Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum"

Transkript

1 Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum 6-7 Mayıs 2004, İstanbul. Avrupa Patent Ofisi ile T.C. Adalet Bakanlıǧı nın I şbirlig ˇi ve Avrupa Komisyonu nun katkılarıyla Yer Polat Rennaissance İstanbul Hotel Sahil Caddesi No. 2 Yeşilyurt İstanbul Tel: Fax: Türkiye Sempozyum Dilleri Türkçe ve İngilizce (simultane çeviri saǧlanacaktır) Bilgi ve Kayıt Avrupa Patent Ofisi Fax

2 Sayın Hanımefendi/Beyefendi T.C. Adalet Bakanlıǧı ˇı ve Avrupa Patent Ofi si nin işbirliǧiyle s düzenlenen, Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması konulu uluslararası sempozyuma sizi davet etmekten mutluluk duymaktayız. Sempozyum, T.C. Adalet Bakanlıǧı nın inisiyatifi ve Avrupa Komisyonu nun katkılarıyla yürütülmüş olan Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Projesi nin son aşamasını oluşturmaktadır. Sempozyum, Türkiye ve çeşitli Avrupa Birliǧi ülkeleri arasındaki fi krî ve sınaî mülkiyet hakları alanında bilgi ve fi kir alışverişi olanaǧını saǧlayacaktır. Sempozyum ayrıca Türkiye nin fi krî ve sınaî mülkiyet haklarının mahkemeler aracılıǧıyla uygulanması ve uygulamaya yönelik konulardaki karşılaştırmalı yaklaşımı hususlarındaki kararlılıǧının bir göstergesidir. Türkiye den ve çeşitli Avrupa ülkelerinden hâkimler, uygulayıcılar ve fi krî ve sınaî mülkiyet hakları alanındaki uzmanlar ile politika belirleyicileri, Türkiye de fi krî ve sınaî mülkiyet haklarına yönelik uygulamaların farklı boyutlarını tartışmak amacıyla biraraya geleceklerdir. Sempozyum, Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları ve uygulamalarıyla ilgili olan devlet memurları, yasa hazırlayıcıları, hâkim, avukat, araştırmacı ve şirket avukatları gibi bir katılımcı kitlesine hitap etmektedir. Sempozyumun yer, zaman planı ve sunumların listesini içeren ön programı ekte yer almaktadır. Sempozyuma katılım formu ce.org/istanbul internet adresinde yer almaktadır. Bu formu kullanarak sempozyuma kaydınızı yaptırmanızı rica ederiz. Internet erişiminin bulunmaması halinde, ekteki kayıt formunun fakslanarak gönderilmesi de mümkündür. Katılımcılar, başvuru sırasına göre kaydedileceklerdir. Kayıt ücreti, etkinlik süresince bütün öǧle yemekleri ve alkolsüz içecekler ile 6 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan akşam yemeǧi de dahil olmak üzere sempozyum programının tümünü kapsamaktadır. Bu bilgiyi sempozyuma ilgi gösterecek meslektaşlarınıza iletmenizi rica ederiz. Saygılarımızla. Dr Ayşe Saadet Arıkan T.C. Adalet Bakanlıǧı AB Genel Müdürü Dr h.c. Ingo Kober Avrupa Patent Ofi si Başkanı

3 6 Mayıs 2004 Perşembe 08:00 Kayıt Açılış 09:30 Açılış Töreni 09:40 Avrupa Komisyonu H. E. Hansjörg Kretschmer, Büyükelçi Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliǧi 09:50 Avrupa Patent Ofisi Dr. h.c. Ingo Kober, Avrupa Patent Ofisi Başkanı 10:00 T.C. Adalet Bakanlıǧı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Birinci Bölüm: Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları Birinci Oturum Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Yasama Tarihçesi ve Fikrî ve Sınaî Haklar Mahkemeleri Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf Balcı, Türk Patent Enstitüsü Bas kanı 10:15 Sınaî Mülkiyet (1871 den 2004 e kadar Türkiye de sınaî mülkiyet haklarına ilişkin kronolojik gelişmeler. Dünyadaki gelişmelerle karşılaştırmalı analiz. Türkiye de etkin ve çaǧdaş bir sınaî mülkiyet sistemi kurulmasının kilometre taşları. Yakın gelecek için gerekli gelişme ve deǧişiklikler). Uǧur G. Yalçıner Türk Patent Enstitüsü Eski Başkanı 10:35 Korsanlıkla Mücadele Kapsamında ve Lisanslama Problemlerin Giderilmesine Yönelik YapıIan Yasal Düzenlemeler Günay Görmez T.C. Kültür ve Turizm Bakanlıǧı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı 10:55 Türkiye de İhtisas Mahkemeleri Dr. Ayşe Saadet Arıkan T.C. Adalet Bakanlıǧı AB Genel Müdürü 11:15 Kahve Arası

4 6 Mayıs 2004 Perşembe I. kinci Oturum Kavram ve Uygulama Alanı Olarak Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Uygulanması Projesi Oturum Başkanı: Dr. Ayşe Saadet Arıkan 11:30 Hâkimlerin Eǧitimi Eǧitim Programının İçeriǧi Christoph Bruhn, Avrupa Patent Ofisi Uluslararası Iṡ birliǧi Bölümü 11:45 Hâkimlerin Eǧitimi-Katılımcıların Perspektifi Türkay Alıca, Ankara Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesi 12:00 Ankara Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Uzmanlık Kütüphanesi Prof. Dr. Tuǧrul Arat 12:15 Fikrî Mülkiyet Hakları Bilgi Aǧı Ela Yazıcı Sektör Yöneticisi 12:30 Öǧle Arası İkinci Bölüm: Eser Üzerindeki Haklara, Patent ve Marka Haklara Yönelik Üçüncü Oturum Eser Üzerindeki Haklara ve Komşu Haklara Yönelik Oturum Başkanı: Judge Dieter Braendle 14:00 Avrupa Birligˇi nde Eser Üzerindeki Haklar ile Komşu Haklara Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Internet ilişkili davalarda tecavüz ve uygun yetkili mahkeme, veri tabanları ve bilgisayar programları gibi özellikli eserlere tecavüz, manevi haklara tecavüzle ilgili sorunlar, Meslek Birlikleri aracılıǧıyla toplu uygulama) Dr. Nicolas Quoy, Avocat á la Cour 14:30 Türkiye de Eser Üzerindeki Haklar ile Komşu Haklara Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Eser üzerindeki haklara tecavüz halinde gündeme gelecek farklı yaptırımlar; özellikle elde edilen kazancın iadesi, mali hakların ihlali halinde telif tazminatının üç katına kadar talep edilebilmesi, ihtiyati tedbirler) Prof. Dr. Ahmet Kılıçoǧlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı 15:00 Tartışma 15:30 Kahve Arası

5 6 Mayıs 2004 Perşembe Dördüncü Oturum Patent ve Faydalı Modellere Yönelik Oturum Başkanı: Is ıl Ulas, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Bas kanı 16:00 Avrupa Birligˇi nde Patent ve Faydalı Modellere Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Mahkemelerde teknik uzmanların rolü, patent vekilleri ve avukatlar arasındaki etkileşim, hükümsüzlüǧe ilişkin karşı iddialar ve tecavüzün olmadıǧına ilişkin savunmalar, ihtiyati tedbirler) Professor Dr Dieter Stauder, Robert Schuman University (CEIPI), Strasbourg and European Patent Office 16:30 Türkiye de Patent ve Faydalı Modellere Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Patent haklarına yönelik hukukî ve cezaî uygulamalar, Patent Ofisi nin tecavüz davalarındaki rolü, uzman hâkim ve savcılar, mahkemelerde teknik uzmanların rolü, patent vekilleri ve avukatlar arasındaki etkileşim; hükümsüzlüǧe ilişkin karşı iddialar ve tecavüzün olmadıgˇına ilişkin savunmalar) Uǧur G. Yalçıner, Türk Patent Enstitüsü Eski Başkanı 17:00 Tartışma 17:30 Ara Aperetif Akşam Yemeǧi

6 7 Mayıs 2004 Cuma Beşinci Oturum Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik Oturum Başkanı: Turan Demirtas, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Bas kanı 08:30 Avrupa Birliǧi nde Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Mahkeme öncesi keşif usulleri, tarafların katıldıǧı veya katılmadıǧı ihtiyati tedbirler, markalararası benzerlik, tanınmış markaların korunması, ayırdedici veya tanımlayıcı olmamaya ilişkin savunmalar) Tony Willoughby, Solicitor, Willoughby & Partners, London 09:00 Türkiye de Markalara ve Tanınmış Markalara Yönelik (İşaretlerin benzerliǧi ve karıştırılma tehlikesine yönelik yargı uygulaması, Paris Sözleşmesi nin 6. maddesi anlamında tanınmış markalar) Doç. Dr. Iṡmail Kırca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 09:30 Tartışma Kahve Arası Üçüncü Bölüm: Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarına Yönelik da Mahkemelerin Rolü Hukuk Mahkemelerindeki : Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Altıncı Oturum Avrupa da İhtisas Mahkemeleri ve Uzman Hâkimler Oturum Başkanı: Professor Dr. Dieter Stauder 10:30 Bir İhtisas Mahkemesiyle Deneyimler: Londra Patent Mahkemesi (Patent mahkemelerinin kuruluş amacı, genel olarak hâkimlerin atanması, yüksek mahkemede ve özellikle patent mahkemesinde hâkimlerin atanması, yıllık dava sayısı, mahkeme heyeti ile baro arasındaki ilişki, davaların ortalama süresi ve masraflar) Judge Michael Fysh, QC, SC Teknik Hâkimlerle Deneyimler: Zürih Ticaret Mahkemesi (Ticaret mahkemesinin oluşumu: Hukukçu hâkimler/teknik hâkimler. Ticaret Mahkemesinin fikrî ve sınaî haklara ilişkin davalarda yetkisi. Genel olarak yargılama usulü, sulhe davet için ilk görüşme, mahkemece atanan uzmanlar. İstatistikler: Fikrî ve sınaî haklara ilişkin davaların yıllık sayısı, ortalama süreleri, masraflar) Judge Dieter Braendle 11:30 Tartışma 12:00 Öǧle Arası

7 7 Mayıs 2004 Cuma Dördüncü Bölüm: Uygulamayla İlgili Özel Problemler Yedinci Oturum Coǧrafi İşaretler, Diǧer Kollektif Haklar ve Bitki Çeşitleri Oturum Başkanı: Dr. Deniz Ilgaz, Boǧaziçi Üniversitesi, İstanbul 13:30 Avrupa Birliǧi nde Coǧrafi İşaretler ve Diǧer Kollektif Haklara Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Tecavüz halinde dava açma yetkisi, başvurulabilecek yaptırımlar, coǧrafi işaretlerle tescilli markalar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar, geleneksel bilgi, el sanatları ve folklor gibi diǧer kollektif haklar) Dr. Christopher Heath, Max-Planck Institute 14:00 Avrupa Birliǧi nde Bitki Çeşitleri Üzerindeki Haklara İlişkin (Avrupa Birliǧi nde Bitki Çeşitleri Üzerindeki Haklarına. lişkin Ulusal Sistemler ve Topluluk Sistemleri. Birincil ve ikincil haklar, çiftlik tohumları hakkında çiftçi muafiyeti. Bitki çeşitleri üzerindeki haklarının tükenmesi.) Dr. Noel Byrne, BSc, Ceng, BA, PhD, Solicitor, Avrupa Toplulukları Bitki Çeşidi Hakları Ofisi Iṫiraz Kurulu Üyesi 14:30 Tartışma Sekizinci Oturum Tasarımlara ve Çip Topoǧrafyalarına Yönelik Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Necip Ortan, Bilgi Üniversitesi, Istanbul 15:00 Avrupa Birliǧi nde Tasarım ve Çip Topoǧrafyalarına Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Benzerlik yaklaşımı, haksız rekabet veya üç boyutlu markalara ilişkin hükümlerle ek koruma olasılıkları, fonksiyonellik ve yeniliǧe ilişkin sorunlar, tescilsiz tasarımlara ilişkin konular) Giovanni Casucci, Avvocato, Clifford Chance, Milano 15:30 Türkiye de Tasarım ve Çip Topoǧrafyalarına Yönelik (Ele alınacak özellikli konular: Tasarım, haksız rekabet ve telif hukuku arasındaki etkileşim, tescilsiz tasarımlar; tasarım hakkının sona ermesinden sonra koruma olanakları) Dr. Feyzan H. Şehirali, LL.M. (München), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 16:00 Tartışma 16:30 Kahve Arası 16:50 Kurgu Dava (Mahkeme önüne getirilen ve karara baǧlanan şekliyle bir fikrî ve sınaî haklara tecavüz davasının canlandırılması) 18:50 Kapanış

8 A European Commission supported Initiative T.C. Adalet Bakanlıǧı Ministry of Justice of Turkey European Patent Office Tel.: Fax: Erhardtstraße München Germany Yer Polat Rennaissance İstanbul Hotel Sahil Caddesi No. 2 Yeşilyurt İstanbul Tel: Fax: Internet: mariott.com/istrn Türkiye Sempozyum Dilleri Türkçe ve İngilizce (simultane çeviri saǧlanacaktır) Bilgi ve Kayıt Avrupa Patent Ofisi htttp://www.european-patent-office.org/istanbul Fax

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR YARGI İSTİŞARE GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI 22 Kasım 2008 ANTALYA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 TOPLANTININ GÜNDEMİ 2 TOPLANTIDA ÜZERİNDE DURULAN KONULAR 4 A. MEVZUAT

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları

Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Türkiye de ve Avrupa Topluluğu nda Fikri Mülkiyet Hakları Ahmet Hasan KILIÇ (*) GĐRĐŞ D ünya ekonomisinin globalleşmesi konusunda çok yazı yazıldı. Uluslararası mal ve hizmet alışverişinin büyümesi, anında

Detaylı

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU

SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU T.C.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU SINAÎ HAKLAR ÖN RAPORU Raportör Yrd. Doç. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ ÇELİK Ekim 2005 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 236 2014/2 ISBN No: 978-605-5316-67-9

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Nisan 2014 Sayı: 4 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Nisan 2014 Sayı: 4 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Nisan 2014 Sayı: 4 İÇİNDEKİLER.1.2 OFİSLERDEN HABERLER / MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNCEL GELİŞMELER ve KARARLAR.3.4 EPO 2013 FAALİYET RAPORU CREATIVE COMMON LICENSE (CC).5

Detaylı

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir

ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu yayın 100 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir ISBN 978-975 19 4082-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI

PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI PATENT SİSTEMİ, PATENT HAKLARİ VE TÜRKİYE'DE VE DİĞER ÜLKELERDE PATENT BAŞVURULARI UğurG.YALÇINER T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanı Buluşların sanayiye kazandırılması ve buluş

Detaylı

ASKERÎ YARGITAYIN 90 INCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2004) SYMPOSIUM FOR THE 90 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY COURT OF APPEALS

ASKERÎ YARGITAYIN 90 INCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2004) SYMPOSIUM FOR THE 90 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY COURT OF APPEALS ASKERÎ YARGITAYIN 90 INCI KURULUŞ YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU (6-7 NİSAN 2004) SYMPOSIUM FOR THE 90 th ANNIVERSARY OF THE MILITARY COURT OF APPEALS (6-7 APRIL 2004) A N K A R A GENELKURMAY BASIM EVİ 2004 Ö N

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER. HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER HAZIRLAYAN Suluk & Kenaroğlu Avukatlık Bürosu MÜSİAD Cep Kitapları: 32 ISBN 978-605-4383-11-5 Yayına Hazırlık YAVUZ TÜRK Tasarım & Mizanpaj MUSTAFA ENES

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız.

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. Editörden Dergimizin bu sayıdaki özel konusu İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Türkiye nin ilk ve tek dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. sunan Turk.İnternet.com sitesi kurucusu

Detaylı

ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Türk Ceza Adalet Sİstemİnİn EtkİnlİğİnİN GELİŞTİRİLMESİ Ortak Projesİ ULUSLARARASI KONFERANS TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Program 25-26 Kasım 2014 Yer: The Marmara TAKSİM Otel

Detaylı

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2

E-BÜLTEN. Yıl: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 Yıl: 1 Sayı: 2 İ Z M İ R B A R O S U E-BÜLTEN Aidat Borcu Nedeniyle Adli Yardım Listesinden Silinen Meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzun Kararıyla Tekrar Listeye Dahil Edilmişlerdir 2011 Yılı

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI

HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İÇİN CEZA ARABULUCULUĞU EĞİTİM KİTABI ADALET BAKANLIĞI/ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ANKARA - 2009 (1/177) İÇİNDEKİLER 1. Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk: Hâkim

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Published by Suluk & Kenaroglu Law Offıce at Smashwords Copyright 2011 by Suluk & Kenaroglu Law Offıce Smashwords Edition, License Notes All rights reserved.

Detaylı

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38

WEB ADRES: www.dedektif.org.tr E-MAİL: info@dedektif.org.tr İLETİŞİM: TEL: +90 216 449 53 53 +90 216 449 39 39 FAX: +90 349 01 38 ÖZEL DEDEKTİFLER DANIŞMANLAR VE ARAŞTIRMACILAR DERNEĞİ KURULUŞ: İSTANBUL, 03 MAYIS 2007 DERNEK KÜTÜK NO: 34-293496 ADRES: EĞİTİM MAH. MURAT PAŞA CAD. NO: ¼ ZİVERBEY, KADIKÖY, İSTANBUL WEB ADRES: www.dedektif.org.tr

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE TRB 1 UYGULAMALARI HAZIRLAYAN Şafak TAYŞI Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı EYLÜL 2012 İÇİNDEKİLER Sayfa KISALTMALAR... 3 TABLOLAR 4 ŞEKİLLER. 5 1.GİRİŞ.. 6 2.FİKRİ HAKLAR DÜNYAMIZ..

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 8625 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6

İÇİNDEKİLER. içindekiler. Kısaltmalar. I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi 6 İÇİNDEKİLER içindekiler Kaynakça Kısaltmalar v XIII XXIX BIRINCI BÖLÜM GIRIŞ YERINE 1. ESERİN SUNUMU, TARİHÇE, MEVZUAT 1 I. Eserin Sunumu 1 II. Markanın Kısa Tarihçesi 3 III. Marka Mevzuatının Kısa Tarihçesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr

Endüstriyel. PATENT akıl rüzgarıyla buluş. www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr. http://online.turkpatent.gov.tr Endüstriyel Tasarım Hipodrom Cad. No: 115 06330 Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) 3031000 Faks: (0312) 3031173 www.turkpatent.gov.tr info@tpe.gov.tr İnteraktif Sesli Yanıt Sistemi: (0312) 303 1 303 http://online.turkpatent.gov.tr

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türk Patent Enstitüsünün 2010, 2011 ve 2012 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetimi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE

FİKRİ GÜNDEM. AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 TÜRKİYE FİKRİ GÜNDEM AIPPI Türkiye Bülteni Kasım 2013 Sayı: 2 .1 İÇİNDEKİLER ETKİNLİKLER DUYURULAR YAYINLAR OFİSLERDEN HABERLER.2 MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ.3.4.5 MARKA LİSANS ALAN ADI.6.7 OFİSLERDEN HABERLER FİKRİ

Detaylı