Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: /10 Haziran 2010 EKONOMİ NOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-9 /10 Haziran 2010 EKONOMİ NOTLARI"

Transkript

1 EKONOMİ NOTLARI Küresel Kriz Sürecinde Bankalarının ve Özel Bankaların Kredi Büyümesine Katkıları Defne Mutluer Kurul Özet: Bu notta ülkemizde küresel krizin özel ve kamu bankalarının kredi büyümelerine katkısı incelenmektedir. Bulgular, kriz sürecinde kredi büyümesinde özel bankaların ağırlığının azaldığını gösterirken özellikle imalat sektörüne verilen kredilerde kamu bankalarının verdikleri kredilerin önemli rol oynadığı gözlenmektedir. Abstract: This note assesses the role of state-owned banks and private banks on credit growth in Turkish economy during the recent global crisis. Findings suggest that the contribution of private banks to credit growth has decreased whereas loans given by state-owned banks play a large role in credit growth. Giriş: Bankacılık sektörü 21 de yaşanan kriz sonrasında yapısal bir değişim geçirmiş, uygulamaya konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı bünyesinde kamu bankalarının nihai hedef özelleştirme olmak üzere yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. 29 yılı itibarıyla sektörde 3 ü mevduat, 4 ü kalkınma ve yatırım olmak üzere 7 kamu sermayeli banka faaliyet göstermekte olup, kamu bankaları aktifleri 29 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektörü toplam aktiflerinin yüzde 32,2 sini oluşturmaktadır. Küresel krizin etkilerinin Türkiye'de hissedilmeye başlanması ile gerek tüketici gerekse ticari kredi eğilimlerinde yavaşlama gözlenmiştir. Küresel Kriz ve Kredi Eğilimleri isimli 5 Şubat 21 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekonomi Notunda 1 kredi 1 Mutluer-Kurul, D. ve Alper, K. (21) Küresel Kriz ve Kredi Eğilimleri, TCMB Ekonomi Notu 1/2, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ekonomi Notları 1

2 piyasasında arz ve talep dinamikleri incelenmiştir. Bu notta ise kredi rakamlarındaki hareketlerin kaynaklarına ilişkin bulgular sunulurken, banka sahipliği açısından kredilerde ayrışma olup olmadığı incelenmektedir. Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Kredi Piyasası Bankacılık sektörüne ilişkin kredi rakamları kriz öncesinde tüketici kredilerinin büyük çoğunluğunun, ticari kredilerin ise yarısından fazlasının orta ve uzun vadeli olduğunu göstermektedir (Tablo 1). Öte yandan, küresel kriz sonrası orta ve uzun vadeli kredilerin payının azalmadığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, aynı dönemde TCMB Kredi Eğilim Anketi nden elde edilen bulgular, kredi arzındaki sıkılaşmanın uzun vadeli kredilerde daha çok hissedildiği, talebin de uzun vadeli kredilerde daha fazla azaldığı yönündedir. Bu durumda kredi türleri ile krediyi açan banka türüne ilişkin detaylar bu gelişmelerin daha iyi analiz edilmesine olanak tanıyacaktır. Tablo 1. Vadelere Göre Kredilerin Dağılımı (Oran, %) Tüketici Kredileri Kısa Vadeli 13,5 9,8 9,8 7,4 6,8 Orta/Uzun Vadeli 86,5 9,2 9,2 92,6 93,2 Ticari Krediler Kısa Vadeli 54,7 51,4 5,7 46,5 44,9 Orta/Uzun Vadeli 45,3 48,6 49,3 53,5 55,1 * Bir yıla kadar olan vadeler kısa, bir yıldan uzun vadeler orta/uzun vade olarak sınıflandırılmıştır. Kredilerdeki gelişmeler banka grupları bazında incelendiğinde, kriz sürecinde kamu bankalarının kredi piyasasındaki ağırlığının arttığı gözlenmektedir (Tablo 2). Kriz sonrası özellikle orta ve uzun vadeli krediler içinde kamu sermayeli bankaların payının kayda değer şekilde yükseldiği dikkat çekmektedir. Tablo 2: Banka Sahipliğine Göre Kredilerin Dağılımı (Oran, %) Tüketici Kredileri Yerli 63,5 52,3 51,5 45, 42,5 25,7 27,6 28,6 3,7 34,2 Yabancı 1,8 2,1 19,9 24,3 23,3 Kısa Vadeli Tüketici Kredileri Yerli 41,1 45,2 42,2 46,6 45,4 48,7 39,1 43,5 34,5 34,8 Yabancı 1,1 15,7 14,3 18,9 19,8 Orta/Uzun Vadeli Tüketici Kredileri Yerli 67, 53,1 52,5 44,9 42,3 22,1 26,3 27, 3,4 34,2 Yabancı 1,9 2,6 2,5 24,7 23,6 Ticari Krediler Yerli 69,5 6,1 59,5 55,9 52,6 22,7 24,5 24,7 26,1 29,2 Yabancı 7,7 15,4 15,8 18, 18,2 Kısa Vadeli Ticari Krediler Yerli 67,2 58,2 55,4 5,1 47,3 22,6 22,2 25,6 28,5 31,6 Yabancı 1,2 19,6 19, 21,4 21,1 Orta/Uzun Vadeli Ticari Krediler Yerli 72,4 62,1 63,7 61, 47,3 22,8 26,9 23,8 23,9 31,6 Yabancı 4,8 11, 12,5 15,1 21,1 * Bir yıla kadar olan vadeler kısa, bir yıldan uzun vadeler orta/uzun vade olarak sınıflandırılmıştır. Ekonomi Notları 2

3 Benzer şekilde, kredilerin yıllık büyümelerine banka gruplarının katkıları, küresel kriz sonrası kamu bankalarının davranışlarının diğer bankalardan ayrıştığını net olarak gösterir niteliktedir. Buna göre, kamu bankaları kriz sonrasındaki süreçte ticari kredilerin artmasında rol oynarken, yerli özel ve yabancı bankaların kredi büyümesindeki katkısının azaldığı görülmektedir. 21 yılının başından itibaren yabancı bankaların ticari kredi piyasasında daha aktif oldukları gözlenmektedir (Grafik 1) Grafik 1. Ticari Kredilerin Yıllık Büyümelerine Banka Gruplarının Katkıları (%) Yabancı * Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir Grafik 2. KOBİ Kredilerin Yıllık Büyümelerine Banka Gruplarının Katkıları (%) Yabancı * Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir. 31 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) açılan kredilere ilişkin rakamlar, önceki bulgularla paralellik içerse de önemli farklılıklar göstermektedir (Grafik 2). Öyle ki, genel olarak ticari kredilerin büyümesine olumlu katkıda bulunan kamu bankalarının KOBİ kredilerinin büyümesine katkısı sınırlı olmuştur. Bununla beraber, yerli özel bankalar kriz sonrasında KOBİ kredilerini azaltıcı yönde etkilemiştir. Sonuçlar, kriz sonrası KOBİ lerin krediye erişiminin zorlaşmış olduğunu düşündürmektedir. Öte yandan, 29 yılının son çeyreğinden itibaren yabancı bankaların KOBİ lere yönelik kredileri artırıcı yönde rol oynadıkları görülmektedir. Sektörel Analiz Bu bölümde küresel krizin reel sektöre olan etkisini incelemek amacıyla, bankacılık sektörünün açtıkları krediler sektörel açıdan analiz edilmektedir. BBDK kaynaklı sektörel kredi verileri kullanılmış olup 45 alt sektöre verilen kredi rakamları banka grupları açısından incelenmiştir. 2 Ek te yer alan Tablo 5, söz konusu sektörlere ilişkin kredi büyümelerine banka gruplarının etkisinin yanı sıra faaliyetlerine göre toplulaştırılmış sektör kredilerinin krizden nasıl etkilendiklerini göstermektedir. 3 Ayrıca aynı tabloda, kriz öncesi ve sonrasında ilgili 2 Mali aracı kuruluşların faaliyetleri, kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, ev içi personel çalıştıran hane halkları ve hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış üretim faaliyetleri ile uluslararası örgütler ve temsilcilikleri analiz dışı tutulmuştur. 3 Toplulaştırma, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.1.1) na göre yapılmıştır. Ekonomi Notları 3

4 sektörlerin genel içindeki payı da sunulmaktadır. 4 Buna göre ilk göze çarpan sonuç, küresel krizle beraber tüm ana sektörlerde kredilerin büyüme eğilimlerinin belirgin şekilde yavaşladığıdır. Kredi büyümesi açısından, krizden en çok etkilenen sektörün imalat sektörü olduğu açıkça görülmektedir. Alt sektörlerden tekstil ile makine ve teçhizat gibi önemli kalemlerde kredilerdeki daralma dikkat çekmektedir. İmalat sanayi alt sektörlerine açılan kredilere ilişkin büyümenin kriz sonrasında pozitif kalabilmesinde büyük oranda kamu bankaları etkili olmuştur. Bu süreçte özel bankaların özellikle imalat sektörüne sağladıkları kredilerin azaldığı görülürken, inşaat, ticaret ile gayrimenkul sektörlerinde kredi büyümesini artırıcı yönde rol oynadıkları gözlenmiştir. Tablo 3: Kredi Büyümelerinde En Etkili Banka ve Vade Türleri Sektörler Baskın Banka Türü (Baskın Vade) Baskın Banka Türü (Baskın Vade) Tarım, Avcılık ve Ormancılık Balıkçılık Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat El.,Gaz ve Su Kaynakları Üretimi İnşaat Toptan ve Perakende Ticaret Oteller ve Lokantalar Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme Gayrimenkul, Kiralama ve İş Faaliyetleri Eğitim Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler Diğer. Sosyal, Toplumsal, Kişisel Hizmetler * BDDK tarafınca yayımlanan sektörel kredi dağılımında, Nükleer Yakıt ve Petrol Ürünleri ve Kok Kömürü sektörüne ilişkin kredilerin vade dağılımı yer almadığından söz konusu sektör İmalat Sektörü ne dahil edilememiştir. Baskın banka türü/baskın vade, söz konusu sektör içinde kredi büyümesinde en çok net etkiye sahip banka türü/vade türü olarak tanımlanmıştır. İmalat sektörünün kredi büyümesinde kriz sonrasında kamu bankalarının etkisi öne çıkmış, vadeler açısından incelendiğinde ise sektörün kredi büyümesinin pozitif kalmasında daha çok kısa vadeli kredilerin etkili olduğu görülmüştür (Tablo 3). Nitekim, TCMB Kredi Eğilim Anketi nde kriz sonrası kredi arzının sıkılaştığı ortamda firmaların kredi taleplerinin arttırıcı nedenlerin başında yatırımın değil borçların yeniden yapılandırmasının belirgin şekilde öne çıkması, söz konusu nedenden dolayı alınan kredilerin de daha çok kısa vadeli olması, imalat sektörüne verilen kredilerde kısa vadelilerin öne çıkması ile tutarlıdır. Genel 4 Tablo 3 ve Tablo 5 de 28 ve 29 yılına ilişkin ortalama değerler kullanılmış olup, kriz öncesi etkiyi ayrıştırmak açısından 28 yılı Aralık ayına ilişkin değerler hesaplamada yer almamıştır. Ekonomi Notları 4

5 olarak imalat dışı sektörlere bakıldığında ise, kriz sonrasında kredilerin büyümesinde özel bankaların etkili olmayı sürdürdükleri göze çarpmaktadır. Vade yapısı açısından, söz konusu sektörlerin kredilerinin büyümesinde daha çok orta ve uzun vadeli kredilerin etkili olması, imalat sektörüne kıyasla imalat dışı sektörlerin yatırım eğilimlerinin krizden nispeten daha az etkilenmiş olabileceğini akla getirmektedir Grafik 3. Sanayi Sektörüne Verilen Kredilerin Yıllık Büyümelerine Banka Gruplarının Katkıları (%) Grafik 4. Hizmet Sektörüne Verilen Kredilerin Yıllık Büyümelerine Banka Gruplarının Katkıları (%) -1 Yabancı -1 Yabancı * Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir. * Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir. Önceki bulgular alt sektörlere ilişkin sonuçları açıkça ortaya koysa da, sonuçları hizmet ve sanayi sektörleri bazında genellemek amacıyla hizmet ve sanayi sektörüne ilişkin veriler toplulaştırılmak suretiyle, sanayi ve hizmet sektörlerine verilen krediler incelenmiştir. Grafik 3 sanayi sektörü, Grafik 4 ise hizmet sektörüne açılan kredilerin büyümelerine banka gruplarının katkılarını göstermektedir. Buna göre, yaşanan küresel kriz sürecinde özel bankaların sanayi sektörü kredileri üzerindeki etkisi hizmet sektörüne göre sınırlı kalmıştır. Kredi Riski Göstergeleri Sektörel bazda kredi riski göstergeleri kamu bankalarının küresel krizden bağımsız olarak risk almaya daha eğilimli olduklarını göstermektedir (Grafik 5). 28 yılı itibarıyla, incelenen sektörlerin yüzde 76 sında kamu bankalarının takipteki kredi oranının bankacılık sektörü geneline göre yüksek kaldığı görülürken bu oran 29 da yüzde 7 e düşmüştür. Grafik 5. İmalat Sektörüne İlişkin Kredi Riski Göstergeleri Bankaları Takipteki Krediler Oranı (%) Bankacılık Sektörü Takipteki Krediler Oranı (%) * Kredi riski takipteki kredilerinin toplam içindeki payı olarak ifade edilmektedir. Grafikteki noktalar farklı sektörlerin kredi risklerini göstermektedir. Gölgeli alan kamu bankalarının kredi riskinin bankacılık sektörü geneline göre daha fazla olduğu durumu göstermektedir. Ekonomi Notları 5

6 Fon Kaynakları Kredilerin fon kaynaklarını görmek açısından bankacılık sektörünün bilanço kalemlerinin bilgi içeriği önem taşımaktadır. Grafik 6, önceki bölümlerde yer alan bulguları özetler nitelikte olup, genel olarak bakıldığında krizin kamu bankalarının kredi eğilimine sekte vurmadığını göstermektedir Grafik 6. Banka Türlerine Göre Kredi Eğilimi (Ocak 27=1) Grafik 7. Banka Türlerine Göre Kredi/Mevduat Rasyosu (Ocak 27=1) * Kredi eğilimleri son on iki ayın hareketli ortalaması olarak hesaplanmıştır. Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir *.Dikey çizgi küresel krizin etkilerinin belirgin olarak hissedilmeye başlandığı 28 yılı Aralık ayını göstermektedir. bankalarının açtıkları kredilerin topladıkları mevduatlara oranları düzey olarak yerli özel bankalara göre daha düşük seviyededir (Grafik 7). Ancak, küresel kriz sonrasında özel bankaların kredi/mevduat oranlarına belirgin bir düşüş olurken kamu bankalarına ilişkin oran sabit kalmıştır. Tablo 4, küresel kriz sürecinde bankaların ana bilanço kalemlerindeki değişimi göstermektedir. Buna göre, 28 ve 29 yılları sonlarına ilişkin bilançoların aktif ve pasif kompozisyonunda banka türlerine göre farklılıklar göze çarpmakta olup, aktif tarafında kamu bankalarının temel bilanço kalemlerinin oransal dağılımında önemli bir değişiklik olmazken yerli özel bankaların kaynaklarını menkul değerler kalemine daha fazla plase ettikleri dikkat çekmektedir. Aktif Tablo 4: Bankaların Bilanço Kalemlerindeki Gelişmeler (Oran, %) Fark Fark Nakit+TCMB+Piyasalar+Bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Özkaynaklar Diğer Pasifler Kaynak: BBDK Pasif Ekonomi Notları 6

7 Sonuç Küresel kriz gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bankaların kredi davranışını etkilemiştir. Krizle beraber birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de kamu bankalarının kredi büyümesini destekleyici yönde rol oynadıkları gözlenmiştir. 5 Küresel krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 29 yılında kamu ve özel bankaların kredi büyümesine olan net etkileri incelendiğinde, firmalara verilen kredilerde kamu bankalarının etkisinin öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde kamu bankalarının özellikle imalat sektörüne ilişkin kredi büyümesini artırıcı yönde etkiledikleri, özel bankaların ise hizmet sektörünün kredi büyümesinde rol oynadıkları gözlenmektedir. Kaynakça Heinz, R, P. (21) State Financial Institutions, The World Bank Group, 12th Policy Brief on the Crisis, Financial And Private Sector Development Vice Presidency. Mutluer-Kurul, D. ve Alper, K. (21) Küresel Kriz ve Kredi Eğilimleri, TCMB Ekonomi Notu 1/2, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya ve Adnan Eken in editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için: Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 1, Kat:15, 61, Ulus/Ankara/Türkiye. 5 Heinz, R, P. (21) State Financial Institutions, The World Bank Group, 12th Policy Brief on the Crisis, Financial And Private Sector Development Vice Presidency. Ekonomi Notları 7

8 Sektörler Tablo 5: Sektörel Bazda Kredi Büyümeleri Banka Sahipliğinin Etkisi Kredi Payı Kredi Büyümesi 28 Yerli Özel Net Etki Tarım, Avcılık ve Ormancılık 6,1 38,8 7,5 19,5 11,7 6,5 18,8-3,6 18,1 4,3 Tarım 5,7 4,2 8,3 2,9 11, 6,2 2,7-3,4 19,3 4,8 Avcılık, -4,7-15,7 2,3 8,6, 8,7-4,1-7,1 19,9 Ormancılık,4 22,4-1,5,6 23,2,3-11,3-8, 1,1-4,4 Balıkçılık,1 74,5 19,3 42,2 12,9,2 23,9 2,2 15,2 6,5 Madencilik ve Taşocakçılığı 2, 34,4 17,9-2, 18,4 2, 14, 8,3 4, 1,8 Enerji Üreten Madenler 1,2 3,4 26,8-5,5 9,1 1,3 2,1 7,5 5,7 7, Enerji Üretmeyen Madenler,7 43, 3,8 4,5 34,7,7 5,5 1,1 1,7-6,3 İmalat 39,7 34,2 16,4 5,6 12,2 36,6 3,6 -,2 5,4-1,7 Gıda, Meşrubat ve Tütün 5,8 36,5 16,9 6,6 13, 5,3 3,9,1 3,3,5 Tekstil ve Tekstil Ürünleri 6,1 19, 3,9 4, 11,1 5,3-2,4-3,8 3,3-1,8 Deri ve Deri Ürünleri,4 28,2 7,2 6,6 14,3,3-4,1-5,3 2,4-1,2 Ağaç ve Ağaç Ürünleri,6 42,6 1,4 4,9 27,3,6 -,1-5, 4,1,9 Kağıt Hammadde ve Ürünleri 1,4 44,7 1,8 25,6 17,3 1,5 21, -5,6 27,4 -,8 Nükleer Yak.ve Petr.Ür. ve Kok Kömürü 1,9 55,5 49,9-5,4 11, 1,9 13,4 7,1 6,3, Kimya ve Kimya Ürünleri 2,6 42,1 23,1 5,7 13,3 2,5 9,3 6,5 4,2-1,4 Kauçuk ve Plastik Ürünler 1,7 28, 8,6 7,8 11,7 1,5,3-2,4 4,2-1,5 Diğer Metal Dışı Madenler 2,5 16,5 5,3,9 1,3 2,4 7,6 6,1 2,6-1,1 Ana Metal Sanayi 6,5 4,2 17,8 6,2 16,3 6,2 7,1 1,3 12,3-6,5 Makina ve Teçhizat 3,1 37, 18,8 8, 1,3 2,5-7,9-6,3-2,6 1, Elektrikli ve Optik Aletler 1,6 24,5 13,1 2,5 8,9 1,4,5 2,2 3,9-5,6 Ulaşım Araçları 3,1 46,1 31,3 5,1 9,7 3,1 12,3 4, 6,1 2,2 Başka Yerde Sınıflandırılamamış 2,4 48,9 35,5 7, 6,3 2,1-4,9-4,2 1,6-2,3 El.,Gaz ve Su Kaynakları Üretimi 2,4 124, 91,7 9,9 22,4 3,9 8,2 57,5 17,2 5,5 İnşaat 8,9 59, 32,4 6,4 2,3 1, 24,4 12, 6,7 5,8 Toptan ve Perakende Ticaret 18,4 58,3 26,1 2,6 11,6 17,5 8, 3,9-1,1 5,2 Toptan Ticaret 1,8 54,4 19,7 24,8 9,9 9,9 5,4 3, -2,5 4,9 Perakende Ticaret 4,4 83,7 48,2 2,4 15,1 4,7 19,9 11, -,5 9,4 Motorlu Araçlar Perakende Satışı 3,2 45,3 23,1 9, 13,2 2,9 2, -2,5 4,1,5 Oteller ve Lokantalar 2,6 44,7 17,5 1,7 16,5 2,8 23,3 6,8 1,6 6, Oteller 2,3 42,1 15,2 1,2 16,7 2,6 25,5 7,9 11,7 5,9 Lokantalar,2 79,8 48,6 17,3 13,8,2 2,3-3,9 -,6 6,7 Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 8,4 51,6 37,1 4,6 1, 8,7 16, 1,9 2,9 2,2 Deniz Taşımacılığı 1,6 29, 185,6 1,8 21,6 1,7 22,4 23,2 -,4 -,4 Karayolu Yolcu Taşımacılığı 1,4 74,6 33,5 22,9 18,1 1,4 15,5 5,9 4,9 4,7 Karayolu Yük Taşımacılığı,9 54,3 26,1 1,3 17,9,9 5,5-6,3,7 11,1 Hava Taşımacılığı,3 89,3 98,2-23,3 14,4,4 69,4 6, 7,7 1,6 Demiryolu Taşımacılığı, 83,6 52,3 2,4 29,, 13,9 66,8 -,8 37,9 Diğer Taşımacılık ve Depolama 2,1 17,6 1,9-1,1 7,8 1,7-3,7 1,7-5,7,3 Haberleşme 2,1 32,2 25,8 4,9 1,6 2,5 3,7 16,8 13,5,4 Gayrimenkul, Kiralama ve İş faal. 2,8 64,6 44,1 7,9 12,6 3,2 27, 17,7 4,4 5, Emlak Komisyonculuğu,5 265,2 246,2 4,5 14,5,6 62, 41,6 5,7 14,7 Kiralama,4 95,7 61,8 3,8 3,2,4 12,9 -,9 5,4 8,4 Bilgisayar ve İlgili Faaliyetler,4 24,5 6,3 5,6 12,7,4 5,6 6,6 1,6-2,6 Araştırma Danış. Reklam ve Diğer 1,6 47,5 28,7 9,9 8,9 1,8 29,7 22,4 4,5 2,8 Eğitim,4 41, 24,4 5,8 1,8,4 3,8 17,,8 13, Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 1,3 36, 1,8 8,3 17, 1,5 24,9 9,4 14,3 1,2 Diğ. Sosyal,Toplumsal,Kişisel Hizm. 7, 44,2 12,1 28,5 3,7 6,7 8,3 6, 2,7 -,4 Kültür Eğlence ve Spor Faal. 1, 82,7 21,7 53,2 7,8 1,3 53,7 23,4 23,1 7,2 Örgütsel Faaliyetler,5 5,8, 5,6,3,3 5,8, 5,6,3 Kanalizasyon ve Atıkların Tanzimi,1 95,6-11,3 31,2 75,7,1 25,3 16,2 26,9-17,8 Diğer Bireysel Hizmetler 4,7 47,8 9,4 34,5 3,9 4,2 3,3 3,1 2,4-2,1 Diğer Turizm,8 26,7 28,7,2-2,2,8 8,5 6,4,6 1,5 Kaynak: BBDK Renkler İçin Açıklayıcı Not: Banka Türünün İlgili Kredi Büyümesine Net Etkisi 'den fazla 15 ile 25 arası 1 ile 15 arası 5 ile 1 ar ası ile 5 arası -5 ile arası -1 ile -5 ar ası -1'dan fazla Yabancı Kredi Payı Kredi Büyümesi 29 Yerli Özel Net Etki Yabancı Ekonomi Notları 8

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 15.04. İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 15/04/ tarihinde açıklanan,

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU BİLGİ NOTU MAYIS Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 13/07/ tarihinde yılı Mayıs ayına ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015

Bankacılık, Aralık 2014. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 Bankacılık, Aralık 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 4 Şubat 2015 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2013/03 03/2012 03/2013

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2013/03 03/2012 03/2013 A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2013/03 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 3,7% 2,3% Faktoring Alacakları 89,6% 90,8% Takipteki Alacaklar (net) 0,8% 1,0% Diğer Aktifler

Detaylı

19. SANAYİ VE HİZMETLER GÖSTERGELERİ

19. SANAYİ VE HİZMETLER GÖSTERGELERİ Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 19. SANAYİ VE HİZMETLER GÖSTERGELERİ 19.1. Bölgesi Yerel Birimlerinin Ekonomik Faaliyetlere Göre Bölge İçindeki Payı (%) Toplam 100,00 100,00 Toptan ve perakende ticaret

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Şubat Ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu İstatistikleri TCMB tarafından 16/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Şubat ayı Özel Sektörün Yurt

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 31.12.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 31.12.2015 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU BİLGİ NOTU MAYIS Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17/07/ tarihinde yılı Mayıs sonuna ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU BİLGİ NOTU HAZİRAN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15/08/ tarihinde yılı Haziran sonuna ilişkin Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

Bankacılık, Eylül Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Kasım 2014

Bankacılık, Eylül Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Kasım 2014 Bankacılık, Eylül 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Kasım 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.09.2016 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı 30.09.2016 Aktif Toplamı Finansman Şirketleri;

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Eylül 2006 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül 2 ÖZET Ağustos ayında yıllık enflasyon, yüzde 1,2 olarak gerçekleşmiş ve önceki raporlarımızdaki öngörülerimizle tutarlı bir seyir izlemiştir. Aylık tüketici fiyat

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Aralık 27 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki belirgin yükselişin etkisiyle yüzde 1,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni

Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Ocak 2007 Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni EK TABLOLAR 16 Tablo ek 1- Doğrudan Uluslararası Yatırım Girişleri (Fiili Girişler) (Milyon $) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Toplam (Net) Ocak-Kasım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Bankacılık, Ağustos Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014

Bankacılık, Ağustos Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014 Bankacılık, Ağustos 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 30 Eylül 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-17 / 14 Kasım 2011 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2011-17 / 14 Kasım 2011 EKONOMİ NOTLARI EKONOMİ NOTLARI İç ve Dış Talebe İlişkin Alternatif Göstergeler: Yurt İçi ve Yurt Dışı Satış Endeksleri Hüseyin Çağrı Akkoyun İhsan Bozok Bahar Şen Doğan Küresel kriz sonrası dönemde, dış pazarlardaki

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 7.13 7.13 7.13 7.13 ÖZET Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde,1 e düşmüştür. Bu dönemde taze meyve sebze fiyatlarındaki düzeltme eğilimi devam etmiştir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Şubat 27 ÖZET Ocak ayında işlenmemiş gıda fiyatları, arz yönlü unsurların etkisiyle oldukça yüksek bir artış göstererek enflasyon üzerinde belirleyici olmuştur. İşlenmemiş

Detaylı

Bankacılık, Mart 2015. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2015

Bankacılık, Mart 2015. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2015 Bankacılık, Mart 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2015 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11 2013/04

Detaylı

Bankacılık, Kasım Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014

Bankacılık, Kasım Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014 Bankacılık, Kasım 2014 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 31 Aralık 2014 2007/01 2007/05 2007/09 2008/01 2008/05 2008/09 2009/01 2009/05 2009/09 2010/01 2010/05 2010/09 2011/01 2011/05 2011/09

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2013 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı. Kurulan ve Kapanan Şirketler T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Şirketler: 78/1 19 Kasım 2005 Kurulan ve Kapanan Şirketler DİE verilerine göre; 2005 Ekim ayında 2.966, Ocak-Ekim

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 1.1 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,9 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7,7 e yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Detaylı

Bankacılık, Mart Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2016

Bankacılık, Mart Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2016 Bankacılık, Mart 2016 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 6 Mayıs 2016 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03 2014/08

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,71 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu,31 puanlık yükselişle yüzde 7, olmuştur. Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklanırken

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 10-02 / 5 Şubat 2010 EKONOMİ NOTLARI KÜRESEL KRİZ VE KREDİ EĞİLİMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 10-02 / 5 Şubat 2010 EKONOMİ NOTLARI KÜRESEL KRİZ VE KREDİ EĞİLİMLERİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 1-2 / 5 Şubat 21 EKONOMİ NOTLARI KÜRESEL KRİZ VE KREDİ EĞİLİMLERİ Defne MUTLUER KURUL Koray ALPER Özet: Kredi piyasalarında bilgi asimetrisinden kaynaklanan sorunların

Detaylı

Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR

Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR Sayı: 41 18 Aralık 2000 BASIN DUYURUSU MERKEZ BANKASI, 1997-1999 DÖNEMİ SEKTÖR BİLANÇOLARI ÇALIŞMASI SONUÇLARINI AÇIKLIYOR 7,604 firmanın mali tablolarından yararlanılarak hazırlanan, Sektör Bilançoları

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU

İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU 1 İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI BATMAN İLİ SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI... 2 BATMAN İLİNİN TEMEL İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ...

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 1.1 1.1 1.1 1.1 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Ocak ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Kasım 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

Kredi maliyeti konutta düştü, otoda yükseldi

Kredi maliyeti konutta düştü, otoda yükseldi Sayı: 2009/7 Tarih: 14.03.2009 Kredi maliyeti konutta düştü, otoda yükseldi Dünyada yüzyılın en büyük krizi yaşanırken, Türkiye de de bankacılık sektöründe hem sektörel hem bireysel kredilerde hızlı değişimler

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 64 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 9.11 1. 3.. 7. 9. 1.13 3.13.13 7.13 9.13 ÖZET Eylül ayında tüketici fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 7. 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 3.1 5.1 7.1 7. 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 3.1 5.1 7.1 7. 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 3.1 5.1 7.1 7. 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 3.1 5.1 7.1 ÖZET Temmuz ayında yıllık tüketici

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE. nerden, nereye? Sarp Kalkan. 20 Kasım 2013 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı PERAKENDE nerden, nereye? Sarp Kalkan 20 Kasım 2013 Slayt 3 GSYH ile Perakende ve Toptan Ticarette Reel Büyüme (1998 fiyatlarıyla) 140,000 130,000 15,000

Detaylı

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017

HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ 4 TEMMUZ 2017 .... HAZİRAN AYI FİYAT GELİŞMELERİ TEMMUZ 217 ÖZET Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde,27 oranında düşmüş ve yıllık enflasyon,2 puan azalarak yüzde 1, olmuştur. Bu dönemde, Aralık ayından bu yana yükselmekte

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KONSOLİDE RAPORU 30.09.2015 1 MALİ TABLO KALEMLERİ ANALİZİ (bin TL) Aktif Toplamı Finansman Şirketleri; 25.493.150; 27,2%

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 09/2010 09/2011

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 09/2010 09/2011 FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2011/09 A. BİLANÇO Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 7,6% 3,0% Faktoring Alacakları 84,8% 90,5% Takipteki Alacaklar 1,3% 0,7% Diğer Aktifler

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İŞLEMLERİ ÖZET RAPORU 31.12.2014 1 2013 IV. DÖNEM VE 2014 IV. DÖNEM İLE 2013 YILI VE 2014 YILI VERİLER KARŞILAŞTIRMASI İŞLEM HACMİ: 2014 Yılı IV. Dönem

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ 2012 YILI VERİLERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ YILI VERİLERİ Şubat 2013 Faktöring Şirketleri - Finansal Göstergeler (Milyon TL) 2008 2009 2010 Toplam Aktifler 7.763,82 10.407,04 14.466,71 15,644.09 18.178,80 Faktoring Alacakları 5.591,17

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .1.1.1.1 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,53 puan yükselerek yüzde,53 olmuştur. Aralık ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği üzere,

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 11.1 11.1 11.1 11.1 ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,5 oranında artmış ve yıllık enflasyon,1 puanlık düşüşle yüzde 7, olmuştur. Kasım ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti nde ifade edildiği

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Ekim Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Ekim Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Bankacılık, Aralık Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Şubat 2016

Bankacılık, Aralık Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Şubat 2016 Bankacılık, Aralık 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Şubat 2016 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/09 2012/02 2012/07 2012/12 2013/05 2013/10 2014/03

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeks Değişimleri Tablosu (%)

FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) 2014 OCAK Tüketici ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeks Değişimleri Tablosu (%) Stratejik Düşünce Enstitüsü Ekonomi Koordinatörlüğü RAPOR 2014/1 FİYAT GELİŞMELERİ RAPORU (OCAK 2014) Göktuğ Şahin SDE Ekonomi Koordinatörlüğü Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Ekonomi Koordinatörlüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Eylül Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Eylül Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Bankacılık Sektörü 2014 III.Çeyrek

Bankacılık Sektörü 2014 III.Çeyrek Bankacılık Sektörü 14 III.Çeyrek Türk bankacılık sektörü 14 yılının üçüncü çeyreğinde %.4 büyüdü. Cem EROĞLU 212-398 18 98 cem.eroglu@vakifbank.com.tr Nazan KILIÇ 212-398 19 2 nazan.kilic@vakifbank.com.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2014 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2014 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında Tüketici

Detaylı

Aktif Dağılımı 93,6%

Aktif Dağılımı 93,6% A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2015 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 1,2% 1,6% Faktoring Alacakları 93,6% 93,2% Takipteki Alacaklar (net) 1,0% 1,2% Diğer Aktifler

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Haziran Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Haziran Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni. Mart 2016

Risk Merkezi Aylık Bülteni. Mart 2016 Risk Merkezi Aylık Bülteni Mart 2016 Sayı: 7 Mayıs 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 Özet 3 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Ocak Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Ocak Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık, Ağustos 2015. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Ekim 2015

Bankacılık, Ağustos 2015. Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Ekim 2015 Bankacılık, Ağustos 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 8 Ekim 2015 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Kasım Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Kasım Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2016 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 5 Ocak 2007 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak 27 ÖZET 2 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde,2 oranında artarak yılı yüzde, oranında artış ile tamamlamıştır. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatlarında mevsimsel

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 9. 1.13 3.13 5.13 7.13 9.13 7.1 ÖZET Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu, puan azalarak yüzde, ya gerilemiştir.

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,3 oranında artmış, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 7,1 e yükselmiştir. Gıda ve yemek hizmetleri yıllık enflasyonu yüksek seyrini bu dönemde de

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Nisan Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Nisan Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Bankacılık, Mayıs Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 2 Temmuz 2015

Bankacılık, Mayıs Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 2 Temmuz 2015 Bankacılık, Mayıs 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 2 Temmuz 2015 2007/01 2007/06 2007/11 2008/04 2008/09 2009/02 2009/07 2009/12 2010/05 2010/10 2011/03 2011/08 2012/01 2012/06 2012/11

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.13.13 ÖZET Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde, a yükselmiştir. Bir süredir yukarı yönlü seyir izleyen gıda fiyatlarında bu dönemde gözlenen

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Mart ayında tüketici fiyatları yüzde, oranında artarken yıllık enflasyon yüzde 7,9 a yükselmiştir. Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinde değinildiği gibi, bu yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarının

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Şubat 2010

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 4 Şubat 2010 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat 21 ÖZET Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 1, puan artarak yüzde,19 olmuştur. Daha önceki raporlarda da belirtildiği

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Mart Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Mart Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı

Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı. Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 32 ve Radyo, Televizyon, Haberleşme Teçhizatı Cihazları İmalatı Emrah ERSOY Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sektöre İlişkin Özet Bilgiler Radyo, TV, Haberleşme Teçhizatı ve

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mayıs 2012 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAN İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan meslekleri

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti

ENFLASYON YOKSULU VURUYOR. Yönetici özeti Araştırma Notu 10/68 26 Mart 2010 ENFLASYON YOKSULU VURUYOR Seyfettin Gürsel * ve Onur Altındağ ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem: / /2015

FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem: / /2015 A. BİLANÇO FAKTORİNG SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ Dönem:2016 Toplam Aktif/Pasif İçindeki Payları Banka+Nakit Değerler 1,3% 1,3% Faktoring Alacakları 93,5% 93,7% Takipteki Alacaklar (net) 1,2% 1,0% Diğer Aktifler

Detaylı

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri

Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Şubat 2013 Fiyat Gelişmeleri Her ayın 3 ünde açıklanması beklenen enflasyon verileri ilgili tarihin yine Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle 4 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 10:00 da yayınlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon, puan yükselerek yüzde, olmuştur. Enflasyondaki yükselişte işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış ile enerji fiyatlarındaki

Detaylı

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya

Sayı: 2012-27 / 10 Ekim 2012 EKONOMİ NOTLARI. Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1. Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya EKONOMİ NOTLARI Türkiye nin Net Döviz Pozisyonu 1 Doruk Küçüksaraç Özgür Özel Sinem Uçarkaya This note presents the net financial foreign currency position of Turkey by separating its short and long term

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ Şubat Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel:

BANKACILIK SEKTÖRÜ Şubat Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol Tel: BANKACILIK SEKTÖRÜ AYLIK BANKACILIK SEKTÖRÜ 2017 - Finansal Veriler (BDDK) Serdar Şenol serdar.senol@abank.com.tr Tel: +90 212 315 70 15 1 Bankacılık Sektörü Temel Büyüklükleri Değişim Değişim milyar TL

Detaylı

ARALIK AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 OCAK 2015

ARALIK AYI FİYAT GELİŞMELERİ 6 OCAK 2015 ÖZET Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,44 oranında azalmıştır. Böylelikle, tüketici enflasyonu yüzde 8,17 ile belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde enflasyondaki düşüş, enerji

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... .13.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.13.13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1, oranında artmış ve yıllık tüketici enflasyonu

Detaylı