2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 4 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 5 I.4. CARİ TRANSFERLER... 6 I.5. SERMAYE GİDERLERİ... 7 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ... 8 II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER...9 II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI... 9 II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...11 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...13 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...18 II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...21 II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...23 II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...25 II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...25 II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...27 III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 27 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...28 IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...28 IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...29 IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...30 IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...33 IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...35 IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...36

3 IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...38 IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...38 IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...39

4 ÖNSÖZ Hükümetlerimiz döneminde sağlanan güven ve istikrar ortamı sayesinde ülkemiz hızla kalkınmış, makroekonomik dengelerini iyileştirmiştir. Türkiye, döneminde ortalama yüzde 5,1 büyüyerek 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelirini 2012 yılında 786 milyar dolara yükseltmiştir. Ülkemiz, uyguladığımız yapısal reformlar ve sağlıklı makroekonomik politikalar sayesinde, tüm dünyayı sarsan küresel finansal krizden kalıcı bir tahribat yaşamadan çıkmıştır ve 2011 yıllarında ortalama yüzde 9 gibi rekor bir hızla büyüyen Türkiye dünyanın birçok ülkesinden pozitif yönde ayrışmıştır. Bu hızlı büyüme döneminin ardından ekonomimiz yeniden dengelenme sürecine girmiştir. Ülkemiz, en büyük ticaret ortağımız olan AB deki krize, yavaşlayan küresel ekonomiye ve artan jeopolitik gerginliklere rağmen mütevazi oranlarda da olsa büyümeye devam etmektedir. Dünyada birçok ülke borç kriziyle karşı karşıya iken Türkiye kamu brüt borç stokunun milli gelire oranını kriz öncesi seviyenin de altına, % 36,2 ye düşürmüştür. Genel devlet bütçe açığının milli gelire oranı ise % 1 ile Maastricht kriterinin üçte biri olarak oldukça düşük bir seviyede gerçekleşmiştir. Hükümetlerimiz döneminde kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği ve verimliliği artırmak ve nihayetinde vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek kamu maliyesi politikalarımızın temel hedefi olmuştur. Bakanlığım da çalışmalarını bu hedef doğrultusunda ve diğer kamu idarelerine örnek olmak bilinciyle sürdürmektedir. Kamuoyunu saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgilendirmeyi temel alan bir anlayışla hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını temenni ediyorum. Bu Raporda emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 1

5 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2013 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 99,2 milyar TL ödeneğin 47,5 milyar TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Personel giderleri ,4 Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ,2 Mal ve hizmet alım giderleri ,5 Cari transferler ,3 Sermaye giderleri ,2 Sermaye transferleri ,5 Yedek ödenekler ,0 Toplam , yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (%) (Ocak Haziran 2013) 2

6 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılı personel giderleri için 1,1 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri ödeneğinden 554 milyon TL harcanmıştır. Şekil 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2013) Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2013) Personel giderleri Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Memurlar ,5 Sözleşmeli personel ,1 İşçiler ,1 Geçici personel ,3 Diğer personel ,2 TOPLAM ,4 3

7 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 88,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2013) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Memurlar Sözleşmeli personel İşçiler Geçici personel , , , ,5 Toplam ,2 4

8 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için Bakanlık bütçesine 527,5 milyon TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 150,2 milyon TL si harcanmıştır. Şekil 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2013) Seçilmiş mal ve hizmet kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Seçilmiş Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Kırtasiye alımları ,8 Su alımları ,4 Yakacak alımları ,9 Akaryakıt ve yağ alımları ,9 Elektrik alımları ,3 Yolluklar ,8 Haberleşme giderleri ,3 Menkul mal alım giderleri ,2 Bakım ve onarım giderleri ,1 Toplam ,9 5

9 I.4. CARİ TRANSFERLER 2013 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için 90,4 milyar TL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin 45,4 milyar TL si harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2013 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: Cari Transferler (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Görev zararları Hazine yardımları Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler Hanehalkına yapılan transferler Yurt dışına yapılan transferler Gelirden ayrılan paylar , , , , , ,8 Toplam ,3 Görev zararları için bütçeye 9,7 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve ilk altı ayda 5,7 milyar TL harcama gerçekleşmiş olup, bu harcamanın 1,6 milyar TL si genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primlerinin, 1,5 milyar TL si faturalı ödemeler karşılığının, 2,4 milyar TL si ise 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna transfer edilmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Diğer taraftan hazine yardımları için bütçeye 39,2 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve yılın ilk altı ayında 19,9 milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın 14,3 milyar TL si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı, 4,6 milyar TL si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer, 750 milyon TL si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler ve 88,8 milyon TL si ise Belediye Denkleştirme Ödeneği adı altında İller Bankasına yapılan transferden kaynaklanmaktadır. 6

10 2013 yılı bütçesine kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 305,6 milyon TL ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin 177,9 milyon TL si harcanmış olup, bu harcamanın 145,2 milyon TL si siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmaktadır. Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuata göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere transfer edilmektedir. Bu kapsamda, bütçeye tefrik edilen 40,7 milyar TL ödeneğin 19,5 milyar TL si harcanmıştır. I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılında sermaye giderleri için 130 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 14,7 milyon TL si harcanmıştır. Ayrıca, 64 bin TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilgili projeler için harcanmak üzere aktarılmıştır. Tablo 6: Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak Haziran 2013) ( ) Açıklama Başlangıç ödeneği Ocak-haziran dönemi gerçekleşme MASAK bilgi sistemlerinin modernizasyon projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarma Muhtelif etüt-proje (MEG) Bakanlık bilgi işlem binası Arşiv binası (İMİD) Bilgisayar alımı ve onarımı Muhtelif işler projesi Makine teçhizat alım ve onarımı İdari bina onarımları Harita plan, proje alımları Kadastro çalışmaları ve tescil işlemleri Taşıt alımı Acil durum merkezi ve iş sürekliliği projesi Lojman onarımı Maliye yüksek eğitim merkezi projesi Kamulaştırma TOPLAM

11 Muhtelif işler projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde 30 una tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin taşıt ile makine teçhizat alımı ve büro donatımı gibi muhtelif işlere ilişkin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığa tahsisli hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı idari bina onarımları projesinin 2013 yılı ödeneği 15,6 milyon TL olup, ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Diğer taraftan, 2013 yılında lojman onarımı projesi için 3 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, ödenekler ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Taşıt alımı projesine ilişkin olarak 2013 yılı bütçesine 2,4 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır. I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine 2013 yılında sermaye transferleri kalemi için tefrik edilen 4,3 milyar TL ödeneğin 1,2 milyar TL si harcanmıştır. Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 7: Yurtiçi Sermaye Transferleri (Ocak Haziran 2013) Açıklama Başlangıç ödeneği ( ) Ocak-haziran dönemi gerçekleşme ( ) Harcama oranı (%) Mahalli idarelere Yüksek öğretim kurumlarına İktisadi ve mali araştırmalar projesi Özel bütçeli idarelere , , , ,9 TOPLAM ,5 Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) tertibine 578 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2013 yılının ilk altı ayında tamamı harcanmıştır. 8

12 Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) tertibine 525,5 milyon TL ödenek tefrik edilmiş, 2013 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Ayrıca, belediye denkleştirme ödeneğine 76,1 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2013 yılının ilk altı ayında 38,1 milyon TL si harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak amacıyla Bakanlık bütçesine 3,1 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 610 milyon TL si harcanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2013 döneminde Bakanlık harcama birimlerinin yürüttüğü ana faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından: Aklama suçu ile ilgili 16 adet değerlendirme ve 6 adet analiz dosyası açılmış, 7 adet değerlendirme dosyası ile ilgili olarak aklama suçundan Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde 2013 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde toplam 92 yükümlü nezdinde uyum denetimleri başlatılmış olup denetimler devam etmektedir Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı kapsamında başlatılan uyum denetimleri kapsamında; 23 banka, 3 yetkili müessese, 1 aracı kurum, 6 faktoring şirketi, 1 finansman şirketi, 2 finansal kiralama şirketi ve 2 ikrazatçı nezdinde yürütülen denetimler tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal değerlendirmeleri kapsamında 7 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 12 yükümlü nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan 9

13 değerlendirmeler kapsamında 36 yükümlü ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal incelemeleri kapsamında 13 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 26 yükümlü nezdinde inceleme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan incelemeler kapsamında 4 yükümlü ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. Yapılan yükümlülüklere uyum denetimleri veya yükümlülük ihlal incelemeleri sonucunda yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 3 yükümlü hakkında 3 ayrı idari para cezası kararı düzenlenmiş ve toplam TL ceza kesilmiştir sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 1 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bu dosya kapsamında 1 kişi nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Yine, 2013 veya daha önceki yıllarda başlatılan değerlendirmeler kapsamında 4 kişi ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 4 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 25 kişi nezdinde inceleme başlatılmıştır. Terörün finansmanı ile ilgili 2 adet analiz ve değerlendirme dosyası açılmıştır. 37 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde 8 adet inceleme dosyası ile ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 36 adet yükümlü tarafından yapılan uyum görevlisi ataması mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. 11 adet yükümlü tarafından oluşturulan kurum politikası mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Dört ülkenin (Güney Afrika, Almanya, Tunus ve Türkmenistan) Başkanlık muadili mali istihbarat birimleri ile karapara aklama ve terörün finansmanı ile ilgili mali istihbarat değişiminde işbirliği amacıyla mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. 271 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır. Yükümlü grubu çalışanlarına yönelik olarak 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında 4 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 10

14 Uygulama birimlerince düzenlenen eğitim programları kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda 8 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim birimlerine yönelik olarak suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 4 adet eğitim ve yükümlülüklere uyum denetimi başlığı altında ise 1 adet çalıştay faaliyeti gerçekleştirilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 yılı Bakanlık performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca, Başkanlık tarafından bu dönemde; Ekonomik gelişmelerin analiz edildiği Temel Ekonomik Göstergeler, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeleri analiz eden Mali Görünüm Raporu, Günlük Piyasa Raporları, Ekonomi Haber Özetleri ve Çeşitli ekonomik veriler takip edilerek hazırlanan Ekonomik Veriler Kitapçığı yayımlanmıştır. Bakanlıkta iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2013 yılının ilk altı ayında; İdarenin iç ve dış risklerini tanımlayarak değerlendirmesi, uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemesi ve uygulamasını sağlamak amacıyla; 2012 yılında başlatılan operasyonel risklerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. Stratejik düzeydeki risklerin tespit edilmesi amacıyla tüm birimlerde ön hazırlık çalışmaları yapılmış ve Bakanlık Risk Strateji Belgesi Taslağı ve Risk Değerlendirmesi Taslağı oluşturulmuştur. 11

15 İdarenin, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlaması, güncellemesi ve ilgili personelin erişimine sunmasını sağlamak amacıyla işlem yönergelerinin hazırlanması çalışmaları sürdürülmüştür. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollerin yazılı olarak belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik olarak ISO Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmıştır. Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve sistemde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini sağlayacak bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi Taslağı hazırlanmıştır. Tüm mali ve mali olmayan işlemlerini elektronik ortama taşımak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi yönetilebilir bir yapı oluşturmak amacıyla geliştirilen Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de devredilen kamu idarelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmeye ve sisteme ilişkin teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında yer alan ve ana yararlanıcısı Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı olan Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making and Performance Management in Public Finance) isimli projenin teknik yardım bileşeni kapsamında bu dönemde; Karar Destek Sistemi ve Performans Yönetim Modeli çalışmalarına devam edilmiştir. Program Bütçe Rehberi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda, proje ortağı olan Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Kamu Mali Yönetimi Ontoloji Raporu hazırlanmış ve Veri Zarflama Analizi yapılmıştır Mart 2013 tarihinde ortak kurumlara ve Maliye Bakanlığı birimlerine yönelik Fayda Maliyet Analizi eğitimi düzenlenmiştir Nisan 2013 tarihleri arasında Hollanda Maliye Bakanlığından bir bütçe uzmanının katılımıyla Hollanda bütçe ve mali kontrol sistemine ilişkin bir çalıştay düzenlenmiştir. 12

16 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul da özel sektör deneyimini incelemek amacıyla İş Bankası, Anadolu Hayat Emeklilik ve Sabancı Holding e çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir Mayıs 2013 tarihlerinde İngiltere de çeşitli kamu kurumlarında çalışma ziyaretleri ve toplantılar gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda bir rapor hazırlanmıştır. II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2013 döneminde yürütülen faaliyetler aşağıda sayılmıştır: Sayın Bakanın 2012 yılı bütçe uygulama sonuçlarına ve 2013 yılı ilk 3 aylık bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin basın toplantısı metinleri hazırlanmıştır. İdare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması ve böylece performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesine yönelik bir bütçeleme modelinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarında nihai aşamaya gelinmiştir. Söz konusu model, Bakanlığımız tarafından genel bütçeli idareler ve özel bütçeli diğer idareler ile yükseköğretim kurumları strateji geliştirme birim yöneticileriyle her yıl yapılan geleneksel toplantılarda sunulmuştur. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde 2013 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarları 15/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sıra No lu Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim fiyatlar 22/2/2013 tarihli ve 2043 sayılı Genelge ile belirlenerek duyurulmuştur sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K Cetvelinin III- Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde zikredilen kurumlarda görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için saat tahsisleri yapılmıştır sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun uyarınca yapılacak satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilen personele 11/2/2013 tarihli 13

17 ve 2013/4401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ödenmesi öngörülmüştür. fazla çalışma ücreti Kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile mevzuatın uygulanmasında birliğin sağlanması amacıyla 03/01/2013 tarihli ve 33 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur. 06/01/2013 tarihli ve 2013/4156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin aylık ve ücret artışları düzenlenmiştir. Sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların tespitine yönelik olarak, 04/01/2013 tarihli ve 59 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur. Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, Bakanlığımızın da üyesinin yer aldığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmen, okutman ve din görevlilerinin seçimine yönelik olarak yapılan mülakat sınavları ile bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2013 yılı personel ihtiyaçları, 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa, veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini aşmamak kaydıyla açıktan veya naklen atama yoluyla karşılanmış, bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayan idareler için bütçe kanununda belirlenen; yükseköğretim kurumları için adet, diğerleri için adet memur kadrolarına ilişkin atama izninin idare, kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının akademik personeli için öngörülen 9000 adet ilave atama sayısının üniversiteler itibarıyla dağılımına ilişkin görüş verilmiştir. İlgili mevzuat gereğince sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır. Ocak ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan 14

18 bazında 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanları hesaplanmış ve 04/01/2013 tarihli Genelge (Sıra No:2) ile mahalli idarelere duyurulmuştur sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5510 sayılı Kanunun kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini, sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılması, lise öğrenimi gören çocukların liseyi bitirdikleri tarih ile üniversite öğrenimine başlayabilecekleri tarih arasındaki dönemde sağlık yardımlarından yararlanmaya devam etmelerine ilişkin düzenlemeleri ile 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yapılan emekli olduktan sonra kamuda tekrar çalışmaya başlamaları nedeniyle aylığı kesilenlerin aylıklarının tekrar bağlanmasında, kamuda işe başlama tarihi ile yazılı talep tarihi arasındaki döneme ait bütün aylıkların değil, sadece kamuda fiili olarak çalışılan döneme ait aylıkların kesilmesi ve yalnızca bu döneme dair borç çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır sayılı Kanun kapsamına giren kamu idarelerinde işçi olarak çalışanlara anılan Kanunun 1 ve 2 nci maddesine göre 2013 yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin hazırlanan karar taslağı Bakanlar Kurulunun 2013/4223 sayılı Kararı olarak 25/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile müştereken hazırlanmış ve 25/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde Türk asıllı yabancı uyruklu ya da sonradan Türk uyruğuna geçen emekli öğretmenler ile din görevlilerine yapılacak olan sosyal yardımların 2013 yılında uygulanacak tutarları, Bakanlık Makamından alınan 05/02/2013 tarihli ve 12 sayılı Onay ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde toplam 41 adet amatör sporcuya ve 3 adet antrenöre Sporcu Şeref Aylığı bağlanması hususunda Bakanlar Kurulu Karar Taslakları hazırlanmış ve 22/02/2013 tarihli, 2013/4367 sayılı ve 22/05/2013 tarihli, 2013/4808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları istihsal edilmiştir sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 yaşını doldurmamış 15

19 çocukların, ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında sayılan kişilerin ve Türkiye de 1 yıldan fazla ikamet izni ile ikamet eden yabancı uyrukluların genel sağlık sigortalılıklarına, sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları ve vakıf üniversitesi hastanelerince alınabilecek ilave ücretlere, yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyelerine verilecek ilave ücretlere, özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4/a kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürecekleri sigortalılar için uygulanan prim teşviki ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle Bakanlar Kuruluna altı puana kadar ilave puan ekleme yetkisi verilmesine ilişkin düzenlemelerin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan beşeri tıbbi ürünlerin/beşeri ilaçların ödeme usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan Ödeme Komisyonu ile Ödeme Komisyonuna sunulmak üzere beşeri tıbbi ürünlerle/beşeri ilaçlarla ilgili olarak firmalarca yapılan başvuruları inceleyip, ön kararı veren Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına iştirak edilmiş ve bedeli ödenecek ilaç listesine ilave edilecek veya çıkarılacak ilaçların belirlenmesi çalışmalarına katkı sağlanmıştır sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin SGK tarafından ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili olan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. Türkiye de perakende olarak satılan ilaçların fiyatlarını değerlendirmek ve fiyat değişikliği gerektiren halleri karara bağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde oluşturulan Fiyat Değerlendirme Komisyonu çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Sağlık Harcamaları İzleme Değerlendirme Komisyonu (SHİDK) tarafından sağlık harcamalarına yönelik istatistiklerin çok önemli bir bölümünü oluşturan SGK verilerinin gerek komisyon bünyesinde yürütülen özel çalışmalarda kullanılmasını gerekse diğer yararlanıcıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak, etkinlik, detay ve çeşitliliğe kavuşturulması amacıyla oluşturulan Veri Çalışma Grubu çalışmalarına katılım sağlanmıştır sayılı Askerlik Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun 16

20 Tasarılarının sosyal güvenlikle ilgili maddelerinin yazımına katkı sağlanmıştır. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının şehit yakınları ile malul gazilerin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde muhtaçlık aylığı bağlanacaklara ilişkin olarak hak sahipliğinin yeni kriterlere bağlanması başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili maddelerinin yazımına katkı sağlanmıştır yılına ilişkin olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar 28/1/2013 tarihli ve 2013/4344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki olarak 17/3/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yurtdışına Geçici Görevle Gönderilenlere Ödenecek Konaklama Giderlerine İlişkin Esas ve Usullerin yer aldığı 21/03/2013 tarihli ve 2969 sayılı Genel Yazı yayımlamıştır. 01/04/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hizmet alımı suretiyle taşıt edinmeleri ile ilgili olarak 332 adet taşıtın kiralanabilmesi için izin verilmiştir. 2013/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ 21/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır /02/2013 tarihlerinde Paris te gerçekleştirilen Kamu Alımlarında Lider Uygulayıcıların Buluşması Toplantısına katılım sağlanmıştır. 11/03/2013 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Elektronik Kamu Alımları Toplantısına katılım sağlanmıştır. 26/04/2013 tarihinde OECD-SIGMA ile işbirliği yapılarak KOBİ lerin Kamu İhalelerine Katılımını Desteklemede AB Politikaları ve Uygulamaları konulu kamu alımları çalıştayı düzenlenmiştir. 22/05/2013 tarihinde OECD-SIGMA ile işbirliği yapılarak AB de ve Seçilmiş Üye Ülkelerde İmtiyazlar ve Kamu Özel İşbirliğine İlişkin Politikalar ve Uygulamalar konulu kamu alımları çalıştayı düzenlenmiştir. 17

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...iii GRAFİKLER DİZİNİ...iii ŞEKİLLER DİZİNİ...iii KISALTMALAR...iv GİRİŞ... 1 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ... 2 A. Yasal Çerçeve...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Giriş Dünya Sağlık Örgütü ne göre bir ülkenin sağlık sistemi herkese gerekli olan sağlık hizmetinin yüksek kalitede verilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2011 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA 2012 ii i BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı