BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI"

Transkript

1 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ EK-J PAYDAŞ KATILIM PLANI

2 BİLKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ PAYDAŞ KATILIM PLANI (FINAL-REV-C.3) Sürüm Revizyo n Tarih Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Taslak A E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Taslak B E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Kaya Sosyolog D. E. Kaya Çevre Müh. G. Özenirler Çevre Müh., M. S. Nihai Plan C E. Özen Çevre Müh. E. Özen Çevre Müh. E. Özen Çevre Müh. Revizyon Kodları: A (Taslak), B (Nihai Taslak), C (Nihai Revizyon) Proje No.: 12/005 Proje Sahibi: Mart 2015 Danışman: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/ANKARA/ TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312) Tepe Prime İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 C Blok Kat:5 Daire:73 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE : +90 (312) : +90 (312)

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ PROJEYE GENEL BAKIŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası Türkiye Mevzuatı Uluslararası Gereksinimler Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar PROJE PAYDAŞLARI Giriş Paydaş Tanımlama ve Analiz PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI Genel yaklaşım Paydaş Katılım Araçları ÖNCEKİ DÖNEM PAYDAŞ KATILIMI Aşama: İlk Katılım Aşama: Etki Değerlendirme Kilit Hususlar GELECEKTEKİ PAYDAŞ KATILIM SÜRECİ Aşama: Etki Değerlendirmenin Duyurulması Projenin Uygulanması ŞİKÂYET MEKANİZMASI Genel Bakış Şikâyet Mekanizması Şikâyet Prosedürü İletişim Kanalları Hasta Haklarına dair Şikâyet Prosedürü Proje No.: 12/005 3 / 37

4 ŞEKİLLER Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar...10 Şekil 4-1 Bilkent ESK Temel Atma Töreni...25 Şekil 7-1 Şikâyetlerin İşlenmesine Dair Akış Şeması...37 TABLOLAR Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı Tablo 5-1 Etki değerlendirme Aşaması Sırasında Gerçekleşen Katılımlar...27 Proje No.: 12/005 4 / 37

5 KISALTMALAR DİZİNİ AKP BDP Bilkent ESKP CHP DSİ ÇED ÇSEP ÇSED ÇSYİP EP EPFK AB OGÇ SDP IFC OG MHP MIGA SB MB ÇŞB STK PEB PEK PTD PPP PG PS HİS YEP Adalet ve Kalkınma Partisi ( Justice and Development Party ) Barış ve Demokrasi Partisi ( Peace and Democracy Party ) Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Cumhuriyet Halk Partisi ( Republican People's Party ) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı Ekvator Prensipleri Ekvator Prensipleri Finansman Kurumları Avrupa Birliği Odak Grup Çalışması Sağlıkta Dönüşüm Programı Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation) Ortak Girişim Milliyetçi Halk Partisi ( Nationalist Movement Party ) Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı Sağlık Bakanlığı Maliye Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşu Projeden Etkilenen Bölgeler Projeden Etkilenen Kişiler Proje Tanıtım Dosyası Kamu-Özel Sektör-Ortaklığı (Public-Private-Partnership) Performans Gerekleri Performans Standartları Halkla İlişkiler Sorumlusu Yeniden İskân Eylem Planı Proje No.: 12/005 5 / 37

6 PKP SGK SED ÖMK SYP Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Etki Değerlendirmesi Özel Maksatlı Kurum Sosyal Yönetim Planı Proje No.: 12/005 6 / 37

7 1. GİRİŞ Bu belge, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (bundan sonra Proje olarak anılacaktır) için hazırlanan dır (PKP). 2U1K tarafından Ankara Bilkent Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım Anonim Şirketi (Proje Sahibi) için hazırlanmıştır. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP) Sağlık bakanlığı (SB) tarafından, Sağlık Bakanlığı ile DİA Holding FZCO-IC İçtaş Ortak Girişimi (OG) arasında imzalanan Kamu Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Sözleşmesi (No. 3359) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ortak Girişim Projenin tamamının gerçekleştirilmesi amacıyla bir Özel maksatlı Kurum (ÖMK) kurmuştur (Proje Sahibi). Projenin finanse edilmesi için, Proje Sahibi hâlihazırda uluslararası finansman aramaktadır ve bu da Projenin uluslararası kredi kuralları, gerekleri ve standartlarına uygun olmasını gerektirmektedir. PKP, EBRD nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans Koşulları (PK), IFC Performans Standartları (PS) ve Ekvator Prensipleri (EP) ile BESKP sponsorlarının ortak sosyal politikaları ve kurumsal ilkeleri uyarınca hazırlanmıştır. Uluslararası standartlar uyarınca, PKP in amaçları aşağıdaki gibidir: Tüm kilit paydaşlarla katılım sağlamak adına teknik ve kültürel bağlamda uyun bir yaklaşımın temin edilmesi, Etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile doğru ve zamanında bilgi paylaşımının temin edilmesi, Paydaşların görüşlerini ve endişelerini beyan etmesi için yeterli imkanların tanınması, Proje yaşam döngüsünün tüm aşamaları boyunca, bu endişelerin proje karar alma süreçlerine dahil edildiğinin temin edilmesi, Etkilenen topluluklarla katılım ve müzakere süreçleri sağlanması, Yerli ve hassas toplum kesimlerinin bilgilendirilmesi. Bu PKP in kapsamında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır: (i) Proje için paydaşların tanımlanması, (ii) Paydaşların Proje ile olan ilişkilerine dair açıklamalar, (iii) Katılım metodolojilerinin ayrıntıları, (iv) Bugüne kadar gerçekleştirilen ve Projenin ilerleyen aşamaları için planlanan faaliyetler, (v) Paydaşların endişe ve şikâyetlerinin yönetilmesi sürecinin ayrıntıları ve paydaş katılım sürecinin nasıl kayıt altına alınacağı, izleneceği, değerlendirileceği ve raporlanacağına dair açıklamalar. Bu PKP, uygulanmasını taahhüt eden ve buna yükümlü olan Proje Sahibinin mülkiyetindedir. Proje No.: 12/005 7 / 37

8 1.1. PROJEYE GENEL BAKIŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık kampüsü Projeleri Türkiye de meydana getirilecek bütün sağlık kampüslerini içine alan Ulusal Sağlık Kampüsleri Projesi, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adı verilen bir yeniden yapılanma sürecinin sonucu olarak geliştirilmiştir. Türkiye 2003 yılından beri sağlıkta dönüşüm bağlamında Dünya Bankası nın Sağlık Sistemi Güçlendirme (Health System Strengthening - HSS) Programını uygulamaktadır: Sağlık sigortası kapsamının genişletilmesi Sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi HSS reformlarının sürdürülebilir kılınması için kurumsal kapasite geliştirilmesi HSS Programı kapsamında, SB 2003 yılında bir yeniden yapılanma süreci başlatarak SDP yi uygulamaya başlamıştır. Programdan önce kamu ve özel sektör işçilerini, serbest meslek sahiplerini kapsayan birden fazla sosyal güvence düzenlemeleri ve yoksul ve hassas toplum kesimlerine sağlık güvencesi sağlayan bir sosyal yardım programı (Yeşil Kart Programı) bulunmaktaydı. Şu anki noktaya gelindiğinde ise aşağıdaki hususların SDP kapsamında tamamlanmış olduğu gözlemlenmektedir: Bütün farklı sağlık güvencesi düzenlemeleri tek bir SB şemsiyesi altında birleştirilmiştir (2006 yılında). Sosyal sigorta acentelerine ait hastaneler SB ye aktarılmıştır. Yeşil Kart sağlık güvencesi eczane ürünleri ve ayakta bakılan hastaları kapsayacak şekilde geliştirilmiş ve Yeşil Kart kapsamı da düşük gelirli grupları içerecek şekilde genişletilmiştir. 112 acil sağlık hizmetleri şehirlerin yanı sıra köyleri de kapsayacak biçimde genişletilmiştir. Acil durum istasyonlarının sayısı artırılmış ve ambulanslar son teknolojiyle donatılmıştır, Özellikle koruyucu hekimlik ve anne-çocuk sağlığı hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmiş, aile hekimliği kavramı ülkeye kazandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde, sağlık sektöründeki yatırımlara destek olması amacıyla bir PPP Departmanı oluşturulmuştur. SB; ulaşım olanakları, işgücü kapasitesi, mevcut sağlık tesislerinin koşulları ve sağlık hizmetlerinin kapasitesine dayalı olarak Türkiye deki 81 ili 29 sağlık bölgesine ayırmıştır. Bu sınıflandırmadaki hedef, her bir bölgede odaklanmış destek sağlayabilmektir. SB; Ulusal Sağlık Kampüsleri Projesi kapsamında 29 sağlık bölgesine hizmet sağlamak amacıyla 22 şehirde farklı boyutlarda 30 sağlık kampüsü kurmayı planlamaktadır. Entegre sağlık kampüsleri, bir dizi ihtisaslaşmış hastane departmanı, tıbbi akademik araştırmacılar için araştırma ve geliştirme laboratuvarları, sosyal tesisler, lojman ve park alanları sunan sağlık hizmetleri tesisleridir. Sağlıkta Dönüşüm Programına dair daha fazla ayrıntı asıl ÇSED raporunda bulunabilir. Proje No.: 12/005 8 / 37

9 An itibariyle SB nin gündeminde 15 devam eden adet sağlık kampüsü projesi bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Ön-Yeterlik İhale Duyuru Aşamasında Bulunan Projeler: İstanbul Bakırköy Teklif Aşamasında Bulunan Projeler: Kocaeli Nihai Teklif Aşamasında Bulunan Projeler: Bursa, Isparta, İzmir Sözleşme Aşamasında Bulunan Projeler: Adana, Gaziantep, Konya, Manisa, Mersin, İstanbul İkitelli İnşaat Aşamasında Bulunan Projeler: Ankara Etlik, Ankara Bilkent, Elazığ, Kayseri Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesine Dair Ayrıntılar Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi (BESKP Proje ), yaklaşık 1,2 km 2 alan üzerine inşa edilecektir. Proje, toplam yatak kapasitesine, ihtisas hastanelerine ve aşağıda listelenen tesislere sahip bir entegre sağlık kampüsü barındıracaktır: Genel Amaçlı Hastane Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi Çocuk Hastanesi Kadın Hastanesi Onkoloji Hastanesi Fizik Terapi ve Rehabilitasyon Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Tıp Hastanesi Helikopter Pistleri Yeraltı ve yerüstü araç park alanı Sağlık Bakanlığı idari binası İki teknik işler binası Klinik Hoteli Ticari Alan 1.2. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahası Proje Sahası, Türkiye Ankara İli Çankaya İlçesinde konuşlu bulunmaktadır. Şekil 1-1, Proje Sahasının konum haritasını sunmaktadır. Proje Sahası Türkiye nin en önemli üniversitelerinden olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ne yakın konumdadır. Saha, güneyde Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir rehabilitasyon tesisi, kuzeyde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Danıştay, kuzeybatıda ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Proje No.: 12/005 9 / 37

10 (GTHB) ile komşudur. Proje Sahasının batısındaki boş arazi ise Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü nün mülkiyetindedir. Proje Sahası ikisi kullanımda olmak üzere on beş müstakil aile konutu barındırmıştır. Bu konutlar şimdi yıkılmış durumdadır ve burada yaşamış aileler yeniden iskan edilmiştir. Projenin başlangıcında, yaklaşık 500 baş hayvan barındıran bir keçi mandırası da bulunmaktaydı. Bu mandıra Ankara İli sınırlarında, şehre yakın bölgede bir kasaba olan Kazan a taşınmıştır. Buna ilaveten, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Proje Sahası sınırları içinde bulunmaktadır. Plan, Bilkent ESK işletmeye geçtikten sonra bu hastanenin yıkılması yönündedir. Bu yapının bulunduğu arazi ise sağlık kampüsünün genişlemesi için yedekte tutulacaktır. AOÇ Arazisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danıştay Metro İstasyonu (yapım Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Silahlı ODTÜ Kuvvetleri Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Kaynak: TR Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi Şekil 1-1 Proje Sahası Yakın Çevresindeki Kurumlar Bu konumun stratejik önemi sebebiyle seçildiği akılda bulundurulmalıdır. Öncelikle, 11. Bölge ESK nin Ankara da konumlandırılması, Ankara nın Türkiye nin başkenti olması açısından stratejik bir karardır. 11. Bölge ESK nin Bilkent te ve 10. Bölge ESK nin Etlik te konumlandırılmasıyla, Ankara sadece İç Anadolu Bölgesi için değil tüm Türkiye için bir sağlık hizmetleri merkezi haline gelecektir. Şehrin kalabalık nüfusundan dolayı potansiyel hasta sayısı yüksektir. Dolayısıyla, ESK nin Ankara da konumlandırılması hizmet vereceği inşalarının pek çoğuna yakın olması bakımından mantıklı bir karardır. Buna ilaveten, çevre illerdeki Proje No.: 12/ / 37

11 vatandaşlar da hem merkezi bir konumu olması hem de kendi şehirlerinde yeterli sağlık tesisleri bulamamalarından kaynaklı olarak hâlihazırda Ankara yı ziyaret etmektedir. Yani Ankara daki tesisler zaten hedef nüfusa hizmet sağlamaktadır. Ancak, ülkenin geri kalanının çoğundan daha iyi tıbbi olanaklara sahip olunmasına karşın Ankara daki mevcut hastaneler hastaların ihtiyaçlarını an itibariyle karşılayamamakta ve beklenen hizmet kalitesini sunamamaktadır (Unicredit, 2012). Bu sebeplerle, ESK nin Ankara da konuşlandırmak stratejiktir. Projenin Bilkent te konuşlandırılması da stratejik bir karardır. Bilkent, Eskişehir Otoyoluna yakın konumuyla Ankara dışından gelenlere kolay erişim sağlamaktadır. Ayrıca Ankara Çevre Otoyoluna da nispeten yakın bir konumdadır. Hem otobüs hem de minibüsler hâlihazırda Bilkent e ulaşım hizmeti sunmaktadır. Yakın gelecekte, metro da bölgede hizmet vermeye başlayacaktır. Dolayısıyla bu konum, Ankara sakinleri için de uygundur. Böylesi uygun bir konumda bu kadar büyük işlenmemiş arazi bulmak güçtür. 2. HUKUKİ GEREKSİNİMLER Bu bölüm Projenin paydaş katılım faaliyetlerine dair bir hukuki çerçeve çizmektedir. Bu çerçeve aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır: Türkiye Cumhuriyeti mevzuat gereksinimleri Uluslararası düzenlemelerde belirtilen ilke ve usuller Türkiye Mevzuatı Projeye dair en önemli mevzuat Ağustos 1983 tarihli Çevre Kanunudur (26 Nisan 2006 tarih ve 5491 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır). Bu Kanun bir dizi ilintili yönetmeliğe sahiptir. Çevre Kanunu Madde 10, planlanan faaliyetleri sonucu olumsuz çevresel etkiler yaratabilecek yatırım projeleri için ÇED raporu hazırlanmasını öngörmektedir. ÇED raporu hazırlanmasını gerektiren proje tipleri ve farklı durumlar için kapsanması gereken özel başlıklar yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın (ÇŞB) yerini aldığı eski Çevre ve Ormancılık Bakanlığı tarafından çıkartılan ÇED Yönetmeliği nde açıklanmaktadır. Bu madde ilgili AB ÇED Yönergesi ile neredeyse uyum halindedir ancak uluslararası kredi kuruluşlarının (borç verme mercii) gerektirdiği koşullar arasındaki sosyal etki değerlendirmesi unsurundan yoksundur. Projeye benzer projeler için ÇED gerekliliği koşulu 3 Ekim 2013 tarih ve sayılı ÇED Yönetmeliği Ek-1 altında listelenmiştir. Burada, 500 ya da daha fazla yatak kapasitesi bulunan Hastanelerin ÇED hazırlanmasını gerekli kıldığı belirtilmektedir. Ancak, bu koşul yönetmeliğe ihale süreci tamamlandıktan sonra eklenmiştir. Dolayısıyla, Proje ulusal ÇED sürecinden muaftır. Türkiye ÇED Yönetmeliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen nihai ÇSED raporuna başvurunuz. Proje No.: 12/ / 37

12 2.2. Uluslararası Gereksinimler Uluslararası finans kuruluşları, EBRD nin (Avrupa İmar ve Kalkınama Bankası) Performans Koşulları (2008), IFC Performans Standartları (2012) ve Ekvator Prensipleri (2013) dahil sıkı kredi verme kuralları takip etmektedir. Projeye hangi finans kuruluşunun fon sağlayacağı bilinmiyor olduğu için bahsi geçen tüm kurallara uyulması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen uluslararası standartlar uyarınca, Proje geniş ölçekli bir kentsel dönüşüm ifade ettiği için Kategori A proje olarak sınıflandırılmaktadır. Uluslararası kredi kuruluşları tarafından finanse edilen Kategori A projeler için paydaş katılım sürecine dair kilit ilkeler, gereksinimler, metodoloji ve usul unsurları EBRD Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı PK10, IFC Paydaş Katılımı: Yükselen Pazarlarda İş Yapan Firmalar İçin Bir İyi Uygulamalar Kılavuzu belgesi ve EP5 Paydaş Katılımı altında ayrıntısıyla açıklanmaktadır. Bütün bunlar; proje sahiplerine (müşteri) paydaş katılımına dair özellikle etkilenen topluluklar olmak üzere paydaşlarıyla yapıcı bir ilişki inşa edip korumasına destek olmak üzere tasarlanmış bir sistematik yaklaşımın çerçevesini çizmektedir. Paydaş katılımına dair belirli hedefler Kutu-1 içerisinde açıklanmıştır. Proje; kendiliğinden tanımlanamayacak veya değerlendirilemeyecek, gelecekte potansiyel olarak önemli ve çeşitli çevresel yahut sosyal olumsuz etkilere sebep olabilecek, bunlar da uluslararası ve ulusal kurallar uyarınca bağımsız danışmanlarca gerçekleştirilecek resmileştirilmiş ve katılımcı bir değerlendirme süreci gerektirecektir. Bu sebeple, ÇSED ve Proje paydaş katılımına yönelik yaklaşım bu paralelde tasarlanacaktır. Kutu 1-1 Paydaş Katılımı Özgün Hedefleri Bilgilerin Açıklanması ve Paydaş Katılımı Koşulları Etkilenen Topluluklar üzerinde potansiyel olarak ciddi olumsuz etkileri olabilecek tüm Kategori A ve Kategori B Projeler için proje sahibi bir Bilinçli Müzakere ve Katılım süreci işletecektir. Proje sahibi katılım sürecini; Projenin risk ve etkileri, Projenin gelişim aşaması, Etkilenen Toplulukların dil tercihleri, karar alma mekanizmaları ve dezavantajlı ve hassas toplum kesimlerinin ihtiyaçları çerçevesinde şekillendirecektir. Bu süreç dışarıdan gelecek yönlendirme, müdahale, zorlama ve gözdağından azade olmalıdır. Paydaş Katılımının kolaylaştırılması amacıyla, proje sahibi Projenin risk ve etkileri ile orantı kuracak, ilgili Değerlendirme Belgelerini Etkilenen Topluluklar ve gerektiği takdirde Diğer Paydaşlara yerel dilde ve kültürel olarak uygun bir üslupla erişilir kılacaktır. Proje sahibi, Paydaş Katılım sürecinin sonuçlarını bu süreçten doğduğu kabul edilen tüm eylemlerle beraber kayıt altına alacak ve belgelendirecektir. Çevresel veya sosyal risklere ve olumsuz etkilere sahip Projeler için bilgi paylaşımı Proje inşaatının öncesinde ve sürekli bir formatta Değerlendirme sürecinin erken safhalarında gerçekleştirilmelidir. Katılım faaliyetleri Proje No.: 12/ / 37

13 genellikle üç safhada sürdürülmektedir: (i) Proje Hazırlama yoluyla Katılım (ii) Proje Uygulama ve Harici Raporlama esnasında Katılım (iii)şikâyet Mekanizması 2.3. Türkiye Mevzuatı ile Uluslararası Kurallar Arasında Bulunan Boşluklar Türkiye Çevre Mevzuatı içinde mevcut olandan daha ayrıntılı hükümler gerektiren en önemli konu başlığı Sosyal Etki Değerlendirmesi (SED) hususudur. Uluslararası finanse edilen projelerin uluslararası standartlara uymasının sağlanması isteniyorsa bu konuda daha ileri araştırma ve uygulamalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Örneğin, Türkiye Çevre Mevzuatı Proje Sahasında ayrıntılı sosyoekonomik etütler gerçekleştirilmesi ve bir Şikâyet Mekanizması oluşturulmasını öngörmemektedir. Proje No.: 12/ / 37

14 3. PROJE PAYDAŞLARI 3.1. Giriş Bu PKP amaçları bağlamında, paydaş kavramı Projeden potansiyel olarak etkilenecek veya Proje ve etkileri ile ilgisi bulunan birey, kuruluş veya grup olarak tanımlanmaktadır. Paydaş tanımlama hedefi, hangi paydaşların doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz etkilenebileceğinin ( etkilenen taraflar ) veya Proje ile ilgisi olabileceğinin ( diğer ilgili taraflar ) ortaya konulmasına yöneliktir. Projeden farklı oranda ya da orantısız şekilde etkilenebilecek veya katılım ve geliştirme süreçlerine katılmakta zorluk yaşayabilecek dezavantajlı ve hassas paydaşların tanımlanması için özel çaba gösterilmesi önemlidir. Paydaş tanımlama sürekli bir süreçtir ve düzenli gözden geçirme ve güncelleme gerektirmektedir Paydaş Tanımlama ve Analiz Etkin bir PKP geliştirilmesi için, tam olarak paydaşların kim olduğunun belirlenmesi ve bunların Projeye dair öncelikleri ve hedeflerinin anlaşılması gerekmektedir. Paydaşların belirlenmesiyle, farklı paydaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş bir plan geliştirmek mümkün olabilmektedir. Farklı paydaşları farklı hususların ilgilendirmesi olasıdır ve dolayısıyla farklı paydaş tipleri Projeyle olan bağlantıları üzerinden gruplara ayrılmıştır. Bir paydaş grubunun Projeyle olan bağlantılarına ilişkin kavrayış geliştirilmesi her türlü katılımın kilit hedeflerinin belirlenmesine de katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar tanımlanmış kuruluş ve bireylerin listesi Ek-1 altında sunulmuştur. Bu liste Proje süresince yeni paydaşlar tanımlandığı takdirde güncelleştirilecektir. Bireysel paydaşların iletişim bilgileri de her bir paydaşla iletişim kurulabilmesine olanak tanıması için ÇSED ekibi tarafından toplanmıştır. Bu bilgi saklanacak ancak hiçbir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır. Tablo 3.1, her bir paydaşın Proje ile nasıl bir bağ içinde olduğunu tasvir etmektedir. Tablo 3-1 Paydaşların Proje ile Bağları Paydaş Grupları Paydaş Tipi Proje ile Bağları Etkilenen Diğer İlgili Taraflar Taraflar Yerel Topluluklar Etkilenen 2 Mahallenin Muhtarları Etkilenen 2 Mahallenin Sakinleri Kamu konutlarında kalan kişiler BESKP ile hizmet sunulacak başlıca topluluklar Yerel İşletmeler a. Atatürk Hastanesi nde konuşlu bulunan işletmeler - Üç lokanta -İki kuaför -Bir market Proje sebebiyle olumlu veya olumsuz etkilere maruz kalacak haneler ve topluluklar olumlu istihdam olanakları, tıbbi bakım sağlanması gibi olumlu etkiler veya trafik sıkışıklığı ve kamu binalarında kalanların yeniden iskânı ile alakalı olumsu etkiler Proje No.: 12/ / 37

15 Paydaş Grupları Paydaş Tipi Proje ile Bağları b. Eski GTHB binalarında konuşlu bulunan işletmeler -Bir mandıra Kamu Binaları (üniversiteler, bakanlık binaları ) Devlet Sağlık Bakanlığı (SB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Valiliği Devlet hastanelerinin büyük sağlık komplekslerine alınıp merkezileştirilmesi SB faaliyetleri üzerinde etkilere sebep olacaktır. Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Çankaya Kaymakamlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yerel İdareler Ankara Büyükşehir Belediyesi Çankaya Belediyesi Çalışanlar SB İnşaat Personeli NGOs Türkiye Tabipler Birliği Sağlık İşçileri Sendikaları Akademik Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ODTÜ Yerel idareler, Projenin karşılaması gereken izinler ile atık yönetimi, altyapı ve trafik yönetimi hususlarındaki sorumluluklar sebebiyle Projeye ilişkin birincil derecede siyasi öneme sahiptir. Proje Sahibi bu belediyeler ile işbirliği halinde çalışmalıdır. Büyük BESK Projesinin inşaat ve işletmesi kayde değer işgücü ve istihdam gerektirecektir. SB hemşire ve doktorları sağlamaktan sorumlu tarafken ÖMK ise inşaat ve işletme aşamalarında Projenin gereksinim duyacağı diğer işgücü unsurlarını sağlayacaktır. Projeye karşı olduğu bilinen Sağlık İşçileri Sendikaları ve Türkiye Tabipler Birliği nin sürece dahil olması beklenmektedir. Üniversitenin bir tıp bölümü bulunmakta ve üniversitenin bu tıp bölümü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ni kullanmaktadır. Üniversitelerin genel anlamda alakası olmasından ötürü projeye katılımlarının sağlanması önemlidir. Bu üç üniversite Üniversiteler ve Beytepe Mahalleleri sınırlarında yer almaktadır. Proje No.: 12/ / 37

16 4. PAYDAŞ KATILIM YAKLAŞIMI 4.1. Genel yaklaşım Proje Türkiye makamlarıyla (Danıştay, Yerel Makamlar, Belediyeler ve Muhtarlar), etkilenen paydaşlar ve diğer ilgili taraflar ile süregiden katılım sürecini bu aktörlerin Proje sürecinden haberdar olduklarını ve çevresel ve sosyal performansa dair bilgi alabildiklerini temin etmek, hafifletme ve yönetim tedbirlerinin etkinliğine dair geri beslemede bulunmalarına ve endişeleri ile şikâyetlerini bildirmelerine olanak tanımak üzere devam ettirecektir. Katılım süreci, tipik proje planlama ve uygulama aşamaları temelinde hazırlanmış dört ardışık aşamaya dayalı olarak sürdürülmüştür ve sürdürülmeye devam edecektir. Bu aşamalar ve bunlar esnasında gerçekleştirilen yahut gerçekleştirilecek kilit faaliyetler Tablo 4.1 altında ayrıntılandırılmıştır. Tablo 4-1 Paydaş Katılım Yaklaşımı Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 1: İlk katılım Etkilenen ve ilgilenen paydaşlara Projenin tanıtımı Müzakere edilecek kilit paydaşların tanımlanması ÇSED kapsam, yaklaşım ve kilit hususlarına dair geri besleme sağlanması Kapsam Belirleme Raporu hakkında geri besleme sağlanması Kilit paydaşların belirlenmesine yönelik ikincil veri analizi Yerel işletmelerle yapılan toplantılar İlgili hükümet paydaşlarıyla toplantılar düzenlenmiştir Topluluk liderleriyle de (Muhtarlar) toplantılar yapılmış ve Proje Tanıtım Broşürleri sağlanmıştır. Ardından Muhtarlar bu broşürleri topluluk üyelerine dağıtmıştır. Halk katılım toplantısı Proje No.: 12/ / 37

17 Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 2: Etki Değerlendirmesi Gerektiği zaman Projenin tanıtımının yapılması Yarı-yapılandırılmış görüşmeler ve anketlerle mevcut durum verilerinin bildirilmesi ve doğrulanması Proje faaliyetlerine dair geri besleme sağlanması ve potansiyel etkiler ile teklif edilen hafifletme/iyileştirme ve izleme tedbirlerine odaklı tartışmalar gerçekleştirilmesi Yerel beklentilerin, endişe ve yanlış anlamaların yönetilmesi Paydaşların Proje tasarım ve yönetim planlarına girdi sağlamasına olanak tanınması Kilit bilgi kaynaklarıyla yapılan yarıyapılandırılmış görüşmeler Seçilen paydaşlarla yapılan derinlemesine görüşmeler İşletmelere sunulan resmi anketler Aşama 3: Etki Değerlendirmesinin Duyurulması Nihai ÇSED belgesinin tüm etkilenen ve ilgili paydaşlara erişilir kılınması Proje tasarım ve yönetim planları Duyuru ve yorum safhasının tamamlanmasının ardından ÇSED Raporu bu katılım sürecinin sonuçlarını yansıtacak şekilde güncellenecek ve yorumlar Projenin gelecekteki ayrıntılı tasarım ve inşaat aşamalarına girdi olarak sağlanacaktır. Müteakiben, Nihai ÇSED ve ekleri Proje Web Sitesinde yayınlanacaktır. Web sitesi: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/Ankara Tel : Faks : Proje No.: 12/ / 37

18 Aşama Hedefler Kilit Faaliyetler Aşama 4: Proje Uygulama Tüm etkilenen ve ilgili paydaşların proje ilerleme sürecinden haberdar oldukları ve endişeleriyle şikâyetlerini iletme fırsatı bulduklarının teyit edilmesi Hafifletme ve yönetim tedbirlerinin etkililiğine dair geri besleme alınması Şikâyetlerin yönetilmesi Proje güncellemeleri ve proje ilerleme sürecine dair bilgiler tüm etkilenen ve ilgili paydaşlara Muhtarlıklar ve diğer kamusal alanlar ve Proje web sitesi yoluyla erişilir kılınacaktır. Şikâyet Prosedürüme dair süregiden bakım ve erişim imkanı Olumsuz basın haberlerinin görülüp değerlendirilmesinin temini amacıyla basın sistematik olarak taranacaktır Paydaş Katılım Araçları Bu Projenin bir parçası olarak paydaş katılımı için bir dizi araç kullanılmıştır ve kullanılacaktır. Bunlar arasında topluluk toplantıları, odak grupları, anketler, broşürler, posterler ve kilit bilgi kaynağı tartışmaları bulunmaktadır. Paydaş katılımı bu hâlihazırda oluşturulmuş iletişim mekanizmalarını kullanmaya devam edecek ve bunlara gerektiği takdirde yeni mekanizmaların benimsenmesi yoluyla proje süresi boyunca verimli ve etkin bir katılımın sağlanmasını temin edecektir. Özgün yöntemler farklı paydaş grupları arasında farklılıklar gösterecek, hassas ve azınlık gruplarla yürütülen paydaş katılımı gerektikçe özel olarak tasarlanan mekanizmalar kullanıma sokacaktır. Bu proje kapsamındaki hassas gruplar; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın eski lojmanlarında kalan iki aile, başkalarının yardımına muhtaç olarak yaşayan insanlar, geçimini kadının sağladığı haneler ile fiziksel ve zihinsel engeli bulunanlar olarak sıralanabilmektedir. Proje temsilcileri firmanın paydaş katılım sürecine yönelik kararlılığını sergilemek, ilişkileri geliştirmek ve gelen soruları yanıtlamak üzere kilit topluluk katılım ve bilgi paylaşımı etkinliklerinde hazır olacaktır. Bilgiler kültürel anlamda uygun ve kolay anlaşılır biçimde, mümkün olduğu yerde şekiller ve haritalar kullanılarak sunulacaktır. Projenin tüm paydaşlara ulaştığına emin olmak için Proje bir dizi farklı iletişim araçları kullanacaktır. Bunlar aşağıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır Proje Broşürleri Proje için Şubat 2013 tarihinde bir broşür hazırlanmış bulunmaktadır. Bu broşür, sağlık kampüsleri, PPP, Bilkent ESKP ve hastanelerin yatak kapasitelerini içermektedir. Broşür ayrıca çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi sürecinin çerçevesini de çizmekte ve şikâyetler için Proje No.: 12/ / 37

19 Proje Sahibinin Halkla İlişkiler Departmanının iletişim bilgilerini (e-posta, telefon ve faks numaraları, posta adresi) barındırmaktadır. Broşürün bir örneği Ek-2 altında bulunabilir Proje Web Sitesi Ekim 2013 tarihinde bir proje web sitesi (web adresi ) kullanıma açılmıştır. Bu web sitesi, planlanan inşaat işlerine dair ayrıntılı açıklamalar, sürmekte olan inşaat işlerine ait fotoğraflar ve bilgiler, bu işten dolayı etkilenecek alanlar, olumsuz etkilerin hafifletilmesi ve olumlu etkilerin geliştirilmesine yönelik alınan önlemler, şikâyet mekanizmasına dair ayrıntılar ve proje belgelerinin nihai taslaklarını içeriğinde bulundurmaktadır Şikâyet Mekanizması Paydaşların endişe ve şikâyetlerini şahsi olarak da posta veya elektronik posta yoluyla (iletişim bilgileri Bölüm-7 de verilmiştir) dile getirebilecekleri bir şikâyet mekanizması geliştirilmiştir. Bu prosedür, endişelerin derhal ele alınabilmesini hedeflemektedir ve tüm etkilenen paydaşların erişimine açıktır. Proje ekibi, 7 gün içinde şikâyetin alındığı teyidini sağlayacak ve 14 gün içinde bir çözüm bulup şikâyet sahibini durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Ayrı bir resmi şikâyet mekanizması da Projede çalışan kişiler için geliştirilecektir Halkla İlişkiler Sorumlusu Etkilenen topluluklarla düzenli iletişimin sürdürülmesi amacıyla bir halkla İlişkiler Sorumlusu (HİS) görevlendirilmiştir. HİS halkın görüş ve fikirlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve kayıt altına alınması ile beraber bunların takibi için ilgili kişiye iletilmesinden sorumlu olacaktır (Bölüm-7 altında şikâyet mekanizması başlığında bu husus ayrıntılandırılmıştır). Bu departmanın iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: Adı Soyadı: Zeynep Bozkurt Keçe Tel: Faks: E-posta: Adres: Bilkent Ankara Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme A.Ş. Üniversiteler Mah Cad No: 9 Bilkent/Ankara Gazeteler Paydaşların halk toplantılarına davet edilmesi için Güneş adlı ulusal gazete kullanılmıştır. Proje No.: 12/ / 37

20 Halk Toplantıları Paydaşlarla müzakereyi sürdürmek için buna uygun biçimde açık uçlu ve hedefe yönelik toplantılar düzenlenmeye devam edilecektir Birinci Halkın Katılımı Toplantısı Çevresel Etki Değerlendirmesine Birinci Halkın Katılımı Toplantısı tarihinde saat 14:00 te Kentpark alışveriş merkezindeki salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantı tariginden 10 gün önce bir duyuru yayınlanmıştır. Toplantı tarihi, yeri ve konusunu açıklayan bu duyuru için ulusal bir gazete (Güneş) kullanılmıştır. Beytepe ve Üniversiteler Mahallelerinin muhtarları (köy/mahalle sakinlerinin oylarıyla seçilen, köydeki en önemli yerel makam olan topluluk liderleri), bu Mahallelerin sakinleri, ÖMK, ÇSED ekibi, SB ve ÖMK yetkilileri dahil on altı kişi bu toplantıya iştirak etmiştir. Katılımcılara, yatırıma dair bilgileri içeren broşürler dağıtılmıştır. Firma yetkilileri ve ÇSED ekibi tarafından sunumlar yapılmıştır. Projeye dair fikirler ve öneriler alınmıştır. Bunlar Ek-3 altında listelenmiştir. Projeye dair başlıca endişe trafik yüküne dairdir. Mevcut yollar hâlihazırda yetersiz durumdadır. PEK ler kampüs alanına gidecek alternatif yollar önerisini getirmiş ve ÖMK ise Proje teknik ekibinin bu hususu Büyükşehir Belediyesi ile görüşmekte olduğunu belirtmiştir. Toplantıda dile getirilen ikinci husus iş olanakları olmuştur. Beytepe Mahallesi Muhtarı işsizliğin mahallelerinin sorunlarından biri olduğunu belirtmiş ve Projenin yerel sakinler arasından personel istihdam etmesi önerisinde bulunmuştur İkinci Halkın Katılımı Toplantısı Çevresel Etki Değerlendirmesine İkinci Halkın Katılımı Toplantısı tarihinde saat 11:00 te Kentpark alışveriş merkezindeki salonda gerçekleştirilmiştir. Toplantı tarihinden 5 gün önce bir duyuru yayınlanmıştır. Toplantı tarihi, yeri ve konusunu açıklayan bu duyuru için ulusal bir gazete (Posta) kullanılmıştır. Toplantı için Muhtarlıklara afişler asılmış, ile, Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, SGK, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kapatılması planlanan hastaneler, Türk Tabipler Birliği ve Ankara Tabip Odası bilgilendirilmiştir. Toplantıya on beş kişi iştirak etmiştir. Toplantıya katılanların bulunduğu detaylı liste için Ek- 4 e bakınız. Firma yetkilileri ve ÇSED ekibi tarafından sunumlar yapılmıştır. Yapılan toplantı sonrasında ortaya çıkan ana konular aşağıdaki gibidir; Türk Tabipler Birliği: ODTÜ ye yapılması planlanan tünel Projesi Bilkent ESK ne mi bağlanacak? Proje No.: 12/ / 37

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇSED) RAPORU TEKNİK OLMAYAN ÖZET Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Y ıldız Çankaya ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492 0306 : +90 (312) 492 0306 ANKARA

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor

Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına İlişkin Hafifletilmiş Emsal Tarama Faaliyeti Türkiye Raporu Nihai Rapor Hazırlayanlar: Günter Kopsch ve Richard Laux İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GENİŞ ÖZET... 4 1 İLKE

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI 2012-2016 Ankara, 2011 BAKAN SUNUŞU Küresel ekonomik rekabetin en etkili araçlarından biri, hiç kuşkusuz, sınai mülkiyet sistemidir. Nitekim rekabet için gereken hayati

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL

SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I SAĞLIK TURİZM MERKEZİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/SMK Son

Detaylı