MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERKEZ LABORATUVAR TEST REHBERİ"

Transkript

1 GİRİŞ Bu rehber çalışanların laboratuvar hizmetlerinden daha etkin yaralanabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar laboratuvar hatalarının yaklaşık % 65 nin preanalitik evrede (Örneklerin analizlerinin yapılmasına kadar geçen süreçte) yapılan hatalardan kaynaklandığını göstermiştir. Hastanelerde laboratuvar hizmetlerinde yaşanan sorunların önemli bir kısmı laboratuvar işleyişinin hasta ve personel tarafından yeterince bilinmemesi ve iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Analiz öncesi uyulması gereken kurallara uyulmaması, yanlış kabı seçimi, yetersiz alınması, eksik test girişi yapılması vb en çok karşılaşılan sorunlardır. Hem bu tür sorunları azaltabilmek hem de laboratuar işleyişinin düzenli yürümesini sağlamak için göstereceğiniz özene teşekkür ederiz. 1/26

2 LABORATUVARIMIZDA ÇALIŞILAN RUTİN MİKROBİYOLOJİK TESTLER 1)TAM KAN(HEMOGRAM) 2)RETİKÜLOSİT 3)SEDİMENTASYON 4)MİKROSKOBİK İNCELEME a)boyalı mikroskopik inceleme Gram Boyama May-Grünwald(Periferik Yayma) Metilen Mavisi Mikobakteri aranması(arb ) b)boyasız mikroskopik inceleme Direkt Parazit inceleme(manuel) Kanda Parazit arama Vucut Sıvıları Hücre Sayımı Spermiyogram 5)KÜLTÜR-ANTİBİYOGRAM Boğaz ü Burun ü Balgam ü Trakeal aspirat ü BAL ü Nazofarenks ü Sinüs Aspiratı ü Konjiktiva ü Kulak ü Gaita ü İdrar ü Vagen-Serviks ü Mikoplazma ü Üreaplazma - Antbiyogram 6) SEROLOJİ VDRL-RPR Treponema pallidum hemaglütşinasyon(tpha) Brucella Aglütinasyon testi(rose Bengal) Brucella Tüp Aglütinasyon Brucella Aglütinasyon( Coombs antiserumu ile) Entamoeba Hıstolytıca Adezin Antijeni Rota Virus antijeni Üretral Akıntı ü Prostat Sıvısı ü Yara ü Aspirat ü Doku Biyopsi ü Kan ü Kateter kültürü BOS kültürü(özel zenginleştirme ile) Eklem Sıvısı ü Periton Sıvı ü Plevral Sıvı ü Perikard Sıvısı ü Safra Sıvısı ü Anaerop kültür Mikobakteri ü Mantar Enterik Adenovirus antijeni H.Pylori direkt antijeni Kist Hidatik indirekt hemaglütinasyon(iha) Clostridium difficile toksin A Criptosporidium antijeni Grup A Streptokok tayini(lateks veya ELİSA) Mono Test Chlamydia antijeni 2/26

3 7)ELISA AntıHCV AntıHIV HBsAg HBeAg AntıHBe AntıHBc IgG AntıHBc IgM AntıHAV IgG 8) PCR HBV DNA HCV RNA HIV RNA Antı-HBs AntıHAV IgM AntıRubellaIgM AntıRubellaIgG AntıToxoIgG AntıToxoIgM AntıCMVIgG AntıCMVIgM CMV PCR MIKOBAKTER PCR MIKOBAKTERİ TİPLENDİRME 9)IFA ANA APA ANTIds DNA ANTIjo1 ANTIScl 70 ANTISm (İmmunoblotting) ANTI Sm Di ANTI Sın/RPN (İmmunoblotting) ANTI-SSA (İmmunoblotting) ANTI-SSB (İmmunoblotting) 3/26

4 Sut kodu Test adı Örnek türü Örmek kabı Örnek mıktarı Yöntem Testin çalışıldığ ı laboratu var Testi Etkileyen Faktörler Çalışm a günü Sonuç verme zamanı TAM KAN(HEMOGRAM) EDTA lı Tam Kan Mor Kapaklı Tüp 2 cc Otomatize Merkez- Pıhtılı, yetersiz veya fazla alınmış Aynı gün RETİKÜLOSİT EDTA lı Tam Kan Mor Kapaklı Tüp 2 cc Otomatize Merkez- Pıhtılı, yetersiz veya fazla alınmış Aynı gün SEDİMENTASYON Sitratlı Tam Kan Siyah Kapaklı Tüp 1.6cc Otomatize Merkez Pıhtılı, yetersiz veya fazla alınmış Aynı gün HBsAg 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, heparin lipemi HBsAg 1 cc MikroELISA Merkez Hemoliz, heparin lipemi ANTI HCV 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, lipemi ANTI HCV 1 cc MikroELISA Merkez Hemoliz, lipemi ANTI HIV 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, lipemi ANTI HIV 1 cc MikroELISA Merkez Hemoliz lipemi ANTİ-HBs 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, heparin, lipemi ANTİ-HBs 1 cc MikroELISA Merkez Hemoliz, heparin, lipemi 4/26

5 Antı HAV IgM 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, heparin Antı HAV IgG veyatotal 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, heparin, lipemi Antı HBc IgM 1 cc MakroELISA Merkez- Hemoliz, heparin lipemi Antı HBc IgG veyatotal 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, heparin lipemi HBeAg 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, heparin lipemi AntıHBe 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, heparin lipemi AntıToxoIgM 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi AntıToxoIgG 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi Antı Rubella IgM 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi Antı Rubella IgG 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi AntıCMV IgM 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi AntıCMV IgG 1 cc MakroELISA Merkez Hemoliz, lipemi 5/26

6 HBV DNA HCV RNA HIV RNA CMV PCR 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal MIKOBAKTERİ PCR 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal MIKOBAKTERİ TİPLENDİRME 1 cc PCR Merkez Yetersiz materyal ANA APA ANTIdsDNA ANTIjo ANTIScl70 3 ml IFA Merkez Hemoliz 3 ml IFA Merkez Hemoliz 3 ml IFA Merkez Hemoliz 3 ml IFA Merkez Hemoliz 3 ml IFA Merkez Hemoliz ANTISm(Immunoblo tting) 3 ml Immunoblotting Merkez Hemoliz ANTISm Di 3 ml IFA Merkez Hemoliz ANTI Sın/RPN(Immunoblo tting) 3 ml Immunoblotting Merkez Hemoliz ANTI SSA(Immunoblotting ) 3 ml Immunoblotting Merkez Hemoliz 6/26

7 ANTI SSB(Immunoblotting ) 3 ml Immunoblotting Merkez Hemoliz VDRL- RPR 1 cc MakroELISA/mık roelisa /manuel Merkez- Hemoliz TPHA 1 cc Hemaglütinasyon Merkez Hemoliz BRUCELLA- ROSE BENGAL 1 cc Lateks aglütinasyon Merkez Hemoliz BRUCELLA TÜP AGLÜTİNASYON 1 cc Aglütinasyon Merkez Hemoliz BRUCELLA TÜP AGLÜTİNASYON (Coombs antiserumu ile) 1 cc Aglütinasyon Merkez Hemoliz MONO TEST (HETEROFİL ANTİKOR) 1 cc Lateks aglütinasyon Merkez Hemoliz KİST HİDATİK (İNDİREKT HEMAGLÜTİNASY ON)(İHA) 1 cc Hemaglütinasyon Merkez Hemoliz ROTA VİRUS ANTİJENİ gaita Gaita kabı 1-2 gr Kromotografik ENTERİK ADENO VIRUS ANTİJENİ gaita Gaita kabı 1-2 gr Kromotografik H.PYLORİ DİREKT ANTİJENİ gaita Gaita kabı 1-2 gr Kromotografik ENTAMOEBA HISTOLYTİCA ADEZİN ANTİJENİ gaita Gaita kabı 1-2 gr Elısa C.DİFFİCİLE TOKSİN A gaita Gaita kabı 1-2 gr Kromotografik >30 dk. fazla beklemiş CRİPTOSPORİDİU M ANTİJEN gaita Gaita kabı 1-2 gr Kromotografik, antiasit, laksatif kullanımı 7/26

8 GRUP A STREPTOKOK TAYİNİ(LATEKS VEYA ELİSA) Boğaz Sürüntü örneği Eküvyon - Lateks aglütinasyon Uygun CHLAMİYDİA ANTİJENİ Üretral sürüntü örneği Üregenital Eküvyon - ELİSA Mıkobakteri aranması (ARB) Balgam, İdrar ve Diğer EZN Merkez tükrükle karışık GRAM BOYAMA Yara, Vücut Sıvısı, Balgam vb., Eküvyon Gram Boya Merkez Aynı gün MAY GÜNWALD(PERİF ERİK YAYMA) Kan Parmak ucu - Giemsa Parmak ucundan KANDA PARAZİT ARAMA Kan Parmak ucu - Kalın damla, prifeik yayma, Giemza Parmak ucundan Aynı gün METİLEN MAVİSİ Yara, Vücut Sıvısı, Balgam vb., Eküvyon Metilen Mavisi Boyası Aynı gün DİREKT PARAZİT İNCELEMESİ Gaita Gaita >30 dk. fazla beklemiş Aynı gün SPERMİYOGRAM Meni Tam Otomatik Analizör Zeynep Kamil Hastanesi VUCUT SIVILARI HÜCRE SAYIMI Vücut Sıvı 2 ml Aynı gün BOĞAZ Boğaz Sürüntüsü Eküvyon Çubuğu ile Tüp İçinde Merkez uygun 2 gün BURUN Burun Sürüntüsü Eküvyon Çubuğu ile Tüp İçinde Merkez uygun 2 gün 8/26

9 NAZOFARENKS Nazofarenks sürüntüsü Eküvyon Çubuğu ile Tüp İçinde Merkez uygun KULAK Kulak Sürüntüsü Eküvyon Çubuğu ile Tüp İçinde Merkez uygun, transport besiyerine daldırılmamış BALGAM Balgam Merkez- tükrükle karışık İDRAR İdrar 2 cc Merkez Yetersiz antisepsi,, beklemiş YARA Yara Sürüntüsü Eküvyon Çubuğu ile Tüp İçinde Merkez - uygun, transport besiyerine daldırılmamış ASPİRAT Aspirasyon i 1-2 cc uygun, transport besiyerine daldırılmamış DOKU BİYOPSİSİ Biyopsisi Merkez-, yetersiz antisepsi, oksijene maruz kalma GAİTA Gaita Gaita, yetersiz SAFRA SIVISI Safra sıvısı 1-2cc Merkez -, yetersiz antisepsi 9/26

10 EKLEM SIVISI Eklem sıvısı 1-2cc Merkez -, yetersiz antisepsi PLEVRAL SIVISI Plevral sıvısı 1-2cc Merkez -, yetersiz antisepsi PERİTON SIVISI Periton sıvısı 1-2cc Merkez, yetersiz antisepsi BOS SIVISI KAN BOS sıvısı Tam Kan Kan ü Şişesi 1-2cc Şişe talimatı na göre Otomatize sistem yetersiz antisepsi, kan hücresi kontaminasyonu, yetersiz antisepsi 7 gün KATETER kateter Merkez, yetersiz antisepsi MIKOBAKTERİ MIKOBAKTERİ (Üreme kont. Ot.sistem) İdrar Balgam, BAL, Trekeal asp. BOS, Apse i, Vucut sıvıları MICT Merkez tükrükle karışık 20 gün VAJEN-SERVİKS Vajen, Serviks Sürüntüsü Transport besiyeri İçinde Merkez uygun, transport besiyerine daldırılmamış ÜREPLAZMA KÜLTÜR - ANTİBİYOGRAM Üretral sürüntü Transport besiyeri İçinde uygun, transport besiyerine daldırılmamış 10/26

11 MIKOPLAZMA Üretral sürüntü Transport besiyeri İçinde uygun, transport besiyerine daldırılmamış ANAEROP KÜLTÜR Merkez, yetersiz antisepsi, oksijene maruz kalma MANTAR KÜLTÜR Deri kazıntısı, tırnak, saç veya saçlı deri kazıntısı,bal gam,bal, Trekeal asp. BOS, Apse i, vajinal sürüntü kap veya steril Eküvyon Merkez Antifungal yetersiz materyal TRAKEAL ASPİRAT Trakeal aspirat kap uygun BAL BAL materyali kap kullanım, kontamine PERİKARD SIVISI Periton sıvısı 1-2cc, yetersiz antisepsi ÜRETRAL AKINTI Üretral sürüntü Transport besiyeri İçinde uygun, transport besiyerine daldırılmamış PROSTAT SIVI Prostat mayi Transport besiyeri İçinde 1-2cc, yetersiz antisepsi 11/26

12 Konjiktiva ü Konjiktiva kazıntı örneği uygun, transport besiyerine daldırılmamış Sinüs Aspiratı ü Sinüs Aspirat örneği 1-2cc, yetersiz antisepsi, oksijene maruz kalma 12/26

13 MİKROBİYOLOJİK TESTLER Kan kültürü vücut sıvılarından üreme ARB boyama ve kültür BOS Gram boyama ve kültür Malarya ya da diğer kan parazitleri Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Pozitif Mikrobiyoloji Laboratuarı İçin Numunelerin Transferi İle İlgili Genel Prensipler: Mikroorganizmalar, numunelerin toplanması, nakli veya saklanması sırasında çoğalır veya canlılıklarını yitirip hastalığı tanımlamadaki önemlerini kaybederler. Uyulması gereken prensipler şunları içerir: 1. Tüm lerin nakli hemen, hiç bekletilmeden yapılmalıdır. Örnekler alınırken lokal anestezik madde kullanılmış ise bu maddeler antibakteriyel etki gösterebileceğinden lokal anestezik madde ile temas süresi kısa olmalıdır. 2. Herhangi bir nedenle hemen nakledilemiyorsa 2-8 ºC de buzdolabında saklanmalıdır. Bazı leri bu durumun dışındadır: a. Kan kültürü için alınan ler laboratuara hemen nakledilmeli, laboratuara ulaşana kadar oda ısında muhafaza edilmelidir. b. Beyin omurilik sıvısı (BOS) oda ısında bekletilmelidir. 3. İdrar ve solunum sistemine ait ler en fazla iki saat içinde laboratuara ulaşmış olmalı, ulaştırılamıyorsa +4º C de buzdolabında 24 saat bekletilebilir. 4. Gaita leri, mikroskobik ve paraziter inceleme için gaita kabına alınmalı ve 30 dakika içinde laboratuara ulaştırılmalıdır 5. Yara ve vücut sıvıları ½ saat içinde laboratuara ulaştırılmalıdır. 6. Mikobakteriyel inceleme için hastadan sabah alınan ilk idrar ve balgam gönderilmelidir. 7. Anaerob kültür leri : 13/26

14 Anaerob kültür için özel taşıyıcı besiyeri laboratuvardan alınmalıdır. Örneği alacak doktor, laboratuvarla iletişime geçmelidir. Özel taşıyıcı besiyerine örneğin nasıl alınacağı laboratuvar görevlileri tarafından anlatılacaktır. Alınan en kısa zamanda laboratuvara ulaştırılmalıdır. ANAEROB KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK KOŞULLARI Kabul edilecek Örnekler Reddedilecek Örnekler 1. Iğne aspiratı 2. Bartholin bezi 3. Safra 1. BAL 2. Servikal sürüntü 3. Endotrakeal aspirat 16. Yanık sürüntü: Doku veya aspirat 4. Kan 5. Kemik iliği 6.Korunmuş bronkoskopik fırça 7. Kuldosentez 8. Fallop tüpü 4. Kontamine endoservikal sürüntü 5. Loşi 6. NF sürüntü 7. Perineal sürüntü 8. Prostatik veya seminal 17. Kolostomi materyali 18. Dekübit sürüntüsü: Doku veya aspirat 19. Foley kateter ucu 20. YD da gastrik aspirat 9. Intrauterin araç sıvı 21. Perirektal abse 10. Over 11. C/S ile plasenta 12. Sinüs aspiratı 9. Dışkı 10. Rektal sürüntüsü 11. Boğaz sürüntüsü sürüntüsü: Doku veya aspirat 22.Gangrenöz lezyon 13. Clostridium için dışkı 12. Trakeostomi aspiratı sürüntüsü: Doku veya 14. Transtrakeal aspirat 13. Üretral sürüntü aspirat 15. Anaerob transport vasatı 14. Idrar, mesane, kateter 23.Periodontal lezyon ile sürüntü veya sürüntüsü: Doku veya 16. Suprapubik idrar orta akım aspirat 17. Endometrial aspirat 15. Vajina veya vulva 24. Variköz ülser sürüntüsü: sürüntü Doku veya aspirat 25. Kusmuk 14/26

15 Genel Red Kriterleri 1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı, kabındaki bilgilerin LIS sistemindeki bilgilerle uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan ler laboratuvara kabul edilmez. 2. Uygun tüplere alınmayan ler laboratuara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir. 3. Serolojik ve ELİSA testleri için hemolizli ve lipemik ler, hemogram, sedimantasyon ve kan gruplaması için hemolizli, lipemik ve pıhtılı l ler laboratuvara kabul edilmez. 4. Tüp içindeki miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez. 5. Laboratuara önerilen sürelerin ve transfer koşulların dışında gelen ler kabul edilmez. 6. Laboratuvar rehberinde belirtilen saatler ve günler dışında gönderilen ler kabul edilmez. Mikrobiyoloji Laboratuarı Red Kriterleri 1. Kan, BOS ve yara dışında kalan aynı tarihli ler kabul edilmez. 2. Kırık veya steril olmayan kaplar ile gönderilen ler kabul edilmez. 3. Bir başka materyalle kontamine ler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi)reddedilir. 4. Mikrobiyolojik tetkikler için fiksatif içinde gelen ler (dışkıda parazit yumurtası tetkiki hariç) reddedilir. 5. Mikobakteri incelemesi dahil 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar leri laboratuara kabul edilmez. 6. Balgamın makroskobik olarak değerlendirilmesinde tükrük görünümünde olması durumunda numune reddedilir. 7. Flora ile kontaminasyon olasılığından dolayı hatalı veri sağlama ihtimali bulunan numuneler reddedilir 15/26

16 Hatalı Veri Sağlama İhtimali Bulunan Numuneler Numune tipi Yüzeysel, oral, periodontal sürüntü Dekübit ülserinde sürüntü Variköz ülserlerinde sürüntü Yanık yaralarında sürüntü Yüzeysel gangrenöz lezyonda sürüntü Perirektal apsede sürüntü Barsak içeriği Kusmuk Foley sonda ucu kültürü Kolostomi yerinden gelen akıntı Yenidoğanda gastrik aspirat Uygun Örnek Önerisi Doku örneği veya aspirat Doku örneği veya aspirat Doku örneği veya aspirat Doku örneği veya aspirat Doku örneği veya aspirat Doku örneği veya aspirat İşlem yapılmamalı İşlem yapılmamalı İşlem yapılmamalı İşlem yapılmamalı İşlem yapılmamalı Manuel Testlerin Referans Aralıkları Sedimentasyon (1 saatlik) Çocuk:0-10 mm/saat <50 yaş Erkek :0-15 mm/saat Kadın:0-20 mm/saat >50 yaş Erkek:0-20 mm/saat Kadın:0-30 mm/saat Grup A Streptokok tayini (Lateks veya ELİSA) Brucella (Rose Bengal) NEGATİF NEGATİF 16/26

17 Brucella tüp aglütinasyon (Wright) < 1/160 Brucella tüp aglütinasyon (Coombs antiserumu ile) Kist Hidatik (İndirekt Hemaglütinasyon)(İHA) Entamoeba Histolytica Adezin Antijeni Rota Virüs Antijeni Enterik Adenovirüs Antijeni Helicobacter pylori direkt Antijeni Clostridium difficile Toksin A Cryptosporodium Antijeni Mono Test (Tam heterofil Antikorlar) Chlamydia antijeni VDRL -RPR Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA) <1/160 < 1/160 (Kollajen doku hastalıkları, siroz ve diğer paraziter enfeksiyonlarda yalancı pozitiflik görülebilir.) NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF < 1/80 ANA 1/100* APA 1/10* Anti ds DNA 1/10* Anti Jo-1 Anti Scl 70 Anti-Sm (İmmunoblotting) Anti-Sm D 1 Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting) Anti-SSA (İmmunoblotting) NEGATİF* NEGATİF* NEGATİF* NEGATİF* NEGATİF* NEGATİF* 17/26

18 Anti-SSB(İmmunoblotting) NEGATİF* SERACETTİN BEY 1- Prenatal tarama testleri(ek-1), İmmünsupresif ilaç düzeyi tespit testleri (Ek-2), Kantitatif Aminoasit istemlerine (Ek-3)" ait formlar test istemi yapılmadan önce hekim tarafından otomasyon sistemi üzerinden doldurulmalıdır. Bu formlar doldurulmadan test isteği yapılmamalıdır saatlik idrar numunesinde çalışılacak testler için 24 saatlik idrar toplama bilgilendirme notu kurallarına uyulmalıdır. 3- VMA (Vanil Mandelik Asit) çalışmalarında VMA testi hasta bilgilendirme notu kurallarına uyulmalıdır. ÖRNEK ALIMI İLE İLGİLİ KURALLAR 1- Hasta Kimliği Sorgusu * Flebotomist istem formundaki kişiden kan alındığını doğrulamalıdır. * Doğrulama için ad, soyad ın yanısıra doğum tarihi, TC kimlik no gibi tek kişiye özgü bilgiler de istenebilir. 2- Tüplerin Etiketlenmesi * BKZ: Örnek kaplarının uygun şekilde etiketlenmesi. 3- Hasta Pozisyonu Standardizasyonu * Vücudun duruşu kanın damardaki kompozisyonunu etkilemektedir." * Karşılaştırılabilen sonuçları elde etmek için hasta pozisyonu standardize edilmelidir. Yatan hastalar kan alınırken sırt üstü yatar " pozisyonda olup, ayaktan hastalarda (poliklinik) dik oturur pozisyonda olmalıdır. 4- Turnike Uygulaması * 10 cm ve 1 dakika kuralı: Turnike damar girişi yapılacak bölgenin 10 cm uzağına bağlanmalı ve bağlı kalış süresi 1 dakikayı geçmemelidir." * Turnike sadece damara girmek için gereklidir ve kan ilk tüp içerisine akmaya başladığı anda turnike gevşetilmelidir. Damar en fazla 60 "mmhg basınçla sıkılır. * Turnike süresi 60 saniyeden uzun olmamalıdır. Aksi takdirde iyon sonuçları etkilenebilir. Hemoliz oranı artar. Pıhtılaşma tetiklenir ve "Platelet (trombosit) aktivasyonu artar. * Tüpler kan akışı kesilene (vakum bitene) kadar tüp tutucudan (holder) uzaklaştırılmamalıdır. Böylece tüpteki işaret çizgisine kadar kan "dolması sağlanmalıdır. Doğru kan/katkı maddesi oranının elde edilmesi için önemlidir. 5- Dezenfeksiyon Prosedürü / Eldiven * Antiseptik merkezden başlayarak perifere doğru dairesel hareketlerle uygulandıktan kurumaya bırakılmalı ve tekrar "dokunulmamalıdır. * Kuruma beklenmeden damara giriş; hastada yanma hissi ve acıya sebep olurken, te eritrositlerin parçalanmasına bağlı hemolize " sebep olur. * Eldivensiz işlem yapılmamalıdır. 18/26

19 6- Örnek Alımında Tüp sırası * Sıraya uyulmaması tüpten tüpe katkı maddesi taşınması ile sonuçlanabilir. Sonuçlar etkilenebilir." * Katkı maddesi içermelerinden dolayı hiçbir sebeple tüpten tüpe aktarım yapılmamalıdır (Çapraz - kontaminasyon)." *CLSI (Klinik Laboratuvar Standartları Enstitüsü) tarafından tavsiye edilen ideal alma sırası aşağıdaki şekildedir: a. Kan kültürü / atık tüpü b. Sitrat tüpü c. tüpü (jelli veya jelsiz) d. Heparin plazma tüpü (jelli veya jelsiz) e. EDTA tüpü f. Glukoz tüpü g. İlave tüpler 7- Tüplerin Karıştırılması * Tüp doldurulduktan hemen dikkatlice ters düz edilerek kanın katkı maddesiyle karışması sağlanmalıdır." * Tüpün kaç kez alt üst edileceği katkı maddesine göre değişir. a. Mavi kapak (Na-sitrat) : 3-4 kez." b. Siyah kapak (Na-sitrat ESR) : 8-10 kez." c. Kırmızı-sarı kapak (serum) : 5-6 kez." d. Yeşil kapak (heparin) : 8-10 kez." e. Mor kapak (EDTA) : 8-10 kez." 19/26

20 ÖRNEK KAPLARININ UYGUN ŞEKİLDE ETİKETLENMESİ * İstenilen testler hastane otomasyon sistemine girildikten, toplama kaplarına ilgili örneğin barkodu yapıştırılır. * Herhangi bir tanımlama karışıklığının önüne geçmek için servislerde, tüpler kan toplandıktan hemen etiketlenmelidir. * Ayaktan gelen poliklinik hastalarına ait etiketleme işlemleri kan alma sekreterliği tarafından yapıldığından hasta kimliği mutlaka kontrol " edilmelidir. * Doğrulama için ad, soyad ın yanısıra doğum tarihi, TC kimlik no gibi tek kişiye özgü bilgiler de istenebilir. * Tüpler etiketlenirken dikkat edilmesi gereken husus hasta barkodunun tüp üzerindeki etiket kısmı üzerine dik olarak yapıştırılmasıdır. Aksi takdirde tüp numune seviyesi düzgün görülemeyecektir. ÖRNEK KABUL RED KRİTERLERİ Amaç: Biyokimya Laboratuvar testlerine ilişkin olarak çalışma sonuçlarının doğru gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere numune kabul ve red kriterlerini tanımlamaktır. Biyokimya Laboratuvarı çalışanları, uzmanları ve hastanede kan alım işlemini gerçekleştiren tüm hemşire ve hekimler sorumludur. Numuneler red edilir ise HBS(Hastane bilgi sistemine) işlenir. RUTİN BİYOKİMYA VE HORMON TESTLERİ: Numune kabul kriterleri: 1- Numune / kırmızı (jelli) tüpe alınmış olmalıdır. 2-5ml den daha az olmayan miktarda kan alınmış olması (erişkin). 3- Ayrılan serumun hemolizli, aşırı lipemik olmaması. 4- Barkod doğru tüpe doğru biçimde yapıştırılmış olmalı. 5- Doğru zamanda alınması (Referans aralıklarımız sabah 12 saat açlık ile alınmış numuneler içindir.) 20/26

21 Numune/ Test red kriterleri: 1- Kırmızı/ sarı jelli tüp dışında farklı bir tüpe alınmış numuneler 2- Yetersiz olan numuneler ile hemolizli veya lipemik numunelerde etkilenen testler. 3- Toklukta alınmış numuneler(özellikle demir, demir bağlama, trigliserid ve kolesterol). KOAGÜLASYON TESTLERİ: Numune kabul kriterleri: 1- Koagülasyon kanı, mavi (sodyum sitratlı) tüplere alınmalıdır. 2- Koagülasyon tüplerindeki kan dolum işaretine kadar alınmış olmalı. 3- Pıhtı içermemeli (Kan tüpe alındıktan alt-üst edilmeli). Numune red kriterleri: 1- Mavi tüplere alınmış olmayan numuneler. 2- Eksik veya fazla olan numuneler. 3- Pıhtılı numuneler. TAM İDRAR TAHLİLİ: Numune kabul kriterleri: 1- İdrar en az 10 ml. olmalıdır. 2- İdrar en fazla 30 dakika beklemiş olmalı. 3- İdrar diğer vücut sıvıları ile karışmamış olmalı. 4- Barkot doğru kaba doğru biçimde yapıştırılmış olmalı. Numune red kriterleri: 1- Beklemiş idrar. 2- Kontamine olmuş idrar 24 SAATLİK İDRAR: Numune kabul kriterleri: 1- İdrar, 24 saatlik idrar toplama kabına veya uygun büyüklükte ve temiz plastik su şişesine toplanmış olmalı. 2- Doğru toplanmış olmalıdır: 24 saatlik idrar toplanırken, sabah ilk idrar atılır (saat kaydedilmeli) ve bundan 24 saat bütün idrarlar tamamiyle kap içine toplanır. Ertesi gün aynı saatteki idrar da kaba eklenir. Bu sürede idrarın soğuk ortamda saklanması gereklidir. 3- Toplandıktan aynı gün içinde getirilmiş olmalı. 4- Barkot yapıştırılmış olmalı. Numune red kriterleri: 1- Talimatlara uygun olarak toplanmamış idrar leri. 2- Cam şişelere veya içecek/ deterjan kaplarına toplanmış 24 saatlik idrarlar. 21/26

22 KAN GAZLARI: Numune kabul kriterleri: 1-Kan gazı kapiller tüp veya heparinli enjektörle bekletilmeksizin laboratuvara gönderilmelidir. 2-Numuneler pıhtısız olmalı ve buz kalıbı üzerinde gönderilmelidir. Numune red kriterleri: 1- Buz kalıbı üzerinde laboratuvara gelmeyen numuneler. 2- Laboratuvara geç ulaşan (> 30 dakika) numuneler. 3- Pıhtılı numuneler. VMA (VANİL MANDELİK ASİT) TESTİ HASTA BİLGİLENDİRME NOTU 1- İdrar "24 saatlik idrar toplama kabı" veya 2-3 litrelik plastik, temiz bir kap içerisine toplanacaktır. 2- Toplanmadan önce tarafınıza verilecek olan asidin ağzı açılıp idrar toplanacak kabın içerisine dökülecek ve idrar bu asitli kabın içine toplanacaktır. Kaba idrar eklendiğinde, her defasında, idrarın asit ile karışması için kap çalkalanmalıdır. 3- İdrar toplanırken kap serin yerde muhafaza edilecektir. 4- İdrar toplanmadan önceki boyunca aşağıdaki yiyecek ve içeceklerden uzak kalınacaktır a-vanilya içeren pasta, kek, börek bisküvi vs. b-muz c-kola ve kolalı içecekler. 5- Doktorunuza danışmadan bu içinde herhangi bir ilaç alınmayacaktır. 6- Bu ün sonunda sabahleyin kalkıldığında; Orneğin, saat 08 de ilk idrar tuvalete yapılacak, ki tum idrarlar gün içinde ve gece boyunca 24 saat süre ile bir damla bile ziyan edilmeden asit konulan kabın içerisine toplanacaktır. Ertesi sabah saat 08 de tekrar idrar yapılıp yine toplama kabına eklenecektir. Böylece 24 saatlik idrar toplama işlemi tamamlanmış olacaktır. 7- n ağzı sıkıca kapatılıp bekletilmeden laboratuvara getirilecektir. 24 SAATLiK idrar TOPLAMA BiLGiLENDiRME NOTU 1- İdrarı toplamaya başladığınız gün sabah saat de idrarınızı dışarı yapın. Daha ki tüm idrarlarınızı, ertesi sabah saat 08:00 deki idrar "da dahil olmak üzere 24 saatlik idrar toplama kabı veya en az 5 litrelik temiz plastik bir kapta toplayın (Pet su şişeleri en uygunudur. Deterjan, yumuşatıcı, meşrubat, yoğurt vb. içeren kapların veya cam şişelerin kullanımı kesinlikle uygun değildir). Toplama süresince idrarın bir damlası bile dışarı dökülmemelidir 2- Bu 24 saat süresince idrarı serin bir yerde (tercihen buzdolabında), ışık geçirmeyen koyu renk bir torbaya koyarak saklayınız. Her idrar "ilavesinde tüm idrarı karıştırınız. İdrar kabının dolması durumunda ikinci bir idrar kabına geçilmelidir. 3- Toplama süresince doktorunuz tarafından aksi önerilmedikçe normal sıvı alımını devam ettirin. 22/26

23 4- Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa bu süre içinde almaya devam edip etmeyeceğiniz hakkında da doktorunuza danışın. 5- Toplama süresi boyunca aşırı egzersizden kaçının. 6- Topladığınız idrarı saat e kadar laboratuvara teslim edin. Toplanan idrarın bir kısmının getirilmesi, uygun olmayan kapta toplanması ve "normal süresinden fazla bekletilmesi durumunda laboratuvar tarafından teslim alınmayacaktır. 7- Kreatinin Klirens testi yaptıracak hastalar 24 saatlik idrarlarını laboratuvara teslim ederken kan kreatinin seviye tespiti için aç karnına kan " vermeleri gerekmektedir. 8- Aşağıdaki spesifik testler için idrar toplama İşlemi yapılacak ise laboratuvardan alınacak asit (6 N HCL- yetişkine 10 cc, çoçuğa 5 cc) " dikkatlice (asit vücut ile temas etmemelidir) idrar toplama kabının içerisine dökülmelidir: a. VMA (Vanil Mandelik Asit)" b. 5-HİAA (Hidroksi İndol Asetik Asit)" c. Oksalat" d. Sitrat" e. Katekolamin ve metabolitleri" 75 Gram OGTT (Oral Glukoz Tolerans Testi) öncesi dikkat edilecek hususlar: 1- Test için 8-12 saat açlık gerekmektedir." 2- Hasta saat da laboratuvarda olmalıdır." 3- Test öncesinde karbonhidrattan zengin beslenilmeli( patates, pilav, makarna, hamur işleri.vb.)" 4- İlaç kullanımı varsa doktoruna danışarak, bir sakıncası yoksa öncesinden kesilmelidir." 5- Ameliyat, enfeksiyon, inme, kalp krizi gibi durumların varlığında test en az 3 hafta yapılabilir." 6- Adet kanamasından önce ve ki dönem içinde test yapılmaz." 7- Test süresi 2 veya 3 saattir. Bu süre boyunca yiyecek ve su hariç içecek alınmaz, sigara içilmez, bu süre boyunca oturularak "beklenir. İstenen Malzemeler: * Eczaneden 75 gr glukoz (yükleme 50 gr veya 100 gr ise istenen miktar alınır)" * 1 küçük şişe su" * 1 adet limon" * 1 büyük su bardağı (300 cc alabilecek) " Örnek Transferi 23/26

24 1- Numuneler transport çantası, çift katmanlı ısı izolasyon malzemesi içeren, ıslanmaz kumaştan yapılmıştır. Örnekler çantanın içine yerleştirilen rack larla taşınmaktadır Buz aküleri çanta içi ısının 2-8 C olması içindir. İnce süngerler tüp rack ı ile buz aküsü arasına konarak tüp ile akülerin direkt temasını önler; böylece tüp içindeki te donma-erime reaksiyonlarının önüne geçilmiş olur. 2- Örnekler transfer çantasında soğuk zincire uyularak ve aşağıdaki talimata uygun bir şekilde transport edilmektedir: Biri tabana ve ikisi kutunun uzun kenarlarına olmak üzere 3 adet buz aküsünü yerleştirilir. 1 adet ince sünger tabandaki buz aküsünün üzerine serilir. İnce sünger üzerine tüp rack ı yerleştirilir. Örnekler rack taki tüp deliklerine uygun şekilde dizilir. Tüplerin üzeri 1 adet ince sünger ile kapatılır. 3- Sadece kemik iliği numuneleri oda ısısında transfer edilmelidir. 4- Nakil kapları steril olup (gaita kabı hariç) toplama işlemine kadar ağzı kapalı şekilde bekletilmelidir. Yalnızca alımı sırasında bir kere kapağı açılmalıdır. Nakil sırasında kapakları kapalı olmalıdır. 5- Anaerop ler için, anaerop nakil sistemi kullanılamıyorsa hava ile teması önlenerek en geç 60 dakika içerisinde laboratuvara teslim edilir. 6- Numune Taşıma Çantası Temizliği ve Dezenfeksiyonu: Servis personeli tarafından günde 1 kez 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinir, durulanır, kurulanır. 24/26

25 25/26

26 26/26

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ

LABORATUVAR NUMUNE KABUL RED KRİTERLERİ LİSTESİ Hazırlayan Laboratuvar Sorumlusu LABORATUVAR KABUL LİSTESİ İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü Sayfa No: 19/1 Onaylayan Başhekim TEST ADI KABI AKŞ(Açlık Kan Şekeri) Serum Sarı tüp 5 cc 25 C de 4-8 Cde 1saat

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ ML.RH.01 Nisan-2013 00 00 01/20 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Birimleri 2 3. Test Girişi 3 4. Numunelerin Alınması ve Transferi 3 5. Kan Örneği Tüpleri 4

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

LABORATUAR TEST REHBERİ

LABORATUAR TEST REHBERİ LABORATUAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 1/25 LABORATUAR TEST REHBERİ Güncelleme Tarihi : 2012 ÖNSÖZ MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 2/25 Hastalıkların gerek tanı

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 Merkez ve Ek Binadaki tüm laboratuar

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir.

21 gün. 21 gün. 21 gün. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. Tüm programlar için kullanılabilir. 2014 Yükleme Takvimi Yükleme takvimi aşağıdaki gibidir: Test Yükleme Test Yükleme Açılış Pencere Dönemi Sonuç Bildirim Son Günü 1 26 Mart, Çarşamba 16 Nisan, Çarşamba 2 25 Haziran, Çarşamba 16 Temmuz,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Atatürk Bulvarı No:237 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 426 99 56 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 02 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 YATAY BOYUT Merkez

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü

Kırmızı/sarı kapaklı jelli serum tüpü LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU (%60-70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. Laboratuvarımızda

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ

CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ CLOSTRIDIUM DIFFICILE ENFEKSİYONUNDA GLUTAMAT DEHİDROGENAZ VE TOKSİN A/B TESTLERİNİN TANI DEĞERİ VE MALİYET ETKİNLİĞİ Dr. Zahide Doyuk Bektaş Sağlık Bakanlığı Marmara Ünv. Pendik Eğitim Arş. Hastanesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI 1 / 8 1.AMAÇ: Numunenin doğru teknikle, yeterli miktarda alınarak güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşmasını sağlamak. 2.KAPSAM: Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Laboratuvar teknisyeni 3.SORUMLULAR:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DOKÜMAN NO :ML.RH.01 YÜRÜRLÜK TARiHi :13/08/2015 REViZYON NO :00 REViZYON TARiHi : -

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü Laboratuvarları işleyişi.. 4 2.1. Test Girişi. 4 2.2. Örneklerin Alınması ve Laboratuvara Transferi 4 2.3. Örneklerin Laboratuvara

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Merkez Laboratuvar Test Rehberi

Hacettepe Üniversitesi Merkez Laboratuvar Test Rehberi 2014 Hacettepe Üniversitesi Merkez Laboratuvar Test Rehberi 2 LABORATUVAR TETKİKLERİ ÖNCESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR: Laboratuvar sonuçlarını etkileyen en önemli faktörler tetkik isteminin doğru

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ Sayfa 1 / 21 1.AMAÇ: Mikrobiyoloji ve Seroloji laboratuvarı nda verilen hizmetleri tanımlamak. Mikrobiyoloji ve Seroloji laboratuvarı nın test çalışma zamanları, test için uygun materyel alınması, materyel

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ 2015 İSMAİL BEZİRGANOĞLU Diyalizin ilk yıllarında: akut diyaliz kavramı vardı Şehir suyu kullanılırdı. MEVZUAT Su Arıtma Sistemi Yönergesi Bakanlığımız 28.10.2011 tarih ve 44047

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2 Anaerop Bakterilerin Üretilmelerinde Askorbik Asit Katkılı Besiyeri ve Mineral Yağ ile Kaplanmış Besiyeri Kullanılmasının Araştırılması ve Sonuçların Standart Anaerop Kültür Yöntemi ile Kıyaslanması Işın

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FORMU MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA ASAT MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ ÇEVRE KORUMA KONTROL LABORATUVARI ANTALYA AS.PR.39.02FR03/rev01/19.01.2015 Sayfa 1 / 7 NUMUNE KABUL KRİTERLERİ 1. Kabul Saatleri 08:00 12:30 ile 13:3016:00 arasındadır.

Detaylı

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1

Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Brusellozda laboratuvar tanı yöntemleri 14.02.2006 1 Spesifik tanı yöntemleri: 1. Direk (kült ltür r ve bakterinin gösterilmesi) g 2. Antikorların n gösterilmesig 1.Standart tüp aglütinasyonu 2.Rose Bengal

Detaylı

KAN ALMA EL KİTABI. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı M ERKEZ LABO RATUVARI

KAN ALMA EL KİTABI. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı M ERKEZ LABO RATUVARI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ M ERKEZ LABO RATUVARI Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı KAN ALMA EL KİTABI MERKEZ LABORATUVARI KAN ALMA BİRİMİ İletişim Kan

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

HASTANE HİJYEN PLANI

HASTANE HİJYEN PLANI Dr. Nazan ÇALBAYRAM HASTANE HİJYEN PLANI Temel İlkeler Tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir, bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Bölüm Kova Rengi Bez Rengi Tuvalet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 95966346././2014 Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Konu : Gözetimli Hizmet Laboratuvarları Hakkında Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr yönetmeliğin "Tıbbi laboratuvarların

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME HASTANELERİMİZ BİRLİK MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME TANIMLAR: Merkez Laboratuvar: İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği binası yanında yer alan

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6

Detaylı

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KALICI ÜRETRAL KATATER UYGULAMA (takılması-çıkarılması) PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir.

Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. KULLANIM KILAVUZU KLORHEX ORAL JEL Birim Formülü Etkin Madde Klorheksidin glukonat (%1)tır. Yardımcı madde olarak; Kuş üzümü aroması, Kiraz aroması ve Nane esansı içerir. Tıbbi Özellikleri Klorheksidin

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter

30.12.2014. Kan Alma. Kan gazı almada tercih edilen arterler şunlardır: Radial arter Brakial arter Femoral arter Dorsalis pedis ve tibial arter 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16. Hafta ( 29.12 02 / 01 / 2015 ) 1.) ARTERİYEL KAN ALMA TEKNİĞİ 2.)KAPİLLER KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 27 4 Arteriel Kataterden Kan gazı analizinde kullanılmak amacıyla

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar.

Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Sonuca giden doğru yol... Başarılı tedavi, güvenilir laboratuvar verileriyle başlar. Laboratuvar verileri, tedavinin başarısı için taşıdığı önemin yanı sıra tıbbi gelişmelerin de temel taşlarından biridir.

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00 SAYFA NO 1 / 25 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı