MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: TİM.OAİB.22.ARG1.2015/ Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Sayı: 71080283-TİM.OAİB.22.ARG1.2015/1016-10038 Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk."

Transkript

1 MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Sayı: TİM.OAİB.22.ARG1.2015/ Ankara, 01/06/2015 Konu: TURQUM-Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi Hk. Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (M/2015) Türk Makinesinin yurt dışı pazarlardaki imajını güçlendirme düşüncesinden hareketle ortaya çıkan Ürün Uygunluk Belgelendirme Faaliyeti kapsamındaki Ürün Uygunluk Markası, (TURQUM ) bir makinenin önceden belirlenmiş teknik şartlara uygunluğunun üretim yerinde yapılacak denetimlerle belirlenmesi sonucu ürüne iliştirilen bir logodur ve tescil edilmiştir. Hâlihazırda onyedi alt ürün grubunda uygulanmakta olan TURQUM Ürün Uygunluk Belgelendirmesi, Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi ile traktör üretimi yapan firmaların da kullanımına sunulmaya başlamıştır. TURQUM markası zorunlu olmayıp, Makine İhracatçılar Birliği ne başvuran firmaların ürettiği ürünlerin ilgili Uygunluk Şartnamesine uygunluğu tespit edildikten sonra kullanım hakkı verilmektedir. Bu markaya sahip olan ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka niteliği taşıyacaktır. Ayrıca iki gün süren belgelendirme denetimi sonunda Turqum Belgesi almaya hak kazanan firmalara, Makine Tanıtım Grubu tarafından firmaların yurtdışı sektörel yayınlara Turqum logosu ile birlikte vereceği ilanlar için maliyet bedelinin %80 i oranında Dolar a kadar yıllık maddi destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Traktör alanında belgelendirme faaliyetimiz için başvurular başlamış olup, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye proje ait adresli web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bilgilerini rica ederim. Özkan AYDIN Genel Sekreter Eki: Traktörler Ürün Uygunluk Şartnamesi (13 sayfa) İlgili kişi: Makine Şube Müdürlüğü Aydan Işıl AYDIN (Uzman) Tel: /191 Ayrıntılı bilgi için: Aydan Işıl Aydın - Uzman Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: BALGAT ANKARA Tel : (312) Faks : (312) e-posta : /

2 Sayfa No : 1/13 OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -TRAKTÖRLER - C e y h u n A t u f K a n s u C a d. N o : B a l g a t / A N K A R A T e l : F a k s : W e b S i t e s i : w w w. t u r q um. c om HAZIRLAYAN ONAY Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Yürütme Komitesi Başkanı 1.1 (OAİB) TURQUM Ürün Uygunluk Markası

3 Sayfa No : 2/13 Bu marka, OAİB Genel Sekreterliği bünyesindeki Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği tarafından bu dokümandaki şartlara uygunluğu belgelenmiş üreticilere verilen kalite göstergesidir. Makine ve aksamları imalatı yaparak yurtdışına ihraç eden imalatçı firmaların kullanımına sunulacak bu marka zorunlu olmayıp, başvuru kapsamındaki mamullerin ilgili OAİB Ürün Uygunluk Şartnamesi ne uygunluğu tespit edildikten sonra imalatçının kullanımına sunulacaktır. Ürün Uygunluk Markasına sahip olan mamuller, kalitesi ile olumlu yönde farklılık yaratan ve logosu itibariyle yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri tarafından kolaylıkla tanınarak tercih edilebilecek, kalitesi ve adresi belli, güvenilir, ortak bir marka taşıyacaktır. Söz konusu Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) dünya genelindeki müşterilere yüksek kalite ve güvenilirlikte mal ve uzun süreli garanti-servis imkânı sağlarken; diğer taraftan imalatçıya da mamullerinin gelişmiş ülkelerdeki rakipleriyle rekabet edebilecek kalite düzeyine erişmesi, müşteri potansiyeli ve pazar payını artırması ve firmanın global ölçekte kaliteli bir üretim sistemine sahip olması açılarından yardımcı olacaktır. Ürün Uygunluk Markası, sadece son ürünün test ve kontrolüne yönelik bir sistem olmayıp, aynı zamanda üreticinin tüm üretim sisteminin belli bir yeterlilik ve kalitede olmasını öngören sistematik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre: Bir imalat tesisi, bir traktör tipi için kalite açısından istenilen yeterlilikte ise, bu tesiste benzer şekilde imal edilen ve imalatçının imalat programında yer alan tüm varyant ve versiyon traktörlerde kalite açısından yeterli sayılacaktır Belgelendirme Süreci Ürün Uygunluk Markası belgelendirme süreci 5 aşamadan oluşur: Başvuru; İmalatçının başvuru formunu doldurarak ve ekinde zorunlu kılınan dokümanlarını OAİB ye sunarak, TURQUM markasının kullanım hakkını elde etmek için başvurması. Doküman İnceleme; İmalatçının, başvuru esnasında teslim ettiği dokümanların içerik açısından incelenmesi. Yerinde Denetim; İmalatçının, ilgili Ürün Uygunluk Şartnamesi nde belirtilen şartlara uygunluğunun imalatçı tesislerinde denetim ekibi tarafından incelenmesidir. Bu denetim, doküman, imalat ve kalite süreçleri, ekipman, personel, test faaliyetleri ve nihai ürün incelemesi gibi aşamaları içerir. Sertifikalandırma; Önceki aşamalarda Ürün Uygunluk Şartnamelerine uygunluğu tespit edilen imalatçılarla Ürün Belgelendirme Sözleşmesi imzalanarak, Ürün Uygunluk Sertifikası ve marka kullanım hakkı verilir. Gözetim; Ürün Uygunluk Markası almaya hak kazanan imalatçı mamullerinin sertifika süreci boyunca Ürün Uygunluk Şartnamesine sürekli uyumunun; denetim, müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi gibi yöntemlerle izlenmesidir İletişim

4 Sayfa No : 3/13 Başvuru, marka kullanım kuralları, denetleme ve belgelendirme ile ilgili geniş bilgiye adresinden erişilebilir. Diğer sorularınız ve daha detaylı bilgi için: OAİB Genel Sekreterliği Makine Şubesi ne başvurulabilir. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No: 120 Balgat ANKARA Tel: Faks: , AMAÇ ve KAPSAM 2.1 Amaç Bu Ürün Uygunluk Şartnamesi nin amacı, Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak isteyen traktör imalatçılarının imalat, kalite, test, servis, yedek parça vb. faaliyetleri ve mamulün teknik özellikleri açısından yerine getirmek zorunda olduğu şartları açıklamaktır. 2.2 Kapsam Bu mamul şartları, müşterilerine daha kaliteli traktör sağlayabilmek için imalatçının uymak zorunda olduğu; Ön Şartları, Makine, Ekipman ve Test Standı, İmalat ve Tasarımda Görevli Personel ile İlgili Şartları, Kalite Kontrolü ile İlgili Personel, Ürünle İlgili Güvenlik ve Teknik Şartları, Garanti Şartlarını, Kullanım Kılavuzu, Yedek Parça ve Servis Şartlarını kapsar. 3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

5 Sayfa No : 4/13 Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (OAİB): Ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirilebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendiren ve belgelendiren taraftır. Ürün Uygunluk Belgelendirmesi: OAİB tarafından gerçekleştirilen, ürün uygunluk şartnameleri ve ürünün değerlendirilebilmesi için gerekli olan herhangi bir ek dokümana göre üreticilerin ürün kalitesini değerlendirme ve belgelendirme işlemidir. Ürün Belgelendirme Sözleşmesi: Üretici ve OAİB arasında imzalanan, tarafların belgelendirme faaliyetinden doğan hak ve yükümlülüklerinin açıklandığı dokümandır. Ürün Uygunluk Sertifikası: Üretici ve OAİB arasında yapılan sözleşme çerçevesinde OAİB tarafından üretici adına düzenlenen, ürünün incelenerek, ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre uygun bulunduğunu gösteren belgedir. Ürün Uygunluk Markası: OAİB tarafından Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilen firmaların kullanım hakkını elde ettikleri telif hakkı OAİB ye ait olan TURQUM logosudur. İmalatçı: Ürün Uygunluk Belgelendirme hizmeti talep eden traktör, aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri imal eden firmadır. Mamul: Üreticinin imal ettiği traktör, aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerdir. Ürün Uygunluk Şartnamesi: OAİB tarafından ürüne özgü olarak oluşturulan Sektör Komiteleri nin hazırladığı, imalatçıların Ürün Uygunluk Markası almak için yerine getirmesi gereken şartlar ve teknik düzenlemeleri içeren ilgili dokümandır. OAİB Makine Şubesi: Ürün Uygunluk Belgelendirme faaliyeti ile ilgili tüm dokümanları hazırlamak, kayıtları tutmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, DE de görev yapmak, başvuruları değerlendirmek ve kabul etmekten sorumlu olan Şube olup Makine İhracatçıları bünyesinde oluşturulan şubedir. Kalite Takımı (KT): Üretici firma tarafından kendi organizasyonu içerisinde oluşturulan, firma içinde tüm ürün uygunluk belgelendirme çalışmalarını koordine etmekten sorumlu en az 2 kişiden oluşan ekiptir. Müşteri: Ürün Uygunluk Markası na sahip ürünü satın alarak kullanan gerçek veya tüzel kişidir. Denetim: OAİB nin, ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin üretim tesislerini ve ürünlerini yerinde ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği süreçtir. Denetim; belgelendirme, takip, gözetim, kapsam ve adres değişikliği denetimlerinden oluşur.

6 Sayfa No : 5/13 Denetim Ekibi (DE): Ürün uygunluk belgelendirme faaliyeti ile ilgili olarak üreticilerin ürünlerini ilgili ürün uygunluk şartnamelerine göre inceleyip değerlendirmek üzere görevlendirilen; yerinde ve doküman üzerinden denetim yapmak, sonuçları raporlandırarak Belgelendirme Komitesine sunmaktan sorumlu olan, 1 adet denetçi ve 1 adet teknik uzmandan oluşan ekiptir. Garanti: Üretici tarafından müşteriye, traktörün malzeme, işçilik, üretim hataları içermediği ve düzgün işlev göreceğine dair belirli bir süre için geçerli olmak üzere verilen ve bu süre içinde üreticiye bazı yükümlülükler getiren belgedir. Servis: Üretici tarafından, traktöre satış sonrası arıza-bakım ve müşterinin talep etmesi durumlarında verilen hizmettir. ANSI: Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü (American National Standards Institute) AQAP: NATO Kalite Güvence Gerekleri(Allied Quality Assurance Publications) BS: İngiliz Standartları (British Standards) CE: Avrupa Birliği Uygunluk İşareti(Conformity Europe) DIN: Alman Standartları Enstitüsü( Deutsches Institut für Normung ) EN: Avrupa Birliği Standardı (European Norm) FEA: Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Element Analysis) FOPS: Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Konstrüksiyonlar (Falling Object Protective Structures) ISO: Uluslararası Standartlar Organizasyonu(International Standards Organization) İPK: İstatistikî Proses Kontrol OECD Test Kodu: İmal ve/veya ithal edilen traktör, traktör emniyet kabini ve traktör emniyet çatısı deneylerinin yapıldığı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nün test kodlarıdır. ROPS: Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Konstrüksiyonlar (Roll Over Protective Structures) TQM: Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) TSE: Türk Standartları Enstitüsü TURQUM: Bu şartnameye göre verilecek Ürün Uygunluk Markası Logosu

7 Sayfa No : 6/13 4. ÖN ŞARTLAR 4.1 Ürün Uygunluk Markası (TURQUM) almak üzere OAİB ye başvuru yapan imalatçı, traktör, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri (koruyucu yapı, koltuk, motor v.b) imalatçısı olmalı ve en az 3 yıldır söz konusu imalat alanında çalışıyor olmalıdır. 4.2 TURQUM kapsamındaki mamullerin Avrupa Birliği nde yürürlükte olan mevzuata uygun AT Tip Onay Belgesi ne sahip olması gerekir. Belgenin seviyesi ve diğer özel düzenlemeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan mevzuatlar geçerli olacaktır. 4.3 TURQUM kapsamındaki mamuller, ilgili OECD standart test kodlarına göre, tarım ve orman traktörlerinin resmi testlerini (Traktör performansı, koruyucu yapıları ve sürücü kulağına gelen gürültü deneyleri) yapma yetkisine sahip test kurumlarından alınan deney raporuna sahip olmalıdır. Deney raporları, üreticinin beyan ettiği teknik değerleri desteklemelidir. 4.4 İmalatçı, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip veya kalite yönetim sistemi şartlarını yerine getiriyor olmalıdır. İmalatçının ISO 9001: 2008 veya ISO belgesi veya uygulamakta olduğu kalite yönetim sistemi TURQUM Markasını almak üzere başvuru yaptığı traktörlerin imal edildiği tüm tesislerini kapsamalıdır. 4.5 İmalatçı ilgili yasal, çevre, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun imalat yapıyor olmalıdır. İmalatçı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, işletmesindeki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek üzere OHSAS iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve ISO çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır. 4.6 İmalatçı müşteri memnuniyetini sağlamak ve müşteriden gelen şikâyetleri yönetmek üzere ISO Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi belgesine sahip olmalıdır. 5. MAKİNE, EKİPMAN VE PERSONEL ŞARTLARI 5.1 Makine, Ekipmanlar ve Test Standı İmalatçı, hammaddeden itibaren son ürünün oluşmasına kadar geçen tüm işlem kademelerinde, imalat talimatlarında belirttiği hassasiyette işlem yapabilecek yeterlilikte makine ve tezgâh parkı ile birlikte gerekli ölçme, kontrol ve test düzeneklerine sahip bulunmalıdır İmalatçı, imalatta kullanılan tüm makine/ekipmanları için imalat kalitesini bozabilecek tüm unsurları (sıcaklık, toz, nem, titreşim, makinelerin karşılıklı etkileşimi, yetkisiz personelin erişimi vb.) değerlendirerek gerekli tedbirleri almış olmalıdır İmalatçı, imalat süresi boyunca tüm ekipmanlarını/altyapısını/yardımcı tesislerini sürekli gözden geçirerek, ürünü öngörülen özelliklerde üretebilecek yeterlilikte tutmalıdır.

8 Sayfa No : 7/ İmalatçının imal ettiği traktör, aksam, sistem veya ayrı teknik ünitelerinin performans testlerini yeterli hassasiyetle yapabilecek bir test standına sahip olması gereklidir. Buradaki ölçme aletlerinin hassasiyetlerinin ve doğruluk derecelerinin testin yapıldığı süreleri kapsayacak şekilde kalibrasyon yaptırılması şarttır. 5.2 İmalat ve Tasarımda Görevli Personel İmalatta çalışan tüm personel kendi alanında gerekli yeterlilikte (yeterli eğitim düzeyine, tecrübeye, bilgi ve birikime sahip) olmalıdır Firmanın teknik personeli imalat mühendisliği, atölye, proje konstrüksiyon ve AR-GE bakımlarından yeterli sayıda ve yeterli düzeyde olmalıdır Özel süreçlerde (kaynak, tahribatsız muayene, X-ray vs.) çalışan personel konusunda sertifikalı olmalıdır Traktör, aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri tasarımı ve AR-GE çalışmalarında mümkünse çağdaş mühendislik metotları ve yazılımları (Sonlu Elemanlar Analizi-FEA, Bilgisayar Destekli Çizim Programları-CAD ve benzeri bilgisayar hesaplamalı programlar) kullanılıyor olmalıdır. 5.3 Kalite Kontrolü ile İlgili Personel İmalatçı, mamul kalitesinin sürekli olarak denetimini sağlamak ve kaliteyi yükseltmek amacı ile yeteri düzeyde deneyim ve eğitime sahip çalışanları ile kalite kontrol işlemlerini sürdürmelidir İmalatçı, TURQUM Markası başvurusu yapmadan önce kuruluşu içerisinde en az 2 kişiden (Biri üretim yetkilisi, diğeri kalite yetkilisi olmak üzere) oluşan bir Kalite Takımı (KT) oluşturmalıdır. KT, firma içerisinde TURQUM Markası ile ilgili yapılacak çalışmaları koordine etmekten, dokümanları ve ilgili belgeleri hazırlatmaktan, Markanın etkinliğinin artırılmasına yönelik faaliyetler yapmaktan, OAİB ile irtibat kurmak, denetimlere refakat etmek, denetim ekibine gerekli bilgi ve dokümanları sağlamaktan sorumludur. KT, doğrudan üst yönetime bağlı olmalıdır. KT nin imalatçı firma organizasyonu içinde başka görevleri de olabilir. 6. KALİTE KONTROL FAALİYETLERİ 6.1 Veri analiz, hata önleme ve hata nedenleri saptama/ortadan kaldırma metotları Ürün Uygunluk Markasının esas öğelerinden biridir. Bu nedenle imalatçı, imalat hattındaki tüm kademelerde, geçerli ve etkili kalite kontrol, izleme değerlendirme ve iyileştirme tekniklerini kullanıp yararlanıyor olmalıdır.

9 Sayfa No : 8/ Madde 6.1 de sözü edilen teknikler ışığında, imalatçının işlemlerinde iyileştirmeye yönelik yaklaşımı: Her bir işlem için süreç beklentilerinin (ürün özellikleri, süre, hata oranı vs.) tespit edilmesi, Elde edilen verilerin analizi ışığında hata nedenlerinin makine, malzeme, metot, ölçüm, insan, çevre faktörleri değerlendirilerek tespiti, Hata nedenlerinin uygun yöntemlerle ortadan kaldırılmasına yönelik sistematik çalışma yapılması, Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde olmalıdır. 6.3 İmalatçı, imalat hattında ara süreçlerde ve son mamule kalite kontrol-test faaliyetlerinin yanı sıra, kalite kontrolü alanında uygulanan hata önleme ve iyileştirme tekniklerini kullanıyor olmalıdır. 6.4 Kalite kontrol ve izlemesinde kullanılan ölçü alet ve aparatlarının kalibrasyonu akredite bir kuruluş tarafından gerekli aralıklarla yapılıyor olmalıdır. 6.5 İmalatçı, nihai mamule, mamulle ilgili standartlarda ve prosedürlerde, teknik mamul kataloglarında belirtilen özelliklerin saptanmasına yönelik testler uyguluyor olmalıdır. 6.6 İmalatçı, ISO 9001: 2008 veya ISO ün satın alma ve tedarikçilerle ilgili şartlarına ek olarak, tedarikçilerinden sağladığı aksam ve parçaların kalitesini iyileştirme yönelik ortak çalışmalar içinde bulunmalıdır. 6.7 Tedarikçinin gerekli standartlara ve belgelere sahip olduğu tespit edilmiş olmalıdır. Tedarikçiden gelen mamul ve yarı-mamullerden bozuk olanların hangi tarihli ve kodlu gruba ait olduğunun izlenmesi için bir yöntem geliştirilmiş olmalı ayrıca malzeme muayenesi temin edilmiş olmalıdır. 7. GÜVENLİK VE TEKNİK ŞARTLARI Bu şartlar, AT tip onay belgesi, TS ve ilgili uluslararası standart şartlarının yerine geçmemekte olup, traktör aksam, sistem veya ayrı teknik üniteleri ile ilgili ek güvenlik ve teknik kriterleri kapsamaktadır. 7.1 Kullanılan alt grupların (motor, koltuk, koruyucu yapı, çeki kancası vb.) teknik özellikleri kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. 7.2 İmalatçı tarafından kullanılan bütün bileşenlerin tanımları, boyutları vb. ek açıklama gereken durumlarda teknik resimleri ve yedek parça listeleri kullanım kılavuzunda belirtilmelidir. 7.3 İş makinesi üzerinde imalatçı adı, adresi, makine modeli, model yılı, motor gücü ve seri no bilgileri doğrudan veya bir tanımlama plakası vasıtasıyla kolayca görülebilir bir şekilde belirtilmelidir.

10 Sayfa No : 9/ /415/AT'de belirtildiği üzere ikaz işaret ve ışıkları makine üzerinde ve kullanım kılavuzunda görülebilir bir şekilde belirtilmelidir. 7.5 İmalatçı, kullanılmış ve çıkma parçaları kullanmıyor olmalıdır. Bu geri dönüşümle kazanılmış malzemelerin kullanılmaması anlamına gelmemektedir. 7.6 Her bir ürün grubuna ait araç kontrol listesi tanımlanmış olmalı ve montaj sonrasında bu liste kontrol edilmelidir (Sevkiyat öncesi son kontrol). 7.7 Bağlantı elemanlarının (hortum, cıvata, vb.) genel kontrollerinin araç üretimi tamamlandıktan sonra yeniden yapılması gerekmektedir. 7.8 Traktörlerin yağ ve su seviyelerinin kontrol edilmesi (radyatör su, antifriz, motor su, şanzıman yağ ve hidroliği) ve yağlanması gereken ataşmanların, yağlama kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 7.9 Boya alanlarında, eksik boyama, portakallanma, krater, kabarma, çatlama ve akma kontrolleri yapılıyor olmalıdır. (Bu kontrol, traktörde gövde boya kontrolü anlamına gelmemelidir) 7.10 Traktör kabinli ise; kabinlerin su sızdırmazlık testi yapılmalıdır Tüm hidrolik ve mekanik sistemler, 15 dakika çalıştırılarak, fonksiyonlar test edilmelidir Traktörlerin genel temizlik ve göz kontrolleri yapılıyor olmalıdır Kabin içinde bulunan ekipmanın (klima, butonlar, vs.) fonksiyonlarının traktör üretiminden sonra kontrol edilmesi gereklidir. 8. GARANTİ Bu bölümde belirtilen hususlar, ihracat gerçekleştirilen ülkenin yasal düzenlemeleri daha düşük seviyede kaldığı durumda geçerli olacaktır. Daha yüksek seviye zorunlu şartlar için doğal olarak o ülkedeki mevzuat geçerli olacaktır. 8.1 İmalatçı, TURQUM Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir traktör için bir adet garanti belgesi düzenlemeli ve sattığı her traktörle birlikte bu garanti belgesini müşteriye teslim etmelidir. 8.2 İmalatçı Türkiye de yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymalıdır. Türkiye deki yasal mevzuatların içerdiği hükümler, bu bölümdeki özel şartların daha azı bir seviyede ise, mevcut yasal mevzuat hükümlerine ek olarak, bu bölümdeki özel şartlar da uygulanmalıdır. TURQUM Belgesi başvurusu sırasında, Türkiye de sanayi ürünlerine özel, garanti belgesi düzenlenmesine

