ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 ACIBADEM MASLAK HASTANESİ' NDE KULLANILAN PYXİS SİSTEMİNİN MANUEL SÜRECE GÖRE AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARININ İNCELENMESİ *Zelha TÜRK *Acıbadem Maslak Hastanesi Yatan Hasta Katı Sorumlu Hemşires Mart 2010 da Trabzon da yapılan 4.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi nde sözel bildiri olarak sunuldu. GİRİŞ - AMAÇ Pyxis ilaç yönetim sistemi, sistemi kullanabilecek yetkili hemşirelerin, hasta bilgilerini girerek hekim tarafından order edilmiş, eczacı tarafından onaylanmış ilaçların, şifre girip parmak izi tanımlatarak kapalı bir sistem içinden, kontrollü ve güvenli bir şekilde ilaç alma yöntemidir (6). İlaç uygulama ve yönetim sistemini otomatize eden makineyi üreten pyxis şirketi 1996 yılında Cardinal Health (Amerika merkezli çok büyük bir ilaç dağıtım şirketi) tarafından satın alınmıştır. Hastanelerde güvenli ve kontrollü ilaç yönetim sistemi kurmayı planlamıştır (6). İlaç hekim tarafından elektronik ortamda orderedilmektedir. Hastaya verilecek ilaçlar eczacı tarafından onaylanmakta, onaylanan ilaçlar pyxis'e düşmektedir. Yetkili hemşire sisteme kullanıcı adı ve parmak izi ile giriş yapar, böylece ilacın ne zaman hangi hemşire tarafından ne miktarda alındığı görülebilmektedir. Yapılan ilaç hataları tutarsızlık raporu olarak raporlanır. Sorumlu hemşire tarafından tutarsızlık raporları görülür. İlaç hatalarını neden ve kimler tarafından olduğu tespit edilir. Sistem yetkin olmayanların ilaç erişimlerini engellemekle kalmaz, aynı zamanda medikal hataları elimine eder. Sistem ilaç hatalarının önlenmesine destek olan bir uygulamadır (7). İlaç stok yönetimi eczacı tarafından her ay düzenli olarak yapılır. Eczacı sürekli izlediği sistemde ilaçlar ın son kullanma tarihleri yaklaştığında ilaç sayılar ı azaldığında uyar ı ekrana düşer. Eczac ı değişimi ya da yüklemeyi gerçekle ştirir. Bölümler ilaç eksiği ya da miyad ı dolmuş ilaç sıkıntısı yaşamazlar. Ayrıca çalışan hemşirelerin ilaç sayılarını kontrol etmeleri gerekmediği için sistem iş gücüne ve zaman kaybına engel olur (7). İlaç hatalarını en aza indirmekte aktif olarak kullanılan bu sistem farklı ortamlarda yerel bilgisayarlarda hastane yönetim sistemlerinde pyxsis konsolundan ve eczane konsolundan ilgili kişilerce görebilme imkanı sağlamaktadır (9). 1

2 Pyxis sistemi 2005 yılından beri Acıbadem Bursa Hastanesi' nde kullanılmaktadır. Daha önce manuel sistem kullanılan Ac ıbadem Maslak Hastanesi' nde 8 ay önce Pyxis sistemine geçilmiştir. Bir ilacın hasta bireye uygulanması süreci 4 ana evreden oluşur: - İlacın reçetelenmesi (poliklinik ortamında) ya da istem yap ılması (klinik ortamda), - İstemin alınması (transcription) - Haz ırlama - Hasta bireye ulaştırma, uygulama (9). Reçeteleme ya da istem yapılması sırasında oluşan hatalardan hekim sorumludur. Haz ırlama ve hasta bireye ulaştırma evresi, ayaktan hastalar için eczac ının sorumluluğunda iken, yatan hastalarda hemşirelerin sorumluluk alanı içindedir (9). Hasta bireye uygulama evresinde ayaktan hastalarda, hastanın kendisine ve hasta yakınına sorumluluk düşerken, yatan hastalarda yine hemşire sorumluluk taşımaktadır. İlaç uygulama hatalarının yaklaşık 3/4'ünün reçeteleme/istem evresinde ya da uygulama evresinde olduğu bildirilmiştir (8). İlaç ugulamaları, hemşirenin yasal sorumluluklarından birisidir. Bu temel sorumluluğun gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak yaşanan "İlaç Uygulamaları Hataları", ilaçların uygulanma sürecinde, izlenmesi gereken ilkelere uyulmaması sonucunda gerçekleşen yanlış uygulamalar şeklinde tanımlanabilir (8). İngiltere'de 2001 yılında ilaç uygulama hatalarından yaklaşık 1200 kişinin öldüğü, bu durumun son on yıl içinde % 500 oranında artış gösterdiği kaydedilmiştir (1). Genel olarak, İngiltere'de 400 yataklı bir hastanede, her gün bir hasta, bir ilaç uygulama hatasına maruz kalmaktadır (2). Amerika Birleşik Devletlerinde(ABD), hastaneye yatan hastada ilaç uygulama hatası tespit edilmiştir (3). Yapılan çeşitli araştırmalarda da, ilaç uygulama hatalarının oldukça sık oranlarda görüldüğü bildirilmektedir (4-8). Fransa' da her yıl ADE ( Advers ilaç olayları ) ölümle sonuçlanmaktadır. İngiltere' de her yıl ADE meydana gelmektedir. ADE ilaç 0.5 milyar/yıllık kayba neden olmaktadır. Fransa Sağlık Bakanlığı, hemşirelerin ilaç uygulama ve dokümantasyonunda harcadıkları zamanının % 33 oranında azaltması gerektiğini düşünmektedir (8). 2

3 İlaç uygulama hatalarının içeriği incelendiğinde, ilacın order edilme aşamasından uygulandıktan sonraki etkilerin takibini de içine alan, çok geniş bir süreç içinde gerçekleştiği görülmektedir. İlaç uygulama hataları, ilacı yanlış zamanda uygulama, ilacı uygulamayı unutma, yanlış doz verme, reçete edilmemiş ilacı uygulama, yanlış ilacı uygulama, ilacı uygun teknikle hazırlamama, etkileşime giren ilaçları aynı anda uygulama, uygulamayı kaydetmeme şeklinde örneklendirilebilir (1). Amaç Bu araştırma Acıbadem Maslak Hastanesi' nde kullanılan Pyxis sisteminin manuel sürece göre avantaj ve dezavantajlarını saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Bu çalışma, Pyxis sisteminin manuel sürece göre avantaj ve dezavantajlarının saptanması amacıyla Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan tanımlayıcı ve karşılaştırıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Acıbadem Maslak Hastanesinde çalışan ve Pyxis sistemini ve daha önce manuel sürecle en az 6 ay çalışmış ASG oryantasyon sürecini ve meslekte 2 yılını tamamlamış, hemşireler oluşturmaktadır.(n= 250) Örneklem, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çalışan hemşireler arasından rastgele yöntem ile seçilen oryantasyon sürecini tamamlamış, oryantasyon eğitimi 1 ve 2 yi almış ve hasta bakımında bağımsız olarak çalışabilen 124 kişiden oluşmuştur. Araştırma tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür taranarak ve hazırlanan anket formu aracılığıyla ve bu formun gözlem altında uygulanması ile toplanmıştır. Anket soruları, pyxis sistemini ve manuel süreci en az 3 ay aktif olarak kullanan 30 hemşireden toplanan yazılı geri bildirimler incelenerek oluşturulmuş ve rastgele yöntem ile seçilen 15 kişyle pilot uygulama yapılarak geçerliliği kabul edilmiştir. Veri toplama formu; 35 sorudan oluşmaktad ır. 35 sorunun hepsi Pyxis sistemi ile ilgili olarak haz ırlanmıştır. Elde edilen verilerin gerekli analizleri bilgisayar ortamında excell ve spss programı ile yapılmıştır. 3

4 BULGULAR Tablo 1: Anket Soruları ve Pyxis Sitemi Hakkında Çalışanların Düşünceleri PYXİS SİSTEMİ AVANTAJ DEZAVANTAJ KARARSIZIM n % n % n % İlaçların kilit altında tutulması 121 % %0 3 %2.42 ilaçların alındığında hasta 122 % % %0.81 üzerine ilaç girişlerinin yapılması Narkotiklerin kilit altında 122 % % %0.81 olması ilacın kim tarafından, ne 1 zaman alındığını rapor halinde verilmesi 123 %99.19 % %0 Tutarsızlığın fazla olması %9.67 % %0.82 İlaçların yanlış yerleştirme 8 % % %2.42 ihtimaline bağlı olarak hastaya yanlış ilaç uygulaması Hastaya ait narkotik ilaçlarının 48 % % %4.05 sistemde güvenli bir şekilde tutulabiliyor olması Çekmecelerin arıza yaptığı 5 % % %0 dönemlerde ilaca ulaşmakta güçlük yaşanması İlaç stok yönetiminin kolay 102 % % %0.82 olması Yanlış ilaç alımına engel 117 % % %0.82 olması Sistemsel bir hata anında 18 % % %1.62 kullanım dışı kalınması Planlı order edilen ilaçlar 9 % % %0 eczanenin onayı olmadan pyxisa düşmemesine bağlı tedavinin gecikmesi Hasta güvenliği açısından 117 % % %1.62 kontrollü olması Hekim tarafından yazılan 110 % % %3.24 orderın pyxis ekranında görülmesi 8 doğru kuralına elverişli 113 % % %1.62 olması ( Doğru ilaç, doğru zaman, doğru doz, doğru hasta, doğru yer, doğru etki, doğru kayıt, doğru form ) Pyxistan ilaçlara bakmadan 60 % % %2.43 çekmeceden doğrudan 4

5 alınabiliyor olmas ı Tutarsızlık olduğu zaman 18 % % %0.82 çözülmesinin zor olması Acil uygulamalarda süreci 12 % % %0 yavaşlatabiliyor olması Narkotik ilaçlara şahit istemesi 103 % % %1.62 İlacın kaç adet olduğu ve 118 % % %0 dozunu hatırlatması Kişiye özel kullanıcı adı ve 110 % % %0 parmak izi tanımlaması Order geç yazıldığında ilacın 11 % % %0.82 zamanında alınamaması Çift doz uygulamada uyarı 112 % % %0 vermesi Uygulama saati ile alma saati 101 % % %4.85 farklı olduğunda uyarı vermesi Yapılan her yanlış uygulamada 110 % % %1.62 not şeklinde uyar ı çıkması ve nedenlerinin sorulması Hastanın kendine ait ilaçlarının 52 % % %1.62 hepsinin bir arada olması Termojel butonu kullanıldığı 59 % % %1.62 için insülinlerin kontrol altında olmaması Pyxista bulunmayan ilaç varsa 54 % % %0.82 tedavi sürecinin uzuyor olması Yenidoğan ünitesinde pyxis 68 % % %8.08 bulunmaması İlaçların sadece pyxis ünitesi 62 %50 55 % %5.65 içinde bulunması İlaçlara sadece sistem 93 %75 25 % %4.85 kullanıcılar ının erişebilmesi Narkotik ilaçların pyxis 112 % % %3.24 içerisinde ayrı bir yere (dahili kutuya) iade edilmesi İlgili kutu açılıp ilaç alınmadığı 106 % % %1.62 takdirde 4 içinde sistemin sesli uyar ı vermesi İlaçların son kullanma tarihi 123 % % %0 yaklaştığında eczane tarafından değiştirilmesi İlaçların sayıları azaldığında 123 % % %0 eczaneye uyarı vermesi ve stokların erken dönemde eczacı tarafından tamamlanması Pyxis sistemi kullanan sağlık çalışanlarının anket cevaplarına bakıldığında, sistemin % (n:124) oranla en avantajlı bulunan yönleri; ilaçların son kullanma tarihi yaklaştığında eczane tarafından değiştirilmesi, ilaçların sayıları azaldığında eczaneye uyarı vermesi ve stokların erken dönemde eczacı 5

6 tarafından hazırlanması ve ilacın kim tarafından, ne zaman alındığını rapor halinde verilmesi olarak saptanmıştır. % (n:124) oranla ise sistemin en çok dezavantaj olarak görünen yönü, çekmecelerin arıza yaptığı dönemlerde ilaca ulaşmakta güçlük yaşanması olarak belirlenmiştir. Tablo 3: Maslak Eczane; Pyxis İstasyonları Aylık Tutarsızlık Takip Dökümleri Servis MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 3.KAT 2.KAT(A) ACİL 2.KAT(B) 1.KAT (A) , , ,59 872, , ,

7 AMELİYAT HANE GENEL YOĞUN BAKIM KVC YOĞUN BAKIM SDS DERLENME 1.KAT (B) , ,44 489, , , Acıbadem Maslak Hastanesi' nin Eczane kayıtlarına göre tutarsızlıklara bakıldığında, toplam 3722 adet tutarsızlık görülmüştür; en fazla tutarsızlık görülen ay Ağustos ayı olmuştur. Bu aydaki toplam (tüm katların toplamı) tutarsızlık adedi 951'dir. Ağustos ayında tutarsızlığın fazla olmasının nedenleri olarak, bu ayda izine çıkan hemşirelerin fazla olmasından dolayı çalışan sayısının azlığı ve yatan hasta sayısının çok olmasından dolayı iş yükünün artması ve yeni çalışan alımlarının bu ayda fazla olması gösterilebilir. En az tutarsızlığın ortaya çıktığı ay ise Eylül ayıdır. Adedi toplam 599' dur. Her iki ayda ortaya çıkan toplam tutarsızlık bedellerine de her iki durum aynı doğrultuda yansımıştır. Manuel süreçle ilgili olarak 30 kişiyle yapılan görüşmelerde manuel sürecin avantajları olarak en çok gelen cevap zaman kazancıyla ilgili olmuştur. Hastanın bekletilmediği, order yazıldığında tedavinin hemen uygulanabildiği ve ilaç ulaşımının kolay olduğu en çok verilen cevaplardır ( n:29 % 99.19). Manuel sürecin dezavantajları olarak en çok verilen cevaplar ise ilaç hataları, kontrol güçlüğü ve yine 7

8 zaman kaybıyla ilgili olmuştur (n:29 % 99.19). Zaman kaybı yönünden dezavantaj olarak görülen nokta ilaç sayımının manuel olarak yapılmasıdır (n:12 % 41.04). Yüksek riskli ilaçların kontrolünün zor olması, narkotiklere çok rahat ulaşılabilmesi, stok kontrolünün olmaması kontrol ile ilgili dezavantajlardır (n:7 % 23.94). İlaç hatalarının önlenmesinde dezavantaj olarak görülenler ise sözel istemin çok fazla olması ve bu yüzden karışıklıkların ortaya çıkması nedeniyle yanlış ilaç alımının kolaylaşmasıdır (n:10 % 34.2). TARTIŞMA Bursa Acıbadem Hastanesi' nde yapılan bir araştırmaya göre, sistemin ilaç hatalarını önlemesi, stok miyad yapılması için zaman ve iş gücü harcanmaması, otomatik olarak eksik stokların ve son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların eczane tarafından görülüp yüklenmesi, hasta hesabına ilaçlarının eksiksiz olarak ücretlendirilmesi, ilacın kullanıcısının hastane işletim sisteminde görülebilmesi konuları ağırlıklı olarak olumlu bulunmuştur.( Acıbadem Bursa Hastanesi n:43 %100) Yine aynı araştırma sonucuna göre, sisteme hasta isminin 3 dk içinde düşmesi konusunda % 37 oranında sürenin uzun olduğu düşünülmüştür; nedenlerine bakıldığında acil durumlar, hasta ve yakınlarının süreyi tolere edemedikleri durumlar olarak ifade edilmiştir. Narkotik ilaçların şahit ile alınması konusunda % 12 oranında olumsuz görüş belirtilmiş, bunun nedeni olarak ise çalışan sayısının az olduğu durumlarda zorlayıcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Acil servis çalışanlarından bazıları ise, Pyxis kullanılan geniş alanlar için tek pyxis sistemi yerine 2 pyxis sisteminin olmasının uygulamalar açısından hızlı ve güvenli olabileceği yorumunda bulunulmuştur.( Acıbadem Bursa Hastanesi) Lee LW, Wellman GS, Birdell SW, Sherrin TP, Am J Hosp Pharm ın yapt ığı çalışmada ise sistemin hemşire iş yükünü ve ilaç kaçaklarının maliyetlerini azalttığı sonucu elde edilmiştir. Daha önce yapılan örneklere bakıldığında bunlar, bizim çalışmamızdaki sonuçlar ile benzerlik göstermektedir. Araştırmamız sonucuna göre genel anlamda Pyxis sistemi iş yükünü azaltmakta, ilaç uygulama hatalarını en aza indirmekte ve düzenli bir rapor oluşturma imkanı sağlamaktadır. Günümüzde hasta güvenliği kavramı gittikçe önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Türkiye' ye model oluşturacak, dünyada referans gösterilecek bir hastane düzeyine gelmek isteyen Acıbadem Sağlık Gerubu için bu kavram çok daha önemlidir. Hasta güvenliğinin en temelinde doğru hastaya doğru ilaç uygulaması bulunmaktadır. Pyxis sistemi ise bu doğrultuda en güvenilir olanakları sağlamaya yönelik bir sistemdir. İlaç uygulama aşamalarında üst düzeyde ve sistemli bir kontrol sağlayarak hata oranını en aza indirmeye çalışmaktadır. 8

9 Pyxis, manuel order ve ilaç sayımına göre avantajlarını ve dezavantajlarını birlikte barındırmaktadır. Elektronik bir sistem olan Pyxis, sistemsel bir hata anında kullanım dışı kalarak amacından sapmalar gösterebilmektedir. İşte tam bu noktada Pyxis ın avantajları olarak nitelendirdiğimiz hasta güvenliği, zaman kaybının önlenmesi, iş yükününü azalması ve ilaç hatalarının önlenmesi gibi durumlar tam tersine dönerek bu sistemin dezavantajlarını oluşturmakatadır. Böyle olumsuzluklarda ise manuel sürecin üstünlüğü ortaya çıkmaktadır. Manuel süreçle Pyxis sisteminin avantajları ve dezavantajlarına bakıldığında ortaya çıkan en önemli sonuç birinin avantajı diğerinin dezavantajı olduğudur. SONUÇ ve ÖNERİLER Sağlık çalışanlarının çoğunun Pyxis sitemi ile ilgili olumlu görüş içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır. Ancak sistemdeki bazı aksaklıklar nedeni ile, çalışanların sistem ile ilgili bilgi eksikliği yaşadıkları ve sistem sorunlarının çözülmesinde güçlük çektikleri saptanmıştır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sistem sorunlarının çözümlenmesinde yetkili yöneticilerin prosedür ve talimatları yeniden gözden geçirmesi sistemde oluşabilecek aksaklıkları önleyecektir. Hemşirelerin Pyxis sistemi sürecini tam olarak öğrenmesi, bilgi eksikliklerinin giderilmesi için gerekli kurum içi eğitimler ile desteklenmeleri sistemin doğru kullanımı açısından önem kazanmaktad ır. Tutarsızlıklar ın önüne geçilmesi için gerekli kontroller s ıkılaştırılmalı, tutarsızlığa sebep olabilecek çalışanların sorumluları tarafından günlük kontrolleri yapılmalıdır. Tutarsızlıkların en aza indirilmesinde her adım için uygulanacak kontroller, manuel süreci çalışanlara aratmayacak duruma gelinmesini sağlayacaktır. 9

10 KAYNAKLAR 1)Preston RM, Drug Errors and Patient Safety: The Need For a Change in Practice. Br J Nurs 2004; 13: )Dimond B, Research Shows Administration of Medicines Needs Attention. Br J Nurs 2003; 12:397 3)Beyca S, Hicks RW. Patient Safety Fisrt Alert: Epinephrine in Surgical Settings. Aorn J 2003: 7: )Beyea S, Wake up All Standardization is Crucial to Eliminating Medication Errors. Aorn J 2002; 75: )Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri (2001). 6)Antonow JA, Smith AB, Silver MP, Medication Error Reporting: A Survey of Nursing Staff. J Nurs Care Qual 2000; 15: )Uzun Ş, Arslan F, İlaç Uygulama Hataları, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 28. Cilt, 2. 8)Http://www.simeks.com.tr : İlaç Uygulamaları 9)Http://www.mediamagazin.com.tr: Pyxis Sistemi 10

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Yazarlar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, Ankara 2012 Bu kitabın her

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması *

Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması * ÖZET Mehmet TOP Ömer GİDER *** Yunus TAŞ **** Seher ÇİMEN ***** Tıbbi hatalar, hasta güvenliğinin

Detaylı

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu

İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Derleme / Review İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Dilek Aygin 1, Hande Cengiz 2 ÖZET: İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu Hasta birey iyileşmeyi beklerken, ilaç uygulaması

Detaylı

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1

Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Türkiye de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu Müdür Yardımcılarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 1 Çetin ERDOĞAN 2, İnayet AYDIN 3, Uğur AKIN 4 & Nihan DEMİRKASIMOĞLU 5 ÖZET Bu araştırmanın

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET HAZİRAN 2014 ANKARA ÖNLENEBİLİR BİR SORUN HEKİME YÖNELİK ŞİDDET TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINLARI - 2014 ISBN 978-605-5867-83-6 Araş rmalardan Yararlanılan Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri ÖNLENEBİLİR

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi

Yeni Özelliklere Sahip Tek Cihazda Birleştiren İnfüzyon ve Beslenme Pompasının Tasarımı ve Prototipinin Üretimi Arş. Gör. Zehra Gök Metin e-posta: zehragok85@hotmail.com Doç. Dr. Leyla Özdemir e-posta: leylaceyran@yahoo.com Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 06100

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK HĐZMETLERĐ MESLEK YÜKSEKOKULU Bursa - 2015 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı öğrencilerimin bir HBYS programını (AviCenna) öğrenmeleri ve başarıyla kullanabilmeleri

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TC OKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NDE GÖREV YAPAN HEMŞİRELERİN İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİLERİNİN

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11)

İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu (Güncelleme 07.12.11) 1. GİRİŞ İyi Klinik Uygulamaları (İKU), gönüllülerin katılımını içeren klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU TR 07-IB-FI-02- Türkiye de Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eşleştirme Projesi POLONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU Çalışma ziyaretine katılanlar: Sn Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi tmmob makina mühendisleri odası II. iş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi bildiriler kitobı 02-03 Mayıs 2003 Adana Yayın No: E/2003/317 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. 36/1-A, 06440 Demirtepe / ANKARA

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014

İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU 15.07.2014 1. GİRİŞ Temelini güncel Helsinki Bildirgesi ne dayanan ilkelerden alan iyi klinik uygulamaları, insanlar üzerinde yapılacak olan klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kaydedilmesi ve raporlanmasına

Detaylı

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case

Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case Batuhan KOCAOĞLU Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü, İstanbul,

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP

BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP BİR E-DEVLET PROJESİ OLARAK EKAP Ferruh SOLAK - Kamu İhale Kurumu Başkanlık Müşaviri Dr. Güler KOÇBERBER - Kamu İhale Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzmanı Türkiye de kamu alımları Gayri Safi Yurt içi Hasıla

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDA PAZARLAMA, ONLİNE REZERVASYON; ŞEHİRLERARASI OTOBÜS FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan GÜL *, hasangul@comu.edu.tr Mustafa BOZ, m.b.istanbul@gmail.com İnternet, küreselleşen dünyada

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama

Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi Tekniği Olarak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama Sağlık Hizmetlerinde Bir Risk Yönetimi ekniği larak FMEA: Laboratuvar Sürecine Yönelik Bir Uygulama ÖZE Kadir AKSAY 1 Fatih RHAN 2 M. Nurullah KURUKAN 3 Daha çok savunma, otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde

Detaylı

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ

4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 4. SAĞLIKTA KALİTE VE GÜVENLİK ÖDÜLLERİ Baş Editörler Prof. Dr. Doğan ÜNAL Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah ÖZTÜRK Editörler Dr. Umut BEYLİK Uzm. Özlem

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

İnceleme-Araştırma Konusu

İnceleme-Araştırma Konusu T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Teftiş Kurulu Başkanlığı) İnceleme-Araştırma Konusu Bilgi Sistemleri Denetimi, e-teftiş, Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Uygulamaları,

Detaylı