BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI"

Transkript

1 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

2 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (FINAL-REV-C.3) Sürüm Revizyo n Tarih Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Taslak A E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Taslak B E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Özen Çevre Müh. E. Özen Çevre Müh. E. Özen Çevre Müh. Revizyon Kodları: A (Taslak), B (Nihai Taslak), C (Nihai Revizyon) Proje No.: 12/005 Proje Sahibi: Mart 2015 Danışman: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/ANKARA/ TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312) Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok Kat:5 Daire:73 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312)

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ PROJEYE GENEL BAKIŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası Türkiye Mevzuatı Uluslararası Gereksinimler Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar PROJE PAYDAŞLARI Giriş Paydaş Tanımlama ve Analiz PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI Genel yaklaşım Paydaş Katılım Araçları ÖNCEKİ DÖNEM PAYDAŞ KATILIMI Aşama: İlk Katılım Aşama: Etki Değerlendirme Kilit Hususlar GELECEKTEKİ PAYDAŞ KATILIM SÜRECİ Aşama: Etki Değerlendirmenin Duyurulması Projenin Uygulanması ŞİKÂYET MEKANİZMASI Genel Bakış Şikâyet Mekanizması Şikâyet Prosedürü İletişim Kanalları Hasta Haklarına dair Şikâyet Prosedürü Proje No.: 12/005 3 / 37

4 ŞEKİLLER Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar...10 Şekil 4-1 Bilkent ESK Temel Atma Töreni...25 Şekil 7-1 Şikâyetlerin İşlenmesine Dair Akış Şeması...37 TABLOLAR Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı Tablo 5-1 Etki değerlendirme Aşaması Sırasında Gerçekleşen Katılımlar...27 Proje No.: 12/005 4 / 37

5 KISALTMALAR DİZİNİ AKP BDP Bilkent ESKP CHP DSİ ÇED ÇSEP ÇSED ÇSYİP EP EPFK AB OGÇ SDP IFC OG MHP MIGA SB MB ÇŞB STK PEB PEK PTD PPP PG PS HİS YEP Adalet ve Kalkınma Partisi ( Justice and Development Party ) Barış ve Demokrasi Partisi ( Peace and Democracy Party ) Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Cumhuriyet Halk Partisi ( Republican People's Party ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı Ekvator Prensipleri Ekvator Prensipleri Finansman Kurumları Avrupa Birliği Odak Grup Çalışması Sağlıkta Dönüşüm Programı Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation) Ortak Girişim Milliyetçi Halk Partisi ( Nationalist Movement Party ) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşu Projeden Etkilenen Bölgeler Projeden Etkilenen Kişiler Proje Tanıtım Dosyası Kamu-Özel Sektör-Ortaklığı (Public-Private-Partnership) Performans Gerekleri Performans Standartları Halkla İlişkiler Sorumlusu Yeniden İskân Eylem Planı Proje No.: 12/005 5 / 37

6 PKP SGK SED ÖMK SYP Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Etki Değerlendirmesi Özel Maksatlı Kurum Sosyal Yönetim Planı Proje No.: 12/005 6 / 37

7 1. GİRİŞ Bu belge, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (bundan sonra Proje olarak anılacaktır) için hazırlanan dır (PKP). 2U1K tarafından Ankara Bilkent Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım Anonim Şirketi (Proje Sahibi) için hazırlanmıştır. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP) Sağlık bakanlığı (SB) tarafından, Sağlık Bakanlığı ile DİA Holding FZCO-IC İçtaş Ortak Girişimi (OG) arasında imzalanan Kamu Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Sözleşmesi (No. 3359) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ortak Girişim Projenin tamamının gerçekleştirilmesi amacıyla bir Özel maksatlı Kurum (ÖMK) kurmuştur (Proje Sahibi). Projenin finanse edilmesi için, Proje Sahibi hâlihazırda uluslararası finansman aramaktadır ve bu da Projenin uluslararası kredi kuralları, gerekleri ve standartlarına uygun olmasını gerektirmektedir. PKP, EBRD nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans Koşulları (PK), IFC Performans Standartları (PS) ve Ekvator Prensipleri (EP) ile BESKP sponsorlarının ortak sosyal politikaları ve kurumsal ilkeleri uyarınca hazırlanmıştır. Uluslararası standartlar uyarınca, PKP in amaçları aşağıdaki gibidir: Tüm kilit paydaşlarla katılım sağlamak adına teknik ve kültürel bağlamda uyun bir yaklaşımın temin edilmesi, Etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile doğru ve zamanında bilgi paylaşımının temin edilmesi, Paydaşların görüşlerini ve endişelerini beyan etmesi için yeterli imkanların tanınması, Proje yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca, bu endişelerin proje karar alma süreçlerine dahil edildiğinin temin edilmesi, Etkilenen topluluklarla katılım ve müzakere süreçleri sağlanması, Yerli ve hassas toplum kesimlerinin bilgilendirilmesi. Bu PKP in kapsamında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: (i) Proje için paydaşların tanımlanması, (ii) Paydaşların Proje ile olan ilişkilerine dair açıklamalar, (iii) Katılım metodolojilerinin ayrıntıları, (iv) Bugüne kadar gerçekleştirilen ve Projenin ilerleyen aşamaları için planlanan faaliyetler, (v) Paydaşların endişe ve şikâyetlerinin yönetilmesi sürecinin ayrıntıları ve paydaş katılım sürecinin nasıl kayıt altına alınacağı, izleneceği, değerlendirileceği ve raporlanacağına dair açıklamalar. Bu PKP, uygulanmasını taahhüt eden ve buna yükümlü olan Proje Sahibinin mülkiyetindedir. Proje No.: 12/005 7 / 37

8 1.1. PROJEYE GENEL BAKIŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri Türkiye de meydana getirilecek bütün sağlık kampüslerini içine alan Ulusal Sağlık Kampüsleri Projesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adı verilen bir yeniden yapılanma sürecinin sonucu olarak geliştirilmiştir. Türkiye 2003 yılından beri sağlıkta dönüşüm bağlamında Dünya Bankası nın Sağlık Sistemi Güçlendirme (Health System Strengthening - HSS) Programını uygulamaktadır: Sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi HSS reformlarının sürdürülebilir kılınması için kurumsal kapasite geliştirilmesi HSS Programı kapsamında, SB 2003 yılında bir yeniden yapılanma süreci başlatarak SDP yi uygulamaya başlamıştır. Programdan önce kamu ve özel sektör işçilerini, serbest meslek sahiplerini kapsayan birden fazla sosyal güvence düzenlemeleri ve yoksul ve hassas toplum kesimlerine sağlık güvencesi sağlayan bir sosyal yardım programı (Yeşil Kart Programı) bulunmaktaydı. Şu anki noktaya gelindiğinde ise aşağıdaki hususların SDP kapsamında tamamlanmış olduğu gözlemlenmektedir: Bütün farklı sağlık güvencesi düzenlemeleri tek bir SB şemsiyesi altında birleştirilmiştir (2006 yılında). Sosyal sigorta acentelerine ait hastaneler SB ye aktarılmıştır. Yeşil Kart sağlık güvencesi eczane ürünleri ve ayakta bakılan hastaları kapsayacak şekilde geliştirilmiş ve Yeşil Kart kapsamı da düşük gelirli grupları içerecek şekilde genişletilmiştir. 112 acil sağlık hizmetleri şehirlerin yanı sıra köyleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Acil durum istasyonlarının sayısı artırılmış ve ambulanslar son teknolojiyle donatılmıştır, Özellikle koruyucu hekimlik ve anne-çocuk sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, aile hekimliği kavramı ülkeye kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık sektöründeki yatırımlara destek olması amacıyla bir PPP Departmanı oluşturulmuştur. SB; ulaşım olanakları, işgücü kapasitesi, mevcut sağlık tesislerinin koşulları ve sağlık hizmetlerinin kapasitesine dayalı olarak Türkiye deki 81 ili 29 sağlık bölgesine ayırmıştır. Bu sınıflandırmadaki hedef, her bir bölgede odaklanmış destek sağlayabilmektir. SB; Ulusal Sağlık Kampüsleri Projesi kapsamında 29 sağlık bölgesine hizmet sağlamak amacıyla 22 şehirde farklı boyutlarda 30 sağlık kampüsü kurmayı planlamaktadır. Entegre sağlık kampüsleri, bir dizi ihtisaslaşmış hastane departmanı, tıbbi akademik araştırmacılar için araştırma ve geliştirme laboratuvarları, sosyal tesisler, lojman ve park alanları sunan sağlık hizmetleri tesisleridir. Sağlıkta Dönüşüm Programına dair daha fazla ayrıntı asıl ÇSED raporunda bulunabilir. Proje No.: 12/005 8 / 37

9 An itibariyle SB nin gündeminde 15 devam eden adet sağlık kampüsü projesi bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Ön-Yeterlik İhale Duyuru Aşamasında Bulunan Projeler: İstanbul Bakırköy Teklif Aşamasında Bulunan Projeler: Kocaeli Nihai Teklif Aşamasında Bulunan Projeler: Bursa, Isparta, İzmir Sözleşme Aşamasında Bulunan Projeler: Adana, Gaziantep, Konya, Manisa, Mersin, İstanbul İkitelli İnşaat Aşamasında Bulunan Projeler: Ankara Etlik, Ankara Bilkent, Elazığ, Kayseri Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP Proje ), yaklaşık 1,2 km 2 alan üzerine inşa edilecektir. Proje, toplam yatak kapasitesine, ihtisas hastanelerine ve aşağıda listelenen tesislere sahip bir entegre sağlık kampüsü barındıracaktır: Genel Amaçlı Hastane Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Çocuk Hastanesi Kadın Hastanesi Onkoloji Hastanesi Fizik Terapi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Tıp Hastanesi Helikopter Pistleri Yeraltı ve yerüstü araç park alanı Sağlık Bakanlığı idari binası İki teknik işler binası Klinik Hoteli Ticari Alan 1.2. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası Proje Sahası, Türkiye Ankara İli Çankaya İlçesinde konuşlu bulunmaktadır. Şekil 1-1, Proje Sahasının konum haritasını sunmaktadır. Proje Sahası Türkiye nin en önemli üniversitelerinden olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ne yakın konumdadır. Saha, güneyde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir rehabilitasyon tesisi, kuzeyde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Danıştay, kuzeybatıda ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Proje No.: 12/005 9 / 37

10 (GTHB) ile komşudur. Proje Sahasının batısındaki boş arazi ise Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü nün mülkiyetindedir. Proje Sahası ikisi kullanımda olmak üzere on beş müstakil aile konutu barındırmıştır. Bu konutlar şimdi yıkılmış durumdadır ve burada yaşamış aileler yeniden iskan edilmiştir. Projenin başlangıcında, yaklaşık 500 baş hayvan barındıran bir keçi mandırası da bulunmaktaydı. Bu mandıra Ankara İli sınırlarında, şehre yakın bölgede bir kasaba olan Kazan a taşınmıştır. Buna ilaveten, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Proje Sahası sınırları içinde bulunmaktadır. Plan, Bilkent ESK işletmeye geçtikten sonra bu hastanenin yıkılması yönündedir. Bu yapının bulunduğu arazi ise sağlık kampüsünün genişlemesi için yedekte tutulacaktır. AOÇ Arazisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danıştay Metro İstasyonu (yapım Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Silahlı ODTÜ Kuvvetleri Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Kaynak: TR Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar Bu konumun stratejik önemi sebebiyle seçildiği akılda bulundurulmalıdır. Öncelikle, 11. Bölge ESK nin Ankara da konumlandırılması, Ankara nın Türkiye nin başkenti olması açısından stratejik bir karardır. 11. Bölge ESK nin Bilkent te ve 10. Bölge ESK nin Etlik te konumlandırılmasıyla, Ankara sadece İç Anadolu Bölgesi için değil tüm Türkiye için bir sağlık hizmetleri merkezi haline gelecektir. Şehrin kalabalık nüfusundan dolayı potansiyel hasta sayısı yüksektir. Dolayısıyla, ESK nin Ankara da konumlandırılması hizmet vereceği inşalarının pek çoğuna yakın olması bakımından mantıklı bir karardır. Buna ilaveten, çevre illerdeki Proje No.: 12/ / 37

11 vatandaşlar da hem merkezi bir konumu olması hem de kendi şehirlerinde yeterli sağlık tesisleri bulamamalarından kaynaklı olarak hâlihazırda Ankara yı ziyaret etmektedir. Yani Ankara daki tesisler zaten hedef nüfusa hizmet sağlamaktadır. Ancak, ülkenin geri kalanının çoğundan daha iyi tıbbi olanaklara sahip olunmasına karşın Ankara daki mevcut hastaneler hastaların ihtiyaçlarını an itibariyle karşılayamamakta ve beklenen hizmet kalitesini sunamamaktadır (Unicredit, 2012). Bu sebeplerle, ESK nin Ankara da konuşlandırmak stratejiktir. Projenin Bilkent te konuşlandırılması da stratejik bir karardır. Bilkent, Eskişehir Otoyoluna yakın konumuyla Ankara dışından gelenlere kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca Ankara Çevre Otoyoluna da nispeten yakın bir konumdadır. Hem otobüs hem de minibüsler hâlihazırda Bilkent e ulaşım hizmeti sunmaktadır. Yakın gelecekte, metro da bölgede hizmet vermeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu konum, Ankara sakinleri için de uygundur. Böylesi uygun bir konumda bu kadar büyük işlenmemiş arazi bulmak güçtür. 2. HUKUKİ GEREKSİNİMLER Bu bölüm Projenin paydaş katılım faaliyetlerine dair bir hukuki çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti mevzuat gereksinimleri Uluslararası düzenlemelerde belirtilen ilke ve usuller Türkiye Mevzuatı Projeye dair en önemli mevzuat Ağustos 1983 tarihli Çevre Kanunudur (26 Nisan 2006 tarih ve 5491 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır). Bu Kanun bir dizi ilintili yönetmeliğe sahiptir. Çevre Kanunu Madde 10, planlanan faaliyetleri sonucu olumsuz çevresel etkiler yaratabilecek yatırım projeleri için ÇED raporu hazırlanmasını öngörmektedir. ÇED raporu hazırlanmasını gerektiren proje tipleri ve farklı durumlar için kapsanması gereken özel başlıklar yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (ÇŞB) yerini aldığı eski Çevre ve Ormancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan ÇED Yönetmeliği nde açıklanmaktadır. Bu madde ilgili AB ÇED Yönergesi ile neredeyse uyum halindedir ancak uluslararası kredi kuruluşlarının (borç verme mercii) gerektirdiği koşullar arasındaki sosyal etki değerlendirmesi unsurundan yoksundur. Projeye benzer projeler için ÇED gerekliliği koşulu 3 Ekim 2013 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek-1 altında listelenmiştir. Burada, 500 ya da daha fazla yatak kapasitesi bulunan Hastanelerin ÇED hazırlanmasını gerekli kıldığı belirtilmektedir. Ancak, bu koşul yönetmeliğe ihale süreci tamamlandıktan sonra eklenmiştir. Dolayısıyla, Proje ulusal ÇED sürecinden muaftır. Türkiye ÇED Yönetmeliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen nihai ÇSED raporuna başvurunuz. Proje No.: 12/ / 37

12 2.2. Uluslararası Gereksinimler Uluslararası finans kuruluşları, EBRD nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans Koşulları (2008), IFC Performans Standartları (2012) ve Ekvator Prensipleri (2013) dahil sıkı kredi verme kuralları takip etmektedir. Projeye hangi finans kuruluşunun fon sağlayacağı bilinmiyor olduğu için bahsi geçen tüm kurallara uyulması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen uluslararası standartlar uyarınca, Proje geniş ölçekli bir kentsel dönüşüm ifade ettiği için Kategori A proje olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası kredi kuruluşları tarafından finanse edilen Kategori A projeler için paydaş katılım sürecine dair kilit ilkeler, gereksinimler, metodoloji ve usul unsurları EBRD Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı PK10, IFC Paydaş Katılımı: Yükselen Pazarlarda İş Yapan Firmalar İçin Bir İyi Uygulamalar Kılavuzu belgesi ve EP5 Paydaş Katılımı altında ayrıntısıyla açıklanmaktadır. Bütün bunlar; proje sahiplerine (müşteri) paydaş katılımına dair özellikle etkilenen topluluklar olmak üzere paydaşlarıyla yapıcı bir ilişki inşa edip korumasına destek olmak üzere tasarlanmış bir sistematik yaklaşımın çerçevesini çizmektedir. Paydaş katılımına dair belirli hedefler Kutu-1 içerisinde açıklanmıştır. Proje; kendiliğinden tanımlanamayacak veya değerlendirilemeyecek, gelecekte potansiyel olarak önemli ve çeşitli çevresel yahut sosyal olumsuz etkilere sebep olabilecek, bunlar da uluslararası ve ulusal kurallar uyarınca bağımsız danışmanlarca gerçekleştirilecek resmileştirilmiş ve katılımcı bir değerlendirme süreci gerektirecektir. Bu sebeple, ÇSED ve Proje paydaş katılımına yönelik yaklaşım bu paralelde tasarlanacaktır. Kutu 1-1 Paydaş Katılımı Özgün Hedefleri Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı Koşulları Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak ciddi olumsuz etkileri olabilecek tüm Kategori A ve Kategori B Projeler için proje sahibi bir Bilinçli Müzakere ve Katılım süreci işletecektir. Proje sahibi katılım sürecini; Projenin risk ve etkileri, Projenin gelişim aşaması, Etkilenen Toplulukların dil tercihleri, karar alma mekanizmaları ve dezavantajlı ve hassas toplum kesimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirecektir. Bu süreç dışarıdan gelecek yönlendirme, müdahale, zorlama ve gözdağından azade olmalıdır. Paydaş Katılımının kolaylaştırılması amacıyla, proje sahibi Projenin risk ve etkileri ile orantı kuracak, ilgili Değerlendirme Belgelerini Etkilenen Topluluklar ve gerektiği takdirde Diğer Paydaşlara yerel dilde ve kültürel olarak uygun bir üslupla erişilir kılacaktır. Proje sahibi, Paydaş Katılım sürecinin sonuçlarını bu süreçten doğduğu kabul edilen tüm eylemlerle beraber kayıt altına alacak ve belgelendirecektir. Çevresel veya sosyal risklere ve olumsuz etkilere sahip Projeler için bilgi paylaşımı Proje inşaatının öncesinde ve sürekli bir formatta Değerlendirme sürecinin erken safhalarında gerçekleştirilmelidir. Katılım faaliyetleri Proje No.: 12/ / 37

13 genellikle üç safhada sürdürülmektedir: (i) Proje Hazırlama yoluyla Katılım (ii) Proje Uygulama ve Harici Raporlama esnasında Katılım (iii)şikâyet Mekanizması 2.3. Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar Türkiye Çevre Mevzuatı içinde mevcut olandan daha ayrıntılı hükümler gerektiren en önemli konu başlığı Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) hususudur. Uluslararası finanse edilen projelerin uluslararası standartlara uymasının sağlanması isteniyorsa bu konuda daha ileri araştırma ve uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye Çevre Mevzuatı Proje Sahasında ayrıntılı sosyoekonomik etütler gerçekleştirilmesi ve bir Şikâyet Mekanizması oluşturulmasını öngörmemektedir. Proje No.: 12/ / 37

14 3. PROJE PAYDAŞLARI 3.1. Giriş Bu PKP amaçları bağlamında, paydaş kavramı Projeden potansiyel olarak etkilenecek veya Proje ve etkileri ile ilgisi bulunan birey, kuruluş veya grup olarak tanımlanmaktadır. Paydaş tanımlama hedefi, hangi paydaşların doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz etkilenebileceğinin ( etkilenen taraflar ) veya Proje ile ilgisi olabileceğinin ( diğer ilgili taraflar ) ortaya konulmasına yöneliktir. Projeden farklı oranda ya da orantısız şekilde etkilenebilecek veya katılım ve geliştirme süreçlerine katılmakta zorluk yaşayabilecek dezavantajlı ve hassas paydaşların tanımlanması için özel çaba gösterilmesi önemlidir. Paydaş tanımlama sürekli bir süreçtir ve düzenli gözden geçirme ve güncelleme gerektirmektedir Paydaş Tanımlama ve Analiz Etkin bir PKP geliştirilmesi için, tam olarak paydaşların kim olduğunun belirlenmesi ve bunların Projeye dair öncelikleri ve hedeflerinin anlaşılması gerekmektedir. Paydaşların belirlenmesiyle, farklı paydaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir plan geliştirmek mümkün olabilmektedir. Farklı paydaşları farklı hususların ilgilendirmesi olasıdır ve dolayısıyla farklı paydaş tipleri Projeyle olan bağlantıları üzerinden gruplara ayrılmıştır. Bir paydaş grubunun Projeyle olan bağlantılarına ilişkin kavrayış geliştirilmesi her türlü katılımın kilit hedeflerinin belirlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar tanımlanmış kuruluş ve bireylerin listesi Ek-1 altında sunulmuştur. Bu liste Proje süresince yeni paydaşlar tanımlandığı takdirde güncelleştirilecektir. Bireysel paydaşların iletişim bilgileri de her bir paydaşla iletişim kurulabilmesine olanak tanıması için ÇSED ekibi tarafından toplanmıştır. Bu bilgi saklanacak ancak hiçbir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır. Tablo 3.1, her bir paydaşın Proje ile nasıl bir bağ içinde olduğunu tasvir etmektedir. Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları Paydaş Grupları Paydaş Tipi Proje ile Bağları Etkilenen Diğer İlgili Taraflar Taraflar Yerel Topluluklar Etkilenen 2 Mahallenin Muhtarları Etkilenen 2 Mahallenin Sakinleri Kamu konutlarında kalan kişiler BESKP ile hizmet sunulacak başlıca topluluklar Yerel İşletmeler a. Atatürk Hastanesi nde konuşlu bulunan işletmeler - Üç lokanta -İki kuaför -Bir market Proje sebebiyle olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacak haneler ve topluluklar olumlu istihdam olanakları, tıbbi bakım sağlanması gibi olumlu etkiler veya trafik sıkışıklığı ve kamu binalarında kalanların yeniden iskânı ile alakalı olumsu etkiler Proje No.: 12/ / 37

15 Paydaş Grupları Paydaş Tipi Proje ile Bağları b. Eski GTHB binalarında konuşlu bulunan işletmeler -Bir mandıra Kamu Binaları (üniversiteler, bakanlık binaları ) Devlet Sağlık Bakanlığı (SB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Valiliği Devlet hastanelerinin büyük sağlık komplekslerine alınıp merkezileştirilmesi SB faaliyetleri üzerinde etkilere sebep olacaktır. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Çankaya Kaymakamlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel İdareler Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya Belediyesi Çalışanlar SB İnşaat Personeli NGOs Türkiye Tabipler Birliği Sağlık İşçileri Sendikaları Akademik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ODTÜ Yerel idareler, Projenin karşılaması gereken izinler ile atık yönetimi, altyapı ve trafik yönetimi hususlarındaki sorumluluklar sebebiyle Projeye ilişkin birincil derecede siyasi öneme sahiptir. Proje Sahibi bu belediyeler ile işbirliği halinde çalışmalıdır. Büyük BESK Projesinin inşaat ve işletmesi kayde değer işgücü ve istihdam gerektirecektir. SB hemşire ve doktorları sağlamaktan sorumlu tarafken ÖMK ise inşaat ve işletme aşamalarında Projenin gereksinim duyacağı diğer işgücü unsurlarını sağlayacaktır. Projeye karşı olduğu bilinen Sağlık İşçileri Sendikaları ve Türkiye Tabipler Birliği nin sürece dahil olması beklenmektedir. Üniversitenin bir tıp bölümü bulunmakta ve üniversitenin bu tıp bölümü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ni kullanmaktadır. Üniversitelerin genel anlamda alakası olmasından ötürü projeye katılımlarının sağlanması önemlidir. Bu üç üniversite Üniversiteler ve Beytepe Mahalleleri sınırlarında yer almaktadır. Proje No.: 12/ / 37

