Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I"

Transkript

1 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I

2 Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik ve Sosyal Konsey 4641 (Üst düzey kalıtımcılık) -Yasa değişikliklerinde (komisyonda görüşülürken katılım) -Lutfi katılım (Kamuda) Yerel yönetimlerde Siyasi Partiler ve Seçimlere Katılım

3 Türkiye YG-21 Programı Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın şemsiyesi altında, 1998 yılından bu yana, Milletlerarası Antlaşma niteliğini taşıyan (ve Resmi Gazete de yayımlanan) 8 ulusal ölçekli proje yürütüldü. Sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesini hedefleyen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, demokratik ve katılımcı yönetişim anlayışına dayalı olarak yürütüldü. Hükümetimiz ile BM Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan Ülke İşbirliği Anlaşması nda Türkiye YG-21 Programı, iyi yerel yönetişimin ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç olarak tanımlanıyor.

4 Yerel Yönetimlerde Katılım 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) ile getirilen katılım araçları/yöntemleri arasında şunlar yer almaktadır: Madde 9 kapsamında, Belediyeler ile Mahalle yönetimleri arasındaki köprüler güçlendirilmektedir. Hemşehri hukuku ile ilgili Madde 13 kapsamında Belediyelerin, çalışmalarına üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, vb. katılımını sağlayacak önlemler alması öngörülmektedir. Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin Madde 14 kapsamında Belediyelerin yetki alanı genişletilmektedir.

5 Yerel Yönetimlerde Katılım Madde 24 kapsamında, mahalle muhtarlarının ve meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin, oy hakkı olmaksızın, İhtisas Komisyonu toplantılarına katılabilmesi ve görüş bildirebilmesine olanak sağlanmaktadır. Madde 41 kapsamında Belediyeler, Stratejik Planlarını, üniversiteler, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak hazırlamaya teşvik edilmektedir. Madde 75 kapsamında Belediyeler, meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları gibi kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmeye teşvik edilmektedir.

6 Yerel Yönetimlerde Katılım Madde 76 (ve ilgili Kent Konseyi Yönetmeliği) kapsamında Kent Konseyleri, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları olarak düzenlenmektedir. Madde 77 kapsamında; sağlık, spor, çevre ve kültür hizmetleri, trafik vb. dahil geniş bir yelpazeyi oluşturan belediye etkinliklerine, gönüllülerin katılımına yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

7 Kent Konseyleri Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın en önemli kazanımlarının başında, Kent Konseyleri nin meşru katılımcı yapılar olarak yaşantımıza girmesi, ardından da Belediye Kanunu nda kendisine yer bulması geliyor. Bu ortaklık modeli, aynı zamanda Kadın ve Gençlik Meclisleri, Engelliler, Çocuklar ve Yaşlılar için platformlar, Mahalle ölçeğinde katılım ve Çalışma Grupları başta olmak üzere, diğer katılımcı yapılar ve süreçler için de çok elverişli bir şemsiye işlevini görüyor.

8 Kent Konseyi nin Tanımı Kent konseyi, Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

9 Yönetişim Tanımı TANIMLAR MADDE 4 (1-d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını (ifade eder). (Yönetmelik teki bu tanımın, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yönetişim tanımı ile tam bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir.)

10 Başarı için; Kent Konseyi nin, merkezi yönetim-yerel yönetim-sivil toplum üçgeninde kent yönetimine paydaşlık temelinde katılımı sağlayan bir yapı olarak görülmesi. Belediye nin (ve kamu kuruluşlarının), Kent Konseyi nin işleyişine müdahale etmekten kaçınmaları ve kolaylaştırıcı bir rol oynamaya özen göstermeleri. Kent Konseyi ile bünyesindeki diğer katılımcı yapılar arasında güçlü ve yatay bağlar oluşturulması. Kent Konseyi nin amaç-hedef-işlevlerine, yapısı ve yönetimi kadar önem ve öncelik verilmesi. Güçlü bir koordinasyon yapısının oluşturulmuş bulunması.

11 Başarının getirisi Yerel yönetimlerde yerel düzeyde katılım, şeffaflık ve hesap sorulabilirlik sağlanması; Sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın daha iyi hizmetler istemesi, Hizmet politikalarında keyfiyete göre değil, kentin öncelikli sorunlarına göre hizmet üretme, Kentlilik bilinci ile yerel demokratik katılımın kökleşmesi, Kentsel gelişmenin herkes için sağlanması, Kamu hizmetlerine erişimde eşitsizliğin ve yoksulluğun giderilmesi, Her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi, Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

12 Sorunlar (Kent Konseyi nin, merkezi yönetim-yerel yönetim-sivil toplum üçgeninde kent yönetimine paydaşlık temelinde katılımı sağlayan bir yapı olarak görülmesi yönünde ortak bir algılama var mı?) Genelde Kent Konseyi nin: Belediye Meclisi nin yerine geçen bir organ, bir muhalefet platformu, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi, belediyenin organı (veya sırtındaki yük ), vb. olarak algılanması

13 Sorunlar Belediye, Kent Konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği doğrultusunda, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi veya üstlenememesi Kent Konseyi nin nerede durduğu, kurumlar-arası konumu, Konsey in yapılanmasının, ilgili Belediye nin siyasal partisi/ görüşüne paralel veya yakın bir görüntü sergilemesi Konsey in kontrolünü elde tutma arayışları; parayı veren Belediye nin, DÜDÜĞÜ ÇALMA eğilimi Belediye bütçesinden belirli ( garantili ) bir yüzde ayrılması, bağımsızlık, yaptırım vb. talep etme eğilimi

14 Sorunlar Ayrı kanunla düzenlenmemesi Kurma yetkisi belediye ile sınırlandırılması Görüşülen konuların sadece belediye gündemine alınmasıyla sınırlandırılması, ilgili kurumlarca da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılması Bütçesi belediyenin dışında diğer üyesi kurumlarla katılımcı bütçe olmaması

15 Sorunlar Belediyelerin arka bahçesi Tüzel kişilik sorunu Ayrı bir kanunla düzenlenmeli Hiyerarşik yapılanmalardan kaçınılmalı Temsili katılımın öneminin bilinmemesi Üyeler arası eşitlik Siyasal dengelerin gözetilememesi

16 03 MART 1997 Tel-faks:

17 3 Mart 1997 tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin çağrısı ile oluşturulmuştur.

18 İLKELERİ kentine sahip çıkma çözümde ortaklık aktif katılım

19 KENT KONSEYİ nin 300 temsili üyesi bulunmaktadır. Bireysel üyeleri ile 2000 dir.

20 Vali Büyükşehir Belediyesi ilçe Belediyeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversite Mahalle Muhtarları Siyasi Parti Temsilcileri Meslek Odaları Baro Sendikalar Dernekler Vakıflar Kadınlar, emekliler, gençler, Mahalle Meclisleri Temsilcileri Çalışma Gruplarınca belirlenen 5 kişi (bireysel katılım)

21 ANTALYA KENT KONSEYİ ÖRGÜTLENME ŞEMASI ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ANTALYA KENT KONSEYİ SEKRETERYASI Genel Sekreter ANTALYA KENT KONSEYİNİ OLUŞTURAN KURUM VE KURULUŞLAR Antalya Valiliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversite Mahalle Muhtarları Siyasi Parti Temsilcileri Meslek Odaları Sendikalar Dernekler Vakıflar ANTALYA KENT KONSEYİ ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 1.Sağlık 6. Çevre 11. Tarım Topraklarının Kullanımı 2.Eğitim 7. Altyapı 12. Gençlik ve Spor 3.Ekonomi 8. İmar ve Planlama 13. Tüketim ve Tüketici Hakları 4.Kültür Sanat 9. Toplum 5.Turizm 10.Afetler ve Kriz Yönetimi MECLİSLER 1- Kadın 2-Engelliler 3- Emekliler 4- Gençlik 5- Çocuk 6- Mahalle

22 ÇALIŞMA GRUPLARI Tüketim Kültür ve tüketici ve Sanat Hakları Çalışma Çalışma Gurubu Gurubu ( Pazar Toplum yerleri-gıda Çalışma tüketimi- Gurubu ( Kültür ve sanat politikalarının Hizmetlerin ( Kentte belirlenmesi-kent suç-göç tüketicilere Risk yansıması ) gurupları müzesi-kültürel ve ailelerine ve sanatsal yönelik etkinliklerin çalışmalar.) Tarım Turizm topraklarının koordinasyonu çalışma Gurubu kültürel korunması ve ve kullanılması ( Kentleşme sanatsal ve İmar Planlama Çalışma turizm-turizm eğitim ) Çalışma Gurubu ekonomisi ) Gurubu ( tarımsal Sağlık ( Kent planları, karakterli Çalışma plan planlama-bilinçli Gurubu tadilatları, sağlıklı tarımuzaktan kentleşme,gecekondu algılama sistemleri-üretim ve kaçak yapılar, teknikleri ve ( yatak Yapılaşma bilgilendirme- kapasitesinin ve sorunları ) nitelikli artırlması- üretim ) Aile hekimliği-evcil hayvanlar ve sağlık.) Gençlik Çevre Çalışma ve Spor Gurubu Çalışma Gurubu Alt Yapı Çalışma Gurubu ( semt (.Fiziksel spor cevre-gürültü-su-hava-toprak sahaları-kırsal geçliği spora kazandırma-yaya kirliliği, ( İçme Kentsel ve kullanma atıklar..) ve bisiklet su kaynaklarızemin çeşitlendirilmesi ) ve alt yapı etüt raporları- yollarısporuyerel yönetim Eğitim alt Çalışma yapı hizmetleri ) Gurubu Afetler ve Kriz Yönetimi ( okul öncesi, ilköğretim, orta Calışma AB Komisyonu öğretim Gurubu ( afet (Bilgilendirme planı-afet yüksek ve öğretim, koordinasyon eğitim programları) özel eğitim merkeziyapı stoklarının merkezleriokuma yazma-okullaşma- yoksul afete hazırlığı-ilk yardım ) öğrencilerinternet kafeler-beslenme alışkanlıkları.)

23 ÇALIŞMA GRUPLARI 2012 FAALİYET PROGRAMLARI

24 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU Antalya da sel ve su taşkınları: Daha önceki yıllarda çalışma grubumuzca hazırlanıp yayınlanan sel ve su taşkınları ile ilgili raporu tekrar güncel hale getirmek Antalya olarak depreme hazır mıyız, Antalya olarak depremin neresindeyiz başlıklarıyla toplantı yapmayı ve bu konuda uygun ortam olursa panel yapmak Antalya deprem master planı ile ilgili çalışmalar. Antalya da yapı stoklarının durumu ve yapılması gerekenler. Antalya sahilinde, falezler üzerindeki kaymalar, alınması gereken önlemler ve mevcut binaların durumu (Konserve koyu, Vilayet önü vs.) Yürütme Kurulunca yürütülecek çalışmalar.

25 ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU İmar Planına Esas Zemin Etüt Çalışmaları, Deprem Master Planı, Ulaşım Sorunları, Kanalizasyon ve Taşkın Sorunları (Kent içi, Aksu ve Boğaçay) Kentin İçme Suyu Sorunu, Yenilebilir Enerji (güneş, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal), Nükleer ve Doğal gaz, Falezler, Taş ocakları, Su Kaynaklarının Korunması.

26 ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU Taş ocakları ve HES lerle ilgili çalışmalar. Kültür ve Tabiat varlıklarıyla fauna ve floranın, yeşil doku anıt ağaçların korunması. Hava kirliliği, gürültü, tabela ve görüntü genel çevre kirliliği (minare gürültüsü). İçme suyu kaynak ve havzalarının korunmasına dayalı çalışmalar yapılması. Enerji, enerji tasarrufu, güneş enerjisi ve diğer alternatif enerjiler üzerinde çalışmalar. Atıkların değerlendirilmesi (katı sıvı-organik yağlar ve madeni yağlar), organik atıklar, tıbbi atıkların insan sağlığı ve çevreyle ilintili sonuçları değerlendirilmesi ve bertaraf ı. GSM-BAZ istasyonları üzerinde yapılacak çalışmalar. Ulaşım, trafik ve toplu taşım, yaya öncelikli kent, kaldırım güvenliği ve kaldırım işgalleri. GDO, kozmetikler, deterjan, pestisit ve entekisit türevli kimyasalların ekoloji, ekosistem ve insan sağlığı üzerine olan etkileri. Falezlerin korunması ve kıyı işgallerinin önlenmesi, kıyı dinamiğinin korunması. Gruplar arası ortak çalışma, bilgi paylaşımı ve iletişim. EXPO fuarcılık hakkında bilgilenme ve bilgilendirme.

27 EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 2011 Yılından devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan Kentlilik Haftası konusunun takip edilmesi. Bilişim Bağımlılığı konusunda sorun tespiti ve öneriler geliştirilmesi. Hemşehri Dernekleri ve Kentlilik Bilinci konusundaki çalışmalar (Toplum çalışma grubu ile ortak program) Eğitim Reformu hakkında çalışmaa yürütülmesi.

28 EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU Çalışma Alanları; TURİZM, TARIM, TİCARET, ENDÜSTRİ, LOJİSTİK (Bankacılık, Eğitim, Sağlık, Madencilik) Tarıma dayalı sanayi üzerinde çalışılmalar yapılması, (Nar işleyecek tesislere ihtiyaç var). Taş Ocaklarının Organize Sanayi Bölgelerinde toplanması, Lojistik ve Ticaretin geliştirilmesi, Kent Merkezinde kapasiteli küçük sanayi sitesi kurulması ve metre kare 300 kapasiteli orta boy sanayi sitesi kurulması.

29 GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU Spor sahalarının kazandırılması için çalışma yapılması. Tüm spor dallarında alt yapılarının geliştirilmesi için tesis kazandırılması. Gençlik Merkezlerinin çoğaltılması yönünde çalışma yapılması. Sigara, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çalışma yapılması. Bisiklet turlarıyla, bisiklet yollarının yapılması için çalışılması. Ücretsiz yaz spor merkezlerinin çoğaltılarak yaygınlaşmasının sağlanması. Çıralı Olympos yanardağından maraton koşularak meşale yakılmasının hayata geçirilmesi. Toplu spor etkinliklerinin geliştirilerek çoğalması. Stadyumların kazandırılması. Hipodrom yapılması konusundaki görüşlerimizin Antalya ya kazandırılmasına destek verilmesi. Döşemealtı ilçemizdeki olimpiyat köyü projesinin hayata geçirilmesinin sağlanması.

30 İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Antalya Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında yılı hedefleri ve projeleri hakkında bilgilenme toplantısı. İl Özel İdaresi Binası kullanımına ilişkin görüş ve öneriler. Antalya da Deprem ve Master planı hakkında görüş ve bilgilenme toplantısı. Antalya daki plansız alanlar hakkında görüş ve bilgilenme toplantısı. Antalya daki plansız alanlar hakkında ilgili belediyelerin görüşlerine ilişkin toplantı. Antalya nın Gelecek 20 yılı, Hedefler, Stratejiler başlıklı Kent Planlama Kentsel Dönüşüm Ulaşım Turizm Kıyı Alanları Mimarlık Alt yapı Kent Bilgi Sistemleri Ekoloji Enerji Sistemleri

31 KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU Antalya Sanat Envanteri (Sanat Kurumları ve Sanatçı). Çağdaş Sanatlar Müzesi, Enstrüman Müzesi, Etnografya Müzesi. Sanat Eğitimi veren kurum ve şahıslara ait kurs merkezlerinin ele alınması (Böyle yerlerin belirli usul ve esaslara bağlanması konusu). Kentin görsel kirliliğinin önlenmesi için bunun belirli standardının sağlanması. Kent Yöneticilerinin, kendi imkanlarıyla sanat yapan kurum ve kişilere sahip çıkması. Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nin (gerçek ismi ile Mevlevihane nin) mevcut yerinden daha iyi bir mekana taşınarak yerinin Mevlevi müzesine dönüştürülmesi. Antalya nın Kültürel değerlerinin tespiti ve bu alanda atılabilecek somut adımlar. Geçmişten Günümüze Antalya. Falezlerin durumu ile ilgili çevre grubu ile ortak toplantılar düzenleyerek, alınabilecek önlemler.

32 Altın Portakal Film Festivali bünyesine diğer sanat faaliyetlerinin de dahil edilmesi. (Antalya Koroları arasında müsabaka düzenleyerek kazanan TSM ve THM korolarının festival süresince konser verilmesinin sağlanması ve Antalya konulu düzenlenecek resim ve fotoğraf yarışmalarının sonucunda sergilemeye değer görülenlerin yine festival süresince sergilenmesi, şiir/öykü yarışması vb.) Olbia Antik Kenti ile Perge Antik Kentinin durumunun görüşülmesi ve Perge ninde Aspendos gibi faaliyetlere kazandırılması. Her ay düzenli olarak kent kültür gezilerinin yapılması. Her ay sonunda düzenli olarak basın açıklaması yapılması. Antalya Kent Konseyi Film Komisyonu konusu tekrar görüşülerek, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde film platosuna dönüştürülmesinin sağlanması. PROJE VE ÖNERİLER Sanatçı Köyü Projesi. Plastik Sanatlar Fuarı/Antalya Sanat Günleri Projesi. (Her iki öneride Büyükşehir Belediye meclisinde görüşülmüş, fakat günümüze kadar olumlu bir cevap alınamamıştır.) ATATÜRK Maskı ve Müzesi Projesi. Sanat Merkezleri Önerisi. (Mevcut 5 merkez ilçe de dahil olmak üzere her ilçede kurulması önerisi.) AKSAV ın yeniden yapılandırılması önerisi. Antalya Edebiyat Günleri Önerisi. İl Özel İdare Binasının Kültür Sanat Merkezine dönüştürülmesi Önerisi.

33 SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU Her ayın ikinci salı günü saat toplantı yapılmasına devam edilmesi, Çöp toplayanların sağlığının korunması için gerekli girişimlerin sağlanması, Ev hayvanlarının ortak yaşam alanlarını kirletmesinin engellenmesi, Gıda güvenliği ile ilgili Tarım İl Müdürlüğünden bilgi istenmesi, Tedavi için kentimize gelenlerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması. Aile hekimliği uygulamaları ile ilgili halk-doktor ilşikileri ne düzeyde? halk ve doktor bu uygulamadan memnun mu?

34 TARIM TOPRAKLARININ KULLANIMI VE KORUNMASI ÇALIŞMA GRUBU Kırcami Planlaması, GDO Organik Tarım, Gübre ve Zirai ilaç kalıntı problemleri, kontrollü tarım, organik tarım, Çiçek kültürünün geliştirilmesi, çiçek tüketimini arttırma çalışmaları, EXPO 2016 Kentteki hazırlık süreci.

35 TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 2011 Yılı çalışma programından devam eden Yerleşik Yabancıların örgütlenme sorunları konulu çalışmanın sürdürülmesi, Toplum Merkezleri, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri çalışmaları, konumları hakkında bilgi alınması ve öneriler geliştirilmesi, Antalya ili demografik verilerin güncellenmesi, yorumlanması, Kentte Suç ve Kente karşı işlenen suçlar, Eğitim Çalışma Grubu ile birlikte Hemşehri Dernekleri ve Kentlilik Bilinci Çalışması.

36 TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Turizmde yaşanan trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için alınabilecek güvenlik tedbirleri, Antalya Müzesi içindeki Etnografya Bölümü nün ayrılmasının takip edilmesi, Yaz aylarında çocuklu ailelerin daha çok gelmesi nedeniyle Oyuncak Müzesi ile Akvaryum ve Minicity nin birlikte sunulabilmesi için yapılabilecekler, Engellilerin hala Antalya gibi dünya turizm ligindeki bir şehirde rahat gezebilecekleri alanların olmadığı gerçeğiyle, gerek şehir içinde gerekse ören yerlerinde yapılabilecekler Akdeniz Heykelinin Antalya ya getirilmesi için toplum bilinci oluşturma. Turizm ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının periyodik olarak toplantılara davet edilerek fikir alışverişinde bulunulması Antalya şehrinin ve esnafının Turizmden daha çok pay alması için hayata geçirilebilecek projeler

37 Kaleiçinin Turizm Sezonuna girilmeden ziyarete hazır hale getirilerek, onarılması acil olan tarihi binaların elden geçirilmesine yönelik çalışmalar Sektörün yapısı gereği sezon esnasında ortaya çıkan ve turizm ile yakından ilgili konular için çabuk bir şekilde toplanarak, konuya dair çalışmaların yapılabileceği öngörülmektedir. Ayda iki kez olağan toplantı yapılması öngörülmektedir

38 ENGELLİLER MECLİSİ 3 Aralık&10-16 Mayıs Engelliler Haftası Organizasyon çalışması. Dernek idari ofislerinin aynı binada sitede yapılmasına ilişkin çalışma. Engelli geri dönüşüm projesi. Engelli duvar & billboard yazıları projesi. Engellilerde eğitim ve engelli ailelerinin bilinçlendirilmesi projesi. (mesleki eğitim) Engellilerin istihdam edilmesi projesi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ziyaret edilmesi ve bölgesel çalışma yapılması projesi. Tüm engellilerle ilgili yapılan projelerin değerlendirilmesi projesi.

39 Engellilerde spor faaliyetleri. Engelliliğin sebepleri nelerdir? Projesi, SGK engelli cihaz projesi. Engelli indirim kartı. Anayasadaki engelli metni çalışması, Engelsiz yapı, Engelsiz dini yapı, Engelsiz iletişim, Engelsiz sokak, Alo engelli taksi, Engelli Sosyal-Konaklama Merkezi projesi

40 GENÇLİK MECLİSİ Sosyal Medya 1000 Üye Hedefi Sanat Sokağı- Turizm Planı- Şehir Tanıtımı Yabancı Dil Projesi (İngilizce- Almanca) Kardeş Şehirlerle Buluşma Ve Kültürel Etkinlikler- Eylem Projesi Web Sitesi Yapılması Yürütme Kurulundan Gelecek Program ve Projelerin Değerlendirilmesi

41 KADIN MECLİSİ 8 Mart dünya kadınlar günü ve haftasındaki kadın çalışmalarının organizasyonu. Kadın cinayetleriyle öldürülen kadınlar anısına yapılacak olan AL YAZMA anıtının açılışı ve bu açılışın görkemli olması için yapılacak etkinlikler. KADIN DOSTU KENTLER projesi kapsamındaki uygulama ve etkinlikler. Mahalle evleri veya mahalle merkezleri projesinin uygulanabilir hale getirilmesi. Kadın Meclisi üyelerinin ve diğer STK lardaki kadınların KİHEP kurslarına katılmalarının sağlanması. 25 Kasım & 5 Aralık gibi kadınlar için özel önemi olan günlerde düzenlenen etkinliklere öncü olmak diğer STK larla ortak çalışma yapmak.

42 İlde oluşturulan (KADIN-ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONLARI) çalışmalarını takip edip onların aldıkları kararların uygulanmasında yardımcı olmak, komisyonların kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmalarında katkı koymak. Bilinçli seçmen oluşturma eylem planı hazırlamak. Kent Konseyi önderliğinde Eğitim ve Toplum Grubu ile birlikte Eğitim Parkı yapılması projesi. Antalya Kent Konseyi tarafından hazırlanan siyasi partiler yasası taslağının ilgili birimlere tanıtılması; Siyasi Partiler yasasının değişimi, Tüm partilerde parti içi demokrasinin uygulanması, için eylem planları hazırlanacak.

43 ÖZEL İLGİ ALANLARI Mahalle Meclisleri

44 ÖZEL İLGİ ALANLARI dağda protestosu Siyaset, eğitim, sağlık, özel alan ve kamusal alanda kadın sorunları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kadın Meclisi

45 ÖZEL İLGİ ALANLARI Emekliler ve Yaşlılar Sağlık hizmetlerinde sorunların giderilmesi Hastanelerde Geriatri Bölümlerinin açılması Karar sürecine katılım Evde bakım hizmeti

46 Çocuk Kulübü ÖZEL İLGİ ALANLARI Risk grubu çocuklar (sokakta çalışan ve madde kullanan) Çocukları sosyal koruma sistemi içinde tutmak. Kentsel yaşama aktif katılımlarını sağlayacak eğitici, görsel çocuk öncelikli ÇOCUK-ANNE-BABA eğitim merkezi oluşturmak Yoksul çocuklara ve ailelere yönelik destek programları (sağlık, eğitim, adli ve ayni yardım desteği) Yoksul kesim çocuklarına kenti ve kurumları tanıtma

47 ÖZEL İLGİ ALANLARI Engelliler Kulübü

48 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Kente ait değerlerin özelleştirilmesi ve satılmasına Tepkiler (Dokuma fabrikası-lara Kent Parkı vb.)

49 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Seçim dönemi raporlarının sorgulanması ve seçilenlerin çalışmalarının izlenmesi

50 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER İçme suyu sorunları ve sempozyumu,

51 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Çevre düzeni planı ve nazım imar planı değerlendirmesi, kaçak yapılar

52 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Maden ruhsatı ile ormanlık alanlarda TAŞ OCAĞI açılmasına tepkiler.

53 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Kent envanteri ve eylem planları

54 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Yoksullukla mücadele

55 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Ulaşım master planı ve hafif raylı sistem

56 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER 12 Eylül askeri darbesinin çevre ve kentleşmeye etkileri sempozyumu

57 İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 60) Tahtalı Dağının görüşülmesi. Lara eylemleri ile ilgili değerlendirme. Vakıf Çiftliğinin halka açılmasıyla ilgili görüş oluşturmak. Boğaçayı ve çevresi proje yarışması konusunda görüş oluşturulması sayılı Turizm Teşvik Kanunun değişmesinin görüşülmesi. Kundu bölgesi plan tadilatı İmar ve planlama açısından kentin öncelikleri Antpil alanının kent parkı ve meydanı olarak değerlendirilme çalışmaları Altınova mahallesinin belediye olma talebi Kırmızı kot projesi Kaçak emsal uygulaması İmar Plan Bütünlüğü Antalya Kent Bilgi Sistemleri Projesi Antalya master ulaşım planı ve ulaşım yatırımları. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik (Yoğunluk artırıcı maddelerin iptali) Sürdürülebilir yerleşme ve kentleşme Temalı Park Kıyı Yasası Lara Kent Parkı Nazım İmar Planı Ve Ulaşım Planı Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak 1/ ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili ön rapor Antalya nın Geleceği Antalyalıdan Saklanıyor Basın Açıklaması

58 Açılmakta olan maden ve taş ocaklarının Çevre ve turizme etkisi. Konyaaltı Kent Meydanı ile ilgili plan tadilatı ve sonraki çalışmalar. Raylı sistemle ilgili çalışmalar Okullar bölgesi hakkında görüş oluşturma Dokuma alanıyla ilgili çalışmalar

59 ALT YAPI PROJELERİNİN SON DURUMU ve DEĞERLENDİRİLMESİ Altyapı Projeleri 20 veya 30 yıl süre geçerli olacak şekilde bir defa hazırlanır, hazırlanan projenin kentte tartışmaya açılması ve ortak bir çözüm yolu bulunduktan sonra uygulanması gerekir. Projelerin maliyetleri çok yüksektir ve harcanan paraların kent ekonomisine katkısı uzun vadede olacağı için projelerin yönetimler değişse bile uygulanması gerekmektedir. Bunu başarıyla uygulayan bir çok belediye bulunmaktadır. Alt yapı projeleri ile ilgili hazırlanan raporların çoğu zaman iyi hazırlanmadığı, inşaatlar başladığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu da Belediye kaynaklarının israfına neden olmakta, hizmetler halka pahalı olarak yansıtılmaktadır. Çalışma gurubunun son 10 yılda hazırladığı raporlarda belirtilen sorunların tümünde haklı olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır.. ANTALYA KENT KONSEYİ ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 33)

60 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİ RAPORU Büyük bir kentin yerleşim amaçlı jeolojik etüdü raporunun önemi 17 Ağustos depreminden sonra görülmüştür. Birçok Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili olarak birimler oluşturmuştur. Dünya kenti olmak isteyen Antalya nın, yasalarda öngörülenlerin de ötesinde çok daha detaylı, güvenilir araştırmalara dayanan jeoloji raporunun olması gerekir. Kentimizin raporu da Mart 2001 tarihinde hazırlanmıştır. Çok yetersiz olan bu rapordaki eksiklikleri belirttik. O zaman çok tartışıldı. Çok sayıda olay olmasına rağmen 7 senedir hiçbir ilave çalışma yapılmamıştır. Kentin jeolojik raporu hazırlanmadan imar planlarının yapılması çok yanlış bir uygulamadır. Bu yapılmadan deprem master planı hazırlanması da şuan için gereksiz ve çok pahalı bir iş olacaktır. İÇME SUYU : Son 25 yılda DSİ ve Belediye tarafından 5 adet önemli rapor hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur yılından itibaren de kentte su sıkıntısı başlayacağı resmi raporlarda belirtilmektedir. Bu konuda geniş katılımlı bir su sorunları sempozyumu da düzenledik. Sonuç olarak ülkemizin en büyük su kaynaklarına sahip olan bölgemizde. Güvenilir su kaynaklarımızın olmadığı ve ASAT ın borçları nedeniyle su fiyatlarına sürekli zam yapmanın kaçınılmaz olduğu açıkça ortadadır. Susuz Konya da bile su, Antalya dan daha ucuz ve güvenilir durumdadır. ASAT ın son yıllarda yaptığı çalışmaları bilmiyoruz. Basından öğrendiğimize göre Kente getirilmesi düşünülen su kaynaklarının çok pahalı, uygulanamaz ve kirlenme riski olduğu da yıllardır kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda belirtilmektedir. KANALİZASYON : Gurubumuzda bir çalışma yapılmamıştır. Genel bilgilerimize göre yapılan kısımda ve arıtma tesislerinde önemli eksikliklerin, proje ve inşaat hatalarının bulunduğu ASAT ın Şubat 2002 de hazırladığı bir raporda belirtilmektedir. Arıtmadan çıkan çamurun yıllardır nereye dökülüyor bilinmiyor. ÇÖP SORUNU : Hazırlanmış bir master plan yoktur. Duacıda 1980 li yıllarda modern bir çöp ayrıştırma tesisi kurulmuş fakat zaman içinde çalıştırılamadığı için pislik yuvasına dönüşmüştür. Kızıllı da büyük paralar harcanarak küçük bir katı atık depolama tesisi kurulmuştur. İçme suyu kaynaklarının havzası içine yapılan bu tesisle ilgili İdare mahkemesin de açılan dava devam etmektedir. TAŞKIN : 2000 yılında Bir taşkın master planı hazırlanmıştır.bu projenin maliyeti dolardır. Bu planın esasları bilinmemektedir. Asat raporun acil işler kısmında belirtilen başarılı çalışmalar yapmıştır. ANTALYA KENTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI Sınırlı bir kaynak olması nedeniyle su, dünyanın en değerli hayat kaynaklarının başında yer almaktadır. Bilim adamlarınca 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çekeceği tahmin edilmektedir. Kent içinde toplam debileri 25 m/s den fazla olan çok sayıda kaynak bulunmaktadır bu kaynaklar kirlenmeye açıktır. Kentimizin içme suyu bu kaynaklardan sağlanmaktadır. Yıllardan beri ciddi bir koruma önlemleri alınmadığı için kaynaklarının bir kısmı kirlenmiş ve diğerleri de hızla kirlenmektedir. SU KAYNAKLARINI KORUMA ÇALIŞMALARI Antalya İli Çevre komisyonu kurulunun tarihinde aldığı karar gereği Özel Çevre Koruma alanlarının belirlenmesi amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Halen bu rapor ve eki harita yürürlüktedir. Bütün projelerde kaynakların korunması için çeşitli önerilerde bulunulmasına rağmen, 1975 yılından beri 4.5 m3/s lik su kaynağı kirlenme nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Bu kaynaklar kirlenmemiş olsaydı 2030 yılına kadar kentte su sıkıntısı olmayacaktı. Kent Konseyi Çevre ve Alt Yapı Gurupları , tarihlerinde ilgili kurumlardan yazılı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi isteyerek çalışmalara başlamıştır. Koruma alanları ile ilgili 1991 yılında yapılması gereken çalışmalar 2001 yılında Kent Konseyinin talebi üzerine ASAT ve DSİ harekete geçmişlerdir. DSİ tarafından Nisan 2005 te bir Ön İnceleme Raporu. Nisan-2005 hazırlanmıştır. Bu raporun tam metnini DSİ den temin etmek mümkün olmamıştır. Ön inceleme rapor olduğu için yetersiz olması doğaldır

61 ANTALYA KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 27) Antalya Kent Toplum Atılım Merkezleri (AKTAM) Antalya eğitiminde mavcut durum ve önemli tehditler 1. Antalya ilinde eğitimin irdelenmesi 2. İlköğretim, lise, yüksek öğretim, yaygın eğitim,özel eğitim ve özel dershaneler Antalya da okullarda şiddet ve çözüm önerileri Antalya da göç, beraberinde getirdiği eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi. Gençlerde zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi. Eğitimle ilgili siyasi partilerden talepler Okullarda beslenme alışkanlıkları. Belediyeler ve Kentte Eğitim İlköğretim okullarında okuma yazma kurslarının açılması. Okullarda açılacak okuma yazma kursları ile ilgili projeler. Antalya Okuyor Projesinin desteklenmesi için öneriler. Yerel seçimlerle ilgili öneriler. Okul öncesi eğitimi Yoksul Öğrenci ve Ailesi Gönüllü Danışmanlık Projesi

62 Demografik özellikler ( nüfus ve artış hızı, sayımlara göre artış hızı, sayım yıllarına göre şehir ve köy nüfusları, sayım yılları cinsiyete göre nüfus, nüfusun yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı). Göç olgusu, göçün toplumsal yansıması ( ilden diğer illere olan göç oranları, diğer illerden ile olan göçün il içindeki nüfus payı ile göç veren illerin göç büyüklüklerine göre dağılımı ilin almış olduğu net göç) Nüfus ve göç konusu, kentin sosyal profili açısından ele alınmış ve Antalya nın nüfus dinamiğinin Türkiye nin nüfus dinamiği içerisindeki yeri irdelenmiştir. Çocuk ve genç nüfusu, yaşlı nüfusu, özürlü nüfusu ile nüfus hareketleri ve göçe ilişkin öncelikli gündem önerileri hazırlanmıştır. Göç verilerine dayandırılarak Toplum Merkezleri ve yerel halkın rolünü güçlendirecek kurum kuruluşlar açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. ANTALYA KENT KONSEYİ TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 30)

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012

Sağlıklı Kentler Birliği. Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Sağlıklı Kentler Birliği Yıllık Değerlendirme Raporu 1 Ocak 31 Aralık 2012 Genel Bilgiler Sağlıklı Kentler Birliği tarafından üye belediyelerin çalışmalarını takip etmek, üye belediyeler tarafından sürdürülen

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYINDIR SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 65 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİNOCAK AYI KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 04.01.2016 KARAR NO: 1 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi hükmü çerçevesinde

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI

1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İ Ü ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ %m İm ar v e b a y in d ir lik kom îsyo nu r a p o r u BİRİM TALEP SAHİBİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU 1 KOMİSYON RAPORU: Tarih: 27.10.2014

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ Stratejik Plan ve Zincirlikuyu Planlama Projesi Saygın Can Oğuz Y. Şehir Plancısı Tepebaşı Belediyesi İmar Müdürlüğü saygin.oguz@tepebasi.bel.tr Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011

SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım Eylül 2011 SAĞLIKLI ŞEHİR HAREKETİ KADIN ÇALIŞMALARI Kasım 2009- Eylül 2011 ESKİŞEHIR TEPEBAŞI BELEDİYESİ NCE YAŞANABİLİR BİR KENT Güçlü Dayanışma içinde Kendi yaşamını etkileyen kararlara katılımı olan bir toplum

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 04.04.2016 G Ü N D E M 1- Meclisin açılışı 2-5393 sayılı Belediye Kanununun 19., 33. ve 24.maddelerine göre Divan Katibi, Meclis 1.ve 2.Başkan Vekillerinin, Encümen Üyelerinin, Meclis

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ

BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ BAĞCILAR BELEDİYESİ BİRLİKTE MODELLEME DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ İçindekiler SİSTEM DİNAMİKLERİ ALTERNATİF DEĞİŞKEN ÖNERİLERİ... 2 Aile Yapısı... 2 Çocuk ve Gençlerle ilgili Faaliyetler... 2 Eğitim Kültür...

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ NARLIDERE SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Kasım 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 74 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı

Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları. İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye İnsani Krizi Sürecinde Türk Kızılayı nın Mülteci Çocuklar için Adaptasyon Çalışmaları İlhami YILDIRIM Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Suriye Acil Durum Müdahalesi Psiko-Sosyal Destek Programı

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU KARARLARI Karar No:1 Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığının, tabii afetler karşısında acil olarak kullanacağı yardım malzemelerini depolayabilmesi için, ilçemiz sınırları

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi

Hibe Programını Uygulayan Kuruluş. Türkiye İş Kurumu 31.956.649,89 245. Avrupa Birliği Bakanlığı. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 2002-2013 Döneminde Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları 2002-2013 yılları arasında sosyal içerikli konularda 62 farklı hibe programı kapsamında sivil

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ SELÇUK SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 110 Katılımcı listesindeki Sayı: 78 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı