ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] 24.12.2013 15:32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)"

Transkript

1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :32:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,89.-TL, hayat dıģı ,72.-TL olmak üzere toplam ,61.-TL olarak gerçekleģmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :04:52 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün Kurulması hk.

2 Yönetim Kurulumuzca, Trabzon ili merkezinde, "Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü" adıyla yeni bir birim oluģturulmasına, söz konusu iģyerinin açılıģ ve diğer iģlemlerinin yürütülmesi için lüğe yetki verilmesine karar verilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :21:19 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,52.-TL, hayat dıģı ,84.-TL olmak üzere toplam ,36.-TL olarak gerçekleģmiģtir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM [ANHYT, ANSGR, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, SISE] :05:31 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su :

3 Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Avea Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu ġirketimiz bağlı ortaklığı Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 19 Kasım 2013 tarihinde yapılmıģ; ,41 TL olan Ģirket esas sermayesinin, iç kaynaklar kullanılmak suretiyle, ,54 TL artırılarak ,95 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Ana SözleĢmenin "Sermaye" baģlıklı 6. maddesinin değiģtirilmesine iliģkin Yönetim Kurulu teklifi onaylanmıģtır. Söz konusu sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılmıģ olması nedeniyle Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. ortaklık yapısında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/9 Aylık [] :54:48 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/10/2013 KARAR SAYISI : 597/1 SERMAYE PĠYASASI NUN II-14.1 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmıģ olan finansal tablolar, ġirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve ġirketimizin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

4 Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Yardımcısı Mete UĞURLU Doç. Dr. Atakan YALÇIN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/9 Aylık [] :54:18 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/10/2013 KARAR SAYISI : 597/1 SERMAYE PĠYASASI NUN II-14.1 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmıģ olan finansal tablolar, ġirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve ġirketimizin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla,

5 Oğuz Haluk SOLAK Yardımcısı Mete UĞURLU Doç. Dr. Atakan YALÇIN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha KARAN Denetimden Sorumlu Komite BaĢkanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/9 Aylık [] :53:33 Faaliyet Raporu 01/01/ /09/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/9 Aylık [] :52:59 Faaliyet Raporu (Solo) 01/01/ /09/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :10:34 ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No N. CEM ÖZCAN MUHASEBE MÜDÜRÜ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :10:34 ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

6 Mete Uğurlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı ve Sigortacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı / Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi BaĢkanı, Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Erkan Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Yardımcısı Oğuz Haluk Solak Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Yardımcısı ĠĢ Bankalılar Derneği Genel BaĢkanı Orhan Bozkurt Yardımcısı Sigortacı Yardımcısı Haldun Aydoğdu Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Koordinatör Ġsmail Hakkı Altay Fatma Demet IĢıksaçan Koordinatör Sigortacı Müdür Koordinatör Aktüer Müdür Aktüerler Derneği Üyesi / Haymer Veri Sözlüğü Komitesi Üyesi / Türkiye Sigorta Birliği Hayat Teknik Komitesi Üyesi TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM [ANHYT, ANSGR, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, SISE] :03:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Avea Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ġirketimiz bağlı ortaklığı Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. Yönetim Kurulu, ,41 TL olan Ģirket esas sermayesinin, iç kaynaklar kullanılmak suretiyle, ,54 TL artırılarak ,95 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla Ana SözleĢmenin "Sermaye" baģlıklı 6. maddesinin değiģtirilmesine karar vermiģtir. Yönetim Kurulu tarafından sunulan söz konusu tadil teklifinin görüģülerek karara bağlanması amacıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Kasım 2013 tarihinde yapılmasına karar verilmiģtir. Esas sözleģme tadil taslağını da içeren Genel Kurul toplantı gündemi ekte yer almaktadır.

7 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :19:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,42.-TL, hayat dıģı ,82.-TL olmak üzere toplam ,24.-TL olarak gerçekleģmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :27:57 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT- ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : ġirketimize Koordinatör Atanması Hakkında

8 Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında; Sn. Fatma Demet IĢıksaçan'ın ve Sn. Ġsmail Hakkı Altay'ın tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Koordinatör olarak atanmalarına karar verilmiģtir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM [ANHYT, ANSGR, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, SISE] :23:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Orjinal Açıklamanın Tarihi : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Avea Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu ġirketimiz bağlı ortaklığı Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 9 Eylül 2013 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuģ olan gündemi görüģmek üzere 30 Eylül 2013 tarihinde toplanmıģtır.genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun sermaye azaltımına iliģkin esas sözleģme değiģikliği teklifini görüģmüģ ve teklifi oy birliği ile onaylamıģtır.onaylanan esas sözleģme değiģiklik taslağı ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :51:16 Özel Durum Açıklaması (Genel)

9 Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,74.-TL, hayat dıģı ,03.-TL olmak üzere toplam ,77.-TL olarak gerçekleģmiģtir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. / TTKOM [ANHYT, ANSGR, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, SISE] :41:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara Telefon ve Faks No. : Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Avea Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ġirketimiz bağlı ortaklığı Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.(ġirket) Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun 474/2. fıkrası gereğince, geçmiģ yıllarda oluģan zararlarından emisyon primi düģüldükten sonra kalan zarar tutarında, ġirket'in tamamı ödenmiģ sermayesinden itfa yöntemiyle azaltım yapılmasına ve ġirket Esas SözleĢmesi'nin "Sermaye" baģlıklı 6. maddesinin değiģtirilmesine iliģkin olarak, Yönetim Kurulu tarafından

10 sunulan tadil teklifinin görüģülerek karara bağlanması için ġirket'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın saat 14.00'de yapılmasına karar vermiģtir. Genel Kurul toplantı gündemi ve değiģtirilmesi önerilen Esas SözleĢme maddesi tadil taslağı ekte yer almaktadır. Bu kararın temel amacı, önümüzdeki süreçte Avea ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ.'nin özvarlığını güçlendirmek; böylece rekabet koģullarında müģterilerine daha iyi hizmet sunmasını sağlamak amacıyla ġirket yatırımları için daha çok kaynak ayırmaktır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :13:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,67.-TL, hayat dıģı ,86.-TL olmak üzere toplam ,53.-TL olarak gerçekleģmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :24:44 ŞGBF-Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

11 Mete Uğurlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Bankacı ve Sigortacı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı / Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi BaĢkanı, Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uğur Erkan Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Yardımcısı - Oğuz Haluk Solak Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Yardımcısı ĠĢ Bankalılar Derneği Genel BaĢkanı Orhan Bozkurt Yardımcısı Sigortacı Yardımcısı - Haldun Aydoğdu Yardımcısı Bankacı ve Sigortacı Koordinatör - ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :24:44 ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı PAY SENEDĠ TÜRKĠYE BORSA ĠSTANBUL ULUSAL PAZAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :40:18 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Yönetici Kadrosundaki DeğiĢiklik Hakkında

12 Yardımcılarımızdan Sn. Ayhan Sincek, tarihi itibariyle ġirketimizdeki görevinden ayrılmaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/6 Aylık [] :57:49 Sorumluluk Beyanı KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/07/2013 KARAR SAYISI : 591/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait dönemi Konsolide Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Yardımcısı Mete UĞURLU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/6 Aylık [] :57:26 Sorumluluk Beyanı

13 KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORU'NUN KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: 30/07/2013 KARAR SAYISI : 591/1 SERMAYE PĠYASASI NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI ġirketimize ait dönemi Konsolide Olmayan Finansal Tabloları, Dipnotları ve Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiģtir. ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Dipnotlar ve Ara Dönem Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, * Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ olan finansal tablolar, iģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zararı ile ilgili gerçeği, * Ara Dönem Konsolide Olmayan Faaliyet Raporu da iģin geliģimini, performansını ve iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, Oğuz Haluk SOLAK Yardımcısı Mete UĞURLU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/6 Aylık [] :56:55 Faaliyet Raporu 01/01/ /06/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013/6 Aylık [] :56:26 Faaliyet Raporu (Solo)

14 01/01/ /06/2013 dönemine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :31:45 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı TL, hayat dıģı TL olmak üzere toplam TL olarak gerçekleģmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:58 ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ BANKACILIK , ,00 TL 62,00 ORTAK SĠGORTACILIK , ,00 TL 20,00 ORTAK MĠLLĠ REASÜRANS , ,00 TL 1,00 ORTAK

15 REASÜRANS T.A.ġ. Ġġ PORTFÖY Ġ A.ġ. PORTFÖY YÖNETĠCĠLĠĞĠ VE YATIRIM DANIġMANLIĞI , ,00 TL 20,00 ĠġTĠRAK ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:58 ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği A N 0, ,00 0,29 ÜYELERĠNĠN SEÇĠLMESĠ HAYIR B N 0, ,00 99,71 - EVET TOPLAM ,00 100,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:58 ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ ,00 71,56

16 TOPLAM ,00 71,56 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:58 ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ ,00 62,00 ANADOLU ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ ,00 20,00 MĠLLĠ REASÜRANS T.A.ġ ,00 1,00 HALKA AÇIK ,00 17,00 TOPLAM ,00 100,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:58 ŞGBF-Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye TL ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :52:04 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin olarak, ġirket Esas SözleĢmemizin "Sermaye ve Paylar" baģlıklı 6.maddesinin Sermaye

17 Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıģ yeni Ģekli tarihinde tescil ve tarihinde ilan edilmiģtir. Son değiģikliği içeren yürürlükteki esas sözleģmemiz ekte yer almaktadır. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :51:24 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Sermaye Artırımı Tescili ġirketimiz çıkarılmıģ sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL'den TL'ye yükseltilmesine iliģkin tescil iģlemi tarihinde tamamlanmıģ ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :26:47 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Orjinal Açıklamanın Tarihi : , Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : AHE ve HSBC arasındaki acentelik ve iģbirliği sözleģmesi hakkında

18 ve tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda özetle; aramızdaki mevcut acentelik ve iģbirliği sözleģmesi kapsamında, ġirketimize ait emeklilik planlarının ve hayat sigortası ürünlerinin satıģına aracılık etmekte olan HSBC Bank A.ġ.'nin Allianz Hayat ve Emeklilik A.ġ. ile sözleģme imzaladıktan sonra münhasır bir Ģekilde bu Ģirketin ürünlerini müģterilerine sunabilmek için geçerli yasal süreci baģlatacağını duyurmuģtuk. HSBC Bank A.ġ., ġirketimize tarihi itibariyle Allianz Hayat ve Emeklilik A.ġ. ile anlaģmayı imzaladığını ve akabinde de gerekli yasal süreci tamamladığını bildirmiģtir. Bu bağlamda HSBC Bank A.ġ., Temmuz 2013 tarihi itibariyle, yeni Bireysel Emeklilik ve yeni Yıllık Hayat Sigortası satıģlarını Allianz Hayat ve Emeklilik A.ġ.'nin ürünleri ile yapmaya baģlamıģtır. Daha öncesinde ġirketimiz ürünlerinin satıģından kaynaklanan mevcut sözleģmeler ise halen devam etmektedir. Öte yandan, Uzun Süreli Hayat Sigortası, Herkese Hayat Sigortası ve KKTC'de gerçekleģtirilen hayat sigortası satıģlarına iliģkin olarak Ģimdilik değiģiklik olmayıp ġirketimiz ürünleri ve mevcut iģ akıģlarına aynı Ģekilde devam edilmektedir. ġirketimizce konuya iliģkin geliģmelerin duyurulmasına devam edilecektir. MERKEZİ KAYIT ŞU A.Ş. [ANHYT] :06:14 Hak Kullanım ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.'nin 27/06/2013 tarihinde baģlayan %16,66666 oranındaki bedelsiz sermaye artırım iģleminde, kaydileģmiģ hisse senetlerinin artırım karģılıkları ilgili üyelerin müģteri alt hesaplarına 01/07/2013 tarihinde alacak kaydedilmiģtir. MERKEZİ KAYIT ŞU A.Ş. [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, AEFES, AFYON, AKBNK, AKCNS, AKENR, AKGRT, AKMGY, AKSA, AKSGY, AKSUE, ALARK, ALCAR, ALCTL, ALGYO, ALKA, ALKIM, ALNTF, ALTIN, ALYAG, ANACM, ANHYT, ANSGR, ARCLK, ARFYO, ARSAN, ASELS, ASLAN, ASUZU, ATAGY, ATEKS, ATLAS, ATSYH, AVGYO, AVIVA, AYCES, AYEN, BAGFS, BAKAN, BANVT, BERDN, BFREN, BIMAS, BISAS, BJKAS, BOLUC, BOSSA, BOYNR, BRISA, BRKO, BRMEN, BROVA, BRSAN, BRYAT, BSHEV, BSOKE, BTCIM, BUCIM, BURCE, BURVA, CBSBO, CELHA, CEMTS, CIMSA, CLEBI, CMBTN, CMENT, COMDO, COSMO, CRDFA, DAGHL, DARDL, DENCM, DERIM, DESA, DEVA, DGGYO, DGZTE, DITAS, DMSAS, DNZYO, DOBUR, DOGUB, DOHOL, DURDO, DYHOL, DYOBY, ECBYO, ECILC, ECYAP, ECZYT, EDIP, EGCYH, EGCYO, EGEEN, EGGUB, EGLYO, EGPRO, EGSER, EGYO, EMKEL, EMNIS, ENKAI, EPLAS, ERBOS, EREGL, ERSU, ESCOM, ESEMS, FENER, FENIS, FFKRL, FINBN, FMIZP, FNSYO, FRIGO, FROTO, FVORI, GARAN, GARFA, GDKYO, GEDIZ, GENTS, GLYHO, GOLTS, GOODY, GRNYO, GSDDE, GSDHO, GSRAY, GUBRF, GUSGR,

19 HEKTS, HURGZ, HZNDR, ICGYH, IDAS, IHEVA, IHLAS, IHMAD, INDES, INTEM, IPEKE, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISFIN, ISGSY, ISGYO, ISKUR, ISYAT, ISYHO, IZMDC, IZOCM, KAPLM, KARSN, KARTN, KCHOL, KENT, KERVN, KERVT, KIPA, KLBMO, KLMSN, KLNMA, KNFRT, KONYA, KORDS, KOZAA, KRDMA, KRDMB, KRDMD, KRSTL, KRTEK, KUTPO, LINK, LOGO, LUKSK, MAALT, MAKTK, MARTI, MEMSA, MERKO, METRO, METUR, MIPAZ, MNDRS, MRDIN, MRSHL, MRTGG, MZHLD, NETAS, NTHOL, NTTUR, NUHCM, OLMIP, OTKAR, OZGYO, PARSN, PEGYO, PENGD, PETKM, PETUN, PIMAS, PINSU, PKENT, PNSUT, PRKAB, PRKME, PRTAS, RAYSG, SAHOL, SANKO, SARKY, SASA, SELGD, SERVE, SISE, SKBNK, SKPLC, SKTAS, SNPAM, SODA, SONME, TATKS, TBORG, TCELL, TEBNK, TEKST, TEKTU, THYAO, TIRE, TOASO, TRCAS, TRKCM, TRNSK, TSKB, TUDDF, TUKAS, TUPRS, UCAK, ULKER, UNYEC, USAK, VAKFN, VAKKO, VESTL, VKBYO, VKGYO, VKING, YATAS, YAZIC, YGYO, YKBNK, YKBYO, YKGYO, YKSGR, YUNSA, ZOREN] :27:23 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKGUV, ANHYT, BTCIM, ISMEN] :44:36 Sermaye Artırımı *** Sermaye Artırımı : AKGUV.E (%43,44 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 11,60 TL), ANHYT.E (%16,67 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 4,15 TL), BTCIM.E (%6,67 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 5,99 TL), ISMEN.E (%8,57 Bedelsiz, Bölünme sonrası A.O.F.: 1,49 TL)*** BORSA İSTANBUL A.Ş. [AKGUV, ANHYT, BTCIM, ISMEN] :02:13 Hak Kullanımı tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmıģ olarak iģlem görecek payların listesi iliģikteki tabloda gösterilmiģtir. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013 [] :46:52 Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri Adres İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent Beşiktaş/İstanbul Telefon Faks

20 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır mı? Özet Bilgi Bedelsiz Pay Dağıtım Tarihi Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B , ,333 Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3 16,66666 Gr A Grubu,İşlem , ,667 16,66666 Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018 Gr ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER , ,000 16,66666 Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

21 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde, ortaklarımıza verilecek bedelsiz payların dağıtımına tarihinde başlanacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT, 2013 [] :26:45 Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu İş Kuleleri Kule 2 K:20 Levent Adres Beşiktaş/İstanbul Telefon Faks Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks Yapılan Açıklama Evet Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama Hayır

22 mı? Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayının Alınması SPK Başvuru Sonucu Onay Mevcut Sermaye (TL) ,000 Ulaşılacak Sermaye (TL) ,000 SPK Onay Tarihi Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) B , ,333 16,66666 Grubu,ANHYT(Eski),TRAANHYT91O3 A Grubu,İşlem , ,667 16,66666 Görmüyor(İmtiyazlı),TREADHE00018 ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER , ,000 16,66666 Diğer Kar Yedekleri (TL) ,000 EK AÇIKLAMALAR: Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL'den TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek TL nominal değerli paylara ilişkin ilişikteki ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 22/730 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

23 Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :04:35 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Ġġ KULELERĠ KULE 2 KAT:20 LEVENT BEġĠKTAġ/ĠSTANBUL Telefon ve Faks No. : TEL: FAKS: Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : TEL: , FAKS: Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : dönemine ait prim üretimi ġirketimizin dönemine ait prim üretimi, hayat dalı ,00.-TL, hayat dıģı ,26.-TL olmak üzere toplam ,26.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. / ANHYT [] :21:10 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)