16 4. PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI 4.1. Genel yaklaşım Proje Türkiye makamlarıyla (Danıştay, Yerel Makamlar, Belediyeler ve Muhtarlar), etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile süregiden katılım sürecini bu aktörlerin Proje sürecinden haberdar olduklarını ve çevresel ve sosyal performansa dair bilgi alabildiklerini temin etmek, hafifletme ve yönetim tedbirlerinin etkinliğine dair geri beslemede bulunmalarına ve endişeleri ile şikâyetlerini bildirmelerine olanak tanımak üzere devam ettirecektir. Katılım süreci, tipik proje planlama ve uygulama aşamaları temelinde hazırlanmış dört ardışık aşamaya dayalı olarak sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam edecektir. Bu aşamalar ve bunlar esnasında gerçekleştirilen yahut gerçekleştirilecek kilit faaliyetler Tablo 4.1 altında ayrıntılandırılmıştır. Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 1: İlk katılım Etkilenen ve ilgilenen paydaşlara Projenin tanıtımı Müzakere edilecek kilit paydaşların tanımlanması ÇSED kapsam, yaklaşım ve kilit hususlarına dair geri besleme sağlanması Kapsam Belirleme Raporu hakkında geri besleme sağlanması Kilit paydaşların belirlenmesine yönelik ikincil veri analizi Yerel işletmelerle yapılan toplantılar İlgili hükümet paydaşlarıyla toplantılar düzenlenmiştir Topluluk liderleriyle de (Muhtarlar) toplantılar yapılmış ve Proje Tanıtım Broşürleri sağlanmıştır. Ardından Muhtarlar bu broşürleri topluluk üyelerine dağıtmıştır. Halk katılım toplantısı Proje No.: 12/ / 37

17 Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 2: Etki Değerlendirmesi Gerektiği zaman Projenin tanıtımının yapılması Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve anketlerle mevcut durum verilerinin bildirilmesi ve doğrulanması Proje faaliyetlerine dair geri besleme sağlanması ve potansiyel etkiler ile teklif edilen hafifletme/iyileştirme ve izleme tedbirlerine odaklı tartışmalar gerçekleştirilmesi Yerel beklentilerin, endişe ve yanlış anlamaların yönetilmesi Paydaşların Proje tasarım ve yönetim planlarına girdi sağlamasına olanak tanınması Kilit bilgi kaynaklarıyla yapılan yarıyapılandırılmış görüşmeler Seçilen paydaşlarla yapılan derinlemesine görüşmeler İşletmelere sunulan resmi anketler Aşama 3: Etki Değerlendirmesinin Duyurulması Nihai ÇSED belgesinin tüm etkilenen ve ilgili paydaşlara erişilir kılınması Proje tasarım ve yönetim planları Duyuru ve yorum safhasının tamamlanmasının ardından ÇSED Raporu bu katılım sürecinin sonuçlarını yansıtacak şekilde güncellenecek ve yorumlar Projenin gelecekteki ayrıntılı tasarım ve inşaat aşamalarına girdi olarak sağlanacaktır. Müteakiben, Nihai ÇSED ve ekleri Proje Web Sitesinde yayınlanacaktır. Web sitesi: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/Ankara Tel : Faks : Proje No.: 12/ / 37

18 Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 4: Proje Uygulama Tüm etkilenen ve ilgili paydaşların proje ilerleme sürecinden haberdar oldukları ve endişeleriyle şikâyetlerini iletme fırsatı bulduklarının teyit edilmesi Hafifletme ve yönetim tedbirlerinin etkililiğine dair geri besleme alınması Şikâyetlerin yönetilmesi Proje güncellemeleri ve proje ilerleme sürecine dair bilgiler tüm etkilenen ve ilgili paydaşlara Muhtarlıklar ve diğer kamusal alanlar ve Proje web sitesi yoluyla erişilir kılınacaktır. Şikâyet Prosedürüme dair süregiden bakım ve erişim imkanı Olumsuz basın haberlerinin görülüp değerlendirilmesinin temini amacıyla basın sistematik olarak taranacaktır Paydaş Katılım Araçları Bu Projenin bir parçası olarak paydaş katılımı için bir dizi araç kullanılmıştır ve kullanılacaktır. Bunlar arasında topluluk toplantıları, odak grupları, anketler, broşürler, posterler ve kilit bilgi kaynağı tartışmaları bulunmaktadır. Paydaş katılımı bu hâlihazırda oluşturulmuş iletişim mekanizmalarını kullanmaya devam edecek ve bunlara gerektiği takdirde yeni mekanizmaların benimsenmesi yoluyla proje süresi boyunca verimli ve etkin bir katılımın sağlanmasını temin edecektir. Özgün yöntemler farklı paydaş grupları arasında farklılıklar gösterecek, hassas ve azınlık gruplarla yürütülen paydaş katılımı gerektikçe özel olarak tasarlanan mekanizmalar kullanıma sokacaktır. Bu proje kapsamındaki hassas gruplar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın eski lojmanlarında kalan iki aile, başkalarının yardımına muhtaç olarak yaşayan insanlar, geçimini kadının sağladığı haneler ile fiziksel ve zihinsel engeli bulunanlar olarak sıralanabilmektedir. Proje temsilcileri firmanın paydaş katılım sürecine yönelik kararlılığını sergilemek, ilişkileri geliştirmek ve gelen soruları yanıtlamak üzere kilit topluluk katılım ve bilgi paylaşımı etkinliklerinde hazır olacaktır. Bilgiler kültürel anlamda uygun ve kolay anlaşılır biçimde, mümkün olduğu yerde şekiller ve haritalar kullanılarak sunulacaktır. Projenin tüm paydaşlara ulaştığına emin olmak için Proje bir dizi farklı iletişim araçları kullanacaktır. Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır Proje Broşürleri Proje için Şubat 2013 tarihinde bir broşür hazırlanmış bulunmaktadır. Bu broşür, sağlık kampüsleri, PPP, Bilkent ESKP ve hastanelerin yatak kapasitelerini içermektedir. Broşür ayrıca çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi sürecinin çerçevesini de çizmekte ve şikâyetler için Proje No.: 12/ / 37

19 Proje Sahibinin Halkla İlişkiler Departmanının iletişim bilgilerini (e-posta, telefon ve faks numaraları, posta adresi) barındırmaktadır. Broşürün bir örneği Ek-2 altında bulunabilir Proje Web Sitesi Ekim 2013 tarihinde bir proje web sitesi (web adresi ) kullanıma açılmıştır. Bu web sitesi, planlanan inşaat işlerine dair ayrıntılı açıklamalar, sürmekte olan inşaat işlerine ait fotoğraflar ve bilgiler, bu işten dolayı etkilenecek alanlar, olumsuz etkilerin hafifletilmesi ve olumlu etkilerin geliştirilmesine yönelik alınan önlemler, şikâyet mekanizmasına dair ayrıntılar ve proje belgelerinin nihai taslaklarını içeriğinde bulundurmaktadır Şikâyet Mekanizması Paydaşların endişe ve şikâyetlerini şahsi olarak da posta veya elektronik posta yoluyla (iletişim bilgileri Bölüm-7 de verilmiştir) dile getirebilecekleri bir şikâyet mekanizması geliştirilmiştir. Bu prosedür, endişelerin derhal ele alınabilmesini hedeflemektedir ve tüm etkilenen paydaşların erişimine açıktır. Proje ekibi, 7 gün içinde şikâyetin alındığı teyidini sağlayacak ve 14 gün içinde bir çözüm bulup şikâyet sahibini durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Ayrı bir resmi şikâyet mekanizması da Projede çalışan kişiler için geliştirilecektir Halkla İlişkiler Sorumlusu Etkilenen topluluklarla düzenli iletişimin sürdürülmesi amacıyla bir halkla İlişkiler Sorumlusu (HİS) görevlendirilmiştir. HİS halkın görüş ve fikirlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve kayıt altına alınması ile beraber bunların takibi için ilgili kişiye iletilmesinden sorumlu olacaktır (Bölüm-7 altında şikâyet mekanizması başlığında bu husus ayrıntılandırılmıştır). Bu departmanın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı: Zeynep Bozkurt Keçe Tel: Faks: E-posta: Adres: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/Ankara Gazeteler Paydaşların halk toplantılarına davet edilmesi için Güneş adlı ulusal gazete kullanılmıştır. Proje No.: 12/ / 37

20 Halk Toplantıları Paydaşlarla müzakereyi sürdürmek için buna uygun biçimde açık uçlu ve hedefe yönelik toplantılar düzenlenmeye devam edilecektir Birinci Halkın Katılımı Toplantısı Çevresel Etki Değerlendirmesine Birinci Halkın Katılımı Toplantısı tarihinde saat 14:00 te Kentpark alışveriş merkezindeki salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantı tariginden 10 gün önce bir duyuru yayınlanmıştır. Toplantı tarihi, yeri ve konusunu açıklayan bu duyuru için ulusal bir gazete (Güneş) kullanılmıştır. Beytepe ve Üniversiteler Mahallelerinin muhtarları (köy/mahalle sakinlerinin oylarıyla seçilen, köydeki en önemli yerel makam olan topluluk liderleri), bu Mahallelerin sakinleri, ÖMK, ÇSED ekibi, SB ve ÖMK yetkilileri dahil on altı kişi bu toplantıya iştirak etmiştir. Katılımcılara, yatırıma dair bilgileri içeren broşürler dağıtılmıştır. Firma yetkilileri ve ÇSED ekibi tarafından sunumlar yapılmıştır. Projeye dair fikirler ve öneriler alınmıştır. Bunlar Ek-3 altında listelenmiştir. Projeye dair başlıca endişe trafik yüküne dairdir. Mevcut yollar hâlihazırda yetersiz durumdadır. PEK ler kampüs alanına gidecek alternatif yollar önerisini getirmiş ve ÖMK ise Proje teknik ekibinin bu hususu Büyükşehir Belediyesi ile görüşmekte olduğunu belirtmiştir. Toplantıda dile getirilen ikinci husus iş olanakları olmuştur. Beytepe Mahallesi Muhtarı işsizliğin mahallelerinin sorunlarından biri olduğunu belirtmiş ve Projenin yerel sakinler arasından personel istihdam etmesi önerisinde bulunmuştur İkinci Halkın Katılımı Toplantısı Çevresel Etki Değerlendirmesine İkinci Halkın Katılımı Toplantısı tarihinde saat 11:00 te Kentpark alışveriş merkezindeki salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantı tarihinden 5 gün önce bir duyuru yayınlanmıştır. Toplantı tarihi, yeri ve konusunu açıklayan bu duyuru için ulusal bir gazete (Posta) kullanılmıştır. Toplantı için Muhtarlıklara afişler asılmış, ile, Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SGK, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kapatılması planlanan hastaneler, Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası bilgilendirilmiştir. Toplantıya on beş kişi iştirak etmiştir. Toplantıya katılanların bulunduğu detaylı liste için Ek- 4 e bakınız. Firma yetkilileri ve ÇSED ekibi tarafından sunumlar yapılmıştır. Yapılan toplantı sonrasında ortaya çıkan ana konular aşağıdaki gibidir; Türk Tabipler Birliği: ODTÜ ye yapılması planlanan tünel Projesi Bilkent ESK ne mi bağlanacak? Proje No.: 12/ / 37

EK-1: PAYDAŞLAR LİSTESİ

EK-1: PAYDAŞLAR LİSTESİ EK-1: PAYDAŞLAR LİSTESİ Birincil Paydaşlar 1. Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Birliği - Kamu Özel Sektör Ortaklığı Dairesi - Sağlık genel Müdürlüğü - 112 Acil Servis - Sağlık Bakanlığı İletişim merkezi

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Bilkent Laboratuvarı PPP

Bilkent Laboratuvarı PPP Bilkent Laboratuvarı PPP Ülke: TÜRKİYE Proje No.: 48799 İş Sektörü: Belediye ve Çevresel Altyapı Kamu/Özel: ÖZEL Çevresel Sınıflandırma: B Hedeflenen Kurul Tarihi: 19 Temmuz 2017 Durumu: Komite onayı alindi,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HALKTAN GELEN ŞİKAYETLERİN YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev.No: 00 Revizyon Tarihi: -- Sayfa No: 1 / 7 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No Revizyonun Sebebi 00 - Yeni Yayın HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Eray ÖZEN Çevre Mühendisi

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU

YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU YÖNETİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ EN BAŞARILI YÖNETİM DANIŞMANLIĞI PROJE ÖDÜLLERİ 2014 BAŞVURU FORMU ÖDÜLE BAŞVURULAN PROJE ADI: DANIŞAN DANIŞMAN KURULUŞ ADI KURULUŞ ADI KURULUŞ ADRESİ KURULUŞ ADRESİ ÇALIŞAN

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1

Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 Ek 6.2: Bugüne Kadar Gerçekleştirilmiş Olan Paydaş Katılım Faaliyetleri 1 1 1 Proje, ÇED prosedürlerine ilişkin hususların netleştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara

ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı (HKBP) 800 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali,, Denizli, Türkiye 1 GİRİŞ RWE Holding A.Ş. 1, Turcas ile birlikte (Yatırımcı), yaklaşık 800 MW kurulu

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Bursa Hastanesi PPP. Proje Tanımı. Projenin Hedefleri. Ülke: Türkiye. Proje no: Sektör: Belediye ve çevre altyapısı.

Bursa Hastanesi PPP. Proje Tanımı. Projenin Hedefleri. Ülke: Türkiye. Proje no: Sektör: Belediye ve çevre altyapısı. Bursa Hastanesi PPP Ülke: Türkiye Proje no: 48535 Sektör: Belediye ve çevre altyapısı İlan türü: Özel Hedeflenen kurul tarihi: 25 Ocak 2017 Durum: Nihai incelemeyi geçti, Kurul onayı bekleniyor Proje Özet

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 KÖA 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJE BAŞVURU FORMU Millî Eğitim Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 98 Çankaya/ANKARA PROJE ÖZETİ * Başvuru Sahibinin Adı Projenin Adı Projenin Genel Hedefi Projenin Özel Amacı Projenin

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç 1: Kurumsal Tanınırlığı Artırmak Hedef 1: 2015 yılı sonuna kadar

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi: Türkiye

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İZLENEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem İzlenen Çalışma Yöntemi Mevzuat Analizi Yetkili İdare Ziyaretleri Gereksinim Modellemesi Çalıştay

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da!

İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! İmar Hakkı Transferi Çalıştayı 29 Kasım'da! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası ile imar hakkı transferini masaya yatırıyor. İmar mevzuatındaki imar hakkı transferi hükümlerinde değişiklik yapmayı

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi

Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) Çalışmasına Ek Yatırım Öncesi Çalışmalar, 31 Ekim 2014 Proje Şirketi, Kreditörlerin Yönetim Kurulunun Proje ile ilgili

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU İSVEÇ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 9-15 KASIM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan Faaliyetler...

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye Tiyatro Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Madde 2 - Nilüfer Belediyesi, Müdürlüğü, Anayasa nın güvence altına aldığı

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM

ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARINDA YENİ DÖNEM 21.11.2008 tarih, 27061 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği ve 29.4.2009 tarih, 27214 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Çevre Kanununca

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı