Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar. Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014"

Transkript

1 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yazılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

2 Preklinik ve Klinik Çalışma Protokolü Nasıl Yapılır? Faz II çalışmalar Dr Hüseyin Abalı TTOD 2014

3 Yapabildiğin zaman yazmışsın demektir!

4 NIH tanımı: Araştırma nedir? Genelleştirilebilir bilgi üretmek ya da var olan bilgilere katkı sağlamak için tasarlanmış çalışma

5 Neden araştırma yaparız? Dergilerde ismimizi görmek için Eğitim araştırma hastanelerine atanmak için Üniversitelerde yer edinmek için Doçent olmak için Diğer insanlar için!

6 En önemli 3 kural DÜRÜSTLÜK DÜRÜSTLÜK DÜRÜSTLÜK

7 Bilimsel yöntem araştırmanın temel anatomisidir

8 Onkolojide Klinik Çalışma Fazları-I Faz 0 - Preklinik Preklinik hayvan çalışmaları Doz-cevap araştırır Faz I Maksimum tolere edilebilir doz (MTD) Hastaları sıklıkla diğer tedavi seçenekleri yok (değişiyor gibi) Faz II İlaç aktivitesini araştırır Ciddi toksisiteyi araştırır Daha ileri (faz III) çalışmaya değer mi? yi araştırır #8

9 Onkolojide Klinik Çalışma Fazları-II Faz III İlaç ya da tedavinin etkinliğini ortaya koyar Çeşitli tasarımlar Kontrol grubu yok Historik kontrol Eş zamanlı Randomize, çift kör Faz IV Uzun süreli Faz III sonrası takip Güvenlik analizleri #9

10 Projeler her zaman çok önemli araştırma sorusuyla başlar

11 Araştırma sorusu nereden gelir? Makale saatleri Literatür taramaları Taplantılardaki dersler Yazılardaki kısıtlılıklar ya da beklenen çalışmalar Günlük klinik pratik

12 Projeler her zaman çok önemli araştırma sorusuyla başlar İyi soru İyi proje için potansiyel Kusurlu soru Karışık ve eksik projeler Kullanışsız soru Projeyi gerçekleştirmek için boşa hacanan zaman Soru yok? Cevap yok!

13 Düzgün araştırma sorusunun elemanları: P patients 4 PICO I C intervention (bağımsız değişken) comparison O outcome (bağımlı değişken)

14 Araştırma sorusu geliştirmek için PICO Hedeflenen hasta grubu (patients) Araştıracağımız etki (independent variable) Müdahale, maruziyet, hasta karakteristiği Çalışmanın ana ilgi odağı Karşılaştırma (Comparison, bir grup hasta, prosedür) Neyle ölçeyim? (Outcome measure) Hepsi birden bir araştırma sorusunu oluşturur

15 Araştırma sorusunu rafine et: Daha ince ayar çekilmiş soru haline getir F feasible I interesting N novel E ethical R relevant

16 Ölçmek

17 End point Sonlanım Noktası Tıpkı metre ya da kilogram gibi klinik araştırmalarda araştırma sorusunun cevabını ararken kullandığımız parametreler Birincil Bir çalışmanın temel sorusunun ölçüm parametresi Güç ve hasta sayısı hesabının yapıldığı temel ölçüm İkincil Çalışma yapılırken ortaya çıkan diğer yan parametreler

18 End point Seçimi Çalışma fazı Kullanılan ilaç ya da metodoloji Hastalığın evresi Hastalığın biyolojisi Sorduğun sorunun doğası

19 Klinik Araştırma Tipleri ve end pointler Faz I MTD Hastaların 1/3 ün grade 3-4 toksisitenin görüldüğü doz Faz II Yanıt oranları (RECIST) CR PR SD PD Clinical Benefit Ratio PFS TTP Faz III OS PFS DFS TTP DMFS Çalışma dizaynına ve sorulan soruya göre değişir

20 Örnek çalışma

21 GEP-NET Sınıflandırma ESMO/ENETS/NCCN Önerisi WHO 2010 İyi Diferansiye NET G1 NET G2 Kötü diferansiye NEC G3

22 Grade 3, Nöroendokrin karsinoma Ki 67 indeksi >20 ve mitoz sayısı >20 Sistemik olma eğiliminde Küçük hücreli akciğer gibi tedavi edilir Esas tedavi kemoterapi Platin-Etoposit Ortanca yaşam 18 ay gibi Yetersiz

23 Literatür Araştırması

24 Literatür araştırmasından bulgularım Nöroendokrin tümörlerde mtor yolağının inhibisyonu çalışıyor Radiant çalışmaları (iyi diferansiye) Yüksek derecelilerin %67-80 inde mtor boyanması var Everolimus ile sisplatin-etoposit kombinasyonunun biyolojik rasyoneli var Laura Catena, Targ Oncol (2011) 6:65 68 DOI /s Takashi Shida, Cancer Chemother Pharmacol (2010) 65: B. Besse, Annals of Oncology 25: , 2014

25 Düzgün araştırma sorusunun elemanları: P patients 4 PICO I C intervention (independent variable) comparison O outcome (dependent variable)

26 Araştırma sorusu Yüksek dereceli nöroendokrin karsinomalı hastalarda sisplatin etoposite everolimus eklenmesi historik kontrollere göre PFS yi arttırır mı?

27 Kombinasyonlarda istenen Sinerji veya en azından aditif etki Örtüşmeyen toksisite Kombinasyonun dozunun belirlenmesi Faz 1a çalışma var mı?

28 Sisplatin-etoposit-everolimus faz 1 verisi Sisplatin 75 mg/m2 1 gün Etoposit 100 mg/m2 1,2,3. günler 21 günde bir, 6 kür GCSF 30 milyon ünite /gün 4. gün den sonra 5-10 Everelimus 2.5 mg /gün gün 2 den başlanacak Progresyona kadar

29 Sonlanım noktası ne olmalı Birincil Yanıt oranı veya clinical benefit ratio? PFS İkincil OS G3-4 toksisite oranı

30 Sonlanım noktası Yanıt Oranı Solid tümörler için RECIST, PERCIST Lenfomalar için ayrı PFS Çalışma önerisi içinde bir tanımı olur: ICF imzalandıktan sonra ilk progresyonun ya da ölümün görüldüğü tarihe kadar geçen zaman

31

32 Hastalığı ne ile ölçebiliriz Bilgisayarlı tomografi

33 Hangi Hastalarda (Hasta alım kriterleri) Yüksek dereceli nöroendokrin karsinoma (küçük hücreli akciğer dışında) Yaş >18 ECOG 0,1,2 sahip olan Lokal tedaviye uygun olmayan Ölçülebilir hastalığı olanlar Yeterli organ fonksiyonu

34 Faz II Tasarım Türleri Gehan Fleming one stage Fleming 2 stage Randomize Faz II

35 Örneklem Büyüklüğü Hesabı Bir çalışmaya alınacak hasta sayısını belirlemek için yapılır Under-powered (Az hasta) İstatistiksel farklılık ortaya çıkmayabilir Over-powered (Çok hasta) Önemsiz farklılıklar önemliymiş gibi görünebilir

36 Mosaic çalışması güç hesabı Birincil sonlanı m noktası

37 Örneklem Büyüklüğü Hesabı Değişken tipi, end point tipi Faz 2 ve 3 te farklılık gösterir Alfa=p Yalancı pozitiflik oranı Genelde P<0.05, her zaman olması gerekmez 2 yönlüdür, 1 yönlü de olabilir Beta ya da güç (1-B) Yalancı negatiflik oranı 0,1 ya da 0,2 Delta Aranılan fark

38 Örneklem Büyüklüğü Hesabı bizim çalışmamızda Sisplatin etoposit ile Yanı oranı (CR+PR): %41.5 Ortanca PFS: 8.9 ay Radiant-2 çalışması (iyi ve orta diferansiye) PFS Sandostatin LAR: 11.3 Sandostatin LAR+Everolimus 10 mg: 16.4 ay Everolimus PFS yi %45 arttırıyor! E Mitry, British Journal of Cancer (1999) 81(8),

39 Örneklem Büyüklüğü Hesabı bizim çalışmamızda PFS yi 8.9 ayı 4 ay uzatabilir miyim? Yani 12.9 ay a çıkarabilir miyim? Delta 4 ay Sürekli bir değişken Alfa P=0,05 Beta %20 Çalışmadan düşme oranı %10

40 Örneklem Büyüklüğü Yanıt oranı olsa idi Sisplatin etoposit ile yanıt oranı %45 Ben %70 e çıkarmayı ön görüyorum Alfa: p=0.05 Beta: hasta 5 hasta protokol dışı kalabilir 30+5 =35 hasta

41

42 Örneklem Büyüklüğü İnternet

43

44 Geri kalanlar Maliyet Protokolün daha da geliştirilmesi Bilgilendirilmiş olur, Etik kurul süreci Sağlık Bakanlığı onay Para bulunması TTOD, TUBİTAK, ATOD, İlaç Firmaları Merkez seçimi Protokol başlatma

45 CRO (Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları

46

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN

BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN BİLİMSEL YAYINLARDA TARAF TUTMA Hamdi AKAN Bir araştırmanın yayın hale gelmesi uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu süreçte çok farklı aşamalarda hatalar olabilir. Bu hatalar, çalışma tasarım hatası, çalışma

Detaylı

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç

GÖZLEMSEL İLAÇ ÇALIŞMALARI KILAVUZU 2010. 1. Amaç 1. Amaç Bu kılavuz, gözlemsel ilaç çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için asgari şartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. 2. Tanım Gözlemsel ilaç çalışmaları, ilaçların Türkiye

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? 1- Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırma için izin alınması gerekir mi? Evet, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu 90. maddesi ve ilgili yönetmelik gereğince izin alınması

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu TC Sağlık Bakanlığı Tohum Otizm Vakfı Nisan, 2008 İstanbul ÖZ Bu projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü

Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot-131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid Kanserli Olgularda F-18 FDG PET/BT Görüntülemenin Rolü Okmeydanı Tıp Dergisi 27(3):153160, 2011 doi:10.5222/otd.2011.153 Araştırma Tiroglobulin Seviyesi Yüksek, İyot131 Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi Negatif Diferansiye Tiroid anserli Olgularda F18 FDG PT/BT

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014 1. AMAÇ Etik kurul un amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik

Detaylı

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN* ve Doç. Dr. Ahmet AKICI**

Prof. Dr. Nurşen BAŞARAN* ve Doç. Dr. Ahmet AKICI** TFD-KFÇG ELEKTRONİK BÜLTENİ Sayı: 2009-09 Eylül 2009 Baş Editör: Prof. Dr. Şule Oktay sule.oktay@kappa-crt.com.tr Teknik Editör: Doç. Dr. Zafer Güney zguney@gazi.edu.tr Bilimsel Editör: Doç. Dr. Ahmet

Detaylı