Mimari tasarım eğitiminde enformellik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimari tasarım eğitiminde enformellik"

Transkript

1 itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:3, Sayı:1, Mart 2004 Mimari tasarım eğitiminde enformellik İpek YÜREKLİ *, Hülya YÜREKLİ İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 34437, Taksim, İstanbul Özet Mimari tasarım eğitiminde enformellik başlıklı bu çalışmada, mimari tasarım dersinde enformellikten nasıl yararlanılabileceği incelenmiştir. Üniversite eğitiminin sadece somut olan bilgiyle uğraşmadığı, günümüzde daha çok tanımlanması zor olana, belirsiz olana kaydığı ve mimarlığın geleceğe odaklanan, açık uçlu, belirsiz, değişken, çelişkili karakteri göz önünde bulundurularak mimarlık eğitiminin farklı alanlarla içiçe olması gerektiği, topluma dışardan bakış veya geleceğe ait spekülasyon yapabilme gibi tavırları kapsadığı ve mimarlığın değerlendirildiği bir ders olarak mimari tasarım dersinin mimarlığın somut ve objektif yönleri dışındaki özelliklerini de ele alması gerektiği vurgulanmıştır. Enformellik konusu esnek, spontane ve sezgisel davranışların kaynağı olan oyuncu tavrı serbest bırakan bir durum olarak ele alınmıştır. Mimari tasarım eğitiminde enformellik konusu, uygulanmış örnekler yardımıyla değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım, eğitim, enformellik. Informality in architectural design education Abstract This article, informality in architectural design education, focuses on the potential of utilizing the concept of informality as a method in the architectural design studio an integral part of architectural education. It focuses on the idea that higher education is not only interested in concrete knowledge, but more and more concerned about the indefinable and the vague. In a more ambiguous world where education is becoming more personal and open-ended, the importance of abstract concepts such as instincts, intuition, emotional intelligence, responsibility, flexibility, creativity and the feeling of righteousness increase. Architectural education also concentrates on the open-ended, changing, contradictory and ambiguous character of architecture, which is interested in the unknown future. It is suggested that architectural education shall integrate different fields; that it contains approaches such as evaluating the society from the outside and speculating about the future. Architectural design studio as the main territory for architectural judgment shall integrate aspects of architecture other than concrete and objective ones. It is rather difficult to utilize the abstract concepts in education, however they can be open to discussion through the informality. The concept of informality is discussed as the source of flexible, spontaneous and intuitive behaviour, which gives a break to the usual hierarchy and accepted patterns of the society. Informality in architectural design education is discussed with examples such as workshops, multiple workshop programs, programs organized by the students and short informal works in formal architectural education. Keywords: Architectural Design, Education, Informality * Yazışmaların yapılacağı yazar: İpek YÜREKLİ. Tel: (212) dahili: Bu makale, birinci yazar tarafından İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde tamamlanmış olan "Mimari tasarım eğitiminde oyun" adlı doktora tezinden hazırlanmıştır. Makale metni tarihinde dergiye ulaşmış, tarihinde basım kararı alınmıştır. Makale ile ilgili tartışmalar tarihine kadar dergiye gönderilmelidir.

2 İ. Yürekli, H. Yürekli Giriş Bu çalışmada, mimari tasarım dersinde enformellikten nasıl yararlanılabileceği sorgulanmıştır. Konu kuramsal olarak incelenmiş ve deneysel olarak da uygulanan çalışmalar yardımı ile tartışılmıştır. Yapılan çalışmaların hangi bağlamda gerçekleştirildiği, neyi amaçladıkları, nasıl uygulandıkları ve katılımcılar tarafından nasıl yorumlandıkları aktarılmaktadır. Günümüzde üniversiteler, öğrencilerinin entelektüel gelişimlerini, verdikleri meslek eğitimi kadar önemsemektedirler. Üniversite eğitimi artık sadece somut olan bilgiyle uğraşmamakta; daha çok tanımlanması zor olana, belirsiz olana odaklanmaktadır. Belirsizliğin arttığı, eğitimin kişisel ve açık uçlu hale geldiği bir dünyada sezgiler, sağduyu, duygusal zeka, sorumluluk duygusu, adalet duygusu, esneklik, yaratıcılık gibi soyut kavramlar öne çıkmaktadır. Mimarlık işi de karakter olarak soyut kavramlarla iç içe olan karmaşık ve çelişkili bir yapıya sahiptir. Mimarlık; bina, malzeme, strüktür gibi somut ögeleri; zaman, boşluk, ortam, karakter gibi soyut ögeleri; statik, mekanik, topografya gibi ölçülebilir olan faktörleri; insan, doğa, kullanım, olay gibi tam olarak tahmin edilemez olan faktörleri bir arada bünyesinde taşır. Cook (1996) a göre, mimarlığın hem en çok keyif veren, hem de en çok rahatsız eden yönü, bu ölçülebilir veya ölçülemez olan özelliklerinin karışımından oluşan açık uçluluğudur. Mimari tasarım, zaman ile ilişkili bir kavramdır. Tasarımcılar, hayal edilen bir gelecekteki gerçeklik üzerinde çalışırlar; tasarımcı için (henüz var olmayanın), önceden görülenin tanımlanması ve var edilmesi söz konusudur (Jones, 1982). Tasarlama eyleminin en önemli özelliği geleceği düşünme, gelecekteki problemleri tanımlama gerekliliğidir. Belirsizliklerin oluşturduğu gelecek ise; sadece düşünce değil, sezgiler ve sağduyu yardımı ile öngörülebilir. Tasarımcı, sezgilerini ve sağduyusunu güçlendirmeyi ve kullanmayı, bu sayede geleceğe ait spekülasyon yapabilme yi öğrenmelidir. Mimarın işi, gelecekteki ihtiyaçları bugünden yorumlamak ve bir anlamda ihtiyaç sahiplerine tercüme etmek, gerektiğinde onları yönlendirmektir. Bir anlamda topluma dışardan bakış (yabancılaşma) anlamındaki bu tavrı ve belirli kalıpların dışında farklı bakış açılarıyla bakabilme yeteneğini kazanmak, mimarlık öğrencilerinin mimarlık eğitimi boyunca yaşadıkları önemli değişimlerden biridir. Mimari tasarım dersi stüdyosu, mimarlık eğitiminin, zaman ve etki açısından en önemli parçası sayılabilir. Mimari tasarım mantığı büyük ölçüde bu derste şekillenmeye başlar. Mimari tasarım stüdyosunda yapılan iş ise, tasarımın öğretilmesinden çok, tasarımın değerlendirilmesidir. Somut, soyut, ölçülebilir, ölçülemez, tahmin edilemez ve belirsiz özellikleri bünyesinde taşıyan mimarlık işinin değerlendirilmesi, objektif olma kaygısı sebebiyle, çoğunlukla eksik yapılmaktadır. Mimari tasarım eğitimi, bu işin açık uçluluğu ve belirsizliği ile başa çıkabilecek yeni yöntemler geliştirmek durumundadır. Bu tıkanma noktasında bir çıkış şansı yaratabilecek enformel yöntemler esneklik, sezgiler ve sağduyunun öne çıktığı bir oyuncu tavır ile eğitimin içinde yer alabilir. Enformellik İnsanlar geçerli olan düzeni ve dolaylı veya dolaysız olarak normal i, bu düzene ait normları, değerleri, ölçüleri, kabulleri ve hakim zevkleri, dahası bunları değerlendirme kriteri olarak kullanmayı eğitilerek öğrenirler. Formel eğitimin amacı budur. Normalin, olağan olanın, sıradan olanın dışına çıkmayı amaçlayan enformellik ise, varolan düzenin ve kuralların dışında, kabul edilmiş hiyerarşinin yıkıldığı yeni bir ortam, yeni bir gerçek lik sunar. Enformel ortamlar, insanların sezgilerine göre davrandıkları, kişiselliklerini daha rahat ortaya koydukları, sık rastlanan bir deyimle içlerindeki çocuğa izin verdikleri ortamlardır. Boyd (1971), bunu, insanın kendisinden, kendi yarattığı kısıtlamalardan kurtulması olarak tanımlıyor.

3 Mimari tasarım eğitimi Bir yoruma göre; enformel davranışları destekleyen oyun, insanın somut gerçek ten ve kendi süperego sundan kaçışıdır (Reardon, 1974). Bilinçli veya bilinçsiz kısıtlamalardan uzaklaşılan bu tip davranışların sağlıklı bir insanın önemli gereksinimlerinden olduğu kabul edilmektedir. Günümüzde enformel ortamlara ve oyuna karşı tavrın değiştiğini savunan Combs (2000) a göre, artık insanlar daha çok oyun oynamak istemekte, toplumlar daha çok insana oyun oynama şansı tanımaktadır. Oyunu ciddiyet ve rasyonel dışı görerek modern yaşamın dışında tutmaya çalışan batı toplumu, artık bu kavramı yüceltmektedir. Spariosu (1989), daha önce nerdeyse imkansız olduğu düşünüldüğü halde, artık biyoloji, zooloji, antropoloji, sosyoloji, eğitim, ekonomi, siyasal bilimler, sibernetik, istatistik, fizik, matematik, felsefe gibi sayısız alandaki bilimsel çalışmalarda oyundan yararlanıldığını açıklar. Sadece bilimsel araştırmalarda kalmayıp, iş dünyasında da oyun artık bir araç, yöntem ve kaynaktır. Uluslararası bir kozmetik firmasının (L Oreal) üst düzey yöneticilerinden bazılarını bir bilgisayar oyunu sayesinde seçmesi buna örnek olarak gösterilebilir (Karaahmet, 2002). Oyun, çocuk ve çocukluk kavramlarına bakış geçtiğimiz yüzyılda oldukça değişmiştir. Lefaivre ve de Roode (2002) özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen bu değişimin ilk belirgin işaretini Spock (1972) ın, otorite karşıtı bir çocuk eğitimini savunduğu 1946 tarihli kitabı olarak görür. Spock bu kitabında, her çocuğun bir birey olduğunu ve birey olmaya izin verilmesi gerektiğini iddia eder. Bu tarihlerden sonra Batı toplumunda çocuk, her alanda daha çok önemsenmeye başlanmıştır lerde Situationist International hareketini oluşturan Cobra sanatçıları, işlevsel şehir kavramının geçerliliğine engel olarak gördükleri çocuk u oynama eylemi ile özdeşleştirirler ve bundan aldıkları esinle yeni, oyuncu, enformel bir toplum yaratmayı hedeflerler (Lefaivre ve de Roode, 2002). Günlük hayattaki oyunu vurgulayan bu hareketin önemli noktası olan durum yaratma ve pozisyon alma kavramları (Wollen, 1993; Sadler, 2001), insanın olayları algılayışını belirleyen bir dışardan bakışı, yabancılaşmayı gündeme getirir. Yabancılaşma, enformellik ve oyun, çocuğun esin kaynağı olduğu bir ilişkiler bütünüdür. Mimari tasarım eğitimi ve enformellik Mimari tasarım eğitimi felsefesinde önemli yeri olan Hejduk, kökene inmeyi ve mimarlığı çocuğun masum gözü ile algılamayı amaçladığını açıklar. Temel tasarım derslerinin öncülerinden Itten ın bir şiirinde yer alan çocuk gibi insan olmalı; kısıtlanmadan kendini ifade ederek deyişi, Hejduk ün yaklaşımının da yansımasıdır (Ockman, 1997). Spontanelik ve kişiselliği ifade etme üzerinde duran Itten (1970) ın, tasarım derslerine beden denetimini sağlayan Uzak Doğu kültürüne ait egzersizlerle (Tai Chi) başladığı bilinmektedir. Itten a göre: dünyayı var eden renkler, bir objeye bağlı olmaksızın içsel olanı dışa vurma kapasitesine sahiptirler. Renkler konusunda ustalaşmak isteyen insan, öncelikle kendi içindeki renklere (kendi bedenine) hakim olmalıdır. İlk bakışta ilgisiz görülebilecek bir çok alanda, örneğin, okuma, matematik veya fen derslerinde beden kullanımından, aktif oyunlardan yararlanmak derse olan ilgiyi yoğunlaştırmaktadır (Humphrey, 1974). Mimarlık eğitiminde tiyatro deneyiminin katkısını savunan Aytaç-Dural (2002) a göre, bedensel rahatlama, zihinsel performansı da arttırır. Tasarım derslerinde insan bedeninin kullanımı, derse bambaşka bir boyut getirir. Utah Üniversitesi nde uygulanan bir örnekte öğrenciler tasarladıkları binaların yapısal özelliklerini kendi bedenlerini kullanarak sergilerler: çekmeye çalışan bir kol, basınca çalışan bir bacak gibi. Bu uygulamada insan bedeninin hareketi, mekanik hareketi temsil eder (Smith ve Hermanson, 2001). Böyle bir yöntem konuya farklı yorumlar getirmenin önünü açabilir, ilgiyi yoğunlaştırarak katılımcıları motive eder ve stüdyo ortamını enformelleştirerek farklılaştırır. Mimari tasarım eğitimi ile uğraşanların ortak kanısı, bu eğitimin stüdyo ile, okul ile sınırlı

4 İ. Yürekli, H. Yürekli kalamayacağıdır. Bütün dünya mimarlık öğrencisinin gözlem alanıdır; dolayısıyla eğitim ortamının parçasıdır. Okul dışı eğitim okuldaki düzenin değiştiği, başka düzenler, başka ortamlar anlamına gelir ve formel eğitimden uzaklaşmayı sağlar. Enformel eğitim ortamlarının bir kısmı önceden düzenlenmiş, bir kısmı tamamen spontane olarak ortaya çıkmış olabilir. Organize edilmiş enformel eğitim sistemlerinin en önemli bölümünü ise workshoplar oluşturur. Workshoplar Kısa ve yoğun eğitim çalışmaları anlamına gelen workshoplar, her alanda sıkça kullanılmaktadır. Workshoplar, işleyen düzenin dışında oluşumlardır; farklı yapıda, farklı mesleklerden, farklı okullardan, işlerden, ülkelerden insanların bir arada çalışabilmelerine olanak sağlarlar. Bu bağlamda önemli bir hizmet veren ciddi organizasyonlardır. Farklı insanları bir araya getirmeyi sağlayan birlikte çalışma süresinin kısa olması iken, hazırlıklar aylar, hatta yıllar alabilir. Bellman ve Kelly (1997) ye göre workshopların en önemli sürecini planlama aşaması kapsar. Çünkü workshopun bütün aşamalarında yürütücü ve katılımcıların değişiklik yapmaya hazırlıklı olmaları, esnek davranabilmeleri gerekir (Bellman, Kelly, 1997). Esneklik, enformel eğitimin en önemli özelliklerindendir. Esnek bir ortam yaratabilmek ise, sıkı bir ön çalışmayı ve yürütücülerin konuya hakim olmalarını gerektirir. Yürütücüler hem tamamen orada olmayı, hem de orada bulunduklarını katılımcılara hissettirmemeyi başaracak yetkinlikte olmalıdırlar. Organize edilen workshoplar belli bir probleme odaklandığı gibi, daha genel konularla ilgili de olabilirler. Amaç çözüm için alternatifler üretebilmek, durumun çok boyutunu değerlendirebilmek, farklı bakış açılarını görebilmek ve tartışma ortamı yaratabilmektir. Ortamın enformelliği beyin fırtınası yönteminde olduğu gibi, düşünceler üzerinde erken değerlendirme ve yargılama yapmadan sezgisel olanın ortaya çıkarılmasını destekler. Üzerinde fikir üretilmesi istenen problemin karmaşıklığı katılımcıların çeşitliliğini ve workshopun süresini belirleyebilir. Süre bir gün, birkaç gün veya birkaç hafta olabilir. Workshopun süresi kısaldıkça çalışmanın yoğunluğu artar. Aynı zamanda, sürenin kısa olması, daha fazla insanın katılabilmesine imkan verir. Uzun süreli workshoplarda ise çalışmanın konferans, gezi ve panellerle desteklenmesi daha olanaklıdır. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nde gerçekleştirilmiş olan Continuity and Development in İstanbul ve Architectural Museum in İstanbul başlıklı çalışmalar farklı süreli workshoplara örnektir. Continuity and Development in İstanbul İ.T.Ü. de yurtiçi ve yurtdışından mimarlık öğrenci ve öğretim görevlilerinin, mimarların katılımıyla düzenlenen üç haftalık Continuity and Development in Istanbul ( İstanbul da Devamlılık ve Gelişme ) başlıklı çalışmalar, uzun süreli workshoplardan sayılabilir. Bu workshoplarda konferanslar, geziler, paneller yanında, İstanbul un belli bölgeleri için tasarım çalışmaları yapılmıştır yazında Zeyrek bölgesinde, 1993 yazında Kumkapı-Kadırga bölgesinde, 1994 yazında Üsküdar bölgesinde çalışılmıştır. Bu workshopların düzenleyicisi olan Hülya Yürekli ve Ferhan Yürekli, bu tip enformel çalışmaların verimi arttırdığını ve öğrencilerin ufkunu açıp, bakış açısını, ilgi alanlarını, iletişimi arttırmak için bir ortam oluşturduğunu 1 ifade etmektedirler. Architectural Museum in İstanbul 5-9 Mayıs 1993 te İTÜ de yapılan Architectural Museum in İstanbul (İstanbul Mimarlık Müzesi) workshopu dört gün süresince gece gündüz 1 Bu çalışmalara katılanlarla yapılan kişisel görüşmelerde; yirmidört saat (kısıtlı saatler dışında da) birlikte olmanın iletişimi çok boyutlu hale getirmesi, grup çalışmasının desteklenmesi, farklı kişiliklerin bir araya gelmesiyle çeşitli fikirlerin tartışılarak dinamik bir ortam oluşturulması, kişinin kendini ortaya koymasına, kişiselliğe izin verilmesi, yaratıcılığın harekete geçirilmesi, katılımcıların büyük bir motivasyonla çalışmaları, heyecan, çalışma ortamının eğlenceli olması, kendine güvenin artması gibi konular enformel eğitimin formel eğitime göre avantajları olarak ortaya konmuştur.

5 Mimari tasarım eğitimi çalışılan bir örnektir. Bu çalışma İstanbul da bir mimarlık müzesi olmamasının büyük mimari zenginliğe sahip olan şehirde bir eksiklik olduğu tesbiti sonunda, Taşkışla nın arkasındaki, daha önce Gemi İnşaat Fakültesi tarafından kulanılan, zemine gömülü ve terk edilmiş durumda olan havuz binasının mimarlık müzesine dönüştürülmesi düşüncesiyle, İ.T.Ü. ve Rotterdam Mimarlık Akademisi tarafından organize edilmiştir. Amaç, bu düşüncenin olabilirlilik sınırlarını sınamak, konu hakkında alternatif düşünceler, yaklaşımlar geliştirebilmek ve bu konuda bir kamuoyu oluşmasına yardımcı olmaktır. Bu çalışmaya Türkiye den dokuz üniversiteden 24, yurtdışından ise beş üniversiteden 28, toplam 52 öğrenci ve altı grup yürütücüsü (Ferhan Yürekli, Joan Roig, Ulf Jonak, Cathan O Neill, Wytze Patijn, Cengiz Bektaş) katılmıştır. Gece gündüz süren stüdyo çalışmaları çok verimli geçmiştir. Aynı mekanda çalışan altı grup, yürütücülerin yönlendirmesiyle farklı şekillerde çalışmışlardır. Bazı gruplarda bir kaç fikir ve buna bağlı tasarımlar üzerinde çalışılırken, bir grup farklı parçalardan oluşan tek tasarım üzerine yoğunlaşmıştır. Proje alanının özellikleri değişik yönleriyle ele alınmış; İstanbul, Taşkışla, İstanbul un bir mimarlık laboratuarı olma potansiyeli, mimarlık müzesinin amacı, yoğun tartışmalara neden olmuş ve bu tartışmalar projeleri olumlu yönde etkilemiştir. Katılımcıların tümü çok verimli bir çalışma dönemi yaşadıklarında ve aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurduklarında hemfikirdirler. 2 Dört yoğun gün sonunda yapılan jüri ve projelerin sergilenişi sırasında Taşkışla nın mekansal zenginliği de değerlendirilmiş, mevcut mekanların farklı şekillerde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Workshopların düzenlendikleri mekanlar ve yerler büyük ölçüde belirleyicidir. Bazı durumlarda yaşanılan çevre farklı şekilde kullanılırken, birçok durumda da yaşanılan çevreden uzakta, alışılan sisteme ve düzene tamamen yabancılaşılan bir yerde, izole edilmiş bir kamp havası içinde çalışılır. Rotterdam Mimarlık 2 Bu çalışma, düzenleyicileri tarafından yorucu, yararlı ve tatmin edici bulunmuştur. Akademisi tarafından bir gemide düzenlenmiş olan çalışma gemisi (workship) adlı çalışma bu yabancılaşmaya ve izole edilmiş ortama iyi bir örnektir. Workship Nisan 1994 te yapılan bu çalışmaya 16 mimarlık okulundan 75 öğrenci ve sekiz yürütücü, İ.T.Ü den de altı öğrenci ve bir yürütücü (Hülya Yürekli) katılmıştır. Ren nehrinin kıyı ile ilişkisini incelemeyi amaçlayan bu bir haftalık çalışma, baştan sona bir gemide gerçekleştirilmiştir. Mekanın kısıtlayıcılığı, az ama öz, yoğun ve ilham verici bir yer / ortam elde edilmesini sağlamıştır (de Graaf, de Vries, 1994). Böylelikle iletişim ister istemez yoğunlaşmış, ilişkiler değişmiş (yeni veya yeniden kurulmuş), formel düzen yerini enformelliğe bırakmıştır. Çok sayıda workshoptan oluşan enformel eğitim çalışmaları Tekil olarak hazırlanmış workshoplar yanında, belli bir konu çerçevesinde çok sayıda workshopun düzenlenmesiyle oluşan çalışmalar da enformel eğitimin önemli parçalarıdır arasında gerçekleştirilen Coast-Wise- Europe çalışması planlama aşamasından yayınlanma aşamasına kadar üç yıllık bir zamanı kapsayan ve çok sayıda workshoptan oluşan uluslararası bir çalışmadır. Coast-Wise-Europe Rotterdam Mimarlık Akademisi nin organize ettiği bir çalışması olan bu proje denizle ilişkisi olan her ülkenin gündeminde özel bir yeri olan kıyılar-rekreasyon-mimarlık ilişkisini Avrupa ölçeğinde ele almayı amaçlar. İ.T.Ü. ve Hamburg Üniversitesi projenin ortak organizatörleridir. Hollanda, Türkiye ve Almanya dışında 21 Avrupa ülkesinden seçilen üniversitelerin katıldığı bu proje üç bölümden oluşmuştur; Atlas yayını, mimari tasarım çalışmaları, workshoplar. Bu projeyi ortaya koyanlara göre, Coast-Wise-Europe projesinin öncelikli amacı: fikir alışverişi sağlamak hayalgücüne dayalı, bağımsız ve açık düşünceli bir yaklaşım yakalamak, enerji ve yaratıcılığı harekete geçirmek, uluslar ve kültürler arası işbirliğini geliştirmek tir.

6 İ. Yürekli, H. Yürekli Coast-Wise-Europe un başlangıç kongresi, 20 ülkeden 60 kişinin katılımıyla (İ.T.Ü. den Hülya Yürekli, Ferhan Yürekli, İpek Yürekli), 1995 yazında Hollanda da yapılmış, katılan ülkelerin kendi seçtikleri km lik kıyı şeridine ait dökümantasyonun yer aldığı Atlas 1996 da yayınlanmış, her okulun seçtiği bölgeyle ilgili araştırma ve proje çalışmaları akademik yılında yapılmış ve workshoplar da 1996 yazında gerçekleştirilmiştir. Bütün çalışmaların yer aldığı ve bir konteynırda hazırlanan gezici sergi ise, 1997 de Avrupa yı dolaşmıştır. Seçilen üç ayrı yerdeki workshop, böyle bir bütünün parçası olarak, birbirini takip edecek şekilde yapılmıştır. Bu yerler sırasıyla, Türkiye / Efes (uzun bir tarihi geçmiş), Almanya / Rügen (yakın tarihten anılar) ve Hollanda / Rotterdam (sınırsız gelecek) olarak belirlenmiştir Temmuz arasında Selçuk/Efes te gerçekleştirilen ilk workshop a, kıyısı olan 15 ülkeden 18 i Türk, 57 öğrenci, 12 yürütücü (Hülya Yürekli, Manuel Fernandes De Sa, Helga Fassbinder, Aaro Soderlund, Johan Van De Beek, Elin Corneil, Sonja Jurkovic, Joost Schrijmem, John Carp, Lucka Azman Momirski, Siv Bleiklie, Vladas Stauskas) ve 32 organizatör (ve davetli) olmak üzere toplam 101 kişi katılmıştır. Önceden belirlenen altı konuda 11 grup halinde çalışılmıştır. Konular şunlardır: 1. İyonya Şehirleri Nerededir? ; 2. Selçuk Neden Efes in Gerisinde Kalmıştır? ; 3. Selçuk Müzesi Yeni Bir Kimlik Kazanabilir mi? ; 4. İlk Etki Çok Önemlidir! ; 5. Aydınlanan Efes! ; 6. Günlük Yaşam Şehrin Aynasıdır, Teras Evler de Ziyaret Edilebilmelidir! Konferanslar, geziler, organizatör veya öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler (bir gece Efes tiyatrosunda gösteri veya küçük uçaklarla çevreye havadan bakış turları düzenlenmesi gibi) ile desteklenen yoğun çalışma sırasında, geceleri çalışılarak hazırlanan günlük gazete ile de zaten oldukça iyi olan iletişim ortamına katkıda bulunulmuştur. Gazetede günlük program yanında, etkinlik haberleri, yapılan çalışmaların ara değerlendirmeleri, yabancıların günlük hayatını kolaylaştıracak bilgiler, yabancı gözüyle Türkiye ve Selçuk yorumları, katılımcıların iletmek istedikleri her hangi bir şey gibi farklı içerik ve ciddiyette yazılar ve fotoğraflar yer almıştır. Daha sonra yapılan Rügen ve Rotterdam workshoplarında da devam eden gazete çalışması, bir anlamda bütün yaz çalışmalarının albümünü oluşturmuştur. Selçuk/Efes workshopu süresince, katılımcıların Selçuk un gündelik hayatına dahil olmaları, bölgeyi farklı yönleriyle tanımaları özellikle desteklenmiş ve bunun çalışma motivasyonunu da arttırdığı gözlemlenmiştir. Çalışma sonunda yapılan jüri ve sergi için Selçuk un ara sokaklarından birinde yer alan depo binasının duvarı ve önündeki boşluk seçilmiş, gerekli düzenleme yapılarak kullanılmıştır. Böylece bu son olay da şehrin günlük hayatının bir parçası olarak yaşanmıştır. Selçuk/Efes teki Coast-Wise-Europe çalışması, aylar süren bir hazırlık dönemi (sayısız yazışma, izinler, ön geziler, rezervasyonlar, iptaller, tekrar tekrar yenilenen bir program hazırlığı ve ön çalışma) ve çalışma sırasında da bitmeyen bir kontrol (sürekli çıkan teknik, mekansal, maddi, duygusal, kişisel veya sağlıkla ilgili sorunlara çözüm üretebilme) sayesinde, dünyanın farklı yerlerinden gelen 101 kişiye, çalışabilecekleri, tartışabilecekleri, üretebilecekleri, aynı zamanda onca yabancılığa, ilk kez bir araya gelişe rağmen rahatça kendilerini ifade edebilecekleri enformel bir ortam sunmayı başarmıştır. Öğrencilerin düzenlediği enformel eğitim çalışmaları Mimarlık eğitiminde düzenlenen sayısız workshop içinde öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları EASA (European Architecture Students Assembly), TMÖB (Türkiye Mimarlık Öğrencileri Buluşması) gibi ulusal veya uluslararası programlar özellikle önemlidir. Hazırlıklarda ve organizasyonda görev alan öğrenciler, yapılan çalışmaların sağladığı yararın çok daha fazlasını yaşadıkları deneyim sayesinde kazanırlar. Abalı (1994) nın TMÖB 1993 hakkında aktardıkları bu açıdan önemlidir: Bu kampın varlığı adada bulunan askeri alaydan sağlanan imkanlara

7 Mimari tasarım eğitimi bağımlıydı. Öğrenciler alayla kurdukları ilişki ile de olağan dışı bir şey başardılar. Uzun saçlı, küpeli delikanlılar ve şortlu genç kızlar asker bakış açısı ile bir avuç başı bozuk olabilirdi. Fakat Timur Binbaşı, bu çocuklar burada idamei hayatı öğrendiler, bu çok önemli bir eğitimdir, diyerek yapılanların boş olmadığını vurguladı. Sorumluluk kazanmak bu tip çalışmaların öğrencilere sağladığı en büyük katkı iken, bir çok katılımcı bu konuyu önemsemeyebilir. Akcan (1994), üretkenliği çok düşük bulduğu TMÖB 1994 ü şöyle yorumluyor: İnsan arı gibi çevreyi gezen, eskizler yapıp notlar alan, tartışmalara katılan, çizim, maket, yazı vb. üreten mimar adaylarıyla dolu bir ortam bekliyor; ancak bu buluşmada insanlar enerjilerini daha çok tatil yapmak ve eğlenmek için harcıyor gibi bir hava esiyordu. Enformel çalışmaların en büyük tehlikesi, çalışma olmaktan çıkıp sadece eğlenceye dönüşmesidir. Öğrenci buluşmalarında önceden seçilen ve bir süre için yerleşilen kamp yeri, workshoplar süresi boyunca, daha önceki durumundan farklı başka bir ortama dönüştürülür. Bu dönüşüm sayesinde, mimar adayları mimarlığın esaslarından olan olay ların yaratılması, ortam ların oluşturulması deneyimini bire bir yaşarlar. Yapılan çalışmaların bu yerle kurdukları ilişki önem taşıdığından, yer seçimi de çalışmaları yönlendirici özellik taşır. Tümer in (2002) TMÖB 2002 için söylediği bu buluşmanın, genel olumsuzluk ortamı içinde bir ayrıcalık, bir soluklanma, bir vaha, bir umut olma özelliği benzer çalışmalar için geçerlidir senesinden beri yapılmakta olan ve Türkiye nin farklı üniversitelerinden öğrencileri bir araya getiren TMÖB, davetli yürütücülerin hazırladıkları çok sayıda workshopun bir arada çalışmasını sağlayan bir ortam oluşturur. TMÖB Gökçeada için hazırlanan gerilim atölyesi ve TMÖB Kıbrıs için hazırlanan izler-yollar atölyesi, öğrencilerin organize ettiği programlar içinde uygulanmış iki workshop örneğidir. Gerilim atölyesi Eylül 1993 te İpek Yürekli, Arda İnceoğlu, Deniz Aslan, Fatma Erkök, Sema Eser tarafından hazırlanan ve Gökçada nın Tepeköy köyünde yapılan iki haftalık gerilim atölyesi, yer in algılanması, anlaşılması, okunması ve geçici ekler ile tekrar okunması üzerine deneylerden oluşmaktadır. Büyük ölçüde terkedilmiş ve kısmen yaşanılan bir köy olan Tepeköy ün sosyal, fiziksel, görsel, anlamsal açılardan oluşturduğu gerilimler, esas tema olarak seçilmiştir. Çalışma, yerin gezilmesi, etkilerinin ve düşündürtüp hissettirdiklerinin tartışılması ve yapılacak işle ilgili beyin fırtınası ile başlamıştır. Öğrencilerin kendi önerdikleri çalışmalar mekansal yerleştirme, kısmi yapım işleri olarak gerçekleştirilmiş ve özellikle bakışlar üzerinde durulmuştur. Her öğrenci kendi seçtiği bir noktada bir bakışı vurgulamış ve o yerin kendisine hissettirdiklerini, düşündürdüklerini aktarmaya çalışmıştır. Örneğin, terk edilmiş bir evin bir odasındaki yaşanılan geçmiş zamanlardan kalmış, farklı noktalara yönelmiş sayısız bakışın simüle edilmesi veya yıkılmakta olan bir ev duvarının çatlaklarının, artık kullanılmayan bir merdivenin ya da terk eden insanların izini silmeye başlayan doğanın vurgulanması gibi. Sonuçlar, Gökçeada Buluşması nın son gecesinde tüm atölyelerin katılımcılarına oluşturulan bir mizansen ve aydınlatma eşliğinde bir olay olarak sunulmuştur. İzler-yollar atölyesi Ağustos 1995 te İpek Yürekli, Arda İnceoğlu, Zeynep Yürekli tarafından hazırlanan ve Kıbrıs ın Karpaz bölgesinde bir orman kampında gerçekleştirilen bir haftalık izler-yollar atölyesi, yer in kişisel okumalarına yön veren izler/yollar üzerinedir. Orman içinde sayısız geçişin yer alabileceği düşüncesinden yola çıkılarak yapılan bu çalışmada katılımcılar kendi yollarını belirler ve buldukları malzemeler yardımıyla diğerlerini yönlendirerek, verdikleri ipuçlarıyla onları kendi okumalarına ortak ederler. Örneğin bir köprü, bir iz, bir taş, bir renk, bir çerçeve işaret görevi görebilir. Her iki TMÖB çalışması da özellikle buluşmaların yerleri esas alınarak belirlenmiş ve aslında yer i okumaya yönlendirilmiştir. Formel mimari tasarım eğitiminin içindeki kısa enformel çalışmalar Mimari proje dersinin programı farklı bir çok çalışmayı içine alır. Bazı çalışmalar bütün

8 İ. Yürekli, H. Yürekli program ve bağlam içinde belli bir anlam taşırken, tek başına değerlendirildiklerinde tamamen eğitimden bağımsız, konuyla ilişkisiz ve sadece eğlenceye yönelik görünebilir. Oysa bu tip çalışmaların konuya farklı bir bakış getirmede ve öğrenciyi motive etmede büyük etkisi vardır. Genellikle workshoplar gibi kısa ve yoğun olan bu çalışmalar ortamın enformelleşmesini sağlar. Searl (1979), bu tip çalışmaların sınıfın atmosferini eğlence yerine çevirdiğini, bir festival havası yarattığını ve büyük bir enerjiyi ortaya çıkarttığını belirtiyor Bu atmosferin üretimden uzak, sadece bir eğlenceye dönüşmemesi, yapılan işin büyük ölçüde önceden düşünülmüş, sınırlarının belirlenmiş olmasına bağlıdır. Teymur un 1993 senesinde İ.T.Ü. de uyguladığı matristanbul çalışması, kesin sınırlamalar ile enformelliğin bir arada olabildiğini gösterir. Bu çalışma, İstanbul un ifadesi ve tanımı çok zor olan karmaşık karakterini anlamaya yöneliktir. Yatayda ve düşeyde farklı kavramların (düşey: mekan, biçim, simge, işlev, vb; yatay: tarihsellik, ulaşım, ses, konut, yemek, ekonomi, kültür, sanat, dil, Türkiye, kent yaşamı, birey, toplum) yer aldığı ve kesişme noktalarında 30 cm x 30 cm boyutunda boş panolar bulunan büyük bir matris hazırlanır. Öğrencilerden istenen, 10 günlük süre içinde bu panoları, kavramların ve özellikle de kavramlar arası kesişmelerin kendilerine çağrıştırdıkları yorumlarla doldurmalarıdır. Anlatım tekniği serbest (çizim, kolaj, fotoğraf, yazı, slogan, gazete küpürü vb.), yer kısıtlıdır. Zaman içinde birbiri üstüne gelen eklemeler sonucu, statik panolar dinamik bir süreci yaratırlar. Matris formu, tüm bilimsel çağrışımlarına karşın, oldukça esnek ve yaratıcılığı kısıtlamadan disipline edici bir araç olduğu için tercih edilmiştir (Teymur, 1993). Sonuç olarak İstanbul un karakterine uygun, zengin, çeşitli, karmaşık bir yoğunluk ortaya çıkar. Bu çalışma, İstanbul konulu bir üst başlığın altında yer almıştır. Ortama katkısı, bir beyin fırtınası gibi düşünsel zenginlik konusunda olmuştur. Formel eğitimin enformel bir halkası gibidir. Benzer şekilde, formel eğitim sistemi içinde var olan kısa süreli enformel çalışmalar mimari tasarım stüdyolarında sık sık uygulanmaktadır kış yarıyılında Mimari Proje III dersinde uygulanan kumda oynama çalışması ve kış yarıyılında Mimari Proje III dersinde uygulanan ytong bloklarını aşındırma çalışması uygulama süreleri tek dersle sınırlı tutulan, farklı ağırlıklarda beden kullanımını da kapsayan kısa süreli enformel çalışmalara örnektir. Kumda oynama çalışması Kumda oynama çalışması Ferhan Yürekli, İpek Yürekli ve Yasemin Alkışer in yürütücülüğündeki mimari tasarım dersi için hazırlanan doku başlıklı çalışmanın parçasıdır. Dönem başında üç haftalık bir süreyi kapsayan doku çalışmasının amacı, kimlik verici bir eleman olarak doku kavramının incelenmesi, birimlerden oluşan bütün olarak, malzemenin yapısı olarak, yüzeyin iki ve üç boyutu olarak tartışılması amacıyla hazırlanmıştır. Bütün çalışma boyunca ana malzeme olarak çamur kullanılmıştır. Arada yapılan kum çalışması ise, öncelikle malzeme ile özgürce oynayabilmeye engel olabilecek kısıtlama ve sınırlamalardan kurtulmayı sağlamak amacını taşımaktadır. Çünkü kumla oynamak, hemen hemen herkesin çocukken yaptığı, yani tanıdık olduğu bir iştir. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın, bir okul projesinde sorun olabilecek beceri, bilgi eksikliği sebebiyle oluşan güvensizlik gibi durumların ortadan kalkmasına yardımcı olacağı düşünülmüştür. Bu amaçla ders için Kilyos taki kumsala gidilmiş, burada öğrenciler bireysel olarak veya gruplar halinde doku konusunda çalışmışlardır. Ytong bloklarını aşındırma çalışması Ytong bloklarını aşındırma çalışması Ferhan Yürekli, İpek Yürekli ve Deniz Aslan ın yürütücülüğündeki mimari tasarım dersi için hazırlanan doğa başlıklı çalışmanın parçasıdır. Dönem başında üç haftalık bir süreyi kapsayan doğa çalışmasının amacı, doğanın mimarlığın bir elemanı olarak ele alınması ve insanın doğa ile karşılaşması ile oluşan arakesitin tartışılmasıdır. Çalışmada her öğrenciye bir ytong bloğu verilmiş ve onlardan bu malzemeyi aşındırmaları istenmiştir. Yapılan, doğanın sürekli olarak şekil değiştiren yapısının, doğadaki statik

9 Mimari tasarım eğitimi elemanların (aşınanlar) dinamik elemanlarca (aşındırıcılar) şekillendirilmesi durumunun simülasyonudur. Ortaya çıkan bu doğa yapısı yüzeye, insan yapısı yatay yüzeyler eklenerek çalışmaya devam edilmiştir. Aşındırma ve kum çalışmaları, öğrenciler tarafından, doğaçlamaya izin verdikleri için yaratıcı dürtüyü uyandırıcı, ilginç, eğlenceli ve derse ısındırıcı olarak nitelendirilmiştir. Bu tip çalışmalar, şirket eğitimlerinde kullanılan, eğitimin başlangıcında veya ortamda fazla gerilim oluştuğunda veya dikkat dağıldığında iletişimi arttırmak, ortamı ısıtmak ve biraz nefes almak amacıyla uygulanan kısa süreli buz kırıcı lara (ice breaker) benzetilebilir (Prezioso, 1999). Zihinsel ve bedensel meşguliyet sağlayan ortam ısıtıcı çalışmalar ve oyunlar, insanın içindeki oynama içgüdüsünü tatmin ettikleri için motive edicidirler. Yukarıdaki örneklerde oynamak, öğrenmenin uyarıcısı olarak tasarım eğitiminin parçası olur. Sonuç Mimari tasarım eğitiminde enformelliğin bir yöntem olarak kullanılması ile ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılmış ve şu öneriler sunulmuştur: -Eğitimde enformelliğin en önemli yararları, motivasyon, farklı fikirlerin bir araya geldiği bir iletişim ortamının yaratılması, kişiselliğin ortaya konarak rahatça kendini ifade edebilme, sezgilerin kullanılması ve kendine güven kazanmak ile ilişkili konulardadır. -Enformellik, normalin, olağan olanın, sıradan olanın dışına çıkarak varolan düzenin ve kuralların dışında, kabul edilmiş hiyerarşinin yıkıldığı yeni bir ortam, yeni bir gerçek lik sunduğu için; insanın alışılmış dünyaya farklı bakış açıları ile bakabilmesine yardımcı olur. -Mimar adayları, enformel eğitimin ortamı ve yeri dönüştürme özelliği sayesinde, mimarlığın esaslarından olan olay ların yaratılması, ortam ların oluşturulması deneyimini bire bir yaşarlar. -Enformel sistemler günümüzde gerekli görülen hayat boyu eğitim için, işleyiş esnekliği ve yetişkinlerin eğitime bakışı açısından, formel eğitimden daha uygundur. -Enformel eğitim, eğitim olmaktan çıkıp sadece eğlence haline dönüşmemelidir. -Enformel eğitimlerde yürütücünün önemi artar. Yürütücü, daha geri planda gözükmekle birlikte, konuya daha hakim, daha yetkin, daha esnek, daha dikkatli olmalıdır. -Enformel yöntemlerde, çalışmanın gideceği yön çeşitlendiği ve katılımcıların kişiselliklerini ortaya koymaları ile belirsizlik arttığı için, eğitimle ilgili farklı stratejilerin önceden belirlenmesi ve ön hazırlıkların daha detaylı yapılması önemlidir. Enformellik, esneklik, sezgiler ve sağduyunun öne çıktığı bir oyuncu tavrı desteklemesi ile, mimarlığın soyut, ölçülemez, tahmin edilemez ve belirsiz özelliklerinin değerlendirilebilmesi açısından, mimari tasarım eğitiminin içinde yer alabilir. Bu, aynı zamanda, eğitimi objektifleştirmek adına ortaya çıkan, mimarlık işinin esas karakterinden uzaklaşma tehlikesine karşı alınabilecek bir önlemdir. Enformellik, mimarlığın değişken ve belirsiz ortamında, topluma dışarıdan bakarak gelecek, -henüz var olmayan bir gerçek- için strateji geliştirebilme yeteneğini güçlendirmeye çalışan mimar adaylarının eğitimi için uygun bir yöntemdir. Kaynaklar Abalı, Z., (1994). Gökçeada Buluşmasının Düşündürdükleri, Arredamento Dekorasyon, Şubat 1994, 147. Akcan, E., (1994). Çavdarhisar Buluşması, Egemimarlık, 14, 43. Aytaç-Dural, T., (2002). Theatre-Architecture- Education: Theatre as a Paradigm for Introductory Architectural Design Education, METU Faculty of Architecture Press, Ankara. Bellman, G., M., Kelly, L., A. (1997). Create Effective Workshops, ASTD Info Line, Issue 9704, American Society for Training and Development, Alexandria.

10 İ. Yürekli, H. Yürekli Boyd, N., L., (1971). Play and Game Theory in Group Work: A Collection of Papers, The University of Illinois at Chicago Circle, Chicago. Combs, J., E., (2000). Play World: The Emergence of the New Ludenic Age, Preager, Westport. Cook, P., (1996). Primer, Academy Editions, Londra. de Graaf, J., de Vries, G., W., (1994). Riverine Architecture: An Anthology of Workship Holland, 010 Publishers, Rotterdam. Humphrey, J., H., (1974). Child Learning through Active Games, Games in Education and Development, Ed. Shears, M., Bower, E., Charles, Springfield. Itten, J., (1970). The Elements of Color, Van Nostrand Reinhold Company, New York. Jones, J., C. (1982). Design Methods, Van Nostrand Reinhold Company, New York. Karaahmet, Y., (2002). Bu Oyunu Oyna Müdür Ol, Milliyet, 8 Aralık. Lefaivre, L., de Roode, I., (2002). Aldo van Eyck: The Playgrounds and the City, Nai Publishers, Rotterdam. Ockman, J., (1997). Architecture as Passion Play: John Hejduk, Casabella, 649, 4-9. Prezioso, R., C., (1999). Icebreakers, ASTD Info Line, Issue 9704, American Society for Training and Development, Alexandria. Reardon, D., (1974). The Plight of Free Play, Games in Education and Development, Ed. Shears, M., Bower, E., Charles, Springfield. Sadler, S., (2001). The Situationist City, MIT Press, Cambridge. Searl, L., (1979). Architecture Games, Journal of Architectural Education, 33, 1, 36. Smith, K., Hermanson, R., (2001). The Alchemist s Tort: A Series of Doubtful Investigations, Proceedings of the 2001 ACSA Conference: Oriental Occidental: Geography, Identity, Space, Ed. Rinehart, M., A., ACSA Press, Washington. Spariosu, M., I., (1989). Dionysus Reborn: Play and the Aesthetic Dimension in Modern Philosophical and Scientific Discourse, Cornell University Press, Ithaca. Spock, B., (1972). Çocuk Bakımı Ve Eğitimi, Bilgi Yayınları, Ankara. Teymur, N., (1993). Matristanbul: Kentsel Bir Duvar (Ya Da Duvarsal Bir Kent) Araştırması, İstanbul, Temmuz 1993, Tümer, G., (2002). TMÖB 2002 Eskişehir deydi, Yapı, 249, 17. Wollen, P., (1993). Raiding the Icebox: Reflections on Twentieth-Century Culture, Indiana University Press, Bloomington.

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları

Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Kentsel Tasarıma Giriş (GTM 016) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kentsel Tasarıma Giriş GTM 016 Seçmeli 1 2 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı İLGİSİ Öğretim Dili GRAFİK TASARIM ve GÖRSEL İLETİŞİM Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları

Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Mimarlıkta Temel Tasarım II (MMR 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlıkta Temel Tasarım II MMR 102 Bahar 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam.

İçinde hareket edilen, günlük aktivitelere sahne olan, insanı çevresinden yalıtan, sınırlandırılmış ve algılanabilir özel ortam. MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKAN KAVRAMLARI MEKAN İnsanın içinde eylemlerini yerine getirdiği, onu saran ve ait olma duygusu yaratan, yatay ve düşey elemanlarla sınırlandırılmış üç boyutlu düzenlemeler. İçinde

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SANAT OKULU YER: Ç.Ü. DIŞ İLİŞKİLER BİNASI 1. Konu Hakkında Genel Aç ıklama Çukurova

Detaylı

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları

Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Mimari Tasarım III (MMR 301) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım III MMR 301 Güz 4 8 0 8 10 Ön Koşul Ders(ler)i MMR 202 Mimari

Detaylı

KONU ARSA KAPSAM. Hobi bahçeleri. edir. kamplar için. dikkate. aşağıda. ihtiyaç programına. eklenecektir. Danışma

KONU ARSA KAPSAM. Hobi bahçeleri. edir. kamplar için. dikkate. aşağıda. ihtiyaç programına. eklenecektir. Danışma KONU Özellikle sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların yararlanabileceği bir sosyal merkez tasarımı proje konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu merkezin çocukların gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak

Detaylı

IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU IMM KÖLN ULUSLARARASI MOBİLYA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Görkem ŞAVLUĞ Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzman Yardımcısı 13-19 Ocak

Detaylı

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan*

Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü. Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Müze Profesyonelleri için Eğitim Modülü Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan* Projenin Ortakları: Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara Üniversitesi, Etnoğrafya Müzesi, TURKKAD,Euro Innovanet-İtalya, Ironbridge George

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 GÜZ YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: ADANA KENT OTELİ YER: SOSYAL TESİSLER BİNASI / ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı OYUNCULUK VE KARAKTER OLUŞTURMA OYU 421 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta

Detaylı

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları

Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Makina Teorisi (MECE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makina Teorisi MECE 303 Güz 2 0 2 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MECE 204 Dinamik Dersin

Detaylı

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları

Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Yapay Zeka (MECE 441) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yapay Zeka MECE 441 Bahar 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ DÖRT BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR: MİMARLIK BÖLÜMÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ RESTORASYON BÖLÜMÜ MİMARLIK BÖLÜMÜ Mimarlık

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları

Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Salon Yapıları (MMR 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Salon Yapıları MMR 315 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri II (MMR 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri II MMR 104 Bahar 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI

SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI SANAT VE TASARIM ANASANAT DALI DOKTORA PROGRAMI YÖK ten 1 Mart 2 de Doktora programımıza olur alınması ile Fakültemizin dikey kuruluşu tamamlanmış olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları

Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Aydınlatma (ICM 331) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Aydınlatma ICM 331 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları

Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Işık-Renk Teorisi (GTM 059) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Işık-Renk Teorisi GTM 059 Seçmeli 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (ICM 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I ICM 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları

Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı (CE 556) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Yüksek Yapı Sistemlerinin Yapım ve Tasarımı CE 556 Güz

Detaylı

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları

Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon (COMPE 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Oyunları ve Simulasyon COMPE 376 Her İkisi 2 2 0

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey

İLLÜSTRASYON KİTAP KAPAĞI RESİMLEME KİTAP KAPAĞI İLLÜSTRASYONU. 15 Kız Orta düzey GRAFİK VE FOTOĞRAF BÖLÜMÜ DERS PLANI DERS SINIF ÜNİTE KONU ÖĞRENCİ TANIMLAMASI SINIF SAYISI CİNSİYET AİLE DURUMU AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ ÖĞRETME-ÖĞRENME - YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları

Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Maket Yapımı (ICM 494) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Maket Yapımı ICM 494 Seçmeli 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1.! ADI: Ariz 2.! SOYADI: QURIESH 3.! DOĞUM YERİ: Nablus-Filistin 4.! DOĞUM TARİHİ (GG.AA.YYYY): 21.05.1977 5.! İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Mimarlık 5.2. TELEFON NUMARASI: 009 (0530) 049

Detaylı

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları

Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Bilgisayar Destekli Teknik Resim (MECE 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Teknik Resim MECE 104 Bahar 2 0 2 3 4.5 Ön

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (31 Ekim- 16 Aralık 2016 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları

İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları İç Mimariye Giriş (ICM 121) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İç Mimariye Giriş ICM 121 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EÜT 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Endüstri Ürünleri Tasarımı II EÜT 202 Bahar 4 6 0 7 13 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları

İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları İklimsel Konfor ve Tesisat (İÇM 252) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İklimsel Konfor ve Tesisat İÇM 252 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları

Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Mimari Tasarım VI (MMR 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Tasarım VI MMR 402 Bahar 4 6 0 7 18 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları

Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ambalaj Grafiği Tasarımı (SGT 322) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ambalaj Grafiği Tasarımı SGT 322 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI

İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI İÇ MİMARLIK ANABİLİM / ANASANAT DALI ANABİLİM / ANASANAT DALI BAŞKANI: Doç. Dr. İpek FİTOZ İÇ MİMARLIK SANATTA YETERLİK PROGRAMI Program Sorumlusu: Yrd.Doç. Cem DOĞAN Tel: 0 212 252 16 00 / 269 Üniversitemiz

Detaylı

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları

Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Modelaj ve Maket (SGT 222) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Modelaj ve Maket SGT 222 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARLIK KAVRAMLARI Ders No : 0010120005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI. Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OYUNCULUK LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı PROVA OYU 425 6 AKTS Kredisi 4. yıl 7. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta Teorik: 2 s/hafta Uygulama: 2 s/hafta

Detaylı

Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları

Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları Mimari Akustik Uygulamaları II (MMR 376) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Mimari Akustik Uygulamaları II MMR 376 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul

Detaylı

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları

Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Sahne Tasarımı (ICM 354) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sahne Tasarımı ICM 354 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları

Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Temel Tasarım I (EÜT 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Tasarım I EÜT 101 Güz 4 6 0 7 12 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları

Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Enerji Etkin Yapı Tasarımı I (MMR 371) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Enerji Etkin Yapı Tasarımı I MMR 371 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Kent Mobilyaları Tasarımı (ICM 352) Ders Detayları

Kent Mobilyaları Tasarımı (ICM 352) Ders Detayları Kent Mobilyaları Tasarımı (ICM 352) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kent Mobilyaları Tasarımı ICM 352 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Temel Tasarım Ders No : 0907009 : 5 Pratik : Kredi : 5.5 ECTS : 7 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları

Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Grafik Tasarıma Giriş (GTM 028) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarıma Giriş GTM 028 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

0716802 YAPIM FİRMALARINDA ORGANİZASYONEL SORUNLAR Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal

0716802 YAPIM FİRMALARINDA ORGANİZASYONEL SORUNLAR Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı 0716802 YAPIM FİRMALARINDA ORGANİZASYONEL SORUNLAR Yrd.Doç.Dr.Almula Köksal

Detaylı

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları

Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Sanat, Mimarlık ve Etik (ICM 373) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sanat, Mimarlık ve Etik ICM 373 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ

İTÜ KÜLTÜR ve SANAT BİRLİĞİ Sevgili İTÜ liler, İstanbul Teknik Üniversitesi, bugüne kadar ülkemizin her alanda gelişmesinde büyük işlevlere sahip olmanın getirdiği sorumlulukla, öğrencilerinin, ders dışında da geniş bir birikime,

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları

Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Mimari Anlatım Teknikleri I (MMR 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimari Anlatım Teknikleri I MMR 103 Güz 2 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ

BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ BMBS BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ ARAŞTIRMA ÜNİTESİ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİLGİSAYARA DAYALI BİNA MALİYETİ BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Yürütücü : Prof.Dr. İmre ORHON Haziran 1996 İstanbul

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1

Ön Koşul Dersleri Mimari Projeye Giriş ve Anlatım Teknikleri 1 Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MİMARİ PROJEYE GİRİŞ II & İLERİ ANLATIM TEKNİKLERİ Ders No : 0010120009 Teorik : 4 Pratik : 8 Kredi : 8 ECTS : 11 Ders Bilgileri

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu

İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK. 2. Staj Çalışmalarının İçeriği; Süresi ve Yeri Toplam 70 İş Günü Zorunlu FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ İÇ MİMARLIK STAJ ÇALIŞMALARI / UYGULAMALARI GENEL YÖNETMELİK 1. Stajın Tanımı ve Amacı İç Mimarlık bölümünde uygulanan

Detaylı

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Ders: Açık Mekan Organizasyonu DERSİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Soru: 1. Dönem başında dersin içeriğinin ve amaçlarının belirtilmesi 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 66.67% Soru: 2. Dersin güncel konularla

Detaylı

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL

Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. POTANSİYEL 2004 ten beri NEDEN BİZ? Tüm hizmetlerimizde, özgünlüğünüzü kullanarak, potansiyelinizi performansa dönüştürmeyi destekliyoruz. ÖZGÜNLÜK POTANSİYEL ADIM ATMAK 2015 1 Complex Problem Solving 2 Coordinating

Detaylı