Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç E R Ç E V E L E R. L y2. L y1"

Transkript

1 ADİL ALTUDAL Mart 2011 Ç E R Ç E V E L E R Betonarme yapıların özelliklerinden bir tanesi de monolitik olmasıdır. Bu özellik sayesinde, kirişlerin birleştiği kolonlarla birleşme noktaları olan düğüm noktalarının yekpare olduğu kabul edilebilir. Kirişler ve kolonlar düğüm noktalarında birlikte çalışırlar. Aralarında kuvvet aktarımı söz konusu olur. Bir düğüm noktasının monolitik olması, düğüm noktasına gelen momentin, o düğüm noktasında birleşen kolon ve kirişler tarafından, rijitlikleri oranında paylaşılması sonucunu doğurur. Yukarda yapılan kabul sonucunda kolonlara birleşen kirişlerin oluşturduğu bir yapının her iki yönde çerçevelerden meydana geldiği kabul edilebilir. A B C L y2 L y1 Yanda planı verilen bina (y) yönünde 5 tane iki açıklıklı (x) yönünde 3 tane dört açıklıklı çerçeveden meydana gelmiştir. Kolonların yerleştirilme esaslarına ilerde değinilecektir. L x1 L x2 L x3 L x4 (11) (22) (33) (44) (55) Çerçeveleri (AA) (BB) (CC) Çerçeveleri L y1 L y2 L x1 L x2 L x3 L x4 Yapıya gelen yüklerin tamamı yukarda verilen çerçeveler ile taşınacaktır. Bu yükler düşey ve yatay yükler olarak ikiye ayrılabilir. Düşey yükler: Kolon kiriş duvar ve döşemelerden meydana gelen yüklerdir. Yatay yükler: Yapıya yatay yönde etkiyen veya bu şekilde etkidiği varsayılan yatay yüklerdir. Bunlar ise Deprem ve Rüzgâr yükleridir.

2 54 A) ÇERÇEVELERİ DÜŞEY YÜKLERE GÖRE HESABI Çerçeve kirişlerinin tasarımındaki kurallar; TS500 de ve Deprem yönetmeliğinde sürekli kirişler ve Çerçeve Kirişleri için verilmiştir. Döşemelerden kirişlere yük nakli, duvar yükleri, kiriş kendi ağırlığı gibi ağılıkların hesabında herhangi bir değişiklik yoktur. Kirişlere, kendi ağırlığına ilave olarak bulunduğu kattaki döşemelerden sabit ve hareketli yüklerin geldiği, duvar yükü olarak ise bir üst katın duvar yükünün geleceği aşikârdır. Bu şekilde bulunan kiriş yükleri kolonlara aktarılacak oradan da zemine intikal edecektir. Yük hesabında, çatı katı kirişleri için kiriş kendi ağırlığına ilave olarak döşemelerden gelen yükler alınmalıdır. Çatı ağırlığı ve kar ağırlığı döşeme yükünün içerisinde alınır. Ara kat kirişleri için ise kiriş kendi ağırlığı ve döşemelerden gelen yüklere ilave olarak o kirişin üzerinde bulunan duvar ağırlığı sıvası ile birlikte alınmalıdır. STATİK HESAP: h 3 h 2 h 1 Şekildeki iki açıklıklı üç katlı bir çerçevenin hesabını yapmak için elverişsiz yüklemeler yapıp çerçevenin tamamını bir defada çözmek gerekir. Ancak bunun yapılması biraz karmaşık olabilir. Bunun için üç katlı bir çerçevenin hesabında kolonlar alt ve üst uçlarından kesilerek üç tane çerçeve kirişi elde edilir. Her katın üst ve alt kolonlara ankastre olarak bağlandığı kabul edilecektir. Her çerçeve kirişi için elverişsiz yüklemeler yapılarak oluşacak kesit tesirlerinin maksimumları bulunur. h 3 h 2 h 3 h 2 h 1 3.kat çerçeve kirişi 2.kat çerçeve kirişi 1.kat çerçeve kirişi Çerçeve kirişlerinin statik hesabında elverişsiz yüklemeler ve tablalı kirişlerin atalet momenti, sürekli kirişlerde olduğu gibidir. Cross çözümü yaparak çerçeve kiriş ve kolonlarında oluşan momentleri bulabilmek için kolon boyutları ve kolonun yerleştirme şeklinin bilinmesi gereklidir. Düğüm noktalarında birleşen kolonların atalet momenti hesabında ( I = b * h 3 / 12 ) çerçeve açıklığı doğrultusundaki kenarın (h) olarak alınacağı da unutulmamalıdır.

3 55 KOLO BOYUT YAKLAŞIK HESABI: Statik hesaba başlayabilmek için kolon boyutlarının da bilinmesi gerekir. Kolon boyutlarının tahkiki ve donatısının kesin hesabı; çerçevelerin düşey ve yatay yüklere göre hesabı yapıldıktan sonra kolona tesir eden en elverişsiz kesit tesirlerine göre yapılacak olan bileşik eğilme sonucunda olacaktır. Ancak ilk aşamada çerçevelerin statik hesaplarına başlayabilmek için kolon boyutlarının yaklaşık hesabı aşağıdaki gibi yapılabilir Her bir kolon, planda taralı olarak gösterilen etkili alandaki döşeme ve kiriş yüklerini, planda gösterilen duvar ve kolon yüklerini taşıyacaktır. Hesaba başlarken kolonun köşe, kenar veya orta kolon olup olmadığına göre ilk boyut verilir. Verilen boyutun yeterli olup olmadığının hesabı için kolonların alt uçlarındaki yükleri bulunmalıdır. Çatı Katı Kolon Boyut Tahmini Hesabı: En üst kattaki kolonun alt başlıktaki 3 yükü alttaki üç değerin toplanmasıyla bulunur. Binada x ve y yönlerindeki kirişlerin aynı boyutlu olduğu kabul edilmiştir. Kolonun kendi ağırlığı; a.b (hh f ). γ b.a Kirişlerin gövde ağırlığından gelen yük; l kiriş. g sıvalı gövde Etkili alandaki döşeme ağırlığı; A i. g çatı Çatıda saçak olması halinde etkili alana ilave edilmelidir. g çatı içerisinde döşeme zati, sıva, çatı ve kar yükleri vardır. Bulunan karakteristik kolon yükü dizayn yüküne çevrildikten sonra; Deprem Bölgelerinde ormal Bölgelerde d 0,5*f ck *A c d 0,6*f ck *A c İfadeleri kullanılarak ilk seçilen boyutun yeterli olup olmadığı araştırılır. Kolonların ilk boyutları hesaplanırken oldukça cömert davranılmalıdır. Bu şekilde çatı katının tüm kolonlarının ilk boyut tahmini hesabı yapıldıktan sonra bir alt kolonlarının boyut tahmini hesabına geçilir.

4 56 ormal Kat Kolon boyut hesabı: 3 kolonunun altındaki 2 kolonunun alt kesitindeki yükün hesabında üst kattaki 3 kolonunun yüküne ilave olarak, kolonun kendi ağırlığı, kiriş gövdenin ve üst kattaki duvarın ağırlığı ile döşemelerden gelen ağırlıklar alınmalıdır. Üst kattan gelen kolon yükü dizayn olarak alınabilir; 3d Kolonun kendi ağırlığı dizayn olarak ; a.b (hh f ). γ b.a. 1,4 Kirişlerin gövde ve duvar ağırlığından gelen dizayn yük; l kiriş. g sıvalı (gövde +duvar ).1,4 Etkili alandaki dizayn döşeme ağırlığı; A i. q d Bu şekilde bulunan 2 yükü ile yukarıda verilen formüller yardımıyla seçilen kolon boyutunun yeterli olup olmadığı araştırılacaktır.2. kattaki tüm kolonların boyut tahmini hesabı yapıldıktan sonra bir alt kat kolonlarına geçilecektir. Zemin kattaki kolonlara bir üst katın duvarlarından yükler geldiği, zemin katın duvarlarının ise temel kirişlerine yüklerini aktardığı unutulmamalıdır. KOLO YÖLERİİ BELİRLEMESİ: Kolon kesitlerinin yönlerine karar vermek yapının depreme karşı davranışı yönünden çok önemlidir. Bu konuda yapının mimarisi önemli rol oynamakla beraber yapının konumu da rol oynamaktadır. Bu konuda iki ayrı yöntem vardır. a) Yaklaşık yöntem: Bina planda kare şeklinde ise kolonların da kare olmasında bir sakınca yoktur. Kare binaya eşit sayıda farklı yönde kolonlar da uygulanabilir. Ancak bina planda dikdörtgen ise, Yapının konumundan dolayı (x) yönündeki mukavemeti, (y) yönündeki mukavemetinden daha fazla olması durumunda, kolonların yardımıyla yapının (y) yönünde mukavemetini artırmak gerekir. Bunun için yapının (y) yönünde, y yönündeki mukavemeti daha fazla olan kolonlar konulmalıdır. Herhangi bir çerçevede bütün kolonların aynı yönde düzenlenmesi de uygun değildir b) Kesin Yöntem: Çerçevelerdeki kolonların yönlerinin kesin olarak düzenlenmesinde binanın her iki yönündeki periyotları birbirine eşit veya yakın alınmalıdır Yönetmeliğinde Periyot hesabı için iki ayrı yol verilmişti:

5 57 a) T 1 =T 1A = C t *(H ) 3/4 Kısa yolda binanı periyodu, sadece bina yapım şekline bağlı olan C t katsayısına (0,07 0,05) ve binanın toplam yüksekliğine (H ) bağlıdır. Bu yönteme göre taşıyıcı sistemi yükseklikleri aynı olan aşağıdaki binaların her iki yöndeki periyotları aynı alınmaktadır. Kolayca görülebileceği gibi kolonların kare olması halinde ilk binanın iki yöndeki periyodunun aynı olmasına rağmen, ikinci binada (y) yünündeki periyodun (x) yönündeki periyottan daha fazla olacağı açıktır. Bu periyot hesabında kolonların boyutları ve yerleşim şeklinin de herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. b) İkinci ifadede ise binanın herhangi bir yöndeki periyodu, binanın o yöndeki yer değiştirmesine bağlıdır. Planı ve kolon yerleştirilmeleri yandaki gibi olan binanın yatay yük altında x yönündeki yer değiştirmesinin (d x ), y yönündeki yer değiştirmesinden (d y ) den daha az olacağı açıktır. Buna bağlı olarak T 1x ve T 1y periyotları da birbirinden farklı olacaktır. Kolon yönlerinin yerleştirilmesinde binanın her iki yönündeki periyotlarının birbirine eşit veya yakın olmalı, aynı zamanda da zemin hakim periyotundan da uzak olmasına dikkat edilmelidir. T1 2 m i i d 2 i F d i 1998 yönetmeliğinde verilen yaklaşık yöntem, 2007 TDY de iptal edilmiş, periyotların T 1x ve T 1y olarak hesaplanması zorunlu hale getirilmiştir. Depreme Dayanıklı Binaların Hesap kuralları bölümünde binanın 1. doğal titreşim periyodu hesabı ele alınacaktır.

6 58 B) ÇERÇEVELERİ YATAY YÜKLERE GÖRE HESABI Yapılara yatay yük olarak deprem ve rüzgâr yükünün tesir ettiği kabul edilir. Önce deprem ve rüzgar tesirinden dolayı yapıya tesir eden yatay kuvvetlerin nasıl hesaplandığı izah edilecek sonra yatay kuvvetlerin bilinmesi halinde bu kuvvetlerden dolayı kolon ve kirişlere gelen tesirlerin hesabı anlatılacaktır. B1) DEPREM KUVVETLERİİ ALIMASI Bina ağırlığının belirli bir yüzdesinin (V t ), taban kesme kuvveti olarak temel seviyesinde ve yatay olarak binaya tesir ettiği kabul edilecektir. Binanın x ve y yönlerindeki periyotlarının farklı olması halinde bu yönlerde binaya taban seviyesinde tesir eden taban kesme kuvvetleri de V tx ve V ty olarak farklı olacaktır. Dinamikten bilinen F=m*a (Kuvvet=Kütle*İvme) ifadesinden gidilerek Taban kesme kuvveti olan V t aşağıdaki gibi bulunacaktır. F = m * a Kuvvet = Kütle * İvme W * A( T ) Vt (Taban Kesme Kuvveti= Bina Ağırlığı*Spektral ivme/azaltma katsayısı) Ra * ( T) Taban kesme kuvvetinin hesabı ilerde detaylı olarak ele alınacaktır. Bu kuvvetin, binanın tüm kolon ve kirişleri tarafından karşılanması gerekmektedir. Burada üç farklı kabul yapılabilir. a) Binaya gelen taban kesme kuvveti, tüm binanın ağırlığından gidilerek hesaplanır. Daha sonra her kat hizasında tesir eden kat kesme kuvvetleri bulunur. Kat kesme kuvvetleri diyagramı çizilir. Her kattaki kesme kuvvetinin o kattaki tüm kolonlar tarafından karşılanması esasına göre hesaba devam edilecektir. Yapılması gereken hesap şekli budur. b) Binaya gelen taban kesme kuvveti, tüm binanın ağırlığından gidilerek hesaplandıktan sonra bu kuvvet, binayı oluşturan çerçevelere, bu çerçevelerin rijitlikleri oranında dağıtılır. Bu şekilde her çerçeveye tesir eden Taban kesme kuvveti bulunmuş olur. Daha sonra çerçevenin kat kesme kuvvetleri hesaplanır, kat kesme kuvvetleri diyagramı çizilir. Her kattaki kesme kuvvetini o kattaki kolonların alacağı düşünülerek hesaba devam edilir. Bir öncesi ile aynı sonuçları verecektir. c) Bina her doğrultuda birkaç çerçeveden oluşmaktadır. Her çerçevenin ağırlığı hesaplandıktan sonra bu ağırlığa bağlı olarak çerçeveye tesir eden taban kesme kuvveti bulunur. Çerçevenin kat kesme kuvvetleri, kat kesme kuvvetleri diyagramı bulunur. Her kattaki kesme kuvvetinin o kattaki çerçeve kolonları tarafından karşılanacağı düşünülerek hesaba devam edilir. Çerçevelere gelen taban kesme kuvvetleri sadece çerçevenin ağırlığından gidilerek bulunmaktadır. Çerçeve rijitlikleri ihmal edildiğinden sonuçlar tam doğru olarak bulunamaz.

7 59 Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin (F i ) Belirlenmesi; W: Binanın toplam ağırlığı F +F 3 W 3 W i : (i) katının toplam ağırlığı F i : (i) katına döşeme hizasında tesir eden yatay kuvvet F 2 W 2 h 3 h i : (i) katının temelden olan yüksekliği F 1 W 1 h 2 V t : Taban kesme kuvveti h 1 F : Ek Eşdeğer deprem Yükü V t Binanın tepe noktasındaki kat hizasındaki kuvvete ek olarak Ek eşdeğer deprem yükünün değeri aşağıdaki gibi bulunacaktır. F = 0,0075**V t : Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı olarak alınacaktır. V t : Taban kesme kuvvetidir. Bina katlarına etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplamı aşağıdaki gibi bulunacaktır. V t = F + Fi Toplam eşdeğer deprem yükünün F dışında geri kalan kısmı. Kat dahil olmak üzere bina katlarına aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. i 1 F i = (V t F )*( W i * h i / i 1 Wi* hi ) F + F 4 F 3 F 2 F 1 V t =50t W 4 =100 t W 3 =100 t W 2 =100 t W 1 =150 t h=3m h=3m h=3m h=4m W 4 * h 4 =100*13 =1300 tm W 3 * h 3 =100*10 =1000 tm W 2 * h 2 =100*7 = 700 tm W 1 * h 1 =150*4 = 600 tm W i * hi = 3600 tm

8 60 F =0,0075*4*50=1,5t F 4 = (50 1,5 )*( 1300 / 3600)= 17,52 t F + F 4 =1,5+17,52=19,02t F 3 = (50 1,5 )*( 1000 / 3600)= 13,47t F 2 = (50 1,5 )*( 700 / 3600)= 9,43t F 1 = (50 1,5 )*( 600 / 3600)= 8,08t i Kat Kesme Kuvvetleri Diyagramı 4 =19,02 t 3 =32,49 t 2 =41,92 t 1 =50 t (Kontrol; 19,02+13,47+9,43+8,08=50,00 t. Eşdeğer deprem yüklerinin toplamı, taban kesme kuvvetini vermektedir.) 2007 TDY de i değerleri terine V i değerleri kullanılmaktadır. B2) RÜZGÂR KUVVETLERİİ ALIMASI Rüzgâr yükü hesap değeri Kasım 1997 tarihli TS498 de şu şekilde verilmiştir: Rüzgâr yükü binaya her yönde en büyük değerinde tesir eder. Rüzgâr doğrultusu genellikle yatay kabul edilir. RÜZGÂR YÜKÜ HESAP DEĞERİ (W) Rüzgâr yükünün hesabı yapının geometrisine bağlıdır. Basınç emme ve sürtünme etkileri birleştirilerek dikkate alınacaktır. Bir yapının bütününe tesir eden rüzgâr yükünün bileşkesi W= C f * q * A (k, kg, ton ) ifadesiyle bulunan tekil yüktür. W C f : Aerodinamik yük katsayısı (birimsiz) q: Emme hızı (hız basıncı) k/m 2, kg/m 2 A: Etkilenen yüzey alanı (m 2 ) RÜZGÂR BASICI (w): Yapı üst yüzeyine tesir eden rüzgâr basıncı aşağıdaki gibi hesaplanır: w = C p *q (k/m 2, kg/m 2 ) (1,2sin 0,4) 0,4 C p : Emme katsayısı, dikkate alınan yüzey için rüzgâr esiş yönüne bağlı olarak belirlenir. Şekil katsayısıdır. Birimsizdir. q = Rüzgar basıncı (k/m 2, kg/m 2 ) q = V 2 / 16 V =... m/sn rüzgar hızıdır. +0,8 0,4 Rüzgâr yönü C p katsayılarının alınış şekli Basınç + Emme

9 61 Yüksekliğe Bağlı olarak Rüzgâr Hızı ve Emme Basıncı Yapının zeminden yüksekliği (m) Rüzgar Hızı V (m/sn) > Emme (Hız Basıncı) q kg/m 2 Yapıya tesir eden rüzgâr basıncı birbirine dik iki doğrultuda ve ayrı ayrı tesir ettiği kabul edilecektir. A Çerçevesi B C w (t/m 2 ) L 2 w*l 2 (t/m) 22 Çerçevesi R 3 h 3 Döşeme hizalarına tesir eden yatay rüzgâr yükleri R 2 R 3 = w*l 2 * h 3 /2 (t) h 2 R 2 = w*l 2 *( h 3 +h 2 )/2 (t) R 1 R 1 = w*l 2 * (h 2 +h 1 )/2 (t) h 1 Olarak bulunur.

10 62 B3) YATAY KUVVETE GÖRE STATİK HESAP 1) Kat Kesme Kuvvetlerinin Bulunması: Her katta döşeme hizasında, o katın üstündeki katlardaki döşeme hizalarına etkiyen kat kesme kuvvetlerinin toplamının etkidiği varsayılacaktır. F 3 F F 1 i = F i (i) katına ait kat kesme kuvveti,(i) katının üstündeki katlardaki kat kesme kuvvetleri toplamına eşit olacaktır. V t 3 =F 3 2 =F 3 +F 2 1 =F 3 +F 2 + F 1 1 2) Kolon Kesme Kuvvetlerinin Bulunması: Herhangi bir kattaki kolonlardaki kesme kuvvetlerinin toplamı, o katın kat kesme kuvvetine eşit olacaktır. 3. Kattaki kolon kesme kuvvetlerinin toplamı, bu kattaki kat kesme kuvvetine eşittir. F 3 3 F 2 F 1 2 H 31 H 32 H 33 3 = H 31 + H 32 + H 33 1 V t 2. Kattaki kolon kesme kuvvetleri toplamı bu kattaki kat kesme kuvvetine eşit olmalıdır. F 3 3 F 2 F 1 2 H 21 H 22 H = H 21 + H 22 + H 23 V t Benzer şekilde 1. Kat kolonlarının kolon kesme kuvvetleri toplamıda bulunabilir.

11 63 Her kattaki kat kesme kuvveti,o kattaki kolonlara, bu kolonların çerçeve içindeki rijitlikleri (D) ile orantılı olarak dağıtılır. Bundan dolayı bu metoda D Metodu veya MUTO metodu denilmektedir. H 31 H 32 H 33 D 31 D 32 D 33 3 H ij = i (D ij / D ij ) H 21 H D 22 H 21 D D 23 2 H 21 = 2 D 21 D 21 + D 22 + D 23 H 11 D H D H D 13 1 D ij = a*k c ( k c ) Kolonun salt rijitliği k c = I c / h I c = b*h 3 /12 a, kolonun sistem içindeki kirişlerle bağlanma durumuna göre aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Kolona üst katta bağlanan kirişlerin rijitlikleri k 1,k 2, alt katta bağlanan kirişlerin rijitlikleri k 3,k 4 ve kolonun salt rijitliği de k c olduğuna göre kolonun (D) rijitliği : k 1 k 2 k 3 k 4 k c _ k = (k 1 +k 2 +k 3 +k 4 ) / 2*kc a = k / (2 + k ) D = a * k c k 1 k 2 k c _ k = (k 1 +k 2 ) / kc a = (k+0,5)/ (2 +k ) D = a * k c k 1 k 2 k c _ k = (k 1 +k 2 ) / kc a = (0,5*k)/ (1 +2*k ) D = a * k c Kat yüksekliğinin üniform olması halinde yukardaki değerler verilmiştir.aynı katta farklı yüksekliklerin bulunması halinde tablolardan a ve D değerleri alınabilir.

12 64 3) Kolon Alt ve üst momentlerinin bulunması: H ij h i hi H ij + (1 y ij )*h i M üst y ij *h i M alt Kolon kesme kuvvetleri, kolonlara moment sıfır noktalarında tesir eder. Moment sıfır noktasının kolon alt ucundan itibaren mesafesi (y ij *h i ), üst ucundan itibaren ise (1 y ij )*h i dir. Bu durumda kolonun alt ve üst başlıklarında meydana gelen momentler şu şekilde bulunabilir. M alt = H ij * (y ij *h i ) M üst = H ij * (1 y ij )*h i Kat yüksekliği olarak büyük kiriş altındaki serbest kat yüksekliğin alınmasının daha doğru olacağı görülmektedir. Bu durumda kolon uç momentleri bir miktar azalmaktadır. Ancak yönetmeliklerde bu konuda net bir hüküm bulunmamaktadır.burada daha emniyetli olması açısından h i olarak tam kat yüksekliği alınacaktır. Burada bilinmeyen, y ij olarak tarif edilen moment sıfır noktasının yerini veren ifadedir. y ij = y 0,ij + y 1,ij + y 2,ij + y 3,ij y 0 : Kolonun ( k ) ile gösterilen rijitliğine, kolonun bulunduğu katın yerine ve binanın kat adedine bağlı olarak tablolarda verilmiştir. y 1 : Düzeltme terimi, kolonun bağlandığı üst ve alt kat kirişlerinin rijitliğine ve kolonun rijitliğine bağlı olarak tabloda verilmiştir. k 1 k 2 k c k 3 k 4 1 = (k 1 + k 2 ) / (k 3 + k 4 ) genelde için tablodan y 1 alınır. En alt kat için y 1 = 0 1 =1 için y 1 = ise 1/ 1 için bulunan değer negatif olarak alınır. 25/50 25/50 1 =1 y 1 =0 25/ y 1 =pozitif 60/ / 1 için y 1 = negatif y 1 =0 1 ; Üst kat rijitlik toplamının alt kat jijitlik toplamına oranıdır.

13 65 y 2,y 3 : Düzeltme terimleri, kolonun bağlandığı üst ve alt kat kolonlarının kat kolonundan farklı yükseklikte olması durumuna bağlı olarak tabloda verilmiştir. h üst en üst kat için y 2 =0 h 2. kat kolonu için y 2 ve y 3 değerleri 2 = (h üst ) / (h) y 2 =... 3 = (h alt ) / (h) y 3 =... h alt en alt kat için y 3 =0 3m 4m 5m y 2 =0 3 = 4 / 3 y 3 = 2 = 3 / 4 y 2 = 3 = 5 / 4 y 3 = 2 = 4 / 5 y 2 = y 3 =0 4) Kiriş Uç Momentlerinin Bulunması: Düğüm noktalarına kolonlardan gelen momentler kirişlere rijitlikleri oranında dağıtılır. Kiriş rijitliklerinin k 1 ve k 2 olması halinde kiriş uç momentleri aşağıdaki gibi bulunur. Çatı Katı Kirişleri: k 1 k 2 M 01 M 1 M 2 M üst, ij M üst,ij M üst, ij M üst, ij M üst, ij M 01 = M üst, ij M 1 = M üst, ij k 1 /( k 1 + k 2 ) M 2 = M üst, ij k 2 /( k 1 + k 2 ) M 01 M 2 M M 20 M 20 = M üst, ij

14 66 Ara katlarda benzer işlem yapılacaktır. Yalnız kiriş düğüm noktalarına, üst kolonun alt momenti ile alt kolonun üst momenti toplanarak yazılmalıdır M alt, ij M alt, ij M alt, ij M üst, ij M üst, ij M üst, ij M 0ij M 1ij M 2ij M 1 M 20 k 1 k M 01 M2 M 01 = M 0ij M 1 = M 1ij k 1 /( k 1 + k 2 ) M 2 = M 1ij k 2 /( k 1 + k 2 ) M 01 M 1ij M 1 M 2 M 20 = M 2ij M 0ij 5) Kiriş kesme kuvvetlerinin bulunması: Kirişlerin iki ucunda meydana gelen uç momentlerinden dolayı kiriş kesme kuvvetlerinin hesabıdır. M B M A M B M A + T A T B L L T A T B T A = T B = (M A + M B ) / L L

15 67 6) Kolon normal kuvvetlerinin bulunması: Kolona sol ve sağdan bağlanan kirişlerden ve bir üst kolondan gelen yüklerin tamamıdır. Çatı katında kolon normal kuvvetleri aşağıdaki gibi bulunur. Kesme kuvvet diyagramı negatif olduğundan aşağıda ters yönlü olarak konulmuştur. ormal kuvvetler basınçta pozitif alınmıştır. T sağ T sağ T sol T sol +T sağ = 0 T sağ +T sol = 0 T sol = 0 = T sağ = + T sağ T sol = +T sol ormal kat kolonlarında ise üst kattan gelen normal kuvvet de ilave edilmelidir. üst üst üst T sağ T sağ T sol T sol +T sağ üst = 0 T sağ +T sol üst = 0 T sol üst = 0 = üst T sağ = üst + T sağ T sol = üst +T sol Deprem Kuvvetlerinin Yön Değiştirmesi: Yukarıdaki hesapların hepsi deprem kuvvetinin soldan sağa doğru tesir etmesi durumuna göre çıkarılmıştır. Deprem kuvvetinin yön değiştirmesi durumunda kat kesme kuvvetleri ve kolon kesme kuvvetleri yön değiştirecek ve buna bağlı olarak kolon uç momentleri, kiriş uç momentleri, kiriş kesme kuvvetleri ve kolon normal kuvvetleri işaret değiştirecektir. Bu sebepten dolayı binalara deprem kuvvetinin bir yönden gelmesi için hesap yapılacak fakat depremden gelen kesit tesirleri ile düşey yük kesit tesirlerinin süperpozesinde, depremden dolayı oluşan kesit tesirlerinin tamamının işaret değiştireceği göz önüne alınacaktır.

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir.

Çatı katında tüm çevrede 1m saçak olduğu kabul edilebilir. Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

BETONARME BİNA TASARIMI

BETONARME BİNA TASARIMI BETONARME BİNA TASARIMI (ZEMİN KAT ve 1. KAT DÖŞEMELERİN HESABI) BETONARME BİNA TASARIMI Sayfa No: 1 ZEMİN KAT TAVANI (DİŞLİ DÖŞEME): X1, X2, ile verilen ölçüleri belirleyebilmek için önce 1. kat tavanı

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI T.C SAKARYA ÜİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ TASARIMI DAIŞMA: Prof. Adil Altundal KOU: Çok katlı betonarme bir yapının her iki yönde deprem hesabı yapılarak kolon

Detaylı

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ

ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ. İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ ANTAKYA MÜZE OTEL TAŞIYICI SİSTEM PROJESİ İnş.Yük.Müh. Bülent DEVECİ Proje Künyesi : Yatırımcı Mimari Proje Müellifi Statik Proje Müellifi Çelik İmalat Yüklenicisi : Asfuroğlu Otelcilik : Emre Arolat Mimarlık

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler:

Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapı Sistemlerinde Elverişsiz Yüklemeler: Yapılara etkiyen yükler ile ilgili çeşitli sınıflama tipleri vardır. Bu sınıflamalarda biri de yapı yükleri ve ilave yükler olarak yapılan sınıflamadır. Bu sınıflama;

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz.

Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden erişebilirsiniz. Kitap Adı : Betonarme Çözümlü Örnekler Yazarı : Murat BİKÇE (Öğretim Üyesi) Baskı Yılı : 2010 Sayfa Sayısı : 256 Kitabın satışı yapılmamaktadır. Betonarme Çözümlü Örnekler adlı kitaba üniversite kütüphanesinden

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ

ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ ÇOK KATLI BETONARME YAPILARIN DİNAMİK ANALİZİ Adnan KARADUMAN (*), M.Sami DÖNDÜREN (**) ÖZET Bu çalışmada T şeklinde, L şeklinde ve kare şeklinde geometriye sahip bina modellerinin deprem davranışlarının

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232. Döşemeler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Döşemeler 2015 Betonarme Döşemeler Giriş / Betonarme Döşemeler Kirişli plak döşemeler Dişli (nervürlü)

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI

İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI İSTANBUL - SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI ÇELİK YAPISI Necati ÇELTİKÇİ (*) 1983 yılında, İstanbul un Anadolu yakasında, gelişmiş teknolojiye sahip, bilgisayar ve havacılık tesisilerinin

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ

KİRİŞ YÜKLERİ HESABI GİRİŞ KİRİŞ YÜKLERİ HESABI 1 GİRİŞ Betonarme elemanlar üzerlerine gelen yükleri emniyetli bir şekilde diğer elemanlara veya zemine aktarmak için tasarlanırlar. Tasarımda boyutlandırma ve donatılandırma hesapları

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri

Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri 2016-2017 Betonarme Bina Tasarımı Dersi Yapı Özellikleri Adı Soyadı Öğrenci No: L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar Dişli Döşeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 0,2,4,6 C30/

Detaylı

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI

İNŞ 320- Betonarme 2 Ders Notları / Prof Dr. Cengiz DÜNDAR Arş. Gör. Duygu BAŞLI a) Denge Burulması: Yapı sistemi veya elemanında dengeyi sağlayabilmek için burulma momentine gereksinme varsa, burulma denge burulmasıdır. Sözü edilen gereksinme, elastik aşamada değil taşıma gücü aşamasındaki

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ BÖLÜM II D ÖRNEK 1 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 İKİ KATLI YIĞMA OKUL BİNASININ DEĞERLENDİRMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 1.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.1/

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

Temel sistemi seçimi;

Temel sistemi seçimi; 1 2 Temel sistemi seçimi; Tekil temellerden ve tek yönlü sürekli temellerden olabildiğince uzak durulmalıdır. Zorunlu hallerde ise tekil temellerde her iki doğrultuda rijit ve aktif bağ kirişleri kullanılmalıdır.

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 2 Ezgi SEVİM, 2 Begüm ŞEBER 1 Yardımcı Doçent,

Detaylı

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings *

BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * BİNALARIN BİRİNCİ DOĞAL TİTREŞİM PERİYODUNUN YAKLAŞIK OLARAK BELİRLENMESİ* Approximate Determinatıon Of First Natural Vibratıon Period Of Buildings * Salih İNCETAŞ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh.Anabilim

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI

DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Deprem Düzeyleri ve Tasarım Depremi Bina Taşıyıcı Sistemine İlişkin Genel İlkeler 3. Hafta Yrd. Doç. Dr. Alper CUMHUR Kaynak: Sakarya Üniversitesi / İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı

Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Çok Katlı Perdeli ve Tünel Kalıp Binaların Modellenmesi ve Tasarımı Mustafa Tümer Tan İçerik 2 Perde Modellemesi, Boşluklu Perdeler Döşeme Yükleri ve Eğilme Hesabı Mantar bandı kirişler Kurulan modelin

Detaylı

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN

YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN YAPI STATİĞİ II (Hiperstatik Sistemler) Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAÇIN Yapı Sistemleri: İzostatik (Statikçe Belirli) Sistemler : Bir sistemin tüm kesit tesirlerini (iç kuvvetlerini) ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun Dolu Gövdeli Kirişler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof Dr Görün Arun 072 ÇELİK YAPILAR Kirişler, Çerçeve Dolu gövdeli kirişler: Hadde mamulü profiller Levhalı yapma en-kesitler Profil ve levhalarla oluşturulmuş

Detaylı

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun

TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun . Döşemeler TAŞIYICI SİSTEM TASARIMI 1 Prof. Dr. Görün Arun 07.3 ÇELİK YAPILAR Döşeme, Stabilite Kiriş ve kolonların düktilitesi tümüyle yada kısmi basınç etkisi altındaki elemanlarının genişlik/kalınlık

Detaylı

BETONARME - II. Onur ONAT

BETONARME - II. Onur ONAT BETONARME - II Onur ONAT Konu Başlıkları Betonarme döşemelerin davranışları, özellikleri ve çeşitleri Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler Bir doğrultuda çalışan kirişli döşemeler-uygulama İki doğrultuda

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler

Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler Statik ve Mukavemet Kesit Tesirleri Tekil Kuvvetler B ÖĞR.GÖR.GÜLTEKİN BÜYÜKŞENGÜR Çevre Mühendisliği Mukavemet Şekil Değiştirebilen Cisimler Mekaniği Kesit Tesiri ve İşaret Kabulleri Kesit Tesiri Diyagramları

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi

İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi İstanbul teknik Üniversitesi Rektörlüğü Yapı ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Arı Yolu, No:1 Maslak-İstanbul DIŞ CEPHE ISI YALITIMININ BİNA DEPREM GÜVENLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Teknik Rapor Hazırlayan

Detaylı

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri

29. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri 9. Düzlem çerçeve örnek çözümleri Örnek 9.: NPI00 profili ile imal edilecek olan sağdaki düzlem çerçeveni normal, kesme ve moment diyagramları çizilecektir. Yapı çeliği

Detaylı

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU

UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI BETONARME STATİK HESAP RAPORU UBET72 DM BETON KÖŞK YAPISI HAZIRLAYAN : İSMAİL ENGİN KONTROL EDDEN : GÜNER İNCİ TARİH : 21.3.215 Sayfa / Page 2 / 4 REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No. Tarih Tanım / YayınNedeni Onay Sunan Kontrol Onay RevizyonDetayBilgileri

Detaylı

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır.

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. DEPREM HESAPLARI Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. Söz konusu deprem doğrultusunda, binanın tabanına (binanın tümüne) etkiyen

Detaylı

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi N. MERT/APJES III-I (015) 48-55 Perdeli-Çerçeveli Taşıyıcı Sistemli Binalarda Taşıyıcı Sistem Seçiminin Yapı Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 1 Hüseyin KASAP, * 1 Necati MERT, 1 Ezgi SEVİM, 1

Detaylı

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II

YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II YAPILARDA HASAR TESPĐTĐ-II VII.Bölüm BETONARME YAPILARDA HASAR Konular 7.2. KĐRĐŞ 7.3. PERDE 7.4. DÖŞEME KĐRĐŞLERDE HASAR Betonarme kirişlerde düşey yüklerden dolayı en çok görülen hasar şekli açıklıkta

Detaylı

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd

(z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim fonksiyonu p pd BÖLÜM 6 TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.0. SİMGELER A o C h C v H I i K as K ad K at K ps K pd K pt P ad P pd = Bölüm 2 de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı = Toprak

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu

idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu idecad Statik Programın 2007 Deprem Yönetmeliğine Uyumluluğu Bu bölümde bulunan bilgiler Yönetmelik ile birlikte kullanıldığı zaman anlaşılır olmaktadır. Ayrıca idecad Statik çıktıları ile incelenmesi

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Ltd. Şti. Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME NERVÜRLÜ İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 10 [m] Nervür Üst Genişliği N1 0,5 [m] Nervürün Alt Genişliği

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME)

KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) KAYMA GERİLMESİ (ENİNE KESME) Demir yolu traversleri çok büyük kesme yüklerini taşıyan kiriş olarak davranır. Bu durumda, eğer traversler ahşap malzemedense kesme kuvvetinin en büyük olduğu uçlarından

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

BETONARME BĠNA TASARIMI

BETONARME BĠNA TASARIMI BETONARME BĠNA TASARIMI (ZEMĠN KAT TAVANI DÖġEME HESABI) Adı Soyadı Öğrenci No : L K J I H G F E D C B A A Malzeme Deprem Yerel Zemin Dolgu Duvar DiĢli DöĢeme Dolgu Bölgesi Sınıfı Cinsi Cinsi 7,8,9 C30/

Detaylı

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi

Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi Betonarme Yapıların Davranışının Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile Belirlenmesi * Muharrem Aktaş, Naci Çağlar, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Y A P I E L E M A N L A R I

Y A P I E L E M A N L A R I ADİL ALTUNDAL Ocak 2012 Y A P I E L E M A N L A R I Taşıyıcı Betonarme Yapı Elemanları, betonarme yapıyı meydana getiren, düşey ve yatay yükleri taşıyan elemanlardır. Bunlar hesap sırasına göre Döşemeler,

Detaylı

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz

Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Binaların Deprem Dayanımları Tespiti için Yapısal Analiz Sunan: Taner Aksel www.benkoltd.com Doğru Dinamik Yapısal Analiz için: Güvenilir, akredite edilmiş, gerçek 3 Boyutlu sonlu elemanlar analizi yapabilen

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER

DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER DÖŞEMELERDEN KİRİŞLERE GELEN YÜKLER İki doğrultuda çalışan plak (dikdörtgen) Dört tarafından kirişli plaklar aşırı yüklendiklerinde şekilde görülen kesik çizgiler boyunca kırılırlar. Yeter bir yaklaşıklıkla,

Detaylı

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp

. TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 1 . TAŞIYICI SİSTEMLER Çerçeve Perde-çerçeve (boşluklu perde) Perde (boşluksuz perde) Tüp Iç içe tüp Kafes tüp Modüler tüp 2 Başlıca Taşıyıcı Yapı Elemanları Döşeme, kiriş, kolon, perde, temel 3 Çerçeve

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş ş birleşim ş bölgelerinin kesme güvenliğiğ M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli

Temeller. Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli Temeller Onur ONAT Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tunceli 1 Temel Nedir? Yapısal sistemlerin üzerindeki tüm yükleri, zemine güvenli bir şekilde aktaran yapısal elemanlara

Detaylı

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması

Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Burkulması Önlenmiş Çelik Çaprazlı Sistemler ile Süneklik Düzeyi Yüksek Merkezi Çelik Çaprazlı Sistemlerin Yapısal Maliyet Analizi Karşılaştırması Mehmet Bakır Bozkurt Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x.

BÖLÜM V. KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARME HESABI. a-) 1.Normal katta 2-2 aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin. M x. BÖLÜ V KİRİŞLERİN ve KOLONLARIN BETONARE HESABI a-) 1.Normal katta - aksı çerçevesinin betonarme hesabının yapılması ve çizimlerinin yapılması. Hesap yapılmayan x-x do rultusu için kolon momentleri: gy

Detaylı

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde;

Bu projede Döşemeler eşdeğer kirişe dönüştürülerek BİRO yöntemi ile statik hesap yapılmıştır. Bu yöntemde; 1 DÖŞEME DONATI HESABI Döşeme statik hesabı yapılırken 3 yöntem uygulanabilir. TS 500 Moment Katsayıları tablosu kullanılarak, Döşemeleri eşdeğer kirişe dönüştürerek, Bilgisayar programı kullanarak. Bu

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler

Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Betonarme Çatı Çerçeve ve Kemerler 2015 Betonarme Çatılar Görevi, belirli bir hacmi örtmek olan

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı