Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu Kalite Sempozyumu 15. Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan D E S T E K S P O N S O R L A R I O T U R U M S P O N S O R L A R I"

Transkript

1 15. Kamu Kalite Sempozyumu Semanur KURT Antalya Kent Konseyi Başkan O T U R U M S P O N S O R L A R I D E S T E K S P O N S O R L A R I

2 Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Katılım Merkezi Yönetimde -Ekonomik ve Sosyal Konsey 4641 (Üst düzey kalıtımcılık) -Yasa değişikliklerinde (komisyonda görüşülürken katılım) -Lutfi katılım (Kamuda) Yerel yönetimlerde Siyasi Partiler ve Seçimlere Katılım

3 Türkiye YG-21 Programı Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın şemsiyesi altında, 1998 yılından bu yana, Milletlerarası Antlaşma niteliğini taşıyan (ve Resmi Gazete de yayımlanan) 8 ulusal ölçekli proje yürütüldü. Sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesini hedefleyen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, demokratik ve katılımcı yönetişim anlayışına dayalı olarak yürütüldü. Hükümetimiz ile BM Kalkınma Programı (UNDP) arasında imzalanan Ülke İşbirliği Anlaşması nda Türkiye YG-21 Programı, iyi yerel yönetişimin ve yerel demokrasinin geliştirilmesindeki temel araç olarak tanımlanıyor.

4 Yerel Yönetimlerde Katılım 5393 sayılı Belediye Kanunu (2005) ile getirilen katılım araçları/yöntemleri arasında şunlar yer almaktadır: Madde 9 kapsamında, Belediyeler ile Mahalle yönetimleri arasındaki köprüler güçlendirilmektedir. Hemşehri hukuku ile ilgili Madde 13 kapsamında Belediyelerin, çalışmalarına üniversiteler, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, vb. katılımını sağlayacak önlemler alması öngörülmektedir. Belediyenin görev ve sorumluluklarına ilişkin Madde 14 kapsamında Belediyelerin yetki alanı genişletilmektedir.

5 Yerel Yönetimlerde Katılım Madde 24 kapsamında, mahalle muhtarlarının ve meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin, oy hakkı olmaksızın, İhtisas Komisyonu toplantılarına katılabilmesi ve görüş bildirebilmesine olanak sağlanmaktadır. Madde 41 kapsamında Belediyeler, Stratejik Planlarını, üniversiteler, meslek odaları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini alarak hazırlamaya teşvik edilmektedir. Madde 75 kapsamında Belediyeler, meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, meslek odaları gibi kuruluşlarla ortak hizmet projeleri geliştirmeye teşvik edilmektedir.

6 Yerel Yönetimlerde Katılım Madde 76 (ve ilgili Kent Konseyi Yönetmeliği) kapsamında Kent Konseyleri, kentleri sürdürülebilir geleceğe taşıyan, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları olarak düzenlenmektedir. Madde 77 kapsamında; sağlık, spor, çevre ve kültür hizmetleri, trafik vb. dahil geniş bir yelpazeyi oluşturan belediye etkinliklerine, gönüllülerin katılımına yönelik düzenlemeler getirilmektedir.

7 Kent Konseyleri Türkiye Yerel Gündem 21 Programı nın en önemli kazanımlarının başında, Kent Konseyleri nin meşru katılımcı yapılar olarak yaşantımıza girmesi, ardından da Belediye Kanunu nda kendisine yer bulması geliyor. Bu ortaklık modeli, aynı zamanda Kadın ve Gençlik Meclisleri, Engelliler, Çocuklar ve Yaşlılar için platformlar, Mahalle ölçeğinde katılım ve Çalışma Grupları başta olmak üzere, diğer katılımcı yapılar ve süreçler için de çok elverişli bir şemsiye işlevini görüyor.

8 Kent Konseyi nin Tanımı Kent konseyi, Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

9 Yönetişim Tanımı TANIMLAR MADDE 4 (1-d) Yönetişim: Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını (ifade eder). (Yönetmelik teki bu tanımın, Avrupa Birliği tarafından benimsenen yönetişim tanımı ile tam bir uyum içerisinde olduğu görülmektedir.)

10 Başarı için; Kent Konseyi nin, merkezi yönetim-yerel yönetim-sivil toplum üçgeninde kent yönetimine paydaşlık temelinde katılımı sağlayan bir yapı olarak görülmesi. Belediye nin (ve kamu kuruluşlarının), Kent Konseyi nin işleyişine müdahale etmekten kaçınmaları ve kolaylaştırıcı bir rol oynamaya özen göstermeleri. Kent Konseyi ile bünyesindeki diğer katılımcı yapılar arasında güçlü ve yatay bağlar oluşturulması. Kent Konseyi nin amaç-hedef-işlevlerine, yapısı ve yönetimi kadar önem ve öncelik verilmesi. Güçlü bir koordinasyon yapısının oluşturulmuş bulunması.

11 Başarının getirisi Yerel yönetimlerde yerel düzeyde katılım, şeffaflık ve hesap sorulabilirlik sağlanması; Sivil toplum örgütlerinin ve yerel halkın daha iyi hizmetler istemesi, Hizmet politikalarında keyfiyete göre değil, kentin öncelikli sorunlarına göre hizmet üretme, Kentlilik bilinci ile yerel demokratik katılımın kökleşmesi, Kentsel gelişmenin herkes için sağlanması, Kamu hizmetlerine erişimde eşitsizliğin ve yoksulluğun giderilmesi, Her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi, Katılımcılığı ve ortak akla dayanan uzlaşmayı esas almak, Değişimi ve yenilikleri önceden fark ederek sonuç odaklı çalışma kültürünü benimsemek.

12 Sorunlar (Kent Konseyi nin, merkezi yönetim-yerel yönetim-sivil toplum üçgeninde kent yönetimine paydaşlık temelinde katılımı sağlayan bir yapı olarak görülmesi yönünde ortak bir algılama var mı?) Genelde Kent Konseyi nin: Belediye Meclisi nin yerine geçen bir organ, bir muhalefet platformu, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi, belediyenin organı (veya sırtındaki yük ), vb. olarak algılanması

13 Sorunlar Belediye, Kent Konseylerinin sivil bir yapı olma niteliği doğrultusunda, kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi veya üstlenememesi Kent Konseyi nin nerede durduğu, kurumlar-arası konumu, Konsey in yapılanmasının, ilgili Belediye nin siyasal partisi/ görüşüne paralel veya yakın bir görüntü sergilemesi Konsey in kontrolünü elde tutma arayışları; parayı veren Belediye nin, DÜDÜĞÜ ÇALMA eğilimi Belediye bütçesinden belirli ( garantili ) bir yüzde ayrılması, bağımsızlık, yaptırım vb. talep etme eğilimi

14 Sorunlar Ayrı kanunla düzenlenmemesi Kurma yetkisi belediye ile sınırlandırılması Görüşülen konuların sadece belediye gündemine alınmasıyla sınırlandırılması, ilgili kurumlarca da dikkate alınması yönünde düzenleme yapılması Bütçesi belediyenin dışında diğer üyesi kurumlarla katılımcı bütçe olmaması

15 Sorunlar Belediyelerin arka bahçesi Tüzel kişilik sorunu Ayrı bir kanunla düzenlenmeli Hiyerarşik yapılanmalardan kaçınılmalı Temsili katılımın öneminin bilinmemesi Üyeler arası eşitlik Siyasal dengelerin gözetilememesi

16 03 MART 1997 Tel-faks:

17 3 Mart 1997 tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi nin çağrısı ile oluşturulmuştur.

18 İLKELERİ kentine sahip çıkma çözümde ortaklık aktif katılım

19 KENT KONSEYİ nin 300 temsili üyesi bulunmaktadır. Bireysel üyeleri ile 2000 dir.

20 Vali Büyükşehir Belediyesi ilçe Belediyeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversite Mahalle Muhtarları Siyasi Parti Temsilcileri Meslek Odaları Baro Sendikalar Dernekler Vakıflar Kadınlar, emekliler, gençler, Mahalle Meclisleri Temsilcileri Çalışma Gruplarınca belirlenen 5 kişi (bireysel katılım)

21 ANTALYA KENT KONSEYİ ÖRGÜTLENME ŞEMASI ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU ANTALYA KENT KONSEYİ SEKRETERYASI Genel Sekreter ANTALYA KENT KONSEYİNİ OLUŞTURAN KURUM VE KURULUŞLAR Antalya Valiliği Antalya Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyeleri Kamu Kurum ve Kuruluşları Üniversite Mahalle Muhtarları Siyasi Parti Temsilcileri Meslek Odaları Sendikalar Dernekler Vakıflar ANTALYA KENT KONSEYİ ALT ÇALIŞMA GRUPLARI 1.Sağlık 6. Çevre 11. Tarım Topraklarının Kullanımı 2.Eğitim 7. Altyapı 12. Gençlik ve Spor 3.Ekonomi 8. İmar ve Planlama 13. Tüketim ve Tüketici Hakları 4.Kültür Sanat 9. Toplum 5.Turizm 10.Afetler ve Kriz Yönetimi MECLİSLER 1- Kadın 2-Engelliler 3- Emekliler 4- Gençlik 5- Çocuk 6- Mahalle

22 ÇALIŞMA GRUPLARI Tüketim Kültür ve tüketici ve Sanat Hakları Çalışma Çalışma Gurubu Gurubu ( Pazar Toplum yerleri-gıda Çalışma tüketimi- Gurubu ( Kültür ve sanat politikalarının Hizmetlerin ( Kentte belirlenmesi-kent suç-göç tüketicilere Risk yansıması ) gurupları müzesi-kültürel ve ailelerine ve sanatsal yönelik etkinliklerin çalışmalar.) Tarım Turizm topraklarının koordinasyonu çalışma Gurubu kültürel korunması ve ve kullanılması ( Kentleşme sanatsal ve İmar Planlama Çalışma turizm-turizm eğitim ) Çalışma Gurubu ekonomisi ) Gurubu ( tarımsal Sağlık ( Kent planları, karakterli Çalışma plan planlama-bilinçli Gurubu tadilatları, sağlıklı tarımuzaktan kentleşme,gecekondu algılama sistemleri-üretim ve kaçak yapılar, teknikleri ve ( yatak Yapılaşma bilgilendirme- kapasitesinin ve sorunları ) nitelikli artırlması- üretim ) Aile hekimliği-evcil hayvanlar ve sağlık.) Gençlik Çevre Çalışma ve Spor Gurubu Çalışma Gurubu Alt Yapı Çalışma Gurubu ( semt (.Fiziksel spor cevre-gürültü-su-hava-toprak sahaları-kırsal geçliği spora kazandırma-yaya kirliliği, ( İçme Kentsel ve kullanma atıklar..) ve bisiklet su kaynaklarızemin çeşitlendirilmesi ) ve alt yapı etüt raporları- yollarısporuyerel yönetim Eğitim alt Çalışma yapı hizmetleri ) Gurubu Afetler ve Kriz Yönetimi ( okul öncesi, ilköğretim, orta Calışma AB Komisyonu öğretim Gurubu ( afet (Bilgilendirme planı-afet yüksek ve öğretim, koordinasyon eğitim programları) özel eğitim merkeziyapı stoklarının merkezleriokuma yazma-okullaşma- yoksul afete hazırlığı-ilk yardım ) öğrencilerinternet kafeler-beslenme alışkanlıkları.)

23 ÇALIŞMA GRUPLARI 2012 FAALİYET PROGRAMLARI

24 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU Antalya da sel ve su taşkınları: Daha önceki yıllarda çalışma grubumuzca hazırlanıp yayınlanan sel ve su taşkınları ile ilgili raporu tekrar güncel hale getirmek Antalya olarak depreme hazır mıyız, Antalya olarak depremin neresindeyiz başlıklarıyla toplantı yapmayı ve bu konuda uygun ortam olursa panel yapmak Antalya deprem master planı ile ilgili çalışmalar. Antalya da yapı stoklarının durumu ve yapılması gerekenler. Antalya sahilinde, falezler üzerindeki kaymalar, alınması gereken önlemler ve mevcut binaların durumu (Konserve koyu, Vilayet önü vs.) Yürütme Kurulunca yürütülecek çalışmalar.

25 ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU İmar Planına Esas Zemin Etüt Çalışmaları, Deprem Master Planı, Ulaşım Sorunları, Kanalizasyon ve Taşkın Sorunları (Kent içi, Aksu ve Boğaçay) Kentin İçme Suyu Sorunu, Yenilebilir Enerji (güneş, hidroelektrik, rüzgar ve jeotermal), Nükleer ve Doğal gaz, Falezler, Taş ocakları, Su Kaynaklarının Korunması.

26 ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU Taş ocakları ve HES lerle ilgili çalışmalar. Kültür ve Tabiat varlıklarıyla fauna ve floranın, yeşil doku anıt ağaçların korunması. Hava kirliliği, gürültü, tabela ve görüntü genel çevre kirliliği (minare gürültüsü). İçme suyu kaynak ve havzalarının korunmasına dayalı çalışmalar yapılması. Enerji, enerji tasarrufu, güneş enerjisi ve diğer alternatif enerjiler üzerinde çalışmalar. Atıkların değerlendirilmesi (katı sıvı-organik yağlar ve madeni yağlar), organik atıklar, tıbbi atıkların insan sağlığı ve çevreyle ilintili sonuçları değerlendirilmesi ve bertaraf ı. GSM-BAZ istasyonları üzerinde yapılacak çalışmalar. Ulaşım, trafik ve toplu taşım, yaya öncelikli kent, kaldırım güvenliği ve kaldırım işgalleri. GDO, kozmetikler, deterjan, pestisit ve entekisit türevli kimyasalların ekoloji, ekosistem ve insan sağlığı üzerine olan etkileri. Falezlerin korunması ve kıyı işgallerinin önlenmesi, kıyı dinamiğinin korunması. Gruplar arası ortak çalışma, bilgi paylaşımı ve iletişim. EXPO fuarcılık hakkında bilgilenme ve bilgilendirme.

27 EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 2011 Yılından devam eden Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulan Kentlilik Haftası konusunun takip edilmesi. Bilişim Bağımlılığı konusunda sorun tespiti ve öneriler geliştirilmesi. Hemşehri Dernekleri ve Kentlilik Bilinci konusundaki çalışmalar (Toplum çalışma grubu ile ortak program) Eğitim Reformu hakkında çalışmaa yürütülmesi.

28 EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU Çalışma Alanları; TURİZM, TARIM, TİCARET, ENDÜSTRİ, LOJİSTİK (Bankacılık, Eğitim, Sağlık, Madencilik) Tarıma dayalı sanayi üzerinde çalışılmalar yapılması, (Nar işleyecek tesislere ihtiyaç var). Taş Ocaklarının Organize Sanayi Bölgelerinde toplanması, Lojistik ve Ticaretin geliştirilmesi, Kent Merkezinde kapasiteli küçük sanayi sitesi kurulması ve metre kare 300 kapasiteli orta boy sanayi sitesi kurulması.

29 GENÇLİK VE SPOR ÇALIŞMA GRUBU Spor sahalarının kazandırılması için çalışma yapılması. Tüm spor dallarında alt yapılarının geliştirilmesi için tesis kazandırılması. Gençlik Merkezlerinin çoğaltılması yönünde çalışma yapılması. Sigara, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda çalışma yapılması. Bisiklet turlarıyla, bisiklet yollarının yapılması için çalışılması. Ücretsiz yaz spor merkezlerinin çoğaltılarak yaygınlaşmasının sağlanması. Çıralı Olympos yanardağından maraton koşularak meşale yakılmasının hayata geçirilmesi. Toplu spor etkinliklerinin geliştirilerek çoğalması. Stadyumların kazandırılması. Hipodrom yapılması konusundaki görüşlerimizin Antalya ya kazandırılmasına destek verilmesi. Döşemealtı ilçemizdeki olimpiyat köyü projesinin hayata geçirilmesinin sağlanması.

30 İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU Antalya Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında yılı hedefleri ve projeleri hakkında bilgilenme toplantısı. İl Özel İdaresi Binası kullanımına ilişkin görüş ve öneriler. Antalya da Deprem ve Master planı hakkında görüş ve bilgilenme toplantısı. Antalya daki plansız alanlar hakkında görüş ve bilgilenme toplantısı. Antalya daki plansız alanlar hakkında ilgili belediyelerin görüşlerine ilişkin toplantı. Antalya nın Gelecek 20 yılı, Hedefler, Stratejiler başlıklı Kent Planlama Kentsel Dönüşüm Ulaşım Turizm Kıyı Alanları Mimarlık Alt yapı Kent Bilgi Sistemleri Ekoloji Enerji Sistemleri

31 KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU Antalya Sanat Envanteri (Sanat Kurumları ve Sanatçı). Çağdaş Sanatlar Müzesi, Enstrüman Müzesi, Etnografya Müzesi. Sanat Eğitimi veren kurum ve şahıslara ait kurs merkezlerinin ele alınması (Böyle yerlerin belirli usul ve esaslara bağlanması konusu). Kentin görsel kirliliğinin önlenmesi için bunun belirli standardının sağlanması. Kent Yöneticilerinin, kendi imkanlarıyla sanat yapan kurum ve kişilere sahip çıkması. Antalya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nin (gerçek ismi ile Mevlevihane nin) mevcut yerinden daha iyi bir mekana taşınarak yerinin Mevlevi müzesine dönüştürülmesi. Antalya nın Kültürel değerlerinin tespiti ve bu alanda atılabilecek somut adımlar. Geçmişten Günümüze Antalya. Falezlerin durumu ile ilgili çevre grubu ile ortak toplantılar düzenleyerek, alınabilecek önlemler.

32 Altın Portakal Film Festivali bünyesine diğer sanat faaliyetlerinin de dahil edilmesi. (Antalya Koroları arasında müsabaka düzenleyerek kazanan TSM ve THM korolarının festival süresince konser verilmesinin sağlanması ve Antalya konulu düzenlenecek resim ve fotoğraf yarışmalarının sonucunda sergilemeye değer görülenlerin yine festival süresince sergilenmesi, şiir/öykü yarışması vb.) Olbia Antik Kenti ile Perge Antik Kentinin durumunun görüşülmesi ve Perge ninde Aspendos gibi faaliyetlere kazandırılması. Her ay düzenli olarak kent kültür gezilerinin yapılması. Her ay sonunda düzenli olarak basın açıklaması yapılması. Antalya Kent Konseyi Film Komisyonu konusu tekrar görüşülerek, kentin ulusal ve uluslararası düzeyde film platosuna dönüştürülmesinin sağlanması. PROJE VE ÖNERİLER Sanatçı Köyü Projesi. Plastik Sanatlar Fuarı/Antalya Sanat Günleri Projesi. (Her iki öneride Büyükşehir Belediye meclisinde görüşülmüş, fakat günümüze kadar olumlu bir cevap alınamamıştır.) ATATÜRK Maskı ve Müzesi Projesi. Sanat Merkezleri Önerisi. (Mevcut 5 merkez ilçe de dahil olmak üzere her ilçede kurulması önerisi.) AKSAV ın yeniden yapılandırılması önerisi. Antalya Edebiyat Günleri Önerisi. İl Özel İdare Binasının Kültür Sanat Merkezine dönüştürülmesi Önerisi.

33 SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU Her ayın ikinci salı günü saat toplantı yapılmasına devam edilmesi, Çöp toplayanların sağlığının korunması için gerekli girişimlerin sağlanması, Ev hayvanlarının ortak yaşam alanlarını kirletmesinin engellenmesi, Gıda güvenliği ile ilgili Tarım İl Müdürlüğünden bilgi istenmesi, Tedavi için kentimize gelenlerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması. Aile hekimliği uygulamaları ile ilgili halk-doktor ilşikileri ne düzeyde? halk ve doktor bu uygulamadan memnun mu?

34 TARIM TOPRAKLARININ KULLANIMI VE KORUNMASI ÇALIŞMA GRUBU Kırcami Planlaması, GDO Organik Tarım, Gübre ve Zirai ilaç kalıntı problemleri, kontrollü tarım, organik tarım, Çiçek kültürünün geliştirilmesi, çiçek tüketimini arttırma çalışmaları, EXPO 2016 Kentteki hazırlık süreci.

35 TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 2011 Yılı çalışma programından devam eden Yerleşik Yabancıların örgütlenme sorunları konulu çalışmanın sürdürülmesi, Toplum Merkezleri, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri çalışmaları, konumları hakkında bilgi alınması ve öneriler geliştirilmesi, Antalya ili demografik verilerin güncellenmesi, yorumlanması, Kentte Suç ve Kente karşı işlenen suçlar, Eğitim Çalışma Grubu ile birlikte Hemşehri Dernekleri ve Kentlilik Bilinci Çalışması.

36 TURİZM ÇALIŞMA GRUBU Turizmde yaşanan trafik kazalarının önüne geçilebilmesi için alınabilecek güvenlik tedbirleri, Antalya Müzesi içindeki Etnografya Bölümü nün ayrılmasının takip edilmesi, Yaz aylarında çocuklu ailelerin daha çok gelmesi nedeniyle Oyuncak Müzesi ile Akvaryum ve Minicity nin birlikte sunulabilmesi için yapılabilecekler, Engellilerin hala Antalya gibi dünya turizm ligindeki bir şehirde rahat gezebilecekleri alanların olmadığı gerçeğiyle, gerek şehir içinde gerekse ören yerlerinde yapılabilecekler Akdeniz Heykelinin Antalya ya getirilmesi için toplum bilinci oluşturma. Turizm ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının periyodik olarak toplantılara davet edilerek fikir alışverişinde bulunulması Antalya şehrinin ve esnafının Turizmden daha çok pay alması için hayata geçirilebilecek projeler

37 Kaleiçinin Turizm Sezonuna girilmeden ziyarete hazır hale getirilerek, onarılması acil olan tarihi binaların elden geçirilmesine yönelik çalışmalar Sektörün yapısı gereği sezon esnasında ortaya çıkan ve turizm ile yakından ilgili konular için çabuk bir şekilde toplanarak, konuya dair çalışmaların yapılabileceği öngörülmektedir. Ayda iki kez olağan toplantı yapılması öngörülmektedir

38 ENGELLİLER MECLİSİ 3 Aralık&10-16 Mayıs Engelliler Haftası Organizasyon çalışması. Dernek idari ofislerinin aynı binada sitede yapılmasına ilişkin çalışma. Engelli geri dönüşüm projesi. Engelli duvar & billboard yazıları projesi. Engellilerde eğitim ve engelli ailelerinin bilinçlendirilmesi projesi. (mesleki eğitim) Engellilerin istihdam edilmesi projesi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ziyaret edilmesi ve bölgesel çalışma yapılması projesi. Tüm engellilerle ilgili yapılan projelerin değerlendirilmesi projesi.

39 Engellilerde spor faaliyetleri. Engelliliğin sebepleri nelerdir? Projesi, SGK engelli cihaz projesi. Engelli indirim kartı. Anayasadaki engelli metni çalışması, Engelsiz yapı, Engelsiz dini yapı, Engelsiz iletişim, Engelsiz sokak, Alo engelli taksi, Engelli Sosyal-Konaklama Merkezi projesi

40 GENÇLİK MECLİSİ Sosyal Medya 1000 Üye Hedefi Sanat Sokağı- Turizm Planı- Şehir Tanıtımı Yabancı Dil Projesi (İngilizce- Almanca) Kardeş Şehirlerle Buluşma Ve Kültürel Etkinlikler- Eylem Projesi Web Sitesi Yapılması Yürütme Kurulundan Gelecek Program ve Projelerin Değerlendirilmesi

41 KADIN MECLİSİ 8 Mart dünya kadınlar günü ve haftasındaki kadın çalışmalarının organizasyonu. Kadın cinayetleriyle öldürülen kadınlar anısına yapılacak olan AL YAZMA anıtının açılışı ve bu açılışın görkemli olması için yapılacak etkinlikler. KADIN DOSTU KENTLER projesi kapsamındaki uygulama ve etkinlikler. Mahalle evleri veya mahalle merkezleri projesinin uygulanabilir hale getirilmesi. Kadın Meclisi üyelerinin ve diğer STK lardaki kadınların KİHEP kurslarına katılmalarının sağlanması. 25 Kasım & 5 Aralık gibi kadınlar için özel önemi olan günlerde düzenlenen etkinliklere öncü olmak diğer STK larla ortak çalışma yapmak.

42 İlde oluşturulan (KADIN-ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONLARI) çalışmalarını takip edip onların aldıkları kararların uygulanmasında yardımcı olmak, komisyonların kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmalarında katkı koymak. Bilinçli seçmen oluşturma eylem planı hazırlamak. Kent Konseyi önderliğinde Eğitim ve Toplum Grubu ile birlikte Eğitim Parkı yapılması projesi. Antalya Kent Konseyi tarafından hazırlanan siyasi partiler yasası taslağının ilgili birimlere tanıtılması; Siyasi Partiler yasasının değişimi, Tüm partilerde parti içi demokrasinin uygulanması, için eylem planları hazırlanacak.

43 ÖZEL İLGİ ALANLARI Mahalle Meclisleri

44 ÖZEL İLGİ ALANLARI dağda protestosu Siyaset, eğitim, sağlık, özel alan ve kamusal alanda kadın sorunları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kadın Meclisi

45 ÖZEL İLGİ ALANLARI Emekliler ve Yaşlılar Sağlık hizmetlerinde sorunların giderilmesi Hastanelerde Geriatri Bölümlerinin açılması Karar sürecine katılım Evde bakım hizmeti

46 Çocuk Kulübü ÖZEL İLGİ ALANLARI Risk grubu çocuklar (sokakta çalışan ve madde kullanan) Çocukları sosyal koruma sistemi içinde tutmak. Kentsel yaşama aktif katılımlarını sağlayacak eğitici, görsel çocuk öncelikli ÇOCUK-ANNE-BABA eğitim merkezi oluşturmak Yoksul çocuklara ve ailelere yönelik destek programları (sağlık, eğitim, adli ve ayni yardım desteği) Yoksul kesim çocuklarına kenti ve kurumları tanıtma

47 ÖZEL İLGİ ALANLARI Engelliler Kulübü

48 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Kente ait değerlerin özelleştirilmesi ve satılmasına Tepkiler (Dokuma fabrikası-lara Kent Parkı vb.)

49 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Seçim dönemi raporlarının sorgulanması ve seçilenlerin çalışmalarının izlenmesi

50 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER İçme suyu sorunları ve sempozyumu,

51 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Çevre düzeni planı ve nazım imar planı değerlendirmesi, kaçak yapılar

52 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Maden ruhsatı ile ormanlık alanlarda TAŞ OCAĞI açılmasına tepkiler.

53 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Kent envanteri ve eylem planları

54 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Yoksullukla mücadele

55 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER Ulaşım master planı ve hafif raylı sistem

56 KONSEY ETKİNLİKLERİNDEN ÖRNEKLER 12 Eylül askeri darbesinin çevre ve kentleşmeye etkileri sempozyumu

57 İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 60) Tahtalı Dağının görüşülmesi. Lara eylemleri ile ilgili değerlendirme. Vakıf Çiftliğinin halka açılmasıyla ilgili görüş oluşturmak. Boğaçayı ve çevresi proje yarışması konusunda görüş oluşturulması sayılı Turizm Teşvik Kanunun değişmesinin görüşülmesi. Kundu bölgesi plan tadilatı İmar ve planlama açısından kentin öncelikleri Antpil alanının kent parkı ve meydanı olarak değerlendirilme çalışmaları Altınova mahallesinin belediye olma talebi Kırmızı kot projesi Kaçak emsal uygulaması İmar Plan Bütünlüğü Antalya Kent Bilgi Sistemleri Projesi Antalya master ulaşım planı ve ulaşım yatırımları. Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde değişiklik (Yoğunluk artırıcı maddelerin iptali) Sürdürülebilir yerleşme ve kentleşme Temalı Park Kıyı Yasası Lara Kent Parkı Nazım İmar Planı Ve Ulaşım Planı Büyükşehir Belediyesince hazırlanacak 1/ ölçekli çevre düzeni planı ile ilgili ön rapor Antalya nın Geleceği Antalyalıdan Saklanıyor Basın Açıklaması

58 Açılmakta olan maden ve taş ocaklarının Çevre ve turizme etkisi. Konyaaltı Kent Meydanı ile ilgili plan tadilatı ve sonraki çalışmalar. Raylı sistemle ilgili çalışmalar Okullar bölgesi hakkında görüş oluşturma Dokuma alanıyla ilgili çalışmalar

59 ALT YAPI PROJELERİNİN SON DURUMU ve DEĞERLENDİRİLMESİ Altyapı Projeleri 20 veya 30 yıl süre geçerli olacak şekilde bir defa hazırlanır, hazırlanan projenin kentte tartışmaya açılması ve ortak bir çözüm yolu bulunduktan sonra uygulanması gerekir. Projelerin maliyetleri çok yüksektir ve harcanan paraların kent ekonomisine katkısı uzun vadede olacağı için projelerin yönetimler değişse bile uygulanması gerekmektedir. Bunu başarıyla uygulayan bir çok belediye bulunmaktadır. Alt yapı projeleri ile ilgili hazırlanan raporların çoğu zaman iyi hazırlanmadığı, inşaatlar başladığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu da Belediye kaynaklarının israfına neden olmakta, hizmetler halka pahalı olarak yansıtılmaktadır. Çalışma gurubunun son 10 yılda hazırladığı raporlarda belirtilen sorunların tümünde haklı olduğu zaman içinde ortaya çıkmıştır.. ANTALYA KENT KONSEYİ ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 33)

60 İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİ RAPORU Büyük bir kentin yerleşim amaçlı jeolojik etüdü raporunun önemi 17 Ağustos depreminden sonra görülmüştür. Birçok Büyükşehir Belediyesi bu konuyla ilgili olarak birimler oluşturmuştur. Dünya kenti olmak isteyen Antalya nın, yasalarda öngörülenlerin de ötesinde çok daha detaylı, güvenilir araştırmalara dayanan jeoloji raporunun olması gerekir. Kentimizin raporu da Mart 2001 tarihinde hazırlanmıştır. Çok yetersiz olan bu rapordaki eksiklikleri belirttik. O zaman çok tartışıldı. Çok sayıda olay olmasına rağmen 7 senedir hiçbir ilave çalışma yapılmamıştır. Kentin jeolojik raporu hazırlanmadan imar planlarının yapılması çok yanlış bir uygulamadır. Bu yapılmadan deprem master planı hazırlanması da şuan için gereksiz ve çok pahalı bir iş olacaktır. İÇME SUYU : Son 25 yılda DSİ ve Belediye tarafından 5 adet önemli rapor hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur yılından itibaren de kentte su sıkıntısı başlayacağı resmi raporlarda belirtilmektedir. Bu konuda geniş katılımlı bir su sorunları sempozyumu da düzenledik. Sonuç olarak ülkemizin en büyük su kaynaklarına sahip olan bölgemizde. Güvenilir su kaynaklarımızın olmadığı ve ASAT ın borçları nedeniyle su fiyatlarına sürekli zam yapmanın kaçınılmaz olduğu açıkça ortadadır. Susuz Konya da bile su, Antalya dan daha ucuz ve güvenilir durumdadır. ASAT ın son yıllarda yaptığı çalışmaları bilmiyoruz. Basından öğrendiğimize göre Kente getirilmesi düşünülen su kaynaklarının çok pahalı, uygulanamaz ve kirlenme riski olduğu da yıllardır kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda belirtilmektedir. KANALİZASYON : Gurubumuzda bir çalışma yapılmamıştır. Genel bilgilerimize göre yapılan kısımda ve arıtma tesislerinde önemli eksikliklerin, proje ve inşaat hatalarının bulunduğu ASAT ın Şubat 2002 de hazırladığı bir raporda belirtilmektedir. Arıtmadan çıkan çamurun yıllardır nereye dökülüyor bilinmiyor. ÇÖP SORUNU : Hazırlanmış bir master plan yoktur. Duacıda 1980 li yıllarda modern bir çöp ayrıştırma tesisi kurulmuş fakat zaman içinde çalıştırılamadığı için pislik yuvasına dönüşmüştür. Kızıllı da büyük paralar harcanarak küçük bir katı atık depolama tesisi kurulmuştur. İçme suyu kaynaklarının havzası içine yapılan bu tesisle ilgili İdare mahkemesin de açılan dava devam etmektedir. TAŞKIN : 2000 yılında Bir taşkın master planı hazırlanmıştır.bu projenin maliyeti dolardır. Bu planın esasları bilinmemektedir. Asat raporun acil işler kısmında belirtilen başarılı çalışmalar yapmıştır. ANTALYA KENTİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI Sınırlı bir kaynak olması nedeniyle su, dünyanın en değerli hayat kaynaklarının başında yer almaktadır. Bilim adamlarınca 2050 yılında dünya nüfusunun yarısının su sıkıntısı çekeceği tahmin edilmektedir. Kent içinde toplam debileri 25 m/s den fazla olan çok sayıda kaynak bulunmaktadır bu kaynaklar kirlenmeye açıktır. Kentimizin içme suyu bu kaynaklardan sağlanmaktadır. Yıllardan beri ciddi bir koruma önlemleri alınmadığı için kaynaklarının bir kısmı kirlenmiş ve diğerleri de hızla kirlenmektedir. SU KAYNAKLARINI KORUMA ÇALIŞMALARI Antalya İli Çevre komisyonu kurulunun tarihinde aldığı karar gereği Özel Çevre Koruma alanlarının belirlenmesi amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Halen bu rapor ve eki harita yürürlüktedir. Bütün projelerde kaynakların korunması için çeşitli önerilerde bulunulmasına rağmen, 1975 yılından beri 4.5 m3/s lik su kaynağı kirlenme nedeniyle kullanılamaz hale gelmiştir. Bu kaynaklar kirlenmemiş olsaydı 2030 yılına kadar kentte su sıkıntısı olmayacaktı. Kent Konseyi Çevre ve Alt Yapı Gurupları , tarihlerinde ilgili kurumlardan yazılı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi isteyerek çalışmalara başlamıştır. Koruma alanları ile ilgili 1991 yılında yapılması gereken çalışmalar 2001 yılında Kent Konseyinin talebi üzerine ASAT ve DSİ harekete geçmişlerdir. DSİ tarafından Nisan 2005 te bir Ön İnceleme Raporu. Nisan-2005 hazırlanmıştır. Bu raporun tam metnini DSİ den temin etmek mümkün olmamıştır. Ön inceleme rapor olduğu için yetersiz olması doğaldır

61 ANTALYA KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 27) Antalya Kent Toplum Atılım Merkezleri (AKTAM) Antalya eğitiminde mavcut durum ve önemli tehditler 1. Antalya ilinde eğitimin irdelenmesi 2. İlköğretim, lise, yüksek öğretim, yaygın eğitim,özel eğitim ve özel dershaneler Antalya da okullarda şiddet ve çözüm önerileri Antalya da göç, beraberinde getirdiği eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi. Gençlerde zararlı alışkanlıklar ve önlenmesi. Eğitimle ilgili siyasi partilerden talepler Okullarda beslenme alışkanlıkları. Belediyeler ve Kentte Eğitim İlköğretim okullarında okuma yazma kurslarının açılması. Okullarda açılacak okuma yazma kursları ile ilgili projeler. Antalya Okuyor Projesinin desteklenmesi için öneriler. Yerel seçimlerle ilgili öneriler. Okul öncesi eğitimi Yoksul Öğrenci ve Ailesi Gönüllü Danışmanlık Projesi

62 Demografik özellikler ( nüfus ve artış hızı, sayımlara göre artış hızı, sayım yıllarına göre şehir ve köy nüfusları, sayım yılları cinsiyete göre nüfus, nüfusun yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı). Göç olgusu, göçün toplumsal yansıması ( ilden diğer illere olan göç oranları, diğer illerden ile olan göçün il içindeki nüfus payı ile göç veren illerin göç büyüklüklerine göre dağılımı ilin almış olduğu net göç) Nüfus ve göç konusu, kentin sosyal profili açısından ele alınmış ve Antalya nın nüfus dinamiğinin Türkiye nin nüfus dinamiği içerisindeki yeri irdelenmiştir. Çocuk ve genç nüfusu, yaşlı nüfusu, özürlü nüfusu ile nüfus hareketleri ve göçe ilişkin öncelikli gündem önerileri hazırlanmıştır. Göç verilerine dayandırılarak Toplum Merkezleri ve yerel halkın rolünü güçlendirecek kurum kuruluşlar açılması konusunda çalışmalar yapılmıştır. ANTALYA KENT KONSEYİ TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU (üye sayısı 30)

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı

Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı 0 Çankaya Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisi Dr.Ethem TORUNOĞLU Proje Koordinatörü (Çevre Mühendisi) Tezcan KARAKUŞ CANDAN Mimar Suat DURMUŞ Peyzaj Mimarı Füsun ARACAGÖK Kimya Mühendisi Tülin ABAY

Detaylı

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU

ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU 2006 ANTALYA KENT KONSEYİ ANTALYA İLİ GELİŞİM ÖNERİLERİ RAPORU Değerli Antalyalılar, Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çağdaş gelişmelere uygun

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008)

T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) T.C BALIKESİR VALİLİĞİ İl Özel İdaresi STRATEJİK PLAN (2006-2008) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Sunuş 2. MİSYON İLKELER DEĞERLER POLİTİKALAR 2.1. Misyonumuz 2.2. İlkeler Değerler Politikalar 2.3 Vizyonumuz

Detaylı

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI

KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2014 KARAMAN BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2014 Sayfa 1 / 119 1 İÇİNDEKİLER 1 Sunuş... 6 2 Stratejik Planlama Ekibi... 8 3 Mevcut Durum... 10 3.1 Karaman Tarihi... 10 3.2

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL 2 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA

Detaylı

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU KARS BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi Kars Belediye Binası No:19 KARS İletişim Bilgileri: Telefon: 0474 223 21 50-54 Fax: 0474 223 21 55 Web: www.kars.bel.tr

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ. Stratejik Planı KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Stratejik Planı Ağustos 2006 İçindekiler Sunuş... 1 A. Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı... 3 1. Küçükçekmece Belediyesi Hakkında Bilgi... 3 a. Küçükçekmece Belediyesi nin

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler;

Mart 2011-Eylül 2011 tarihleri arasındaki 7 aylık projede yürütülen faaliyetler; PROJENİN TANITIMI AB Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Hibe Programı, Türkiye'de yerel düzeyde etkinlik gösteren yerel STK'ların küçük ölçekli projelerini desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUŞ Eskişehir Kentsel Gelişim Projeleriyle çok önemli ve örnek alınacak bir konumuna gelmiştir. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak projelerimizi birbiri ardına hızla üretiyor ve gerçekleştiriyoruz.

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan;

Üniversite, kültür ve turizm alanlarında gelişmeyi hedef edinen, kentsel barışı evrensel boyutlara taşıyan; A- Misyon ve Vizyon Misyon; Güvenilir, katılıma açık ve ulaşılabilir, duyarlı, vatandaşına saygılı, Yöneten-yönetilen ayrımı yerine, yurttaşları bir paydaş olarak gören ve onların kararları doğrultusunda,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler

Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler 2 Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programından Haberler Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulanmasında 1. yıl geride kaldı: 2012 yılı sonunda 11 il için tamamlanan ve İl Kadın Hakları Koordinasyon

Detaylı

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÇALIŞINCA OLUYOR KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Strateji Geliştirme Başkanlığı İLETİŞİM BİLGİLERİ Ömerağa Mah. A. Yüksel Cad. Belsa Plaza Binası B-Blok Kat:4 41028 - İzmit

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Mayıs 2006-Turhal 1 TURHAL BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. 2007 Yılı Performans Programı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2007 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER Misyon, Vizyon, İlkeler.. 1 Genel Bilgiler...... 2 Kurumsal Yapı.. 3 Mali Durum.. 9 Hizmet Binaları. 11 Personel. 12 Araç Envanteri.

Detaylı

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ

MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ MERSİN MEZİTLİ BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI - 1 - HAYATTA İNSANI MUTLU EDECEK ŞEY, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'TIR. -2- BELEDİYE BAŞKANININ SUNUMU Belediyeler

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ 2010 2014 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI 1 / 62 İÇİNDEKİLER 1. KALİTE P OLİTİKAM IZ... 4 2.STRATEJİK P LANLAMA... 5 2.1. STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARININ YASAL DAYANAKLARI... 5 2.2. ÇALIŞMA EKİPLERİ VE STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI... 6 3. MEVCUT

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU...

İÇİNDEKİLER 4. STRATEJİK AMAÇLARIMIZ VE STRATEJİK HEDEFLERİMİZ... 53 5. İZLEME DEĞERLENDİRME... 68 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TABLOSU... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İ GRAFİKLER LİSTESİ... İİİ BAŞKANIN ÖNSÖZÜ... İX GİRİŞ... Xİ 1. KALİTE POLİTİKAMIZ... 2 1.1.VİZYONUMUZ... 2 1.2.MİSYONUMUZ... 2 1.3.İLKE VE DEĞERLERİMİZ... 2 2.STRATEJİK

Detaylı

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI

TURHAL BELEDİYESİ. Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI AK PARTİ MECLİS ÜYELERİ Osman KUŞ Celal YEL Hayrettin ÖNAL Yusuf KARAKOYUN Sami DEMİRKAYA G.Hakan ALPARSLAN Arzu KARCI Yusuf GENİŞ Nihat UÇAR Yahya GÖKTAŞ Ali TURAN Hasan AKMAN Celalettin ÖZKAPLAN Yahya

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Türk Milletinin istidadı ve kati kararı medeniyet yolunda; durmadan, yılmadan, ilerlemektir. GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU T.C.

Detaylı

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BüyükşehirBelediyesiAntalyaBüyükş ehirbelediyesiantalyabüyükşehirbel ediyesiantalyabüyükşehirbelediyesi AntalyaBüyükşehirBelediyesiAntalya

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI

FATİH BELEDİYESİ 2009 YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI FATİH BELEDİYESİ YILI YILLIK PERFORMANS PROGRAMI 1 Üst Yöneticinin Sunuşu 2 3 Üst Yönetici Sunuşu mali yılından itibaren uygulanacak olan Fatih Belediyesi Yıllık Programı stratejik amaçlar doğrultusunda

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz

Arnavutköy İçin Çalışıyoruz Daha Mutlu ve Yaşanabilir Bir Arnavutköy İçin Çalışıyoruz 2 3 Çok Kıymetli Hemşehrilerim; Ahmet Haşim BALTACI 2 yıllık bir süreyi sizlerle birlikte doldurmuş bulunuyoruz. Geçen bu süre zarfında öncelikle

Detaylı