2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 4 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 5 I.4. CARİ TRANSFERLER... 6 I.5. SERMAYE GİDERLERİ... 7 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ... 8 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...9 II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI... 9 II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...11 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...13 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...18 II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...21 II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...23 II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...25 II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...25 II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...27 III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...28 IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...28 IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...29 IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...30 IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...33 IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...35 IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...36

3 IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...38 IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...38 IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...39

4 ÖNSÖZ Hükümetlerimiz döneminde sağlanan güven ve istikrar ortamı sayesinde ülkemiz hızla kalkınmış, makroekonomik dengelerini iyileştirmiştir. Türkiye, döneminde ortalama yüzde 5,1 büyüyerek 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelirini 2012 yılında 786 milyar dolara yükseltmiştir. Ülkemiz, uyguladığımız yapısal reformlar ve sağlıklı makroekonomik politikalar sayesinde, tüm dünyayı sarsan küresel finansal krizden kalıcı bir tahribat yaşamadan çıkmıştır ve 2011 yıllarında ortalama yüzde 9 gibi rekor bir hızla büyüyen Türkiye dünyanın birçok ülkesinden pozitif yönde ayrışmıştır. Bu hızlı büyüme döneminin ardından ekonomimiz yeniden dengelenme sürecine girmiştir. Ülkemiz, en büyük ticaret ortağımız olan AB deki krize, yavaşlayan küresel ekonomiye ve artan jeopolitik gerginliklere rağmen mütevazi oranlarda da olsa büyümeye devam etmektedir. Dünyada birçok ülke borç kriziyle karşı karşıya iken Türkiye kamu brüt borç stokunun milli gelire oranını kriz öncesi seviyenin de altına, % 36,2 ye düşürmüştür. Genel devlet bütçe açığının milli gelire oranı ise % 1 ile Maastricht kriterinin üçte biri olarak oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Hükümetlerimiz döneminde kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği ve verimliliği artırmak ve nihayetinde vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek kamu maliyesi politikalarımızın temel hedefi olmuştur. Bakanlığım da çalışmalarını bu hedef doğrultusunda ve diğer kamu idarelerine örnek olmak bilinciyle sürdürmektedir. Kamuoyunu saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgilendirmeyi temel alan bir anlayışla hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu Raporda emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 1

5 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2013 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 99,2 milyar TL ödeneğin 47,5 milyar TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Personel giderleri ,4 Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ,2 Mal ve hizmet alım giderleri ,5 Cari transferler ,3 Sermaye giderleri ,2 Sermaye transferleri ,5 Yedek ödenekler ,0 Toplam , yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (%) (Ocak Haziran 2013) 2

6 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 1,1 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri ödeneğinden 554 milyon TL harcanmıştır. Şekil 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2013) Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2013) Personel giderleri Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Memurlar ,5 Sözleşmeli personel ,1 İşçiler ,1 Geçici personel ,3 Diğer personel ,2 TOPLAM ,4 3

7 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 88,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2013) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Memurlar Sözleşmeli personel İşçiler Geçici personel , , , ,5 Toplam ,2 4

8 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için Bakanlık bütçesine 527,5 milyon TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 150,2 milyon TL si harcanmıştır. Şekil 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2013) Seçilmiş mal ve hizmet kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Seçilmiş Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Kırtasiye alımları ,8 Su alımları ,4 Yakacak alımları ,9 Akaryakıt ve yağ alımları ,9 Elektrik alımları ,3 Yolluklar ,8 Haberleşme giderleri ,3 Menkul mal alım giderleri ,2 Bakım ve onarım giderleri ,1 Toplam ,9 5

9 I.4. CARİ TRANSFERLER 2013 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için 90,4 milyar TL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin 45,4 milyar TL si harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2013 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: Cari Transferler (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Görev zararları Hazine yardımları Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler Hanehalkına yapılan transferler Yurt dışına yapılan transferler Gelirden ayrılan paylar , , , , , ,8 Toplam ,3 Görev zararları için bütçeye 9,7 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve ilk altı ayda 5,7 milyar TL harcama gerçekleşmiş olup, bu harcamanın 1,6 milyar TL si genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primlerinin, 1,5 milyar TL si faturalı ödemeler karşılığının, 2,4 milyar TL si ise 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna transfer edilmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Diğer taraftan hazine yardımları için bütçeye 39,2 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve yılın ilk altı ayında 19,9 milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın 14,3 milyar TL si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı, 4,6 milyar TL si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer, 750 milyon TL si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler ve 88,8 milyon TL si ise Belediye Denkleştirme Ödeneği adı altında İller Bankasına yapılan transferden kaynaklanmaktadır. 6

10 2013 yılı bütçesine kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 305,6 milyon TL ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin 177,9 milyon TL si harcanmış olup, bu harcamanın 145,2 milyon TL si siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmaktadır. Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuata göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere transfer edilmektedir. Bu kapsamda, bütçeye tefrik edilen 40,7 milyar TL ödeneğin 19,5 milyar TL si harcanmıştır. I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılında sermaye giderleri için 130 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 14,7 milyon TL si harcanmıştır. Ayrıca, 64 bin TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilgili projeler için harcanmak üzere aktarılmıştır. Tablo 6: Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak Haziran 2013) ( ) Açıklama Başlangıç ödeneği Ocak-haziran dönemi gerçekleşme MASAK bilgi sistemlerinin modernizasyon projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarma Muhtelif etüt-proje (MEG) Bakanlık bilgi işlem binası Arşiv binası (İMİD) Bilgisayar alımı ve onarımı Muhtelif işler projesi Makine teçhizat alım ve onarımı İdari bina onarımları Harita plan, proje alımları Kadastro çalışmaları ve tescil işlemleri Taşıt alımı Acil durum merkezi ve iş sürekliliği projesi Lojman onarımı Maliye yüksek eğitim merkezi projesi Kamulaştırma TOPLAM

11 Muhtelif işler projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde 30 una tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin taşıt ile makine teçhizat alımı ve büro donatımı gibi muhtelif işlere ilişkin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığa tahsisli hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı idari bina onarımları projesinin 2013 yılı ödeneği 15,6 milyon TL olup, ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Diğer taraftan, 2013 yılında lojman onarımı projesi için 3 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, ödenekler ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Taşıt alımı projesine ilişkin olarak 2013 yılı bütçesine 2,4 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır. I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılında sermaye transferleri kalemi için tefrik edilen 4,3 milyar TL ödeneğin 1,2 milyar TL si harcanmıştır. Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: Yurtiçi Sermaye Transferleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Mahalli idarelere Yüksek öğretim kurumlarına İktisadi ve mali araştırmalar projesi Özel bütçeli idarelere , , , ,9 TOPLAM ,5 Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) tertibine 578 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2013 yılının ilk altı ayında tamamı harcanmıştır. 8

12 Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) tertibine 525,5 milyon TL ödenek tefrik edilmiş, 2013 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Ayrıca, belediye denkleştirme ödeneğine 76,1 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2013 yılının ilk altı ayında 38,1 milyon TL si harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak amacıyla Bakanlık bütçesine 3,1 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 610 milyon TL si harcanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2013 döneminde Bakanlık harcama birimlerinin yürüttüğü ana faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından: Aklama suçu ile ilgili 16 adet değerlendirme ve 6 adet analiz dosyası açılmış, 7 adet değerlendirme dosyası ile ilgili olarak aklama suçundan Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde 2013 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde toplam 92 yükümlü nezdinde uyum denetimleri başlatılmış olup denetimler devam etmektedir Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı kapsamında başlatılan uyum denetimleri kapsamında; 23 banka, 3 yetkili müessese, 1 aracı kurum, 6 faktoring şirketi, 1 finansman şirketi, 2 finansal kiralama şirketi ve 2 ikrazatçı nezdinde yürütülen denetimler tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal değerlendirmeleri kapsamında 7 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 12 yükümlü nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan 9

13 değerlendirmeler kapsamında 36 yükümlü ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal incelemeleri kapsamında 13 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 26 yükümlü nezdinde inceleme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan incelemeler kapsamında 4 yükümlü ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. Yapılan yükümlülüklere uyum denetimleri veya yükümlülük ihlal incelemeleri sonucunda yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 3 yükümlü hakkında 3 ayrı idari para cezası kararı düzenlenmiş ve toplam TL ceza kesilmiştir sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 1 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bu dosya kapsamında 1 kişi nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan değerlendirmeler kapsamında 4 kişi ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 4 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 25 kişi nezdinde inceleme başlatılmıştır. Terörün finansmanı ile ilgili 2 adet analiz ve değerlendirme dosyası açılmıştır. 37 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde 8 adet inceleme dosyası ile ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 36 adet yükümlü tarafından yapılan uyum görevlisi ataması mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. 11 adet yükümlü tarafından oluşturulan kurum politikası mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Dört ülkenin (Güney Afrika, Almanya, Tunus ve Türkmenistan) Başkanlık muadili mali istihbarat birimleri ile karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mali istihbarat değişiminde işbirliği amacıyla mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. 271 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır. Yükümlü grubu çalışanlarına yönelik olarak 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında 4 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 10

14 Uygulama birimlerince düzenlenen eğitim programları kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda 8 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim birimlerine yönelik olarak suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 4 adet eğitim ve yükümlülüklere uyum denetimi başlığı altında ise 1 adet çalıştay faaliyeti gerçekleştirilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 yılı Bakanlık performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca, Başkanlık tarafından bu dönemde; Ekonomik gelişmelerin analiz edildiği Temel Ekonomik Göstergeler, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeleri analiz eden Mali Görünüm Raporu, Günlük Piyasa Raporları, Ekonomi Haber Özetleri ve Çeşitli ekonomik veriler takip edilerek hazırlanan Ekonomik Veriler Kitapçığı yayımlanmıştır. Bakanlıkta iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2013 yılının ilk altı ayında; İdarenin iç ve dış risklerini tanımlayarak değerlendirmesi, uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemesi ve uygulamasını sağlamak amacıyla; 2012 yılında başlatılan operasyonel risklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Stratejik düzeydeki risklerin tespit edilmesi amacıyla tüm birimlerde ön hazırlık çalışmaları yapılmış ve Bakanlık Risk Strateji Belgesi Taslağı ve Risk Değerlendirmesi Taslağı oluşturulmuştur. 11

15 İdarenin, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlaması, güncellemesi ve ilgili personelin erişimine sunmasını sağlamak amacıyla işlem yönergelerinin hazırlanması çalışmaları sürdürülmüştür. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak ISO Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmıştır. Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve sistemde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacak bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi Taslağı hazırlanmıştır. Tüm mali ve mali olmayan işlemlerini elektronik ortama taşımak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi yönetilebilir bir yapı oluşturmak amacıyla geliştirilen Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de devredilen kamu idarelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmeye ve sisteme ilişkin teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında yer alan ve ana yararlanıcısı Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı olan Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making and Performance Management in Public Finance) isimli projenin teknik yardım bileşeni kapsamında bu dönemde; Karar Destek Sistemi ve Performans Yönetim Modeli çalışmalarına devam edilmiştir. Program Bütçe Rehberi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, proje ortağı olan Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Kamu Mali Yönetimi Ontoloji Raporu hazırlanmış ve Veri Zarflama Analizi yapılmıştır Mart 2013 tarihinde ortak kurumlara ve Maliye Bakanlığı birimlerine yönelik Fayda Maliyet Analizi eğitimi düzenlenmiştir Nisan 2013 tarihleri arasında Hollanda Maliye Bakanlığından bir bütçe uzmanının katılımıyla Hollanda bütçe ve mali kontrol sistemine ilişkin bir çalıştay düzenlenmiştir. 12

16 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul da özel sektör deneyimini incelemek amacıyla İş Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik ve Sabancı Holding e çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir Mayıs 2013 tarihlerinde İngiltere de çeşitli kamu kurumlarında çalışma ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda bir rapor hazırlanmıştır. II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2013 döneminde yürütülen faaliyetler aşağıda sayılmıştır: Sayın Bakanın 2012 yılı bütçe uygulama sonuçlarına ve 2013 yılı ilk 3 aylık bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin basın toplantısı metinleri hazırlanmıştır. İdare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması ve böylece performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesine yönelik bir bütçeleme modelinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarında nihai aşamaya gelinmiştir. Söz konusu model, Bakanlığımız tarafından genel bütçeli idareler ve özel bütçeli diğer idareler ile yükseköğretim kurumları strateji geliştirme birim yöneticileriyle her yıl yapılan geleneksel toplantılarda sunulmuştur. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde 2013 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarları 15/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sıra No lu Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim fiyatlar 22/2/2013 tarihli ve 2043 sayılı Genelge ile belirlenerek duyurulmuştur sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K Cetvelinin III- Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde zikredilen kurumlarda görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için saat tahsisleri yapılmıştır sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilen personele 11/2/2013 tarihli 13

17 ve 2013/4401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenmesi öngörülmüştür. fazla çalışma ücreti Kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile mevzuatın uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla 03/01/2013 tarihli ve 33 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur. 06/01/2013 tarihli ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin aylık ve ücret artışları düzenlenmiştir. Sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların tespitine yönelik olarak, 04/01/2013 tarihli ve 59 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur. Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, Bakanlığımızın da üyesinin yer aldığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmen, okutman ve din görevlilerinin seçimine yönelik olarak yapılan mülakat sınavları ile bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2013 yılı personel ihtiyaçları, 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa, veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini aşmamak kaydıyla açıktan veya naklen atama yoluyla karşılanmış, bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayan idareler için bütçe kanununda belirlenen; yükseköğretim kurumları için adet, diğerleri için adet memur kadrolarına ilişkin atama izninin idare, kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının akademik personeli için öngörülen 9000 adet ilave atama sayısının üniversiteler itibarıyla dağılımına ilişkin görüş verilmiştir. İlgili mevzuat gereğince sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır. Ocak ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan 14

18 bazında 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanları hesaplanmış ve 04/01/2013 tarihli Genelge (Sıra No:2) ile mahalli idarelere duyurulmuştur sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini, sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılması, lise öğrenimi gören çocukların liseyi bitirdikleri tarih ile üniversite öğrenimine başlayabilecekleri tarih arasındaki dönemde sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmelerine ilişkin düzenlemeleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan emekli olduktan sonra kamuda tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle aylığı kesilenlerin aylıklarının tekrar bağlanmasında, kamuda işe başlama tarihi ile yazılı talep tarihi arasındaki döneme ait bütün aylıkların değil, sadece kamuda fiili olarak çalışılan döneme ait aylıkların kesilmesi ve yalnızca bu döneme dair borç çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır sayılı Kanun kapsamına giren kamu idarelerinde işçi olarak çalışanlara anılan Kanunun 1 ve 2 nci maddesine göre 2013 yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin hazırlanan karar taslağı Bakanlar Kurulunun 2013/4223 sayılı Kararı olarak 25/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile müştereken hazırlanmış ve 25/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Türk asıllı yabancı uyruklu ya da sonradan Türk uyruğuna geçen emekli öğretmenler ile din görevlilerine yapılacak olan sosyal yardımların 2013 yılında uygulanacak tutarları, Bakanlık Makamından alınan 05/02/2013 tarihli ve 12 sayılı Onay ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde toplam 41 adet amatör sporcuya ve 3 adet antrenöre Sporcu Şeref Aylığı bağlanması hususunda Bakanlar Kurulu Karar Taslakları hazırlanmış ve 22/02/2013 tarihli, 2013/4367 sayılı ve 22/05/2013 tarihli, 2013/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları istihsal edilmiştir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 yaşını doldurmamış 15

19 çocukların, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sayılan kişilerin ve Türkiye de 1 yıldan fazla ikamet izni ile ikamet eden yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalılıklarına, sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversitesi hastanelerince alınabilecek ilave ücretlere, yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyelerine verilecek ilave ücretlere, özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4/a kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürecekleri sigortalılar için uygulanan prim teşviki ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle Bakanlar Kuruluna altı puana kadar ilave puan ekleme yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Ödeme Komisyonu ile Ödeme Komisyonuna sunulmak üzere beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili olarak firmalarca yapılan başvuruları inceleyip, ön kararı veren Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına iştirak edilmiş ve bedeli ödenecek ilaç listesine ilave edilecek veya çıkarılacak ilaçların belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin SGK tarafından ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili olan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. Türkiye de perakende olarak satılan ilaçların fiyatlarını değerlendirmek ve fiyat değişikliği gerektiren halleri karara bağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Sağlık Harcamaları İzleme Değerlendirme Komisyonu (SHİDK) tarafından sağlık harcamalarına yönelik istatistiklerin çok önemli bir bölümünü oluşturan SGK verilerinin gerek komisyon bünyesinde yürütülen özel çalışmalarda kullanılmasını gerekse diğer yararlanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak, etkinlik, detay ve çeşitliliğe kavuşturulması amacıyla oluşturulan Veri Çalışma Grubu çalışmalarına katılım sağlanmıştır sayılı Askerlik Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun 16

20 Tasarılarının sosyal güvenlikle ilgili maddelerinin yazımına katkı sağlanmıştır. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının şehit yakınları ile malul gazilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde muhtaçlık aylığı bağlanacaklara ilişkin olarak hak sahipliğinin yeni kriterlere bağlanması başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili maddelerinin yazımına katkı sağlanmıştır yılına ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 28/1/2013 tarihli ve 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 17/3/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin yer aldığı 21/03/2013 tarihli ve 2969 sayılı Genel Yazı yayımlamıştır. 01/04/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hizmet alımı suretiyle taşıt edinmeleri ile ilgili olarak 332 adet taşıtın kiralanabilmesi için izin verilmiştir. 2013/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ 21/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır /02/2013 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen Kamu Alımlarında Lider Uygulayıcıların Buluşması Toplantısına katılım sağlanmıştır. 11/03/2013 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Elektronik Kamu Alımları Toplantısına katılım sağlanmıştır. 26/04/2013 tarihinde OECD-SIGMA ile işbirliği yapılarak KOBİ lerin Kamu İhalelerine Katılımını Desteklemede AB Politikaları ve Uygulamaları konulu kamu alımları çalıştayı düzenlenmiştir. 22/05/2013 tarihinde OECD-SIGMA ile işbirliği yapılarak AB de ve Seçilmiş Üye Ülkelerde İmtiyazlar ve Kamu Özel İşbirliğine İlişkin Politikalar ve Uygulamalar konulu kamu alımları çalıştayı düzenlenmiştir. 17

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2007 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA 2008 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı