BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12"

Transkript

1 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖ TEMĐ) ĐLE DEĞERLE DĐRĐLMESĐ GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ... II.12/ GĐRĐŞ... II.12/ BĐNA BĐLGĐ DÜZEYĐ... II.12/ ANALĐZ MODELĐNĐN OLUŞTURULMASI... II.12/ Çatlamış Kesite Ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması... II.12/ HESAP YÖNTEMĐNĐN BELĐRLENMESĐ... II.12/ DEPREM YÜKLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ... II.12/ Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi... II.12/ Spektral Đvme Katsayısının Belirlenmesi... II.12/ Eşdeğer Deprem Yükleri... II.12/ EŞDEĞER DEPREM YÜKLERĐ ALTINDA ANALĐZ... II.12/ BETONARME ELEMANLARIN PERFORMANSININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ... II.12/ Tipik Bir Kolonda Performans Değerlendirmesi... II.12/ Kolon Kırılma Türünün Belirlenmesi... II.12/ Kolon Kesitlerinde Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi... II.12/ Kolonlarda Göreli Kat Ötelemelerinin Kontrolü... II.12/ Kolon Performans Değerlendirmesi... II.12/ Tipik Bir Kirişte Performans Değerlendirmesi... II.12/ Kiriş Kırılma Türünün Belirlenmesi... II.12/ Kiriş Kesitlerinde Performans Değerlendirmesi... II.12/ Tipik Bir Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliğinin Đrdelenmesi... II.12/ Tipik Bir Dikdörtgen Perdede Performans Değerlendirmesi... II.12/ Dikdörtgen Perdede Kırılma Türünün Belirlenmesi... II.12/ Dikdörtgen Perdede Kesitlerin Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi... II.12/ Dikdörtgen Perdede Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü... II.12/ Dikdörtgen Perde Performans Değerlendirmesi... II.12/ Tipik Bir U Perdede Performans Değerlendirmesi... II.12/ U Perdede Kırılma Türünün Belirlenmesi... II.12/ U Perde Kesitlerinde Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi... II.12/ U Perdede Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü... II.12/ U Perde Performans Değerlendirmesi... II.12/ BĐNA PERFORMANSININ BELĐRLENMESĐ... II.12/27 II.12/1

2 12.1. GE EL BĐ A BĐLGĐLERĐ Bina Bilgileri Kat adedi 6 Bina Kat Yüksekliği 3.0m Toplam Bina Yüksekliği, [H] 18.00m Bina Oturma Alanı 400m 2 Kullanım Amacı Konut Malzeme Bilgileri Beton (Tüm Betonarme Elemanlar) Donatı Çeliği Betonarme Elastisite Modülü, [E c ] Donatı Çeliği Elastisite Modülü, [E s ] C25 (f cm =25MPa) S420 (f ym =420MPa) MPa MPa Deprem Parametreleri Deprem Bölgesi 1 Yerel Zemin Sınıfı Z3 Yükler Beton Yoğunluğu kn/m 3 Dış Duvar Yükü (20cm+sıva) 3.80 kn/ m 2 Đç Duvar Yükü (10cm+sıva) 2.50 kn/ m 2 Sıva + Kaplama 1.50 kn/m 2 Hareketli Yük (odalarda) 2.00 kn/m 2 Hareketli Yük (koridorlarda ve merdivenlerde) 3.50 kn/m 2 II.12/2

3 Şekil Bina planı ve kat yükseklikleri II.12/3 Y X

4 12.2. GĐRĐŞ Bu bölümde tasarımı DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik) 2007 ilkelerine göre yeni yapı olarak yapılmış 6 katlı betonarme örnek binanın deprem performansı doğrusal elastik analiz yöntemlerinden Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi (Yönetmelik ) kullanılarak irdelenecektir. Bu binanın 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan deprem altında Yönetmelik 7.8 e göre Can Güvenliği (CG) performans hedefini sağlaması gerekmektedir BĐ A BĐLGĐ DÜZEYĐ Binanın yeni yapı olarak DBYBHY 2007 ilkelerine göre tasarlanmış olması nedeni ile projeleri mevcuttur. Malzeme özelliklerinin ve betonarme detaylarının projeye tamamen uyduğu kabul edilmiştir. Bu durumda Yönetmelik ya göre bina bilgi düzeyi kapsamlı olarak belirlenmiş ve Bilgi Düzeyi Katsayısı 1.0 alınmıştır A ALĐZ MODELĐ Đ OLUŞTURULMASI Binada düşey yükler ile eşdeğer deprem yüklerinin ortak etkisi altında taşıyıcı sistem elemanlarda oluşacak olan iç kuvvetler ve yerdeğiştirmeleri belirlemek amacıyla yapısal sistemin üç boyutlu modeli kurulmuştur. Modelde kiriş, kolon ve perdeler çubuk elemanlar kullanılarak idealize edilmiştir. Binada bulunan dikdörtgen perde elemanları ağırlık merkezlerinde tanımlanan çubuk elemanların kirişlere rijit elemanlarla bağlanması şeklinde modellenmiştir. Ayrıca binada bulunan U perde modellenmesi ise aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi ağırlık merkezinde tanımlanan çubuk elemanının perde uç noktalarına rijit çubuklar ile bağlanması şeklinde yapılmıştır. Her katta döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalıştığı kabul edilmiştir ve deprem yükleri de belirtildiği gibi her katta rijit diyaframlara ait kütle merkezlerine uygulanmıştır. Rijit Elemanlar Çubuk olarak modellenen perde Şekil U perdenin modellenmesi II.12/4

5 Çatlamış Kesite Ait Eğilme Rijitliklerinin Tanımlanması Yönetmelik Eğilme etkisindeki betonarme elemanlarda çatlamış kesite ait etkin eğilme rijitlikleri (EI) e kullanılacaktır. Aşağıda, örnek hesaplarının yapıldığı kiriş ve kolonun yerleri gösterilmektedir. S101 A-A AKSI Şekil A aksı çerçevesi örnek kolon ve kiriş yerleri (a) Kirişler için örnek hesap K103 kirişi: Kesit boyutları, h = 50cm b = 30cm I o = 3.125E-03 m 4, E = Mpa (EI) o = knm 2 Yönetmelik (a) ya göre (EI) e = 0.4(EI) o 0.40(EI o )= 0.4 * = knm 2 (b). Kolonlar için örnek hesap S101 kolonu: Kesit boyutları 40 x 40 cm kare kolon A c = mm 2 f cm = 25 Mpa Yönetmelik (b) ye göre: Kolon ve perdelerde, D / (Ac fcm) 0.10 olması durumunda: 0.40 EI o D = kn A c *f cm = 4000 kn D /A c f cm = 0.17 > 0.1 K103 D / (Ac fcm) 0.40 olması durumunda: 0.80 EI o D /(A c f cm ) nin ara değeri için yapılan doğrusal enterpolasyon sonucu bulunan eğilme rijitliği 0.49 EIo dır. Buna göre kolonun çatlamış kesite ait eğilme rijitliği aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. II.12/5

6 E = Mpa, I o = 2.133E-03 m 4 (EI) o = knm (EI o )= 0.49 * = knm HESAP YÖ TEMĐ Đ BELĐRLE MESĐ Binanın toplam kat sayısı 8 i aşmadığından ve ek dışmerkezlik göz önüne alınmaksızın hesaplanan burulma düzensizliği katsayıları bütün katlarda η bi <1.4 koşulunu sağladığından (bina planda her iki ana eksene göre simetrik olduğundan bütün katlarda η bi = 1 dir), Yönetmelik e göre doğrusal elastik hesapta Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir DEPREM YÜKLERĐ Đ BELĐRLE MESĐ Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Yönetmelik e göre Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulanması durumunda binanın deprem doğrultusundaki hakim doğal titreşim periyodu hesabı Yönetmelik Denk. (2.11) ile hesaplanır. Her iki doğrultuda etkin periyodun hesaplanabilmesi için 1.0 kn değerinde bir taban kesme kuvveti göz önüne alınmış ve bu kuvvet Yönetmelik de verilen formül ile her kata dağıtılmıştır. Aşağıda Yönetmelik e göre her iki doğrultuda etkin periyodun hesaplanması gösterilmiştir. Hesaplarda kullanılan kat bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir. Yönetmelik Tablo 2.7 ye göre Hareketli Yük Katılım Katsayısı, n, 0.3 alınır. W N = w i=1 i wi = gi + nq m = w / g g=9.81 m/s 2 i i i Kat Kat Sabit Yük Kat Hareketli Yük Kat Ağırlığı Kat Kütlesi g i (kn) q i (kn) w i (kn) m i (t) Σw i = X doğrultusunda etkin hakim periyot hesabı için birim yükleme: Kat m (t) F fi (kn) d fi 2 m i * d fi F fi * d fi E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E-06 II.12/6

7 T 1x 1/ 2 2 mid fi 1/ 2 i= e 8 2π 2π 0.69s = = = 4.631e 6 Ffi d fi i= 1 Y doğrultusunda etkin hakim periyot hesabı için birim yükleme: Kat m (t) F fi (kn) d fi 2 m i * d fi F fi * d fi E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E-06 1/ 2 2 mid fi 1/ 2 i= e 8 2π 2π 0.79s T1y = = = 6.017e 6 Ffi d fi i=1 Yukarıdaki hesaplarda çatlamış kesit rijitlikleri kullanıldığından doğal titreşim periyotları Örnek 2 dekilere oranla daha uzun olarak elde edilmiştir Spektral Đvme Katsayısının Belirlenmesi Elastik deprem yüklerinin hesaplanmasına esas olan deprem bölgesi ve zemin sınıfı Genel Bina Bilgileri başlığı altında verilmiştir. Performansını değerlendirdiğimiz bina 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır, bu nedenle Etkin Yer Đvmesi Katsayısı A 0 =0.4 olarak dikkate alınmıştır. Yerel zemin sınıfı Z3 olduğu için Spektrum Karakteristik Periyotları Tablo 2.4 den T A =0.15s ve T B =0.6s olarak belirlenmiştir. Yönetmelik e göre bina önem katsayısı dikkate alınmayacaktır (I=1). Yukarıda belirlenen parametreler dikkate alınarak her iki deprem doğrultusu için kullanılacak elastik tasarım ivme spektrumu ve spektral ivme katsayısı hesabı aşağıda gösterilmiştir. II.12/7

8 1.20 Tasarım Elastik İvme Spektrumu 1.00 Spektral İvme (g) T(s) Şekil Tasarım Elastik Đvme Spektrumu Yapının X- doğrultusunda etkin hakim doğal titreşim periyodu T 1x =0.69s. Yapının Y- doğrultusunda etkin hakim doğal titreşim periyodu T 1y =0.79s T B 0.6 ( 1X) = 2.5 = 2.5 = T1X 0.69 S T T B 0.6 ( 1Y) = 2.5 = 2.5 = T1Y 0.79 S T Eşdeğer Deprem Yükleri ( ) A IS ( T ) A T1X = o 1X = 0.4*(1)* = Y o 1Y ( ) A( T ) = A IS( T ) = 0.4* 1 *2.006 = Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen Toplam Eşdeğer Deprem Yükü, V t, Yönetmelik Denk. (2.4) e göre hesaplanacaktır. Yönetmelik gereği eşdeğer deprem yükünün hesabında R a =1 alınmıştır. Ayrıca söz konusu binanın kat sayısı 2 den fazla olduğu için Yönetmelik Denk.(2.4) ün sağ tarafı Yönetmelik e göre λ= 0.85 ile çarpılmıştır. Her iki doğrultuda Taban Kesme Kuvvetleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. V tx a ( 1X ) ( T ) 1X ( )*( 0.894) WA T = * λ = *0.85 = kN (X doğrultusu) R 1 V ty ( 1Y ) ( T ) 1Y ( )*( 0.802) WA T = * λ = *0.85 = kN (Y doğrultusu) R 1 a II.12/8

9 Yönetmelik Denk.(2.4) e göre aşağıdaki koşul sağlanmalıdır. t o ( ) ( ) ( ) ( ) V 0.10A IW = 0.1 * 0.4 * 1 * = kN Yukarıdaki değerlerle karşılaştırıldığında: V kN Vty kN tx Binanın N inci katına etkiyen ek eşdeğer deprem yükü Yönetmelik Denk.(2.8) e göre: F = V NX tx N ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) F = V = * 6 * = kN (X Doğrultusu) F = V = * 6 * = 965.2kN (Y Doğrultusu) NY ty Toplam Eşdeğer Deprem Yükü bina katlarına Yönetmelik Denk.(2.9) a göre dağıtılmıştır. Kat h i H i F x F y (m) (m) (kn) (kn) EŞDEĞER DEPREM YÜKLERĐ ALTI DA A ALĐZ Aşağıda binanın üç boyutlu analiz modeli ve her iki deprem doğrultusu için deforme olmuş şekilleri sunulmaktadır. Analiz sonucunda kolon ve kirişlerde oluşan iç kuvvetler burada sunulmamıştır. t II.12/9

10 Y Z X Şekil Binanın üç boyutlu matematiksel modeli Şekil Binanın +X doğrultusundaki eşdeğer deprem yükü altında deforme olmuş şekli II.12/10

11 Şekil Binanın +Y doğrultusundaki eşdeğer deprem yükü altında deforme olmuş şekli BETO ARME ELEMA LARI PERFORMA SI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ Tipik Bir Kolonda Performans Değerlendirmesi Eleman o. S119, Kat 1, Aks F F +X Yönünde Deprem Aşağıda performans değerlendirilmesi yapılacak olan kolonun yeri ve betonarme detayı verilmiştir. K119 K120 K121 K122 K123 K124 S119 Şekil F aksı çerçevesi II.12/11

12 K147 (30/50 ) S119 (50/30 ) K121 (30/50 ) K122 (30/50 ) K148 (30/50 ) S119 kolonu düğüm noktası S119 kolonu mevcut betonarme detayı Şekil S119 Kolonu Birleşim Noktası ve Betonarme Detayı Kolon Kırılma Türünün Belirlenmesi Yönetmelik ye göre kolonlarda kırılma türünün belirlenmesi için kolon kritik kesitlerinde eğilme kapasitesi ile uyumlu kesme kuvveti, V e, hesaplanacak ve kesme kuvveti kapasitesi, V r, ile karşılaştırılacaktır. Örnek bina 2007 deprem yönetmeliği kurallarına uygun tasarlandığı için kolonların kirişlerden daha güçlü olma koşulu sağlanmıştır (Bkz. Örnek 2). Buna göre S107 kolonunun üst ucundaki düğüm noktasında kirişler kolonlardan önce kapasite momentlerine ulaşacaklardır. Yönetmelik ye göre S119 kolonunun üst ucunda düğüm noktasına bağlanan kirişlerin eğilme kapasiteleri toplamı, kolonlarda deprem yüklerinden oluşan eğilme momentleri oranında kolonlara dağıtılacaktır. Düğüm noktasına birleşen kirişlerin uçlarında deprem yönü ile uyumlu eğilme kapasiteleri; S119 kolonunun üst ucunda deprem yüklemesinden oluşan moment: M D,üst = knm S219 kolonunun alt ucunda deprem yüklemesinden oluşan moment: M D,alt = knm Mevcut malzeme dayanımlarına göre kiriş eğilme kapasiteleri M ri = knm (K122 kirişi sol uç eğilme taşıma gücü) M rj = knm (K121 kirişi sağ uç eğilme taşıma gücü) M r = M ri + M rj = knm S119 kolonun üst ucundaki kritik kesitte oluşan moment söz konusu kolona deprem yüklemesinden gelen momentler oranında aşağıdaki gibi dağılmıştır. M u = M r * / ( ) = knm S119 kolonunun alt ucundaki kritik kesitte eğilme kapasitesi hesabı Yönetmelik uyarınca Bilgilendirme Eki 7A ya göre de yapılmıştır. Kesitin Şekil da görülen M K moment kapasitesi ve buna karşı gelen normal kuvvet K (K kesişme noktası) aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. II.12/12

13 M K = knm K = kn Yönetmelik Denk.(3.5) de alt kesit için kullanılacak M a momenti yukarıdaki M K momentine karşı gelmektedir. M a = knm V e = (M a + M u ) / l n = ( ) / 2.5 = kn Yönetmelik gereği düşey yükler ile birlikte R a =1 alınarak hesaplanan deprem yüklemesi sonucunda elde edilen kesme kuvvetinin V e den küçük olması durumu kontrol edilmelidir. Buna göre S119 kolonunda Yönetmelik Denk.(3.5) e göre eğilme kapasiteleri ile uyumlu kesme kuvveti; V(R a =1)= kn V e =167.8 kn > V= kn olduğu için göz önüne alınan kesme kuvveti V e = kn Kesitin mevcut malzeme dayanımlarına göre hesaplanan kesme kuvveti kapasitesi V r = kn V r = kn > V e = kn olduğundan kesitin kırılma türünün sünek olduğu sonucuna varılır Kolon Kesitlerinde Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi S119 kolonunun alt ve üst ucunda +X deprem yönü için etki/kapasite oranları Yönetmelik uyarınca Bilgilendirme Eki 7A ya göre yapılmıştır. Kolonun alt ve üst ucunda depremden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri; M E,alt = knm ; E,alt = 0.0 kn M E,üst = knm ; E,üst = 0.0 kn Kolonun alt ve üst ucunda düşey yüklemeden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri; M D,alt = 0.0 knm ; D,alt = kn M D,üst = 0.0 knm ; D,üst = kn Kolonun alt ve üst ucunda etki/kapasite (r) oranları Yönetmelik Şekil 7A1 e göre çizilen aşağıdaki grafikler yardımıyla hesaplanmıştır. II.12/13

14 5000 N (kn) M E 1000 D M (knm) Şekil S107 Kolonu Alt Ucu Moment Eksenel Yük Etkileşim Diyagramı 5000 N (kn) M E 1000 D M (knm) Şekil S107 Kolonu Üst Ucu Moment Eksenel Yük Etkileşim Diyagramı II.12/14

15 Bilgilendirme Eki 7A.2 gereği S119 kolonunun alt ve üst kesitlerinde (Şekil ve 12.11) elastik eşdeğer deprem yükleri altında oluşan moment ve eksenel yük değerleri etkileşim diyagramları içinde kalmaktadır. r < 1 olmasına karşı gelen bu durumda etki/kapasite oranının hesabına gerek yoktur. Dolayısıyla S119 kolonunun alt ve üst kesitleri Minimum Hasar Bölgesi içindedir Kolonlarda Göreli Kat Ötelemelerinin Kontrolü Yönetmelik e göre binanın herhangi bir katındaki kolonların göreli kat ötelemeleri Tablo 7.6 da verilen sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır. Binanın her iki doğrultuda simetrik olması ve her katta döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalışmaları nedeniyle herhangi bir katta hesaplanan göreli kat ötelemesi o kattaki bütün kolonların göreli kat ötelemelerine eşit olacaktır. Dolayısıyla aşağıdaki tablolarda binanın her iki deprem doğrultusu için bütün kolonlara ait göreli kat ötelemeleri özetlenmiştir. Binanın bütün katlarındaki göreli kat ötelemesi oranları, aşağıdaki tablolardan görüleceği üzere, +X yönünde bütün katlarda Yönetmelik e göre (Tablo 7.6) Minimum Hasar Sınırı (MN) için verilen sınır değer 0.01 in altında kalmaktadır. +Y yönünde ise 1. ve 2.kat hariç bütün katlarda Güvenlik Sınırı (GV) için verilen sınır değer 0.03 ün altında kalmaktadır. 1. ve 2.katta ise Minimum Hasar Sınırı (MN) için verilen sınır değer 0.01 in altındadır. +X Yönü: +Y Yönü: Kat d i,max (m) δ i,max (m) δ i,max / h i Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi Kat d i,max (m) δ i,max (m) δ i,max / h i Hasar Bölgesi < 0.03 Belirgin Hasar Bölgesi < 0.03 Belirgin Hasar Bölgesi < 0.03 Belirgin Hasar Bölgesi < 0.03 Belirgin Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi < 0.01 Minimum Hasar Bölgesi II.12/15

16 Kolon Performans Değerlendirmesi Performans değerlendirmesi yapılan S119 kolonu 1.katta bulunmaktadır. S119 kolonunun performansı e göre Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır de yapılan göreli kat ötelemesi kontrolünde de 1.katta S119 kolunu Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır. Böylece Yönetmelik gereği S119 kolonunun Minimum Hasar Bölgesi içinde kaldığı sonucuna varılmıştır Tipik Bir Kirişte Performans Değerlendirmesi Eleman o. K121, Kat 1, Aks F F +X Yönünde Deprem F F aksı üzerinde bulunan K121 kirişine ait etki/kapasite oranına bağlı olarak kesit performansının +X yönünde alınan deprem durumuna göre belirlenmesi aşağıda kısaca açıklanmıştır. Düşey yüklerden oluşan eğilme momenti, mevcut donatı ve malzeme özellikleri ile belirlenen kiriş eğilme kapasiteleri ve kesit artık moment kapasiteleri aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. S218 S219 K120 K121 K122 S118 S119 G+0.3 Q yüklemesi sonucundaki kiriş eğilme momentleri ( M D ) K121 l n =4.95 +X Depremi Yönünde Kiriş Eğilme Kapasiteleri ( M K ) K121 +X Depremi Yönünde Kiriş Artık Kapasite Momentleri ( M A ) K121 Şekil K121 Kirişi Düşey Yük Uç Momentleri, Eğilme Kapasiteleri ve Artık Kapasite Momentleri II.12/16

17 Kiriş Kırılma Türünün Belirlenmesi Kiriş kapasite momentleri ile uyumlu kesme kuvveti Yönetmelik e göre yapılmış ve hesapları aşağıda sunulmuştur. i j M K,i M K,j V dyi V dyj V dy Düşey Yükten Gelen Kesme Kuvveti V e +X Deprem Yönü M K,i = knm M K,j = knm V = kn dy ( 110.8) + ( 227.2) Yönetmelik Denk.(3.9) Ve = = V = 117.4kN e -X Deprem Yönü M K,i = knm M K,j = knm V = kn dy ( 193.5) + ( 110.4) Ve = = V = kn e M = V ± dy K,i + M l n K,j (M K,i + M K,j ) / l n Kiriş uç pekleşmeli moment kapasiteleri ile uyumlu kesme kuvveti. +X ve -X deprem yönleri için yapılan hesap sonucunda elde edilen en elverişsiz V e değeri V e = kn II.12/17

18 Yönetmelik ye göre R a =1 alınarak depremden hesaplanan kesme kuvveti V(R a =1)= kn V e =117.4 kn < V= kn olduğu için göz önüne alınan kesme kuvveti V e = kn Kirişin kesme kuvveti kapasitesi ise V r = kn V r = kn > V e = kn olduğundan kirişin kırılma türünün sünek olduğu sonucuna varılır Kiriş Kesitlerinde Performans Değerlendirmesi Kirişin sol ve sağ ucunda +X deprem yönü için depremden elde edilen hesap momentleri aşağıda verilmiştir. M E,i = knm M E,j = knm Kiriş sol ve sağ ucunda düşey yüklemeden meydana gelen momentler M D ; M D,i = knm M D,j = knm Kiriş sol ve sağ uç artık kapasite momentleri M A ; M A,i = (-53.96) = knm M A,j = (-68.28) = knm Kirişin sol ve sağ ucunda etki/kapasite oranları: r i = M E,i / M A,i = / = 1.1 r j = M E,j / M A,j = / = 1.19 Kiriş için boyutsuz kesme kuvveti düzeyi: V e / (b w d f ctm ) = 0.47 Kiriş sol ucu için boyuna donatı boyutsuz parametresi: (ρ-ρ ) / ρ b = Kiriş sağ ucu için boyuna donatı boyutsuz parametresi: (ρ-ρ ) / ρ b = Bu parametreler için Yönetmelik Tablo 7.3 den kiriş sol ucu için r sınır değerleri GV hasar sınırı için (sargılama var) r GV = 7, MN hasar sınırı için ise r MN = 3 olarak belirlenir. Kiriş sağ ucu için ise (sargılama var) enterpolasyonla r GV = 6.92, MN hasar sınırı için ise r MN = 3 olarak belirlenir. Buna göre r i = 1.1 < 3 Kirişin sol uç kesiti Minimum Hasar Bölgesi içindedir. r j = 1.19 <3 Kirişin sağ uç kesiti Minimum Hasar Bölgesi içindedir. II.12/18

19 Tipik Bir Kolon-Kiriş Birleşim Bölgesi Kesme Güvenliğinin Đrdelenmesi Yönetmelik a göre birleşim bölgesine etkiyen kesme kuvvetinin, birleşimin kesme kapasitesi ile karşılaştırılması aşağıda kısaca açıklanmıştır. V a 1.25 A s1 f yk C 1 K121 ( j ) K122 ( i ) C A s2 f yk V ü Yönetmelik Denk. (3.11): e göre birleşim bölgesindeki kesme kuvveti, V e V e = 1.25 f ym (A s1 +A s2 ) V kol V kol = kn A s1 = 12.6 cm 2, A s2 = 6.03 cm 2 olmak üzere: V e = 1.25 * 42 * ( ) = kn Yönetmelik Denk. (3.12) ye göre kuşatılmış birleşimlerde birleşim bölgesinde kesme kuvveti kapasitesi: V e < 0.60 b j h f cd b j = 300 mm ; h = 500 mm olmak üzere birleşimin kesme kuvveti sınır değeri 0.6 * 30 * 50 * 2.5 = 2250 kn V e = kn < 2250 kn olduğundan kolon-kiriş birleşim bölgesinin kesme güvenliği yeterlidir. II.12/19

20 Tipik Bir Dikdörtgen Perdede Performans Değerlendirmesi Eleman o. P102, Kat 1, Aks D D +X Yönünde Deprem Şekil D aksı çerçevesi K132 ( 30/50 ) P102 ( 250/30 ) K115 ( 30/50 ) K133 ( 30/50 ) Şekil P102 perdesi zemin kat düğüm noktası Şekil P102 perdesi betonarme detayı II.12/20

21 Dikdörtgen Perdede Kırılma Türünün Belirlenmesi Yönetmelik ye göre perdelerde kırılma türünün belirlenmesi için perde kritik kesitinde eğilme kapasitesi ile uyumlu kesme kuvveti, V e, hesaplanacak ve kesme kuvveti kapasitesi, V r, ile karşılaştırılacaktır. Perdelerde Yönetmelik gereği V e Yönetmelik Denk.(3.16) ya göre hesaplanacaktır. Buna göre: V ( M ) p t e = β v Vd ( M d ) t Yönetmelik ye göre yukarıdaki denklemde β v =1 olarak dikkate alınacaktır. (M p ) t = knm (perde tabanında moment kapasitesi) (M d ) t = knm (perde tabanında düşey yükler ve deprem yüklerinin etkisi altında hesaplanan moment) V d = kn (perde tabanında düşey yükler ve deprem yüklerinin etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti) kesme kuvveti : V e = = kN Yönetmelik gereği düşey yükler ile birlikte R a =1 alınarak hesaplanan deprem yüklemesi sonucunda elde edilen kesme kuvvetinin V e den küçük olması durumu kontrol edilmelidir. Buna göre Yönetmelik ye göre R a =1 alınarak depremden hesaplanan kesme kuvveti; V(R a =1)= kn V e = kn < V= kn olduğu için göz önüne alınan kesme kuvveti V e = kn Kesitin mevcut malzeme dayanımlarına göre hesaplanan kesme kuvveti kapasitesi V r = 3028 kn V r = 3028 kn > V e = kn olduğundan kesitin kırılma türünün sünek olduğu sonucuna varılır Dikdörtgen Perde Kesitinin Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi P102 perdesinin +X deprem yönü için etki/kapasite oranları Yönetmelik uyarınca Bilgilendirme Eki 7A ya göre yapılmıştır. Perdenin alt ucunda depremden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri: M E,alt = knm ; E,alt = kn (çekme) Kolonun alt ucunda düşey yüklemeden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri: II.12/21

22 M D,alt = knm ; D,alt = kn (basınç) Perdenin alt ucunda etki/kapasite (r) oranları Yönetmelik Şekil 7A1 e göre çizilen aşağıdaki grafikler yardımıyla hesaplanmıştır N(kN) (M D ; D ) D M A M E (M K ; K ) K A E M(kNm) Şekil P102 Perdesi Alt Ucu Moment Eksenel Yük Etkileşim Diyagramı P102 perdesi alt ucu kritik kesitinde M K değerleri ve Denk (7A.1a) ya göre artık moment kapasiteleri Şekil da gösterildiği üzere; M K,alt = 4655 knm K,alt = 440 kn M A,alt = M K,alt - M D,alt = 4655 (-4.34) = knm r alt = M E,alt / M A,alt = / = 2.58 P102 perdesi için yukarıda hesaplanan etki/kpasite oranı Yönetmelik Tablo 7.4 de verilen sınır değerler ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca P102 perdesinde H w /l w oranının Yönetmelik (a) gereğince kontrol edilmesi gerekmektedir. H w =18 (Toplam perde yüksekliği) l w =2.5 (Perdenin plandaki uzunluğu) H w /l w = 18/2.5 = 7.2 > 2 olduğundan Yönetmelik Tablo 7.4 de verilen sınır değerler kullanılabilir. Yönetmelik Tablo 7.4 den r sınır değerleri MN hasar sınırı için (sargılama var) r MN = 3, olarak belirlenir. Buna göre r alt = 2.58 < 3 Kesit Minimum Hasar Bölgesi içindedir II.12/22

23 Dikdörtgen Perdede Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü Yönetmelik e göre binanın herhangi bir katındaki perdelerin göreli kat ötelemeleri Tablo 7.6 da verilen sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır de binanın her iki deprem doğrultusu için bütün perdelere ait göreli kat ötelemeleri özetlenmiştir de +X ve +Y deprem yönleri için göreli kat ötelemeleri tablolarla sunulmaktadır. +X deprem yönü için performansını değerlendirdiğimiz 1. kattaki P102 perdesinin göreli kat ötelemesi Minimum Hasar Sınırı (MN) için verilen sınır değer 0.01 in altındadır Dikdörtgen Perde Performans Değerlendirmesi Performans değerlendirmesi yapılan P102 perdesi 1.katta bulunmaktadır. P102 perdesinin performansı e göre Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır de yapılan göreli kat ötelemesi kontrolünde de 1.katta P102 perdesi Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır. Buna göre Yönetmelik gereği P102 perdesi Minimum Hasar Bölgesi içinde kaldığı sonucuna varılmıştır Tipik Bir U Perdede Performans Değerlendirmesi Eleman o. P103, Kat 1, Aks D D +X Yönünde Deprem Şekil D aksı çerçevesi II.12/23

24 K113 ( 30/50 ) K115 ( 30/50 ) P103 K117 ( 30/50 ) Şekil P103 perdesi zemin kat düğüm noktası Şekil P103 perdesi betonarme detayı U Perdede Kırılma Türünün Belirlenmesi Yönetmelik ye göre perdelerde kırılma türünün belirlenmesi için perde kritik kesitinde eğilme kapasitesi ile uyumlu kesme kuvveti, V e, hesaplanacak ve kesme kuvveti kapasitesi, V r, ile karşılaştırılacaktır. Perdelerde Yönetmelik gereği V e Yönetmelik Denk.(3.16) ya göre hesaplanacaktır. Buna göre: V ( M ) p t e = β v Vd ( M d ) t Yönetmelik e göre yukarıdaki denklemde β v =1 olarak dikkate alınacaktır. II.12/24

25 (M p ) t = knm (perde tabanında moment kapasitesi) (M d ) t = knm (perde tabanında düşey yükler ve deprem yüklerinin etkisi altında hesaplanan moment) V d = kn (perde tabanında düşey yükler ve deprem yüklerinin etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti) kesme kuvveti : V e = = kn Yönetmelik gereği düşey yükler ile birlikte R a =1 alınarak hesaplanan deprem yüklemesi sonucunda elde edilen kesme kuvvetinin V e den küçük olması durumu kontrol edilmelidir. Buna göre Yönetmelik ye göre R a =1 alınarak depremden hesaplanan kesme kuvveti; V(R a =1)= kn V e = kn < V= kn olduğu için göz önüne alınan kesme kuvveti V e = kn Kesitin mevcut malzeme dayanımlarına göre hesaplanan kesme kuvveti kapasitesi V r = 7552 kn V r = 7552 kn > V e = kn olduğundan kesitin kırılma türünün sünek olduğu sonucuna varılır U Perde Kesitinin Etki/Kapasite Oranının Belirlenmesi P103 perdesinin +X deprem yönü için etki/kapasite oranları Yönetmelik uyarınca Bilgilendirme Eki 7A ya göre yapılmıştır. Perdenin alt ucunda depremden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri: M E,alt = knm ; E,alt = kn (basınç) Kolonun alt ucunda düşey yüklemeden meydana gelen moment ve normal kuvvet değerleri: M D,alt = knm ; D,alt = kn (basınç) Perdenin alt ucunda etki/kapasite (r) oranları Yönetmelik Şekil 7A1 e göre çizilen aşağıdaki grafikler yardımıyla hesaplanmıştır. II.12/25

26 60000 N(kN) M E D (M D ; D ) M A (M K ; K ) K M(kNm) Şekil P103 Perdesi Alt Ucu Moment Eksenel Yük Etkileşim Diyagramı P103 perdesi alt ucu kritik kesitinde M K değerleri ve Denk (7A.1a) ya göre artık moment kapasiteleri Şekil de gösterildiği üzere: M K,alt = knm K,alt = 2741 kn M A,alt = M K,alt - M D,alt = (-16.3) = knm r alt = M E,alt / M A,alt = / = 2.19 P103 perdesi için yukarıda hesaplanan etki/kapasite oranı Yönetmelik Tablo 7.4 de verilen sınır değerler ile karşılaştırılacaktır. Ayrıca P103 perdesinde H w /l w oranının Yönetmelik (a) gereğince kontrol edilmesi gerekmektedir. H w =18 (Toplam perde yüksekliği) l w =2.5 (Perdenin plandaki uzunluğu) H w /l w = 18/2.5 = 7.2 > 2 olduğundan Yönetmelik Tablo 7.4 de verilen sınır değerler kullanılabilir. Yönetmelik Tablo 7.4 den r sınır değerleri MN hasar sınırı için (sargılama var) r MN = 3, olarak belirlenir. Buna göre r alt = 2.19 < 3 Kesit Minimum Hasar Bölgesi içindedir II.12/26

27 U Perdede Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü Yönetmelik e göre binanın herhangi bir katındaki perdelerin göreli kat ötelemeleri Tablo 7.6 da verilen sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır de binanın her iki deprem doğrultusu için bütün perdelere ait göreli kat ötelemeleri özetlenmiştir de +X ve +Y deprem yönleri için göreli kat ötelemeleri tablolarla sunulmaktadır. +X deprem yönü için performansını değerlendirdiğimiz 1. kattaki P103 perdesinin göreli kat ötelemesi Minimum Hasar Sınırı (MN) için verilen sınır değer 0.01 in altındadır U Perde Performans Değerlendirmesi Performans değerlendirmesi yapılan P103 perdesi 1.katta bulunmaktadır. P103 perdesinin performansı de belirtildiği üzere Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır de yapılan göreli kat ötelemesi kontrolünde de 1.katta P103 perdesi Minimum Hasar Bölgesi içinde kalmaktadır. Buna göre Yönetmelik gereği P103 perdesi Minimum Hasar Bölgesi içinde kaldığı sonucuna varılmıştır BĐ A PERFORMA SI I BELĐRLE MESĐ Bina genel performansının belirlenmesi için Yönetmelik 7.7 de belirtilen sınır şartları ile karşılaştırılmasının yapıldığı tablolar her bir yön için ayrı ayrı sunulmuş, binanın ilgili yönde Can Güvenliği performans seviyesini sağlayıp sağlamadığı belirtilmiştir. Kat BI A PERFORMA S KO TROLU: (Yon: + X ) Eleman Toplam Sağlamayan Sağlamayan V-toplam V-Sağlamayan Sağlamayan Limit Adet Adedi Yuzde (k ) (k ) V Yuzde Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Bina bu yönde Can Güvenliği (CG) performans hedefini karşılamaktadır. II.12/27

28 Kat BI A PERFORMA S KO TROLU: (Yon: +Y ) Eleman Toplam Sağlamayan Sağlamayan V-toplam V-Sağlamayan Sağlamayan Limit Adet Adedi Yuzde (k ) (k ) V Yuzde Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Kolonlar ve perdeler < Kirisler: < Bina bu yönde Can Güvenliği (CG) performans hedefini karşılamaktadır. Örnek bina için hesaplarda sadece (+X) ve (+Y) yönleri için bina performans değerlendirmesi yapılmıştır. Kolonların bina performansına etkilerinin belirlenmesinde, kolonlara etkiyen kesme kuvvetleri ve o katta sadece kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin toplamı dikkate alınmıştır. Bina ile ilgili performans değerlendirmesinin tamamlanabilmesi için (-X) ve (-Y) yönleri için de yukarıda özetlenen işlemlerin tekrarlanması gereklidir. II.12/28

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 13 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ARTIMSAL

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 14 1975 DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANMIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 1975 DEPRE YÖNETELİĞİNE UYGUN OLARAK TASARLANIŞ 4 KATLI KONUT BİNASININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP YÖNTEİ İLE DEĞERLENDİRİLESİ AAÇ... 14/1 14.1. PERFORANS DÜZEYİNİN BELİRLENESİ... 14/1 14.2. BİNA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü

NETMELĐĞĐ. Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü GÜÇLENDĐRME YÖNETMELY NETMELĐĞĐ Cahit KOCAMAN Deprem Mühendisliği Şube Müdürü Deprem Araştırma Daire Başkanlığı Afet Đşleri Genel Müdürlüğü YÖNETMELĐKTEKĐ BÖLÜMLER Ana metin 1 sayfa (amaç,kapsam, kanuni

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER TÜRKİYE DEKİ ORTA KATLI BİNALARIN BİNA PERFORMANSINA ETKİ EDEN PARAMETRELER ÖZET: A.K. Kontaş 1 ve Y.M. Fahjan 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem ve Yapı Müh. Bölümü, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 7-Örnekler 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Amaç Mevcut Yapılar için RBTE yönteminin farklı taşıyıcı

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ 27 DEPREM YÖNETMELİĞİ MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ODTÜ YÖNETMELİK KOMİSYONU (7/7/23 Tarih ve 8925 Sayılı Bakan Oluru) Nuray Aydınoğlu (BÜ) Nejat Bayülke

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET: MODELLEME TEKNİKLERİNİN MEVCUT BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel 1, M. Palanci 2, A. Kalkan 3 ve Y. Yılmaz 4 1 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARDA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİ VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ Mehmet Fatih ÜRÜNVEREN İnşaat Yüksek Mühendisi İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİR - GİRİŞ BÖLÜM İKİ - BETONARME YAPILARIN

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçerik Kapsam Binalardan

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU YAPI BİLGİLERİ: Proje Adı: Proje 1 Proje Sahibi: Prefabrik Firma Ad/İletişim: Yapı İli: Yapı İlçesi: Yapı Ada No: Yapı Parsel No: MÜELLİF BİLGİLERİ: Proje Müellifi: Oda No:

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Özel Konular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Konular Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme

Detaylı

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri

Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 459-468 ss., Haziran 2016 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 31(1), pp.459-468, June 2016 Burulma

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010)

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(1): 1-6 (2010) Perde konumunun ve zemin sınıfının betonarme yapılardaki hasar oranına etkisi Erkut Sayın *, Burak Yön, Yusuf Calayır Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, TURKEY

Detaylı

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ

BETONARME YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİĞİ BETONRE YPILRD TŞIYICI SİSTE GÜVENLİĞİ Zekai Celep Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi http://web.itu.edu.tr/celep/ celep@itu.edu.tr İO eslekiçi Eğitim Semineri Bakırköy, Kadıköy,

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler

d E h G (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR Simgeler (Ek:RG-2/7/23-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. Ac SAkn Simgeler bw d E Ecm ( EI )e ( EI )o f cm fctm : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı

Detaylı

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN

KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ. Burak YÖN*, Erkut SAYIN Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 241-259 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 KISA KOLON TEŞKİLİNİN YAPI HASARLARINA ETKİSİ Burak YÖN*, Erkut SAYIN Fırat Üniversitesi,

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 2-Genel Açıklamalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kentsel Dönüşüm Deprem Riskli Bina Tespit Yönetmeliği

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2 TEMMUZ.2013YÖNETMELİĞİ EPOKSİ MÜHENDİSLİK İnşaat Mal:Tic:L.T.D Ş.T.İ 1721 Sokak No:4/410 melek iş hanı Karşıyaka-İzmir Tel:0.232.3696983-fax:0.232.3692254 Cep:0.533.3645101-0.532.7321658 www.epoksi.tr M.Özcan Gökoğlu İnşaat

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2

SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ. İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 ÖZET: SÜREKLİLİK VE SÜREKSİZLİK DURUMLARINDA PERDE-ÇERÇEVE ETKİLEŞİMİ B. DEMİR 1, F.İ. KARA 2 ve Y. M. FAHJAN 3 1 İnşaat Y. Müh., Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli 2 Araştırma Görevlisi, Deprem ve Yapı

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:11 Sayı:2 Yıl: Mayıs 2009 sh. 11-18 PLANDA PERDE YERLEŞİMİNİN BETONARME PERDE-ÇERÇEVELİ BİNALARIN DEPREM DAVRANIŞINA ETKİSİ (EFFECT OF CONFIGURATION

Detaylı

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ

1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1- BELGELER 2- YAPI GENEL BİLGİLERİ BAŞLIKLAR 3- YAPIDAN BİLGİ TOPLANMASI 4- RİSKLİ YAPI TESPİT ANALİZİ 5- ZEMİN ETÜD RAPORU 6- YIĞMA YAPI ANALİZİ İÇİNDEKİLER Lisanslı

Detaylı

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi

A2 Düzensizliği Bulunan Betonarme Bir Binanın, Mod Birleştirme Yöntemi İle Deprem Performansının Belirlenmesi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:, 2009 (37-48) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No:, 2009 (37-48) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:305-63x

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Orion. Depreme Güvenli Yapı Tasarımı. PROTA Mühendislik. Bina Tasarım Sistemi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Orion Bina Tasarım Sistemi Depreme Güvenli Yapı Tasarımı Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN PROTA Mühendislik Depreme Güvenli Yapılar Doğru, Esnek ve Güvenilir Yapısal Model Esnek 3-Boyut ve Geometri Olanakları

Detaylı

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ

2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2007 DEPREM YÖNETMELİĞİ NE GÖRE MEVCUT BİR YAPININ PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VE BİR GÜÇLENDİRME ÖNERİSİ İnş. Müh. Cihat YILDIRIM FBE İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM HESABINDA TASARIM İVME SPEKTRUMU UYUMLU DİNAMİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: O. Merter 1 ve T. Uçar 2 1 Araştırma Görevlisi Doktor, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI

DÖŞEME KALINLIĞI HESABI DÖŞEE KALINLIĞI HESABI h lsn α s 1 0 15 + 4 m l sn öşemenin kısa kenarının temiz açıklığı α s öşemenin uuğu tip α s Σ sürekli kenar uzunluğu / Σ kenar uzunluğu m ll l s < çit yöne çalışma şartı D101 DÖŞEESĐ

Detaylı

1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi

1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi 1975 Yönetmeliğine Göre Yapılmış Yapıların Türkiye 2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Performans Değerlendirmesi * Özge Şahin, Hüseyin KASAP Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 4-DBYBHY (2007)ve RBTE(2013) Karşılaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü RİSKLİ BİNALARIN TESPİT

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi

Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Japon Sismik Bina Şartnamesi Işığında DBYBHY-2007 nin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Türkmen Süleyman Demirel Üniversitesi mustafaturkmen@sdu.edu.tr Osman Kelle İnşaat Yüksek Mühendisi osmankelle@gmail.com

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Betonarme Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Deprem Performansının Belirlenmesi BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ Prof. Dr. MUSTAFA DÜZGÜN Öğr. Gör. Dr. ÖZGÜR BOZDAĞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Giriş Doğal bir afet olan deprem, yer kabuğunun

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ferhat KIRAN BİNALARIN PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE

Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karayolu Köprülerinin Modal Davranışına Kutu Kesitli Kiriş Şeklinin Etkisi Doç. Dr. Mehmet AKKÖSE Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü akkose@ktu.edu.tr Giriş

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI-

BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- BETONARME YAPI TASARIMI -KOLON ÖN BOYUTLANDIRILMASI- Yrd. Doç. Dr. Güray ARSLAN Arş. Gör. Cem AYDEMİR 28 GENEL BİLGİ Betonun Gerilme-Deformasyon Özellikleri Betonun basınç altındaki davranışını belirleyen

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının

Detaylı

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi

Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi Farklı Zemin Sınıflarının Bina Deprem Performansına Etkisi * 1 Elif Orak BORU * 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Sakarya, Türkiye Özet 2007 yılında yürürlülüğe

Detaylı

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. GĐRĐŞ I.1/2 1.2. DEPREM TEHLĐKESĐ I.1/2 1.3. DEPREM DÜZEYĐ BĐNA PERFORMASI ĐLĐŞKĐSĐ I.1/3 1.3.1. Yeni Binalarda Tasarım Depremi ve Hedeflenen Performans

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

NORMAL KAT PLANI ÖN VE KESİN HESAPTA DİKKATE ALINAN YÜKLER YAPININ ÖZ AĞIRLIĞI KAR YÜKLERİ ve ÇATI HAREKETLİ YÜKLERİ NORMAL KAT HAREKETLİ YÜKLERİ RÜZGAR YÜKLERİ DEPREM YÜKLERİ HESAP YÜKLERİ ÇATI KATINDA,

Detaylı

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ

BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 13 Mart 2013 BETONARME BİNALAR İÇİN HASARGÖREBİLİRLİK EĞRİLERİNİN BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Taner UÇAR Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi Seminer

Detaylı

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME

DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME ÖZET: DEPREM YÖNETMELİĞİ NDE ÖNGÖRÜLEN TAŞIYICI SİSTEM GÜVENLİK DÜZEYİ KONUSUNDA KARŞILAŞTIRMALI SAYISAL İNCELEME İ. Keskin 1 ve Z. Celep 2 1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Deprem Müh. Programı, İstanbul Teknik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ ANALİZİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BESİAN SİNANİ, 2014 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MEVCUT BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ

Detaylı

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BETONARME BİNALARIN FARKLI HESAP YÖNTEMLERİNE GÖRE PERFORMANS SINIRLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mehmet Sefa Orak 1 ve Zekai Celep 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM 1. Giriş Ülkemizde, özellikle 1999 Adapazarı-Kocaeli ve Düzce depremlerinin ardından, mevcut yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 0. Simgeler (Ek:RG-2/7/2013-28695) EK-2 RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR A c : Brüt kolon enkesit alanı A kn : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları YÖNETMELİK ESASLARI Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Günay Özmen İstanbul Teknik Üniversitesi /57 /57 Burulma Düzensizliğini Etkileyen Faktörler Yapının Plan Geometrisi Planda

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ

TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı Earthquake ELASTİK DEPREM YÜKLERİ TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design ELASTİK DEPREM YÜKLERİ ELASTİK

Detaylı

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul

Prefabrik Yapılar. Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul Prefabrik Yapılar Uygulama-1 Cem AYDEMİR Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul 2010 Sunuma Genel Bir Bakış 1. Taşıyıcı Sistem Hakkında Kısa Bilgi 1.1 Sistem Şeması 1.2 Sistem Detayları ve Taşıyıcı Sistem

Detaylı

Çelik Malzemeyle Yapılmış Stadyum Tribün Çatısının Taşıyıcı Sisteme Bağlı Maliyet Karşılaştırılmasının Yapılması

Çelik Malzemeyle Yapılmış Stadyum Tribün Çatısının Taşıyıcı Sisteme Bağlı Maliyet Karşılaştırılmasının Yapılması Çelik Malzemeyle Yapılmış Stadyum Tribün Çatısının Taşıyıcı Sisteme Bağlı Maliyet Karşılaştırılmasının Yapılması Celalettin Kozanoğlu 1, Recep SUK 2* 1 Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü

YAPAN: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: 6500HL-0026 Statik Net50 / K.T.Ü. İnşaat Mühendisliği Bölümü PERFORMANS ANALİZİ 1 PERFORMANS ANALİZİ ÖN BİLGİLERİ VE ÖZETLERİ 1 MEVCUT KİRİŞ BİLGİLERİ 2 MEVCUT

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

g 1, q Tasarım hatası

g 1, q Tasarım hatası g 1, q Toprak dolgu g 2 c Tasarım hatası d e Montaj hatası 1.2 m 3.8 m 1 m 15 m 12 m 12 m Şekilde görülen betonarme karayolu köprüsünde tasarım ve montaj hataları nedeni ile c, d ve e kesitlerinde (c,d

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI

DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI ADİL ALTUNDAL Nisan 2008 2.1 KAPSAM: DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI Deprem bölgelerinde yapılacak Betonarme binalar ve bina türü yapıların Depreme dayanıklı olarak hesaplanmasında esas

Detaylı