İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Bu sistemin amacı, İstanbul'un ulaşımı ile ilgili toplanan tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve yapılan analizler sonucu elde edilen sonuçların karar vericilerin kullanımına sunulmasıdır. Periyodik olarak güncelleştirilen grafik ve grafik olmayan veriler ışığında uygun bir sorgulamayla kolay ve sağlıklı bir, şekilde istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir. 1. GİRİŞ İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi çalışmaları, İstanbul ulaşımı ile ilgili yönetim, hizmet, koordinasyon ve planlama faaliyetlerini düzenlemek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi A.P.K. Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi; ulaşım ile ilgili grafik ve grafik olmayan verilerin bilgisayar ortamında işlenmesi, depolanması, analizi ve gösterimi gibi çeşitli fonksiyonları içeren bir dizi donanım ve yazılım öğelerinden oluşan bir sistemdir. Bu sistem ile güncel verilere kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşılabilmektedir. 2. MEVCUT DURUM Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İstanbul'da kentsel yaşamın iyileştirilmesi temel hedefine yönelik olarak Metropoliten Alan içinde kentsel ulaşım konusunda, arazi kullanım planlarıyla uyumlu planlama ve proje çalışmalarını yürütmek üzere Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Ocak 1999 itibarıyla görevine başlamıştır. İstanbul'un ulaşım problemlerine yönelik kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerinin geliştirilmesinde, yapılan araştırmaların analizinde ve elde edilen sonuçların karar vericilere ulaştırılması aşamasında İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar arasında İstanbul anaarter bilgilerinin güncelleştirilmesi, ulaşım problemlerinin tespit edilmesi ve mevcut otoparkların yerlerinin ve kapasitelerinin tespiti sayılabilir. Toplanmakta olan bu bilgiler daha sonra paftalar, tablolar ve grafikler elde edilmek üzere ArcView ortamına aktarılmaktadır. 1:5000 ölçekli sayısal haritalar baz alınarak sistemdeki mevcut ulaşım ağının ilçe belediyelerinden toplanan veriler (anaarterin eni, boyu, şerit sayısı, tek - çift yön uygulaması, konumu, vb...) ışığında güncelleştirilmesine devam edilmektedir. Bu * İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Kent Plancısı. ** İstanbul Büyükşehir Belediyesi APK Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Çevre Mühendisi. 290

2 çalışma sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3030 sayılı kanunda belirlenmiş olan sınırlar dahilinde kalan mevcut anaarter ağı incelenip bu ağa bir bütünlük ve akıcılık kazandırılması düşünülmektedir. Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan İstanbul'un sorunları arasında ULAŞIM SORUNU ilk sırada gelmektedir. Bu büyük sorun pek çok problemin biraraya gelmesiyle oluşmuştur ve gün geçtikçe de artmaktadır. Bu problemler : - Toplu Taşımanın Yetersiz Olmasa İstanbul gibi büyük bir metropolün ulaşım sorunlarına günümüzde kalıcı çözümlerin bulunması gerekmektedir. Bu noktadan yola çıkılarak araç taşımacılığına değil de insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilmesi amacıyla, kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplutaşımacılığın hizmet düzeyini yükseltmek ve kullanımına hız vermek gerekmektedir. - Mevcut Ânaarterlerin İhtiyaca Cevap Verememesi Ulaşım alt yapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımın» sağlamaya yönelik ulaşım vë trafik düzenleme projelerinin yapılması gerekmektedir. 291

3 - Otopark Yetersizliği Çevreyi korumak, yaşam kalitesini yükseltmek ve trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla; kent merkezinde ve merkez dışı bölgelerde toplutaşımla bütünleşmiş otopark tesisleri ve aktarma alanlarının yapılması, bu sorunun ortadan kaldırılmasında başlıca çözüm teşkil etmektedir. - Kavşak ve Yeni Bağlantıların Yetersizliği İstanbul'un mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit etmek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek gerekmektedir. - Sinyalizasyon Düzenlemeleri İstanbul trafiğini yönlendirmek ve akıcılık kazandırmak amacıyla sinyalizasyon noktalarının ilave edilmesi ihtiyacı vardır. - Yaya Yolları, Alt ve Üst Geçit ihtiyacı Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirmek, yaya bölgeleri, yaya yollan ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. 292

4 Yukarıda saydığımız bu problemler ilçe bazında araziye çıkılarak tespit edilmiştir. Bu tespitler noktasal olarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve problem hakkındaki detaylı bilgiler girilerek veri tabam oluşturulmuştur. Ayrıca bu noktalardaki problemleri yansıtıcı fotoğraflar da veri tabanı ile ilişkilendirilmiştir. İstanbul genelinde mevcut otoparkların tespit edilmesi kentin ulaşım sorununun çözümlenmesinde önemli unsurdur. Bu çalışma kapsamında ilçelerden gelen bilgiler de göz önüne alınarak arazi çalışmaları yapılmıştır. Toplanan bu veriler (otoparkın yeri, kapasitesi, ilçesi, türü, vb...) önceden oluşturulmuş olan ulaşım ağı üzerine işlenmekte ve etüt, plan, proje çalışmalarının gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Tüm bu çalışmaların amacı başta da belirtildiği gibi İstanbul'da yaşayan halkın gerek araçlarıyla gerekse yaya olarak en iyi, en rahat şekilde ve en kısa sürede ulaşmak istedikleri noktaya varmalarını sağlamak, bunun yanında da yapılan düzenlemelerle çevre ve gürültü kirliliğini de en aza indirgeyerek insanların fiziksel ve psikolojik sağlıklarının korunmasını sağlamaktır. 293

5 3. ULAŞİM ANA PLANI İstanbul'un ulaşımla ilgili sorunlarının tespiti ve bu sorunlara çözümler geliştirilmesi için, plan ve projelere yön verecek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini oluşturmak üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptayarak ve bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları belirleyen Ulaşım Ana Planı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ulaşım Ana Planı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Şehir Planlama Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu tamamlanmak üzeredir. Yapılacak bir protokol ile bu çalışma Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne devredilecektir. Bu çalışma kapsamında, İstanbul'daki tüm ulaşım sistemleri ile yapılan yolculukları ve yük hareketlerini temsil eden ulaşım modeli kullanılmaktadır. Bu model ile İstanbul'da nüfus, istihdam, öğrenci sayısı, otomobil sahipliği gibi planlama verilerine bağlı olarak, kişilerin hangi trafik bölgeleri arasında, hangi amaçlarla ve hangi ulaşım sistemlerini kullanarak ne kadar yolculuk yapacaklarını yeterli bir doğrulukla tahmin etmek ve ana ulaşım yollan, raylı sistemler ve deniz ulaşım hatları üzerindeki trafik akımını belirlemek mümkün olmaktadır. Toplanan tüm bu veriler İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemine aktarılmış ve bu verilerden yola çıkılarak sistem genelinde analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda da yöneticilere karar verme aşamasında* yardımcı olmak ve sonuçları daha anlaşılabilir hale getirebilmek için görüntüsel öğeler kullanılarak çeşitli haritalar Ulaşım Planlama Müdürlüğü GIS Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ulaşım projelerine yön verebilmek ve ulaşım yatırımlarının özellik ve önceliklerini belirlemek amacıyla ulaşım bilgisayar modelinden de yararlanılarak, kentsel ulaşımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca üretilen yatırım projelerini ulaşım planları kapsamında değerlendirmek 294

6 gerekmektedir. Bunun için kentsel ulaşım konusunda bir veri tabanı oluşturmak ve verileri sürekli güncelleştirerek planlama-uygulama-değerlendirme sürecine devamlılık kazandırmak amacıyla İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi ile ilgili çalışmalar önem kazanmıştır. Mevcut Grafik Veriler ve İlişkili Öznitelikier Grafik veri sınıfı Yollar Ulaşım Problemleri İlişkili Öznitelikier Yol tipi (anaarter.arter.otoyol) Yol ismi Bulunduğu ilçe Şerit sayısı Eni ve Boyu Araç sayımlan Toplu Taşıma İyileştirilmesi Sinyalizasyon Kavşak Düzenlemesi Seviyeli Geçiş Yaya Alt ve Üst Geçitleri Meydan Düzenlemesi Otopark İhtiyacı Anaarter Genişletilmesi Anaarter Yayalaştırılmast Tünel Talebi Viyadük Yeni Bağlantı Tekyön Talebi Sorun noktalarına ait fotoğraflar Otoparklar Kavşaklar Mahalle ve Ulaşım Bölgesi Harita Bilgileri ilçesi Konumu Kapasitesi Türü (açık-kapalı-katlı) Gözlem sonuçları İsmi ilçesi AutoCad ortamında kavşak detayları Kavşak fotoğrafları İsmi İlçesi Nüfusu 1/1000 ölçekli pafta numaralan 1/5000 ölçekli pafta numaraları 1/25000 ölçekli pafta numaraları Bu grafik ve grafik olmayan verilerin kullanımı ile ulaşım planlamasına katkıda bulunulmakta ve karar verme aşamasında kolaylık sağlanmaktadır. Bu veriler sayesinde, İstanbul ilçe ve mahalle haritası, ulaşım ve sinyalizasyon planı, Ulaşım Ana Planı çalışmaları sonuçları ile 295

7 oluşturulmuş olan çeşitli haritalar (nüfus yoğunluk haritası, istihdam büyüklükleri, ilçelerin üretim ve çekimleri, vb.) elde edilen çalışmalar arasında sayılabilir. Diğer veriler Veri tabanı bilgisi olmayan fakat önem arz eden (sorun teşkil eden noktanın fotoğrafı, çizimi, gelen talepler vb...) ve Excel, AutoCad gibi ayrı ortamlarda tutulan bilgilere de ArcVîew ortamında ulaşılması sağlanmıştır. Bunun için elde bulunan sorun kaynağının fotoğrafları taranarak bilgisayara aktarılmış ve önemli merkezlerin (Beyaz Masa, İDO, İETT, İSKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vb.) video çekimleri yapılmıştır. Kullanılan ana yazılımların yanı sıra verilerin işlenmesi veya uygun formada getirilmesi için birtakım yardımcı yazılımlar kullanılmaktadır. Adobe PhotoShop, MS-Excel, MS-Word, Corel Draw gibi programlar bu amaçla kullanılmaktadır. Sorgulama örnekleri Sistem içerisinde sorgulama iki türde yapılabilmektedir: Nesne bulma: Tek bir grafik nesne ve tek bir öznitelik bulmak amacıyla kullanılır. Sorgu cümleleri: Belirli bir özelliğe sahip nesne gruplarının bulunması için kullanılırlar. Bu şekilde belirli bir öznitelik grubunda istenen değerlere sahip nesnelerin bulunması gerçekleştirilmektedir. Verilerin güncelleştirilmesi Bu projenin başarılı olabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için teknolojideki değişimlere ayak uydurması, kendini sürekli yenilemesi ve güncelleştirilmesi gerekmektedir. Şehrin büyüyen ve değişen yapısı göz önüne alınacak olursa veri toplama faaliyetinin sürekli olması gerçeği ortaya çıkmaktadır. Güncelleştirilmesi gerekli olan veriler -1/25000 ölçekli taban haritası - İlçe ve mahalle sınırları - Yol ağı haritası - Kavşak noktaları - Yol isimleri - Nüfus bilgileri - Hız haritaları - Görüntü bilgileri Diğer eksik bilgilerin de tamamlanması gerekmektedir, (yol uzunluğu, eni, şerit sayısı, vb.) 296

8 Yapılması tasarlanan çalışmalar Verilerin günceiieştirilmesinin gerçekleştirilmesi sonunda Trafik Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesi için ek çalışmaların yapılması gerekmektedir. Önemli Merkezler Ulaşımla İlgili Aktarma Bilgileri Trafik İşaretleri Kaza Noktaları Nüfus Bilgileri Çevre Kirliliği Hastane İtfaiye Polis merkezleri Okullar Kütüphaneler Cami ve ibadet yerleri Kamu kuruluşları Stadyum ve spor tesisleri Benzin istasyonları Parklar İETT ve OHO durakları Vapur ve İDO iskeleleri Şehirlerarası otobüs ve tren garları Banliyö tren istasyonları Minibüs duraklan Taksi duraklan Konumu Türü ve sayısı Dikim tarihleri Değişim sebepleri (yıpranma, çalınma.çarpma.vb) Yeri Tarihi Sebebi Suçlu (sürücü.yol, sinyalizasyon) Son nüfus sayımı değerleri İstihdam durumu Öğrenci sayısı Araç sayısı ve hızları Emisyon envanteri Sorunlar ve Çözümleri Koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan bilgi yetersizliği: Gerekli olan bilgilerin ilgili birimler (Harita Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Yol Bakım Müdürlüğü) tarafından belli periyotlarla GIS Grubuna aktarılması ile bu sorun çözülebilir. Donanım ve yazılım yetersizliği : Mevcut durumun incelenmesi sonucunda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi. Yazılım hakkındaki bilgi yetersizliği: Konu hakkında yeterli derecede deneyime sahip olan kişilerden bilgi alınması. 297

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GIS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) KAPSAMINDA BATIKENT TELEKOM SANTRALİ ŞEBEKE PLANLARININ SAYISALLAŞTIRILMASI,

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TRAMVAYI İNCELEME RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ ULAŞIM KOMİSYONU AĞUSTOS 2014 1 2 İÇERİK GİRİŞ... 5 1. İZMİR TRAMVAY PROJELERİ... 7 1.1.

Detaylı

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon yvolkan@ktu.edu.tr, mcete@ktu.edu.tr, tahsin@ktu.edu.tr www.gislab.ktu.edu. e-belediyeler İÇİN BİR ADRES BİLGİ SİSTEMİ MODELİ Volkan YILDIRIM 1, Mehmet ÇETE 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Başlangıç çizgisi ile varılan nokta arasındaki uzaklık, belirlenen hedef ile başarı arasındaki uzaklığa eşdeğerdir.

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Lütfi ELVAN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ülkemizin, bulunduğu coğrafi konumunun avantajlarından faydalanabilmesi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ

3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3. İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI PROJELERİ/PROJE PAKETLERİ 3.1. Tarihi Yarımada Proje Paketleri İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı nın benimsenen vizyon çerçevesinde oluşturulan plan hedefleri

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Feridun BİLGİN Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Küresel ekonomik rekabetin sonuçlarından biri olarak, uzakların

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri

Sağlıklı Kentleşmede Kentiçi Ulaşım Sistemleri Şubat 2012 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE DİDİM GEBZE GÖLCÜK ISPARTA İSTANBUL İZMİR

Detaylı

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA

NS PROGRAMI 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA NS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRA PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI Türk milletinin istidadı ve katî kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan,

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı