T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR"

Transkript

1 T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç. Dr. Talip KELLEGÖZ 2013

2 VTYS Dönem Ödevi Raporu Tablolar Öğrenci Tablosu 1 Merve Zorlu FEL Emre Ceylan FIZ Yavuz Atik BMH Sinem Aydın MAT Kemal Seçer BMH Veli Seçer MAT Davut Atik BİY Kadir Bilgili KİM İsmail Türker KİM Tahsin Karadeniz BİY Kemal Ceylan BMH Uğur Bilge FEL Kadir Seçer FIZ Kadir Altınok FEL Veli Yücel İST Bölüm Tablosu Bolum_Kodu Bolum_adi Telefon FIZ Fizik KİM Kimya BİY Biyoloji KMY Kamu Yönetimi İST İstatistik FEL Felsefe MAT Matematik TRÖ Türkçe Öğretmenliği SNÖ Sınıf Öğretmenliği BMH Bilgisayar Mühendisliği

3 Öğrenci Ders Tablosu Ogrenci_No Ders_Kodu Kac_Kez_Aldı Vize_Notu Final_Notu Sonuc 9 FİZ Kaldı 8 MUH Geçti 11 AYH Kaldı 5 ATA Kaldı 9 TBT Geçti 3 MAT Geçti 12 ATA Kaldı 15 TÜD Geçti 6 TÜD Kaldı 3 TÜD Geçti 9 MUH Geçti 12 TBT Geçti 2 MAT Kaldı 7 TÜD Geçti 13 MAT Geçti 5 TBT Geçti 2 MAT Kaldı 3 YAD Geçti 9 YAD Geçti 6 TBT Kaldı 3 YAD Geçti 14 MAT Geçti 1 KİM Geçti 3 MUH Geçti 1 YAD Geçti 5 HKG Geçti 14 AYH Kaldı 15 KİM Geçti 1 ATA Kaldı 7 YAD Geçti

4 Ders Tablosu Ders_Kodu Ders_Adi Kredisi TÜD01 Türk Dili I 4 YAD01 Yabancı Dil I 6 ATA01 Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi 4 MUH01 Muhasebe 4 SOS01 Sosyoloji 6 TBT01 Temel Bilgi Teknolojileri 6 TÜD02 Türk Dili II 5 YAD02 Yabancı Dil II 5 PİS01 Pisikoloji 6 MAT01 Matematik 1 3 MAT02 Matematik 2 4 KİM01 Kimya 4 FİZ01 Fizik 5 AYH01 Anayasa Hukuku 2 HKG01 Hukuka Giriş 4 Çalışma yapılacak ilgili tablolara istinaden SQL Server üzerinde TabloUret ismindeki veritabanı (database) oluşturuldu. TabloUret ismindeki veri tabanımızın oluşturulmasının ardından, veritabanımızın içerisindeki tabloların(table) oluşturulmasına geçildi. 1.Tablomuz : Bolum 2.Tablomuz : Ogrenci 3.Tablomuz: Ders 4.Tablomuz : Ogrenciders Sırasıyla Oluşturuldu. Aşağıdaki resimlerde sırasıyla 4 tablonun da nasıl oluşturulduğu görülmektedir.

5 Resimlerde TabloUret isimli veri tabanımızın içerisindeki tabloların oluşturulması aşaması görülmekte

6

7 1.Select Komutu : Select komutu bir veri tabanından verileri almamız için kullanılır. Select komutunun örnek kullanım şekli: SELECT [Adi],[Soyadi],[Yas] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] Select Komutu ile ilgili Örnek : Uygulanan örnekte ogrenci tablosunda yer alan adi,soyadi,yas kolonlarındaki verilerin veritabanından alındığı görülmektedir.

8 2. Distinct Komutu : Benzersiz alanların gösterilmesini sağlar. Tekrarsız verilerin gösterilmesi için kullanılır. Distinct komutunun örnek kullanım şekli : SELECT DISTINCT [Ogrenci_no] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] Distinct Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte ogrenci_ders tablosunda yer alan ogrenci_no alanındaki benzersiz verilerin veritabanından alındığı görülmektedir.

9 3. Join Komutu : İki ya da fazla tablodan veri almamız gerektiğinde bu durumda kullandığımız yöntem join komutudur. Inner Join, Left Join ve Right Join şeklinde kullanılır. Inner Join komutunun örnek kullanım şekli : SELECT ogrenci.adi,soyadi, Ogrenci_ders.sonuc FROM Ogrenci inner join Ogrenci_Ders on Ogrenci.Ogrenci_No=Ogrenci_Ders.ogrenci_no Inner Join Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte ogrenci tablosundan adi, soyadi alanlarını Ogrenci_Ders tablosundan sonuc alanını aldığımız ve bunu tek tabloda birleştirdiğimiz görülmektedir.

10 Left Join Komutu : İki ya da fazla tablodan veri almamız gerektiğinde bu durumda kullandığımız yöntem join komutudur. Left Join, Inner Join ile hemen hemen aynı işlevi görür. Left Join komutunun tek farkı soldaki verinin tamamını almasıdır. Left Join komutunun örnek kullanım şekli : SELECT ogrenci.adi,soyadi, Ogrenci_ders.sonuc FROM Ogrenci Left join Ogrenci_Ders on Ogrenci.Ogrenci_No=Ogrenci_Ders.ogrenci_no Left Join Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte ogrenci tablosundan adi, soyadi alanlarını Ogrenci_Ders tablosundan sonuc alanını aldığımız ve bunu tek tabloda birleştirdiğimiz görülmektedir. Left Join komutu işlevi gereği soldaki verinin tamamını alır.

11 Right Join Komutu : İki ya da fazla tablodan veri almamız gerektiğinde bu durumda kullandığımız yöntem join komutudur. Right Join, Inner Join ile hemen hemen aynı işlevi görür. Right Join komutunun tek farkı sağdaki verinin tamamını almasıdır. Right Join komutunun örnek kullanım şekli : SELECT ogrenci.adi,soyadi, Ogrenci_ders.sonuc FROM Ogrenci Right join Ogrenci_Ders on Ogrenci.Ogrenci_No=Ogrenci_Ders.ogrenci_no Right Join Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte ogrenci tablosundan adi, soyadi alanlarını Ogrenci_Ders tablosundan sonuc alanını aldığımız ve bunu tek tabloda birleştirdiğimiz görülmektedir. Right Join komutu işlevi gereği sağdaki verinin tamamını alır.

12 4.Order by Komutu: Sorgunun sonucunun sıralı olarak isteğe göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe veritabanından alınmasını sağlar. Order by komutunun örnek kullanım şekli: SELECT * FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] ORDER BY vize_notu Order by Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte Ogrenci_Ders tablosundaki vize_notu alanında bulunan verilerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı görülmektedir.

13 5.Group by Komutu: Belirtilen kolon veya kolonlardaki tüm satırları bir araya toplar ve bu kolonlar üzerinde kümeleme fonksiyonlarının çalıştırılmasına izin verir. Veritabanımızdaki listelettiğimiz kayıtları bu komut ile istediğimiz bir kategoride gruplayabiliriz. Group by komutunun örnek kullanım şekli : SELECT FROM [final_notu] [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] group by final_notu Group by Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte Ogrenci_Ders tablosundaki final_notu alanında bulunan verilerin grup haline geldiği görülmektedir.

14 6.Having Komutu: Belirli bir koşula göre grup oluşturmayı sağlar. Having komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [final_notu] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] group by final_notu having avg(final_notu)>70; Having Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte Ogrenci_Ders tablosundaki final_notu alanında bulunan verilerden 70 ten büyük final notlarının ortalamasının alındığı görülmektedir.

15 7.In Komutu: IN koşul operatörü, küme üyeliğini test için kullanılır. Bir değerin bir kümeye ait olup olmadığını sınamaya yarar. In komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ogrenci_No],[Adi],[Soyadi],[Bolumu],[Kayit_Tarihi],[Yas],[Ortalama] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] WHERE adi IN ('Kadir', 'Merve', 'Veli', 'Sinem'); In Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci tablosunda adi alanındaki Kadir, Merve,Veli,Sinem verilerine eşit verilerin veritabanından alınması sağlanmıştır.

16 8.Like Komutu: Like operatörü belirttiğiniz şeye benzeyen verilerin veritabanından alınmasını sağlar. Like komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ogrenci_No],[Adi],[Soyadi],[Bolumu],[Kayit_Tarihi],[Yas],[Ortalama] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] where ogrenci.soyadi like 'a%' Like Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci tablosunda soyadi alanında a harfi ile başlayan soy isimlerin veritabanından alınması sağlanmıştır.

17 9.Between Komutu: Between operatörü belirtilen koşullar aralığında bulunan verilerin veritabanından alınmasını sağlar. Between komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ogrenci_No],[Adi],[Soyadi],[Bolumu],[Kayit_Tarihi],[Yas],[Ortalama] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] WHERE yas BETWEEN 20 AND 27; Between Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci tablosunda yas alanındaki verilerden yaşı 20 ile 27 arasında olan öğrencilerin verileri, veri tabanından alınmıştır.

18 10.Union Komutu: Aynı kolonlara sahip tabloların birleştirilmesi amacıyla kullanılır. Sadece UNION kullanırsak iki tabloda aynı isimler olsa bile tekrarlar. UNION ALL kullanırsak iki tabloda aynı isimler olsa bile sadece tekini sorgular. Union komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ogrenci_No] FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] UNION ALL Select ogrenci_no from ogrenci_ders Union Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci ve Ogrenci_ders tablolarında bulunan ogrenci_no alanları birleştirilmek suretiyle veriler veri tabanından alınmıştır union all komutu kullanıldığı için verileri listelerken iki defa aynı kayıtları listelemiştir. Union komutu kullanılması halinde yalnızca veritabanından birer kayıt getirilir.

19 11.Count Komutu: İstenilen tablodaki satır sayısının belirlenmesinde kullanılır. Count komutunun örnek kullanım şekli : SELECT COUNT (*) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] Count Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci_ders tablosundaki satır sayısı count operatörü ile bulunmuştur.

20 12.Sum Komutu: İstenilen tablonun istenilen kolonundaki tüm değerlerin toplamının veritabanından alınmasında kullanılır. Sum komutunun örnek kullanım şekli : SELECT SUM(final_notu) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] Sum Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci_ders tablosundaki final_notu kolonundaki tüm değerlerin toplamı alınmıştır.

21 13.Max Komutu: İstenilen tablonun istenilen kolonundaki tüm değerlerin içerisinden en yüksek değeri almamızı sağlar. Max komutunun örnek kullanım şekli : SELECT MAX(final_notu) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] Max Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci_ders tablosundaki final_notu kolonundaki en yüksek değer alınmıştır.

22 14.Min Komutu: İstenilen tablonun istenilen kolonundaki tüm değerlerin içerisinden en düşük değeri almamızı sağlar. Min komutunun örnek kullanım şekli : SELECT MIN(final_notu) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] Min Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci_ders tablosundaki final_notu kolonundaki en düşük değer alınmıştır.

23 15.Avg Komutu: İstenilen tablonun istenilen kolonundaki tüm değerlerin toplamının aritmetik ortalamasının alınmasında kullanılır. Avg komutunun örnek kullanım şekli : SELECT AVG(final_notu) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci_Ders] Avg Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci_ders tablosundaki final_notu kolonundaki tüm değerlerin aritmetik ortalaması alınmıştır.

24 16.Datediff Komutu: Tarih hesaplarının yapılması amacıyla kullanılır, verilen tarih değerlerinin arasındaki farkı alır. Datediff komutunun örnek kullanım şekli : SELECT DATEDIFF(year,2005/7/15,kayit_tarihi) FROM [TabloUret].[dbo].[Ogrenci] Datediff Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ogrenci tablosunda bulunan kayit_tarihi kolonundaki tarih değerlerinin örnekte verilen tarih ile farkı alınmıştır.

25 17.Insert Komutu: Tabloya veri eklemek amacıyla kullanılır. Insert komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ders_Kodu],[Ders_Adi],[Kredisi] FROM [TabloUret].[dbo].[Ders] INSERT INTO Ders (Ders_Kodu, Ders_Adi, Kredisi) VALUES ('VTYS', 'Veri Tabani','3'); Insert Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ders tablosundaki Ders_Kodu,Ders_Adi,Kredisi kolonlarına sırasıyla VTYS, Veri Tabanı, 3 değerleri eklenmiştir.

26 18.Update Komutu: Kayıt güncellemek amacıyla update komutu kullanılır. Update komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ders_Kodu],[Ders_Adi],[Kredisi] FROM [TabloUret].[dbo].[Ders] UPDATE Ders SET Ders_Kodu = 'VTYS001' WHERE Ders_Adi = 'Veri Tabani'; Update Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Ders tablosunda bulunan Ders_Adi Veri Tabanı olan derslerin Ders Kodu VTYS iken update komutu kullanılmak suretiyle VTYS001 olarak güncellenmiştir.

27 19.Delete Komutu: Kayıt silmek amacıyla delete komutu kullanılır. Delete komutunun örnek kullanım şekli : SELECT [Ders_Kodu],[Ders_Adi],[Kredisi] FROM [TabloUret].[dbo].[Ders] DELETE FROM Ders WHERE Ders_Adi = 'Veri Tabani'; Delete Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere bir önceki örnekte tablomuza eklemiş olduğumuz Veri Tabanı isimli dersi delete komutu kullanmak suretiyle Ders isimli tablomuzdan sildik.

28 20.Create Table Komutu: Yeni bir tablo yaratmak amacıyla kullanılır. Create Table komutunun örnek kullanım şekli : USE [TabloUret] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO CREATE TABLE [dbo].[okul]( [okuladi] [nchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NULL, [okuladres] [nchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NULL, [okultelefon] [nchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NULL, [yonetici] [nchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NULL, [bolumsay] [numeric](18, 0) NULL, [bolumad] [nchar](10) COLLATE Turkish_CI_AS NULL ) ON [PRIMARY] Create Table Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere veritabanımızda okul isimli bir tablo oluşturduk. Komut uygulamaya konulduğu zaman resimde görüldüğü gibi Command(s) completed successfully; yani komut başarıyla tamamlandı mesajını alıyoruz. Sol taraftaki pencereyi yenilediğimizde okul isimli tablomuzun oluştuğunu görüyoruz.

29 21.Alter Table Komutu: Veritabanında var olan nesneler üzerinde yapılacak değişiklikler için kullanılan komuttur. Yeni tasarlanan bir veritabanında değişiklik yapmak çok güç değildir. Çünkü içindeki veriler az ya da test amaçlıdır. Ama aktif bir şekilde kullanılan ve içinde milyonlarca veri olan bir veritabanında değişiklik yapmak oldukça zordur. Verilerin yok olmaması için çok dikkatli olmak gerekir. Bu konuda Alter table ifadesi kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır. Alter table komutu kullanılarak Tablonun yapısı ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi sağlanabilir. Var olan tabloya yeni alan ekleyebilir, alan silebilir, alan adı değiştirebilir ya da ilgili kısıtlamaları silebiliriz. Alter Table komutunun örnek kullanım şekli : ALTER TABLE Ders ADD dersin_hocasi char Alter Table Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere veritabanımızda bulunan Ders isimli tablonun içerisine derse girecek öğretmenlerin isimlerinin yazıldığı dersin_hocasi alanını açmış bulunmaktayız. Command(s) completed successfully. Mesajı ile komutun sağlıklı bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Sol taraftaki bölümde ekranı yinelediğimizde ise Tables bölümünün altında bulunan dbo.ders tablosunu açtığımızda yeni kolonumuzun eklendiğini görüyoruz.

30 22.Drop Table Komutu: Tablo silmek amacıyla kullanılır. Drop Table komutunun örnek kullanım şekli : DROP TABLE Okul; Drop Table Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere veritabanımızda bir önceki örnekte oluşturmuş olduğumuz okul isimli tabloyu drop table komutu ile sildik.

31 23.Create View Komutu: Sanal; yani hayali tablo oluşturur. Create View komutunun örnek kullanım şekli : CREATE VIEW yirmiucyasustuogrenciler AS SELECT Adi, Soyadi,yas FROM Ogrenci WHERE Yas>23 Create View Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere 23 yaşından büyük öğrencileri listelemek üzere create view komutuyla sanal bir tablo oluşturduk. Sol tarafta views bölümünde oluşturduğumuz sanal tablo görünmektedir.

32 Sol tarafta views bölümünde oluşturduğumuz sanal tablo görünmektedir. İlgili sanal tablomuzda sağ taraftadır.

33 24.Create Procedure Komutu: Kullanıcı tanımlı fonksiyonlara procedure denir. Create Procedure komutu Procedure yaratmayı sağlar. Create Procedure komutunun örnek kullanım şekli : create procedure dbo.test_procedure decimal OUTPUT ) as Create Procedure Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Create Procedure komutunu kullanarak prosedürü oluşturduk. Sol taraftaki ekranda Stored Procedure altında oluşturduğumuz procedure görülmektedir.

34 25.Create Trigger Komutu: Trigger lar stored procedure lara benzemektedir. Prosedür benzeri bir yapıdadır. Prosedürler gibi çalışırlar. Create Trigger komutu da Trigger yaratmak için kullanılır. Create Trigger komutunun örnek kullanım şekli : Create Trigger Yapamazsin On database for Alter_Table As Print 'Tablolari Düzeltme Yetkiniz Yok' Create Trigger Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Create Trigger komutunu kullanarak trigger oluşturduk. Sol taraftaki ekranda, ekranı yinelediğimizde Database Triggers bölümünün altında oluşturduğumuz trigger görülmektedir.

35 26.Create Function Komutu: Functionlar parametre alıp geriye bir değer veya tablo döndüren kurallardır Create Function komutunun örnek kullanım şekli : CREATE FUNCTION Hesapla() RETURNS Decimal(8, 2) AS BEGIN RETURN END; GO Create Function Komutu ile ilgili Örnek: Uygulanan örnekte görüldüğü üzere Create Function komutunu kullanarak fonksiyonu oluşturduk. Command(s) completed successfully uyarısı başarı ile komutun çalıştığını ve fonksiyonun oluşturulduğunu göstermektedir.

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları. MySql

Bilgisayar Uygulamaları. MySql MySql MySql,; Oracle, Progress, MsSql, PostgreSql gibi veri tabanı programıdır. Kullanılan dil SQL (Structured Query Language) yapısal sorgulama dilidir. Lisansı GNU General Public License olarak bilinen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİTABANI YÖNETİMİ ANKARA 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım.

DAO İLE SQL KOMUTLARI. Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. DAO İLE SQL KOMUTLARI Sql komutlarını artık veri tabanında kullanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Şimdi bu sql derslerimize başlayalım. SQL-1 SELECT En basit SQL cümleciği oluşturmak için SELECT sözcüğü

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız.

Aşağıdaki tabloyu inceleyin. Sorgulama işlemlerini bu tabloya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Basit Sorgulamalar a. Tablodan tüm alanları sorgulama b. Tablodan alanları belirterek sorgulama c. Tekrarlı satırları önleme d. Belirli sayıda veya oranda sorgulama yapma

Detaylı

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz.

Şekil 1 deki bir firmanın çalışan bilgilerini tutan örnek tabloda, sütun ve satırların ne işi yaradığını daha rahat takip edebilirsiniz. 1. Sütun (Alan) 2. Sütun (Alan) 3. Sütun (Alan) 4. Sütun (Alan) 5. Sütun (Alan) Veritabanlarının Temel Bileşenleri Tablo (Table) Veritabanın en önemli bileşenidir. Veri tabanının diğer bileşenlerinin bir

Detaylı