MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ"

Transkript

1 MART 2001 İTİBARİYLE HALİÇ ÇAMURUNUN KİRLETİCİ ÖZELLİKLERİ M.T.Gönüllü*, H.Bayhan*, E.Arslankaya*, U.Kurt*, Y.Avşar*, İ.Tosun*, Ö.Apaydın* *Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş 80750, İstanbul ÖZET: Haliç giderek artan kirlenme sonucunda karşı karşıya kaldığı boğulmuşluk durumundan son yıllarda yapılan çamur taraması sayesinde kurtulmuş ve yeniden nefes almaya başlamıştır. Bu çalışmada, Haliçte tarama yapılan alan boyunca 6 noktadan çamur numuneleri alınarak, islah öncesi durumla mukayese edilmiştir. Çamurda organik ve inorganik birçok maddeler araştırılmıştır. Ayrıca, çamur ile temasta olan su kütlesinin çözünmüş oksijen durumları da belirlenmiştir. Çalışmada, Haliç in Alibeyköy ve Kağıthane Derelerine yakın kısımlarında halen septik şartların devam ettiği, buna karşılık Haliç in diğer kısımlarının nefes almaya başladığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Haliç i besleyen derelerden halen kısmen gelen kirletici maddelerin durdurulması gerektiği belirlenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Haliç, Çamur, Organik Muhteva, N, P, Ağır Metaller, Çözünmüş Oksijen POLLUTION CAPABILITY OF THE GOLDEN HORN BENTIC SEDIMENTS IN MARCH 2001 SUMMARY: Golden Horn being suffocated due to continuation increasingly of contamination by the recent dates has begun again breathing following an extensive sludge dredging effort realized since last years. In the search, sediment samples from 6 stations which are determined previously during the Dredging Project of the Golden Horn Bentic Sediment were taken, and data obtained in the field and laboratory were compared to data in the previous searches. Furthermore, dissolved oxygen concentrations in aquatic body (water body surface and just above bentic mass) at same stations were measured, as well as searches on sediment samples. By this way, the recent case of interactions between water body and sediment mass was studied to find out. Pleasantly, the other whole part of Halic was in good conditions. The results of chemical analysis belonging to the sediment samples were put forward that pollution in the streams feeding have been stopped or decreased to desired levels as soon as possible. KEY WORDS: The Golden Horn, Sediments, Organic Content, N, P, Heavy Metals, Dissolved Oxygen

2 GİRİŞ Ülkemiz için iftihar vesilesi ve fiziki durumu itibariyle bir tabiat güzelliği müzesi niteliğinde olan Haliç, tarih boyunca hep ilgi çekmiş sanatkarların tuvallerini nakşetmek için aradıkları bir mekan olmuştur. Cumhuriyet döneminin başlarında da güzel görünümü korunmuş olan Haliç, İstanbul'daki yerleşik nüfusun giderek artmaya başladığı yerleşim alanlarının plansız bir şekilde gelişi güzel yayılması ve sanayi tesislerinin ve depoların kıyıda ve arka planda yerleştirildiği 1950'li yıllardan sonra suların giderek kirlenmeye başlaması ve biriken katı maddelerle dolmaya başlaması nedeniyle deniz ulaşımının zorlaştığı ve zamanla bazı kısımlarda ulaşımın imkansızlaştığı görülmüştür. Bu durumdan sonra sanatkarların tuvallerini daha sakin kıyılara taşıdıklarını farkediyoruz. Haliç'i kirleten bellibaşlı kirlilik kaynakları; evsel atıksular, sanayi atıksuları, derelerle taşınan rüsubat ve Haliç'e atılan Çöpler olmuştur. Sanayii daha önceden taşınmış ve son yıllarda, işletmeye alınan Güney ve Kuzey Haliç Kollektörleri ile evsel atıksuların Haliç e girişi ortadan kaldırılmaya çalışılmış, bu suretle Haliç yeni bir bahar için nefes almaya başlamıştır. Haliç in kirlilik birikiminin bir ifadesi olan çamurlar da sucul ortamdaki hayatı kolaylaştırmak maksadıyla 1997 yılından itibaren taranarak eski taş ocaklarına depolanmıştır. Bu çalışmada, Haliç in takriben son 50 yıllık mazisindeki en önemli olaylardan biri olan bu çamur taramasının etkisi ve kirliliğin genel temayülü, deneysel olarak dip çamurlarının son durumu araştırılarak belirlenmeye çalışılmıştır. HALİÇ İN KİRLİLİK KRONOLOJİSİNDE BİRİKİNTİ ÇAMURLARIN ÖZELLİKLERİ Kirlilik Kronolojisinde Haliç çamurlarının karakterizasyonu ile ilgili olarak yapılan çalışmaların çok az olduğu görülmektedir. Yapılmış bu çalışmalarda, genelde, ağır metaller, azot, fosfor, BOİ5, AÇOİ, yağgres, kükürt, % katı madde, % su muhtevası ve % organik katı madde gibi parametrelerin araştırıldığı görülmüştür. Tablo 1a-d de madde ve kirleticilere ait belirlenmiş yüzde ve konsantrasyonlar kronolojik olarak ele alınmıştır. Tüm geçmiş çalışmaların incelenmesi ile; - Ölçüm için standart bir parametreler tablosunun bulunmadığı, - Haliçte su kalitesine dair ölçümlerin öncelikle yapıldığı ancak, çamura dair ölçümlerin fazla yapılmadığı - Çamur numunelerinin genelde çamur birikiniti yüzeyinden alınmasına karşılık, özellikle son haliç ıslah çalışması öncesinde (1995 yılında) çeşitli çamur derinliklerinden profil olarak alındığı görülmektedir. Bunların çeşitli çamur derinliklerinden ayrı veya karıştırılarak alınması ile önceki çalışmalara göre farklı değerlerin elde edilmesi söz konusu olmuştur. Bu konuda yapılacak çalışmalarda, numune almadaki pratiklik açısından dip çamuru yüzeyinden numune alınması süreklilik ve datanın uygunluğu açısından önemlidir. - Birçok araştırmacı ve araştırma grupları tarafından yapılan ölçüm sonuçları arasında kronolojik bir gelişimi ifade etmek için bir ilişkinin kurulmasının yapılan deneylerde elde edilen sonuçların birbirinden çok farklılık göstermesi nedeniyle mümkün olamadığı - Çamurla ilgili biyolojik incelemelerin ise çok ihmal edildiği - Ölçüm aralıklarının tesadüfü olduğu düzenlilik arzetmediği, su kalitesi izlemesiyle beraber düzenli bir çamur analiz proğramının gerekli olduğu belirlenmiştir.

3 Önceden yapılmış analiz çalışmalarının değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular aşağıda sıralanmıştır: yılında Kınacı tarafından verilen 7 den yüksek çamur ph değerleri, çamur organiklerinin stabil durumda olduklarını göstermiştir. Bundan sonraki çalışmalarda ph ölçümü yapılmamıştır. - Çamurların ortalama 1.3 g/ml yoğunluğunda olması ortamda mineral özelliğin hakim olduğunu ifade etmektedir. - Çamurlardaki katı madde oranları, numune alınırken deniz suyu ile meydana gelen seyrelme etkisine rağmen enaz %26 oranında çıkmıştır. Bu minimum değer, bir aktif çamur çökeltme havuzu çamurunda görülen katı maddeden daha yüksektir. Keza, kimyasal çökeltme çamurlarına ait katı madde oranından da yüksektir. Ölçülen maksimum değer olan, %76 katı madde oranı ise bu durumu ile, su içeriği açısından, özel şartlarda, çöp depo yerlerine dahi kabul edilebilir durumdadır. Tablo 1a. Önceki çalışmalarda belirlenen ph, yoğunluk, % katı madde ve % organik madde değerleri (yaş ağırlık esasında) Yıl Yer ph Yoğunluk Katı Madde Organik g/ml % Madde % Borsa Önü 26 16, Eyüp 35 11,7 Defterdar 35 9,6 Kağıthane 37 9,4 Sütlüce-Kağıthane 31 15,4 Eyüp-Sütlüce 31 15, Defterdar 55 31,7 Balat 64 25,6 Fener 52 30,0 Unkapanı 66 29,0 Ayvansaray Defterdar Sütlüce Azapkapı-Hal arası 1,32 Eyüp-Sütlüce arası 1,28 Azapkapı-Hal arası 1,22 Balat-Taşkızak arası 1,22 Eyüp-Sütlüce arası 1, Sarayburnu 1,47 Azapkapı-Hal arası 1,20 Balat-Taşkızak arası 1,22 Eyüp-Sütlüce arası 1, Silahtarağa 52 6,72 Alibeyköy 35 4,90 Kağıthane 46 6, , , ,88 Alibeyköy-Sütlüce arası 26 3, , , ,48 Sütlüce 45 5,68 Eyüp İskelesi 54 4,86 Eyüp-Haliç Köprüsü arası 36 1, ,18 Ref Karpuzcu-San Orhon vd. Kınacı Göknil vd. Aral vd.

4 Haliç Köprüsü 44 2, ,46 Valide Sultan Köprüsü 46 3, ,92 Silahtarağa 56,14 3,96 Alibeyköy 58,91 11,65 Kağıthane 32,66 13,91 44,98 15,1 Alibeyköy-Sütlüce arası 37,83 11,69 44,22 15,11 Sütlüce 42,7 13,61 Kınacı vd. Eyüp İskelesi 36,06 14,64 Eyüp-Haliç Köprüsü arası 43,61 15,99 Haliç Köprüsü 51,28 12,19 39,16 5,25 Valide Sultan Köprüsü 31,01 15,94 Silahtarağa 76,18 16,89 Min 7,1 1, ,88 Min Max 7,4 1,47 76,2 31,7 Max Ort - 1,28 43,6 10,95 Ort Yıl Yer ph Yoğunluk Katı Madde Organik gr/ml % Madde % Ref Tablo 1b. Önceki çalışmalarda belirlenen organik maddeler (kuru ağırlık esasında) Yıl Yer Organik Madde % BOİ 5 AÇOİ veya Redüktantların Oksij İht. Yağ- Gres Fenol Belirtilmemiş 3054 Camp Tek-Ser Borsa Önü 62,7 Eyüp 33,4 Karpuzcu-San Defterdar 27,4 Kağıthane 25, Sütlüce-Kağıthane 49, Eyüp-Sütlüce 49, Defterdar 57, Orhon vd. Balat 40, Fener 57, Unkapanı 43, Ayvansaray 52,5 Defterdar 23,9 Kınacı Sütlüce 43,2 Azapkapı-Hal arası 12,9 442 Eyüp-Sütlüce arası 14, Azapkapı-Hal arası 15, Balat-Taşkızak arası 22, Eyüp-Sütlüce arası 13, Göknil vd. Sarayburnu 15,3 540 Azapkapı-Hal arası 14, Balat-Taşkızak arası 8, Eyüp-Sütlüce arası 13, Silahtarağa 12, ,35 Aral vd. Alibeyköy 14, ,3 Kağıthane 15, ,2 Alibeyköy-Sütlüce arası 22, ,1 13, ,2 15, ,9 14, ,6 Ref

5 Yer 8, ,9 13, ,5 10, ,5 Sütlüce 12, ,1 Eyüp İskelesi 9, ,9 Eyüp-Haliç Köprüsü arası 5, ,4 6, ,8 Haliç Köprüsü 6, ,29 7, ,4 Valide Sultan Köprüsü 6, ,8 5, ,6 Silahtarağa 7, ,9 Alibeyköy 19, Kağıthane 42, ,1 33, ,9 Alibeyköy-Sütlüce arası 30, ,6 34, Sütlüce 31, ,6 Eyüp İskelesi 40, ,1 Eyüp-Haliç Köprüsü arası 36, ,2 Haliç Köprüsü 23, ,75 13, ,6 Valide Sultan Köprüsü 51, ,75 Silahtarağa 22, ,1 min ,29 0,1 min max max ort ,8 ort Yıl Organik Madde % BOİ 5 AÇOİ veya Redüktantların Oksij İht. Yağ- Gres Fenol Kınacı vd. Ref Tablo 1c. Önceki çalışmalarda belirlenen N, P ve S elementleri (kuru ağırlık esasında) Yıl Yer Organik N Madde % NH3-N TKN P S Belirtilmemiş Camp Tek-Ser Borsa Önü 62, Eyüp 33, Karpuzcu-San Defterdar 27, Kağıthane 25,4 0,7 0,1 Sütlüce-Kağıthane 49,7 5,8 0,16 Eyüp-Sütlüce 49,7 5,8 0,16 Defterdar 57,6 0,30 0,25 Orhon vd. Balat 40,0 2,5 0,13 Fener 57,7 0,75 0,17 Unkapanı 43,9 7,5 0,40 Ayvansaray 52,5 716 Defterdar 23,9 532 Kınacı Sütlüce 43,2 586 Azapkapı-Hal arası 12, Göknil vd. Eyüp-Sütlüce arası 14, Azapkapı-Hal arası 15, Balat-Taşkızak arası 22, Ref

6 1995 Yıl Eyüp-Sütlüce arası 13, Sarayburnu 15,3 368 Azapkapı-Hal arası 14, Balat-Taşkızak arası 8, Eyüp-Sütlüce arası 13,2 920 Silahtarağa 10, Alibeyköy 12, Kağıthane 9, , , , Alibeyköy-Sütlüce arası 7, , , , Sütlüce 19, Eyüp İskelesi 42, Eyüp-Haliç Köprüsü arası 33, , Haliç Köprüsü 34, , Valide Sultan Köprüsü 40, , Silahtarağa 13, Silahtarağa 51, Alibeyköy 22, Kağıthane 62, , Alibeyköy-Sütlüce arası 27, , Sütlüce 49, Eyüp İskelesi 49, Eyüp-Haliç Köprüsü arası 57, Haliç Köprüsü 40, , Valide Sultan Köprüsü 43, Silahtarağa min 5.1 0,3 56 0,1 9 max ort , Yer Organik Madde % NH3-N N TKN P S Aral vd. Kınacı vd. min max ort Ref Tablo 1d. Önceki çalışmalarda belirlenen metaller (kuru ağırlık esasında) Yıl Yer Metal () Hg Cd Cr Pb Cu Zn Ni Co Al Fe Ca Mn Ref Baykut Belirtilmemiş , ,2 41,7 178 Camp Tek-Ser 1976 Alibeyköy 15 0, ,6 148 Baykut 1982 Azapkapı-Hal arası 890 6, , Eyüp-Sütlüce arası , Azapkapı-Hal arası 482 9, Balat-Taşkızak arası 385 5, Eyüp-Sütlüce arası 370 5, Göknil vd Sarayburnu 384 4, Azapkapı-Hal arası 485 4, Balat-Taşkızak arası 493 7, Eyüp-Sütlüce arası 466 3,

7 1992 Galata Köprüsü Kıratlı Unkapanı , ,5 Kasımpaşa Fener Hasköy Hasköy İskelesi Ayvansaray Aydın Haliç Köprüsü , Haliç Köprüsü Kıyı Eyüp Silahtar Kağıthane Silahtarağa Alibeyköy Kağıthane Alibeyköy-Sütlüce arası Aral vd. Sütlüce Eyüp İskelesi Eyüp-Haliç Köprüsü arası Haliç Köprüsü Valide Sultan Köprüsü Silahtarağa min 15 0, , , ,5 min max max ort 221 6, ort Yıl Yer Hg Cd Cr Pb Cu Zn Ni Co Al Fe Ca Mn Ref - Çalışma yapılan yıllardaki organik madde oranları (kuru ağırlık olarak) yıllık ortalamalar esasında Şekil 1 deki dağılmıştır. Buna göre, beklendiği gibi, 1995 yılındaki son araştırmalara kadar çamurlarda belirli bir stabilizasyon trendi olmuştur. Organiklerin toplam katı madde içindeki organik madde oranı Haliç genelinde ortalama %19 mertebesine inmiştir yılında Aral vd. tarafından yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi çalışmasında Haliç te Silahtarağa ile Valide Köprüsü arasında kalan noktalarda yapılan organik madde oranı (% kuru ağırlık olarak) Şekil 2 den de görüleceği üzere giderek azalan bir eğilim göstermiştir. Bu durum, Haliç e derelerle daha sonra gelmiş olan organik katı maddelerin henüz stabil olmamış olmalarından kaynaklanmaktadır.

8 Organik Madde, % kuru ağırlık 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 41,2 46,3 39,9 18,9 0, Yıl Şekil 1. Katı madde içindeki organiklerin yıllar itibariyle değişimi Organik Madde, % kuru ağırlık 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 12,9 22,2 Haliç Boyunca Kuru Madde İçindeki Organik Maddeler 14,7 12,6 8,2 7,2 5,1 5,2 Şekil 2. Haliç boyunca kuru madde içindeki organiklerin değişimi - Çamurlarda tespit edilen BOİ 5 değerlerinin, kuru çamur içindeki organik muhtevası ile ilişkisi Şekil 3 te gösterilmiştir. Şekilden görüleceği üzere, çamur içinde uzun yıllar sonucunda oluşan refraktory organikler nedeniyle, organik madde yüzdesindeki artışa rağmen BOİ5 değeri beklendiği oranda artmamıştır. Normal olarak, çamur içindeki tüm organik fraksiyon, BOİ 5 oluşturmamaktadır. - Haliç çamuru gibi çamurlar içinde bol miktarda bulunan redüktant maddelerin bazen organiklerin doğurduğu oksijen ihtiyacının (BOİ 5 in) yarısına kadar erişebilen miktarda ek oksijen ihtiyacı doğurduğu da görülmüştür. Bu sonuçlara göre, redüktantların doğurduğu bu tür oksijen ihtiyacının her hal ü karda önemli miktarda olduğu belirtilebilir. - Çamur içinde, gravimetrik ölçüm tekniği nedeniyle farklı mertebelerde belirlenen yağ-gres miktarları çok muhtemel olarak beklendiği gibi gemi kaynaklı yağ kirliliğinin bir delili olarak bulunmuştur. Fenol varlığı da bunun bir diğer delilidir. - Çamur içindeki N ve P miktarlarının oranlanması ile (N/P oranı), ortalama 19.1 olarak belirlenmiştir.

9 - Çamur içinde belirlenen önemli miktardaki H 2 S cinsinden S elementi, çamurun ani oksijen ihtiyacı değerinin yüksek oluşunu açıklamaktadır. % Org Madde (Kuru Ağırlık) Organik Madde-BOİ5 İlişkisi y = 0,0005x + 20, mgboi5/kg kuru çamur Şekil 3. Ölçülmüş Organik Madde % si (KA) ile BOİ 5 değerleri arasındaki ilişki - Çamur içinde araştırılan ağır metal ve diğer metallere ait değerler kronolojik olarak bir eğilim ifade etmemektedir. Buna karşılık çamurlar içinde önemli miktarda ağır metal bulunduğu görülmektedir. Özellikle Hg ve Ni ortalama değerleri Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliğinde verilen tarımda kullanılabilirlik sınırlarını aşmaktadır (Buradaki tarımda kullanmadan kasıt, araziye yayılarak bertaraf edilebilirlik imkanıdır). MATERYAL VE YÖNTEMLER Bu çalışmada, daha önce Haliç İslah Projesi kapsamında ölçümü yapılan, AR3, AR5, AR10, AR11, AR16 ve AR18 kodlu noktalardan 16 Mart 2001 günü çamur numuneleri alınmıştır. Şekil 4 de numune alınan noktalar harita üzerinde gösterilmiştir. Numuneler alınırken hava güneşli ve deniz suyu sıcaklığı ortalama 8 o C olarak belirlenmiştir. Numuneler alınırken noktalardaki yüzey ve çamur yüzeyi seviyesindeki çözünmüş oksijenler de araştırılmıştır. Kağıthane ve Alibeyköy Dereleriyle Halice giren suların kalitesini belirlemek için, 1 Nisan 2001 tarihinde, hemen Halice karışmazdan önce köprüler hizasından su numuneleri de alınmış ve analizleri yapılmıştır. Tüm analizler Standart Yöntemlere göre gerçekleştirilmiştir. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Deniz yüzeyi (0,5m) ve çamur birikintisi yüzeyindeki Çözünmüş Oksijen değerleri: Tablo 2 de verilen sonuçlara göre, Kağıthane-Alibeyköy Derelerinin Halice eriştiği yakın yerler hariç özellikle Sütlüceden itibaren dip de dahil denizde canlı yaşamı için gerekli çözünmüş oksijen bulunmaktadır. Çalışma esnasında sadece AR3 noktasında su yüzeyine yükselen bozunma gazları tespit edilmiştir. Bu durum iki düşünceyi akla getirmektedir. AR3 noktasında halen ayrışabilir çamurların etkisi hakim durumdadır ve derelerle halen kirletici maddeler taşınmaktadır. İkinci düşünceyi araştırmak için 1 Nisan 2001 günü Kağıthane ve Alibeyköy Derelerinin Halice dökülmeden önceki mevkilerinden su numuneleri alınmıştır. Numuneler alındığı sırada derelerde önemil bir su akıntısının bulunduğu gözlenmiştir. Tablo 3 te analiz sonuçları verilen her iki numunenin de kuvvetli atıksu niteliğinde

10 olduğu, inorganik çözünmüş maddeler açısından oldukça zengin oldukları, özellikle Kağıthane Deresi suyunda çok yüksek miktarda inorganik maddelerin bulunduğu ve bunun biyolojik oksijen konsantrasyonu miktarını oldukça düşürecek inhibe edici özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Her iki numunede de organik madde miktarları yüksektir. Ağır metallerden Cr ve Ni dikkat çekmektedir. Derelerden akan suyun kollektörlerle alınmayan kısım olması nedeniyle, debinin doğru bir tahmini ile Halice giren kirletici kütleleri belirlenebilir. Şekil 4. Bu çalışmada çamur numunesi alınan istasyonlar Tablo 2. Çamur numunesi alınan noktalarda Çözünmüş Oksijen durumları ( ) İstasyon Çamur alınan derinlik ÇO (mg/l) (8 o C için) Mevkii Kodu (m) 0.5 m Çamur yüzeyinde AR3 Kağıthane AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası AR11 Sütlüce AR16 Haliç Köprüsü AR18 Valide Sultan Köprüsü Çamurlardaki Katı Maddelerin Durumu: Alınan numunelerde belirlenen katı madde oranları incelendiğinde Marmara Denizi yönünde çamur içindeki katı madde oranında artma eğilimi görülmektedir. Çamur numunesi alınırken özellikle Valide Sultan Köprüsü istasyonu (AR18) olmak üzere son iki istasyonda numune alıcının sediment kütlesine girmesinde zorlanılmış, alınan numunelerin gözle muayenesinde ise özelliklerinin daha stabil maddelerden oluştuğu düşüncesi oluşmuştur. Nitekim bu durumu Tablo 4 de verilen katı madde içindeki % Organik Madde değerleri de teyit etmiştir.

11 Bu çalışmada Haliç ortalaması için bulunan % 18.2 organik madde (KA) muhtevası, daha önceki çalışmalarda bulunan değerleri (bkz. Şekil 1) takiben Şekil 5 de yerleştirilmiştir. Şekil 5 in incelenmesi ile, Haliç Islah Projesinin, dip çamurlarındaki stabilizasyona katkıda bulunduğu ortaya çıkmaktadır. Şekil 6 da ise Haliç boyunca (AR3 ila AR18 arası) çamur içindeki organik madde dağılımı ifade edilmiştir. Şekilin incelenmesi ile; Haliç in dip sedimentlerindeki organik madde oranı Marmara Denizi yönünde azalma temayülündedir. En yüksek değer AR3 Kağıthane açıklarında %26.4 olarak elde edilmiştir. Bu değer esasan bu nokta civarında daha önce ölçülmüş değerlerden aşağıda kalmaktadır (bkz.tablo 1b). Ancak Haliç boyunca organiklerdeki bu değişme temayülü, derelerin halen taşımakta taze organik maddelerden kaynaklanmaktadır. En stabil çamur, %11.8 organik madde muhtevası (KA) ile, çamur numunesi almada zorlanılan, Valide Sultan Köprüsü civarında (AR18) elde edilmiştir. Tablo 3. Alibeyköy ve Kağıthane Derelerinde belirlenen su kaliteleri ( ) Parametre Alibeyköy Deresi Kağıthane Deresi ph KOİ, mg/l BOİ 5, mg/l Renk(Hazen) Bulanıklık(NTU) TKN,mg/L NH 4 -N,mg/L PO 4 -P,mg/L AKM,mg/L UAKM,mg/L TÇM,mg/L TKM,mg/L Org.Madde,mg/L Cl -,mg/l Ca,mg/L Mn,mg/L Fe,mg/L Cu,mg/L Zn,mg/L Pb,mg/L Ni,mg/L Cd,mg/L Cr,mg/L < (*) 90 (*) < < Tablo 4. Çamur numunelerindeki katı maddeler ( ) İstasyon Kodu Mevkii Katı Madde, % Organik Madde, % (kuru maddede) AR3 Kağıthane 14,8 26,4 AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası 24,8 15,6 AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası 19,8 17,7 AR11 Sütlüce 24,6 19,6 AR16 Haliç Köprüsü 20,3 17,8 (*) Deney esnasında girişimleri engellemek için uygun seyreltmeler yapılmıştır.

12 AR18 Valide Sultan Köprüsü 36,9 11,8 Ort. 23,5 18,2 Çamurlarda biyolojik ayrışabilir organik maddeler ve kimyasal olarak oksijen tüketen maddeler: Haliç çamurunda 16 Mart 2001 günü itibariyle oksijen tüketme kapasiteleri BOİ 5, AÇOİ (Ani Çözünmüş Oksijen İhtiyacı) ve S = parametreleri analiz değerleri Tablo 5 ve Şekil 7 de verilmiştir. BOİ 5 ile organik madde muhtevası arasında olması gereken ilişki, Şekil 8 de verildiği gibi çıkarılmıştır. Yukarda açıklanan organik maddelerin Haliç boyunca değişimine uyan bir eğilim, BOİ5 için de elde edilmiştir. Bu durum, derelerin taze askıda ve çözünmüş organik maddeleri Halice taşıdıklarını ifade etmektedir. Tablo 3 deki derelere ait analiz sonuçlarında, UAKM/AKM oranının 0,5 ten büyük olduğuna burada dikkat çekmek gerekir. Redüktantların etkisi ise derelerin yeni karıştığı noktadan uzaklaşınca meydana gelen anaerobikleşme nedeniyle ortaya çıkmakta ve islah çalışması sonrası meydana gelen iyileşme dolayısıyla giderek etkisini kaybetmektedir. Çalışma ortalamasında, ıslah öncesi belirlenen ortalama BOİ5 ve AÇOİ değerlerinden nispeten düşük değerler elde edilmiştir. Islah öncesinde BOİ 5 ortalaması iken bu çalışmanın ortalamasında ve yine islah öncesinde AÇOİ ortalaması 9948 iken bu çalışma ortalamasında 4750 olarak bulunmuştur. AÇOİ açısından oldukça daha iyi bir düzelme olduğu görülmektedir. Kuru Çamur İçindeki Organik Madde, % ,2 46,3 39,9 18, , Yıl Şekil 5. Haliç çamurundaki organiklerin kronolojik durumunun son hali

13 Haliç Boyunca Kuru Madde İçindeki Organik Maddeler 30 26,4 Kuru Çamur İçindeki Organik Madde, % ,6 17,7 19,6 17,8 11,8 0 Kağıthane Alibeyköy- Sütlüce arası Alibeyköy- Sütlüce arası Şekil Mart 2001 itibariyle Haliç boyunca Organik Madde muhtevası dağılımı Sütlüce Haliç Köprüsü Valide Sultan Köprüsü Tablo 5. Çamurlarda organik ve inorganik oksijen tüketimi yapan maddeler ( ) mgaçoi/kg kuru çamur mgboi İstasyon Kodu Mevkii 5 / (redüktantlar için kg Kuruçamur harcanan oksijen) mg S/ kg kuru çamur AR3 Kağıthane AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası AR11 Sütlüce AR16 Haliç Köprüsü AR18 Valide Sultan Köprüsü Ort kuru çamur Kağıthane Alibeyköy- Sütlüce arası Alibeyköy- Sütlüce arası BOİ5 AÇOİ Sütlüce Haliç Köprüsü Valide Sultan Köprüsü S Şekil 7. Haliç boyunca çamurun oksijen tüketme kabiliyetleri ( )

14 % Org Madde (Kuru Çamurda) Çalışması Organik Madde-BOİ5 İlişkisi y = 0,0003x + 12, mgboi5/kg kuru çamur Şekil 8. Çalışmada alınan numunelerde Org.Madde ve BOİ 5 ilişkisi Çamurların redoks potansiyelleri ve ph durumu: Çamurların bulunduğu ortamların anaerobik olma ve stabilizasyon derecesinin bir ölçüsü olarak, ph ve redoks potansiyelleri ölçüldü. Analiz sonuçları Tablo 6 da sunulmuştur. Redoks potansiyelleri bentik ortamların tümünde anaerobik koşulların hakim olduğunu, özellikle AR5 noktasında en çok anaerobik şartların hakim olduğunu göstermektedir. Bu durum yukarda açıklanan AÇOİ ile benzerlik arzetmektedir. Şekil 9 a bkz. Ortamda sülfür vb. gibi redüktant maddelerin bulunması bunun başlıca nedenidir. Çamur ph değerlerinin 7 nin üzerinde olması ise ortamda asidojenik fazın hakim olmadığını göstermektedir. Nitekim ortamda uzun bir zamanın ürünü olarak asidojenik fazın görülmesi de beklenemez. Çamur ph değerleri üzerinde deniz suyu girişiminin de nispeten etkisi olabilir. Ancak, bentik ortamlarda redüktif koşulların halen hakim olması bunun fazla olmadığını göstermektedir. Tablo 6. Çamur numunelerindeki ph ve redoks potansiyeli değerleri ( ) İstasyon Kodu Mevkii ph Redoks Potansiyeli, mv AR3 Kağıthane AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası AR11 Sütlüce AR16 Haliç Köprüsü AR18 Valide Sultan Köprüsü Ort

15 Redoks potansiyeli ile AÇOİ arasındaki ilişki y = -51,222x , mv Şekil 9. Çalışmada elde edilen Redoks Potansiyeli-AÇOİ değerleri ilişkisi mgaçoi/kg kuru çamur Çamurlarda N ve P: Çalışmada N, TKN olarak ve P ise Toplam P ve o-po 4 -P biçimlerinde araştırılmıştır. Sonuçlar Tablo 7 den görülmektedir. Bu sonuçlara göre islah öncesi ortalama çamura göre azot miktarı kısmen artmış ve fosfor miktarı ise önemli oranda azalmış durumdadır. Bu durum derelerle halihazırda taze olarak taşınan azottan (ekseriyeti organik) kaynaklanmaktadır. Suya geçebilen PO 4 -P ise toplam fosforun kabaca 7 de birini oluşturmaktadır. Çamur içinde bulunan diğer kısım P, hem metaller ile bağlı durumda ve hemde organik maddelerin yapısında bulunmakta ve suya kolay dahil olmamaktadır. Haliç in başlangıcında yüksek N ve P gözlenirken Marmara Denizi yönünde giderek azalmanın olduğu açık biçimde görülmektedir. Tablo 7. Çamur numunelerinde N ve P elementlerinin analiz sonuçları ( ) İstasyon Kodu Mevkii TKN Toplam P PO 4 -P kuru çamur kuru çamur kuru çamur AR3 Kağıthane AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası ,1 4,7 AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası ,9 9,5 AR11 Sütlüce ,7 AR16 Haliç Köprüsü ,8 6,2 AR18 Valide Sultan Köprüsü ,7 Ort ,3 Çamur numunelerindeki ağır metaller: Ölçüm sonuçları Tablo 8 de toplu halde verilmiştir. Bu sonuçlara göre çamurdaki ağır metallerin çoğu önceki çalışmaların ortalamasından daha yüksek değerde bulunmaktadır. Ölçümü yapılan ağır metallerden Cd hariç tümü Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde verilen tarımda kullanılabilir çamur limitleri altında kalmıştır. Ancak, bu metal konsantrasyonları, çamuru, topraklara metalce kirlenmiş özelliği veren limitlerin çok kere katı olması nedeniyle daha kirli yapmaktadır.

16 Çamurun Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki tehlikeli atık olup olmadığını tespit için suyla ekstraksiyon yöntemiyle yapılan bir çalışma da yapılmış, elde edilen eluat içinde ağır metal araştırması sonucunda ölçüm limiti altında (0,025 mg/l den az) konsantrasyonlar belirlenmiştir. Bu durum ağır metaller açısından çamurların tehlikeli atık olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun nedeni ise, çamur içindeki sülfürlerin ağır metalleri bağlamasıdır. Buradan, çamur içindeki ağır metallerin su ortamına geçişinin de sınırlı olduğu yorumunu da yapabiliriz. Ancak, çamurlardaki redüktif özellik Haliç te beklenen iyileşme sonucu gerçekleşince bu metallerin suya zaman içinde geçmesi söz konudur. Tablo 8. Çamur numunelerinde belirlenen ağır metal konsantrasyonları ( kuru çamur) İstasyon Kodu Mevkii Cu Cr Zn Pb Fe Ni Cd AR3 Kağıthane AR5 Alibeyköy-Sütlüce arası AR10 Alibeyköy-Sütlüce arası AR11 Sütlüce AR16 Haliç Köprüsü AR18 Valide Sultan Köprüsü Ort Ekolojik açıdan durumu: Islah sonrası Haliç te iki farklı ekosistem doğmuştur. Bunlardan biri; Kağıthane-Alibeyköy Derelerinin girişinden adalara yakın bölgedir. Bu bölgede, hem su ve hem de çamur kütlelerinde anaerobik özellikler mevcuttur. Bunları takip eden diğer kısımda ise suda aerobik ve çamurda anaerobik özellik hakimdir. Alg patlaması ile oksijenin süper doygunluğa eriştiği bölgelerin oluşması sevindirici olmakla birilikte, üretime rağmen henüz tüketimin de dengelenmemesi, sistemin klimaksa geçmemesi tüm sistemin iyiye gittiğini yorumlamak açısından tereddüt doğurmaktadır. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ Ülkemizin iftihar vesilesi olması gereken, tarihi geçmişi ve tabiat güzelliği itibariyle çok büyük önemi bulunan Haliç te geçmişte yapılmış çalışmalar çoğunlukla su kalitesi üzerine olmuştur. Buna karşılık, su kalitesini çok yakından ilgilendiren dip sedimentleri üzerine çalışmalar fazla yapılmamıştır. Yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada da belirli bir parametreler tablosu alınmamış ve her çalışmacı veya çalışma grubu farklı parametreler üzerinde durmuştur. Bu konuda, bir bilgi bankasının oluşturulması ve düzenli aralıklarla çamur tahlillerinin yapılarak su kalitesi üzerindeki tesiri arasında karşılıklı olarak ilişkilendirilmelidir. Bu çalışmada Haliç te ıslah çalışması öncesi dramatik durumun çok önemli ölçüde giderildiği, gerek deniz yüzeyi ve çamur seviyesindeki çözünmüş oksijen değerleri ve gerekse çamurlar üzerinde yapılan deneysel çalışmalar sonucunda belirlenmiştir. Ancak, Alibeyköy-Sütlüce arasında bulunan AR5 istasyonuna kadar alanın halen septik şartlarda olduğunu göstermiştir. Özellikle Kağıthane ve Alibeyköy Deresinin Halice döküldüğü noktaya en yakın olan AR3 istasyonunda halen bozunma gazlarının oluştuğu müşahade edilmiştir. Derelere yakın noktalarda organik madde, N ve P zenginliğinin bulunduğu ve sözkonusu derelerden alınan su numunelerinde Halice halen giren debisini bu çalışmada belirleyemediğimiz kuvvetli atıksuların bulunduğunu göstermiştir. Bu kuvvetli atıksu niteliğindeki suların tahlilleri, bu kirliliğin daha çok sanayi kaynaklı kirlenmeden etkilendiğini göstermiştir. Haliç bentik alanıyla ilgili bu çalışmada Marmara Denizi ne en yakın noktada/noktalarda dahi, oksidasyonun meydana geliyor olmasına rağmen, ayrışabilir organiklerin ve sülfür vb. bulunması

17 nedeniyle halen bir restorasyon aşamasının devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmada ölçülen tüm haliç boyunca çamurlarda bulunan ağır metallerin sülfürlerle bağlı oluşu nedeniyle suya geçme eğiliminin henüz olmadığı da belirlenmiştir. Haliç ile ilgili elde edilen bu önemli başarıya rağmen, Halice kuvvetli kirli suların girmesini önleyecek tedbirler alınmalı ve bunu takiben gerekirse derelere yakın noktalarda tarama yapılmalıdır. Halice kirli atıksular yerine oksijen ihtiva edebilen temiz suların girmesi Haliç in devam eden kendini düzeltmesini hızlandıracaktır. Haliç te oluşan ekolojik olarak oluşan 2 ayrı sistemden oksidasyon koşullarında olan su kütlesine ve anaerobik çamur koşullarına sahip olan iyileşmeye başlayan kısım ümit vericidir. Besin maddelerinin alg patlamasına dönüştüğü alanlarda üretim/tüketim klimaksının henüz oluşmamış olması ekolojik iyileşme için zaman gerektiği düşüncesini doğurmaktadır. KAYNAKLAR APHA, AWWA, WEF, 1995 Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, American Public Health Assoc., 19 th Ed., NW Washington, DC. Aral,N. vd. (1995). Haliç Islah Projesi: Haliç Dip Çamuru Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bertaraf Yöntemlerinin Araştırılması. YTÜ, İstanbul. Karpuzcu, M. vd.(1996). Haliç Islah Projesi Fizibilite Nihai Raporu, GYTE, Gebze. Kınacı, C. vd. (1998). Haliç in Islan Öncesi Kirlilik Durumu. Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve deniz Kirlenmesi Kontrolu sempozyumu Kasım 1998, İstanbul. Resmi Gazete (1995). Tehlikeli Atıkların Kontrolu Yönetmeliği, 27 Ağustos 1995, No Syf Türkiye Çevre Koruma Vakfı (1992). Türk Çevre Mevzuatı (Cilt 2). Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği Ankara.

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KONYA İLİ HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu çalışma da 2000-2010 yıllarındaki yıllık, aylık, saatlik veriler kullanılarak kirleticilerin mevsimsel değişimi incelenmiş, sıcaklık, rüzgar hızı, nisbi

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT LİSTESİ SR. NO. GELİR KOD NO. HİZMETİN ADI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED RAPORU FORMAT BEDELİ

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1

(Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 (Değişik:RG-12/5/2010-27579) EK 1 ATIKSU DEŞARJI TEKNİK BİLGİLER LİSTESİ: 1.Sektör Türü (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5-21 de verilen sektörler esas alınacaktır). 2.Kullanılan hammaddeler ve

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri

1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1. GİRİŞ 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları 1.2 Atıksu Türleri 1.3 Atıksu Karakteristikleri 1.4 Atıksu Arıtımı Arıtma Seviyeleri 1-1 1.1 Su Kirliliği Su Kirliliğinin Kaynakları (I) Su Kirliliği

Detaylı

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi

Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Biyolojik Besi Maddesi Gideren Atıksu Arıtma Tesisi Geri Devir Çamurunda Farklı Dezentegrasyon Uygulamalarının İncelenmesi Nevin Yağcı, Işıl Akpınar İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE İZLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EVSEL VE ENDÜSTRİYEL KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 1 Ergene Havzası Su Kalitesi İzleme Raporu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK 1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü KÇKK Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinde Geliştirilmiş Biyolojik Fosfor Giderim Verimini Etkileyen Faktörler Tolga Tunçal, Ayşegül Pala, Orhan Uslu Namık

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

Karadeniz ve Kıyılarının Çevresel Özellikleri ve Sorunları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Didem UĞUR ÇEVRE ve ORMAN UZMANI Sunum

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler

Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Deponi Sızıntı Sularının Arıtma Teknikleri ve Örnek Tesisler Die technische Anlagen der Deponiesickerwasserreinigung und Bespiele Kai-Uwe Heyer* *, Ertuğrul Erdin**, Sevgi Tokgöz** * Hamburg Harburg Teknik

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ *

DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ * Investigation About Seasonal Pollution Drainage Channels, Asagi Seyhan Samples Şevki İSKENDEROĞLU Çevre Mühendisliği Anabilim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır :

Çalışmalar sırasında yapılan analizler Standard metotlara(apha, AWWA, WPCF) uygun olarak, aşağıdaki ölçüm yöntemleri kullanılarak yapılmıştır : ÇAMUR STABİLİZASYONU (İP 9) Projenin stabilizasyon iş paketi (İP 9) kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda aerobik, anaerobik ve alkali stabilizasyon çalışmalarına yönelik laboratuvar ölçekli sistemler

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için

aşan ağır metaller... 445 Tablo 7.16 : Çamur keki ve eluat numunelerinde ilgili yönetmelik II. sınıf depolama tesisleri için TABLO LİSTESİ Tablo 1.1: Marmara Bölgesi AAT listesi... 2 Tablo 1.2: Karadeniz Bölgesi AAT Listesi... 14 Tablo 1.3: Ege Bölgesi AAT Listesi... 22 Tablo 1.4: Akdeniz Bölgesi AAT Listesi... 33 Tablo 1.5:

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE

Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 3, 238-251, 2011 Review Paper / Derleme Makalesi CHARACTERISATION OF ODAYERI SANITARY LANDFILL LEACHATE Ebru AKKAYA

Detaylı

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir.

Çamuru. Türkiye de KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI. ve çevreye uyumlu bir şekilde. lmış. olup çalışmalar devam etmektedir. TÜRKİYE DE ÇAMUR YÖNETY NETİMİ ve KAYSERİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ARITMA ÇAMURU UYGULAMALARI Dr. Özgür ÖZDEMİR KASKİ Genel MüdürlM rlüğü Atıksu Dairesi Başkan kanı, Mart 2011 Türkiye de Atıksu nun işlenmesi

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411

Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 5. Hafta Atıksuların Arıtılması Dersi CEV411 Aktif Çamur Sistemleri, Organik Karbon, Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi - Aktif Çamur Prosesi- II - 1 Kapsam Tokat-Yeşilırmak 1. Deşarj Standartları 2. Biyolojik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür

ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015. Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür ATIKSU YÖNETİMİ ve SU TEMİNİ PROJEKSİYONLARI Aralık 2015 Dr. Dursun Atilla ALTAY Genel Müdür Marmara Havzası ve Atıksu Yönetimi 1950'li yıllar Caddebostan Plajı 1980'li yıllar Ülkemizin en kalabalık şehri

Detaylı

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Çevre Mühendisliği Bölümü Hava Kirliliği Laboratuvarı İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 1 Kasım 2014 İzmir Mimarlık Merkezi 1 Aliağa ve

Detaylı

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi

Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar. Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Fıçı, Varil, IBC ve Tanklardan Atık Yağ Numunelerinin Alınması, Atık Yağ Analizleri ve Yaşanan Sorunlar Erkan BAYSAL İZAYDAŞ Laboratuvar Şefi Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete No: 26952 R.G.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ

DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ DEŞARJ STANDARTLARI UYGULAMASINDA AÇMAZLAR: ERGENE NEHRİ ÖRNEĞİ Araş. Gör. 1, Araş. Gör. Yalçın GÜNEŞ 1, Araş. Gör. Elçin HEPSAĞ 1,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014

Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru. Enes KELEŞ Kasım / 2014 Katı Atık Yönetiminde Arıtma Çamuru Enes KELEŞ Kasım / 2014 İÇİNDEKİLER Arıtma Çamuru Nedir? Arıtma Çamuru Nerede Oluşur? Arıtma Çamuru Çeşitleri Arıtma Çamuru Nerelerde Değerlendirilebilir? 1. Açık Alanda

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahası Galeri Suyunun Han Çayına Olası Etkisi. Probable Effect of Gallery Water of a Mineland in Elazig City on Han Stream

Elazığ İlinde Bir Maden Sahası Galeri Suyunun Han Çayına Olası Etkisi. Probable Effect of Gallery Water of a Mineland in Elazig City on Han Stream Elazığ İlinde Bir Maden Sahası Galeri Suyunun Han Çayına Olası Etkisi Murat TOPAL 1, E. Işıl Arslan TOPAL 2 1,2 Çevre Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye 1 mtopal@cumhuriyet.edu.tr,

Detaylı

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ

TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ TOPRAK KİRLİLİĞİNDE SANAYİ UYGULAMALARI VE SAHAYA ÖZGÜ RİSK ANALİZİ MART 2017 SUNUM PLANI 1. Toprak Kirliliği İle İlgili Yapılmış Örnek Çalışmalara Ait Görseller 2. Sanayi Tesislerinde Risk Analizi ve

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı