Meram ba ları tekrar canlanıyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meram ba ları tekrar canlanıyor"

Transkript

1 Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönü ümünü gerçekle tirdiklerini belirterek Meram Belediyesi tarafından uygulanan kentsel dönü üm çalı malarını örnek gösterdi. devamı 3. sayfada Meram ba ları tekrar canlanıyor Meram Belediyesi, Konya için tarihi ve kültürel açıdan önem ta ıyan Meram Ba ları nı tekrar canlandırıyor. Meram Ba ı ve Meram Ba Evi Projesi nin temeli düzenlenen programla atıldı. Meram ba larını otantik haliyle gelece e intikal ettirmeyi amaçladıklarını belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Belediye olarak eskiden Meram Ba ı olarak bilinen ve Konya da zenginli in ölçüsü olarak kullanılan; Meram da ba ı, Türbe önünde evi ifadesini tekrar gerçekle tirmek için böyle bir proje hazırladık. Yakla ık 5 ayda tamamlamayı hedefledi imiz Meram Ba ı ve Meram Ba Evi projesi 8 bin 600 metrekarelik alanda eski klasik Konya evi mimarisinde yapılacak. 2 ev ve 4 farklı seki üzerinde kamelyalarla birlikte üzüm ba ları, elma, kayısı, armut gibi meyve a açları yer alacak. devamı 3. sayfada Çayba ı Caddesi Geni letiliyor Meram a Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Meram daki Tarihi Evler Gün Yüzüne Çıkıyor Alakova Mahalle Kona ı ve Parkı Hizmete Açıldı Hasta Konukevi Hizmet Vermeye Ba ladı Haltercilerimiz Türkiye ampiyonu Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Çayba ı Caddesi ndeki yol geni letme çalı malarını yerinde inceledi. Meram Belediyesi tarafından Çayba ı Mahallesi ne yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Kentsel dönü üm çalı malarıyla Türkiye ye örnek olan Meram Belediyesi, restorasyon çalı malarıyla da tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıyor. Meram Belediyesi tarafından Alakova Mahallesi nde çok amaçlı olarak in a edilen Alakova Mahalle Kona ı ve Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Meram Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları için 5 yıldızlı otel konforunda in a edilen Hasta Konukevi hizmete girdi. Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu ve Yasemin Ceylan, Bedensel Engelliler Halter ampiyonası nda Türkiye ampiyonu oldu.

2 2 HAZ RAN 2012 Çayba ı Caddesi geni letiliyor Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Çayba ı Caddesi ndeki yol geni letme çalı malarını yerinde inceledi. 3 yılda yakla ık 350 kilometre yol açtıklarını belirten Kalaycı, 2012 yılında 150 bin ton asfalt dökmeyi hedeflediklerini söyledi. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Fen leri Müdürlü ü ekipleri tarafından Çayba ı Caddesi nde sürdürülen yol geni letme çalı malarını yerinde inceledi. Araç filomuz imdi daha güçlü Yatırımlarına hız kesmeden devam eden Meram Belediyesi, halka daha verimli ve daha hızlı hizmet sunmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fen leri Müdürlü ü ne alınan 2 adet araç fonksiyonel olarak kullanılabilecek. Halka daha hızlı ve daha etkin hizmet sunabilmek için belediyenin araç filosunu geni lettiklerini hatırlatan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, 2010 yılında Temizlik leri Müdürlü ü araç filosuna 24 araç aldık yılı Aralık ayında da 2 milyon TL de erindeki 22 adet aracı hizmet filosuna kattık. Fen leri Müdürlü ümüze yeni aldı ımız 2 araç, yaz döneminde ekip aracı olarak kı aylarında da kar kürüme ve tuzlama aracı olarak kullanılabilecek. Hayırlı olmasını diliyorum 3 yılda 48 yeni araç Meram Belediyesi, alınan 2 yeni i makinesiyle birlikte 3 yıl içerisinde araç filosuna 48 araç ve i makinesini dâhil etti. Yakla ık 330 bin TL ye mal olan i makineleri ön kısmında kar kürüme bıça ı ve arka kısımda da tuzlama ekipmanına sahip. Bu yılki hedefimiz 150 bin ton asfalt Karaman Caddesi ile Ta Camii-Uzunharmanlar Caddesi ni birbirine ba layan yakla ık 1 kilometre uzunlu undaki Çayba ı Caddesi nde yol geni letme çalı malarının devam etti ini belirten Kalaycı, u anda altyapı ve tretuvar çalı malarında sona gelinen bu caddenin geni li i 15 metreye çıkarılacak. Kısa bir süre içinde de asfaltı dökülecek. Belediye olarak 3 yıl içerisinde yakla ık 350 kilometre yol açtık ve 400 bin ton asfalt döktük. Bu yılki hedefimiz ise 150 bin ton asfalt dökmek. Vatanda ların memnuniyetini görünce çalı ma azminin daha da arttı ını belirten Ba kan Kalaycı, sadece Loras Mahallesi nde 40 kilometrelik bordür parke çalı ması yapıldı ını kaydederek Yapılan çalı malarda vatanda larımızın rızasını almaya itina gösteriyoruz. Onların verdi i destekle de bu çalı maları gerçekle tiriyoruz. Bu bölgede yol açma çalı maları devam ederken bir yandan da kentsel dönü üm çalı maları tüm hızıyla sürmektedir yılında anahtar teslimini gerçekle tirdi imiz Çayba ı Mahallesi nde kentsel dönü üm çalı maları etap etap devam etmektedir. eklinde konu tu. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Ba kan Yardımcısı Celal Can ve ilgili daire müdürleriyle birlikte çalı ması devam eden di er yatırımları da yerinde inceledi. Antalya Çevre Yolu ndaki kaçak yapılar yıkılıyor Meram Belediyesi, Konya-Antalya Çevre Yolu giri indeki kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. Bu güzergâhtaki 15 adet kaçak yapının daha yıkımı yapıldı. Ha ereyle mücadele sürüyor Meram Belediyesi, halkın daha sa lıklı, temiz ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi için ha ere ile mücadele çalı malarını etkin bir ekilde sürdürüyor. Her mahalle ayda en az 3 er kez ilaçlanıyor. Antalya Çevre Yolu nun Karaman Yolu Kav a ı ile Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi giri i arasındaki kaçak yapılar yıkıldı. Meram Belediyesi, bu güzergâhta faaliyet gösteren ve a ırlıklı olarak in aat malzeme satı ı yapan esnafa Alakova Mahrukatçılar Sanayii nde uygun artlarda dükkan yeri göstermi ve i yerlerinin ço unu da ta ımı tı. ehrimizin Antalya Çevre Yolu giri inin güzelle tirilmesi ve kaçak yapıların önlenmesi amacıyla Meram Belediyesi tarafından ba latılan proje kapsamında bu güzergâhta bulunan Alpaslan Mahallesi, Ekmekkoçu Mahallesi ve Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi nde mar Kanununa aykırı olarak ruhsatsız yapılan 15 adet yapı yıkıldı. Bu güzergâhtaki kaçak yapılar tamamen kaldırıldıktan sonra ye il alan ve rekreasyon çalı ması yapılması planlanıyor. Ha ereyle mücadele çalı malarının, Sa lık Bakanlı ı nca yayınlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usûl ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde sürdürüldü ünü belirten Meram Belediyesi Veteriner leri Müdürü Mehmet Ekici, Ha ereyle mücadele çalı malarımız 2 farklı ekilde yürütülmektedir. Larva mücadelesi dedi imiz, ha erelerin üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalı maları 1 ekiple yapılmaktadır. Karasinek, sivrisinek gibi uçan ha erelere yönelik ilaçlama çalı malarımız da Mayıs ayında ba ladı ve 3 ekiple sürdürülmektedir. Bu çalı malar Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Ekiplerimiz sabah ve ak am saatleri arasında olmak üzere 2 vardiya halinde ULV cihazı ile ilaçlama çalı malarını yapmakta. lçemizin tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ayda en az 3 kez ilaçlanmaktadır. Halk sa lı ı ve çevre sa lı ı yönünden oldukça güvenli ilaç kullanılmaktadır. Daha kaliteli ve sa lıklı cihazlar kullanılıyor Daha önceki yıllarda kullanılan ve dumanlama eklinde olan Sisleme Cihazı ile yapılan ilaçlama çalı malarının, çevre ve halk sa lı ına olumsuz etkileri nedeniyle tamamen terk edildi ine i aret eden Ekici, Artık ilaçlama çalı malarımız daha kaliteli ve sa lıklı oldu u için ULV cihazı ile yapılmaktadır. laçlama yapılırken vatanda larımız hem gürültü hem de duman yönünden rahatsız edilmemektedir. Belediye olarak halkımızın ha erelerden kaynaklanan rahatsızlı ını asgariye indirebilmek için çaba sarf etmeye devam ediyoruz eklinde konu tu. Kaçak yapı denetimleri aralıksız devam ediyor Öte yandan Meram Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlü ü ne ba lı Yapı Kontrol ekipleri, ilçe genelindeki kaçak yapı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. n aat ruhsatı alınmadan yapımına ba lanan yapılar, Yapı Kontrol ekiplerince kontrol ediliyor, in aat ruhsatı olmayan subasman seviyesindeki yapılar da hemen yıkılıyor. Yapı Kontrol Müdürlü ü nden konuyla ilgili yapılan açıklama öyle: dari para cezası uygulanan yapı sahibi hakkında, Cumhuriyet Savcılı ına, ruhsatsız yapı (kaçak in aat) yapması nedeni ile Türk Ceza Kanununun 184. maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması için, suç duyurusunda d bulunul- l maktadır. Cumhuriyet Savcılı ı, kaçak yapı ile ilgili dava açmakta ve yapı sahibi hakkında hapis cezası verilmektedir. Kaçak in aat sahibine; za- bıt tanzim edildikten sonra, yapıyı ruhsatlandırması için süre veriliyor. Ruhsatlandıramaması halinde ise, yıkması için, bir ay süre veriliyor. Sürenin bitiminde ruhsatlandırılamayan binalar için, Encümence karar alınıp yıkılmakta ve yıkım ücreti yapı sahibinden tahsil edilmektedir. Meram Belediyesi nce, ruhsatsız veya ruhsat, proje ve eklerine aykırı yapı yapmaktan kaçınılması gerekti i; ruhsatlı binaların yapımında ise her türlü kolaylı ın sa landı ını vurgulandı.

3 HAZ RAN Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, son 9,5 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönü ümünü gerçekle tirdiklerini belirterek Meram Belediyesi tarafından uygulanan kentsel dönü üm çalı malarını örnek gösterdi. Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısına katılan Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar kentsel dönü ümle ilgili konularda önemli açıklamalar yaptı. Ülkemizin kentsel açıdan pek çok kusuru bünyesinde ta ıdı ını belirten Bakan Bayraktar, Bu da depremlerde çok acı sonuçlara sebep olmu tur. Son olarak Van depremindeki acı kayıplar bize çok pahalıya mal oldu. 2B den elde edilen finans kaynaklarının kentsel dönü üme harcanmasını çok önemsiyoruz. Cari açı ı çok konu tu umuz bir dönemde 2B i imize yarayacaktır ÇARPIK KENTLE ME SON BULACAK Türkiye nin çarpık kentle me sürecini anlatan Bayraktar, Türkiye nin kentsel dönü üm konusundaki çabalarının gerçek manada 10 yıllık bir geçmi i oldu unu vurgulayarak Son 9,5 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ata ını yaptık, en büyük kentsel dönü ümünü gerçekle tirdik. Gayretlerimizle 5 milyon konut yapıldı. Bunlardan 500 bini devlet eliyle, kalanı da özel sektör tarafından in a edildi. Bunlar sa lam konutlar. Son 10 senede iyi bir konut stoku elde ettik. Tehlikeli olan 15 milyon konutun elden geçmesi gerekiyor. Bu konutlar enerjiyi müthi savuruyor. Bu binalar yenilendi inde ortalama milyar dolarlık bir tasarruf imkânı do acak. diye konu tu. KENTSEL DÖNÜ ÜMDE ÖRNEK MERAM Ülkemizde TOK ve belediyeler tarafından önemli kentsel dönü üm projelerinin gerçekle tirildi ini ifade eden Bakan Bayraktar, Meram Belediyesi tarafından Yenice Hacıisaefendi Mahalleleri nde yapılan 2 bin 624 konutluk dönü üm projesini örnek gösterdi. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı nın Konya da ehircilikle ilgili gayet ba arılı çalı malar yaptı ını belirten Bayraktar Toplu Konut daremiz ve Meram Belediyesi i birli iyle yapılan bu proje ülkemizdeki örnek kentsel dönü üm çalı malarından biridir. Bu çalı malarından dolayı belediye ba kanımız Serdar Kalaycı yı tebrik ediyorum Türkiye nin yüzde 92 sinin 1 ve 2. derece deprem ku a ı üzerinde bulundu una de- inen Bayraktar, fay hattındaki 6.5 milyon konutun çok acil bir ekilde elden geçirilmesi gerekti ini söyledi. 20 yılda afet riski ta ıyan binaları yenileyeceklerini ifade eden Bakan Bayraktar, Yanına ihtiyaç olunan konutlar da yapaca ız. 20 yılda in allah çok daha fazla rakamlara ula aca ız, azimliyiz ve kararlıyız. Türkiye nin ekonomisi ve Türkiye in aat sektörü canlanacak. stihdam artacak, i sizlik azalacak. n aatlarda kullanılan malzemenin yüzde 98 ini biz üretiyoruz. Müteahhitlik sektörü geli ecek, teknik mü- avirlik geli ecek, yurt dı ından aldı ımız i lerden çok daha fazla para getirece iz. Daha fazla döviz getirece iz KENTSEL DÖNÜ ÜM SEFERBERL BA LAYACAK Mevcut kentsel dönü üm yasaları ile 1956 dan itibaren ehirlere yo un göç ba ladı ını, gecekondula manın olu tu unu dile getiren Bayraktar, afet riski altındaki alanların dönü türülmesi konusunda seferberlik ba latacaklarını kaydederek lk tarihlerden itibaren, köylerden i, a bulmak için ehirlere gelen insanların ucuz konut elde etmesi için çıkartılan kanunlar, büyük bir gayret içerisinde oldu. Ama bunların hiçbiri derde derman olamadı. Son 9,5 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ata ını yaptık, en büyük kentsel dönü ümünü gerçekle tirdik. Bunların hiçbiri yeterli de il. Afet Riski Altındaki Alanların Dönü türülmesi Yasası ile önümüzdeki süreçte bir seferberlik ba lataca ız. eklinde konu tu Meram ba ları tekrar canlanıyor Meram Belediyesi, Konya için tarihi ve kültürel açıdan önemi olan Meram Ba ları nı tekrar canlandırıyor. Meram Ba ı ve Meram Ba Evi Projesi nin temeli düzenlenen programla atıldı. Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi üzerindeki temel atma programına Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Karatay Belediyesi Ba kan Vekili Mehmet Uzba, Ak Parti l Ba kan Vekili Mustafa Dündar, KOSK Genel Müdürü. Selim Uzba, di er protokol mensupları ve vatanda lar katıldı. Program, Meram Belediyespor Halk Oyunları Grubu nun yaptı ı gösteriyle ba ladı. Yorgancı Mahalle Muhtarı Celal Do- an, tarihi de eri çok büyük olan önemli bir hizmeti mahallelerine kazandıraca ı için Ba kan Kalaycı ya te- ekkür etti. EVL YA ÇELEB N N MERAM A ÖVGÜSÜ Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi nin Seyahatnamesi nde Meram Ba ı ile ilgili çok güzel ifadeler yer aldı ını hatırlatan Kalaycı, Evliya Çelebi gördü ü her ye illik için Ba -ı Meram ifadesini kullanmı tır. Ayrıca öyle bir ifadesi bulunmaktadır; Peçevi ehrinin baruthane Mesiresi, Kırım ın Sudak ba ı, stanbul un yüz yetmi be ten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz in ah-ı Cihan Ba ı, Konya nın Meram mesiresinin yanında bir çemenzar bile de- ildir. Konya ya yüksek bir noktadan baktı ımızda Meram ın ye il dokusu göze çarpar. Bu dokuyu korumak, kollamak ve elimizden gayreti göstermeye devam edece iz diye konu tu. TAR H KOKAN B R H ZMET Ak Parti Konya l Ba kan Vekili Mustafa Dündar da, yapılan bu hizmetin farklılı ına i aret ederek, Belediyelerimiz çok farklı ve güzel hizmetler yapmaya devam ediyor. Ancak bu hizmetin önemi çok daha büyüktür. Zira bugün temelini ataca ımız ba evi gerçekten tarih kokan, kültür kokan ve tek kelimeyle ecdat kokan bir eser olacak. Örnek te kil edecek bu tarz hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum Konu maların ardından yapılan dua ile protokol mensupları Meram Ba ı ve Meram Ba Evi nin temelini attılar. HAZ RAN 2012 YIL:3 SAYI:27 Sa hi bi Meram Belediyesi Adına Dr. SERDAR KALAYCI Genel Yayın Yönetmeni LYAS POYRAZER Editör ve Metin Yazarı SÜLEYMAN KULO LU Haber MUSTAFA T TREK Foto raf MEHMET TÜFEKÇ - AL TURGUT Redaktör BED R KÖSEO LU Bas ký: Fe za Ga ze te ci lik A.Þ. Tel: MERAM BELED YES nin aylık ücretsiz haber bültenidir.

4 4 HAZ RAN 2012 Ahmet SORGUN Ak Parti Konya il Ba kanı Ali SELV Konya l Genel Meclisi Ba kanı Meram a yarı olimpik yüzme havuzu Meram Belediyesi tarafından Çayba ı Mahallesi ne yapılacak yarı olimpik yüzme havuzunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Kullanaca ı enerjiyi kendisinin üretmesinin yanı sıra ekolojik mimari yapısıyla dikkat çeken tesisin aralık ayında hizmete açılması planlanıyor. Tesisin temel atma törenine Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi, Ak Parti Konya l Ba kanı Ahmet Sorgun, Konya Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S. enol Aydın, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Selçuklu Belediye Ba kan Vekili Abdullah anlı, l Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, di er protokol mensupları ve çok sayıda vatanda katıldı. Belediye olarak hizmet a kıyla Meram ın çehresini de i tirmeye devam ettiklerini belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Çayba ı bölgesinde kentsel dönü- üm çalı maları ve di er hizmetlerle birlikte hızlı bir ehirle me ya anmaktadır yılında anahtar teslimini yaptı ımız Mesnevi Konutları ndan sonra kısa bir süre önce temelini attı ımız Reyhanpark Konutları da hızla yükselmektedir. 600 konutluk yeni projemizin çalı maları da devam etmekte. Vatanda larımızın hayat standartlarını yükseltmek için aynı tempoyla çalı maya devam edece iz MERAM A K NC YÜZME HAVUZU MÜJDES Yakla ık 3 bin metrekarelik arsaya in a edilecek yüzme havuzunun 3.5 milyon TL ye mal olaca ını belirten Ba kan Kalaycı, çinde yarı olimpik havuz ile birlikte e itim havuzu, sauna, jakuzi, fitness, buhar odası, kafeterya ve 3 adet dükkan yer alacak. lçemizdeki ikinci yüzme havuzunu da Gülbahçe Mahallemize yapaca ız. 7 milyon TL ye olacak bu havuzun da kısa bir süre içinde temelini ataca ız diye konu tu. HAVUZUN ELEKTR GÜNE ENERJ S N- DEN SA LANACAK Modern, estetik ve çevre dostu olacak binadaki havuzun elektrik ve sıcak su ihtiyacının güne enerjisinden sa lanaca ını ifade eden Kalaycı, Meram tarih yazmaya devam edecek. Açılı ve temel atma programlarımız aynı hızla devam edecek. sözleriyle konu masını sonlandırdı. Çayba ı Mahallesi yle ilgili önemli hatıralarını payla an Prof. Dr. Saim Sakao lu da, Biz çocuklu umuzda kanala yüzmeye giderdik. Evlerimiz yıkıldı ve bize modern konutlar verildi. imdi de çok güzel bir havuzun temelini atıyoruz. n allah bu tesisin açılı ındaında ba kanımızla birlikte ben de havuza girmek istiyorum Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli ise, temeli atılacak havuzun Karatay ile Meram sınırları arasında yer aldı ını ifade ederek, Bu tesisi Meramlılarla birlikte Karataylı hem ehrilerimiz de kullanacak. Keza hemen yanı ba ında a yapılacak parktan da istifade edece iz. ece iz. Temel atma programına katılan Konya Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S. enol Aydın da, insanların de i- en ihtiyaçlarıyla birlikte farklı yatırımların önem kazandı ına i aret etti. Konya nın bir su medeniyeti ehri oldu unu vurgulayan Ak Parti l Ba kanı Ahmet Sorgun ise, Bu mahallenin ismi ve etrafındaki isim- ler bunu göstermektedir. Kentsel dönü- üm çalı malarıyla birlikte mahalle kültürünü de ya- atmaya itina göstermeliyiz. Konya l Genel Meclisi Ba kanı Ali Selvi de, Ülkemizin üzerinde hesabı olan hainlere en iyi mesaj bu- rada verilmektedir. Dün ehitlerimizi i i i topra a verirken bugün de bir tesisin temelini atıyoruz. Yorulmadan, yılmadan ülkemizin imarına ve in asına devam edece iz. diye konu tu. Konu maların ardından yapılan dua ile protokol mensupları hep birlikte butona basarak tesisin temelini attılar. Meram daki tarihi evler gün yüzüne çıkıyor Kentsel dönü üm çalı malarıyla Türkiye ye örnek olan Meram Belediyesi, restorasyon çalı malarıyla da tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıyor. Sokak sa lıkla tırması ve restorasyon çalı maları kapsamında ükran Mahallesi ndeki tarihi evlerin restorasyonuna düzenlenen törenle ilk harç konuldu. Tarihe Altın Dokunu sloganıyla ba latılan restorasyon çalı maları törenine Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Selçuklu Belediye Ba kanı U ur brahim Altay, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Necmettin Erbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Ak Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut, Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Ak Parti Karatay lçe Ba kanı Ömer Ünal, l Genel Meclisi Üyeleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatanda katıldı. Restorasyon çalı malarından dolayı Ba kan Kalaycı ya te ekkür eden ükran Mahalle Muhtarı Ömer Büyüksamancı, Mahallemiz Konya nın en eski mahallelerinden biridir. Meram ın dünyaya açılan ilk kapısı ve Konya ticaretinin merkezidir TAR HE NOT DÜ ÜYORUZ Göreve geldikleri günden itibaren çöküntü alanı olarak tabir edilen bölgelerde kentsel dönü üm çalı maları ba lattıklarına dikkat çeken Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Kentsel dönü üm çalı malarımız sadece ehrimizde de il ülkemizdeki örnek çalı malar arasında gösterilmi tir. Çevre ve ehircilik Bakanımız Sayın Erdo an Bayraktar, Zonguldak taki bir toplantıda belediyemizin kentsel dönü üm çalı malarını örnek göstermi tir. Kentsel dönü üm çalı malarıyla Meram ın gelece ini planlarken restorasyon çalı malarıyla da tarihimize not dü üyoruz. Hatunsaray yolu üzerindeki Pamukçu Han ve Çe mesi ile stasyon kar ısındaki tarihi otelin restore çalı malarını tamamladık. Pamukçu Han ın restorasyonu 500 bin, Augustus Otel in restorasyonu ise yakla ık 2,5 milyon TL ye mal olmu tur. imdi de ükran Mahallesi ndeki tarihi evlerin restorasyon çalı malarını ba latıyoruz 156 VAR SLE GÖRÜ TÜK ükran Mahallesi ndeki bu tarihi yapıları ekip arkada larıyla birlikte inceleme yaparken, gece ke fettiklerini belirten Ba kan Kalaycı, Kö edeki cumbalı evin restorasyonuna ba layabilmek için 156 varisle görü tük. 30 u yurt dı ında ya adı ı için Dı i leri ve çi leri Bakanlıklarımız nezdinde 7-8 ay süren yazı malarımız oldu. Yine bu evin varisleri arasında yer alan ve vefat eden 10 ki inin de nüfusla olan i lemlerini bitirdikten sonra restorasyon projesini hazırladık. Bu iki evin satın alınması ve restorasyon bedeli yakla ık 1.5 milyon TL. Bu evlerin hizasındaki di er evleri de restore ederek Konyamıza kazandırmayı hedefliyoruz diye konu tu. 550 B N METREKAREL K KENTSEL DÖNÜ ÜM MÜJDES Ba kan Kalaycı, konu masını, ükran Mahallesi ni de içine alan kentsel dönü üm çalı ması müjdesiyle tamamladı: 7-8 aydır ara tırma ve projelendirme çalı maları devam eden bu kentsel dönü üm projesi; Anıt ın kar ısından Alaaddin Tepesi ve Yeni Larende Caddesi arasındaki 550 bin metrekarelik alanı kapsamaktadır. 7 bin ba ımsız bölümün bulundu u bu alanda projelendirme çalı maları tamamlandıktan sonra vatanda larımızla görü me süreci ba layacak Daha sonra birer konu ma yapan Ak Parti Meram lçe Ba kanı Ulvi Bezirci, Ak Parti l Ba kan Vekili Serpil Yakut, Selçuklu Belediye Ba kanı U ur brahim Altay ve Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli de yapılacak çalı manın önemine de indi.. Protokol mensupları ve mahalle sakinleri, yapılan duadan sonra restorasyon çalı malarının ilk harcını koydular.

5 HAZ RAN Nar-ı A k Sergisi Görücüye Çıktı Meram Belediyesi Meslek Edindirme Kursları nda (MERMEK) e itimini tamamlayan ö rencilere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Kursiyerlerin el eme i göz nuru çalı malarının yer aldı ı Nar-ı A k adlı karma sergi Konevi Kültür Merkezi nde be eniye sunuldu. Meram Belediyesi bünyesinde e itim veren kursların sertifika da ıtımı ve yıl sonu sergisi için Konevi Kültür Merkezi nde düzenlenen törene Büyük ehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Ötegen, Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Selçuklu Belediye Ba kan Vekili Ahmet Apalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Büyük ehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla li kiler Daire Ba kanı Ahmet Köseo lu, Ak Parti Konya l Kadın Kolları Ba kanı Hasibe Özlem Çepni, di er protokol mensupları, kursiyerler ve çok sayıda vatanda katıldı. 14 yıllık geçmi, binlerce kursiyer Ö renci ve bran sayısını her yıl artıran MERMEK ten binlerce kursiyerin mezun oldu unu belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, On dört yıldan beri devam eden MERMEK kurslarımız; binlerce gencimizin yeteneklerini ortaya çıkararak, kendilerini ke fetmelerini sa lamı ve onların meslek sahibi olmalarına yardımcı olmu tur. Meslek edindirme kurslarımız ilçemizin 3 ayrı bölgesindeki kurs merkezlerimizde 28 bran ve 14 yıllık geçmi iyle kursiyer yeti tirmeye devam ediyor. Kurslarımızda mesleki ve teknik e itimin yanı sıra geleneksel el sanatlarımızın pek çok bran ında da hizmet verilmektedir. MERMEK, sadece Konya da de il; karde ehrimiz Bosna Hersek in Hadzici ilçesinde de Türkçe dersi, el sanatları, çinicilik, takı ve tasarım olmak üzere 4 farklı bran ta hizmet vermekte ve yakla ık 500 kursiyer e itim görmektedir. Bugün, bir yıl boyunca yapılan ve el eme i göz nuru olan güzel eserleri, ruhtaki güzel kabiliyetlerin ortaya çıkması anlamında olan Nar-ı A k isimli sergiyle hem ehrilerimizin be enisine sunuluyor. diye konu tu. MERMEK in tanıtım filminden sonra kursiyerler tarafından ney, ba lama ve mini gitar konserleri icra edildi. Kursu ba arıyla tamamlayan her bran tan birer ö renciye sertifikaları verildi. Protokol mensupları da kurs ö retmenlerine plaket verdiler. Bayan misafirler tarafından açılı ı yapılan ve 8 Haziran a kadar Konevi Kültür Merkezi nde halkın be enisine sunulan MERMEK in Nar-ı A k karma sergisine bayanlar yo un ilgi gösterdi. Alakova Mahalle Kona ı ve Parkı Hizmete Açıldı Farklı Kültürlerde Çocuk Olmak Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, AB destekli Farklı Kültürlerde Çocuk Olmak projesi kapsamında farklı ülkelerden Konya ya gelen gençlerle bir araya geldi. Selçuk Üniversitesi Kültürel Sentez Toplulu u tarafından yürütülen ve Meram Belediyesi tarafından desteklenen Farklı Kültürlerde Çocuk Olmak projesi kapsamında Konya da bulunan talya, sveç, Litvanya, Bulgaristan ve Türkiye den 27 katılımcı, Ba kan Kalaycı yı ziyaret etti. Aynı dili konu anlar de il, aynı duyguyu payla- anlar anla ır Farklı ülkelerden gençleri Konya da misafir etmekten mutluluk duydu unu belirten Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Belediye olarak bu proje ile birlikte çok sayıda AB Hibe Projesi ne ya do rudan ya da dolaylı olarak destek veriyoruz. Sava ın olmadı ı, insanların barı içinde ya adı ı, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin tüm insanların mutlu bir ekilde ya adı ı bir dünyayı hep beraber kurmak bu projelerin ortak amacıdır. Hz. Mevlana nın söyledi i gibi; Aynı dili konu anlar de il, aynı duyguyu payla anlar anla ır Ba kan Kalaycı, karde ehir ili kileriyle farklı kültürlerin kayna tı ını belirterek, Bu kapsamda daha önce Bosna Hersek in Hadzici ilçesiyle karde ehir olan belediyemiz, Azerbaycan ın eki, Irak ın Telafer ve Filistin in Gazze Belediyeleri ile de karde ehir protokolünü imzalamak için görü meleri sürdürmektedir diye konu tu. Konya da çok önemli yeni dostluklar kurduklarını ifade eden gençler ise yeni bir kültürü tanımaktan mutlu olduklarını belirttiler. AB Gençlik De i imi Eylem 1.1 projesi olan Farklı Kültürlerde Çocuk Olmak Projesi nin teması; genel olarak erken çocukluk döneminde e itimin önemi, çocukla ileti im, anne-babaların sorumlulukları ve çocuk yeti tirme yöntemleri oldu u kaydedildi. 5 farklı ülkeden ya ları arasında de i en 27 genç, proje kapsamında farklı etkinlikler yaparak ehir turu attılar. Meram Belediyesi tarafından Alakova Mahallesi nde çok amaçlı olarak in a edilen Alakova Mahalle Kona ı ve Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Alakova Kona ı ve Parkı; emekli lokali, toplantı ve ark odaları, muhtar ofisi, tarım danı manlık bürosu, çocuk oyun odası ve yakla ık 14 bin metrekarelik parktan olu uyor. Açılı törenine Karatay Belediye Ba kanı Mehmet Hançerli, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Necmettin Erbakan Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, Ak Parti l Ba kan Vekili Abdulkadir Özö ür, Ak Parti Meram lçe Ba kanı M. Ulvi Bezirci, di er protokol mensupları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Alakova Mahalle Muhtarı Hasan Özo lu, yapılan bu tesis ve park ile mahallelerine canlılık gelece ini belirterek Ba kan Kalaycı ya te ekkür etti. Meram ın Her Yerine Hizmet sloganıyla çıktıkları yolda hizmet ve yatırımların hız kesmeden sürdü ünü ifade eden Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı da yaptı ı a ılı konu masında, Sadece ehir merkezine hizmet etmiyoruz. Bütün mahallelerimize hizmet götürmeye, oralardaki eksiklikleri gidermeye ve vatanda larımızın gönlünü kazanmaya gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda her hafta Per embe günleri ilçemizin farklı mahallelerinde temel atma ve açılı programları düzenliyoruz. diye konu tu. Bölgeye yeni spor tesisi müjdesi Belediyenin önemli yatırımları hakkında bilgi veren Ba kan Kalaycı, mahalle sakinlerine bir de spor tesisi müjdesi vererek lçemizin 5 farklı noktasında yapmayı planladı ımız spor tesislerinden birini de Alakova, Telafer ve Loras Mahallelerimizin kullanabilece i bir alana yapaca ız. 1 milyon TL ye mal olacak bu tesisin de önümüzdeki günlerde temelini ataca ız Ak Parti Meram lçe Ba kanı M.Ulvi Bezirci ise Meram Belediyesi nin, ilçenin 87 mahallesine e it bir ekilde hizmet götürme gayretinde oldu unu kaydederek Alakova Mahalle Kona ı nın hayırlı olmasını diledi. Temel atma ve açılı lara güçlükle yeti- iyoruz Ak Parti Konya l Ba kan Vekili Abdulkadir Özö ür ise belediyelerin açılı programlarına yeti mede güçlük çektiklerini söyleyerek, Konyamızda gün geçmiyor ki yeni bir açılı ve temel atma programı olmasın. Meram Belediyemiz de bugün Alakova Mahallesi ne oldukça fonksiyonel bir tesisi kazandırıyor. Sevgili ba kanımız Serdar Kalaycı, Alakova için, Meram için büyük bir ans, kıymetini bilmeliyiz. Konyamıza çakılan her çivinin destekçisi ve duacısıyız eklinde konu tu. Konu malardan sonra protokol üyeleri, yapılan dua ile Alakova Mahalle Kona ı ve Parkı nın açılı ını gerçekle tirdi. Alakova Kona ı ve Parkı; emekli lokali, toplantı ve ark odaları, muhtar ofisi, tarım danı manlık bürosu, çocuk oyun odası ve yakla ık 14 bin metrekarelik parktan olu uyor.

6 6 HAZ RAN 2012 Babalar Günü nde Fatih Kısaparmak co kusu Meram Belediyesi tarafından tarihi Meram Köprüsü nde düzenlenen Babalar Günü özel programında sevilen sanatçı Fatih Kısaparmak Konyalılarla bulu tu. Hasta Konukevi Hizmet Vermeye Ba ladı Meram Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınları için 5 yıldızlı otel konforunda in a edilen Hasta Konukevi hizmete girdi. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ne 350 metre mesafede bulunan Hasta Konukevi nin hizmet vermeye ba ladı ını belirterek, Yakla ık 2 bin metrekarelik alanda yaptı ımız Hasta Konukevi, 42 odası ile 84 ki iye hizmet vermektedir. Herhangi bir ücret almaksızın hasta yakınlarının konakladı ı tesisimiz otel konforunda in a edilmi ve hiçbir ayrıntıdan kaçınılmamı tır. Yakla ık 2,5 milyon TL ye mal olan Hasta Konukevi, hem Konyamıza hem de tedavi için ehir dı ından gelen vatanda larımıza hayırlı olsun LK KONUKLARINDAN B R BA KENTL Ankara dan gelen ve Hasta Konukevi nde konaklayan Ayten Cansu, böyle güzel bir hizmete imza attı ı için Ba kan Kalaycı ya te ekkür ederek, Annem Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nde uzun süredir tedavi görmekte. Konaklama konusunda çok ciddi sıkıntılar çektim. Böyle bir tesisin yapıldı ını önceden ö renmi ve in aatını gezmi tim. imdi de burada konaklamak nasip oldu. Gerçekten çok güzel ve mükemmel bir hizmet. Eme i geçenlerden Allah razı olsun. Belediye ba kanımızı yürekten kutluyor ve bu hizmetin di er belediyelere de örnek olmasını diliyorum eklinde konu tu. Hasta yakınının annesine acil ifalar dileyen Ba kan Kalaycı, Hasta Konukevi fikri Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ni ziyaretimiz sırasında ortaya çıktı. Bankların üzerinde, araçlarında veya daha zor artlarda hastane bahçelerinde kalmak zorunda olan birçok vatanda ımızı görünce böyle hayırlı bir hizmet yapmak için harekete geçtik. Kısa bir süre içinde in aatını tamamlayarak kullanıma hazır hale getirdik. diye konu tu. MÜRACAAT Ç N NE GEREK YOR? Hasta Konukevinde konaklamak için, ilgili hastaneden hastanın protokol numarası, hangi serviste yattı ı ve refakatçisinin kimlik bilgilerinin yer aldı ı bir belge getirilmesi gerekiyor. Bu hizmetten devlet hastaneleri ile Tıp Fakültesi hastanelerinde tedavi gören hastaların yakınları yararlanabiliyor. Hasta Konukevi yle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler numaralı telefonu arayabilir. En güzel hatıralarım bu ehirde Binlerce vatanda ın katıldı ı Meram Köprüsü ndeki konser, Konya Ka ıks Ekibi nin gösterisiyle ba ladı. Daha sonra sahneye çıkan ünlü sanatçı Fatih Kısaparmak, Konya nın kendisi için ayrı bir önem ta ıdı ını belirterek, 27 yıllık meslek hayatımın en güzel hatıralarının oldu u, dünyanın sevgi ba kenti Konya da olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bizleri bulu turdu u için Meram Belediye Ba kanımıza te ekkür ediyorum Birbirinden güzel eserlerini seslendirerek güzel bir gece ya atan sanatçı Fatih Kısaparmak, Bu Adam Benim Babam adlı me hur türküsünü Babalar Günü nedeniyle tüm babalara hediye etti. Konserin sonunda sanatçıya Ney ve Meram Belediyesi tarafından Sırçalı markasıyla tescillenen kravatı hediye eden Ba kan Kalaycı, lçemiz kentsel dönü üm hamleleri, yeni yapılan çalı maları, üniversitesi, sa lık tesisleri, okul alanları, tarihi eserlerin restorasyonları ve di er hizmetlerle hızlı bir geli im göstermekte ve sizlerin deste iyle göstermeye de devam edecektir. Birkaç hafta önce Gençlik Konserlerinde sevilen sanatçılarımızın verdi i konserlerin ardından bugün de Babalar Günü özel konseriyle yine bir aradayız. Ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde bu noktalara geldi ini vurgulayan Kalaycı, Birlik ve beraberli imizi bozmadan yürüyü ümüze hep beraber devam edece iz. Yorumladı ı eserlerde birlik mesajları veren kıymetli sanatçımızı da tebrik ediyorum diye konu tu. Meram Belediyespor Halk Oyunları Ekibi nin, gösterileriyle renk kattı ı gece, Ya ama Hakkı adlı açık hava sinemasıyla sona erdi. slam dü ünürlerinin ortak tavrı merhamettir Meram Belediyesi Konevi Ara tırma Merkezi (MEBKAM) tarafından Cuma ak amları tarihi Konevi Camii nin kütüphanesinde düzenlenen Konevi Sohbetlerine stanbul Üniversitesi lahiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Demirli konu macı olarak katıldı. Ülkemizde Sadreddin Konevi konusunda en önemli ara tırmacılardan biri olan Doç. Dr. Ekrem Demirli, akademik hayatının ikiye ayrıldı ını; yarısının Konevi yi, di er yarısının da bn-i Arabi yi ara tırmakla geçti ini söyledi. Demirli, slam dü üncesinin çok yükseldi i ve kemâle erdi i bir asır olan 13. yüzyılda ya ayan Mevlâna, Konevi, bn-i Arabi ve di er slam dü ünürlerinin ortak tavrının merhamet oldu unu söyledi. EN BÜYÜK YANLI IMIZ; DÜ ÜNÜRLER M Z AYRI AYRI DE ERLEND RMEK Yüzyılımızda yaptı ımız en önemli hatanın Mevlâna, Konevi, bn-i Arabi, Yunus Emre ve di er slam dü ünürlerini ayrı ayrı ele almak oldu unu vurgulayan Doç. Dr. Demirli, Mevlâna yı Mevlâna gibi, Hacı Bekta ı Hacı Bekta gibi dü ündük. Yani bir ki i geldi, burada ya adı ve gitti diye de- erlendirdik. Bu dü ünürlerimizi adeta bir bozkır içinde yükselen 50 metre uzunlu unda bir a aç gibi gördük. Bunu besleyen toprak ve su nedir diye sormadık. Kar ımızda çok düzgün bir insan modeli görüp bu davranı ları nerede ö rendi diye sormazsak hata yapmı oluruz. Biz kendi çocuklarımızı bn-i Arabi ya da Mevlâna büyüktür diyerek bir yere vardıramayız. Nasıl böyle birer insan olduklarını, bize merhameti nasıl anlattıklarını ve bunu nereden ö rendiklerini anlataca ız. bn-i Arabi yi bn-i Arabi yapan nedir, bu de irmenin suyu nereden geliyor diye sormadı ımız sürece onun üzerine yaptı ımız tüm konu malar havaya gider. Bence bu ça daki en önemli meselemiz bu diye konu tu. SLAM MERHAMET DEMEKT R 13. asrın slam dü üncesinin çok yükseldi i ve kemale erdi i bir asır oldu- unu vurgulayan Demirli, Bu asırda 30 tane 40 tane çok büyük dü ünürümüz ya amı ve hepsinin ortak tavrı da merhamet, ho görü ve adalet olmu tur. Çünkü slam bu demektir. Biz bu ki ileri okurken ehrin Peygamber Efendimiz (S.A.S.) oldu unu, bunların ise ehre ça ıranlar oldu- unu bilece iz. bn-i Arabi, bu ehrin ana vasfının, insanlı ın bütünlü ünü sa lamak oldu unu bunun da ahlâklı olmakla sa lanabilece ini bize söyledi MEBKAM Ba kanı Hasan Ya ar, bu dönemki Konevi Sohbetleri nin sona erdi ini, önümüzdeki Ekim ya da Kasım ayında sohbetlerin yeniden ba layaca ını söyledi. Gençler Malkoço lu nu hayran bıraktı Meram Belediyesi, l Milli E itim Müdürlü ü ve l Emniyet Müdürlü ü Çocuk ubesi i birli iyle Konya merkezdeki liseleri kapsayan Ba ımlılı a ve Çetele meye Hayır De, Hayatını Kurtar! adlı ödüllü tiyatro yarı masının finali yapıldı. Türk sinemasının en ünlü oyuncularından Cüneyt Arkın ın konuk oldu u programda renkli görüntüler ya andı. Sahnede birbirinden güzel ve anlamlı oyunlar sergileyen gençler Malkoço lu nu ve izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Konevi Kültür Merkezi ndeki final programına Konya l Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, l ve lçe Milli E itim Müdürlükleri nden yetkililer, ö renciler ve aileleri katıldı. Konya Ka ıks Ekibi ve Meram Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, yaptı ı gösterilerle geceye renk kattı. Malkoço lu lakabıyla bilinen Türk sinemasının duayeni Cüneyt Arkın, büyük alkı lar içinde salona geldi. Ba ımlılı a ve Çetele meye Hayır De, Hayatını Kurtar sloganı ile yakla ık 5 ay önce ba latılan yarı manın finalinde 5 okul yarı tı. TÜRK GENÇL E S Z KÜLTÜRÜNÜN DE ER N Y B LS N Ö rencilerin ortaya koydukları performansı mükemmel olarak nitelendiren usta sanatçı Cüneyt Arkın, Türk halkı çok büyük bir halk ve her eyin en iyisine layık. Az önce yöresel oyunları seyrettik. Kıyafetler ne kadar güzel. te bu bizim medeniyetimiz. Biz dünyanın en büyük medeniyetine sahip olan bir milletiz. E siz bir kültürümüz ve dünyaya örnek bir de tarihimiz var. Bu de erlerimizin hepsi Türk gençli- inin kanında var. Onun için gençleri seyretti im zaman hayran kaldım. Biz gençlerimizi hakikaten tanımıyoruz. Onların hepsi birer sanatçı. Bir zamanlar ülkemizde batıya hayranlık vardı. Onlar gibi saç tra ı yaptıran, batılılar gibi giyinen gençlere diyordum ki; Amerika da ve Avrupa da medeniyet yok. Onlar mazlum ülkeleri sömürüp köle diye satmı lar. Benim atalarım ise gitti i yere medeniyet ve bayındırlık götürmü. Köprüler, çe meler, a evleri yapmı. Onun için Türk gençli i, ne olur de erinizi iyi bilin. Siz çok büyük bir milletsiniz. Bu milletin bir sanatçısı olarak sizlerle gurur duyuyorum diye konu tu. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı da, çok anlamlı bir programda davetlerine icabet edip Konya ya geldikleri için Cüneyt Arkın a te ekkür ederek, Yıllarca mücadelesini etti i bir konuyla ilgili olarak ehrimizi ereflendirdiler. Kültürümüze saygısından ve gençlerimize verdi i önemden dolayı kendisine ükranlarımı sunuyorum Ba kan Kalaycı, günün anısına ünlü sanatçıya Sırçalı Medrese nin kapısının maketi ile Mesnevi hediye etti. Programda sıra gecenin en heyecanlı anına, dereceye giren ekiplerin açıklanmasına geldi inde tüm ö renciler nefeslerini tutarak heyecan içinde beklemeye ba ladılar. Jüri üyelerinin ve ünlü sanatçı Cüneyt Arkın ın yaptı ı de erlendirmeler sonucunda ilk 3 e giren okullar ve grup adları öyle olu tu: Birinci : Konya Çimento Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - Aslanım Aslan kinci : Konya Anadolu mam Hatip Lisesi - Ahlâl Üçüncü : Karatay Mehmet Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi - Kimsesiz Kalabalık Protokol üyeleri yarı mada birinci olan ekibe 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL lik hediye çeklerini takdim ettiler. 1, 2 ve 3. olan ekiplerin okullarına ve danı man ö retmenlerine dizüstü bilgisayar verildi. Yarı maya 4 er projeyle katılan 8 okulun idarecileri ile jüri üyelerine de plaket verildi. Birinci olan okulun çevre düzenlemesi de Meram Belediyesi nce yapılacak. PROJELER N DEVAMINI D LER Z Konya l Emniyet Müdürü Hüseyin Namal final gecesinde yaptı ı konu mada, Bugüne 5 ay önceden ba ladık. Çok büyük emek sarf edildi ve bu konuda bir farkındalık olu tu. Gelecek yıl belediyemizin deste iyle yine benzer bir proje yapmayı arzu ediyoruz Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı da, Burada verilmek istenen mesajlar vardı. Hem anne babaların evlatlarına sahip çıkmaları hem de çocukların ebeveynlerinin sözünden çıkmamaları için güzel mesajlar verildi. Yarı maya 68 ekip katıldı. Eme i geçen herkesi kutluyorum eklinde konu tu.

7 HAZ RAN Haltercilerimiz Türkiye ampiyonu Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu ve Yasemin Ceylan, Bedensel Engelliler Halter ampiyonası nda Türkiye ampiyonu oldu. Nazmiye Muslu, kendisine ait olan 106,5 kiloluk dünya rekorunu 125 kiloya çıkararak yakla an olimpiyatlar öncesi rakiplerine gözda ı verdi. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Hatay ın Payas ilçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Halter ampiyonası nda mücadele eden Meram Belediyesporlu Nazmiye Muslu ve Yasemin Ceylan Türkiye ampiyonu oldular. 40 kiloda mücadele eden dünya ampiyonu sporcumuz Nazmiye Muslu, kendisine ait 106,5 kiloluk dünya rekorunu 125 kiloya ta ıyarak Türkiye ampiyonu oldu. ampiyonaya 52 kiloda katılan Yasemin Ceylan ise 123 kilo kaldırarak altın madalyaya uzandı. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Türkiye ampiyonu olan her iki sporcuyu ve antrenörleri Emin Görmü ü tebrik etti. Hedefim olimpiyat ampiyonlu u 29 A ustos 9 Eylül 2012 tarihleri arasında ngiltere nin ba kenti Londra da yapılacak engellilere yönelik Paralimpik Olimpiyatları öncesinde dünya rekoru kırdı ı için mutlu oldu unu ifade eden Nazmiye Muslu, Türkiye ve dünya ampiyonluklarım var. Bundan sonraki hedefim olimpiyat ampiyonlu u. n allah Londra da da yeni bir rekor kırarak bayra ımızı göndere çektirmek istiyorum. Bize her zaman büyük destek olan Meram Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı ve kulüp yöneticilerimize te ekkür ediyorum Cimnastik takımımız Türkiye ampiyonu Ferdi bran larda büyük ba arılara imza atan ve son olarak 2 engelli haltercisi altın madalya kazanan Meram Belediyespor un yıldız cimnastik takımı da Türkiye ampiyonu oldu. Tekvandocularımız 8 madalya kazandı Okullar arası ampiyonaya katılan sporcularımız 8 madalya kazanarak büyük bir ba arıya imza attılar. Hatay da düzenlenen Okullar Arası Gençler Tekvando ampiyonası na 42 ilden 163 bayan, 257 erkek olmak üzere toplam 419 sporcu katıldı. Okullar Arası Gençler Tekvando ampiyonası nda mücadele eden Meram Belediyesporlu Samet Gümü el (55 kg) ile Mustafa Güler (73 kg) Türkiye birincisi oldu. Orhan Dö er (63 kg) bronz madalya kazandı. Genç bayanlarda da Maide Nur Uysal (63 kg) Türkiye üçüncüsü oldu. Okullar Arası Yıldızlar Tekvando ampiyonası ise Sivas 4 Eylül Kapalı Spor Salonu nda yapıldı. ampiyonaya 45 ilden 200 ü bayan, 280 i erkek olmak üzere toplam 480 sporcu katıldı. Meram Belediyesporlu tekvandocular Sivas taki ampiyonada da madalyaları topladılar. Yıldız erkeklerde Enes Zıpır (53) birinci, Furkan Çakır (37 kg) ise ikinci oldu. Yıldız bayanlarda Fatma Kele (41 kg) Türkiye birincisi olurken + 59 kiloda Ümmü Gülsüm Koçak da bronz madalya kazandı. Kulübümüz sporcularının elde etti i ba arılar neticesinde Konya, genç erkekler, yıldız bayanlar ve yıldız erkekler kategorilerinde Türkiye birincisi oldu. Meram ın adını duyurmaya devam edece iz Hatay ve Sivas ta yapılan ampiyonalara 10 sporcu ile katıldıklarını belirten Meram Belediyespor Tekvando Takım Antrenörü Ali Yıldız, Tekvandocularımız 4 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek toplamda 8 madalya kazanmı ve Konyamızın 3 kategoride de Türkiye birincisi olmasını sa lamı lardır. Bu ampiyonaya uluslararası bir müsabaka için Almanya da bulunan Milli tekvandocumuz Zeliha A rıs katılamamı tır. Bize her zaman büyük destek olan Meram Belediye Ba kanımız Dr. Serdar Kalaycı ve kulüp yöneticilerimize te ekkür ediyorum. ehrimizin ve ilçemizin adını milli ve milletlerarası turnuvalarda duyurmaya devam edece iz Öte yandan ller Arası 2. Ak ehir Belediye Ba kanlı ı Kupası Tekvando Turnuvası na katılan Meram Belediyesporlu minikler de, takım halinde 2. oldular. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik 2. Etap Kulüplerarası Yıldızlar - Gençler - Büyükler Yarı ması Haziran 2012 tarihleri arasında zmir in Bornova ilçesinde yapıldı. Meram Belediyespor Kulübü, yıldızlar kategorisinde birinci etapta , ikinci etapta ve toplamda puanla takım halinde ampiyon oldu. avkar Cimnastik Kulübü ikinci, Bolu Cimnastik Kulübü ise üçüncü oldu. Gençleri te vik ediyoruz Cimnastik takımını elde etti i ba arıdan dolayı kutlayan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Türkiye Bedensel Engelliler Halter ampiyonası nda sporcularımız Nazmiye Muslu ve Yasemin Ceylan ın Türkiye ampiyonu olmaları ve olimpiyatlara hazırlanan Nazmiye Muslu nun kendisine ait dünya rekorunu kırarak büyük bir ba arıya imza atmasının ardından imdi de cimnastikçilerimiz zmir de yapılan ampiyonda da takım halinde ampiyon olarak spor kulübümüzün ba arılarını devam ettirdi. Belediye olarak bir yandan gençlerimizi spora yönlendirmek için farklı mahallelerimizde tesisler in a ederken di er yandan da sporcularımızı kazandıkları her ba arıda te vik ediyoruz, ödüllendiriyoruz. Ba arıda eme i geçen tüm arkada larımızı tebrik ediyorum Cimnastikçimiz Arca ya Milli davet Öte yandan Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Haziran ayı ba ında zmir de yapılan ampiyonada yıldızlar kategorisinde takım halinde ampiyon olan Meram Belediyespor un ba arılı sporcularından Mustafa Arca ya Milli Takım dan davet geldi. 25 Haziran - 5 Temmuz 2012 tarihleri arasında talya da yapılacak sporcu geli im kampına davet edilen Arca, Milli Takım kampına davet edildi im için çok mutluyum. n allah bu kampı en verimli bir ekilde de erlendirerek yapılacak ampiyonalarda ülkemi en iyi ekilde temsil edece im

8 Santral Dr. Serdar KALAYCI Ba kan (Sekreterlik) 2005 Ali UYSAL Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2111 Celal can Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2222 Selim ÇEL K Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2444 Hüseyin Hakan ARACI Ba kan Yrd. (Sekreterlik) 2300 Özel Kalem Müdürlü ü-ba kanlık 2005 Basın Yayın ve Halkla li kiler Müd mar ve ehircilik Müdürlü ü 1200 Emlak ve stimlâk Müdürlü ü 1100 Mali Hizmetler Müdürlü ü 1600 Zabıta Müdürlü ü 1010 Veteriner leri Müdürlü ü 1190 Park ve Bahçeler Müdürlü ü Fen leri Müdürlü ü Temizlik leri Müdürlü ü Evlendirme Memurlu u Konevi Kültür Merkezi Arif Bilge Tesisleri Güzel Sanatlar Merkezi stek ikâyet Hattı Ana Babalar Okullu oldu Konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin katılımıyla gerçekle en ana baba okulunun 4. süne de yo un bir katılım oldu. 4 hafta süren 4. Ana Baba Okulu na konu macı olarak yazar Sema Mara lı, Prof. Dr. Ramazan Arı, e itimci Münir Arıkan ve Yard. Doç. Dr. Hasan Yılmaz katıldı. Konevi Kültür Merkezi ndeki seminerlere vatanda lar yo un ilgi gösterdi. Ücretsiz olarak verilen kursların sonunda katılımcılara Milli E itim Bakanlı ı onaylı sertifika verildi. Diziler aile hayatını tehdit ediyor 4. Ana Baba Okulu nun ilk seminerinde Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Yolları ba lıklı bir sunum gerçekle tiren yazar Sema Mara lı, her yıl ülkemizde yakla ık 100 bin çiftin bo- andı ını hatırlatarak, Her sene 200 bin ki i ayrılmaktadır. Çocukları da ekleyince çok ciddi bir rakam oluyor. Avrupa ve Amerika da bo anma oranları çok daha fazla. Kur an, hadis gibi elimizde sa lam kaynaklar olmasına ra men bizim bu kaynakları çok iyi kullanamamamızdan dolayı bu sorunlar ya anıyor. Evlilikle ilgili sorunlarda çözümleri Avrupa dan aldı ımız için sonuç alınamamaktadır Erkekle kadının do u tan farklı yaratıldı ını söyleyen Mara lı, Allah kadınları efkatli ve teslimiyetçi yaratmı tır. Erkekleri ise güç, iddia ve ba arı üzerine yaratmı tır. Allah dı ında kâinatta her ey zıtlı ı ile var. Beyaz-siyah, yer-gök gibi, kadın-erkek de bu zıtlıkla yaratılmı tır. Günümüzde özellikle medya vasıtasıyla bu zıtlık bozulmaya çalı ılıyor. Erkekler yumu atılmaya, kadınlar da sertle tirilmeye yani erkekle tirilmeye çalı ılıyor. Filmler ve diziler bizi zannetti- imizden çok daha fazla etkiliyor. Dizileri izleyen erkekler, mükemmel fizikli kadın beklentisine girerken; bayanlar ise çok güçlü, karizmatik ve süper erkek modelleri görmeye ba ladılar. Dizileri izleyenler, e lerini bu karakterlerle kıyaslamaya ba layınca sorunlar çıkıyor. Maalesef dizilerde aile hayatını olumsuz etkileyen kötü olaylar genç kızların zihinlerine ve bilinçaltına yerle mektedir. Bu dizilerin izlenmesiyle birlikte Arap toplumunda da bo anma oranlarında önemli bir artı olmu tur. eklinde konu tu. Ana Baba Okulu-4 ün ikinci oturumuna konu macı olarak katılan Prof. Dr. Ramazan Arı da, Çocuk E itiminde Pozitif Disiplin Anlayı ı konulu bir sunum gerçekle tirdi. Sema Mara lı Prof. Dr. Ramazan Arı Münir Arıkan Yard. Doç. Dr. Hasan Yılmaz Çocuklara korkutarak e itim verilmez Yaramazlık yapan çocukları yetenekleri do rultusunda spor, müzik gibi alanlara yönlendirin. Onları disipline etmek; korkutmak, sıkı tırmak demek de ildir. Disiplin, e itimle, yol ve yordam göstermekle olur diyen Prof. Arı, çocuklara uygulanan iddet konusunda Konya da yaptıkları bir ara tırmada çarpıcı sonuçların ortaya çıktı ını belirterek, Ortaokul düzeyinde ö renci ve ebeveynlerine yapılan ankette çocuklara; Anne babanız sizi nasıl cezalandırıyor ; ailelerine de, Çocukken yaptı ınız kusurlu davranı larda anne babanız sizi nasıl cezalandırırdı soruları yöneltildi. Çocuklu unda ailesinden dayak yiyen, e itim seviyesi dü ük ebeveynlerin yüzde 67 sinin çocuklarına aynı iddeti uyguladı ı ortaya çıktı. Onlar kadar kötü olan bir grup ise üniversite mezunu anne babalar. Üniversiteli ebeveynlerin çocuklarına uyguladı ı iddet dayak atma eklinde de il, psikolojik taciz eklinde. Bu ekilde çocu u a a ılayarak, inciterek, kendine güvenini kırarak e itim olmaz diye konu tu. Çocuklar Yaramazlık Yaparak Dikkat Çekmek ster Çocukların yaramazlık yapmasının ba lıca sebebinin dikkat çekmek oldu unu ifade eden Arı, Çocuklar genellikle ilgi bekledikleri zamanlarda yaramazlık yaparak anne ve babalarının dikkatini çekmeye çalı ırlar. Böyle zamanlarda mutlaka 5 dakika çocu a zaman ayırmak arttır. Bu dönemlerde sürpriz yaparak da onlara zaman ayrılmalıdır. Çocuklar yaramazlık yaptı ında kandırma ve cezalandırma gibi yollar da yanlı seçilen bir yoldur. Çocukları korkutarak, sıkı tırarak disipline etmenin yanlı olaca ını ifade eden Prof. Dr. Ramazan Arı, Çocukların içinden ta an enerjilerini müzik, spor, güzel sanatlar gibi bir alana yönlendirerek harcamaları sa lanmalıdır. Aksi halde yaramazlık yaparak enerjisini açı a vuracaktır diye konu tu. Ana Baba Okulu-4 ün üçüncü oturumu ise e itimci Münir Arıkan ın sunumu ile gerçekle tirildi. p gerildi i yerden kopmasın Seminerden önce konu ma yapan Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Daha önce Ana Baba Okulu 1, 2 ve 3 ü yapmı tık. Vatanda larımızdan gelen yo un talep do rultusunda 4 üncüsünü de karar verdik. Meram Rehberlik ve Ara tırma Merkezi ile i birli i yaparak bu seminerleri Milli E itim Bakanlı ı onaylı sertifika ile taçlandırdık. Aile içinde hem e ler arasında hem de ebeveynler ile çocuklar arasındaki ili kiler açısından bu seminerler çok yararlı oldu Belediye olarak aile konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayan Kalaycı, Bunun göstergesi olarak yakın zamanda Psikolojik Destek ve Aile Danı ma Merkezimizi açarak sosyal belediyecilik alanında örnek çalı malara bir yenisini daha ekledik. Psikolojik Destek ve Aile Sa lı- ı Merkezi nde aile dokusunu güçlendirmek ve ailedeki çözülmeleri sorun çıkmadan önlemeye çalı mak için aile üyelerine yönelik bireysel danı manlık ve çift terapisi yapılmaktadır diye konu tu. Mutlu bir yuva için aile ba larının güçlendirilmesi gerekti ine dikkat çeken aile koçu Münir Arıkan da, E ler arasında çatı manın çözülmesinde en önemli iki unsur kar ı tarafa fırsat verilmesi ve sabırlı olmaktır. ki taraftan biri alttan almalı ve özür dilemesini bilmelidir. Yoksa ip gerildi i yerden kopsun mantı ı ile hareket edilmemeli Arıkan, sahneye bir çift davet ederek e ler arasında ipin gerilmesi durumunda nasıl hareket edilece ini uygulamalı olarak gösterdi. Çocuk Tv zlerken Hipnoz Tesirindedir Aile koçu Münir Arıkan, çocuk e itimi konusunda dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak da Çocu umuz televizyon izlerken hipnoz tesirindedir. Oyun oynarken sarho tur ve sizin söyledi inizi duymaz. Oyunu yarım kalan çocukların evlili inin de yarım kalaca ını unutmayın. Yavrularımız uykudayken de narkoz etkisindedir. 6-9 ve saatleri arasında lütfen e itim vermeyin çünkü narkozludur. Çocuklar ne kadar çok akraba görürlerse özgüvenleri, sosyalle meleri ve ba ı ıklık sistemleri geli ir. Akraba ziyaretlerini arttırın ifadelerini kullandı. Ana Baba Okulu-4, 25 Mayıs 2012 Cuma günü gerçekle en ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Yılmaz ın konu macı olarak katıldı ı Günümüzün De i en artlarında Anne-Baba Rollerimizin Yeniden De erlendirilmesi ba lıklı seminerle sona erdi. Meram Belediyesi Aile Danı ma Merkezi Meram Belediyesi, Psikolojik Destek ve Aile Danı ma Merkezi açarak sosyal belediyecilik alanında yapmı oldu u örnek çalı malara bir yenisini daha ekledi. Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, di er alanlarda oldu- u gibi sosyal belediyecilikte de örnek hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirterek, Konevi Kültür Merkezimiz bünyesinde yeni kurdu umuz Psikolojik Destek ve Aile Sa lı ı Merkezi nde aile dokusunu güçlendirmek ve ailedeki çözülmeleri sorun çıkmadan önlemeye çalı mak için aile üyelerine yönelik bireysel danı manlık ve çift terapisi yapılacak. Bunun yanı sıra toplu ekilde her Çar amba saat te Belediyemizin Meclis Salonu nda Mutlu Aile Olma seminerleri düzenlenecek. Ayrıca Merkezde, ö rencilerimize yönelik E itim Koçlu u (sınav kaygısı, sınav stresi, sınav stratejisi, motivasyon, zaman yönetimi, kendini ke fetme, ba arı, özgüven vb.) hizmetinin yanında, Ya am Koçlu u, ve Meslek Danı manlı ı, Kariyer Danı manlı ı gibi hizmetler de verilecek E itim seminerleri sürecek Halktan gelen yo un talep üzerine bu yıl Ana Baba Okulu-4 ü de açtıklarını hatırlatan Ba kan Kalaycı, Ücretsiz olarak verilen ve 4 hafta süren 4.Ana Baba Okulunu da gerçekle tirdik. Konusunda uzman akademisyen ve e itimcilerin katılaca ı e itim seminerleri sürecek diye konu tu. Meram Belediyesi tarafından açılan Psikolojik Destek ve Aile Danı ma Merkezi ndeki e itim seminerlerine katılmak isteyen vatanda ların önceden randevu almaları gerekiyor. Psikolojik Danı ma Uzmanı, Evlilik ve Aile Danı manı Ali eker in danı manlı ındaki Merkezin ileti im bilgileri öyle: , e-posta: Meram Belediyesi çalı anları stres attı Meram Belediyesi çalı anları, Usta komedyen Atalay Demircinin, stand-up gösterisiyle renk kattı ı personel gecesinde stres attılar. Konevi Kültür Merkezi nde düzenlenen gece, Meram Belediyesi Konevi Tiyatro Toplulu u nun tiyatro gösterisiyle ba ladı. Ba arı birlik ve beraberli in neticesi Belediye çalı anlarını yo un i temposundan uzakla tırmak ve stres atmalarını sa lamak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Tüm arkada larımız gecesini gündüzüne ne katarak belediyemizin hizmet çıtasını daha yukarı seviyelere ta ımak için mücadele ediyor. Elde etti imiz ba arıda hiç kimsenin n müstakil olarak bir ba arısı yoktur. Bu ba arı birlik ve beraberlik içerisinde ve ekip ruhuyla hareket etmenin neticesidir. Her kademede görev yapan tüm mesai arkada larımızı tebrik ediyorum. Atalay Demirci den Stand-Up Gösterisi Usta komedyen Atalay Demirci, yakla ık 1,5 saat süren Çuvaldız adlı stand-up gösterisiyle belediye çalı anlarına unutulmaz bir gece ya attı. Yaptı ı birbirinden ilginç esprileriyle katılımcıları güldüren Demirci, zaman zaman da dü ündüren mesajlar verdi. Yurt içi ve yurt dı ında binlerce programa katıldı ını belirten ünlü komedyen, lk kez belediye çalı anla- rı için düzenlenmi bir programa katılıyorum. Meram Belediyesi nin, personel motivasyonunu artırmak için böyle bir prog- ram düzenlemesi takdire ayan bir Atalay davranı tır Demirci Ba kan Kalaycı ya Do um Günü Sürprizi Meram Belediye Ba kanı Dr. Serdar Kalaycı, Atalay Demirci ye günün anısına çe itli hediyeler takdim etti. Ba kan sahnedeyken bir anda ı ıklar söndü. Göreve ba ladı ı günden bugüne hayatından kesitlerin sunuldu u kısa film ve do um günü pastası Ba kan Kalaycı yı duygulandırdı. Ba kan Yardımcısı Ali Uysal, bir belediye çalı anı tarafından yapılan Kalaycı nın kara kalem çalı masını içeren tabloyu kendisine takdim etti. Ba kan Kalaycı tüm çalı anlarına te ekkür etti. Hizmet-i Sendikası Konya ube Ba kanı smail Ya cı ile BEM-B R-SEN Konya ube Ba kanı Sait Közo lu nun da katıldı ı program, belediyeden emekli olan i çi ve memurlara plaket verilmesiyle sona erdi.

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Bodrum yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediye A.Ş. kafelerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla kafelerin 17 ncisi

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

MODERN DANS FESTİVALİ 150 DANSÇININ KATILIMIYLA YAPILDI

MODERN DANS FESTİVALİ 150 DANSÇININ KATILIMIYLA YAPILDI MODERN DANS FESTİVALİ 150 DANSÇININ KATILIMIYLA YAPILDI 15 18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bodrum Modern Dans Festivali yapılan final yarışmaları ile sona erdi. Bodrum Dans Kulübü

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2012 YILI PROJELERİ Sıra no Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 GİRİŞİMCİ KADINLAR -2 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KADIN DERNEĞİ (TODEK) Sosyal İçerme 80.000

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA KARNE HEYECANI 2016-2017 Öğretim Yılı Birinci Dönem Karne ve Ödül Töreni, 20 Ocak 2017 Cuma günü, okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin

Detaylı

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi

Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Makale Adı Editöre not: Radyo Televizyon Üst Kurulu Önemli Olaylar Listesinin Futbol Yönünden Değerlendirilmesi Faruk Baştürk* Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi,

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

Meram da Ramazan dolu dolu geçiyor

Meram da Ramazan dolu dolu geçiyor Meram da Ramazan dolu dolu geçiyor Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri, büyük bir coşku ve katılımla sürüyor. Belediyeye yeni bağlanan İnlice Mahallesi ndeki programa katılan Başkan

Detaylı

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 94. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 94. Yıl Dönümü Programı Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Detaylı

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Şampiyon, Başkan Kocadon u ziyaret etti Şampiyon, Başkan ziyaret etti Kocadon u Türkiye Karate Milli takımında yer alan, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü sporcusu Dünya Şampiyonu Kayra Sezgin ve Antrenörü Fatih Uzunlulu, Bodrum Belediye Başkan

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı

2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ. Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet ÇAKIR Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı OCAK MART MAYIS TEMMUZ EYLÜ L KASIM ARALIK 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ 2016 YILI KÜLTÜREL ETKİNLİK TAKVİMİ *OCAK - 2016 İŞ TAKVİMİ 4-14 OCAK 5 OCAK

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

10 yıllık altyapı sorunu çözüldü

10 yıllık altyapı sorunu çözüldü 10 yıllık altyapı sorunu çözüldü Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, altyapısı tamamlanmadığı için 10 yıldır çalışma yapılamayan Topraksarnıç Mahallesi ndeki parke ve bordür çalışmalarını denetledi. Başkan

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR ARSA MAHALLE PAFTA ADA PARSEL

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR ARSA MAHALLE PAFTA ADA PARSEL BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 61 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

BASKETBOL GENÇ ERKEKLERDE ADIM ADIM FİNALE

BASKETBOL GENÇ ERKEKLERDE ADIM ADIM FİNALE Başarıyı, Başarının Kahramanları Anlattı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Başarıyı, başarının kahramanları anlatıyor. konulu söyleşiye TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulundan 13 öğrencimiz

Detaylı

GEBZE BELED YES ~

GEBZE BELED YES ~ 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Bu ba l k alt nda, performans program nda yer alan performans ve gösterge hedeflerinin gerçekle me durumuna göre varsa sapmalar ve nedenleri a a da s ralanm

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi

SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SGK Mutfağına Gıda Güvenliği ve Yönetimi Kalite Belgesi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - ŞUANDA TÜRKİYE DE ÖRNEK ALINMASI GEREKEN BİR KURUM VARSA BU SOSYAL GÜVENLİK KURUMUDUR - BU BELGEYİ ALMAMIZA

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez

EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez EMPA'DAN SİZLER İÇİN KONFORLU YAŞAM SUNAN, GALAKSİ KENT Çanakkale / Merkez Çanakkale / Merkez 98,000 TL 70 m2 ةقش - عيبلل Mehmet BOZKURT : فرغلا ددع Telefon 286-214 04 34 : نولاصلا ددع : تامامحلا ددع ةقش

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler

SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU. MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler SARILAR ZEKİ VARGÜN İLKÖĞRETİM OKULU MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler OKUL MÜDÜRÜ AHMET İYİOL MEVCUT DURUM Mevcut Durum Devam Eden Çalışmalar Hedefler MEVCUT DURUM Okulumuz Manavgat

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

VETERAN ATLETLERDEN SELANİK ÇIKARTMASI

VETERAN ATLETLERDEN SELANİK ÇIKARTMASI VETERAN ATLETLERDEN SELANİK ÇIKARTMASI Bodrum dan atletlerinde katıldığı Balkan Veteran Atletizm Birliği tarafından düzenlenen ve 21 Eylül e kadar devam edecek şampiyonaya katılacak Türk sporcular, Selanik

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK HAFTASI 2012 1 13 Ekim 2012 Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekimin ilk pazartesi, Dünya Konut ve Mimarlık Günü nü de içine alan tarihlerde Mimarlığın Toplumla Buluşması hedefiyle Mimarlık Şenliği düzenlemektedir.

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ

RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ RIDVAN DİLMEN BODRUMSPOR U ZİYARET ETTİ Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrum Belediyesi Bodrumspor u ziyaret etti. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık dönemini Yalı Çiftlik

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken, Yüzme, Basketbol ve Atıcılık

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ

SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJELERİ SIRA Proje Adı Başvuran Proje Türü Nihai Destek Tutarı (TL) 1 İYİ HAZIRLIK GÜZEL GELECEK GERCÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal İçerme 48.000 2 OKUL

Detaylı

VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU VODAFONE RED VE HTC SPONSORLUĞUNDA FAMOUS CUP TA ŞAMPİYON BELLİ OLDU Bodrum Marina Yat Kulübü tarafından, Vodafone Red ve HTC sponsorluğunda düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, 21-22 Haziran

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

7. Sınıflar VOC-COM Etkinliği

7. Sınıflar VOC-COM Etkinliği 7. Sınıflar VOC-COM Etkinliği 7. Sınıf öğrencilerimiz 13 Aralık 2015 Çarşamba günü konferans salonunda Voc- Com adlı İngilizce etkinlik yapmışlardır. Gruplar arası İngilizce bilgi yarışması İngilizce şarkılar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ

ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ ALĠ SUAVĠ ĠLKÖĞRETĠM OKULU BAġARILARIMIZ BU BENĠM ESERĠM YARIġMASI 1-2011-2012 Eğitim Yılı Bu Benim Eserim Proje YarıĢması nda Misafiriniz Var adlı çalıģmayla bölge sergisine katılmaya hak kazanan Fatih

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER

BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER BASINDA PROJE İLE İLGİLİ HABERLER http://www.kutahyayasam.com/ Keramika 10 uncu Yılına Özel, Binlerce Ağacı Toprakla Buluşturdu Nisan 2016 Pazartesi 09:54 0A + A - Yazdır 25 Keramika kurulduğu günden itibaren,

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ TED AİLESİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI VE PLAKET TÖRENİ İÇİN DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ Geleceğe ışık tutan, Başöğretmen Atatürk ün emanetine sahip çıkıp, eserinin üzerine imza atan, bilgiyi öğretmekten

Detaylı

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz.

Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. Lütfen cümleleri -me ekiyle dolayl anlat ma çeviriniz. 1- Ahmet, bana Mehmet sana yard m etsin. dedi. 2- Ben, banka memuruna Paralar bozuk olsun. dedim. 3- E im Yemek fazla ya l olmas n. dedi. 4- Ö retmen,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI

BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI BURSA İLİ 2015 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FAALİYET NO BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM FAALİYETİNİN ADI İLÇESİ YERİ KATILACAK OLANLAR SÜRESİ KATILACAK SAYISI BAŞLAMA ZAMANI 2015160001 03/01/2015

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı