Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Veritabanına Giriş. Oğuzhan Ceylan. 19 Eylül 2011"

Transkript

1 Veritabanına Giriş Oğuzhan Ceylan 19 Eylül 2011

2 Outline Veritabanı MYSQL Mysql Sorgu Komutları Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak

3 Veritabanı Veritabanı Verittabanı hangi alanlarda kullanılıyor. Web sitesi uygulamaları Bankacılık. Veriye hızlı ve etkin biçimde ulaşabilme

4 Veritabanı Veritabanı SQL: Structured Query Language FileMaker, Postgresql, Mysql, Oracle DB, Access Biz Mysql kullanacağız. Hızlı, ücretsiz (ticari olmayan kullanım için ) Php, asp

5 MYSQL Mysql Sunucusuna Bağlanmak Bir sunucuda mysql kurulmuş olmalı. Bu sizin çalıştığınız bilgisayar da olabilir, bir başka bilgisayar da. Kullanıcı adı, bağlanılacak bilgisayar adı ve geçişsözcüğü biliniyor olmalı.

6 MYSQL Mysql Sunucusuna Bağlanmak bash> mysql -h host -u user -p Enter password: ******** Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g. Your MySQL connection id is to server version: 5.1 Type help; or \h for help. Type \c to clear the mysql>

7 MYSQL Mysql Sunucusuna Bağlanmak Eğer çalıştığınız bilgisayarda Mysql kurulu ise bu durumda sunucuya bağlanmak için aşağıdaki komut yeterli olacaktır. (Komuttan sonra gene şifremizi gireceğiz.) bash> mysql -u user -p

8 MYSQL Mysql Sunucusundan Ayrılmak Mysql sunucusundan ayrılmak için aşağıdaki komutu çalıştırmak yeterli olacaktır. Unix işletim sisteminde CTRL+D ye basmak da aynı işin görülmesine neden olur. mysql> QUIT

9 Mysql Sorgu Komutları Komutlar Basit bir sorgu komutu aşağıda verilmektedir. Sorgu komutundan sonra ; kullanıldığına dikkat edelim. mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; VERSION() CURRENT_DATE alpha-log row in set (0.01 sec) mysql>

10 Mysql Sorgu Komutları Komutlar Aşağıdaki yazımların hepsi doğrudur. Büyük harf küçük harf duyarlılığı sözkonusu değildir. mysql> SELECT VERSION(), CURRENT_DATE; mysql> select version(), current_date; mysql> SeLeCt version(), current_date;

11 Mysql Sorgu Komutları Komutlar Aşağıdaki komutla Mysql i basit bir hesap makinesi gibi kullanabiliriz. mysql> SELECT SIN(PI()/4), (4+1)*5; SIN(PI()/4) (4+1)* row in set (0.02 sec)

12 Mysql Sorgu Komutları Komutlar Birden fazla komutu da aynı anda çalıştırabiliriz (Aralarında mutlaka ; olmalı) ql> SELECT VERSION(); SELECT NOW(); VERSION() alpha-log row in set (0.00 sec) NOW() :15: row in set (0.00 sec)

13 Mysql Sorgu Komutları Komutlar Komutların mutlaka tek satırda yazılması gerekmez. Mysql komutları çalıştırmak için satır sonunu değil noktalı virgülü arar. mysql> SELECT -> USER() ->, -> CURRENT_DATE; USER() CURRENT_DATE

14 Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanlarını Göstermek Sistemdeki tüm veritabanlarını görüntülemek için, SHOW komutu kullanılır. mysql veritabını kullanıcı hakları ile ilgili bir veritabanıdır. test veritabanı ile kullanıcıların kullanabilecekleri bir vertabanıdır. mysql> SHOW DATABASES; Database mysql test

15 Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanlarını Göstermek Sistemdeki tüm veritabanlarını görüntülemek için, SHOW komutu kullanılır. mysql> SHOW DATABASES; Database mysql test

16 Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanlarına Erişmek Sunucunuzda test veritabanı varsa USE komutu ile erişin. USE da QUIT gibi ; gerektirmez. ki tüm veritabanlarını görüntülemek için, SHOW komutu kullanılır. mysql> USE test Database changed

17 Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanlarına Erişmek Sonraki örnekler için test veritabanını kullanabilirsiniz, ancak genellikle test veritabanına herkesin erişimi vardır ve bu veritabanında yaptıklarınız başka kullanıcılar tarafından silinebilir. Sistem yöneticisi sizin için kullanici1 ismindeki veritabanı ile ilgili tüm hakları versin: mysql> GRANT ALL ON kullanici1.* TO -> your_client_host ;

18 Bir veritabanı yaratmak ve kullanmak Veritabanlarına Erişmek Eğer sistem yöneticisi sizin için kullanici1 isminde bir veritabanı açmışa onu kullanabilirsiniz. Aksi durumda aşağıdaki şkilde kendi veritbanınızı oluşturabilirsiniz. mysql> CREATE DATABASE kullanici1; Veritabanını açtıktan sonra mutlaka ona USE komutu ile erişmelisiniz. mysql> USE kullanici1;

19 Tablo Yaratmak Kendi veritabanınıza eriştikten sonra onun içindeki tabloları görebilirsiniz. Eğer veritabanınız yeni oluşmuşsa elbette herhangi bir tablo bulunmayacaktır. mysql> SHOW TABLES; Empty set (0.00 sec)

20 Veri Tipleri Tablodaki her alan Alan adı Veri tipi Alan adı özelliğine sahiptir Tinyint, Smallint, mediumint, int, bigint float double decimal bit

21 Veri Tipleri Char Varchar Date, Time, Year Datetime, Timestamp Enum, Set

22 Veri Tipleri Alan özellikleri Null or Not null Default Auto increment

23 Tablo Yaratmak Evcil hayvanlarınızın kayıtlarını tutacağınız bir tablo yaratalım. Tabloda, evcil hayvanlarınızın adları, doğum tarihleri, evcil hayvanların sahipleri, doğum tarihleri, ölüm tarihleri, türleri olsun. Veri tipi olarak VARCHAR, DATE ve CHAR kullanacağız. mysql> CREATE TABLE hayvanlar (isim VARCHAR(20), -> sahip VARCHAR(20), tur VARCHAR(20), ->cinsiyet CHAR(1), dogum DATE, olum DATE);

24 Tablo Yaratmak Şimdi tabloları görüntüleyelim. mysql> SHOW TABLES; Tables in kullanici hayvanlar

25 Tablo Yaratmak Tablo özellliklerini görelim: DESCRIBE komutunu sözgelimi tablodaki alan adlarını unuttuğumuzda kullanabiliriz. mysql> DESCRIBE hayvanlar; Field Type Null Key Default Extra isim varchar(20) YES NULL sahip varchar(20) YES NULL tur varchar(20) YES NULL cinsiyet char(1) YES NULL dogum date YES NULL olum date YES NULL

26 Tabloya Veri Girilmesi Tabloya girilecek veriler aşağıdaki gibi olsun: isim sahip tur cinsiyet dogum olum mirnav Oguzhan kedi e lisa Ahmet kopek k messi Ayse kopek e lessie Mithat kopek e cikcik Ugur kus e

27 Tabloya Veri Girilmesi Bu verileri bir çırpıda girmek için bulunduğumuz dizinde veriler.txt isimli bir dosya yaratalım. Verileri satır satır, her alanda bir TAB tuşu kullanarak oluşturalım. Sözegilimi mirnav için aşağıdaki satır kullanılır. Boş bırakılacak alan için NULL simgeleyen \N kullanıldığına dikkat edelim. mirnav Oguzhan kedi e \N

28 Tabloya Veri Girilmesi Dosyayı uygun bir biçimde oluşturduktan sonra mysql de aşağıdaki komut çalıştırılır. mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE /path/veriler.txt -> INTO TABLE hayvanlar;

29 Tabloya Veri Girilmesi Tabloya veri girilmesinin bir başka yolu da doğrudan mysql komut satırını kullanmaktır. mysql> INSERT INTO hayvanlar -> VALUES ( pufidik, Asli, kedi, f, -> ,NULL); Ya da girilecek tüm veriler yukarıda verilen biçimde bir dosyaya yazılır ve mysql -u kullaniciadi -p dosya.txt şeklinde çalıştırılır.

30 Tablodan Veri Çekilmesi Tablodan veri çekmek için SELECT komutu kullanılır. Bir tablodaki tüm veriyi görüntülemek için: mysql> SELECT * from hayvanlar; Yazılabilir bu komut tabloda varolan tüm bilgileri ekrana getirecektir.

31 Tablodan Veri Çekilmesi Tablodan sadece bir veriyi çekmek için. Aşağıdaki komutla Oguzhan ın sahip olduğu hayvanları tablodan çekiyoruz. mysql> SELECT * from hayvanlar WHERE sahip= Oguzhan ;

32 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla Oguzhan ın sahip olduğu hayvanların isimlerini tablodan çekiyoruz. mysql> SELECT isim from hayvanlar WHERE ->sahip= Oguzhan ;

33 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla doğum tarihi den büyük olan verileri ekrana getiriyoruz. mysql> SELECT * from hayvanlar WHERE -> dogum>= ;

34 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm dişi köpeklerin verilerini ekrana getiriyoruz. SELECT * FROM hayvanlar WHERE tur = -> kopek AND cinsiyet = k ;

35 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla erkek kedilerin ya da dişi köpeklerin verilerini ekrana getiriyoruz. mysql> SELECT * FROM hayvanlar WHERE (tur = -> kedi AND cinsiyet = e ) -> OR (tur = kopek AND cinsiyet = k );

36 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm hayvanların isimlerini ve doğum tarihlerini ekrana getiriyoruz. mysql> SELECT isim, dogum FROM hayvanlar;

37 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm hayvanları doğum tarihlerine göre sıralayıp ekrana getiriyoruz. mysql> SELECT isim, dogum FROM hayvanlar ORDER -> BY dogum; Bu komut ise ters yönde sıralama yapar. mysql> SELECT isim, dogum FROM hayvanlar ORDER -> BY dogum DESC;

38 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm hayvanları türlerine göre alfabetik olarak sıralarken, türleri kendi içinde doğum tarhlerine göre azalan biçimde sıralıyoruz. mysql> SELECT isim, tur, dogum FROM hayvanlar -> ORDER BY tur, dogum DESC;

39 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm hayvanların yaşlarını hesaplayarak yas ismindeki bir alanda gösteriyoruz. mysql> SELECT isim, dogum, CURDATE(), -> (YEAR(CURDATE())-YEAR(dogum)) -> AS yas -> FROM hayvanlar; Aşağıdaki ifadenin farkı nedir? mysql> SELECT isim, dogum, CURDATE(), -> (YEAR(CURDATE())-YEAR(dogum)) -> - (RIGHT(CURDATE(),5)<RIGHT(dogum,5)) -> AS yas -> FROM hayvanlar;

40 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla tüm hayvanların yaşlarını hesaplayarak yas ismindeki bir alanda gösteriyoruz (alfabetik olarak sıralıyoruz). Yaşa göre nasıl sıralarız? mysql> SELECT isim, dogum, CURDATE(), -> (YEAR(CURDATE())-YEAR(birth)) -> - (RIGHT(CURDATE(),5)<RIGHT(birth,5)) -> AS yas -> FROM hayvanlar ORDER BY isim;

41 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla ölmüş hayvanların yaşlarını hesaplayarak yas ismindeki bir alanda gösteriyoruz (yaşa göre sıralıyoruz). mysql> SELECT isim, dogum, olum, -> (YEAR(olum)-YEAR(dogum)) - (RIGHT(olum,5) -><RIGHT(dogum,5)) -> AS yas -> FROM hayvanlar WHERE olum IS NOT NULL ORDER BY yas; Aşağıdaki komutla tüm hayvanların isimlerini, doğum tarihlerini, ve doğum aylarınıalıyoruz. mysql> SELECT name, birth, MONTH(birth) FROM pet;

42 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla Mayıs ayında doğan hayvanları buluyoruz. mysql> SELECT isim, dogum FROM hayvanlar WHERE -> MONTH(dogum) = 5;

43 Tablodan Veri Çekilmesi Aşağıdaki komutla ismi m harfi ile başlayan hayvanları buluyoruz. mysql> SELECT * FROM hayvanlar WHERE isim LIKE m% ; İsmi av harfleri ile biten hayvanları bulmak için: mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE %av ; İsminde r harfi bulunan hayvanları bulmak için: mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE %r% ; İsminde 4 karakter bulunan hayvanlar için: mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE ;

44 Tablodan Veri Çekilmesi Unix regular expression lar da kullanılabilir. mysql> SELECT * FROM hayvanlar WHERE isim REGEXP ^b ; İsmi av harfleri ile biten hayvanları bulmak için: mysql> SELECT * FROM pet WHERE isim REGEXP İsminde r harfi bulunan hayvanları bulmak için: mysql> SELECT * FROM pet WHERE isim REGEXP r ; İsminde 5 karakter bulunan hayvanlar için: av$ ; mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE ^...$_ ; ya da mysql> SELECT * FROM pet WHERE name LIKE ^.{5}$_ ;

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6

PHP ve MySQL. MySQL e Giriş. Veritabanı seçimi. MySQL veritabanına erişim. MySQL veri türleri. Ders 6 MySQL e Giriş PHP ve MySQL Ders 6 Burada sadece MySQL programı ile veritabanı oluşturmakla kalmayalım, bir anlamda SQL diline de çok kısa bir giriş yapalım. SQL, (Structured Query Language, Yapısal Sorgu

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya

Yahya Demircan. Muhittin Altınkaya Özet... 4 1. Sunucu ve İstemci... 5 1.1. Mail Sunucu:... 5 1.2. Ftp Sunucu (File Trasfer Protocol):... 6 1.3. Web Sunucu:... 6 1.4. Veritabanı Sunucu:... 6 1.5. Web-Veritabanı ilişkisi:... 6 1.6. MySQL

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

PL/pgSQL SQL Yordamsal Dili

PL/pgSQL SQL Yordamsal Dili PL/pgSQL SQL Yordamsal Dili Devrim GÜNDÜZ devrim@gunduz.org devrim@postgresql.org Teknoloji Destek Merkezi http://www.tdmsoft.com http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org/seminer/plpgsql Bu sunu,

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri

Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri Linux Kullanıcıları Derneği Seminerleri PostgreSQL VERİTABANI SUNUCUSU Aralık 2004 Devrim GÜNDÜZ LKD, TDM http://seminer.linux.org.tr http://www.gunduz.org http://www.tdmsoft.com devrim@gunduz.org 2004

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ

PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ PYTHON ĐLE PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ Cihangir BEŞĐKTAŞ cihangir[at]akademi[dot]enderunix[dot]org http://www.enderunix.org 13 Mayıs 2008 ĐÇĐNDEKĐLER: PYTHON DĐLĐNĐN ÖZELLĐKLERĐ 1 PYTHON' A GĐRĐŞ 1 ARĐTMETĐK ĐŞLEMLER

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek"

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ. AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ AÇIK KAYNAK KODLA VERĠ TABANI ĠġLEMLERĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

Form Đşlemleri PHP-1 1

Form Đşlemleri PHP-1 1 Form Đşlemleri PHP yi dinamik sayfa hazırlama işlemlerinin bütünü olarak düşünürsek, formlar için de bu bütünün kalbi diyebiliriz. Dinamik içeriğe sahip bir site hazırlamanın ilk adımı, kullanıcı katılımını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2

«BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 «BM364» Veritabanı Uygulamaları-2 Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli Konu Akışı İlişkisel Veritabanı Temelleri SQL Server Temel Bileşenleri T-SQL Bileşenleri 2

Detaylı