DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ"

Transkript

1 DİYABETES MELLİTUS,REGÜLASYONU VE İZLEMİ Prof.Dr.Nuri Çakır Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı -Ankara Diyabetes mellitus,insülin salgısının yetersizliği ve/veya insülin etkisizliği sonucu açığa çıkan, karbohidrat,yağ ve protein metabolizması bozukluklarına neden olan,kronik hiperglisemi ile giden bir hastalıktır.kronik hiperglisemi,başta göz,böbrek,kalb, gibi organlar ve damarlar sinirlerde, hasara neden olarak yaşam kalitesi ve süresini oldukça etkileyebilmektedir. Diyabetes mellitus,ağız kuruluğu,bol su içme,bol idrara çıkma,iştah artışı,zayıflama,görme kaybı gibi,klasik semptomlarla birlikte olabileceği gibi,daha ciddi durumlarda ketozsuz hiperozmoler veya ketoasidoz koması gibi,uygun tedavi edilmediği durumlarda,ölümle sonuçlanabilecek tablolarda da karşımıza çıkabilmektedir.bazen de belli belirsiz semptomlar,ya da semptom olmaksızın,rütin bakılan kan ve idrar incelemelerinde,kan ve idrar şekerinin yüksek olması ile de tanı alabilmektedir.çoğu durumda, tanı konulmadan,uzun süre önce ortaya çıkan hiperglisemi,organlarda hasara neden olabilmektedir. Bu nedenle,diyabetes mellituslu olgularda erken tanı ve uygun ve etkin tedavi önemlidir. Sıklık ve konunun önemi: Tüm dünyadaki, 2000 yılında, 151 milyon olan diyabetes mellituslu olgunun,2010 yılında 221 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.amerika Birleşik Devletlerinde erişkin nüfusun % 5,1 inde tanı konulmuş,diyabetes mellitus vardır,tanı konulmamışların prevalansı % 2,7 olarak kabul edilmektedir.türkiye de yapılmış,en kapsamlı çalışma olan TURDEP ( Prof.Dr.İlhan Satman ve ark ) çalışmasına göre,diyabetes mellitus nüfusun % 7,2 sinde,bozulmuş glukoz toleransı ise % 6,7 sinde bulunmaktadır.yetmişbeş yaşın üzerinde her beş kişiden birinde, diyabetes mellitus bulunmaktadır.diyabetes mellituslu olgularda, kalp hastalığı ve inme riski 2-4 kat daha fazladır.görme kaybının,son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli nedeni,diyabetes mellitustur.yine,diyabetes mellitus,ekstremite amputasyonlarına,kazalardan sonra ikinci sıklıkta neden olan hastalıktır. Tanı kriterleri: American Diabetes Association (ADA) ın 1997 yılında ortaya koyduğu yeni tanı kuralları,1999 yılında World Health Organization (WHO) tarafından önerilmiş,en son olarak da 2004 ADA Ekspert Komitesi önerilerde bulunmuştur.basitleştirilmiş bu yeni kurallar şu şekilde özetlenebilir;açlık plazma kan şekerinin,değişik iki zamanda 126mg/dL veya üzerinde saptanması veya açlık kan şekerinde bu değerle birlikte,herhangibir saatte alınan plazma kan şekerinin 200mg/dl veya üzerinde saptanması veya 75 gramla yapılan oral glukoz tolerans,testini takiben 2.saat kan glukozunun 200mg/dl veya üzerinde olması,diyabetes mellitus tanısını koydurmaktadır.bu yeni kriterlere göre açlık kan glukozunda mg/dl arasındaki değerler,bozulmuş açlık glukozu olarak, 2.saat tokluk kan şekerinde mg/dl arasındaki değerler ise bozulmuş glukoz toleransı olarak tanımlanmaktadır.açlık kan glukozunda 110 mg/dl altı,2.saat tokluk plazma glukozunda 140mg/dL altı değerler normal kabul edilmektedir.hem bozulmuş açlık glukozu,hemde bozulmuş glukoz toleransı,tip 2 diyabetes mellitus gelişmesi için yüksek risk oluşturmaktadır.bu nedenle bu grubu giren olgular,kilo kaybı, egzersiz gibi yaşam biçimi değişikliklerine özendirilmelidir.ada Ekspert Komitesi,glikolize hemoglobinin ( Hb A1C) diyabet tanısı için kullanılmasını önermemektedir.diyabetes mellitus ta tanı kriterleri Tablo-1 de gösterilmiştir. Tablo-1 Diyabetes mellitus ta tanı kriterleri Test Plazma glukozu mg/dl Diyabetes Açlık glukozu gr OGTT sonrası 2.saat 200

2 Semptomları olan olguda herhangibir saatte Bozulmuş Glukoz Açlık glukozu < 126 Toleransı 75 gr OGTT sonrası 2.saat Bozulmuş Açlık Açlık glukozu Glukozu Hangi hastalar,diyabetes mellitus açısından taranmalıdır?bu olgular :1)45 yaş üzeri herkes, ilk test normal ise,sonra üç yılda bir test yapılmalıdır 2) 45 yaşın altında olup obez olanlar ( VKİ > 27 olanlar) veya 1.derece akrabalarında diyabetes mellitus olanlar veya gestasyonel diyabetes mellitus veya iri bebek (>4kg) doğurma öyküsü bulunanlar veya hipertansiyonu olan olgular,veya HDL-kolesterol düzeyi 35mg/dl altında ve/veya trigliserid düzeyi 250mg/dl üzerinde olanlar veya daha önce bozulmuş açlık glukozu veya bozulmuş glukoz toleransı tanısı alan olgular. Diyabetes mellitus sınıflandırılması:diyabetes mellitusun etiyolojik sınıflandırılması Tablo- 2 gösterilmiştir.bu sınıflama da ana başlık olarak;1) Tip1 diyabetes mellitus 2) Tip 2 diyabetes mellitus 3)Diğer spesifik tipler 4) Gestasyonel diyabetes mellitus yer almaktadır.tip 1 diyabetes mellitus ta, pankreasta,otoimmüniteden kaynaklanan,β-hücre yıkımına bağlı,insülinin mutlak yokluğu söz konusudur.tip2 diyabetes mellitusta,belirgin insülin direnci yanında insülin salgından yetersizlik söz konusudur.diğer spesifik tipler ise;β hücre fonksiyonunda veya insülin etkisinde genetik olarak görülen kusurları,ekzokrin pankreas hastalıklarını,akromegali,cushing sendromu,feokromositoma, glukagonoma,hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar sırasında görülenleri,ilaçlara ve infeksiyonlara bağlı olarak gelişenleri kapsamaktadır.gestasyonel diyabetes mellitus ise,ilk kez gebelikte tanı konulan olguları,içermektedir. Tablo-2- Diyabetes mellitus un etiyolojik sınıflaması Joslin s Diabetes mellitus 14 th edition alınmıştır Tip 1 ( β hücre yıkımı,mutlak insülin eksikliği) - A.Otoimmün - B.İdiyopatik Tip 2 ( İnsülin direnci ile birlikte salgı yetersizliği) Diğer spesifik tipler - β hücre fonksiyonunda genetik kusur - İnsülin etkisinde genetik kusur - Ekzokrin pankreas hastalıkları - Endokrinopatiler - İlaçlar veya kimyasal maddelerle oluşanlar - İnfeksiyonlar - Nadir görülen immünite aracılı diyabet - Diyabetle birlikte olan diğer genetik sendromlar Gestasyonel diyabetes mellitus Klinik: Tip 1 Diyabetes Mellitus:Tipik olarak, hiperglisemiye ikincil olarak oluşan,ozmotik diüreze bağlı semptomların ani ortaya çıkışı ile kendini gösterir.bu semtomplar; poliüri,niktüri,ağız kuruluğu,çok su içme ve kilo kaybıdır.başlangıçta,iştah artışı olsa da,zamanla ketozisin gelişmesi ile birlikte bulantı,kusmada tabloya eklenebilir.kan glukozundaki oynamalara,ikincil lenste oluşan değişiklere bağlı olarak, bulanık ve net görmemede olabilir.ketozisin açığa çıkması ile birlikte,karın ağrısı, İştahsızlık,bulantı kusma gibi gastrointestinal semptomlarda görülebilir.tip 1 diyabetes mellitus lu olguların % 20 sinde diyabetik ketoasidoz görülebilmektedir.retinopati,nöropati ve nefropati gibi

3 komplikasyonlar,uzun süreyle ( > 5 yıl ) hiperglisemiye maruz kalmakla oluştuğundan ;tip 1 diyabetes mellituslu olgularda tanı,anında bulunmamaktadır. Tip 2 Diyabetes Mellitus:En sık görülen diyabetes mellitus tipidir.insülin etkisizliği ( insülin direnci ) ve insülin yetersizliği sonucu açığa çıkmaktadır.olguların önemi bir bölümü 40 yaşın üzerindedir, % 50 den fazlası,55 yaş üzerindedir.tip 2 diyabetes mellituslu olgularda,tip1 diyabetes mellitus lu olgularda görülen ozmotik diüreze bağlı semptomlar,başlangıçta görülmediğinden,tanı gözden kaçmakta ve geç tanı konulmaktadır.tip 2 diyabetes mellituslu olgularda,tanının 4-7 yıl geciktiği belirtilmektedir. Olguların önemli bir bölümünde,insülin direncine bağlı olarak,hiperinsülenemi oluşmakta,başlangıçta tokluk kan şekeri yükselmektedir.zamanla,hipergliseminin daha da kötüleşmesi ile birlikte özellikle,karaciğerden glukoz üretimi artışını takiben,açlık kan şekeri düzeyi de yükselmektedir.çoğu,tip 2 diyabetes mellituslu olgularda semptomlar siliktir ve tanı bazen stres oluşturan,miyokard infarktüsü veya sepsis sırasında,yada rütin kan ve idrar incelemeleri sırasında konmaktadır.tip 2 diyabetes mellitus ta diyabetik ketoasidoza, daha seyrek rastlanılmaktadır. Olgularda tanı konmadan önce uzun bir dönem geçtiğinden dolayı, olguların yaklaşık,% sinde tanı anında diyabet komplikasyonlarına rastlanabilmektedır. Diyabetes mellitus komplikasyonları:diyabetes mellitus te,hastalığın kontrol altına alınmamasından kaynaklanan komplikasyonlar yaşam kalitesini ve süresini önemli ölçüde etkilemektedir.diyabetes mellitus,görme kaybının,son evre böbrek yetmezliğinin en önemli nedenidir,diyabete bağlı olarak gelişen,diyabetik ayak,travmalardan sonra,ekstrimete amputasyonlarına ikinci sıklıkta neden olan olaydır.diyabete bağlı olarak gelişen komplikasyonlar,akut ve kronik olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır.diyabete bağlı akut komplikasyonlar Tablo- 3 de,kronik komplikasyonlar Tablo-4 de gösterilmiştir.kronik komplikasyonlar,mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlara ayrılmaktadır. Tablo-3- Diyabetes Mellitus un Akut Komplikasyonları - Diyabetik ketoasidoz - Ketozsuz hiperosmoler koma - Hipoglisemi koması Tablo-4- Diyabetes Mellitus un Kronik Komplikasyonları Mikrovasküler - Göz - Retinopati ( proliferatif /proliferatif olmayan) - Makuler ödem - Nöropati - Sensöriyal ve motor ( Mono/polinöropati ) - Otonom - Nefropati Makrovasküler Diğer - Kroner arter hastalığı - Periferik vasküler hastalık - Serebrovasküler hastalık - Gastrointestinal ( Gastroparezi,diyare ) - Genitoüriner ( üropati /seksüel işlev bozukluğu )

4 - Diyabetik ayak - Dermatolojik - İnfeksiyöz - Katarakt - Glokom Diyabetes mellituslu olgularda izlem: Diyabetes mellituslu olgularda,izlem,hasta eğitimi, kan şekerinin ayarlanması ve olguların komplikasyonlar açısından değerlendirilmesi yönünden önemlidir.olanak varsa,hastanın kan şekerini,parmaktan ölçerek izlemesi özendirilmelidir.belli aralıklarla,hasta eğitimi tekrarlanmalı,bazı muayeneler özellikle komplikasyonların tanınması ve izlenmesi açısından belli aralıklarla yapılmalıdır.kan şekerinin ayarlanması için, en önemli laboratuar testi olan Hemoglobin A1C (HbA1C)belli aralıklarla yapılmalıdır.diaybetes mellituslu olgulardaizlem sırasında yapılması gerekenler Tablo-5 de gösterilmiştir. Tablo-5 Diyabetes Mellitus lu Olguların İzlenmesi ( Harrison dan alınmıştır) - HbA1C ( yılda 2-4 kez ) - Hasta eiğitimi ( yılda bir kez ) - Beslenme düzenlenmesi eğitimi ( yılda bir kez ) - Göz muayenesi ( yılda bir kez ) - Diyabetik nefropati taraması (yılda bir kez ) - Ayak muayenesi ( hasta tarafından günlük, hekim tarafından yılda 1-2 kez ) - Kan basıncı ölçümü ( yılda 4 kez ) - Kan lipid profil ölçümü ( yılda bir kez ) - Influenza/pnomokok aşısı - Antiplatelet tedavi Diyabetes Mellitus ta Tedavi: Tip 1 diyabetes mellitus tedavisinde hedef, semptomları hafifletmek,ketoasidoz ile gelmiş ise onu tedavi etmek,iyi bir kan şekeri ayarı sağlayarak,mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonların gelişmesini engellemektir.insülinn kesin yokluğu söz konusu olduğundan,bu da ancak insülin tedavisi İle gerçekleşmektedir.ayrıca beslenme ayarlanması yapılmalı ve egzersiz özendirilmelidir.insülin tedavisi,değişik şekillerde uygulanabilir.ideali fizyolojik durumu taklit etmektir.bu da çoklu insülin uygulamaları ile sağlanabilir,bazal insülin salgısı gece bir kez yapılan orta etkili insülin veya uzun etkili insülin analogları ile sağlanırken,yemek sonrası, insülin ihtiyacı,öğünler öncesi günde 3 kez yapılan,kısa etkili insülin veya kısa etkili insülin analogları ile sağlanır.ya da çok oynak diyabetik hastalarda,insülin pompaları ile ayarlanabilir.yeni tanı almamış,diyabet süresi uzun olgularda,günde iki kez uygulanan kısa ve orta etkili insülin karışımları ile de diyabetes mellitus tedavisi yapılabilir. Hipoglisemi oluşturmadan,kan şekerini normal düzeylere yakın tutmak,komplikasyonların gelişmemesi açısından önemlidir. Tip 2 diyabetes mellitus tedavisinde hedef komplikasyonları,engellemek açısından,bozulan metabolik anormallikleri düzeltmeye yönelik olmalıdır.tip 2 diyabetes mellitus lu olgular,erken vasküler hastalık gelişmesi açısından risklidirler.makrovasküler hastalıklar,tip 2 diyabetes mellituslu olgularda,en önemli morbidite ve morlalite nedenidir.iyi bir kan şekeri ayarlanması ile retinopati,nefropati gibi mikrovasküler komplikasyonlar azalmakta,ancak makrovasküler komplikasyonlar da,bu ilişki tam gösterilmemiştir.bu olgularda,mutlaka ek risk faktörü olan,hipertansiyon ve dislipideminin tedavisi de gerekmektedir.bu nedenle bu olgularda,tek başına kan şekeri ayarının sağlanması yeterli olmamaktadır.tip 2 diyabetes mellituslu olguların önemli bir bölümü,obez olduğundan tedavinin başında,diyet ve egzersiz gibi,yaşam stili değişikliklerinin yapılması gerekmektedir.özellikle,insülin direncinin,önemli olduğu olduğu bu olgularda,kiloda azalmanın sağlanmasının çok önemli olduğu

5 açıktır.işin gerçeği,çoğu tip 2 diyabetes mellituslu olgu,yaşam stili değişikliğine yanaşmamaktadır.bu nedenle,hasta eğitimi bu değişiklerin öneminin vurgulanması önemlidir.beslenme ayarlanması, düzenli yapılan,egzersiz yanında,kan şekeri ayarı sağlanmayan olgulara,tek başına veya kombinasyon şeklinde oral antihiperglisemik ajanlar başlanabilir.tip 2 diyabetes mellituslu olgularda yapılan,en önemli çalışma olan,ingiltere Prospektif Diyabet Çalışmasına (UKPDS ) göre,iyi bir kan şekeri ayarı ile hem mikro hemde makrovasküler komplikasyonlar azalmaktadır.bu çalışmaya göre,hba1c düzeyinde % 1 lik azalma ile,diyabete ilişkili herhengibir sonuç veya mortalilite % 21,mikrovasküler hastalık % 37 göreceli olarak azalmaktadır.ancak hastaların çok az bir bölümünde istenilen hedefe ulaşılmaktadır.çoğu olguda kombine tedavi gerekmektedir.ilaç tedavisi olarak 1) insülin salgılatıcıları 2) Biguanidler 3) α-glukozidaz inhibitörleri 4) Tiyazolidinedionlar kullanılabilmektedir.bu ilaçlardan insülin salgılatıcı olan,sülfonilüreler Tolbutamid,Klorpropamid,Glipizid,Gliklazid,Gliburid,Glimeperid ),glinidler ( repaglinid,nateglinid ) pankreastan insülin salgılanmasını sağlarlar.biguanidlerden,metformin kilo kaybı yanında hepatik glukoz çıkışını engeller ve periferik glukoz alımını artırır ve insülin direncini azaltır,obezlerde tercih edilen bir ilaçtır. α-glukozidaz inhibitörleri olan,akarboz ve miglitol barsaktan,glukoz emilimini azaltır.son yıllarda tedaviye giren, PPAR bağlayıcıları olan tiyazolidinedionlar ( rosiglitazon,piaglitazon ) ise insülin direncini azaltarak ve glukoz kullanımı artırarak etki göstermektedirler.insülin salgılatıcılar,metformin ve tiyazolidinedionlar,hba1c düzeyinde % 1-2 sağlarken,. α-glukozidaz inhibitörleri % 0,5-1 azalma sağlamaktadırlar.oral antihiperglisemik ajanlar ve etkileri,tablo-6 da gösterilmiştir Tablo-6 Oral Antihiperglisemik Ajanlar ve Etkileri Ajan Etki Şekli HbA1C üzerine etkisi % azalma İnsülin salgılatıcıları - Sülfonilüreler İnsülin Glinidler Biguanidler Hepatik glukoz çıkışı 1-2 Kilo kaybı Glukoz kullanımı İnsülin direnci α-glukozidaz inhibitörleri Barsaktan glukoz emilimi 0,5-1 Tiyazolidinedionlar Glukoz kullanımı 1-2 İnsülin direnci Oral antihiperglisemik ajanlar,tek başına,ya da kombinasyon şeklinde olabileceği gibi,insülinlerle kombine olarakta kullanılabilir. Tip 2 diyabetes mellitus un tedavisinde,insülinler,oral antihiperglisemik ajanlarla tek veya günde iki kez orta ve uzun etkili analoglarla birlikte kullanılmaktadır.özellikle oral antihiperglisemik ajan kombinasyonuna rağmen,kan şekeri ayarlanmayan olgularda,ya da retinopati,nefropati,ağrılı nöroapti gibi komplikasyonları gelişen,ya da ciddi infeksiyonu olan,diyabetik ayağı gelişen olgularda,insülin tedavisine geçilmelidir:bu olgularda da tip 1 diyabetikler de olduğu gibi,çoklu insülin tedavisi veya ikili karışım insülin tedavisi uygulanabilmektedir.ne şekilde tedavi edilirse,edilsin olgularda,aşağıda belirtilen hedefler tutturulmalıdır. ( Tablo 7 ) Tablo-7 Tedavi Hedefleri ( ADA ya göre) HbA1c < %7 Kan basıncı < 130/< 80 mmhg LDL kolesterol < 100 mg/dl (2.6 mmol/l) HDL kolesterol Erkek > 45 mg/dl (1.15 mmol/l) Kadın > 55 mg/dl (1.40 mmol/l)

6 Trigliseridler < 150 mg/dl (1.7 mmol/l) Kaynaklar: 1)ADA. Diabetes Care 2002; 25:S33-S49 2)Bennett PH,Knowler WC:Definition,diagnosis and classification of diabeyes mellitus and glucose. Homeostasis.In:Kahn CR,Weir GC,Kıng GL,Jacobson AM,Moses AC,Smith RJ,ed.Joslin s Diabetes Mellitus 14 th ed.boston Lippincott Williams & Wilkings,2005: )Buse JB,,Polonsky KS Burant CF.Type 2 Diabetes mellitus.in Larsen PR,Kronenberg HM,Melmed S,Polonsky KS ed.williams Textbook of Endocrinology 10 th ed.philadephia,saunders 2003; )Harris MI,Klein R,Welborn TA,Knuiman WM.Onset of NIDDM occurs at least 4-7 yr before clinical diagnosis,diabetes Care,1992,15: )Mayfield J.Dagnosis and Classification of Diabetes Mellitus: New criteria.american Family Physician,1998;58: )Nadler JL,Duffie MM,Kirk SE.Insulin-Dependent Diabetes Mellitus In Besser GM,Thorner MO,ed.Comprehensive Clinical Endocrinology,3th ed.philadephia,mosby,2003: )Nathan DM,Cagliero E.Diabetes mellitus.in Felig P,Frohman LA ed.endocrinlogy and Metabolism.4 th ed.new York,Mc Graw Hill;2001; )Powers AC.Diabetes Mellitus In Kasper DL,Fauci AS,Longo DL;Braunwald E,Hauser LH,Jameson JL ed.harrison s Principles of Internal Medicine 16 th ed.new York Mc Graw Hill,2005: )Reaven GM.Insulin Resistance.In Besser GM,Thorner MO,ed.Comprehensive Clinical Endocrinology,3th ed.philadephia,mosby,2003: )Stratton IM, et al. UKPDS 35. BMJ 2000; 321: )UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group (33). Lancet 1998; 352 (Sept. 12):

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker

TİP 1 DM. Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker TİP 1 DM Araş. Gör. Dr. Tuğrul Bıyıklıoğlu Yard. Doç. Dr. Ayşe Gülsen Ceyhun Peker SUNUM PLANı Genel bakış Epidemiyoloji Patofizyoloji Etiyoloji Klinik; Belirti ve bulgular Tanı Takip İnsülin tedavisi

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR Diyabette Kan şekeri Ayarı Neden Önemlidir?

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ DİYABE ANKARA - 2014 İ Ğİ D E R NE Ğ BE T D A İY. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ EĞİTİMCİ REHBERİ A İY D E R NE Ğ İ D Hacettepe Üniversitesi T MŞİRELİĞİ HE DİYABE İSYENL İ RNEĞİ DE ET Ğİ BE T D İY ANKARA - 2014 1995 ÇOCUKLUK ÇAĞI DİYABETİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ceylakonca@gazi.edu.tr. Diabetes Mellitus ta İnsülin Tedavisi Doç. Dr. M. Ayhan KARAKOÇ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD akarakoc921@hotmail.com 1966 Yılında İstanbul-Bakırköy de doğdu. 1984-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

ENDOKRİN HASTALIKLARI. Robert Djokomoeljaııto ve Julian R. E. Davis

ENDOKRİN HASTALIKLARI. Robert Djokomoeljaııto ve Julian R. E. Davis Bölüm ENDOKRİN HASTALIKLARI Robert Djokomoeljaııto ve Julian R. E. Davis Giriş Şeker Hastalığı Tiroid Hastalığı ve İyot Böbrek Üstü Hastalıkları ve Steroid Tedavisi Üreme Tıbbı, Seks Steroid Tedavisi ve

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET Hazırlayan Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KRONİK BÖBREK HASTALIĞI Prof. Dr. Nurol ARIK Doç. Dr. Melda DİLEK HASTA EĞİTİM KİTAPÇIĞI Bu kitapçık genel eğitim amaçlıdır. Hastaların asıl olarak kendi hekimlerinin önerilerine uymaları gereklidir. KRONİK

Detaylı

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary

www.turkailehekderg.org Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(1): 1-7 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.001 Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklafl mlar Oral antidiabetic treatment approaches in type

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı