve her seferinde bir problem ele alınır. Amaç müşterinin bildirdiği belirtiyi bir problem tanımına dönüştürmektir. Genel bir belirtinin birden çok problem tanımına ayrılması Gerçek yaşamda hataların nedeni genellikle birden fazladır. Problem çözme yöntemleri bir seferde bir problem ele alındığında işe yarar. Birden fazla problem tespit edildiğinde bunlar önceliklendirilmeli, düşük öncelikliler bekletilmeli veya başka takımlar tarafından çözülmeleri sağlanmalıdır. 35

36 Süreci D2 Problem Tanımı: Problem tanımı, problem bildirimini ne, nerede, ne zaman, ne kadar ana soruları ile daha uzun ve ayrıntılı şekilde açıklamak için kullanılan bir yöntemin çıktısıdır (Budur/Değildir yöntemi). Problem tanımı ne olup, olabilecek iken ne olmadığını tespit ederek problemin sınırlarını çizer. Problem tanımı verileri, kök nedenleri test etmek için gereken zemini hazırlar. 36

37 Süreci D2 Herhangi bir olayın bilimsel tanımlaması aşağıdaki bilgiler sağlanarak yapılabilir: problem nedir ve ne değildir ama olabilir; problem nerededir ve nerede değildir ama olabilir; Problem ne zaman oluşmuştur ve ne zaman oluşmamıştır ama oluşabilir; Problem ne kadar büyüktür ve ne kadar büyük değildir ama olabilir. Budur / Değildir Yöntemi: Problem sınırlarını nedir, ne değildir ama olabilir soruları ile oluşturur; Her bir Budur verisi, en az bir Değildir verisi ile tamamlanmalı; Budur / Değildir verilerinin tamamı olgulara dayanmalıdır. 37

38 Süreci D2 Kök Neden BUDUR DEĞİLDİR 38

39 D2: Problemin tanımlanması Problem Çözme Sayfası Adım 1 / 4 Problem Bildirimi: Problem Tanımı BUDUR Mantıksal olarak mümkün ama DEĞİLDİR Bilgi Topla NE Hangi Nesne NEREDE Hangi Hata Nesnenin neresinde İlk olarak Nerede görüldü Nerelerde görülüyor 39

40 D2: Problemin tanımlanması NE ZAMAN NE KADAR BÜYÜK İlk olarak Ne Zaman görüldü Nasıl bir dağılım Kaç parça etkilendi Hangi boyutta Parçada kaç hata Eğilim 40

41 D2: Problemin tanımlanması GİRDİ Takımın kurulması A E E Mevcut veriyi gözden geçir Belirti bölünebilir mi? H Belirtiyi bir nesne ve bir hata olarak tanımla Neden biliniyor mu? (Tekrarlı neden ler) H Problem bildirimini belgele H Problem tanımını geliştirmeye başla (Budur/Değildir) Proses akışını belirle Gereken ek bilgiyi belirle Ek bilgiyi topla ve analiz et Problem bir şeyler değişmiş halini göstermektedir H Problem hiç ulaşılmamış halini göstermektedir E E süreci kullanılacak mı? E süreci alternatif yöntemlerle desteklenecek mi? H Problem tanımını müşteri ve etkilenen taraflarla gözden geçir H Alternatif yöntemler kullan (*) yi beklet E Alternatif yöntemler kullan (*) (*) DOE, proses iyileştirmeleri, yenilik ÇIKTI Problem tanımı 41

42 D2: Kontrol Soruları -1 Isınma 1 Düzenli bir takım toplantı yer ve saati belirlendi mi? 2 Toplantı odası kullanışlı mı? 3 Takım üyeleri arasında ilişkilerin kurulması için yeterli takım yapılanması sağlanmış mı? 4 Hazırlık takım üyelerinin takım faaliyetine odaklanmalarına yardım için yeterli mi? 5 Toplantı amacı vurgulandı mı? 6 Takım üyeleri toplantı gündemi hakkında bilgilendirildi mi? Üyelik 7 Problemden etikelenen taraflar takımda temsil ediliyor mu? 8 müşterisinin bakış açısı temsil ediliyor mu? 9 Herkesin takımda olmak için bir nedeni mevcut mu ve bu neden onlara bildirildi mi? 10 Takım gereken tüm bilgiye ulaşabilecek, ancak etkin olarak çalışabilecek kadar küçük mü? 11 Takım üyelik bileşimi problemin mevcut yapısını yansıtıyor mu? 12 Takım üyeleri üyelik konusunda hemfikir mi? 42

43 D2: Kontrol Soruları -2 Ürün/Proses Bilgisi 13 Etkin olarak çalışabilmek için takımın gereksinim duyacağı özel beceri veya deneyimler mevcut mu? Çalışma Prosedürleri ve İş İlişkileri 14 Takımın amacı ve takım üyelerinin rolleri netleştirildi mi? 15 Takım amacına ulaşmak üzere yeterli bir karar verme yetkisini haiz mi? 16 İç ve dış takım bilgisi için iletişim planları geliştirildi mi? 17 Tüm üyeler takım amacını anlıyor ve bu amaca katılıyor mu? Roller 18 Takımın Şampiyonu belirlendi mi? 19 Takım Lideri belirlendi mi? 20 Takım üyelerinin rol ve sorumlulukları açık ve net mi? 21 Sürecin yönlendirilmesi ve takım uyumunun yönetilmesi için bir rehber gerekliliği göz önünde tutuldu mu? Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 22 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, akış şeması)? 23 Ölçülebilir sonuçlar gözden geçirildi mi? 24 Raporu güncellendi mi? 43

44 Süreci D3 D3 Geçici Sınırlandırma Faaliyetleri Geliştirme Nihai Düzeltici Faaliyetlerin uygulanmasına kadar Geçici Sınırlandırma Faaliyetlerini tanımlamak, doğrulamak uygulamak ve onaylamak. 44

45 Süreci D3 Bir Geçici Sınırlandırma Faaliyeti geçicidir, probleme veya etkilerine karşı uygulanır; D2 de toplanan verilere dayanılarak seçilir; Bir Acil Tepki Faaliyetinden türetilebilir; maliyet arttırır; doğrulandıktan sonra uygulanır, uygulama süresince takip edilir; dokümante edilir; yerini D6 adımında Nihai Düzeltici Faaliyete bırakır; Unutulabilecek bir Yara Bandı uygulaması değildir. 45

46 Süreci D3 Doğrulama: Önceki ve sonraki verilerin karşılaştırılmasına dayanılarak uygulanacak faaliyetin amaca ulaşabileceğine ve başka bir probleme yol açmayacağına dair oluşturulan kanıttır. Testler Benzer faaliyetler Deneme Üretimi Onay: Uygulanan faaliyetin amaca ulaştığına ve başka bir probleme yol açmadığına dair süregiden kanıttır. Onay başarılı doğrulamayı takip eder. Müşteri öncesi onay: müşteri öncesi testler, kontrollerle sağlanan kanıttır Müşteri onayı: belirtinin ortadan kalktığının müşteri tarafından onaylanmasıdır 46

47 D3: Geçici Sınırlandırma Faaliyetlerinin geliştirilmesi GİRDİ Problem tanımı GSF gerekli mi? H D4 adımına git E ATF ni değerlendir Planla, uygula ve GSF ni onayla En iyi GSF ni belirle, seç ve doğrula H GSF Geçerli mi? GSF doğrulandı mı? H E E GSF etkinliğini izlemeye devam et ÇIKTI GSF lerinin tanımlanması 47

48 D3: Kontrol Soruları -1 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti Uygulaması öncesinde 1 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti gerekliliği belirlendi mi? 2 En iyi Geçici Sınırlandırma Faaliyeti seçimine yardımcı olmak için Acil Tepki Faaliyeti değerlendirildi mi? 3 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti seçim kriterinin belirlenmesi için müşterisi ve/veya Şampiyonla görüşüldü mü? 4 Belirlenen kriterlere göre Geçici Sınırlandırma Faaliyeti en iyi fayda risk dengesini sağlıyor mu? 5 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti müşteriyi problemin etkisinden % 100 koruyor mu? 6 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti doğrulandı mı? 7 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti maliyeti düşük ve uygulanması kolay mı? 48

49 D3: Kontrol Soruları -2 Planlama 8 İlgili bölümler bu kararın planlanmasına katıldı mı? 9 İlgili APQP araçları (örn., FMEA, kontrol planları, talimatlar) göz önüne alındı mı? 10 Kimin, neyi, ne zaman yapacağına dair faaliyet adımları dahil planlar oluşturuldu mu? 11 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti için müşterinin bakış açısı dikkate alınmış mı? 12 Müşteri onayı alındı mı? 13 Bir onay yöntemi belirlendi mi? 14 Ters gidebilecek konular belirlendi, önleme ve sınırlandırma faaliyetleri dikkate alındı mı? 15 Uygulama kaynakları mevcut ve uygun mu? Geçici Sınırlandırma Faaliyeti Uygulama sonrasında 16 Onay verileri müşterisinin korunduğunu gösteriyor mu? 17 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti etkinliğinin geliştirilebilirliği değerlendirildi mi? 49

50 D3: Kontrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 18 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 19 Takım bileşiminde değişiklik gereği gözden geçirildi mi? 20 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 21 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 22 Raporu güncellendi mi? 50

51 Süreci D4 D4 Kök Neden ve Kaçış Noktasının Tanımlanması ve Doğrulama Kök Neden teorilerinin Problem Tanımı ve test sonuçlarına göre sınanması, Kök Nedenin izole edilmesi ve doğrulanması; Proses içinde kök neden etkisinin tespit edilebileceği, ancak edilemediği Kaçış Noktasının izole edilmesi ve doğrulanması. 51

52 Süreci D4 Birşeyler değişti hali Beklenen Beklenen Performans Gerçekleşen Performans Gerçekleşen Aniden Yavaş yavaş Zaman Zaman Hiç ulaşılmadı hali (İlk gün sapması olarak da adlandırılır) Performans Beklenen Gerçekleşen Zaman 52

53 Süreci D4 Muhtemel Neden Genellikle Neden-Sonuç diyagramında bir etkinin nasıl ortaya çıkabileceğini açıklayan herhangi bir neden. Potansiyel Kök Neden Mevcut verilere dayanan ve Problem Tanımını en iyi açıklayan neden. Kök Neden Pasif ve aktif olarak doğrulanmış, problemi açıklayan neden. Pasif doğrulamada hiç bir şey değiştirilmeden gözlemle kök neden aranır; kök nedenin müşteri belirtisinde aranması gibi. Aktif doğrulamada kök nedenin var olduğu ve olmadığı testlerle problem oluşturulup giderilir. 53

54 Tanım: Kontrol Sistemi, Kontrol Noktası Kontrol Sistemi: ürün / prosesin izlenmesi ve kalite gerekliliklerine uygunluğun sağlanması için uygulanan sistem. Sorumluluklar, prosedürler ve kaynaklardan oluşur. Ürün/prosesin kontrol edildiği bir veya daha fazla kontrol noktası içerebilir. Kontrol Noktası: tanımlı kalite gerekliliklerine uygunluğun denetlendiği bir kontrol sistemi içindeki bir nokta. Bir kontrol sisteminde birden çok nokta olabilir. Kaçış Noktası: proseste problemin tespit edilebileceği, ancak edilemediği kök nedene en yakın ilk nokta. 54

55 D4: Kök Neden ve Kaçış Noktası tanımı ve doğrulanması -1 GİRDİ GSF uygulaması Problem Tanımını gözden geçir ve güncelle Birden fazla kök neden H ÇIKTI Kök neden C Farkları, değişiklikleri belirle ve teoriler geliştir E Problem tanımına göre teorileri test et Toplam = % 100 H E H Teori bilinen tüm verileri açıklıyor mu? E Her potansiyel kök neden için ayrı H Alternatif yöntemleri Şampiyon ile değerlendir (*) E H kök neden doğrulandı mı? E D2 adımına dön süreci kullanılacak mı? E B H Kök Nedeni tanı Alternatif yöntemler kullan (*) yi beklet 55

56 Farklar-Değişiklikler Farklar ve Değişiklikler Farklar Değişiklikler (Adım 1/4 ten gelen bilgiler) (Konu ile ilgili değişiklikler) Tarih olasılık testi (+, - veya?) a) b) c) d) e) f) Adım2/4 56

57 Muhtemel Nedenler Listesi a) Fark ve değişikliklere dayalı neden teorileri b) MUHTEMEL NEDENLER Muhtemel Neden Teorilerini Listeleyin c) d) Adım3/4 e) f) g) h) i) 57

58 Farklar-Değişiklikler Farklar ve Değişiklikler Farklar Değişiklikler (Adım 1/4 ten gelen bilgiler) (Konu ile ilgili değişiklikler) Tarih olasılık testi (+, - veya?) a) b) c) d) e) f) Adım4/4 58

59 D4: Kök Neden ve Kaçış Noktası tanımı ve doğrulanması -2 B süreci alternatif yöntemlerle desteklenecek mi? E Proses akışını gözden geçir ve Kök Neden veya Nedenler için Kontrol Noktalarını belirle Kontrol Noktasını yetersiz olarak tanı H Kök Nedenleri tanı Alternatif yöntemler kullan (*) (*) DOE, proses iyileştirmeleri, yenilik Problemin tespiti için bir Kontrol Sistemi var mı? E Kök Nedene/Nedenlere en yakın Kontrol Noktasını belirle H Kontrol Sisteminin geliştirilmesi gerektiğini tanı ÇIKTI Kontrol Sisteminin geliştirilme gerekliliği ÇIKTI Kök Nedenler Kontrol Noktası problemi tespit edebilir mi? H C E Kontrol Noktasını doğrulanmış Kaçış Noktası olarak tanı ÇIKTI Doğrulanmış Kaçış noktası 59

60 D4: Kontrol Soruları -1 Kök Neden 1 Problem Tanımındaki (Budur/Değildir) veriye dayalı bilgiler güncellendi mi? 2 Değildir eşleniği ile kıyaslandığında Budur a özgü farklar tanımlandı mı? 3 Değişiklik Kaynaklı bir problem için farklarla ilgili değişiklikler ortaya çıkartıldı mı? 4 Geliştirilen teoriler D2 adımında belirlenen verilerle test edildi mi? 5 En Muhtemel Neden D2 adımındaki tüm verileri açıklıyor mu? 6 Kök Neden pasif ve aktif olarak doğrulandı mı? 7 Kök Neden analizi yeterli seviyede mi (bu Kök Nedenin niçin oluştuğunu bilmeye gerek var mı)? Birden fazla Kök Neden hali 8 Nedenlerin hep birlikte Problem Tanımını tam olarak açıklamaları açısından gözden geçirildi mi (yani istenen performans seviyesine tekrar ulaşmak mümkün mü)? 9 İstenen performans seviyesi tekrar sağlanabilecek ise takım Şampiyonla birlikte her bir kök neden için ayrı bir Problem Tanımı ve ayrı bir oluşturmanın gereğini gözden geçirip değerlendirdi mi? 60

61 D4: Kontrol Soruları İstenen performans seviyesi tekrar sağlanamayacak ise takım Şampiyonla birlikte alternatif problem çözme yöntem / araçlarının (örn.: DOE, Proses İyileştirme, SIT) a) bir den bağımsız veya, b) bir yi tamamlayıcı olarak kullanımını değerlendirdi mi? Kaçış Noktası 11 Proses akışı gözden geçirildi ve Kök Neden/Nedenler ile ilgili Kontrol Noktaları tanımlandı mı? 12 Problemi saptamak için kontrol sisteminin mevcudiyeti ile ilgili bir tespit yapıldı mı? 13 Bir kontrol sistemi varsa, orijinal tasarımında yapılan değişiklikler belirlendi mi? 14 Kök Neden veya Nedenlere en yakın Kontrol Noktaları belirlendi mi? 15 Kontrol Sisteminin problemi tespit etme yeteneği doğrulandı mı? 16 Kontrol Sisteminin geliştirilmesi gereksinimi değerlendirildi mi? 61

62 D4: Kontrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 17 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akışı)? 18 Takım bileşiminde değişiklik gereği gözden geçirildi mi? 19 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 20 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 21 Raporu güncellendi mi? 62

63 Süreci D5 D5 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin seçimi ve doğrulanması Kök Nedeni ortadan kaldıracak en iyi düzeltici faaliyetin seçilmesi; Kaçış Noktasını kapatacak en iyi düzeltici faaliyetin seçilmesi; Uygulandığında her iki kararın da doğru sonuç vereceğinin doğrulanması; İstenmeyen etkilere yol açılmaması. 63

64 Süreci D5 Nihai Düzeltici Faaliyet Problemi Kök Neden seviyesinde izole eder ve çözer Kaçış Noktasını kapatır veya kontrol altına alır Başka problemlere yol açmaz Kök Nedeni ortadan kaldıracağı doğrulanmıştır 64

65 Süreci D5 Karar Oluşturma Aşamaları 1. İstenen sonucun açıklanması 2. Karar kriterlerinin listelenmesi» Verilenler (givens) karşılanması zorunludur objektif olarak ölçülebilir gerçekçi olmalıdır» İstenenler (wants) arzulanır / esnektir objektif veya subjektif göstergelerdir gerçekçi olmalıdır 3. İstenenlerin göreceli olarak önemi hakkında karara varılması 4. Seçeneklerin belirlenmesi 5. Seçeneklerin karar kriterleri ile karşılaştırılması 6. Risk Analizi 7. Dengeli bir nihai seçim yapılması 65

66 Süreci D5 - İstenen sonucun açıklanması Sonuç alınacak kararın vermesi istenen sonucu açıklayan kısa bir cümledir; kararın kapsamını tanımlamak ve odaklanılacak bir hedef oluşturmaya yöneliktir; bir faaliyet veya amaç olarak tanımlanır: bir bilgisayar sistemi satınalınması idari asistan seçimi bir ofis konumu seçimi 66

67 Süreci D5 - Karar Kriterlerinin Listelenmesi Verilenler kararın objektif olarak ölçülebilir, tartışılmaz, gerçekçi özellikleridir; örn.: Para Son teslim tarihi Şirket prosedürleri Yasalar minimum kriterlerdir ve seçenekleri elemek için kullanılır. İstenenler kararın zorunlu olmayan ama istenen özellikleridir kalan seçeneklerin arasında seçim yapılabilmesini sağlarlar birbirlerine göre farklı önem taşırlar en önemliye 10 verilerek diğerleri buna kıyasla puanlandırılır 67

68 Süreci D5 - Seçeneklerin Belirlenmesi ve karşılaştırma Bir seçenekler listesi oluşturun ( için bu liste Kök Neden / Kaçış Noktası için önerilen düzeltici faaliyetler listesidir); Seçenekleri verilenlerle kıyaslayın ve verilen bilgisi alanına ölçülebilir objektif sonuçları kaydedin; Seçenekleri istenenlerle kıyaslayın ve istenen bilgisi alanına ölçülebilir objektif sonuçları kaydedin En iyi seçeneği 10 ve diğerlerini buna göre 1 ila 10 arasında, 10 puan ölçeğini mümkün olduğunca çok kullanarak puanlayın; Her seçeneğin önem derecesi ile iyilik katsayılarını çarpın ve sonucu skor alanına kaydedin; Her seçeneğin puanlarını toplayarak toplam alanına kaydedin. 68

69 Karar - 1 Karar Verme Sayfası Sayfa _ / _ Nihai Sonuç: Mevcut Seçenekler Kriterler VERİLENLER: (Zorunlu, Ölçülebilir, Gerçekçi) Verilen Bilgisi E/H Verilen Bilgisi E/H a) a) a) b) b) b) c) c) c) d) d) d) e) e) e) İSTEKLER: Önem (Objektif veya subjektif) İstek Bilgisi İyi (1-10) (0-10) Skor a) a) a) b) b) b) c) c) c) d) d) d) e) e) e) f) f) f) g) g) g) h) h) h) i) i) i) j) j) j) İstek Bilgisi İyi (0-10) Skor 69

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir Sayfa No: 1-5 Doküman Tarihi: 12.10.2017 Önceki Prosesler (Girdilerin Kaynakları): Diğer tüm prosesler "ne" kaynak girdi sağlamaktadırlar. Proses (BİLGİ) Girdileri: Risk Aksiyon Planları (PLAN-01) Risk

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI

Doküman No Revizyon No Yayın Tarihi Sayfa No PROSES FMEA TALİMATI 1.0 AMAÇ VE KAPSAM Bu talimatın amacı; ürün veya proseste karşılaşabilecek potansiyel hataları ve bunların neden olabileceği sonuçları önceden analiz ederek, gerekli önlemlerin alınması için kullanılan

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

Otomotiv Sertifika Programı

Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv Sertifika Programı Otomotiv ana sanayi ve yan sanayinde kabul gören, geleneksel iş modelleri artık günümüzde uluslararası standartlar olarak zorunluluklar haline gelmiştir. Bu eğitimde birçok

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008

bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 bt-pota Bilgi Teknolojileri Hizmetleri Belgelendirme Standartları Merve Saraç Nisan 2008 1 TÜBİSAD BT Hizmetleri Komisyonu Amaç, Hedef ve Stratejiler BT hizmetleri pazarının büyütülmesi Hizmet kalitesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

de i im Kaizen Kamil BOLAT

de i im Kaizen Kamil BOLAT Kaizen Kamil BOLAT Kaizen İyiye doğru değişiklikleri Her gün daha iyi için yapılan küçük değişiklikleri Yavaş, küçük ama sürekli iyileştirmeleri Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, herkes tarafından,

Detaylı

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA

ALFA DEĞER YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK ve RAPORLAMA ISO 9001-2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini hatırlatmak. ISO 9001:2015 kalite

Detaylı

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ

KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İŞ HİJYENİ LABORATUVARLARINDA MEVZUAT İLE KALİTE SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ KAĞAN YÜCEL KİMYA MÜHENDİSİ ŞUBAT 2015 BİLGİLENİDRME TOPLANTISI

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ

DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Üniversitemizin faaliyetlerinde ortaya çıkmış ve çıkabilecek uygunsuzlukların tespiti, nedenleri ve bunların giderilmesi için

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİ İÇİN KILAVUZ AMAÇLI ISO 9001 SORU LİSTESİ 1 GENEL ŞARTLAR Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirilmekte

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ sys.gtu.edu.tr

ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ sys.gtu.edu.tr ŞİKAYET YÖNETİM SİSTEMİ sys.gtu.edu.tr Sistemin Amacı Sistem üniversitemizde, TSE ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla şikâyetlerin kayıt altına

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir.

PROSİS in tüm kayıtlı ve belgeli müşterileri ve eğitim katılımcıları için geçerlidir. 1.0 AMAÇ Bir müşterinin veya Prosis bünyesinde gerçekleştirilen eğitim katılımcısının PROSİS kararına itiraz etmesi, şikayette bulunması ve anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde yapılacak faaliyetlerin

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] :16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. / OZBAL [] 14.08.2012 16:16:13 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Göztepe Mah. Kartopu Cad. B226 B No:34 Kavacık-Beykoz Istanbul Telefon ve

Detaylı

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU Böl.5 El. 1.1 Böl.5 El. 1.1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI

UÜ-SK HASTA GÜVENLİK PLANI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 10 Şubat 2012 1/5 1. Amaç: Bu plan UÜ-SK da hasta güvenliğini esas alan bir yaklaşımın tüm kuruluş ölçeğinde benimsenmesi ve uygulanması için bir sistematik oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ Sürekli gelişim için TEK NOKTA EĞİTİMLERİ İSMAİL HAKKI KAVURMACI MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ Yönetim Danışmanı www. kavurmaci.net info@kavurmaci.net 1 Pratik ancak etkin bir yöntem olması nedeni ile tek nokta

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ DSB de verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.)

2) Bilgi Toplama ve Dağıtma (İşletme içinden ve dışından çeşitli kanallarla veri-bilginin toplanması, ilgililere aktarılması vb.) Karar Verme Yönetici ne iş yapar? Ne iş yapmalı? H.Mintzberg in Araştırması 1) Kişilerarası İlişkiler (Astlık-üstlük ilişkileri, işletme-dış çevre arasında ilişki kurmak, temsil) 2) Bilgi Toplama ve Dağıtma

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Problem Çözme Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 19 Mayıs 2015

Problem Çözme Rehberi. Orhan Çevik İstanbul, 19 Mayıs 2015 Problem Çözme Rehberi Orhan Çevik İstanbul, 19 Mayıs 2015 Yol Haritası 1 Problemi Anla 2 Ürünü/Süreci Tanı/Anla 3 Potansiyel Sebepleri Belirle 4 Sebepleri Doğrula ve Önceliklendir 5 Çözümleri Geliştir

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı

Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı şey BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kamunun Bilgilendirilmesi Rehber Dokümanı 2011 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I Ğ I Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi 9.6.2014 Dokümantasyon Bilgiyi kaydetme fiili Belgelerin (kayıtların) toplanması ve düzenlenmesi Dokümantasyon KAYIT

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı