KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1433. KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1433 KENTİÇİ ULAŞIM KRİTERLERİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ) ve KAHRAMANMARAŞ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ULAŞIM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Rafet BOZDOĞAN Oylum SEYREK Mehmet ÖZÇELİK Niyazi TIRLI Erdal YALÇINKAYA Bedir ÇİFTÇİ GİRİŞ İstanbul; Türkiye'nin en büyük ve ülke ekonomisine en yüksek katkısı olan şehri olarak Dünyadaki birçok ülke şehrinden daha büyük ve birçok yönüyle de Dünyanın en güzide şehirlerinden birisidir. Bu şehir, değişken nüfus ve istihdam değerlerinin oluşturduğu arazi kullanım yapısı ve şehirsel fonksiyonlarının değişimi ile her geçen gün ulaşım ihtiyaçlarının çeşitlenerek arttığı bir metropoldür. Bu artış ile birlikte mevcut ulaşım altyapılarının ve ulaşım ve trafik hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.), farklı ölçeklerde geliştirdiği Projeler ve Uygulama Programları ile İstanbul'un temel sorunlarından birisi olan "Ulaşım ve Trafik" konusunu geleceğe dönük ve aşamalandırılmış bir yaklaşımla ele alarak sürdürülebilir bir vizyon ortaya koymaya çalışmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Planlamasının öngördüğü arazi kullanım yapısının yönlendiriciliğinde ortaya çıkan temel doneler, yolculuk verileri ve sosyal yapı ile birlikte ele alınarak ulaşım konusunu temelden çözmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle Ulaşım Sorununun nedenleri irdelenmiş ve aşağıda verildiği şekilde 7 başlıkta toplanmıştır. 1- Yetki ve Sorumluluk Konusundaki Çok Başlılık 2- Toplu Taşıma Sistemlerinin Yetersizliği ve Düzensizliği 3- Ulaşım Altyapılarının Yetersizliği, Pahalı Olması ve İnşasının Uzun Süre Gerektirmesi 4- Trafik Yönetim ve Denetiminin Yetersizliği ve Yetki Karmaşası 5- Ulaşım Sistemlerini Kullanan Sürücü, Yolcu ve Yayaların Bilinçsizliği 6- Şehir Planlamasının Düzensizliği ve Süreksizliği 7- Hızlı Ve Kontrolsüz Nüfus Artışı ve Plansız Yerleşme İstanbul'un şehirsel yaşam kalitesinin düzeyini etkileyen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından en kısa zamanda çözümlenmesi hedeflenen tüm bu sorunların çözümüne yönelik olarak verimli ve etkin bir ulaşım çözümü yaklaşımı geliştirilmiş ve altı temel başlık altında toplanmıştır. 1. Kalıcı ve Sürdürülebilir Kent ve Ulaşım Planlaması 2. Ulaşım Sistemlerinin Tek Elden Yönetilmesi 3. Efektif ve Cazip Bir Toplu Taşıma Sisteminin Kurulması 4. Optimum Ulaşım Alt Yapısının İnşası 5. Etkin Bir Trafik Sirkülasyon Sisteminin Kurulması 6. Trafiğin Etkin Denetiminin Kurulması

2 1434 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU Bu çalışmada, yukarıdaki başlıklar kapsamında İ.B.B. tarafından geliştirilen çözüm önerileri ele alınmaktadır. 1. KALICI ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT ve ULAŞIM PLANLAMASI Bir şehrin oluşumunda şehir ile ilgili her sorunun çözümü için; kalıcı, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir şehir master planının olması gerekmektedir. Master Plan kapsamında; arazi kullanım kararlarının iyi tanımlanması gerekmektedir. Arazi kullanım kararlarının yönlendiriciliğinde şehrin büyüme istikameti iyi belirlenmeli ve demografik yapı yeniden düzenlenmelidir. Konut alanları (konut-işyeri, konut-okul, konut-eğlence merkezi) ilişkisi dengeli bir biçimde kurularak, Kamu alanlarının kullanım amacı belirlenmeli ve değiştirilmemelidir. Üst düzey ticaret alanları ve odak noktaları optimal yerleştirilmeli ve kültür ve eğlence alanları makro bazda planlanmalıdır. Şehrin Master Planında öngörülen arazi kullanım kararları, demografik yapı ve demografik yapının hareketliliği, ekonomik değişkenler, sanayi, ticaret ve kamu alanlarının yer seçimi ulaşım çözümü için geliştirilecek alternatif modellere temel teşkil edecektir. Master planın yönlendiriciliğinde bir "Ulaşım Master Planı" nın da sürdürülebilir, güncel ve şehirsel hareketliliği belirleyen değişkenlerin yapılandırılması yönünde hazırlanması gerekmektedir. Ulaşım Master Planı'nın, yolculuk taleplerine ve sürekli değişen farklı ulaşım problemlerine çözüm üretecek esnekliğe ve en önemlisi sürdürülebilir bir yapıya sahip olması gerekmektedir. 2. ULAŞIM SİSTEMLERİNİN TEK ELDEN YÖNETİLMESİ İstanbul'un Ulaşım ve Trafik konusundaki sorunlarının temelinde Yetki ve Sorumluklar konusundaki çok başlılık gelmektedir. Gerek ulaşım altyapılarının yapılmasında gerekse bakım, onarım, toplu taşıma ve denetiminde farklı mevzuat ve bütçe esaslı kurum ve kuruluşlar yer almaktadır. İstanbul şehiriçi ulaşım yönetimi kapsamında ortaya çıkan sorunlar dört ana başlıkta toplanmıştır. Yetki karmaşası Denetim yetkisinin uygulamacı birimde olmaması Onay birimlerinin çokluğu Kaynak sıkıntısı ve bunlara bağlı olarak gelişen olumsuzluklar Ayrıca 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'nda kamu kurum ve kuruluşlarına verilen ulaşım ve ulaşım altyapısı yetki ve sorumlulukları konusunda ciddi bir yetki karmaşasının olduğu görülmektedir. İstanbul'da ulaşım konusunda yetkili ve uygulamacı, direkt söz sahibi otoriteler dört ana başlık altında toplanmıştır. 1- Merkezler 2- Merkezi Yönetim Birimleri 3- Yerel Yönetim Birimleri 4- Özel İşletmeci Toplu Taşıma Kurumları Yol güzergahında yaptıkları çalışmalar nedeni ile dolaylı müdahil kurumlar ise AYKOME Birimleri (İSKİ, TEDAŞ, İGDAŞ ve TELEKOM)'dur. Söz konusu yetki karmaşasının önlenebilmesi için kent nüfusu dikkate alınarak; Etüt-planproje, İmalat, Bakım onarım, Trafik yönetimi ve denetimi fonksiyonlarının birleştirilmesi gerekmektedir.

3 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1435 İstanbul'da yukarıda verildiği gibi çok başlı bir yetki dağılımının olması ve buna merkezi onay mercilerinin (DLH, DPT, KGM, YPK Hazine Müsteşarlığı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu) de katılması ile ulaşım probleminin çözümü oldukça zorlaşmakta veulaşım altyapılarının etüd-plan-proje ve imalatında, Ulaşım ve trafiğin yönetim ve denetiminde, Toplu taşımanın yapılanmasında ve işletiminde, Ulaşıma kaynak temininde çok büyük sorunlar yaşanmasına neden olmakta ve bu sorunların çözümü için; daha çok kaynak, zaman ve insan gücü harcanması söz konusu olmakta ve problemlerin çözümü noktasında güçlükler yaşanmaktadır. Bu da Maksimum enerji, Minimum Verimliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, planlama, projelendirme, yapım, bakım, onarım, işletme ve denetimin tek elde toplanması gerekmektedir. Bu esasa dayalı olarak İstanbul Ulaşım İdaresi ile ilgili yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. 3. EFEKTİF ve CAZİP BİR TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ Kent içi ulaşımda efektif ve cazip bir toplu taşıma sistemi için hedeflenen kriterler; Konfor, Güven, Hız, Ekonomi, Temizlik ve Entegresyon (Zaman, bilet ve fiziksel açıdan)'dur. Bu kriterlerin sağlanması için toplu taşıma türlerinin (raylı sistem, otobüs, minibüs, servis, dolmuş, feribot vb) çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca belirlenecek ulaşım modları arasında (zaman, mekan, bilet adına) en iyi entegrasyon sağlanmalı ve tek yönetimde toplanmalıdır. Entegre edilmiş toplu taşım sistemlerinin en uygun şekilde işletmeciliğinin kurulması, tek yönetim altında toplanmasına bağlıdır. Raylı sistem, Lastik tekerlekli ve Deniz toplu taşımacılığı ile Servis ve Taksi işletmecilikleri organize edilerek özel sektör marifetiyle gerçekleştirilmelidir. Yukarıda belirtilen veriler ve ulaşım aksının yolculuk talebi kriterleri dikkate alındığında ana omurganın mümkün olduğu kadar raylı sistem şeklinde modellenmesi gerektiği görülmektedir. 4. OPTİMUM ULAŞIM ALT YAPISININ İNŞAASI "Maksimum toplu taşıma, optimum karayolu sistemleri" anlayışı ile şehrin modellenmesi hedeflenmektedir. Ulaşım altyapılarının güçlendirilmesi aşağıda verilen iki ana başlıkta toplanan bir seri imalat ve rehabilitasyon işlemleri ile gerçekleştirilmelidir: I. Yeni Ulaşım Altyapılarının Yapılması II. Mevcut Ulaşım Altyapılarının Rehabilitasyonu 5. ETKİN BİR TRAFİK SİRKÜLASYON SİSTEMİNİN KURULMASI Ulaşım sistemlerinin birbiriyle entegrasyon kuracak biçimde etkin ve verimli bir ağ oluşturabilecek biçimde düzenlenmesi için teknik yeterliliklerin yanı sıra trafik sirkülasyon sisteminin de iyi bir biçimde kurgulanması gerekmektedir. 5.1 YATAY-DÜŞEY İŞARETLERİN KULLANIMI Yol ağı kapasitesinin efektif kullanılması amacıyla yeni teknolojiler kullanılarak ve çoğunlukla trafikten alınan veriler ışığında trafiğin otomatik olarak yönetilmesi son derece önem taşımaktadır. Bu çerçevede son on yılda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve Akıllı Trafik Sistemleri ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. Şehir içi ulaşımda oluşan trafiğin güvenli ve seri yapılabilmesi için etkin bir trafik sirkülasyon sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda geometrisi bozuk yol ve kavşakların en iyi şekilde düzeltilerek; Sinyal sistemleri. Yol çizgileri ve Levhalar şehrin her kesiminde, bu alandaki ileri teknolojik ürünler şeklinde kullanılmalı ve ITS, trafik yönetim ve denetiminde yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca Ulaşım Kontrol Merkezi'nin kapasitesi artırılmalı ve

4 1436 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU modernizasyonu sağlanmalıdır ETKİN BİR TRAFİK SİRKÜLASYON SİSTEMİNİN KURULMASI Trafiğin modern teknoloji kullanılarak, değişen yoğunluk ve taleplere göre otomatik olarak yönetildiği ve sürücülerin anında bilgilendirildiği bir platform kurmak amacıyla Ulaşım Kontrol Merkezi kurulmuştur. Söz konusu merkez, kentin farklı noktalarında farklı amaçlarla yer alan sensör, dedektör, kamera, vb. sistemlerden algılanmış tüm sinyal ve verilerin içinde bulunduğu trafik kontrol bilgisayarlarının yönetildiği bir merkezdir. Ulaşım Kontrol Merkezi'nden İstanbul genelinde 270 derece açıya sahip 50 kamera ile yollardaki trafik durumu izlenmekte ve özellikle zirve saatlerde radyo ve televizyonlar aracılığı ile trafiğin etkili yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Trafik Kontrol Merkezi'ne İstanbul trafiği ile ilgili pek çok kanaldan bilgi gelmektedir. Bu bilgiler trafik müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilerek sözlü ve görüntülü basın aracılığıyla vatandaşlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca bu bilgiler VMS'ler (sürücü ve halkı bilgilendirme amaçlı elektronik bilgi panoları) aracılığıyla da otoyollardaki sürücülere ulaştırılmaktadır. Mevcut 900 adet olan sinyalize kavşak sayısının arttırılmasıyla, kavşaklardan data alımına ilaveten görüntünün de alınması mümkün olmuştur. Kamera sayısının 100'ün üzerine çıkarılması ile daha geniş imkanlı bir trafik kontrol merkezi kurulmasını, yeşil dalga uygulamasını ve akıllı kavşak uygulamasının güncelleştirilerek yaygınlaştırılmasını planlanmaktadır. Böylece Ulaşım Kontrol Merkezi ile raylı sistem ve deniz ulaşımının da izlenmesi mümkün olabilecektir. Aynı zamanda Ulaşım Kontrol Merkezi; sinyalize kavşakların gerçek zamanlı olarak yönetileceği, şehir görüntülerinin canlı olarak izlenebileceği, İstanbul araç trafiğinin detaylı güncel yol ağı üzerinden takip edilebileceği, trafik yoğunluk bilgilerinin sesli veya görüntülü olarak yayınlanabileceği bir kontrol merkezi niteliği kazandırmak için çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında Ulaşım Kontrol Merkezi'nden kavşaklardaki sinyal zaman planları trafiğin değişen koşullarına göre dinamik olarak ayarlanması ve araçların hız, sınıflandırma, takip aralıkları gibi bilgilerin derlenmesi suretiyle optimize edilmesi, böylece sürücü ve yolcuların trafik içindeki gecikmelerinin ve seyahat sürelerinin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca doğal afet vb. olağanüstü durumlarda kentin farklı noktalarından elde edilecek canlı görüntülerle, Afet Koordinasyon Merkezi'nin yürüteceği çalışmaların sağlıklı yürümesi sağlanabilecektir. 6. AKILLI TRAFİK SİSTEMLERİ Akıllı trafik sistemlerinin kullanımı ile Trafik sirkülasyonu erişilebilir bir hale getirilerek hem ulaşım veritabanının kullanımı güncelleştirilebilecek hem de bu bilgi sisteminin fayda alanı genişletilerek kullanıcıların güncel trafik içindeki hareketliliği verimli ve bilinçli bir hale getirilecektir. Akıllı Trafik Sistemleri aşağıdaki temel başlıklar halinde sıralanabilir: 1- Kameralı trafik analiz sistemleri 2- VMS Kontrol Sistemleri (değişken mesajlı trafik panosu) Trafik Ölçüm Sistemleri Kavşak Kontrol Sistemleri On-Line Trafik Kontrol Sistemi GIS & GPS Uygulamaları e Trafik - WEB Yayını Sinyal optimizasyon sistemleri

5 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1437 VMS Kontrol Sistemleri Değişken Mesaj Sistemleri, tünel giriş ve çıkışları, şehir giriş-çıkışları ve köprü yaklaşımlarında anlık bilgilendirilme amaçlı kullanılır. VMS, sürücüleri değişimlerden haberdar ederek daha rahat ve hızlı yolculuk yapılma imkanı sağlamaktadır. Trafik Kontrol Merkezine gelen trafik ile ilgili bilgiler kablosuz iletişim sistemi sayesinde VMS üzerinde gösterilebilir. Trafik Ölçüm Sistemi Kontrol Merkezinden yürütülen bu uygulama ile; kavşaklardaki sinyal zaman planları, trafiğin değişen koşullarına göre dinamik olarak ayarlanması ve araçların hız, yoğunluk, tip ve takip aralıkları gibi bilgilerin derlenerek optimize edilmesi, böylece trafik içindeki gecikmelerin ve seyahat sürelerinin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Kavşak Kontrol Sistemleri Ulaşım Kontrol Merkezinden sinyalize kavşaklar gerçek zamanlı olarak kontrol edilecek, bilgisayar üzerinden kavşak kontrol cihazları ile sağlanan iki yönlü haberleşme sağlanarak, merkezden sinyal sürelerinin ile verilerin bir veri tabanına kaydedilerek saklanmasını mümkün kılmaktadır. Grafik kullanıcı arabirimleri ile kavşağın gerçek zamanlı çalışması görüntülenmekte ve bütün trafik parametreleri izlenebilmektedir. On-Line Trafik Kontrol Sistemleri Kontrol merkezine modern iletişim altyapısı kullanılarak iletilen anlık trafik yoğunluk bilgileri proses edilerek sayısal ulaşım ağı haritası üzerinde anlık trafik yoğunluk bilgisi olarak elde edilmektedir. Ulaşım ağı haritası üzerinde farklı renk kodları halinde izlenen trafik yoğunluk bilgisi sürücülere kolaylık sağlamaktadır. GIS & GPS Uygulamaları Sayısal ulaşım ağı üzerinde öncelikli araçlar takip edilerek uygun güzergah belirlenecek, gerektiğinde en kısa yol tespit edilecektir. Kontrol merkezi ekranlarında tüm şehir alt/üst yapısı, yaşam alanları ve noktaları, depremsel olgular ve bunlara ilişkin sorgulamalar görsel olarak takip edilecektir. e Trafik - WEB Yayını Ulaşım Kontrol Merkezine ulaşan veriler bu merkezde, son kullanıcılara WEB yoluyla iletilmek üzere hazır hale getirilecektir. Bu sayede Canlı Şehir Görüntüleri, Etkileşimli Sayısal Harita Uygulamaları, Trafik Eğitim Sayfası, Ulaşım Rehberi Sayfası, Haber Grupları, Anketler, Ziyaretçi Defteri ve Duyurular Sayfası gibi on-line uygulamalar hizmete sunulacaktır. 6. TRAFİĞİN ETKİN DENETİMİNİN KURULMASI Şehir içi ulaşımında mühendislik uygulamaları başlı başına çözüm üreten bir faktör değildir. Daha önceki bölümlerde anlatılan uygulamalar yapılırken mutlaka insan faktörü dikkate alınarak etkin bir denetim sistemi kurulmalıdır. Bu amaçla; Otopark yasağına uyum ve Şerit disiplini sağlanmalı; Emniyet şeridi İhlalleri önlenmeli ve Ulaşım ve trafik konusunda eğitim verilmelidir. Farklı bir açıdan bakıldığında Trafiğin etkin denetiminin sağlanmasının, doğrudan doğruya idari ve işletme konusundaki yapılanmanın etkinliği ile doğru orantılı olduğu görülecektir. Tek elden yönetilen ve özelleştirme esasına dayanan bir idari yapılanmanın denetimin etkinliği

6 1438 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU açısından önemi büyüktür. 7. KAHRAMANMARAŞ İLİ TRAFİK ve ULAŞIM ETÜDÜ Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İ.B.B.), Ulaşım Daire Başkanlığı'nın deneyim ve teknik bilgi birikiminden yararlanmak amacıyla, şehrin ulaşım sorunlarını çözebilecek çalışmalar için işbirliği yapma arzularını İ.B.B.'ne iletmişlerdir. Yapılan talep, İ.B.B. Başkanlığı'nca da uygun bulunmuş ve bir "Teknik Heyet" teşkil edilerek Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı eşgüdümünde çalışma yapmak üzere gönderilmiştir. Teknik heyet 6-8 Mayıs 2004 tarihleri arasında yerinde incelemelerde bulunarak arazi çalışmaları yapmıştır. Kahramanmaraş genelinde yapılan teknik çalışmalar sırasında gerçekleştirilen gözlemler, tespit edilen aksaklıklar ve çözümüne yönelik öneriler sonraki bölümlerde detaylı olarak ele alınacaktır KAHRAMANMARAŞ ŞEHRİ ULAŞIMI ile İLGİLİ SORUNLAR ve GENEL DEĞERLENDİRME Resmi rakamlara göre nüfusa ve tescilli araca sahip olan, ayrıca araç sahipiiliği oranı %13 olan Kahramanmaraş ili için bugüne kadar herhangi bir ulaşım ve trafik etüdü yaptırılmamış ve uygulanmamıştır. Mevcut uygulamalar imar planlarına göre, imar yollarının açılması ve kavşak düzenlemeleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Ancak yapılan uygulamaların herhangi bir Trafik Mühendisliği ilkesine göre yapılmamış olduğu, geometrik düzenlemeler açısından olumsuzluklar taşıdığı görülmüştür. Ayrıca gerek Kahramanmaraş merkezinde gerekse ikincil merkez alanlarda tek yön uygulamalarının yetersizlikler taşıdığı, yaya kaldırımları geniş olmasına rağmen mevcut yol kotuyla olan bağlantılarının (Rıht yüksekliklerinin) iyi kurulamadığı ve bu yönde iyi bir yaya yürüme konforunun sağlamadığı... vb olumsuzluklar gözlenmiştir. Kahramanmaraş Belediye yetkililerinden alınan bilgilere göre trafik kazalarının büyük ölçüde yetersiz geometrik düzenlemeler ve yaya geçiş bağlantılarının iyi kurulamamış olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemelerde Kahramanmaraş'ta merkez toplu taşıma araçlarının düzensiz bir biçimde işletildiği, araçların duraklar dışında durduğu, bu nedenle iyi bir denetim mekanizmasının kurulması gerektiği gözlenmiştir BELİRLENEN PROBLEM ALANLARI ve GELİŞTİRİLEN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Kahramanmaraş şehri bütününe ait olarak Bölüm 7.1'de genel hatlarıyla açıklanan sorunlar bu bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. Yapılan yerinde incelemelere göre belirlenen 9 temel ulaşım noktasındaki sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda açıklanmaktadır. Arıkan Kavşağı (Azerbaycan caddesi ve Cahit Zarif oğlu Caddesi Kesişimi) Sorun Azerbaycan Caddesinden Cahit Zarifoğlu Caddesine dönüş için sığınma cebi oluşturulmadığı ve mevcut sinyalizasyonun yetersiz bir biçimde çalıştığı görülmüştür. Çözüm Bu kavşağın İstasyon Kavşağı ile birlikte düşünülerek çözüm üretilmesi gerekmektedir.

7 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1439 İstasyon Kavşağı (Doğu Çevre Yolu ile Azerbaycan Bulvarı Kesişimi) Sorun Yapılan düzenleme geometrik açıdan yetersizdir. Çözüm T.C.K. Bölge MüdürIüğünden söz konusu alanın projesi alınmalı, gerekirse yeniden harita alımı yapılarak yeniden proje üretilmelidir. Sümerbank Kavşağı (Doğu Çevre Yolu ile Lütfi Köker Caddesi Kesişimi) Sorun Yapılan düzenlemenin geometrik açıdan yetersiz olduğu görülmektedir Çözüm T.C.K. Bölge Müdürlüğü'nden söz konusu kesimin projesi alınıp, gerekirse harita alımları sağlanarak yeniden proje üretilmelidir. Dr. Mustafa Meydanı (Girne Caddesi - R. Tayyip Erdoğan Bulvarı - Trabzon Caddesi - Lütfi Köker Bulvarı Kesişimi) Sorun Yapılan düzenleme gerek trafik akış yönleri gerek geometrik düzenleme açısından kötü ve bozuk olduğundan, bu noktanın trafik kazası açısından kara nokta olduğu tespit edilmiştir. Çözüm Harita alımı ve trafik sayımı yapılıp yeniden projelendirilmelidir. Konu ile ilgili alternatif etüd projeler geliştirilmiştir. Cahit Zarif oğlu Caddesi ile Cumhuriyet Bulvarı Kesişimi ve Trabzon Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı Kesişimi Kavşakları Sorun Geometrik düzenleme ve trafik akış yönlerinin düzensiz olduğu, sola dönüşler için cep oluşturulmadığı görülmüştür. Çözüm Harita alımı ve trafik sayımlarının yapılıp yeniden ulaşım etüd ve proje çalışmaları yapılmalıdır. Sakarya Caddesi ile Tevfik Kadıoğlu Bulvarı ve Veysi Kaynar Bulvarı ile Tevfik Kadıoğlu Bulvarı Kesişimi Sorun Her iki kavşakta da oluşturulan düzenlemelerin trafik mühendisliği ilkeleri açısından yetersiz olduğu görülmüştür. Çözüm Trafik sayımı ve ulaşım etüdlerinin yapılarak proje üretilmesi gerekmektedir. İtfaiye Kavşağı (Girne Caddesi-Fetih Bulvarı Kesişimi) Sorun Yapılan standart dışı dönel adanın trafikaçısından sorun teşkil ettiği, trafik akış yönlerinin düzensiz olduğu gözlenmiştir. Çözüm Trafik sayımları ve ulaşım etüdlerinin yapılarak proje üretilmesi gerekmektedir. Sütçü Imam-Kümbet Kavşakları (Kümbet Caddesi ile Bektutiye Caddesi Kesişimi ve Bektutiye Bulvarı ile Ali Ulvi Yetişen Bulvarı Kesişimi Sorun Kümbet Kavşağı, Sütçü İmam Kavşağı arası yol eğiminin Kümbet Kavşağındaki dönel adanın geometrisinin profiline uygun olmadığı ve düşey kurp açısından sorun teşkil ettiği gözlenmiştir. Çözüm Her iki kavşağın harita alımının ve trafik sayımının yapılması, yol profilinin

8 1440 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU düzeltilmesi, kavşaklarda yeniden proje üretilmesi gerekmektedir. Kahramanmaraş Merkez (Kentsel SİT Alanı) Sorun Kahramanmaraş merkezde yapılan tek yön uygulamalarının yetersiz kaldığı, kavşaklarda gereksiz yığılmalara neden olduğu, düzensiz parklanmaların trafik akışını engellediği, merkez içerisinde yer alan kavşakların geometrilerinin iyi düzenlenmediği görülmektedir. Çözüm Merkezi İş Alanının sit alanı olması ve bu bölgede yoğun ticari faaliyetlerin sürdürülüyor olması nedeniyle, araç ve yaya ilişkilerinin iyi kurgulanması, bu bölgeye araç girişinin sınırlandırılmasına yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Bu bölgede bazı alanların trafiğe kapatılarak yayalaştırılması yönünde ulaşım etüdleri yapılmalı ve yaya trafiğinin ön plana çıkarılmalıdır. Gerek kent merkezinde gerek diğer yollarda yaya geçişleri için gerekli yatay ve düşey işaretlerin öncelikli olarak yapılması gerekmektedir. Önerilen Proje Kahramanmaraş şehir merkezinde araçtan ziyade yayanın Ön plana çıkarıldığı, kavşakların akış yönündeki trafiğin azaltıldığı tek yön uygulamalarını yapıldığı bir ulaşım sistemi öngörülmüştür. Bu görüş doğrultusunda Trabzon Bulvarı ile Azarbaycan Bulvarı tek yön olarak düzenlenmiş ve bu bulvarlar üzerinde çok geniş bir tretuar alanı oluşturulmuştur. Oluşturulan geniş Tretuar Alanı (yaya alanı) şehirsel tasarım ve peyzaj düzenlemeleri ile ulaşım açısından konforlu bir hale gelebilecektir. Merkez sirkülasyon projesi ile Trabzon Bulvarı Binevler istikametine tek yön, Azerbaycan Bulvarı Adana Yolu istikametine tek yön olarak düzenlenmiş, dönüşler Milli Egemenlik Caddesi, Borsa Caddesi, Hükümet Bulvarı tek yön olarak çalıştırılarak sağlanmış, Milli Egemenlik Caddesinin Trabzon Bulvarıyla Azerbaycan Bulvarı kesişimleri yaya geçişleri için sinyalize edilmiştir. Ayrıca Demirciler Caddesi Şeyhadil Caddesine doğru çalıştırılarak kavşak çözümleri sadeleştirilmiştir. Yapılan bu trafik sirkülasyonu etüd proje niteliğinde olup Kahramanmaraş Belediyesi'nce bu proje kapsamındaki yolların harita alımları yapıldıktan sonra Avan Proje oluşturulabilecektir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME

İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME İSTANBUL ULAŞIM-TRAFİK HALK ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME 3- Ev-İş veya Ev-Okul Yolculuklarınızda Tek Yön Olarak Aşağıdaki Hangi Ulaştırma Sistemlerini Kullanıyorsunuz? Kullandıklarınızı İşaretleyiniz. Otobüs

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

Trafik Ölçüm ve Gözlem Sistemleri

Trafik Ölçüm ve Gözlem Sistemleri Ulaşım Hizmetleri Yönetimi 18 Trafik Ölçüm ve Gözlem Sistemleri Trafik Yönetimi Stratejik Hedef 2.3 Stratejik Hedef 2. Trafik Kontrol Merkezi Trafiği Etkin Yönetmek Çevreye Duyarlı Ulaşım Hizmetleri ve

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı

Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Akıllı Kentler ve Akıllı Ulaşım Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Kent ve Ulaşım Ulaşım bir türetilmiş taleptir bir amaç için

Detaylı

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile... CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale gelir, Araçların kavşaklarda

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ

UPİ. İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme UPİ UPİ 2030 UPİ İzmir Ulaşım Ana Planı Bilgi Notu (2) Saha Araştırmaları Bilgilendirme Sunum İçeriği A Çalışmanın Amacı ve Kapsamı I Ulaşım Planı İzmir (UPİ) B A Çalışmanın Süreci ve Takvimi Metodoloji II

Detaylı

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. DORUK ULAŞIM PLANLAMA MÜH. ve İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adres : Nispetiye Mah. Barbaros Bul. Tel. : + 90 212 274 74 77 Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Mrk. Kat:5 Fax. : + 90 212 273 26 43 Beşiktaş / İstanbul

Detaylı

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri DEĞİŞKEN MESAJ SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. (DMS) Değişken Mesaj Sistemleri (DMS); trafik amaçlı LED ler kullanılarak grafik tabanlı yazı, şekil ve resim

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI ULAŞIM ANA PLANI Kentleri mevcut ve gelecek planlarına bağlı olarak en uygun şekilde planlıyoruz. Palye Proje Uluslararası Mühendislik, Ulaşım Ana Planlarını tüm ulaşım türlerine entegre edip taleplere

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR

ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEMASSIZ AKILLI KARTLAR MSM-211-2 www.minovateknoloji.com ULAŞIM ÇÖZÜMÜ Araç Validatörleri Temassız kartlı, Geniş Renkli TFT LCD Grafik Ekran (800*480, 7 inch) Tam online, GPRS/Egde Gerçek

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Mali Kaynak Dağılım Tablosu BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 28.981.800 24.336.000 27.040.000 29.744.000 32.718.400 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 6.394.310 23.450.800 26.068.000 16.100.000 5.750.000 TOPLAM DİĞER MALİ

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF

1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF İSTANBUL DA ENGELLİLERE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN UYGULAMALAR 1. TRAFİK EĞİTİM PARKI İÇERSİNDE ENGELLİLER İÇİN ÖZEL SINIF Topkapı Trafik Eğitim Parkında engelliler için özel tasarlanmış sınıfta her hafta düzenli

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1)

Sistem Temel. Genel Fonksiyonlar. Sistemleri. Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Tam Adaptif Trafik Kontrol Sistemi ( j\iti'1) Akıllı Trafik Ağı ve Adaptif Trafik Yönetim Sistemi, hızlı ve güvenli trafik akışını sağlar. /o95 doğruluk oranı ile ölçümler gerçekleştirerek uygun kavşak

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu.

2010 yılı içinde B/3, D/1-A, D/2-A, D/4, 15/H, 80, D/13 hatları oluşturuldu. Faaliyet ve Proje Bilgileri 6.995.86 kişi Belediye otobüslerimizi kullanarak seyahat etmiştir. Ortalama bir günde 9 hatta 44 adet Belediye otobüsleriyle Bursalı hemşerilerimize değişik güzergahlarda toplu

Detaylı

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat

201 ı yılından itibaren bu sistemler otomatik olarak çalışmaktadır. Bu sistemler ücretli. geçiş tarifelerini, çalışma bilgilerini, hat Trafik yönetimi geliştirilmesi ve yolcu bilgilendirmelerinin zamanında teslim edilmesini sağlayan ; birincil olarak trafiği verimli kontrol etmekte, yönlendirmekte, tıkanıklık yönetimi sağlamakta, sıradışı

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ulaştırma Bakanlığından: ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik

Detaylı

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Ekin RED EAGLE (OS) GÜVENLİ ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ Leader in Safe City Technologies Güvenli Şehir Teknolojileri Yönetim Sistemi olan Ekin Red Eagle (OS) şehirdeki tüm sistemler ile iletişim

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İZMİR METRO A.Ş.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İZMİR METRO A.Ş. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Kaynakları etkin kullanma sanatıdır Tasarlar, planlar, sistem kurar, izler ve geliştirir Yaratıcılık gerektirir (işlevi aynı fakat farklı uygulamalar

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B

BİLİŞİM SİSTEMLERİ SEKTÖRÜ Sektör Kodu: B Sektör Kodu: B 103 A- 2009 YILI YATIRIMLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 2009 yılı yatırım programının Bilişim Sistemleri sektöründe yer alan yatırımların genel özellikleri itibari ile aşağıdaki şekilde gruplandırılması

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Mobil Takip Sistemleri

Mobil Takip Sistemleri Mobil Takip Sistemleri Trio Filo Yöne,m Sistemi Yazılım Fonksiyonları Üstün teknolojik altyapısı ile rakiplerinden ayrılan bir araç takip yazılımıdır. Tüm internet tarayıcılarında ek kurulum gerektirmeden

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

27.Kuruluş Yılı. Tünel Yönetim Sistemleri

27.Kuruluş Yılı. Tünel Yönetim Sistemleri 27.Kuruluş Yılı Tünel Yönetim Sistemleri Haziran, 2013 / Muhammed ALYÜRÜK ArGe ve BT MÜDÜRÜ Projelerimiz Akıllı Şehir için Akıllı Ulaşım Sistemleri Akıllı Şehir Kavramı Akıllı Taşıma Hizmeti Akıllı Ulaşım

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi

ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi ELER Programı İle Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon Sistemi Bu doküman, İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı kapsamında hazırlanmıştır. Projenin

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr

SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU. Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr SEC 424 ALTYAPI KADASTROSU Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr Pilot Bölge Uygulaması Altyapı bilgi sistemlerine altlık olacak

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DURAK VE GÜZERGAH COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (www.ego.gov.tr) ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara

«Raylı Teknolojiler» A.Ş. SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı. kentsel otoyol güzergahı. Ankara «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskovo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 SkyWay Özgür sağlıklı yaşam alanı kentsel otoyol güzergahı Ankara Ön Teklif

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ALTYAPISI (KENT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ) & ĠLLER BANKASI KURULUġ KANUNU ve AMACI Kentleşme Muasır medeniyetlerin üstüne çıkma yerel yönetimlerin desteklenmesi Cumhuriyetin 10. yılında

Detaylı

Tarih Dersin Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders

Tarih Dersin Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders A) TOPLU ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ GRUBU Tarih Dersin Adı Dersin Öğretim Üyesi Ders Saati 28 Haz Akıllı Ulaştırma Sistemleri (ITS) ve Trafik Simülasyonu Doç.Dr. Ahmet AKBAŞ 3 + 3 29 Haz Sinyalize Kavşak

Detaylı

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri ADAPTİF TRAFİK YÖNETİM SİSTEMİ (ATAK) İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK) Adaptif Trafik Yönetim Sistemi (ATAK); bir yol ağındaki ortalama

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

TRA-FIX I. PROJENİN ADI. TRA-FİX (Otomatik Şehir Trafiği Yönlendirme Sistemi) II. PROJE KONUSU Projemiz iki alanda çözüm sağlamaktadır:

TRA-FIX I. PROJENİN ADI. TRA-FİX (Otomatik Şehir Trafiği Yönlendirme Sistemi) II. PROJE KONUSU Projemiz iki alanda çözüm sağlamaktadır: TRA-FIX KATEGORİ : Açık-Yıldızlar TAKIM ADI : TRA-FIX TAKIM NO : #73 TAKIM ÜYELERİ : Onur TEKİN, Görkem GÜNEY, Derin DURAK TAKIM KOÇU : Yücel TEKİN YARDIMCI KOÇLAR : Fuat GÜNEY, Esat DURAK KURUM : International

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU

ATIK YÖNETİMİ SUNUMU ATIK YÖNETİMİ SUNUMU BAŞAKŞEHİR İstanbul un yeni ilçelerinden Başakşehir 2008 yılında Küçükçekmece ve Esenler den ayrılan mahalleler ile Bahçeşehir Belde Belediyesi nin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Başakşehir

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ 23 Kasım 2011 Ankara DÜNYADA HER YIL TRAFİK KAZALARINDA YAKLAŞIK 1.300.000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMEKTE, ON

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 VĐZYOKONTROL YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 Doküman No : No : LT-080710 Doküman Kodu : L.VĐZYOKONTROL VĐZYOKONTROL

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ

SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ SİLİVRİ 2014 HEDEF ANALİZİ Silivri, Marmara Denizi ne en uzun kıyısı bulunan ilçedir. Ancak deniz ile bütünleşememiş, faydalanamamıştır. Silivri, İstanbul a sadece 60 Km uzaklıktadır. Ancak ulaşım seçenekleri

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI)

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Konular Yolcu İhtiyaçları Erişebilirlilik Yolcu Bilgilendirme Durak ve Aktarama İstasyonu Tasarımı İnşaat Alanı ve

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR. Emek-Besaş Köprülü Kavşağı:

Faaliyet ve Proje Bilgileri KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR. Emek-Besaş Köprülü Kavşağı: Faaliyet ve Proje Bilgileri KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR Emek-Besaş Köprülü Kavşağı: Bursa- Mudanya Karayolu üzerinde bulunan Emek-Besaş Kavşağında yapılması planlanan köprülü kavşak ile Bursa-Mudanya ve Mudanya-Bursa

Detaylı

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman ODTÜ BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Açıklama notu: Bu sunumda bazı konuların daha akılda kalıcı olması için

Detaylı

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI

ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ UKOME KARARI EGO Genel Müdürlüğü İdare Encümeni 22.11.2013 Tarih ve 2013/150 Sayılı Kararında aynen; Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 21.11.2013 tarih ve 54005 sayılı yazılarında; Kuruluşumuzca ihalesi yapılarak

Detaylı

Türkiye nin ATM çözüm noktası

Türkiye nin ATM çözüm noktası Türkiye nin ATM çözüm noktası ATM YÖNETİM PROJESİ NEDİR? ATM Yönetim Projesi Tek cümle ile özetlemek gerekirse, kentteki ATM lerini düzenlemek ve yönetmektir. Dağınık ATM kabinleri Kent in çeşitli yerlerinde,

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. : Şehir ve Bölge Plancısı 1-Personelin Adı 2-Mesleği BOĞAZİÇİ PROJE MÜHENDİSLİK PLN. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-Doğum Tarihi : 1973 4- Mesleki Deneyimi : 17 Yıl ÖZGEÇMİŞ FORMU : Hacı KARAKUŞ : Şehir ve Bölge Plancısı 5-Firmada

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi imoizmir@imoizmir.org.tr

İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi imoizmir@imoizmir.org.tr 569 1. GİRİŞ İZMİR ULAŞIMININ ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILI HAKKINDA DÜŞÜNCELER İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi imoizmir@imoizmir.org.tr İzmir kentiçi ulaşımı konusunda özellikle son sekiz yıl içinde önemli

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı