ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ"

Transkript

1 ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ

2 SU NEDEN ARITILIR? Mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek, Atıksuyu tekrar kullanılabilir hale getirmek, İçilebilecek kalitede su elde edebilmek için

3 SU ARITIMI GENEL OLARAK; Atıksu arıtımı, Temiz su arıtımı olmak üzere ikiye ayrılır.

4

5 ATIKSU NEDİR? Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular,yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sulardır.

6

7

8 ATIKSU ARITIMI İnsanların günlük kullanımları ve çeşitli ş sanayi kuruluşlarının üretim prosesleri kaynaklı ve herhangi bir arıtmaya tabi tutulmadan deşarjş edilemeyecek veya kullanılamayacak olan suların arıtılmasıdır.

9 ATIKSU ARITIM TÜRLERİ Evsel nitelikli atıksu arıtımı, Endüstriyel atıksu arıtımı.

10

11 GENEL ATIKSU ARITIM EKİPMANLARI Izgaralar, Kum tutucular, Yağ tutucular, Havalandırıcılar, Hava dağıtımğ ekipmanları, Sıyırıcılar, Susuzlaştırma ekipmanları, Kontrol ekipmanları

12 ÜNİTELERE GENEL BAKIŞ

13

14

15

16 ÇAMURUN TANIMI, KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ TANIM: Atıksu arıtımı sonucu oluşan sıvı yada yarı katı halde, kokulu, uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak % 0,25-12 arasında katı madde içeren atıklara arıtma çamuru denir.

17 ARITMA ÇAMURU NEDEN ÖNEMLİDİR? Atıksu içerisinde bulunan ve koku veren maddeleri içerir, Atıksu içerisinde bulunan organik maddeleri başka bir yapıda bünyesinde bulundurur, Sadece küçük bir kısmı katı madde olduğundağ büyük hacimler kaplar.

18 GİRİŞ Çamur miktarını etkileyen başlıca faktörler; Atıksuyun kirlilik derecesi, Proseste kullanılan l kimyasallar, Arıtma verimi.

19 GİRİŞ Ön Çöktürme (Birincil) Çamurları : Çökelebilen katı maddeler Kimyasal Çamur : Kimyasal arıtma ve koagülasyon Biyolojik (İkincil) Çamur : Biyolojik arıtma

20 GİRİŞ Çamur bertaraf sistemlerinin yeterli verimde çalıştırılamamasının sebepleri; Giderilen KOİ veya BOİ için oluşacak çamur miktarının düşük hesaplanması, Tasarımda haftalık veyaaylık ortalama BOİİ ve AKM değerlerinin kullanılması, Ön arıtma veriminin doğru tahmin edilmemesi veya hesaplanmaması, BOİİ veya AKM geri devir etkilerinin ihmal edilmesi veya doğru hesaplanmaması, BOİİ ve AKM değerlerinin mevsimsel değişiminin göz ardı edilmesi.

21 GİRİŞ Arıtma Tesisi Kapasitesi i (m 3 /sn) Arıtma Tesisi Sayısı Oluşan Çamur Miktarı (kuru Toplam (%) ton/yıl) < 0, ,10 0, ,22 0, ,44 0, ,88 2, ,20 4, > 4,

22

23

24

25

26

27 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI Ham Atıksu Izgara Kum tutucu Ön Çöktürme Alıcı Ortam Çürütücü üst suyu Anaerobik Çürütme Su Alma Ünitesi Nihai Bertaraf Biyolojik ve kimyasal çamurlara göre daha kolay kontrol edilebilir, Gravite ile rahatlıkla yoğunlaştırılabilir, Daha kuru bir çamur keki oluşur.

28 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI Çamur miktarı mg/l, Çöktürmeye giren AKM ve çöktürme verimi, Genel yaklaşım olarak 0,07-0, kg/kişi i gün AKM değeriğ olarak alınabilir. AKM giderim verimi % arasında alınabilir, Fosfor giderimi veya koagülasyon amacıyla kimyasal ilavesi çamur miktarını arttırır, Organik madde giderimi esas değildir.

29 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI

30 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI

31 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI ÇAMUR MİKTARININİ HESAPLANMASI X ç = X 0 -X e X 0 = Atıksuyun askıda katı madde içeriği (mg/l) X e = Çökelmeden sonraki A.K.M. içeriği (mg/l) X ç = 1 Litre atıksudan uzaklaştırılabilen çamur miktarı (mg) Bu değer debi ile çarpıldığında; Kg/gün olarak giderilen katı madde miktarı belirlenir. V ç [ Katı madde ( kg / gun ) ] 3 ( m / gün) = 3 Katı Madde(%)* ρ çamur *1000( kg / m )

32 ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI Kimyasal Arıtma + Çökeltim T l Ç Mikt Gid il AKM Ki lm dd l i Toplam Çamur Miktarı = Giderilen A.K.M. + Kimyasal Maddelerin Reaksiyonları Sonucu Oluşan Kimyasal Çamurlar.

33 Kimyasal Arıtmada Kullanılan Koagülantlar ve Çökelen Katı Madde Miktarları Kimyasal Madde Oluşan Çökelek Dönüşüm Katsayısı Al 2 (SO 4 ) 3 *18H 2 O Al(OH) 3 0,153 AlCl 3 Al(OH) 3 1,89 FeSO 4 *7H 2 O Fe(OH) 3 0,287 Fe 2 (SO 4 ) 3 Fe(OH) 3 0,399 FeCl 3 Fe(OH) 3 0,493 FeCl 3 *6H 2 O Fe(OH) 3 0,286 CaO CaCO 3 1,78 CaO CaSO 4 2,43 Ca(OH) 2 CaCO ,35 Ca(OH) 2 CaSO 4 1,84

34 BİYOLOJİK ÇAMURLAR Izgara Kum tutucu Ön Çökeltim Aktif Çamur Son Çökeltim Çürütücü üst suyu Anaerobik Atık Aktif Çamur Çürütme Su Alma Nihai Bertaraf

35 BİYOLOJİK ÇAMURLAR Izgara Kum tutucu Ön Çökeltim Damlatmalı Filtre Son Çökeltim Çürütücü üst suyu Anaerobik Filtre Humusu Çürütme Su Alma Nihai Bertaraf

36 BİYOLOJİK ÇAMURLAR Aktif çamur, damlatmalı filtre, dönen biyodiskler, Çamurun miktarı ve özellikleri içerisinde bulunan mikroorganizmaların matabolik ve büyüme hızlarına bağlıdır, Genellikle biyolojik çamurların yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması, ön çöktürme çamurları ve kimyasal çamurlardan daha zordur.

37 BİYOLOJİK ÇAMURLAR AKTİFİ ÇAMUR Uzun havalandırmalı A.Ç. sistemleri, Oksidasyon havuzları, Saf oksijenle çalışan sistemler, Mekanik havalandırmalı, Kontakt stabilizasyon, Tam karıştırmalı, vs.

38 BİYOLOJİK ÇAMURLAR ATIK AKTİFİ ÇAMUROLUŞUMUNU ETKİLEYENİ FAKTÖRLER Çamur yaşı ve F/M oranı Nitrifikasyonun ifik etkisi i Atıksu özellikleri Çözünmüş oksijen konsantrasyonu Sıcaklık

39 BİYOLOJİK ÇAMURLAR

40 BİYOLOJİK ÇAMURLAR

41 BİYOLOJİK ÇAMURLAR ÇAMUR MİKTARININİ HESAPLANMASI Q S 0 X 0 Ön. Çök kx 0 (1-h)S 0 hs 0 (1-k)X 0 Biyolojik Arıtma S=(1-i)hS 0 ihs 0 Son. ihs 0 Çök X f Y(1-i)hS 0 = X Çürütücü (1-k)X 0 -X f + X jkx 0 J(X 0 -X f + X)

42 BİYOLOJİK ÇAMURLAR S 0 X 0 = Giriş BOİ, (kg/gün) = Giriş A.K.M. (kg/gün) h = Ön Çök. Giderilemeyen BOİ (~0,7) i X f k = Biy. Arıtmada. Giderilemeyen BOİ (A.Ç. i=0,1; D.F. i=0,2) = Arıtma tesisi çıkışında A.K.M. (kg/gün) = Ön Çök. Giderilen AKM j = Çürümede ü bozunamayan katı madde (j=0,8) X Y = Biyolojik faaliyet sırasında üretilen net katı madde (kg/gün) = Biyolojik verim katsayısı ( X/ S) S = hs 0 -ihs 0 Y Y = 0,5 (Aktif Çamur Tesisleri İçin = 0,2 (Damlatmalı Filtre Tesisleri İçin)

43 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 1. Fiziksel Özellikler: Özgül Ağırlık: Birim hacimdeki çamur ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranıdır. 1 litre çamur 1010 g geliyorsa özgül ağırlığı; S ç = 1010/1000 = 1.01 dir. Çamurlar değişik özgül ağırlıklardaki katı ve sıvılardan ibaret olduğundan çamur özgül ağırlığının hesaplanmasında; 1/S ç = Σ W i /S i ifadesi kullanılır. Burada; S ç = çamurun özgül ağırlığı W i =ikısmın ağırlığı S i =ikısmın özgül ağırlığı

44 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ

45 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurlar için hacim-kütle ilişkisi: Çamurdaki katı maddeler sabit ve uçucu katı maddelerden oluşuyorsa, çamur içindekii katı maddelerin özgül ağırlıkları; ğ (W s /S s * ρ w )=(W f /S f * ρ w )+(W v /S v * ρ w ) W s =katı maddelerin ağırlığı S s =katı maddenin özgül ağırlığı ρ w = suyun yoğunluğu W f = sabit (mineral) katı maddelerin ağırlığı S f = sabit katı maddelerin özgül ağırlığı W v = uçucu (organik) katı maddelerin ağırlığı S v = uçucu katı maddelerin özgül ağırlığı

46 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurun Hacmi: V çamur =W s /(ρ w *S ç *P s ) W s =katı maddelerin ağırlığı S ç = çamurun özgül ağırlığı ρ w = suyun yoğunluğu P s = % katı maddeler

47 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Katı Madde İçeriği: Toplam katı maddeler = askıda+çözünmüş katı maddeler Çamurunsuluvekatı kısımları arasındaki ilişki katı madde konsantrasyonu olarak tanımlanır ve mg/l veya % katı madde olarak ifade edilir. Özgül ağırlığı 1 olan bir çamur için mg/l katı madde konsantrasyonu %1 KM yi ifade eder. Katı madde tayini buharlaştırma yöntemi ile gerçekleştirilir.

48

49 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çökelme Özellikleri: Çökelme hızı çamurdaki katı madde konsantrasyonunun bir fonksiyonudur. Seyreltik çamurlar, konsantre çamurlara göre daha hızlı çökelirler. Aktif çamur tesislerinin işletilmesi sırasında çamurun çökelme özelliklerinin belirlenmesinde Çamur Hacim İndeksi (SVI) parametresi kullanılır. 1 gr kuru maddenin ml cinsinden işgal ettiği hacim olarak ifade edilir. SVI ml çamur *1000 = mg / L askida katı madde SVI < 100 iyi çökebilen çamur SVI > 100 problemli çamur

50 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Partikül Boyutu: Çamur 100 μm elek çok kolay çökebilir katılar (15 dakika floklaşma) 1 h çökelme kolay çökebilir katılar 1 μm membran 0,001 μm membran yarı kolliadal katılar (su almaya en dirençli grup) gerçek kolloidler çözünmüş katı maddeler ve su

51 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurdaki suyun dağılımı: Serbest su: Çamur partiküllerine bağlı olmayıp graviteli çökelme ile kolayca ayrılır. Flok suyu: Floklar içinde hapsedilmiş su olup, yumakla birlikte hareket eder. Mekanik su alma işlemleri l i ilegiderilebilir. Kapiler su: Partiküller üzerinde bağlı halde bulunur ve partiküllerin sıkıştırılarakş deformasyonları sonucu uzaklaştırılabilir. ş Kimyasal bağlı su: Partikül içinde kimyasal olarak bağlanmış sudur.

52 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurun akışkanlık özelliği (Rheology): Akışkanlık özelliğinin belirlenmesinde kullanılan viskozite parametresi, ş ğ p, akışkanın kayma gerilmelerine karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır.

53

54 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Atterberg limitleri: Zemin mekaniğinde çeşitli su muhtevalarında toprağın davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Plastik limit: Plastik davranışı tanımlar Likit limit: Materyalin sıvı gibi davranışını tanımlar. Plastisite indeksi: Plastik limit ve likit limit arasındaki farkı ifade eder.

55 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 2. Çamurun Kimyasal Özellikleri Madde Ham Çamur Arıtılmış ş Çamur Değişim Ortalama Değişim Ortalama Toplam Kuru Madde Uçucu katılar tl % KM Gres, Yağ vb.%km Protein % KM Azot N %KM Fosfor P 2 O 5 %KM Potasyum K 2 O %KM Selüloz % KM Demir (sülfit hariç) PH değeriğ

56 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurun Isıl Değeri: Çamurun tipine ve içeriğindeki uçucu katı madde muhtevasına bağlıdır. Çürümüş çamur, ham çamurdan daha düşük ısıl değere sahiptir. Çamurun yanabilmesi için genellikle yardımcı yakıtlar kullanılır (fuel-oil gibi).

57 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurun Gübre Değeri: Gübre değeri çamurun ihtiva ettiği N,P,ve K miktarına bağlıdır. Bazı uygulamalarda bitkinin ihtiyacı olan nutrientlerin yeterli olmaması durumunda kimyasal gübre kullanımı gerekebilir.

58 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ

59 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ Çamurun Besin Değeri: Kurutulmuş aktif çamur yüksek oranda protein içerdiğinden hayvan yemine ilave edilerek değerlendirilebilir. ğ di il

60 ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 3. Çamurun Biyolojik Özellikleri i Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurda insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara yol açabilecek, bakteri, virüs, protozoa ve helmint gibi parazitler ve parazitlerin kist ve yumurtaları bulunabilir. Bakteri Virüs Parazit Protozoa Helmint Salmonella spp Poliovirus Entamoeba Ascaris E.coli Echovirus Giardia Taenia Leptospira spp Adnovirus Shigella Reovirus Pseudomonas Rotavirus Yersinia Astrovirus Clostridium Calcivirus Listeria Parvovirus Mycobacterium Streptococcus Camphylobacter

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar;

Arıtma tipine ve amacına göre, arıtma çamurlarının cinsleri farklılık gösterir. Bunlar; 8. ÇAMUR ARITIMI VE UZAKLAŞTIRILMASI Atıksu arıtma sistemi çamur, kum ve köpük tutma birimlerini de ihtiva eder. Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya yarı katı formda olup kullanılan

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir.

Su sarfiyatları ile kanallarda akan debiler arasında bir ilişki vardır. Çünkü netice olarak kullanılan su atıksu haline dönüşmektedir. 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ 1.1 Atıksu Akımının Karakteristikleri Atıksu karakteristikleri, debi ve atıksu özellikleri ile ilgilidir. Bu karakteristikler, meskûn bölgede kullanılan su miktarı ile sınaî

Detaylı

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003

SIVI ATIKLAR. Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 SIVI ATIKLAR Dr. Sema ÜÇPINAR 5.2.2003 Nüfus ve sanayi artışı Hızlı, düzensiz ve kontrolsüz kentleşme İşsizlik Doğal kaynakların hızla tüketimi Altyapı sorunları Tablo I 1995 2000 Toplam Belediye Sayısı

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ EVSEL ATIKLARI DEPOLAMA ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI

CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI CEV312 İÇME SULARININ ARITIMI DERS NOTLARI 1. İÇME SULARININ ARITIMI 1.1. İçme Sularının Özellikleri İçme ve kullanma sularında istenilen ve istenmeyen özellikleri beş grupta toplamak mümkündür. a) Su,

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI

SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI SU ARITMA TESİSLERİNİN TASARIM VE İŞLETME ESASLARI Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. SU ARITIMINDA TEMEL

Detaylı

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRM Ş A ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMAŞ ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. Suyu alınmış çamur

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ

ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ PAL-SU ARITMA TİSİSLİRİ SANAYİ ve TİCARİT LTD, ŞTİ, ARITIM TESİSLERİ TASARIMINDA PRATİK BİLGİLER BİYOLOJİK ARITMA YÖNTEMLERİ Hazırlayan Kimya Mühendisi M. REŞİT PALABIYIKOĞLU Firma PAL-SU ASTIMA TESİSLER/

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ÖN ARITIM VE BİYOLOJİK ARITIM ÇIKIŞ PARAMETRELERİNİN YSA İLE TAHMİNİ Recep Kaan SİNAN Danışman : Yrd.Doç.Dr. Esra YEL YÜKSEK

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı