Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Takdim Planı. * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları. * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler. * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri"

Transkript

1

2 Takdim Planı * Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları * Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler * Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri * Diğer Bilgi Sistem Projeleri

3 Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları AİLE HEKİMİ VE HASTANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DİĞER BİLGİ SİSTEM PROJELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SAĞLIK BİLİŞİMİ STANDART VE KOD ÇALIŞMALARI

4 Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları AİLE HEKİMİ VE HASTANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DİĞER BİLGİ SİSTEM PROJELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SAĞLIK BİLİŞİMİ STANDART VE KOD ÇALIŞMALARI

5 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları ICD-10, GMDN, ATC, HL7

6 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) * Türkiye deki sağlık bilgi sistemlerinin referans olarak kullanıldığı, terminoloji birliği sağlayan veri sözlüğüdür.

7 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) 261 veri elemanı, 46 veri seti

8 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları Minimum Veri Setleri (MVS) * Sağlık Bakanlığının sahadan topladığı/ toplayacağı minimum içeriğe sahip idari, mali ve sağlık veri gruplarıdır. * Bilgi sistemleri veya Sağlık-NET portalındaki bildirim ekranlarıyla gönderebilmektedir.

9 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları USVS de tanımlanan MSVS de 10 farklı grupta, 46 set mevcuttur.

10 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) * Ülke çapında sağlık kodlama ve sınıflama sistemlerinin standardizasyonu ve sürekliliği maksadıyla, sağlık bilişimi standartlarının bir araya getirildiği ve web servisler (XML) ile paylaşıldığı bir platformdur.

11 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları SKRS de Bulunan Standartlar * Tanı Sınıflama Sistemleri (ICD-10, ICPC-2) * İlaç ve İlaç Sınıfları Kodlama Sistemi (ATC) * Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) Kodları * Klinik Kodları * Çocuk İzlem Listesi * Branş Kodları * Persentil Değerleri Listesi * Sağlık Kurumu Kodları * Adres Kodları * Olası Tanı Kriterleri * Aşı Listesi * Enfeksiyon Etkenleri Tanı Kriterleri * Aşı Takvimi Değerleri Listesi * Tümör Yerleri * Meslek Grupları Listesi * Kesin Tanı Kriterleri * Parametreler Listesi * Histoloji Kodları * Bebek İzlem Listesi * Doktor Bilgi Bankası * Gebe İzlem Listesi * Alan Kodları

12 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ yılı sonuna kadar sağlık sunucularının ve sağlık hizmeti kullananların e-sağlık uygulamalarına erişiminin artırılması ve yaygınlaştırılması için, sağlık bilişim standartlarını yürütmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak. USVS ve MSVS revize edilecek ve geliştirilecek, Sağlık Kodları Referans Sunucusunda (SKRS) yer alan kod ve sınıflar ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems Version 10), ATC (The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System), GMDN (Global Medical Devices Nomenclature) vb. revize edilecek ve geliştirilecek, Ocak 2012

13 Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları AİLE HEKİMİ VE HASTANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DİĞER BİLGİ SİSTEM PROJELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SAĞLIK BİLİŞİMİ STANDART VE KOD ÇALIŞMALARI

14 Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler Birinci Basamak Sağlık Kurumları Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri Hastane Bilgi Sistemleri Alımı Çerçeve İlkeleri Bilgisayar, Çevre Birimleri, Ağ, Depolama, Yedekleme ve Güvenlik Cihazları Alım Kılavuzu Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) Alımı Çerçeve İlkeleri

15 Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)

16 Aile Hekimi ve Hastanelere Yönelik Sistemler Sağlık-NET * Sağlık hizmetlerine ait verileri doğrudan kaynağından alarak bir merkezde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için gerekli bilgileri üretmeyi ve tüm sağlık kurumları arasında entegrasyonu sağlamayı hedefleyen üst çatıdır.

17 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ Sağlık verilerinin tek bir ana çatı üzerinden yönetilmesi ve planlanması için, Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi nin en önemli bileşenlerinden biri olan Sağlık-NET i 2014 yılı sonuna kadar geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Tüm sağlık kurumlarının Sağlık-NET e entegrasyonu yaygınlaştırılacak, Sağlık.NET web portalı geliştirilerek vatandaşların kullanımına yönelik uygulamalar e-devlet kapısı üzerinden verilecek,

18 Sağlık Bilişimi Standart ve Kod Çalışmaları

19 Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları AİLE HEKİMİ VE HASTANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DİĞER BİLGİ SİSTEM PROJELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SAĞLIK BİLİŞİMİ STANDART VE KOD ÇALIŞMALARI

20 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS) İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) Personel Bilgi Sistemi Doktor Bilgi Bankası Sağlık Personeli Bilgi Sistemi Birinci Basamak Ek Ödeme Takip Sistemi Performans Takip Sistemi Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Yatırım Takip Sistemi (YTS) Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS) İhale İlanları Yayın Portalı Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) Karar Destek Sistemleri (İş-Zekası) Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) TİG Klinik Veri Giriş Programı Doküman Yönetim Sistemi Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım İhaleleri BS Yaklaşık Maliyet Hesaplama Modülü Hasta Takibine Yönelik Sistemler Hasta Hakları Bilgi Sistemi Ulusal Organ Bilgi Sistemi Yenidoğan İşitme Taraması Ulusal Özürlüler Bilgi Bankası Hastane Bilgi Formları

21 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) ÇEKİRDEK KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ (1997) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ (İKYS) MALZEME KAYNAKLARI YÖNETİMİ SİSTEMİ (MKYS) YATIRIM TAKİP SİSTEMİ (YTS) ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİM SİSTEMİ (SKYS) Faaliyet icra ve takibi Planlama ve karar destek

22 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) * Personel bilgi ve hareketlerinin izlenmesi ile bordro ve tahakkuk işlemlerini içermektedir. Atama Bilgi Sistemi Sicil Bilgi Sistemi Kadro Bilgi Sistemi Terfi Bilgi Sistemi Maaş ve Tahakkuk Bilgi Sistemi Aile Hekimliği Ücretlendirme İhtisas (diploma tescil) Hizmet İçi Eğitim Disiplin Bilgi Sistemi Hukuk Mevzuat Bilgi Sistemi İKYS Uygulama Yönetimi Sözleşmeli Personel İşlemleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Raporları UMKE Personeli Takibi SEFOP Uygulaması Arşiv Menüsü Mal Bildirim Menüsü

23 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Personel Bilgi Sistemi (PBS) SB personeline ait sicil, atama ve terfi bilgilerinin takip edilebildiği ekrandır.

24 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Birinci Basamak Performans Takip Sistemi Birinci basamak sağlık teşkillerinde görevli personelin performansa dayalı ödemelerine esas bilgiler.

25 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Performans Takip Sistemi İkinci ve üçüncü basamak sağlık teşkillerinde performansa dayalı ödemelerine esas bilgiler.

26 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Doktor Bilgi Bankası Türkiye deki uzman hekim, pratisyen hekim ve diş hekimlerinin kısa kimlik ve eğitim bilgileri.

27 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Sağlık Personeli Bilgi Bankası Türkiye deki ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, laborant vb. bilgileri.

28 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) * SB merkez ve taşra teşkilatında dayanıklı taşınır ve sarf malzemelerin verimli ve güncel olarak takibini sağlamaktadır. HBS den çevrim içi veri aktarımı yapılabilmektedir. Envanter Bilgi Sistemi Malzeme Girişi Ambar (Depo) Bilgi Sistemi Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) Bilgi Sistemi Ulaşım Araçları Bilgi Sistemi Tıbbi Cihaz Bilgi Sistemi Bakım Onarım Bilgi Sistemi Firma Bilgileri Uygulama Yönetim Modülü

29 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Yatırım Takip Sistemi (YTS) * SB mali kaynaklarının ihtiyaca göre planlanması, Bakanlık birimleri arasında dağıtılması, kullanılması ve takip edilmesini hedeflemektedir. YATIRIMLAR BİLGİ SİSTEMİ İnşaat Onarım D. Bşk.lığı. Yapılan yatırımlar, yatırım teklifleri, inşaat seviyeleri, bina onarımları, yapı tesis revize işlemleri v.s BİNA BİLGİ SİSTEMİ Tüm kurumların bina bilgileri, fiziksel özellikleri, sahiplik bilgileri, fatura tüketim bilgileri, lojman bilgileri, taşınmaz mal bilgileri v.s. DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALT MODÜLÜ

30 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) * Özel sağlık kuruluşları üzerinde bulunan donanımlar, iletişim bilgileri, ruhsat bilgileri, cihazları, görev yapan personelin ayrılış başlayışlarının güncel olarak tutulmasını hedeflemektedir.

31 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS) * SB birimlerinin malzeme ve hizmet alımları ile ilgili ihale sonuçlarına ulaşarak, yaklaşık maliyetin tespitinde gerçekçi fiyatlara erişilmesi, bu sayede ihale fiyatları arasındaki aşırı farklılıkların giderilmesi maksadıyla gerçekleştirilmiştir. * Temizlik, yemek, ilaç ve serum, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi, kit karşılığı cihaz edinme gibi modülleri mevcuttur.

32 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS)

33 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS)

34 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS) İhale İlanları Yayın Portalı * SB birimlerinin ihalelerinin eş zamanlı olarak yayımlandığı ve takip edilebildiği bir portaldir.

35 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Çerçeve Anlaşma ve Toplu Alım İhaleleri BS * Çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılan ihalelere ilişkin istatistiksel verilerin toplanması maksadıyla kullanılmaktadır.

36 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Yaklaşık Maliyet Hesaplama Modülü * Tıbbi cihaz alımlarında yaklaşık maliyet hesaplamaya yardımcı olarak geliştirilmiş bir modüldür.

37 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) * Hastane döner sermaye gelir ve gider kayıtlarının standart olarak işlendiği web tabanlı sistemdir.

38 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

39 Diğer Bilgi Sistem Projeleri TİG Klinik Veri Giriş Programı Sağlık Bakanlığı mali kaynağın hastanelere paylaştırılmasında Teşhis İlişkili Gruplar (Diagnosis Related Groups, DRG) adı verilen bir modeli kullanmaktadır.

40 Diğer Bilgi Sistem Projeleri TİG Klinik Veri Giriş Programı

41 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) Hastalık İstatistik Formu Hasta ve Yatak İzleme Formu Laboratuvar Çalışmaları Formu Ağız ve Diş Sağlığı Çalışmaları Formu Kan Çalışmaları Formu Hastane Bilgi Formu Özel Tıp ve Dal Merkezleri Bilgi Formu Özel Poliklinik Bilgi Formu İlçe Hastaneleri Bilgi Formu ADS Bilgi Formu Yoğun Bakım Bilgi Formu Evde Sağlık Bilgi Formu Yeni Hastane Bilgi Formu Yeni Özel Tıp-Dal Merkezleri Bilgi Formu Yeni Özel Poliklinik Bilgi Formu Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Bilgi Formu Şu anda web sayfası üzerinden toplanmaktadır. ÇKYS deki alt sistemlerle entegredir. Sağlık-NET in tam olarak devreye alınmasından sonra otomatik olarak toplanacaktır.

42 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Yeni Hastane Bilgi Formları * Hastanelerden insan kaynakları, verilen hizmetler, mevcut kapasite, malzeme durumu gibi konularda aylık olarak bilgi toplamayı ve raporlamayı sağlayan bir uygulamadır.

43 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Karar Destek Sistemi (KDS) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS) Temel Sağlık İstatistik Modülü (TSİM) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) SB Web Uygulamaları MERKEZİ VERİ TABANI KDS VERİ AMBARI

44 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ Sağlık planlayıcı ve karar vericileri için; Karar Destek Sistemi kapsamında 2011 yılı sonuna kadar veri ambarını kurmak ve veri madenciliği uygulamalarını başlatmak. Üst düzey sağlık yöneticilerinin karar süreçlerinin ve karara esas göstergelerin, karar süreçlerindeki ağırlıkları ve yerlerinin modellenmesi ve kaynak planlama ve yönetimi amacıyla bir karar destek sistemi kurulacak, Veri madenciliği çalışmaları için gerekli olacak bilişim altyapısı kurulacak ve geliştirilecektir. Karar Destek Sistemi ile entegre çalışan Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacak,

45 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi

46 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Doküman Yönetim Sistemi

47 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Hasta Hakları Bilgi Sistemi * Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde vatandaşların şikayetlerini veri tabanına kaydederek sonuçlarını takibini sağlandıkları bir sistemdir.

48 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Hasta Hakları Bilgi Sistemi

49 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Ulusal Organ Bilgi Sistemi * Organ nakil merkezlerine yapılan alıcı ve donör başvurularının merkezi olarak kaydı, tıbbi bir puanlama sistemi ve algoritmaya göre eşleştirilmesini sağlayan web uygulamasıdır.

50 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Ulusal Organ Bilgi Sistemi * Gerçekleşen organ nakilleri de uygulama tarafından kaydedilmektedir.

51 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Yenidoğan İşitme Taraması * İşitme kaybı şüphesi olan yenidoğanların standardize edilmiş formlara işlenip takibe alınmasını hedeflemektedir.

52 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Ulusal Özürlüler Bilgi Bankası * Özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili SB hastanelerince tüm özürlü vatandaşların ortak veri tabanında kayıt altına alması ve çeşitli raporlar sunulmasını hedeflemektedir.

53 Merkezi Planlama ve Yönetim Sistemleri Ulusal Özürlüler Bilgi Bankası

54 Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi Çalışmaları AİLE HEKİMİ VE HASTANELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DİĞER BİLGİ SİSTEM PROJELERİ SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZİ PLANLAMA VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SAĞLIK BİLİŞİMİ STANDART VE KOD ÇALIŞMALARI

55 Diğer Bilgi Sistem Projeleri SGK Sistemleri ve Medula SGK SİSTEMLERİ SGK MEDULA SİSTEMİ

56 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi

57 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi

58 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) Diğer Bilgi Sistem Projeleri İlaç ve tıbbi malzemelerin tedarik zinciri boyunca kullanılacak standart ve kodların eşleştirildiği veri bankası.

59 Diğer Bilgi Sistem Projeleri

60 GTIN, Global Trade Item Number Diğer Bilgi Sistem Projeleri

61 Diğer Bilgi Sistem Projeleri 112 Acil Servis Otomasyonu Hastanelerden kritik yatak ( acil, yoğun bakım, yanık vb.), kritik cihaz ve donanım, nöbetçi doktor ve nöbetçi sağlık personel durumları ile vaka bildirimleri hakkındaki verileri alarak komuta kontrol merkezi üzerinden ambulansa iletilmesini sağlayan aynı zamanda ambulansa alınan hasta-yaralıyı zaman kaybetmeden en yakın ve hastanın durumuna en uygun sağlık merkezine yönlendirilmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

62 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağı (UEPLA) sistemi kapsamında bulunan bakterilerin izole edilmesi durumunda, hastaya ait bazı klinik ve epidemiyolojik bilgiler, etkene ait mikrobiyolojik özellikler ile antimikrobiyal duyarlılık test sonuçlarını içeren verilerin sisteme aktarılması maksadıyla Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) geliştirilmiştir.

63 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı

64 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Karekodla İlaç Takip Sistemi * İlaçların sağlık hizmet tedarik zinciri boyunca, GTIN-13, parti numarası, seri numarası ve son kullanım tarihi bilgileri üzerinden, karekod adı verilen otomatik veri tanımlayıcılar aracılığıyla, kutu bazında takip edildiği bir sistemdir.

65 Diğer Bilgi Sistem Projeleri e-eğitim Projesi * e-eğitim portalı ile İnternet üzerinden asenkron olarak eğitim verilmektedir.

66 e-kütüphane Diğer Bilgi Sistem Projeleri

67 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Sağlıkta Elektronik Kimlik Kartı: * Kamu hizmetlerinin, elektronik ortamda güvenli ve güvenilir altyapılar üzerinde sunulmasını hedeflemektedir. * Parmak izi, avuç içi damar izi ve iris tanıma özelliklerinin eklenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

68 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Sağlıkta Elektronik Kimlik Kartı: * Öncelikle SB ve SGK uygulamalarında kullanılması öngörülmektedir. Bir yıllık geçiş sürecinin ardından üç yıl içinde tüm vatandaşların kullanımına sunulması planlanmaktadır.

69 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Sağlıkta Elektronik Kimlik Kartı: * Vatandaşların Sağlık-NET portaline girerek kendileriyle ilgili uygulamaları kullanabilmesi, kayıtlara erişebilmesi, * Muayene randevusu alabilmesi, * Tele Konsültasyon (Aile Hekimliği) hizmetleri, * Aile hekimi değiştirme işlemi, * e-reçete ve e-rapor uygulamaları.

70 Diğer Bilgi Sistem Projeleri e-reçete Projesi * e-reçete, kağıt ortamına aktarılması zorunlu olmadan elektronik ortamda saklanabilen ve yine elektronik ortamda bir yerden bir yere aktarılabilen bir çeşit reçetedir.

71 Diğer Bilgi Sistem Projeleri SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ Bilgi güvenliği ve kişisel mahremiyetin korunması kapsamında, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik ve mahremiyet esaslarını 2010 yılı sonuna kadar belirlemek ve uygulamak. Bakanlığın Sağlık-NET uygulamalarında ve hastane bilgi sistemlerinde, kişisel (hasta) güvenliği ve kurumsal güvenliği ön plana alan uygulamalar hayata geçirilecek, e-sağlık uygulamalarında elektronik vatandaşlık kartı ve elektronik imza kullanımı sağlanacaktır.

72 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) * SB hastaneleri ve ADSM ler için 182 MHRS çağrı merkezi aranarak istenilen hasta ve hekimden randevu alınabilmektedir. * Halen 69 ile hizmet vermektedir. Şubat 2012 de tüm Türkiye ye vermesi planlanmaktadır. * operatörü mevcuttur ve operatöre ihtiyaç olacağı ifade edilmektedir.

73 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Merkezi Hasta Randevu Sistemi (MHRS) Web de de bir uygulama geliştirilmektedir.

74 Diğer Bilgi Sistem Projeleri Elektronik Sevk Sistemi * MHRS tamamen devreye alındıktan sonra başlanması planlanmaktadır. * Bir hastane hastasını başka bir sağlık kurumuna sevk edeceği zaman, hastanın da bilgisi dahilinde MHRS üzerinden ilgili sağlık kurumundan hasta için randevu alınacak ve hastanın sağlık kayıtları Sağlık-NET vasıtasıyla ilgili hastaneye gönderilecektir.

75 Teletıp Projesi Diğer Bilgi Sistem Projeleri I. AŞAMA (Aralık 2007) 11 Gönderici Hastane Kayseri Eğt.ve Arş.Hst., Konya Numune Hst., Hatay, Siirt, Elazığ, Rize, Tunceli, Amasya, Darende, Kırklareli Devlet Hst. 5 Alıcı Hastane Ankara da Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı, Atatürk, Dışkapı, Numune ve Ankara Eğt. ve Arş.Hst.leri II. AŞAMA ( ) 50 Gönderici Hastane ve 3 Aile Hekimi İlave Edildi. 4 Alıcı Hastane Afyon, Malatya, Van ve Zekai Tahir Burak Hastanesi İlave Edildi. Radyoloji, Patoloji, Biyokimya, Dermatoloji, Kardiyoloji (EKG), Psikiyatri, Ultrasonografi (Aile Hekimleri-Gebelik takibi) talep, i değerlendirildi.

76 Teletıp Projesi Diğer Bilgi Sistem Projeleri DEPOLA-GÖNDER İŞLEMLERİ (Görüntü Boyutu) Taranmış X-Ray 1.8 Mb Dijital Radyografi-6 Mb Koroner CT 1500 kesitx0.5mb=750 Mb (2MB iletişimde 1 saatte aktarılabilir) Mammogram -24 Mb Ultrason, Anjiograf-256 Kb ÇEVRİM İÇİ İŞLEMLER (İletim Hızı) Dijital Tansiyon Aleti, Dijital Termometre, Dijital Audio Stetoskop ve Entegre elektrokardiogram-10 Kbps den az Sıkıştırılmış video (Nazofaringoskop, Oftalmoskop, Proktoskop) 384 Kbps ile Mb/s Hastane-Teletıp Merkezleri arasında 100MB ve daha yüksek hızlı veri transferi sağlayacak altyapı

77 Görüntüleme (radyoloji, patoloji, EKG, vb.) alanında uzaktan sağlık hizmet sunumunun verilebilmesi ve kronik hastaların da takibi amacıyla, Tele-Tıp ve Tele-Sağlık sistemlerini 2014 yılı sonuna kadar devlet hastanelerinin en az %15 ine yaygınlaştırmak. Sağlık hizmetinin götürülmesi zor ve maliyetli olan bölgelere, kronik hastaların uzaktan takibi için Tele-Tıp ve Tele-Sağlık çözümleri hayata geçirilecek, Diğer Bilgi Sistem Projeleri SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN HEDEFLERİ 2. ve 3. basamak hastanelerde görüntüleme alanında filmsiz ortama geçiş hızlandırılacak ve Tele-Tıp hizmetlerinin alınması sağlanarak uygulamalar yaygınlaştırılacak, Hekimler arasında portal vasıtasıyla bilgi ve iletişim platformu kurulacak ve bilgi paylaşımı sağlanacak,

78 epsos Projesi Diğer Bilgi Sistem Projeleri epsos Smart Open Services for European Patients Mevcut ulusal sistem ve düzenlemeleri değiştirmeden, e- sağlık kayıt sistemlerinin hizmet altyapısının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında sınır ötesi birlikte işlerliğin sağlanması.

79 epsos Projesi Diğer Bilgi Sistem Projeleri

80 Teşekkürler

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Bakan Sunuşu Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık Bakanı 4 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 19 Mart 2012 tarihinde faaliyetlerine başlamış olup, sağlık hizmetlerinin bir ülkeyi yaşanır kılan en önemli ölçütlerinden

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015

Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 2014 Faaliyet Raporu ŞUBAT 2015 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018

STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 ŞUBAT 2014 2 / Stratejik Plan 2014-2018 Vatandaşın sağlığı ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak ulusal sorunumuzdur. Bakanın Mesajı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu...5 I Genel Bilgiler...7 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...7 B- Teşkilat Yapısı... 12 C- Fiziksel

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

2014 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2014 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri. Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri. Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı e-uygulama Projeleri Ayhan KURT HSGM Genel Müdür Danışmanı SGK Müfettişi E-Devlet Kavramı SUNUM PLANI E Devlet Kavramı ÇSGB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:3 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MART 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 1 iriş... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı