2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 4 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 5 I.4. CARİ TRANSFERLER... 7 I.5. SERMAYE GİDERLERİ... 8 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ...10 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...11 II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...13 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...15 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...19 II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...23 II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...25 II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...27 II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...28 II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...31 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 31 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...32 IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...33 IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...34 IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...36 IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...38 IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...39

3 IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...40 IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...41 IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...42

4 ÖNSÖZ Türkiye ekonomisi, Hükümetlerimiz döneminde uygulamaya konulan yapısal reformlar ve uygulanan doğru makroekonomik politikalar sayesinde sağlam temellere kavuşmuştur. Sağlanan güven ve istikrar ortamı ile istihdam yaratan yüksek büyüme patikasına girmiştir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2002 yılından bu yana reel bazda yılda ortalama yüzde 5,0 oranında artmıştır. Böylece 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelir 2013 yılında 820 milyar dolara ulaşmış, kişi başına düşen gelir ise dolardan dolara çıkmıştır. Son 60 yılın en büyük finansal krizine rağmen, 2007 yıl sonundan bu yana 5,8 milyon kişi istihdam edilmiştir. Elde edilen bu kazanımlarda uyguladığımız ihtiyatlı maliye politikaları kilit bir rol oynamıştır. Son 11 yılda genel devlet bütçe açığının GSYH ye oranını yaklaşık 10 puan azaltarak 2013 yılında yüzde 1 e indirdik. AB tanımlı borç stokunun GSYH ye oranını ise 40 puan düşürerek 2013 yılı için yüzde 36,3 e düşürdük. Mali disiplin sayesinde kamu kaynaklarını üretken alanlara yönlendirdik yılında faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 85,7 seviyesinde iken 2014 yılında vergi gelirlerinin yüzde 85 ini milletimize hizmete ayırıyoruz. Bu sayede eğitim, sağlık ve altyapı harcamalarını önceliklendirdik. En büyük harcama kalemimiz olan eğitim 2014 yılında vergi gelirlerinin yaklaşık dört birini oluşturmaktadır. Kamu hizmetine ayrılan kaynağın miktarı kadar hizmet kalitesi de önemlidir. Kaliteli kamu hizmetleri sunmanın yolu kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamaktan geçmektedir. Maliye Bakanlığı bu ilkelerin gerektirdiği araç ve uygulamaları büyük bir titizlikle ve cesaretle hayata geçirmiştir. Bu alanda etkinliğini daha da artırmak için her geçen gün kendini geliştirmektedir. Bu çerçevede hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını diliyor, emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 1

5 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2014 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 112,6 milyar TL ödeneğin 52,2 milyar TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bakanlık bütçesinde öngörülen ödeneğin 1 milyar TL si Bakanlığın personel, mal ve hizmet alımları ile yatırım ve diğer giderleri için kullanılmıştır. Kalan 51,2 milyar TL ise diğer idarelere kamu hizmetlerinin finansmanı için aktarılmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM , , , , , , , ,4 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 2

6 Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (%) (Ocak Haziran 2014) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin detay gerçekleşmeleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için 1,2 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama 640,2 milyon TL dir. Şekil 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) 3

7 Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , , ,3 DİĞER PERSONEL ,3 TOPLAM ,7 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel bir seyir izlemiştir. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 104 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 4

8 Şekil 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , , ,9 TOPLAM ,1 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 yılı Bakanlık bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için 562 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 225 milyon TL si harcanmıştır. 5

9 Şekil 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) Bazı mal ve hizmet kalemlerindeki harcama detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Bazı Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) Kırtasiye Alımları Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yolluklar Haberleşme Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri , , , , , , , , TOPLAM ,9 6

10 I.4. CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2014 yılı Bakanlık bütçesinde 102,7 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu harcama kaleminden 50,6 milyar TL harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 5: Cari Transferler (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) GÖREV ZARARLARI ,8 HAZİNE YARDIMLARI ,3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR , , ,4 TOPLAM , yılında Bakanlık bütçesine görev zararları için 10,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda 5,9 milyar TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamanın tamamına yakını SGK ya mevzuat gereği yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Yapılan transferler; Genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primleri için 1,8 milyar TL, Faturalı ödemeler karşılığı için 1,4 milyar TL, 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemeler için ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 7

11 Hazine yardımları için 2014 yılı Bakanlık bütçesine 44 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bu harcama kaleminden yılın ilk altı ayında 21,2 milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın; 15,3 milyar TL si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı, 5,1 milyar TL si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer, 563 milyon TL si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler, 139,4 milyon TL si ise Belediye Denkleştirme Ödeneği adı altında İller Bankasına yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 2014 yılı Bakanlık bütçesine 454,4 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 373,2 milyon TL si harcanmış olup, bu harcamanın 315,7 milyon TL si mevzuat gereği siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmıştır. Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuatı çerçevesinde gelir gerçekleşmelerine göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere bu gerçekleşmeler dahilinde transfer edilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı Bakanlık bütçesindeki 47,2 milyar TL ödeneğin 22,8 milyar TL si mahalli idare ve fonlara transfer edilmiştir. I.5. SERMAYE GİDERLERİ 2014 yılında sermaye giderleri için Bakanlık bütçesine 122,1 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmesi 21,5 milyon TL olup, bu harcamanın 406 bin TL si ilgili projelerimizi gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır. 8

12 Tablo 6: Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak Haziran 2014 AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA AKTARMA Muhtelif Etüt-Proje (MEG) Bakanlık Bilgi İşlem Binası Arşiv Binası (İMİD) (TL) HARCAMA ORANI (%) Ek Hizmet Binası ,4 Sivas Defterdarlık Hizmet Binası Muhtelif Defterdarlık Hizmet Binaları Bilgisayar Alımı ve Onarımı ,7 Muhtelif İşler Projesi ,4 Makine Teçhizat Alım ve Onarımı ,9 İdari Bina Onarımları ,4 Harita Plan, Proje Alımları ,9 Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri Taşıt Alımı Felaket Kurtarma Merkezi Projesi Lojman Onarımı ,0 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Projesi Kamulaştırma ,8 TOPLAM ,6 Bilgisayar Alımı ve Onarımı Projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde 25 ine tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığa tahsisli olan hizmet binalarının (merkez-taşra) büyük onarımlarının yapıldığı İdari Bina Onarımları Projesinin 2014 yılı ödeneği 8 milyon TL olup, ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılında Lojman Onarımı Projesi için 2 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek lojman onarımı kapsamında taşra birimlerine ihtiyaca göre gönderilmektedir. 9

13 Taşıt Alımı Projesine ilişkin 2014 yılı bütçesine 2,9 milyon TL ödenek ayrılmış olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır. I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine 2014 yılında sermaye transferleri kalemi için 4,3 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Haziran sonu itibarıyla 658,1 milyon TL si harcanmıştır. Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 7: Yurtiçi Sermaye Transferleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) Mahalli İdarelere Yüksek Öğretim Kurumlarına Diğer Özel Bütçeli İdarelere , , ,7 TOPLAM , yılı Bakanlık bütçesinde sermaye transferi kapsamında mahalli idarelere aktarılmak üzere 903 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 346 milyon TL si Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) Projesine, kalan 557 milyon TL si de Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi ne (SUKAP) ayrılmış olup; ilk altı ayda KÖYDES Projesine ayrılan kaynağın tamamı kullanılmış, SUKAP Projesi için ise söz konusu dönemde bir harcama gerçekleşmemiştir. Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak amacıyla Bakanlık bütçesine 3,3 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 308 milyon TL si harcanmıştır. 10

14 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bakanlık harcama birimlerinin bu dönemde ana hizmetleri itibarıyla yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar hakkında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından: Aklama suçu ile ilgili 19 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bunlardan 7 adedi ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca aklama suçu ile ilgili 16 adet analiz dosyası açılmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde, Kanunun 11 ve Yönetmeliğin 35 inci maddeleri kapsamında kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, münhasıran uyum görevlisi atanması, uyum programı oluşturulması yükümlülükleri yönünden yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını teminen hazırlanan 2014 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde toplam 89 yükümlü nezdinde uyum denetimleri devam etmektedir Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde başlatılan uyum denetimleri kapsamında; 2 banka, 2 yetkili müessese, 4 aracı kurum ile 1 sigorta ve emeklilik şirketi olmak üzere 9 yükümlü nezdinde yürütülen yükümlülük uyum denetimleri 2014 yılında tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal değerlendirmeleri çerçevesinde 15 adet değerlendirme dosyası kapsamında 24 yükümlü hakkında değerlendirme başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki yıllarda başlatılan değerlendirmeler kapsamında 28 yükümlü ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal incelemeleri çerçevesinde 15 adet inceleme dosyası kapsamında 37 yükümlü nezdinde inceleme başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki yıllarda başlatılan incelemeler kapsamında 47 yükümlü ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. 11

15 Yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 24 yükümlü hakkında 69 ayrı idari para cezası kararı düzenlenerek, toplamda TL ceza kesilmiştir sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 2 adet değerlendirme dosyası kapsamında 18 kişi nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Bu kapsamda 1 kişi ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 1 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 5 kişi nezdinde inceleme başlatılmıştır. Yine 2013 yılında başlatılan 3 kişi ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. 33 adet yükümlü tarafından yapılan uyum görevlisi atamaları ile 30 adet yükümlü tarafından oluşturulan kurum politikası mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Terörün finansmanı ile ilgili 5 adet analiz ve değerlendirme dosyası açılmıştır. Bangladeş Mali İstihbarat Birimi ile aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede mali istihbarat değişimi amacıyla mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Egmont Grubu, Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadelede Avrasya Grubu (EAG), OECD, Avrupa Komisyonu (122. Dönem Ortaklık Komitesi Toplantısı, MATRA-PATROL Eğitimi, TAIEX Toplantısı), Birleşmiş Milletler (Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü), Afganistan İçin İstanbul Süreci, Terörle Mücadele Küresel Forumu ve KKTC Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi nezdinde toplam 19 yurtdışı toplantıya katılım sağlanmıştır. 10 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde Cumhuriyet savcılıklarına 6 adet inceleme dosyası ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Veri Toplama faaliyetleri çerçevesinde 330 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır. 12

16 32 adet Suç Varlığı Tespit Dosyası açılmıştır. Açılan bu dosyalardan 22 tanesi sonuçlandırılmış olup, dosyada adı geçen kişiler hakkında hazırlanan raporlar ilgili Makamlara intikal ettirilmiştir. Geriye kalan 15 dosya hakkında ise çalışmalara devam edilmektedir. Yükümlü grubu çalışanlarına yönelik olarak 7 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim Birimlerine yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 5 adet eğitim, ayrıca yükümlülüklere uyum denetimi başlığı altında ise 6 adet çalıştay faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 11 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bilgi güvenliğine ilişkin politika, iş süreçleri ve görev tanımları tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Bunun yanında e-imza kullanımı konusunda tüm kurum personeline eğitim verilmiştir. Kağıtsız ofise geçiş için yazılım altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Bakanlık performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Yine bu dönemde; Günlük ve haftalık ekonomik gelişmelerin takip edilerek ivedi bir şekilde duyurulduğu Bilgilendirme e-postaları, Günlük Piyasa Raporları, Ekonomi Haber Özetleri, Temel Ekonomik Göstergeler ve Haftalık Ekonomik Gelişmeler 13

17 Üçer aylık periyotlarla Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeler ile kamu maliyesine ilişkin gelir- gider politikaları, borç yönetimi, sosyal güvenlik ve devlet malları yönetimine ilişkin gelişmelerin analizinin yapıldığı Mali Görünüm Raporu, Türkiye ve seçilmiş ülkelerde makroekonomik gelişmelerin, bütçe dengesi, vergi gelirleri, borç istatistikleri, vergi yükleri, ücret ve milli emlak konularına ilişkin verilerin özet tablolar halinde sunulduğu Ekonomik Göstergeler Kitapçığı yayımlanmıştır. Ayrıca, Türkiye, dünya ekonomisi ve finansal piyasalara ilişkin konjonktüre özel konuların detaylı bir şekilde incelenmesiyle oluşturulan araştırma raporu/ bilgi notları ile Sayın Bakan ve üst yönetime, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin gerekli bilgileri sağlama ve danışmanlık yapma amacıyla konuşma notu ve sunum hazırlanmıştır. Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP) uygulamasının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler aşağıda özetlenmiştir: Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması hedefine yönelik olarak hazırlanan Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi 26/12/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Genelge ekinde yayımlanarak, öncelikle merkez birimlerinde uygulanmak üzere 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, Bakanlık merkez birimlerinde, üç ayda bir iç kontrole yönelik olarak her alt birim tarafından Durum Tespit Raporu hazırlanmakta ve bununla birlikte, birim bazında konsolide edilen Yönetici Özeti de birim yöneticisine sunulmaktadır. Bakanlığımız birimlerince SGB rehberliğinde ISO nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmasına yönelik belgeyi 2013 yılında alamayan birimlerde çalışmalar devam etmektedir. Defterdarlıklarda yürütülecek olan süreç çalışmalarına temel oluşturması amacıyla; Defterdarlık yöneticilerine (yaklaşık 450 kişiye) 14

18 Antalya da, Nisan 2014 tarihleri arasında Defterdarlıklarda İç Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Farkındalık Konferansları düzenlenmiştir. Bu konferanslar sonrasında, Haziran ayında (2-25 Haziran tarihleri arasında) Ankara da Maliye Yüksek Eğitim Merkezi nde, yaklaşık 400 Defterdarlık personeline işlem süreçlerinin çıkarılmasına ilişkin yöntemin öğretildiği Defterdarlıklarda İç Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Eğitimi verilmiştir. İKEP uygulamalarında İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması şartını sağlamaya yönelik olarak 81 il Defterdarlığı tarafından PERGEN koordinasyonunda "Vatandaş Memnuniyet Anketi" ile "Personel Memnuniyet Anketi" yapılmıştır. Tüm mali süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olan, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışabilir yapıda olan Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de devredilen kamu idarelerinin ihtiyaçları, teknik gereklilikler ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda geliştirilmeye ve bu kapsamda sisteme ilişkin teknik destek ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir. II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk altı ayında yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda sayılmıştır: 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu hazırlanarak Sayıştaya gönderilmiştir. Bütçe dengesi, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri rakamlarının aylık ve kümülatif bazda bir önceki yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak açıklandığı 6 adet aylık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporu hazırlanmıştır. Bütçe gerçekleşmelerinin ve temel ekonomik göstergelerin yer aldığı aylık bütçe bültenleri yayınlanmıştır sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen performans esaslı bütçeleme uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, sistemin işleyişine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin kamu idarelerine bildirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesine yönelik gerekli açıklamaların 15

19 yapılması amacıyla 08/04/02014 tarihli ve 3082 sayılı Performans Esaslı Bütçeleme konulu Genelge yayımlanmıştır. İdare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması ve böylece performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesi amacıyla yürütülen program bazlı performans bütçe çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen program bazlı performans bütçe modelinin uygulamasının ilk adımı olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için program yapısı ve program gerekçesinin geliştirilmesine yönelik ilke ve esasları belirlemek üzere Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuz Taslağı hazırlanarak kamu idarelerine duyurulmuştur. Söz konusu taslak, gerçekleştirilen toplantılarla kamu idarelerinin strateji geliştirme birim yöneticileriyle paylaşılmış ve çalıştaylarla örnek uygulamalar yapılarak, taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelge yürürlüğe konularak kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile uygulama birliği sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların belirlenmesi amacıyla 3/1/2014 tarihli ve 61 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarları 17/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan I Sıra No lu Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim fiyatlar 3/2/2014 tarihli ve 849 sayılı Genelge ile belirlenerek duyurulmuştur sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) Cetvelinin III- Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde sayılan idarelerde görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için saat tahsisleri yapılmıştır. 16

20 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2014 yılı personel ihtiyaçları, bütçe kanununda belirlenen; yükseköğretim kurumları için adet, diğerleri için adet memur kadrolarına ilişkin atama izninin idare, kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının akademik personeli için öngörülen 4000 adet ilave atama sayısının üniversiteler itibarıyla dağılımına ilişkin görüş verilmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan bazında 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanları Ocak ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak hesaplanmış ve 07/01/2014 tarihli Genelge (Sıra No:4) ile mahalli idarelere duyurulmuştur sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara bu Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre 2014 yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin hazırlanan Karar Taslağı, 2014/5808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 22/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak olan sosyal yardımların 2014 yılında uygulanacak tutarları Bakanlık Makamından alınan 07/02/2014 tarihli ve 12 sayılı Onay ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde 2 kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanabilmesi için hazırlanan Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6436 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir sayılı Kanun çerçevesinde toplam 24 adet amatör sporcuya ve 4 adet antrenöre Sporcu Şeref Aylığı bağlanması hususunda hazırlanan Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak istihsal edilmiştir. 17

21 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hizmet alımı suretiyle taşıt edinmeleri ile ilgili olarak 288 adet taşıtın kiralanabilmesi için izin verilmiştir. 2014/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hazırlanmış ve 18/1/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi uyumlaştırma biriminden beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla Mayıs 2014 tarihleri arasında Afyon da VI. Geleneksel Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı; Mayıs tarihleri arasında Antalya da VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İç denetim ve merkezi uyumlaştırma faaliyetleri kapsamında; 5018 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kadro unvanlarında çalışmakta olan 99 kişiye 16/12/ /02/2014 tarihleri arasında, 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile anılan Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamına giren 139 kişiye 23/12/ /02/2014 tarihleri arasında, 5018 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi uyarınca atananlar ile anılan maddenin beşinci fıkrası kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kuruluna başvuru yapıp, başvuru şartlarını sağlayan toplam 102 kişiye iki grup halinde 03/03/ /05/2014 tarihleri ve 10/03/ /05/2014 tarihleri arasında sertifika eğitimi verilmiştir. 18

22 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2014 döneminde; 25/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 07/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 32 numaralı Devlet Muhasebe Standardı (Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri) yayımlanmıştır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Geçici 3 üncü maddesi gereğince uzlaşmaya varılmış borçları ile 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) verdiği yetkiye istinaden borçlu büyükşehir belediyelerinin, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların borçlarının mahsubu sağlanmıştır. Tahakkuk eden payların ulaştırılması gereken en son yere kadar takibi yapılarak sonuçlandırılmış, belediyeler ve kuruluşlarca istenen bilgiler verilmiş, ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlar çözülerek gerekli tedbirler alınmış, dava konusu işlemlere ait savunmalar yapılmıştır. Genel Yönetim 2013 yılı mali tabloları ve 2014 Ocak-Mart dönemi mali tabloları Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları alt sektörlerini içerecek şekilde hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır yılı Aralık ve 2014 yılı Ocak aylarına ait aylık merkezi yönetim GFS tabloları hazırlanmış ve IMF ye gönderilmiştir yılı Ocak-Aralık dönemi aylık merkezi yönetim tabloları hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır yılı aylık merkezi yönetim temel mali tabloları Mayıs ayı dahil olmak üzere hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır. Bütçe gelirleri içerisinde yer alan mahalli idarelerden alınan bağış ve yardımlar hesap kodlarına ilişkin dağıtım tablosu düzenlenerek, bu hesap kodlarına ilişkin ayrıntılar ilgili birimlerden Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) vasıtasıyla alınmaya başlanmıştır. 19

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı