İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ULUSAL MİMARİ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ULUSAL MİMARİ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ (1908-1918) *"

Transkript

1 .D.T.U. Mimarlık Fakültesi Cilt 2, ayı 1, Bahar Dergisi İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE ULUAL MİMARİ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) * Yılırım YAVUZ 17 Şubat, 1976'a alını. * l.t.t). Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tahi ve Restrasyn kürsüsü yöneticisi sayın Pf. Dğan Kuban'ın enetimine Mimar Ahmet Kemalctttn Bey üzene hazırlamakta luğum ktra tezinin bir bölümü lan bu yazıa kullanılan belgelen negatifleni hazırlayan sayın Mustafa Niksarlı'ya, bütün ftğrafların basımını yapan sayın Mehmet Ali Erkin'e, belgelen hazırlanmasına yarımlarını sakınmayan, 1970 Yılına Vakıflar Türk Mima ve anat Eserle Müzesine görevli sayın Güngör Yavuz(Dilmen)'e, sayın Kemal Elker'e ve sayın Erem Yücel'e teşekkür eem. Yazının İngilizce bir özeti 1975 Eylül'Une, Buapeşte'e yapılmış lan V. Türk anatları Kngresi'ne tebliğ larak velmiştir. Bir ülkenin sanatı üzene, ülkenin içine bulunuğu ssyeknmik ve plitik urumların etkinliği küçümsenemeyecek kaar önemliir. Dlayısı ile, belirli bir tah kesimi içineki sanat eserlenin incelenerek bir ülkenin çağaki ssy-eknmik Özellikle üzene tahminlere bulunmak, tahçiler için lukça geçerli bir yöntem larak kullanılmaktaır. Böyle bir çalışma için ise, ülkenin yaşamı byunca biktirmiş luğu mima kalıtım en önemli inceleme kaynağı larak aya çıkar. smanlı İmparatrluğu'nun 15. ve 16. Yüzyıllaraki gücünü bu yüzyıllaran günümüze kalan mima yapıtlaraki üstün nitelikleren izleyebiliğimiz gibi, 19. Yüzyılaki ssyeknmik çöküntüyü e, bu çağ yapılarının görkemli kılıfları arınaki sağlıksız urumlarına bulabiliz. Tahçiler genellikle smanlı İmparatrluğu'na çöküş öneminin 1699 aki Karlfça antlaşması ile başlaığını kabul etmişler. Özellikle aske knulara Batı üstünlüğünün hisseilmesi neeni ile Avrupa yaşantısına uyulan ilgi, 18. Yüzyıl byunca sanatta ve saray çevrelenin yaşamına Batı etkisinin başlamasına neen lmuş, bu etki 19. Yüzyılın Batı melineki refrmist havası içine gierek kuvvetlenmiş, Avrupa kültür ve üşüncesi smanlı kültürünün zararına, özellikle başkent çevrelene yerleşmiştir, Enüst ve Fransız evmlenin başlattığı sınıf çatışmaları 19. Yüzyıl Avrupa'sını Batıan Dğuya sarsmış ve yeni ssyal üşüncelen ğuşuna neen lmuşr. Bu araa, çk uluslu smanlı İmparatrluğu a keni yapısınaki bzuklukların ve Batıan aktarılan yeni üşüncelen ışığına çözülerek ufalanmış ve 1922 e tah amınan silinmiştir. smanlı İmparatrluğu'nun çözülmesine neen lan ulusçuluk ilkesi, Naplyn'un yayılma siyâsetinen snra, özellikle İtalya ve Almanya'a aya çıkmış, aha snra bütün 19. Yüzyıl byunca Avrupa'aki özgürlük çabalarına yön veren üşünce larak süregelmiş ve 1. Dünya avaşı snuna a yeni Avrupa hatasının biçimlenmesine ana etken lmuşr Viyana Kngresi'nen snra, sınırları büyük evletler tarafınan tanımlanmış Avrupa hatasınaki ilk eğişiklik, smanlı İmparatrluğu zararına 180 a yeni Yunan evletinin kurulması İle luşmuşr. 18. Yüzyıla Batı Avrupa ülkelene gelişen tahçilik (histcism) akımının etkisi ile başlayan eski Yunan ve Rma uygarlıklarına uyulan ilgi, gierek Yunan hayranlığına (Philhellenism) önüşmüş, bu ise Avrupa sanatına eski Yunan ve Rma uygarlıklarının yüzeysel yinelenmesi lan

2 10 YILDIRIM YAVUZ 1. B.LEWI, The Emergence f Mern Turkey, Lnn: Ryal Instite Öf Internatinal Affairs, 1968 (1961), s H.G. WELL, Th utline f Histry, Lnn: Cassell an C. Lt., 1961 (1920), ss (Alıntı yazarın çevisi.) ne-klâsik biçimlemenin aya çıkmasına neen lmuşr. Naplyn'un Fransa yararına yenien canlanırmayı üşleiği Rma İmparatrluğu'nun ar Avrupa'sına simgesi niteliğine bürünen ne-klâsizm akımı Dğuan Batıya bütün ünyayı etkisi altına alırken, Özellikle, mima biçimleme larak smanlı İmparatrluğu'nun başkentine e 18. Yüzyıl snlarına kenisini göstermeye başlamıştır a III. elim'in tahta geçmesi ile başlayan, İmparatrluk çökünceye kaar süren, ve hatta çöktükten snra a evam eecek lan Batı meline yenileşme hareketle, bu biçimlemenin ana neenlenen bi lmuşr. 18. Yüzyıl başlarına, özellikle Fransa ile başlayan resmi lmayan ilişkiler, İstanbul'aki saray çevrelene Fransız kültürünün bir süre için yerleşmesine neen lmuş, Fransız bahçele, Fransız biçimlemeli ev eşyaları ve cc süslemeler ma haline gelmiştir Yüzyıla ise Fransız kültürü, İngiliz ve Alman kültürle yanına etkisini sürürmüş, bu etkilen ışığına aya çıkan mima biçimler, İmparatrluk üzeneki Batı kaynaklı emparyalist baskıların görsel kanıtları larak günümüze kaar yaşamışlarır. III. elim'in ilk refrmları özellikle aske alanları kapsaığı için, bu evire yapılan ilk ne-klâsik biçimli yapılar, genellikle yabancılar tarafınan inşa eilen büyük aske kuruluşlar, kışlalar, ve aske kullar lmuş, bunlar başkentin türeş (hmgeneus) biçimsel yapısına, büyük inî kuruluşlar ışınaki ilk ölçek eğişiklikleni getirmişler. 18. Yüzyıla gelişen tahçilik akımının Avrupa halkları üzeneki en Önemli etkisi, 19. Yüzyıl uygarlığına amgasını vuran ulusçuluk kavramının gelişmesine görülür. 19. Yüzyıl başlarına eğin bir kaç sylu ailenin egemenliğine yaşayan, kültür birliğine sahip geniş halk kitlelenin ayınlar ylu ile kökenleni araştırmaları snucu başlayan ulusal kıpıranmalar, yüzyılın alarına İtalya ve Almanya evletlenin kurulmasına yl açarken, Rusya, Avusrya, ve smanlı Devleti'nin enetimi altına, özellikle Balkanlara yaşayan azınlıkların a bağımsızlık çabalarına neen lmuşr. H.G.Wells'e göre: 19. Yüzyıl ulusçuluğunun ana üşüncesi, her milletin keni sınırları içine bağımsız yöntemlerle ve herhangi bir başka ulusun karışması lmaan yönetilme ve egemen lma isteği ii. Bu üşüncenin sakıncalı yönü ise, 19. Yüzyıl insan tpluluklarının, özellikle gereksinmeler açısınan, ünyanın her nktası ile ilişkileni sürürmek zruna lmalarına yatıyru. Dlayısı ile, ulusçuluk üşüncesine kşut yürüyen iğer bir üşünce e ppagana ylu ile 19. Yüzyılın ikinci yarısına etkin lmuşr. Bu, kuretli ve gelişmiş lan ülkelen, az gelişmiş ülkeler üzene, yönetim, enetleme ve kruma hakkına sahip lma isteğini yasallaştırmaya çabalayan emperyalizm üşüncesiir Yüzyıl Avrupa'sına yapay çevrenin biçimlenmesine, birbine kşut larak gelişen bu iki üşüncenin katkısı büyük lmuşr. Enüst evminin aya çıkarığı yeni kent-sylu sınıfın beğenileni yanıtlayan geçmişin görkemli biçimlemele, yeni işlevl-ere ve ulusal özlemlere göre yinelenirken, emperyalist üşüncenin gereği ev ölçekli yapılar, 19. Yüzyıl mima seçmeciliğinin görsel kanıtları larak Avrupa kentleni süslemişler. 18 lere Avrupa ile başlayan yğun ilişkiler snucu, smanlı İmparatrluğu yapısınaki eğişim üzene, Batıa gelişen bu

3 ULUAL MİMARÎ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) 11 iki üşüncenin etkileni görmemek lanaksızır Fransız evminin getiği özgürlük üşüncesi, smanlı İmparatrluğu'naki ilk etkileni, 1797 en snra Bnapae'ın. I. YAL, Fransız İhtilali ve Türk-.... ^ ,, Fransız Diplmasi Münasebetle, Ankara: Inıa aalarına el kyup, Yunan özgürlüğü ıçm gişimlere Türk Tah Kurumu, 1964,8. ı2. bulunması ile hi sset t irmiş t ir. Yunan ulusçuluğunun 180 a kazanığı zafer, İmparatrluğun ge kalan ömrüne ili ufaklı ulusçuluk hareketle için önemli bir özgürlük simgesi lmuş, ulusçuluk hareketlenin yğunlaştığı Rumeli tprakları ise Avrupa Emperyalizmi'nin göste alanı larak ön plana çıkmıştır. 189 Tanzimat Fermanı ile Batı üşünce ve yaşantısına açılmanın yğunlaşması ile birlikte, özellikle İmparatrluk başkentine, çevre biçimlemesi ve sanat, Batı örnekleni yineliyen bir yöne gelişmiş, Türk müziğine piyan, Türk eebiyatına- man türü Avrupa'an aktarılmıştır. 19. yüzyıla kaar Hassa Mimarları cağz'nan yetişen ustalar tarafınan yürütülen mimarlık işle ise bu yüzyıla gelişen karmaşık mekânsal pblemlen çözümüne, geleneksel yapı yöntemle ile karşılık veremeyen bu cağın tekelinen çıkarak yabancı uyruklu mimarların veya genellikle Batı eğitimi görmüş lan azınlık mimarlarının eline geçmiştir. Avrupaa gelişen ulusçuluk ilkelenin, smanlı başkentine yapılan 19. Yüzyıl yapılarınaki biçimsel yankılarını, öncelikle bu azınlık mimarlarının keni tplumları için yapmış lukları yapılara görmekteyiz. Tanzimat 1 la birlikte gelen yaşam ve eğitim eşitliği içine yapılan, ve bugün çğu halen işlevleni yürüten azınlık kullarının, kiliselen, v.b. yapıların biçimlemele, eski Yunan mimasinin yüzeysel bir yinelenmesinen başka bir şey eğilir. Öte yanan, tplumu ve kurumları yenileştirmek için Batı melini seçen saray ve çevresinin önayak luğu yğun yapı çalışmalarına görev alan yabancı uyruklu veya azınlık mimarların aya kyukları yapıtlara, sn emleni yaşamakta lan bir büyük İmparatrluğun, Batıaki örneklene benzeme çabası içine kabulleniği, ev ölçekli, seçmeci biçimli, abaılmış biçime süslemeli, ve Batı Emperyalizmi'nin, İstanbul'aki simgesi haline gelen bir yapay çevre anlayışı görülmekteir. II. Mahmut'la birlikte, Fetih'en be Avrupalı tüccarların ve yabancı elçiliklen kenilene Özgü yaşantılarını sürürükle Galata'nm bitişiğineki Beşiktaş sahillene, Batı yaşantısının işlevlene uygun, ne-klâsik biçimli, görkemli yeni saraylar bölgesi, Tpkapı arayı'nın alçakgönüllü, insan ölçeğine saygılı mekânlarına yeğ lmaya başlanmış, 4. M. CEZAR, sanatta Batıya Açılış ve ve Abülmeci'in tahta geçmesi ile birlikte, eski saray bütünü sman Hamı, İstanbul: Türkiye İş.,,..,,. 4 _.., ıne-r. i J Bankası, 1970, s. 82. ile terkeilmiştir. Böylece, 1850 leren başlıyarak, sınırlarının ışına taşan Galata, Beyğlu, Beşiktaş, aköy, ve yüzyılın sn çeyreğine Yılız çevresi, Şişli, Nişantaşı, Maçka bölgele, yeni yetişme smanlı kent-sylusunun beğeniği Batı üzenineki yaşantının göstergesi larak, sur içineki eski İstanbul kentinen farklı bir biçimleme ve ölçek ile büyümeye başlamışlarır. Bu evire, - sur içineki- eski kent kusuna yapılan benzer eğişiklikler ise, genellikle.bu yıllara gelişen-, ve azınlık tüccarların tekeline geçen ticaret işlevlenin yğunlaştığı, Eminönü, ultanhamam, Hanlar bölgesi ile, evlet eylemlenin yürütülüğü, Bab-ı Alî ve Ayasfya yörelene görülmüştür. Batı Emperyalizmi'nin, özel bankalar, Levantenler ve azınlık tüccarlar aracılığı ile sürürüğü sömürü üzeni gereği, Batı seçmeciliğinen esinlenmiş çk katlı bankalar, Batı üretiminin iştah açıcı mallarının sergileniği ükkanlar, ve para ünyasının

4 12 YILDIRIM YAVUZ 5. Ş. MARDİN, The Genesis f Yung ttman Thught, Pncetn. N.J.; Pncetn University Press, 1962, s B. LEWI, The emergence f Mern Turkey, Lnn: Ryal Instite f Internatinal Affairs, 1968 (1961), as GUlhane Aske Tıp Mektebi, ilk larak 1826 a, Şehzaebaşı'na, Tulumbacıbaşı knağına açılmış, 186 a Tpkapı arayı içineki tlukçu Kışlası'na, 189 a Galatasaray'a taşınmış, 1898 e Hayarpaşa'aki yeni yene geçmeen önce, 1876 a tekrar tlukçu Kışlası'na öğretime evam etmiştir. Örgütün kuruluğu yıl lan 1889 a Gülhane Askerî Tıp Mektebi'nin bu kışlaa bulunuğu anlaşılmaktaır.. ERGİN, Türkiye Maaf Tahi, c., İstanbul, 1941, s B. LEWI, The Emergence f Mern Turkey, Lnn! Ryal Instite f Internatinal Affairs, 1968 (1961), s E.E. RAMAUR, The Yung Turks, Pncetn, N.J.: Pncetn University Press, 1957, s B. LF.WI, The Emergence f Mern Turkey, Lnn: Ryal Instite f Internatinal Affairs, 1968 (1961), s. 21. bütün karmaşık işlemlenin yürütülüğü iş hanları, Bizans'tan be pek fasla eğişmeyen, engebeli ve aha insancıl ilişkilere göre biçimlenmiş arsalar üzene yükselmiş; ve bu yapılar, Galata Köprüsü'nün iki başına, kentin ölçülü kusuna yabancı, plansız uygulamaan ötürü e tam larak Batı meli kentleşmeyi yansıtmayan, karanlık, sıkıcı, ve üzensiz iş merkezle luşrmuşlarır. Tanzimat Fermanı'mtı getirmiş luğu eşitlik ve üşünce Özgürlüğünün rahatlığı içine, ve Batı ülkelenin üüsü ile Balkanlara gelişen ulusçuluk hareketlenin imparatrluk üzeneki yıkıcı snuçlarını görmeye başlayan smanlı ayınının, beceksiz evlet yönetimine karşı ilk tepkile Abülaziz zamanlarına rastlar. Kırım avaşı ile başlayan eknmik ve plitik çöküntünün ayanılmaz byutlara varığı bu öneme, özgür Batı eğitimi ile yetişmiş smanlı ayınlarının bir kesimi, smanlı ulusçuluğu ilkelene ayanarak, parlamenter yönetim gibi, Batının plitik kurumlarının benimsenip, in ve il farklılığı gösteren çeşitli uluslaran kurulu İmparatrluğun bütünlüğünün sağlanması gerekliliğini savunmuşr. smanlı ulusçularının bu görüşle, Şef Man'e göre, aha baştan başarısız lmaya mahkûmu, çünkü, Batının plitik kurumlarını, Müslüman bir alt yapıya ma lanağı yk. 5 Nitekim, smanlı ulusçuluğu kavramının imparatrluğu parçalanmaktan alıkyamıyacağı gerçeği, yüzyılın snlarına geliniğine aha klay algılanabilir lmuşr, işte 1908 evmini ve ikinci parlamenter yönetimi hazırlayan Türk ulusçuluğu üşüncesi böyle bir am içine gelişme lanağı bulmuşr yılları arasınaki tekelci Abülhami yönetimine karşı ilk özgürlükçü gizli örgüt, 1889 a, yani Fransız evminin tam 1 üncü yılına kurulmuşr Mayısına, Aske Tıp Mektebi 'nin 7 bahçesine kurulan bu örgütün ilk üyele, h'li ibrahim Tem, Kafkasya'lı Mehmet Reşit, Arapkir'li Abullah Cevet, Diyarbakır'lı Ishak ükuti, ve büyük bir lasıllıkla, Baku'lü Hüseyinzae Ali aınaki tıp Öğrencile iiler. 8 Bursa Vilâyeti Maaf Müürü iken, 1889 Pas ergisi'ni görmek gerekçesi ile yu ışına gien, ve Pas'te kalarak Auguste Cmte'un lumculuk (psitivist) felsefesi etkisine çıkarığı Meşveret ergisi ile Abülhami yönetimini eleştiren Ahmet Rıza, istanbul'aki örgütü, üşünce yönünen en çk etkileyen kimse lmuşr. lumculuk felsefesinin en önemli kuralı lan üzen ve ilerleme ilkesi, büyük bir lasılıkla, örgütün İttiha-ı smanî lan aının, 1895 yılına, İttiha ve Terakki larak eğişmesine neen lmuşr evmini hazırlayan, ve imparatrluğun sn evne II. Meşrutiyet yönetimine neen lan örgütün kuruluş neenle arasına, Abülhami yönetimine göstelen tepki kaar, Müslüman Türk ulusçuluğu ilkesi e görülebilir. Devmi hazırlayan Jön Türkler arasına öncele iki üşünce çarpışmıştır. Bunlaran bir tanesi yönetime insel ve ulusal azınlıklara bağımsız yetkiler vermek, iğe ise imparatrluğun ana yapısını meyana getiren Türklere üstünlük tanımak ilkeleni savunmakta iiler Temmuzuna, başkentteki kargaşalıklaran fayalanan Avusrya'nın Bsna-Hersek'i, Yunanistan'ın Git'i tpraklarına katması, ve Bulgastan'ın bağımsızlığını ilân etmesi, ikinci üşüncenin güçlenmesinin neenlenen bi lmuşr. aray ve çevresinin evlet yönetimineki üstünlüğüne sn veren 1908 evmini hazırlayan

5 ULUAL MİMARI ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) F.AHMAD, İttiha ve Terakki ( ), istanbul: aner Yayınevi, 1971, ss Yeni TUrk Ulusçulugu'nun felsefesini aya kyan önemli üşlinür Ziya Gökalp'in, 1 Ağusts 1918 tahli ve 52 numaralı Yeni Mecımıa'a yayınlaığı "Maaf ve Hars" alı yazıan alınan aşağıaki bölüm, bu üşüncenin yeni lizen üzeneki etkisini belime yönünen önemliir....russeau'an feyyaz (vemli) bir mantizm ğuğu gibi, bugünkü Türkçülükten e feyyaz bir hayatçılık ğacaktır. Fakat bu hayatçılık yalnız eebiyata münhasır lmayacak, içtimai müesseselen hepsine şamil bulunacaktır. Meselâ, knuşulan lisana avet, lisana hayatçılxktır. Halk musikisine önüş, musikie hayatçılıktır. Bu üsru mimaye, a ve saln tefşatına, ressamlığa, hatta bütün ince elişlene tatbik eersek beiiacta (estetik bilimi) a umumi bir hayatçılık husule gelir... Y.H. BAYUR, Türk inkılabı Tahi, c., kısım 4; Ankara; Türk Tah Kurumu, 1967, s Fransız mimarı Alexaner Vallaury ve Alman mimarı Jachmun, smanlı imparatrluğu'na mimarlık öğretimi yapan ilk resmi eğitim kuruluşlarına görev alan yabancı eğitmenler lmuşlarır. 188 yılına açılan anayi-i Nefise Mektebi ( fiüzel anatlar Akaemisi ) ne mima ersle veren Vallaury, anayi-i Nefise Mektebi (bugünkü Eski Şark Eserle Müzesi), istanbul Arkelji Müzesi, Duyûn-u Umumiye binası (bugünkü İstanbul Erkek Lisesi), Hayarpaşa Aske Tıp Akaemisi (bugünkü Hayarpaşa Lisesi), Galata smanlı Bankası binası ite bazı özel ahşap knak ve yalıları yapmıştır. Alman mimarı Jachaun ise, 1884 e açılan Merese-i Mülkiye Mektebi (Yüksek Mühenislik kulu)ne, 1890 an başlıyarak mimarlık ersle vermiş lup, irkeci Garı ile iğer hazı özel binaları yapmıştır. M. CEZAR, anatta Batıya Açılış ve sman Hami, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 1970, s. 11. Müslüman Türk ulusçuluğu üşüncesi, özellikle 1912 Balkan avaşı"nan snra kuvvetlenmiş, Müslüman Arnavut'ların İmparatrluktan ayrılmaları, ve Müslüman Arap ulusçuluğuna lagelen gelişmeler, smanlı ulusçuluğu plitikasının tümen terk eilmesine, ve aşırı bir Türk ulusçuluğu lan Turancılığın ilke larak benimsenmesine yl açmıştır. 11 Türk ulusçuluğu üşüncesi, arasınaki II. Meşrutiyet evne yürütülen ber türlü işleme amgasını vurmuşr. Ulusal bir plitika ve eknmi yaratma çabalarının yanısıra, yazına getilmeye çalışılan il yalınlığı, resime ele alınan yöresel knular, ve yüzyıllık bir araan snra yeni yetişmeye başlıyan Türk mimarları tarafınan yaratılmaya çalışılan ulusal bir mima biçimi hep bu üşüncenin ürünleni belirlemekteir. )2 Türk ulusçuluğu üşüncesinin, günün kşullarınan layı, Batı eğitimi görmüş smanlı ayını tarafınan aya atılığı bir gerçektir. Batı uygarlığına yetişme çabası île geçen yüzyıllık bir öneme luşan eğişikliklen, smanlı ayınına Batı çizgisine bir üşünce yapısı getiği e kuşku götürmez. Nitekim, 20. Yüzyılın başlarına gelişmeye başlayan, ve 1908 evminen snra güçlenen ulusal mimarlık ilkeleni inceleiğimiz zaman bu üşünceyi kanıtlama lanağını bulabiliz. Tahçilik akımının etkisi ile Dğu uygarlıklarına uyulan ilgi 18. Yüzyıla kaar ayanır. Fransa'aki ilk sürekli smanlı elçisi Es-eyyi Ali Efeni'nin Pas'te uyanırığı cşkunluk, Fransız giyimini etkileyecek kaar büyük lmuşr. İngiliz mimarı Jhn Nash'ın 1818 e Bghtn'a yaptığı Kraliyet Pavynu, Binbir Gece Masallarını hatırlatan, seçmeci bir biçimleme kaygısı göster. Yüzyılın snuna ğru gelişen A Nuveau akımının ise Uzak Dğu'nun estetik anlayışınan etkileniği bilinmekteir. III. elim'le başlayan Batılılaşma sürecine en önemli etken, smanlı eğitim üzeninin yenileştilmesi çabaları lmuşr. Bu çabaa görev alan Avrupa'lı öğretici ve teknisyenlen smanlı başkentineki çalışmaları genellikle Batı uygarlığı'nın teknik ve biçimleni yansıtmışlarsa a, özellikle resim ve mimarlık gibi görsel nitelikli alanlara çalışan yabancılaran bir kaç tanesinin, bulunukları çevreen etkilenikle e görülmüştür. İmparatrluk başkentine aya kyukları yapıtlara bu etkinin yansıması en çk Fransız mimarı Alexanre Vallaury ve Alman mimarı Jachmun'a görülür. 1 Bu iki mimarın, keni ülkelene alıkları eğitim snucu, günün ma lan seçmeci biçimleni yansıtan yapıtlarının bazılarına, smanlı mimasinen esinlenmiş bir izi yüzeysel üzenlemelere tanık lmaktayız. Vallaury'nin Galata'a yaptığı en önemli yapıtı smanlı Bankası'na, Batı seçmeciliğini yansıtan yeni-rönesans biçimlemeyi, bulunuğu çevreye aykırı üşmeiği için yeğ tarken, Cağalğlu'na yaptığı Duyûn-u Umumiye'e benzer bir yeni-rönesans kütle üzene siv kemerli pencereler, geniş saçaklar, ve saçak payanaları kullanmasını, yine tahi çevreye uyma çabası larak nitelenirebiliz. Jachmun'un ultanhamam'a yaptığı Deutsche ent Bank, Alman eknmik gücünün simgesi larak, 19. Yüzyıl a Avrupa mima biçimleni yinelerken, irkeci Garı'nın ne-bak kütlesi üzene bursa kemerli pencereler, geniş saçaklar, ve minare biçimli saat kulele eklenmiştir. Böylece aya çıkan yapılar, Avrupa seçmeciliğine eklenen klâsik smanlı biçimle ile gap bir kargaşalık göstermekte iiler. Bülent özer, smanlı İmparatrluğu'na gelişen si'çmci ligin, Batıa luğu gibi kültürel yönen beslenen ve tplumun ünya görüşüne ayanan

6 14 YILDIRIM YAVUZ 14. B. ÖZER, Rejynalizm, Universalizm, ve Çağaş Mimamiz (/zene bir Deneme, İstanbul: t.t.u. Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1964, ss ÖZKAN, Mimar Veat Tek ( ), «imarlı*, sayı; 11-12, 197, ss Dktra çalışmalarım neeni ile tparlayabiliğim, Mimar Ahmet Kenıalettin Bey'in tasarlaığı ya a yaptığı yapıların ökümü şöyleir: Knutlar: Galip Bey Köşkle (Rumelihisarı), İsmail Bey knağı (Nişantaşı), ultan köşkü (Enver Paşa köşkü, aköy), Ratip Paşa knağı (Çamlıca Kız Lisesi, Acıbaem), Hakzeegân Apamanları (Laleli), Binci Evkaf Apamanları (Anafaalar, Ankara), Vakıf evle (İstasyn caesi ve HamamÖnü, Ankara); Camiler: Bstancı, Bebek, Bakırköy, Yeşilköy, uaiye, Kamer Han (Beyğlu, İstanbul); Türbeler: Ahmet Ceva Paşa (Fatih), Gazi sman Paşa (Fatih), Mahmut Şevket Paşa (Hüiyet-i Ebeiyye tepesi), V. Mehmet Reşat (Eyüp), Ali Rıza Paşa, Hüsnü Paşa; kullar: Bstancı ilkkulu, Ayazma İlkkulu (Üsküar), Taşmektep (Göztepe), Reşaiye İlkkulu (Eyüp), Mimar Kemal İlkkulu (Ankara), Atatürk ilkkulu (Ankara), Karaağaç ilkkulu (Karaağaç, Eirne), Hamiiye Meresesi (Yavuz elim), Fethiye Meresesi (Çarşamba), Mereset-ül Kuzat (üleymaniye), Uşak Meslek kulu, Gazi Eğitim Enstitüsü (Ankara). öğrenci yuru (Şehzaebaşı) ; İş Hanları: Binci Vakıf Hanı (ultanhamam), İkinci Vakıf Hanı (ultanhamam), Üçüncü Vakıf Hanı (Beyğlu), Dörüncü, Vakıf Hanı (irkeci), İkinci Vakıf Hanı (Ankara); Devlet Yapıları ve Kamu Kuruluşları: Filibe Garı, Eirne Garı, D.D.Y. İşletme Binası (Ankara), aaret ve Şurayı Devlet (Bab-ı Ali, İstanbul), Banırma Hükümet Knağı, Ayın Evkaf Müürlüğü, Valie ultan Hastahanesi Müürlük binası ve İç hastalıklar Pavynu (Gureba, İstanbul), Hayarpaşa göçmen misafirhanesi (yıkılmıştır), Ankara Palas teli; Tasarımları tamamlanan fakat yapılamayan veya yarım kalan yapılar: V. Vakıf Hanı (İstanbul), VI. Vakıf Hanı (İstanbul), VII. Vakıf Hanı (İstanbul), Binci Şehir Hanı (Karaköy, İstanbul), Geikpaşa Mühenis Mektebi, Şam Meresesi, elahattin Eyyubi Türbesi (Şam), Ayın'a banka ve cami. Bursa Hükümet Knağı, Evkaf Nezareti (İstanbul), ittihat ve Terakki Kulübü şubesi (Şam), çeşitli gazinlar, çeşitli Evkaf airele. belirli bir kaynağa sahip lmaığını, ve bu seçmeciliğe yapıtları ile tepki gösteren başlıca Türk mimarlarının Kemalettin ve Veat Beyler luğunu söyler. lk Veat bey ( ), Galatasaray Lisesi'nin 2. sınıfınan ayrılıktan snra, Pas'te 9 yıl kalarak Acaemie Julien' e resim ve Ecle Centrale'e mühenislik kumuş, Ecle Natinale es Beaux As'a mimarlık öğrenimini yaptıktan snra yura önerek Arabesk (sic), smanlı, elçuk mimarlığı üzene çalışmış, tahsel Türk mimarlığını keni yapıtları için kaynak larak kullanmağa çalışmıştır. 15 Mimar Kemalettin Bey ( ) ise, 1891 yılına Henese-i Mülkiye Mektebi'ni Jachmun'un öğrencisi larak bitirmiş, 1895 e Almanya'a eğitimine evam için yutan ayrılmış, 19 yılına İstanbul'a önerek özel atelyesini açmış, ve ayrıca Henese-i Mülkiye Mektebi'ne mimarlık eğitimine öğretici larak katılmıştır. II. Meşrutiyet evne kaar geçen sekiz yıl içineki üretimi, genellikle bugün bir çğu yıkılmış lan özel knutlaran meyana gelmiştir. Ancak, 1910 yılına ultan Reşat için özel larak tasarlaığı türbe ve yanınaki kul yapısı ile ikkati çeken Kemalettin Bey, 1911 yılına, Ürgüplü Hay Efeni'nin Evkaf Nazırı lması ile birlikte, Evkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat Müürlüğü ser-mimarlığma atanmış, ve I.Dünya avaşı*nm snuna kaar bu göreve kalarak en önemli yapıtlarını bu evree vermiştir. 16 II. Meşrutiyet ev Türk mimasinin en önemli iki temsilcisinen bi lan Kemalettin Bey'in bu evireki yapıtlarınan bir kaç tanesinin incelenmesi, bize Türk ulusçuluğu üşüncesinin üzeneki Batı etkileni göstermeye yetecektir. mmm &M C'^+j-mı+ J, 4?İ' *,*J? Şekil Vakıf Hanı, zemin kat plânı. Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-aT VI, ~ jtffiş^tff+'&t J -»-. *

7 ULUAL MİMARÎ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) Bu bilgi, 1975'in Aralık ayına, Kemalettin Bey 1 in ikinci hanımı lan sayın abiha prel ile yapılan bit görüşme snucu ele eilmiştir. 18. Şekil 1. e, Han'ın yer katı planının özgün çizim kpyası velmiştir. Mavi renkli çizim muşambası üzene çini mürekkebi ile yapılan planın a üstüne, eski harflerle Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun, înşaat ve Tamirat Heyet-i Fenniyesi yazısı lastik amga ile vurulmuşr. Damganın hemen altına, çini mürekkebi ile yazılı Celal Bey Hanı Ciheti yazısı bulunmaktaır. Paftanın sağ (ist köşesine, iki izin haline, yine eski yazı ve çini mürekkebi ile yazılmış, Yeni Camie Vani Efeni Meresesi arsasına inşa lunacak hanın pjesiir yazısı bulunmaktaır. Paftanın sağına, üşey yöne, zibak ciheti yazılmıştır. l alt köşee, çini ile yazılmış inşaat ve Tamirat Müür ve ermimarı yazısının altına, Kemalettin Bey'in eski harflerle attığı imzası bulunmakta, aa zemin katı ve altına a Mikyası 1/50 metre yazmaktaır. Plan üzeneki 'ölçüler bugünkü Latin rakkamları ile velmiş, yalnız mehal, asansör, ve kahve cağı tanımları eski harflerle yazılmıştır. Kemalettin Bey'in yılları arasına ürettiği yüzlerce yapıtın en önemlile, hiç kuşkusuz, tahçiler tarafınan a sık sık aları geçen ö aet iş hanıır. Binci, İkinci, Üçüncü, ve Dörüncü Vakıf Hanları iye bilinen bu hanlaran üç tanesi, irkeci ve ultanhamam iş merkezlene, birbirlene çk yakın arsalar üzene kurulmuşlarır. Yalnız Üçüncü Vakıf Hanı, Beyğlu'na, Ağa Hamam'ı yakınına yapılmıştır. Tasarımlarına, Kemalettin Bey'in Evkaf Nezaretine ilk giği yıl lan 1911 e başlanan ilk üç Hanın yapımları I. Dünya avaşı'nan önce bitilmiş, tasarımına ne zaman başlanığı tam larak saptanamayan Dörüncü Vakıf Hanı ise, ancak 192 ten snra tamamlanabilmiştir. 17 Yapımı savaş yıllarına tamamlanan Binci Vakıf Hanı, 18 ultanhamam'a, bugünkü Şeyhülislâm Hay Efeni ve Vakıf Hanı Caelenin kesiştiği köşeeki arsa Üzene, Deutsche ent Bank*in tam karşısına yapılmıştır. Kuzey yönünen, 1975 yılına yıkılmış lan Celâl Bey Hanı'na bitişik lan Binci Vakıf Hanı'nm gişi, Vakıf Hanı caesine açılan Rahvancılar skağmaır. Hemen hemen kareye yakın bir arsaya ran Han, özellikle eş üzenli katlarına, kesişen iki ğrul üzene bakışımlı (symmetcal) bir şekile planlanmıştır. Yer katına, Han'ın Kuzeybatı köşesine bulunan giş hlünen, üze cam çatı ile öülü ışıklığa geçilmekte, gişin tam karşısına ufak bir kahve cağı yer almaktaır. Işıklığa açılan kare planlı meven ve asansör kvası katları birbine bağlamaktaır. Han'ın yer ve ara katı tek bir kiralık mekân larak üzenlenmiş lup, bugün, Yapı ve Krei Bankası, ultanhamam şubesi larak Şekil Vakıf Hanı, binci kat plânı, Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih tstanbul. Belge n. 125-aT VI, 8-16.

8 16 YILDIRIM YAVUZ 19. Şekil 2 e, Han'ın binci katının özgün çizim kpyası görülmekteir. Mavi renkli çizim muşambası üzene çini mürekkebi ile yapılan planın a üstüne yine Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun İnşaat ve Tamirat ffeyet-i Penniyesi amgası bulunmaktaır. ag üst köşee eski yazı ile, Yeni Camie Vani Efeni Meresesi arasına inşa lunacak hanın pjesiir yazısı ile, sl Üst köşee, Fransızca, Ministere e L'Bvkaf, Pjet 'une Maisn e Rapp, Vani Effeni Han yazıları görülmekteir. l alt köşee, Kemalettin Bey'in Evkaf Nezaretine geçmeen önce, keni atelyesine yapmış luğu tasarım paftalarına vuruğu, eski yazı ve Fransızca larak hazırlanmış amga bulunmaktaır. Bu amganın üst kısmına, süslü eski yazı ile Mimar Kemalettin, altınaki izine ise Fransızca larak Pf. A. Kemalettin, Ingenieur-Architecte sözcükle ile, amganın altına mürekkeple ve eski harflerle atılmış imza bulunmaktaır. Alt aa, eski yazı İle, binci kat ve mikyası 1/50 metre ile Fransızca larak premier etage ve echelle 1:50 eözcukle yer almaktaır. Planın sag Üst köşesine Fransızca larak Hur upâur u Visin yazısı ile, plan içine ilgili yerlere yine Fransızca larak Vestibule, Cir, Cur hauteur.90, Ascenseur, Tilette yazıları île valet mekanlarına ayrıca eski yazı ile hela sözcükle görülmekteir. Kemalettin Bey'in özel amgasının bu plan Üzene bulunması, Binci Vakıf Hanı tasarımının, Evkaf Nezaretî'neki ilk işlenen bi luğuna işaret etmekteir. kullanılmaktaır. Yapının iğer katlarına, meven kvasını çevreleyen U biçimli bîr kr üzene 10 aet kiralık a, ve krun uçlarına a, ışıklığa bakan bir aet alafranga, bir aet e alarka valet bulunmaktaır. Han'ın yüzey ğrullarına rastlayan ikişer aet a, ara kat üzeneki üç kat byunca, 85 cm. ışarı taşırılarak bakışım vurgulanmıştır. Ayrıca, Han'ın Güneyğu köşesi yüzeye yuvarlatılarak, Şeyhülislâm Hay Efeni ve Vakıf Hanı caelenin kesiştikle nkta belirginleştilmiştir. 19 Brumla birlikte yei katlı lan yapının yüzeyi, birbinin benze 14 bimsel (mular) ilime bölünmüş, her ilim üşey yöne eş-eğer bir şekile üzenlenmiştir. Her bimsel yüzey Şekil. 1. Vakıf Hanı, yüzey tasarı Çizimi. Vakıflar Genel Müürlüjjii. Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi. Fatih. İstanbul. Belse N. 125-aT VI, 8-16.

9 ULUAL MİMARÎ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) 17 iliminin yer katına bir büyük vitn ile, ara katına yatay bir iktögen pencere bulunmaktaır. Bunan snraki üç katın pencerele, yüzeyen gintili bir pan üzene, bütünlük gösteren bir biçime üzenlenmiş lup, kare biçimli binci kat pencerele üz taş kemerlerle, ikinci kat pencerele ise pencî kemerlerle geçilmişler. Üçüncü kata panyu tamamlayan pencî kemerli, üçlü pencereler, sn kata yinelenmişler. Bimsel yüzey ilimlenin yuvarlatılan köşeye rastlayan üç tanesinin üşey üzenlene, köşenin önemini belirleyen bazı eğişiklikler yapılmıştır. Yer ve ara katta bulunan büyük kiralık mekânın gişini belirleyen bu ilimleren aakinin iki yanına, üzene klasik smanlı biçimli kln başlıkları lan, 'iki yuvarlak mermer sün bulunmaktaır. Bu üç ilimeki Şekil Vakıf Hanı, görünüş. Güneyğu'an

10 18 YILDIRIM YAVUZ 20. Şekil e, Han'ın yüzey üzenlemesinin özgün gizim kpyası velmiştir. Kağıt üzene çini mürekkebi ve kurşun kalemle yapılmış lan, ve yapının ğu yüzünü gösteren tasarı çizim Üzene, yalnız Fransızca larak Façae Pncipale, Echelle 1:50 yazıları bulunmaktaır. Yuvarlatılmış köşenin yüzey üzenlemesine, üçüncü ve örüncü katlara görülen üçlü pencereler, esas yapıa ikili larak eğiştilmişler. ara kat pencerele pencî kemerlerle geçilmiş lup, üçüncü ve örüncü kat pencerele, ilim genişliğinin yetersizliği neeni ile, üçlü yene ikili larak üzenlenmişler. 20 Han'ın tüm yüzeyle, binci katın altınan ve üçüncü katın üzenen geçen, biçimkesitli (pfile) ve sürekli taş kuşaklar ile yatay yöne üç ana bölüme ayrılmış lup, bu bölümler keni içleneki pencere üzenlene bütüncül bir yaklaşım göstermekteirler. Özellikle Rönesans saray mimasine görülen bu bölünmenin neeni, Klasik Çağ mimasinen esinlenen italyan Rönesans yapılarına, Yunan Çağı'nın geçerli üç üzeninin (Dc, Inic, Cnthian) yapı yüzeyinin üç ayrı bölümüne, aynı ana kullanma çabasına ayanmaktaır. 19. Yüzyıl seçmeci Batı mimasine e çk görülen bu yüzey üzenlemesinin Mimar Kemalettin'in yapıtlarına yansımasının neenini, mimarın almış luğu Batı kaynaklı eğitime aramak gerekir. Binci Vakıf Hanı'nm yüzey üzenlemesi, ökme emir payanalar üzene uran, alt yüzle nakışlı, geniş saçaklarla bitilmiştir. Klasik evir smanlı mimasinen esinlenen yüzey süslemelene gelince, bunlar, üçüncü ve örüncü kat kemer aynalarına yerleştilen mavi-yeşil renkli üz çiniler, kemer aralarına ulan kabama taş zetler, çıkmaları taşıyan sarkıt (stalactite) süslemeli taş payanalar, yer katına, köşe gişinin iki yanına bulunan sünlar üzeneki sarkıtlı başlıklar, saçak altına sürekli lan ve ayrıca üçüncü kat pencerele üzene kesintili larak kullanılan üstle Türk üçgenle ile süslü silmeleren, ve saçak altınaki yağlı bya nakışlaran meyana gelmiştir. Ağır görünüşlü kesme taş kılıfının arına, çelik yapı bimle ile yapılan öşemeler, merkezcil ısıtma üzeni, asansör gibi batı kaynaklı gereçler, yüzyıl başına İstanbul iş çevrelenin Batı kökenli yapay çevre tkusunu kanıtlamaktaırlar. imparatrluğun sn evne, büyük ölçekli, karmaşık yapıları üstlenecek yerli yüklenici (müteahhit) firmaların ykluğu, bu yapıların yapım işlenin yabancı yüklenicilere velmesine neen lmuşr. Binci Vakıf Hanı'nın yapımını a yabancı bir firmanın yükleniğini, natım ve ısıtma tasarımlarının a ışarıa yaptırılığını bilmekteyiz. Mimar Kemalettin'in çizimlene görülen Fransızca açıklamaların ve planların Latin rakkamları İle ölçülenilmelenin neeni e bu lsa gerektir. ::. Şekil Vakıf Hanı, zemin kat plânı. Röleve: Y. Yavuz, Aralık Şekil Vakıf Hanı, 1. ve 2. kat plânı. Röleve: Y. Yavuz, Aralık 1975.» : «?.ç}±ş.j!wi»-..: --r>"- m

11 ULUAL MÎMARt ÜZERÎNDEKÎ BATI ETKÎLERÎ ( ) 19» w nınt» ı r-j-.. ; /-v Şekil Vakıf Hanı, ön-yiiz tasarı çizimi Vakıflar Genel Müürlüğü., Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi. Belge n. 125-a IV, 1-. Şekil Vakıf Hanı, DgVan görünüş.

12 20 YILDIRIM YAVUZ 21. Şekil 7 e, Han'ın yüzey üzenlemesinin özgün çizim kpyası velmiştir. Kağıt üzene çini mürekkebi ve kurşun kalemle yapılmış lan ve yapının ar yüzünü gösteren tasarı çizimin sağ üst köşesine Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası ve nun altına üç izin larak, çini ile yazılmış ultan Hamamına inşa lunacak Vakıf Hanı, cephe resmi, mikyas 1/50 metre yazıları bulunmaktaır. l üst köşee, Fransızca Ministâre e L'Evkaf, Pjet 'un Maisn e Rapp, ultan Hamam, anikjilar yazısı görülmekteir. l alt köşee, tnşaat ve Tamirat Müür ve ermimarı yazısının altına Latin harfle ile Pf. A. Kemal ve eski yazı ile Kemal imzaları bulunmaktaır. aa, eski yazı ile mikyas 1/50 metre yazısı tekrar eilmiş lup, sağ alt köşee Mayıs 27 (1911) tahi atılmıştır. Çizime yapının sağ alt köşesine görülen ufak çeşme yapılmamıştır. 22. Şekil 9 a, Han'ın yer katının özgün çizim kpyası velmiştir. Mavi renkli çizim muşambası üzene çini mürekkebi ile yapılan planın sağ üst köşesineki Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası altına, üçizin larak, eski harflerle Beyğlu'na, Ağa Hamamına inşa lunacak Üçüncü Vakıf Han, zemin katı, mikyas 1/50 metre yazıları bulunmaktaır. l üst köşee Fransızca, Hinistâre e L'Evkaf, Pjet 'une Maisn e Rapp (Tisieme Vakıf Han) a Ağa Hamam, Fez e Chausses, Echelle 1/50 yazısı bulunmaktaır. l alt köşee, eski yazı ile înşaat ve Tamirat Müür ve ermimarı amgası altına, eski harflerle Kemal, ve Latin harfle ile Pf. A. Kemal imzaları yer almaktaır. ağ alt köşeye, eski yazı ile «ayış 27 (1911) tahi atılmıştır. ölçüler Latin rakkamları ile vefilmiş, mektn aları Fransızca yazılmıştır. Plan üzene görülen kesintili çizgiler, öşemee kullanılan çelik yapı bimlenin yer ve yönleni belimekteir. ultanhamam meyanına açılan akaçeşme skağı üzene, çk ar yüzlü bir arsa üzene yapılan İkinci Vakıf Hanı'nın tasarlanmasına yine 1911 e başlanmıştır. Uzun yüzü akaçeşme skağına ik larak açılan bir aralığa bakan beş katlı Han'ın yer ve ara katına yeişer, iğer katlarına ise sekizer aet kiralık mekân bulunmaktaır. Yer katına ve ara kattaki mekanların, birbirlene içeen bağlı, ikişer katlı ükkânlar larak kullanılacakları üşünülmüşse e, ancak yan taraftaki aralıktan yaklaşılabîlen uzun yüzeki ö ükkâna, bugün, Özgün tasarıma aykırı larak iç kran eşilebilmekte, yalnız ön yüzeki iki ükkân işlevleni tasarlanıkları biçime sürürebilmekteirler. Yer katına, akaçeşme skağına açılan, ve tam bakışım ğrulsuna bulunan gişten snra eşilen, ve yapıyı bylamasına kateen krun sağına, sırası ile, asansör, meven kvası, ve valetler yer almaktaır. Bu mekânlar bitişikteki iş hanı ile İkinci Vakıf Hanı arasına kalan ışıklıktan ayınlanmaktaırlar. Han'ın öne ve sl yana bulunan iki ana yüzü, sekiz bimsel yüzey ilimine bölünmüştür. 2 Ön yüzeki üç ilim, yan yüzeki beş ilimen, yüzey genişliğinin farklılaşması neeni ile, aha eğişik bir türe biçimlenmişler. Giş ğrulsuna göre bakışımlı larak üzenlenen ön yüzün aaki ilimi, kr genişliğini yüzeye [yansıtmakta lup, üst üç katta skağa ğru 75 cm. kaar taşarak giş ğrulsunu pekiştirmekteir. Öbür ilimlere, iş ye; tanıtımı için hazırlanmış, geniş yüzeyli mermer kişler ile, geçilen zemin kat vitnlenin üstüneki ara kat pencerele sepet kulbu kemerlerle geçilmiş, böylece bu iki kata bütüncül bir görünüm velmiştir. smanlı mimasine tümen yabancı lan sepet kulbu kemerler Avrupa'a geliştilmiş lup, Mimar Kemalettin 1 in ulusal mimaye getiği yabancı bir öğeir. Yüzey ilimlenin binci ve ikinci kat p.encerele yine bir bütün larak ele alınmış, binci kattaki ikili pencereler üz taş kemerlerle, ikinci kattaki ikili pencereler ise pencî kemerlerle geçilmişler. n katta ufak byutlu iki aet ikili, siv kemerli pencere yüzey üzenlemesini tamamlamaktaır. Ön yüzün a iliminin aha az enli lması neeni ile, buraa ikili pencereler tek'e inilmiş, ara katınaki pencere üze ise sepet kulbu kemer yene siv bir kemerle geçilmiştir. İkinci katın üzenen ve binci katın altınan geçen sürekli taş kuşaklar, Binci Vakıf Hanı'na luğu gibi, yapı yüzeyini yatay larak üç ana bölüme ayırmıştır. Ana ğrulaki çıkmayı taşıyan taş payanaların yma sarkıtları, üst kat pencere kemerlenin aynalarını kaplayan mavi-yeşil çiniler, bu çinilen üst kenarını çerçeveleyen Türk üçgenli silmeler, ve saçak altlarının renkli nakışları, yüzeylere kullanılan, Klasik Çağ smanlı mimasinen esinlenme süslemele meyana getirmekteirler. Tasarımına yine 1911 yılına başlanan Üçüncü Vakıf Hanı, Beyğlu'na, Ağa Hamamı'na, Turnacıbaşı ve Kulğlu skaklarının kesiştiği köşee, yamuk ve eğimli bir arsa üzene yapılmıştır. Eminönü'ne, ticaret ve iş merkezine yapılan iğer üç Vakıf Hanı'nın tersine, yğun bir knut bölgesi içine kurulan Üçüncü Vakıf Hanı, altı katta, kuz aet kiralık knut ve ö aet ükkânı içermekteir. Arsanın elveği Ölçüe, her iki skağa göre bakışımlı larak üzenlenen Han'ın yer katına kuz aet ep ile, ikisi büyük ö aet kiralık ükkân bulunmaktaır. Han'a Turnacıbaşı skağınan gilmekte, ve yapının hemen hemen tam asına bulunan ana meven kvasına eşilmekteir. Ana mevenin açılığı aaki ışıklığm arka tarafınaki ufak bir servis meveni üst katlaraki knut mutfaklarına bağlantıyı 22

13 ULUAL MİMARÎ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) Şekil 10 a, Han'ın binci katının Özgün çizim kpyası velmiştir. Mavi çizim muşambası üzene çini mürekkebi ile yapılan planın sağ üst köşesine Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası. Bunun sağına eski yazı ile levha numarası, numara 8, amganın altına eski yazı ile üç ize, Ağa Hamamına inşa lunacak Üçüncü Vakıf Han, binci kat, mikyas 1/50 metre yazıları bulunmaktaır. l üst köşee, Fransızca larak, Ministere e L'Evkaf, Pjet 'une liaisn e Rapp (Tisieme Vakıf Han) a Ağa Hamam, l.ei Etage, echelle: 1:50 yazmaktaır. l alt köşee, İnşaat ve Tamirat Müür vs ermimarı amgası altına, eski harflerle ve Latin alfabesi ile ayrı ayrı atılmış Kemal İmzası bulunmaktaır. ağ alt köşee ise Fransızca larak, 18 Mai 1911 tahi atılmıştır, ölçüler Latin rakkamları ile velmiş, mekân aları Fransızca larak yazılmıştır. sağlamaktaır. İki yüzeyli Han'ın köşesi pahlanarak belirginleştilmiştir. Eş üzenli katlarına ikişer aet kiralık knut bulunan Han'ın her knuna 6 a, 1 hl, 1 mutfak, 1 bany, 1 valet ve 1 giş hlü bulunmaktaır. Hller, gişler, mutfaklar ve krlar aa bulunan ışıklıktan ayınlanmaktaırlar. Tasarlanan yapıa, sn katta tek knut bırakılıp, iğer knun yene pastırmalık biçimine, üze çatı ile öülü bir çamaşırhane ile çamaşır kurutma terası öngörülmüşse e, bugün bu teras a kiralık knuta çevlmiştir. 2 Han'a merkezcil ısıtma öşemi (tesisat) ve asansör ımm& Şekil 9.. Vakıf Hanı, zemin kat plânı. Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-a V, 1-2. y<..~j&%xf~{j'^r^^ Jİ^U <^^yv ^ f t..._..j'.. >.-., 7 i ' i " h=ı *? «=B.', rür-i >" «9 * Şekil 10.. Vakıf Hanı, 1. kat plnı. Vakıflar Genel Müürlüğü,Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-a V, 1-2.

14 22 YILDIRIM YAVUZ 24. Şekil 11 e, Han'ın ön yüzünün özgün çizim kpyası velmiştir. Kağıt üzene çini mürekkebi ve kurşun kalemle yapılmış lan tasarı çizimin sağ üst köşesine, Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası, altına eski harfler ile, Beyğlu'na Ağa Hamamına inşa lunacak Üçüncü Vakıf Han, cephe, mikyas 1/50 metre yazısı bulunmaktaır. l üst köşee, Fransızca larak, Ministere e L'Evkaf, Maisn e Rapp ITisiâme Vakıf Han) Pera, Ağa Hamam, Facae Pncipals, Echelle: 1:50 yazmaktaır. l alt köşee, İnşaat ve Tamirat Müür ve ermimarı yazısı altına, Kemalettin Bey'in eski yazı ve Latin harfle ile imzaları bulunmaktaır. Çizimeki kapının üzene, eski yazı ile, Üçüncü Vakıf Hanı yazmaktaır. Şekil 12 e kpyası velen, Han'ın yan yüzünün özgün çizimi ise, mavi muşamba üzene çini mürekkebi ile yapılmıştır. Çizimin sag üst köşesine bulunan Evkaf Nezareti amgasının altına, eski harfler ile, Beyğlu 'na. Ağa Hamamına inşa lunacak Üçüncü Vakıf Han, yan cephe, mikyas 1/1 metre, amganın sağına, yine eski harflerle, numara: yazıları bulunmaktaır. l üst köşee, Fransızca larak, Ministers e L'Evkaf, Pjet 'une Maisn e Rapp (Tisieme Vakıf Han), Pera, Ağa Hamam, Facae LatĞrale, Echelle 1:1 yazmaktaır. l alt köşeeki imzalar iğer paftalaraki gibiir. Hanın ön yüz ve yan yüz çizimlene görülen üst kattaki öülü teras, snraan kapatılarak knut haline getilmiştir. b u1unmamaktaır taş yansılamalı öbür hanlar ile Tuğla yığma bir yapı lan hanın yüzeyle, (taklii) yatay erzli sıva ile kaplanmıştır. aynı zamana tasarlanığı bilinen Üçüncü Vakıf Hanı'nm yüzey üzenlemesine, Mimar Kemalettin'in ilke larak getirmek istei ği ulusal mimarlık öğelenen hiç bi bulunmamaktaır. 2l+ Batı özentisi içine, ve aha çk yabancılarla kenileni Bat ı kültürüne aha yakın bulan azınlıkların yaşaığı, seçme ci bir yaklaşım ile biçimlenmiş Beyğlu çevresine uyma kaygısının Üçüncü Vakıf Hanı'nm biçimlenmesine önemli bir ye luğu görülmekteir. Dışa önük yaşantının, ve çamaşırhane gibi ak işlevlen uygulanığı çk katlı kiralık knut yapısı, Beyğlu bölgesinin tplum yapısına işlevsel yönen uygun üştüğü gibi, Han'ın yüzeysel biçimlemesine kullanılan öğeler e bu tplumsal yapıyı Şekil 11.. Vakıf Hanı, ön-yüz tasarı çizimi. Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-a V, 1-2.,sM'4i

15 ULUAL MİMARİ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) 2 vurgulamaktaır. Binci ve İkinci Vakıf Han'larına görülen, Batı'an aktarılma genel kütle anlayışı, Üçüncü Vakıf Han'ına a görülmekteir. Yapının yüzey üzenlemele bakışımlı larak ele alınmış, aha az belirgin e lsa, üşey yöne bütünlük gösteren bimsel yüzey ilimle, iğer Han'laraki gibi kullanılmış, yer katının ve örüncü katın üzenen geçen taş kuşaklar, yapı yüzeyini keni içlene üzenleme bütünlüğü gösteren üç ayrı bölüme ayırmışlarır. Ancak, bu üzenlemee kullanılan yüzey öğele, Beyğlu bölgesine çk sık görülen Batı kaynaklı biçimleren luşmuşr. Han'ın ön yüzünün üçüncü kat pencereleni geçen sepet kulbu kemerlen Batı'an Şekil 12.. Vakıf Hanı, yan-yüz.! Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk 7 Mimarlık ve anac Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-a V,

16 24 YILDIRIM YAVUZ aktarılığını yukarıa belimiştik. Bu kemerlen üzerleni süsleyen efne alı ve ay-yılızlı yüksek kabamalar, balkn ve çıkmaları taşıyan, üze efne alı kabamalı scll payanalar, pencere çevreleni belirleyen, keskin hatlı, klasik biçimkesitli silmeler, ve üçüncü katın üstüneki kuşak altına önen işli silme, yapıya neree ise geç kalmış bir Ampir biçimleme getirmişler. Üçüncü Vakıf Hanı, bu urumu ile, Mimar Kemalettin'in 1908 Devmi'nen snraki üretimi içine en kural ışı yapı larak aya çıkmaktaır. Şekil 1.. Vakıf Hanı.Güneyğu'an görünüş.

17 ULUAL MİMARİ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) 25 Şekil 14.. Vakıf Hanı, Güney'en görünüş. 25. Kemalettin Bey'in ikinci hanımı sayın abiha prel ile yaptığım bir görüşmee, 192 yılına, Han'ın bitilmesi için çalışmaları mimar Alaattîn Bey'in yürütmekte luğu beliilmiştir. Tah~i sman i Encümeni üyelenen Mehmet Ziya ise, Han'ın bitiliş tahini 1919 larak vermiştir. (M. ZlYA, Istanbul ve Bğaziçi, istanbul: Maaf-i Umumiye Nezareti Telif ve Tercüme Dairesi, 1920, s.86). Aynı yazar, kitabının 90 inci sayfasına, Han'ın yene inşa eiliği 1. Abülhami imareti'nin, 1917 yılına kaar ayakta uruğunu a belimekteir. eat Çetintaş ise, İstanbul'un İşgal yıllarına, ışı tamamlanmış, fakat içi nksan lan yapının, Caserne Victr aı ile, Fransız askerle tarafınan işgal eiliğini belimekteir. (. ÇETÎNTAŞ, Mimar Kemalettin, Mesleği ve anat ülküsü, Güzel sanatlar, n. 5, 1944, ss ). Buna göre, Han'in yapımına 1917 e başlanığını, ana yapının 1919 a bitiliğini, fakat içesinin işgal ve eknmik güçlükler neeni ile ancak Cumhuyet'ten snra tamamlanmış luğunu varsayabiliz. 26. Şekil 16 a, Han'ın üçüncü ve örüncü katlarının özgün çizim kpyası görülmekteir. Mavi renkli çizim muşambası üzene çini mürekkeple yapılan çizimin, sağ üst köşesine, Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası, nun altına beş izin haline, eski harflerle, Hamiiye İmareti arsasına inşa lunacak Dörüncü Vakıf Han, üçüncü ve örüncü kat, mikyas 1/50 metre, numara V-6 yazıları bulunmaktaır..l üst köşee, Fransızca larak, Ministere e L'Evkaf, Pjet 'une Naisn e Rapp, (Quatemc Han) a Hamiir İmaret, Plans e ">e, me Etage, Echelle 1:1 yazılmıştır. Bu yazının bira; altına yer alan sekizgen köşe kulesinin çatı katı planının hemen altına, eski yazı ile İnşaat ve Tamirat Müür ve ermimarı amgası, nun altına a Latin harfle ile Pf. A. Kemal, ve eski yazı ile Kemal imzaları yan yana bulunmaktaırlar. Paftanın alt kısmına bulunan kısmi örüncü kat planının kesit çizgisi üzene, eski yazı ile, Dörüncü katır. Echa-ı fasatan aksamı, ve Fransızca larak. Plan e la façae u quateme Ğtage yazıları bulunmaktaır. Bütün mimarlık tahçile tarafınan Mimar Kemalettin'in başyapıtı larak tanımlanan Dörüncü Vakıf Hanı, aynı zamana, Başkentteki sn görkemli İmparatrluk yapısı larak önem kazanmaktaır. Özgün çizimlenin hiç bine tah bulunmaığı için, tasarımına hangi yıl başlanığı tam larak saptanamayan Han'ın bitilişinin 192 veya 1924 e luğu kestilebilir. 25 Eminönü'ne, Yeni Cami'nin arkasınan geçen Hamiiye caesinin üzene, eski I. Abülhami imaretinin yene yapılan yei katlı Han'ın planlamasına, kısıtlı arsa Üzene en fayalı alanın ele eilmesi çabası görülmekteir. 26 Han'ın yer ve ara katlarına, ikişer katlı ve çeşitli büyüklükte 24 aet ükkân bulunmaktaır. Dükkânlaran 1 tanesi caeye, Öbür 11 tanesi ise, üze cam tavanla Öülü, U şeklineki bir iç pasaja açılmaktaırlar. Pasajın iki ucunaki meven kvaları ve asansörler iğer katlarla ilişkiyi sağlamaktaırlar. Yapının tam a arkasına bir aet hizmet meveni bulunmaktaır. Han'ın geye kalan katlarına, her katta 7 aet lmak üzere, tplam 148 aet kiralık a bulunmaktaır. Her katta 1 er a, alttaki pasajın üzene rastlayan U biçimli ışıklıktan ayınlanmaktaır. Köşe kulelenin kubbe altlarınaki sekizgen mekanlara ise, çatı içinen geçilerek eşilebilmekteir. Han'ın Hamiiye caesine bakan Ön yüzü ile, yapıya yaklaşılırken algılanan yan yüzle, Mimar Kemalettin'in Klasik Çağ smanlı mimasinen esinlenerek kullanığı öğelerle üzenlenmiştir. 7 Ön yüz, Binci ve İkinci Vakıf Hanları nin üşey üzenlenin karışımı bir.üzenleme gösteren, ve a ğrulya göre bakışımlı larak yerleştilen 15 aet bimsel yüzey iliminen luşmuşr. İki uçtaki ilimlere, çatı üzeyine birer kat eklenip üstle siv kubbelerle öülerek kule görünümü velmiş, bu kulelen ve gişlen bulunuğu ilimlen binci, ikinci, ve üçüncü katları çıkmalarla caeye ğru taşırılarak yüzey bakışımı pekiştilmiştir. Yüzey ilimlenin üşey üzenlemesi, alt iki kata İkinci Vakıf Han'maki, öbür katlara işe Binci Vakıf Hanı'naki biçimlemeyi yansıtmaktaır. Yapı yüzeyi, iğer Han'lara luğu gibi, binci katın altınan, ve üçüncü katın üstünen geçen kesintisiz taş kuşaklarla yatay

18 26 YILDIRIM YAVUZ Şekil Vakıf Hanı, zemin kat plânı. Tıpkı-çizim Y. Yavuz, temmuz Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n: 125-aT I, Şekil Vakıf Hanı,. ve 4. kat plânları. Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Fatih, İstanbul. Belge n. 125-aT I, Şekil 17 e. Dörüncü Vakıf Han'ının ön yüzünün özgün çizim kpyası görülmekteir. 90 cm.x 180 cm. byutlarına, mavi renkli muşamba Üzene, çini mürekkebi ile yapılan çizimin sl üst köşesine, Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun amgası, ve altına, eski harflerle Dörüncü Vakıf Han yazısı görülmekteir. ag alt köşee ise, yine eski yazı ile, Itışaat ve Tamirat Müür ve ermimarı amgası ve altına metre mikyası: 1/50 yazıları bulunmaktaır. Bu yazının yanına, eski harflerle Kemal ve Latin harfle Üe Pf. A.Kemalettin imzaları yer almaktaır. 28. Le Guie am, Annuae e L'ent, Garches, 1928, ss yöne üçe bölünmüş lup, her bölüm keni içine bir bütün larak ele alınmıştır. Kesme köfeki taşı ile yapılan ön yüz üzene, ikinci katın kemer aynaları yma taş süslemelerle, sn katın kemer aynaları ise esenli çinilerle bezenmiştir. Köşe kulelenin ymalı taştan yapılmış kubbe eteklenin altına ve üçüncü kat pencerelenin üzene sarkıtlı silmeler bulunmakta, yüzey üzenlemesi, ökme emir payanalar üzene uran, alt yüzü çıtalı, geniş bir ahşap saçakla tamamlanmaktaır. 19. Yüzyıl Batı Emperyalizmi'nin smanlı başkentine getiği yeni sömürü üzeni içine gelişen iş çevrelene mekân sağlayan bu görkemli hanlar izisi, 18 len başına başlayan batılılaşma süreci snlarına, yeni yetişme Müslüman smanlı kent-sylusunun ulusal uygularını yüceltecek biçime hazırlanmış kılıfları arına, yeni üzenin bütün kirli eknmik işlevleni barınırmakta iiler. Örneğin, 1928 yılına, İstanbul Ticaret Brsası'nm çk yakınına bulunan, yeni ve gösteşli Dörüncü Vakıf Hanı'na, Istanbul tüccarlarının parasal işlemleni yürüten 7 kambiy ajanı, 4 banker, 2 banka şubesi, ve bir aet ticaret ve enüst ası bulunmakta ii. Bunların arasına, bu gibi işlerle yeni yeni uğraşmaya başlayan 10 aet Türk e yer almıştı. 28 Bütün ulusal uygu ve çabalara karşın, çökmekte lan İmparatrluğun sn günlene, batılılaşma sürecinin getirmiş

19 ULUAL MİMARÎ ÜZERİNDEKİ BATI ETKİLERİ ( ) 27 Şekil Vakıf Hanı, Ön-yüz. Vakıflar Genel Müürlüğü, Türk Mimarlık ve anat Eserle Müzesi Arşivi, Facih, İstanbul. ;' Belge n. 125-aT I, 1-44.

20 28 YILDIRIM YAVUZ luğu yeni eknmik üzen kaar ağır basmakta ii ki, karmaşık tica ilişkiler yanına kültürel ve töresel eğerler yk lup gitmekte iiler. Örneğin, 1914 e, yine Mimar Kemalettin'in Vakıflar aına yenien yapmış luğu, Beyğlu'na, İngiliz elçiliği arkasına, çk katlı knut blkları arasına sıkışmış Kamer Han camii, minyatür ölçeği ve zavallı görünüşü ile kent-sylu tplumun, yeni üzen içine yitirmiş luğu insel eğerle açıkça belgelemekteir. 29 Müslüman smanlı tplumunun, batılılaşma snucu eğişen yaşantısını aha iyi örnekleyebilmek için, Mimar Kemalettin'in İstanbul'a yaptığı sn yapı tpluluğuna bakmak gereği varır. 29, Yukarıa resmi görülen Kamer Han Camii, Yavuz ultan elim'in aısı Kamer Han tarafınan yaptırılmış, zamanla harap lan yapı, 1911 e Evkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat Müürü Mimar Kemalettin Bey tarafınan yenien tasarlanmıştır. Yapı'n bitiliği tahin 1914 luğunu, Güneyğu uvarınaki mihrap çıkıntısının üzene bulunan yazıttan anlamaktayız. Mihrap çıkıntısının hemen Önüne Kamer Han'un mezarı bulunmaktaır. T. ÖZ, İstanbul Camiie CiJt II, Ankara: Türk Tah Kurumu, 1965, s.4. Şekil Vakıf Hanı, Güneyğu'an görünüş.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI MİMARLIK BİLGİSİ CUMHURİYET DÖNEMİ I.ULUSAL MİMARLIK II.ULUSAL MİMARLIK I.ULUSAL MİMARLIK 1908'de ilan edilen 2. Meşrutiyet'le birlikte gelişen milliyetçilik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç yolla olabilir. Biz bu yolların birkaçını. + r) açık aralığıdır.

Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç yolla olabilir. Biz bu yolların birkaçını. + r) açık aralığıdır. . KÜMELERİN YAPILARI. Açık Kümeler-Kapalı Kümeler vereceğiz. Açık kümeleri belirlemek ve tanımlamak birkaç ylla labilir. Biz bu ylların birkaçını.. Tanım: (X, ) metrik uzay x0 (i) B(x, r) { x X : (x, x)

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet

(m) sürekli k.u. (m) toplam k.u. (m) knet 1. HFT DÖŞEME KLINLIKLRININ HESPLNMSI Döşemelerin bir oğrultua mı yoksa iki oğrultua mı çalıştıkları belirlenir. 11..1. Düzgün yük taşıyan ve uzun kenarının kısa kenarına oranı en büyük olan (l u / l k

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ MİMAR VEDAT TEK KÜLTÜR ve SANAT MERKEZi Efendiler, Gördüklerimin en kıymetli kısmı bu güzel bölgenin samimi halkının çok aydın ve çok genis ve yüksek zihniyet sahibi olmalarıdır.

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: ALDIĞI NOT:... ekran. ışık kaynağı ADI: SADI: N: Sınıı: arih.../.../... ADIĞI N:... ışık kaynağı a çubuk a. Nktasal ışık kaynağı ile kenar uzunlukları a ve a lan sayam lmayan iki küp önüne şekileki gibi yerleştirilmiştir. kran üzerine luşan

Detaylı

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN

PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ PROF. DR. İLKER ÖZDEMİR YRD. DOÇ. DR. OSMAN AYTEKİN Yapı mühendisliğinin amacı, yapıları belirli bir seviyesinde, yeterli bir rijitliğe sahip bir şekilde ve en ekonomik

Detaylı

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı...

B o ğ a z iç i nde Mocan Yalısı... I9 DEKORASYON B ğ a z iç i nde Mcan Yalısı... u ay, 257 senedir aynı ailenin elinde lan ve bütün ihtişamıy la günümüze kadar gelebilen bir yalıdayız: Fethi Ahmet Pa şa Yalısı. İngiltere Kraliçesi Victria

Detaylı

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU

TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU TESCİLLİ KÜLTÜR VARLIĞI OLARAK İLLER BANKASI DURUM RAPORU ANKARA ŞUBESİ HAZİRAN 2017 ANKARA Belediyeler (İller) Bankası Yapım Tarihi: 1935-1937 Yeri: Opera, Ankara Mimar: Seyfi Arkan Belediyelerin planlı

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER BÖLÜM 6 SIĞ VE DİELEKTRİKLER Sığa nın tanımı Sığa nın hesaplanması Konansatörlerin bağlanması Yüklü konansatörlere epolanan enerji Dielektrikli konansatörler Problemler Kapasitans (Sığa) Konansatör çitli

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü

2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU. Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü 2013 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANI İLE YÜRÜTÜLEN ESKİ ESER

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU TEKLIF SAHIBININ ...

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU TEKLIF SAHIBININ ... TARIH 25.08.2014 SAYı 78 IAdl Syadı/Tıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefn N Faks N EMail T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Prje Inşaat ve Yatırım

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

2014 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU

2014 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU 2014 YILINDA TC. YARDIM HEYETİ FİNANSMANIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİN FAALİYET RAPORU Hazırlayan : Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü 2014 Yılında Tamamlanan Projeler Sıra No Yapılan İş İhale

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

Osmanlı nın ilk hastanesi:

Osmanlı nın ilk hastanesi: mekan Osmanlı nın ilk hastanesi: Yıldırım Darüşşifası YAPIMI 1394 TE TAMAMLANAN VE OSMANLI DEVLETİ NİN İLK HASTANESİ OLARAK KABUL EDİLEN BURSA DAKİ YILDIRIM DARÜŞŞİFASI, OSMANLI NIN YAPI ALANINDA DEVLET

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH: a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA)

GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH: a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA) GEZİ RAPORU ADI: BURAK SOYADI: ÜNLÜ SINIFI:9/A NUMARASI:149 TARİH:30.12.2010 1.a GEZİ ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR (ÖN ARAŞTIRMA) İSLAM, BİLİM ve TEKNOLOJİ MÜZESİ İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ

Beylikler,14.yy. başı BEYLİKLER DÖNEMİ BEYLİKLER DÖNEMİ Beylikler,14.yy. başı Sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen beylikleri, Selçuklulardan sonra bağımsızlıklarını kazanarak Anadolu Türk mimarisine canlılık getiren yapıtlar vermişlerdir.

Detaylı

IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI. 28-29 Ekim 2010, Swiss otel Grand Efes, İzmir. Kayıt & Konaklama. 31 Ağustos 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren

IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI. 28-29 Ekim 2010, Swiss otel Grand Efes, İzmir. Kayıt & Konaklama. 31 Ağustos 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren IPC 14. YILLIK GENEL TOPLANTISI 28-29 Ekim 2010, Swiss tel Grand Efes, İzmir Kayıt & Knaklama Kayıt 31 Ağusts 2010 a kadar 1 Eylül 2010 dan İtibaren IPC Üyeleri 250,00 ur 350,00 ur Eşlik Eden Kişiler 100,00

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı