α ALFA ŞEHİR PLANLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "α ALFA ŞEHİR PLANLAMA"

Transkript

1 ÇANAKKALE ÇAN - ALİBEYÇİFTLİĞİ Köyü PAFTA:4 PARSEL: 60 UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ YERİ VE KONUMU Planlama alanı Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyü, Ilıca mevkiinde olup, ilçe merkezine yaklaşık 19 km uzaklıktadır. Çanakkale-İzmir Karayoluna, Çan-Etili-Bayramiç yolu ile bağlanmaktadır. Bu yola uzaklığı 2,5 km dir. Çanakkale iline yaklaşık 75 km mesafededir. Kadastral olarak 4 pafta ve 60 parsel olarak tanımlanan planlama alanı m2 dir. 1

2 2. PLANLAMA ALANININ MEVCUT İMAR DURUMU Planlama alanı olan parsel Çanakkale ilinin doğusundadır. Çan ilçesi, Alibeyçiftliği sınırları dâhilinde, eski nahiye merkezi Etili nin yaklaşık 2,5 km kuzeyindedir. Parsel Etili-Ahlatlıburun Köyü yoluna cepheli olup, 2 km sonra Çan-Çanakkale karayoluna ulaşılmaktadır. Her yöne ulaşım kolaylığı vardır. 250 m. yakınında Sanayi Alan İmar Planlı Etili Seramik Fabrikaları mevcuttur. Söz konusu 60 no'lu parsel 1/ Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında, ölçek gereği tarım alanında bulunmaktadır. Ancak ilgili kurumdan alınan görüşte parselin tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür. Yakın çevresinde sanayi fonksiyonlu imar planları bulunmakla birlikte parsele ait başka bir plan yoktur. Harita: Planlama Alanı-1/ Ölçekli Çevre Düzeni Planındaki Konumu 2

3 3. PLANLAMA GEREKÇESİ Çanakkale ili, Çan ilçesi, Alibeyçiftliği köyünde yapılacak olan akrilik plaka fabrikasında 1000 ton/yıl üretim düşünülmektedir. Akrilik plakaları, kullanım alanlarının çokluğu nedeniyle, yıllık 8000 ton ithal edilmektedir. Kullanıldığı yerler itibari ile makina teçhizat, tabela, ışıklı dekorasyon, jakuzi, duş teknesi ve cam olarak seralar, binalar olarak sıralanabilir. Ayrıca ana hammadde (metilmetha akrilat) sentetik mermer (Mutfak banyo tezgâhı) ve protez diş yapımında da kullanılmaktadır. Halen bu iş kolunda İstanbul da üretim yapmakta olan yatırımcı firmanın yılların verdiği tecrübe ile kendi yörelerinde yatırım yapmasının bölge kalkınmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. İşçi temini, ulaşım durumu ve arsanın ucuz temin edilmesi, enerji ve doğalgazın çok yakın olması avantaj sağlamaktadır ve yatırım maliyetlerini azaltacağı düşünülmektedir. Çanakkale sanayisine katkı sağlayacağı ve yurt dışına döviz gitmesinin önlenmiş olacağı varsayılmaktadır. Arsanın uygun kısımlarında, idari bina, depo, yemekhane, personel ve misafir, müdür evi yer alacaktır. Tesis arsasının uygun kısımları peyzaj projesi doğrultusunda ağaçlandırılacaktır. 4. KURUM GÖRÜŞLERİ Planlama safhası öncesi ilgili kurumlara görüş sorulmuş, kurumlardan imar planının fiziksel şeklini etkileyecek herhangi olumsuz veya şartlı bir yanıt gelmemiştir. Dikkat edilmesi gereken konular plan notu olarak imar planında yer almıştır. Kurum görüşleri aşağıdaki gibidir: a) Bilim, Sanayi ve teknoloji İl Müdürlüğü; Sayı : /1207, 14/11/2013 Yapılması planlanan tesisle ilgili tarih ve 43 sayılı yazımızla Bina Organize Sanayi Bölgesinde yapılmasının uygun olacağı belirtilmişse de konu tekrar incelenmiş olup İlimiz Çan İlçesi 3

4 Alibey Çiftliği Köyü Ilıca Mevkiinde 60 parsel nolu taşınmaz üzerine yapılmasında Mer i mevzuata uyulmak kaydıyla herhangi bir sakınca bulunmadığı kanaatine varılmıştır. b) Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş., Arazi, İnşaat ve Kamulaştırma daire Başkanlığı; Sayı: B.15.2.BOT , 27/12/2012 İlgi yazınızda talep edilen, Çanakkale İli, Çan İlçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Mevkii 4 pafta, 60 parsel üzerinde Sanayi Tesisi (Akrilik Plaka İmalathanesi) amaçlı mevzi imar planı çalışması işine yönelik Kurumumuz görüşü ile ilgili olarak, bahse konu parsel içerisinde mevcut veya planlanan boru hattı tesisimiz bulunmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz. c) Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Çan Orman İşletme Müdürlüğü; Sayı: /6528, 27/12/2012 Sonuç: İlgi emirle istenen hususlar incelenmiş olup Çan İlçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Kevkii 4 pafta,60 parselde kayıtlı taşınmaz, orman sayılmayan yerlerden olup Mevzi İmar Planı yapılması durumunda idaremizce bir sakıncası yoktur. d) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Sayı: E , 06/03/2014 Çanakkale İli, Çan İlçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Mevkii 4 pafta, 60 parsel üzerinde Mehmet Ali ÖZAY tarafından yapılması planlanan Akrilik Plaka İmalatı (1 Ton) projesi, tarih ve28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği listesinde olmadığından kapsam dışı olarak değerlendirilmiştir. Ancak, planlanan yatırım ile ilgili olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması ve diğer mer i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli izinlerin alınması, ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edilmesi gerekmektedir. e) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü; Sayı : / 3836yada 2836, 31/03/2014 İlgi yazınızda: İlimiz Çan İlçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Mevkii 4 pafta, 60 parsel numarasına kayıtlı taşınmazda Sanayi Tesisi (Akrilik Plaka İmalathanesi) amaçlı mevzi imar planı talebinin Tabiat Varlığına ilişkin Kurum görüşümüz istenmiştir. 4

5 Müdürlüğümüz arşivinde yapılan incelemede, söz konusu planlama alanının herhangi bir tescilli doğal sit alanında kalmadığı tespit edildiğinden, Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmaz Kültü ve Turizm bakanlığı tarafından onaylanan Çan Tepeköy turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı dışında kalmaktadır. Ancak söz konusu planlama alanı üzerinde herhangi bir kültür varlığı bulunup bulunmadığı hususunda ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma bölge Kurulunca değerlendirilmesi gerekmektedir. f) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğü; Sayı : b.23.1.dsi , 09/07/2013 Konu edilen alan Ayvalık-İ17-b2 no lu 1/ ölçekli harita üzerinde işaretlenmiş olup yerinde hazırlanan etüt raporu ektedir: *DSİ sulama projesi içerisinde ve taşkın bölgesinde yer almadığı, içme suyu temini amaçlı göl ve barajların su toplama havzasında kalmadığı tespit edilmiştir. *Taşınmazın bulunduğu yerde taşkın sorunu yoktur. *Taşınmazların bulunduğu yerde yeraltı suyu problemi yoktur. Su ihtiyacı yeraltı suyundan sağlanması halinde 167 sayılı yasa uyarınca D.S.İ. Kuruluşundan izin alınması gerekmektedir. *31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulmalıdır. Kurumumuzu ilgilendiren konular bakımında tetkiki yapılan alanda Kurum görüşümüz yukarıdaki gibidir. g) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Sayı : /230/2/0-2675, 15/03/2013 Müdürlüğümüzce bahse konu arazinin yerinde incelenmesi ile hazırlanan tarımsal etüt raporunun ve ilgili evrakların değerlendirilmesi neticesinde: 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 13. Maddesinin ikinci paragrafında belirtilen, Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir hükmü kapsamında ve Çanakkale Valilik Makamının ilgi (b) sayılı Olur larına istinaden Çan ilçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Mevkii tapunun 4 pafta, 60 parsel numarasında kayıtlı topla yüzölçümü ,00 m2 olan Tarla vasıflı arazinin, çevre arazilere zarar verilmemesi şartıyla tarım dışı amaçlı kullanılması uygun görülmüştür. h) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Sayı : B.16.0.PER , 11/02/2013 5

6 Plansız alanda kalan söz konusu parsel Alibeyçiftliği Köyü doğusunda ve Ahlatlıburun-Etili yolu üzerinde Etili Seramik Fabrikasına yaklaşık 200 metre mesafede yer almaktadır ve 3386 Sayılı Yasalar ile değişik 2863 Sayılı yasa çerçevesinde yapılan yüzey incelemesinde söz konusu yasanın 6. Maddesinde yer alan Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve 23. Maddesinde yer alan Korunması Gerekli Taşınır Kültür Varlığı niteliği taşıyan herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Ancak yapılan/yapılacak çalışma veya çalışmalar sırasında 2863 Yasanın 4. Maddesi olan Taşınır ve Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlığına rastlanılması ve bulunması halinde, bulunlar malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler, en geç 3 gün içinde en yakın müze müdürlüğüne veya köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar" hükmü gereği doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. i) Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; Sayı : M.17.0.İÖİ , 09/01/2013 İlgi yazıda bahsedilen Çan İlçesi, Alibeyçiftliği Köyü, Ilıca Mevkiinde bulunan 4 pafta, 60 numaralı taşınmaza Sanayi Tesisi (Akrilik Plaka İmalathanesi) amaçlı mevzi imar planına esas olmak üzere; Yerinde yapılan incelemede, parsel içinde yapılacak çalışmalarda, çekme mesafelerine uyulduğu takdirde Müdürlüğümüzce bir sakıncası yoktur. 2. olarak; tarih, sayılı Çanakkale İl Özel İdaresi, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısında, ruhsat aşamasında tekrar görüş isteneceği belirtilmiştir. j) Uludağ Elektrik Dağıtım İdaresi A.Ş., Çanakkale Kontrol Mühendisliği; Sayı : 37275, 24/12/2012 Yapılan inceleme neticesinde bahse konu taşınmaz üzerinde Şirketimiz sorumluluğunda olan herhangi bir tesis bulunmamaktadır. Sanayi Tesisi amaçlı mevzi imar planı yapılmasında Müdürlüğümüz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. 6

7 5. PLANLAMA KARARLARI Etili- Ahlatlıburun köy yoluna cepheli parselin etrafında bitişik mülkiyet yoktur. Kuzeyinde mezarlık bulunmaktadır. Cephe aldığı yol, güneyinde bulunan Etili Seramik fabrikasının imar planında olduğu üzere 10 metre olarak planda yer almış, yol hatları tespit edildikten sonra kalan alan, akrilik plaka imalatını sağlayacak biçimde sanayi tesis alanı olarak ayrılmıştır. Yoldan 25 metre, diğer yönlerden 10 metre çekme mesafesi önerilmiştir. Çekme mesafelerinden sonra gerekli tesis ve yardımcı birimleri yapılabilecektir. Düzenleme sonucunda alan dağılımı m2 sanayi alanı ve 50 m2 yola terk olmak üzere toplam m2 dir. 6. PLAN NOTLARI Plan notları aşağıdaki gibi oluşmuştur: 1. SANAYİ TESİS ALANINDA; SANAYİ-ÜRETİM BİRİMLERİ (Akrilik plaka imalatı gibi), BU BİRİMLERİN GEREKTİRDİĞİ (BEKÇİ EVİ, İDARİ BİNA, TRAFO, ARITMA, LOJMAN, MİSAFİRHANE, YEMEKHANE, vb.) YAPILAR YAPILABİLİR. 2. SANAYİ TESİS ALANINDA; EMSAL: 0.50, YAPI YÜKSEKLİĞİ, ÜRETİM TESİSLERİNDE BİNANIN TEKNOLOJİSİNİN GEREKTİRDİĞİ GİBİ OLACAK VE MİMARİ PROJEDE BELİRLENECEKTİR. BEKÇİ EVİ, İDARİ BİNA, LOJMAN, MİSAFİRHANE, YEMEKHANE vb. YAPILMASI HALİNDE Yençok: 6.50 metre (2 KAT) OLACAKTIR. 3. TESİSE AİT SOSYAL VE TEKNİK ALTYAPI ALANLARI PARSEL İÇİNDE ÇÖZÜLECEK; ARITMA, TRAFO, ELEKTRİK DAĞITIM MERKEZİ, ULAŞIM SİSTEMİ, YAN YOL, PARK, OTOPARK vb. TESİSLER MİMARİ VAZİYET PLANI İLE DÜZENLENECEKTİR. 4. TESİS YOLU, İÇME SUYU, KANALİZASYON vb. ALTYAPI HİZMETLERİ, TESİS BÜNYESİNDE KARŞILANACAKTIR. 5. SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLU YÖNETMELİĞİNİN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 6. PLANLAMA ALANINA AİT, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NCE TARİHİNDE ONAYLANMIŞ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORUNDAKİ AÇIKLAMALAR İLE, DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK VE AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 7. SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 8. OTOPARK YÖNETMELİĞİ İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. 7

8 9. BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞE UYULACAKTIR. 10. ASANSÖR YÖNETMELİĞİNE UYULACAKTIR. 11. KARAYOLU KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR TARİH, SAYILI ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞÜNE GÖRE RUHSAT AŞAMASINDA TEKRAR GÖRÜŞ İSTENECEKTİR. 13. PLANLAMA ALANINDA PLANLANAN YATIRIM İLE İLGİLİ OLARAK, 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU İLE 5491 SAYILI ÇEVRE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERİN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI VE DİĞER MER'İ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÖNGÖRÜLEN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMASI, EKOLOJİK DENGENİN BOZULMAMASINA, ÇEVRENİN KORUNMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TEDBİRLERE RİAYET EDİLECEKTİR. 14. SU İHTİYACI YERALTI SUYUNDAN SAĞLANMASI HALİNDE 167 SAYILI YASA UYARINCA D.S.İ. KURULUŞUNDAN İZİN ALINACAKTIR ARALIK 2004 TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 16. PLANLAMA ALANINDA YAPILAN/YAPILACAK ÇALIŞMA VEYA ÇALIŞMALAR SIRASINDA 2863 YASANIN 4. MADDESİ OLAN TAŞINIR VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞINA RASTLANILMASI VE BULUNMASI HALİNDE, BULUNLAR MALİK OLDUKLARI VEYA KULLANDIKLARI ARAZİNİN İÇİNDE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BULUNDUĞUNU BİLENLER VEYA YENİ HABERDAR OLAN MALİK VE ZİLYETLER, EN GEÇ 3 GÜN İÇİNDE EN YAKIN MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA KÖYDE MUHTARA VEYA DİĞER YERLERDE MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE BİLDİRECEKLERDİR. 17. PARSEL İÇİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARDA, ÇEKME MESAFELERİNE UYULACAKTIR. 18. YOL, YEŞİL ALAN GİBİ TOPLUMUN YARARLANMASINA AYRILAN YERLER KAMU ELİNE GEÇMEDEN YAPI İZNİ VERİLEMEZ. 19. ÇANAKKALE VALİLİK MAKAMININ TARİH VE 2563 SAYILI OLURLARI İLE ONANAN TOPRAK KORUMA PROJESİNE UYULACAK, ÇEVRE ARAZİLERE ZARAR VERİLMEYECEKTİR GÜN VE 911 SAYILI TSE TEKNİK KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ENGELLİLERİN İKAMET EDECEĞİ BİNALARIN DÜZENLENMESİ KURALINA UYULACAKTIR. 21. BU PLANDA AÇIKLANMAYAN KONULARDA, ÜST ÖLÇEKLİ PLAN KARAR VE HÜKÜMLERİ, 3194 SAYILI İMAR KANUNU, PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ VE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Saygılarımla; İbrahim ÖZBAY Şehir ve Bölge Plancısı Oda Sicil No: 687 8

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 55 Tarih: 10.07.2013 Dosya No: 2013/1382 KONUNUN ÖZÜ: Arnavutköy İlçesi, 931 parselin bir kısmına ilişkin

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- Bu yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 2- Bu yönetmelik,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı. GENELGE NO: 2013/ f/ T.C. G ew i MOdüılüflü Sayı Konu : 32381507-010-06/ MU :Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin /03/2013 1 7 Nisan ZiiYÎ GENELGE NO: 2013/ f/ TAPU VE KADASTRO...BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi : a) 12/04/2006

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/1A Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI SEYRANŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU EMLAK

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Eğirdir İlçesi, Balkırı köyü 157 ada 19 nolu parsel içerisinde kalan alanı kapsamaktadır. Çalışma alanı, M25-C-3-A nolu

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ'NDE ESKİCE ÇİFTLİĞİ'NDE YER ALAN 2 ADET ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ (106 ADA 19 PARSEL İLE 106 ADA 22 PARSEL) İLE 1 ADET TARLA NİTELİKLİ

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP 3.KISIM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI EMLAK KONUTLARI PROJESİ 1.ETAP

Detaylı

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir.

Yetki ve Sorumluluklar MADDE l.04 Bu yönetmelikte belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM Amaç MADDE l.0l Bu yönetmeliğin amacı,istanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı,belediye ve Mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların,imar

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı