3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri Kısıtlamalar (Constraints)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)"

Transkript

1 Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f. DEFAULT g. IDENTITY 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma En basit haliyle CREATE TABLE tablo_adı Alan_adı1 VERI_TİPİ, Alan_adı2 VERİ_TİPİ, Alan_adıN VERİ_TİPİ CREATE TABLE ÖĞRENCİLER NUMARA INT, ADI VARCHAR50, SOYADI VARCHAR50, [BÖLÜM KODU] CHAR4, CİNSİYET CHAR5, TELEFON CHAR16 Burada Öğrenciler adında bir tablo oluşturulacak. NUMARA alanı tamsayı tipinde olacak, ADI ve SOYADI ile belirtilen alanlar maksimum 50 karakter alabilecek, ancak hafızada kullanılan karakter sayısı kadar yer tutacaktır. BÖLÜM KODU, CİNSİYET ve TELEFON ile belirtilen alanlar maksimum 4, 5 ve 16 karakter alabilen yazılar olabilecek. NOT: SQL de eğer veri tabanı adı, tablo adı, alan adı gibi herhangi bir nesnenin ismi birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler köşeli parantezler [ ] arasına yazılır. Yani BÖLÜM KODU yerine [BÖLÜM KODU] kullanılabilir. Alan adları köşeli parantezler [ ] arasına yazıldıktan sonra alan adlarında istenilen karakter kullanılabilir. [123*adı-soyadı] geçerli bir alan adı tanımlamasıdır Kısıtlamalar Constraints Bir tablo oluştururken bazı alanlar zorunlu bazı alanların ise isteğe bağlı olması istenir. Bazı alanlar tekrarlanmamalı, bazı alanlar ise istenilen kadar tekrar edilebilmeli. Bazı alanlar tabloya girilmeden önce bazı kurallara uyuyor mu diye kontrol edilmeli. Bazı alanlar ise aslında başka tablodan referans alan alanlar olabiliyor. Bazı alanların ise başlangıçta varsayılan değerlerinin olmasını isteriz. İşte bütün bunları sağlamak için tablo oluştururken bazı kurallar uygulanır. a. NULL, NOT NULL: tablo oluştururken boş bırakılabilecek alanlar NULL ile boş bırakılamayacak yani zorunlu olan alanlar ise NOT NULL ile işaretlenmelidir. NULL ifadesi opsiyoneldir. Her hangi bir şey yazılmazsa NULL geçerlidir. Yani o alan istenirse boş bırakılabilecek. 1 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

2 CREATE TABLE BÖLÜMLER BÖLÜM_KODU CHAR4 NOT NULL, BÖLÜM_ADI VARCHAR50 NOT NULL, ADRES VARCHAR50 NULL Burada Bölümler adında bir tablo oluşturulacak. BÖLÜM_KODU ile belirtilen alan maksimum 4 karakter alabilen bir yazı olabilecek ve boş bırakılamayacak. BÖLÜM_ADI ile belirtilen alan ise maksimum 50 karakter alabilecek, ancak hafızada kullanılan karakter sayısı kadar yer tutacaktır. Bu alan da bölüm_kodu gibi boş bırakılamayacak. Çünkü her ikisi de NOT NULL ile işaretlenmişler. ADRES ile belirtilen alan ise maksimum 50 karakter alabilecek ve isterse boş bırakılabilecek. Çünkü NULL ile işaretlenmiş. Adres alanı da bölüm_adı gibi kullanılan karakter sayısı kadar hafızada yer tutacaktır. b. PRIMARY KEY: Yukarıdaki BÖLÜMLER tablosuna dikkat edilirse BÖLÜM_KODU ile belirtilen alan aslında her bölüm için özeldir ve tekrarlanmamalıdır. Veritabanı yönetim sistemleri I dersinden hatırlayacağınız üzere buna birincil anahtar diyorduk. Tabloyu oluştururken aslında bunu belirtebiliriz. Bir alanın birincil anahtar olduğunu belirtmek için o alan için tip belirtecinden sonra PRIMARY KEY anahtar sözcüğü kullanılır. Not: Birincil Anahtar: Tablodaki bir kaydı diğer kayıtlardan ayıran ve tekrara izin vermeyen alandır. CREATE TABLE BÖLÜMLER [BÖLÜM KODU] CHAR4 PRIMARY KEY NOT NULL, [BÖLÜM ADI] VARCHAR50 NOT NULL, [ADRES] VARCHAR50 NULL Yukarıda dikkat edilirse [BÖLÜM KODU] alanı tanımlanırken veri tipi belirtildikten sonra PRIMARY KEY kullanılmıştır. Bu durum, [BÖLÜM KODU] alanının birincil anahtar olduğunu ifade ediyor. Bir tabloda sadece bir tane birincil anahtar bulunabilir. Ama bu bir tane birincil anahtar birden fazla alandan oluşabilir. Böyle bir durumda PRIMARY KEY tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır. CREATE TABLE SINAVLAR [DERS KODU] CHAR6 NOT NULL, [ÖĞRENCİ NO] INT NOT NULL, VİZE TINYINT NULL, FİNAL TINYINT NULL, CONSTRAINT PK_SINAVLAR PRIMARY KEY[DERS KODU], [ÖĞRENCİ NO] 2 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

3 c. UNIQUE: Her ne kadar birincil anahtarlar ile tekrarı önleyebilsek de aslında birincil anahtar olmayan fakat yinede tekrar etmesini istemediğimiz alanlar olabilir. Böyle durumlar için UNIQUE anahtar sözcüğü kullanılır. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Çalışanlar adında bir tablo tanımlanmıştır. Bu tabloda birincil anahtar olabilecek NUMARA ve [TC NO] adında iki alan mevcut. Ancak biz sadece birini birincil anahtar olarak belirliyoruz, fakat diğerinin de tekrarlanmamasını istiyoruz. Çalışanlar tablosunda görüldüğü gibi [TC NO] alanı için veri tipi tanımlamasından sonra UNIQUE anahtar sözcüğü yazılmıştır. Bunun anlamı; [TC NO] birincil anahtar değil ancak yinede tekrarlanmasına izin verilmeyecektir. Sadece bir defa girilmesine izin verilecektir. CREATE TABLE ÇALIŞANLAR NUMARA INT PRIMARY KEY NOT NULL, [TC NO] DECIMAL11 UNIQUE NOT NULL, İSİM VARCHAR25 NOT NULL, SOYİSİM VARCHAR25 NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL d. FOREIGN KEY: Şimdi de aşağıdaki öğrenciler tablosunu düşünün. Bu tabloda dikkat edilirse BÖLÜM alanı aslında başka bir tablodan referans alıyor. Veritabanı Yönetim sistemleri I dersinden de hatırlayacağınız üzere buna referans anahtar veya dış anahtar diyorduk. Yani ÖĞRENCİLER tablosundaki BÖLÜM alanı aslında BÖLÜMLER tablosundaki birincil anahtar olan [BÖLÜM KODU] alanına referans ediyor. Öğrenciler tablosu için SQL kodunu yazacak olursak aşağıdaki gibi olacaktır. CREATE TABLE ÖĞRENCİLER NUMARA INT PRIMARY KEY NOT NULL, İSİM VARCHAR25 NOT NULL, SOYİSİM VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 FOREIGN KEY REFERENCES BÖLÜMLER[BÖLÜM KODU] ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL Yukarıdaki örnekte referans verilirken FOREIGN KEY kısmı isteğe bağlıdır. Yazılmazsa da olur. Önemli olan REFERENCES anahtar sözcüğünün yazılmış olmasıdır. Bir tabloda sadece bir tane birincil anahtar bulunabilir, fakat birden fazla yabancı anahtar bulunabilir. Bu durumda her referans için ayrı referans verilir. Yukarıdaki örnekte BÖLÜM alanının referansı belirtildikten sonra ON DELETE CASCADE ve ON UPDATE CASCADE ifadeleri kullanılmış. Bunun anlamı: Eğer referans edilen kayıt silinirse veya güncellenirse bu tabloda da aynı değişikliği yap demektir. Örneğin bölümler tablosundaki bölüm kodu BPR1 olan 3 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

4 bölüm silinirse BPR1 bölümüne kayıtlı bütün öğrencilerde silinecektir. Eğer BPR1 olan bölüm kodu BBP1 olarak değiştirilirse öğrenciler tablosunda bölüm kodu BPR1 olan bütün öğrenciler için bölüm BBP1 olarak güncellenecektir. Eğer böyle bir durum istemiyorsak, yani bölümler tablosundan bir bölüm sildiğimizde öğrenciler tablosundaki o bölüme ait öğrencilerin silinmesini istemiyorsak ON DELETE CASCADE yerine ON DELETE NO ACTION yazmalıyız. Aynı durum güncelleme için de geçerlidir. Yani bölümler tablosundan bir bölüm kodu güncellenince, öğrenciler tablosundaki o bölüme kayıtlı öğrencilerin bölüm kodu güncellenmesin istiyorsak ON UPDATE CASCADE yerine ON UPDATE NO ACTION yazmamız gerekecektir. Eğer bölümler tablosundaki bir kayıt silinince öğrenciler tablosunda o bölüme kayıtlı öğrenciler silinmesin fakat bölüm kodu güncellenince öğrenciler tablosundaki o bölümün kodları güncellensin istiyorsak bu durumda ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE şeklinde yamalıyız. Aynı mantık tersi için de geçerlidir. Referans anahtar tanımlanırken aşağıdaki kural göz önüne alınır. ALAN_ADI VERİ_TİPİ [FOREIGN KEY] REFERENCES REFERANS_TABLO_ADIREFERANS_ALAN_ADI ON DELETE { CASCADE NO ACTION} ON UPDATE { CASCADE NO ACTION} Foreign Key Yabancı anahtar tanımlanırken alan tanımından sonra yazılabildiği gibi daha sonrada aşağıdaki gibi de yazılabilirdi. CONSTRAINT FK_BÖLÜM FOREIGN KEY BÖLÜM REFERENCES BÖLÜMLER[BÖLÜM KODU] ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE Yani yukarıdaki tablo aşağıdaki gibi de tanımlanabilirdi. CREATE TABLE ÖĞRENCİLER NUMARA INT PRIMARY KEY NOT NULL, İSİM VARCHAR25 NOT NULL, SOYİSİM VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL, CONSTRAINT FK_BÖLÜM FOREIGN KEY BÖLÜM REFERENCES BÖLÜMLER[BÖLÜM KODU] ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE e. CHECK: Öğrenciler tablosunda TELEFON alanına dikkat edin. Telefon numarası için 16 karakter yer ayrılmış. Telefon yazılırken maksimum 16 karakterlik yer kullanıldıktan sonra istenildiği şekilde girilebilir. Aslında bu istenen bir durum değildir. Örneğin kimisi numaralar arasına nokta, kimisi tire veya bir başkası boşluk bırakabilir. Dahası, kimisi şehir kodlarını parantezler arasına alırken kimisi almaz, kimisi başına sıfır eklerken kimisi de eklemez. Bütün bunlar aslında istenmeyen durumlardır. Sıralamaların veya aramaların doğru şekilde yapılabilmesi için kayıtların aynı tipte olması gerekmektedir. Böyle durumları kontrol etmek için CHECK anahtar sözcüğü kullanılmaktadır. Aşağıda telefon için örnek bir kontrol yazılmıştır. TELEFON CHAR16 CHECK TELEFON LIKE '[0][0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9][0-9] [0-9][0-9] [0-9][0-9]' 4 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

5 Bir başka örnek olarak kan gruplarını verebiliriz. Bilindiği gibi bir insanın kan grubu A, B, 0 veya AB olabilir. Bir diğer örnek olarak ta cinsiyet olabilir. Cinsiyet sadece bay, bayan şeklinde yazılsın istiyorsak bunları veritabanına girmeden önce bunlar haricinde bir şeyin yazılmış olup olmadığını aşağıdaki gibi kontrol edebiliriz. KANGRUBU CHAR2 CHECKKANGRUBU IN 'A','B','0','AB' NOT NULL CİNSİYET CHAR5 CHECKCİNSİYET IN 'BAY', 'BAYAN' NOT NULL Bir alan kontrollü oluşturulmak istenince aşağıdaki kural göz önüne alınmalıdır. ALAN_ADI VERİ_TİPİ CHECK{KOŞUL İFADESİ} UYARI: Koşul ifadeleri daha sonra ayrıntılı bir şekilde işlenecektir. CHECK anahtar sözcüğü alan tanımlanırken yazılabildiği gibi aşağıdaki şekilde de tanımlanabilir. Görüldüğü gibi koşul ifadesi maaş alanı tanımladıktan sonra başka bir satırda yazılmış. CREATE TABLE KİŞİLER NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR25 NOT NULL, SOYADI VARCHAR25 NOT NULL, MAAŞ SMALLMONEY NOT NULL, TELEFON CHAR16 NULL, CINSIYET BIT NULL, CONSTRAINT CHK_MAAŞ CHECKMAAŞ BETWEEN 1000 AND 2000 f. DEFAULT: bazen bazı alanların varsayılan değerlerinin olmasını isteriz. Yani eğer farklı bir şey belirtmiyorsak varsayılan değer otomatik olarak kayıt için girsin isteriz. CREATE TABLE KİŞİLER NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR25 NOT NULL, SOYADI VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 DEFAULT 'BPR1' NOT NULL Bu örnekte bölüm için bir veri belirtmiyorsak bölüm alanına varsayılanda BPR1 girilecektir. DEFAULT anahtar sözcüğü alan tanımlanırken yazılabildiği gibi aşağıdaki şekilde CONSTRAINT ile beraber de tanımlanabilir. CREATE TABLE KİŞİLER NUMARA INT PRIMARY KEY, ADI VARCHAR25 NOT NULL, SOYADI VARCHAR25 NOT NULL, BÖLÜM CHAR4 NOT NULL, CONSTRAINT DEF_BOLUM DEFAULT 'BPR1' FOR BÖLÜM 5 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

6 g. IDENTITY: Sipariş numarası gibi bazı numaraların otomatik olarak üretilmesini isteyebiliriz. Access teki otomatik sayı alanını hatırlayınız. Böyle durumlar için IDENTITY anahtar sözcüğü kullanılır. IDENTITY kullanılırken yanına parantez içerisinde başlama ve artış miktarı belirtilebiliyor. Eğer bir şey belirtilmezse 1 den başlayıp birer birer arttıracaktır. CREATE TABLE SİPARİŞLER [SİPARİŞ NO] INT PRIMARY KEY IDENTITY100,1, [ÜRÜN ADI] VARCHAR25 NOT NULL, [SİPARİŞ TARİHİ] DATETIME NOT NULL Yukarıdaki örnekte sipariş numarası 100 den başlayacak ve her kayıt için birer birer arttırılacaktır. NOT: Herhangi bir tabloda sadece bir identity alan tanımlanabilir Tablo Silme Tablo silmek çok basittir. DROP TABLE tablo_adı komutu yazılarak çalıştırılır. İsmi yazılan Tablo tüm kayıtlarıyla yok edilir. Örnek: DROP TABLE ÖĞRENCİLER Burada öğrenciler tablosu tüm kayıtlarıyla yok edilecektir. 6 Bartın MYO Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Bayram AKGÜL Güz Dönemi

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim'

SP_RENAMEDB eski_isim, yeni_isim VEYA SP_RENAMEDB 'eski isim', 'yeni isim' Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Veri Tabanı Adı Değiştirme 2- Nesnelerin Adını Değiştirme a. Tablo Adı Değiştirme b. Alan Adı Değiştirme c. Constraint (Kısıtlama) Adı Değiştirme 3- Tablo Düzenleme Komutları

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Birden Fazla Tablodan Sorgulama 2- Tablo Birleştirme işlemleri (JOIN) a. INNER JOIN b. OUTER JOIN i. LEFT OUTER JOIN ii. RIGHT OUTER JOIN iii. FULL OUTER JOIN 3- Tablo Ekleme

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Veritabanı Nedir? Veritabanı

Veritabanı Nedir? Veritabanı Veritabanı Nedir? Veritabanı, bilgilerin düzenli bir şekilde saklandığı yapılardır. Değişkenlerdeki bilgiler ve formlardan gelen tüm bilgiler geçicidir. Sayfa kapatıldığında yada değiştirildiğinde kaybolurlar.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI

MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI MİRSİS BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. MİCROSOFT SQL SERVER VERİTABANI VE SORGULARI AÇIKLAMA Merhabalar, Günümüzde bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaşması ve bilgilerin bilgisayarlarda daha rahat saklanması

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

08118 Veri Tabanı I. Database Management System. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08118 Veri Tabanı I Database Management System Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2014 2015 Bahar Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 03 05 Mart 2015 Bilinen VTYS Programları MS SQL Server: Bir orta ve büyük

Detaylı

http://alikoker.name.tr DELPHİDE SQL KULLANIMI Database İlişkisi

http://alikoker.name.tr DELPHİDE SQL KULLANIMI Database İlişkisi DELPHİDE SQL KULLANIMI Database İlişkisi ID AD MAAS } Kolon adı (field) 1 Kazım 10000 } 2 Metin 75000 } Kayıt (rows).... } Kolon Kolon Kolon Table : Database'de saklanan kolonların birleşiminden oluşan

Detaylı

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır.

Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. BÖLÜM16 2. TABLOLAR Access Veritabanında önce tablolar işlemleri yapılır. Tablo yaratmak için kullanabilecek 3 seçenek bulunmaktadır. Tasarım görünümünde tablo oluştur : Tablo tanımlanırken bu alan kullanılır.

Detaylı

Veritabanı Programlama 1

Veritabanı Programlama 1 Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına ücretsiz armağanıdır. 2003 BYTE BYTE bir Acar Yayıncılık Yayınıdır İÇİNDEKİLER

Detaylı

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ MS ACCESS

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ MS ACCESS 1 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ MS ACCESS VERİ TABANI NESNELERİ 1- TABLO - İçinde verilerin bulunduğu yani verilerin kayıt edildiği nesnelerdir. 2- SORGU - Veri tabanındaki bilgilere kullanıcının isteği

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 3 3. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur. Müşteri adres defterleri, ürün satış bilgilerinin saklandığı

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum:

1. Hafta MS SQL Server 2008 Kurulum ve Tanıtımı BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: Kurulum: Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- MS SQL Server 2008 Kurulumu ve Tanıtımı 2- Komut Kullanarak Veritabanı Oluşturma ve Silme 3- SQL Yazım Kuralları Kurulum: Sistem gereksinimleri: Desteklenen işletim sistemleri:

Detaylı

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir.

Basit SQL Sorguları Veritabanından verilerin SELECT cümleleri ile alınması işlemine sorgulama denir. SQL SELECT CÜMLELERİ Oracle birçok kullanışlı ve güçlü özellikleri olan bir veritabanıdır. Bu özelliklerinin birçoğu SQL ile ilgilidir. VTYS lerinin çoğunluğunda veriler ile çalışmak için SQL kullanılmaktadır.

Detaylı

SQL Kod ile Tablo Oluşturma

SQL Kod ile Tablo Oluşturma SQL Kod ile Tablo Oluşturma Aşağıdaki SQL kodları Veri tabanı hazırlama programında yazılıp çalıştırıldığı zaman PERSONEL adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları Personel_no, Adı, Soyadı

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI //aliatalay.net //

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI //aliatalay.net // BÖTE ACCESS DERS NOTLARI-Öğr.Gör.Ali ATALAY 25-03-2013 MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI //aliatalay.net // Öğr.Gör.Ali ATALAY tarafından hazırlanmıştır. Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı