T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: Dosya No: 2013/ KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 09 /05 /2013 gün ve yazısında;" B.N:4916 sayılı İlgi: a)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2657 sayılı meclis kararı b)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 1951 sayılı meclis kararı c)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2110 sayılı meclis kararı d) tarih ve sayılı yazımız e)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2738 sayılı meclis kararı f)büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarih ve 2848 sayılı meclis kararı g)sultangazi Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün gün ve 1219 sayılı yazısı ve ekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile aynen kabul edilen 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nca tarihinde onanmış ve ile tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır ltt. 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı'na yasal askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin ilgi (d) yazımız ve ekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve söz konusu konuya ilişkin olarak ilgi (e) meclis kararı alınmıştır. Alınan ilgi (e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararında " ada 17 parselin kuzeyinde 170 m2'lik kısmın ada yapılanma şartlarında konut alanına alınması, 2338 ada 1 parselde BHA sınırının bilgi paftasında gösterildiği şekilde T5 Alanına alınması, 2433 ada 13 nolu parselin doğusunda 600 m2 'lik kısmın bilgi paftasında gösterildiği şekilde T5 Alanına alınması, 2433 ada 13 nolu parselin ise yeşil alan olarak düzenlenmesi, 653 ada 1 nolu parselle ilgili itiraz kapsamında 1/5000 ölçekli planda parselin kuzeyinde ve güneyinde T5 alanı taramasının pasrel boyunca süreklilik sağlayacak şekilde (parselin batısında 5 mlik bandın T5 Alanına alınması) düzenlenmesi bunun dışında kalan konularda 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür " denilmekte olup karara istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli plan değişikliği tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. İlgi (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen ve ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kısmen değişiklik yapılan 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım MÜLKİYET DURUMU: İlgi (g) yazı ekinde mülkiyete ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte başkanlığımızın dijital kadastral veri tabanı tapu bilgilerine göre 2338 ada 1 parsel hisseli "Şahıs" ve "Sultangazi Belediye Başkanlığı", 2433 ada 13 parsel ve 653 ada 1 parsel "Şahıs" mülkiyetindedir. Ayrıca 2433 ada 13 parselin doğusunda ve 785 ada 17 parselin kuzeyinde yer alan kadastral boşluk plan onama sınırları içinde yer almaktadır. PLANLARDAKİ DURUMU: onanlı Sultangazi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda; Cebeci Mahallesi 2338 ada 1 parsel kısmen E:0.25 Hmax:6.50 T2 (Ticaret) Alanı kısmen de Belediye Hizmet Alanı'nda kalmaktadır. Uğur Mumcu Mahallesi 2433 ada 13 parsel Bitişik Nizam 4 Kat (B-4) Konut Alanı'nda, 2433 ada 13 parselin doğusunda kalan tescil harici alan ise Park Alanı'nda kalmaktadır. Zübeyde Hanım Mahallesi 785 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan tescil harici alan Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır. Zübeyde Hanım Mahallesi 653 ada 1 parsel kısmen Bitişik Nizam 5 Kat (T5) Ticaret+Konut Alanı kısmen de Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır. 1

2 onanlı Sultangazi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinde; Cebeci Mahallesi 2338 ada 1 parsel kısmen T2 Alanı kısmen de Belediye Hizmet alanında kalmaktadır. Uğur Mumcu Mahallesi 2433 ada 13 parsel Park ve Dinlenme Alanı'nda, 2433 ada 13 parselin doğusunda kalan tescil harici alan ise T5 Ticaret Alanında kalmaktadır. Zübeyde Hanım Mahallesi 785 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde kalan tescil harici alan 700 ki/ha. Yoğunluklu Konut Alanında kalmaktadır. Zübeyde Hanım Mahallesi 653 ada 1 parsel kısmen (T5) kısmen de Açık Otopark Alanı'nda kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (g) yazı eki Sultangazi Belediye Meclisi'nin günü yapılan 2. Birleşiminde alman gün ve 464 sayılı kararında; " İmar Komisyonu'nun 354 no Tu raporunun komisyondan geldiği şekli ile ' Sultangazi İlçesi 2338 ada 1 parsel, 2433 ada 2 ve 13 parseller, 785 ada 17 parsel ve 653 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi yasalar, yönetmelikler ve plan kararlarına göre değerlendirilmiş olup 2338 ada 1 parsele ve 785 ada 17 parsele ilişkin teklifler Müdürlüğünden geldiği şekli uygun görülmüş olup 2433 ada 2 ve 13 parseller ilişkin teklifin donatı alanlarını azaltıcı nitelikte olması nedeni ile bilgi paftasında gösterildiği şekli ile 250 m2'lik alanın T5 Konut+Ticaret Alanı olarak planlaması ve 653 ada 1 parsele ilişkin teklifinde bilgi paftasında gösterildiği şekli ile düzenlenmesi Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.' Rapor-Karar olarak kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir" denilmektedir. Söz konusu teklif paftaları incelendiğinde; tekliflerin tt.li 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı üzerine hazırlandığı görülmüş olup; F21c-13d-ld paftasında; "Kısmen BHA kısmen de T2 Ticaret Alanında kalan 2338 ada 1 parselin Belediye Hizmet alanında kalan bölümünün bir kısmı T2 Ticaret Alanına alınmış olup BHA Alanında çekme mesafesi 5 metre " şeklinde düzenlenerek, F21c-13d-3d paftasında; "2433 ada 13 parsel Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut Alanı 'ndan Park alanına, 2433 ada 13 parselin doğusundaki tescil harici alanın 250 m2 'lik kısmı Park alanından Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut+ Ticaret Alanı" lejantına alınarak, F21c-19a-la paftasında; "785 ada 17 parselin kuzeyinde yer alan 170 m2'lik kadastral boşluk Açık Otopark Alanından Bitişik Nizam 4 kat (B-4) Konut Alanı" lejantına alınarak, F21c-13d-lb paftasında; "653 ada 1 parselin 31 m2'lik kısmı Açık Otopark Alanından Bitişik Nizam 5 kat (B-5) Konut+Ticaret Alanı" lejantına alınarak teklifin tasdik sının içine alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca F21c-13d-3d ve F21c-13d-lb paftalarının imzalanıp mühürlendiği tespit edilmiştir. KURUM GÖRÜŞLERİ: Söz konusu t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alman kurum görüşlerinde; İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması,... söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir. İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile; "...; yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür." denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile; söz konusu taslak Uygulama İmar Plan tadilatı ilgi (h) yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuştur. Söz konusu plan sahaları dâhilindeki mevcut atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu tesislerimizi gösteren pafta fotokopileri yazımız ile gönderilmektedir. Yapılacak uygulama ve inşaat çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan Belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Ana isale hatlarımız ve kolektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce idaremiz ile mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. 2

3 idaremiz ile mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin idaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. ÎSKİ kurum görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır." denilmektedir. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile; "... parsele ilişkin tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan tadilat planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi ile; onanlı 1/1000 ölçekli Sultangazi Uygulama İmar Planı'ndaki "Açık Otopark Alanları"nın alansal büyüklüklerinin azaltıldığı, kadastral boşluk alanlarının Konut Alanı ile Ticaret Alanı'na alındığı, Belediye Hizmet Alanı'nın bir kısmının Ticaret Alanı'na alındığı belirlenmiş olup, açık otopark alanlarının küçültülmesi ve ek inşaat alanı yaratılması bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmamaktadır." denilmektedir. MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİ: onanlı 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinde yapılan incelemede; 1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı'nın Genel Hükümler Başlığında 3 nolu hükmünde "1/5000 ölçekli Sultangazi Nazım İmar Planı 'nda çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu plan üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti yapılamaz." Denilmekte olup bu hükme istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlandığı anlaşılmıştır. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısında "...plan tadilatının açık otopark alanlarının küçültülmesi ve ek inşaat alanı yaratılması bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmadığı" denilmiş söz konusu görüş sadece 653 ada 1 parsele ilişkin teklifte kısmen göz önünde bulundurulmuştur. Sultangazi Belediye Meclisi'nin tarih ve 464 kararı ile tadilen uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı teklifi t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olmakla birlikte 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının donatı alanlarını azaltıcı, yapı yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. " denilerek İlgi (g) yazı ve eki plan değişikliği teklifi ile diğer belgeler yazımız ekinde olup söz konusu itirazın 3194 sayılı İmar Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultangazi İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda muhtelif parsellerde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planlar doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 3

4 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 02 Tarih: Dosya No: 2013/1079 KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı tadilatı teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve sayılı yazısında; "İLGİ: a) tarih, sayı ile Pl.Müd. kayıtlı ilgilisinin dilekçesi ve ekleri. b) gün ve sayılı Başkanlık Makamı yazımız. c) gün ve 243 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı. d) sayılı dağıtımlı yazımız. e) gün ve 39324D-1281 sayılı Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı. f) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parselin, mer i planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan fonksiyonu iptal edilerek, Sanayi+Depolama Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (a) dilekçe ile gereği için tarafımıza iletilmiştir. İlgi (b) yazımızla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilen ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (c) karar ile söz konusu alanda faaliyette olan işletme bulunduğu görüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda tekrar değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (c) karar gereği alınan Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün ilgi (e) yazısı ile ilgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmektedir. MÜLKİYET: İlgi (a) dilekçe eki tarihli taşınmaza ait tapu kaydından; Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parselin 8.725,00 m2 yüzölçümlü ve Göksular Un ve Gıda Sanayi Ticaret A.Şirketi adına kayıtlı olduğu, tarihinde (kadastro parselinden birleştirme) edinildiği görülmüştür. MEVCUT DURUM: Hava fotoğraflarından parselde un fabrikasına ait yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır. MER İ PLANLARDAKİ DURUMU: Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parsel; onanlı 1/ Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar lejantında kalmakta olup, Gün ve 885 sayılı karar ile değişikliğe uğramış olan Uygulama Hükümlerin de; Tarımsal niteliği korunacak alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapıların yapılaşma koşulları; ilgili kurumların çalışma ve görüşleri (jeolojik ve hidrojeolojik özellikler, hassas ekosistemler, arazi kullanım planları gibi) göz önünde bulundurularak tarımsal amaçlı arazi kullanım planına göre belirlenecektir. Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar; tarımsal niteliği korunacak alanlarda aşağıdaki şekilde uygulama yapılacaktır: Mutlak Tarım Alanları (Sulu ve kuru mutlak, özel ürün ve dikili tarım alanları): Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.15 tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı m 2 yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı m 2 yi hiçbir koşulda aşamaz. 4

5 Marjinal Tarım Alanları: Bu alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda maks E:0.25 tir. Ancak hayvancılık dışı tarımsal amaçlı yapılarda yapıların toplam inşaat alanı m 2 yi, hayvancılık amaçlı (ağıl, kümes, ve ahır gibi) yapılarda ise toplam inşaat alanı m 2 yi hiçbir koşulda aşamaz. Mutlak Tarım Alanları ve Marjinal Tarım Alanları İçin Genel Hükümler: Mutlak ve Marjinal Tarım Alanlarında Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu nda tanımlanan tarımsal amaçlı yapılar yapılabilir, Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan tarımsal ve hayvancılık amaçlı entegre yapılar yapılamaz. Bu alanlarda m 2 den küçük olan parsellerde yapı yapılamaz, yukarıda verilen yapılaşma hükümleri m 2 den büyük parseller için geçerlidir. Zorunlu olarak yapılması gereken müştemilatların toplam alanı 250 m 2 yi aşamaz, müştemilatlar emsal hesabına dahildir. Mutlak tarım ve marjinal tarım alanlarında emsal değerine dahil edilmek, bağımsız bölüm oluşturmamak ve konut ve ticaret birimi olarak gösterilmemek şartı ile sökülüp-takılabilir elemanlarla bekçi evi veya tarım işçilerinin kalacağı alanlar yapılabilir. Bu alanların tek başlarına projelendirilmelerine veya yapılmalarına izin verilmez. Tarımsal amaçlı tesisle birlikte projelendirilip tarımsal amaçlı tesis inşa edildikten sonra yapılması esastır. Müştemilatların tarımsal amaçlı yapılarla bir bütün halinde projelendirilmesi ve yapılması esastır, tek başlarına projelendirilmelerine ve tarımsal amaçlı tesis projesine göre inşa edilip bitirilmeden yapılmalarına izin verilemez. şeklinde plan notlarının düzenlendiği görülmektedir. Silivri İlçesi, Fenerköy Köyü 4847 parsel; tt.li 1/5000 ölçekli Fener Köyü Nazım İmar Planında, Tarımsal Niteliği Korunacak Alan da kalmaktadır tt.li 1/5000 ölçekli Fener Köyü Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) dilekçe ekinde 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü, görüşleri bulunmaktadır. Kamulaştırma Müdürlüğü, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü konuya ilişkin görüşleri ise tarafımıza iletilmiştir. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısı eki gün, UP /12 sayılı komisyon kararında; Silivri, Fenerköy, 4847 parsel, fener Yolu 3 caddesinin batısında yer almakta olup, parselin kuzeyinden yaklaşık 7.00 m. genişliğinde yol geçmektedir. Söz konusu alanın cepheli olduğu yol ve yakın çevresinde herhangi bir UKOME-UTK kararlı proje ya da plan çalışması yoktur. İlgi (a) yazıya konu teklif; ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. ULAŞIM KARARI: Silivri Fenerköy, 4847 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan dan; E:0.80 HMAX:24.50 yapılaşma koşullarında Sanayi+Depolama Alanı na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat Teklifi; ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısısında; Söz konusu alan, ilgi dilekçe ekinde sunulan Nisan 2012 tarihinde sunulan Toruk Mühendislik tarafından hazırlanıp, tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylanan Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu incelenmiştir. Yapılan çalışmada söz konusu alan; Uygun Alanlar (UA-2 lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, Danişment Formasyonu na ait kumtaşı birimi bulunmaktadır.yapı temelleri güncel dolgu ve kumlu kil birimleri hafredilerek kumtaşı biriminin ayrışmamış sağlam seviyelere oturulmalıdır. Ayrıca bu alanla ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki rapor örneğinde yer almaktadır. Sonuç olarak, söz konusu ilgi dilekçe eki rapor yeterli jeolojik çalışmayı içermekte olup, raporda belirtilen önlem ve önerilere uyulması, uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda uygulamaya gidilmesi şartıyla, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolejik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü nün tarih, yazısında; Bahse konu plan sahası ile ilgili 7 maddeden oluşan altyapı görüşü belirtilmiştir. Kamulaştırma Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; 5

6 Konu incelenmiş olup, adı geçen parsele ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanılmamıştır. denilmektedir. İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Geçici 1. Maddesi gereği ve Bakanlığımızın ilgi (b) de kayıtlı yazısı gereği söz konusu 8725 m2. yüzölçümlü parsele ait ve Silivri 1.Noterliğinin tarih ve sayılı taahhütnamede beyan edilen vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8725 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. denilmektedir. İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun Geçici 1. Maddesi kapsamında Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonucu ilgi (b) yazımız ile, söz konusu 8.725,00 m2. yüzölçümlü 3 pafta, 4847 parsele ait ve Silivri 1.Noterliğinin tarih ve sayılı taahhütnamede beyan edilen vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8.725,00 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılması Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. denilmekte ve gün ve sayılı kurum görüşünün 5403 sayılı Kanun kapsamında hala geçerli olduğu belirtilmektedir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ : İlgi (a) dilekçe ile gereği için tarafımıza iletilen, Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi incelendiğinde; teklifin, mer i tt.li 1/5000 ölçekli Silivri İlçesi Fenerköy Nazım İmar Planı F20-D-10-c rumuzlu plan paftasında 4847 parseldeki Tarımsal Niteliği Korunacak Alan fonksiyonunun iptal edilerek, Sanayi+Depolama Alanı olarak düzenlendiği ve plan notları olarak; 1. Plan onama sınırı; Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 sayılı parsel alanıdır. 2. Plan onama sınırı içerisinde kalan alan; Sanayi+Depolama Alanı dır. 3. Sanayi+Depolama Alanında ; Emsal 0.80 Hmax: metre dir. Maksimum =H, yükseklik sınırlamasına; baca, su deposu, hububat silosu gibi teknolojik eklentiler bağlı değildir. Bu alanda, un ve yem fabrikası, un ve yem deposu, hububat silosu, su deposu, idari bina, bekçi kulübesi, yemekhane, misafirhane, trafo binası, ve benzeri tesisler yapılabilir. 4. Sanayi+Depolama Alanında, yapı emsalini ve maksimum yapı yüksekliğini aşmamak koşulu ile yapı nizamını (ayrık, ikiz, bitişik, blok) ve bahçe mesafelerini belirlemeye belediyesi yetkilidir. 5. Sanayi+Depolama Alanında; su basman kotu en fazla 50cm olup, yapının oturduğu alanın en yüksek noktasından alınacaktır. 6. İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 7. İlgili kurumların görüşleri alınacaktır. 8. Zemin etüt raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 9. Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 10. Plan onama sınırı içinde, açıklanmayan hususlarda; yürürlükteki, 1/5000 ölçekli Fenerköy Nazım İmar Planı, Plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür. İlgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen Silivri İlçesi, Fenerköy, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (b) Başkanlık Katı yazımızla İstanbul Büyükşehir Meclisine iletilmiştir. İstanbul Büyükşehir Meclisi nce ilgi (c) karar ile söz konusu alanda faaliyette olan işletme bulunduğu görüldüğünden Ulaşım Planlama Müdürlüğü tarafından bu doğrultuda tekrar değerlendirme yapılması için müdürlüğüne iadesi şeklinde karara bağlanmıştır. İlgi (c) karar gereği konu ilgi (d) yazımızla Ulaşım Planlama Müdürlüğü ne iletilmiş olup, cevaben ilgi (e) yazıda; tarih ve UP sayılı Silivri, Fenerköy, 4847 parselin Tarımsal Niteliği Korunacak Ala dan; E:0.80 HMAX:24.50 yapılaşma koşullarında Sanayi+Depolama Alanı na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilat Teklifi; ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. şeklindeki Plan Değişikliği Komisyonu Kararı geçerlidir. denilmektedir. Söz konusu plan değişikliği teklifine ilişkin, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü nün şartlı uygun görüşleri, Kamulaştırma Müdürlüğü nün kamulaştırmaya ilişkin işlem dosyasının bulunmadığına dair görüşü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün olumsuz görüşünün bulunduğu, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü nün ise tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun bulunduğuna ilişkin görüşünün bulunduğu görülmüştür. İlgi (a) dilekçe eki günlü İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü görüşünde; Silivri 1.Noterliğinin tarih ve sayılı taahhütnamede beyan edilen vaziyet planına bağlı kalınması 6

7 şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8725 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görüldüğü belirtilmiştir. Müdürlüğümüzce söz konusu görüşün güncellenmesi istenilmiş olup, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazısında, söz konusu kurum görüşünün 5403 sayılı Kanun kapsamında geçerli olduğu belirtilmiştir. İlgi (a) yazı eki plan açıklama raporunda parselin kuzeydoğusunda mülkiyet sahipliliği aynı tüzel kişi olan 3 pafta, 4841 sayılı parselde mevcut un fabrikası bulunduğu, üretim kapasitesinin arttırılması ve yeni yatırımlara olanak tanımaması gibi sebepler nedeni ile yakınındaki 3 pafta, 4847 sayılı parselde plan tadilatı teklif edildiği belirtilmiştir. Ancak, mevcut un fabrikası bulunduğu belirtilen 3 pafta, 4841 sayılı parsel, tt.li 1/5000 ölçekli Fener Köyü Nazım İmar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan da kalmaktadır. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün görüşünde belirtildiği üzere parselin kuzeyinden mevcutta yaklaşık 7.00 m. genişliğinde yol geçmektedir. Ancak 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi parsel bazında hazırlanmış olduğundan ulaşım sistemine ilişkin bir planlama yapılamadığı görülmektedir. Teklif plan notlarının 6.maddesinde İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. denilmektedir. Söz konusu plan notu, İstanbul İmar Yönetmeliğinin maddesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları onanmadan uygulama yapılamaz. hükmünü ortadan kaldırmayacağından, plan notları ile 1/5000 ölçekli planlara göre uygulama yapılması, yönetmelik hükümlerine ve plan hiyerarşisine aykırılık teşkil edecektir. Ayrıca, söz konusu teklifin 4. ve 5. plan notları uygulamaya yönelik hükümler içermekte olup, teknik olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değil, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Silivri İlçesi, Fenerköy, 3 pafta, 4847 parselin, mer i planda Tarımsal Niteliği Korunacak Alan fonksiyonu iptal edilerek, Sanayi+Depolama Alanı olarak planlanmasına ilişkin ilgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifine ilişkin, İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü nce, vaziyet planına bağlı kalınması şartı ile tarım dışı kullanılan yapının kapladığı 8725 m2.lik alanın tarım dışı amaçla kullanılmasına uygun görüş verilmekle birlikte, Ulaşım Planlama Müdürlüğünce uygun görüş verilmediği, teklifin mer i 1/5000 ölçekli plana göre toplam inşaat alanını 6980 m2.arttırdığı, dolayısıyla emsal arttırıcı ve mer i planda çevre parseller için emsal teşkil edici nitelikte olduğu görülmektedir. "denilerek. Silivri İlçesi, Fenerköy, 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi ve ilgi (c) karar gereği alınan Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri İlçesi, Fenerköy 3 pafta 4847 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi incelenmiş olup, söz konusu parselde tarih ve 113 sayılı ruhsatla çalışan fabrika bulunduğundan ve İl Tarım Müdürlüğü nün uygun görüşü bulunduğundan 3 numaralı plan notundan misafirhane ibaresinin, 4 nolu plan notunda ve bahçe mesafelerini ibaresinin, 5 nolu plan notunun ise tamamının iptal edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 7

8 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 03 Tarih: Dosya No: 2013/1081 KONUNUN ÖZÜ: Silivri İlçesi, Ortaköy, 75 ada, 1 parsel ve 76 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.P. değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve sayılı yazısında; "İLGİ: a) gün, 1037/ sayılı Silivri Belediye Başkanlığı yazısı ve eki tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile teklif plan paftaları. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: İlgi (a) yazı eki ile; Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 sayılı parsel, 76 ada, 1 sayılı parsel ile 75 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki kamu adına terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclisi kararı ile aynen uygun görülerek gereği için tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) yazı eki tapu bilgilerinden; Silivri İlçesi, Ortaköy Köyü, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 parselin 1.046,53 m2. yüzölçümlü ve şahıs mülkiyetinde olduğu, 76 ada, 1 parselin 1.791,85 m² yüzölçümlü ve hisseli şahıs, şirket mülkiyetinde olduğu görülmektedir. MEVCUT DURUM: İlgi yazı eki hava fotoğraflarından 75 ada, 1 sayılı parselde 2 adet, 76 ada, 1 sayılı parselde 3 adet bina olduğu anlaşılmaktadır. MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 Ada, 1 sayılı ve 76 Ada 1 sayılı parseller, onanlı 1/5000 Ölçekli Ortaköy Nazım İmar Planında, Orta Yoğunlukta Konut Alanı (E:0.90) fonksiyonunda kalmaktadır. Söz konusu parseller, onanlı 1/1000 ölçekli, Ortaköy Uygulama İmar Planında Taks:0.30, Kaks:0.90, 5-5/A-3/3 yapılaşma şartlarında Konut Alanı fonksiyonunda kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki tarih, 36 sayılı İlçe Belediye Meclis kararında; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi 75 ada 1 parsel, 76 ada 1 parsel ile yol alanı olarak kamu adına terkli alana ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı incelenmiş olup, komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. şeklinde hazırlanan İmar Komisyon raporunun oy birliğiyle kabulü şeklindedir. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) yazı ekinde Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşleri tarafımıza iletilmiş olup; Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; ULAŞIM KARARI: Silivri, Ortaköy Mah., 75 ada 1 parsel ile 76 ada 1 parsele ilişkin; " S-3 Taks:0.30, Kaks:0.90 yapılanma şartları korunarak "İnşaat emsali ve yapı yüksekliklerini aşmamak koşulu ile yapı nizamını ve bahçe mesafelerini belirlemeye belediyesi yetkilidir. Konut Alanında 75 ada 1 parselde kısmi yol alanı ile tevhid edilmeden uygulama yapılamaz. Konut Alanında İlçe Belediyesinde onaylanacak Avan Projeye göre uygulama yapılacaktır." şeklindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Teklifi; yoldan 8

9 verilen yapı yaklaşma mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden ve ada kenarlarında belirlenen köşe kırıkları araç ve yaya sirkülasyonunun güvenliğinin sağlanması amacıyla planlandığından ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır. denilmektedir. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün gün, sayılı yazısında; Sonuç olarak, söz konusu ilgi dilekçe eki rapor yeterli jeolojik çalışmayı içermekte olup, raporda belirtilen önlem ve önerilere uyulması, uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmasının bu raporda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılması ve bu bilgiler doğrultusunda uygulamaya gidilmesi şartıyla, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. denilmektedir. İSKİ Genel Müdürlüğü nün gün ve sayılı yazısında; Bahse konu plan sahası ile ilgili altyapı görüşü 8 madde halinde sıralanmış olup, 8. maddede Söz konusu imar planı veya imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun arttırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilince karşılanmalıdır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME-SONUÇ: İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy, Çamaşırdere Mevkii, 75 ada, 1 sayılı parsel, 76 ada, 1 sayılı parsel ile 75 ada, 1 sayılı parselin doğusundaki kamu adına terkli alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinde; meri 1/1000 ölçekli F20c13c4a paftasında 75 Ada, 1 parsel ile birlikte parselin doğusunda kamu adına terkli bir kısım alan ve 76 ada, 1 parsel ayrı olarak plan onama sınırı içine alınmış ve meri planda verilen Taks:0.30, Kaks: /A-3/3 yapılaşma sembolleri iptal edilerek, parsellerde 3 kat yapılanma şartlı 4 mevcut kitle ve 1 öneri kitle şeklinde düzenleme yapılmış, ayrıca 75 Ada, 1 parsel ile parselin doğusunda bir kısım yol alanına tevhid şartı getirilmiştir. Teklif planda; 1. Plan onama sınırı; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 75 ada, 1 parsel, 76 ada, 1 parsel ve kısmi yol alanıdır. 2. Plan onama sınırı içinde kalan alan; Konut Alanıdır. 3. Konut Alanında; 75 ada, 1 parselde, mevcut kitle, 3 kat; 76 ada, 1 parselde; mevcut kitle ve öneri kitle, 3 kat yapılaşma koşulları geçerlidir. 4. Konut Alanında; 75 ada 1 parselde, kısmi yol alanı ile tevhid edilmeden uygulama yapılamaz. 5. Konut Alanında; İlçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 6. İlgili kurumların görüşleri alınacaktır. 7. Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 8. Deprem ve otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir. 9. Plan onama sınırı içinde, açıklanmayan hususlarda; yürürlükteki, 1/1000 ölçekli Ortaköy Uygulama İmar Planı, plan notları ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları yer almaktadır. İlgi (a) yazı eki teklife ilişkin alınan ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü görüşlerinin şartlı olumlu olduğu görülmüştür. Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünün olumsuz olduğu görülmüştür. İlgi (a) yazı ekinde yer alan bilgi ve belgelerden; -Eski 360 sayılı parselin ifrazından, 75 ada 1 parsel, 76 ada 1 parsel ve 77 ada 1 parsellerin oluştuğu, -76 ada, 1 parsele ilişkin tarih ve 97/5 sayılı yapı ruhsatı bulunduğu, -Plan açıklama raporunda aynı dönemde, aynı parsel maliklerince Yapı Ruhsatı alınan ve inşaatları tamamlanan 75 ada 1 parselin Yapı Ruhsatının Silivri Belediye Başkanlığı arşiv kayıtlarında tüm aramalara rağmen bulunamadığının belirtildiği, -İlgililerinin başvuruları üzerine 75 ada, 1 parsel için /784 tarih ve sayılı İmar Durum Belgesi, 76 ada, 1 parsel için /753 tarih ve sayılı İmar Durum Belgesi düzenlenmiş olduğu ve söz konusu parseller için düzenlenen İmar Durum Belgelerinde, Taks=0.30, Kaks=0.90, Hmax=9.50 m. 5-5/A-3/3 yapılaşma koşullarının yer aldığı, -İmar durum belgelerinin onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre düzenlendiği, -Plan açıklama raporunda ise teklif ile, parsellerdeki mevcut yapıların, kat adedi ve yapı boyutları korunarak, 3 kat mevcut kitle ve öneri kitle şeklinde düzenleme yapılmış olduğu, ayrıca 75 ada, 1 parseldeki mevcut yapının kısmi yol alanına tecavüzünün giderilmesi yönünde tevhid şartı getirildiğinin belirtildiği, görülmüştür. 9

10 Meri 1/5000 ölçekli planda Orta Yoğunlukta Konut Alanı fonksiyonunda E:0.90 yapılaşma şartı yer aldığından, 1.046,53 m2. yüzölçümlü 75 ada, 1 parselin toplam m2. yapılaşma hakkı, 1.791,85 m² yüzölçümlü 76 ada, 1 parselin 1612,66 m2. yapılaşma hakkı bulunmaktadır. İlgi (a) yazı eki yapı ruhsatında görüldüğü üzere 148 m2.lik taban inşaat alanından; 75 ada, 1 parselde toplam 888 m2.lik (148 m2x3 kat=444 m2.x2 adet) ve 76 ada, 1 parselde toplam 1332 m2.lik (148 m2x3 kat=444 m2.x3 adet) inşaat alanı oluşmaktadır. Böylelikle mevcutta, meri 1/1000 ölçekli plandaki Taks:0.30, Kaks:0.90 Ayrık nizam 3 kat yapılanma şartına uygun olarak yapılaşma bulunmakla birlikte, bahçe çekme mesafelerine uyulmadığı ve 75 ada, 1 parseldeki mevcut yapının kısmi yol alanına tecavüzünün bulunduğu görülmüştür. Söz konusu teklif, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırı olmamakla birlikte, meri 1/1000 ölçekli planda verilen bahçe mesafelerine uyulmadan, kısmi yola tecavüzün giderilmesi yönünde tevhid şartı getirilerek mevcut yapıların 4 adet mevcut, 1 adet öneri kitle şeklinde plana işlenerek yasallaştırılması niteliğinde olup, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nce uygun görülmemektedir. "denilerek. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği teklifi paftaları yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Silivri ilçesi, Ortaköy Mahallesi, 75 ada, 1 parsel ve 76 ada, 1 parsel ve bir kısım yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 10

11 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 04 Tarih: Dosya No: 2013/1082 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy Kartaltepe Mah.,840 ada,55 parsele ait 1/1000 ölçekli UİP değişikliği teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 13 /05 /2013 gün ve 2013/5563 sayılı yazısında; " İLGİ :a) gün ve 2101 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ve eki İlçe Meclis kararı ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. b) gün, S/89 sayılı Genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP (İTİRAZ) İlgi(a) yazıda; ,2012 tarih ve 130 sayılı Bakırköy Belediyesi Meclis Kararı ile uygun görülen Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parselin Parklar ve Dinlenme Alanları ndan çıkarılarak 400 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı na alınmasına ilişkin tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin, 840 ada, 55 parseldeki yapılanma şartının A-2 olarak değiştirilerek gün, 2306 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı; İlgililerinin gün ve 846 sayılı, gün ve 1040 dilekçeleri ile; onanlı 1/1000 ölçekli plan değişikliğine askı süresi içinde itiraz edildiği belirtilmiş olup; söz konusu itirazlar doğrultusunda İlgi(a) yazı eki gün ve 43 sayılı Bakırköy Belediye meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilerek, 3194 ve 5216 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince tetkiki istenmiştir. MÜLKİYET İlgi(a) yazı eki tarihli tapu kaydına göre; Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsel, farklı edinim tarihli, 843 m2 alanlı, hisseli şahıs adına kayıtlı olduğu görülmektedir. MER İ PLANLARDAKİ DURUM Bakırköy, 59 pafta, 840 ada, 55 parsel; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde, 400 ki/ha yoğunlukta Orta Yoğunluklu Konut alanında; onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, A-2 sembollü ayrık nizam 2 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI İlgi(a) yazı eki Bakırköy Belediye Meclisinin tarih ve 43 nolu kararında; 840 ada, 55 parselin, Konut Alanına alınmasına ait 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin, tarih ve 2306 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile tadilen uygun bulunarak, tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onandığı; söz konusu Uygulama İmar Planı tadilatının tarihleri arasında Başkanlıklarında askıya alındığı; onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, gün ve 2306 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile iptal edilen Blok nizam 5 kat yapılanma koşullarının yeniden geçerli olması için itiraz edildiği, tarih ve /10414 sayılı yapı ruhsatına göre toplam 2843 m2 inşaat alanı hakkı bulunmakta iken, onanlı plan değişikliği ile verilen A-2, TAKS:0.25 yapılanma şartları ile yaklaşık inşaat hakkının 840 m2 olduğu ve mülk sahiplerinin inşaat alanı hakkının toplamda 2000 m2 azaltıldığı, bu durumda parsel sahiplerinin müktesep haklarının elinden alındığı belirtilerek; Komisyon görüşü bölümünde; Büyükşehir Belediyesinin tarih ve 2306 sayılı Meclis kararının Değerlendirme ve Sonuç bölümünde Teklif plan değişikliği paftasına bakıldığında, aynı yapı adasında Bitişik nizam 2 kat yapılanma bulunduğu görülmekle birlikte; söz konusu parsele ait onaylı 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatında, söz konusu parsel üzerinde, -teklif plan değişikliğinde olduğu gibi- 15x22 m ebatlarında H:15.50m yapılanmalı konut bloğu bulunmaktadır denildiği; halbuki plan 11

12 değişikliği paftası incelendiğinde 840ada, 54 parselin de yapılanma koşulları Ayrık Nizam TAKS=0.25 5Kat olduğu, 2K olan yapılanma koşullarındaki parsellerin lejantta belirtildiği ve ayrı bir lejant çizgisi ile çevrelendiği, Plan Tadilatı yapılan 840 ada, 55 parsel ise 840ada, 54 parsel gibi 2K lejantının dışında olduğu, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatının, ruhsatlı 5 kat bina bulunan parseldeki müktesep hakların korunması doğrultusunda onanmış olduğu da göz önüne alındığında Büyükşehir Belediye Meclisince yapılan değişiklik ile müktesep hakkın korunmasının mümkün olmadığı, 6306 sayılı yasa da göz önüne alındığında bu binaların yenilenmesinin de mümkün olamadığı, bu nedenle İtirazın kabulü ile 2 Nolu plan notunun Yapılanma koşulları; onaylı plandaki gibi 15x22m. Blok Nizam ve H=5 Kat olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. İlgi(a) yazı eki İlçe Belediye Meclisinin gün ve 43 nolu kararı ile de oybirliği şeklinde uygun bulunmuştur. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ Teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itiraz kapsamında hazırlandığından, İlgi(a) yazı ekinde herhangi bir kurum görüşü tarafımıza iletilmemiştir. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İlgi(a) yazı ekinde tarafımıza iletilen Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parsele yapılan itiraz sonucunda, İlgi(a) yazı eki gün ve 43 nolu Bakırköy Belediyesi meclis kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi; G21b03b1d nolu onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftası üzerine hazırlanmış olup; fonksiyonda değişiklik yapılmayarak Blok nizam 5 kat yapılanma koşulları önerilmiştir. Bakırköy, 59 pafta, 840 ada, 55 parsel; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde, 400 ki/ha yoğunlukta Orta Yoğunluklu Konut alanında; onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde, A-2 sembollü ayrık nizam 2 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili sürece bakıldığında; Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta, 840 ada, 55 parselin tarih ve /10414 sayılı yapı ruhsatına esas olan blok boyutları ve yüksekliğine uyulacak- blok nizam 5 kat yapılanma şartlarında Konut alanına alınmasına dair İlgilisince teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Bakırköy Belediye Meclisinin tarih ve 130 nolu kararı ile uygun görülmüş olup; gün ve 5034 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ekinde tarafımıza iletilmiştir gün ve 5034 sayılı Bakırköy Belediye Başkanlığının yazısı ekinde tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi; gün ve 2012/14330 sayılı yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin gün ve 2306 nolu kararı ile teklif plan paftasında yer alan blok düzenlemesinin iptal edilerek parselin yapılaşma nizamının A-2 olarak belirlenmesi 2 nolu plan notunun Parselde tarih /10414 sayılı yapı kullanma izin belgesindeki müktesep haklar korunarak tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde planda verilen yapılaşma koşulları geçerlidir şeklinde yeniden düzenlenmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür şeklindeki İmar Komisyonu raporunun kabulü şeklinde uygun bulunmuştur. İlgi(a) yazı ve ekleri incelediğinde; onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Bakırköy Belediye Başkanlığınca tarihleri arasında askıya çıkarıldığı; gün ve 2306 nolu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile getirilen A-2 sembollü Ayrık nizam 2 kat yapılanma koşullarına ve Parselde tarih /10414 sayılı yapı kullanma izin belgesindeki müktesep haklar korunarak tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde planda verilen yapılaşma koşulları geçerlidir şeklindeki 2 nolu plan notuna ilgililerince itiraz edildiği; İlgi(a) yazı eki gün ve 43 nolu İlçe Meclis kararı ile uygun bulunan ve İtiraz sonucu oluşan Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsele ait İlgi(a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile; onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftasında, o Plan notları kısmında; 2- Parselde tarih /10414 sayılı yapı kullanma izin belgesindeki müktesep haklar korunarak tadilat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenebilir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde planda verilen yapılaşma koşulları geçerlidir şeklindeki plan notu kaldırılarak, 2- yapılanma koşulları onaylı plandaki gibi 15x22 m blok nizam ve H:5 kattır şeklinde plan notu önerildiği; 12

13 o Plan lejantı kısmında; A-2 ve ayrık ibaresi iptal edilerek, BL-5 ve blok ibaresi önerildiği; o Fonksiyon alanında; onaylı 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde iptal edilen blok çizgilerinin - iptalin iptali yapılarak- ve irtifanın (H:5 kat) yeniden getirildiği ve A2 sembolünün iptal edildiği, Plan fonksiyonlarında ve plan notlarında başka bir düzenlemeye gidilmediği; İlgi(a) yazı eki meclis kararında 840 ada, 54 parselde bulunan Ayrık nizam 5 kat, TAKS:0.25 yapılanma koşulları örnek gösterilerek, 840 ada, 55 parselin de 840 ada, 54 parsel gibi 2 kat yapılanma olan alanın dışında kaldığının ifade edildiği, ancak 840 ada, 55 parselin içerisinde yer aldığı imar adasında Bitişik Nizam 2 kat yapılanmanın bulunduğu, 54 parselin bu imar adasının dışında kaldığı, gün ve 2306 nolu İBB meclis kararında söz konusu parselin içerisinde yer aldığı imar adasına göre değerlendirme yapıldığı, Ayrıca İlgi(a) yazı eki ilgilisinin itiraz dilekçesi ile itiraz edilen 2 nolu plan notunda tarih ve /10414 nolu yapı kullanma izin belgesinde yer alan müktesep hakların korunduğu ve tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesinin düzenlenebilmesine olanak tanındığı görülmektedir. İlgi(a) yazı eki itiraz sonucunda oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile, 1/5000 ölçekli onaylı plan değişikliğinde, söz konusu parsel, 400 ki/ha yoğunlukta konut alanı olduğundan, yaklaşık 1.00 emsal üzerinden değerlendirildiğinde, 1/1000 ölçekli teklif planda önerilen yapılaşma ile 1/5000 mer i plan değişikliği kararlarına göre, emsal değerinin 2 katın üzerine çıkacağı görülmüştür onaylı plan ve tarih ve /10414 nolu yapı ruhsatına göre 15x22 m blok nizam ve H:5 kat olacak şekilde yapılanma koşulları önerildiğinden, yaklaşık 840 m2 olan toplam inşaat alanının, yapı ruhsatındaki gibi 2843 m2 ye çıkarılması önerilmektedir. Dolayısıyla toplam inşaat alanı 2000 m2 arttırılmakta olup, İlgi(a) yazı eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi, yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. "denilerek. İlgi(a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ile uygun bulunan Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsele ait itiraz sonucu oluşan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklif paftaları ekte olup; İlgi(b) Başkanlık Onayı ve Genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, 840 ada, 55 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına yapılan itiraz incelenmiş olup parsel üzerinde mevcut olan ruhsatlı binanın müktesep haklarının korunmasına yönelik olduğundan komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 13

14 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 05 Tarih: Dosya No: 2013/1087 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı Teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve sayılı yazısında; İlgi: a) gün ve 171 sayılı Başkanlık Oluru, b) gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 1018 sayılı kararı, d) gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 192 sayılı kararı, f) gün ve sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımız, g) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 2612 sayılı kararı, h) Şile Belediye Başkanlığı na gün ve sayılı yazımız, ı) Şile Belediye Başkanlığı nın gün ve sayılı yazısı. İstanbul un evrensel düzeyde taşıdığı tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin korunarak tarihi kültürel kimliği ile özdeş bir dünya kenti olması, ülke ve bölge kalkınması ile uyumlu büyüme ve gelişmesi, tarih, kültür, sanat ve hizmet ağırlıklı bir metropol olarak gelişmesi İstanbul un planlanmasındaki temel amaçtır. İstanbul kent makro formunun bugüne kadarki gelişim süreci incelendiğinde, 13 milyonu aşan nüfusun baskısıyla lineer şeridin doğu batı aksı boyunca uzamasının yanı sıra kuzeye doğru da gelişme eğiliminde olduğu ve bu gelişmenin kentin işletme ve yatırım maliyetlerini karşılanamaz derecede artırırken, kuzeye doğru gelişen yerleşme dokusu kentin yaşam kaynakları olan orman alanlarını, su toplama havzalarını tehdit etmekte olduğu görülür. Bu tehlikeli gelişme trendini önlemek için İstanbul Metropoliten Alanına ilişkin nazım planların ve uygulama planlarının ivedilikle hazırlanarak söz konusu plansız ve düzensiz gelişmenin önlenmesi gereklidir tarihinde yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile İstanbul İli idari sınırları İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları olarak belirlenmiş olup, 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin b- bendinde ise; Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak;... Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır. Bu yasa kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi hudutlarına katılan Şile İlçesinin planlama çalışmalarına bir an evvel başlanılması gerekmektedir. Şile İlçesi ağırlıklı olarak İstanbul un akciğerleri olarak nitelenen orman alanları ile su kaynaklarının yer aldığı doğal yapısı ve özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla; İstanbul Metropoliten Alanının bir bütün içinde ele alınarak üst ölçekli Stratejik Plan Kararlarının, bu kararlara dayalı nazım imar planı yer seçim kararlarının sağlıklı bir şekilde üretilmesinin sağlanması amacıyla öncelikle plansız olan alanlar ile imar mevzuatına aykırı olarak gelişen alanların sağlıklı, yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi gerekmektedir. İstanbul un; tarihi, kültürel ve doğal değerlerine sahip çıkılarak korunması için ortaya konulan yaklaşım ve ilkeler doğrultusunda şehrin doğal ve karakteristik özellikleri de dikkate alınarak kent biçimlenmesine ilişkin ilkeler zedelenmeden; kentin mevcut durumu değerlendirilerek, plan hedefleri ve kararları ile yoğunluğu azaltma, yaşam kalitesini yükseltme, yatırımlar için yol gösterme, topluma örnek teşkil edecek yeni düzenlemelerin yapılması gerekliliği bir kez daha önem kazanmıştır. Yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edilerek ilgi (a) Başkanlık oluru ile ihale edilen İstanbul Büyükşehir Alanı Anadolu Yakası Şile İlçesi, Beykoz İlçesi İlave Bölge, Çavuşbaşı, Ağva, Orhanlı, Akfırat İlk Kademe Belediye Alanlarını İçeren Hektarlık Alanda Analitik Etüdler ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi kapsamında plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik etüt çalışmaları yapılmıştır. Plan çalışmaları kapsamında kamu ve özel kurum/kuruluşlar ile üniversiteler ve meslek odalarının plan çalışmalarına dair görüşleri talep edilmiştir. Bu görüşler ve bilgiler doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Şile ilçesi Nazım İmar Planı teklifi ilgi (b) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş ve ilgi (c) Meclis kararıyla halihazırdaki köy yerleşik alanları ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi şeklindeki gerekçesiyle 14

15 Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (c) Meclis kararı doğrultusunda çalışmalarına devam edilen plan, tamamlanarak İlgi (d) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine tekrar iletilmiş olup, alınan komisyonlarda bekleyen tüm dosyaların müdürlüklere iadesi şeklindeki İlgi (e) Meclis kararıyla Müdürlüğümüze tekrar iade edilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi (c) ve ilgi (e) kararlarıyla Müdürlüğümüze iade edilen 1/5000 ölçekli Şile ilçesi Nazım İmar Planı çalışmaları devam ettirilmiş olup; sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması Kanunu gereğince Ağva İlk Kademe Belediyesinin kapatılarak, idari sınırının Şile İlçe sınırı içine dahil olması, - Plan bütünü içerisinde benzer özellik gösteren köylerin aynı küme içerisinde yer almasının sağlanması ve planda yer alan köylerin fonksiyonel dağılımlarında eşitsizliğin önlenmesi, - Şile ilçesi bütününde eşik olarak kabul edilen mevcut Ömerli-Darlık Havzaları ve planlanan Kabakoz-İsaköy-Melen barajlarının plan bütünü içerisinde İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmesi, - Koruma amaçlı imar planlarının yapım tekniklerinin, onay süreçlerinin ve yasal mevzuatının Nazım İmar Planlarının hazırlanması sürecinden farklı olması sebebiyle, Şile İlçesi bütünündeki 3 adet sit alanının ayrı olarak değerlendirilmesi, gibi nedenlerden dolayı 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Nazım İmar Planı alanı, dokuz ayrı plan bölgesine ayrılarak çalışmalar sürdürülmüştür. Bu plan bölgeleri; 1. Şile İlçesi Ömerli Havzası Nazım İmar Planı 2. Şile İlçesi Darlık-Kabakoz-İsaköy Havzası Nazım İmar Planı 3. Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı 4. Şile İlçesi Merkez Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planı 5. Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı 6. Şile İlçesi Doğu Sahili Nazım İmar Planı 7. Şile İlçesi Ağva - Kurfallı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 8. Şile İlçesi Merkez - Meşrutiyet Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 9. Şile İlçesi Sahilköy - Doğancalı - Alacalı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Bu görüşler ve bilgiler doğrultusunda, ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi ilgi (f) yazımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine takdim edilmiş ve ilçe belediyesi ile koordinasyon kurularak yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi şeklindeki ilgi (g) Meclis kararıyla Müdürlüğümüze iade edilmiştir. İlgi (g) Meclis kararı doğrultusunda Şile Belediye Başkanlığı nın söz konusu plan teklifi hakkındaki görüşleri ilgi (h) yazımız ile talep edilmiş olup, ilgi (ı) yazı ile Şile Belediye Başkanlığı nın görüşleri tarafımıza iletilmiştir. Şile Belediye Başkanlığı nın ilgi (ı) görüş yazısında; 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı plan onama sınırı kapsamında yer alan Ahmetli ve Meşrutiyet köyleri idari sınırları içerisinde t.t li Şile Ahmetli-Gebze Devlet Karayolu Güzergahı Uygulama İmar Planı ve t.t li Şile Meşrutiyet Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamındaki yapılaşmış alanların İl Tarım Müdürlüğü nün plan kapsamındaki görüşüne göre mutlak tarım alanı olarak görüş bildirmesi sebebiyle, bu doğrultuda İl Tarım Müdürlüğü nün plan görüşünün yenilenmesi talebi ile Toprak Koruma Kuruluna başvurulduğu belirtilmiş olup, Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin Toprak Koruma Kurulu kararı doğrultusunda planlanmasının uygun olacağı ve 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı plan onama sınırı içerisinden Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin idari sınırlarını kapsayan alanlarının çıkartılması ve söz konusu teklif nazım imar planı içinde yer alan diğer köylere ilişkin plan kararlarının ilgi (ı) yazısı ekinde tarafımıza iletilen bilgi paftaları doğrultusunda düzenlenmesi talep edilmiştir t.t li 1/ Ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı ile İstanbul un gelişmesine ilişkin ekoloji ekonomi dengesinin bozulmasıyla doğabilecek sağlıksız yaşam koşullarının oluşturabileceği olumsuz sonuçların önlenmesi için çevresel, ekonomik, toplumsal ve mekansal bütünleşmenin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda kentin kırsal alanlarına özgü planlı gelişimine katkısının arttırılması amacı ile doğa-kültür odaklı turizm, ekolojik tarım, günübirlik turizm alanları belirlendiği gibi köy yerleşik alanlarının doğal gelişimi dışında genişlemesinin sınırlandırılması ve diğer taraftan çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda söz konusu plan bölgelerinden Şile İlçesi 1/5000 ölçekli Batı Sahili Nazım İmar Planı Şile İlçesinin özellikle kırsal alanda ekonomik daralmadan dolayı nüfus kaybeden bir yerleşim yeri olması ve sürdürebilir kalkınmayı tetikleyecek plan açılımlarına ihtiyaç duyduğu gerçeği ile doğal, kültürel, tarihi değerlerinin korunduğu, yörenin kendi ekonomik yeterliliğine sahip olduğu, bölgenin turizm potansiyelinin değerlendirildiği, metropol içindeki rolüne uygun olarak bütünleşebilecek bir planlama süreci sonucu 15

16 hazırlanan plan çalışması; Ahmetli, Meşrutiyet, Sofular, Alacalı, Doğancalı, Sahilköy (Domali), Kurna ve Karakiraz köylerini kapsamakta olup, toplam ha. dır. Plan bölgesindeki alansal dağılım ise ağırlıklı olarak orman alanları ha., tarım alanları 280 ha., konut alanları 398 ha. olup, söz konusu teklif planın projeksiyon nüfusu ise kişi olarak öngörülmüştür. Bu çerçevede plan bölgesinde bulunan köylerin gelecekte üstlenecekleri roller belirlenirken mutlak korunması gereken doğal eşiklerin bir sınır olarak kabul edilmesi ve köylünün yerleşim alanı ihtiyacının karşılanması olduğu kadar turizm amaçlı ve günübirlik kullanımlarla ön plana çıkan bir planlama anlayışı benimsenmiştir. Bölge içerisinde yer alan köyler potansiyellerine göre; Şile bezi dokumacılığı ve işlemeciliği, seracılık, çiçekçilik, organik tarım aktiviteleri, sütçülük, arıcılık, balıkçılık aktiviteleri gibi konular plan çerçevesinde değerlendirilmiştir. Söz konusu köylerde ortaya konan ekonomik potansiyeller ve verilen roller aynı zamanda köy nüfuslarının belirlenmesinde etkili olmuştur. Köylerin her biri için geçmişten günümüze köy nüfuslarında meydana gelen değişimler projeksiyon hesabına tabi tutulsa da çıkan sonuçlar doğrudan kabul edilmemiş, köyün potansiyelleri, merkeze yakınlığı, merkez köyde (Sahilköy) olup olmama durumu ve doğal eşikler gibi konular da göz önünde bulundurulmuştur. Bu doğrultuda, köylerin plan nüfuslarının ortaya konmasının ardından donatı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasına yönelik çalışmalarda; ulaşılabilirlik ilkesi çerçevesinde ilköğretim ve sağlık ocağı faaliyetleri merkez köylere verilirken, diğer köylerde idari, eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerin yapılabileceği köy konakları gibi donatı alanları ayrılmış olup, hastane ana fonksiyonlara yönelik hizmetlerin Şile merkezinden alınması düşünülerek plan kararları oluşturulmuştur. "denilerek. Yukarıda açıklanan hususlar ile Şile Belediye Başkanlığı nın ilgi (ı) yazısı kapsamında yeniden düzenlenen 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Şile İlçesi, 1/5000 ölçekli Batı Sahili Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup plan tasdik sınırı içinde kalan Ahmetli ve Meşrutiyet Köylerinde tt.li Şile Ahmetli-Gebze Devlet Karayolu Güzergahı Uygulama İmar Planı ve tt.li Şile Meşrutiyet Bölgesi Uygulama İmar Planı na göre ruhsat alınarak yapılmış binalar olduğu görüldüğünden müktesep hakların korunması için Ahmetli ve Meşrutiyet köylerinin plan onama sınırı dışına çıkarılmasıyla komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 16

17 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 06 Tarih: Dosya No: 2013/1099 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ölçekli Tuzla İlçesi Fırat Mah Mahallesi Nazım İmar Planına İlişkin Düzenlemeler KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 13/ 05 /2013 gün ve S- BN:5357 sayılı yazısında; "İlgi:a) Tuzla Belediye Meclisi nin gün ve 013 sayılı kararı. b) gün ve sayılı yazımız. c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün ve 610 sayılı kararı. 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13/04/2012 gün ve 870 sayılı meclis kararı ile aynen uygun görülmüş olup, 12/07/2012 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır. KONU t.t. li 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan ve ilgi (a) ilçe meclis kararı ile uygun görüldüğü belirtilen 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Uygulama İmar Planı teklifi, ilgi (b) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü nün gün sayılı görüşü doğrultusunda 1094 ve 1259 parsellerin park+rekreasyon alanı olarak düzenlenen kısımlarının ve 1234 nolu parselin tamamının Ormanla İhtilaflı Alanlar lejantına alınması, bu lejant ve fonksiyon dışındaki lejant ve fonksiyonların iptal edilmesi, bu alanlarla ilgili olarak 1/5000 ölçekli planda Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından gereken düzenlemelerin yapılarak İBB Meclis onayına sunulması, 3.4 nolu plan notunun a ve b bentlerinin iptal edilerek orman sınırları kesinleştirilecek bu sınırlara göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda gereken düzenlemeler yapılmadan herhangi bir uygulamaya gidilmeyecektir. ibaresinin 3.4 nolu plan notunun sonuna eklenmesi şeklinde tadilen uygun görülmüştür. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ İlgi (c) meclis kararı gereğince t.t. li 1/5000 ölçekli Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Fırat Mahallesi Nazım İmar Planında; 1094 ve 1259 parsellerin park+rekreasyon alanı olarak düzenlenen kısımları ile 1234 no lu parselin tamamı Ormanla İhtilaflı Alanlar lejantına alınarak ve bu lejant ve fonksiyon dışındaki lejant ve fonksiyonlar iptal edilerek yazımız ekinde yer alan Ek-2 bilgi paftasındaki şekliyle yeniden düzenlenmiş olup, bununla birlikte ilgi (c) meclis kararında bahsi geçen İstanbu Orman Bölge Müdürlüğü nün görüşü doğrultusunda 1094 parsel içinde kalan 25 ki/ha yoğunluklu Konut Alanı lejantındaki alan da (5000 m 2 ) Ormanla İhtilaflı Alanlar lejantına alınmıştır. Ayrıca söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak, ilgi (c) meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadil edilen Ormanlı İhtilaflı Alanlara ilişkin 3.4. no lu plan notu kapsamında; 1/5000 ölçekli plana ait plan notlarının 4.4. Ormanlı İhtilaflı Alanlar maddesinde yer alan Plan bütünü içerisinde gösterilen Ormanla İhtilaflı Alanlar orman sınırı ile kamu ve/ veya özel mülkiyete haiz parsellerin kesiştiği alanlardır. Ormanla ihtilaflı alanlar lejantı ile gösterilen alanlarda yer alan parsellerde, 4999 sayılı kanunun 4. Maddesi gereği ilgili idare tarafından yapılacak çalışmalar neticesinde; a) Orman tahdit sınırı dışında kalan parseller üzerinde belirtilen plan hükümleri geçerli olacaktır. b) Orman tahdit sınırları içinde kalan parsellerin üzerinde ise belirtilen plan hükümleri geçersiz olup, 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri geçerli olacaktır. şeklindeki plan notunun a ve b bentlerinin iptal edilerek, ilgi (c) meclis kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında tadil edilen Ormanlı İhtilaflı Alanlara ilişkin 3.4. no lu plan notu doğrultusunda orman sınırları kesinleştirilecek bu sınırlara göre 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda gereken düzenlemeler yapılmadan herhangi bir uygulamaya gidilmeyecektir ibaresinin aynı doğrultuda 1/5000 ölçekli nazım imar planı notlarına da eklenmesi gerekli görülmüştür. " denilerek 17

18 İlgi (c) karara ilişkin tarafımızca hazırlanan bilgi paftası ve gerekli belgeler yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Tuzla İlçesi, 1/5000 ölçekli Fırat Mahallesi, Nazım İmar Planında düzenleme yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup İBB Meclisi nin gün 610 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 18

19 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 07 Tarih: Dosya No: 2013/946 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama Müdürlüğünün 07 /05 /2013 gün ve BN:4850 sayılı yazısında; "İlgi : a) tarih ve sayılı Başkanlık Oluru b) tarih ve sayılı yazımız c) tarih ve sayılı Başkanlık Katı yazımız d)istanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 2039 sayılı Kararı e) tarih ve sayılı yazımız f)istanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tarih ve 165 sayılı g) tarih ve sayılı Başkanlık Oluru h) tarih ve sayılı yazımız kararı İlgi a) Başkanlık Oluru ile, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun tarih ve 6175 sayılı kararı ile Koruma Alanı belirlenen Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanının da içinde yer aldığı 22 ayrı bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları başlatılmış ve ilgi b) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sorulmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğin Plan Hazırlama Esasları Madde 6 f) bendinde..plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir...' denilmekte olup bu kapsamda ve tarihlerinde ilgili Kamu Kurumları, Meslek Odaları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler, Muhtarlıklar ve Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın davetli olduğu ve taslak 1/5000 ölçekli plana ilişkin görüşlerin alındığı iki adet toplantı yapılmıştır. 1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanı Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, meslek odaları ve özel kurum ve kuruluşlardan plana yönelik görüşleri istenmiş, Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Koruma Alanında plana veri teşkil edecek olan arazi tespit ve analitik çalışmaları (doğal yapı analizleri, fiziki doku analizleri, sosyal doku analizleri vs) tamamlanmış, planlama alanına ilişkin Mevcut ve Kayıp Eser Envanteri hazırlanmıştır. Çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşiköy Köyiçi Koruma Alanı Nazım İmar Planı ilgi c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve ilgi d) Meclis Kararı ile aynen uygun görülmüş olup e) yazımız ile tetkik ve gereği için İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı ile, İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna Müdürlüğünün adının İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin tarih ve 2012/2945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırıldığı ve Bakırköy İlçesinin de içerisinde bulunduğu 17 ilçenin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev alanlarında yer alacak şekilde yeniden düzenlendiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir. İlgi f) Kurul Kararında '...İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yeşilköy Köyiçi Mahallesi Koruma Alanı hakkında, ekli paftada gösterilerek sınırları belirlenen bölgenin Kentsel Sit Alanı olarak belirlenmesine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğünün gün ve sayılı yazısı ile mülga İstanbul 7 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna gönderilen Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı koruma alanının, değişen sınırları ve Resmi Gazetede tarih ve sayısı ile yürürlüğe giren Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre 19

20 Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik gereğince yeniden tanzim edilmesi gerektiğine karar verildi...' denilmektedir. İlgi g) Başkanlık Oluru ile ilgi f) Kurul Kararı ile Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilen Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanmış olup ve ilgi h) dağıtımlı yazımız ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş istenmiştir. Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara ait Yönetmeliğin Plan Hazırlama Esasları Madde 6 f) bendinde '...Plan hazırlama süreci içerisinde idarelerce plan yapılacak alanda ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri, koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren işyeri sahipleri ve etkilenen hemşerilerin katılımı ile plan kararlarının oluşturulmasından önce sorunlar, olanaklar, vizyon, hedefler, araçlar, stratejilerin oluşturulması üzerine ve taslak planın oluşturulmasından sonra taslak planın görüşülerek koruma bölge kuruluna sunulacak son şeklini alması için asgari iki toplantı düzenlenir... ' denilmekte olup bu kapsamda ve tarihlerinde ilgili Kamu Kurumları, Meslek Odaları, Muhtarlıklar ve Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın davetli olduğu ve taslak 1/5000 ölçekli plana ilişkin görüşlerin alındığı iki adet toplantı yapılmıştır. " denilerek Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan 1/5000 ölçekli Bakırköy Yeşilköy Köyiçi Kentsel, Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun ilgili maddelerine göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bakırköy ilçesi, Yeşilköy Köyiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 20

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yukarı Mahalle, 186 pafta, 2359 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.12.2015 tarih, 2015/34713

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: 16.05.2008 t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık Mahallesi, 10471 (E:2386) ada, 157 parselde Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 06.03.2017 tarih, 2017/6703 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi: a)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Hürriyet Mah., 12001 ada, 5,6,7,8,9,10,11,12 parseller, 12014 ada, 5,6,7 parseller, 9024 ada, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: 13.09.2012 Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 176 pafta, 2370 ada, 788 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.09.2016 tarih, 2016/28172 sayılı teklifi.

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 10/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2015

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/09/2016 Karar No 47 İMAR KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-1: Elbasan Mahallesi 211 nolu parsele ait 1/1000 İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.08.2016 tarih E.3667 sayılı yazısında; İLGİ : 12.08.2016 tarih 32249 sayılı dilekçe. TALEP: Çatalca

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor :2015/09 Tarih : 30.03.2015 KONUNUN ÖZÜ: Kavaklı Mahallesi 748 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kısmen Konut Alanı, kısmen park, kısmen otopark

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 24 Tarih: 09.07.2013 Dosya No: 2013/1287 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş, 55 pafta, 1463 ada, 143-144 parsellere

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 26 Tarih: 14.08.2012 Dosya No: 2012/1627 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Orta mh., 71 pafta, 420 ada,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 81 Tarih: 13.06.2012 Dosya No: 2012/1502 KONUNUN ÖZÜ: Beykoz, O-2

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık, 113 Pafta, 2677 ( Yeni: 12355 Ada ) 63 parsel ve Kuzeyindeki Kadastral Boşluğu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.11.2016

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK MAHALLESİ 469 ADA 8 PARSEL İLE 9 PARSELE AİT UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU PLANLAMA ALANI : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık Mahallesi,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 63 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/154 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi 1056 ada 2

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 160 Tarih: 14.12.2012 Dosya No: 2012/1190 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 53 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/562 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler, Kartaltepe, 603 ada 6 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 11.09.2013 Dosya No: 2013/1594 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, F22D16D pafta

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 35 Tarih: 12.06.2012 Dosya No: 2012/1118 KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 2663 ada, 604-606 parseller ile 10198 ada 391-605 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 106 Tarih: 14.05.2015 Dosya No: 2015/756 KONUNUN ÖZÜ: NİP-7654 PIN numaralı 1/5.000 ölçekli Kartal Kordonboyu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 59 Tarih: 10.10.2012 Dosya No: 2012/2028 KONUNUN ÖZÜ: 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Kadıköy, Caddebostan Mahallesi,

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6279 ADA /1, 6280 ADA/ 1 PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ALTYAPI, MESKEN VE KENTSEL YENİLEME KOMİSYONU Rapor No: 153 Tarih: 11.07.2013 Dosya No: 2013/1511 KONUNUN ÖZÜ:

Detaylı