2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 4 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 5 I.4. CARİ TRANSFERLER... 7 I.5. SERMAYE GİDERLERİ... 8 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ...10 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...11 II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...13 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...15 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...19 II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...23 II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...25 II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...27 II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...28 II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...31 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 31 IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI...32 IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI...33 IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...34 IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...36 IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...38 IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...39

3 IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...40 IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...41 IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI...42

4 ÖNSÖZ Türkiye ekonomisi, Hükümetlerimiz döneminde uygulamaya konulan yapısal reformlar ve uygulanan doğru makroekonomik politikalar sayesinde sağlam temellere kavuşmuştur. Sağlanan güven ve istikrar ortamı ile istihdam yaratan yüksek büyüme patikasına girmiştir. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 2002 yılından bu yana reel bazda yılda ortalama yüzde 5,0 oranında artmıştır. Böylece 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelir 2013 yılında 820 milyar dolara ulaşmış, kişi başına düşen gelir ise dolardan dolara çıkmıştır. Son 60 yılın en büyük finansal krizine rağmen, 2007 yıl sonundan bu yana 5,8 milyon kişi istihdam edilmiştir. Elde edilen bu kazanımlarda uyguladığımız ihtiyatlı maliye politikaları kilit bir rol oynamıştır. Son 11 yılda genel devlet bütçe açığının GSYH ye oranını yaklaşık 10 puan azaltarak 2013 yılında yüzde 1 e indirdik. AB tanımlı borç stokunun GSYH ye oranını ise 40 puan düşürerek 2013 yılı için yüzde 36,3 e düşürdük. Mali disiplin sayesinde kamu kaynaklarını üretken alanlara yönlendirdik yılında faiz giderlerinin vergi gelirlerine oranı yüzde 85,7 seviyesinde iken 2014 yılında vergi gelirlerinin yüzde 85 ini milletimize hizmete ayırıyoruz. Bu sayede eğitim, sağlık ve altyapı harcamalarını önceliklendirdik. En büyük harcama kalemimiz olan eğitim 2014 yılında vergi gelirlerinin yaklaşık dört birini oluşturmaktadır. Kamu hizmetine ayrılan kaynağın miktarı kadar hizmet kalitesi de önemlidir. Kaliteli kamu hizmetleri sunmanın yolu kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında şeffaflığı ve hesap verebilirliği sağlamaktan geçmektedir. Maliye Bakanlığı bu ilkelerin gerektirdiği araç ve uygulamaları büyük bir titizlikle ve cesaretle hayata geçirmiştir. Bu alanda etkinliğini daha da artırmak için her geçen gün kendini geliştirmektedir. Bu çerçevede hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun ilgililere faydalı olmasını diliyor, emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 1

5 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2014 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 112,6 milyar TL ödeneğin 52,2 milyar TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bakanlık bütçesinde öngörülen ödeneğin 1 milyar TL si Bakanlığın personel, mal ve hizmet alımları ile yatırım ve diğer giderleri için kullanılmıştır. Kalan 51,2 milyar TL ise diğer idarelere kamu hizmetlerinin finansmanı için aktarılmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe giderlerinin ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM , , , , , , , ,4 Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 yılı bütçe ödeneklerinin ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. 2

6 Şekil 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Ödeneklerinin Kullanım Oranı (%) (Ocak Haziran 2014) Ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödeneklerinin detay gerçekleşmeleri aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde personel giderleri için 1,2 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama 640,2 milyon TL dir. Şekil 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) 3

7 Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 2: Personel Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , , ,3 DİĞER PERSONEL ,3 TOPLAM ,7 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel bir seyir izlemiştir. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 104 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 4

8 Şekil 3: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , , ,9 TOPLAM ,1 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 yılı Bakanlık bütçesine mal ve hizmet alım giderleri için 562 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 225 milyon TL si harcanmıştır. 5

9 Şekil 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) Bazı mal ve hizmet kalemlerindeki harcama detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 4: Bazı Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) Kırtasiye Alımları Su Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları Elektrik Alımları Yolluklar Haberleşme Giderleri Menkul Mal Alım Giderleri Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri , , , , , , , , TOPLAM ,9 6

10 I.4. CARİ TRANSFERLER Cari transferler için 2014 yılı Bakanlık bütçesinde 102,7 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu harcama kaleminden 50,6 milyar TL harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin ilk altı aylık harcamalarının detayları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 5: Cari Transferler (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) GÖREV ZARARLARI ,8 HAZİNE YARDIMLARI ,3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR , , ,4 TOPLAM , yılında Bakanlık bütçesine görev zararları için 10,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Söz konusu harcama kaleminden ilk altı ayda 5,9 milyar TL harcama gerçekleşmiştir. Bu harcamanın tamamına yakını SGK ya mevzuat gereği yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Yapılan transferler; Genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primleri için 1,8 milyar TL, Faturalı ödemeler karşılığı için 1,4 milyar TL, 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemeler için ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 7

11 Hazine yardımları için 2014 yılı Bakanlık bütçesine 44 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bu harcama kaleminden yılın ilk altı ayında 21,2 milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın; 15,3 milyar TL si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı, 5,1 milyar TL si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer, 563 milyon TL si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler, 139,4 milyon TL si ise Belediye Denkleştirme Ödeneği adı altında İller Bankasına yapılan transferlerden kaynaklanmıştır. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 2014 yılı Bakanlık bütçesine 454,4 milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 373,2 milyon TL si harcanmış olup, bu harcamanın 315,7 milyon TL si mevzuat gereği siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmıştır. Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuatı çerçevesinde gelir gerçekleşmelerine göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere bu gerçekleşmeler dahilinde transfer edilmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı Bakanlık bütçesindeki 47,2 milyar TL ödeneğin 22,8 milyar TL si mahalli idare ve fonlara transfer edilmiştir. I.5. SERMAYE GİDERLERİ 2014 yılında sermaye giderleri için Bakanlık bütçesine 122,1 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde harcama gerçekleşmesi 21,5 milyon TL olup, bu harcamanın 406 bin TL si ilgili projelerimizi gerçekleştirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aktarılmıştır. 8

12 Tablo 6: Maliye Bakanlığı 2014 Yılı Yatırım Projeleri (Ocak Haziran 2014 AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA AKTARMA Muhtelif Etüt-Proje (MEG) Bakanlık Bilgi İşlem Binası Arşiv Binası (İMİD) (TL) HARCAMA ORANI (%) Ek Hizmet Binası ,4 Sivas Defterdarlık Hizmet Binası Muhtelif Defterdarlık Hizmet Binaları Bilgisayar Alımı ve Onarımı ,7 Muhtelif İşler Projesi ,4 Makine Teçhizat Alım ve Onarımı ,9 İdari Bina Onarımları ,4 Harita Plan, Proje Alımları ,9 Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri Taşıt Alımı Felaket Kurtarma Merkezi Projesi Lojman Onarımı ,0 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Projesi Kamulaştırma ,8 TOPLAM ,6 Bilgisayar Alımı ve Onarımı Projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde 25 ine tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin bilgisayar donanım, yazılım alımı ve onarımına ilişkin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığa tahsisli olan hizmet binalarının (merkez-taşra) büyük onarımlarının yapıldığı İdari Bina Onarımları Projesinin 2014 yılı ödeneği 8 milyon TL olup, ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılında Lojman Onarımı Projesi için 2 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek lojman onarımı kapsamında taşra birimlerine ihtiyaca göre gönderilmektedir. 9

13 Taşıt Alımı Projesine ilişkin 2014 yılı bütçesine 2,9 milyon TL ödenek ayrılmış olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır. I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine 2014 yılında sermaye transferleri kalemi için 4,3 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin Haziran sonu itibarıyla 658,1 milyon TL si harcanmıştır. Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 7: Yurtiçi Sermaye Transferleri (Ocak Haziran 2014) (TL) AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI (%) Mahalli İdarelere Yüksek Öğretim Kurumlarına Diğer Özel Bütçeli İdarelere , , ,7 TOPLAM , yılı Bakanlık bütçesinde sermaye transferi kapsamında mahalli idarelere aktarılmak üzere 903 milyon TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 346 milyon TL si Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) Projesine, kalan 557 milyon TL si de Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi ne (SUKAP) ayrılmış olup; ilk altı ayda KÖYDES Projesine ayrılan kaynağın tamamı kullanılmış, SUKAP Projesi için ise söz konusu dönemde bir harcama gerçekleşmemiştir. Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak amacıyla Bakanlık bütçesine 3,3 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 308 milyon TL si harcanmıştır. 10

14 II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bakanlık harcama birimlerinin bu dönemde ana hizmetleri itibarıyla yürüttüğü faaliyetler ile gelinen aşamalar hakkında yapılan değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından: Aklama suçu ile ilgili 19 adet değerlendirme dosyası açılmış olup bunlardan 7 adedi ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca aklama suçu ile ilgili 16 adet analiz dosyası açılmıştır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlüler nezdinde, Kanunun 11 ve Yönetmeliğin 35 inci maddeleri kapsamında kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, münhasıran uyum görevlisi atanması, uyum programı oluşturulması yükümlülükleri yönünden yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını teminen hazırlanan 2014 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde toplam 89 yükümlü nezdinde uyum denetimleri devam etmektedir Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı çerçevesinde başlatılan uyum denetimleri kapsamında; 2 banka, 2 yetkili müessese, 4 aracı kurum ile 1 sigorta ve emeklilik şirketi olmak üzere 9 yükümlü nezdinde yürütülen yükümlülük uyum denetimleri 2014 yılında tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal değerlendirmeleri çerçevesinde 15 adet değerlendirme dosyası kapsamında 24 yükümlü hakkında değerlendirme başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki yıllarda başlatılan değerlendirmeler kapsamında 28 yükümlü ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır. Yükümlülük ihlal incelemeleri çerçevesinde 15 adet inceleme dosyası kapsamında 37 yükümlü nezdinde inceleme başlatılmıştır. Ayrıca, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde veya daha önceki yıllarda başlatılan incelemeler kapsamında 47 yükümlü ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. 11

15 Yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 24 yükümlü hakkında 69 ayrı idari para cezası kararı düzenlenerek, toplamda TL ceza kesilmiştir sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 2 adet değerlendirme dosyası kapsamında 18 kişi nezdinde değerlendirme başlatılmıştır. Bu kapsamda 1 kişi ile ilgili değerlendirme tamamlanmıştır sayılı Kanunun 15 inci maddesinde düzenlenen yükümlülüğe aykırılıktan dolayı 1 adet inceleme dosyası açılmış olup bu dosyalar kapsamında 5 kişi nezdinde inceleme başlatılmıştır. Yine 2013 yılında başlatılan 3 kişi ile ilgili inceleme tamamlanmıştır. 33 adet yükümlü tarafından yapılan uyum görevlisi atamaları ile 30 adet yükümlü tarafından oluşturulan kurum politikası mevzuata uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Terörün finansmanı ile ilgili 5 adet analiz ve değerlendirme dosyası açılmıştır. Bangladeş Mali İstihbarat Birimi ile aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede mali istihbarat değişimi amacıyla mutabakat muhtırası imzalanmıştır. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Egmont Grubu, Aklama ve Terörün Finansmanı İle Mücadelede Avrasya Grubu (EAG), OECD, Avrupa Komisyonu (122. Dönem Ortaklık Komitesi Toplantısı, MATRA-PATROL Eğitimi, TAIEX Toplantısı), Birleşmiş Milletler (Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü), Afganistan İçin İstanbul Süreci, Terörle Mücadele Küresel Forumu ve KKTC Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi nezdinde toplam 19 yurtdışı toplantıya katılım sağlanmıştır. 10 adet aklama suçu inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde Cumhuriyet savcılıklarına 6 adet inceleme dosyası ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Veri Toplama faaliyetleri çerçevesinde 330 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır. 12

16 32 adet Suç Varlığı Tespit Dosyası açılmıştır. Açılan bu dosyalardan 22 tanesi sonuçlandırılmış olup, dosyada adı geçen kişiler hakkında hazırlanan raporlar ilgili Makamlara intikal ettirilmiştir. Geriye kalan 15 dosya hakkında ise çalışmalara devam edilmektedir. Yükümlü grubu çalışanlarına yönelik olarak 7 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Denetim Birimlerine yönelik olarak; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 5 adet eğitim, ayrıca yükümlülüklere uyum denetimi başlığı altında ise 6 adet çalıştay faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konulu 11 adet eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bilgi güvenliğine ilişkin politika, iş süreçleri ve görev tanımları tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Bunun yanında e-imza kullanımı konusunda tüm kurum personeline eğitim verilmiştir. Kağıtsız ofise geçiş için yazılım altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Üçer aylık dönemler itibarıyla 2014 yılı Bakanlık performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur. Yine bu dönemde; Günlük ve haftalık ekonomik gelişmelerin takip edilerek ivedi bir şekilde duyurulduğu Bilgilendirme e-postaları, Günlük Piyasa Raporları, Ekonomi Haber Özetleri, Temel Ekonomik Göstergeler ve Haftalık Ekonomik Gelişmeler 13

17 Üçer aylık periyotlarla Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeler ile kamu maliyesine ilişkin gelir- gider politikaları, borç yönetimi, sosyal güvenlik ve devlet malları yönetimine ilişkin gelişmelerin analizinin yapıldığı Mali Görünüm Raporu, Türkiye ve seçilmiş ülkelerde makroekonomik gelişmelerin, bütçe dengesi, vergi gelirleri, borç istatistikleri, vergi yükleri, ücret ve milli emlak konularına ilişkin verilerin özet tablolar halinde sunulduğu Ekonomik Göstergeler Kitapçığı yayımlanmıştır. Ayrıca, Türkiye, dünya ekonomisi ve finansal piyasalara ilişkin konjonktüre özel konuların detaylı bir şekilde incelenmesiyle oluşturulan araştırma raporu/ bilgi notları ile Sayın Bakan ve üst yönetime, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin gerekli bilgileri sağlama ve danışmanlık yapma amacıyla konuşma notu ve sunum hazırlanmıştır. Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (İKEP) uygulamasının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen bazı faaliyetler aşağıda özetlenmiştir: Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması hedefine yönelik olarak hazırlanan Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi 26/12/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Genelge ekinde yayımlanarak, öncelikle merkez birimlerinde uygulanmak üzere 01/01/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, Bakanlık merkez birimlerinde, üç ayda bir iç kontrole yönelik olarak her alt birim tarafından Durum Tespit Raporu hazırlanmakta ve bununla birlikte, birim bazında konsolide edilen Yönetici Özeti de birim yöneticisine sunulmaktadır. Bakanlığımız birimlerince SGB rehberliğinde ISO nun Bilgi Güvenliğine Yönelik Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi alınmasına yönelik belgeyi 2013 yılında alamayan birimlerde çalışmalar devam etmektedir. Defterdarlıklarda yürütülecek olan süreç çalışmalarına temel oluşturması amacıyla; Defterdarlık yöneticilerine (yaklaşık 450 kişiye) 14

18 Antalya da, Nisan 2014 tarihleri arasında Defterdarlıklarda İç Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Farkındalık Konferansları düzenlenmiştir. Bu konferanslar sonrasında, Haziran ayında (2-25 Haziran tarihleri arasında) Ankara da Maliye Yüksek Eğitim Merkezi nde, yaklaşık 400 Defterdarlık personeline işlem süreçlerinin çıkarılmasına ilişkin yöntemin öğretildiği Defterdarlıklarda İç Kontrole Yönelik İşlem Süreçleri Eğitimi verilmiştir. İKEP uygulamalarında İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması şartını sağlamaya yönelik olarak 81 il Defterdarlığı tarafından PERGEN koordinasyonunda "Vatandaş Memnuniyet Anketi" ile "Personel Memnuniyet Anketi" yapılmıştır. Tüm mali süreçleri kapsayacak şekilde tasarlanmış olan, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir ve diğer sistemlerle entegre bir şekilde çalışabilir yapıda olan Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de devredilen kamu idarelerinin ihtiyaçları, teknik gereklilikler ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda geliştirilmeye ve bu kapsamda sisteme ilişkin teknik destek ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir. II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk altı ayında yürütülen faaliyetlerden bazıları aşağıda sayılmıştır: 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gereğince 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu hazırlanarak Sayıştaya gönderilmiştir. Bütçe dengesi, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri rakamlarının aylık ve kümülatif bazda bir önceki yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak açıklandığı 6 adet aylık merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri raporu hazırlanmıştır. Bütçe gerçekleşmelerinin ve temel ekonomik göstergelerin yer aldığı aylık bütçe bültenleri yayınlanmıştır sayılı Kanun çerçevesinde öngörülen performans esaslı bütçeleme uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, sistemin işleyişine ilişkin tespit ve değerlendirmelerin kamu idarelerine bildirilmesi ve uygulamanın etkinleştirilmesine yönelik gerekli açıklamaların 15

19 yapılması amacıyla 08/04/02014 tarihli ve 3082 sayılı Performans Esaslı Bütçeleme konulu Genelge yayımlanmıştır. İdare bütçelerinin kamu hizmet programlarını ve bunların çıktı ve sonuçlarını kapsayan bir yapıya kavuşturulması, bütçeleme süreçlerinin performans bilgisi temelli tasarlanması ve böylece performans esaslı bütçelemenin etkinleştirilmesi amacıyla yürütülen program bazlı performans bütçe çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen program bazlı performans bütçe modelinin uygulamasının ilk adımı olarak merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri için program yapısı ve program gerekçesinin geliştirilmesine yönelik ilke ve esasları belirlemek üzere Program Yapısı ve Program Gerekçesi Kılavuz Taslağı hazırlanarak kamu idarelerine duyurulmuştur. Söz konusu taslak, gerçekleştirilen toplantılarla kamu idarelerinin strateji geliştirme birim yöneticileriyle paylaşılmış ve çalıştaylarla örnek uygulamalar yapılarak, taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelge yürürlüğe konularak kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışlarının belirlenmesi ile uygulama birliği sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sürekli görevle yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların belirlenmesi amacıyla 3/1/2014 tarihli ve 61 sayılı Genelge yürürlüğe konulmuştur yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarları 17/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan I Sıra No lu Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim fiyatlar 3/2/2014 tarihli ve 849 sayılı Genelge ile belirlenerek duyurulmuştur sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (K) Cetvelinin III- Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde sayılan idarelerde görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için saat tahsisleri yapılmıştır. 16

20 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2014 yılı personel ihtiyaçları, bütçe kanununda belirlenen; yükseköğretim kurumları için adet, diğerleri için adet memur kadrolarına ilişkin atama izninin idare, kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Ayrıca yükseköğretim kurumlarının akademik personeli için öngörülen 4000 adet ilave atama sayısının üniversiteler itibarıyla dağılımına ilişkin görüş verilmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde belediyelerde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin unvan bazında 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere ücret tavanları Ocak ayında memur aylık katsayılarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak hesaplanmış ve 07/01/2014 tarihli Genelge (Sıra No:4) ile mahalli idarelere duyurulmuştur sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışanlara bu Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre 2014 yılında ödenecek ilave tediyelerin (ikramiyeler) ödeme zamanlarına ilişkin hazırlanan Karar Taslağı, 2014/5808 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 22/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 168 sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun çerçevesinde yapılacak olan sosyal yardımların 2014 yılında uygulanacak tutarları Bakanlık Makamından alınan 07/02/2014 tarihli ve 12 sayılı Onay ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde 2 kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanabilmesi için hazırlanan Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6436 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiştir sayılı Kanun çerçevesinde toplam 24 adet amatör sporcuya ve 4 adet antrenöre Sporcu Şeref Aylığı bağlanması hususunda hazırlanan Karar Taslağı 02/06/2014 tarihli ve 2014/6442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak istihsal edilmiştir. 17

21 17/3/2006 tarihli ve 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin hizmet alımı suretiyle taşıt edinmeleri ile ilgili olarak 288 adet taşıtın kiralanabilmesi için izin verilmiştir. 2014/3 sayılı Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ hazırlanmış ve 18/1/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi uyumlaştırma biriminden beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak amacıyla Mayıs 2014 tarihleri arasında Afyon da VI. Geleneksel Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı; Mayıs tarihleri arasında Antalya da VI. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İç denetim ve merkezi uyumlaştırma faaliyetleri kapsamında; 5018 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan kadro unvanlarında çalışmakta olan 99 kişiye 16/12/ /02/2014 tarihleri arasında, 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ile anılan Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamına giren 139 kişiye 23/12/ /02/2014 tarihleri arasında, 5018 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi uyarınca atananlar ile anılan maddenin beşinci fıkrası kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kuruluna başvuru yapıp, başvuru şartlarını sağlayan toplam 102 kişiye iki grup halinde 03/03/ /05/2014 tarihleri ve 10/03/ /05/2014 tarihleri arasında sertifika eğitimi verilmiştir. 18

22 II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2014 döneminde; 25/01/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. 07/05/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede 32 numaralı Devlet Muhasebe Standardı (Hizmet İmtiyaz Sözleşmeleri) yayımlanmıştır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun Geçici 3 üncü maddesi gereğince uzlaşmaya varılmış borçları ile 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) verdiği yetkiye istinaden borçlu büyükşehir belediyelerinin, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların borçlarının mahsubu sağlanmıştır. Tahakkuk eden payların ulaştırılması gereken en son yere kadar takibi yapılarak sonuçlandırılmış, belediyeler ve kuruluşlarca istenen bilgiler verilmiş, ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlar çözülerek gerekli tedbirler alınmış, dava konusu işlemlere ait savunmalar yapılmıştır. Genel Yönetim 2013 yılı mali tabloları ve 2014 Ocak-Mart dönemi mali tabloları Merkezi Yönetim, Mahalli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumları alt sektörlerini içerecek şekilde hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır yılı Aralık ve 2014 yılı Ocak aylarına ait aylık merkezi yönetim GFS tabloları hazırlanmış ve IMF ye gönderilmiştir yılı Ocak-Aralık dönemi aylık merkezi yönetim tabloları hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır yılı aylık merkezi yönetim temel mali tabloları Mayıs ayı dahil olmak üzere hazırlanmış ve internet ortamında yayımlanmıştır. Bütçe gelirleri içerisinde yer alan mahalli idarelerden alınan bağış ve yardımlar hesap kodlarına ilişkin dağıtım tablosu düzenlenerek, bu hesap kodlarına ilişkin ayrıntılar ilgili birimlerden Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) vasıtasıyla alınmaya başlanmıştır. 19

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER VE TABLOLAR DİZİNİ... iii ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ...

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 21 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 21 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2015 I KURUMSAL DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Dumlupınar Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2012 İÇİNDEKİLER 1. 2012 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

SUNUŞ. Hayri BARAÇLI Genel Müdür SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA - 2007 BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı