T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ KASIM TARİHİ GÜNÜ SALI - SAAT : TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 116 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Necmettin DURMUŞBAŞ, Ahmet YABACIOĞLU, Ekrem DEMİRTEN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Ünal KÖSE, Abdulaziz LAYIK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, Erdem Burak BAKIRCI, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet TAHTASIZ, Ertuğrul DEMİRAN, Sezer YALÇINKAYA, Ali BEYAZ olmak üzere 26 üye katılmıştır. Nahide TEKİN, Gadenfer ÖZTÜRK, İsmail TEKÇAM, Lütfi KARAKUŞ, Ayhan ŞAMLI. Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Meclis Üyelerinden, Nahide Tekin, Gadenfer Öztürk, İsmail Tekçam ve Ayhan Şamlı nın mazeretli sayılmaları hakkında dilekçelerinin bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Nahide Tekin, Gadenfer Öztürk, İsmail Tekçam ve Ayhan Şamlı nın mazeretli sayılmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan, bu toplantıda usulen ilave gündem maddesi alınamayacağını izah ederek, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve her hangi bir talep bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Başkan, Meclis Salonundan çıkacağını belirterek Başkanlık Divanına 1.Meclis Başkanı Ahmet ÖZLER i davet etmiştir. Toplantıya 1.Meclis Başkan Vekili Ahmet ÖZLER in başkanlığında devam edilmiştir. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI 1.Meclis Başkan V. Ahmet ÖZLER Sayfa 1 / 29

2 T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ KASIM TARİHİ GÜNÜ SALI TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 116 MADDE 1 Teklif Birimi PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Teklif Tarih ve No Teklifin Özü Belediyemizin 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi ile Tahmini Bütçesi ve izleyen 2 yıla ait bütçesi. K A R A R : Meclis Başkanı, Belediyemizin 2015 yılı ve izleyen iki yıl tahmini bütçesi incelenmek üzere tarih ve 11 Sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildiğini, Komisyonun, tarihinde Mali Hizmetler Müdür Odasında Abdulaziz Layık, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Necdet Biçer ve Mehmet Tahtasız ın katılımı ile toplanmıştır, Belediyemizin 2015 yılı ve izleyen iki yıl için hazırlanan tahmini bütçelerinin yapılan incelemesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde; Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Hükmüne istinaden; Bütçenin Belediyemizin stratejik plandaki amaç ve hedefler ile Performans Programı doğrultusunda hazırlandığını, A - Gider Bütçesi Eko Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oran 01 Personel Giderleri ,00 9,48 % 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ,00 1,86 % 03 Mal Ve Hizmet Alım ,00 41,68 % 04 Faiz Giderleri ,00 1,04 % 05 Cari Transferler ,00 3,65 % 06 Sermaye Giderleri ,00 35,35 % 09 Yedek Ödenekler ,00 6,94 % GENEL TOPLAM ,00 100,00 % Bütçenin 2 kalemde yoğunlaştığı % 41,68 nın Mal ve Hizmet Alımlarına (müteahhitlik giderleri, bitüm, yol bakım onarım, tretuar yapım, hizmet alımları, elektrik, akaryakıt, mal alımları, bakım onarımlar vs) % 35,35 lık kısmı Sermaye Giderlerinde (Kamulaştırma, bina yapımları, spor tesisleri yapım ve onarım, parkların bakım ve onarımları, araç alımları vs.) yatırımlar için ayrıldığı, Sayfa 2 / 29

3 Özel Kalem Müdürlüğü ,00 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü ,00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Bilgi İşlem Müdürlüğü ,00 Yazı İşleri Müdürlüğü ,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü ,00 Hukuk İşleri Müdürlüğü ,00 Fen İşleri Müdürlüğü ,00 Hal Müdürlüğü ,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,00 İtfaiye Müdürlüğü ,00 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ,00 Mezarlıklar Müdürlüğü ,00 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü ,00 Sosyal Yardım İsleri Müdürlüğü ,00 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,00 Temizlik İşleri Müdürlüğü ,00 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Veteriner Müdürlüğü ,00 Zabıta Müdürlüğü ,00 GENEL TOPLAM , Tarih ve 10 Sayılı Meclis Kararı ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereği 5 yeni Müdürlük oluşturulmuş olup; Özel Kalem Müdürlüğü ,00 İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü ,00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Bilgi İşlem Müdürlüğü ,00 Yazı İşleri Müdürlüğü ,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü ,00 Hukuk İşleri Müdürlüğü ,00 Fen İşleri Müdürlüğü ,00 Hal Müdürlüğü ,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,00 İtfaiye Müdürlüğü ,00 Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü ,00 Mezarlıklar Müdürlüğü ,00 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü ,00 Sosyal Yardım İsleri Müdürlüğü ,00 Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü ,00 Temizlik İşleri Müdürlüğü ,00 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ,00 Veteriner Müdürlüğü ,00 Zabıta Müdürlüğü ,00 Etüd Proje Müdürlüğü ,00 Spor İşleri Müdürlüğü ,00 Strateji Geliştirme Müdürlüğü ,00 Tesisler Müdürlüğü ,00 Yapı Kontrol Müdürlüğü ,00 GENEL TOPLAM ,00 Şeklinde yeni açılan Müdürlüklere ödenek aktarılmıştır. Sayfa 3 / 29

4 FİNANS Açıklama Bütçe Teklifi Oran 1 Genel Kamu Hizmetleri ,00 14,79 % 2 Savunma Hizmetleri 0,00 0,00 % 3 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri ,00 3,21 % 4 Ekonomik İşler Ve Hizmetler ,00 2,48 % 5 Çevre Koruma Hizmetleri ,00 4,46 % 6 İskan Ve Toplum Refahı Hizmetleri ,00 54,02 % 7 Sağlık Hizmetleri ,00 0,44 % 8 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri ,00 18,57 % 9 Eğitim Hizmetleri 0,00 0,00 % 10 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri ,00 2,02 % TOPLAM ,00 100,00 % KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA I II III IV I II III IV I TL 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , Özel Kalem Müdürlüğü , İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü , Destek Hizmetleri Müdürlüğü , Bilgi İşlem Müdürlüğü , Yazı İşleri Müdürlüğü , Mali Hizmetler Müdürlüğü , Hukuk İşleri Müdürlüğü , Strateji Geliştirme Müdürlüğü ,00 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , İtfaiye Müdürlüğü , Park Bahçeler Müdürlüğü (Özel Güvenlik) , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (Özel Güvenlik) , Zabıta Müdürlüğü (Özel Güvenlik) , Zabıta Müdürlüğü ,00 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , Mali Hizmetler Müdürlüğü (TAN-SA) , Hal Müdürlüğü , Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ,00 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , Temizlik İşleri Müdürlüğü ,00 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , Fen İşleri Müdürlüğü , İmar ve Şehircilik Müdürlüğü , Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü , Etüd Proje Müdürlüğü , Yapı Kontrol Müdürlüğü ,00 07 SAĞLIK HİZMETLERİ , Veteriner İşleri Müdürlüğü ,00 08 DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü , Mezarlıklar Müdürlüğü , Park Bahçeler Müdürlüğü , Spor İşleri Müdürlüğü , Tesisler Müdürlüğü ,00 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ,00 G E N E L T O P L A M ,00 Sayfa 4 / 29

5 2015 Yılı Bütçesinin Müdürlüklere ayrılan bütçe teklif ve oranları; S.NO Müdürlük Bütçe Teklifi Oran 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,55 % 2 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,20 % 3 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 1,02 % 4 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,41 % 5 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,17 % 6 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 11,81 % 7 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,31 % 8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 22,26 % 9 HAL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,29 % 10 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ,00 5,16 % 11 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 1,39 % 12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 1,41 % 13 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,20 % 14 PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 15,54 % 15 SOSYAL YARDIM ISLERI MÜDÜRLÜĞÜ ,00 2,02 % 16 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ,00 8,74 % 17 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 4,46 % 18 ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜ ,00 2,17 % 19 VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,44 % 20 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,00 1,25 % 21 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,00 17,49 % 22 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,69 % 23 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,35 % 24 TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ ,00 1,29 % 25 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ,00 0,35 % TOPLAM ,00 100,00 % Bütçenin büyük bir kısmının % 22,37 ile Fen İşleri Müdürlüğü, % 17,49 ile Etüd Proje Müdürlüğü ve % 15,54 ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bütçesinde yer aldığı görülmüştür. VE İZLEYEN İKİ YIL GİDER BÜTÇESİ Kod Açıklama 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 1 Personel Giderleri , , ,00 2 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Primi Gider , , ,00 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 4 Faiz Giderleri , , ,00 5 Cari Transferler , , ,00 6 Sermaye Giderleri , , ,00 9 Yedek Ödenekler , , ,00 TOPLAM , , , Yılı Bütçesi ,00- TL olup, 2016 Yılı Bütçesi % 11,87 artış ile ,00- TL ve 2017 Yılı Bütçesi % 06,02 artış ile ,00- TL dir. Sayfa 5 / 29

6 B - Gelir Bütçesi Kod Açıklama Bütçe Teklifi Oran 1 Vergi Gelirleri ,00 17,57 % 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri ,00 20,92 % 4 Alınan Bağış Ve Yardım İle Özel Gelirleri ,00 0,23 % 5 Diğer Gelirler ,00 51,43 % 6 Sermaye Gelirleri ,00 10,00 % 9 Ret ve iadeler ,00-0,15 % TOPLAM ,00 100,00% Gelir bütçesi ,00 TL olup, VE İZLEYEN İKİ YIL GELİR BÜTÇESİ Kod Açıklama 2015 Yılı 2016 Yılı 2017 Yılı 1 Vergi Gelirleri , , ,00 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,00 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,00 5 Diğer Gelirler , , ,00 6 Sermaye Gelirleri , , ,00 9 Red ve Iadeler (-) , , ,00 TOPLAM , , ,00 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI TABLOSU (ANAPARA) Kod ÖNERİLEN 2016 YILI ÖNERİLEN 2017 YILI ÖNERİLEN 1 İÇ BORÇLANMA , , , MALİ KURULUSLARDAN SAGLANAN FINANSMAN , , , Bankalar 0,00 0, Borçlanma 0,00 0, İller Bankası , , , Borçlanma , , ,00 Çorum Belediye Başkanlığı 2015 Yılı Gider Bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçe tahmininde yer alan Gelirler ile Finansman Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 2015 Yılı için ,00- TL İller Bankası A.Ş. den borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. İzleyen yıllarda ise gelirlere kaynak olarak borçlanmaların gerçekleşme oranları yıl içerisinde gelecek hak edişlere göre değişkenlik göstereceğinden 2015 Yılı Bütçe Kararnamesinin 9. Maddesinde öngörülen yatırımlar yıllara sari yapılacağından ve devam eden yatırımlar yıl sonunda ödenekleri devredeceğinden değişkenlik oranı göz önünde bulundurularak 2015 ve yıllara sari borçlanma öngörülmüştür. a- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden İller Bankası kanalıyla Belediye hesaplarına intikal eden Belediye Payları, b- Gayrimenkul satışı, c- Kira Gelirleri, d- Belediyemiz İş makineleri ile yapılan hizmetler karşılığında alınan ücretler, e- Su gelirleri f- Atık su bedelleri, g- Emlak Vergileri, h- İlan Reklam Vergileri, göz önüne alınarak hazırlandığı görülmüştür. Çorum Belediyesinin 2015 yılında uygulamaya koyacağı hazırlık bütçesi ve izleyen iki yıl bütçesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesine göre, Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve Performans Programına dayalı olarak hazırlanmış olup, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi gereğince Bütçe Kararnamesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sayfa 6 / 29

7 Meclis Başkanı, Bütçe Kararnamesinin 1. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan açık oylama sonunda; Madde 1- Çorum Belediye Başkanlığı için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam ,00 TL dir. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 Meclis Başkanı, 2. Maddenin oylanmasını istenmiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 2- Çorum Belediye Başkanlığı bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam ,00 TL dir. Şeklinde 01 ret oya karşı 18 Meclis Başkanı, 3. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 3- Çorum Belediye Başkanlığı 2015 Yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki ,00 TL İller Bankası A.Ş. den borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle bütçe denkliği sağlanmıştır. Şeklinde 10 ret oya karşı 17 Meclis Başkanı, 4. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 5. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 5- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Şeklinde 9 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 6. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Şeklinde10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 7. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: a) Bütçe Kararnamesi b) Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14) c) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16) d) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17) e) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18) f) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8) g) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19) ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20) h) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21) ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22) i) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23) j) İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24) k) 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25) l) Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26) m) Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27) n) Finansman Programı (Örnek-28) şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 8. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 9. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 9- Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için Meclisçe yapılması uygun görülen, tarih ve 34 sayılı meclis kararı ile Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi, Terminal, Nikah Sarayı, Kapalı otopark, Kadın ve Gençlik Kültür Sanat Merkezi, Tarım İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Sebze ve Meyve Hal Binası, Kamyon Garajı, Meslek Lisesi ve Müştemilatı, Kent Park Yapım İşi için 10 yıla kadar vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş. den ,00 TL ve tarih ve 35 sayılı meclis karar araç alımı işi için ile 48 ay vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş. den ,00 TL, Sayfa 7 / 29

8 tarih ve 50 sayılı meclis kararı ile Meslek Lisesi Kampusu Okul Binaları Yapım İşi Meslek Lisesi Kampusu Ek Tesisleri (Uygulama Camisi, Yurt ve Spor Salonu Binaları) Yapım İşi, Rüzgar Enerjisi Santral Yapım İşi, Kent park Yapım İşi, Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi için 10 yıla kadar vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş. den ,00 TL, tarih ve 110 karar nolu meclis kararı ile 10 yıla kadar vadeli aylık taksitler halinde ödenmek üzere İller Bankası A.Ş. den Kanalizasyon Kesin Projesi Yapım işi için, Jeolojik Etüt 1 ve Jeolojik Etüt 2 işi için ,00 TL, Borçlanma kararı verilen ve devam eden işler için kalan kredilerin kullanılmasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde, protokol ve her türlü evrakların imzalanmasında Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ye yetki verilmiş ve su gelirleri teminat olarak gösterilmiştir. Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. nce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı, su, ulaştırma ve kira gelirlerinden ve iller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın (% 40 ın dışında ve % 100 üne kadar) tamamından karşılanmasına, kredisi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. nce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. nce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ yetkili kılınmıştır. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 10. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 10- Belediye vezneleri ve banka hesaplarındaki nakit paraları, toplanan vergi resimler ve harçlar, İller Bankasından kaynağından kesinti yapılarak aktarılan paylar su ücretleri, otobüs gelirleri, diğer kurum ve kuruluşlar nezdindeki hak ve alacaklar ve Belediye fon hesaplarında biriken şartlı ve şartsız bağışlar ile Belediye menkul, gayrimenkul ve demirbaşları Amme Hizmetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiştir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 11. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde tarih ve 15. Meclis toplantısının 11. maddesi ile su faturalarının, vezne tahsilatı, Elektronik Tahsilat yöntemi ile bankamatik, İnteraktif Bankacılık (İnteraktif Telefon ile İnteraktif Bilgisayar) ve otomatik ödeme hizmetleri ile ödemek isteyen abonelerimizin tahsilatının banka aracılığı ile ödenebilmesi için, Belediyemiz ile bankalar arasında yapılacak her türlü sözleşme evraklarını imzalamaya ve idare ile Bankalar arasında yapılacak sözleşmenin şartlarını belirlemeye Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ yetkili kılınmıştır. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 12. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 12- Bu kararname hükümleri tarihinde yürürlüğe girer. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 13. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 13- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, 14. Maddenin oylanmasını istemiş ve yapılan oylama sonunda; Madde 14- Bu kararname on dört maddeden ibarettir. Şeklinde 10 ret oya karşı 16 Meclis Başkanı, Bütçe kararnamesinin oylamasının tamamlandığını, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi gereğince Gider Bütçesinin görüşülmesine başlanılmasını belirterek, gider bütçesinin oylamasına geçilmiştir. Sayfa 8 / 29

9 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Özel Kalem Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik GİDER TAHMİNİ BÜTÇESİ 46 BELEDİYE ve BAĞLI İDARELER , ÇORUM İLİ , İL BELEDİYESİ , ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali işler, Dışişleri Hizm , Yasama ve yürütme organları hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , Diğer Personel , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ 2.000, HİZMET ALIMLARI , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 4.000, CARİ TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , Sınıflan girmeyen yas. ve yürüt. organları, finansal ve mali işler, dışişleri hizm , İç Denetim Birimi , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.000, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, YOLLUKLAR 2.000,00 TOPLAM ,00 02 Özel Kalem Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak, 10 ret oya karşı 16 Sayfa 9 / 29

10 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Diğer Personel Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , GEÇİCİ PERSONEL , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 4.000, GÖREV GİDERLERİ 4.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER 4.000, Diğer Genel Hizmetler 1.000, Mahalli İdareler 1.000, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.000, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.000,00 TOPLAM ,00 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Destek Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000, GÖREV GİDERLERİ 5.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER 1.000, GÖREV ZARARLARI 1.000, SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI ,00 TOPLAM ,00 09 Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 10 / 29

11 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Bilgi İşlem Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000, YOLLUKLAR 6.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.000, SERMAYE GİDERLERİ , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 TOPLAM ,00 10 Bilgi İşlem Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , DİĞER PERSONEL , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 2.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ,00 TOPLAM ,00 18 Yazı İşleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 11 / 29

12 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Yasama ve Yürütme Org. Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri , Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 3.000, GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , FAİZ GİDERLERİ , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSF , GELİRLERDEN AYRİLAN PAYLAR , YEDEK ÖDENEKLER , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ , YEDEK ÖDENEK , EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , Diğer Endüstriler , Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 1.000, GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI ,00 TOPLAM ,00 23 Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 12 / 29

13 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Hukuk İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Diğer Genel Hizmetler , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000, YOLLUKLAR 1.000, GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 9.000,00 TOPLAM ,00 24 Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Strateji Geliştirme Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , GENEL KAMU HİZMETLERİ , Genel Hizmetler , Genel Planlama ve İstatistik Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ 5.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD ,00 TOPLAM ,00 45 Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 13 / 29

14 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : İtfaiye Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , Yangından Korunma Hizmetleri , Yangından korunma hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ 8.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , SERMAYE GİDERLERİ , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 33 İtfaiye Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik PARK VE BAHCELER MÜDÜRLÜĞÜ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Mahalli İdareler , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , Dinlenme ve Spor Hizmetleri , Dinlenme ve spor hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ 5.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 36 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 9 ret oya karşı 16 Sayfa 14 / 29

15 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik ULASIM HIZMETLERI MÜDÜRLÜĞÜ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Mahalli İdareler , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , Ulaştırma Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 5.000, GÖREV GİDERLERİ 7.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 5.000, CARİ TRANSFERLER , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 40 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 9 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Zabıta Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ , Güvenlik Hizmetleri , Kurumsal Güvenlik Hizmetleri , Mahalli İdareler , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ 5.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER , GÖREV ZARARLARI ,00 TOPLAM ,00 42 Zabıta Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 9 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 15 / 29

16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Hal Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik HAL MÜDÜRLÜĞÜ , EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER , Diğer Endüstriler , Dağıtım Ticareti, Ambar Ve Depolama Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 2.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 31 Hal Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Temizlik İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ , Atık Yönetimi Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 2.000, GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.000, SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 39 Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 16 / 29

17 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Fen İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum refahı hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDER , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMAD HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 30 Fen İşleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ , İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , Toplum Refahı Hizmetleri , Toplum refahı hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 8.000, YOLLUKLAR 3.000, GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , SERMAYE GİDERLERİ , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 TOPLAM ,00 32 İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 oyla kabul edilmiştir. Sayfa 17 / 29

18 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ , İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , Su Temini İşleri ve Hizmetleri , Su Temini İşleri ve Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , İŞÇİLER , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , İŞÇİLER , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER , SERMAYE GİDERLERİ , MAMUL MAL ALIMLARI , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 38 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Etüd Proje Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ , İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , Toplum Refahı Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR , GÖREV GİDERLERİ , HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.000, SERMAYE GİDERLERİ , MERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , GAYRİ MERKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 43 Etüd Proje Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 18 / 29

19 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Yapı Kontrol Müdürlüğü Tipi Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ , İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , İskan İşleri ve Hizmetleri , İskan İşleri ve Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.000, YOLLUKLAR 1.000, GÖREV GİDERLERİ 3.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD 6.000,00 TOPLAM ,00 47 Yapı Kontrol Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Kurum Adı : Çorum Belediye Başkanlığı Birim Adı : Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurumsal Fonksiyonel Tipi Ekonomik VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ , SAĞLIK HİZMETLERİ , Halk Sağlığı Hizmetleri , Halk Sağlığı Hizmetleri , Mahalli İdareler , PERSONEL GİDERLERİ , MEMURLAR , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD , MEMURLAR , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , YOLLUKLAR 1.000, GÖREV GİDERLERİ 2.000, HİZMET ALIMLARI , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD , SERMAYE GİDERLERİ , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 TOPLAM ,00 41 Veteriner İşleri Müdürlüğünün 2015 Yılı Gider Tahmini Bütçesi ,00 TL olarak 10 ret oya karşı 16 Sayfa 19 / 29

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015/ KASIM TARİHİ 06.11.2015 GÜNÜ CUMA / SAAT : 14.00 TOPLANTI 11 BİRLEŞİM 12 OTURUM 12 KARAR NO 166 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ 2019-2020 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2018 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü

MALİ YILI BÜTÇESİ GELİR-GİDER TAHMİNLERİ. MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ 2018-2019 GELİR-GİDER TAHMİNLERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Denetim Müdürlüğü İÇİNDEKİLER 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi... 5 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ KASIM / 2013 TARİHİ 05.11.2013 GÜNÜ SALI - SAAT : 10.30 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 139 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri

OSMANGAZİ BELEDİYESİ Mali Yılı Bütçesi Gelir Gider Tahminleri OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri www.osmangazi.bel.tr OSMANGAZİ BELEDİYESİ OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2016 Mali Yılı Bütçesi 2016-2018 Gelir Gider Tahminleri 2016

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ MAYIS TARİHİ 06.05.2014 GÜNÜ SALI SAAT: 10.30 TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 61-62 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 02.10.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 22.09.2017 tarih ve 31673748-301.01-E.4076 sayılı Kültür ve

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ KASIM / 2012 TARİHİ 06.11.2012 GÜNÜ SALI SAAT : 14.00 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 12-2 OTURUM 12-2 KARAR NO 203 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2017/171 KARAR TARİHİ : 20/10/2017 KARARIN ÖZÜ: 2018 Yılı Gelir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU

Meclis Başkanı Belediye Başkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU TOPLANTI DÖNEMİ 2016/ MAYIS TARİHİ 06.05.2016 GÜNÜ CUMA SAAT : 15.00 TOPLANTI 05 BİRLEŞİM 06 OTURUM 06 KARAR NO 89 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... Bütçe Kararnamesi... Fonksiyonel

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.10.2018 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.10.2018 tarih ve 45914605-756.02-E.4005 sayılı Emlak

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 86: Gündemin 1. maddesi bulunan 2013 mali yılı bütçe cetvelinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama neticesinde 2013 Mali Yılı Bütçe görüşmesi 5393 Sayılı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 18.KASIM.2015 TARİHLİ BÜTÇE MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 03.10.2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen 26.09.2016 tarih ve 47383680-01/11196 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (2018 MALİ YILI BÜTÇESİ) Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20.11.2017 tarihinde saat 17:00'de ve 24.11.2017 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bütçe Kesin 2016 Hesabı Mali Hizmetler Müdürlüğü İçindekiler İlgili Mevzuat...4 Bütçe Kesin Hesap Özeti...5 Bütçe Gideri Kesin Hesap Cetveli (Ekonomik Kodun 1. Düzeyi)...6

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 5.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 5.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2018/137 KARAR TARİHİ : 19/10/2018 KARARIN ÖZÜ: 2019 Yılı Gelir-Gider

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:18.10.016 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/56 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:21.10.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/80 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 579.220.000-TL

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU)

T.C. SİVAS BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU. Sayı :29 20/11/2018 Konu : 2019 Yılı Performans Programı MECLİS BAŞKANLIĞINA (KOMİSYON RAPORU) T.C. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Sayı :29 20/11/2018 Belediye Meclisinin 07/11/2018 tarihli Birleşiminde, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2019 Yılı Performans Programı komisyonumuzca

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ

2014 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Ek Eklenen Düşülen Üstü 46 BELEDİYE 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56 1.050.000.000,00 763.118.737,72 0 286.881.262,28 73 46 1 ADANA 1.050.000.000,00 0,00 233.844.518,56 233.844.518,56

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI 1 - Saat : 10.30 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77- 78-79- 80-81- 82-83- 84-85- 86 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARI'NIN 4.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARAR NO : 2016/148 KARAR TARİHİ : 21/10/2016 KARARIN ÖZÜ: 2017 Mali Yılı

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 23.10.24 KARAR NO : 157 KONUSU : 25 Mali Yılı Gider Bütçesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon TL olarak tahmin edilmiş, Finansmanın

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 20/11/2017 tarihinde saat 14:00'te Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

Giriş. Tablo Dizini. Özet. Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş 01 Özet Tablo Dizini Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Giriş Tablo Dizini 3 Özet 5 Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 6 Kesin Cetvelleri Bütçe Giderleri Kesin Cetveli 7 Bütçe

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ NİSAN 2014 BİRLEŞİM 3 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 18.04.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 11 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR TARİHİ:20.10.2015 KARAR SAYISI: 84516765-301-05/69 MECLİS BAŞKANI: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 2014 MALİ YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 0 ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediyemiz 1 Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 25 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi yönetiminde 17 müdürlük, toplam 173 personel ile hizmetlerini

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 17. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI BİRİNCİ OTURUM; T.C. 1. 07.05.2013 tarihli 16ncı olağan Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özetinin okunması. 2. 2014 Yılı Bütçe Teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edilmesi. 3. Üye Belediyelerin

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ULA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/11/2018 tarihinde saat 14:00'da Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2018 yılı Gelir Bütçemiz 16 milyar 250 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, 1 milyar 139 milyon

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI BÜTÇESİ

T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI BÜTÇESİ T.C. MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 0 YILI BÜTÇESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 0/ Tarih : 0.0.0 Konu Teklif : Meram Belediyesi 0 Mali Yılı Bütçesi ile izleyen iki yıla ait bütçe tahminleri.

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. 2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2015/31-12-2015 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ (ÖRNEK:29) Kurumsal Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2013/ KASIM - SAAT : 11.00 KARAR NO 132-133- 134-135- 136-137- 138 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı Gelir Bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2017 BİRLEŞİM 09 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.05.2017 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 60 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No : 30 T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye, Meclisi Belediye Başkanı Taner İSBİR İN Başkanlığında Üyeler; Ali ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Kadir ARABACI, Yusuf ÖZDEMİRCAN,

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı