T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI"

Transkript

1 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 195 Tarih: Dosya No: 2013/1402 KONUNUN ÖZÜ: t.t. li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez R.U.İ.P ve t.t li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları R.U.İ.Planında yapılan t.t li 1/1000 ölçekli plan değişikliğine itiraz hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 25/06/2013 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: (a) gün, sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü nün yazısı ve eki gün, 2013/91 sayılı Pendik Belediye Meclisi nin kararı ile plan paftaları. (b) gün, sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü nün yazısı ve eki gün, 108 Pendik Belediye Meclisi nin kararı (c) gün, sayılı Pendik Belediye Başkanlığı-Plan ve Proje Müdürlüğü nün yazısı ve eki gün, 2182 sayılı Pendik Belediye Meclisi nin kararı ile plan paftaları. (d) gün, 2012/11807 sayılı Başkanlık Makamına yazımız. (e) gün, 2182 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı (f) gün, M / sayılı dağıtımlı yazımız. (g) Şehir Planlama Müdürlüğünce alınan tarihli Başkanlık oluru. (h) Büyükşehir Belediye Başkanlığının gün, S/89 sayılı genelge ve Gün, S/90 sayılı onayı İTİRAZ: İlgi (a) ve ilgi (b) yazıda; T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli plan paftalarının Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onaylanan ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılmış t.t li plan değişikliğinin tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı, askı süresi içerisinde itirazlar yapıldığı, bunlardan ilgi (a) yazı eki İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itiraz ile ilgi (b) yazı ekinde iletilen d-21, d-22, d-23 numaralı itirazlara ilişkin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis kararları alındığı ifade edilerek 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre gereği yapılarak Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi istenilmektedir. PLANLARDAKİ DURUM: İtiraza konu t.t li 1/1000 ölçekli U.İ.Planını kapsayan alan t.t. li 1/5000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Nazım İmar Planında kalmakta olup Konut alanları için yapılanma koşulları düşük yoğunlukta maksimum KAKS 1.00, orta yoğunlukta maksimum KAKS 1.25, yüksek yoğunlukta maksimum KAKS 1.50 olarak belirlenmiştir. Söz konusu alanda kısmen t.t li 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, kısmen t.t li Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planı geçerli iken İtiraza konu t.t li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin plan onaylanmıştır t.t li 1/5000 ölçekli plan değişikliği ile; -Konut alanlarında, Ticaret, Hizmet, Ofis v.b. fonksiyonlar zemin katın üstündeki katlarda da yer alabilir. -Yukarıda belirtilen hükümler plan onay tarihi itibari ile 1 yıl içerisinde kamuya ayrılan kısımların 1

2 Kamu eline geçmesi halinde geçerli olup aksi halde meri 1/1000 ölçekli plan hükümleri geçerlidir. -Kamuya ayrılan kısımlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz açıklanmayan hususlarda meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı şartları geçerlidir şeklinde plan notları önerilmektedir. - Süreyyapaşa Caddesine cepheli parsellerde kamu eline geçmesi gereken yol alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi şartıyla emsal hesabı parsellerin meri plandaki net imarlı alanına denk gelen emsal değeri üzerinden kadastral parsel alanı esas alınarak yapılır., Süreyyapaşa Caddesine cepheli parsellerin komşu parsellerle tevhid edilmesi ile oluşan m² arasındaki parsellerde E:1.75, m² arası parsellerde E:2.00, 3000m² den büyük parsellerde E:2.10 uygulanır. Bu hesapta Süreyyapaşa caddesine cepheli parsellerin emsal hesabı parsellerin kadastral alanı üzerinden yapılır. Yukarıda verilen hükümlerin uygulanması için yol alanlarının kamu eline bedelsiz geçmesi şarttır. Plan notları getirilmiştir. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı eki gün, 91 sayılı İlçe Meclis kararında; t.t li planının plan onay süreci anlatılmış, plan değişikliğinin tarihleri arasında3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarıldığı belirtilmiş olup, bahse konu plan değişikliğine askı süresi içerisinde; İlgi (d-1), (d-2), (d-3), (d-4), (d-5), (d-6), (d-7), (d-8), (d-9), (d-10), (d-11), (d-12), (d-13), (d-14) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1986 ada (Yeni Ada:2279) 2 parselin bir kısmının onaylı uygulama imar planı değişikliği sınırının içinde kaldığı, bir kısmının ise sınırın dışında kaldığı belirtilerek, söz konusu parselin tamamının plan tasdik sınırı içerisine alınması talep edildiği, İlgi (d-15), (d-16), (d-17), (d-18) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1986 ada 4 parselin onaylı uygulama imar planı değişikliği sınırı içerisine alınmadığı, bu durumun plan eşitliği ve plan bütünlüğüne aykırı olduğu belirtilerek, söz konusu parselinde plan tasdik sınırı içerisine alınması talep edildiği, İlgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek, Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesi talep edildiği, İlgi (d-24) dilekçe ile Batı Mahallesi 2279 ada 167 parsel malikinin yapmış olduğu itiraz ile; onaylı uygulama imar planı değişikliğinin plan notlarında gerekli terklerini yaptıktan sonra verilecek emsal değeri için; daha önce bedelsiz terk işlemini gerçekleştirenlerin de aynı haktan yararlanmasına yönelik bir ibarenin olmadığı, bu durumun ileride telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere sebep olacağı ifade edilerek, söz konusu planın onay tarihinden önce gerekli terklerini bedelsiz yapmış olan parsellerinde bahse konu uygulama imar planının plan notlarındaki haklardan yararlanmasına yönelik bir ifadenin eklenmesi talep edildiği, İlgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile onay tarihli imar planı değişikliği üzerinde çeşitli itiraz konuları belirlendiği ifade edilerek, konulara ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılması talep edildiği, ifade edilerek ilgi (d-1), (d-2), (d-3), (d-4), (d-5), (d-6), (d-7), (d-8), (d-9), (d-10), (d-11), (d-12), (d-13), (d-14), (d-15), (d-16), (d-17), (d-18), (d-19), (d-20), (d-21), (d-22), (d-23), (d-24) dilekçeler ve ilgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısı ile yapılan itirazlara yönelik düzenlenen bilgi paftaları yazımız ekinde olduğu, ayrıca söz konusu imar planı değişikliği üzerinde Plan ve Proje Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda belirlenen itiraz konularına ilişkin ilgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda itiraz edildiği, belirlenen itiraz konulan yazımız eki bilgi paftalarındaki şekilleriyle düzenlendiği belirtilmiş olup; İlçe İmar Komisyonunca; Söz konusu Süreyyapaşa Caddesinin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe Sınırı Kesişimine Kadar Olan Kısmına Plan Notu Eklenmesine ilişkin 1/000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlardan; ilgi (e) Başkanlık Oluru doğrultusunda 1-e, 2- e, 3-e, 4-e, 5-e numaralı bilgi paftalarında gösterildiği şekilde yapılan itirazların aynen kabul edilmesinin; ilgi (d/1-18) dilekçeler ile yapılan, 6 ve 7 numaralı bilgi paftalarında gösterilen itirazların, Başkanlık Oluru doğrultusunda yapılan ve 1-e numaralı bilgi paftasındaki şekliyle uygun görülen itiraz kapsamında çözümlendiğinden reddedilmesinin, ilgi (d/19-20) dilekçeler ile yapılan ve 8 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazların kabul edilmesinin, ilgi (d-24) dilekçe ile yapılan ve 9 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazın, plan notlarının 1. maddesinde kadastral parsel alanı üzerinden uygulama yapılacağı belirtildiğinden reddedilmesinin, ilgi (f) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazı ile yapılan ve 10 numaralı bilgi paftasında gösterilen itirazın aynen kabul edilmesinin komisyonca uygun görüldüğü, İlçe Meclis kararının karar bölümünde ise İlçe Meclisince İmar komisyonunun 2013/25 sayılı raporunun Komisyon görüşü 2

3 kısmında bulunan 1-e numaralı bilgi paftasında belirilen konunun oyçokluğu ile diğer konuların oybirliği ile kabul edildiği ifade edilmektedir. İlgi (b) yazı eki gün, 108 sayılı İlçe Meclis kararında; t.t li plan değişikliğine askı süresi içerisinde; ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d- 23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek; Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesi itirazen talep edilmiştir. Söz konusu itirazlar ilgi (..) yazımız eki 8 no.lu bilgi paftasındaki şekliyle düzenlenerek değerlendirilmek üzere Pendik Belediye Meclisine havale edilmiştir. Pendik Belediye Meclisi'nin gün, 91 sayılı kararında bahse konu ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile yapılan ve 8 no.lu bilgi paftasında gösterilen itirazların kabul edildiği, aynı bilgi paftasında gösterilen ve ilgi (d- 21), (d-22), (d-23) dilekçeler ile itiraz edilen konulara ilişkin herhangi bir karar alınmadığı tespit edildiği, ilgi (e) ilçe meclis kararında bahsedilmeyen ve yazımız eki 8 no.lu bilgi paftasında gösterilen ilgi (d-21), (d-22), (d-23) itiraz dilekçelerine ilişkin gerekli değerlendirmenin yapılması istenilmiş olup; İlçe İmar Komisyonunca; söz konusu Süreyyapaşa Caddesi nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırına kadar olan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliğine ilgi(d-21), ilgi(d-22), ilgi(d- 23) dilekçeler ile yapılan itirazlar1/5000 ölçekli nazım imar planına aykırılık teşkil etmediğinden uygun görülmüş olup, İlçe Meclis kararının karar bölümünde; imar komisyonunun 2013/31 sayılı raporunun oybirliği ile kabul edildiği belirtilmektedir. DEĞERLENDİRME: İlgi (a) ve ilgi (b) yazı ile T.T.'li 1/1000 Ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planı ile T.T.'li 1/1000 Ölçekli Sapanbağları Revizyon Uygulama İmar Planına, Süreyyapaşa Caddesi'nin Ulubatlı Hasan Caddesi ve Kartal İlçe sınırı kesişimine kadar olan kısmını kapsayan alan için plan notu eklenmesi ve imar istikametinin düzenlenmesine ilişkin ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülerek, 1/1000 ölçekli plan paftalarının Büyükşehir Belediye Başkanınca tarihinde onaylanan ve ilgi (f) yazımız ile dağıtımı yapılan t.t li plan değişikliğinin tarihleri arasında askıya alındığı, askı süresi içerisinde itirazlar yapıldığı, bunlardan ilgi (a) yazı eki İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itiraz ile ilgi (b) yazı ekinde iletilen d-21, d-22, d-23 numaralı itirazlara ilişkin ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis kararları alındığı ifade edilerek t.t li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları planı tarafında yer alan G22a-15b-1d, G22a-15a-3b,G22a-15a-2c,G22a-15b-4a paftaları ile Merkez planı tarafında bulunan G22a-15a-3b paftası altlık olarak kullanılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi tarafımıza iletilmiştir. Yapılan incelemede; plana askı süresi içerisinde 24 adet şahıs itirazı ile birlikte İlçe Başkanlık oluru ile Plan ve Proje Müdürlüğünün itirazı ve yine Pendik Belediyesin Ruhsat ve denetim Müdürlüğünün itirazı bulunduğu, alınan ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki İlçe Meclis kararları ile yapılan itirazlardan, İlçe Başkanlık oluru, Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün yazısı ile şahıslara ait d-19 ve d-20 numaralı itirazlar ile yine şahıslara ait d-21, d-22, d-23 numaralı itirazların kabul edildiği görülmüştür. İlçe Meclis kararında ve ilgi (a) yazı eki itiraz dilekçelerinde; -İlgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Bayraktar sokak tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak verildiği, Parmaklı Camii tarafının yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak verildiği ifade edilerek, Parmaklı Camii sokak tarafının da yapı yaklaşma mesafesinin 3 metre olarak düzenlenmesinin talep edildiği, -İlgi (a) yazı eki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün itiraz yazısında; 1 no lu plan notundaki yol ifadesin donatı şeklinde düzenlenmesi, 2 no lu plan notuna Yapı Yüksekliği; m 2 ye kadar olan parsellerde 8 kat, m 2 arası parsellerde 10 kat, m 2 arası parsellerde 15 kat, m 2 üzeri parsellerde 20 kat şeklinde ifadenin eklenmesi, 4 nolu plan notundaki plan onay tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde ifadesinin tarihine kadar şeklinde düzenlenmesi talep edildiği görülmüş olup, ilgi (a) yazıda, ve ilgili meclis kararında ilgi (a) yazı eki Başkanlık oluru ile yapılan itirazın muhteviyatından bahsedilmediği, ilgili konunun 3

4 bilgi paftasındaki şekliyle İlçe Meclisine sunulduğu, İlçe imar komisyonunun da yine bilgi paftasındaki şekliyle tadil ettiği ve onaylı bilgi paftaları ile tarafımıza iletildiği görülmüştür. Teklif plan paftalarında yapılan incelemede; İlçe Başkanlık oluru doğrultusunda yapılan itiraz ile; - 1-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-2c ve G22a-15a-3b paftası üzerinde t.t li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları tarafında kalan kısmında plan dışında yer alan 2279 adanın bir kısmı ile 1986 adanın bir kısmını içeren büyük bir alanın t.t li plan sınırına dahil edilerek bu alanda bulunan alanda yolların kapatılarak konut alanına alındığı, bir kısım Konut Alanının Dini Tesis alanına alındığı, bir kısım konut alanın ise yol alanına alındığı görülmüş olup, yapılan bu değişikliklerin t.t li plan değişikliği sınırı dışında yapıldığı, bu alanının plana dahil edildiği, yapılan değişiklikte yol alanlarının kapatılması ile ada bazında yapılanma alanlarının bütünleştirilerek site bazında yapılaşmaya gidildiği, yapılan bu değişikliğin onaylanması halinde 5/A/3, /1.25 yapılanma şartlarında olan konut alanının t.t li 1/1000 ölçekli plan ve ilgi (a) meclis kararı ile getirilen plan notlarından yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile ada bazında yapılaşmalardan faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı, t.t li pan değişikliği sınırlarının dışını da kapsayan teklifte söz konusu değişikliklere ilişkin hiçbir kurum ve kuruluş görüşü alınmadığı, yapılan bu değişikliğin ilgi (g) Başkanlık oluru gereği ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak İlçe Meclisince karara bağlandıktan sonra tarafımıza iletilmesi gerektiği, -2-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde t.t li 1/1000 ölçekli planın Sapanbağları tarafında kalan kısmında 2279 ada 68 ve 163 parselde istikamet düzenlemesi yapıldığı, -3-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde t.t li planın Merkez tarafında kalan kısmında; 2264 ada ile 2265 ada arasında yer alan 7.00 m lik yolun iptal edilerek bu alanın konut alanına alındığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı, -4-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde t.t li 1/1000 ölçekli planın Merkez tarafında kalan kısmında 1761 ada 4 parselde yer alan 6.00 m lik yolun kapatılarak parselin batısında kaydırıldığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı, -5-e rumuzlu itiraz kapsamında G22a-15a-3b paftası üzerinde t.t li 1/1000 ölçekli planın Merkez tarafında kalan kısmında 2584 ada ile 2585 ada arasında yer alan 7.00 m lik yolun iptal edilerek bu alanın konut alanına alındığı, getirilen plan notlarından da yararlandırılarak yapı aralarındaki yolların kapatılması ile bütünleştirmeden faydalanılması ve emsal ve H değerlerinin arttırılmasının amaçlandığı, Şahıslara ait d-19, d-20, d-21, d-22, d-23 itirazlar kapsamında; ilgi (d-19), (d-20) dilekçeler ile Batı Mahallesi 1270 ada 234 parsel, ilgi (d-21) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 230 parsel, ilgi(d-22) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 231 parsel ve ilgi (d-23) dilekçe ile Batı Mahallesi 1270 ada 232 parselin bulunduğu yapı adasının Parmaklı Camii sokak tarafında çekme mesafeleri 3 m. olarak planlanmış ancak, bu alanda da itiraz dışında karar alındığı görülmüştür. Pendik Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü nün itirazları kapsamında; G22a-15a-3b ve G22a- 15b-1d paftaları üzerinde yer alan plan notlarında; 2. plan notundaki plan onay tarihi itibariyle 1 yıl içerisinde ifadesinin tarihine kadar şeklinde düzenlendiği, 4. plan notundaki yol ifadesin donatı şeklinde düzenlendiği, 5. plan notuna Yukarıda verilen hükümlerin ifadesi önüne Yapı yüksekliği m 2 ye kadar olan parsellerde 8 kat, m 2 arası parsellerde 10 kat, m 2 arası parsellerde 15 kat, m 2 üzeri parsellerde 20 kat şeklinde ifadenin eklendiği görülmüş olup; ilgi (a) ve ilgi (b) meclis kararı ile yapılan değişikliklerde yol alanlarının kapatılması ya da kaydırılması ile sağlanan yapı adalarının parsellerin tevhid edilebilir hale getirilerek yapı yüksekliklerinin parsel büyüklüklerine göre arttırılmasına yönelik önerilen not ile düzensiz bir yapı yüksekliği oluşacağı görülmüştür. Teklif plan değişikliğine konu Pendik Merkez Alanını içeren bölgede Başkanlığımız- Şehir Planlama Müdürlüğünce ilgi (g) Başkanlık oluru doğrultusunda Pendik İlçesi D-100 Karayolu ile Sahil Arasında Kalan Kısma Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmaları yürütülmekte olup, ilgi (a) ve ilgi (b) yazı eki meclis 4

5 kararları doğrultusunda hazırlanan teklif ile yapılan plan değişiklikleri öncelikle bütüncül anlamda değerlendirildiğinde; teklif ile kapatılan ya da kaydırılan yolların ve t.t li planın dışında olmasına rağmen itiraza konu edilerek plan sınırına katılan alanın kontrolsüz bir şekilde bölge yoğunluğunun artmasına sebep olacağı, çevre yapılanmalar ile birlikte değerlendirildiğinde teklifin sokak strüktürü olarak olumsuz yönde farklılaşmalara neden olacağı görülmüştür t.t li planın dışında olmasına rağmen bir alanın itiraza konu edildiği ve plan sınırının genişletildiği görülmüş olup, 1/5000 ölçekli plana aykırı olan bahse konu teklifin öncelikle ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak ve analizler yapılarak yapılacak olan 1/5000 ölçekli Bölgeyi kapsayan Nazım İmar Planı kapsamında değerlendirilmesi ardından bu plana uygun hazırlanacak bahse konu teklifi ilgilendiren alanların analiz raporu ile birlikte hazırlanan 1/1000 ölçekli planlarda ele alınmasının uygun olacağı görülen teklif 5747 sayılı yasada belirtilen 3 aylık süre sebebiyle meclise iletilmektedir. Denilerek. İlgi (a) ve ilgi (b) yazı eki İlçe Meclis Kararları ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ekte olup; yazımız ve eklerinin ilgi (h) başkanlık onayı ve genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddeleri ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Merkez ve Sapanbağları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı nda yapılan değişikliğe yapılan itirazlar sonucu hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup, Ruhsat Denetim Müdürlüğü nün ilgi a yazı eki 2 nolu itirazı hakkında yapı yükseklikleri ile ilgili düzenlemenin 1000m² ye kadar olan parsellerde hmaks=24.50m, 1000m²- 3000m² arası parsellerde hmaks=30.50m, 3000m²- 5000m² arası parsellerde hmaks=45,50m, 5000m² den büyük parsellerde hmaks=60.50m dir şeklinde düzenlenmesi diğer hususlarda Pendik Belediyesi Meclisi kararı doğrultusunda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. KARARA KATILMIYORUM. 5

6 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 196 Tarih: Dosya No: 2013/1491 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca İlçesi Örencik Köyü 853 no lu parselin güney doğusunda kalan kadastral yol alanına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve sayılı yazısında; " İLGİ: a) Çatalca Belediye Başkanlığı nın 13/06/2013 tarih ve 2013/ sayılı yazısı ve eki Çatalca Belediye Meclisinin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli U.İ.P. tadilat teklifi. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın tarih, S/89 sayılı genelgesi ve tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP:İlgi (a) yazı ve ekleri ile; Çatalca, Örencik Köyü, 13/02/2012 tasdik tarihli Örencik Köyü 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda Teknik Altyapı Alanı olarak 18.Madde Uygulama Sınırı içerisinde planlanan 853 parselin güneydoğunda kalan kadastral yol alanın, 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarılması ve bir kısmının E:0,40 yapılaşma şartlarında Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET:Söz konusu alan, Çatalca İlçesi, Örencik Köyü, 853 no lu parselin güneydoğusunda kalan kadastral yol alanıdır. PLANLARDAKİ DURUM:Çatalca İlçesi Örencik Köyü 853 nolu parselin güneydoğusunda kalan kadastral yol, tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Örencik Köyü Nazım İmar Planı nda Yönetim Merkezleri nde; 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı nda E:0.40 yapılaşma koşullarında Teknik Altyapı Alanı nda kalmaktadır tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Örencik Köyü Nazım İmar Planı nda Yönetim Merkezleri ne yönelik Yönetim merkezleri alanlarında: Planlama alanı büyüklüğü ölçeğinde gerekli olan ve ihtiyaç duyulan, merkezi ve yerel yönetim birimleri için adliye, belediye, hizmet alanı, karakol, muhtarlık, semt konağı, PTT, İGDAŞ, İSKİ, İETT, itfaiye v.b. yönetim, hizmet amaçlı birimler yer alabilir. Bu alanlarda yapılaşma şartları: KAKS: 0,20 yi aşamaz. şeklinde; 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı nda Teknik Altyapı Alanı na yönelik ise Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. kentsel yerleşmelerin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesisleri yer alabilir. Bölgenin tarihi, mimari kimliğine ve doğal yapısına uygun ve ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınmak, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile bahçe mesafelerine uyularak 2 kat imar izni olan İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır. TEDAŞ ın trafo yerleri talep etmesi halinde yürürlükte imar planlarında da bu amaçla uygun alan ayrılmadı ise bu talebin plan bütünündeki park alanlarının kotu üstünde karşılanması sağlanacaktır. Bu konuda trafo parseli ihdas etmeye Belediye yetkilidir. şeklinde plan notu bulunmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi (a) yazı ekinde Çatalca Belediyesi İmar Komisyonu nun 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı tadilat teklifi incelenmiş olup, kamu yararı olduğu için ve 1/5000 ölçekli Örencik Köyü Nazım İmar Planı plan notlarının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı Aşamasında Uyulacak Hükümler başlığının 2. Maddesinde "ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planlarda gösterilmeyen donatı alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrılacaktır", dendiğinden 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı'nda Örencik Köyü kadastral boşluk alanında kalan teknik alt yapı alanının; bir kısmının spor tesis alanı, bir kısmının da teknik altyapı alanı olarak bilgi paftasında şekli ile düzenlenmesi, teknik altyapı alanı + spor tesis alanının kamu yatırımının yapılabilmesi için 18. Madde Uygulama sınırı dışına çıkarılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. şeklindeki görüşü, Çatalca Belediye Meclisi nin 08/03/2013 gün, 2013/18 sayılı kararı ile 1/1000 Ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili imar komisyon raporu, Belediye Meclisimizin 08/03/2013 tarihli Mart ayı toplantısının 2. birleşiminde katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. şeklinde kabul edilmiştir. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:İlgi (a) yazı eki, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatına ilişkin, teklif plan dosyasında herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır. 6

7 DEĞERLENDİRME - SONUÇ:İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen teklifin, onanlı 1/1000 Ölçekli Örencik Köyü 1. Etap Uygulama İmar Planı F20b20b4d rumuzlu plan paftası üzerine, 853 parselin güneydoğunda kalan kadastral boşlukta planlı E:0,40 yapılaşma şartlı Teknik Altyapı Alanının bir kısmının iptal edilerek E:0,40 yapılaşma şartlı Spor Tesis Alanı olacak şekilde düzenlendiği ve sadece Spor Tesis Alanının 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarıldığı ve; 1. Plan onama sınırı İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Örencik Köyü 853 nolu parselin güneydoğusunda kalan kadastral boşluk alanıdır. 2. Uygulama aşamasında ilgili Kurum ve Kuruluş görüşleri alınarak, bu görüşlere uyulacaktır. 3. Açıklanmayan hususlarda, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Mer i Plan hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür. İlgi (a) yazı eki teklif dosyasında herhangi bir kurum görüşü bulunmadığı görülmüştür. Söz konusu teklif, Çatalca Belediyesi Meclisi nin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı Kararı nda belirtilen ölçek nedeniyle 1/5000 ölçekli planlarda gösterilmeyen donatı alanları 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında ayrılacaktır. gerekçesiyle tarafımıza iletilmiş olup, tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Örencik Köyü Nazım İmar Planı nda Yönetim Merkezleri nde kalmakta olan alanın, 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı nda E:0.40 yapılanma koşullarında Teknik Altyapı Alanı nda kaldığı bu bakımdan 1/5000 ölçekli Meri Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Meri uygulama İmar Planı arasında fonksiyon olarak farklılık olduğu görülmektedir. Çatalca Belediyesi Meclisi nin 08/03/2013 tarih ve 2013/18 sayılı Kararı nda teknik altyapı alanı + spor tesis alanının kamu yatırımının yapılabilmesi için 18. Madde Uygulama sınırı dışına çıkarılması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. ibaresi bulunmasına rağmen teklif 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı paftasında yalnızca Spor Tesis Alanı nın 18. Madde Uygulama sınırı dışına çıkarıldığı görülmüştür. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi ile 13/02/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Örencik Köyü 1.Etap Uygulama İmar Planı nda 18.Madde Uygulama Sınırı içerisinde E:0.40 yapılanma koşullarında Teknik Altyapı Alanı nın bir kısmının E:0,40 Spor Tesis Alanı olarak düzenlenmesi ve 18.Madde Uygulama Sınırı dışına çıkarılmasına ilişkin değişikliğin üst ölçekli plan kararlarına aykırı olduğu görülmekle birlikte öncelikle üst ölçekli plan olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planında değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca 3 nolu teklif plan notunda yer alan İstanbul İmar Yönetmeliği ifadesinin meri imar yönetmeliği olarak düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. "denilerek. İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi, 5747 sayılı Kanun un 3. maddesi ile eklenen Üç ay içinde Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır şeklindeki hükmüne binaen Başkanlık Makamına iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Örencik Köyü 853 parselin Güneydoğusunda kalan kadastral yol alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup öncelikle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanması gerektiğinden ilçesine iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 7

8 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 197 Tarih: Dosya No: 2013/1512 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1 pafta, 46 ve 1621 parsel, 2 pafta, 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada, 2 ve 3 parseller ile 2 pafta, 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada, 2 ve 3 parsellerin doğusundaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu tadilat teklifi hakkında. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 08/07/2013 gün ve sayılı yazısında; İLGİ: a) gün ve sayılı Bağcılar Belediye Başkanlığının yazısı ve eki gün ve 2013/112 sayılı İlçe Meclis Kararı ve 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın, gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. TALEP: Bağcılar Belediye Başkanlığı'nın ilgi (a) yazısı ve ekleri ile; tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının plan notlarında değişiklik yapılması teklifine ait Meclis Kararı alındığı belirtilerek, söz konusu teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddeleri uyarınca gereğinin yapılması talep edilmektedir. MÜLKİYET: Dosyasında yer alan mülkiyet bilgisinde; parselin ve 2145 ada, 3 parselin şahıs ve şirket (Çakıcıoğulları İnşaat San. ve Tic. A.Ş.) mülkiyetinde, sırasıyla 4842 m² m² m² m² yüzölçümünde olduğu görülmektedir. Tapu Sorgulama Programında teklife konu 2145 ada, 2 parselin TEİAŞ ın mülkiyetinde, 342 m² yüzölçümünde ve tarihinde edinildiği görülmektedir. PLANLARDAKİ DURUMU: Söz konusu parsellerin bulunduğu alana ilişkin onanlı, 1/5000 ölçekli İSTOÇ Yapı Kooperatifi Nazım İmar Planı, onanlı, 1/1000 ölçekli İSTOÇ Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı ile bu planların kısmen tadil edilmesinden oluşan onanlı, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İSTOÇ Nazım ve Uygulama İmar Planları bulunmakta olup, 1621 parsel, Yol ve Yeşil Alanda, 46 parsel Yol, Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alanda, 2018 parsel Dini Tesis Alanı ve Ağaçlandırılacak Alanda, 2145 ada, 3 parsel ise Ağaçlandırılacak Alan ve Yol Alanında kalmakta iken; gün ve 764 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen onaylanan tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planında; 1 pafta, 46 ve 1621 parsellerin yeşil alanda, 2 pafta, 2018 parsel, 246DS2D pafta, 2018 parsel ve 2145 ada 3 parselin m lik imar yolları ve Cami Alanı ile çevrili alan içinde kalan ağaçlandırılacak alan kısmının TAKS:0.40 E:2.00 Hmaks:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret + Hizmet Alanında kalmaktadır tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planında; 2145 ada, 2 ve 3 parseller; kısmen m lik imar yolunda, kısmen Ticaret+Hizmet Alanında, 2018 sayılı parsel; m lik imar yolunda, kısmen TAKS:0.40 E:2.00 Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret+Hizmet Alanında, kısmen Cami ve Külliyesi Alanında, 46 ve 1621 parseller park alanında kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen gün ve 2013/112 sayılı Bağcılar Belediyesi İlçe Meclis Kararı'nın Komisyon Görüşü bölümünde; Başkanlık Makamından Meclise Sunulsun derkenarlı tarih ve [04/373] sayılı dilekçesine istinaden İlçe Belediye Meclisine sunulan tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına Eğimden dolayı açığa çıkan bir bodrum kat emsal harici iskan edilebilir plan notu ile Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği ve 1/1000 ölçekli Bağcılar uygulama imar plan notları geçerlidir plan notunun eklenmesi şeklindeki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmüştür. denilmekte olup, söz konusu komisyon kararının Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildiği bildirilmiştir. KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: Teklife ilişkin işlem dosyasında; plan notu değişikliğine dair herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı doğrultusunda onaylanan; Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 46 ve 1621 parsellerin tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Tadilat Planındaki istikametlerinin aynen korunarak park alanına, 2018 parsel ve 2145 ada 3 parselin; tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yer alan ve m lik imar yolları ve cami alanı ile çevrili alan içinde kalan ağaçlandırılacak alanın kısmen, TAKS:0.40 E:2.00 Hmax:Serbest yapılaşma şartlarında Ticaret + Hizmet Alanına alınması şeklindeki 8

9 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının plan notlarında değişiklik yapılması teklifinin değerlendirilerek Belediye Meclisine havale edilmesi talep edilmektedir. İlgi (a) yazı eki teklif plan değişikliğinde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi paftasında 5 nolu plan notunda yer alan Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez. İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerine çıkan kısımlarda taks değeri aşılamaz. şeklindeki notun iptal edilerek Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile birinci bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir. şeklinde düzenlendiği ve 10. plan notu olarak; Açıklanmayan hususlarda meri imar yönetmeliği hükümleri ve Bağcılar İlçesi imar planı notları geçerlidir. şeklinde plan notunun getirildiği görülmüştür tasdik tarihli 1/1000 ölçekli mer i uygulama imar planı tadilatında yer alan Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez. İskan edilen 1. Bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. şeklindeki plan notunun iptalini öngören teklifte Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan 1. bodrum kat iskan edilemez. ibaresinin aynı anlama gelebilecek Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmak kaydı ile birinci bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen birinci bodrum kat emsale dahil değildir. şeklindeki ibare ile değiştirildiği, ancak İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerine çıkan kısımlarda taks değeri aşılamaz. ibaresinin kaldırılması ile iskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerindeki kısımlarda taks serbestliğinin öngörüldüğü, ayrıca söz konusu plan notlarında değişiklik yapılması teklifini uygun gören İlçe Meclis Kararında plan notlarına eklenmesinin talep edildiği belirtilen Eğimden dolayı açığa çıkan bir bodrum kat emsal harici iskan edilebilir. ibaresinin plan paftalarına işlenmediği görülmekte ve bahse konu değişiklik teklifi bu haliyle 1/5000 ölçekli mer i plana aykırı olarak iskan edilen bodrum katta ve doğal zemin üzerindeki kısımlarda taks serbestliğini öngörmekte olup, mer i 1/5000 ölçekli plana uygunluğun sağlanması bakımından mer i tasdik tarihli 1/1000 ölçekli planın 5 nolu plan notu iptal edilmeden, plan notlarına Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar emsal harici iskan edilebilir. ( tasdik tarihli 1/5000 ölçekli NİP değişikliğinde bulunan, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP tadilatında bulunmayan plan notudur.) şeklindeki notun eklenmesi gerekmektedir. Denilerek. İlgi (a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan paftaları yazımız ekinde olup; yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Mahallesi, 1 pafta, 46 ve 1621 parsel, 2 pafta 2018 parsel ve 246DS2D pafta, 2145 ada 2 ve 3 parseller ile 2 pafta 2018 ve 246DS2D pafta, 2145 ada 2 ve 3 parsellerin doğusundaki tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. plan notunun ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 9

10 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 198 Tarih: Dosya No: 2013/1560 KONUNUN ÖZÜ: 1/1000 Ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ: Şehir Planlama Müdürlüğünün 08/ 07 /2013 gün ve BN:8134 sayılı yazısında; " İlgi: a) Pendik Belediye Başkanlığı'nın 25/06/2013 gün ve 978 sayılı yazısı ve ekleri, b) Pendik Belediye Meclisi'nin 07/06/2013 gün ve 2013/131 sayılı Kararı. İlgi (a) yazı ile ekinde yer alan 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifinin ilgi (b) ilçe Meclis Kararı ile uygun görüldüğü belirtilerek, 5216 sayılı yasanın 7-b maddesi uyarınca gereği talep edilmektedir. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI SÜRECİ 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planının bulunduğu bölgeyi de kapsayan 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17/12/2010 gün ve 2428 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, 25/01/2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanarak, 20/05/ /06/2011 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkartılmıştır. 07/06/2013 TARİH ve 2013/131 SAYILI İLCE MECLİS KARARI İlgi (b) Pendik Belediye Meclis Kararı ile; "...Yayalar 0/908-0/909-0/910 ve 0/1056 Sayılı Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Müdürlüğü'nden geldiği bilgi paftasındaki şekliyle komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmektedir. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI YAPIM AŞAMASINDA ALINAN KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi yapım aşamasında, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan görüş alınmıştır. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün gün sayılı yazısı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün gün 219 sayılı yazısı İSKİ Genel Müdürlüğü'nün gün sayılı yazısı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün gün sayılı yazısı İGDAŞ'ın gün 50.40/68660 sayılı yazısı DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nün gün sayılı yazısı DEĞERLENDİRME: 25/01/2011 tt.li 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı yaklaşık 1064 hektarlık bir alanı kapsamakta olup, teklif 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı ise yaklaşık hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi, yukarıda belirtilen kurum ve kuruluş görüşleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler ile 25/01/2011 tt. li 1/5000 ölçekli Pendik Ankara Caddesi ile TEM Bağlantı Yolu Arası Nazım İmar Planı kapsamında incelenmiş olup, yapılan değerlendirmeler aşağıda konularına göre başlıklar halinde sunulmuştur. PLAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: Yazımız ekinde yer alan (EK-4) bilgi paftasında numaralandırılan değerlendirmemiz aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır: 1. 1/5000 ölçekli planda 0/1056 ve 0/908 parsellerin bir kısmında "İdari Tesis Alanı" olarak planlanan alanın 1/1000 ölçekli teklif planda "T2 Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesi donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olup, söz konusu düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. 2. 1/5000 ölçekli planda 0/908 parselin bir kısmında "Park Alanları" olarak planlanan alanın bir kısmı 1/1000 ölçekli teklif planda "T2 Ticaret Alanı" olarak düzenlenmesi donatı alanlarını azaltıcı ve yapı yoğunluğunu arttırıcı niteliktedir. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan çalışmasında değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş talep edilmiş olup, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 26/07/2010 gün ve sayılı 10

11 kurum görüşü yazısında "...UOA-4 ve UOA-5' da yapılaşma amaçlı planlama yapılmaması gerekmektedir..." denilmektedir. Bu kapsamda söz konusu alan UOA-4 ve UOA-5 alanında kalmakta olup, 1/5000 ölçekli planda park alanı olarak planlanmıştır. Ayrıca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün gün sayılı kurum görüşü yazısında "... UOA Alanları dolguların kalınlıkları yayılımları, malzemenin fiziksel - kimyasal özellikleri nedeniyle yapılaşma amaçlı planlamaya açılmamalıdır..." ifadesi yer almakta olup, söz konusu alanın yapılaşmaya açılması 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kurum görüşlerine, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. 3. 1/5000 ölçekli planda 7576/Park tescilli parselde yer alan "Park Alanı"nın bir kısmının 1/1000 ölçekli teklif planda kısmen"idari Tesis Alanı", kısmen de "Trafo Alanı" olarak düzenlenmesi donatıdan başka bir donatıya dönüşüm niteliğinde olmasına rağmen, 1/5000 ölçekli plan kararlarını aykırı niteliktedir. PLAN NOTLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: Teklif 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Plan Notları Genel Hükümlerinin; Maddesinde; "Yeni parsel oluşturmamak koşuluyla, sınır ihlalini gidermek, mevcut parsellerde daha uygun şartlar sağlamak ve uygulamayı kolaylaştırmak için yapılacak sınır düzeltmesine ilişkin ifraz ve tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve minimum parsel cephesi şartı aranmaz." denilmektedir. Söz konusu teklif plan notunun "Yeni parsel oluşturmamak koşuluyla, sınır ihlalini gidermek için yapılacak sınır düzeltmesine ilişkin ifraz ve tevhit işlemlerinde minimum parsel büyüklüğü ve minimum parsel cephesi şartı aranmaz" şeklinde yeniden düzenlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir Maddesinde; "Genel olarak yapı nizamı ayrık olup, 5 kata kadar (5 kat dahil) olan binalarda yan ve arka bahçe mesafeleri en az 3m; 5 kattan sonraki her ilave kat için yarı ve arka bahçe mesafelerine 0.30 m ilave edilir. " denilmektedir. Ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Bahçe mesafeleri; "Madde 18;... 2) (Değişik bent:rg- 2/9/ ) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır. 4) (Ek bent:rg-l/6/ ) Arka bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan bodrum katlar dahil 4 kata kadar olan binalarda arka Maddesinde; U T2 ticaret alanlarında, emsal değerini ve bina yüksekliğini aşmamak kaydıyla zemin kat üstündeki katların iç yüksekliği 4,50 m 'ye kadar yapılabilir. " denilmektedir. Ancak Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Madde 29 - Bina Yükseklikleri Bölümü 1. (Değişik bent:rg-l/6/2013~28664) "... Genel olarak kat yükseklikleri; ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4,50 m., diğer katlarda 3,80 m., konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4,00 m., diğer katlarda 3,20 m. kabul edilir. Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz." hükmü yer almakta olup, söz konusu plan notunun bu kapsamda yeniden düzenlenmesi gerekliliği tespit edilmiştir. SONUÇ: Sonuç olarak, 1/1000 ölçekli Pendik Yayalar 908, 909, 910 ve 1056 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı teklifi yukarıda yapılan değerlendirmelerdeki gerekçeler kapsamında; A- Kurum ve Kuruluş Görüşlerine İlişkin; - 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması kapsamında 33 adet kurumdan görüş alınmış olmasına rağmen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında sadece 6 kurumdan görüş alındığı tespit edilmiştir. - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımı aşamasında talep edilen kurum ve kuruluş görüşlerinden Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İGDAŞ olmak üzere toplam 4 adet kurum görüşünün 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı onayından önce alındığı tespit edilmiştir. - Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından gün sayılı kurum görüşünde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın değerlendirme yazısında ""... UOA Alanları dolguların kalınlıkları yayılımları, malzemenin fiziksel - kimyasal özellikleri nedeniyle yapılaşma amaçlı planlamaya açılmamalıdır..." ifadesi yer almakta olup, 1/1000 ölçekli teklif planda kurum görüşüne uyulmadığı tespit edilmiştir. B- Plan Kararlarına İlişkin; - 1 numaralı düzenleme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. - 2 numaralı düzenleme 1/5000 ve 1/1000 ölçekli kurum görüşlerine ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın plan kararlarına ve plan bütünlüğüne aykırılık teşkil etmektedir. 11

12 - 3 numaralı düzenleme donatıdan başka bir donatıya dönüşüm niteliğinde olmasına rağmen, 1/5000 ölçekli plan kararlarını değiştirici niteliktedir. C- Plan Genel ve Özel hükümlerine İlişkin; - 1, 2 ve 3 numaralı düzenlemeler değerlendirmeler kısmında belirtilen hususlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. "denilerek. Pendik Belediye Meclisinin İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun bulunarak tarafımıza iletilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yazımız ekinde iletilmekte olup, yazımız ve eklerinin, 5216 sayılı yasanın 7.b ve 14. maddeleri gereğince değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Pendik İlçesi, Yayalar ve 1056 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na aykırı nitelikte olan 7576 ada park parselindeki idari tesis alanının park alanı olarak düzeltilmesi, Nazım İmar Planında 908 ve 1056 parsellerdeki idari tesis alanının aynı büyüklükte plana işlenmesi, 908 parseldeki park alanı ile ticari alan sınırının 1/5000 ölçekli plandaki sınırı ile uyumlu hale getirilmesi ile komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 12

13 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 199 Tarih: Dosya No: 2013/1580 KONUNUN ÖZÜ: Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyinde TAKS değerlerine ilişkin 1/1000 ölç.u.i.p. değişiklik teklifi KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 08/ 07/2013 gün ve sayılı yazısında; "İlgi : a) tarih, 1131-Ç sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı nın yazısı ve eki gün, sayılı İlçe Meclis Karar ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. b) tarih, 1217 sayılı İBB Meclis Kararı c) tarih, 2013/7410 sayılı Başkanlık makamı yazımız d) gün,M.34.3.TUZ /Ç sayılı Tuzla Belediye Başkanlığı nın yazısı ve eki gün, sayılı İlçe Meclis Karar ile 1/1000 ölçekli teklif plan paftaları. e) gün /310,01/ sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün yazısı f) gün / sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün yazısı g) tarih M.34.1.İBB sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü nün yazısı ve eki. h) gün, S/89 sayılı genelgesi ve günlü, S/90 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın Başkanlık Oluru. TALEP: İlgi a) yazı ile; tasdik tarihli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama imar Planında 0,08 Emsal değerine sahip konut alanlarında 0.04 olarak be1irlenmi olan TAKS değeri bölgedeki parsel büyüklükleri ve plandaki yapılaşma koşulları göz önüne alındığında yapılaşma konusunda sorunların yaşanmasına neden olduğu, bu nedenle ilgili plandaki TAKS değerinin 0,07 olarak değiştirilmesi ile yaşanan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin plan değişikliği talep edilerek teklifin 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmesi istenmektedir. MEVCUT DURUM: Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden, kısmen villa şeklinde az katlı olarak yapılaşmış konut alanları kısmen de boş olan parsellerden oluştuğu anlaşılmaktadır. PLANLARDAKİ DURUM: 12/07/2008 t.t.'li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Nazım İmar Planı kapsamında K1 Konut Alanlarında kalmaktadır. 22/02/2011 t.t.'li Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam TAKS: 0.04 KAKS: 0.08 Hmaks: 6.50m Ön Bahçe Mesafesi: 5m Yan Bahçe Mesafesi: 4m minimum ifraz: 5000 m. yapılaşmalı Konut Alanı'nda kalmaktadır. İLÇE MECLİS KARARI: İlgi a) yazı ekinde iletilen gün,2013/78 sayılı İlçe Meclis Kararında, Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı değişikliği(taks düzenlemesi) ile ilgili teklif dosyası Komisyonumuzca incelenmiş olup, planda 0.08 emsal değerine sahip konut alanlarında da TAKS:0.04 değerinin kaldırılarak, TAKS değerinin 0.07 olarak sınırlandırılması şeklindeki tarih 2013/048 sayılı imar komisyonu raporunun oyçokluğu ile kabul edildiği ifade edilmiştir. KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ: İlgi a) yazı eki olarak, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü nün görüşleri tarafımıza iletilmiştir. 13

14 İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda KAKS: 0.08 olan Konut Alanları'ndaki TAKS: 0.04 değerinin iptal edilmesini içeren 1/1000 ölçekli plan teklifi; yapılaşmada emsal ve çekme mesafesi değerlerini değiştirmeden yapıların taban oturum alanlarındaki kısıtlamayı kaldırmak yönünde olduğundan ulaşıma ilave yük getirmeyeceği tespit edilmiş olup, Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; brüt alanı 75 m 2 ye kadar (brüt alan < 75m 2 ) olan dairelerde en az 1 adet otopark brüt alanı 75 m 2 -l50 m 2 arasında (75m 2 < brüt alan < 150 m 2 ) olan dairelerde en az 2 adet otopark brüt alanı 150 m 2 ve üstü (brüt alan 150 m 2 ) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir. denilmektedir. İlgi f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; planlama ve uygulama aşamalarında yapılması gereken jeolojik-jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile ilgili hususları belirleyen yürürlükteki mevcut yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda bahse konu plan değişikliğinin değerlendirildiği bildirilerek, Plan notunun uygulanacağı alanda öncelikle, Müdürlüğümüz tarafından hazırlattırılan Avrupa Yakasına ait Mikrobölgeleme Çalışmaları kapsamındaki "Yerleşime Uygunluk Haritaları"nda "UA veya ÖA" lejantlı sınırlar içerisinde kalıyor olması ve bu çalışma doğrultusunda gözden geçirilerek gerekmesi halinde revizyonların yapılması, Plan notlarına ait paftada yer alan hükümlere "Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün tarihli genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır" notunun konması, Uygulamaya yönelik yapılacak olan zemin etüt çalışmaları doğrultusunda mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden irdelenip gerekli teknik müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak, ilgi (c) yazıda belirtilen hususların gerek planlama ve gerekse uygulama aşamalarında göz önüne alınması şartıyla, ilgi yazı talebi tasdik tarihli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi 1/1000 ölçekli, uygulama imar Planı "plan notu" değişikliği yapılması jeolojik olarak uygun görülmektedir denilmektedir. İlgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; Bahse konu planlama alanı ile ilgili İdaremiz havza görüşü aşağıdaki gibidir; söz konusu plan sahası; Ömerli Barajının uzun mesafeli koruma alanı ile tarih ve 1390 sayılı ve tarih ve 2825 sayılı İBB Meclis Kararlarıyla onaylanan plan sahaları içinde kalmaktadır. Aynı zamanda kısmen Değirmen Deresi ve Topçayırlar Deresi'nin dere ıslah alanı ve dere işletme bandında kalmaktadır tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve tarihinde değişiklik yapılan İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliğin; 6.3. maddesi "İstanbul il sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, idare uygulamalarında esas alınır." hükmü gereği tarih ve 1390 sayılı ve tarih ve 2825 sayılı Meclis Kararlarıyla kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Başkalığınca onaylanan imar planlarının İdaremiz uygulamalarında esas alınması gerekmektedir tarih ve 211/245 sayılı Yönergenin 10.5 maddesinde yer alan "İdare uygulamalarında esas alınan Planlarda, plan bütününde, yürürlükteki Yönetmelikte ve/veya söz konusu planda verilen yoğunluk (yapı, nüfus vb.) değerlerinin yüksek olanını aşan tadilat yapılamaz. Yoğunluk azaltıcı plan tadilatlarına izin verilir." hükmü gereği meri planda ve/veya İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliğinde verilen yapı ve nüfus yoğunlukları arttırılmamak kaydıyla plan değişikliği yapılabilmektedir. Netice olarak; İdaremize sunulan teklif 1/1000 ölçekli plan notu değişikliğinin İSKİ içmesuyu havzaları Yönetmeliği hükümlerine göre uygun değerlendirilmesinde, ilgili belediyelerce onaylanması halinde de İdaremiz uygulamalarında esas alınmasında İdaremiz açısından sakınca bulunmamaktadır. On yedi adet altyapı görüşü verilerek Topçayır ve Değirmen Deresi'nin işletme bantları imar planlarında ayrılması gerektiği, Söz konusu alandan geçen diğer dere yataklarının güzergahları yazımız ekindeki CD'de gönderilmektedir. Dere kadastral güzergahların her iki tarafında 10 metre dere bantlarının ayrılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Dere yatakları, vadi tabanları ve dere işletme alanında yapılacak çalışmalarda; kazı, hafriyat dolgu, döküm, malzeme depolama vb. faaliyetlere kesinlikle izin verilmemesi, dere ya da koruma alanı kesitinin daraltılmaması, dere yatağının doğal halinin korunması, arazinin eş yükselti eğrilerinin değiştirilmemesi, dere yatakları ve yapı yaklaşma sınırlarında dahilinde, sedde, topuk, duvar vb. yüzeysel suların akışının engelleyecek yapıların kesinlikle yapılmaması gerekmektedir. 14

15 Taşkın riski taşıyan dere işletme sınırlarına komşu/yakın alanlarda, Herhangi bir noktada subasman kotu, bu noktadan dere kesitine dik ve en yakın mesafedeki dere kenar duvar (kret) kotundan m yüksekte olması zorunludur. Subasman kotu, yapı zemin giriş kotunu ifade eder. Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden ve özellikle muhtemel taşkın ve sel olaylarından korumaktır. şeklinde altyapı görüşlerinin olduğu görülmektedir. DEĞERLENDİRME: İlgi(a) yazı eki tasdik tarihli Ömerli Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında 0.08 KAKS değerine sahip konut alanlarındaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilerek TAKS:0.07 olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi tarafımıza iletilmiştir. Bahse konu plan değişikliği ilgi(d) yazı ile tarafımıza iletilmiş olup, ilgi(c) yazımız ile başkanlık makamına iletilmiş olup, ilgi(b) karar Tuzla İlçesi, 1/1000 ölçekli Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi Uygulama İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş olup meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması komisyonumuzca uygun görülmüştür. şeklindedir. Bahse konu plan değişikliğine ilişkin ilgi(d) yazı ile tarafımıza iletilen teklif ilişkin kurum görüşlerinin aynen iletildiği, TAKS:0.07 değerine ilişkin teklif yönelik yeni bir kurum görüşü alınmamıştır. İlgi(a) teklife ilişkin Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve İSKİ Genel Müdürlüğü nün şartlı görüşlerinin olduğu ancak görüşlerde belirtilen hususlara uyulmadığı görülmüştür. Bahse konu Uygulama İmar Planlarında plan notlarının olduğu paftadaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilerek TAKS:0.07 yazıldığı, ancak diğer plan paftalarındaki TAKS:0.04 değerlerinin iptal edilmediği görülmüştür. İSKİ Genel Müdürlüğü kurum görüşü eki, dere işletme bantları ve havzaya akan derelerin olduğu bahse konu yapılaşma değerlerine ilişkin kısımlarda İSKİ Genel Müdürlüğünün kurum görüşü doğrultusunda düzenlemelerin yapılmadığı, yine Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda bahsedilen plan notlarının eklenmediği görülmüştür. Bahse konu alana ilişkin mevcutta uygulama sorunlarının olduğu ilgi(a) yazıda belirtilmesine rağmen bunlara ilişkin detaylı araştırma raporunun olmadığı görülmekte olup, bu kapsamda konunun İSKİ İçme suyu havzaları yönetmeliği ve yerleşime uygunluk haritaları kapsamında Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Revizyonunun yapılması gerektiği görülmektedir. " denilerek İlgi a) yazı ve eki 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, İlgi h) Başkanlık onayı ve genelge ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine ve 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Tuzla İlçesi, Ömerli Havzası Akfırat Kuzeyi TAKS değerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup 1/5000 ölçekli planları etkilemediğinden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM KARARA KATILMIYORUM 15

16 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 200 Tarih: Dosya No: 2012/853 KONUNUN ÖZÜ: Şişli, Kaptanpaşa Mah., 283 paf., ada, 3 par. ait t.t. plana itiraz hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: Planlama Müdürlüğü nün 05/04/2012 gün ve sayılı yazısında; İlgi: a) Pl gün, sayılı itiraz dilekçesi. b) gün, 2010/7572, gün, 2010/20292 sayılı Başkanlık Katına yazılarımız. c) gün, 2828, gün, 1370 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları. İlgi(a) dilekçe ile Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 283 pafta, ada, 3 parsele ilişkin itiraz sonucu oluşan t.t. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı na t.t.'li 1/5000 ölçekli Şişli İlçesi Kaptanpaşa Mah. 283 pafta ada 3 sayılı parsele ilişkin Nazım İmar Planında: Tadilen ilave edilen "plan kapsamında makstaks: 0.50 KAKS: 2.50 olup, bütün cephelerden 10mt. çekme mesafesi uygulanacaktır." "İskan edilen bodrum katlar emsale dahil olup, iskan edilen bodrum katlarda TAKS değeri aşılamaz." "Doğal Zemin kotu üzerine çıkan kısımlar TAKS'a dahildir." "Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan bodrum katlar iskan edilemez." "1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz." "Kot alınacak nokta İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir" "Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir" plan notunun iptal edilmesi, 2- "07/12/2007 t.t.li 1/5000 ölçekli plana ait plan notlarının 2. ve 5. maddelerinin üzerindeki iptalin kaldırılması"na ilişkin itiraz edilmiştir. İlgi(a) itiraz ilgi(b) yazılarımızla Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş olup; Büyükşehir Belediye Meclisi nin ilgi(c) kararlarından gün, 1370 sayılı kararı ile t.t.li plan hükümlerine göre uygulama yapılması.. denilerek karara bağlanmıştır. Ancak söz konusu parsele ilişkin işlem dosyasında, plan durumunun evveliyatına yönelik yapılan incelemede, Yeni ada, 3 parsel, eski 2063 ada, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74 parseller ile 2064 ada, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100, 101, 102, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 124, 128, 131, 134, 137, 140 parsellere ait; t.t. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında E:3.00, hmax.:serbest yapılanma şartında Konut+Ticaret+Hizmet Alanı nda kalmakta ve 1. Tasdik sınırı içinde kalan 283 pafta, 2063 ada, 2063 ada, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74 parseller ile 2064 ada, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100, 101, 102, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 124, 128, 131, 134, 137,140 konut+ticaret+hizmet alanı olarak düzenlenmiştir. 2. Jeolojik ve jeoteknik raporu doğrultusunda ilgili yürülükteki deprem yönetmeliğine uyulacaktır. 3. Bodrum katlar emsale dahil değildir. 4. Konut+Ticaret Alanı+Hizmet Alanı: max.kaks:3.00, hmax.:serbest 5. Ticaret ve Hizmet Alanı içinde kreş, dini tesis, sosyal tesis ve eğitim tesisleri yapılabilir. şeklinde plan notları bulunmaktadır. Bu plana ait gün, 851 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun görülen t.t. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nda E:3.00, hmax.:serbest yapılanma şartında Konut+Ticaret+Hizmet Alanı na alınmıştır. Bu kez Pl gün, Pl sayılı dilekçe ile söz konusu alanda yapılaşma şartları değiştirilmeksizin uygulamaya açıklık getirmek amacıyla plan notlarının eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi tarafımıza iletilmiş ve teklif plan değişikliği Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün, 2924 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek tarihinde onanmıştır t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı nda, 16

17 1. Plan tasdik sınırı Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi yeni 283 pafta ada 3 parsel (eski 2063 ada, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74 parseller ile 2064 ada, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100, 101, 102, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 124, 128, 131, 134, 137 parseller) sınırı olup; mer i plandaki gibi Konut+Ticaret+Hizmet alanıdır. 2. Plan kapsamında maxtaks:0.50 olup; ön, arka ve yan bahçe yapı çekme mesafesi 5.00 m dir. Ancak zemin katta yapı yüksekliğinin Hmax:9,50 m yi aşmaması koşulunda yapı çekme mesafesi 3.00 m alınabilir. 3. Plan kapsamındaki Ticaret+Hizmet fonksiyonunda İstanbul İmar Yönetmeliğinin maddesindeki Ticaret+Hizmet ile ilgili belirtilen fonksiyonların tamamı yer alabilir. 4. Plan kapsamında ikiden fazla bodrum kat yapılabilir tt li Şişli-Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre imar uygulaması neticesinde ayrılan ada 3 sayılı imar parselinden istikamet alınmak suretiyle; 1/5000 ölçekli bu plan üzerinden İstanbul İmar Yönetmeliğinin 3.04, 3.05 maddesi dahil uygulama, İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılabilir. Bu planda belirtilmeyen diğer hususlarda tt li 1/1000 ölçekli Şişli-Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı ve Çevresi onanlı imar planı şartları geçerlidir. şeklinde plan notları bulunmaktadır t.t. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatına askı süresi içerisinde itiraz başvurusu iletilmiş olup; itiraz Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün, 402 sayılı kararı ile tadilen uygun görülmüş ve itiraz sonucu oluşan plan tarihinde onanmıştır t.t. 1/5000 ölçekli plan ile t.t. 1/5000 ölçekli planın 2 ve 5 nolu plan notları iptal edilmiş ve plana not ilaveleri yapılmıştır. Bu doğrultuda t.t. planda:; 1. Plan tasdik sınırı Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi yeni 283 pafta ada 3 parsel (eski 2063 ada, 45, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 74 parseller ile 2064 ada, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 100, 101, 102, 108, 111, 114, 117, 120, 123, 124, 128, 131, 134, 137 parseller) sınırı olup; mer i plandaki gibi Konut+Ticaret+Hizmet alanıdır. 2. Plan kapsamındaki Ticaret+Hizmet fonksiyonunda İstanbul İmar Yönetmeliğinin maddesindeki Ticaret+Hizmet ile ilgili belirtilen fonksiyonların tamamı yer alabilir. 3. Plan kapsamında ikiden fazla bodrum kat yapılabilir. 4. Plan kapsamında makstaks:0.50 KAKS:2.50 olup, bütün cephelerden 10mt. çekme mesafesi uygulanacaktır. 5. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil olup, iskan edilen bodrum katlarda TAKS değeri aşılamaz. 6. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlar TAKS a dahildir. 7. Otopark ihtiyacı parsel bünyesinde karşılanmadan bodrum katlar iskan edilemez. 8. 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 9. Kot alınacak nokta İstanbul İmar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecektir. 10. Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları bulunmaktadır t.t. 1/5000 ölçekli plana da askı süresi içerisinde parsel malikleri vekili tarafından ilgi(a) dilekçe ile itiraz edilmiş olup; itiraz ilgi(b) yazımızla Danıştay 6. Dairesinin 2003/7753E., 2005/6785K. sayılı ve günlü kararında avan projeye göre uygulama yapılacağı şeklindeki plan notunun imar planlarının 3194 sayılı yasa ile tabi olduğu esaslara aykırı bulunduğu ve avan proje ile uygulama yapılabileceğini benimsemesinin planlama esasları açısından son derece yanlış olduğu belirtildiğinden, onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 1/5000 ölçekli bu plan üzerinden İstanbul İmar Yönetmeliği nin 3.04, 3.05 maddesi dahil uygulama; İlçe Belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılabilir. şeklindeki plan notu; şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri ile İmar Kanununda tanımlanan plan hiyerarşisi açısından uygun olmadığı gibi, Ayrıca t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilave edilen plan notlarının iptal edilmesi ile 2. ve 5. maddelerinin üzerindeki iptalin kaldırılması talebi de yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, çevreye olumsuz yönde emsal teşkil edici olduğundan itiraz uygun görülmemektedir. denilerek Büyükşehir Belediye Meclisi ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün, 1370 sayılı kararı ile t.t.li plan hükümlerine göre uygulama yapılması.. denilerek karara bağlanmıştır. '' denilerek Büyükşehir Belediye Meclisi nin gün, 1370 sayılı kararında t.t. planın geçerli olduğu belirtilmiş olup; t.t. plan, plan notu ilavesine ilişkin olduğundan, söz konusu planda yapılaşma koşullarına (KAKS ve hmax. vb.) ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, t.t.li planın t.t.li plan ile birlikte geçerli olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmüş olup, konunun yeniden değerlendirilerek karara bağlanması hususunda, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 17

18 5216 sayılı yasa kapsamında değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi 283 pafta, ada 3 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli t.t.li Nazım İmar Planı na yapılan itiraz ve itiraza dair alınan gün 1370 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup, t.t.li 1/5000 ölçekli plan hükümlerinin korunması ve bu doğrultuda uygulama yapılması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisimizin Onayına Arz Olunur. Sefer KOCABAŞ Timur SOYSAL Mustafa DEMİRKAN İmar ve Bayındırlık Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı İrfan MERT Oktay BİRİNCİ Hayri KIR Ömer Lütfü SOMUN M. Sedat ÖZKAN Nevzat ŞELİMEN 18

19 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 201 Tarih: Dosya No: 2013/1323 KONUNUN ÖZÜ: Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, parsellere ilişkin 1/5000 ölç. NİP tadilatı teklifi hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Planlama Müdürlüğünün 10/ 06 /2013 gün ve sayılı yazısında " İLGİ: a) Planlama Müdürlüğü nde tarih, 5570 sayı ile kayıtlı dilekçe ve ekleri b) Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın gün, S/89 sayılı genelgesi ve eki gün, S/90 sayılı Başkanlık Onayı. TALEP: Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, parsellerin Ticaret Alanından Üniversite alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifi gereği için ilgi (a) dilekçe ekinde tarafımıza iletilmiştir. MÜLKİYET: İlgi (a) dilekçe eki teklif plan dosyasında yer alan tapu senedi örneğinden, Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, 4649 parselin ,19m² yüzölçümünde Çağ Öğretim İşletmeleri A.Ş.(3661/6541) ve Fatih Üniversitesi Rektörlüğü(2880/6541) mülkiyetinde olduğu, 4650 parselin ise 4.230,80m² yüzölçümünde Fatih Üniversitesi Rektörlüğü mülkiyetinde olduğu ve parsellerin tarihinde edinildiği anlaşılmaktadır. PLANLARDAKİ DURUM: Büyükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, parseller; onanlı 1/5000 ölçekli Büyükçekmece Merkez Nazım İmar Planında Ticaret alanında kalmakta olup, yapılaşma şartlarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Söz konusu parseller onanlı Büyükçekmece Uygulama İmar Planında E:1.50 Ticaret(T1) Alanında kalmaktadır. KURUM VE KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ: İlgi (a) dilekçe ve ekleri teklif plan dosyasında yapılan incelemede; Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Kamulaştırma Müdürlüğü nün kurum görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür. İSKİ Genel Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısında; Söz konusu parsel yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında yer almakta olup, parselin çevresinden geçen altyapı tesislerimizi gösterir bilgi paftaları yazımız ekinde gönderilmektedir. İdaremize ait yazımız ekinde planları gönderilen her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kavdı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Mevcut atıksu hattımızın (600 MBB) geçtiği yeşil alan ya da yol güzergahının minimum 5,00 m. olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında bahse konu alanda fonksiyon değişikliğini öngören plan tadilatlarıyla ilgili İdaremizce herhangi bir sakınca görülmemiştir. denilmektedir. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nün tarih, sayılı yazısında; Planlama alanı, imar planına esas 1/2000 Ölç. Yerleşime Uygunluk Haritaları nda ÖA- 2(Önlemli Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiş olup, bu alanlarda şişme, kabarma, farklı oturmaların bekleneceği ve eğimin %10 u geçtiği yerlerde çevre parselleri de etkileyecek şekilde stabilite 19

20 sorunlarının görüleceği açıklanmıştır. Ayrıca, söz konusu alanlar ile ilgili raporda belirtilen tüm önlemlerin alınması gerektiği belirtilerek, kat sınırlaması (4 kat) getirilmiştir. Sonuç olarak, ilgi dilekçe talebi plan değişikliği teklifi yukarıda ve raporda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmasının yukarıda ve raporda belirtilen hususları da içerecek şekilde hazırlanması, bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi ve getirilmek istenen fonksiyonların kat yüksekliğinin altlık raporda getirilmiş olan kat sınırlamasını(4 kat; 12.50m) aşmaması koşuluyla, ilgi dilekçe eki 1/5000 Ölç.N.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ancak, altlık raporda getirilmiş olan 4 kat(12.50m.) sınırlamasının aşılmak istenmesi durumunda, planlama alanının tamamında Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması yapılarak, getirilen kat sınırlamasını da kaldıracak şekilde hazırlanacak raporun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimine onaylatılarak tarafımıza gönderilmesi durumunda söz konusu plan tadilatı teklifi Müdürlüğümüzce tekrar değerlendirilebilecektir. denilmektedir. Ulaşım Planlama Müdürlüğü nün tarih, TN: sayılı yazısı eki, UP /14 sayılı kararında; ULAŞIM KARARI: Büyükçekmece İlçesi, 4649 ve 4650 parsellerin E: 1.50 yapılaşmalı T1 Ticaret Alanı ndan, Üniversite Alanı na alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği; fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte, yapılanma şartlan açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. denilmektedir. Kamulaştırma Müdürlüğü nün tarih, TN: sayılı yazısında; Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazlara ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılmaları hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır. denilmektedir. DEĞERLENDİRME-SONUÇ: İlgi (a) dilekçe ve ekleri ile tarafımıza iletilen, Cumhuriyet Mahallesi, 26 pafta, parsellerin Ticaret Alanı taraması iptal edilerek Üniversite Alanı olarak düzenlendiği ve 1/5000 ölçekli teklif plana ilişkin olarak; Tasdik sınırları 26 pafta, sayılı parsellerin sınırıdır ve tasdik sınırları içerisindeki alan üniversite alanıdır. Üniversite alanında uygulama avan projeye göre yapılacaktır. Üniversite alanında, üniversiteye ait ek birimler (idari ve sosyal tesis) araştırma hastanesi, fakülte vb. yapılabilir. Blok boyutları, kat yükseklikleri, çatı eğimi ve şekli serbesttir. Jeolojik ve jeoteknik etütler doğrultusunda yürürlükteki Deprem Yönetmeliği ne uyulacaktır. Bahsedilmeyen hususlarda 17/06/2004 tasdik tarihli imar planları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür. İlgi (a) dilekçe eki 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin alınan kurum görüşleri incelendiğinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü nce fonksiyon açısından uygun olmakla birlikte, yapılanma şartlan açısından bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, İSKİ Genel Müdürlüğü nce şartlı uygun bulunulduğu, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü nce kat sınırlamasının(4 kat) aşılmaması kaydı ile ancak 4 katın üzerindeki yapılaşma için ise Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması yapılması yönünde şartlı uygun bulunulduğu, Kamulaştırma Müdürlüğü nce kamulaştırılması hususunda da alınmış bir encümen kararına rastlanmadığı şeklinde görüş yazılarının bulunduğu görülmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tarih /4895 sayılı yazısında;. İlgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza iletilen yönetmeliklerin incelenmesi sürdürülmekte olup, belediyelerin yürürlükteki imar yönetmelikleri 31/5/2013 tarihi itibariyle yürürlükten kalkacağından, imar durum belgesi, kanal kotu, yol kotu başvurusu yapılanlar dahil, 31/5/2013 tarihine kadar idarelere yapılan yapı ruhsatı alınmasına ilişkin müracaatlar ile diğer işlemler 31/5/2013 tarihine kadar yürürlükte olan imar yönetmeliklerine göre sonuçlandırılacaktır. 31/5/2013 tarihinden sonraki işlemler ise imar yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan idarelerde kendi yönetmeliklerine göre, yönetmelikleri Bakanlığımızca onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmayan diğer idarelerde ise Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılması gerekmektedir.. denilmekte olup, söz konusu teklifin 6 nolu plan notunda; Bahsedilmeyen hususlarda. İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. şeklinde belirtilen ibarenin bir hükmünün kalmadığı görülmektedir. 20

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 132 Tarih: 14.02.2013 Dosya No: 2013/316 KONUNUN ÖZÜ: Esenler İlçesi, Atışalanı mah., 245DT2A pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 119 Tarih: 17.01.2013 Dosya No: 2013/191 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, İSKİ dere mutlak koruma alanına

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 42 Tarih: 16.01.2013 Dosya No: 2013/78 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe, 1508 ve 1571 parseller ile arasındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 10.09.2013 Dosya No: 2013/1325 KONUNUN ÖZÜ: Pendik D-100

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 214 Tarih: 12.10.2012 Dosya No: 2012/1833-1949 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, 19.05.2012 t.t.li 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13359 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları (2290 ada, 110 parsel, 7669 ada, 1-2-5-6 parseller) TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA DOSYA NO: 2013/576-Ref:1664137 DOSYA KONUSU: Şişli-Ayazağa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (2.ETAP) hakkında. Şişli İlçesi sınırları içinde Ayazağa ve Huzur Mahallerini kapsayan 140 ha lık alan içinde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 145 Tarih: 13.06.2013 Dosya No: 2013/1164 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi,Karlıktepe Mahallesi 1992 ada 320

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 67 Tarih: 13.05.2014 Dosya No: 2014/425 KONUNUN ÖZÜ: Avcılar, 05/12/2013 tarih ve 125 sayılı İlçe Meclis

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI KASIM AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 13/11/2015-E.29064 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Orhantepe 183 pafta, 513 ada, 317 parsel. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.10.2015 tarih, 2015/27710 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 22.10.2013 Dosya No: 2013/1865 KONUNUN ÖZÜ: Teknik Hatalar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ:Şehir Planlama

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 26 Tarih: 14.08.2012 Dosya No: 2012/1627 KONUNUN ÖZÜ: Bayrampaşa İlçesi, Orta mh., 71 pafta, 420 ada,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 216 Tarih: 18.05.2012 Dosya No: 2012/1227 KONUNUN ÖZÜ: : Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1

Detaylı

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.)

TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI ( T.T T.T.) PLAN NOTLARI: 1. GENEL HÜKÜMLER TUZLA ŞİFA MAHALLESİ REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI (16.05.2011 T.T.-25.11.2011 T.T.) 1.1.Şifa Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 12.09.2013 Dosya No: 2013/1655 KONUNUN ÖZÜ: Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 27 pafta,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 160 Tarih: 14.12.2012 Dosya No: 2012/1190 KONUNUN ÖZÜ: Çatalca Kaleiçi Kentsel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI ŞUBAT AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 19.04.2013 onanlı 1/1000 Ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğine İlişkin Teklif. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.01.2016 tarih, 2016/2559 sayılı teklifi.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 86 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1075 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe İlçesi, Kemal Türkler Mah., 196 ada

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 169 Pafta, 2243 ada 4 parsel ve 2648 (E:2240) ada 293 (E:292) 265 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı 5608,73 plan işlem numaralı 26.09.2016 onanlı 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 120 Pafta, 12626 Ada 1 parsel ile 12341 Ada 68 parsel arasında kalan tescilsiz kadastral alandaki (Eski 970 Ada 2 Parselin) Park Alanının bir kısmının Cami Alanına Alınmasına

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 135 Tarih: 12.09.2012 Dosya No: 2012/1931 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesi, F21c22a2d pafta,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20651 sayılı teklifi. BAŞKANLIK

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM MAYIS AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/05/2015-E.13356 T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yakacık 119-2 pafta 945 ada 4 ve 13 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.03.2015

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. ESENLER BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA KONUNUN ÖZÜ: Esenler Menderes Mahallesinde 15 metrelik yol açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği hk. TEKLİF: Esenler Belediye Meclisinin 5. Seçim Yılı 2. Dönem 2015 Senesi Mayıs

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 18.03.2016 onanlı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.06.2016 tarih, 2016/20656

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU-İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU MÜŞTEREK Rapor No: 205 Tarih: 16.08.2012 Dosya No: 2012/1316 KONUNUN ÖZÜ: Yakuplu-Esenyurt

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında Yapı Yasağı Getirilecek Alan Lejandında Kalan Alanlara Yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği itirazları. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BURSA İLİ, NİLÜFER İLÇESİ, ERTUĞRUL MAHALLESİ H21C.04C.1A-1B PAFTA, 1018 ADA 3 PARSEL VE 924 ADA 26 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ŞUBAT 2016 BURSA İLİ, NİLÜFER

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 218 Tarih: 12.07.2013 Dosya No: 2013/1564 KONUNUN ÖZÜ: Güngören, M.Nesih Özmen Mah., 70/6 pafta, 1118

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün tarih sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1014-6847 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 04/11/2011 tarih ve 94 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 06/12/2011 tarih 1535-9496 sayılı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 01 Tarih: 13.01.2015 Dosya No: 2014/1941 KONUNUN ÖZÜ: Bahçelievler,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 15.05.2012 Dosya No: 2012/288 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye, Y.Dudullu Mah. 16 pafta Yeni 14088 (Eski

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları Meclis Kararları Karar Özeti: Karar Tarihi: 16.09.2011 Karar No: 2111 Dosya No: 2111 Karar: Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi'ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1737 KONUNUN ÖZÜ: Ümraniye Çakmak Mah., 35 pafta, 205 ada, 2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-21

Detaylı

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU İNEGÖL UYGULAMA İMAR PLANI; 652 ADA, 134 NOLU PARSEL İLE 1493 ADA, 10 NOLU PARSELİN BİR KISMINA AİT PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Bursa İli, İnegöl İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 652 Ada, 134 Nolu Parsel,

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 5. SEÇİM DÖNEMİ 5. TOPLANTI YILI 2014 SENESİ OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 5. Seçim Dönemi 5. Toplantı yılı 2014 Senesi OCAK ayı Meclis

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni: 10058 Ada 419, 418 parseller ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alan. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 62 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2012/329 KONUNUN ÖZÜ: Sancaktepe-Sarıgazi 560 ada 13 parsele ilişkin 15.02.2010

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 24 Tarih: 09.07.2013 Dosya No: 2013/1287 KONUNUN ÖZÜ: Beşiktaş, 55 pafta, 1463 ada, 143-144 parsellere

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Karar No: 204/64 Dairesi: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evrak No: 943 Özet: İstanbul PTT Spor Kulübü futbol takımının başarılı sporcularının ödüllendirilmesi. "05/05/204 tarihli Meclis toplantısında komisyonlarımıza

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, HÜSEYİN TEPESİ MEVKİİ, İ17-d-18-c-4-a PAFTA, 509 ADA, 42 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 05/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Aşağı Mahalle 882 ada, 62 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.05.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 144 Tarih: 14.03.2013 Dosya No: 2013/653 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi F21c22a3b pafta

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU

Dr.M. Fuat GÜRCÜOĞLU Ömer DURU Halil SÜMERLĐ Başkan Başkan Yardımcısı Üye. Türkan POLATOĞLU Tarih : 05.01.2011 Sayı : 01 Belediyemiz Meclisinin 03.01.2011 tarih ve 4 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek ve tetkik edilmek üzere havale edilen aşağıda ada, parsel numaraları belirtilen Belediyemize

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 22 M.Atilla ÖZKAYA, Hilmi BAYER, Sibel UYAR, Ertan SAYAR, Aysel NART, KARAR 22 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasında Büyükşehir Belediyesinin görev ve yetkileri

Detaylı

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI :

AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : Onay Tarihi : 03.12.2004 AYDINTEPE MAHALLESİ UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI : 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. Aydıntepe Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı; plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 190 Tarih: 13.09.2012 Dosya No: 2012/1957 KONUNUNÖZÜ:Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. 3576 ada 1,2,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 31 Tarih: 13.03.2012 Dosya No: 2012/446 KONUNUN ÖZÜ: Kağıthane Hamidiye Mah. 6891 ada, 2 parsel 1/5000

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM NİSAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal- Soğanlık, 139/8 pafta, 4485 ada, 17,184,190,192 ve 289 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 23 Tarih: 12.03.2013 Dosya No: 2013/394 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar, Selamiali Mah., 129 ada, 4 parsel, 130-131

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EYLÜL AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNİN 2.OTURUMUNA AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Güneyi Revizyon İmar Planları ve Kartal E-5 Kuzeyi İmar Planları sınırlarında Kaptan-ı Derya Caddesi'ne cepheli parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( )

Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/01/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM -1: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon Raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.12.2014 tarih 1745-9781 sayılı yazısında; İLGİ: a)08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 66 Tarih: 17.07.2014 Dosya No: 2014/1079 KONUNUN ÖZÜ: Kartal İlçesi, Yakacık, 238ED2B pafta,2622 ada,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 07/11/2014 Cem KARA ( ) Karar No 59 GÜNDEM -4: 1/1000 Ölçekli Nakkaş Mahallesi Komisyon raporunun görüşülmesi. İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 23.09.2014 tarih 1015-6848 sayılı yazısında; İLGİ:a) 08.11.2012 tarih ve 154

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 410-2703 sayılı yazısında ; İLGİ:a) 05/07/2013 tarih ve 41 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 12/12/2013 tarih 2292-9693 sayılı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü T.C. ;% V >.X i ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı e x p o Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-0 ^ /0 9 /2 0 1 5 Konu: Alanya İlçesi, Tosmur 101

Detaylı

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI

ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ, KIZANLIK MEVKİİ, 508 ADA, 9 PARSELE AİT KONUT ALANI YAPIMI AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/1000 26/05/2014 HAZIRLAYAN HÜSEYİN UZUN ŞEHİR

Detaylı

t. c. V * \ r ; / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Planlama Şube Müdürlüğü

t. c. V * \ r ; / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Planlama Şube Müdürlüğü UrİJC t. c. V * \ r ; / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Exp02016 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ANTALYA Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-^ O ^ / b 'i t J Ü O t»./1 1/2015 Konu:

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM HAZİRAN AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R Evrak Tarih ve Sayısı: 10/06/2015-E. T.C. KARARIN ÖZÜ: Kartal Yakacık, 113 pafta, 2677 ada, 63 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.04.2015

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 85 Tarih: 11.04.2012 Dosya No: 2012/769 KONUNUN ÖZÜ: Bakırköy İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 59 pafta,

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2017/31 Tarih : 07.09.2017 KONUNUN ÖZÜ: 21.01.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı Plan Notları, 09.06.2011 tasdik

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 225 Tarih: 14.06.2012 Dosya No: 2012/760 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi, 18. madde

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI OCAK AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu Mah. 2370 ada, 559 parselle ilgili imar planı değişikliği teklifi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 30.11.2016 tarih, 2016/34538 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA İlgi:

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 35 Tarih: 12.06.2012 Dosya No: 2012/1118 KONUNUN ÖZÜ: Sarıyer İlçesi, 1/5000 ölçekli Kilyos Demirciköy

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 34 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1716 KONUNUN ÖZÜ: Küçükçekmece İlçesi, 27 pafta 7649,7650, 7651,

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU-ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU Rapor No: 240 Tarih: 16.03.2012 Dosya No: 2012/672 KONUNUN ÖZÜ: Üsküdar

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 84 Tarih: 14.03.2012 Dosya No: 2011/1343 KONUNUN ÖZÜ: Ataşehir, 249 pafta, 1885 ada, 3 parsel hakkında.

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 188 Tarih: 15.02.2013 Dosya No: 2012/2844 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü-Gürpınar 1506 ada 1 parsele ilişkin

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI EKİM AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Yukarı Mahallesi, 11132 (E:2274) ada, 261 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 07.09.2017 tarih, 2017/26765 sayılı teklifi.

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 494-3709 sayılı yazısında ; İLGİ:a)10.12.2010 tarih ve 49 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b)24.12.2010 tarih 993-12960 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ --------------------

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ÇINARLI MAHALLESİ, 1507 ADA 102 PARSEL İLE 8668 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı, 160 pafta, Yeni:11272 Eski: 1826 ada 142 parsele ilişkin vatandaş talebi. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 02.03.2017 tarih, 2017/6256 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞINA HUKUK KOMİSYONU RAPORU HUKUK KOMİSYONU RAPORU TEKLİFİN ÖZÜ..: Şişli Belediye Meclisinin, 2014 yılına ait bir aylık tatil süresini Ağustos ayında kullanması Hk KOMİSYON GÖRÜŞÜ..: Belediyemiz Meclisinin 03 Şubat 2014 günlü birleşiminde

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 120 Tarih: 15.11.2013 Dosya No: 2013/2258 KONUNUN ÖZÜ: Çekmeköy-Merkez mah.,164 ada, 15 parsele ilişkin

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 37 Tarih: 14.11.2012 Dosya No: 2012/2361 KONUNUN ÖZÜ: Bağcılar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 3 pafta 12

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 168 Tarih: 12.04.2013 Dosya No: 2013/558 KONUNUN ÖZÜ: Pendik İlçesi, 30.09.2011 t.t li Şeyhli Sanayi

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİRİM a ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih:29.08.2014 TALEP SAHİBİ MURATPAŞA BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

Top Tarihi Karar No Konusu : : :

Top Tarihi Karar No Konusu : : : 134 Kocasinan Belediyesinin, Uğurevler Mahallesi muhtelif ada ve parsellerdeki taşınmazların bulunduğu alanda Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi talebi. Meclis gündeminin 1. maddesinde

Detaylı