G8D G8D. Global 8D. (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi. (FTEP G8D Eğitimden yararlanılmıştır)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G8D G8D. Global 8D. (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi. (FTEP G8D Eğitimden yararlanılmıştır)"

Transkript

1 Global 8D (Global Eight Discipline) Ford Problem Çözme Metodolojisi (FTEP Eğitimden yararlanılmıştır) 1

2 Takım Çalışması Hazırlığın / ısınmanın [warm-up] amacı Takım performansının yükseltilmesi Takım üyelerinin fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da toplantıda hazır bulunması üyelerin diğer üyelerle iletişim kurması her üyenin kendini takımın parçası olarak hissetmesi her üyenin toplantının amacını ve nasıl ulaşılacağını anlaması 2

3 Takım Çalışması Hazırlığın / ısınmanın [warm-up] faktörleri Yer Odaklanmaya izin verecek bir ortam Kendiniz Birey olarak kendinize önem vermeniz ve konuya odaklanmanız Diğer üyeler İletişim kurmanız Takım Takım kimliği bileşenlerinin beceri, bilgi ve potansiyeli ile oluşur ve her takım için farklıdır Amaç Toplantı / oturum amacı Gündem Toplantı / oturum gündemi 3

4 Tarihçe Şubat 1995 te, Ford da problemlerin çözümü konusunda kurumsal farklılıkları (TOPS, EQUIP TOPS, Prevent Recurrence, v.s.) kaynaştırmak üzere en iyi problem çözme yöntemini geliştirmek ve bu yöntemi bilgi işlem ortamına aktarmak için kurumlar arası bir yönlendirme komitesi oluşturuldu. Holding çapındaki süreç ve destek sistemi öğrenilmiş dersler konusunda ortak bir kaynak olarak Ford çalışanlarının ve tedarikçilerinin hizmetine sunuldu. Bu çaba sonucunda ortaya çıkan program, windows tabanlı bir client/server programı idi sonlarında Ford intranetinde çalıştırılmak üzere ilkine kardeş bir web uygulaması oluşturuldu. Web uygulamalarına odaklanmanın sonucu olarak client/server programı 2000 yılı sonunda terk edildi ve web uygulaması şimdi Ford içinde 8D lerle çalışanlar için tek kaynaktır. 4

5 Ford süreci Problem çözümüne sistemli ve analitik bir yolla yaklaşan bir süreçtir D harfi disiplini temsil eder Her disiplinin girdisi ve çıktısı vardır Bir adımın çıktısı, sonraki adımın girdisidir D0 sürecine eklenen hazırlık adımıdır 5

6 Ford süreci Ford 2000 Stratejileri Yetkilendirilmiş İnsanlar Dünya Ölçeğinde Büyüme Başarısı Süreç Liderliği ile Çeviklik Müşteri Memnuniyetinde Önderlik Dünyanın Lider Otomotiv Firması Dünya Çapında Ürün Mükemmelliğine Ulaşmak Şirket Vatandaşlığında Önderlik Düşük Maliyetli Üretici 6

7 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 1. Yetkilendirilmiş İnsanlar takımları kök nedenleri bulmak, düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek, hata tekrarını önlemek ve süreç iyileştirmeleri önermek amacı ile yetkilendirildikleri için kilit role sahiptir. Yetkilendirme problemleri derhal çözmek için doğru becerilere sahip doğru insanlara, doğru zamanda sahip olmak demektir. 7

8 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 2. Proses Liderliği ile Çeviklik Ford standardı olan geliştirilmiş ve arındırılmış bir problem çözme sürecidir. Problem çözümü için standart bir süreç ve bilgisayar sistemi kullanmak, alınan dersleri küresel ölçekte yayınlamak, takımların daha verimli ve etkin olmalarını, bunun sonucunda problemlerin daha çabuk çözülmesini sağlar. 8

9 Ford süreci Global 8 Discipline sürecinin Ford 2000 stratejileri ile ilişkisi: 3. Müşteri Memnuniyetinde Önderlik Belirtiyi tanımlamak, Acil Tepki Faaliyeti uygulamak, içve dış müşterileri problemin olumsuz etkilerinden korumak yolu ile takımlar problemi çözerek müşteri memnuniyetini sağlar. 9

10 Ford süreci Global 8D nin sacayağı Problem Çözme Süreci: TOPS (Team Oriented Problem Solving), EQUIP TOPS ve Prevent Recurrence metodolojilerinden geliştirilmiştir; Raporlama Formatı: Global 8D bilgisayar sisteminde üretilebilir; Firma Standardı: Standart Problem Çözme metodolojisi olarak Ford un kalite stratejisini destekler. 10

11 Ford süreci Problem Çözme YaklaşımTipleri Rasyonel (Akılcı) - olgulara dayalı, sistematik, sonuca odaklı; İnsan (Deneysel) - deneme-yanılma, örn.: takımlar, çalışanların katılımı, katılımcı yönetim, Sebep-Sonuç diyagramları; Yaratıcı - örn.: beyin fırtınası 11

12 Süreci D0 Ford Global 8D Sürecine Hazırlık D1 Takımın Kuruluşu D8 Birey ve TakımKatkılarının Takdiri D7 Tekrarın önlenmesi D2 Problemin Tanımlanması D3 Geçici Sınırlandırma Faaliyetleri Geliştirme D6 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin uygulanması ve onaylanması D5 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin seçimi ve doğrulanması D4 Kök Neden ve Kaçış Noktasının Tanımlanması ve Doğrulama 12

13 Süreci D0 D0 Ford Global 8D Sürecine Hazırlık Bir belirti karşısında 8D sürecini başlatma gereğinin değerlendirilmesi Müşteriyi korumak için Acil Tepki Faaliyetinin başlatılması 13

14 Süreci D0 Belirti [Symptom] : bir veya daha fazla problemin varlığını gösteren, müşterinin yaşadığı ölçülebilir olay veya etki. Problem: bir beklentiden veya hedeften sapma, bir özel neden (SPC), kontrol limitleri içerisinde geniş bir dağılım veya herhangi bir istenmeyen etki. yaklaşımında problem bilinmemektedir. 14

15 Süreci D0 Müşterisi: Belirtiyi yaşayan kuruluş veya sürücü gurubu. Etkilenen Taraf: Bir belirtiden bir şekilde etkilenen veya etkilenebilecek olan kişi, kuruluş veya sürücü gurubu. Acil Tepki Faaliyeti (Emergency Response Action): süreci başlatılmadan önce müşteri ve etkilenen tarafları belirti etkisinden korumak için başlatılan faaliyet. 15

16 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Eğilim (Akış) Grafiği [Trend (Run) Chart] zaman içindeki performansı sergiler Beklenen Kar Gerçekleşen Dönem 16

17 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Pareto Grafiği [Pareto Chart] sıklık temelinde sınıflandırmayı sergiler 35 1 Kalkış kaz İniş kazası Haberleşm Sinyal kay Yer istasyo Güç kayna Açıklanam Açıklanan

18 Süreci D0 Belirtiyi ölçmek için kullanılan araçlar: Paynter Grafiği [Paynter Chart] düzeltici faaliyetin (faaliyet öncesi ve sonrası) etkinliğini sergiler MÜŞTERİ ŞİKAYETİ PROTOTİP GELİŞTİRME ÜRETİM SINIFLANDIRMASI Σ 1. Kalkiş kazası İniş kazası N Yer istasyon arızası N Haberleşme kopması N Güç kaynağı arızası 1 0 N Açıklanamayan kaza GA Açıklanan kaza N Sinyal kaybı nedeniyle kaza N * İlk Müşteri teslimatı * Üretim başlangıcı A = Acil Tepki Faaliyeti G = Geçici Sınırlandırma Faaliyeti N = Nihai Düzeltici Faaliyet 18

19 Kriterleri Belirtinin tanımı mevcuttur; belirti sayısallaştırılmıştır. Belirtiden etkilenen 8D müşterileri - ve gerekiyorsa etkilenen taraflar- belirlenmiştir. Belirtiyi sayısallaştırmak için yapılan ölçümler bir performans farkının olduğunu göstermektedir; VE/VEYA Belirtinin önceliği (önem, aciliyet, artış, v.s.) sürecin başlatılmasını gerekli kılmaktadır. Neden bilinmemektedir. Yönetim problemin kök neden seviyesinde çözülmesi ve tekrarının önlenmesi için gereken kaynakları sağlamayı üstlenmiştir. Belirtinin karmaşıklığı bir kişinin çözüm yeteneğini aşmaktadır. 19

20 D0: Ford sürecine hazırlık GİRDİ Belirtinin farkına varılması Belirtiyi tanımla ve sayısallaştır; müşteri ve etkilenen tarafları belirle Acil Tepki Faaliyeti gerekli mi? H Ulaşılabilir veriyi topla ve gözden geçir A Başlatılacak mükerrer mi olacak? E H ATF ni belirle ve doğrula Planla, uygula ve ATF ni onayla E ATF doğrulandı mı? E ATF onaylandı mı? E H H H kriterleri mevcut mu? H Bilgi yeterli mi? E Belirtiyi diğer yöntemlerle çözümle E Veriyi mevcut takımına ulaştır Ford sürecini başlat ÇIKTI sürecinin başlatılması 20

21 D0: Kontrol Soruları -1 ATF [Acil Tepki Faaliyeti Emergency Response Action (ERA)] 1 Acil Tepki Faaliyeti gerekliliği değerlendirildi mi? 2 Acil Tepki Faaliyeti gerçekleştirildi ise doğrulandı mı [verified]? 3 Acil Tepki Faaliyeti gerçekleştirildi ise onaylandı mı [validated]? Uygulama Kriterleri 4 Belirti/belirtiler tanımlandı ve sayısallaştırıldı mı? 5 Belirtiden etkilenen müşteri ve gerektiğinde etkilenen tüm taraflar belirlendi mi? 6 Belirtilerin sayısallaştırılması için yapılan ölçümler bir performans farkının olduğunu göstermekte mi, VE/VEYA belirtinin önceliği (önem derecesi, aciliyeti, büyümesi) sürecin başlatılmasını sağlıyor mu? 7 Problemin nedeni bilinmiyor mu? 8 Problemin kök neden seviyesinde çözülmesi ve tekrarının önlenmesi için Yönetim gereken kaynağın ayrılmasını üstleniyor mu? 9 Belirtinin karmaşıklığı, problemin çözülmesi için bir kişinin yeteneğini aşmakta mıdır? 21

22 D0: Kontrol Soruları -2 Diğer 10 Yeni 8D mevcut bir 8D nin tekrarı olacak mı? Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 11 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 12 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 13 raporu güncellendi mi? 14 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 22

23 Süreci - D1 D1 Takımın Kuruluşu Problemi çözmek ve düzeltici faaliyetleri uygulamaya koymak için grup oluşturulması; grup üyeleri:» Ürün ve/veya proses bilgisine,» Bu işe ayrılmış zamana ve yetkiye,» Gereken teknikler konusunda eğitime sahip olmalıdır. Grubun seçilmiş bir Şampiyonu ve Lideri olmalıdır. Grup takım kurma sürecini başlatır. 23

24 D1: Takımın kurulması Grup: bağımsız ve kendi başına çalışan, bir şekilde biraraya gelmiş insanlar; Takım: belli kurallar çerçevesinde tanımlı rollerle ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışan insanlar. 24

25 D1: Takımın kurulması Şampiyon: Problemin sahibi olan ve faaliyetleri (ATF, GSF, NDF ve Önleme) uygulama yetkisi olan kişi. Bu kişi takımın öneri ve faaliyetleri için gereken kaynakları, desteği ve liderliği sağlar; gerektiğinde kararları gözden geçirmek, desteklemek için takım toplantılarına katılır. Takım Lideri: takımının iş yöneticisi ve sözcüsü. Takım hedeflerini ve görevleri tanımlar, takımın görüşlerini özetler, metodolojisinin kullanımını yönlendirir, toplantı amaç ve gündemine odaklanır ve Şampiyon ile birlikte koordinasyonlu olarak çalışır; bir tartışmaya katılırken liderlik rolünü terkeder. Zaman Yöneticisi: zamanı gündem maddelerine göre planlar, ve takip eder. 25

26 D1: Takımın kurulması Sekreter: Liderin yaptığı özeti kaydeder, takım kararlarını tekrarlar ve kaydeder, takım kararlarına herkesin dikkatini çeker. Yazman: toplantı tutanaklarını yayınlar ve kayıtları muhafaza eder. Yönlendirici: tüm üyelere katkıda bulunma fırsatı verilmesini, takımın etkin bir başlangıç ve kapanış yapmasını sağlar, takımın çalışmasını takip eder, sürecin ve takımın korunması için kontroller önerir. 26

27 D1: Takımın kurulması GÖREV TOPLANTI TAKIM KORUMA TAKIM SÜREÇ GÖZLEMLERİ 27

28 D1: Takımın kurulması Görev iş planıdır ve toplantı amacı belirlendiğinde başlar. Bu amaca hizmet eden her gündem maddesi görev aşamasında gerçekleşir. Bu bilgi aktarımını, bilginin tartışılmasını, karar vermeyi ve problem çözümünü kapsar. Bakım duygulara dikkat etmeyi, kişilerin nasıl ilişkide olduğuna dikkat etmektir. Bir toplantı bakım aşamasında ise katılımcılar: toplantı odasına dikkat ederler (aydınlatma, sıcaklık, hava dolaşımı), takım üyelerine kendilerine odaklanmaları için zaman verirler, takım üyeleri arasında herhangi bir yolla teması arttırılar, takıma aidiet duygusunu oluştururlar. Takım Süreci Gözlemi birinin burada ne oluyor? sorusunu sorması veya olup biten hakkında gözlemini bildirdiği her andır. Üç kişinin aynı anda konuştuğunu farkettim veya İki buçukta bitireceğiz demiştik ama şimdi saat üçe on var gibi yorumlar toplantıyı süreç gözlem aşamasına getirir. 28

29 D1: Takımın kurulması GİRDİ sürecinin başlatılması Şampiyonu belirle Takım üyelerini seç Takım Liderini belirle Takım hedeflerini ve üye rollerini tanımla Takımın gerek duyduğu beceri ve bilgiyi belirle Takımın çalışma prosedürlerini ve ilişkilerini tanımla ÇIKTI Takımının kurulması 29

30 D1: Kontrol Soruları -1 Isınma 1 Düzenli bir takım toplantı yer ve saati belirlendi mi? 2 Toplantı odası kullanışlı mı? 3 Takım üyeleri arasında ilişkilerin kurulması için yeterli takım yapılanması sağlanmış mı? 4 Hazırlık takım üyelerinin takım faaliyetine odaklanmalarına yardım için yeterli mi? 5 Toplantı amacı vurgulandı mı? 6 Takım üyeleri toplantı gündemi hakkında bilgilendirildi mi? Üyelik 7 Problemden etikelenen taraflar takımda temsil ediliyor mu? 8 müşterisinin bakış açısı temsil ediliyor mu? 9 Herkesin takımda olmak için bir nedeni mevcut mu ve bu neden onlara bildirildi mi? 10 Takım gereken tüm bilgiye ulaşabilecek, ancak etkin olarak çalışabilecek kadar küçük mü? 30

31 D1: Konrol Soruları Takım üyelik bileşimi problemin mevcut yapısını yansıtıyor mu? 12 Takım üyeleri üyelik konusunda hemfikir mi? Ürün/Proses Bilgisi 13 Etkin olarak çalışabilmek için takımın gereksinim duyacağı özel beceri veya deneyimler mevcut mu? Çalışma Prosedürleri ve İş İlişkileri 14 Takımın amacı ve takım üyelerinin rolleri netleştirildi mi? 15 Takım amacına ulaşmak üzere yeterli bir karar verme yetkisini haiz mi? 16 İç ve dış takım bilgisi için iletişim planları geliştirildi mi? 17 Tüm üyeler takım amacını anlıyor ve bu amaca katılıyor mu? Roller 18 Takımın Şampiyonu belirlendi mi? 19 Takım Lideri belirlendi mi? 20 Takım üyelerinin rol ve sorumlulukları açık ve net mi? 21 Sürecin yönlendirilmesi ve takım uyumunun yönetilmesi için bir rehber gerekliliği göz önünde tutuldu mu? 31

32 D1: Konrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 22 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 23 Ölçülebilir sonuçlar gözden geçirildi mi? 24 Raporu güncellendi mi? 32

33 Süreci D2 D2 Problemin Tanımlanması Sorunun ne ile ilgili olduğunun belirlenmesi ve problemin sayısallaştırılması yolu ile iç veya dış müşteri probleminin tanımlanması 33

34 Süreci D2 Problem Bildirimi: nedeni bilinmeyen bir problemin nesnesini ve hatasını tanımlayan basit, kısa ifadedir. Problem bildirimi Sorun ne ile ilgili? süreç sorusunu sorarak ve Tekrarlı Niçin lerle test edilerek iki aşamada oluşturulur: 1. Sorun ne ile ilgili? Nesne ve hatanın tanımlanması; Sorun, hatadır; bir ürün veya süreçte bulunan istenmeyen niteliktir. Nesne, hatayı içeren ürün veya süreçtir. 2. Bu nesnede bu hata niçin oluşuyor? Tekrarlı Niçinler; Cevabı verilemeyinceye kadar soru tekrarlanmalı. Cevabı verilemeyen aşamadaki nesne ve hata problem bildirimidir. 34

35 Süreci D2 Belirtinin bileşenlere ayrılması Karmaşık, birden fazla veya belirsiz problemler birbirinden ayrılır, önceliklendirilir ve her seferinde bir problem ele alınır. Amaç müşterinin bildirdiği belirtiyi bir problem tanımına dönüştürmektir. Genel bir belirtinin birden çok problem tanımına ayrılması Gerçek yaşamda hataların nedeni genellikle birden fazladır. Problem çözme yöntemleri bir seferde bir problem ele alındığında işe yarar. Birden fazla problem tespit edildiğinde bunlar önceliklendirilmeli, düşük öncelikliler bekletilmeli veya başka takımlar tarafından çözülmeleri sağlanmalıdır. 35

36 Süreci D2 Problem Tanımı: Problem tanımı, problem bildirimini ne, nerede, ne zaman, ne kadar ana soruları ile daha uzun ve ayrıntılı şekilde açıklamak için kullanılan bir yöntemin çıktısıdır (Budur/Değildir yöntemi). Problem tanımı ne olup, olabilecek iken ne olmadığını tespit ederek problemin sınırlarını çizer. Problem tanımı verileri, kök nedenleri test etmek için gereken zemini hazırlar. 36

37 Süreci D2 Herhangi bir olayın bilimsel tanımlaması aşağıdaki bilgiler sağlanarak yapılabilir: problem nedir ve ne değildir ama olabilir; problem nerededir ve nerede değildir ama olabilir; Problem ne zaman oluşmuştur ve ne zaman oluşmamıştır ama oluşabilir; Problem ne kadar büyüktür ve ne kadar büyük değildir ama olabilir. Budur / Değildir Yöntemi: Problem sınırlarını nedir, ne değildir ama olabilir soruları ile oluşturur; Her bir Budur verisi, en az bir Değildir verisi ile tamamlanmalı; Budur / Değildir verilerinin tamamı olgulara dayanmalıdır. 37

38 Süreci D2 Kök Neden BUDUR DEĞİLDİR 38

39 D2: Problemin tanımlanması Problem Çözme Sayfası Adım 1 / 4 Problem Bildirimi: Problem Tanımı BUDUR Mantıksal olarak mümkün ama DEĞİLDİR Bilgi Topla NE Hangi Nesne NEREDE Hangi Hata Nesnenin neresinde İlk olarak Nerede görüldü Nerelerde görülüyor 39

40 D2: Problemin tanımlanması NE ZAMAN NE KADAR BÜYÜK İlk olarak Ne Zaman görüldü Nasıl bir dağılım Kaç parça etkilendi Hangi boyutta Parçada kaç hata Eğilim 40

41 D2: Problemin tanımlanması GİRDİ Takımın kurulması A E E Mevcut veriyi gözden geçir Belirti bölünebilir mi? H Belirtiyi bir nesne ve bir hata olarak tanımla Neden biliniyor mu? (Tekrarlı neden ler) H Problem bildirimini belgele H Problem tanımını geliştirmeye başla (Budur/Değildir) Proses akışını belirle Gereken ek bilgiyi belirle Ek bilgiyi topla ve analiz et Problem bir şeyler değişmiş halini göstermektedir H Problem hiç ulaşılmamış halini göstermektedir E E süreci kullanılacak mı? E süreci alternatif yöntemlerle desteklenecek mi? H Problem tanımını müşteri ve etkilenen taraflarla gözden geçir H Alternatif yöntemler kullan (*) yi beklet E Alternatif yöntemler kullan (*) (*) DOE, proses iyileştirmeleri, yenilik ÇIKTI Problem tanımı 41

42 D2: Kontrol Soruları -1 Isınma 1 Düzenli bir takım toplantı yer ve saati belirlendi mi? 2 Toplantı odası kullanışlı mı? 3 Takım üyeleri arasında ilişkilerin kurulması için yeterli takım yapılanması sağlanmış mı? 4 Hazırlık takım üyelerinin takım faaliyetine odaklanmalarına yardım için yeterli mi? 5 Toplantı amacı vurgulandı mı? 6 Takım üyeleri toplantı gündemi hakkında bilgilendirildi mi? Üyelik 7 Problemden etikelenen taraflar takımda temsil ediliyor mu? 8 müşterisinin bakış açısı temsil ediliyor mu? 9 Herkesin takımda olmak için bir nedeni mevcut mu ve bu neden onlara bildirildi mi? 10 Takım gereken tüm bilgiye ulaşabilecek, ancak etkin olarak çalışabilecek kadar küçük mü? 11 Takım üyelik bileşimi problemin mevcut yapısını yansıtıyor mu? 12 Takım üyeleri üyelik konusunda hemfikir mi? 42

43 D2: Kontrol Soruları -2 Ürün/Proses Bilgisi 13 Etkin olarak çalışabilmek için takımın gereksinim duyacağı özel beceri veya deneyimler mevcut mu? Çalışma Prosedürleri ve İş İlişkileri 14 Takımın amacı ve takım üyelerinin rolleri netleştirildi mi? 15 Takım amacına ulaşmak üzere yeterli bir karar verme yetkisini haiz mi? 16 İç ve dış takım bilgisi için iletişim planları geliştirildi mi? 17 Tüm üyeler takım amacını anlıyor ve bu amaca katılıyor mu? Roller 18 Takımın Şampiyonu belirlendi mi? 19 Takım Lideri belirlendi mi? 20 Takım üyelerinin rol ve sorumlulukları açık ve net mi? 21 Sürecin yönlendirilmesi ve takım uyumunun yönetilmesi için bir rehber gerekliliği göz önünde tutuldu mu? Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 22 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, akış şeması)? 23 Ölçülebilir sonuçlar gözden geçirildi mi? 24 Raporu güncellendi mi? 43

44 Süreci D3 D3 Geçici Sınırlandırma Faaliyetleri Geliştirme Nihai Düzeltici Faaliyetlerin uygulanmasına kadar Geçici Sınırlandırma Faaliyetlerini tanımlamak, doğrulamak uygulamak ve onaylamak. 44

45 Süreci D3 Bir Geçici Sınırlandırma Faaliyeti geçicidir, probleme veya etkilerine karşı uygulanır; D2 de toplanan verilere dayanılarak seçilir; Bir Acil Tepki Faaliyetinden türetilebilir; maliyet arttırır; doğrulandıktan sonra uygulanır, uygulama süresince takip edilir; dokümante edilir; yerini D6 adımında Nihai Düzeltici Faaliyete bırakır; Unutulabilecek bir Yara Bandı uygulaması değildir. 45

46 Süreci D3 Doğrulama: Önceki ve sonraki verilerin karşılaştırılmasına dayanılarak uygulanacak faaliyetin amaca ulaşabileceğine ve başka bir probleme yol açmayacağına dair oluşturulan kanıttır. Testler Benzer faaliyetler Deneme Üretimi Onay: Uygulanan faaliyetin amaca ulaştığına ve başka bir probleme yol açmadığına dair süregiden kanıttır. Onay başarılı doğrulamayı takip eder. Müşteri öncesi onay: müşteri öncesi testler, kontrollerle sağlanan kanıttır Müşteri onayı: belirtinin ortadan kalktığının müşteri tarafından onaylanmasıdır 46

47 D3: Geçici Sınırlandırma Faaliyetlerinin geliştirilmesi GİRDİ Problem tanımı GSF gerekli mi? H D4 adımına git E ATF ni değerlendir Planla, uygula ve GSF ni onayla En iyi GSF ni belirle, seç ve doğrula H GSF Geçerli mi? GSF doğrulandı mı? H E E GSF etkinliğini izlemeye devam et ÇIKTI GSF lerinin tanımlanması 47

48 D3: Kontrol Soruları -1 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti Uygulaması öncesinde 1 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti gerekliliği belirlendi mi? 2 En iyi Geçici Sınırlandırma Faaliyeti seçimine yardımcı olmak için Acil Tepki Faaliyeti değerlendirildi mi? 3 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti seçim kriterinin belirlenmesi için müşterisi ve/veya Şampiyonla görüşüldü mü? 4 Belirlenen kriterlere göre Geçici Sınırlandırma Faaliyeti en iyi fayda risk dengesini sağlıyor mu? 5 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti müşteriyi problemin etkisinden % 100 koruyor mu? 6 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti doğrulandı mı? 7 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti maliyeti düşük ve uygulanması kolay mı? 48

49 D3: Kontrol Soruları -2 Planlama 8 İlgili bölümler bu kararın planlanmasına katıldı mı? 9 İlgili APQP araçları (örn., FMEA, kontrol planları, talimatlar) göz önüne alındı mı? 10 Kimin, neyi, ne zaman yapacağına dair faaliyet adımları dahil planlar oluşturuldu mu? 11 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti için müşterinin bakış açısı dikkate alınmış mı? 12 Müşteri onayı alındı mı? 13 Bir onay yöntemi belirlendi mi? 14 Ters gidebilecek konular belirlendi, önleme ve sınırlandırma faaliyetleri dikkate alındı mı? 15 Uygulama kaynakları mevcut ve uygun mu? Geçici Sınırlandırma Faaliyeti Uygulama sonrasında 16 Onay verileri müşterisinin korunduğunu gösteriyor mu? 17 Geçici Sınırlandırma Faaliyeti etkinliğinin geliştirilebilirliği değerlendirildi mi? 49

50 D3: Kontrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 18 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akış şeması)? 19 Takım bileşiminde değişiklik gereği gözden geçirildi mi? 20 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 21 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 22 Raporu güncellendi mi? 50

51 Süreci D4 D4 Kök Neden ve Kaçış Noktasının Tanımlanması ve Doğrulama Kök Neden teorilerinin Problem Tanımı ve test sonuçlarına göre sınanması, Kök Nedenin izole edilmesi ve doğrulanması; Proses içinde kök neden etkisinin tespit edilebileceği, ancak edilemediği Kaçış Noktasının izole edilmesi ve doğrulanması. 51

52 Süreci D4 Birşeyler değişti hali Beklenen Beklenen Performans Gerçekleşen Performans Gerçekleşen Aniden Yavaş yavaş Zaman Zaman Hiç ulaşılmadı hali (İlk gün sapması olarak da adlandırılır) Performans Beklenen Gerçekleşen Zaman 52

53 Süreci D4 Muhtemel Neden Genellikle Neden-Sonuç diyagramında bir etkinin nasıl ortaya çıkabileceğini açıklayan herhangi bir neden. Potansiyel Kök Neden Mevcut verilere dayanan ve Problem Tanımını en iyi açıklayan neden. Kök Neden Pasif ve aktif olarak doğrulanmış, problemi açıklayan neden. Pasif doğrulamada hiç bir şey değiştirilmeden gözlemle kök neden aranır; kök nedenin müşteri belirtisinde aranması gibi. Aktif doğrulamada kök nedenin var olduğu ve olmadığı testlerle problem oluşturulup giderilir. 53

54 Tanım: Kontrol Sistemi, Kontrol Noktası Kontrol Sistemi: ürün / prosesin izlenmesi ve kalite gerekliliklerine uygunluğun sağlanması için uygulanan sistem. Sorumluluklar, prosedürler ve kaynaklardan oluşur. Ürün/prosesin kontrol edildiği bir veya daha fazla kontrol noktası içerebilir. Kontrol Noktası: tanımlı kalite gerekliliklerine uygunluğun denetlendiği bir kontrol sistemi içindeki bir nokta. Bir kontrol sisteminde birden çok nokta olabilir. Kaçış Noktası: proseste problemin tespit edilebileceği, ancak edilemediği kök nedene en yakın ilk nokta. 54

55 D4: Kök Neden ve Kaçış Noktası tanımı ve doğrulanması -1 GİRDİ GSF uygulaması Problem Tanımını gözden geçir ve güncelle Birden fazla kök neden H ÇIKTI Kök neden C Farkları, değişiklikleri belirle ve teoriler geliştir E Problem tanımına göre teorileri test et Toplam = % 100 H E H Teori bilinen tüm verileri açıklıyor mu? E Her potansiyel kök neden için ayrı H Alternatif yöntemleri Şampiyon ile değerlendir (*) E H kök neden doğrulandı mı? E D2 adımına dön süreci kullanılacak mı? E B H Kök Nedeni tanı Alternatif yöntemler kullan (*) yi beklet 55

56 Farklar-Değişiklikler Farklar ve Değişiklikler Farklar Değişiklikler (Adım 1/4 ten gelen bilgiler) (Konu ile ilgili değişiklikler) Tarih olasılık testi (+, - veya?) a) b) c) d) e) f) Adım2/4 56

57 Muhtemel Nedenler Listesi a) Fark ve değişikliklere dayalı neden teorileri b) MUHTEMEL NEDENLER Muhtemel Neden Teorilerini Listeleyin c) d) Adım3/4 e) f) g) h) i) 57

58 Farklar-Değişiklikler Farklar ve Değişiklikler Farklar Değişiklikler (Adım 1/4 ten gelen bilgiler) (Konu ile ilgili değişiklikler) Tarih olasılık testi (+, - veya?) a) b) c) d) e) f) Adım4/4 58

59 D4: Kök Neden ve Kaçış Noktası tanımı ve doğrulanması -2 B süreci alternatif yöntemlerle desteklenecek mi? E Proses akışını gözden geçir ve Kök Neden veya Nedenler için Kontrol Noktalarını belirle Kontrol Noktasını yetersiz olarak tanı H Kök Nedenleri tanı Alternatif yöntemler kullan (*) (*) DOE, proses iyileştirmeleri, yenilik Problemin tespiti için bir Kontrol Sistemi var mı? E Kök Nedene/Nedenlere en yakın Kontrol Noktasını belirle H Kontrol Sisteminin geliştirilmesi gerektiğini tanı ÇIKTI Kontrol Sisteminin geliştirilme gerekliliği ÇIKTI Kök Nedenler Kontrol Noktası problemi tespit edebilir mi? H C E Kontrol Noktasını doğrulanmış Kaçış Noktası olarak tanı ÇIKTI Doğrulanmış Kaçış noktası 59

60 D4: Kontrol Soruları -1 Kök Neden 1 Problem Tanımındaki (Budur/Değildir) veriye dayalı bilgiler güncellendi mi? 2 Değildir eşleniği ile kıyaslandığında Budur a özgü farklar tanımlandı mı? 3 Değişiklik Kaynaklı bir problem için farklarla ilgili değişiklikler ortaya çıkartıldı mı? 4 Geliştirilen teoriler D2 adımında belirlenen verilerle test edildi mi? 5 En Muhtemel Neden D2 adımındaki tüm verileri açıklıyor mu? 6 Kök Neden pasif ve aktif olarak doğrulandı mı? 7 Kök Neden analizi yeterli seviyede mi (bu Kök Nedenin niçin oluştuğunu bilmeye gerek var mı)? Birden fazla Kök Neden hali 8 Nedenlerin hep birlikte Problem Tanımını tam olarak açıklamaları açısından gözden geçirildi mi (yani istenen performans seviyesine tekrar ulaşmak mümkün mü)? 9 İstenen performans seviyesi tekrar sağlanabilecek ise takım Şampiyonla birlikte her bir kök neden için ayrı bir Problem Tanımı ve ayrı bir oluşturmanın gereğini gözden geçirip değerlendirdi mi? 60

61 D4: Kontrol Soruları İstenen performans seviyesi tekrar sağlanamayacak ise takım Şampiyonla birlikte alternatif problem çözme yöntem / araçlarının (örn.: DOE, Proses İyileştirme, SIT) a) bir den bağımsız veya, b) bir yi tamamlayıcı olarak kullanımını değerlendirdi mi? Kaçış Noktası 11 Proses akışı gözden geçirildi ve Kök Neden/Nedenler ile ilgili Kontrol Noktaları tanımlandı mı? 12 Problemi saptamak için kontrol sisteminin mevcudiyeti ile ilgili bir tespit yapıldı mı? 13 Bir kontrol sistemi varsa, orijinal tasarımında yapılan değişiklikler belirlendi mi? 14 Kök Neden veya Nedenlere en yakın Kontrol Noktaları belirlendi mi? 15 Kontrol Sisteminin problemi tespit etme yeteneği doğrulandı mı? 16 Kontrol Sisteminin geliştirilmesi gereksinimi değerlendirildi mi? 61

62 D4: Kontrol Soruları -3 Genel Görevler (uygulanabilir olduğu ölçüde) 17 Tüm değişiklikler dokümante edildi mi (örn.: FMEA, kontrol planı, proses akışı)? 18 Takım bileşiminde değişiklik gereği gözden geçirildi mi? 19 Ölçülebilir sonuçlar, göstergeler gözden geçirildi mi? 20 Bir satış sonrası faaliyet gerekliliği belirlendi mi? 21 Raporu güncellendi mi? 62

63 Süreci D5 D5 Nihai Düzeltici Faaliyetlerinin seçimi ve doğrulanması Kök Nedeni ortadan kaldıracak en iyi düzeltici faaliyetin seçilmesi; Kaçış Noktasını kapatacak en iyi düzeltici faaliyetin seçilmesi; Uygulandığında her iki kararın da doğru sonuç vereceğinin doğrulanması; İstenmeyen etkilere yol açılmaması. 63

64 Süreci D5 Nihai Düzeltici Faaliyet Problemi Kök Neden seviyesinde izole eder ve çözer Kaçış Noktasını kapatır veya kontrol altına alır Başka problemlere yol açmaz Kök Nedeni ortadan kaldıracağı doğrulanmıştır 64

65 Süreci D5 Karar Oluşturma Aşamaları 1. İstenen sonucun açıklanması 2. Karar kriterlerinin listelenmesi» Verilenler (givens) karşılanması zorunludur objektif olarak ölçülebilir gerçekçi olmalıdır» İstenenler (wants) arzulanır / esnektir objektif veya subjektif göstergelerdir gerçekçi olmalıdır 3. İstenenlerin göreceli olarak önemi hakkında karara varılması 4. Seçeneklerin belirlenmesi 5. Seçeneklerin karar kriterleri ile karşılaştırılması 6. Risk Analizi 7. Dengeli bir nihai seçim yapılması 65

66 Süreci D5 - İstenen sonucun açıklanması Sonuç alınacak kararın vermesi istenen sonucu açıklayan kısa bir cümledir; kararın kapsamını tanımlamak ve odaklanılacak bir hedef oluşturmaya yöneliktir; bir faaliyet veya amaç olarak tanımlanır: bir bilgisayar sistemi satınalınması idari asistan seçimi bir ofis konumu seçimi 66

67 Süreci D5 - Karar Kriterlerinin Listelenmesi Verilenler kararın objektif olarak ölçülebilir, tartışılmaz, gerçekçi özellikleridir; örn.: Para Son teslim tarihi Şirket prosedürleri Yasalar minimum kriterlerdir ve seçenekleri elemek için kullanılır. İstenenler kararın zorunlu olmayan ama istenen özellikleridir kalan seçeneklerin arasında seçim yapılabilmesini sağlarlar birbirlerine göre farklı önem taşırlar en önemliye 10 verilerek diğerleri buna kıyasla puanlandırılır 67

68 Süreci D5 - Seçeneklerin Belirlenmesi ve karşılaştırma Bir seçenekler listesi oluşturun ( için bu liste Kök Neden / Kaçış Noktası için önerilen düzeltici faaliyetler listesidir); Seçenekleri verilenlerle kıyaslayın ve verilen bilgisi alanına ölçülebilir objektif sonuçları kaydedin; Seçenekleri istenenlerle kıyaslayın ve istenen bilgisi alanına ölçülebilir objektif sonuçları kaydedin En iyi seçeneği 10 ve diğerlerini buna göre 1 ila 10 arasında, 10 puan ölçeğini mümkün olduğunca çok kullanarak puanlayın; Her seçeneğin önem derecesi ile iyilik katsayılarını çarpın ve sonucu skor alanına kaydedin; Her seçeneğin puanlarını toplayarak toplam alanına kaydedin. 68

69 Karar - 1 Karar Verme Sayfası Sayfa _ / _ Nihai Sonuç: Mevcut Seçenekler Kriterler VERİLENLER: (Zorunlu, Ölçülebilir, Gerçekçi) Verilen Bilgisi E/H Verilen Bilgisi E/H a) a) a) b) b) b) c) c) c) d) d) d) e) e) e) İSTEKLER: Önem (Objektif veya subjektif) İstek Bilgisi İyi (1-10) (0-10) Skor a) a) a) b) b) b) c) c) c) d) d) d) e) e) e) f) f) f) g) g) g) h) h) h) i) i) i) j) j) j) İstek Bilgisi İyi (0-10) Skor 69

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ

DENETİM VE DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇİN DENETİM ve DOKÜMANTASYON BEKLENTİLERİ Genel Şartlar Proseslerin dış kaynaklı hale getirmek yeni standart bütünün bir parçası olsa da prosesler hem yasal hem

Detaylı

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ. - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KALİTE GÜVENCESİ - Ders Notları - Prof.Dr. Erhan ÖNER eoner@marmara.edu.tr http://mimoza.marmara.edu.tr/~eoner İstanbul- Mart 2007 İçindekiler

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Masaaki İmai KAİ = DEĞİŞİKLİK ZEN = İYİ ( İYİYE DOĞRU) KAİZEN = SÜREKLİ GELİŞME KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PROSES MODELİ Kalite Yönetim Sistemi Sürekli İyileştirme M Ü Ş T E R İ Ş A R T L A R I Girdi Kaynak Yönetimi Katma değer sağlayan faaliyetler Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleştir

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir.

ISO 9000 FIRSATI. kaliteofisi.com. **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9000 I SO 9000 : 2000 FIRSATI kaliteofisi.com **Bu e kitap www.kaliteofisi.com adresiden ücretsiz olarak indirilebilir. ISO 9001 Fırsatı Ocak 2003 Kaliteofisi Danışman Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri

SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ. Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ Dr. F.Zehra ÖZKAN MPM Teknik Müşaviri 1 SÜREÇ YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Klasik yönetim Neo-klasik yönetim Sistem yak.- Durumsallık yak. Yeni yaklaşım, kavram

Detaylı

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON

ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON ISO/TS 16949 - TEKNİK SPESİFİKASYON Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi Sayfa : 1/34 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel şartlar 4.1.1 Genel şartlar - Ek 4.2 Dokümantasyon şartları 4.2.1 Genel

Detaylı