11 Sayfa No : 10/13 dair yasal bir mevzuat yoksa firma tarafından düzenlenecek Garanti Belgesinde şartnamenin bu bölümünde yer alan özel şartlar sağlanmak zorundadır. a) İmalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, c) Fatura tarih ve sayısı, ç) Malın cinsi, markası, model yılı, tipi, motor ve şasi numarası ve varsa seri numarası, d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri, e) Garanti süresi, f) Azami tamir süresi, g) Garanti kapsamı ve kapsam dışı hususları, h) Garanti süresi boyunca üreticinin ve müşterinin yükümlülükleri i) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi, j) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar. 8.3 İmalatçı, satış yaptığı her bir traktör için Türkçe olarak hazırlanan garanti belgesine ek olarak, ihraç ettiği ülkenin resmi dillerinden birinde veya yerel satıcı tarafından uygun görülen resmi dillerden birinde belgenin bir kopyasını hazırlamalıdır. 8.4 İmalatçı, sattığı traktörün malzeme, işçilik, imalat hataları içermediğine ve düzgün işlev göreceğine dair satış tarihinden itibaren saat veya 2 yıl (hangisi önce dolarsa) garanti vermelidir. 9. KULLANIM KILAVUZU, YEDEK PARÇA VE SERVİS Bu bölümde belirtilen asgari gereklilikler, ihracat gerçekleştirilen ülkenin yasal düzenlemeleri daha düşük seviyede kaldığı durumda geçerli olacaktır. Daha yüksek seviye zorunlu şartlar için, doğal olarak o ülkedeki mevzuat geçerli olacaktır. 9.1 Kullanım Kılavuzu İmalatçı, TURQUM Ürün Uygunluk Markasına sahip her bir traktör için birer adet kullanım kılavuzu hazırlamalı ve sattığı her traktörle birlikte bu kılavuzu müşteriye teslim etmelidir İmalatçı bu konuda, Türkiye de yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymalıdır. Türkiye deki yasal mevzuatların içerdiği hükümler, bu bölümdeki özel şartların daha azı bir seviyede ise, mevcut yasal mevzuat hükümlerine ek olarak, bu bölümdeki özel şartlar da uygulanmalıdır. TURQUM Belgesi başvurusu sırasında, Türkiye de sanayi ürünlerine özel, kullanma kılavuzu düzenlenmesine dair yasal bir mevzuat yoksa firma tarafından hazırlanacak kullanma kılavuzlarında bu şartnamenin bölümünde belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.

12 Sayfa No : 11/ Türkçe olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna ek olarak, ihraç ettiği ülkenin dili veya yerel satıcı tarafından uygun görülen resmi dillerden birinde kılavuzun bir kopyasını hazırlamalıdır Traktör için hazırlanan kullanım kılavuzu: Traktöre ait tüm teknik bilgileri, Traktörün nakli, montajı, işletmeye alınması, kullanımı ve bakımına dair tüm güvenlik talimatlarını ve kullanımını anlatan detaylı bilgiler ve çizimleri (nakil, montaj, elektrik bağlantı şemaları vs.), Traktörün tüm bakım ve yağlama işlemlerini gerektiğinde çizimler ve tablolarla açıklayan; bakım-yağlama periyodu, kullanılması gereken ekipman ve yağ tiplerini de belirtecek şekilde bir bakım ve yağlama talimatını, Traktörün tüm parçalarını gösteren ayrıştırılmış montaj (patlamış) resimleri, listeler ve ana tüketim malzemeleri değişim talimatları, Traktörle ilgili oluşabilecek muhtemel arızalar, bunların nedenleri ve nasıl giderilebileceğine dair bilgileri, Mamul ve yedek parçaların nasıl sipariş edileceğine (ürün, yedek parça kodları, kodlama sisteminin açıklaması vs.) dair güncel bilgileri, İmalatçının, Traktörle ilgili satış sonrası hizmetleri (servis, yedek parça talebi, danışma vb.) hakkında bilgi alınabilecek iletişim kanallarını içermelidir. 9.2 Yedek Parça İmalatçı bu konuda, Türkiye de yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymalıdır. Türkiye deki yasal mevzuatların içerdiği hükümler, bu bölümdeki özel şartların daha azı bir seviyede ise, mevcut yasal mevzuat hükümlerine ek olarak, bu bölümdeki özel şartlar da uygulanmalıdır. TURQUM Belgesi başvurusu sırasında, Türkiye de sanayi ürünlerine özel, yedek parça teminine dair yasal bir mevzuat yoksa şartnamenin bu bölümünde belirtilen özel şartlar sağlanmak zorundadır İmalatçı, sattığı traktörün tüm orijinal yedek parçalarını satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sağlayabilmeli ve sağlayabileceğine dair bir hükmü müşteri ile yaptığı teknik doküman/ kullanım kılavuzu/ satış sözleşmesine koymalıdır İmalatçı, sattığı traktör ile ilgili müşterinin talep ettiği yedek parçaları en kısa zamanda sağlayabilecek bir stok sistem ve yapısına sahip olmalı, müşterisi ile ne kadar süre içerisinde yedek parça sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerinde yedek parça sağlayabiliyor olmalıdır İmalatçı, müşterisine sağladığı yedek parçaları, montajlarının nasıl yapılacağını gösterir talimat ve/veya çizimleri de içeren dokümanlarla birlikte teslim etmelidir. 9.3 Servis

13 Sayfa No : 12/ İmalatçı bu konuda, Türkiye de yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymalıdır. Bununla birlikte yetkili servislerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunludur. TURQUM Belgesi başvurusu sırasında, Türkiye de sanayi ürünlerine özel, servis hizmetleri düzenlenmesine dair yasal bir mevzuat yoksa şartnamenin bu bölümünde belirtilen özel şartlar sağlanmak zorundadır İmalatçı, traktörle ilgili yüksek kalite ve güvenilirlikte satış sonrası servis hizmeti verebiliyor olmalıdır. Denetçiye servis organizasyonu ve yetenekleri ile ilgili gerekli bilgiler aktarılacaktır İmalatçı, müşterisine kısa süre içerisinde ve istenilen yeterlilikte servis hizmeti verebilecek servis organizasyonunu oluşturmuş olmalıdır. Bu kapsamda: İmalatçının, servis hizmeti veren ekipleri; traktörle ilgili tüm teknik ve pratik bilgilerle güvenlik bilgilerine hâkim ve her türlü servis hizmetini verebilecek şekilde eğitimli olmalıdır. İmalatçının servis organizasyonu ve ekipleri Traktörle ilgili her türlü servis hizmetini verebilecek altyapı kaynaklarına (bina, araç, el aleti, yedek parça, test ve ölçüm cihazları vs) sahip olmalıdır. İmalatçı, müşterisi servis talebini ilettiği andan itibaren en kısa zaman içerisinde ve/veya müşterisi ile ne kadar süre içerisinde servis hizmeti sağlayacağına dair aralarında bir sözleşme yapılmışsa, bu sözleşmede geçen süre içerisinde, Traktör için servis hizmeti sağlayabiliyor olmalıdır. Müşterinin, traktör arızasından kaynaklanan üretimindeki ani duruşlar için acil servis talebinde bulunması halinde, imalatçı satış sözleşmesinde; özellikle böylesi bir durum için belirtilmiş bir süre içerisinde servis hizmeti verebileceğini belirtmiş olmalıdır. İmalatçının böyle bir hizmeti verebileceğine dair kanıtlar olmalıdır. İmalatçı, sattığı traktöre satış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca servis hizmeti sağlayabilmelidir ve sağlayabileceğine dair bir hükmü müşteri ile yaptığı teknik doküman/ kullanım kılavuzu/ satış sözleşmesine koymalıdır. İmalatçı, müşterisinin isteğine bağlı olarak, satışını yaptığı traktörle ilgili planlı bakım hizmetini ücreti karşılığı sağlayabiliyor olmalıdır. İmalatçı, müşterilerinin her türlü servis taleplerini, verilen servis hizmetlerinin kayıtlarını geçmişe dönük 10 yıl boyunca izleyebilecek bir sisteme sahip olmalıdır. İmalatçı, servis organizasyon sisteminden elde edilen verileri, kendi ürün kalitesini, servis hizmetini ve müşteri memnuniyetini artıracak şekilde analiz etmeli ve değerlendirmelidir. İmalatçı call center hizmeti vermelidir. İmalatçı 7 Coğrafi Bölgede traktör konusunda geçerli standartlarda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip toplam 20 Servis İstasyonu ile hizmet verebilmelidir. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

14 Sayfa No : 13/ Üretici servis hizmetini kendi firması içinde bir organizasyon, dağıtıcı, anlaşmalı bir organizasyon vb. ile verebilir. Bu durumda, madde ün şartlarının yerine getirilebileceği kanıtlanmalıdır

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER-

OAİB ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK ŞARTNAMESİ -HİDROLİK VE PNÖMATİK SİLİNDİRLER- M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1

Detaylı

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI -

OAĠB. ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - Sayfa No : 1/12 ÜRÜN UYGUNLUK TASLAK ġartnamesġ -DEĞĠRMEN MAKĠNALARI - M a h a t m a G a n d h i C a d. N o : 1 0 3 G. O. P. 0 6 7 0 0 A N K A R A T e l : 9 0-3 1 2-4 4 7 2 7 4 0 F a k s : 9 0-3 1 2-4

Detaylı

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI

TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI TÜRK MAKİNE SEKTÖRÜ KALİTE MARKASI www.turqum.com Türk Makine Sektörü Kalite Markası TURQUM Markası Nedir Bir Ürün Uygunluk Markası olan TURQUM, ürünün önceden belirlenmiş olan ürün standartlarına ve

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.080.30 TÜRK STANDARDI TS/Eylül 2013 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13573 Eylül 2013 ICS 03.080.30 İŞ YERLERİ - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ - SINIFLANDIRMA - GENEL VE ÖZEL KURALLAR Work places - Consultancy

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Publication Date in the Official Gazette : 19.01.2005 Number of the Official Gazette : 25705 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği (2000/9/AT)

Detaylı

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ İşçilerin sağlığının gözetimi, Çalışma ortamının gözetimi, Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil müdahale, Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler. ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER

TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİLERİ İÇİN REHBER 1 REHBER Bu rehber kitap genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple yasal bir düzenleme gibi algılanmamalıdır. Üreticiler ve diğer ilgililer bu rehberden ziyade

Detaylı

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ

TOKAT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BÖLGE İŞLETME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.YÖNERGENİN AMACI.. 1 II.YÖNERGENİN KAPSAMI... 1 III.KISALTMALAR VE TANIMLAR... 1 IV.İLGİLİ MEVZUAT 3 V.GENEL HUSUSLAR 3 VI.BÖLGEYE İLİŞKİN BİLGİLER. 3 1.PROJE BAŞVURUSU VE KABUL. 4 2.TEKNOLOJİK

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI

KALİTE, GÜVENCE VE STANDARTLARI BÖLÜM 4 4. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 STANDARTLARI 4.1. Kalite Güvence Sistemi nedir? Yüzyılımızda globalleşen dünyamızda yoğun rekabet ortamından istikrarlı bir üretim yapabilmek için kalitenin

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir?

7-) Bir kuruluşta üst yönetim tarafından resmi ve yazılı olarak belirlenen kalite amaç ve önerilere ne denir? 1-) ISO 9000 KYS Standardı Kaliteyi nasıl tanımlamaktadır? a) Müşteri memnuniyeti b) Standartlara uygunluk c) Kullanım amacına uygunluk d) Toplumda meydana getirdiği minimum zarardır. e) Yapısal özellikler

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi EĞİTİM HİZMETLERİ 2015 Sayın Yöneticiler Değerli Meslektaşlarımız; TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kocaeli

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı