2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU"

Transkript

1 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ... 6 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ... 7 I.4. CARİ TRANSFERLER... 8 I.5. SERMAYE GİDERLERİ... 9 I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI II.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI III. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 40 IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IV.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI IV.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI IV.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV.4. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV.5. GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV.6. MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ IV.7. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ... 54

3 IV.8. AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI IV.9. MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

4 ÖNSÖZ Hükümetlerimiz döneminde sağlanan güven ve istikrar ortamı sayesinde ülkemiz hızla kalkınmış, makroekonomik dengelerini ciddi bir şekilde iyileştirmiştir. Türkiye, döneminde ortalama yüzde 5,3 büyüyerek 2002 yılında 230 milyar dolar olan milli gelirini 2011 yılında 772 milyar dolara yükseltmiştir. Ülkemiz, uyguladığımız yapısal reformlar ve sağlıklı makroekonomik politikalar sayesinde, tüm dünyayı sarsan küresel finansal krizden kalıcı bir tahribat yaşamadan çıkmıştır. Türkiye büyüme performansıyla dünyanın birçok ülkesinden pozitif yönde ayrışmıştır ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 9,2 ve yüzde 8,5 büyümüştür. Dünyada birçok ülke borç kriziyle karşı karşıya iken Türkiye bütçe açığını kriz öncesi seviyenin de altına düşürmüştür. Kamu brüt borç stokunun milli gelire oranını ise yüzde 39,4 ile son on yılın en düşük seviyesinde gerçekleştirmiştir. Bu güçlü performansta, kararlı bir şekilde uyguladığımız mali disiplin ile mali politikaların etkinliğini artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz kamu mali yönetim reformları belirleyici olmuştur. Kamu maliyesi politikalarında temel hedefimiz, kamu kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliği ve verimliliği artırmak ve nihayetinde vatandaşlarımıza sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmek olmuştur. Bu doğrultuda, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşlarımızın taleplerine duyarlılığın artırılması ve performans kültürünün oluşturulması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz konusu temel hedefler çerçevesinde hazırlanan bu rapor, Bakanlık çalışmalarımızın kısa bir özeti olmakla birlikte, 2023 vizyonu doğrultusunda hızla ve azimle ilerleyen Bakanlığımıza ışık tutacak önemli bir belge niteliğini taşımaktadır. Saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri temelinde, kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırladığımız Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun amacını en iyi şekilde gerçekleştirmesini temenni ediyorum. Bu Raporda emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 3

5 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Maliye Bakanlığına 2012 Bütçesiyle tefrik edilmiş olan toplam 88,6 milyar TL ödeneğin 40,3 milyar TL si yılın ilk yarısında harcanmıştır yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ YEDEK ÖDENEKLER , , , , , , ,0 TOPLAM , yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 4

6 Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir. I.1. PERSONEL GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2012 yılı personel giderleri için 937,6 milyon TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde personel giderleri ödeneğinden 549,1 milyon TL harcanmıştır. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Personel Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri PERSONEL GİDERLERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL , , , , ,9 TOPLAM ,6 5

7 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, yılın ilk altı ayında personel giderlerine paralel bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 83,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Kapsamında Yapılan Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL , , , ,7 TOPLAM ,7 6

8 I.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve hizmet alım giderleri için Bakanlık bütçesine 392,6 milyon TL ödenek tefrik edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde bu ödeneğin 134,2 milyon TL si harcanmıştır yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Seçilmiş mal ve hizmet kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Seçilmiş Mal ve Hizmet Alım Giderleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) Kırtasiye Alımları ,9 Su Alımları ,8 Yakacak Alımları ,8 Akaryakıt ve Yağ Alımları ,4 Elektrik Alımları ,1 Yolluklar ,6 Haberleşme Giderleri ,2 Menkul Mal Alım Giderleri ,3 Bakım ve Onarım Giderleri ,7 TOPLAM ,4 7

9 I.4. CARİ TRANSFERLER 2012 yılı Bakanlık bütçesinde cari transferler için 78,5 milyar TL ödenek tefrik edilmiş olup, bu ödeneğin 38,4 milyar TL si harcanmıştır. Cari transferler kapsamındaki harcama kalemlerinin 2012 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Cari Transferler Kapsamındaki Harcama Kalemlerinin Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) GÖREV ZARARLARI ,8 HAZİNE YARDIMLARI ,3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,8 HANEHALKINA YAPILAN TRANSFERLER YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER GELİRDEN AYRILAN PAYLAR , , ,2 TOPLAM ,0 Görev zararları için bütçeye 11,7 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve ilk altı ayda 5,5 milyar TL harcama gerçekleşmiş olup, bu harcamanın 1,5 milyar TL si genel bütçeli kuruluşlar adına oluşan yüzde 20 ek karşılık primlerinin, 1,8 milyar TL si faturalı ödemeler karşılığının, 2,1 milyar TL si ise 5454 sayılı Kanuna göre yapılan ek ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna transfer edilmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Diğer taraftan hazine yardımları için bütçeye 32,9 milyar TL ödenek tefrik edilmiş ve yılın ilk altı ayında 16,2 milyar TL harcanmıştır. Bu harcamanın 11,6 milyar TL si Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet katkısı, 3,9 milyar TL si yükseköğretim kurumlarına yapılan transfer, 647 milyon TL si kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerine devredilen personele yapılan aylık ve diğer her türlü malî ve sosyal haklarına ilişkin ödemeler ve 73,2 milyon TL si ise Belediye Denkleştirme Ödeneği adı altında İller Bankasına yapılan transferden kaynaklanmaktadır. 8

10 2012 yılı bütçesine kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler için 141,2 milyon TL ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin 136,7 milyon TL si harcanmış olup, bu harcamanın 129,2 milyon TL si siyasi partilere yapılan yardımdan kaynaklanmaktadır. Bütçeye gelir kaydedilen mahalli idare ve fon payları, ilgili mevzuata göre hesaplanmakta ve ilgili idarelere transfer edilmektedir. Bu kapsamda, bütçeye tefrik edilen 33,9 milyar TL ödeneğin 16,7 milyar TL si harcanmıştır. I.5. SERMAYE GİDERLERİ Bakanlık bütçesine 2012 yılında sermaye giderleri için 103 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 13,2 milyon TL si harcanmıştır. Ayrıca, 4,4 milyon TL ödenek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ilgili projeler için harcanmak üzere aktarılmıştır. AÇIKLAMA Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Yatırım Projeleri BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA AKTARMA VDK Bilgi Sistemlerinin Güçlendirilmesi Projesi MASAK Bilgi Sistemlerinin Modernizasyon Projesi Muhtelif Etüt-Proje (MEG) Bakanlık Bilgi İşlem Binası Arşiv Binası (İMİD) Bilgisayar Alımı ve Onarımı Muhtelif İşler Projesi İdari Bina Onarımları Makine Teçhizat Alım ve Onarımı Taşıt Alımı Harita Plan, Proje Alımları Kadastro Çalışmaları ve Tescil İşlemleri Lojman Onarımı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Projesi Kamulaştırma TOPLAM

11 Muhtelif işler projesi, sermaye giderleri kaleminin yüzde 33,9 una tekabül eden en büyük projedir. Bu proje ile Bakanlık birimlerinin taşıt ile makine teçhizat alımı ve büro donatımı gibi muhtelif işlere ilişkin ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bakanlığa tahsisli hizmet binalarının büyük onarımlarının yapıldığı idari bina onarımları projesinin 2012 yılı ödeneği 7,4 milyon TL olup, ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Diğer taraftan, 2012 yılında lojman onarımı projesi için 3 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, ödenekler ihtiyaca göre taşra birimlerine gönderilmektedir. Taşıt alımı projesine ilişkin olarak 2012 yılı bütçesine 6 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, Haziran sonu itibarıyla harcama yapılmamıştır. I.6. SERMAYE TRANSFERLERİ Bakanlık bütçesine 2012 yılında sermaye transferleri kalemi için tefrik edilen 3,6 milyar TL ödeneğin 1,1 milyar TL si harcanmıştır. Yurt içi sermaye transferleri kapsamında yer alan ödeneklerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yurtiçi Sermaye Transferleri Kapsamındaki Ödeneklerin Altı Aylık Gerçekleşmeleri AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ( ) HARCAMA ORANI (%) Mahalli İdarelere Yüksek Öğretim Kurumlarına İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi , , ,0 TOPLAM ,0 Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Hizmetleri (KÖYDES) tertibine 550 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2012 yılının ilk altı ayında 275 milyon TL si harcanmıştır. Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) tertibine 500 milyon TL 10

12 ödenek tefrik edilmiş, 2012 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Ayrıca, belediye denkleştirme ödeneğine 63,2 milyon TL ödenek tefrik edilmiş olup, 2012 yılının ilk altı ayında 31,6 milyon TL si harcanmıştır. Yükseköğretim kurumlarının sermaye giderlerine katkı sağlamak amacıyla Bakanlık bütçesine 2,5 milyar TL ödenek tefrik edilmiştir. İlk altı aylık dönemde söz konusu ödeneğin 778 milyon TL si harcanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu bölümde, Ocak-Haziran 2012 döneminde Bakanlık harcama birimlerinin yürüttüğü ana faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. II.1. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI Ocak-Haziran döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından: Aklama suçu ile ilgili 25 adet değerlendirme dosyası açılmış, 3 adet değerlendirme dosyası ile ilgili olarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hizmet kalitesinin arttırılması ve çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla uzman ve uzman yardımcılarına hizmet içi seminer ve eğitim düzenlenmiştir. Ayrıca, analiz yöntemleri, tefecilik ve akaryakıt kaçakçılığı konusunda ulusal ve uluslararası eğitim ve toplantılara katılım gerçekleştirilmiştir. Terörün finansmanı ile ilgili 15 adet analiz ve değerlendirme dosyası açılmıştır. 21 adet inceleme dosyası açılmış olup, yine bu dönemde 5 adet dosya hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 1 adet Genel Analiz Raporu yazılmıştır. 15 yabancı ülkenin mali istihbarat biriminden bilgi talebinde bulunulmuştur. 11

13 Yurt dışında 27 toplantıya katılım sağlanmıştır. Üç ülkenin (Amerika Birleşik Devletleri, Ho llanda ve Polonya) Başkanlık muadili mali istihbarat birimleri ile kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliği amacıyla mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. 14 adet Yükümlülük İhlali İnceleme Dosyası, 20 adet Yükümlülük İhlal İhlali Değerlendirme Dosyası açılmıştır sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan yükümlülerden bankalar, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, portföy yönetim şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, ikrazatçılar, yetkili müesseseler, kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları, emlakçılar ve kargo şirketleri nezdinde, Kanunun 11 ve Yönetmeliğin 35 inci maddeleri kapsamında kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi ve uyum görevlisi atanması yükümlülükleri yönünden yükümlülüklere uyum denetimi yapılmasını teminen 2012 Yılı Yükümlülüklere Uyum Denetimi Programı hazırlanmış ve uyum denetimleri başlatılmıştır. 220 adet bireysel ve kurumsal ihbar ile adet şüpheli işlem bildirimi alınmıştır. Uluslararası bilgi değişimi kapsamında ise, Başkanlığa 90 adet bilgi talebi ve 3 adet de spontane bildirim gelmiştir. Başkanlık tarafından 44 adet bilgi talebinde bulunulmuştur. 4 farklı yükümlü grubu yetkililerine yönelik, 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında eğiticilerin eğitimi programı gerçekleştirilmiştir. 2 farklı yükümlü grubu çalışanlarına 5549 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında eğitim verilmiştir. Uygulama birimlerince düzenlenen eğitim programları kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda 9 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 12

14 Denetim birimlerince mesleğe yeni başlayan denetim elemanlarına yönelik düzenlenen eğitim programları kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda 2 eğitim gerçekleştirilmiştir. Yabancı ülke mali istihbarat birimi yetkililerine yönelik, aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede gerekli kurumsal ve yasal altyapının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlamak üzere, Başkanlığın bu konudaki tecrübeleri ve bilgi birikiminin aktarıldığı bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. II.2. STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2012 yılı Bakanlık performans programı uygulaması kapsamında harcama birimlerinin üçer aylık dönemler itibarıyla izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Nisan ayında kamuoyuna duyurulmuştur sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince Bakanlığın dönemini kapsayan ikinci Stratejik Planı için hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir. Başkanlık tarafından; Ekonomik gelişmelerin takip edilmesinde önemli bir kaynak niteliği taşıyan Temel Ekonomik Göstergeler, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin ekonomik gelişmeler takip edilerek hazırlanan Makro Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Ekonomik Gelişmeler, Güncel Ekonomik Gelişmeler, Günlük Piyasa Bilgileri ve Çeşitli ekonomik veriler takip edilerek hazırlanan Ekonomik Veriler Kitapçığı yayımlanmaktadır. Bakanlıkta iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının koordinasyonu sürdürülmektedir. Bu kapsamda 2012 yılının ilk altı ayında; 13

15 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında gerçekleştirilen uygulamaların taşra teşkilatına yaygınlaştırılmasına yönelik revizyonlar yapılmıştır. Bu kapsamda; Bakanlık merkez birimlerinde Eylül 2010 tarihi itibarıyla tamamlanmış olan görev tanımlarının; belli norm, standart ve prensipler çerçevesinde taşra birimlerine de yaygınlaştırılmasını teminen Defterdarlıklarda Görev Tanım Rehberlerinin hazırlanması çalışmaları tamamlanma aşamasına getirilmiştir. İdarenin, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmesi ve alınacak önlemleri belirlemesi ile hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemesi ve uygulamasını sağlamak amacıyla; 11/04/2012 de Bakanlığımız konferans salonunda İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi konulu konferans düzenlenmiştir. 21 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Bakanlık merkez birimlerinde operasyonel risk çalışmalarını koordine edecek personel için eğitimcilerin Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) nden sağlandığı Kurumsal Risk Yönetimi eğitimleri düzenlenmiştir. Eğitimler 2 şer günlük olup, yaklaşık 30 ar kişilik 6 grupta tamamlanmıştır. Kurumsal düzeyde risklerin yönetilmesi ve Bakanlık (stratejik riskler), Birim (performans riskleri) ve Alt Birim (operasyonel riskler) seviyelerinde risklerin bir bütün olarak tespit edilip, değerlendirilerek yönetilmesi ve izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, Maliye Bakanlığı Risk Yönetim Sistemi yazılımı alınmış, söz konusu yazılım Kamu İç Kontrol Rehberi Taslağı da dikkate alınarak geliştirilmiştir. 5-6 Haziranda Başkanlık ile 18 Haziran - 30 Haziranda Bakanlığın diğer merkez birimleriyle çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylarda risk yönetim sistemi yazılımı anlatılmış, operasyonel düzeyde risk yönetimine yönelik çalışmalara altyapı oluşturmak üzere hazırlanmış olan birim süreçlerinden örnekler seçilerek operasyonel risklerin nasıl tespit edileceği, değerlendirileceği ve operasyonel risk eylem planının hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Başkanlığın operasyonel risklerinin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 14

16 İdarenin, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlaması, güncellemesi ve ilgili personelin erişimine sunmasını sağlamak amacıyla işlem yönergelerinin hazırlanması çalışmaları sürdürülmüştür. Tüm mali ve mali olmayan işlemlerini elektronik ortama taşımak suretiyle ölçülebilir, analiz edilebilir, kontrol edilebilir, daha iyi yönetilebilir bir yapı oluşturmak amacıyla geliştirilen Maliye SGB.net sistemi hem Bakanlık birimlerinin hem de diğer kamu idarelerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmeye devam edilmiş ve sisteme yeni fonksiyonlar eklenmiştir. Maliye SGB.net sistemi 2012 yılının ilk altı ayında 20 ye yakın kamu idaresine daha devredilmiş olup, toplamda bu sayı 154 e ulaşmıştır. Bu kapsamda, sistemin devredildiği kamu idarelerine, sisteme ilişkin teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında yer alan ve ana yararlanıcısı Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı olan Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making and Performance Management in Public Finance) isimli proje eşleştirme, teknik yardım ve tedarik olmak üzere üç bileşenden oluşmaktadır. Söz konusu projenin eşleştirme bileşeni, 30/11/2011 tarihi itibarıyla sona ermiş olup, 26/04/2012 tarihi itibarıyla teknik yardım bileşeni başlamıştır. Eşleştirme bileşeni kapsamında öngörülen eğitimler tamamlanmış ve proje sonuç raporu hazırlanarak Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir. Teknik yardım bileşenine yönelik olarak ise ihale süreci tamamlanmış ve proje ortaklarının katılımıyla başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlk çıktı niteliğinde olan proje başlangıç raporu hazırlanmış ve proje takvimi netleştirilmiştir. 15

17 II.3. BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Haziran 2012 döneminde; Sayın Bakanın 2011 yılı bütçe uygulama sonuçlarına ve 2012 yılı ilk 3 aylık bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin basın toplantısı metinleri hazırlanmıştır. IMF, Dünya Bankası, OECD, NATO, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve uluslararası derecelendirme kuruluşları ile ilişkiler yürütülmüş ve söz konusu kuruluşlarca düzenlenen toplantı ve seminerlere katkı sağlanmıştır yılının ilk altı aylık döneminde, performans programlarının üst politika belgeleriyle uyumlu, idarenin imkan ve kabiliyetlerine uygun olarak hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, karar alma süreçlerinin ve paydaşların ihtiyaç duyduğu veri ve bilginin zamanında ve yeterli düzeyde sağlanması, performans bilgisinin iç ve dış denetime açık, güncel ve hazır bulundurulması ve böylece performans esaslı bütçe uygulamasının etkileştirilmesi bakımından Bakanlığa gönderilen performans programları ve faaliyet raporlarının incelenmesi neticesinde, yapılan değerlendirmeler ve tespit edilen hususlar ile performans programları ve faaliyet raporlarının hazırlanmasında, izleme-değerlendirme sürecinde dikkate alınması gereken diğer hususlara ilişkin genel yazı hazırlanmış ve kamu idareleriyle paylaşılmıştır. Performans programlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine altyapı sağlamak amacıyla e-bütçe sisteminde oluşturulan modül, performans sonuçlarını yansıtacak ve faaliyet raporları-performans bilgisi ilişkisini kurmaya elverişli olacak şekilde güncellenmiş ve idarelerin kullanımına açılmıştır. Genel Müdürlüğün istatistiksel veri tabanı güncellemeleri yapılmış ve istatistik kitapçığı hazırlanarak, istatistik web sitesi güncellemiştir. Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına 16

18 İlişkin Karar 03/01/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği çerçevesinde 2012 yılı öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedeli tutarları 13 Ocak 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Sıra No lu Bütçe Uygulama Tebliği ile belirlenmiştir. Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince memurlara yapılacak ayni veya nakdi giyim yardımlarında esas alınacak azami birim fiyatlar, 13/2/2012 tarihli ve 1930 sayılı Genelge ile belirlenerek duyurulmuştur sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı K Cetvelinin "III-Fazla Çalışma Ücreti" başlıklı bölümünde yer alan hükümlerde zikredilen kurumlarda görev yapan personele fiilen yaptırılacak fazla çalışma için saat tahsisleri yapılmıştır. 27/4/2012 tarihli ve 2012/3175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçilerin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel statüsünde istihdam edilenlerin, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personel için kurulmuş yemek servisinin bulunması halinde, mevcut yemek servislerinden ( 2) Sıra No'lu 2012 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar çerçevesinde yararlandırılmaları 17/1/2012 tarihli ve 538 sayılı Genel Yazı ile belirlenerek kamu idarelerine duyurulmuştur. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca ödenen ek tazminata dair "Özel Harekat ve Operasyon Tazminatına ilişkin Esaslar" 16/3/2012 tarihli Başbakan Oluru ile yeniden düzenlenmiştir. 17

19 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre subay (hakim subaylar hariç), astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı ödeneceğine ilişkin 28/12/2011 tarihli ve 2011/2722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlüğe konulmuştur. 1 Ocak 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 161 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca yapılacak ek ödemeye ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin uygulanmasına yönelik açıklamaların yapılmasına ilişkin olarak 31/01/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 162 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği düzenlenmiştir. 3/1/2012 tarihli ve 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere memur ve sözleşmeli statüde çalışan personel ile 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin aylık ve ücret artışları düzenlenmiştir. Mevzuatın uygulanmasında birliğin sağlanması ve muhtemel tereddütlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmış; bu kapsamda 10/1/2012 tarihli ve 274 sayılı ve 1/6/2012 tarihli ve 6216 sayılı Genelgeler yürürlüğe konulmuştur. Sürekli görevle yurt dışında bulunan kamu görevlilerinin aylıklarına uygulanacak emsal katsayıların tespitine yönelik olarak 12/1/2012 tarihli ve 406 sayılı ve 1/6/2012 tarihli ve 6217 sayılı Genelgeler yürürlüğe konulmuştur. 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden; 3/1/2012 tarihli ve 2012/2664 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı Cetvele Bazı Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesine istinaden; Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler ve 18

20 Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünde uygulanan ders ve ek ders faaliyetlerine ilişkin esas ve usullerde bazı yeni düzenlemelere gidilmiştir sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununu hükümleri uyarınca 2012 ve 2013 yılları için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının belirlenmesi amacıyla 30/4/ /5/2012 tarihleri arasında toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu görüşmeler neticesinde Yerel Yönetimler Hizmet Kolu dışında kalan hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar üzerinde toplu sözleşme imzalanamaması üzerine taraflarca Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu süreçte gerek Kamu İşveren Heyetine gerek Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna teknik destek sağlanmıştır. 1/6/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin kamu görevlilerinin aylık ve ücret artışları düzenlenmiştir. 4/6/2012 tarihli ve 2012/3235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin aylık ve ücret artışları düzenlenmiştir. Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan "Mevzuat" ve "İstatistikler" başlıkları altında, kamu personelinin mali ve sosyal haklarına yönelik yapılan düzenlemeler ile yıllar itibarıyla aylık ve ücret hesabında kullanılan istatistiki veriler yayımlanmıştır. Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ile soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla, Bakanlığımızın da bir üyesinin yer aldığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilecek öğretmen, okutman ve din görevlilerinin seçimine yönelik olarak yapılan mülakat sınavları ile bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır. Bu dönemde personel mevzuatına ilişkin tereddütlerin giderilmesi amacıyla kamu kurumlarına ve vatandaşlara hizmet verilmiş, ayrıca 19

21 personel mevzuatından doğan ve kamu kurumları aleyhine açılmış bulunan idari davalarda savunma veya savunmaya esas görüş verilmeye devam edilmiştir. Kanun tasarı ve teklifleri ile diğer mevzuat hakkında da personel sistemi açısından değerlendirme yapılarak mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 22 nci maddesi, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamu idare kurum ve kuruluşlarının 2012 yılı personel ihtiyaçları, 2010 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde ellisini aşmayacak şekilde açıktan veya naklen atama yoluyla karşılanmış, bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karşılayamayan idareler için bütçe kanununda belirlenen; memur kadrolarına ilişkin adet atama izninin kurum ve kuruluşlar itibarıyla dağılımı yapılmıştır. Kadrolu personel için atama izin sayısı belirlenirken, Dönemi Orta Vadeli Programı ve Orta Vadeli Mali Planı, merkezi yönetim bütçesinin temel büyüklükleri ve ekonomik göstergeler esas alınmıştır sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23 üncü maddesi çerçevesinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları için, Bakanlığımızdan izin alınmak üzere ilk altı ayda ilgili kamu idarelerinin gerek kurumlara yüklenen kamusal hizmet ve görevlerin yerine getirilmesini teminen gerekse hizmet genişletilmesi, yeni birim kurulması gibi zorunlu hallerde kullanılmak üzere sözleşmeli personel vizesi yapılmıştır. Söz konusu işlemler yapılırken kadrolu personelde olduğu gibi merkezi yönetim bütçesinin temel büyüklükleri ve benzeri temel ekonomik göstergeler esas alınmıştır. Kamu personel sisteminde mevcut olan işçilerle ilgili işlemler, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümleri, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde 2012 yılı ilk altı aylık döneminde uygulanmıştır. Bu dönemde, kurumların işçiler eliyle görülmesi gereken hizmetlerin gerektirdiği durumlar için, mümkün olduğu kadar sınırlı işçi istihdamına gidilmiştir. İstifa etmiş olan Devlet memurlarına emekliye ayrıldıklarında emekli ikramiyesi ödenebilmesi amacıyla 26/01/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 20

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR DİZİNİ...iii GRAFİKLER DİZİNİ...iii ŞEKİLLER DİZİNİ...iii KISALTMALAR...iv GİRİŞ... 1 I. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ... 2 A. Yasal Çerçeve...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI M. EMİN ZARARSIZ IN BASIN TOPLANTISI 18 Ocak 2011 ANKARA Değerli basın mensupları, Bir yılı geride bırakıp yeni bir yıla girmemiz nedeniyle, Kurum olarak 2010 yılında gerçekleştirdiklerimiz

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2014 i GİRİŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Temmuz 2014 2014 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2013-2017 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 3 2. Durum Analizi 5 2.1. Tarihsel Gelişim 5 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 7 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 187 Nisan 2014 2 3 4 BAKAN SUNUŞU Ülkemiz, AK Parti Hükümetleri döneminde sağlanan siyasi istikrar ve uygulamaya

Detaylı