SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Hastanemiz solunumsal yoğun bakım ünitesini kapsar. 3. KISALTMALAR: 4. TANIMLAR: 5. SORUMLULAR: Sorumlu Uzman Hekim: Yoğun bakım ve mekanik ventilasyon konusunda deneyimli Göğüs Hastalıkları uzmanını tanımlar. Yoğun Bakım Ünitesinin yönetimi ve denetiminden; asistan, hemşire ve personelin yoğun bakım eğitiminden sorumludur. Yoğun Bakım Hekimleri: Yoğun bakım ve mekanik ventilasyon konusunda özel eğitim almış Göğüs Hastalıkları Uzmanını tanımlar. Sorumlu uzman hekimin denetiminde üniteye hasta kabulü, yatan hastaların takip ve tedavisinden sorumludur. Asistan, hemşire ve personelin yoğun bakım eğitiminde sorumlu uzman hekime yardım eder. Sorumlu Hemşire: Ünitenin işleyişinden sorumlu olup, hemşire ve personelin çalışma programını düzenleyen ve uygulanmasını sağlayan; yoğun bakım konusunda özel eğitim almış hemşireyi tanımlar. Ünitede kullanılan tüm cihaz, malzeme ve acil ilaçların sayı, fonksiyon ve hijyen açısından yeterli olup olmadığını periyodik olarak kontrol eder. Servisinde bulunan bütün hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, hasta bakımında çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iş bölümünü yapar, bunların çalışmalarını izler. Servis hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup servis şef ve uzmanlarının ve başhemşirenin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en iyi şekilde yapılmasıyla ve servisindeki düzen ve disiplini sağlamakla yükümlüdürler. Servis demirbaş ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunların muhafazasından ve yerinde kullanılmasından sorumludurlar. Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların işlemlerini, hemşire ve diğer hizmetlilerin görev taksimi ve düzenlenmesini bizzat yapar ve bunların çalışmalarını denetler, yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının işlerliğini düzenler. Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane hemşirelerinin birinci derecede amiri olup buradaki hemşirelik hizmetlerinin düzenli yürütülmesinden ve başhemşireye karşı sorumludur. Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yaptırır. Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar. Yoğun Bakım Hemşireleri: Ünitede yatan hastaların takip, tedavi ve bakımını sağlayan, yoğun bakım konusunda özel eğitim almış hemşireleri tanımlar. Görevleri SYBU hemşiresi görev talimatı doğrultusunda görevini uygular. SYBU Sorumlu hemşiresi, Hekimi tarafından denetlenir. Yoğun Bakım Personeli: Yoğun bakım ünitesinin temizliğini sağlayan, hasta bakımında hemşirelere yardımcı olan, hasta ile ilgili tetkiklerin zamanında yerine ulaşmasını sağlayan dezenfeksiyon ve sterilizasyon konusunda özel eğitim almış personeli tanımlar. Görevleri SYBU personeli görev talimatı ile belirlenmiştir. Çalışmalar bu talimat doğrultusunda uygulanır ve kontrolü SYBU sorumlu hemşiresi tarafından yapılır. Yoğun bakım ünitesinde tüm süreçlere ait sorumlular ve yedekleri belirlidir. 6. FAALİYET AKIŞI: ü Solunumsal yoğun bakım ünitesine ait tüm işlem ve süreçlerden sorumlu hekim ve sorumlu hemşire birlikte sorumludur. Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/1

2 ü Hasta konsültasyon işlemleri ve hasta yatışı: Hastanemizin diğer servislerinde yatmakta olan ve solunum yetmezliği tanısı konulan hastalar servis uzman hekimlerinin istemi ile yoğun bakım hekimleri tarafından yerinde konsülte edilir. Durumun aciliyeti nedeniyle konsültasyon istemi telefonla haber verilerek, otomasyondan yapılır. Konsültasyon sonucu hasta yoğun bakım ünitesi hasta kabul kriterlerine uygunsa kabul edilir, otomasyona konsültasyon notu yazılır. Mesai saatleri dışında ise nöbetçi solunumsal yoğun bakım uzman hekimi tarafından hasta yoğun bakım ünitesi hasta kabul kriterlerine uygunsa yoğun bakıma kabul edilir, kararında net olmadığında telefon ile SYBU sorumlu hekimi veya diğer SYBU uzman hekimlerini arayarak hasta ile ilgili ayrıntılı bilgi verilerek yoğun bakım ünitesine yatış için onay alınır. ü Hasta yoğun bakım ünitesine ilgili servis doktor, hemşiresi ve personeli tarafından sedye veya tekerlekli sandalye ile getirilir. Burada yoğun bakım hemşireleri ve personeli tarafından karşılanır ve önceden hazırlanmış olan yatağa yatırılır. ü Hasta servis protokol defterine servis sekreteri tarafından kaydedilir. ü Yatağa alınan hastanın giysileri çıkarılır ve üzerindeki değerli ziynet eşyası, para, vs gibi şeylerin tutanak kaydı alınarak varsa hasta yakınına imza karşılığı verilir. Hasta yakınının olmadığı durumlarda hastane karantina memuruna ya da gece nöbetçi memura tutanak karşılığı verilir. ü Monitörizasyon için kalp elektrodları, satürasyon probu, ateş probu ve kan basıncı manşonu takılır. Arteriyel ve venöz kateter takılır. Rutin tetkikler için gerekli materyaller (kan, idrar, balgam vs.) alınır. Monitörden izlenen geliş bulguları solunumsal yoğun bakım ünitesi hasta takip formu na kaydedilir. ü Bu işlemlerden hemen sonra yoğun bakım hekimi tarafından hastanın kısa hastalık öyküsü alınır, muayene edilir ve hasta dosyasındaki Tıbbi muayene ve gözlem formu ve SYBU ait hasta yatış formu doldurulur. Hastaya uygulanacak tedavi belirlenerek hasta tabelası na yazılır ve yazan hekim tarafından imzalanır. İlaçlar doktor tarafından bilgisayardan (otomasyon sistemi) ilaç istek bölümünden istenir. YBU personeli ilaç tabelasını eczaneye götürerek ilaçları eczaneden alır ü Mesai saatleri dışında yatırılan hastalar nöbetçi yoğun bakım uzman, asistan hekimi, hemşiresi ve personeli tarafından karşılanır ve aynı işlemler uygulanır, solunumsal destek tedavisi ise hastanın yatışı için onay veren yoğun bakım hekimi tarafından belirlenir. ü Yoğun bakımda kullanılmak üzere eczaneden temin edilen ilaçların son kullanma tarihleri ve saklama koşulları SYBU hemşiresi tarafından kontrol edilir. Bunlardan gerekli olanlar buzdolabında muhafaza edilir ve buzdolabı sıcaklık takip formları ile uygun saklama koşulu sağlanır. ü Hasta takibi: Hastanın hayati bulguları monitörize edilir (kan basıncı, kalp hızı-ritmi, solunum dakika sayısı, ateş, arter oksijen satürasyonu) sürekli gözlenerek; değerler saat başı solunumsal yoğun bakım hasta takip formu na işlenir. Tedavinin uygulama saatleri yine aynı forma yazılır. ü SYBU hemşirelerinin çalışma sistemi 2 vardiyalıdır. Birinci vardiya: saatleri İkinci vardiya: dir. Yatan hastaların her gün saat ve arasında hasta devir vizitesi yapılır. Bu vizite sırasında hasta ile ilgili, hemşire takip verilerinin özeti, yapılmış ve yapılacak olan tedavi ve hemşirelik uygulamaları hastaları devir alan hemşire ekibine sözel ve yazılı olarak SYBU hasta takip formunda tedavi, hemşire notları kısmında belirtir. Ünitedeki cihaz ilgili çıkan sorunları sorumlu hemşire ve hekime bildirir. Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/2

3 ü Saat arasında hastaları gece takip eden nöbetçi uzman ve asistan hekimle, yoğun bakım sorumlu hekimi, yoğun bakım uzman hekimleri, asistanlar hasta devir vizitesini birlikte yapar. Bu vizitede gece nöbet ekibi (uzman ve asistan hekimler) gece ortaya çıkan sorunları anlatır. Hastaların günlük muayeneleri yapılır; gece ve gündüz gelişen olaylar Hasta günlük gözlem formu saat belirtilerek yazılır. Hastanın günlük laboratuar tetkik sonuçları Tetkik takip çizelgesine, mekanik ventilasyon ve kan gazı özellikleri SYBU hasta takip formundaki MV takip bölümüne kaydedilir. Bu kayıtlar günde bir kez ve değişiklik oldukça kayıt edilir. Saat arasında sorumlu ve uzman hekimlerle hastaların tedavileri asistan hekimlerle birlikte tekrar düzenlenerek vizite yapılır. Tedavileri hastanın ilaç tabelasına günlük yazılır. Saat arası vizitede planlanan tanısal ve terapötik girişimler yapılır (bronkoskopi, trakeal aspirat, torosentez, EKO, vs). Saat de yoğun bakım sorumlu hekimi ya da uzman doktoru hastaları birebir takip eden asistan doktoru ile hastanın sabah istenen tetkik sonuçları ile birlikte tekrar vizite yaparak hasta ile ilgili planlama yapılır. Hasta yakınlarına yoğun bakım sorumlu hekimi tarafından bildirilecek son durum notları alınır. Hasta yakınlarını bilgilendirme saat da Sekreter odasında Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Talimatına uygun olarak verilir ve hasta bilgilendirme formu doldurulur. SYB Giriş-Çıkış Talimatına uygun olarak, hasta yakınlarına, hastaları hergün saat 13:00-14:00 arasında hasta ziyaret kurallarına uygun olarak gösterilir. Saat da yoğun bakım uzman hekimleri gün içindeki hasta ile ilgili gelişme ve sonuçlara göre yarın istenecek tetkik ve tedavi planı için vizite yaparlar. Saat de yoğun bakımda nöbet tutacak uzman ve asistan hekimlere, yoğun bakım sorumlu hekimi, uzman ve asistan hekimler birlikte hasta devir vizitesi yapılır. Bir sonraki güne alınması planlanan kan tetkikleri tetkik istem çizelgesine yazılı olarak verilir. Nöbetçi uzman ve asistan hekimler hastalara planlanan tedaviyi uygularlar. Nöbetçi uzman hekim, nöbetçi asistan hekim ile saat 18.00, ve de en az üç kez hastalara genel vizite yapar son durumlarına göre tedavi planlarını değerlendirir. ü Çıkış İşlemleri: Sorumlu uzman hekim tarafından çıkış kararı verilen hastaların önceki servisleri yoğun bakım sekreteri tarafından telefonla aranarak haber verilir, böylece hasta yatağının hazırlanması sağlanır. Epikriz formu yoğun bakım hekimleri tarafından doldurularak hasta dosyasına eklenir. Bu formda yoğun bakım ünitesine geliş bulguları, uygulanan tedavi ve öneriler özetle belirtilir. Hasta ve yakınına verilen eğitim ile hasta/ hasta yakını imzası alınarak form doldurulur. Dosyasına konur. Serviste hasta yatağının hazır olduğu öğrenildiğinde hasta yoğun bakım personeli tarafından kliniğine uygun olarak tekerlekli sandalye yada sedye ile servisine götürülür. SYBU hemşiresi epikriz formu doldurur. Servis hemşiresine hasta takibi ile ilgili yazılı ve sözlü bilgi verir. Trakeostomiden mekanik ventilatöre bağlı hastaların çıkış işlemleri; hasta bakım eğitimi verilen hasta yakınlarının eşliğinde servis yada evlerine 112 ambulans (doktorlu) eşliğinde yapılır. Hastalar taburcu olduğunda ve ya eksitus durumunda boş yatak ilgili birime (Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi:ASKOM) telefonla bildirilir. Hastaların akışını, tanılarla birlikte internet ortamında takibi için günlük değişikler sorumlu YBU hekimi yada sorumlu hemşiresi tarafından yapılır. ü Hastanın Rızasının Alınması: Yoğun bakım ünitesine hasta kabulünde birinci şart hasta/hasta yakınlarının YBU yatışını kabul etmeleri gerekir. Bunun için Yoğun Bakım Hastaları/Hasta Yakınları İçin Aydınlatılmış Onam Formu hazırlanmıştır. Hasta/hasta yakınına bilgilendirme yapıldıktan sonra okuyup Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/3

4 (okuma bilmiyorsa bir yakını ya da hekim okuyarak) imzalatılır. YBU de yapılan invaziv işlemlerden Trakeostomi açılması işlemi hekim tarafından hasta/hasta yakınlarına anlatıldıktan sonra Trakeostomi Aydınlatılmış Onam Formu hasta yakınlarına verilerek okumaları sağlanır ve imzaları ve bilgilendirme yapan YBU doktorunun imzası ile hasta dosyasına konur. YBU de Bronkoskopi endikasyonu olduğunda işlem hasta/hasta yakınına anlatılarak Bronkoskopi Aydınlatılmış Onam Formu işlemden önce imzalatılır. Acil durumlarda, hastanın bilinci olmadığı hasta yakının olmadığı durumlarda YBU hekimi endikasyonunu belirterek Bronkoskopi Aydınlatılmış Onam Formunu imzalar. ü Yoğun Bakım Polikliniği: Yoğun bakımdan taburcu olan hastalar (evde ventilatörde takip edilen hastalar), kronik solunum yetmezliği nedeni ile evde mekanik ventilatör ihtiyacı için değerlendirilecek hastalar, primer pulmoner hipertansiyon hastalarını izlemek ve tedavi etmek amaçlı kurulmuştur. Hasta bakılma saatleri arası günde 4-8 hasta bakılır. Randevu ile hasta kabul edilir. Bu polikliniği yoğun bakım sorumlu hekimi veya yoğun bakım uzman hekimi bir hemşire eşliğinde yapar. Hemşire hastaların nabız ve saturasyon takibini portabl parmak pulse oksimetre ile kontrol eder ve oksijen veya noninvaziv tedavi titrasyonu için hastayı yoğun bakıma ait ya da hastaya ait mekanik ventilatöre doktor eşliğinde bağlar ve takip eder. Hasta kayıt işlemlerini deftere yapar. YBU uzmanı evde ventilatörü olan hastalar için oluşturulan takip dosyalarına hastaların AKG, cihaz değerleri ve önerilerini yazar. YBU sekreteri hastalara hekim tarafından istenen aralıklarla randevu verir. Gerekirse, sekreter telefon ile randevuların yerlerini hekim ya da hasta talebine göre değiştirir, hastalara bu değişikliğin bilgisini verir. ü Hasta sevk ve transport işlemleri: Hastalarda gelişebilecek ve ünitemiz olanakları içinde tedavisi mümkün olmayan durumlar ortaya çıktığında veya yine ünitemiz dışında yapılabilecek herhangi bir tetkik gerektiğinde tedavinin sağlanabileceği veya tetkikin yapılabileceği başka bir hastane ve/veya kuruma sevk/transport edilir. Hastanın transport edileceği kurum/kuruluş ile önceden görüşülerek hasta hakkında bilgi verilir, böylece hastanın tetkik ve tedavisinin uygun koşullarda yapılması sağlanır. Sevk/transport işlemi hastanemiz içindeki birimlere hastaneye ait ambulans ile hastane dışındaki birimlere 112 ambulansı ile yapılır. Ambulansa ait sedye yoğun bakıma ambulans görevli ekibi tarafından getirilerek yoğun bakım hekim, hemşire ve personeli tarafından hasta titizlikle ve dikkatle sedyeye alınır. Sedye ambulansa konarak ilgili kurum veya kuruluşa personel ve hemşire ve eğer gerekli ise hekim refakatinde götürülür. Transport sırasında hastanın hayati fonksiyonlarının optimal düzeyde sürdürülebilmesi için gereken önlemler yoğun bakım hekimleri tarafından alınır. ü Yoğun bakım deposunda stok miktarı ve tahmini sarf durumuna göre tespit edilen eksik malzeme sorumlu hemşire tarafından Taşınır istek belgesi düzenlenir ve imzalanır. Hastane Ana Sarf Malzeme Deposuna gönderilir. İstenen malzeme depodan alınır. İlaç ve Malzeme Takip Listesine eklenir. Yoğun bakım Ara Sarf Deposuna sayılarak malzemeye ait bölüme yerleştirilir. ü Yoğun bakımda yatan hastalara ait hasta kayıtları YBU sekreteri tarafından Solunumsal Yoğun Bakım Arşiv Defterine kaydedilerek birimde oluşturulan dolaplarda saklanır. Belgelerin arşivlenmesi hastaların alfabetik isimlerinin karşısına oluşturulan klasör numarası yazılır. Klasör numarası klasördeki sırası/taburcu olduğu ay/yıl olmak üzere Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/4

5 numaralandırılır. Aynı yıl içinde mükerrer yatışı olan hastaların numaralandırılmasında klasör sıra nosu- kaçıncı yatışı nosu/ taburcu olduğu olduğu ay/ yıl olacak şekilde yazılır. ü Yoğun bakımın genel temizliği her gün; gün sonu veya sabah erken saatlerde servis personeli tarafından Yoğun Bakım Ünitesi Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı ve Tıbbi ve Evsel Atık Toplama Talimatına uygun şekilde yapılır. ACİL MÜDAHALE SETİ Acil ilaç ve malzemelerin miad ve kritik stok seviyeleri her gün sorumlu hemşire tarafından Acil İlaç ve Malzeme Takip Listesi aracılığıyla yapılır. Solunumsal yoğun bakımda bulunan acil ilaç ve malzemelerin bulundurulmasından, miad ve kritik stok kontrollerinin yapılmasından sorumlu hemşire sorumludur. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ Hasta başı panosundaki elektrik girişleri toprak korumalıdır. Elektrik kesildiğinde YBU deki kritik cihazlar için (bilgisayar, bronkoskobi, vs) UPS bağlantısıvardır. Monitör ve ventilatörlerin internal bataryası mevcuttur. Elektrik kesilmelerine karşı YBU de jeneratör devreye girer. Hasta ve hastane ekibinin güvenliği için açık priz, kablo bulunmaz ve kontrolünü sorumlu hemşire yapar, gerekirse ilgili teknik servise bildirir. YANGIN GÜVENLİĞİ Yangın dedektörü YBU de her bölümde koridor boyunca bulunmaktadır. Yangın söndürme tüpleri koridorda kolay ulaşılabilecek şekildedir. Tüp içindeki köpüğün son kullanma tarihi kontrolleri sorumlu hemşire tarafından yapılır. Yangın anında yangın çıkış merdivenine giden yol açık ve tabela ile gösterilmiştir. TEKNİK DONANIM Solunumsal yoğun bakım ünitesinde bulunan tüm cihazların bakım ve kalibrasyonlarının takibinden sorumlu hekim ve sorumlu hemşire sorumludur. Sorumlu hemşire sorumlu hekimle birlikte yoğun bakımdaki ventilatör, monitör, defibrilatör, aseptizör gibi cihazların bakım, kalibrasyon, filtre değişim ile ilgili planlarını oluşturur, bu plan dahilinde bakım ve kalibrasyonlarını takip eder, kayıtlarını tutar. KLİNİK SÜREÇLER Hastaların yoğun bakıma alınma kriterleri belirlenerek alınan hastalara noninvaziv, entübe ederek invaziv tedavi uygulama kriter ve protokolleri belirlenmiştir. İnvaziv hastaların ventilatör ayarları, ventilatörden ayırma, sedasyon verme, takip ve beslenmeendikasyona uygun hazırlanan protokollere göre yapılır. Hasta takibinde sepsis, ventilatör ilişkili pnömoni tedavisi hazırlanan protokollere göre uygulanır. İzolasyon gerektiren hastalar, izolasyon endikasyonlarına uygun olan talimata göre (Solunum izolasyonu, sıkı temas izolasyonu, temas izolasyonu, damlacık izolasyonu) davranılır ve kontrolü SYBU Sorumlu hemşire ve hekimi tarafından yapılır. Ventilatörden ayrılamayan hastalar için trakeostomi açma kriterleri olduğunda hasta ve yakınlarından imzalı trakeostomi açma onam formu alınır. Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/5

6 MONİTÖRİZASYON Hastanın YBU de solunumsal (mekanik ventilasyon dahil), dolaşım, idrar, ateş, monitorizasyonu yapılır saatlik hasta takip formuna yazılır. Solunum monitorizasyonu: Parmak, kulak memesi probları ile pulse oksimetre kullanılarak sürekli monitorden gözlenir, hemşire gözlem formuna saatlik inspire edilen oksijen miktarı belirtilerek yazılır. 5 Göğüs probu ile solunum sayısı monitorize edilir. 6 Mekanik ventilasyonda (entübe ya da noninvaziv maske ile) ventile edilen hastanın, solunum sayısı eksale ettiği hava (mililitre olarak), dakika ventilasyonu (litre olarak) olarak gözlenir, doktor takip formuna değişiklikler olduğunda kayıt edilir. Monitorlü ventilatörlerden hastanın akım, volüm, basınç eğrileri monitorize edilir. 7 Dolaşım monitorizasyonu: 8 Nabız ve ritim: hasta YBU invaziv/ noninvaziv monitorlere 3 lü elektrodlar ile bağlanarak monitorize edilir. Sarı elektrod sol 2. göğüs kemiği orta aksiller hatta, kırmızı elektrod sağ 2. göğüs kemiği orta aksiller hatta, yeşil elektrod dalak üzerine (sol aksiller hatta) konarak monitörize edilir. Hastanın EKG si D2 derivasyonda takip edilir. 9 Tansiyon: 10 Kol manşonu ile: hekim orderına göre 5 ile 30 dak ara ile ölçüm monitorden gözlenir.saatlik kayıt sistolik tansiyon, diastolik tansiyon ve ortalama arter basıncı (MAP) değerleri olarak hemşire gözlem formuna yazılır, anormal değerler ( 100 den büyük ve 65 den küçük MAP ), hekime bildirilir. 11 İnvaziv arter line ile: sürekli takip gereken IV vazopresor alan veya antihipertansive tedavi alan kritik hastalarda sürekli tansiyon monitorize edilir. Saatlik kayıt hemşire formuna yazılır, anormal değerler doktora bildirilir. 12 Santral venöz basınç (SVB): Hastaya sıvı verilmesi gereken ve dopamin infüzyonu olan hastalara juguler veya subklavian vene katater takılarak monitorize edilen hastalarda santral venoz basın ölçümü invaziv takip özelliği olan monitorlerden sürekli yada manuel ölçüm ile en az 6 saat ara ile hemşire gözlem formuna kayıt edilir VENTİLATÖRDE HASTA TAKİBİ VE VENTİLATÖRDEN AYIRMA 13 Mekanik ventilatöre bağlanan hastaların takipleri ve ventilatörden ayrılması protokollere göre yapılır: 14 Mekanik ventilasyon başlangıç ayarları: 15 A/C mod kontrollü mod seçilir. 16 Bunun volüm yada basınç kontrol olması şartı aranmaz, 17 Volüm kontrolde flow ayarı hava yolu basıncını < 45 mmhg olacak şekilde ve hastanın ideal kilosuna 6-8 ml/kg tidal volüm ayarlanır Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/6

7 18 KOAH hastalarında Flow L/d olmalı, hipoksik hastalarda 20-40L/d ayarlanmalıdır. 19 PEEP, oto PEEP ölçülerek 2/3 uygulanır, hipoksik hastalarda yüksek PEEP uygulanır 12 mmhg üzeri geçilmemelidir. 20 Basınç kontrollü modda İnspiratuar basınç ayarı mmhg geçmemelidir, tidal volüm ideal kiloya göre olmalı 6-8 ml/kg hastanın eksale ettiği inspiryum basıncı uygulanmalıdır Ventilatörden ayırmaya hazırlık için değerlendirme 20.2 Klinik değerlendirme: Yeterli öksürük, Aşırı olmayan trakeobronşial sekresyon, Entübasyona neden olan akut sorunda düzelme 20.3 Objektif ölçümler: Stabil klinik, Stabil kardiovasküler status: nabız <140/d, Sistol TA mmHg, minimal vazopressor, Stabil metabolik durum, Yeterli oksijenizasyon: SaO2 >% 90ve FiO2 0.4 (PaO2/FiO2 150mmHg), PEEP< 8mmHg Yeterli akciğer fonksiyonu: fr 35/d,MIP < -20, -25cmH2O, VT > 5ml/kg, VC > 10 ml/kg, fr/vt< 105, ciddi asidoz olmaması, Yeterli mental durum: sedasyon almıyor olması yada sedasyon alıyorken mental durumunu etkilenmemesi (stabil nörolojik durum) 20.4 SEPSİS TANIMI VE PROTOKOLÜ Sepsis Tanımı: Sepsis Sınıflaması: Sepsis: Enfeksiyona sistemik inflamatuvar yanıt SIRS: Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu Kriterleri: 4 kriterden 2 si olması yeterli 1) Ateş >38 veya <36 2) Kalp Hızı >90/dk (taşikardi) 3) Solunum /dk >20 veya PCO2<32 (takipne) 4) WBC >12000 veya <4000 veya %10 parçalı hakimiyeti Ağır Sepsis: Sepsisle birlikte organ fonksiyon bozukluğunun olması, hipoperfüzyon, hipotansiyon, oliguri, laktik asidoz, mental durumun değişmesi gibi... Septik Şok: Sepsise bağlı tansiyon düşüklüğü (sistolik TA < 90 veya 40 mmhg bazal değere göre düşmesi ) yeterli sıvı replasmanına rağmen devam etmesi ( ancak pressor ile TA normal sınırlarda tutulabilmesi). Sepsiste sağ kalım protokolü Erken amaca yönelik tedavi: 1. SIVI tedavisi 2. CVP 8-12 (Hct 30, doputamine 20mcg/kg/d) 3. MAP >65 Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/7

8 4. İdrar çıkışı 0.5 ml/kg/saat 5.Mikst venöz O2 saturasyonu > %70 (Pulmoner arter yada vena kava da olur) Uygun Antibiyotik ( hastanın durumu ağır sepsis yada septik şokta antibiyogramı beklemez, en geniş spektrumu başla). Orta doz steroid: 1. Sıvı ve vazopressor ajan kullanılmasına rağmen MAP<65 iken, steroid için kontrendike durum yoksa (mantar enfeksiyonu, GIS kanama) 2. Hidrokortizon mg/gün 10mg/saat infüzyon 7 gün yada Prednizolon eşdeğer doz 48-60mg /gün 3x20mg 7 gün süre ile. Düşük Tidal volüm: Tidal volü 6-8ml/kg ayarlanmalı. Sıkı kan şekeri kontrolü 1. Amaç KŞ= yada <150 mg/dl olması 2. İnsülin infüzyonu şemasına uygun olarak insülin infüzyonu yap (30-60d ara ile kontrollere başla). SYBU Noninvaziv mekanik ventilasyonda hasta takibi talimatı NIMV kontrendikasyonları: Kalp/solunum durması Solunum dışı organ yetmezliği Ciddi ensefalopati Ciddi üst gastrointestinal sistem kanaması Stabil olmayan hemodinami ya da kalp patolojisi Yüz cerrahisi, travması, yanık ya da deformitesi Üst hava yolu obstrüksiyonu Hava yollarının korunamaması Sekresyonların atılamaması Yüksek aspirasyon riski Bilinci açık (hiperkarbiye bağlı konfüze hasta hariç) yüzünde yara, yanık olmayan, aspirasyon riski olmayan her hiperkarbik ve hipoksik solunum yetmezliğindeki hastaya öncelikle noninvaziv mekanik ventilasyon denenir. NIMV uygulama takibi Oksijen satürasyonu %90 ın üzerinde olacak şekilde O2 verilmesi Hava kaçaklarının ve maskenin kontrolü Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/8

9 Nemlendirici kullanılması (endikeyse; >12 sa/gün) Hafif sedasyon yapılabilir (0.5-2mg Dormicum) Gerektikçe kontroller, hastanın teşvik edilmesi Arter kan gazlarının izlenmesi (1-2 saat sonra ve sonrasında gerektikçe) NIMV monitorizasyonu: Arter kan gazı (ph, PaCO2) Oksijen satürasyonu Vital bulgular (TA, nabız, solunum sayısı, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, bilinç durumu, siyanoz) Maskeden hava kaçağı Hastanın sekresyonlarını çıkarabilmesi Sedasyon ve Analjezi Uygulaması: SYBÜ de sedasyon gerektikçe yapılır. Sedasyon ve bilinç durumuna göre aşağıdaki tabloda belirtilen ilaçlar uygulanır. Gerekmedikçe sedasyon infüzyonu yapılmaz. Sedasyon dozu Richmond Sedasyon Skalası kullanılarak titre edilir. Analjezi uygulanmasında ise alerjik yan etkisi olmayan Fentanil IV kullanılır. Dozları aşağıda tabloda gösterilmiştir. SYBU Sedasyon protokolü: Sedasyon ihtiyacı yoksa infüzyon yapılmaz sedasyon ihtiyacı kararı için Richmond sedasyon skalası kullanılır. Hergün sabah skala hastaya uygulanır. Sedasyon kesilme veya başlanma kararı verilir. Dormicum Renal doz ayarlanmasına gerek olmayan midazolam (Dormicum) infüzyon dozu: mg/kg/sa infüzyonu hedeflenen sedasyon düzeyine göre doz titrasyonu sağlanarak sedasyon infüzyonu Richmond skalasına göre yapılır. Propofol: 1-3 mg/kg/sa infüzyon hedeflenen sedasyon düzeyine ulaşana kadar doz titre edilecek. Analjezi Kararı: Toraks tüpü olan, akciğer opere hastalara, ağrı tarifleyen hastalara öncelikle opiat dışı analjezikler yapılmalıdır. Opiat analjezik entübe olmayan hastada mcg yapılması solunumu deprese etmez.(fentanil) SYBU Sedasyon Uygulama Protokolü Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/9

10 RİCHMOND SEDASYON AJİTASYON SKALASI (RASS) SKOR SINIF TANIM +4 Kavgacı Kavgacı, sert, personel için tehlikeli +3 Çok ajite Tüpü veya katateri çeken,agresif +2 Ajite Sık amaçsız hareket,ventilatörle savaşan +1 Huzursuz Tedirgin fakat hareketleri agressif değil 0 Uyanık, sakin -1 Uykulu Tam uyanık değil,uyanıklığı sürdüren (göz açık / göz kontağı ) > 10 sn -2 Hafif sedasyon Sesle veya göz kontağı ile uyanık -3 Orta sedasyon Ses ile hareket ve göz açılması (ancak göz kontağı yok) -4 Derin sedasyon Sese yanıt yok,fiziksel uyarıya hareket ve göz açılması -5 Uyandırılamayan Sese ve fiziksel uyarıya yanıt yok TARİH SKOR TARİH SKOR Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/10

11 Skorlama Sistemleri ile Hastanın Takibi: YBU de hastalarımızın ciddiyetini belirlemek üzere dünyada en çok önerilen ve kolay olan APACHE II ( Akut fizyolojik ve kronik sağlık durum değerlendirmesi II) skorlaması kullanılır. APACHE II de 12 akut fizyolojik veri, yaş, ek hastalık hakkında veri toplanıp 24 saat içinde elde edilen en kötü fizyolojik değerler karşılındaki skorlar APACHE II Formu ndan hesaplanarak yazılır. Bu hesaplamalar hastanın YBU kabulündeki ilk gün ve YBU den çıkışta son 24 saat değerleri ile hesaplanır. YBU de 24 saatten az kalan hastalara APACHE II hesaplanmaz. Elde edilen APACHE II değerleri internetten akut solunum yetmezlik nedenlerine göre ayarlanan mortalitesi hesaplanır. Bu veriler yıllık hasta takip analizlerimizde, hasta ciddiyetini belirlemede, YBU hasta takip başarımızda kullanılmaktadır. Bası Yarası Takibi: SYBÜ Hasta Takip Formu nda bası yaralarının insan figürü üzerinde her gün işaretlenerek (Braden skorlaması) takibi yapılır. Hastaların bası yarası oluşmaması için antidekübit slikon yatak ve havalı yatak ve hareketsiz, felçli hastalara bası yarası önleyici krem kullanılır ve hastaya 2-4 saat ara ile hastaya pozisyon verilir. Bası yaralı hasta YBU ye kabul edildiğinde dekübit bakımında kullanılan özel yara örtüleri (gümüşlü içeriği olan, steril örtüler) kullanılır. Yara bakımı konusunda YBU de özel eğitim alan hemşireler diğer hemşireleri eğitir. Enfeksiyonların Kontrolü ve İzlenmesi: YBU de hafta içi her gün 11:00-12:00 arasında Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Enfeksiyon Hemşiresi YBU Uzmanları ile hasta viziti yapar ve antibiyoterapinin planlamasını sağlar ve hastane enfeksiyonlarını saptar. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve enfeksiyon hemşiresi tarafından YBÜ de patojen üremeleri kayıt edilir. Bu üremelerin orijini toplum, hastane, YBÜ kökenli ya da dışmerkez olarak belirtilir. Enfeksiyonlar ventilatör, katater, üriner sonda kaynaklı olup olmadığı belirtilir. Üç aylık dönemlerde belirtilen patojen üremelerin ventilatör, katater ilişkili enfeksiyon hızı enfeksiyon hastalıkları uzmanınca hesaplanır, sonuçları ünitemize bildirilir. Sonuçlara göre enfeksiyon hızlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar planlanır (eğitim ve fiziki uygulama vs). Hasta takibinde enfeksiyon nedeni ile izolasyon gereken hastaların izolasyonu Enfeksiyon Kontrol Programımızda belirtildiği şekilde yapılır. Uygulama takibini Enfeksiyon hastalıkları Uzmanı ve enfeksiyon kontrol hemşiresi yapar. 7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR 1. Servis Protokol Defteri 2. SYBU Hasta Takip Formu 3. Hasta Yatış Formu 4. Hasta Tabelası 5. Buzdolabı Sıcaklık Takip Formu 6. Hasta Günlük Gözlem Formu 7. Tetkik Takip Çizelgesi Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/11

12 8. Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Talimatı 9. Tetkik İstem Çizelgesi 10. Epikriz Formu 11. SYBU Hemşiresi Epikriz Formu 12. Taşınır İstek Belgesi 13. İlaç ve Malzeme Takip Listesi 14. SYBU Arşiv Defteri 15. SYBU Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı 16. Tıbbi ve Evsel Atık Toplama Talimatı 17. SYB Giriş-Çıkış Talimatı 18. SYBU Sorumlular ve Yedekleri Listesi 19. SYBU Klinik Süreçlerde Hasta Takip Protokolleri Dök. No: SYBH.PR.01Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1/12

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

POST-OP YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

POST-OP YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıkları nedeniyle opere olmuş hastaların yoğun bakım destek ve yakın takip gereksinimlerinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Hastanemiz post op yoğun bakım ünitesini kapsar. 3. KISALTMALAR:

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇOCUK SERVİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: KLN.PR.04 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1.AMAÇ:

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL PEDİATRİ SERVİS KAT 2 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 7 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Genel Pediatri Servisinde bakım ünitesindeki her hastanın bakım ve tedavilerinin en iyi düzeyde yapılmasını amaçlar.

Detaylı

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36

YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 01 01.07.2011 ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TALİMATI: 18.04.2013-02 STANDART: 35-36 YÖN-TL- 1. AMAÇ: Hastanemizin birimlerinde ya da acil servisinde hizmet alan hastaların: Hastanemizde verilemeyen bir hizmete veya uzman konsültasyonuna gereksinim duyulması ve hastanede hastanın bakımımın

Detaylı

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ

UÜ-SK KLİNİKTE HASTA BAKIMI PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yatan tüm hastaların aynı kalitede bakım hizmeti almasını tanı-tedavi hizmetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kayıt altına alınmasını amaçlamaktadır. 2. Kapsam:

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM: KSÜ Sağlık Uygulama

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.04 GASTROENTEROLOJI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GASTROENTEROLOJI SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.14.05 HEMOTOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ HEMOTOLOJİ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Hemotoloji Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU TP.16.01 RADYASYON ONKOLOJİ KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ RADYASYON ONKOLOJİ SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını

Detaylı

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

FTR ÜNİTESİ KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 6 1 - AMAÇ: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma hastanesi fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde

Detaylı

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ

3. SORUMLULAR: DOKÜMAN KODU TP.27.01 GÖZ HASTALIKLARI KLİNİK İŞLEYİŞ YAYIN TARİHİ 01.04.2013 PROSEDÜRÜ GÖZ HASTALIKLARI SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğine alınan her hastanın tedavi bakımlarının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak.

Detaylı

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü

Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Genel Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/602/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4.

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:

Doküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi: KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

KLİNİK İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KLN.PR.01 27.01.2014-1/8 1. AMAÇ: Hastanemize başvurarak acil servis ve polikliniklerde muayene olan ve yatış kararı verilen hastaların kabul ve yatış-çıkış hizmetlerinin düzenli bir algoritma ile çalışmasını,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ANESTEZİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

HASTA YATIŞ TALİMATI

HASTA YATIŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar.

2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi nin Fizik tedavi yöntemlerinin uygulanması ve FTR Ünitelerini kapsar. FTR SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel olarak tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi aşamasındaki uygulamaların bir sistem içerisinde yapılmasını

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 26.09.2013 Kat Koordinatörü tanımı Yatan Hasta Danışmanı olarak 01 değiştirildi. Hasta Bilgilendirme ve Çıkış Formu talimata eklendi. Hazırlayan: Onaylayan:

Detaylı

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK GÜNÜBİRLİK MEDİKAL, CERRAHİ, İNVAZİV GİRİŞİM VE İŞLEM PROSEDÜRÜ 1 / 6 1. Amaç: UÜ-SK bünyesinde günübirlik girişim hizmeti sunan birimlerde (poliklinik, klinik, ve ameliyathane) hasta yatış, çıkış, bakım, ücretlendirme ve HYBS işlemlerinin standart ve etkin şekilde

Detaylı

HASTA TRANSFERİ 2014

HASTA TRANSFERİ 2014 HASTA TRANSFERİ 2014 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek.

Detaylı

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan)

Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Neonatoloji Yoğun Bakım Servisi Çalışma Prosedürü (Yeni Doğan) Doküman Numarası TBH/603/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ KODU:HB.PR.04 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 Amaç: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

HASTA KAYIT, YATIŞ VE TABURCULUK İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 6/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Özel Çevre Hastanesi teşhis ve tedavi görecek, yatışına karar verilen hastaların

Detaylı

YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:YB.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 AMAÇ: Midyat Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin planlanması,

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU

Yayın Tarihi: ĠÇ HASTALIKLARI SERVĠS HEMġĠRESĠ GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI. Dok. No.: HEM_GYS09 REVĠZYON DURUMU REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 17.10.2011 Madde 5.10 a Hasta Hizmetlisi ifadesi 01 eklendi. 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. Madde 5.10 daki 02 İfade Hasta Hizmetlisi / Bakıcı

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME VE ÖNLEME PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizde yatan hastaların düşme risk puanlarını belirlemek, hasta düşmelerine yönelik gerekli tedbirleri tanımlamaktır. 2. KAPSAM: Tüm yataklı klinikler, yoğun bakım üniteleri

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ İŞLEYİŞ Sayfa Numarası 1/5 1.AMAÇ: Genel Yoğun Bakım ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi için işleyişin tanımlanması.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No: HAÜ-P01 TERAPÖTİK AFEREZ SÜRECİ Yürürlük i: 03.06.2014 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Yeni yayınlandı Madde No KAPSAM: Tıbbi birimler Hazırlayanlar İbrahim ÖZASLAN Birim Kalite

Detaylı

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P

ANESTEZİ PROSEDÜRÜ. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: ACB_P REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 06.05.2013 Madde 5.4 teki hemşire ifadesi anestezi teknisyeni 01 Olarak değiştirildi. Anestezi hasta değerlendirme formlarının İsimleri anestezi öncesi,

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YDH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların yenidoğan yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-E BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-D BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/5 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI

HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Yürürlük i: 29.08.2012 HASTA TAŞIMA VE TRANSFER TALIMATI Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 1.1.2-1.1.7, 1.1.14 KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Gülten

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemşire Ön Değerlendirme Formu yerine Erişkin / 01 Çocuk / Yenidoğan Yatan Hasta İlk Değerlendirme Formu na atıfta bulunuldu. Sık Kullanılan

Detaylı

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5

GÜVENLĠ HASTA TRANSFERĠ PROSEDÜRÜ. Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarihi: 02/ Sayfa No: 1 / 5 Doküman Kodu: SHB.PR.04 Yürürlük Tarihi: 11.2009 Revizyon No/Tarihi: 02/07.2015 Sayfa No: 1 / 5 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ

CERRAHİ SERVİS HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARASTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HASTA NAKLİ ve AMBULANS HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ. İLAÇ GÜVENLİĞİ ve YAN ETKİLER TALİMATI 1. AMAÇ Birimler tarafından eczaneden talep edilen ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmesini sağlamak. 2. KAPSAM Hastanemizdeki ilaçların güvenli kullanımı ile ilgili

Detaylı

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ

YATAN HASTA PROSEDÜRÜ YÖN.PR.05 13.09.2013 07.11.2013 01 1/8 1.0 AMAÇ: Hastanemize başvuran ve yatış kararı verilen hastaların kabul işlemleri, yatan hasta tedavi işlemleri, yatan hasta takip işlemleri ve taburcu işlemleri

Detaylı

SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ Oryantasyon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması

Hastanın tedaviye karşı iç görüsüz ve uyumsuz olması Kendisine veya çevresine zarar verme riskinin yüksek olması SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği işleyiş düzenini açıklamak, sorumluları tanımlamaktır. 2. KAPSAM: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1.AMAÇ; 1.1.Yatışına karar verilmiş veya ücret bilgisi almak isteyen hastalara ameliyat ve tedavi fiyatları ile ilgili bilgi vererek, taburcu aşamasında

Detaylı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama. Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi ve Planlama Dr. Mustafa Emre YATMAN Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Palyatif Bakım Hizmetleri Yönergesi SUT ta Palyatif Bakım

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ACİL İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: ACL.PR.01 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:09 1.AMAÇ: Acil

Detaylı

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

T.C ÇOMÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ameliyathanesinin ameliyata hazırlanması, temizliği ve bakımı, ameliyathane ihtiyaçlarının temini, mevcut alet ve malzemenin bakım onarım ve sterilizasyonunun sağlanması

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ECZ.PR.01 30.05.2011 11.12.2013 03 1/6 1.AMAÇ: Tanı ve tedavi hizmetleri için hastalara ilaç sağlayabilmek ilaç ve sarf malzemelerin alınması, muhafazası ve dağıtımını standart hale getirmek. 2.KAPSAM:

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU

Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: IYK_T REVİZYON DURUMU REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 29.02.2013 Distile suyun crashcart üzerinde sürekli 01 bulundurulacağı ve kontrol formundan takip edileceğine ilişkin 5.10.4 maddesi eklendi. 5.10.3.

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: HASTANIN GELİŞİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ YAYIN TARİHİ:28.03.2008 REVİZE TARİHİ: 15.01.2016 DOKÜMAN NO:PAŞ-06-B BASKI NO:01 REVİZE NO:01 SAYFA NO:1/6 -YATAKLI TEDAVİ HİZMETLERİ

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İŞLEYİŞ TALİMATI

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İŞLEYİŞ TALİMATI SAYFA NO 1/5 1.AMAÇ VE KAPSAM: Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi için genel işleyişinin tanımlanmasını

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH İhtiyaç Kaynakların maksimum verimlilikle kullanılabilmesi Sağlık hizmetleri sunumunda özelleşmiş merkezlerin bölgesel olarak

Detaylı

SANTRAL VENÖZ BASINÇ ÖLÇÜM TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SANTRAL VENÖZ BASINÇ ÖLÇÜM TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı santral venöz basınç ölçülmesinde standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu talimat santral venöz basınç ölçümüne

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Doküman No: ECZ.PR.01 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 29.04.2013 Revizyon No: 02 Sayfa:1 / 5 1.AMAÇ: Eczanede yürütülen faaliyetleri tanımlamak. Hastanemiz eczanemizdeki tanımlama, miad takibi,

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur.

5. SORUMLULAR: Enfeksiyon kontrol komitesinin tüm üyeleri sorumludur. 1. AMAÇ: Özel Yalova Hastanesi nde sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere enfeksiyon kontrol komitesinin çalışma şekli, görev, yetki

Detaylı

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ

Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Tebliğ R.G. Tarihi:13.09.2005 R.G. Sayısı:25935 Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca sağlık kuruluşunda ve sağlık personelinin

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedim Çakır Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Yoğun bakım ünitesinde

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

ERİŞKİN KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İŞLEYİŞ TALİMATI

ERİŞKİN KORONER YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İŞLEYİŞ TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ: Özel Kdz. Ereğli Echomar Hastanesi erişkin ve koroner yoğun bakım ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.4 teki konsültasyon formunun yerine CureMed 01 konsültasyon hanesi tanımlandı. Madde 5.15 teki matbuu Hasta Takip ve Değerlendirme

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı

UÜ-SK HASTA VE YAKINLARININ TEDAVİ KARARINA VE BAKIMA KATILIM PROSEDÜRÜ

UÜ-SK HASTA VE YAKINLARININ TEDAVİ KARARINA VE BAKIMA KATILIM PROSEDÜRÜ Rev. No : 04 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/5 1. Amaç: Bu prosedürün amacı UÜ-SK da sağlık hizmetlerinin hasta ve yakınlarının tedavi kararlarına ve bakım sürecine katılımına imkân verecek şekilde sunulmasını

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı