JT 369

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JT 369 www.whirlpool.com"

Transkript

1 JT 369.hilpool.com 1

2 KURULUM BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE AYAR LEVHASI ÜZERINDE BELIRTILEN VOLTAJIN, vinizd mvcut voltaj il aynı olduğundan min olunuz. FIRININ IÇ KISMINDAKI KENARDA BULUNAN MIKRODALGA GIRIŞ KORUMA LEVHALARINI çıkamayınız. Bunla, yağ v yiyck paçacıklaının mikodalga giiş kanallaından gçmsin ngl olu. FIRINI DÜZ VE SABIT OLUP, fıını v içisin konacak yiyck kaplaını taşıyacak kada güçlü v düzgün bi zmin ylştiiniz. Taşıkn dikkatli olunuz. BU FIRIN, zmindn yükskliği 850 mm'nin altında olan bi tzgah üstün ylştiilmk vya üstünd kullanmak için tasalanmamıştı. FIRINI DIĞER ISITICILARDAN UZAKTA bi y ylştiiniz. Havalandımanın ytli olabilmsi için fıının üzind n az 20 cm boşluk olmalıdı. Fıının altında, üzind v tafında ytli hava akışını sağlayacak boşlukla olduğundan min olunuz. Mikodalga fıın, bi kabin içisin mont dilmmlidi. CIHAZIN HASARLI OLMADIĞINDAN EMIN OLUN. Fıın kapağının kapı dstğin doğu sıkıca kapandığından v iç kapı contasının hasalı olmadığından min olunuz. Fıını boşaltın v içisini yumuşak, nmli bi bz il tmizlyin. ŞAYET ANA KABLO VEYA FIŞ HASARLI ISE, cihaz gktiği gibi çalışmıyo vya hasalı ya da düşüülmüş is bu cihazı çalıştımayın. Ana kablo vya fişi suya dğdimyin. Kabloyu sıcak yüzyldn uzak tutun. Elktik çapması, yangın vya diğ thlikli duumlaa ndn olabili. BAĞLANTI YAPILDIKTAN SONRA CIHAZ ILK KEZ FIŞE TAKILDIĞINDA vya bi lktik poblmindn sona göstg dğ göüntülmz. Gkis fıın, saati 24-saatlik düznd dijital olaak göüntülybili. Saat fonksiyonu pogamlanmamış olduğunda, pişim süsi vya Zamanlayıcı ayalanana kada göstgd bi şy göüntülnmyckti. FIRIN SADECE, kapının sıkıca kapanmasından sona çalıştıılabili. ŞAYET CIHAZ TV, adyo vya diğ antnli cihazlaa yakın kuulusa, adyoda paazitlnm olabili vya tlvizyonun göüntü kalitsi düşbili. BU CIHAZIN TOPRAKLANMASI zounludu. Bu gkliliğin yin gtiilmmsi duumunda kişilin vya hayvanlaın yaalanmalaı vya nsnlin uğayacağı hasaladan ütici soumlu olmayacaktı. Bu talimatlaa uyulmamasından kaynaklanan sounladan ütici fima soumlu dğildi. 2

3 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN VE GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN FIRININ YANINDA YANICI MADDELER bulundumayın vya ısıtmayın. Duman, yangın thliksi oluştuabili vya patlamaya ndn olabili. KUMAŞ, KAĞIT, BAHARAT, BITKI, TAHTA, ÇIÇEK, MEYVE VEYA DIĞER YANICI MADDELERI kuutmak için mikodalga fıını kullanmayınız. Yangın çıkabili. ŞAYET FIRININ IÇERISINDEKI VEYA DIŞINDAKI MADDE TUTUŞUR VE DUMAN GÖRÜLÜRSE, kapıyı kapalı tutup fıını dhal kapatın. Elktik kablosunu pizdn çıkaın vya sigota vya şalt panlindn lktiği ksin. YIYECEĞI AŞIRI PIŞIRMEYIN. Yangın çıkabili. ÖZELLIKLE PIŞIRME IŞLEMINDE KAĞIT, PLASTIK VEYA DIĞER YANICI MADDELER KULLANILIYORSA, fıın çalışıkn asla dntimsiz hald bıakmayınız. Yiyckli ısıtıkn kağıt kömülşbili vya yanabili ya da bazı plastikl iybili. Eğ çok miktada hayvansal vya bitkisl yağ kullanıyosanız, bunla aşıı ısınıp yangına ndn olabilcğindn fıını dntimsiz hald bıakmayınız! CIHAZDA AŞINDIRICI kimyasalla v gazla kullanmayınız. Bu tip fıın özllikl ısıtma v pişim amacıyla dizayn dilmişti. Endüstiyl v laboatua çalışmalaında kullanım amacıyla tasalanmamıştı. AĞIR EŞYALARI KAPAĞINA ASMAYINIZ VEYA KOYMAYINIZ, çünkü bu tü şyala fıının açılmasını ngllybili v mntşl zaa vbili. Kapak kulpu, şyala asmak için kullanılmamalıdı. YUMURTALAR MIKRODALGA FIRININIZI, kabuklu vya kabuksuz olaak fıına konan yumutala, ısıtılma işlmi tamamlandıktan sona dahi patlayabilcğindn, bunlaı ısıtmak vya pişimk için kullanmayınız. ÇOCUKLARIN SADECE, ytli talimatlaı aldıklaından v böylc güvnli kullanabilcklindn v gktiği şkild kullanmamanın yol açacağı hasalaı anladıklaından min olduktan sona cihazı kullanmalaına izin viniz. Otaya çıkan çok yüksk sıcaklıkladan ötüü, diğ ısı kaynaklaını (ğ vasa) ayı olaak vya mikodalga fıınlala bilikt kullanıkn çocukla dntim altında tutulmalıdı. BU CIHAZ, CIHAZIN DOĞRU KULLANIMI il ilgili soumlu bi kişinin dntimi vya bilgilndimsi olmadıkça fiziksl, hissi vya akli kapasitli ytsiz olan ya da tcübli vya bilgili ytli olmayan kişil (çocukla da dahil) taafından kullanılmak üz tasalanmamıştı. CIHAZLA OYNAMAMALARI IÇIN çocukla göztim altında tutulmalıdı. MIKRODALGA FIRININIZI, hava gçimz şkild kapatılmış kapla içind saklanan yiycklin ısıtılması için kullanmayınız. Basınç atabili v açılıkn hasaa ndn olabili v patlayabili. KAPAK CONTASI VE KAPAK CONTA BÖLGESININ hasa göüp gömdiğini düznli olaak kontol diniz. Şayt bu kısımla hhangi bi şkild hasa gömüş is cihazı, ytkili svis tknisyni taafından onaılmadan çalıştımayınız. 3

4 ÖNLEMLER GENEL AÇIKLAMALAR BU CIHAZ SADECE EV-IÇI KULLANIM IÇIN TASARLANMIŞTIR! MIKRODALGA ÖZELLIĞINI KULLANIRKEN, cihaz içisind yiyck olmadan çalıştıılmamalıdı. Bu şkild bi kullanımın cihaza zaa vmsi olasıdı. FIRIN ÜZERINDEKI HAVALANDIRMA AÇIKLIKLARI kapatılmamalıdı. Hava giiş vya çıkışını blok tmk, mikodalga fıına zaa vbili v pişim işlminin kalitsini düşübili. ŞAYET FIRININ ÇALIŞMASINI DENEMEK ISTERSENIZ, içisin bi badak su koyun. Su, mikodalga njisini mck v fıın zaa gömyckti. SIVILAR ÖRNEĞIN: MEŞRUBAT VEYA SU. Fıkıtı oluşmadan, sıvılaın kaynama noktasından fazla ısınması olasıdı. Bu duum, ısınan sıvının anidn taşmasına ndn olabili. Bu olasılığın önün gçmk için şu adımlaı izlmlisiniz: 1. Düz knalı v ağzı da kaplaı kullanmaktan sakınınız. 2. Kabı fıına koymadan önc sıvıyı bi çay kaşığıyla kaıştıın v çay kaşığını fıına gick kabın içisind bıakın. 3. Isıttıktan sona bi sü fıında bıakın v dikkatlic çıkamadan önc tka kaıştıın. BU CIHAZI HARICI ETKENLERE MARUZ yld kullanmayın vya saklamayın. BU ÜRÜNÜ, mutfak lavabosuna, nmli bi zmin, yüzm havuzuna vya bnzi otamlaa yakın yld kullanmayın. MIKRODALGA FIRININ iç kısmını, malzm saklama amacıyla kullanmayınız. YIYECEK PAKETLERINI FIRINA YERLEŞTIRMEDEN ÖNCE kağıt vya plastik paktldki ambalaj bağlaını çıkaınız. DİKKAT DETAYLAR IÇIN DAIMA, bi mikodalga pişim kitapçığına başvuunuz. Bu duum özllikl d alkol içn yiyckli ısıtıkn vya pişiikn gçlidi. BEBEK BIBERONLARINI v kavanozladaki bbk mamalaını (katı vya sıvı) ısıttıktan sona bbğ vmdn önc, muhakkak çalkalayıp sıcaklığını kontol diniz. Bu şkild, ısı şit şkild dağılacak v haşlanma v yanma iski önlnckti. Fıına koymadan önc Kapağı v Bibon Emziğini çıkadığınızdan min olun! KIZARTMA MIKRODALGA FIRININIZI, yağ sıcaklığı kontol dilmycğindn kızatma işlmli için kullanmayınız. FIRIN IÇERISINDEKI PARÇALARI VE KAPLARI ALIRKEN linizin yanmasına ngl olmak amacıyla nihal v fıın ldivnli kullanınız. Eişilbili duumda olan paçala, kullanım snasında sıcak olabili, küçük çocukla uzak tutulmalıdı. 4

5 AKSESUARLAR GENEL AÇIKLAMALAR PIYASADA çok sayıda akssuala mvcuttu. Satın almadan önc, mikodalga kullanımı için uygun olduğundan min olunuz. FIRIN IÇERISINDE KULLANACAĞINIZ KAPLARIN ısıya dayanıklı olduğundan v mikodalga ışınlaıyla aşıı ısınmadığından min olun. MIKRODALGAYA KOYDUĞUNUZ YIYECEK VE AKSESUARLARIN fıının iç kısmına dğmdiğindn min olunuz. Bu, özllikl d akssualaın mtal vya mtal paçacıklaından oluştuğu duumlada önmlidi. ŞAYET MIKRODALGA FIRIN ÇALIŞMAKTA IKEN METAL IÇEREN akssuala fıının iç kısmı il tmas ds, kıvılcım çıkabili v mikodalga zaa göbili. FIRINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE, dön tpsinin sbstç dönüyo olduğundan daima min olun. Dön tpsi sbst şkild dönmiyosa daha küçük bi kap kullanmalısınız. DÖNER DESTEK DÖNER CAM TEPSININ ALTINDAKI dön dstği kullanınız. Dön dstk üzin cam tpsi dışında hhangi bi tpsiyi koymayın. Dön dstği fıına otutun. DÖNER CAM TEPSİ TÜM PIŞIRME YÖNTEMLERI IÇIN dön cam tpsiyi kullanınız. Bu, fıının iç kısmını kiltmmsi için taşan sulaı v yiyck paçacıklaını tuta. Dön tpsiyi dön dstk üzin otutun. KAPAK KAPAK, SADECE yiycği mikodalga il ynidn ısıtıkn kullanılı v sıçamayı azaltı, yiycği nmli tuta, bununla bilikt gkli ısıtma süsini azaltı. KAPAĞI iki sviyli ynidn ısıtma için kullanınız. TEL RAF IZGARAYI VEYA IZGARA KOMBINASYON fonksiyonlaını kullanıkn üsttki tl afı kullanınız. FAN HAVASINI VEYA FAN HAVASI kombinasyon fonksiyonunu kullanıkn alttaki tl afı kullanınız. CRISP TUTMA KOLU SICAK CRISP TEPSISINI FIRINDAN ÇIKARMAK IÇIN tdaik diln özl Cisp tutma kolunu kullanın. CRISP - TEPSİSİ YIYECEĞI DIREK OLARAK CRISP-TEPSISI ÜZERINE YERLEŞTIRIN. Cisp-tpsisini kullanıkn dstk olaak daima dön Cam tpsiyi kullanınız. ÇABUK ISINACAĞINDAN VE KABIN HASAR GÖRMESINE NEDEN OLABILECEĞINDEN Cisp-tpsisi üzin hhangi bi kap ylştimyiniz. CRISP-TEPSISI kullanmadan önc ön-ısıtılabili (maksimum 3 dak.). Cisp-tpsisini ön ısıtmaya tabi tutakn, daima Cisp fonksiyonunu kullanınız. BUĞULAYICI BALIK, SEBZE VE PATATES GIBI YIYECEKLER IÇIN BUĞULAYICIYI SÜZGEÇ il bilikt kullanınız. PIRINÇ, HAMUR IŞI VE KURU FASU- LYE GIBI YIYECEKLER IÇIN buğulayıcıyı süzgçsiz kullanınız. BUĞULAYICIYI DAIMA Dön Cam Tpsi üzin ylştiiniz. FIRIN TEPSİSİ FIRIN TEPSISINI SADECE FANLI HAVAYLA PIŞIRME YAPARKEN kullanınız. Mikodalga il kombinasyonda ksinlikl kullanmayınız. 5

6 ÇALIŞTIRMA KORUMASI / ÇOCUK KİLİDİ FIRIN BEKLEMEDE MODUNA GIRDIKTEN BIR DAKIKA SONRA bu otomatik güvnlik fonksiyonu aktif hal gli. (24 saatlik zaman biçimi göüntülndiğind ya da saat ayalı olmadığı takdid göstg dğ göüntülmiyosa fıın "bklmddi"). FIRIN KAPAĞI EMNIYET KILIDI DEVREYE GIRMEDEN ÖNCE AÇILIP KAPATILMALIDIR, ön. için yiyck koyma. Aksi takdid göstg DOOR (KAPAK) msajını göüntülyckti. doo PİŞİRMEYE ARA VERME VEYA PİŞİRMEYİ SONLANDIRMA PIŞIRMEYE ARA VERMEK IÇIN: KONOL ETMEK AMACIYLA PIŞIRMEYE ARA VERILEBILIR, kapıyı açaak yiycği çviip kaıştıabilisiniz. Ayalanan dğl 10 dakika boyunca muhafaza dilckti. PIŞIRMEYE DEVAM ETMEK IÇIN: KAPAĞI KAPATIN v Stat/Başlat düğmsin BİR KEZ basınız. Pişim işlmi, kaldığı ydn dvam dckti. START/BAŞLAT DÜĞMESINE İKİ KEZ basılması süyi 30 saniy uzatacaktı. ŞAYET PIŞIRMEYE DEVAM ETMEK ISTEMIYORSANIZ: YIYECEĞI FIRINDAN ÇIKARIN, kapağı kapatın v STOP (Dudu) düğmsin basınız. PIŞIRME IŞLEMI SONLANDIĞINDA dakikada bi kz olmak üz 10 dakika süsinc bi bip sinyali vilckti. Sinyali iptal tmk için STOP (Dudu) düğmsin basınız vya fıının kapağını açınız. BU ÖZELLIK, Stop (Dudu) düğmsini bi bip ssi işitincy kada yaklaşık 3 saniy basılı tutmak sutiyl açılıp kapatılabili. NOT: Fıının kapağının açılması halind fıın ayalanmış dğli sadc 60 saniy muhafaza dck v pişim işlmi sonlandığında kapanacaktı. 6

7 MUTFAK ZAMANLAYICISI BU FONKSIYONU yumuta pişimk vya fıına vmdn önc hamuun kabamasını bklmk gibi çşitli amaçla için uygun süyi ayalama konusunda mutfak zamanlayıcısına ihtiyaç duyduğunuzda kullanınız. MUTFAK ZAMANLAYICISI, diğ tüm fonksiyonladan tamamn bağımsızdı v fıının o an pişim yapıp yapmadığına bakmaksızın istnildiği zaman kullanılabili. SAAT DÜĞMESINE BASINIZ. BEKLEME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN AYAR DÜĞMESINI çvii n. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. ZAMANLAYICI GERI SAYIMI SONA ERDIRDIĞINDE ssli bi sinyal duyulacaktı. SAAT DÜĞMESINE BIR KEZ BASILDIĞINDA kalan sü göüntülni. Bu dğ 3 saniy süsinc göüntülni v sona pişim süsi göüntülmsin dönülü (şayt bu snada pişim işlmini gçklştiiyosanız). BAŞKA BIR FONKSIYONUN ARKA PLANINDA ÇALIŞIYOR OLMASI DURUMUNDA MUTFAK ZAMANLAYICISINI DURDURMAK IÇIN önc Clock/Saat düğmsin basaak ön plana gtimniz sona Stop/Dudu düğmsin basaak dudumanız gki. 7

8 SAAT CIHAZ ILK KEZ FIŞE TAKILDIĞINDA vya bi lktik poblmindn sona göstg dğ göüntülmz. Saat ayalanmamışsa pişim süsi ayalanana kada göstg bi dğ göüntülmyckti. SOL TARAFTAKI DIJITAL RAKAM (SAAT HANESI) YANIP SÖNENE KADAR Saat düğmsin (3 saniy) basınız. SAATI AYARLAMAK IÇIN AYAR DÜĞMESINI çviiniz v ayaı tyit tmk için üzin bastıınız. (Sağ taaftaki hanl (dakikala) yanıp sön.) DAKIKAYI AYARLAMAK IÇIN AYAR DÜĞMESINI çviiniz. AYAR DÜĞMESINE vya CLOCK/SAAT vya START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. SAAT AYARI YAPILMIŞTIR v çalışı duumdadı. AYARLADIKTAN SONRA SAATI göstgdn kaldımak istdiğiniz takdid, Saat düğmsin tka 3 saniy süsinc (sol taaftaki hanl (saat) yanıp sönn kada) basınız sona Stop/Dudu düğmsin basınız. SAATI tka ski konumuna gtimk için, yukaıdaki posdüü izlyiniz. NOT: SAATI AYARLARKEN FIRIN KAPAĞINI AÇIK BIRAKINIZ. Bu siz Saat ayaını tamamlamanız için 10 dakika sü sağla. Aksi takdid h aşamanın 60 saniy içisind tamamlanması gki. 8

9 MİKRODALGA İLE PİŞİRME VE TEKRAR ISITMA BU FONKSIYONU, sbz, balık, patats v balık gibi yiycklin nomal ısıtılıp pişiilmsi için kullanınız. MIKRODALGA DÜĞMESINE BASINIZ. MIKRODALGA GÜCÜNÜ AYARLAMAK IÇIN AYAR DÜĞMESINI çviiniz v ayaı tyit tmk için üzin BASINIZ. (Zaman/saat hanli yanıp sönckti.) PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN AYAR DÜĞMESINI çviin. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. PIŞIRME IŞLEMI BAŞLADIKTAN SONRA: Pişim süsi, aya düğmsi döndüülmk sutiyl v mikodalga gücü d aya düğmsin basıp döndümk sutiyl ayalanabili. Eğ aya düğmsin pişim snasında basılısa, mikodalga gücünü göstn sayı hanli yanıp sönckti. Yni mikodalga gücü ayaı, düğmy basıldıktan sona vya aya düğmsi bıakıldıktan 3 saniy sona gçli olacaktı. Mikodalga gücünü göstn sayı hanli sabit olaak yandığında, yni aya gçli dmkti. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASMAK kaydıyla sü kolaylıkla 30 saniy aalıklala uzatılabili. H basma işlmi süyi 30 saniy uzatı. Süyi aya düğmsini çvik d uzatabili vya kısaltabilisiniz. GÜÇ JET GÜÇ SEVIYESININ SEÇIMI SADECE MİKRODALGA ÖNERILEN KULLANIM: YÜKSEK YOĞUNLUKLA SU IÇERIĞI OLAN içckl, su, katı olmayan çoba, kahv, çay gibi sıvılaı tka ısıtma. Şayt yiyck yumuta v kma içiyosa daha düşük güç sviysini sçiniz. 750 W BALIK, sbz v t vs. pişim. 650 W KARIŞTIRILMASI mümkün olmayan ymkli pişim. DAHA ÇOK ÖZEN gktin yüksk potinli sosla, pyni v yumutalı ymkl v güvç 500 W gibi öğünlin pişiilmsi. 350 W TÜRLÜ tüü ymkli ısıtma, yağ itm. 160 W BUZ ÇÖZME. 90 W MARGARIN, PEYNIR VE DONDURMA yumuşatma. 9

10 JET START (HIZLI ÇALIŞTIRMA) BU FONKSIYON, yüksk yoğunlukta su içiği olan önğin katı olmayan çoba, kahv vya çay gibi bsinlin ynidn ısıtılması için kullanılı. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. BU FONKSIYON maksimum mikodalga güç sviysi il v pişim süsi 30 saniyy ayalı şkild otomatik olaak başla. Düğmy tka h basıldığında, sü 30 saniy uza. Fonksiyon başladıktan sona sü uzatmak vya sü kısaltmak için aya düğmsini çvimk kaydıyla süd dğişiklik d yapabilisiniz. MANÜEL BUZ ÇÖZME "MIKRODALGA ILE PIŞIRME VE TEKRAR ISITMA posdüünü takip din v manul buz çözm işlmi yapakn güç sviysi olaak 160 W gücünü sçin. PAKETTE METAL BAĞLAMA TELLERI OLMADIĞI SÜRECE, plastik poştldki, donmuş yiyck tobalaındaki v katon paktldki donmuş gıdalaı ambalajlaı il koyabilisiniz. PAKETIN ŞEKLI, buz çözm süsini tkil. Din olmayan paktl, din olanlaa oanla daha kısa süd çözülü. BUZLAR ÇÖZÜLMEYE BAŞLAYINCA paçalaı ayıın. Tanlnmiş diliml daha kolay çözülü. ŞAYET ÇÖZÜLÜRKEN tavuk bacağı vya kanadı gibi inc kısımla ısınmaya başlamış is, bunlaı ufak alüminyum folyo paçalaı il kaplayınız. YIYECEĞI SÜREKLI OLARAK KONOL EDINIZ. Çşitli miktala için gkli zamanı tcüb il blilycksiniz. ÇÖZÜLME SIRASINDA klm ylini hafif ayıınız. KAYNATILMIŞ YIYECEKLER, TÜRLÜLER VE ET SOSLARI, buz çözm işlmi sıasında kaıştıılısa daha kısa süd çözülü. BUZ ÇÖZME SIRASINDA yiycği, buzu tam olaak çözülmdn çıkamak v dinlndim süsind kndiliğindn çözülmsin izin vmk daha iyi sonuç vi. BUZ ÇÖZME IŞLEMINDEN SONRAKI BEKLEME SÜRESI, sıcaklık yiyck içisin şit biçimd dağılacağından ötüü sonucun daha iyi olmasını sağla. 10

11 JET DEFROST (HIZLI BUZ ÇÖZME) BU FONKSIYONU Et, Tavuk, Balık, Sbz v Ekmk çözdümk için kullanınız. JET DEFROST FONKSIYONUNDA, yiycğin nt ağılığı blilnmlidi v bu fonksiyon sadc 100 g - 3 kg aası yiyckl için kullanılmalıdı (bkz. Hızlı Buz Çözm tablosuna bakınız). YIYECEĞI DAIMA dön cam tpsi üzin ylştiiniz. JET DEFROST (HIZLI BUZ ÇÖZME) DÜĞMESINE BASINIZ. YIYECEK TIPINI SEÇMEK IÇIN AYAR DÜĞMESINI döndüünüz v sçiminizi tyit tmk için üzin BASINIZ. (Ağılığı blitn sayı hanli yanıp sönckti.) YIYECEĞIN AĞIRLIĞINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. BUZ ÇÖZME IŞLEMININ ORTASINDA FIRIN DURUR v TURN FOOD (YEMEĞİ ÇEVİRİN) uyaısı vi. Kapağı açın. Yiycği çviin. Kapağı kapatın v Stat/Başlat düğmsin basaak tka başlatın. NOT: Eğ ymk çvilmzs, fıın yaklaşık 2 dak. sona çalışmaya dvam dckti. Bu duumda buz çözm süsi daha uzun olacaktı. 11

12 JET DEFROST (HIZLI BUZ ÇÖZME) DONDURULMUŞ YIYECEKLER: AĞIRLIĞIN TAVSIYE EDILEN AĞIRLIKTAN DAHA DÜŞÜK YA DA YÜKSEK OLMASI DURUMUNDA: Mikodalga il pişim v tka ısıtma posdüünü uygulamanız v buz çözdüm için 160 W dğini sçmniz gki. DONDURULMUŞ YIYECEKLER: YIYECEĞIN SICAKLIĞI din donduucu sıcaklığından (-18 C) daha yüksks, daha düşük bi yiyck ağılığı sçiniz. YIYECEĞIN SICAKLIĞI din donduucu sıcaklığından (-18 C) daha düşüks, daha yüksk bi yiyck ağılığı sçiniz. t YIYECEK SINIFI MIKTAR İPUÇLARI ET 100 G - 2 KG Kıyılmış t, pizola, biftk vya ostoluk tl. TAVUK TÜRÜ ETLER 100 G - 3 KG Tüm, filto vya paça tavuk. BALIK 100 G - 2 KG Tüm, biftk vya filto. SEBZELER 100 G - 2 KG Kaışık sbzl, bzly, bokoli, vs. EKMEK 100 G - 2 KG Somun, çök vya poğaçala. AĞIRLIĞIN TAVSIYE EDILEN AĞIRLIKTAN DAHA DÜŞÜK YA DA YÜKSEK OLMASI DURUMUNDA v bu tabloda listlnmmiş yiyckl için Mikodalga il pişim v tka ısıtma posdüünü izlyiniz v buz çözdüm için 160 W dğini sçiniz. 12

13 IZGARA BU FONKSIYONU kısa süd yiycğ hoş bi kızamış yüzy vmk için kullanınız. GRILL (IZGARA) DÜĞMESINE BASINIZ. PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. SICAKLIK DÜŞÜŞÜNE NEDEN OLACAĞINDAN, Izgaa çalışıyo hald ikn fıın kapağını uzun sü açık bıakmayınız. PEYNIR, TOST, BIFTEK VE SOSIS GIBI YIYECEKLERDE, yiycği üsttki tl afa koyunuz. BU FONKSIYONU KULLANACAĞINIZ ZAMAN, kullandığınız kaplaın ısıya dayanıklı olduğundan min olunuz. IZGARA YAPARKEN PLASTIK kapla kullanmayınız. Bunla i. Ahşap v kağıt malzml d uygun dğildil. IZGARA ELEMANININ ALTINDAKI TAVANA dğmmy dikkat diniz. 13

14 KOMBİ IZGARA BU FONKSIYONU Izgaala, Lazanya, Tavuk v Fıında Patats gibi yiyckl için kullanınız. GRILL COMBI (KOMBI IZGARA) DÜĞMESINE BASINIZ. MIKRODALGA GÜCÜNÜ ayalamak için Aya düğmsini çviiniz v ayaı tyit tmk için üzin BASINIZ. (Zaman/saat hanli yanıp sönckti.) PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini çviiniz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. IZGARA KULLANIMI IÇIN MÜMKÜN OLAN MAKSIMUM MIKRODALGA GÜÇ SEVIYESI öncdn ayalanmış fabika sviysi il sınılıdı. BU FONKSIYON ILE PIŞIRME YAPARKEN YIYECEĞI üst tl af ya da dön cam tpsi üzin ylştiiniz. MIKRODALGA GÜÇ SEVIYESINI 0 W a düşümk kaydıyla mikodalgayı dudumak mümkündü, bunun için aya düğmsin basıp döndümk ytlidi. 0 W dğin işildiğind fıın sadc Gill/Izgaa moduna gç. SICAKLIK DÜŞÜŞÜNE NEDEN OLACAĞINDAN, Izgaa çalışıyo hald ikn fıın kapağını uzun sü açık bıakmayınız. BU FONKSIYONU KULLANACAĞINIZ ZAMAN, KULLANDIĞINIZ KAPLARIN mikodalga fıında kullanılabili olduğundan min olunuz. IZGARA YAPARKEN PLASTIK kapla kullanmayınız. Bunla i. Ahşap v kağıt malzml d uygun dğildil. IZGARA ELEMANININ ALTINDAKI TAVANA dğmmy dikkat diniz. GÜÇ SEVIYESININ SEÇIMI KOMBİ IZGARA GÜÇ ÖNERILEN KULLANIM: 650 W SEBZE - IZGARA Pişim W TAVUK & LAZANYA pişim W BALIK & DONDURULMUŞ IZGARA pişim 160 W ET pişim 90 W MEYVE gatinlm 0 W ÜST YÜZEYI KIZARTMA - sadc pişim snasında 14

15 CRISP BU FONKSIYONU, pizza v diğ hamulu yiyckli ynidn ısıtmak v pişimk için kullanınız. Pastıma v yumutalaı kızatmak, sosisl, hambugl vs. için d uygundu. CRISP DÜĞMESINE BASINIZ. PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. CRISP FONKSIYONUNU KULLANIRKEN Güç sviysini vya Izgaa modunu dğiştimk vya açıp-kapatmak mümkün dğildi. CRISP-TEPSISINI ISITMAK IÇIN FIRIN OTOMATIK OLARAK Mikodalga v Izgaa fonksiyonunu kullanı. Bu şkild Cisptpsisi hızlı bi şkild çalışma sıcaklığına ulaşı v yiycği kızatmaya v gvklştimy başla. CRISP TEPSISININ dön cam tpsinin otasına düzgün şkild ylştiğindn min olunuz. BU FONKSIYON KULLANILIRKEN FIRIN VE CRISP-TEPSISI oldukça sıcaktı. SICAK CRISP-TEPSISINI ısınabili yüzyl üzin koymayınız. IZGARA ELEMANININ ALTINDAKI TAVANA dğmmy dikkat diniz. CRISP-TEPSISINI ÇIKARTIRKEN FIRIN ELDIVENI ya da özl Cisp tutma kolunu (cihazla bilikt vili) kullanınız. BU FONKSIYON IÇIN SADECE, cihazla bilikt viln Cisp tpsisini kullanınız. Piyasada bulunan Cisp tpsili bu fonksiyon kullanılıkn iyi sonuç vmyckti. 15

16 FANLI HAVA BU FONKSIYONU bz, hamu işli, kk, sufl, tavuk v t kızatmalaı pişimk için kullanınız. FANLI HAVA DÜĞMESINE BIR KEZ BASINIZ. (Sıcaklık hanli yanıp sönckti.) İSTEDIĞINIZ SICAKLIĞI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz v sçiminizi tyit tmk için üzin BASINIZ. (Zaman/saat hanli yanıp sönckti.) PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. HAVANIN YIYECEK ÜZERINDE DÜZGÜN ŞEKILDE DEVRI-DAIMINI SAĞLAMAK BAKIMINDAN yiycği ylştimk için alt Tl afı kullanınız. KURABIYELER VEYA POĞAÇALAR GIBI KÜÇÜK YIYECEKLERI FIRINLARKEN fıın tpsisini kullanınız. PIŞIRME IŞLEMI ESNASINDA, pişim süsi, aya düğmsi döndüülmk sutiyl v sıcaklık da aya düğmsin basıp döndümk sutiyl ayalanabili. Aya düğmsin pişim snasında basılısa, sıcaklık hanli yanıp sönckti. Yni sıcaklık ayaı, düğmy basıldıktan sona vya aya düğmsi bıakıldıktan 3 saniy sona gçli olacaktı. Sıcaklığı göstn sayı hanli sabit olaak yandığında, yni aya gçli dmkti. NOT: Başlangıçta, Fanlı Hava düğmsin iki kz basınız, Hızlı ısıtma fonksiyonu moduna giilckti, daha sona ğ Fanlı Hava düğmsin tka basasanız, Fanlı Hava fonksiyonu moduna tka gçili, bu iki fonksiyon Fanlı Hava düğmsin basmak sutiyl dönüşümlü olaak dğiştiilbili. Hızlı ısıtma fonksiyonunun dtaylı açıklaması Hızlı Isıtma bölümünd vilmişti. BU FONKSIYONU KULLANACAĞINIZ ZAMAN, KULLANDIĞINIZ KAPLARIN fıında kullanılabili olduğundan min olunuz. 16

17 FANLI HAVA KOMBI BU FONKSIYONU t, tavuk v kabuklu patats kızatmalaı, donduulmuş yiyckl, kkl, hamu işli, balık v puding pişimk için kullanınız. t FANLI HAVA KOMBI DÜĞMESINE BIR KEZ BASINIZ. (Sıcaklık hanli yanıp sönckti.) İSTEDIĞINIZ SICAKLIĞI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz v sçiminizi tyit tmk için üzin BASINIZ. (Mikodalga gücünü blitn sayı hanli yanıp sönckti.) MIKRODALGA GÜCÜNÜ AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini çviiniz v ayaı tyit tmk için üzin BASINIZ. (Zaman/saat hanli yanıp sönckti.) PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. t HAVANIN YIYECEK ÜZERINDE DÜZGÜN ŞEKILDE DEVRI-DAIMINI SAĞLAMAK BAKIMINDAN yiycği ylştimk için alt Tl afı kullanınız. PIŞIRME IŞLEMI ESNASINDA, pişim süsi, aya düğmsi döndüülmk sutiyl v sıcaklık il mikodalga gücü d aya düğmsin bi vya iki kz basıp döndümk sutiyl ayalanabili. Yni sıcaklık v güç dği ayalaı, aya düğmsin basmak sutiyl mikodalga gücü sçimi tyit dildiktn sona vya aya düğmsinin bıakılmasının adından 3 saniy gçtiktn sona gçli olacaktı. Sıcaklık v mikodalga gücünü göstn sayı hanli sabit olaak yandığında, yni ayala gçli dmkti. FANLI HAVA KOMBI FONKSIYONUNUN KULLANIMI IÇIN MÜMKÜN OLAN maksimum mikodalga güç sviysi öncdn ayalanmış fabika sviysi il sınılıdı. NOT: Başlangıçta, Fanlı Hava Kombi düğmsin iki kz basınız, Hızlı ısıtma fonksiyonu moduna giilckti, daha sona ğ Fanlı Hava Kombi düğmsin tka basasanız, Fanlı Hava Kombi fonksiyonu moduna tka gçili, bu iki fonksiyon Fanlı Hava Kombi düğmsin basmak sutiyl dönüşümlü olaak dğiştiilbili. Hızlı ısıtma fonksiyonunun dtaylı açıklaması Hızlı Isıtma bölümünd vilmişti. BU FONKSIYONU KULLANACAĞINIZ ZAMAN, KULLANDIĞINIZ KAPLARIN mikodalga fıında kullanılabili olduğundan min olunuz. GÜÇ GÜÇ SEVIYESININ SEÇIMI FANLI HAVA KOMBI ÖNERILEN KULLANIM: 350 W TAVUK kabuklu patats, lazanya v balık pişim 160 W ET ROSTO v myvli kk pişim 90 W KEK v hamu işli pişim 17

18 HIZLI ISITMA BU FONKSIYONU, boş fıını ön-ısıtmaya tabi tutmak için kullanınız. ÖN-ISITILMADAN ÖNCE VEYA ÖN-ISITMA ESNASINDA fıına yiyck koymayınız. Yoğun ısıdan ötüü yanabili. ÖN-ISITMA IŞLEMI daima fıın boşkn yapılmalıdı. FANLI HAVA VEYA FANLI HAVA KOMBI DÜĞMESINE IKI KEZ BASINIZ. (Sıcaklık hanli yanıp sönckti.) İSTEDIĞINIZ SICAKLIĞI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. ISITMA IŞLEMI BAŞLADIKTAN SONRA aya düğmsini kullanmak sutiyl sıcaklık kolaylıkla ayalanabili. ISITMA IŞLEMI ESNASINDA, kandaki smboll animasyon şklind göüntülni, PRE-HEAT msajı göüntülni v o anki sıcaklık, ayalanan sıcaklık dğin ulaşılana kada yanıp sönn sayılala göstili. AYARLANAN SICAKLIĞA ULAŞILDIĞINDA, fıın, hızlı ısıtma fonksiyonunu aktiv tmk için hangi düğmnin kullanıldığına bağlı olaak Fanlı Hava fonksiyonunu vya Fanlı Hava Kombi fonksiyonunu otomatik olaak aktiv d. Kapanmadan önc 10 dakika boyunca Son duumu muhafaza d. Bu sü zafında, yiycği ylştimnizi, istniln pişim süsini ayalamanızı v pişimy başlamak için START (BAŞLAT) düğmsin basmanızı bkl. NOT: Hızlı ısıtma fonksiyonu sadc Fanlı Hava düğmsin vya Fanlı Hava Kombi düğmsin iki kz basıldığı zaman aktiv dili, daha sona ğ Fanlı Hava vya Fanlı Hava Kombi düğmsin bi kz daha basasanız, Fanlı Hava vya Fanlı Hava Kombi fonksiyonuna tka giili v bu şkild dvam d. 18

19 6. HIS CRISP BU FONKSIYONU, donmuş yiycğinizi hızlı bi şkild ısıtıp svis yapmak için kullanınız. Bu fonksiyon sadc donmuş v hazı ymkl için kullanılı. 6. HIS CRISP DÜĞMESINE BASINIZ. YIYECEK TIPINI SEÇMEK için Aya düğmsini döndüünüz. EKRANDA START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. GÖRÜNTÜLENDIĞI SÜRECE PROGRAM duduulmamalıdı. SÜRESI GÖRÜNTÜLENDIĞINDE süsi göüntülndiğind pogam duduulabili. YIYECEK SINIFI MIKTAR İPUÇLARI KIZARMIŞ PATATES 250 G G yayın. Eğ daha gvk kızatma istiyosanız tuz spin. Patats kızatmalaını çift kat halind cisp tpsisin Kızatmala, sü göüntülndiğind çvilbili. t CRISP-TEPSISINI ÇIKARTIRKEN FIRIN ELDIVENI ya da özl Cisp tutma kolunu (cihazla bilikt vili) kullanınız. BU FONKSIYON IÇIN SADECE, cihazla bilikt viln Cisp tpsisini kullanınız. Piyasada bulunan Cisp tpsili bu fonksiyon kullanılıkn iyi sonuç vmyckti. CRISP TEPSISI ÜZERINE hhangi bi kap vya ötü koymayınız! CRISP TEPSISI ÜZERINE SADECE yiyck/ymk konulmalıdı. PIZZA, INCE EKMEK 250 G G İnc hamulu pizzala için. TAVADA PIZZA 300 G G Kalın hamulu pizzala için. KIŞ 400 G G Kişi dik olaak Cisp-tpsisi üzin ylştiin. TAVUK KANATLARI 250 G G Tavuk kanatlaını çift kat halind cisp tpsisin yayın. AĞIRLIĞIN TAVSIYE EDILEN AĞIRLIKTAN DAHA DÜŞÜK YA DA YÜKSEK OLMASI DURUMUNDA v bu tabloda listlnmmiş yiyckl için, manul Cisp fonksiyonu için viln posdüü uygulamalısınız. 19

20 6. HIS BUHARI BU FONKSIYONU sbzl, balık, piinç v hamu işli gibi yiyckl için kullanınız. BU FONKSIYON 2 AŞAMADA ÇALIŞIR. * İlk aşama yiycği hızlı bi şkild kaynama sıcaklığına gtii. * İkinci aşama aşıı haşlanmadan kaçınmak için otomatik olaak kaynama altı sıcaklığına ayala. 6. HIS BUHARI DÜĞMESI. PIŞIRME SÜRESINI AYARLAMAK IÇIN Aya düğmsini döndüünüz. (Eğ sü ayalanmazsa, kapanmadan önc pogam sadc kaynama noktası sıcaklığına kada çalışacaktı). START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. YIYECEĞIN ÜZERINI HER ZAMAN IÇIN BIR KAPAKLA ÖRTÜNÜZ. Kullanmadan önc kaplaın v kapaklaın mikodalgaya dayanıklı olduklaından min olunuz. Sçtiğiniz kaba uygun bi kapak bulamadığınız takdid bunun yin bi tabak kullanabilisiniz. Alt tabanı kabın içisin bakacak şkild ylştiilmlidi. YIYECEĞI ÖRTMEK IÇIN plastik vya alüminyum sama malzmli kullanmayınız. KULLANILAN KAPLAR Yaıdan fazla dolu olmamalıdı. Fazla miktada yiyck haşlamak istdiğiniz takdid badının yaıdan fazlasını doldumamak için daha gniş bi kap sçmlisiniz. Bu aşıı haşlanmaktan kaçınmak içindi. SEBZE PIŞIRME Sbzli süzgç içisin ylştiin. Alt kısma ml su koyun. Kapağı kapatın v süyi ayalayın. Bokoli v pıasa gibi kolay yumuşayan sbzl 2-3 dakika pişim süsi gktiil. Havuç v patats gibi st sbzl 4-5 dakika pişim süsi gktiil. PIRINÇ PIŞIRME Pakt üzindki pişim süsi, su v piinç miktaı il ilgili tavsiyl uyunuz. Malzmli kabın tabanına ylştiin, kapağı kapatın v süyi ayalayın. BUĞULAYICI SADECE MIKRODALGADA KULLANILMAK ÜZERE tasalanmıştı! BAŞKA HIÇBIR FONKSIYONLA kullanmayınız. BUĞULAYICININ BAŞKA BIR FONKSIYONLA KULLANILMASI hasaa yol açabili. FIRINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE, dön tpsinin sbstç dönüyo olduğundan daima min olunuz. BUĞULAYICIYI DAIMA Dön Cam Tpsi üzin ylştiiniz. 20

21 6. HIS ISITMASI BU FONKSIYONU öncdn hazılanmış donduulmuş, soğuk vya oda sıcaklığındaki yiyckli ynidn ısıtmak için kullanınız. Ymği, mikodalga fıında kullanılabiln v ısıya dayanıklı bi tpsiy vya tabağa koyunuz. 6. HIS TEKRAR ISITMA DÜĞMESINE BASINIZ. START/BAŞLAT DÜĞMESINE BASINIZ. EKRANDA GÖRÜNTÜLENDIĞI SÜRECE PROGRAM duduulmamalıdı. SÜRESI GÖRÜNTÜLENDIĞINDE süsi göüntülndiğind pogam duduulabili. YEMEĞI BUZDOLABINDA SAKLIYORSANIZ ya da ymği ynidn ısıtmak için tpsiy aktaıyosanız kalın, yoğun yiycği tpsinin dış kısmına v inc ya da az yoğun yiycği tpsinin ota kısmına ylştiin. İNCE PARÇALAR HALINDEKI ETLERI bibilinin üzin koyun vya iç iç gçiin. PARÇA ETLER VE SOSISLER GIBI KALIN PARÇALAR, bibilin yakın konulmalıdı. BEKLEME SÜRESI Özllikl donduulmuş yiyckl için 1-2 dakika bklm süsi h zaman için daha iyi sonuç almanızı sağla. KAPAĞA GEREK DUYULMAYAN SOĞUK ÇORBALARIN YENIDEN ISITILMASI IŞLEMI haicind, bu fonksiyonu uygulakn daima tdaik dilmiş kapağı kullanınız! Yiyck kapak kullanılamayacak şkild paktlnmişs, ynidn ısıtma snasında aşıı basıncın dışaıya çıkmasını sağlamak için pakti bıçakla 2-3 ydn çiziniz. BASINCIN SERBEST BIRAKILMASI PIŞIRME ESNASINDA BUHAR OLUŞACAĞINDAN, YANMAMASI VE BASINCIN DIŞARIYA VERILMESI IÇIN PLASTIK FOLYO bi çatalla çizilmli vya dlinmlidi. BU FONKSIYON KULLANILIRKEN nt ağılık g aasında tutulmalıdı. Aksi takdid, n iyi sonucu almak için manül fonksiyonu kullanınız. EN IYI SONUCU ALMAK IÇIN, bu fonksiyonu kullanmadan önc fıının oda sıcaklığında olduğundan min olunuz. 21

22 NORMAL OLARAK GEREKLI OLAN tk bakım şkli tmizlikti. Bu paçalaa, fıının fişi pizdn çkildiktn sona tmas dilmlidi. FIRININ TEMIZ KOŞULLARDA BULUNDURULMAMASI, yüzyin bozulmasına, dolayısıyla cihazın ömünün kısalmasına v thlikli bi duumun oluşmasına ndn olacaktı. METAL BULAŞIK TELLERI, AŞINDIRICI TEM- IZLEYICILER, çlik-yün pdl, kumlu tmizlik bzli gibi maddlin fıının tmizliğind kullanılması kontol panlin, fıının iç v dış yüzyin zaa vbili. Yumuşak bi dtjanla ıslatılmış bi bz vya spy cam tmizlyici il ıslatılmış kağıt havlu kullanın. Cam tmizlyici spyini kağıt havluya püskütün. SPREYI DIREK olaak fıına püskütmyin. ŞAYET DÖKÜLÜP SAÇILMA OLMUŞSA, DÜZENLI ARALIKLARLA dön cam tpsiyi v dön dstği çıkaıp fıının tabanını siliniz. BU FIRIN, dön cam tpsi il çalıştıılmak üz tasalanmıştı. DÖNER CAM TEPSI tmizlik amacıyla çıkatılmış is, mikodalga fıını kullanmayınız. İÇ YÜZEYLERI, KAPAĞIN ÖN VE ARKA KISMINI v kapak mnfzini tmizlmk için yumuşak bi dtjanla bilikt yumuşak v nmli bi bz kullanın. YAĞ v yiyck paçacıklaının kapağın tafında biikmsin izin vmyiniz. İNATÇI LEKELER IÇIN, bi fincan suyu fıına koyup 2 vya 3 dakika kaynatın. Buha, lkli yumuşatacaktı. BIR BARDAK SUYA BIRAZ LIMON SUYU EKLEYIP, bunu dön cam tpsi üzind bikaç dakikalığına kaynatmak fıın içisindki kokuyu gidi. FIRINI TEMIZLERKEN, buhalı tmizlm cihazlaını kullanmayınız. YOĞUN ISI DÖKÜLEN MADDELERI YAKTIĞI IÇIN GRILL/IZGA- RA ELEMANINI tmizlmy gk yoktu fakat altında bulunan tavanın düznli olaak tmizlnmsi gklidi. Bu işlm, yumuşak bi dtjanla bilikt yumuşak v nmli bz kullanılaak yapılmalıdı. IZGARANIN DÜZENLI ŞEKILDE KULLANILMAMASI HALINDE, yangın thliksini azaltmak amacıyla dökülmüş maddli yakmak için ayda 10 dakika çalıştıılmalıdı. BAKIM VE TEMİZLİK 22 BULAŞIK MAKINESI EMNIYETI: DÖNER DESTEK DÖNER CAM TEPSI KAPAK CRISP TUTMA KOLU TEL RAF FIRIN TEPSISI BUĞULAYICI ÖZENLİ TEMİZLEME: CRISP-TEPSISI hafif dtjanlı su il tmizlnmlidi. Ağı dcd kili bölgl, bi ovma bzi v hassas bi tmizlik maddsi il tmizlnbili. TEMIZLEMEDEN ÖNCE DAIMA cisp-tpsisinin soğumasını bklyiniz. SICAK IKEN Cisp tpsisini suya batımayınız ya da su il çalkalamayınız. Hızlı soğuma hasa gömsin ndn olabili. ÇELIK-YÜNLÜ PEDLER KULLANMAYINIZ. Bunla yüzyi çiz.

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER

Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER Microwave MD 10838_TR.fm Seite 3 Mittwoch, 18. April 2007 2:24 14 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARILARI..............................5 Kullanım Alanları/Talimatlara Uygun Kullanım.............. 5 Kurulum ve elektrik

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MC 200E

KULLANMA KILAVUZU MC 200E KULLANMA KILAVUZU MC 00E ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Bu dikiş makinsi oyuncak dğildi. Çocuklaın bu makin il oynamalaına izin vmyin. Bu makin uygun dntlm olmadan cocukla v zihni sakat kişl taafından kullanılmamalıdıı.

Detaylı

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233

HBA76B6.0. [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 HBA76B6.0 [tr] Kullanma kιlavuzu...3 *9000618233* 9000618233 ô İçindekiler Güvenlik uyarıları... 4 Montajdan önce...4 Kendi güvenliğiniz için uyarılar...4 Hasar nedenleri...4 Yeni fırınınız... 5 Kumanda

Detaylı

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır.

Cihazı ilk kez kullanımdan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Bu üründen en iyi sonuçları almak ve en üst düzeyde güvenlik esastır. KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Genel bilgiler......... Uyarılar............ Navlun, ambalaj ve depolama... Kullanma talimatı...... Ürünün tanıtımı...... Aksesuarlar......... Temizlik......... Çalıştırma.........

Detaylı

HOP 4075 VX HOS 4075 VX

HOP 4075 VX HOS 4075 VX ANKASTRE FIRIN HOP 075 VX HOS 075 VX GENEL UYARILAR Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Fırınınızdan en iyi verimi almanız için size aşağıdakileri tavsiye ediyoruz: Bu kılavuzdaki bilgileri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın

Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Kullanım Kılavuzu ve Montaj Talimatı Mikrodalgalı Fırın Cihazı kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir

Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir Kullanım kılavuzu Soğutma-dondurma kombinasyonu, entegre edilebilir 170413 7085448-00 ICU/ ICUN/ ICUS/ ICUNS... LC Bir bakışta cihaz İçindekiler 1 Bir bakışta cihaz... 2 1.1 Cihaz ve donanımına genel bakış...

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu

ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu ekmek yapma makinesi kullanma kılavuzu K 2715 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU BZA-M1209 RB TK TEK KAPILI BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz bir kalite kontrolünden geçirilen

Detaylı

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe

Buzdolabı. Kullanma Kılavuzu. olasılıkları hayal edin RL62ZBSW RL62ZBPN. www.samsung.com/register. Türkçe RL62ZBSW RL62ZBPN Buzdolabı Kullanma Kılavuzu Türkçe olasılıkları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkür ederiz. Çok daha kapsamlı hizmet alabilmek için, lütfen ürününüzün kaydını aşağıdaki

Detaylı

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510

Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Ekmek Yapma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2510 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM

Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Buzdolabı Kullanma Kılavuzu B 9426 NM Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI İçindekiler Tablosu Teknik özellikler Kurulum talimatı Kontrol paneli Pişirme fonksiyonlarının açıklaması Izgaranın kullanılması

Detaylı

Çamaşır Kurutma Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinesi Çamaşır Kurutma Makinesi D1 70 K 1 TR Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX

Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Çamaşır makinesi Kullanma Kılavuzu 2012 CX 2112 CX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: 5088 NF 5088 A+++ Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu GWM 4922 SY GWM 4901 Y GWM 4922 SX GWM 4901 X tr Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 12143 MK Doküman Numarası 2820524280/ 11-10-14.(9:01) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI

Kullanma Kılavuzu FWD 1400-6EI Kullanma Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi FWD 1400-6EI 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri 2 Ürün Tanımı 4 Kontrol Paneli 6 İlk Kullanım 8 Kişiselleştirme 8 Günlük Kullanım 8 Kullanım - Kurutma 11 Yararlı

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE

VESTEL KULLANIM KILAVUZU KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ CKA-XXL 9614 TE VESTEL KURUTMA ÖZELLİKLİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU CKA-XXL 9614 TE TR TR Değerli Müşterimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen, titiz

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

Gardırop tipi Buzdolapları

Gardırop tipi Buzdolapları Gardırop tipi Buzdolapları 21-23 - 25-27 29 Kullanma Kılavuzu ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ. KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ. UYARI! Bu cihazı yalnız Kullanım Kılavuzunda belirtildiği şekilde amacına

Detaylı

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler

Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Kullanım Talimatları 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlangıç Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanıcı Araçları Sorun Giderme Diğer İşlevler Açıklamalar Güvenlik Teknik Özellikler Bu makineyi kullanmadan önce

Detaylı

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E

Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Çamașır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7101 E D6 7081 E D6 7102 ES D6 7102 E Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji

Detaylı