2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2

3

4

5 BAKAN SUNUŞU Feridun BİLGİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Küresel ekonomik rekabetin sonuçlarından biri olarak, uzakların artık çok daha yakın olduğu bir dünyada söz sahibi olabilmek için; ülkeler, altyapı hizmetlerini seferber etmekte, vatandaşların ve ekonominin hizmetine sunmaktadır. Pazar ekonomilerinin etkisiyle giderek ekonomisi büyüyen ve zenginleşen ülkemizde yolcu ve yük taşıma talebinin güvenli, zamanında karşılanma isteği ön plana çıkmaktadır. Küreselleşen dünyamızda bilim ve teknolojideki atılımların yönlendirdiği ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin etkisiyle hammadde ve işlenmiş ürünlerin, üretim merkezlerinden tüketim noktalarına, tüm ulaşım modlarının birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanıldığı kombine taşımacılık ile düşük maliyetli ve zamanında ulaştırılması gerekli olmuştur. Türkiye de bugün itibariyle oluşan yük ve yolcu taşıma talebi iki kaynaktan beslenmektedir. Bunlar; iç dinamiklerin oluşturduğu kaynak ile dış dinamikler yani Türkiye üzerinden yapılan transit geçişlerdir. Türkiye; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika arasında aktarma merkezi ve köprü konumu itibariyle avantajlı bir duruma sahiptir yılında da ülkemizi; sahip olduğu coğrafi konumu iyi değerlendirerek, ulaşım kavşağı haline getirme azim ve gayreti içinde yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda Stratejik Plan ve bütçe ilişkisini gerçekleştiren, ayrılan bütçe kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı amaçlayan, ayrıca Parlamentoyu ve Kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayan bu programın Karayolları Genel Müdürlüğü nün 2015 yılı hedeflerine ulaşmasında iyi bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim.

6

7 GENEL MÜDÜR SUNUŞU M.Cahit TURHAN Karayolları Genel Müdürü Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaştırmanın ana bileşenini karayolu sektörü oluşturmaktadır. Karayolu sektöründe; bölünmüş yol yapım çalışmaları, ağır taşıt trafiği yüksek güzergâhların Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaza kara noktalarının iyileştirilmesi, çevreci yolların yaygınlaşması ve geometrik standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Böylelikle yeni strateji ve gerçekleştirilen karayolu altyapı yatırımlarımızla yollarımızdaki hizmet seviyesini, seyahat konforunu ve trafik güvenliğini arttırmaktayız. Karayolu yatırımlarının, kamu hizmetleri arasında sosyal, kültürel, ticari, ekonomik ve pek çok boyutta önemli etkisi vardır. Karayolu yatırımlarının etkinliği diğer sektörlerin de etkin ve verimli olmasını sağlamaktadır. Üretim ve istihdamın artırılması, üretim maliyetinin düşürülmesi, tüm sektörlerde verimliliğin artırılması, yol yapımının ekonomiye olan doğrudan veya dolaylı etkileri, arazi kullanımı ve bölgesel gelişime olan etkiler, iş ve sosyal amaçlı taşımacılık talebinin karşılanması, eğitim, sağlık ve turizm amaçlı seyahat talebinin karşılanması, milli gelirin ülke sathında dengeli dağılımı, alınan vergiler yoluyla ulusal bütçeye olan mali katkılar karayollarının sağladığı sosyal ve ekonomik faydalardır. Yatırımlarımızın bütçeyle ilişkili olarak izlenip değerlendirilmesini sağlayan 2015 Yılı Performans Programı; 10.kalkınma Planı, Yılları Orta Vadeli Program ve 62.Hükümet Programı ile belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, Stratejik Plan da yer alan amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü nün faaliyetlerinin hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini, kamu kaynağının kullanımına ilişkin olarak ilgili Bakanlıkların ve kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçlamış olan Performans Programı nın tüm çalışanlarımıza rehberlik etmesini diler, programın hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim.

8 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A-Yetki Görev ve Sorumluluklar 13 B-Teşkilat Yapısı 14 C-Fiziksel Kaynaklar 17 D-İnsan Kaynakları 24 E- Yol Ağı Durumu 28 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler 35 B-Amaç ve Hedefler 44 C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler 106 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı 213 III. EKLER Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Sene Başı Bütçesi Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 Sene Başı Bütçesi 2014 Yıl Sonu Bütçe Durumu 2014 Yılı KGM Özgelir Tablosu 2015 Yılı Yatırım Programına Göre KGM Proje Stoğu ve Ortalama Bitirilme Süreleri KGM 2015 Yılı Çalışma Programı Harcama Birimleri ve Sorumlu Oldukları Faaliyetler KGM 2015 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetici Listesi KGM Bölge Haritası 242

9 TABLOLAR KGM Teşkilat Şeması 16 Fiziksel Kaynaklar 17 Makine Parkının Hizmet Guruplarına Göre Genel Durumu ( ) 18 Bilgi Sistemi Yazılımları ve Sistem İletişim Alt Yapı Malzeme Durumu 19 Yıllar İtibariyle KGM de Çalışan Personel Sayısı 24 Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Dağılımı ( ) 24 Hizmet Sınıflarına ve Cinsiyete Göre Memur Personel Dağılımı ( ) 24 Satıh Cinsine Göre Yol Ağı ( ) 28 Yıllara Göre Bölünmüş Yol Uzunlukları 29 Karayolları Ağının 2014 yılı içinde Ulusal Bütçeye Sağladığı Katkı 32 Karayollarında Gelişmeler ve Hedefler(10.Kalkınma Planı) Yılı Programı nda Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumlu / İşbirliği yapılacak Kuruluş Olarak Belirlendiği Politika Öncelikleri ve Tedbirler 41 Uluslararası Karayolu Uzunlukları 86 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda KGM nin Sorumlu Olduğu Başlıklar 95 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun Sorumlu Olduğu AB Direktifleri 95 Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalarda Kuruluşumuzun İlgili Olduğu AB Direktifleri 97 Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu 213 İdare Performans Tablosu 214 KGM 2015 Yılı Sene Başı Bütçesi ( ) 224 KGM 2014 Yılı Sene Başı Bütçesi ( ) Yılı Sonu Bütçe Tablosu 226 KGM 2014 Yılı Öz Gelir Cetveli Yılı Yatırım Programına Göre KGM Proje Stoğu ve Ortalama Bitirilme Süreleri 229 KGM 2015 Yılı Çalışma Programı 231

10 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo 232 KGM 2014 Yılı Bütçesinin Birimlere Dağılımı 238 Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetici Listesi 239 GRAFİKLER Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı 25 Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Dağılımı 26 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı 26 Yol Ağı Durumu 28 Satıh Cinsine Göre Yol Ağı 28 Yıllara Göre 100 Milyon Taşıt-Km Başına Düşen Ölü Sayısı 58 HARİTALAR Bölünmüş Yol Yapım Çalışmaları( ) 31 Kuzey-Güney Aksları KGM Otoyol Projeleri 78 Uluslararası Karayolu Koridorları 85 Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (Trans European Motorway-TEM) 87 KGM Bölge Haritası 242

11 I-GENEL BİLGİLER

12

13 A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Karayolları Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş olan görev ve yetkiler şunlardır: Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren karayolları güzergâhları ile bunların değişikliklerine ilişkin planları hazırlamak veya hazırlatmak. Hazırlayacağı programlar uyarınca karayollarını yapmak, yaptırmak, emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek. Görev alanına giren karayolu ağlarının yapımı, bakımı, onarımı ve diğer hususlar hakkında teknik nitelik ve şartları tespit etmek veya ettirmek ve gerekli şartnameleri hazırlamak. Otoyollar ve bunların üzerinde bulunan bakım ve işletme tesisleri ile hizmet tesislerinin, diğer mal ve hizmet üretim birimleri ile varlıklarının yapımını ve/veya bakım ve onarımını ve/veya işletmesini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek. Karayollarının kullanılmasına, teknik emniyet ve korunmasına yönelik kurallar ile tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek. Görev alanına giren karayollarında, uygun göreceği yol işaretlerini belirlemek, uygun yerlere koymak ve bu kapsama giren işleri yapmak veya yaptırmak. Görev alanına giren işler için gerekli plan, harita, etüt ve proje işleri ile araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak. Karayollarının yapım, bakım ve onarımı ile emniyetle işlemesi için gerekli olan garaj ve atölyeleri, makine ve malzeme ambarları ile depolarını, servis ve akaryakıt tesislerini, laboratuvarlarını, deneme istasyonlarını, dinlenme yerlerini, bakım ve trafik emniyetini sağlamaya yönelik bina ve lojmanları, alıcı-verici telsiz istasyonları ile gerekli haberleşme şebekelerini, Genel Müdürlüğün görevlerini daha verimli şekilde yerine getirmesine yönelik eğitim tesisleri ile sosyal tesisleri ve diğer bütün yan tesisleri hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelere göre yapmak, yaptırmak, donatmak, işletmek veya işlettirmek, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, kiralamak. Karayollarının temizliği, gereken bölümlerinde çevre düzenlemesi ve yol boyu ağaçlandırılması ile peyzaj hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Tarihi köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak. Bu Kanunla verilen görevlerin yapılabilmesi için lüzumlu her türlü araç-gereç, taşıt ve makineler ile donatımlarını, bunların işletilmesi ve onarılması için gerekli olan uygun malzemeyi seçmek, temin etmek, gerektiğinde imal etmek veya ettirmek, depolamak, onarmak, gerekli ambar, atölye ve tesisleri donatmak, işletmek veya işlettirmek. Görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırmak, satın almak, trampa yapmak, kiralamak ve gerekli hâllerde geçici olarak işgal etmek. Otoyol, Devlet ve il yollarında karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğü ne devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin kiraya verilmesi, bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni

14 veya ön izin verilmesi gibi işlemleri yapmak, yaptırmak, yapılan bu işlemlerle ilgili gerekli hâllerde Maliye Bakanlığına bilgi vermek. Görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak. Talep halinde ve ücret karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı özel sektörden ilgililere faaliyet konuları ile ilgili eğitim hizmeti vermek. İş ve faaliyetlerine ilişkin veri ve bilgileri derlemek, basmak, yayımlamak veya yayımlatmak tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve tarihli ve 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetlerle ilgili görevlendirilen şirketlere, ihale aşamasında ilan edilmek kaydıyla, gerektiğinde ortak olmak ve bununla ilgili işlemleri yapmak. Görev alanına giren konularda kanunlarla verilen diğer işleri yapmak veya yaptırmak. B- Teşkilat Yapısı Karayolları Genel Müdürlüğü, kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli kuruluştur. Ankara da bulunmakta olan Merkez Teşkilatı ile Taşra Teşkilatından oluşmaktadır. Genel Müdür, teşkilatın en üst yöneticisidir. Merkez Teşkilatında; Genel Müdür ve idaresi altında dört Genel Müdür Yardımcısı Ana hizmet birimleri; Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Dairesi Başkanlığı, Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, İşletmeler Dairesi Başkanlığı, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı, Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Danışma ve denetim birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Yardımcı hizmet birimleri; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ayrıca; Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile Özel Kalem Birimi Taşra Teşkilatında; 18 Bölge Müdürlüğü, 1 İkmal Müdürlüğü, 1 Merkez Atölye Müdürlüğü, 118 Şube Şefliği, 25 Otoyol Bakım İşletme Şefliği ve bunlara bağlı olarak Bölgenin iş hacmine göre değişen sayıda Şantiye ve Kontrol Şeflikleri bulunmaktadır.

15 Bölge Müdürlüklerinin Görevleri: Bulundukları yörenin coğrafi ve topografik şartlarına göre sınırları belirlenmiş ve hizmet gereklerine uygun olarak yapılandırılmış olan Bölge Müdürlüklerimiz Genel Müdürlüğün taşradaki uygulayıcı alt hizmet birimleridir. Bölge Müdürlüklerimiz; İlgili mevzuat, Genel Müdürlük düzenlemeleri ve planları çerçevesinde, sorumluluk alanına giren karayollarının yapımı, bakımı, onarımı, trafik güvenliği ve işletmesi ile bu iş ve hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetlerini, merkez teşkilatındaki ilgili hizmet birimleriyle koordineli olarak yürütmek, Sorumlu olduğu karayollarını trafiğe açık tutmak, durumlarını takip etmek, bakım ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak, Sorumlu olduğu karayollarının trafik işaret ve işaretlemelerinin durumunu gözetmek ve işler halde tutmak, Bölge Müdürlüğündeki bina ve tesisler ile yapım ve bakım makineleri, her türlü taşıt, atölye araç ve gereçlerinin ve benzerlerinin muhafazasını ve verimli kullanılmasını sağlamak, bunların bakım ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak, Yıllık yapım, bakım, onarım, mal ve hizmet alımlarıyla ilgili çalışma programını, bir önceki yılın Aralık ayında bütçeleştirerek Genel Müdürlük onayına sunmak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri onaylanan program çerçevesinde yürütmek, Genel Müdürlük Makamı tarafından verilen diğer işleri yapmak veya ilgili mevzuata göre yaptırmakla görevlendirilmiştir.

16

17 C- Fiziksel Kaynaklar Fiziksel Kaynaklar Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) Toplam (Adet) 3 Eğitim Tesisi 4 Sosyal Tesis Sayısı Lokal 108 Misafirhane 166 Kreş 1 Diğer 2 Toplam 282 Dolu Lojman Sayısı Boş/Kullanılamaz 10 İdare Binası Karayolları Genel Müdürlüğü nün merkez teşkilatı; Yücetepe de ana hizmet binaları (7 adet), Akköprü de Atölye Müdürlüğü ve Eskişehir Yolu nun 30.km sinde Eğitim Tesisleri olmak üzere üç ayrı yerleşkede konuşlanmıştır. Genel Müdürlük Ankara-Yücetepe de; 7 adet binada 36,495 m² alanda hizmet vermektedir. Yapım çalışması devam etmekte olan ek binanın tamamlanmasıyla beraber Genel Müdürlük merkezde, toplam 8 binada m 2 alanda hizmet verilecektir. Toplam arsa alanı ise 45,415 m² dir. Telefon/Faks Sayısı Taşıt Sayısı Bilgisayar, Yazıcı, Yan Donanım Sayısı Toplam Telefon Santrale Bağlı Müstakil Telefon Cep Telefonu Faks 180 Toplam Binek Otomobil 54 Station-Wagon - Arazi Binek 25 Minibüs 32 Pik-up 336 Panel 326 Otobüs 2 Kamyon 70 Ambulans 1 Toplam 846 Bilgisayar Yazıcı Yan Donanım 414 Toplam Akköprü deki Atölye Müdürlüğü; bodrum katlar dâhil m² kapalı alanda, Eskişehir Yolu'nun 30.km sindeki Eğitim Tesisleri ise kampüs alanı olarak tüm binalarıyla birlikte bodrum katlar da dâhil olmak üzere toplam m² de hizmet vermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü nün 2014 yılı sonu itibarıyla mevcut olan fiziksel varlıkları tabloda yer almaktadır.

18 Makine Grupları 0-5 Yaş 6-10 Yaş Yaş 16 Yaş ve Üstü Toplam Adet % Adet % Adet % Adet % Adet % Yenileme Değeri ($) Cari Değeri ( $ ) Ar - Ge 30 60,0 2 4,0 2 4, ,0 50 0, ,50 B a k ı m , , , , , ,29 Trafik 79 50, ,8 12 7, , , ,78 Y a p ı m 7 2, ,4 8 3, , , ,77 İşletmeler 23 5, , , , , ,95 Genel , , , , , ,66 Toplam , , , , ,95 Makine Parkının Hizmet Guruplarına Göre Genel Durumu ( ) Yıllar Makine Sayısı Yenileme Değeri (ABD Doları) Cari Değeri (ABD Doları) Yıllar itibarıyla makine parkı özeti tarihi itibariyle; Makine parkında, yenileme değeri yaklaşık 549,5 milyon ABD Doları, cari değeri yaklaşık 227 milyon ABD Doları olan adet makine mevcuttur. Makine parkının yaklaşık % 45 i 16 yaş ve üzerindedir. Son yıllarda, gerçekleştirilen bölünmüş yol yapım çalışmaları sonucunda, yollarımızda bakım ve onarım hizmetleri ile birlikte kış mücadelesi hizmetlerinde de önemli ölçüde artış olmuştur. Büyüyen yol ağı da düşünülerek makine parkımızın sayı artırılmadan yenilenmesi ve dengelenmesine devam edilmiştir.

19 Yazılımın Adı Windows Server Exchange Server 2010 Microsoft SQL Server 2012 Windows XP, 7, 8 Microsoft Office XP 2003, 2007, 2010, 2013 Microsoft Sharepoint 2013 İnternet Bilgi Sistemi Yazılımları Malzeme Adı Layer 2 Switch(Network Cihazı) Layer 3 Switch (Network Cihazı) TELCO Fiber Switch Firewall Uygulama Firewall Erişim Kontrol Cihazı Kablosuz Kontrol Cihazı Kablosuz Erişim Noktası Cihazları Yük Dengeleme Cihazı Sayısı Sayısı Sistem İletişim Alt Yapı Malzeme Durumu 2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kurumumuzda bilgisayarın yıllardan beri ve yaygın kullanımı ile işlerin elektronik ortamda daha kısa sürede gerçekleştirilmesi, bilgiye erişim kolaylığı, merkez ve taşra birimleri arasında bilgi iletişimi, verimliliğin ve koordinasyonunun arttırılması sağlanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak gerekli iletişim sistemleri, bilgi/karar destek sistemleri geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Merkez ve Taşrada internet/intranet ağına bağlı toplam 8000 kullanıcı tek bir alan ve teşkilat yapısı esasında gruplar altında tanımlıdır. Sistem sayesinde kullanıcıların bir kullanıcı adı ve şifre ile tüm servislere ( , dosya sunucu, internet) ulaşımı, ağ üzerinden istedikleri bilgisayarlardaki dosyalara erişimi, yazıcıları ortak kullanabilmeleri, internetten otomatik olarak güncelleşen virüs programları ile güvenli bir ortamda çalışmaları ve Firewall (güvenlik duvarı) özelliği ile internetten gelebilecek saldırılara karşı korunması sağlanmaktadır. Bölge Müdürlüklerimiz; Atölye Müdürlüğü, İkmal Müdürlüğü, Vecdi Diker Eğitim ve Araştırma Merkezi 10 Mbps hızında fiber hatlarla, Taşra teşkilatındaki Şube Şefliklerimiz ise 2 Mbps hızında fiber hatlarla, Genel Müdürlüğümüz ağına bağlıdırlar. Ayrıca bu hatlar üzerinden telefon görüşmelerine imkân veren VoIP (Sesli Haberleşme) sistemi de mevcuttur. Taşra Teşkilatının internet erişimi Genel Müdürlük üzerinden sağlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüz İnternet bant genişliği 500 Mbps dir. Ayrıca kurum ağına bağlı olmaksızın internet erişimi olan her yerden VPN bağlantısı ile kurumsal uygulamalara, posta kutularına, ortak klasörlere erişim mümkündür. Web Sitesi Kurumumuzun tanıtımı ve vatandaşın yolları kullanımı ile ilgili her türlü konuda bilgilendirilmesi amacıyla adıyla erişilebilen sitemiz 1998 yılından beri hizmet vermektedir. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi başvuruları internet sitemiz üzerinden yapılabilmektedir. Haritalar, Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri, Yol durumu, Özel yük izin belgeleri, Otoyol geçiş ihlalleri sitemizden link alarak e-devlet kapısından da sunulmaktadır. Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi Başbakanlık Genelgesi gereği TSE e uygun olarak belge ve evrakların üretilmesi, saklanması, gerektiğinde kolaylıkla erişilmesi amacıyla geliştirilmiş olan sistem Merkez ve Taşra Teşkilatınca e-imza ile birlikte kullanılmaktadır.

20 KARAYOLU BİLGİ SİSTEMLERİ Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemleri Genel Müdürlüğümüzün temel işlevlerine yönelik, karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemleri oluşturulmuş, iş süreçlerinin elektronik ortamda takip edilerek merkez ve taşra birimlerinin verimliliğinin ve koordinasyonunun artırılması, kurumsal kaynakların daha verimli yönetilmesi, diğer kurum ve kuruluşlar ile sorunsuz bilgi alış verişi yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem kapsamında proje, makine, atölye, birim fiyat ve analizler, ulaşım maliyetleri, ihale takip, bütçe yönetim, dingil etütleri, yol durumu, insan kaynakları, vb. modüller bulunmaktadır. Karayolları Coğrafi Altlığı Dünyadaki pek çok karayolu idaresi karar alma süreçlerinde yardımcı araç olarak Coğrafi Bilgi Sis-temi (CBS) teknolojisine yönelmiştir. Genel Müdürlüğümüzde Karayolu Bilgi Sistemi projesi kapsamında hedeflenen karar destek ve yönetim sistemlerine altlık teşkil edecek Karayolları Coğrafi Altlığı oluşturulmuştur. Devlet ve il yolları, otoyollar, bölge ve şube sınırları ile il sınırları sayısallaştırılmıştır. Yol ağındaki devlet ve il yolları, otoyollar ve köprülere ilişkin mevcut envanter bilgilerinin arazi envanter çalışması ile güncellenmesi ve Global Yer Belirleme Sistemi (GPS) ile koordinatlandırılması çalışmaları yapılmıştır. Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyacağı temel verileri kapsayan coğrafi veri tabanı kurulmuştur. Coğrafi veriler, kurum içi, kurum dışı kullanıcılara, Ulusal Ulaştırma Portalı gibi ülke çapındaki uygulamalara veri sağlamaktadır. Yol ağı ve envanter bilgilerinin güncel tutulması için gerekli çalışmalar Bölge Müdürlüklerince yürütülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Mobil Uygulaması Genel Müdürlüğümüz web sitesinden hizmet veren Güzergâh Analizi, Yol Durumu, Haritalar, OGS/KGS Geçiş İhlali Sorgulama, Uzaklıklar, Otoyol geçiş ücretleri ve İhale İlanları programlarının Mobil Uygulamaları yol kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Güzergâh Analizi uygulaması ile yol kullanıcılarına kapalı yollar, çalışma yapılan yollar, hava duru-mu sunulmakta ve yol kullanıcılarına istedikleri güzergâhtan seyahatlerini planlayabilme imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, GPS imkânı olan mobil cihazlarda uygulama mevcut konumu dikkate alarak güzergâh belirleyebilmektedir. Mobil uygulamalar Apple Store, Google Play, Windows marketlerde yer almaktadır. Coğrafi Tabanlı Proje Takip Sistemi Yatırım programındaki Köprü, Viyadük, Tünel gibi Sanat yapıları, Yol yapım ve Etüt proje işlerinin proje başlangıcından işin bitimine kadar olan süreçte fiziksel ve parasal gerçekleşmelerinin görsel olarak sayısal harita altlıkları üzerinden izlenebilmesi, bilgilerin sorgulanması, istenilen ve seçilebilen başlıklar altında istenilen formatta raporlanması sağlanmaktadır. Bakım Yönetim Sistemi Yolların önem sırasına göre bakım önceliğine karar verilmesi sağlanarak yol altyapısının hizmet devamlılığının sağlanması için ayrılan bütçenin en verimli şekilde kullanılması, en iyi altyapı hizmetinin sunulması, yol kaplamasının ve sanat yapılarının ömrünün uzun olmasını sağlamak için karar destek aracı olarak Bakım Yönetim Sistemi kurulmuştur.

21 Köprü Yönetim Sistemi (KYS) Karayolları Köprü Yönetim Sistemi projesinin amacı; Köprülerin güvenliğini, yeterliliğini ve hizmet kalitesini sürekli şekilde temin etmek, Bakım ve onarıma yönelik uygulamaları belirlemek, Bütçe ve kaynak miktarlarına göre onarım veya yenileme maliyetleri önceliklerini otomatik olarak tespit etmek, Köprülerin bakım-ve onarım ihtiyaçlarının teknik ve ekonomik verilere dayalı önceliklendirilmesini otomatik olarak sağlamak Onarım ihtiyacında yığılmayı önlemek, Bakım-onarım eksikliğinin köprülerin güvenliğini tehdit edici seviyeye ulaşmasını engellemek, Planlama ve takip sistemi oluşturmak, Güvenliği ve bakım-onarım maliyetlerini gözlemlemektir. Bu çerçevede KGM-TÜBİTAK-ODTÜ işbirliği ile yürütülen Karayolları Köprü Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi yazılımı tarihinde TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek kabul edilmiştir. Projenin Yazılımının kullanılabilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Devlet ve İl yolları üzerinde bulunan köprülerin, Köprü Envanteri ile Gözle ve Ekipmanlı Muayenelerinin yapılması, Köprü Yönetim Sistemi Yazılımına işlenmesi işine tarihinde başlanmıştır yılında; Karayolları 2.,3.,4.,6.,10.,12.,13.,14.,15.,16.,18. Bölge Müdürlükleri sorumluluğunda bulunan Devlet, İl ve Toplayıcı Yollar ile Kaçış Rampaları üzerinde bulunan köprülerin envanter verileri, boyuna profil, enkesit, vaziyet planları ve fotoğrafları ile gözle muayene verileri KYS ye işlenerek kaydedilmiştir. Arazi ve ofis çalışmaları devam etmektedir. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği Karayolu ulaşımının en önemli faaliyet alanlarından birini de, trafik güvenliği çalışmaları oluşturmaktadır. Akıllı ulaşım sistemlerinin amacı; karayolu projelerinde yol güvenliğini artırmak, karayolu ulaşımında altyapı kapasitesini, kişisel hareket kabiliyetini, uyum ve konforu artırmak, enerji tasarrufu sağlamaktır. KGM de elektronik ücret toplama sistemleri, trafik yönetim sistemleri, sürücü-yolcu bilgilendirme sistemleri gibi alanlarda Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) hizmete sunulmuştur. Karayolları İzmir, Mersin, İstanbul, Ankara, Trabzon, Van ve Antalya Bölge Müdürlüklerimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezlerinde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Kontrol, iletişim ve enformasyon teknolojilerini karayolu ağına yaygınlaştırmak amacıyla, tüm Bölge Müdürlüklerimizde Trafik Yönetim Sistemi Merkezi kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu merkezler Genel Müdürlükte kurulacak olan Ana Trafik Yönetim Sistemi Merkezine irtibatlanacaktır.

22 Ayrıca; Ülke Raporlarının Hazırlanması, Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi ve Uygulama Planının Hazırlanması, Teknik Şartnameler ve Birim Fiyat Tariflerinin Hazırlanması, Eğitim ve Teknik Raporların Hazırlanması konularında yaklaşık 5000 sayfadan oluşan taslak dokümanlar oluşturulmuştur. Akıllı Ulaşım Sistemlerini 2015 yılı içinde daha da genişletilmesi hedeflenmektedir. AUS mimarisinin oluşturulması, standartlara uygun, tümleşik, genişletilebilir ve en son teknolojilerin kullanıldığı sistemlerin tesis edilmesi ve bu sistemleri yöneten merkezlerin yapısının da oluşturulması için Akıllı Ulaşım Sistemleri çalışmaları sürdürülmektedir. HGS (Hızlı Geçiş) Sistemi tarihinde İdaremiz ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan HGS protokolü gereği tesis edilen HGS Sistemleri 17 Eylül 2012 tarihinde işletmeye açılmıştır. Tüm Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücret toplama istasyonlarında Hızlı Geçiş Sistemi kullanıcıların hizmetindedir. Hızlı Geçiş Sistemi araç üzerinde bulunan RFID etiketleri ile radyo frekansı kullanılarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. HGS Sistemi engelsiz geçiş, geçiş anında otomatik ücret tahsili, trafik akışında süreklilik, pasif RFID teknolojisi sayesinde uzun kullanım ömrü gibi avantajlar sunmaktadır. Otoyol girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı (Motosiklet, Kamyon, Tır dâhil ) bu sisteme abone olabilmektedir. KGM Akıncı Bakım İşletme Şefliğinde kurulmuş olan HGS Ana Kontrol Merkezinde çalışmalar tamamlanmıştır yılı sonu itibarıyla; 158 OGS giriş, 178 OGS çıkış; 168 HGS giriş, 201 HGS çıkış işletmeye açık bulunmaktadır. Aralık itibariye 6,8 milyon HGS, 1,9 milyon OGS abone sayısına ulaşılmıştır. Otoyollar ve Köprülerden geçen araç sayısı dur. Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS) Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS), yol üstyapısının mevcut durumunun tespiti, hizmet ömrü boyunca gerek duyulacak bakım-onarım çalışmalarının önceden belirlenerek maliyet-verimlilik hesaplamaları ile en uygun olanının seçimi konularında karar verici mercilere yardımcı olabilecek çalışmaların tümünü içerir. ÜYS, sistem kapsamındaki tüm işlerin koordineli bir şekilde yapılarak, güvenli, konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü üstyapıların işletiminin sağlamasını amaçlar. Ayrıca, kurum/kurumlar içinde/arasında koordinasyonu sağlayarak karar verme, verilen kararların sonuçlarını yorumlama ve aynı organizasyon içerisinde farklı yönetim düzeylerindeki kararların tutarlılığını sağlayan bir işleve sahiptir. ÜYS, bir veri tabanı oluşturmayı ve bilgisayardan veri elde etmeyi kapsar. Bu doğrultuda; yola ait tüm verilerinin toplanması, veri tabanının oluşturulması ve bunların analiz programlarında (performans ön tahmini, maliyetler, öncelikler, optimizasyon, sonuç analizleri vb.) işlenmesi sonucu elde edilen teknik ve somut veriler (iş planları, öncelikler, alternatifler, bütçe ve kaynak tahsisleri) ile üstyapı yönetimi

23 sağlanır. ÜYS kapsamında; ağ ve proje seviyesinde yapılan çalışmalar ile karayolu ağı işletimi için, minimum maliyetli, yüksek üstyapı performansı amaçlanır. Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığınca; Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS) çalışmaları kapsamında, ileri teknoloji ürünü profilometre ve sürtünme ölçüm cihazı ile 2014 yılında da yol performans ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca Üstyapı Yönetim Sistemi ile ilgili 2014 yılında hizmet ihalesi olarak imzalanan Üstyapı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İşi kapsamında da bilgisayar programlarının güncelleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Muhtelif Bölge Müdürlüklerinde sayılı Genelge gereğince Yol Üstyapı Performans Kriterleri ve Ödeme Koşulları başlıklı şartnameye göre, BSK kaplamalı yollarımızın ödemeye esas performans ölçümleri yapılmıştır. Söz konusu performans ölçümlerinde kullanılmak üzere Karayolları 1.,2.,9. Bölge Müdürlüklerine 2010 yılında, Karayolları 6. ve 10. Bölge Müdürlüklerine 2011 yılında, Karayolları 3., 5., 12. ve 14. Bölge Müdürlüklerine 2012 yılında, Karayolları 8. ve 16. Bölge Müdürlüklerine 2013 yılında ve Karayolları 13. Ve 15. Bölge Müdürlüklerine 2014 yılında profilometre ölçüm araçları alınmış olup, Genel Müdürlükte bulunan cihazla birlikte toplamda 14 adet profilometre ölçüm cihazı ile ölçümler karayollarımızda daha kısa sürede yapılır duruma getirilmiştir. Ayrıca söz konusu proje ile ÜYS kapsamında elde edilen tüm bilgilerin, yol envanter verilerinin girilebildiği, analiz edilip raporlanabildiği ve bakım-onarım önceliklerinin belirlenebildiği ağ tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir.

24 D- İnsan Kaynakları Karayolları Genel Müdürlüğü nün merkez ve taşra teşkilatında tarihi itibarıyla toplam personeli bulunmaktadır. Bunun ü (% 39,17) kadrolu devlet memuru 18 i (% 0,07) 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel, 15 i (% 0,03) 657 sayılı kanunun 4/C maddesine göre geçici personel ve ü de (% 60,63) işçi personeldir. Yıllar Memur Personel Sözleşmeli Personel(657/4B) İşçi Personel Geçici Personel(657/4C) Toplam Yıllar İtibarıyla, İstihdam Durumuna Göre Personel Dağılımı Hizmet Sınıfı Merkez + Taşra Merkez Merkez Taşra Taşra Toplamı Toplamı Toplamı Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Genel Toplam Genel İdare Teknik Sağlık Avukatlık Yardımcı Hizmetler Toplam Hizmet Sınıflarına ve Cinsiyete Göre Memur Personelin Teşkilattaki Dağılımı Öğrenim Durumu Merkez Taşra Toplam İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Harita / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Diğer Mühendisler Mimar Diğer Tekni Personel(Lisans ezunu) İnşaat Teknikeri Diğer Teknikerler Teknisyen Sağlık Personeli Hukuk Mezunu Personel İdari Personel ve Yardımcı Personel Toplam Personel Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Teşkilattaki Dağılımı

25 MERKEZ TAŞRA TOPLAM MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ GEÇİCİ PERSONEL 657 / 4(C) TOPLAM İstihdam Durumuna Göre Personelin Teşkilattaki Dağılımı Genel Müdürlüğümüzün insan kaynağı asıl olarak hizmetin gerektirdiği niteliklere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununun istihdamını düzenleyen hükümleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla yıllık olarak belirlenen kadro kullanım esasları uyarınca temin edilmektedir. MERKEZ TAŞRA TOPLAM GENEL İDARE HİZMETLERİ TEKNİK HİZMETLER SAĞLIK HİZMETLERİ AVUKATLIK YARDIMCI HİZMETLER TOPLAM Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

26 MERK EZ TAŞRA TOPLA M KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERKEK KADIN ERKEK KADIN ERKEK KADIN Cinsiyete Göre Memur Personel Dağılımı Öğrenim Durumlarına Göre Memur Personelin Teşkilattaki Dağılımı (Personel Sayısı ve Yüzdesi) Genel Müdürlüğümüzün insan kaynağı asıl olarak hizmetin gerektirdiği niteliklere göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununun istihdamını düzenleyen hükümleri ile Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla yıllık olarak belirlenen kadro kullanım esasları uyarınca temin edilmektedir.

27 Ankara-Pozantı Oto Yolu-Eminlik- Çifteler

28 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI E- Yol Ağı Durumu Yol Sınıfı (BSK) Bitümlü Sathi Kaplama Sathi Kaplama Parke Stabilize Toprak Diğer Toplam Otoyollar 2 282* Devlet Yolları İl Yolları Toplam Satıh Cinsine Göre Yol Ağı ( ) (*) 2282 km uzunluğunda olan otoyol ağının 117 km.si 2004 yılında yapılan protokol ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü nün sorumluluğu altındaki yol ağı ( ) tarihi itibariyle, km (% 47,37) devlet yolu, km (% 49,18) il yolu ve km (% 3,45) otoyol olmak üzere toplam km ye ulaşmıştır. Yol Ağı Durumu Satıh Cinsine Göre Yol Ağı ( )

29 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bölünmüş Yollar ve Sağladığı Fayda 2003 yılından önce; km si otoyol olmak üzere km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıydı yılları arasında, 568 km si otoyol olmak üzere, tamamlanarak trafiğe açılan toplam km bölünmüş yol ile ülkemizdeki Bölünmüş Yol uzunluğu km ye ulaşmış ve 75 ilimizin bölünmüş yol ile birbirine bağlantısı sağlanmıştır. Yılı Yıllara Göre Bölünmüş Yol Uzunlukları Yıllara Göre Bölünmüş Yollar (km) Devlet ve İl Yolları Otoyollar BSK SK Toplam BSK Genel Toplam 2003 Öncesi TOPLAM GENEL TOPLAM Bölünmüş yollar toplam yol ağımızın %35 ini oluşturmasına karşın, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık %80'ine hizmet vermektedir. Buna rağmen, ana arter olan bazı yolların, bölünmüş yol haline getirilmesi sonucu yıllara göre kaza değişimleri incelendiğinde, kazalarda % 71, ölü sayısında % 61 azalma olduğu tespit edilmiştir. Hedefimiz; KGM sorumluluğundaki bölünmüş yol ağını 2018 yılında km ye, 2023 yılında ise km ye ulaştırmaktır.

30 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yıllara göre Sathi Kaplamalı ve Bitümlü Sathi Kaplamalı(BSK)Olarak Yapılan Bölünmüş Yol Uzunlukları Son 12 yılda yapılan km BY ağından sağlanan akaryakıt ve işgücü tasarrufu (Yıllık)yaklaşık TL Karbondioksit salınımındaki azalma yılda yaklaşık 3,15 milyon ton Bölünmüş yol yapımıyla hedeflediğimiz bir konu da, mevcut kapasite yetersizliklerini iyileştirerek, taşıt işletme giderlerinden sağlanan tasarrufla ekonomiye katkıda bulunmak, yolların fiziki ve geometrik standartlarını yükselterek yol kullanıcılarının seyahat konforunu artırmak ve seyahat süresini kısaltmaktır yılları arasında yapılan km bölünmüş yol ve yollarımızın işletme performansının artırılması sonucu sağlanan kesintisiz trafik akışıyla, seyahat eden vatandaşlarımızın yıllık 196 milyon saat zaman ile yaklaşık milyon litre akaryakıt tasarrufu olmuştur. Seyahat süresindeki kısalmalardan yaklaşık 7 milyar 9 milyon TL işgücü tasarrufu, akaryakıt tasarrufundan ise yaklaşık 4 milyar 540 milyon TL olmak üzere toplam yıllık 11 milyar 549 milyon TL ekonomik fayda sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra emisyon salınımından da yaklaşık 3,15 milyon ton azalmasa sağlanmıştır.

31

32 Yatırımlarının Ülke Ekonomisine Sağladığı Sosyo-Ekonomik Faydalar Karayolu taşımacılığı, kendi bünyesi içinde başlı başına ekonomik bir faaliyet olması yanında, diğer bütün sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan ve bu sektörleri doğrudan etkileyen bir hizmet türü konumundadır. Otomotiv, petrol, lojistik, taşımacılık, inşaat sektörleri başta olmak üzere tüm sektörler karayolları altyapısı hizmet seviyesinin durumuna bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Bugün dünyadaki ülkelerin büyük bir çoğunluğunda karayolları, yolcu ve yük taşımacılığında en fazla tercih edilen ulaşım türüdür. Bu nedenle bugün taşımacılık sektörünün etkinliği ve verimliliği karayollarının etkinliği ve verimliliği ile ölçülmektedir. Gelişmiş ülkelerde yük taşımacılığının yaklaşık % 80 i karayollarıyla yapılmaktadır. 500 Km ve daha kısa mesafelerde kapıdan kapıya yapılan taşımacılıkta, karayollarının en esnek, hızlı ve maliyet etkin ulaşım modu olduğu tüm dünyada kabul gören bir gerçektir. Karayolları yatırımlarının sosyo-ekonomik etkileri ile ilgili olarak değişik ülkelerde yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlar, karayoluna yapılan kamu yatırımlarının oldukça yüksek katma değer yarattığı yönündedir. Karayollarının sağladığı sosyo-ekonomik faydaların başlıcaları; Üretim ve istihdamın artırılması, Üretim maliyetinin düşürülmesi, Tüm sektörlerde verimliliğin artırılması, Yol yapımının ekonomiye olan doğrudan veya dolaylı etkileri, Arazi kullanımı ve bölgesel gelişime olan etkiler, İş ve sosyal amaçlı taşımacılık talebinin karşılanması, Eğitim, sağlık ve turizm amaçlı seyahat talebinin karşılanması, Milli gelirin ülke sathında dengeli dağılımı, Alınan vergiler yoluyla ulusal bütçeye olan mali katkılar olarak sıralanabilir. Otoyollar, Devlet ve İl Yollarından Elde Edilen Vergi Gelirleri Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğu altında bulunan yol ağını kullanan araçların ( Milyon Taşıt x Km) benzin, motorin ve LPG üzerinden ödediği Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV), motorlu taşıt araçlarına ilişkin ÖTV ve Motorlu Taşıt Vergileri ile otoyol-köprü gelirlerinden elde edilen KDV değerlendirilerek, KGM nin sahip olduğu karayolu ağının ulusal bütçeye katkıları 2014 sene sonu itibarıyla yaklaşık 50 Milyar TL olarak hesaplanmıştır Yılı Taşıt-Km Değerleri (Milyon) Otomobil Orta Ticari Otobüs Kamyon Treyler Toplam Otoyol ve Köprü Gelirleri KDV Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) KDV-Akaryakıt (Milyon TL) ÖTV-Akaryakıt ÖTV-Motorlu taşıtlar KGM Yol Ağında Bulunan Yollardan Dolaylı Olarak Elde Edilen Gelir

33 Gaziantep-Osmaniye Otoyolu II-PERFORMANS BİLGİLERİ

34

35 A-Temel Politika ve Öncelikler A.1. Onuncu Kalkınma Planı ( ) dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda; Yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde tasarlanmış olup 6 Temmuz 2013 tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planı nın temel amaçlarından birinin, Türkiye nin uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu çözmüş bir ülke haline gelmesi ve buna paralel olarak bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, özgür, sağlıklı, güvenli ve yüksek standartta yaşam sürebilecekleri sosyal bir ortamın oluşturulması olduğu ve Temel amaçlara ulaşırken kalkınma sürecinde insan odaklılık, katılımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Kalkınmanın sürdürülebilirliğini merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmış olan Onuncu Kalkınma Planı nın kapsayıcı bölümü (Hedefler ve Politikalar) dört ana başlıktan oluşmaktadır. Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum başlığı altında insan için ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve gelişmişliğin toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalara yer verilmektedir. Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme başlığı altında üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınmaktadır. Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre başlığı altında çevreye duyarlı yaklaşımların sosyal ve ekonomik faydalarının artırılması, insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde yükseltilmesi ile bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması kapsamındaki hedef ve politikalara yer verilmektedir. Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği başlığı altında ise kalkınmanın dış dinamikleri ile ülkemizin ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerindeki temel öncelikler ve politikalar ele alınmaktadır. Planda; 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından; Öncelikli alanlarda, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, kurumlar arası koordinasyon ve sorumluluk gerektiren 25 adet programın tasarlandığı, Onuncu Kalkınma Planı nın izleme değerlendirme sürecinin kolaylaştırılması, program havuzunun yönetilebilir ve sonuçlarının ölçülebilir olması açısından programların öncelikli konularda sınırlı sayıda oluşturulduğu, Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla oluşturulan programlar kapsamında, merkezi düzeyde uygulama mekanizması ve müdahale araçları tasarlandığı, Uygulama ve koordinasyondan sorumlu kurumların belirlendiği, Program hedeflerine yer verildiği belirtilmiştir.

36 Karayolu * Bölünmüş Yol (km) ,7 Otoyol (km) ,1 BSK (km) ,4 Trafik (Milyar Taşıt-km) ,0 Yolcu Taşıma (Milyar Yolcu-km) ,1 Yük Taşıma (Milyar Ton-km) ,9 Karayolu Ağı Yoğunluğu (km/1000) ,7 Otoyol Ağı Yoğunluğu (km/1000 km 2 ) 2,60 2,85 2,88 5,11 12,1 Ulaştırmada (Karayollarında ) Gelişme ve Hedefler (10.Kalkınma Planı) * dönemi yıllık ortalama değişimi göstermektedir. Planda Lojistik ve Ulaştırma başlığı altında, yük ve yolcu ulaştırma hizmetlerinin etkin, verimli, ekonomik, çevreye duyarlı, emniyetli bir şekilde sağlanması; yük taşımacılığında, kombine taşımacılık uygulamalarının geliştirilerek demiryolu ve denizyolunun paylarının artırılması, kalitenin ve güvenliğin yükseltilmesi ve ulaştırma planlamasında koridor yaklaşımına geçilmesi gerektiği belirtilmiştir. A nci Hükümet Programı 62. Hükümet Programı, 1 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulunda sunulmuştur. Programda Ulaştırma alanında 2023 vizyonunun; Ülkemizin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı veren; güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı ve çevreye duyarlı hizmetlerin sunulduğu, sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi kurmak, Ülkemizin ulaşım talebinin 2023 yılına kadar yaklaşık 2 kat, 2050'ye kadar ise 4 kat büyüyeceği yapılan çalışmalar ile ön-görüldüğünden hedefin, oluşacak bu talepleri zamanında ve üstün kaliteli altyapı ve hizmetler ile karşılamak olduğu belirtilmiştir. 62 nci Hükümet Programı ile belirlenen öncelikler: Bölünmüş yol uzunluğunu 2023 yılında km ye ulaştırmak, km olan otoyol ağı uzunluğumuzu km artırarak dört yılın sonunda km ye, 2023 yılında ise yaklaşık km ye ulaştırmak, İstanbul ile İzmir i birbirine bağlayacak olan 433 kilometre uzunluğundaki otoyol projesinin körfez geçişinde bulunan dünyanın dördüncü en uzun asma köprüsünün de yer aldığı İstanbul- Bursa kesimi ile İzmir-Kemalpaşa kesimini 2015 yılında, yolun kalan kesimini ise 2017 yılında tamamlamak, Karayolu geçişinin yanı sıra yüksek hızlı demiryolu geçişine sahip dünyanın en geniş platformlu Yavuz Sultan Selim köprüsünün de yer aldığı 95 Kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu projesinin Odayeri-Paşaköy Kesimini, köprü ile birlikte 2015 yılı içerisinde hizmete almak, Kıtaları ve Londra ile Pekin i kesintisiz birbirine bağlayacak asrın projesi Marmaray dan sonra, Boğazın altından 2 inci kez bağlayacak olan Avrasya Tünelini, İstanbul-İzmir otoyolunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne bağlayacak ve İstanbul un giriş ve çıkışlarını da rahatlatacak mevcut otoyola paralel yeni bir otoyol inşaatını tamamlayacak ve Sakar-

37 ya dan Kocaeli ne, Kocaeli den İstanbul a, İstanbul dan Kınalı ya, Kınalı dan yeni inşa edilecek Çanakkale Boğaz Köprüsü ile Balıkesir e uzanan otoyolları hayata geçirmek, Böylelikle Marmara Bölgesini kesintisiz otoyol ağı ile örmüş olmanın yanı sıra, Avrupa ile Ana-dolu ve Asyayı İstanbul Boğaz geçişleri dışında Çanakkale Boğaz Köprüsü ile birbirine bağlayarak yeni ve önemli bir alternatif ulaşım ağını kurmuş olmak, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimi, Ankara-Niğde, Çiğli-Aliağa- Çandarlı, Mersin-Erdemli-Taşucu ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyollarının Yap-İşlet-Devret modeliyle yapımına başlamak, Aydın-Denizli-Burdur, Afyon-Antalya-Alanya, Sivrihisar-Bursa, Şanlıurfa-Diyarbakır-Habur, Ankara-İzmir, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir, Delice-Samsun, Gerede-Merzifon otoyol projelerinin de fizibilite ve proje çalışmalarını tamamlayarak yapımlarına başlamak, öte yandan otoyollarımızın işletmesini sağlayacak şirket kurulması çalışmalarını tamamlamak ve bu şirketin hisselerinin halka arzını sağlamak, 8711 kilometresini bölünmüş yol olarak, 540 kilometresini ise yüksek standartlı tek yol olarak tamamlanan ve kilometresinde çalışmaların devam etmekte olduğu, toplam kilometre uzunluğundaki 18 adet Kuzey-Güney karayolu koridorlarında, kalan kilometresinin proje ve ihale çalışmalarına devam etmek, Türkiye genelinde 266 kilometre uzunluğunda 106 adet tünelde devam eden çalışmalardan özellikle Kuzey-Güney aksında yer alan bazı önemli tünelleri 2014 ve 2015 yıllarında hizmete açmak, Bu tünellerin başlıcaları; Ovit Tüneli (Rize-Erzurum), Cankurtaran Tüneli (Hopa-Borçka), Salmankas Tüneli (Trabzon-Araklı-Bayburt), Erkenek Tüneli (Malatya-Adıyaman), Karahan Tüneli(Malatya-Darende-Kayseri), Cudi Tünelleri (Cizre-Şırnak), Ilgaz Tüneli (Kastamonu-Çankırı), Sapça ve Üzülmez (Bolu - Zonguldak) tünelleridir. Ayrıca İzmir i Manisa ya daha da yakınlaştıracak olan 6,5 kilometre uzunluğundaki Sabuncubeli tünelli geçişini de 2016 yılında trafiğe açmak, Uzun açıklıklı teknolojik köprülerimizden; Adıyaman Diyarbakır yolunda 610 metre uzunluğunda Nissibi Köprüsü ile Elazığ-Ağın yolu üzerinde bulunan 520 m uzunluğundaki Ağın Köprüsünü bu yıl içinde trafiğe açarak Atatürk ve Keban barajlarını karayoluyla geçilir hale getirmek, Şehir geçişlerindeki karayolları trafiğinin emniyetli ve akıcı bir şekilde şehirlerarası trafiğe katılımını sağlamak üzere yüksek standartlı çevre yolları yapımına hızla devam etmek, İzmir de Sahil Yolu ile Yeşildere Caddesi ni birbirine bağlayarak başta Konak Meydanı çevresi olmak üzere şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak, bağlantı yollarıyla birlikte 2,5 kilometre uzunluğunda olan ve çalışmalarda sona yaklaşılan Konak Tüneli ni 2015 yılında vatandaşlarımızın hizmetine sunmak, İşletme koşullarını yükselterek trafik güvenliğini arttıran ve kesintisiz trafik akımı sağlayan Akıllı Ulaşım Sistemlerini uygulamaya koymak, Ayrıca bakım-onarım hizmetlerinin özel sektör eliyle de yürütülmesini sağlamak

38 A.3. Orta Vadeli Program ( ) dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 16 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu nca 5/9/2014 tarihinde kararlaştırılarak tarihinde (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Program döneminde, yurt içi tasarrufları artırmanın, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmenin, ekonominin üretim kapasitesini ve teknoloji seviyesini yükseltmenin, verimlilik düzeyini ve ihracatın büyümeye katkısını artırmanın temel öncelikler olduğu belirtilmiştir. Programın, III. MAKROEKONOMİK HEDEFLER VE POLİTİKALAR, B. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR başlığı altında yer alan alt başlıklarında Kuruluşumuzu da ilgilendiren bazı hedefler aşağıda belirtilmiştir. 1. Büyüme Program döneminde özel tüketimin özel harcanabilir gelir artışının üzerinde artmaması, özel yatırımların güçlü seyretmesi, kamu tasarruflarının tedrici bir şekilde artması hedeflenmektedir. Gerek kamu sektörü gerek özel sektörde daha yüksek düzeyde kurumsal kaliteye ulaşılması ve belirsizliklerin asgariye indirilmesi için kurallılık temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri esas alınmaya devam edilecektir. Hem kamu hem de özel kesimde israfı azaltmaya ve tasarruf bilincinin yerleştirilmesine yönelik politikalar uygulanacaktır. Yurt içi üretimde işgücü, enerji ve ulaşım gibi alanlarda üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik tedbirler kamu mali dengeleri gözetilerek uygulamaya konulacaktır. Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine işlerlik kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır. 2. Maliye politikası, Kamu Harcama Politikası Kamu harcama politikasının, çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde ve belirlenen politika öncelikleri ile ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi; kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, ekonomik ve verimli kullanmaları esastır. Kurumlar tarafından öngörülen hizmet genişlemelerinde de ilgili yıl kurum bütçe ödeneği içinde kalınmasına özen gösterilecektir. Bütçe hazırlık sürecinde, mal ve hizmet alımlarına yönelik ödeneklerin sıfır tabanlı bütçe ilkesiyle belirlenmesine özen gösterilecektir. Kamu harcamalarının etkinliğinin artırılması amacıyla kamu mali yönetimi ve denetiminde kullanılan bilgi teknolojileri altyapısı bütünleşik hale getirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, stratejik plan ve performans programlarında yer alan öncelik ve faaliyetler bütçe hazırlık ve uygulama sürecine daha etkin yansıtılacaktır.

39 Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılacak yatırımlar, sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin kamu mali dengeleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak planlanacaktır. Başta hizmet alımları olmak üzere kamu harcamalarına ilişkin karar alma sürecinde faydamaliyet analizlerinden yararlanılacaktır. Kamu hizmet binası ve taşıt temini ihtiyaca uygun ve maliyet etkin hale getirilecektir. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. Kamu Yatırım Politikası Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, bölgelerin gelişme potansiyellerini harekete geçirmeye, istihdamı ve ülke refahını artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır. Kamu yatırım ödenekleri özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına yönlendirilecek, bu kapsamda, demiryolu, liman, lojistik merkezi gibi alanlara özel önem verilecektir. Kamu yatırım projeleri önceliklendirilecek, kısa sürede tamamlanacak projelere odaklanılacak, mevcut sermaye stokundan daha etkin yararlanmak amacıyla idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir. Kamu ve özel kesim yatırımları birbirlerini tamamlayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacak, kamu yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacaktır. Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, bilişim, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde eylem planları kapsamında özel sektör yatırımlarını destekleyecek ekonomik ve sosyal altyapı ile beşeri kaynakların geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. KÖİ politika ve uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek, bu modeli yoğunlukla kullanan kuruluşlarda tasarım ve yönetim kapasitesi artırılacaktır. Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir. Kamu Gelir Politikası Kamu mali sisteminin ihtiyaç duyduğu finansmanın sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması, tasarrufların artırılması ve ekonomiye rekabet gücü kazandırılması suretiyle mali, ekonomik ve sosyal amaçlara destek olan gelir politikaları uygulanacaktır. Kamu Mali Yönetimi ve Denetim Kurum bütçelerinin stratejik plan ve performans programlarıyla ilişkisi güçlendirilecek ve çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesi sağlanacaktır. Kamu mali yönetimi reformuyla amaçlanan faydanın temin edilebilmesini sağlamak üzere uygulama etkinliği artırılacak, reformdan sapma olarak değerlendirilebilecek düzenleme, istisna hükümleri ve uygulamalardan kaçınılacaktır.

40 Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacaktır. Kamu mali yönetiminin beşeri kaynak altyapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştay ın uygulama altyapısı güçlendirilecektir. A.4. Orta Vadeli Mali Plan( ) dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef, açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanmış ve 11 Ekim 2014 tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak yılları merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenmiş temel politika öncelikleri doğrultusunda tahsisini ve kamu harcamalarının etkililiğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda; döneminde yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edileceği, mevcut harcama programlarının gözden geçirilerek verimsiz harcamaların tasfiye edileceği ve bu yolla oluşturulacak mali alanın özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, teşviklerde, eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde kullanılacak şekilde önceliklendirileceği, Kamu idarelerinin, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini, makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini belirlemeleri ve bu doğrultuda 2015, 2016 ve 2017 yılları için bütçe tekliflerini sunmaları gerektiği belirtilmiştir. A Yılı Programı Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu na sunulan ekli 2015 Yılı Programı ile 2015 Yılı Programının uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ın kabulü; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmış, 1 Kasım 2014 tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

41 2015 Yılı Programı nda Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumlu / İşbirliği yapılacak Kuruluş Olarak Belirlendiği Politika Öncelikleri ve Tedbirler: Politika / Tedbir Sorumlu / İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama Türkiye nin lojistikte bölgesel bir üs olması sağlanarak; lojistik maliyetin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması temel amaçtır. Lojistikte ulaştırma, depolama, envanter yönetimi ve gümrükleme alt maliyetleri göz önünde bulundurularak, transit taşıma süresinin kısaltılması, hasarsız teslim oranının yükseltilmesi, güvenilirlik ve hız unsurları öne çıkarılarak müşteri hizmet düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. (Kalkınma Planı p.829) Tedbir336:Mevcut karayolu altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında km bölünmüş yol yapılacaktır. Tedbir337: Toplam km BSK yapımı ve yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Karayolları Genel Müdürlüğü (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı Aralık Sonu Aralık Sonu Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kesimlerde trafik güvenliğinin artırılması ve taşıma sürelerinin kısaltılması amacıyla 200 km'si otoyol (YİD le gerçekleştirilecek olanlar dâhil) olmak üzere km bölünmüş yol yapılacaktır. Ağır taşıt trafiği yüksek olan yolların fiziki standardının yükseltilmesiyle mevcut karayolu altyapısının iyileştirilmesi kapsamında yıllık ortalama günlük ağır taşıt trafiği aracın üzerinde olan güzergâhlarda toplam km BSK yapımı veya yenilenmesi gerçekleştirilecektir. Bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir. (Kalkınma Planı p.838) Tedbir 338: Karayolu bakım-onarım hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesi stratejisi çerçevesinde uzun dönemli bakım-onarım ihale sözleşmelerinin uygulanmasına geçilecektir. Karayolları Genel Müdürlüğü (S) Aralık Sonu Karayolları devlet ve il yolları ağında daha önce kamu marifetiyle yürütülen bakım ve onarım hizmetlerinin belirlenecek bir strateji dâhilinde özel sektöre uzun dönemli sözleşmeler yoluyla ihale edilmesine başlanacaktır.

42 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı nda yer alan trafik kazası nedeniyle meydana gelen ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda Trafik Elektronik Denetim Sistemlerinin kullanımı Akıllı Ulaşım Sistemleriyle entegre bir şekilde yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.841) Tedbir 342: Kaza kara noktası ile sinyalize kavşak iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecek; bölünmüş yollar başta olmak üzere otokorkuluk yapım ve onarımı ile yatay ve düşey işaretleme çalışmaları yürütülecektir. Karayolları Genel Müdürlüğü (S), Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Aralık Sonu Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında 130 adet kaza kara noktası ile 100 adet sinyalize kavşağın iyileştirilmesi ve bölünmüş yollar başta olmak üzere km otokorkuluk yapım ve onarımının gerçekleştirilmesi ile 25,2 milyon m 2 yatay işaretleme ve 155 bin m 2 düşey işaret levhasında yenileme yapılacaktır. Sulama ve ulaştırmaya ilişkin olanlar başta olmak üzere arazi toplulaştırma faaliyetlerinde ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanacak, tarla içi geliştirme hizmetleri etkinleştirilerek sulama oranı artırılacaktır. Mevcut su iletim ve dağıtım tesislerinde toprak kanallar ile klasik sistemler yenilenerek kapalı sisteme geçiş hızlandırılacak ve tarla içi sulamalarda modern sulama yöntemleri yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p. 760) Tedbir 307:Kamu altyapı yatırımlarının maliyet etkinliği açısından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yatırımlarda kurumlar arası koordinasyon protokoller dâhilinde güçlendirilecektir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (S), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (İ), DSİ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, BKİ ler (S)Sorumlu Kuruluş, (İ) İşbirliği Yapılacak Kuruluş Aralık Sonu Sulama ve ulaştırma gibi arazi bağımlı kamu yatırımları için yürütülen arazi toplulaştırma faaliyetlerinin istenen hız ve şekilde yürütülebilmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyon güçlendirilecek, KOP bölgesi başta olmak üzere halen yürütülen arazi toplulaştırma ile tarla içi geliştirme hizmetlerinin etkinleştirilmesi sağlanacaktır. (*)2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan 2015 yılı yatırım programı ile belirlenen bu hedefler; 1000 km Bölünmüş Yol Yapımı, km bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK)yapımı ve yenilenmesi, m 2 yatay işaretleme ve m 2 düşey işaretleme olarak revize edilmiştir. Kuruluşumuzun 2015 Yılı Performans Programında yer alan hedefler Kuruluşumuzun Stratejik Planı dikkate alınarak, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 62. Hükümet Programı, 2015 Yılı Programı ile belirlenen Politika Öncelikleri ve Tedbirler doğrultusunda belirlenmiştir.

43 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bolaman-Ordu Yolu

44 B- Amaç ve Hedefler Karayolları Genel Müdürlüğünün Misyonu Vizyonu ve Temel Değerleri Misyon Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde, yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Vizyon Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, Gelişmiş teknolojileri kullanan, Gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, Güçlü mali yapıya sahip, Gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır. Temel Değerler

45 Stratejik Plan Stratejik Amaç 1-HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. 2-KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. 3-KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. 4-KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. 5-İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Stratejik Hedef Hedef 1.1.Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Hedef 1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin %60 ının yapımı gerçekleştirilecektir. Hedef 1.3. Akıllı ulaşım sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Hedef 1.4. Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir. Hedef 2.1. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 3 veya 3 ün altına düşürülecektir. Hedef 2.2. Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. Hedef 2.3. Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Hedef 3.1. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Hedef 3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. Hedef 3.3. Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde %10 artırılacaktır. Hedef 3.4. Kuruluşun araştırma, geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. Hedef 3.5. Kurumda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilecektir. Hedef 4.1. Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Hedef 4.2. Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir. Hedef 4.3. Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Hedef 4.4. Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergahlar geliştirilecektir. Hedef 5.1. Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Hedef 5.2. Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Hedef 5.3. Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır. Hedef 5.4. İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir. Hedef 5.5. Tarihi Köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

46 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİN BELİRLENEN STRATEJİK AMAÇ, STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS HEDEFLERİ Stratejik Plan dan 2015 Yılı Performans Programında ele alınacak stratejik amaç ve stratejik hedeflere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. STRATEJİK AMAÇ 1: HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. STRATEJİK HEDEF 1.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. PH Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplama yollarının yapılması hedeflenmiştir yılında Merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bu yolların geçtiği güzergahlarda bulunan yerleşim birimleri, sanayi tesisleri, havalimanları, terminaller vb. yerlerin otoyola entegrasyonunun sağlanıp daha hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanlarının oluşturulması için bağlantı yolları ve toplamı yollarının yapılması İşletmeler Dairesi Başkanlığınca, yıl içinde İşletmeler Dairesi Başkanlığı tahsis edilen bütçe dâhilinde gerçekleştirilecektir YILINDA YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN OTOYOL KESİMLERİ Otoyolun Adı Otoyol Yan Yol ve Bağlantı Yolu Kavşak Kolu BY BY TY TY İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu 1, ,7 5,3 İkiztepe-Konak-Doğanlar Kesimi 1, ,7 5,3 Toplam İzmir Çevre - Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoy. Aydın-Denizli Devlet Yolu Bağlantısı İzmir-Urla-Çeşme Otoyolu Otoyollar Toplamı 9, ,7 13,3 Otoyol ve Bağlantı Yolu Toplamı 10,6 Bu Projede yapımına devam edilen İkiztepe-Konak-Doğanlar kesimi Konak-Yeşildere Tüneli ve Bağlantı yolları kapsamında; Yeşildere Köprülü kavşak ve bağlantı yolları imalatları tamamlanarak Kasım-2013 te trafiğe açılmıştır. Yapım çalışmaları devam eden Konak-Yeşildere Tüneli 1674 m uzunluğunda olup çift tüp olarak yapılmaktadır. 29.Mayıs.2014 tarihi itibarı ile sol tüpte m, sağ tüpe ise m tünel kazı imalatı tamamlanmıştır. Kazı çalışmalarına devam edilmektedir.

47 İzmir Çevre Yolu - Aydın Otoyolu İzmir Çevre Yolu - Aydın Otoyolu projesi, 53 Km'lik Çevre Yolu, 96 Km'lik İzmir - Aydın Otoyolu, 21 Km'lik Bağlantı Yolu, 88 Km'lik diğer katılım yollarını içermekte olup Otoyolun 53 Km' lik Çevre Yolu Bölümü, İzmir'in kent içi trafiğini rahatlatma amacına yönelik İzmir Körfezi'ni çevrelemektedir. Kuzey Dalı; Çiğli'den başlayıp Yamanlar Tepeleri'ni, toplam uzunluğu m olan iki adet tünelle geçerek Bornova üzerinden Işıkkent' e gelmektedir. Güney dalı ise İkiztepe'den başlayıp Uzundere ve Karabağlar üzerinden Işıkkent' te Kuzey Dalı ile birleşmektedir. Otoyolun 96 Km' lik İzmir - Aydın Otoyolu Bölümü; Tahtalıçay, Torbalı, Belevi, Germencik üzerinden, 75. Yıl Selatin Tüneli' nin sağladığı ve mevcut karayolundan 21 Km daha kısa bir güzergâhla Aydın' a gelerek Aydın - Muğla Kavşağına kadar uzanmaktadır. Bu bölümün en önemli yapılarından biri olan m uzunluğundaki 75. Yıl Selatin Tüneli, elektrik ve elektromekanik sistemleri de tamamlanarak tarihinde trafiğe açılmıştır. Toplam 170 Km uzunluğunda, 149 Km Otoyol, 21 Km Bölünmüş Yol standardındaki yolda yapım çalışmaları tarihinde başlatılmış, 2011 yılı sonuna kadar yolun 170 Km si aşınma seviyesinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır tarihinde projenin kesin kabulü yapılmıştır yılında İzmir-Aydın Otoyolu Aydın-Denizli Devlet Yolu Bağlantısında (8 km) çalışmalar sürdürülecektir.

48 PH Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir yılında hedeflenen ve alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek otoyolların yol koridoru ve güzergâh etütlerinin, fizibilite etüdünün, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarının, ön ve uygulama proje çalışmalarının ihale edilmesi, Proje Kontrol çalışmalarının idaremiz tarafından yapılması planlanmıştır Yılı Yatırım Programında yer alan 2012E04930 DPT no lu Otoyol Etüt Proje ve Müşavirlik Hizmetleri bünyesinde; İzmir Çevre Yolu (Çiğli-Aliağa Arası) Km: , İzmir Çevre Yolu (Çiğli-Aliağa Arası) Km: , Aliağa - Çandarlı Otoyolu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Kırıkkale Çevre Yolu (Ankara-Kırıkkale Arası), Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Kırıkkale Çevre Yolu (Kırıkkale-Delice Arası ve Kırıkkale Çevre Yolu) nun Kesin Proje ve Fizibilite İşleri Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Kınalı-Çanakkale Arası), Kınalı- Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu (Çanakkale-Savaştepe Arası) fizibilite, koridor etütleri ve ön proje işlerine ait Kesin Kabul çalışmalarının tamamlanması ve; Ankara-İzmir Otoyolu (Ankara-Dumlupınar Arası), Ankara-İzmir Otoyolu (Dumlupınar-Manisa Arası), (Ankara-İzmir Ayrımı)-Bursa Otoyolu, (Ankara-İzmir Ayrımı)-Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Afyon-Antalya Arası), (Ankara-İzmir Ayrımı)-Afyon-Antalya-Alanya Otoyolu (Antalya-Alanya Arası), Şanlıurfa-Habur Otoyolu, Gerede-Merzifon Otoyolu Delice-Samsun Otoyolu, Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Denizli-Burdur Kesimi), Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Merzifon-Koyulhisar Kesimi) Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Koyulhisar-Pülümür Kesimi) Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Pülümür-Horasan Kesimi) Merzifon-Gürbulak Otoyolu (Horasan-Gürbulak Kesimi) ve Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu nun koridor etüdü, ön proje, fizibilite ve ÇED Raporu Hazırlanması çalışmaları İşletmeler Dairesi Başkanlığınca sürdürülecektir.

49 STRATEJİK HEDEF 1.2 Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin %60 ının yapımı gerçekleştirilecektir. PH Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir. Gelişen ticaret, özellikle yurtdışı ticaret hacmimiz ile ithalat ve ihracatımızın artması, limanlarımızın daha teknik ve verimli kullanılmasını ve bu limanların ülkemiz içerisinde birbirleriyle karayolu ulaşım bağlantısının sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle Kafkas ve Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri ile olan ticaretimiz, genelde Karadeniz vasıtasıyla, aynı şekilde Ortadoğu, Afrika, Güney Avrupa ve okyanus aşırı olan ticaretimiz de Akdeniz limanlarımızdan yapılmaktadır. Bu limanlara gelen mal ve yüklerin ülke içerisindeki belirli merkezlere taşınması ihtiyacı ortaya çıkınca, kuzey-güney akslarımızın iyileştirilmesinin gerekliliği ve önceliği gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda, km uzunluğunda olan 18 adet kuzey-güney karayolu koridorlarının km sinin fiziki ve geometrik iyileştirilmesi tamamlanmıştır km de çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar Yol Yapım Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. PH Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir yılı Yatırım Programında 2012E DPT no ile yer alan, TL Proje Bedelli,5,7 km uzunluğundaki TEM Edirne-Karaağaç Bağlantı Yolu projesinin yapım çalışmaları ile otoyol ve bağlantı yollarında muhtelif kesimlerde iyileştirme ve onarım çalışmaları Yol Yapım Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilecektir. STRATEJİK HEDEF 1.3 Akıllı ulaşım sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. PH Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS-Intelligent Transportation Systems) uygulamaları ile mevcut yol kapasitesinin arttırılması, trafik kazalarının azaltılması, trafikte harcanan zamandan tasarruf edilmesi ve maddi kayıpların önüne geçilerek milli ekonomiye katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Otoyollarımız üzerinde; buzlanma, yol kapanması, sis, kaza, yol çalışması gibi durumları sürücüye önceden bilgilendirerek bu nedenlerden dolayı oluşması muhtemel kazaları en aza indirmek ve gerekli önlemleri önceden almak amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri tesis edilmektedir. Karayolları İzmir, Mersin, İstanbul, Ankara, Trabzon, Van ve Antalya Bölge Müdürlüklerimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri kurulmuştur. Kurulan bu merkezlere birçok noktada meteoroloji sistemlerimiz ve değişken mesaj işaretleri ve muhtelif sayıda kamera ile sürücülere sürekli bilgiler verilmektedir. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 2015 yılı içinde daha da genişletilmesi hedeflenmektedir yılında ;Trafik Yönetim Sistemleri faaliyeti kapsamında Devlet ve İl Yolları üzerindeki 100 adet kavşakta sinyalize sistem kurulması, iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

50 Hedef 1.4. Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arz eden önemli projeler hayata geçirilecektir. PH Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Ulaşım politikaları doğrultusunda; sarp dağlardan oluşan kuzey-güney hattında gerekli etütler ve proje çalışmaları tamamlanarak yapım ihaleleri yapılacak ve en kısa sürede işlerin tamamlanması yoluna gidilecektir. Bu koridorlar üzerindeki tüneller ve köprüler büyük ölçekli özel projelerdir. Bunların tamamlanması neticesinde birçok yolda engeller aşılacak, kısalmalar olacak ve ekonomiye katkıda bulunulacaktır. Özellik arzeden tünellerin ve köprülerin yapımı, gerekli tüm kontrollerin yapılması, proje değişikliklerinin izlenmesi, hakedişlerin kontrolü, işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Özellik Arz Eden Tünel ve Büyük Sanat Yapıları Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolu Rize-Erzurum Karayolu üzerinde bulunan İkizdere-İspir Yolu üzerindeki Ovit Dağı Geçidi kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle yılın altı ayı trafiğe geçit vermemektedir rakımlı Ovit Dağı nda Ovit Tüneli nin yapımı tamamlandığında yol on iki ay boyunca açık kalacak ve İkizdere-İspir arası uzaklık 3,8 Km kısalacaktır. İkizdere-İspir Yolu Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları Yapım İşi, metre uzunluğunda çift tüp tünel ile metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsamaktadır.

51 Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesinin ihalesi 29/02/2012 tarihinde ,41 TL bedelle Mak-Yol İnş. San. Turz. ve Tic. A.Ş. taahhüdünde kalmış, 11/05/2012 tarihinde işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 1300 gün ve bitiş tarihi 02/12 /2015 tir. Projede tarihi itibarıyla, 7588 m (çift tüp) tünelin kazı ve destekleme işleri tamamlanmıştır. Projenin fiziki gerçekleşme oranı, %40,32 dir. Kırık Tüneli Kırık Tüneli Projesi yle Rize yi Erzurum a bağlayan yolun yıl boyunca açık kalması, çığ havzalarının da tünel içine alınarak fiziki standardının yükseltilmesi ve çığ tehlikesi sebebiyle can ve mal kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Ovit Dağı Tüneli ve Kırık Tüneli tamamlandığında Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu arasındaki ulaşım kesintisiz bir şekilde sağlanacaktır. Mevcut yol 33 km kısalacaktır. Kırık Tüneli Projesi metre uzunluğunda çift tüp tünel ile metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsamaktadır. Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesinin ihalesi 26/11/2013 tarihinde TL bedelle Pramid + Açılım İnş. + Seza + Yapı Sts İş Ortaklığı taahhüdünde kalmış, 06/11/2014 tarihinde işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 1095 gün ve bitiş tarihi 05/11/2017 dir. Eğribel Tüneli Mevcut devlet yolunda etkin kar mücadelesi yapılamadığından kış aylarında yolun kullanımı etkin olamamaktadır. Tünelin yapımıyla söz konusu yol, yılın her mevsimi açık olacaktır. Bu da Doğu Karadeniz Bölgesinin ulaşım sorununu önemli ölçüde çözecektir. Bölgede sanayi ve ekonominin büyümesi ivme kazanacaktır. Projenin yapılmasıyla mevcut yol 4,8 km kısalacaktır.

52 Eğribel Tüneli Projesi metre uzunluğunda çift tüp tünel ile metre uzunluğunda bağlantı yollarını kapsamaktadır. Eğribel Tüneli ve Bağlantı Yolları Projesinin ihalesi 30/09/2014 tarihinde TL bedelle Mön İnş. ve Tic.Ltd. Şti + Özaltın İnş. Tic. ve San. A.Ş. taahhüdünde kalmış, 18/12/2014 tarihinde işe başlanmıştır. Sözleşmeye göre işin süresi 1215 gün ve bitiş tarihi 16/04/2018 dir. Ağın (Karamağara) Köprüsü Keban Barajı nda su tutulması nedeniyle Ağın İlçesini Elâzığ a bağlayan yol su altında kalmış olup ulaşım feribotlarla sağlanmaktadır. (Elazığ-Arapkir)Ayr.-Ağın Yolundaki AĞIN Köprüsü nün bitirilmesi ile Ağın ilçesi yeniden kesintisiz kara ulaşımına kavuşacaktır. Orta açıklığı 280 m olan toplam 520 m uzunluğundaki köprünün başlık kirişi seviyesinde imalatı tamamlanmış olup, çelik kutu kesit olan üstyapı projesi gergin eğik kablo askılı olarak revize edilmiştir TL ihale bedeli ile BAGER+MEGA+HCG Ortak Girişimi nin yükleniminde tarihinde işe başlanılmış olup üst yapı montaj çalışmaları devam etmektedir yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Nissibi Köprüsü Atatürk Barajı nda su tutulması sonucunda, Adıyaman Kahta Siverek Diyarbakır Devlet Yolunun Baraj rezervuarını kestiği noktada yol kesintiye uğramakta, geçiş feribotla sağlanmaktadır. Yörenin tarih ve kültür turizmi açısından yüksek potansiyele sahip olması, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunması, yöre halkının mağduriyetinin giderilmesi amacı ile söz konusu feribot geçişinin bulunduğu kesimde, Baraj Gölü üzerine köprü yapılması planlanmıştır.

53 Nissibi Köprüsü 610 m uzunluğunda ve m genişliğinde, 2x2 taşıma yoluna sahip, gergin eğik kablo askılı (Cable Stayed) olarak projelendirilmiştir TL ihale bedeli ile Gülsan İnş. A.Ş. nin yükleniminde tarihinde işe başlanılmıştır. Yaklaşık %97 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır ve 2015 yılı içerisinde trafiğe açılması hedeflenmektedir. Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ile Yolu Elazığ - Malatya Devlet Yolu üzerinde yer alan Kömürhan Köprüsü, Doğu Anadolu Bölgesi ile Orta Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik bir konuma sahiptir. Bu yolların öneminin artması ile Kömürhan Köprüsü de daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır. Mevcut Kömürhan Köprüsü, Elazığ - Malatya Devlet yolu Km: ' da Fırat Nehri (Karakaya Baraj Gölü) üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün yapımına tarihinde başlanılmış, tarihinde tamamlanarak trafiğe açılmıştır. İşin bünyesinde yapılacak olan 2 x 2410 m çift tüp tünel ile Fırat Nehrini (Karakaya Baraj Gölü) 380 m açıklığında Eğik Askılı Asma Köprü geçilerek mevcut bölünmüş yola adaptasyon sağlanmış olacaktır. Proje tutarı 200 Milyon TL olan bu köprüde harcama tutarı başlangıçtan bugüne kadar TL olup % 16 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin yılında tamamlanması planlanmış olup imalatlar devam etmektedir. Acil Eylem Programı kapsamında; Elazığ Malatya İlleri arasında hizmet veren karayolunun bölünmüş yola dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla, mevcut köprünün bulunduğu noktada darboğaz oluşmuştur. Bu nedenle oluşan bu olumsuz durumun düzeltilmesi gayesiyle, ikinci köprünün Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde TL bedel ile yapım ihalesi tamamlanmıştır. Yapılacak olan Kömürhan Tüneli ile mevcut yol 3 km kısalarak, yüksek geometrik standartlı, konforlu ulaşım temin edilecek olup aynı zamanda ekonomi, trafik güvenliği ve zaman tasarrufu gibi avantajlar sağlanacaktır.

54

55 STRATEJİK AMAÇ 2: KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. STRATEJİK HEDEF 2.1 Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 2,3 veya 2,3 ün altına düşürülecektir. PH Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. Etüt Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Halihazır harita yapılması ve yaptırılması faaliyetlerini kapsamaktadır yılında 2400 km. ihaleli, 300 km. Emanet olmak üzere toplam 2700 km. komple projenin tamamlanması hedeflenmiştir. PH İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. İşletmeye açık otoyollar üzerinde 600 km otokorkuluk ve m 2 telçit bakım onarım ve yenileme hizmetleri, m 2 yatay ve m 2 düşey trafik işaretleme bakım, onarım ve yenileme hizmetleri, cam yol butonu uygulamaları, trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde yatay ve düşey ekstra işaretlemeler ile sürücülerin uyarılması hizmetleri, gerekli görülen kesimlerde otoyol aydınlatması yapılması ve ayrıca her türlü trafik emniyet ve güvenlik malzemelerinin satın alınması İşletmeler Dairesi Başkanlığınca belirlenen Performans Hedefinin faaliyet alanı kapsamında yer almaktadır. PH yılında Devlet ve İl Yollarında m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. Yatay ve düşey trafik işaret ve levhaları ve otokorkuluklar ; trafik güvenliğini sağlamaya yönelik en etkili güvenlik elemanları olup bakım ağımıza dahil tüm yollarda yatay ve düşey trafik işaretlemesi noksanlıkları giderilecek trafiğe yeni açılacak yollarda gerekli işaretlemeler ve otokorkuluklar yapılacaktır. PH Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 2,17 nin altına düşürülecektir milyon taşıtxkm'ye düşen ölü sayısının 2,17 nin altına düşürülmesi hedeflenmiştir: Toplam kaza, ölü veya yaralı sayısının 100milyon taşıt-km başına düşen değeridir. Bu oran KGM yol ağı üzerinde gerçekleşen taşıt-km değeri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. (Taşıtxkm: Taşıtların bir yıl içerisinde KGM yol ağı üzerinde kat ettikleri mesafenin kilometre cinsinden toplam değeridir. )

56 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizdeki Motorlu Kara Taşıtları sayısı; 2003 yılında olan motorlu araç sayısı 2014 yılında e ulaşmış olup taşıt sayısı son 12 yılda yaklaşık %111 artmıştır. ( taşıtın adedini yani %52,35 ini otomobiller oluşturmaktadır). Taşıt sayısındaki bu artışa rağmen TÜİK verilerine göre 2013 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalardaki kusur oranları incelendiğinde; sürücünün kusur oranı % 88,97 iken yoldan kaynaklanan kusur oranının % 0,77 seviyesinde olduğu görülmektedir. Söz konusu istatistiki bilgide görüldüğü gibi trafik kazalarındaki yol kusuru düşük seviyelerde (% 0,77) olmasına rağmen yollarımızda yaşanan trafik kazalarında yol kusurlarının en aza indirilebilmesi için; Yol Geometrisinde İyileştirme Kavşak Düzenlenmesi, Bölünmüş Yol Yapımı, Tırmanma Şeridi Yapımı, Şerit Genişletmesi veya Daraltılması, Banket Genişletmesi, Sığınma Cebi İnşası, Sanat Yapısı Yapımı, Trafik Güvenlik Ekipmanları İle İyileştirme Otokorkuluk Yapımı, Sinyalizasyon, Yatay Ve Düşey İşaretleme Uygulaması, Aydınlatma, Alt-Üst Geçit Yapımı çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir. Affeden Yollar: Sürdürülebilir karayolu güvenliği kapsamında başlatılan diğer bir uygulamamız da güzergâhlarımızda yol kullanıcılarının makul düzeydeki sürüş ve davranış hatalarını telafi ederek, kaza kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen Affeden Yollar çalışmalarımızdır. Bu kapsamda yollarımızda hız yönetimi, geometrik standartlarının düzenlenmesi, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistem uygulamaları, yoldan çıkan araçların yola dönüşünün sağlanması, acil kaçış rampa uygulamalarını içeren çalışmalarımız devam etmektedir Ülkemizde 2013 yılı verilerine göre Karayollarının yolcu taşımacılığındaki payı % 90,5 ve yük taşımacılığındaki payı ise (boru hatları hariç) %88,7 dir yılında, bir önceki yıla göre Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki yol ağında trafiğin (Taşıt-Km) yaklaşık %6 oranında arttığı gözlemlenmiştir. Özellikle yük taşımacılığının yüzde 88,7 düzeyinde karayoluyla gerçekleştiriliyor olması, karayollarındaki ağır taşıt trafiğini yükseltmekte ve bu durum trafik güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Karayolu sektöründe temel hedef; bölünmüş yol yapım çalışmalarına, öncelikle yoğun taşıt trafiğine sahip ana güzergâhlarda devam edilmesi, ağır taşıt trafiği yüksek güzergâhların BSK kaplamalı hale getirilmesi, trafik güvenliği altyapısı ve denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve kara noktaların giderilmesi suretiyle yüksek kalite standartlarında hizmet veren, güvenli ve diğer taşıma türleriyle uyumlu bir karayolu ağının oluşturulmasıdır. Bölünmüş yolların hizmete alınması ve yollarımızın geometrik standartlarının iyileştirilmesi sonucunda; yaralanmalı, ölümlü ve maddi hasarlı kaza sayısında önemli ölçüde azalma olduğu yapılan istatistikî çalışmalarla tespit edilmiştir. Kaza karakterleri değişmiş ve özellikle kafa kafaya çarpışmaların önlenmesi sonucu ölümlü kazaların sayısında azalmalar olmuştur.

57 Yıl Taşıt x Km (Milyon) Ölü Sayısı (100 Milyon- Taşıt x Km) 5,72 5,71 5,51 5,39 5,43 4,61 4,41 3,69 3,24 2,63 2,33 2,17 Yıllara göre Taşıt trafiği ve 100 milyon taşıt x km ye düşen ölü sayısı Son 12 yılda 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısında %62 azalma sağlanmıştır.. Kaza Yeri TaşıtxKm (Milyon) 100 Milyon Taşıt-Km ye Düşen Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza Sayısı Yaralı Sayısı Ölü Sayısı Otoyol ,11 35,64 1,01 Devlet ve İl Yolları(Bağlantı Yolları Dahil) ,85 116,04 2,42 Toplam ,53 101,40 2, yılında KGM Sorumluluğundaki Yollarda 100 milyon taşıtx km ye Düşen Kaza, Ölü, Yaralı Sayıları Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik kaza verilerine göre düzenlenmiştir yılları arasında yollarımızdaki taşıt trafiğinin % 97 artış göstermiş olmasına karşın, 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı; 2003 yılında 5,72 iken 2014 yılı sonu itibarıyla 2,17 ye düşmüştür.

58 100 Milyon TaşıtxKm ye düşen Ölü Sayısı 5,72 5,71 5,51 5,39 5,43 4,61 4,41 3,69 3,24 2,63 2,33 2, NOT: milyon taşıtxkm başına düşen ölü sayısının belirlenmesinde Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen kazaların yerleşim alanları dışında olanlar ile Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda olan kazaların tamamı (köy yolları dâhil) hesaplanmalarda dikkate alınmıştır adet Kaza Kara Noktasında iyileştirme yapılması hedeflenmiştir: Kaza Kara Noktası; Belirli bir nedenden dolayı, belirli bir kaza türünün yoğunlaştığı ve belirli bir kritik değeri aştığı kesim veya noktalardır. Yol ağımızda meydana gelen kaza verileri dikkate alınarak kaza şiddeti, kaza oranı ve kaza indeksi değerleri hesaplanarak kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimler belirlenmektedir. Kara nokta oluşan yol kesimlerinde, gerekli fiziki düzeltmeler yapılarak kazalar engellenmeye, kaza riskleri de azaltılmaya çalışılmaktadır yılında Bakım ve Trafik Güvenliği faaliyetlerine de özel bir önem verilmiş, kara noktaların çözülmesi ve trafik emniyetini artırıcı çalışmalar Trafik Güvenliği Projesi kapsamında başarı ile sürdürülmüş ve bu çalışmalarla 101 adet Kaza Kara Noktası iyileştirmesi yapılmıştır yılları arasında toplam 1165 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması, ayrıca 57 hemzemin geçitte otomatik bariyer yapılmıştır adet kavşak projesinde Trafik Güvenliği Kontrolünün yapılması hedeflenmiştir: Yapılması planlanan yol projeleri içerisinde yer alan kavşak projeleri trafik güvenliği (Safety Audit) yönünden (Duruş-görüş mesafesi, kavşaklar arası mesafe, kavşaklarda ayrılma, katılma ve kesişme noktaları v.b.) incelenmektedir. 4-Toplam 2250 km uzunluğunda yolun Trafik Güvenliği Ekipmanları Kontrolünün yapılması hedeflenmiştir: Yapılması planlanan yol projeleri trafik güvenliği yönünden incelenip uygun görüldükten sonra, trafik güvenliği ekipmanları (Yatay, düşey işaretleme ve otokorkuluk) projeleri incelenerek onaylanmaktadır.

59 Tek Platformlu Yollar (km) Onarım-Yenileme Yılı BSK SK Toplam 2003 Öncesi PH Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir yılında; Devlet ve il Yollarında toplamda 1000 km bölünmüş yol yapımı, 850 km tek platformlu yolun iyileştirilmesi, km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) Kaplamalı yol yenilemesi hedeflenmiştir. STRATEJİK HEDEF 2.2 Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. PH Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları için iki haftalık kurs programı düzenlenesi hedeflenmiştir. Kuruluşumuz, Ülkemizin Avrupa Birliği ne katılım sürecinde Taşımacılık Politikası müzakere başlığı altında 2008/96/EC no lu Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi konusunda sorumlu kuruluş olarak yer almaktadır. Karayolu güvenlik etki değerlendirme, karayolu güvenlik kontrolü, karayolu güvenlik denetimi ve ağ güvenlik yönetimi uzmanlarının yetiştirilmesi ve uygulama metodolojisi için planlama, proje ve trafik güvenliği konularında gerekli çalışmalar ile eğitimler başlatılması hedeflenmiştir. STRATEJİK HEDEF 2.3 Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.

60 PH Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, ton tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin kullanılması hedeflenmiştir. Otoyollarda kar mücadelesinde kullanılan buz çözücü ve önleyici (sıvı) çözeltilerin (üre, rafine tuzla suyun karışımı ile hazırlanan eriyik, vb.) tuza oranı % 1 dir. Bu oranın arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır. İşletmeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen İşletmeye açık otoyollarda Kar ve buzla mücadele çalışmaları için kış döneminde yaklaşık 868 adet makine ekipman ve 894 adet (446 adet yüklenici eleman) sanat sınıfı personel ile kar ve buzla mücadele hizmeti yapılmıştır. STRATEJİK AMAÇ 3: KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME STRATEJİK HEDEF 3.1- Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. PH Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmiştir. Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması, Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması, gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine devam edilecektir STRATEJİK HEDEF 3.2 Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler vb.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. PH Karayolları ağı üzerinde 2015 yılı içerisinde 4500 noktada Ulaşım Etütleri işleri gerçekleştirilecektir. Ulaşım Etütleri İşleri kapsamında; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki yol ağında trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç-son etütleri, hız seyahat süresi etütleri ve kaza etütleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir. Bu faaliyetler, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir.

61 PH Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı nca İlgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde mevcut bilgi sistemleri geliştirilecek ve yeni bilgi sistemleri kurulacaktır. Sistemlerin işletilmesi ve sürekliliği sağlanacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalar: Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sisteminin kurulumu çalışmalarına devam edilecektir. Yol projelerinin elektronik ortamda depolanarak gerektiğinde kolaylıkla erişilebilmelerine imkan veren Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Üst yapı çalışmalarının coğrafi altlık üzerinden takibi sisteminin kurulumu gerçekleştirilecektir. Yıllar itibariyle yapılan üst yapı çalışmalarının coğrafi altlık ile entegre edilerek karar vericilere görsel olarak sunumu amaçlanmaktadır. Yol Bakım Araçları Takip ve Yönetim Sisteminin kurulumu gerçekleştirilecektir. Kış şartları veya başka nedenlerle kapanan yollarımızı açmak için kullanılan iş makinelerinin çalışmalarının izlenebilmesi için sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Mevcut Bilgi Sistemlerine ilişkin değişiklik talepleri karşılanacaktır. İlgili birimlerin taleplerine uygun şekilde gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılarak, kurumsal bilgi sistemlerinin, karayolu yönetim sistemlerinin ( Özel yük taşıma, EBAYS, İkmal stok, Makine, Bütçe, ihale izleme, Coğrafi tabanlı proje takip sistemi, Bakım Yönetim Sistemi, güzergâh analizi web ve mobil uygulamaları, Bitümlü Malzeme Takip Sistemi, Araç Takip Sistemi, Yol Envanter toplama sistemi v.b.) güncelleştirilmesi amaçlanmıştır. STRATEJİK HEDEF 3.3- Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti beş yıl içerisinde %10 arttırılacaktır. PH Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları ile Başkanlık bünyesindeki Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları yürütülecektir. PH Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. Bu Performans Hedefi kapsamında Eğitim Faaliyetleri, Tesis Bakım ve Onarım Faaliyetleri ve kurum çalışanlarına yönelik Sosyal Etkinlikler gerçekleştirilecektir. 1-Eğitim Faaliyetleri Eğitim Şubesi Müdürlüğünce, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Eğitim başlıklı 27. maddesine istinaden Genel Müdürlük görev alanına giren konularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği sertifikalı eğitim programları düzenlenmektedir.

62 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Kuruluşumuz merkez ve taşra teşkilatınca, hizmet içi eğitim programları kapsamında, 2015 yılında planlanan eğitimler; Birimler Kurs Sayısı 2015 Yılında Planlanan Hizmet İçi Eğitim Programı Eğitime Katılan Elemanlar Teknik İdari İşçi Toplam Eğitici Sayısı Toplam Ders Saati Merkez Bölgeler Genel Toplam Kurum dışı eğitim programları (kurs, seminer, konferans vb.) :2014 yılında 13 eğitim programına 73 elemanımız katılmıştır yılında da kurum dışı programlar için çalışmalar sürdürülmektedir. Staj Faaliyetleri: 2014 yılı IAESTE (Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği) Programı kapsamında; Lübnan, Filistin, Suriye, Tunus, Amerika dan 1 er kişi Irak tan 2 kişi olmak üzere toplam 7 yabancı uyruklu öğrenci stajlarını Kurumumuzda yapmıştır.2015 yılı için 9 yabancı uyruklu öğrenciye staj imkânı sağlanması planlanmaktadır. Kurumumuzda, Üniversite, Meslek Yüksek Okulu ile Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerine yaz stajı imkânı sağlanmaktadır. Yaz Stajları Üniversite Meslek Yüksek Okulu Mesleki ve Teknik Lise Toplam 2014 Yılı Uygulanan Yılı Planlanan Mesleki Eğitim Faaliyetleri: Lise ve dengi okullara, Eylül Haziran ayları arasında uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Eğitim Öğretim yılında, 790 öğrenci kontenjanımıza 103 öğrenci müracaat etmiş olup, eğitimlerini tamamlamışlardır Eğitim Öğretim yılı için ise 738 öğrenciye kontenjan ayrılmıştır. Kurum Dışına Düzenlenen Sertifikalı Eğitim Faaliyetleri: 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 27. maddesi kapsamında kurum dışına yönelik olarak 2014 yılı içerisinde düzenlenen 11 eğitim programına, 239 kişi katılmış ve başarılı olan 224 kişiye sertifika belgesi verilmiştir yılı içerisinde düzenlenmesi düşünülen 4 eğitim programına 80 kişinin katılması planlanmaktadır. Kamu kurumlarının düzenledikleri eğitim programları için talepleri doğrultusunda kurumumuzu ilgilendiren konularda ders vermek üzere eğitici görevlendirilmektedir yılında kurum dışından talep olması durumunda, imkânlar ölçüsünde eğitim programları düzenlenecektir. 2-Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyetleri 2014 yılında; Tesis onarımları projesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatımızdaki tesislerde engellilere yönelik çalışmalar, iş ve işçi güvenliği çalışmaları, deprem güçlendirme ve enerji tasarrufuna yönelik ısı ve su izolasyonu çalışmaları, doğalgaz dönüşümleri ve çeşitli bakım onarım işleri yapılmıştır.

63 2015 yılında; Tesis Onarımları projesi kapsamında merkez ve bölge tesislerimizde deprem güçlendirmesi, enerji tasarrufuna yönelik çalışmalar, doğalgaz dönüşüm çalışmaları, ısı ve su yalıtımları, çeşitli onarım işleri ile engelli çalışanlar ve aile bireylerine yönelik yaşam koşullarını iyileştirmek için açık ve kapalı alan çalışmaları yapılacaktır. 3- Sosyal Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz merkez binasında çalışan personelin katılımı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla yılda iki kere olmak üzere, personelimiz ve ailelerine Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği konserleri verilmektedir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce kurumlar arası futbol turnuvası ile Türk Telekom ca düzenlenen voleybol turnuvasına katılım sağlanmaktadır. Devlet Tiyatrolarından Personelimiz için seçilmiş oyunlara toplu olarak bilet alınmaktadır. Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek üzere, çalışanlarımız ile ailelerine teknik geziler düzenlenmektedir. Sosyal Etkinlikler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca bütçeden harcama yapılmadan yürütülmektedir. Sosyal Etkinlikler ile Eğitim Faaliyetine ilişkin olarak kurum çalışanlarının memnuniyetini belirleyen Performans Gösterge Değerleri 2015 Yılı içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü nce kurum çalışanları için düzenlenecek anket sonuçlarıyla belirlenecektir. STRATEJİK HEDEF 3.4 Kuruluşun araştırma, geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. PH Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Hedefimiz; Karayolu projesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, görev, yetki ve sorumluluk alanımız doğrultusunda teknik gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmelere hızla adapte olarak sektörümüzün öncü kuruluşu olmak, Hizmetlerimizi dinamik, çağdaş, dürüst, iş bilinci ve ahlakına sahip, tarafsız ve güvenilir olarak yürütmek, Güncel standartlara uygun cihaz ve metotlarla çalışmak, TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC standartlarına uyarak, Kalite Yönetim Sistemimizin şartlarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile sağlamak, Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, müşteri ve çalışanlarımızı memnun edecek kaliteyi yakalamaktır. Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı hizmet kalitesini artıran ve güvence altına alan Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon faaliyetlerine 2004 yılından bu yana TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO/IEC kalite yönetim standartları çerçevesinde devam etmektedir. Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon faaliyetlerinin, Bölge Müdürlükleri Araştırma ve Geliştirme Başmühendisliklerimizde de uygulanması amacıyla incelemeler yapılmış, bina altyapıları, cihazlar, ortam koşulları vb. etken durumlar göz önüne alınarak gerekli iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yönergesinin tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından 2012 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurularak Ar-Ge projesi başvuru çağ-

64 rılarına çıkılmıştır. Genel Müdürlüğümüz ile birlikte proje yürütmek isteyen üniversite, enstitü, kamu ve özel sektörden başvurusu alınmış projeler Ar-Ge niteliği, KGM nin Ar-Ge stratejik plan ve politikasına uygunluğu, KGM nin öncelikli araştırma alanları ile uyumluluğuna bakılarak, Ön Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Ön Değerlendirme aşamasını geçen projeler, ilgili Daire Başkanlıklarından uzmanlar, üniversitelerden akademisyenler ve özel sektörden uzmanların katılımları ile Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yönergesi kapsamında Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenmesine karar verilen 19 adet Ar-Ge Projesinin sözleşmeleri 2013 ve 2014 yıllarında imzalanmış ve projeler başlatılmıştır.2015 yılında çalışmalara devam edilecektir. Genel Müdürlüğümüz tarafından TÜBİTAK, 1007 Kodlu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında yürütülen 8 adet projenin 6 si sonuçlanmış, 2 adedi halen devam etmektedir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı 2013E no lu yılları arasında sonuçlanması beklenen Ar-Ge Projeleri Destekleme Projesi için TL ödenek ayırmıştır yılı için ayrılan ödenek TL dir. Avrupa Birliği 7. Çerçeve İşbirliği Özel Programı içinde Daha güvenli, maliyet etkin, çevre dostu yol altyapısı ve malzemeleri için Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş yeni etiketleme yönteminin geliştirilmesi proje adı ile Türkiye den Karayolları Genel Müdürlüğü, İspanya, Almanya, İsveç, Belçika, Fransa, Hollanda ve Polonya dan toplam 13 kurum, kuruluş, şirket veya araştırma merkezinin katıldığı ECOLABEL PROJESİ sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin amacı Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş, bütünsel, yenilikçi ve yaşam döngü mühendisliği kavramlarını mevcut ve gelecekte yapılacak yollarda ve yapı malzemelerinde (çevre, teknik, sosyoekonomik performanslar dikkate alınarak) entegre eden bir sınıflandırma metodolojisi oluşturmak olup süresi 36 aydır. Başlangıç tarihi 1 Ekim 2013 olan proje çalışmaları proje programına uygun olarak devam etmektedir yılında Karayolu sektörü ile ilgili Avrupa da en büyük işbirliği kuruluşu olan Avrupa Ulusal Karayolu Araştırma Laboratuvarları Forum (FEHRL) una üye olunmuştur. ABD, Güney Afrika, Avusturalya ve AB üyelerinin büyük bölümünü dahil 34 üyesi bulunan bu organizasyona üye olmakla birlikte farklı yol otoriteleri ile bir araya gelinerek ortak çalışma alanları belirleme ve böylece ülkeler arası ortak projeler yürütebilme, üye ülkelerin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi ve dokümanlara ulaşabilme, periyodik yapılan toplantılara katılarak alınan kararlara ortak olabilme imkanı sağlanmıştır. FEHRL ün katkılarıyla düzenlenen Avrupa Birliği 7. Çerçeve programı kapsamında yürütülmekte olan TRIMM (Tomorrow s Road and Infrastructure Monitoring and Management/ Yarının Yol Altyapısının İzlenmesi ve Yönetimi) Projesi Çalıştayı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 17 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Başkanlığımız ve Bölge Ar-Ge Başmühendisliklerimiz tarafından 2014 yılında 34 adet eğitim verilmiştir yılında 24 adedi Bölge Müdürlükleri için düzenlenen Ar-Ge Başmühendislikleri eğitimi olmak üzere 38 adet eğitim verilmesi planlanmaktadır.

65 2015 YILINDA VERİLECEK OLAN EĞİTİM / KURS ADI DÜZENLEYEN ADET Püskürtme Beton Kursu MERKEZ 1 Üstyapı Geliştirme Mühendisi Kursu MERKEZ 1 Üstyapı Yönetim Sistemi Eğitimi MERKEZ 1 Üstyapı Projelendirme Eğitimi MERKEZ 1 Geoteknik Projelendirme Kriterleri Eğitim MERKEZ 1 Tünel Projeleri Eğitimi MERKEZ 1 Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi MERKEZ 3 Kalite Yönetim ve Ar-Ge Bilgilendirme Eğitimi MERKEZ 1 TS EN ISO/IEC Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar, Bilgilendirme MERKEZ 1 Eğitimi Ön ve Kesin Proje Jeolojik-Mühendislik Jeolojisi Jeoteknik Hesap Modeli, Zemin/Kaya Yapı Etkileşimi Hesap MERKEZ 1 Modeli Kursu Tünellerde Yapım Aşamasında Karşılaşılan Jeolojik- Jeoteknik Problemler ve Çözüm Yolları Geliştirme Kursu MERKEZ 1 (Tünel Mühendisi Yetiştirme Kursu) Zayıf Zemin ve Heyelanlarda Yapılacak Jeolojik- Jeoteknik Çalışmalar ve Arazi Uygulamaları Kursu 1 AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ EĞİTİMLERİ BÖLGE 24 TOPLAM 38 STRATEJİK AMAÇ 4: KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği, konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. STRATEJİK HEDEF 4.1 Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. PH yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olanlarının ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi, Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi, Muhtelif tünel yapım projeleri, Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri ve muhtelif Köprü projelerinin emaneten veya ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 1-Yapımı Devam Eden Tünellerin İzlenmesi ve Denetimi : Yapımı devam eden Ovit tünelinin izlenmesi, hakedişlerin kontrolü, işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyet Ovit Tüneli' nin yapımını kapsamaktadır.

66 2-Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi: Yapımı devam eden köprülerin izlenmesi, hakedişlerin kontrolü, işlerin projesine uygun olarak yapılmasının sağlanması faaliyetleri yürütülmektedir. 3-Muhtelif Tünel Yapım Projeleri: Yatırım programındaki yollar üzerindeki yapılacak tünellere ait faaliyetleri kapsamaktadır. Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları İşin Adı :Kırık Tüneli ve Bağlantı Yolları Km si : Kesiminin Yapım İşi Yüklenici :PRAMİD+ AÇILIM+SEZA+YAPI STS İş Ortaklığı İhale Tarihi : Sözleşme Tarihi : İşe Başlama Tarihi : İşin Süresi :1.095 Gün İşin Bitiş Tarihi : İhale Bedeli : TL Proje Bedeli : TL İspir - Erzurum yolu üzerinde yapılacak olan Kırık Tüneli Projesi metre uzunluğunda çift tüplü tünel ile metre bağlantı yolları olmak üzere toplam metre uzunluğundadır. Proje mevcut güzergahı yaklaşık 33 km kısaltacaktır. Ovit Dağı Tüneli ve Kırık Tüneli tamamlandığında Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu arasındaki ulaşım kesintisiz bir şekilde sağlanacaktır. Yer teslimi yapılmış olup şantiye kurulum çalışmaları devam etmektedir. Eğribel Tüneli ve Bağlantı Yolları İşin Adı : Eğribel Tüneli ve Bağlantı Yolları Km si : Kesiminin Yapım İşi Yüklenici : MÖN İNŞ. Ve TİC. LTD. ŞTİ + ÖZALTIN İNŞ. TİC. Ve SAN. A.Ş. İhale Tarihi : Sözleşme Tarihi : İşe Başlama Tarihi : İşin Süresi : Gün İşin Bitiş Tarihi : İhale Bedeli : TL Proje Bedeli : TL Giresun İli dahilinde Dereli-Şebinkarahisar yolu üzerinde yapılacak olan Eğribel Tüneli Projesi metre uzunluğunda çift tüplü tünel ile m bağlantı yolları olmak üzere toplam m uzunluğundadır. Proje mevcut güzergahı yaklaşık 4,8 km kısaltacaktır. Yer teslimi yapılmış şantiye kurulum çalışmaları devam etmektedir.

67 4-Muhtelif Büyük Sanat Yapıları Yapım Projeleri: Yapımı devam eden özellikle bölünmüş yollar üzerindeki köprülerin yapımı çalışmalarını kapsamaktadır. Hasankeyf-1 Köprüsü Mardin ili Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali inşaatının tamamlanıp su tutulmasından sonra oluşacak rezervuar alanı içinde kalan yolların relokasyonu yapılacaktır. Hasankeyf yerleşkesi içinde yeralan relokasyon yollarının Dicle nehri geçişi için Hasankeyf-2 köprüsü ve kavşak geçişlerini sağlamak için Hasankeyf-1 köprüsünün yapımı amaçlanmıştır. Şehzadeler Viyadüğü DSİ göletini geçerek Amasya Çevre Yolunu tamamlayacak, bölgedeki ulaşımın daha rahat ve daha güvenli bir şekilde yapılmasına imkân verecek, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır. Daha önce şehir merkezinden yapılan geçişler artık şehir dışından yapılacaktır. Amasya Çevre Yolunun ile km.leri arasında kalan bölgede DSİ kuru göleti üzerinden planlanmıştır. Amasya Çevre Yolunun en önemli bağlantı parçalarından biridir. Amasya Çevre Yolundaki 490 m uzunluğunda ve 27 m genişliğinde 2x2 şeritli, dengeli konsol olarak projelendirilen Şehzadeler Viyadüğü ihalesi tarihinde TL bedelle yapılmış olup yapım çalışmalarına tarihinde başlanmıştır. Proje tutarı 37 Milyon TL olan % 76 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin tarihinde bitirilmesi planlanmış olup imalatlar devam etmektedir. 5-Köprü Projelerinin Emaneten Yapılması ve İhaleli Olarak Yaptırılması, Kontrolü ve Onaylanması: 2015 Mali yılında yapılacak olan köprülerden Sanat Yapıları Yapım Programında veya yolla birlikte ihale edilecek olanların projelerinin emanet ya da ihale yoluyla yaptırılarak tamamlanması faaliyetlerini kapsamaktadır Yılı içerisinde Devlet ve İl Yollarında bulunan 200 adet köprünün projesinin tamamlanması hedeflenmektedir. Hasankeyf-2 Köprüsü: Yapım çalışmaları devam etmekte olan Ilısu Barajı nın su tutmasından sonra, sular altında kalarak yeni yerleşkesine taşıtılacak Hasankeyf İlçesi nin çevre ile bağlantısını sağlıyacak olan Hasankeyf-2 Köprüsü, Batman - Midyat Devlet Yolu Hasankeyf Varyantı üzerinde yer alacaktır. Köprünün toplam boyu yaklaşık 1010 m dir. Proje onay aşamasındadır.

68 Subaşı Viyadüğü Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde Hopa Borçka (Cankurtaran Tüneli Dahil) Kesiminin yapım işi kapsamında proje çalışmaları devam eden Subaşı Viyadüğü, çift köprü olarak tasarlanmıştır. Köprünün toplam boyu ;Kuzey Taşıt Yolu 106 m, Güney Taşıt Yolu 120 m dir. Akyünlü Köprüsü Tunceli-Elazığ Devlet Yolunun Kontrol kesiminin 8. km.sinde yaklaşık uzunluğu 200 m. olan ve Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde olacak olan köprü, Mazgirt İlçesi ile Tunceli ilini bağlayacaktır. Köprü proje ihalesi 8. Bölge Müdürlüğümüzce yapılmış olup, köprünün uygulama projeleri 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Tohma Köprüsü Sivas Malatya Devlet Yolunda Tohma Çayı üzerinde mevcut Tohma Köprüsünün yanına yapılacaktır.mevcut Tohma Köprüsü çift köprü olup, karayolu köprüsü 11,5 m, demiryolu köprüsü 11,6 m üstyapı genişliğinde, boyu ise 517,5 m uzunluğundadır. Mevcut köprünün yanına yapılacak yeni köprü için aşağıdaki tabloda gösterilen 8 adet alternatif proje çalışılmış olup bunlardan 1A alternatifi yapılması en uygun proje olarak karar verlmiştir. Seçilen 1A alternatif proje için deprem hesapları yapılmaktadır. En kısa süre içerisinde, en ekonomik, en etkili ve bakım kolaylığı açısından en uygun deprem sönümleme aracı tesbit edilerek uygulama proje çalışmalarına devam edilecektir. Çamlıca Köprüsü Karayolu ulaşım sistemin-den kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Sınır Köprüleri Habur-3 Köprüsü TÜRKİYE ile IRAK arasında, Şırnak ve Dohuk ilinde sınırda bulunan Habur-1 ve Habur-2 köprülerinin arasındadır. Projesi, emanet olarak Sanat Yapıları Proje Şubesi Müdürlüğünce yapılan Habur-3 Köprüsü toplam m uzunluğunda, 2x3 trafik şeridine sahiptir. Yapım ihalesini, Şırnak Valiliğinin üstlendiği köprünün yapımına Eylül 2014 yılında başlanmıştır. İpsala Kıpi Köprüsü TÜRKİYE ile YUNANİSTAN arasında karayolu bağlantısını sağlayan İpsala/Kıpi Sınır kapısında bulunan köprü 1958 yılında yapılmıştır. Toplam uzunluğu 802 m olan 2x1 trafik şeridine sahiptir. İpsala/Kıpi Sınır kapılarının devamında her iki ülke kendi yollarını bölünmüş yol olarak yapmışlardır. Sınırda bulunan mevcut köprünün kapasitesi yetersiz kalmıştır. Köprü geliş ve gidiş olarak planlanmakta olup, 2x3 trafik şeridine sahip olacaktır. Köprü ile ilgili sondaj ve topoğrafik çalışmalar tamamlanmıştır.

69 PH Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir yılında Yol Yapım Dairesi Başkanlığımızca, sene başı bütçesi dâhilinde 500 km lik Bölünmüş Yol ve 500 km lik Tek Yolun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları tamamlanması hedeflenmiştir. Ancak; sene başı bütçesine ek ödenek dahil edilmesi halinde km lik Bölünmüş Yol ve 850 km lik Tek Yol (Güvenlik Yolları dâhil) olmak üzere toplam km lik yolun tamamlanması planlanmıştır. PH Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığınca 2015 yılında; Devlet ve İl Yollarında Yol Bakım-Onarım Faaliyetleri kapsamında(ek ödenek dâhilinde) toplam km asfalt yapım ve onarımı, km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama (BSK) yenilenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca çatlak dolgusu ve yalıtımı ile bitümlü koruyucu yüzeysel kaplamalarında yapılması planlanmaktadır.2015 yılı içi Bölge Müdürlüklerimizin talep ettiği bitüm miktarı ton dur. PH Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde; Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir yılında; Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı nca 3000 km Kamulaştırma plan üretimi, 1500 km Taşınmaz Mal Değerlemesi, 1500 km Güncel Plan Üretimi yapılması hedeflenmiştir. (Not: Taşınmazlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen bu faaliyet için Bütçede Bölge Müdürlüklerine (06)Sermaye Giderlerinden tahsis edilen Kamulaştırmalarda Bedel Artırımlarına İlişkin Hizmetler ödeneği, Performans hedefine dâhil edilmiştir.) STRATEJİK HEDEF 4.2 Geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi ve sismik onarım gerektiren köprülerin güçlendirilmesi önceliklendirilerek gerçekleştirilecektir. PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir. Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi sağlanacaktır.

70 Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı ınca yürütülecek faaliyetler: Sismik takviye projelerinin; emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi: Deprem açısından riskli alanlarda bulunan köprülerin gerekli analizlerinin yapılarak güçlendirme gerekenlerinin tespit edilmesi ve projelendirilmesi, devam edenlerin projesine uygun olarak yapılması ve geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi sağlanacaktır. Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi: Sismik takviye gerektiren ve geometrik standardı düşük köprülerin yeniden yapılması çalışmalarını kapsamaktadır. STRATEJİK HEDEF 4.3 Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. PH Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Yoğun trafik altındaki üstyapıda çeşitli bozulmalar (çatlaklar, oturmalar, tekerlek izleri vb.) meydana gelmektedir. Bu bozulmalar trafik ulaşım güvenliğini tehlikeye sokmakta olup, can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bu kayıpların yaşanmaması için bozulan üstyapının acilen onarılması ve/veya yenilenmesi gereği hâsıl olmaktadır. Bu kapsamda; İşletmeler Dairesi Başkanlığınca 2015 yılında 150 km otoyolun üstyapı iyileştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Milli Bütçeden Finanse Edilen Sismik Takviye Projeleri: Milli bütçeyle yapılmak üzere 2010 yılında ihalesi yapılan O1, O2, ve O3 Otoyolları (Kınalı Anadolu Kavşağı Arası) üzerindeki toplam (84 adet Köprü, 10 adet viyadük) 94 adet büyük sanat yapısının depreme karşı güçlendirme çalışmaları ile yine ihalesi 2010 yılında yapılan O4 Otoyolu (Çamlıca-Gümüşova Kavşağı arası) üzerindeki toplam 68 adet büyük sanat yapısının (49 Köprü, 15 Viyadük ve 4 adet Tünel) depreme karşı güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu projeler kapsamında yer alan toplamda yıllarında 108 köprü ve viyadükte çalışmalar tamamlanmıştır yılında; Sismik takviye işleri henüz yapılmamış 60 adet köprü ve viyadükte depreme karşı güçlendirme işlerinin ihalesinin yapılması, 5 adedinde de güçlendirme çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Ayrıca; Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin bakımı, onarımı ve yapısal takviyesi ile mühendislik ve müşavirlik hizmetleri işi kapsamında söz konusu köprülerin gelecekte de orijinal tasarım standartları seviyesinde hizmet verebilmeleri için yapısal iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmesi gerektiği ortaya çıkmış olup, yapılacak iyileştirme çalışmaları Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Bakımı ve Onarımı ve Yapısal Takviyesi Yapım İşi ile Mühendislik Müşavirlik

71 Hizmetleri İşi olarak 2010E DPT No ile Yatırım Programına alınmış ve 2015 Yılı yatırım ödeneği TL olarak tahsis edilmiştir. Bu iyileştirme yapım ihalelerine çıkabilmek için öncelikle iyileştirme tasarım projelerinin yapılması amacıyla tarihinde yapılan mühendislik müşavirlik hizmetleri, asma köprülerin bakımı, onarımı ve güçlendirilmesi konularında uzman PARSONS TRANSPORTATION GROUP INC. adlı firma tarafından yapılmış olup çalışmaların sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlara göre işin yapım ve yapım kontrollük ihalelerine çıkılmıştır. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin Büyük Onarımı ve Yapısal Takviyesi Projesi Yapım İşinin Sözleşmesi 25 Kasım 2013 tarihinde imzalanmış ve işe başlanmıştır. Yapım işinin Kontrollük ve danışmanlık işi ihale edilmiş, tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında; Boğaziçi Köprüsünde: 236 adet askı halatı değişimi (diyagonal olan askı halatları dikey hale getirilecektir.) Kulelerin güçlendirilmesi (Kuleler içten çelik levhalar ile güçlendirilecektir.) Tabliyenin bazı bölümlerinin tamiri ve güçlendirilmesi Üstyapı yenilemesi (Asfalt işleri) Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı sistem kurulması Elektromekanik işler (Asansör, kablolama vb.) FSM Köprüsünde: Boya işleri (Köprünün tamamen boyanması) Ana kablo ve ankraj odaları için korozyona karşı nem alıcı sistem kurulması gibi ana kalem işler gerçekleştirilecektir. İstanbul Çevre Yolları İle Otoyol ve Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprülerin Sismik Güçlendirme Çalışmaları Gerçekleşme Tablosu Köprü Dizayn-Uygulama Proje Sayısı Köprü Güçlendirme Yapım Sayısı 2005 Sonuna Kadar Biten 2006 Yılında Biten 2007 Yılında Biten 2008 Yılında Biten Yıllarında Biten Biten 2015 Yılında Devam Edip Yapılacak 2010 Sonuna Kadar Biten 2011 Yılında Biten 2012 Yılında Biten 2013 Yılında Biten 2015 Yılında Biten/Devam Eden 2016 ve Sonrası Yapılacak PH Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesini artırmak. KGM sorumluğunda olan işletmeye açık otoyolların bakım ve işletme çalışmaları İşletmeler Dairesi Başkanlığımızca yapılmaktadır kış döneminde otoyollarda yaklaşık 868 adet makine ekipman ve 894 adet (446 adet yüklenici eleman) sanat sınıfı personel ile kar ve buzla mücadele hizmeti yapılmıştır.

72 Otoyol Hizmet Tesisi 2014 yılı içerisinde; işletmeye açık otoyollar üzerindeki 5 adet otoyol hizmet tesisinin Yap-İşlet- Devret yöntemi ile, 5 adet otoyol hizmet tesisinin ise 2886 Sayılı Kanun uyarınca kiralama yöntemi ile ihalesi yapılmıştır. Otoyollarımız üzerinde bulunan 78 adet Otoyol Hizmet Tesisinden 49 adedi 3465 Sayılı Kanun uyarınca Yap-İşlet-Devret Modeli ile 29 adedi ise 2886 Sayılı Kanun uyarınca kiralama yöntemi ile hizmete açık bulunmaktadır. Otoyollarımız üzerinde 29 adet servis alanı ve 49 adet park alanı ile birlikte toplam 78 noktada hizmet verilmektedir yılında; işletmeye açık otoyollar üzerindeki 3 adet otoyol hizmet tesisinin Yap-İşlet- Devret ihalesinin tamamlanması, 4 adet otoyol hizmet tesisinin 2886 Sayılı Kanun uyarınca kiralama yöntemi ile ihale edilmesi hedeflenmiştir. Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Otoyol girişine müsaade edilen her türlü araç sınıfı OGS ve HGS ye abone olabilmektedir. Yatırım Programında yer alan projeler kapsamında Otomatik ve Hızlı Geçiş Sistemlerinin otoyollarda yaygınlaştırılmasına devam edilmiştir yılı sonu itibarıyla 158 OGS giriş, 179 OGS çıkış; 168 HGS giriş, 202 HGS çıkış gişesi hizmet vermektedir. Ücret Toplama Sistemleri 2014 yılı içinde; Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)kullanan araç sayısı , Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kullanan araç sayısı olmak üzere toplam araç otoyol ve köprülerden geçiş yapmıştır. Serbest Geçiş Sistemi 2014 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde gişe adaları kaldırılmış ve Otomatik Ücretlendirme Sistemi tesis edilerek işletmeye açılmıştır. Serbest Geçiş Sistemi ile ücret toplama noktalarında şerit tercihi yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Serbest Geçiş Sistemi kurulumu çalışmalarına Boğaziçi Köprüsü, Mahmutbey ve Çamlıca ücret toplama merkezlerinde başlanmıştır yılı sonuna kadar Boğaziçi Köprüsü, Mahmutbey, Çamlıca ve Seferihisar ücret toplama merkezlerinde hizmete girmesi planlanmaktadır. Otomatik Geçiş Sistemlerinin bakım çalışmalar periyodik olarak yapılmaktadır. PH Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı nca bu performans hedefi kapsamında; Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması, Yedek parça ve Lastik Temini, İşletme, Tamir, Bakım- Onarımı, Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini faaliyetleri gerçekleştirilecektir Mali Yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler doğrultusunda proje çalışmalarına devam edilerek, makine ikmal hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi hedeflenmiştir.

73 PH Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir yılı yatırım programında yer alan ve Yol Yapım Dairesi Başkanlığı bünyesinde planlanan Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir. PH Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir kış döneminde; toplam km uzunluğundaki Devlet ve İl Yolunun %95 ini oluşturan km yolda kar ve buz mücadelesi yapılmıştır. Bu mücadelede ton tuz ve m 3 agrega kullanılmıştır. Devlet ve İl Yolları üzerindeki tek tüp ve çift tüp (gidiş ve geliş ayrı ayrı alınarak) tünellerin toplam uzunluğu m dir. Tünel Bakım İşletme Hizmetleri; Devlet ve İl Yolları üzerinde kontrol merkezi olan Grup Tüneller ile 500 m den uzun ve kontrol merkezi olan her tünel için kurulan Tünel Bakım İşleme Şeflikleriyle yürütülmektedir. STRATEJİK HEDEF 4.4. Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergahlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergahlar geliştirilecektir. PH Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. Çalışmalar Yol Yapım Dairesi Başkanlığınca yürütülecektir. STRATEJİK HEDEF 5.1 Yol Boyu Gelişim ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır. PH KGM sorumluluğundaki otoyollarda, yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılarak uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. İşletmeler Dairesi Başkanlığı nca 2015 yılında; Mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda 2 milyon adet fidan dikilmesi, Otoyol Hizmet Tesislerine 3 adet Atık Su Arıtma ve Çevre Koruma Sisteminin ihalesinin yapılması planlanmıştır. STRATEJİK HEDEF 5.2. Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

74 PH Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır yılında; Yol ve malzeme ocakları için 100 adet ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması, 25 adet Emisyon raporu hazırlanması planlanmaktadır. 592 km yol kesimine ait Gürültü Haritası hazırlama çalışmaları ihaleli olarak tamamlanacaktır. Ayrıca 50 km yol kesimi için gürültü haritası hazırlanması planlanmaktadır. STRATEJİK HEDEF 5.3. Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır. PH Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir. Bakımevleri İnşaatı Projesinde; Gelenbe(Manisa),Doğubeyazıt(Ağrı),Nissibi köprüsü(siverek) bakımevleri yatırım programına alınmış olup projeleri hazırlanarak inşaatlara başlanacaktır. Şube Tesisleri İnşaatı Projesi kapsamında; 93.Şube(Mardin)şefliği tesisleri tamamlanmış, 42. Şube (Kızılcahamam),45.Şube(Polatlı),65. Şube (Yozgat),77. Şube (Ordu),79. Şube (Boyabat), 101. Şube (Gümüşhane),102. Şube(Artvin),103. Şube(Rize),105. Şube(Çağlayan),164.Şube(Erzincan)şeflikleri tesislerinin yapımı devam etmektedir Şube(Iğdır), 162. Şube(Zara) Şube tesislerinin uygulama projeleri tamamlanmış, 2015 yılı yatırım programında değerlendirilecektir. Merkez ve Bölge Tesisleri İnşaatı Projeleri kapsamında 5.Bölge (Mersin) ile 18.Bölge(Kars) Müdürlükleri yeni tesisleri tamamlanmış, 11. Bölge (Van) Müdürlüğü yeni tesislerinin inşaatı, 8.Bölge(Elazığ) lojman tesisleri inşaatı ile Genel Müdürlük ek idare binası inşaatı devam etmektedir. 2.Bölge(İzmir) Müdürlüğü yeni tesislerinin ihalesi yapılmıştır.9.bölge(diyarbakır) Müdürlüğü yeni tesisleri için proje ihalesi yapılmış çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca; Tesis Onarımları projesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatımızdaki tesislerde engellilere yönelik çalışmalar, iş ve işçi güvenliği çalışmaları, deprem güçlendirme ve enerji tasarrufuna yönelik ısı ve su izolasyonu çalışmaları, doğalgaz dönüşümleri ve çeşitli bakım onarım işleri yapılacaktır. STRATEJİK HEDEF 5.4. İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir. PH Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmeye ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir.

75 Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS) Faaliyetleri 1-Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS) çalışmaları kapsamında, ileri teknoloji ürünü profilometre ve sürtünme ölçüm cihazı ile 2014 yılında da yol performans ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca Üstyapı Yönetim Sistemi ile ilgili 2014 yılında hizmet ihalesi olarak imzalanan Üstyapı Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İşi kapsamında da bilgisayar programlarının güncelleştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 2-Söz konusu proje ile ÜYS kapsamında elde edilen tüm bilgilerin, yol envanter verilerinin girilebildiği, analiz edilip raporlanabildiği ve bakım-onarım önceliklerinin belirlenebildiği ağ tabanlı bir yazılım geliştirilmiştir. Yazılımının güncellenmesi çalışmaları ve Üstyapı Yönetim Sistemi el Kitabının hazırlanması çalışmaları yapılacaktır. 3-Ayrıca karayollarında buzlanmayı önleyici ve buz çözücü çözelti ve/veya dispersiyonların yerli olarak geliştirilmesi, çevre ve iklim koşullarına göre performans kriterlerinin belirlenmesi amacıyla TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı kapsamında 2013 yılı içerisinde 112G065 numarası ile Kalsiyum Klorür Üretim Teknolojisi ve Sıvı Buz Önleyici/ Çözücü Malzemenin Geliştirilmesi başlıklı Ar- Ge projesi, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacına yönelik olarak TÜBİTAK tarafından tarihinde başlatılmıştır. Proje süresi 36 aydır. Bu proje ile; Yerli imkânlarla geliştirilecek olan buzlanmayı önleyici ve buz çözücü çözelti veya dispersiyonlar, ülkemiz koşullarında üretilebilir hale getirilerek, bu alanda yurt dışına bağımlılık azalacaktır. Karayollarında kış aylarında "Buzlanma" nedeniyle can kayıplı önemli kazalar olmaktadır. Trafik kaza oranlarının düşmesiyle, can ve mal kaybında azalma sağlanacaktır. Üretilecek olan buzlanmayı önleyici ve buz çözücü çözelti ve/veya dispersiyonlar; farklı iklim koşullan ve bölgeler (eğimli yol, köprü, viyadük ve tüneller gibi kritik bölgeler) için kullanılabilecek, (-20 ve -40 C arasında etkin) nitelikte olacaktır. Geliştirilecek olan sıvı buz çözücü/önleyiciler, çevre ve korozyon problemi oluşturmayacak, tüm yol şartlarında kullanılabilir olacak, asfalt, beton ve metal aksama olumsuz bir etkisi olmayacaktır. Katı tuzların yola, metal aksamlara verdiği zararın giderilmesi sonucu yol-bakım masrafları azalacaktır. Katı tuza göre uygulama kolaylığı nedeniyle işçilik, zaman ve araç kullanımında tasarruf sağlayacaktır. Proje süresince elde edilen verilerin kullanılması ile KGM Teknik Şartnamesine performans kriterlerinin dâhil edilerek revizyonunun yapılması işlemlerine veri sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF 5.5. Tarihi Köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. PH Ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması veya yaptırılması envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır.

76 Hem kültür tarihi hem de teknoloji tarihi açısından büyük önem arz eden Tarihi köprülerin belgelenmesi, korunarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışma programında yer alan Tarihi köprülere ait Restorasyon Uygulama Projelerinin (716 no lu ilke kararı gereği diğer kurumlardan gelenler de dâhil) hazırlanmasının sağlanması, Genel Müdürlük tarafından incelenip onaylanarak Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulması, kurul toplantılarına katılım, gerekli izinlerin alınması ve çalışma programına göre tarihi köprülerin Kurul onaylı Restorasyon Uygulama Projeleri doğrultusunca Restorasyon Uygulamalarının yürütülmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aralık 2014 tarihi itibari ile envanterde kayıtlı tarihi köprü sayısı 1772 dir. Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi ile muhtelif tarihi köprülerin onarımı faaliyetleri için 2015 yılı senebaşı bütçesinden TL tahsis edilmiştir Yılında Devam Eden Restorasyon Uygulama Çalışmaları 2015 Yılı Tarihi Köprüler Çalışma Programında; 179 Adet Restorasyon Uygulama Projesi İşi, 235 Adet Restorasyon Uygulama İşi yer almaktadır Yılında mevcut ödeneklerle 30 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama projelerinin, 15 adet tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmiştir. Tarihi Kesikköprü / SİVAS Sivas ili, Eski Sivas- Kayseri Yolu nda bulunan 326m uzunluğundaki Selçuklu Dönemi eseri köprüde; 2011 yılında başlayan restorasyon uygulama çalışmaları halen devam etmektedir. Tarihi Buzlupınar Ahşap Köprüsü / Rize Rize ili, Çayeli İlçesinde bulunan 25m uzunluğundaki Osmanlı Dönemi eseri ahşap köprüde; 2014 yılında başlayan restorasyon uygulama çalışmaları halen devam etmektedir. Köprünün Yıkılmadan Önceki Durumu

77 Ilısu Barajı Ve HES Projesi Etki Alanı İçinde Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme Ve Koruma Çalışmaları / BATMAN, SİİRT, DİYARBAKIR Genel Müdürlüğümüz Çalışma Programı Enerji Sektörü Yatırımları altında yer alan Ilısu Barajı ve HES Projesi Etki Alanında Kalan Tarihi Köprüleri Belgeleme ve Koruma Çalışmaları işi kapsamındaki 11 adet tarihi köprüden 4 adeti 2014 yılında, 3 adeti ise 2015 yılı mart ayı itibari ile tamamlanmıştır. Tarihi Hasankeyf (Artuklu) Köprüsü de dahil olmak üzere 3 adet Tarihi Köprüde ise Restorasyon Uygulama Çalışmalarına 2015 yılı içinde de devam edilmesi planlanmaktadır. Yurt Dışında Devam Eden Restorasyon Uygulama Çalışmaları: Sokulu Mehmet Paşa Köprüsü 16. yy / BOSNA-HERSEK Bosna-Hersek in Sırp Cumhuriyeti bölgesindeki Vişegrad şehrinde, Drina Nehri üzerinde bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa adına Mimar Sinan tarafından yılları arasında 12 gözlü olarak inşa edilmiş olan köprünün uzunluğu toplam 229m olup, genişliği 7,25 metredir. Köprünün Restorasyon Uygulama Projelerinin; Kontrollük ve Müşavirlik Hizmetleri TİKA ile imzalanan protokol doğrultusunca KGM tarafından gerçekleştirilmiş olup, 2010 yılında onaylanmıştır. Restorasyon Uygulamasına ait kontrolluk hizmetleri ise yine Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan Tarihi Sokollu Mehmet Paşa (Drina) Köprüsü nde restorasyon uygulama çalışmalarının 2015 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.

78 YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) PROJELERİ ( ) YAP-İŞLET-DEVRET (YİD) PROJELERİ

79 YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ 1-Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil) Otoyolu Proje Bilgileri İhale Tarihi: 09 Nisan 2009 Sözleşme Tarafları İdare: Karayolları Genel Müdürlüğü Görevli Şirket: Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. Sözleşme Yürürlük Tarihi: 15 Mart 2013 İşe Başlama Tarihi: 05 Nisan 2013 Sözleşme Süresi (Yapım + İşletme): Uygulama Sözleşmesi nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 22 Yıl 4 Ay dır. Yapım Süresi: Uygulama Sözleşmesi nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 Yıl dır. Toplam Yatırım Tutarı: TL dir. Müşavir Firma: Yüksel Proje-Emay-Chodai İş Ortaklığı Proje Güzergâhı Güzergâh Ana Gövde Boyu: 384 Km. Bursa Çevre Yolu (Trafiğe Açık) : 21 Km. Toplam: 405 Km. Bağlantı Yolları: 49 Km. Kavşak Kolları: 140 Km. Yan Yollar: 26 Km.

80 İzmit Körfez Geçişi Köprüsü Projenin başlangıç noktası Gebze olup; Dilovası ile Hersek Burnu arasında yer alan İzmit Körfezi ni, uzunluğu yaklaşık 3 Km olan Asma Köprü ve her iki taraftaki viyadükler ile geçen Otoyol, Orhangazi ve Gemlik yakınlarından geçerek Ovaakça kavşağı ile Bursa Çevre yoluna bağlanmaktadır. Proje tamamlandığında, Proje bünyesindeki İzmit Körfez Geçişi Asma Köprüsü, dünyanın sayılı büyüklükteki asma köprülerinden biri olacaktır384 km otoyol ve 49 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 km uzunluğundadır. Yapım süresi sonunda işletmeye açılacak toplam yol uzunluğu = 454 km olacaktır yılı sonu itibariyle,; Asma Köprünün çelik kule montaj imalatları tamamlanarak +252 kotuna ulaşılmış olup ana kablo çekimi için kedi yolu (catwalk) montajı devam etmektedir. Kuzey ankraj ve Güney ankraj, beton imalatları ana kablo çekildikten sonra yapılacak iki segmentin haricinde tamamlanmıştır. Proje kapsamındaki Samanlı Tüneli'nde 4 aynada da tünel kazı çalışmaları tamamlanmış olup elektrik, eloktromekanik işleri devam etmektedir. Selçukgazi Tüneli'nde kazı çalışmalarında sağ tüpte 1050 m, sol tüpte 988 m ilerleme sağlanmıştır. Belkahve Tüneli nde tünel kazısı çalışmaları 4 aynada devam etmekte olup sol tüpte 1574,76 m, sağ tüpte 1484,08 m ilerleme sağlanmıştır. Yaklaşık 1380 m, uzunluğundaki güney yaklaşım viyadüğünün, itme sürme yöntemi ile tek seferde sürülecek 1100 m.lik kısmının 840 m.lik bölümünün itme-sürme işlemi tamalanmıştır. Müşavirlik Hizmetleri Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu İşinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmetleri ihalesi tarihinde yapılmıştır. İhale neticesinde en uygun teklifi veren Yüksel Proje-Emay-Chodai İş Ortaklığı olmuştur. Müşavir firma tarihinde işe başlamıştır.

81 2-Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi Proje Bilgileri Yolun Uzunluğu ve Standardı: 60 Km Otoyol 35 Km Bağlantı Yolu İhale Tarihi: 20 Nisan 2012 Görevli Şirket: ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş Sözleşme Tarihi: 28 Mayıs 2013 Sözleşme Yürürlük Tarihi : 13 Mayıs 2014 İşin Süresi: 10 Yıl 2 Ay 20 Gün (Yapım + İşletme) 3. Boğaz Köprüsü Maliyeti : 1,442 Milyar TL Müşavir firma: Yüksel Proje - Chodai İş Ortaklığı Proje Güzergâhı Kuzey Marmara ( 3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi Odayeri Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Kesimi İşi; 1. Odayeri - Paşaköy arasında 60 km lik 2x4 şeritli ana otoyol, Yavuz Sultan Selim Köprüsü

82 2. Bu güzergâh üzerinde İstanbul Boğazını Garipçe Poyrazköy arasındaki 1408 m. ana açıklığı asma ve eğik gergili hibrit bir sistemle geçecek, 2x4 otoyol ile 2x1 demiryolu geçişi sağlayacak 3. Boğaz Köprüsü, 3. TEM otoyolu ile bağlantıları sağlayacak olan Avrupa yakasında 22 km lik 2x4 şeritli Mahmutbey Odayeri, Asya yakasında ise 13 km lik 2x4 şeritli Çamlık Reşadiye Bağlantı Otoyollarının projelendirilmesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesini kapsamaktadır. Müşavirlik Hizmetleri Kuzey Marmara ( 3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Otoyolu Projesi Odayeri Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dâhil) Kesimi İşinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmetleri ihalesi tarihinde gerçekleştirilmiş olup müşavir firma Yüksel Proje Chodai İş Ortaklığı ile tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Projenin Mühendislik Hizmetleri Proje ve yapım çalışmaları devam etmekte olup kredi temin işlemleri tamamlanmıştır. Kredi Anlaşması tarihinde imzalanarak sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yapılan Çalışmalar 2014 Yılsonu İtibariyle ; 109 adet menfez ve 7 adet altgeçit, 2 adet üstgeçit tamamlanmıştır. 32 adet viyadük ile 18 adet altgeçit, 3 adet dere köprüsü ve 28 adet üstgeçitte betonarme imalatlarla, çelik tabliye fabrika imalatları devam etmektedir. Avrupa Yakası nda ilk çelik tabliye montajı tamamlanmıştır. Eğik askı kablo fabrika imalatları devam etmekte olup, sevkiyatları başlamıştır. Ana kablo fabrika imalatları tamamlanmış olup kablonun sevkiyat başlamıştır. Ayrıca 31 adet menfez ile Riva ve Çamlık tünellerinde çalışmalar sürdürülmektedir. (Riva giriş ve çıkış ile Çamlık çıkış portalları tamamlanmış, Riva tüneli kazı işleri tamamlanarak kemer betonu imalatı başlamıştır. Tünel ima latları çeşitli aşamalarda devam etmektedir.) 3. Boğaz Köprüsü temel şaft kazıları ve temelleri tamamlanmış, kuleler Avrupa Yakası nda 292 m, Asya Yakası nda 288 m yüksekliğine ulaşmıştır. Her iki yakada da deniz seviyesinden +300 m kotuna ulaşılmıştır. Bunu izleyen aşamada kule semer döşemesi betonarme imalatına başlanmış ve tamamlanmıştır. Böylece kulelerde her iki yakada deniz seviyesinden +304,50 m kotuna ulaşılmıştır. 3-İzmir-Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli Projesi Proje Bilgileri Yolun Uzunluğu ve Standardı: 4,08 km Tünel+2,50 km Bağlantı Yolu Toplam 6,5 km. 2x2 şeritli Devlet Yolu Tünel: Sağ Tüp: 4074m, Sol Tüp:4080 m (Aç-kapa yapıları dahil) İhale Tarihi: Sözleşme Tarihi: Sözleşme Süresi: 12 Yıl 11 Ay 11 Gün Yapım Süresi: 3 Yıl Sözleşmenin Yürürlüğü: İşin Bitim Tarihi:

83 Proje Güzergâhı İzmir Manisa Yolunun 9,4. km sinde (Ankara-İstanbul Ayrımındaki Bornova Kavşağına olan mesafe) proje başlamaktadır. Projenin toplam uzunluğu 6,48 km olup 2x2 Bölünmüş Yol standardındadır. İzmir tarafında 1,54 km bağlantı yolu ile 3,97 km uzunluğundaki Tünele girilmekte ve sonrasında 0.97 km bağlantı yolu ile mevcut yola bağlanılmaktadır. Sabuncubeli Tüneli Sol tüp 4080m, Sağ tüp ise 4074m olup (aç-kapa yapıları dâhil) 2 şeritli çift tüp tünelden oluşmaktadır. Projenin Mühendislik Hizmetleri İzmir-Manisa Devlet Yolu Sabuncubeli Tüneli Yap İşlet Devret Modeli İle Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti İşinin Sözleşmesi tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü İle Temelsu Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ile yapılmış olup, ihale bedeli TL dir. İzmir Portalı

84 Yapılan Çalışmalar 2014 Yılsonu İtibariyle ; İzmir Manisa Devlet Yolunun 9,4 üncü km sinde (Ankara-İstanbul Ayrımındaki Bornova Kavşağına olan mesafe) başlamaktadır. Projenin toplam uzunluğu 6,48 km olup 2x2 Bölünmüş Yol standardındadır. İzmir tarafında 1,54 km bağlantı yolu ile 3,97 km uzunluğundaki Tünele girilmekte ve sonrasında 0.97 km bağlantı yolu ile mevcut yola bağlanılmaktadır. Sabuncubeli Tüneli Sol tüp 4080 m, Sağ tüp ise 4074m olup (aç-kapa yapıları dâhil) 2 şeritli çift tüp tünelden oluşmaktadır yılında çalışmalara başlanan Tünelde yapılan çalışmalarda; Tünelin İzmir tarafında sağ tüpte m ye, sol tüpte m ye ulaşılmıştır. Tünelin Manisa tarafında, sol tüpte 70 m ye, Sağ tüpte ise 223 m ye ulaşılmıştır.

85 ULUSLARARASI YOL GÜZERGÂHLARI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

86 ULUSLARARASI KARAYOLU FAALİYETLERİ Türkiye nin Uluslararası Karayolu Koridorları Uluslararası Karayolu Koridorları Türkiye Dahilindeki Uzunluğu (km) Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu (Trans European Motorway- TEM) 6940 E-Yolları Ağı Ana Trafik güzergâhları için Avrupa Anlaşması (AGR) 9353 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Economic Cooperation Organization- ECO) 9987 Pan-Avrupa Koridor ve Alanları (Pan-European Korridors and Areas) 261 Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaşım Koridoru (Transport Corricor for Europa, Caucasia and Asia) (TRACECA) Avrasya Ulaştırma Bağlantılar (Euro-Asian Transport Links)BM/İç Kara Ulaşım Komitesi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ( Black Sea Economic Cooperation- BSEC) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN/ ESCAP )

87 Trans - Avrupa Kuzey - Güney Otoyolu Projesi (Trans- European North- South Motorway- TEM) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu nun (BM/AEK- UN/ECE) teknik ve idari desteğiyle 1977 yılında kurulmuş bir alt bölgesel işbirliği projesi olan Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu (TEM) Projesi, Avrupa ulaştırma tarihinde en eski ve en gelişmiş bölgesel altyapı projelerinden biridir. 14 üye ülke (Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Türkiye) ve dört gözlemci statüde ülkeden (İsveç, Ukrayna, Sırbistan ve Karadağ) oluşan TEM Projesi, batıda Avrupa Birliğinin Trans-Avrupa Yol Ağına ulaşırken, doğuda ve güney-doğuda Kafkasya ve Batı Asya nın karayolu sistemleriyle doğrudan bağlantılar sağlamaktadır. Azerbaycan üyelik aşamasındadır. Baltık, Adriyatik, Ege, Doğu Akdeniz ve Karadenizi bağlayan, bölünmüş ve her bir yönde en az iki şeritli, yüksek fiziki ve geometrik standartlara sahip güvenli, kesintisiz ve konforlu trafik hizmeti veren modern bir otoyol ve ekspresyol sisteminin inşası ve yönetimiyle bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen TEM Projesi, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin Trans- Avrupa Ağları ile büyük oranda örtüşmektedir. TEM yol ağının geçtiği katılımcı ülkelerin Avrupa ulaştırma altyapısının bir parçası olarak kabul edilmesi, Avrupa Birliği entegrasyonu ve genişlemesi amacıyla sürdürülen çabalara bağlı olarak, TEM altyapı ihtiyaçlarının belirlendiği ve bu ihtiyaçlara yönelik planların yer aldığı TEM&TER (Trans- European Railway) Master Plan çalışması 2003 yılında başlatılmış ve 2005 yılında tamamlanmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre TEM ve TER ana hatları belirlenerek bu hatlar üzerindeki yatırım ihtiyaçları ve öncelikli projeler tespit edilmiştir. TEM&TER Master Plan çalışmasının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları ise 2008 yılında başlamış ve 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Bu süreç içinde ülke uzmanlarından Proje İzleme Grubu oluşturularak

88 TEM&TER Projelerinin Avrupa Ulaştırma altyapısına entegrasyonunun sağlanmasında önemli bir aşama kaydedilmiştir. Master plan projelerinin izlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir. Toplam uzunluğu tarihi itibariyle Km olan TEM Projesi yol ağının ülkemiz sınırları içinde kalan bölümü 2014 yılı sonu itibarıyla yaklaşık Km. olup, bu uzunluk tüm TEM ağının yaklaşık %28 ini oluşturmaktadır. Proje, Türkiye sınırları içerisinde Kapıkule Sınır Kapısından başlayıp, doğuda Sarp, Gürbulak sınır kapılarına, güneyde Cilvegözü ve Habur sınır kapılarına ulaşmaktadır. TEM Projesi kapsamında yer alan yollarımızın büyük bölümü aynı zamanda Uluslararası E-Yolları ağının bir parçasıdır. E-Yolları / Ana Trafik güzergâhları için Avrupa Anlaşması (AGR) İkinci Dünya Savaşından sonra 16 Eylül 1950 de Cenevre de Uluslararası Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Deklarasyonu (AGR) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UN/ECE) BM/AEK tarafından hazırlanmıştır. Türkiye, AGR Uluslararası Yol Ağının Güneydoğu Avrupa uzantısında yer almaktadır. AGR hükümlerine göre Avrupa dan Türkiye ye iki ana arter girmektedir. Bunlar Bulgaristan sınırından (Kapıkule) giren E-80 ile Yunanistan sınırından (İpsala) giren E-90 numaralı arterlerdir. Bu iki ana güzergâh Anadolu üzerinden Türkiye nin güney ve Doğu sınırındaki Ortadoğu ve Asya uluslararası yol ağlarına ulaşmaktadır. BM/AEK E yollarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine uzanması amacıyla yoğun olarak çalışmış ve o bölgede de E yolları ağları oluşturmuştur. Türkiye, AGR Uluslararası Yol Ağının Güneydoğu Avrupa uzantısında yer almaktadır. AGR hükümlerine göre Avrupa dan Türkiye ye Doğu-Batı yönünde üç ana arter girmektedir. Bunlar Bulgaristan sınırından (Kapıkule) giren E-80,Yunanistan sınırından (İpsala) giren E-90, Romanya nın Varna Limanından gelip Samsun dan giren E-70 nu-

89 maralı arterlerdir. Ayrıca Kuzey-Güney Yönündeki ana arterimiz olan E-95 Ukrayna nın Odessa Limanın gelip Samsun dan girerek Merzifon da son bulmaktadır. Doğu-Batı yönünde üç, Kuzey- Güney Yönündeki bir adet ana güzergâh Anadolu üzerinden Türkiye nin Güney ve Doğu sınırındaki Ortadoğu, Kafkasya ve Asya uluslararası yol ağlarına ulaşmaktadır. Ülkemizdeki E-Yolları ağının artırılmasının Avrupa Birliği uyum süreci açısından yararlı olacağı düşünülerek yeni güzergâhlar tespit edilmiş ve bu güzergâhların E-Yolları ağına alınması önerilmiştir. Bu uzatma önerileri, İç Ulaşım Komitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Karayolu Taşımacılığı Çalışma Grubu toplantılarında kabul edilmiş olup Ülkemizdeki E-Yolları uzunluğu toplam km ye ulaşmıştır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı -EİT (ECO) EİT Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulmuş bir işbirliği örgütüdür. Daha sonra üye sayısı 10'a yükselmiştir (Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan). ECO ulaştırma güzergâhları ile üye ülkeler arasında bir ağ oluşturulması ve bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir. Belirlenen güzergâhlar uluslararası kabul gören genel standartlara uygun olmalıdır. Türkiye deki ECO güzergâhlarının büyük bir bölümü son yıllarda asfalt kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmüştür. Yatırım Programı çerçevesinde bazı kesimlerde de standart yükseltme çalışmaları devam etmektedir.ülkemizdeki ECO güzergâhları ECO ülkelerini Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerine bağlayan en kısa ve yüksek standartlı karayolu güzergâhlarıdır yılı Mayıs ayı itibariyle ECO Sekretaryasınca ECO Transit Karayolları Haritası hazırlanmış ve üye ülkelere dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu haritada Ülkemizin ECO karayolu güzergâhı uzunluğu yaklaşık km dir. Kuruluşumuz Ulaştırma Bakanlığı ya da Dışişleri Bakanlığı nın talepleri üzerine Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantılarına katılım sağlamaktadır. Aktif katılım Ulaştırma ve Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

90 Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA) 8 Eylül 1998 tarihinde, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan ın da katılımıyla toplam 12 ülkenin Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından, Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridorunun Geliştirilmesi İçin Çok-Taraflı Temel Anlaşma(MLA) imzalanmış olup, bu anlaşma TRACECA Programının uygulanmasına temel teşkil etmektedir. Türkmenistan Tacis-TRACECA Programına katılımcı olmakla birlikte, MLA ya taraf değildir yılında İran da MLA yı imzala mış ve TRACECA üyesi olmuştur. TRACECA İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla çok modlu ulaşım için şekillendirilen ve geliştirilen bir doğu-batı koridorudur yılında, çok taraflı Temel Anlaşmanın (MLA) hükümlerini uygulamak ve tamamlamak için TRACECA Hükümetlerarası Komisyonu (IGC), 2001 yılında ise IGC nin yürütme organı olarak görev yapan IGC TRACECA Daimi Sekreterliği (PS) Azerbeycan / Bakü de kurulmuştur. Daimi Sekreterliğin her üye ülkede Daimi temsilcileri (Ulusal Sekreterlikler) bulunmaktadır (www.traceca.org.tr, TRACECA Türkiye karayolu ağının toplam uzunluğu km dir.

91 Avrasya Karayolu Bağlantıları (Euro Asian Transport Linkages-EATL) Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin BM/AEK ya üye olmalarıyla birlikte BM/AEK İç Ulaştırma Komitesi nde Avrasya Karayolu Bağlantıları Projesi (EATL) gündeme gelmiştir. EATL kapsamında Asya daki ana bölgelerin Pan Avrupa Ulaştırma koridorları ile bağlantılarını sağlaması hedef olarak belirlenmiş ve bu hedef doğrultusunda büyük ölçekli altyapı yatırımlarından önce, ulaşımı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması benimsenmiştir. Bu çerçevede, Avrasya bağlantılarının geliştirilmesinin planlanması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesi temel alınarak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK-UN-ECE) ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu nun (UN-ESCAP) ile yakın işbirliği içinde Avrasya Ulaştırma Bağlantıları nın planlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır. EATL Projesinin dönemini kapsayan I. Aşaması UN-ECE ve UN-ESCAP ortak girişimi olarak başlamıştır. Bu aşamada üye ülkelerin Ulusal Odak noktaları ile yapılan çalışmalar sonucunda karayolu güzergahları tespit edilmiş ve bunların gelişimine ait öncelikler tespit edilmiştir. Projenin dönemini kapsayan II. Aşamasında uzmanlar grubu iki kıtayı bağlayan dokuz adet karayolu ve demiryolu koridoru seçmiş olup üye ülkelere ait 311 adet projenin maliyetleri belirlenmiştir. EATL Projesinin dönemini kapsayan III. Aşamasındaki belirlenen hedefler ise EATL karayolu bağlantılarını operasyonel hale getirmek olup, altyapı projelerinin finansmanın kolaylaştırılmasının yanı sıra Avrupa ile Asya arasındaki kara taşımacılığında sınırları geçerken fiziksel ve idari darboğazların kaldırılmasıdır. Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye Avrasya Ulaştırma Bağlantılarının tesis edilmesi sürecinde önemli rol oynamaktadır. Proje nin I. ve II. Aşama çalışmaları sonucunda Ülkemiz hem E Yolu hem de A Yollarımızdan oluşan km uzunluğundaki karayolu ağı Türkiye Avrasya Karayolu Ağı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yaklaşık 208 km uzunluğundaki Filyos ve Çandarlı liman bağlantıları da Avrasya Karayolu Ağı için önerilmiştir.

92 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Karayolu Ağı (Black Sea Economic Cooperation-BSEC Highway Network) 25 Haziran 1992 de İstanbul da Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Zirvesi Deklarasyonu imzalanmıştır. İşbirliğinin ana hedefi, bölgede ulaşım ağı ve gelişimi için gerekli zemini oluşturmaktır. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerin karayolları üzerindeki taşımacılığın kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan Mutabakat Zaptının 2003 yılında yürürlüğe girmesine Türkiye nin Dönem Başkanlığında karar verilmiştir. Türkiye nin Dönem Başkanlığı sürecinde KEİ Eylem Planı hazırlanmıştır. Sözkonusu plan KEİ ülkelerinde taşımacılığın kolaylaştırılması amacıyla tüm ulaşım türlerinde iyileştirmeler yapılmasını, çevreye duyarlı, ulaşımda harmonizasyon sağlanmasını hedeflemektedir Mart 2006 tarihlerinde Bükreş te yapılan KEİ Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısı Raporunun 42. paragrafına dayanılarak Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı tarafından Karadeniz Çevre Karayolu oluşturulmasına ilişkin Mutabakat Muhtırası Taslağı hazırlanmıştır. Karadeniz Çevre Karayolu nun Koordineli Gelişimine Dair Mutabakat Zaptı 19 Nisan 2007 de Belgrad da imzalanmıştır. Bu amaçla Karadeniz Çevre Karayolu (KÇK) Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. Karadeniz Çevre Karayolunun Koordineli Olarak Geliştirilmesine Dair Mutabakat Zaptı 21 Mart 2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

93 Ülkemizden geçen Karadeniz Çevre Karayolu Km uzunluğundaki ana aksı ile Akdeniz e ve Ege ye liman bağlantısı sağlayan toplam Km uzunluğunda iki bağlantı yolu ile tamamlanmaktadır. Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu Karayolu Ağı (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP)

94 1947 yılında, Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Komisyonu nca, Asya ve Uzakdoğu Ekonomik Komsiyonu adı altında kurulmuş olan ve 1974 yılında Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN-ESCAP) adını alan kuruluşun Sekreteryası Bangkok tadır. İran dan başlayarak Pasifik teki Cook adalarına kadar olan bölge ESCAP çalışma alanı kapsamında yer almaktadır. Asya Karayolu çalışmalarının amacı, Asya ve Pasifik bölgesinde güvenilir ve etkili ulaşım bağlantılarının kurulmasıyla bölgesel ve uluslararası ticaret ve turizmin hızlandırılmasını sağlamaktır Yılında ESCAP tarafından Asya Kara Taşımacılığı Altyapısı Geliştirme (ALTID) Projesi kapsamında Asya Karayolu ve Asya Demiryolu ve Trans-Asya Demiryolunu kapsayacak şekilde Asya ulaşım ağları oluşturulmuştur. Türkiye İran üzerinden Orta Asya yı Avrupa ya bağlayan koridorda bulunmaktadır. Türkiye nin ESCAP a üyeliği 18 Temmuz 1996 da hukuken başlamıştır yılında Türkiye sınırları dahilindeki Asya Karayolu Ağının (A-Yolları) tespiti konusunda başlatılan çalışmalar kapsamında güzergah başlangıçta Km olarak belirlenmiştir. Ancak, ESCAP a yeni üye olan (Gürcistan ve Azerbaycan) gibi ülkelere de bağlantı sağlanması talep edilmesi üzerine A-Yolu bağlantısına Karadeniz Sahil Yolu güzergahı ve Ankara İstanbul Otoyolu da ilave edilmiştir. Bu durumda Türkiye A-Yolları yaklaşık Km ye ulaşmıştır. Asya Karayolu ağının geliştirilmesi nin ana hedefi Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu üyeleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi, uluslararası ticaret ve turizmin geliştirilmesi amacıyla uluslararası ulaştırma ve çevre koşullarına uyumlu altyapının teşkil edilmesidir. Asya ve Pasifik te üye 32 ülke arasında ortak karayolu güzergahlarını ve bu hatların minimum geometrik, fiziki ve işaretleme standarlarını belirlemek amacı ile Avrupa Uluslararası Ana Trafik Arterleri Anlaşmasına (AGR-European Agrrement on Main Traffic Arteries) benzer Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması çalışması, BM/ESCAP Sekreteryasının öncülüğünde başlatılmıştır. Birleşmiş Milletler, Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu 60. Toplantısı Nisan 2004 tarihleri arasında Şanghay-Çin de gerçekleştirilmiştir. Bu toplantı esnasında Asya Karayolu Hükümetlerarası Anlaşması Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu üyesi 32 adet ülkenin imzasına açılmıştır. Türkiye bu anlaşmayı 26 Nisan 2004 tarihinde imzalamıştır. Birleşmiş Milletler, Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu bünyesinde hazırlanan Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması Bakanlar Kurulu nca 14 Eylül 2009 tarihinde onaylanmış olup uygun bulunduğuna dair kanun 7 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

95 AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR Ülkemizin Avrupa Birliğine katılım sürecinde 35 müzakere başlığı altında toplanan AB mevzuatının uyumlaştırılmasından ve uygulanmasından sorumlu devlet kurumları belirlenmiş, 2008 Ulusal programında da yayımlanmış olup, Genel Müdürlüğümüz, aşağıdaki 6 başlık kapsamındaki çalışmalara katılmaktadır. KGM nin Sorumlu Olduğu Başlıklar KGM nin İlgili Olduğu Başlıklar Müzakere Başlığı Müzakere Durumu Müzakere Başlığı Müzakere Durumu 14.Taşımacılık Politikası Müzakerelere açılmamıştır.* Ayrıca, Kurumumuzun çalışma alanıyla ilgili konularda, AB kaynaklarının kullanımına yönelik faaliyetlerde toplantı ve seminerlere katılım sağlanarak, müzakere sürecinin yürütülmesi ve izlenmesine yönelik iletişim ve koordinasyon Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Kurumumuzun Sorumlu Olduğu AB Direktifleri 1.Malların Serbest Dolaşımı 18.İstatistik 21.Trans-Avrupa Ağları 22.Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 27.Çevre Müzakerelere açılmamıştır.* de açıldı de açıldı de açıldı da açıldı * tarihli EK PROTOKOL ün Türkiye tarafından tam olarak uygulanması şartına bağlı olarak askıya alınan başlıklar arasındadır. Direktif No Direktifin Konusu KGM de Sorumlu Birim 1999/62/EC, 2006/38/EC* 2011/76/EU* 2004/52/EC 2009/750/EC** 2004/54/EC Belirli Altyapıların Kullanımı İçin Ağır Yüklü Taşıtların Ücretlendirilmesi (*Düzeltme Direktifleri) Elektronik Yol Ücreti Toplama Sistemlerinin Birlikte İşletilebilirliği (**Direktifle bağlantılı Komisyon Kararı) Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Minimum Güvenlik Gereksinimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı İşletmeler, Etüt-Proje ve Çevre, Sanat Yapıları, Tesisler ve Bakım, Araştırma ve Geliştirme, Yol Yapım Dairesi Başkanlıkları 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Kuruluşumuzun Sorumlu Olduğu AB Direktifleri İşletmeler, Etüt-Proje ve Çevre, Sanat Yapıları, Yapım, Trafik Güvenliği, Tesisler ve Bakım, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları.

96 Ülkemizin, AB ye katılım sürecinde mevzuat uyumuna yönelik çalışmalar için Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı olarak hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan 2008 Ulusal Programı nda Genel Müdürlüğümüz, Taşımacılık Politikası müzakere başlığı altında bulunan karayolu altyapısı ile ilgili dört ana konuda, AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanmasından sorumlu kurumlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, AB Direktiflerinin Türkçe çevirileri ve Nisan 2012 tarihine kadar yapılan AB çalışmalarıyla, bundan sonra yapılması öngörülen çalışmalar Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Karayolları Genel Müdürlüğü kitabında iki bölüm olarak düzenlenmiş olup, tarihli ve 0191 sayılı yazı ile merkez ve taşra teşkilatımıza dağıtılmıştır. Ayrıca, en güncel bilgi ve belgelerle oluşturulan kurumsal AB arşivi, KGM intranet ağının O:\KurumOrtak\KGM-ABCalismalari adresinde yayımlanmaktadır. AB mevzuatı, Kurumumuzun görev alanındaki konularla ilgili yeni düzenlemeler ve uygulamalar içerdiğinden, karşılık gelen ikincil düzenlemelerin yapılması, uygulamaların gerçekleştirilmesi, müzakerelere hazırlanma ve süreçlerin yürütülmesi çalışmalarında üstlenilen sorumlulukla birlikte, mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve yenilerinin hazırlanması gerekmektedir. Kurumumuzun sorumlu olduğu AB Direktifleri arasında bulunan 2008/96/EC sayılı Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı nda da yer aldığından, direktifin uyumlaştırılması ve Eylem Planında açıklanan çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesi amacıyla 21 Kasım 2013 tarihinde Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi (2008/96/EC) Uyumlaştırma Komisyonu kurulmuştur. Komisyon çalışmaları devam etmekle birlikte, 5 Kasım 2014 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanları ve Müdürlerin katılımıyla gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, yapılacak çalışmalar Kısa, Orta ve Uzun vadeli olarak planlanmış ayrıca tarihli / sayılı yazı ekinde Teknik Daire Başkanlıklarına gönderilmiştir Ulusal Programında kurumumuzun sorumlu olduğu 1999/62/EC sayılı Belirli Altyapıların Kullanımı İçin Ağır Yüklü Taşıtların Ücretlendirilmesi konulu Direktifle ilgili olarak, Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilen 2006/38/EC ve 2011/76/EU sayılı Düzeltme Direktifleri birleştirilerek AB internet sitesinde yayımlanmıştır. "Birleşik Direktif", Türkçe tercümesi ile birlikte kitapçık olarak düzenlenmiş ve "O:\KurumOrtak\KGM-AB- Calismalari\MEVZUATLARIMIZ\SORUMLU OLDUĞUMUZ MEVZUATLAR\TAŞIMACILIK POLİTİKASI\Taşıtların Ücretlendirilmesi/ EC Birleşik Direktif İngilizce-Türkçe adresine yerleştirilmiştir. Kurumumuzun İlgili Olduğu AB Direktifleri 2006 yılındaki tarama süreci sonrasında Kurumumuz, 5 başlıkta ilgili kurum olarak belirlenmiş olup aşağıdaki 6 adet direktifin uyumlaştırılması ve uygulanması çalışmalarında talep edilen katkıyı sağlamaktadır. Ayrıca, tabloda gösterilmeyen ancak Kurumumuzun faaliyet alanı ile ilgili konularda veya Kurumumuzla ilişkilendirilmemiş yeni yayımlanmış AB müktesebatı konularında da gereken destek verilmektedir.

97 Direktif No Direktifin Konusu Sorumlu Kurum Malların Serbest Dolaşımı Müzakere Başlığında 305/2011 EU Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Trans-Avrupa Ağları Müzakere Başlığında 1692/96/EC 2236/95/EC Çevre Müzakere Başlığında Trans-Avrupa Ulaşım Ağının Geliştirilmesi Amacıyla Topluluk Talimatları Trans-Avrupa Ağlarına Topluluk Tarafından Yapılacak Yardımların Genel Hükümleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1996/62/EC Dış Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bazı Planlar ve Programların Çevre Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi 2001/42/EC 2002/49/EC Çevresel Gürültü Yönetimi Değerlendirilmesi Kuruluşumuzun İlgili Olduğu AB Direktifleri Ulusal Eylem Planı (2014) 2008 Ulusal Programında öngörülen uyum tarihlerinin geçerliliğini yitirmesi nedeniyle, daha kısa vadeli mevzuat düzenlemelerini içeren, Avrupa Birliği ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı hazırlanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilmiş olup, çalışmalar AB Bakanlığının koordinasyonunda yürütülerek iki aşamalı eylem planı hazırlanmıştır. 1. Aşama : Kasım 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında yapılması öngörülen mevzuat düzenlemelerini içermekte olup, 30 Ekim 2014 tarihinde açıklanmıştır. 2. Aşama : Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde yapılacak mevzuat çalışmalarını kapsamakta olup, 1 Aralık 2014 tarihinde açıklanmıştır. Ulusal Eylem Planının 2. Aşama taslağında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak mevzuat çalışmaları aşağıdaki şekilde yer almaktadır: No Değiştirilecek veya Yeni Çıkarılacak Mevzuat Uyum Sağlaması Öngörülen AB Mevzuatı Yapılacak Düzenlemenin Amacı Mevcut Durum Yayım Tarihi 9 Tünel İşletme Yönetmeliği Trans Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller İçin Asgari Güvenlik Gerekliliklerine İlişkin 2004/54/EC sayılı Direktif Güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi ve takibi ile tünellerin güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Hazırlık aşamasında Dönem 10 Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetmeliği Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimine İlişkin 2008/96/EC sayılı Direktif Karayolu altyapısı güvenliğinin arttırılarak kaza oranlarının düşürülmesi ve yol kullanıcılarının daha güvenli seyahat edebilmeleri amaçlanmaktadır. Hazırlık aşamasında Dönem

98 Ulusal Eylem Planı nın yayımlanmasıyla, 2008 Ulusal Programı yürürlükten kalkmayacak ve Kurumların Ulusal Programdaki yükümlülükleri devam edecektir. AB Katılım Öncesi Yardım Aracı -IPA Avrupa Birliğine katılım öncesindeki hazırlıklar için, aday ülkelere mali destek sağlamaya yönelik olarak geliştirilen ve dönemler itibariyle uygulamaya konulan, ülkelerin hazırladıkları ve AB ilgili birimleri tarafından da kabul edilerek uygulamaya geçirilen projelerin finansmanı yoluyla kullandırılan AB mali yardım programıdır. Türkiye nin 1959 da Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılım başvurusu ile başlayan süreçte, 12 Aralık 1999 Helsinki zirvesinde aday ülke statüsü tanınması ve 5 Ekim 2005 Lüksemburg zirvesinde de tam üyelik hedefli katılım müzakereleri sürecinin başlamasıyla, daha geniş alanda AB mali kaynaklarından yararlanabilme imkânı sağlanmıştır dönemi mali yardımları ile ağırlıklı olarak müktesebat uyumuna yönelik kurumsal kapasiteyi arttırma projeleri finanse edilmiştir. Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi- TINA, Karayolu Altyapısı Güvenliği ve Karayolu Güvenliğinin Araştırılması ve Geliştirilmesi- RIPCORD, Sürdürülebilir Kara Ulaşımı İçin İkincil Yolların Trafik Güvenliğiyle Kullanılabilirliğinin Arttırılması-ISEREST, Türkiye Karayolu Taşımacılık Sektörüne Destek projeleri, kurumumuzun da yer aldığı çalışmalardır. Kurumumuz, IPA programlama dönemlerinde, ulaştırma sektörü alanında karayolu altyapısından sorumlu kuruluş olarak projeler sunabilecek, sektörel işbirliği kapsamında geliştirilen projelere de katkı sağlayarak doğrudan veya dolaylı olarak faydalanabilecektir. IPA-I ( Dönemi) Avrupa Birliğinin yeni bütçe dönemi olan periyodu, beş bileşenli olarak uygulanmış ve daha geniş alanlarda mali destek sağlanmıştır. IPA-I in Bölgesel Kalkınma bileşeni ve Sınır Ötesi İşbirliği bileşeni kapsamında, kurumumuzca aşağıdaki iki proje gerçekleştirilmiştir. 1-Türkiye de Karayolu Güvenliğinin Arttırılması Projesi: Projeye tarihinde başlanmış, 2012 sonu itibariyle inşaat ve müşavirlik işleri dahil tümüyle tamamlanmıştır. Proje için 14,236 Milyon Avro AB yardımı sağlanmış, iş artışları ile birlikte 7,192 Milyon Avro ve 9,141 Milyon TL milli bütçeden karşılanmıştır. Proje kapsamında, kurb iyileştirmeleri, tırmanma şeritleri, kavşak düzenlemeleri ve sinyalizasyonu, kavşak iyileştirmeleri, köprü yapımı, köy geçişlerinde altgeçit amaçlı kutu menfez yapımı, beton ve çelik otokorkuluk tesisi çalışmaları yapılmıştır. 2-Kırklareli-Dereköy-Aziziye Türkiye-Bulgaristan Sınırı Devlet Yolu İyileştirme Projesi: Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında yer alan proje, tarihinde tamamlanmıştır. 5,3 km uzunluğundaki projenin yapım sözleşmesinde yer alan tüm hedefler yerine getirilerek, trafik güvenliği ve sürüş konforu yönünden açık bir iyileşme sağlanmıştır. Proje için 4,303 Milyon Avro AB yardımı alınmış olup, 1,452 Milyon Avro milli bütçeden karşılanmıştır.

99 IPA-II ( Dönemi) Avrupa Birliği, yılları arasında sektörel yaklaşım olarak adlandırılan yeni bir mali yapılanmayı benimsemiştir. IPA-II kapsamında sağlanacak destekler, önceki yaklaşımdan farklı olarak daha stratejik, sonuç odaklı ve çok yıllı programlama esaslarına göre yürütülecektir. Ülkemizin ihtiyaç ve kapasiteleri doğrultusunda öncelikli olarak yararlanılabileceği 9 sektör Ülke Strateji Belgesi (Country Strategy Paper-CSP) nde yer almakta olup, tabloda gösterilmiştir. Ülke Strateji Belgesinin Ulaştırma (Transport) bölümü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olup, 4 öncelik alanı belirlenmiştir. 1.Sürdürülebilir ve Güvenli Ulaşım 2.Akıllı ve Etkin Ulaşım 3.Erişilebilir Ulaşım 4.Avrupa Birliği ile Tek Ulaştırma Alanı Bakanlığımızca, öncelik alanları kapsamında, ilgili kurumlardan proje önerileri talep edilmiş, kurumumuz tarafından hazırlanan 5 adet proje önerisi 20 Ağustos 2013 tarihinde Ulaştırma Denizcilik H Bakanlığına iletilmiştir. Kasım 2013 tarihinde ise, 2014 yılı için öncelikle sunulacak proje fişleri istenmiş, bu kapsamda hazırlanan Türkiye de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimine Destek konulu projemize ait proje fişi 25 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına gönderilmiştir tarihinde Genel Müdürümüzce Sn. Bakanımıza verilen brifingde Bakanımız Lütfi ELVAN Genel Müdürlüğümüz personelinin bilgi düzeyi ve yeterliliğinin arttırılması için AB Eşleştirme (Twinning) Projesi yapılması talimatını vermiştir. Bu kapsamda, Kurumumuzda oluşturulan Çalışma Grubu tarafından Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi konulu proje fişi hazırlanarak 3 Mart 2014 tarihinde Bakanlığımıza gönderilmiştir. Yönetişim ve Kamu Yönetimi Reformu Yargı, İçişleri ve Temel Haklar Çevre Enerji Ulaştırma (faaliyetleri itibariyle KGM nin yer aldığı sektör) Rekabetçilik ve Yenilikçilik Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Ötesi İşbirliği ve Bölgesel İşbirliği Proje ile özellikle yabancı dil seviyesi yetersiz olan teknik personelin literatürü izleyecek yabancı dil düzeyine ulaşması, AB üyesi ülkelerde karayolu altyapısı konusundaki gelişmelerin yerinde görülmesi ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması, KGM nin sorumlu olduğu direktiflerin uyumlaştırılması ve uygulanması açısından ihtiyaç duyulan eğitimlerin gerçekleştirilmesi, üye devlet ile Türkiye arasındaki karayolu uygulamaları ve mevzuat farklılıklarının ve benzerliklerin belirlenmesi, KGM nin bundan sonraki çalışmalarına dayanak oluşturması hedeflenmiştir. IPA-II döneminde oluşturulacak proje paketinde yer almak üzere, dönemi için Bakanlığımızca proje teklifleri istenilmiş ve bu kapsamda kurumumuzdan aşağıda isimleri verilen 10 adet proje teklifi iletilmiştir.

100 Sıra No Proje Adı Türkiye de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimine Destek Karayolları Genel Müdürlüğünün Teknik ve İdari Kapasitesinin Geliştirilmesi Otoyol ve Boğaz Köprüleri Akıllı Ulaştırma Sistemlerinin Tesis Edilmesi KGM Yol Ağında Ekspres Yolların Planlanması ve Projelendirilmesi Hedef Otoyolu (Yap-İşlet-Devret) Projelerinin Gerçekleştirilmesi Konusunda Strateji ve Öneriler Geliştirilmesi Karayolu Altyapısı konusundaki AB Mevzuatlarının Karayolları Genel Müdürlüğünde Uyumlaştırılması ve Uygulanması Yol Yapım, Bakım ve Onarımında Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliğine Uyum İçin Yapılması Gerekli Çalışmalar Sondaj Mühendisi, Sondör Eğitimi ve Saha Çalışmalarının AB Standartlarına Uyum Programının Başlatılması Projesi Projeyi Sunan Başkanlık Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı 9 10 Ulaşım Kaynaklı Yeraltı Suyu ve Toprak Kirliliğinin Önlenmesi Jeolojik Afet Risklerinin Belirlenmesi, Projelendirilmesi, Erken Uyarı Sistemleri ve Yapım Metodları ile Yol Trafik Güvenliğinin Sağlanması Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bakanlığımızca yürütülen Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programının oluşturulması ve IPA II. Dönemine yönelik Mali Programın kesinleşmesi sonrasında projelere ait şartnamelerin 2015 yılının ilk çeyreğinde hazırlanması planlanmaktadır. AB Teknik Destek ve Bilgi Değişimi - TAIEX Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü ne bağlı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından yönetilen, işbirliği içinde olduğu ülkelere, mevzuatlarını AB mevzuatı ile uyumlaştırma ve uygulama konularında teknik destek sağlayan programdır. Çalışma Ziyareti (Study Visit), Çalıştay (Workshop) ve Uzman Talebi (Expert Mission) olmak üzere üç çeşit TAIEX faaliyeti bulunmaktadır. Kurumumuzun TAIEX faaliyetlerinden yararlanmasına yönelik olarak TAIEX Başvurusu Usul ve Esasları belirlenmiş olup, tarihli ve sayılı yazı ile ilgili birimlere gönderilmiştir.

101 Tünel Güvenliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Program ve İzleme Dairesi Başkanlığınca koordine edilen AB mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarında öncelik verilen Tünel Güvenliği konusunda, üstlenilen görevin daha iyi yerine getirilebilmesi, yürütülecek çalışmaların daha verimli olması için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla, çalışmalarda görev alacak ilgili personelimizin Avrupa daki tünel güvenliği hakkında bilgilendirilmesine yönelik TAIEX Uzman Talebi başvurusu AB tarafından kabul edilmiş olup, Avrupa Ülkelerindeki Tünel Güvenliği Mevzuat Düzenlemeleri ve Uygulamaları konulu eğitim, Ocak 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir. AB tarafından görevlendirilen İsveç li iki Uzman Bernt Freiholtz ve Johan Lundin tarafından verilen eğitim, ilgili 8 Şube Müdürlüğünden 18 personelin katılımı ile gerçekleşmiştir. Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen eğitim iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, tünel güvenliği konusundaki idari yapılanmadan ve Avrupa daki uygulamalarından bahsedilirken, ilgili Avrupa Birliği Direktifinde yer alan ve güvenlik yönetimi sistemini oluşturan bileşenler, görevleri, uygulama tecrübeleri, tasarım örnekleri, tünel güvenlik değerlendirmeleri açıklanmıştır.ikinci bölümde ise, risk analizinin genel ilkeleri ve metotları, risk önlemleri, risk odaklı güvenlik değerlendirmeleri, sel ve deprem gibi doğal afetler ile gerekli ihtiyaçlar ve karşılaşılan zorluklar anlatılmıştır. Bu konuda hazırlanan eğitim notu, Karayolları Bülteni nin 580. (Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2014) sayısında yayımlanarak kurumumuz personeli bilgilendirilmiş, ayrıca O:\KurumOrtak\KGM-AB- Calismalari\TAIEX Tünel Güvenliği Eğitimi Ocak 2014 adresine konulmuştur. Karayolu Altyapısı Güvenliği Konusunda Yapılan Çalışmalar Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu kararlarıyla hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı nda, 2008/96/EC sayılı Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi yer almış, özellikle güvenlik eğitimleri hedef olarak belirlenmiştir. Direktifin uyumlaştırılması ve Eylem Planında açıklanan çalışmaların bir program dâhilinde yürütülmesi amacıyla Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifi (2008/96/EC) Uyumlaştırma Komisyonu kurulmuştur. Bu kapsamda, Direktifin AB deki uygulamalarını içeren Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Sisteminin Bileşenleri" konulu eğitim, Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir. AB tarafından görevlendirilen Ulrich Brannolte (Almanya) ve Ian Martin Drummond (İngiltere) tarafından verilen eğitim, 18 personelin katılımı ile gerçekleşmiştir. Eğitimde; karayolu güvenliği, planlama ve projelendirme konularında çalışan kurumumuz personelinin Avrupa daki karayolu altyapısı güvenliği uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Eğitim programı, iki ana bölümden oluşmuştur: Birinci bölümde, karayolu altyapısının trafik güvenliğindeki önemi, ilgili Avrupa Birliği Direktifinde yer alan güvenlik yönetimi sisteminin bileşenleri, güvenlik etki değerlendirmesi, güvenlik denetim-

102 leri, güvenlik teftişleri ve ağ yönetimi açıklanmıştır. Ayrıca, kara nokta yönetimi konusunda Almanya daki uygulamalar aktarılmıştır. İkinci bölümde ise, kaza incelemeleri ve İngiltere uygulamaları, kanıt esaslı veri toplamanın önemi, eksiksiz veri toplama sistemleri ve uygulamaları, parasal değerlendirme ve program geliştirme, yeni yollarda güvenlik denetimleri, personel eğitimleri, araştırma için seçilen alanda uygulamalar, özel problemler ve tasarım çözümlerine ilişkin analiz uygulamaları anlatılmıştır. Eğitim sonrasında komisyonca eğitimin değerlendirilmesi çalışmaları yürütülmüş olup, eğitimin genel içeriği, direktifin Almanya ve İngiltere uygulamaları, kurumumuzdaki mevcut durum, kısaorta-uzun vadeli hedefleri açıklayan TAIEX Değerlendirme Raporu hazırlanarak Teknik Daire Başkanlıklarına Eylül 2014 tarihinde gönderilmiştir. 2008/96/EC direktifinin ve alınan eğitimin kurumumuza aktarılması ve yöneticilerin değerlendirmesine yönelik hazırlanan Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi AB Direktifi, Almanya ve İngiltere Uygulamaları TAIEX Eğitimi sunumu Kasım 2014 de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kurum personelinin bilgilendirilmesine yönelik hazırlanan eğitim notu, Karayolları Bülteni nin 581. (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2014) sayısında yayımlanmış, ayrıca O:\KurumOrtak\KGM-AB-Calismalari\Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi\TAIEX Eğitim Dokumanları adresine konulmuştur. AB Çerçeve Programları Kapsamında Yapılan Çalışmalar AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği dünyanın en büyük programları olup amaçları arasında, Avrupa nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir yılında başlatılan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı hazırlanmakta olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Türkiye ile birlikte toplam 40 ülkenin katılım sağladığı ve yıllarını kapsayan 7. Çerçeve Programının (7.ÇP) bütçesi 50,5 Milyar Avro olarak belirlenmiş olup Türkiye deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. ECOLABEL Projesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı dâhilindeki, İşbirliği Özel Programı kapsamından desteklenen ve Türkiye den KGM nin de ortak yürütücü olduğu ECOLABEL Projesine tarihinde başlanılmış olup 36 ay sürecektir. Proje Koordinatörü ACCIONA (İspanya) firması olup, Türkiye, İspanya, Almanya, İsveç, Belçika, Fransa, Hollanda, Polonya dan toplam 13 kurum/kuruluş/araştırma merkezi, proje ortağı olarak yer almaktadır. ECOLABEL projesi, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. ECOLABEL projesinin amacı, Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirilmiş, bütünsel, yenilikçi ve Yaşam Döngü Mühendisliği kavramlarını mevcut ve gelecekte yapılacak yollarda ve yapı malzemelerinde, çevre, teknik, sosyo-ekonomik performanslar dikkate alınarak entegre eden bir sınıflandırma metodolojisi oluşturmaktır. Projede yapılacak çalışmalara ait iş paketleri aşağıda verilmektedir.

103 WP1-ZEMİN HAZIRLAMA: ETİKETLEME YAKLAŞIMLARI VE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ WP2-YOL ÜRÜNLERİ VE ALTYAPILARININ ECOLABEL METODOLOJİSİ WP3-YOL ÜRÜNLERİ VE ALTYAPILARININ ECOLABEL METODOLOJİSİNE KARŞI DEĞERLENDİRİLMESİ WP5-ECOLABEL METODOLOJİSİNİN VE İLGİLİ YAZILIMLARIN VALİDASYONU WP4- ECOLABEL YAZILIM ARACININ GELİŞTİRİLMES İ WP6-ECOLABEL KILAVUZU VE UYGULAMA STRATEJİLERİ WP7-İLETİŞİM, YAYMA, STANDARDİZASYON VE KULLANMA WP8-İDARİ YÖNETİM Tablo: ECOLABEL projesinde yapılacak çalışmalara ait iş paketleri Ecolabel proje çalışmalarına programa uygun olarak devam edilmekte olup, WP2-Yol Ürünleri Ve Altyapıları İçin Ecolabel Metodolojisi iş paketi kapsamında konu ile ilgili paydaşların ve kurum personelinin bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması amacıyla, Mart 2015 tarihinde Ulusal Çalıştay, Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Horizon 2020 Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaşım Alanı 1 Ocak 2014'te yürürlüğe giren AB araştırma ve yenilik fonlama programlarının dönemi için ismi "Horizon 2020" olarak belirlenmiş olup programda belirlenen alanlarda finansman sağlamaktadır. Horizon 2020, Çerçeve Programı (ÇP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) programlarından oluşmaktadır. Program İzleme Dairesi Başkanlığı; Horizon 2020 Çalışma Programı kapsamındaki Akıllı, Yeşil ve Entegre Ulaştırma çağrı başlığı altında yer alan projelere, Kurumumuzun proje ortağı olabilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmektedir.

104 Bu program dâhilinde, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulaştırma Alanı sorumlusunun da katılımıyla döneminde yer alan proje çağrı başlıklarında geçen konularla ilgili birim temsilcileriyle yapılan toplantılarda program hakkında bilgi verilmiş, kurumumuzun yararlanabileceği proje konuları belirlenmiş ve proje ortağı olunabilecek başlıklar değerlendirilerek aşağıda isimleri verilen projelere katılım öngörülmüş, Proje Koordinatörü tarafından ilk aşama başvurular tarihinde Avrupa Komisyonuna yapılmıştır. Sıra No 1 2 Proje Adı Hız Kesici Araçlar ve Düzenlemelerin Kullanımı Yoluyla Savunmasız Yol Kullanıcılarının Güvenliğinin İyileştirilmesi Projesi (VERTICAL) Ulaştırma Altyapısının İzleme Bazlı Bakımı İçin İnce Filmi Algılama Projesi (SENSKIN 3 Enerji Hasadı Projesi (ENHANCE) 4 Güvenli, Sıkışık Olmayan ve Sürdürülebilir Mobilite İçin İşbirlikli Akıllı Ulaşım Sistemleri

105 Ulaştırma Altyapısının İzleme Bazlı Bakımı İçin İnce Filmi Algılama (SENSKIN) Projesi Söz konusu projelerden, Ulaştırma Altyapısının İzleme Bazlı Bakımı için İnce Filmi Algılama (SENSKIN) Projesi, AB nin ilk aşama değerlendirmelerinde uygun görülmüştür. Projede ikinci aşama için teklif hazırlama çalışmaları yürütülmüş olup, Proje Koordinatörü olan ICCS (Yunanistan) firması tarafından tarihinde AB birimlerine gönderilmiştir. Avrupa Komisyonu tarafından, tarihinde, projenin kabul edilip AB tarafından fonlanacağı Proje Koordinatörüne ve Kurumumuza bildirilmiştir. Projeye, Konsorsiyum Anlaşması ve Hibe Anlaşmasının imzalanması sonrasında Haziran 2015 tarihinde başlanacak olup toplam proje süresi 42 aydır. Türkiye, Yunanistan, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Ukrayna ve ABD den toplam 15 kurum/kuruluş/araştırma merkezi, proje ortağı olarak yer almaktadır. esnek elektrot çatlak veya gerilme polimer tabaka ara ta- bağlayıcı baka izlenecek yapı SENSKIN projesinin amaçları; 1. Ulaştırma altyapısını izlemek için kullanılacak mikro-elektronik, yapı yüzeyini deri gibi kaplayan, çalışırken çok az enerjiye ihtiyaç duyan, düzgün olmayan yüzeylerde de uygulanabilen, mevcut sensörlerden daha ucuz maliyetli ve kendi kendini izleyip raporlayabilen sensör geliştirmektir. 2. Yeni geliştirilen gecikme toleranslı ağ teknolojisini uygulamak ve iletişim ağlarının çalışmadığı hava koşullarında ve öngörülemeyen durumlarda, sensörün çıktılarının aktarılmasını sağlamak ve panik iletişim protokollerini kullanarak saklanan çıktıları veri kaybı olmaksızın işleme merkezine iletmektir. 3. Normal işletme koşullarında ve beklenmedik olaylar sonrasındaki müdahaleleri tespit etmek için Karar Destek Sistemi geliştirerek, sensör verilerinden elde edilen yapısal denetime, uygun rehabilitasyon seçeneklerinin hayat boyu ekonomik ve çevresel sonuçlarına, trafik değişikliklerine ve/veya iklim değişikliklerine karşı altyapının esnekliğine dayanarak karar alınmasını sağlamaktır. 4. SENSKIN izleme sistemini, köprüler üzerinde uygulamak, test etmek, düzeltmek, kıyaslamak ve sağlanan verileri değerlendirmektir. SENSKIN projesi, Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

106 C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler PH Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplamı yollarının yapılması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Hedef (SH 1.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi (PH 1.1.1) Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplama yollarının yapılması hedeflenmiştir yılında mevcut yapımı devam eden otoyollarda yapım çalışmaları sürdürülerek 2015 yılında bitirilmesi planlanan 20 Km yolun tamamlanması ayrıca otoyol projelerinin bir an önce tamamlanıp hizmete alınması için yeni otoyol projelerinin YAP-İŞLET-DEVRET modeli ile yapılması amacıyla 2007 yılında başlanan çalışmalar sürdürülmektedir. Performans Göstergeleri Yapımı devam eden otoyollara ait fiziki gerçekleşme (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri Genel Toplam

107 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplama yollarının yapılması hedeflenmiştir. Faaliyet Adı Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

108 PH Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Hedef (SH 1.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu ağının geçiş ücretli olarak, alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi (PH 1.1.2) Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir. Açıklamalar: Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projeleri ihale yoluyla yaptırılmakta olup, kontrolü İdaremiz tarafından yürütülmektedir. Performans Göstergeleri Projelendirilen yol uzunluğu (km) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü Genel Toplam

109 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir. Faaliyet Adı Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergâh etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

110 PH Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Hedef (SH 1.2) Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60 ının yapımı gerçekleştirilecektir Performans Hedefi (PH 1.2.1) Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Kuzey ve güney koridorlarında bölünmüş yol çalışmalarında gerçekleşen harcamanın, yatırımda tahsis edilen ödeneğine oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bölünmüş yol yapımı faaliyeti Genel Toplam

111 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir. Bölünmüş yol yapımı faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

112 PH Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Hedef (SH 1.2) Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 60 ının yapımı gerçekleştirilecektir. Performans Hedefi (PH 1.2.2) Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Otoyol ve bağlantı yollarında gerçekleşen harcamanın otoyol ve bağlantı yolları için yatırımda ayrılan payına oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı Genel Toplam

113 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin % 1 inin yapımı gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

114 PH Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) Hedef (SH 1.3) HAREKETLİLİK Yolcu ve Yük Taşımacılığında, konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Performans Hedefi (PH 1.3.1) Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Trafik yönetim sistemleri kurmak (adet) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti Genel Toplam

115 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

116 PH Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 1) Hedef (SH 1.4) HAREKETLİLİK Yolcu ve yük taşımacılığında konforu artırmak, zaman kayıplarını ve ekonomik kayıpları en aza indirmek. Ulaşım politikaları doğrultusunda önemli koridorlar üzerinde coğrafi engelleri aşacak tüneller ve büyük sanat yapıları gibi özellik arzeden önemli projeler hayata geçirilecektir.. Performans Hedefi (PH 1.4.1) Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır.. Performans Göstergeleri Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (Ovit Tüneli) (%) 23, Kuzey-Güney koridorlarında bulunan önemli tünellerden Ovit Tünelinin ihalesi 2012 yılında yapılmış ve çalışmalara başlanılmıştır. Ayrıca Kömürhan Tünelinin de ihalesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ovit Tünelinin 2015 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. 2 Tamamlanan özellik arzeden köprü uzunluğu (m) Ağın ve Nissibi Köprülerinde çalışmalar devam etmektedir. Ağın Köprüsünün 2015 sonunda Nissibi Köprüsünün de 2015 sonunda bitirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca Kömürhan Köprüsünün de tünelle birlikte ihale edilmesi planlanmaktadır. Parasal Gerçekleşme oranı % (Projelere ayrılan kaynağın ne kadarı harcandı) Faaliyetler 1 2 Özellik arzeden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi Özellik arzeden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Özellik arzeden tünel yapım projeleri Özellik arzeden köprü yapım projeleri Genel Toplam

117 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Özellik arzeden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

118 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Özellik arzeden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

119 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Özellik arzeden tünel yapım projeleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

120 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arz edenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır. Özellik arzeden köprü yapım projeleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

121 PH Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.1) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak.. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt x km ye düşen ölü sayısı 2.3 veya 2.3 ün altına düşürülecektir. Performans Hedefi (PH 2.1.1) Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. Karayolu güzergâhları için yapılan projelerde ve kavşak projelerinde trafik güvenliğini sağlayacak çözümler üretilecektir. Gerekli görülen durumlarda Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı'nın da görüşü alınarak nihai karar verilecektir. Performans Göstergeleri Kontrol edilen kavşak proje sayısı Tamamlanan komple proje uzunluğu (km) Hazırlanan "Halihazır Harita" (km) Hazırlanan "Otoyol Halihazır Haritası" (km) Tamamlanan komple Otoyol proje uzunluğu (km) Faaliyetler 1 Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Halihazır harita yapılması ve yaptırılması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam

122 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması. Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, hâlihazır harita yapılması ve yaptırılması Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Bölünmüş veya tek yol olarak yapılması planlanan devlet ve il yollarında ve Yap-İşlet-Devret kapsamında olmayan otoyollarda devam eden proje çalışmaları hızlandırılarak tamamlanacak ve yeni başlayacak olan projelerin hazırlıkları tamamlanarak, çalışmalara başlanacaktır. Proje kapsamındaki tüm aşamalarda (hâlihazır harita, proje yatay-düşey hattı, kavşak planları) kontroller titizlikle yapılarak, uygun projelerin hazırlanması sağlanacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

123 PH İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km.lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.1) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak arttırmak. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıtxkm ye düşen ölü sayısı 2.3 veya 2.3 ün altına düşürülecektir. Performans Hedefi (PH 2.1.2) İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km.lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Yenilenen yatay trafik işaretlemesinin miktarı ( m 2 ) Yenilenen düşey trafik işaretlemesinin miktarı ( m 2 ) Yenilenen telçit miktarı ( m 2 ) Yenilenen otokorkuluk miktarı ( km ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Trafik güvenliği faaliyeti Genel Toplam

124 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km.lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Trafik güvenliği faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Bu faaliyetin amacı; trafik güvenliği hizmetlerinin kalitesini konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde arttırmaktır. Faaliyet alanı altında, otokorkuluk ve telçit bakım, onarım ve yenileme hizmetleri, yatay ve düşey trafik işaretleme bakım, onarım ve yenileme hizmetleri, cam yol butonu uygulamaları, trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde yatay ve düşey ekstra işaretlemeler ile sürücülerin uyarılması hizmetleri, gerekli olan yerlerde ses perdesi ( gürültü bariyeri ) uygulaması yapılması, gerekli görülen kesimlerde otoyol aydınlatması yapılması ve ayrıca her türlü trafik emniyet ve güvenlik malzemelerinin satın alınması gelmektedir. Bu hizmetler mevcut ödeneklerin elverdiği ölçüde yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

125 PH yılında 24 Milyon m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, 1800 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.1) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 2.3 ün altına düşürülecektir. Performans Hedefi (PH 2.1.3) 2015 yılında 25 Milyon m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, 2100 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Yapılan yatay işaretleme çalışması yapılan düşey işaretleme çalışması Yapımı tamamlanan otokorkuluk uzunluğu Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yatay işaretleme yapılması faaliyetleri Düşey işaretleme yapılması Otokorkuluk yapılması Genel Toplam

126 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında 25 Milyon m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, 2100 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. Yapılan yatay işaretleme çalışması Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

127 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında 25 Milyon m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, 2100 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. Düşey İşaretleme yapılması faaliyetleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

128 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında 25 Milyon m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, 2100 km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir. Otokorkuluk yapılması faaliyetleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

129 PH Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 2.17 nin altına düşürülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.1) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt km'ye düşen ölü sayısı 2.3 ün altına düşürülecektir. Performans Hedefi (PH 2.1.4) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısının 2.17 nin altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Milyon Taşıt-Km ye düşen ölü sayısı 2,63 2,17 2,12 2 İyileştirilen Kaza Kara Nokta (K.K.N) sayısı Trafik Güvenliği Kontrolü yapılan kavşak projesi sayısı ( Adet) Trafik Güvenliği Ekipmanları Kontrolü yapılan proje uzunluğu (Km) Faaliyetler 1 Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi faaliyeti Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Planlanan Projelerin Trafik Güvenliği Kontrolü Faaliyeti Genel Toplam

130 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıtxkm ye düşen ölü sayısının 2.17 nin altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi faaliyeti Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

131 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıtxkm ye düşen ölü sayısının 2.17 nin altına düşürülmesi hedeflenmiştir. Planlanan Projelerin Trafik Güvenliği Kontrolü Faaliyeti Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

132 PH Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Hedef (SH 2.1) Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 Milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 2.3 veya 2.3 ün altına düşürülecektir. Performans Hedefi (PH 2.1.5) Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi. Performans Göstergeleri Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen bölünmüş yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan bölünmüş yol payına oranı (%) Trafik güvenliğini artırmak için gerçekleştirilen tek yol harcamasının, toplam trafik güvenliğini artırmak için yatırım bütçesinden ayrılan tek yol payına oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bölünmüş yol yapımı Tek yol yapımı Genel Toplam

133 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülecektir. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Bölünmüş yol yapımı Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

134 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmalarının sürdürülecektir. Faaliyet Adı Tek yol yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

135 PH Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları için iki haftalık kurs programı düzenlenesi hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.2) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak artırmak. Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır. Performans Hedefi (PH 2.2.1) Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları için iki haftalık kurs programı düzenlenesi hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilen eğitim sayısı Eğitimlere katılan kişi sayısı Faaliyetler 1 Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi ne ilişkin eğitim faaliyeti Genel Toplam Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam

136 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları için iki haftalık kurs programı düzenlenesi hedeflenmiştir. Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Halihazır harita yapılması ve yaptırılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

137 PH Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, ton tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin kullanılması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 2) Hedef (SH 2.3) KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini sürekli olarak arttırmak. Karayolu ağı üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, uygun malzeme ve çağdaş ekipman kullanılmasını sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Performans Hedefi (PH 2.3.1) Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, ton tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin kullanılması hedeflenmiştir. Kar ve buz mücadelesinde kullanılan makine parkındaki araçların ortalama yaşları 18 dir. Otoyollarda kar mücadelesinde kullanılan buz çözücü ve önleyici (sıvı) çözeltilerin (üre, rafine tuzla suyun karışımı ile hazırlanan eriyik, vb.) tuza oranı % 1 dir. Bu oranın aratılması için çalışmalar yapılmaktadır. Performans Göstergeleri Kullanılan tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin miktarı ( ton ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Kar ve buzla mücadele çalışmaları Genel Toplam

138 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, ton tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin kullanılması hedeflenmiştir. Kar ve buzla mücadele çalışmaları İşletmeler Dairesi Başkanlığı Otoyolların bakım, onarım hizmetlerinin kalitesi her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Otoyol ağımızda kar ve buzla mücadele uygun malzeme ve ekipman kullanılarak yapılmaktadır. Yola çevreye daha az zarar veren kimyasal kullanımına özen gösterilmekte olup, bu malzemelerin kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

139 PH Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) Hedef (SH 3.1) Performans Hedefi (PH 3.1.1) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurularak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Gerçekleştirilecek proje sayısı Karayolları Bilgi Sistemleri projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alt projelerin gerçekleşmelerinin takibi amaçlanmaktadır. Geliştirilen uygulamalarla ilgili eğitim verilecek kullanıcı sayısı Geliştirilen uygulamaların kurum içinde kullanıma alınabilmesi için kullanıcılar eğitilecektir. 3 Yenilenecek yerel alan ağı sayısı Taşra teşkilatımız yerel alan ağlarında veri, ses ve görüntü iletişiminin daha hızlı ve kaliteli yapılabilmesi amacıyla günümüz teknolojilerine uygun olarak yenilenme süreci takip edilecektir. 4 Donanım, yazılım ve internet/intranet erişimi ile ilgili sorunların giderilme yüzdesi (%) Kurum ağına bağlı kullanıcıların bilgisayarlarının donanım, yazılım ve internet/intranet erişimleri konusunda sorunlarına zamanında müdahale edilerek kurum içi bilgi akışının ve iletişim sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İhtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu taleplerinin karşılanma oranı (%) Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde ihtiyaç duyulan bilgisayar, yan donanım ve sunucu ihtiyaçlarının karşılanarak, kurum içi bilgi akışının ve iletişiminin kesintisiz bir şekilde devamı amaçlanmıştır.

140 Faaliyetler 1 Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Genel Toplam

141 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 03 Faiz Giderleri 04 Cari Transferler Sermaye Giderleri 06 Sermaye Transferleri 07 Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

142 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 03 Faiz Giderleri 04 Cari Transferler Sermaye Giderleri 06 Sermaye Transferleri 07 Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

143 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarına devam edilecektir. Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

144 PH Karayolları ağı üzerinde 2015 yılı içerisinde 4500 noktada Ulaşım Etütleri işleri gerçekleştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) Hedef (SH 3.2) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı elamanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri(insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. Performans Hedefi (PH 3.2.1) Karayolları ağı üzerinde 2015 yılı içerisinde 4500 noktada Ulaşım Etütleri işleri gerçekleştirilecektir. Performans Göstergeleri Etüt Sayısı Faaliyetler 1 Ulaşım Etütleri Faaliyetleri Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam

145 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karayolları ağı üzerinde 2015 yılı içerisinde 4500 noktada Ulaşım Etütleri işleri gerçekleştirilecektir. Ulaşım Etütleri Faaliyetleri Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

146 PH Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) Hedef (SH 3.2) Performans Hedefi (PH 3.2.2) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Karayolu ağı, geometrisi, altyapısı, elemanları, durum bilgileri, trafik bilgileri, kaza bilgileri, karayolu yönetim sistemleri (insan kaynakları, bütçe, ihaleler v.b.) ile ilgili bilgilerin zamanında, güvenilir ve sürekli tutulmasına ilişkin her türlü çalışmalar yapılacak ve gerekli sistemler kurulacaktır. Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Karayolları Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleşmesi (%) Yol projelerinin elektronik ortamda depolanarak gerektiğinde kolaylıkla erişilebilmelerine imkan veren Coğrafi Tabanlı Arşiv ve Yönetim Sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Yol Bakım Araçları Takip ve Yönetim Sistemi kurulumunun gerçekleşmesi (%) Kış şartları veya başka nedenlerle kapanan yollarımızı açmak için kullanılan iş makinelerinin çalışmalarının izlenebilmesi için sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Üst yapı çalışmalarının coğrafi altlık üzerinden takibi sisteminin kurulumunun gerçekleşmesi (%) Yıllar itibariyle yapılan üst yapı çalışmalarının coğrafi altlık ile entegre edilerek karar vericilere görsel olarak sunumu amaçlanmaktadır. Mevcut Bilgi Sistemlerine ilişkin değişiklik taleplerinin karşılanma oranı (%) İlgili birimlerin taleplerine uygun şekilde gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılarak, sistemlerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

147 Faaliyetler 1 Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulması Genel Toplam

148 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 07 Borç Verme 08 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

149 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır. Mevcut sistemlerin iyileştirilmesi ve gerekli sistemlerin kurulması Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

150 PH Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Hedef (SH 3.3) Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde % 10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 3.3.1) Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. Performans Göstergeleri Makine Eğitim Kurslarına katılan personel sayısı Seminer, Fuar, Sempozyum ve Teknik Toplantılara katılan personel sayısı Yenilenen ve Geliştirilen Bilgisayar sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları Birimdeki Bilgisayar ve Donanımları Yenileme, Geliştirme Çalışmaları Genel Toplam

151 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Söz konusu faaliyet kapsamında teşkilatımıza (Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı na bağlı olarak) yeni atanan teknik personele makine temel kursu açılacaktır. Aynı zamanda yeni satın alınan makinelere ilişkin eğitim kursları, mevcut makine parkının rutin, periyodik eğitimleri organize edilecektir. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

152 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir. Bilgisayar Ağını Geliştirme Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Birim olarak tüm rutin çalışmalarımız internet üzerinden yürütüldüğü için teknolojik açıdan günün şartlarına uyum sağlayacak donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda uygulanan yeni kanun ve yönetmeliklere göre farklı yeni programlara ihtiyaç duyulmakta olup, bu programlar firmalara yaptırılmaktadır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

153 PH Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) Hedef (SH 3.3) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME: Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyeti 5 yıl içerisinde %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 3.3.2) Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. Performans Göstergeleri Binaların bakım ve onarımı için ayrılan kaynak oranı (Bakım ve onarımı için yapılan harcama/ Bakım ve onarımı için ayrılan ödenek)(%) Kişisel ve mesleki gelişim eğitimine katılan personel sayısı Ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, fuar vb. etkinliklere katılan personel sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti Eğitim Faaliyeti Sosyal Etkinlikler* - - Genel Toplam (*)Sosyal Etkinlikler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca bütçeden harcama yapılmadan yürütülmektedir. Sosyal Etkinlikler ile Eğitim Faaliyetine ilişkin olarak kurum çalışanlarının memnuniyetini belirleyen Performans Gösterge Değerleri 2015 Yılı içinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bağlı Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğünce kurum çalışanları için düzenlenecek anket sonuçlarıyla belirlenecektir.

154 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

155 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. Eğitim Faaliyeti Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

156 PH Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 3) Hedef (SH 3.4) Performans Hedefi (PH 3.4.1) KURUMSAL MÜKEMMELİYET VE SÜREKLİ GELİŞME Eğitim, AR-GE ve teknolojiye önem veren sürekli gelişmeye açık kurumsal yapı oluşturmak, kurum çalışanlarının gelişimini ve iş tatminini sağlamak. Kuruluşun Araştırma ve Geliştirme konusundaki uluslararası kabul edilebilir ve güvenirlik seviyesinde olan faaliyetleri geliştirilerek sürdürülecektir. Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Performans Göstergeleri Arazi ve laboratuvarlara alınacak cihaz ihtiyacı için yatırım ödeneği kullanma oranı (%) Merkez ve 17 adet Bölge Müdürlüklerinin ihtiyacı olan modern teknolojilere uyumlu arazi ve laboratuvar cihaz ve gereç ihtiyaçları karşılanacaktır. Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında incelenen rapor sayısı (adet) Emanet olarak veya Etüt ve Proje Danışmanlık Hizmet alım ihaleleri kapsamında incelenen rapor sayısı 3 Ar-Ge Laboratuarlarında yapılacak deney sayısı (adet) Ar-Ge laboratuvarlarında kalite standartlarının istediği özellikte malzeme kullanılması için tekniğine göre deney yapılması 4 Ar-Ge kapsamında yürütülen proje sayısı Ar-GE faaliyetleri yönergesi kapsamında yürütülen projeler dikkate alınacaktır. 5 Kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılan cihaz sayısı/ kalibrasyonu ve ara kontrolü yapılması gereken cihaz sayısı ( % min.) Merkez ve Bölge Ar-Ge Başmüh. Laboratuvarlarındaki cihazların kalibrasyon/ara kontrol işlerinde hizmet alımları da dikkate alınacaktır. 6 Ar-Ge laboratuarlarındaki toplam Akredite deney / kalibrasyon faaliyeti sayısı Mevcut ve hedef akreditasyonların korunması için yapılacak olan çalışmalar Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Planına uyum oranı (% min) Ar-Ge eğitim planında yer alan eğitimler dikkate alınacaktır. 8 Jeolojik veri bilgi sistemi kurulumunun fiziksel gerçekleşme oranı (% min) Kurumun Jeolojik veri bilgi sisteminin kurulması 3 yıl içinde tamamlanacaktır.

157 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti Eğitim Faaliyeti Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti Genel Toplam

158 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

159 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

160 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

161 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Eğitim Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Ödenek (2015) (TL) Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

162 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

163 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

164 PH yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.1) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Performans Hedefi (PH 4.1.1) 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Tünellerin fiziki gerçekleşmesi (%10) 23,56 41, Köprü yapım çalışmalarında gerçekleşen sanat yapısı sayısı (adet) Tamamlanan büyük sanat yapıları projeleri (adet) Yatırım programında ihalesi yapılacak bütün köprüleri projeleri emanet ve ihaleli olarak yapılacak veya yaptırılacaktır. Faaliyetler Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif tünel yapım projeleri Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması Genel Toplam

165 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

166 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Yapımı devam eden büyük sanat yapılarının izlenmesi ve denetimi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

167 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Muhtelif tünel yapım projeleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

168 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Muhtelif büyük sanat yapıları yapım projeleri Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

169 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerde yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır. Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

170 PH Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMSI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Performans Hedefi (PH 4.1.2) Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Bölünmüş yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam bölünmüş yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%) Tek yollarda fiziki ve geometrik standardı iyileştirilen ve geliştirilen yol uzunluğunun toplam tek yollarda iyileştirilecek ve geliştirilecek yol uzunluğuna oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Genel Toplam

171 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyet Adı Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

172 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyet Adı Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

173 PH Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Hedef (SH 4.1) Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Performans Hedefi (PH 4.1.3) Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Sathi Kaplamalı yollarda üstyapı yapım ve bakım onarımı yapılan yol uzunluğu (Harita uzunluğuna göre) (km) Yol yapım ve bakım onarımı işleri için kullanılan bitümlü malzeme miktarı (ton) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Üst Yapı Bakım - Onarım Faaliyetleri Genel Toplam

174 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. Faaliyet Adı Üst Yapı Bakım -Onarım Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

175 PH Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.1) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek Ulaşım politikaları doğrultusunda karayolu fiziki ve geometrik standartları iyileştirilecek ve geliştirilecektir. Performans Hedefi (PH 4.1.4) Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. Açıklamalar: Kesinleşmiş projelerde yapım öncelikleri de dikkate alınarak, kamulaştırma planlarını üretmek ve kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri ile kamulaştırma işlemlerini tamamlama işlerini yürütmek. Performans Göstergeleri Kamulaştırma plan üretimi (km) Açıklama: Yatırım Programındaki kesinleşen projeler için kamulaştırma planı üretiminin yapılması 2 Taşınmaz Mal Değerlemesi (km) Açıklama: Kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazların değerleme işlemlerinin yürütülmesi 3 Güncel Plan Üretimi (km) Açıklama: Bölünmüş yollarda kamulaştırma işlemleri tamamlanmayan parsellerin son durumunu gösterir planların üretiminin yapılması Faaliyetler 1 Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Genel Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Toplam Dışı

176 İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması. Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı Açıklama: 2011 E DPT No lu Kamulaştırma Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri başlığı altında; Kesinleşen projeler için kamulaştırma planın hazırlanarak bu kamulaştırma planı uyarınca kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazlar için 2942/4650 sayılı Kamulaştırma kanununa dayanarak kamulaştırma kararları alınması ve kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi. Kamulaştırma sınırları içerisinde bulunan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine (2942/4650 sayılı kamulaştırma kanununun 8. ve 10. maddeleri uyarına) altlık olacak değerleme işlemlerinin yürütülmesi.2013 E DPT No vlu Envanter ve Planlama Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri başlığı altında; 2942/4650 sayılı kamulaştırma kanununa eklenen geçici 6. madde (5999 ve 6111 sayılı kanunlar) uyarınca kamulaştırma işlemeleri önceki yıllarda tamamlanmamış taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla hazırlatılan güncel plan üretimi. İdaremiz tarafından ihtiyaç duyularak kamulaştırılan Tesis Sahalarının bu günkü konumu ve kullanılıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi amacıyla (Kira, Satış, Devir) Güncel Envanter planlarının üretiminin yapılması. İmar planı ve Uygulama Projeleri, Kamulaştırma sınırlarının tespit ve işaretlenmesi işlerinin yapılması.2013 E DPT No lu Malzeme Ocakları Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri başlığı altında; Bölge Müdürlüklerindeki Malzeme ocakları için yapı hammaddesi, talep formu, imalat haritası, faaliyet bilgi formu ve orman rehabilitasyon projelerinin hazırlanması, Hammadde üretim izin belgesi ve diğer izinlerin alınması, Bölge Müdürlüklerindeki malzeme ocaklarından analiz, proje, plan ve rapor vb. işlerin uzman firma, kurum, kuruluş ve üniversitelerden danışmanlık hizmet alımları işlerinin yapılması. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

177 PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.2) Performans Hedefi (PH 4.2.1) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Yenileme yapılan köprü sayısı/yenileme gereken köprü sayısı oranı Güçlendirme yapılan köprü sayısı/güçlendirme gereken köprü sayısı oranı Faaliyetler 1 Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi Genel Toplam

178 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir. Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

179 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir. Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

180 PH Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.1) Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Açıklamalar: Yoğun trafik altındaki üstyapıda çeşitli bozulmalar (çatlaklar, oturmalar, tekerlek izleri vb.) meydana gelmektedir. Bu bozulmalar trafik ulaşım güvenliğini tehlikeye sokmakta olup, can ve mal kaybına sebebiyet vermektedir. Bu kayıpların yaşanmaması için bozulan üstyapının acilen onarılması ve/veya yenilenmesi gereği hasıl olmaktadır. Performans Göstergeleri Otoyollarda Üstyapı ve İyileştirmelerde Tamamlanan Otoyol Uzunluğu (Km) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi Genel Toplam

181 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi İşletmeler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Güvenli ve konforlu bir ulaşımın sağlanması için ihtiyaç duyulan kesimlerde üst yapı iyileştirmesi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında 220 km yolun üstyapısının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

182 PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.3) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.2) Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Açıklamalar: Olası bir doğal afet anında karayolu ve köprülerin hemen trafiğe açılması ve önemli akslarda kesintisiz ulaşım imkânının sağlanması, yaraların sarılması, sağlık, yiyecek yardımlarının ulaştırılması, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılabilmesi, dışardan gelecek her türlü lojistik desteğin istenilen yere iletilebilmesi açısından otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Otoyol ve bağlantı yolları üzerindeki köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirme çalışmalarında yapımı tamamlananların sayısı 9-60 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Otoyollar Üzerindeki Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri Genel Toplam

183 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması Faaliyet Adı Otoyollar Üzerindeki Viyadük, Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

184 PH Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.3) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.3) Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Bakım onarım hizmeti yapılacak otoyol uzunluğu ( km ) Kullanılan yama malzemesi miktarı ( ton ) Çalışma yapılacak gişe sahası sayısı ( adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol bakım onarım faaliyeti Elektronik ücret toplama faaliyeti Genel Toplam

185 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Faaliyet Adı Yol bakım onarım faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

186 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Faaliyet Adı Elektronik ücret toplama faaliyeti Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

187 PH Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.3) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek. Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti % 10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.4) Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Performans Göstergeleri Satın alınan makine sayısı ( adet ) Bakım, onarım ve yedek parça kullanım bedeli ( TL ) Satın alınan akaryakıt miktarı ( motorin - Lt. ) Faaliyetler 1 Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım- Onarım Çalışmaları Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Genel Toplam

188 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine, Ekipman, Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye - Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

189 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Faaliyet Adı Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

190 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Faaliyet Adı Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

191 PH Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Amaç (SA 4) Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek Hedef (SH 4.3) Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.5) Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Turistik yollarda gerçekleşen harcamanın turistik yollar için yatırımda ayrılan payına oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması Genel Toplam

192 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Hedefi Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

193 PH Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) Hedef (SH 4.3) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek Yol bakım, onarım ve büyük onarım hizmetlerinin standartları her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilerek 5 yıl içerisinde yol kullanıcı memnuniyeti %10 artırılacaktır. Performans Hedefi (PH 4.3.6) Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. Performans Göstergeleri Km bazında ortalama yol bakım ve onarım maliyeti (TL) Selden doğan hasarların onarılma oranı(%) Yol bakım hizmetlerinin yürütüldüğü tesislerden bakım ve onarıma ihtiyacı olanlardan, bakım ve onarımı yapılanların oranı(%) Bakım ve onarımı yapılan Turistik yol uzunluğu 65 53, Onarımı yapılan köprü sayısı Bakımı yapılan köprü sayısı Bakım ve onarımı yapılan tünel sayısı / bakım ve onarımı yapılması planlanan tünel sayısı (yüzde) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti Genel Toplam

194 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

195 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

196 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir. Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

197 PH Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 4) KARAYOLU AĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ Karayolu sistemi üzerinde hareketliliği ve konforu artırıcı iyileştirmeleri ve gelişmeleri sağlamak ve sürdürmek Hedef (SH 4.4) Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. Performans Hedefi (PH 4.4.1) Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. Performans Göstergeleri Ulusal güvenlik yollarında parasal gerçekleşme oranı (harcama/ ulusal güvenlik yolları için yatırımdan ayrılan pay) (%) Faaliyetler 1 Yol yapımı ve iyileştirme çalışması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Genel Toplam

198 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. Yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması Yol Yapım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

199 PH KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 5) İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Hedef (SH 5.1) Yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek yollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları yapılacaktır. Performans Hedefi (PH 5.1.1) KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Otoyollarda Ağaçlandırma ve peyzaj amaçlı dikilen ağaç fidesi sayısı (adet ) Çevreyi Koruma Amaçlı Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı (Adet) Devlet Ve İl Yollarında dikilen fidan sayısı (adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Otoyollarda Ağaçlandırma Faaliyeti Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti Otoyol Tesisleri Atık Su Arıtma ve Çevre Koruma Sistemi Genel Toplam

200 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. Otoyollarda Ağaçlandırma faaliyeti İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

201 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalış-maları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. Otoyol Tesisleri Atık Su Arıtma ve Çevre Koruma Sistemi İşletmeler Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

202 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalış-maları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. Devlet ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim Faaliyeti Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

203 PH Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 5) Hedef (SH 5.2) İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Yol, malzeme ocakları ve tesislerin çevresel etkilerinin ve alınabilecek çevre koruyucu önlemlerin belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Performans Hedefi (PH 5.2.1) Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri Yol ve malzeme ocakları için hazırlanan ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası sayısı (adet) Yol ve malzeme ocakları için 100 adet ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri (Doğaya Yeniden Kazandırma Planı-Çevre Yönetim Planı) hazırlanacak veya ihaleli olarak yaptırılıp kontrollük hizmetleri yapılacaktır. 2 Gürültü haritası hazırlanan yol uzunluğu (km) ÇGDY Yönetmeliği gereğince tespit edilen yollarda gürültü haritası hazırlanması çalışmalarına devam edilmektedir. 3 Hazırlanan Emisyon Raporu sayısı (adet) Asfalt Plent Tesisleri için 25 adet Emisyon Raporu hazırlanarak Çevre İzinleri alınacaktır. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri Genel Toplam

204 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje tanıtım Dosyası ile ekleri (Doğaya yeniden Kazandırma Planı - Çevre Yönetim Planı) hazırlanacak veya ihaleli olarak yaptırılıp kontrollük hizmetleri gerçekleştirilecektir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince tespit edilen yollarda gürültü haritası yapılması işi gerçekleştirilecektir. Asfalt Plent tesisleri için Emisyon raporları hazırlatılarak Çevre İzinleri alınacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

205 PH Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Amaç (SA 5) Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Hedef (SH 5.3) Mevcut tüm tesislerde enerji tasarrufuna ilişkin tedbirler alınacak, güçlendirme, bakım ve onarım hizmetleri tamamlanacaktır. Performans Hedefi (PH 5.3.1) Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir. Performans Göstergeleri Bakım-Onarımı yapılan bina sayısı Deprem güçlendirmesi yapılan bina sayısı Yeni yapılan tesis sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tesis Yapımı ve Onarımı Genel Toplam

206 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevcut tüm tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir. Tesis Yapımı ve Onarımı Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kuruluşumuz bünyesindeki tüm tesislerin yapım, bakım ve onarım hizmetleri ödenekler nispetinde yapılacaktır. Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

207 PH Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakımonarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 5) Hedef (SH 5.4) İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. İnsana ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları yürütülecektir. Performans Hedefi (PH 5.4.1) Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmeye ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Açıklamalar: Çevre ve insan saglığının korunması amacıyla üretim sıcaklıklarını daha düşük ve çevreye daha az emisyon veren ılık karışım asfaltlarla ilgili Ar-Ge çalışmaları ve çevre dostu su bazlı yol çizgi boyası geliştirme ve soğuk uygulanan solvent bazlı yatay işaretleme yol çizgi boyası yol performans özelliklerinin artırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlanmıştır. Üstyapı Yönetim Sistemi (ÜYS); üstyapı kaplamalarının hizmet ömrü boyunca, mevcut durumunun değerlendirilmesi, yeniden yapımı, bakımı ve yapılacak işlerin fiyatça en uygun alternatiflerinin seçimi konularında karar verici mercilere yol gösterici çalışmaların tümünü içermektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı (BSK) yol ağının hangi kesimlerinde onarım yapılmasının daha ekonomik olacağının belirlenmesi bu çalışmalar kapsamında yürütülmektedir. ÜYS, doğru zamanda, doğru bakım-onarımın yapılması kaynaklarımızın etkin olarak kullanılması açısından son derece önemlidir. Ayrıca; Karayolları teknik şartnamesinde belirtilen ''düzgünsüzlük kriteri ve ödeme koşulları'' gereğince ölçümler yapılarak daha konforlu kaplamalar hizmete sunulmaktadır. Performans Göstergeleri Üstyapı performans ölçümleri ve değerlendirme yapılan yol uzunluğu (km.) BSK kaplamalı yol ağımızda performans ölçüm ve değerlendirme çalışmaları yapılan yol uzunluğunu göstermektedir. Üstyapı performans çalışmalarına katılan personel sayısı BSK kaplamalı yol ağımızda performans ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına katılan personel sayısını gösterir. Ilık karışım asfaltlarla ilgili literatür ve laboratuvar Ar Ge çalışmalarına katılan personel sayısı 9 Çevre ve insan saglığının korunmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına katılan personel sayısını gösterir.

208 Faaliyetler 1 Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam

209 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

210 PH yılında ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Amaç (SA 5) Hedef (SH 5.5) Performans Hedefi (PH 5.5.1) İNSAN VE ÇEVREYE DUYARLILIK Karayolu ulaşım sisteminden kaynaklanan, doğal çevreye ve insana zarar veren çevresel etkiler azaltılarak ve enerji tasarrufu sağlanarak yaşam kalitesini artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları korumak. Tarihi köprülerin yakın çevresi ile birlikte restore edilerek korunması ve cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanarak, koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır yılında ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Envanteri yapılan tarihi köprü sayısı (adet) Tescili yapılan tarihi köprü sayısı (adet) Restorasyon uygulama projeleri tamamlanan tarihi köprü sayısı (adet) Restorasyon uygulamaları tamamlanan tarihi köprü sayısı (adet) Faaliyetler 1 Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi. Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Muhtelif tarihi köprülerin onarımı Genel Toplam

211 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır.. Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi. Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

212 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 yılında ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. Muhtelif tarihi köprülerin onarımı Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı Ekonomik Kod Ödenek (2015) (TL) 01 Personel Giderleri 02 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

213 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Karayolları Genel Müdürlüğü nün 2015 Yılı Performans Programında 36 adet performans hedefi ve söz konusu hedeflere ulaşmak için yürütülecek olan 67 adet faaliyet yer almaktadır. Kuruluşumuzun 2015 yılı bütçesi için bağlı bulunduğumuz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bütçesinden TL Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılmıştır. Oto ve Ekspres Yol Yapım ve Onarımında kullanılacak olan TL yurt dışı kaynak(dış Kredi) ile birlikte 2015 yılı toplam bütçesi TL dir. Bu ödeneğin TL sinin performans esaslı bütçede yer alan 67 adet faaliyet için, TL sinin ise genel yönetim giderleri için kullanılması planlanmaktadır. İdare Adı Karayolları Genel Müdürlüğü (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 01 Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı

214 İDARE PERFORMANS TABLOSU İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) 1 PH Konforlu ve emniyetli ulaşımın sağlanması amacıyla merkez bütçe dâhilinde yapım çalışmaları devam eden otoyollar ile bunların bağlantı yolları ve toplama yollarının yapılması hedeflenmiştir. 1 Otoyol ve Bağlantı Yolu Yapım Faaliyetleri , , , ,55 PH Alternatif finans kaynakları kullanılarak gerçekleştirilecek yolların, ön ve uygulama proje çalışmaları ihale edilerek yürütülecektir , , Hedeflenen projeler için yol koridoru ve güzergah etütleri, fizibilite etüdü, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları, ön ve uygulama projelerinin ihale edilerek yaptırılması ve kontrolü , ,18 3 PH Kuzey ve Güney koridorları üzerinde bölünmüş yol çalışmalarına devam edilecektir , ,99 3 Bölünmüş yol yapımı , ,99 4 PH Ulaşım politikaları doğrultusunda otoyol ve bağlantı yollarından kamu kaynaklarıyla yapılabilirliği tespit edilen projelerin yapımı gerçekleştirilecektir , ,52 4 Otoyol ve bağlantı yollarının yapımı , ,52 5 PH Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ana arterler üzerinde kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 5 Trafik Yönetim Sistemleri Faaliyeti , , , ,33

215 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) PH Kuzey-Güney koridorları üzerinde bulunan tünel ve büyük sanat yapılarından özellik arzedenlerde çalışmalar hızlandırılacaktır , ,62 6 Özellik arz eden ve yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi , , Özellik arz eden ve yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi , ,00 8 Özellik arz eden tünel yapım projeleri , ,02 9 Özellik arz eden köprü yapım projeleri , ,53 PH Yapılması planlanan yollarda karayolu geometrik ve güvenlik standartlarına uygun projeler ile kavşak projelerinin hazırlanması ve hâlihazır haritalarının alınması , , Planlanan yollarda Etüt proje mühendislik hizmetlerinin yapılması ve yaptırılması, Bölge Müdürlüklerinden Gelen Muhtelif Kavşakların İncelenmesi, Hâlihazır harita yapılması , ,03 8 PH İşletmeye açık otoyollar üzerinde denetim sonucunda tespit edilen km lerde yenilenecek telçit, otokorkuluk, trafik işaretleme çalışmalarıyla trafik güvenliğinin sürekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir , ,82 11 Trafik güvenliği faaliyeti , ,82

216 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) PH yılında m 2 yatay işaretleme, m 2 düşey işaretleme, km otokorkuluk yapılması hedeflenmiştir , , Yatay işaretleme çalışması 13 Düşey işaretleme çalışması 14 Otokorkuluk yapılması , , , , , ,67 PH Karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırıcı önlemler alınacak, sürekliliği sağlanarak geliştirilecek ve karayolu ağında 100 milyon taşıt-km ye düşen ölü sayısı 2.17 nin altına düşürülecektir , , Kaza Kara Noktaların İyileştirilmesi Faaliyeti , ,68 16 Planlanan Projelerin Trafik Güvenliği Kontrolü Faaliyeti , ,00 11 PH Trafik güvenliğini artırmak için bölünmüş yol ve tek yol yapımı ve iyileştirme çalışmaları sürdürülecektir. 17 Bölünmüş yol yapımı 18 Tek yol yapımı , , , , , ,79 12 PH Kurumumuz sorumluluğunda bulunan 2008/96/EC Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi direktifi ile ilgili eğitim çalışmaları başlatılacaktır , ,01 19 Karayolu Altyapısı Trafik Güvenliği Yönetimi ne ilişkin eğitim faaliyeti ,30

217 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) 13 PH Otoyollar üzerinde yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında, ton tuz ve diğer buzlanmayı önleyici maddelerin kullanılması hedeflenmiştir , ,07 20 Kar ve buzla mücadele çalışmaları , ,07 PH Karar destek ve yönetim sistemi altyapısı kurulması çalışmalarının geliştirilerek sürdürülmesi hedeflenmiştir , , Kurumsal Bilgi Otomasyon Sistemi (KBOS) kapsamında karar destek ve yönetim sistemlerine esas bilgi sistemlerinin oluşturulması, gerekli uygulamaların geliştirilmesi, kullanımının sağlanması , ,03 22 Coğrafi Tabanlı sistemlerin kurulması ve yaygın kullanımlarının sağlanması , ,01 23 Gerekli iletişim ağları ile bilişim sistemlerinin kurulması ve işletilmesi , ,13 15 PH Karayolları ağı üzerinde 2015 yılı içerisinde 4500 noktada Ulaşım Etütleri işleri gerçekleştirilecektir , ,05 24 Ulaşım Etütleri Faaliyetleri , ,05 PH Kurumsal Bilgi Sistemleri geliştirilerek güncel ve doğru bilgiye zamanında erişilmesi sağlanacaktır , , Mevcut yol veri tabanının zenginleştirilmesi ve güncel tutulması , ,01 26 Kurumsal Bilgi Sistemlerin geliştirilmesi , ,01

218 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) 17 PH Teşkilatımıza yeni atanan ve Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan memur ve sanat sınıfı personelin eğitim ve temel kurslarının verilmesine devam edilerek kursa katılanlar belgelendirilecektir , , Makine Temel ve Periyodik Eğitim Çalışmaları Birimdeki Bilgisayar ve Donanımları Yenileme, Geliştirme Çalışmaları , , , ,00 18 PH Kurum çalışanlarının kurumsal memnuniyetini artıracak çalışmalara devam edilecektir. 29 Tesis Bakımı ve Onarımı Faaliyeti 30 Eğitim Faaliyeti , , , , , , PH Araştırma Geliştirme Hizmetlerinin Kalitesini Uluslararası Düzeye Taşıyarak Sürekli İyileştirmek Ar-Ge Laboratuvarlarının Geliştirilmesi Faaliyeti 32 Kalite Yönetim ve Akreditasyon Faaliyeti 33 Kalibrasyon ve Ara Kontrol Faaliyeti 34 Eğitim Faaliyeti 35 Ar-Ge Proje Yönetimi Faaliyet 36 Araştırma Mühendislik Hizmetleri Faaliyeti , , , , , , , , , , , , , ,06 20 PH yılında yatırım programında bulunan büyük sanat yapılarından ihale edilecek olanlarının projelerinin tümü yapılacak, %10'unun yapımı tamamlanacaktır. Tünellerden yol standartlarına uygun olarak ihale çalışmaları tamamlanacaktır , ,68 37 Yapımı devam eden tünellerin izlenmesi ve denetimi , ,00

219 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) 38 Yapımı devam eden köprülerin izlenmesi ve denetimi , ,00 39 Muhtelif tünel yapım projeleri 40 Muhtelif köprü yapım projeleri , , , ,65 41 Köprü projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması , , PH Yol ağımızdaki bölünmüş yol ve tek yolların fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Bölünmüş yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması , , , ,10 43 Tek yollarda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının yapılması , ,72 22 PH Devlet ve İl yollarında; yol üstyapı bakım onarımının yapılması ile trafik güvenliği artırılarak, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 44 Üst Yapı Bakım-Onarım Faaliyetleri , , , , PH Kesinleşmiş projelerde kamulaştırma mühendislik hizmetlerine ait çalışmalar, kamulaştırılacak parsellere ait değerleme hizmetleri, ocaklara ait talep formu, plan, proje ve imalat haritası üretimi yapılacaktır. Karayolları Yol Güzergâhları için plan üretimi, güncel plan üretimi, taşınmaz mal değerlemesi ve tesis sahalarının envanterinin yapılması ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması , , , ,02 24 PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de devlet ve il yolları ağı üzerinde bulunan köprülerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması ve standardı düşük köprülerin yenilenmesi hedeflenmiştir , ,24 46 Sismik takviye projelerinin emaneten yapılması ve ihaleli olarak yaptırılması, kontrolü ve onaylanması, takviye uygulama işlerinin izlenmesi, yenilenen köprülerin izlenmesi ve denetimi , ,00

220 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) 47 Muhtelif köprülerin sismik takviyelerinin yapılması, geometrik standardı düşük köprülerin yenilenmesi , ,24 25 PH Trafiğe açık mevcut otoyollarımızda güvenli ulaşımı sağlamak için gerekli üstyapı iyileştirme ve büyük onarımlarının tamamlanması hedeflenmektedir. 48 Üstyapı İyileştirme ve Büyük Onarımları İşi , , , ,73 26 PH Deprem açısından dünyanın riskli ülkelerinden biri olan Türkiye'de otoyolu ağı üzerinde bulunan köprü ve viyadüklerde deprem riskine karşı gerekli önlemlerin alınması hedeflenmiştir , ,25 49 Otoyollar Üzerindeki Viyadük Ve Köprü Onarımları ve Sismik Takviye İşleri , ,25 27 PH Otoyollarda bakım ve işletme faaliyetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. 50 Yol bakım onarım faaliyeti 51 Elektronik ücret toplama faaliyeti , , , , , , PH Yol bakım, Kış Mücadelesi, Afet ve acil durumlarda çalıştırılacak makine parkı % 2 oranında yenilenecek ve dengelenecektir. Makine, Ekipman Satın Alınması ve İmalatı Yaptırılması Yedek Parça, Lastik Temini; İşletme, Tamir, Bakım-Onarım Çalışmaları 54 Akaryakıt ve Madeni Yağ Temini PH Turistik yolların yapım ve iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir , , , , , , , , , , Turistik yol yapımı ve iyileştirme çalışması yapılması , ,78

221 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü 2015 Performans Hedefi Faaliyet Açıklama Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) PH Devlet ve İl yollarında; bakım, onarım ve trafik güvenliği hizmetlerinin standartları, her mevsimde konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacak şekilde yükseltilecektir , Yol Bakım - Onarım Faaliyetleri , ,38 57 Köprülerin Bakım ve Onarım faaliyeti , ,20 58 Tünellerin Bakım, Onarım ve İşletme faaliyeti 2, , ,17 PH Ulusal güvenlik açısından stratejik önemi haiz güzergâhlarda iyileştirme 1,03 1, yapılacak ve alternatif güzergâhlar geliştirilecektir. 59 Yol yapımı ve iyileştirme çalışması , ,00 PH KGM sorumluluğundaki otoyollarda yol boyu gelişim ve erozyon kontrolü çalışmaları hızlandırılacak, uygulama aşamasında mevcut ve yeni projelendirilecek otoyollarda insan ve çevreyi gözeten 1,03 1, peyzaj çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları yapılacak, Otoyol Hizmet Tesislerindeki Atık Suların arıtılması ve oluşan çöplerin ayrıştırılarak çevreye verilen zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. 60 Otoyollarda Ağaçlandırma faaliyeti , ,71 61 Devlet Ve İl Yollarında Yol Boyu Gelişim 0,00 0, Faaliyeti 62 Otoyol Tesisleri Atık Su Arıtma ve Çevre , ,45 Koruma Sistemi PH Yol ve malzeme ocakları için ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası ile ekleri hazırlanacaktır. Gürültü azaltıcı önlemler , ,26 almak üzere gürültü haritası ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. Kuruluşumuz faaliyetleri için Emisyon Raporları hazırlanacaktır. 63 Yol ve malzeme ocakları için çevre faaliyetleri PH Ayrılan ödenek dâhilinde, tesislerin bakım ve onarım hizmetlerinin tamamlanması, yeni tesis yapımı ve ömrünü tamamlamış tesislerin yerine yenilerinin yapılması hedeflenmiştir , , , ,02 64 Tesis Yapımı ve Onarımı , ,72 PH Çevreye duyarlı BSK imalatlarını gerçekleştirmek ve doğru yola doğru zamanda bakım-onarım uygulayarak sürüş konforunu artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir , ,72

222 İdare Adı: Karayolları Genel Müdürlüğü Performans Hedefi 36 Faaliyet Açıklama Çevre ve İnsan sağlığının korunması ve yol performansını artırıcı Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi PH yılında ülkemizde yer alan çeşitli dönemlere ait tarihi köprülerin tespit ve tescil işlemlerinin yapılması/yaptırılması, envanterlerinin oluşturulması, tarihi köprü restorasyonlarına ait proje ve uygulama çalışmalarının yaptırılması, denetlenmesi sağlanacaktır. Tarihi köprü onarımı, yurtiçi ve yurtdışından yapılan tarihi köprülerin izlenmesi ve denetlenmesi, envanter ve tescil işlemleri denetimi, tarihi köprü projelerinin kontrolü, onayı ve denetlenmesi Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam TL Pay (%) Pay (%) TL Pay (%) , , , , , ,01 67 Muhtelif tarihi köprülerin onarımı , ,17 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı , ,5 Genel Yönetim Giderleri Toplamı , ,5 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı GENEL TOPLAM , ,

223 III-EKLER

224 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SENEBAŞI BÜTÇESİ (TL) SEKTÖR BÜTÇE DIŞ TOPLAM KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Otoyollar Devlet ve İl Yolları ENERJİ SEKTÖRÜ TURİZM SEKTÖRÜ TARIM SEKTÖRÜ TOPLAM CARİ ( ) A- PERSONEL B- SOSYAL GÜVENLİK C-MAL VE HİZMET ALIMLARI Yolluklar Taşıt Kirası+Temizlik+Özel üv Akaryakıt Bakım - Onarım Hizmetleri Bakım (Bitüm) Tesisler ve Bakım Sanat Yapıları İşletmeler Bakım-İşletme Trafik Güvenliği Destek Hizmetleri Diğer CARİ TRANSFERLER (05) CARİ TOPLAM YATIRIM BÜTÇE DIŞ KREDİ KAMULAŞTIRMA KGM TOPLAM BÜTÇESİ YATIRIM CARİ Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2015 mali yılı bütçesi olarak TL ödenek ( TL si Dış Kredi ) ayrılmıştır. Bu ödenek, 2014 mali yılı bütçe başlangıç ödeneği olan TL' ye göre % 1,01 oranında artışa tekabül etmektedir Mali Yılı bütçe ödeneğinden; TL Personel Giderlerine (% 12,36), TL Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Ödenecek Prim Giderlerine (% 2,40), TL Mal ve Hizmet Alımlarına (% 25,82), TL Cari Transfer Giderlerine (% 0,22), TL Yatırım Giderlerine (% 59,20) ayrılmıştır. Mal ve Hizmet Alımları için ayrılan; TL ödeneğin TL si; bitüm ( TL), akaryakıt ( TL) ile bakım-onarım hizmetleri ( TL) için yatırım amaçlı kullanılacaktır. Böylece yatırımlar için öngörülen ödenek; % 81,05' ine ulaşmaktadır TL ile 2015 yılı toplam bütçesinin 2015 yılı bütçesinde Karayolları Genel Müdürlüğü yatırımlarının kamulaştırma harcamaları için ise toplam TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin; TL'si Otoyol, TL' si Devlet ve il Yolları, TL'si ise Turizm Sektörlerindeki kamulaştırma işleri için ayrılmıştır.

225 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI SENEBAŞI BÜTÇESİ (TL) SEKTÖR BÜTÇE DIŞ TOPLAM KAMULAŞTIRMA GENEL TOPLAM ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Otoyollar Devlet ve İl Yolları ENERJİ SEKTÖRÜ TURİZM SEKTÖRÜ TARIM SEKTÖRÜ TOPLAM CARİ ( ) A- PERSONEL B- SOSYAL GÜVENLİK C-MAL VE HİZMET ALIMLARI Yolluklar Taşıt Kirası+Temizlik+Özel Güv Akaryakıt Bakım - Onarım Hizmetleri Bakım (Bitüm) Tesisler ve Bakım Sanat Yapıları İşletmeler Bakım-İşletme Trafik Güvenliği Destek Hizmetleri Diğer CARİ TRANSFERLER (05) CARİ TOPLAM Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2014 mali yılı bütçesi olarak TL ödenek ( TL si Dış Kredi ) ayrılmıştır. Bütçe içinde Mal ve Hizmet Alımları için ayrılan TL ödeneğin; YATIRIM BÜTÇE DIŞ KREDİ KAMULAŞTIRMA KGM TOPLAM BÜTÇESİ YATIRIM CARİ TL si bitüm, TL si akaryakıt, TL si yol bakım-onarım hizmetleri olmak üzere toplam TL si yatırım amaçlı kullanılan cari ödenektir. Böylece yatırımlar için öngörülen sene başı ödeneği; toplam TL ile 2014 yılı toplam bütçesinin % 80,31 ine ulaşmaktadır TL olan sene başı yatırım bütçesine yılı içinde eklenen TL ile 2014 yılı sonu yatırım bütçesi TL olmuştur yılı toplam bütçesi ise yılsonu itibariyle TL ye yükseltilmiş ve TL si harcanmıştır. Böylece 2014 yılı sonu bütçe harcamasında, sene başı bütçesine göre % 237,9 sene sonu bütçesine göre ise % 99,26 oranlarında gerçekleşme söz konusudur. Kuruluşun toplam yatırım harcaması; TL si yatırım amaçlı kullanılan cari ödenek ( TL si bitüm, TL si akaryakıt, TL si yol bakım-onarım hizmetleri) olmak üzere TL, olup bu rakamın Kuruluşun toplam harcamasına oranı % 92 dir.

226 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2014 YILI SONU BÜTÇESİ VE HARCAMASI Harcama Kalemleri 2014 Yıl Sonu Bütçesi 2014 Yılı Sonu Harcaması YATIRIM (06-07) CARİ ( ) TOPLAM Sektör İç Bütçe Dış Kredi Toplam Şartlı Bağış Kamulaştırma Genel Toplam Ulaştir ma Sektörü Otoyoll ar Devlet ve Il Yolları Turizm Sektör ü Enerji Sektör ü Tarım Sektörü Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Ilama Bağli Borçlar Şartli Bağiş Toplam Yatirim Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Yıl Sonu Bütçesi Harcama Cari Giderler Dağılımı Yıl Sonu Bütçesi Yıl Sonu Harcaması CARİ ( ) A-PERSONEL GİDERLERİ B-SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ C-MAL VE HİZMET ALIMLARI Yolluklar Taşıt Kirası+Temizlik+Özel Güvenlik Akaryakıt Bakım ve Onarım Hizmetleri Tesis Bakım(Bitüm) Bakım Sanat Yapıları İşletmeler Bakım-İşletme Trafik Güvenliği Destek hizmetleri Diğer CARİ TRANSFERLER (05) Cari Toplam

227 I GELİRLER II II I IV AÇIKLAMA ÖZ GELİR TAHMİNİ 2014 YILI ÖZ GELİR GERÇEKLEŞMESİ Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri , , Diğer Mal satış gelirleri 0, , Muayene, denetim ve kontrol ücretleri ,00 0, Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 8.000,00 0, Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , , Yol, Köprü ve Tünel Ücret Gelirleri , , Diğer hizmet gelirleri , , Lojman Kira Gelirleri , , Sosyal Tesis Kira Gelirleri 0, , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , Taşınır Kira Gelirleri Ön İzin Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Arsa Satışı Taşınır Satış Gelirleri 5.000, , , , ,00 936, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 0, , Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri , , Yılı KGM Özgelir Tablosu TOPLAM , ,02

228 Hazine Yardımı Şartlı Bağış Özgelir 2014 toplamı toplamı toplamı toplamı Son dört yıl 2015 yılı fiyatlarıyla nakit finansman durumu 2011 % 2012 % 2013 % 2014 Hazine Yardımı , , , Şartlı Bağış , , , Özgelir , , , Toplam , , , Son dört yılın 2015 yılı fiyatlarıyla ve bir önceki yıla göre artış yüzdeleriyle nakit finansman durumu

229 Faiz Gelirleri TL 1% Kira Gelirleri TL 3% İrat Kaydedilecek Teminetler,Cezalar TL 6% Arsa ve Taşınır Satışalar TL 19% 2014 YILI ÖZGELİR TL Laboratuvar,Deney ve Analiz Geliri TL 1% Şartname,Form, Yayın Gelirleri TL 1% Diğer TL 1% Otoyol Köprü ve Tünel Gelirleri TL 68% 2014 Yılı Özgelir Durumu 2015 YILI YATIRIM PROGRAMINA GÖRE KGM PROJE STOĞU VE ORTALAMA BİTİRİLME SÜRELERİ Sektörü Proje Sayısı (Adet) Proje Tutarı (Bin TL) 2014 Sonu Harcama (Bin TL) Kalan Proje Tutarı (Bin TL) 2015 Yılı Ödeneği(*) (Bin TL) 2015 Yılına Eşdeğer Ödenekle Bitirilme Süresi (Yıl) ULAŞTIRMA Devlet ve İl Yolları Otoyollar TURİZM ENERJİ TARIM TOPLAM (*) Kamulaştırma ödeneği TL toplama dâhil değildir. NOT: Ödeneği toplu olarak verilmiş projelerin detayları henüz belirlenmemiştir.

230 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI YILLARA GÖRE YATIRIM BÜTÇE VE HARCAMALARI SENEBAŞI (Cari Yılı Fiyatlarıyla) SENESONU (Cari Yılı Fiyatlarıyla) HARCAMA (Cari Yılı Fiyatlarıyla)

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2015 FAALİ Y E T R A P OR U

2015 FAALİ Y E T R A P OR U 2015 FAALİ Y E T R A P OR U 2015 FAALİYET RAPORU ŞUBAT-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...6 I. GENEL BİLGİLER...13 A. MİSYON VE VİZYON...15

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 04 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Doğu ve Batı arasında bir köprü niteliğinde olan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Doç. Dr. Ahmet KESİK 23 Şubat 2007 Neden Mali Yönetim Reformu Mali disiplin Kaynak tahsisi ve kaynakların stratejik önceliklere göre kullanılması Etkinlik

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12515 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *BEL9B1H4* Sayı : 82018567-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.13.06.04/411 02/07/2010 Konu: Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE 2010/81 Bilindiği üzere, Yönetim Kurulumuzun 06/02/2008 tarihli ve 2008/51 sayılı Kararı ile bünyesinde,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI TADAT EDİLMEYEN TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERİN ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİ HAKKINDA USUL VE ESASLAR 1 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM

Detaylı

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ

2005-2010 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25-21 YILLARI ARASI DEVLET VE İL YOLLARI BAKIM-İŞLETME HARCAMALARI ANALİZİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYETLERİ

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları: Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Eskişehir- 14 Haziran 2013 1 Kasım 2011 Öncesi Demiryolu Yapılanması Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2011 Sonrası Demiryolu Yapılanması

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri;

KIRSAL KALKINMA. Ülkemizin Ulusal Kırsal Kalkınma Politikalarının belirlendiği strateji belgeleri; KIRSAL KALKINMA Ülkemizde kalkınma girişimleri, 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren "kırsal kalkınma" olarak kavramsallaştırılmış olup, Kırsal Kalkınma, ekonomik ve sosyal sektörleri ilgilendiren

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA

GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA GELİR İDARESİNİN MÜKELLEF HİZMETLERİNE YAKLAŞIMI Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı 13 Aralık 2014 BURSA Mükellef Hizmetleri Kavramı Gönüllü Uyum Mükellef Hak, Ödev ve Memnuniyeti

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ

2013 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET TOPLAMA MALİYETLERİ ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 213 YILI OTOYOLLAR BAKIM-İŞLETME VE ÜCRET A MALİYEERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM MALİYEERİ VE VERİMLİLİK ŞUBESİ

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU

EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU EĞİTİM ve DANIŞMANLIK KATALOĞU Yenilenen ve Değişen Mevzuatın Takibinin Tek Adresi VizyonYayınları Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Organizasyon MEVZUAT www.vizyonyayinlari.com.tr Performans Programı Hazırlanmasına

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Bilgi İşlem Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı