T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEKİK (Origanum vulgare) VE ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞI İLE ARPA, SOYA FASULYESİ KÜSPESİ VE BUĞDAY SAMANININ GERÇEK KURU MADDE, ORGANİK MADDE VE NDF SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE ETKİLERİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KEKİK (Origanum vulgare) VE ÇÖREKOTU (Nigella sativa) YAĞI İLE ARPA, SOYA FASULYESİ KÜSPESİ VE BUĞDAY SAMANININ GERÇEK KURU MADDE, ORGANİK MADDE VE NDF SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Bu tez 07/08/2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği İle Kabul Edilmiştir. İmza... İmza İmza Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Doç. Dr. Serap GÖNCÜ KARAKÖK Doç.Dr. Ahmet ŞAHİN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Bu Tez Zootekni Anabilim Dalında Hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Bu Çalışma Ç. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Tarafından Desteklenmiştir. Proje No: ZF2007YL59 Not: Bu Tezde Kullanılan Özgün ve Başka Kaynaktan Yapılan Bildirişlerin, Çizelge, Şekil ve Fotoğrafların Kaynak Gösterilmeden Kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki Hükümlere Tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ KEKİK (Origanum vulgare), VE ÇÖREKOTU (Nigella sativa), YAĞI İLE ARPA, SOYA FASULYESİ KÜSPESİ VE BUĞDAY SAMANININ GERÇEK KURU MADDE ORGANİK MADDE VE NDF SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE ETKİLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Yıl: 2009, Sayfa 31 Jüri: Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Doç. Dr. Serap GÖNCÜ KARAKÖK Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN Bu çalışmada, çörekotu ve kekik uçucu yağının farklı dozlarının arpa, soya fasulyesi küspesi ve buğday samanının gerçek kuru madde, organik madde ve NDF sindirilebilirliklerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneme ANKOM Daisy Inkubatör kullanılarak yapılmış ve rumen sıvısı rumen kanülü taşıyan 3 adet kısır inekten temin ediliştir. Araştırma, tesadüf parselleri deneme deseninde 2 ( uçucu yağ) x 3 (doz) faktöriyel tertipte yürütülmüş ve analiz edilmiştir. Çalışmada arpa ve soya fasulyesi küspesinde (SFK) 24 saat, buğday samanında 48 saatlik inkübasyon süreleri kullanılmıştır. Çörek otu ve kekik uçucu yağının 0, 50, 100, 150 ppm dozları denenmiştir. Çörekotu ve kekik uçucu yağı, soya fasulyesi küspesi ve buğday samanının (OM), (KM) ve (NDF) sindirilebilirliklerine etkileri istatistikî olarak önemli bulunmuştur (P<0.05). Deneme sonunda; buğday samanında kekik uçucu yağı çörek otu uçucu yağına göre KM, OM ve NDF sindirilebilirliğini önemli düzeyde düşürmüştür. SFK nın KM, OM, NDF sindirilebilirliği de buğday samanındaki gibi kekik uçucu yağından olumsuz yönde etkilenmiş ve düşmüştür (P<0.05). Arpanın besin madde sindirilebilirlikleri ise uçucu yağ kaynaklarından etkilenmemiştir (P>0.05). Uçucu yağların dozlarının etkisi buğday samanının kuru madde sindirilebilirliğini etkilemezken, NDF ve OM sindirilebilirliğini etkilemiş ve 50 ppm dozu sindirilebilirliği artırmıştır. SFK ve arpa besin madde sindirilebilirlikleri dozdan etkilenmemiştir (P>0.05). Uçucu yağ doz interaksiyon buğday samanı gerçek NDF ve OM sindirilebilirliğini artan dozlar çörek otunda artırırken kekik uçucu yağı düşürmüştür. SFK nın gerçek KM, OM ve NDF sindirilebilirlikler uçucu yağ x doz interaksiyonundan önemli düzeyde etkilenmiş çörekotu uçucu yağının 50 ve 100 ppm dozları ile sindirilebilirlik artarken, kekik uçucu yağı 50 ve 100 ppm dozlarında gerçek KM, OM ve NDF sindirilebilirliğini düşürmüştür. Mevcut çalışmada elde edilen bulgular çörek otu uçucu yağının rumende yıkılabilirliği düşük protein kaynaklarının yıkılabilirliğini arttırabileceğini, kekik uçucu yağının selüloz yıkımını sınırlandırmakla birlikte protein yıkımının kontrolünde etkili olabileceği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Uçucu yağ, çörekotu, kekik, doz, sindirilebilirlik I

4 ABSTRACT MSc THESIS THE EFFECTS OF ESSENTIAL OIL OF OREGANO OIL (Origanum vulgare) AND BLACK SEED OIL (Nigella sativa), ON TRUE DIGESTIBILTY OF DRY MATTER, ORGANIC MATTER AND NDF in BARLEY, SOYBEAN MEAL AND WHEAT STRAW DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE INSTITUE OF NATUREL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF ÇUKUROVA Supervisor: Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Year: 2009, Pages 31 Jury: Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ Assoc. Prof.Dr. Serap GÖNCÜ KARAKÖK Assoc. Prof.Dr. Ahmet ŞAHİN The aim of the study was to determine the effects of essential oils of black seed and oregano on true dry matter (IVDMD), organic matter (IVOMD) and NDF digestibility (IVNDFD) of barley, soybean meal and wheat straw. True digestibilities were determined in ANKOM Daisy Incubator by supplying rumen liquor from three infertile Holstein cows. The study was carried out in a completely randomised design in 2 (essential oil) x 3 (dose) factorial arrangement. Barley and soybean meal were incubated 24 h. and wheat straw was incubated in 48 h. 0, 50, 100, 150 ppm doses were tested for both essential oils. Essential oils affected IVDMD, IVOMD and IVNDFD of soybean meal and wheat straw (P<0.05). Oregano oil decreased IVOMD and IVNDFD of wheat straw and soybean meal compared to black seed oil. Barley IVDMD, IVOMD and IVNDFD were not affected (P<0.05) by essential oil sources. Dose effect was not important for wheat straw IVDMD (P>0.05) but 50 ppm doses increased IVNDFD and IVOMD of wheat straw (P<0.05). IVDMD, IVOMD and IVNDFD of barley and soybean meal were not affected (P<0.05) by does of essential oils. Essential oil x dose interactions for wheat straw IVNDFD and IVOMD were significant (P<0.05). IVNDFD and IVOMD were increased by increase in dose of black seed but decreased by increase in dose of oregano oil. Similarly soybean IVDMD, IVOMD and IVNDFD were increased by 50 and 100 ppm black seed oil, but decreased by the same dose of oregano oil. The results revealed that black seed essential oil may increase ruminal degradability of rumen undegradable sources and oregano essential oil may limit highly rumen degradable protein sources to improve nitrogen utilization in the rumen. Key words: Essential oil, black seed, oregano oil, dose, digestibility II

5 TEŞEKKÜR Tez konumun belirlenmesi, yürütülmesi ve yazımı aşamalarında değerli zamanını bana ayıran danışman hocam Sayın Prof. Dr. Murat GÖRGÜLÜ ye, katkılarından dolayı Sayın Prof. Dr. Hasan Rüştü KUTLU ya, tez çalışmam sırasında yakın ilgi ve yardımlarından dolayı Sayın Doç. Dr. Ladine ÇELİK e, Sayın Arş. Gör. Zeynep ŞAHAN a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOĞA ya, Sayın Yrd. Doç. Dr. Uğur SERBESTER e, Sayın Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan FİLİK e, Sayın Ziraat Yüksek Mühendisi Şerife BEYAZITOĞLU na, Sayın Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet OLĞUN a, ve deneme boyunca doğrudan dolaylı olarak yardım eden herkese, eşime ve aileme teşekkürlerimi sunarım. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ... I ABSTRACT... II TEŞEKKÜR... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZELGELER DİZİNİ... V RESİMLER DİZİNİ...VI 1.GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR MATERYAL VE METOD MATERYAL Hayvan Materyali Bitkisel Uçucu Yağlar Alet ve Ekipmanlar Ankom Daisy II-200/220 Inkübatör Ankom 200/220 Fiber Analyzer Sıcak Damgalama Cihazı Ankom F57 Filter Bag CO 2 Tüpü Ankom Solvent Resistant Marker Çalışmada Kullanılan Yem Materyali METOD Torbaların ve Örneklerin Hazırlanması Tampon (Buffer) Solüsyonların Hazırlanması Rumen Sıvısının Alınması ve Hazırlanması İnkübasyon Aşaması Analizler İstatistik Analizler ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA SONUÇLAR VE ÖNERİLER KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ IV

7 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 3.1. Denemede Kullanılan Çörekotu Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Etken Madde Miktarları (%) Çizelge 3.2. Denemede Kullanılan Kekik Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Etken Madde Miktarları (%)...11 Çizelge 3.3. Denemede Kullanılan Yemlerin Besin Madde İçerikleri (%)...13 Çizelge 4.1. Çörekotu ve Kekik Uçucu Yağının Buğday Samanı, Arpa ve Soya Fasulyesi Küspesinin Gerçek Kuru Madde (KM), Organik Madde (OM) ve NDF Sindirilebilirliğine Uçucu Yağ x Doz İnteraksiyon Etkileri...17 Çizelge 4.2. Bitkisel Uçucu Yağların Buğday Samanı, SFK ve Arpanın Gerçek Kuru Madde (KM), Organik Madde (OM) ve NDF Sindirilebilirliğine Etkileri Çizelge 4.3. Bitkisel Uçucu Yağlara Ait Dozun Buğday Samanı, SFK ve Arpanın Gerçek Kuru Madde (KM), Organik Madde (OM) ve NDF Sindirilebilirliğine Etkileri V

8 RESİMLER DİZİNİ SAYFA Resim 3.1. Kanül Takılmış Hayvan Materyali...10 Resim 3.2. Ankom Daisy II-200/220 Inkübatör Resim 3.3. Rumen Sıvısının Alınması VI

9 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Antibiyotikler; mantarlar ve algler tarafından üretilen düşük molekül ağırlığına sahip, düşük konsantrasyonlarda bile diğer mikroorganizmaların gelişimini inhibe eden mikrobiyal metabolitlerdir (Nir ve Şenköylü, 2000). Hayvansal üretimin arttırılması ve daha ekonomik olması için yapılan hayvan besleme çalışmalarında düşük dozlarda ve belirli prensiplerde yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanılmıştır. Yemlerinde antibiyotik kullanılan hayvanların et, süt veya yumurta gibi ürünlerinde zamanla antibiyotik kalıntılarına rastlanılmıştır. Hayvanlarda büyümeyi uyarıcı olarak kullanılan antibiyotiklerin uzun süre kullanılmaları durumunda, patojen mikroorganizmaların antibiyotiklere karşı direnç kazanmaları ve tüketeceğimiz hayvansal ürünlerde kalıntı bırakarak sağlığımızı tehdit etmesi sebebinden tıbbın ve tüketicinin istemediği sorunlarla karşılaşılmıştır. Tıbbın ve tüketicilerin baskılarıyla antibiyotiklerin hayvan yemlerinde büyüme uyarıcısı olarak kullanımını ülkemizde ( Kutlu ve Görgülü, 2001) yasaklanmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmeleri dikkate alan Avrupa Birliği ise hayvan yemlerinde büyüme uyarıcı olarak antibiyotik kullanımını, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren (70/524/EEC Direktif ve 1831/2003/EC sayılı yönetmelikle) tamamen yasaklamıştır (Anonymous, 2006). Büyüme uyarıcı antibiyotiklerin yem katkısı olarak kullanımının önlenmesi, üretimde karlılığı azaltırken, hastalık sağıltımında daha fazla antibiyotiğe gereksinim doğurarak, hayvancılık faaliyetlerinde masraf fazlalaşacak ve böylece işletme karlılığı düşecektir. Bu nedenle hayvancılık işletmeleri tarafından değişik yollara başvurularak karlılığı arttırma çareleri araştırılacaktır. Bu tür girişimlerin önlenmesi için de alınacak tedbirlerin ortaya koyulması ve büyüme uyarıcı antibiyotiklere alternatif olabilecek kaynakların kullanımının yaygınlaştırılması için gerekli tüm önlem ve destekleme çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Bu sebeple hayvancılıkta karlılığı artıran; ancak insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek büyümeyi uyarıcı antibiyotiklerin yerini alabilecek doğal ürünlerin ortaya konulması ve bunların kullanımının yaygınlaştırılması, hem karlılığın devamı ve hem de sağlıklı 1

10 1.GİRİŞ ürün üretimi açısından günümüzün öncelikli konuları haline gelmiştir (Kutlu ve Görgülü, 2001). Ruminantlarda azot tutulumu % arasında değişmektedir. Domuz ve tavuk gibi türlerle karşılaştırıldığında bu değerlerin çok düşük olduğu görülmektedir (NRC,2001). Bu durum yüksek üretim maliyetine ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Ruminantlarda azot kaybının azaltılması rumende yıkılabilirliği düşük protein kaynaklarının kullanılması veya rumende protein yıkımının düşürülmesi ile sağlanabilir. Rumende protein yıkımında görevi olan mikroorganizmaların baskı altında tutulması protein yıkımını düşürebilir. Bitkilerden elde edilen esansiyel yağların gram (+) ve gram (-) bakterileri üzerinde antimikrobiyal etkilere sahip olduğu görülmüştür. Bu etkilerden dolayı esansiyel yağların rumende protein yıkımını düşürdüğü (Newbold ve ark., 2004) ve kuzularda canlı ağırlık kazancını arttırdığı (Blanluet ve ark., 2002) saptanmıştır. Rumende mikrobiyolojık aktiviteyi etkileyen sarsoponin, tanin, thymol gibi ikincil metobolitler üretebilen bitkiler kullanımları açısından önemli birer fırsat olarak kabul edilmektedir (Wallace ve ark., 2002). Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen esansiyel yağların aktif komponentleri olan fenollerin 19. yüzyılın başlarından beri antimikrobiyal etkileri bilinmekte ve günümüzde de fenoller antimikrobiyal etkilerinden dolayı dezenfektan maddeleri olarak kullanılmaktadır (Yeomans, 1996). Doğada bol miktarda bulunan aromatik bitkiler yüzyıllarca hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılmıştır. Son yıllara kadar modern hayvan beslemede, aromatik bitkilerin büyüme uyarıcı ve antimikrobiyal olarak kullanımı pek dikkate alınmamıştır. Fakat büyümeyi uyarıcı antibiyotiklerin yasaklanmasından dolayı, günümüzde bitkisel ekstraktlar antibiyotiklere alternatif yem katkısı ve büyüme uyarıcı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Bitkisel ekstraktların ve ekstarkt yağların faydalarını belirlemek ve gelecek için geçerli bir alternatif olabilmesi için çalışılmaktadır (Kamel, 2000). Bitkilerin ve bitkisel ekstraktların bakteriostatik, bakterisit ve fungusid etkilerinin kanıtı olabilecek laboratuar çalışmalarından oluşan oldukça fazla bilimsel kaynak mevcuttur. MIC (Minimum Inhibitor Concentration; bakteri üreme ve 2

11 1.GİRİŞ gelişmesini gösteren bir indeks) çalışmaları bitkisel ekstraktların bazı antibiyotiklere eş veya çok yakın tesir gösterdiğini bildirmektedir. Bitkiler bu etkilerini; yapılarında bulunan ve aktif bileşikler olarak adlandırılan carvacrol, tymol, linalol, cineol gibi maddeler aracılığı ile ve genelde patojen mikroorganizmaların plazma zarlarına verdikleri yapısal ve fonksiyonel zararla (zar geçirgenliğinin bozulması, iyonların, ATP, nükleik asitlerin tutulması, iç ph nın değiştirilmesi) veya mikroorganizma hücresinde meydana gelen sentez reaksiyonlarının belli kademelerine müdahale ederek göstermektedirler (Mellor, 2000). Esansiyel yağların, patojen mikroorganizmaların kontrolü, sindirim enzimlerinin aktivitesinin ve nitrojen absorpsiyonunun arttırılması (Gill, 2001) ve gübre ile meydana gelen çevre kirliliğinin azaltılması (Varel, 2002) gibi çalışmalarda kullanımında başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bitkisel ekstrakların hayvanlarda esas etki ettiği yer hayvanın sindirim sistemi olup bu etkiyi ya sindirim sistemindeki patojen mikroflorayı yok ederek, ya da besin maddelerinin daha iyi bir şekilde sindirilmesine ve emilimine yol açan mikrobiyal popülasyonun, sindirim sistemindeki konsantrasyonunu artırmak suretiyle gösterdiğini bildirmişlerdir (Wenk, 2000). Örneğin bitkilerin yapısında bulunan organik asitler sindirim kanalı ph sını düşürerek, hayvanın kendi organizması için kullanacağı besin maddelerine ortak olan ya da hayvanın bu besinleri kullanma mekanizmasını bozan mikroorganizmaların gelişimini engelleyerek yemden yararlanmasını artırmaktadır (Saraçoğlu, 2002). Çiftlik hayvanlarının yemlerine bitkisel ekstrakt katılarak; daha fazla ağırlık kazancı, yemi daha iyi değerlendirme, ağızdan itibaren sindirim sistemi içinde patojen mikroorganizmaların öldürülmesi, yemde lezzet artışı, sindirim özsularının salgı miktarını arttırma, sindirim enzimlerinin etkinliğini artırarak yemlerin sindirilebilirliğini yükseltmek, bağışıklık sistemini güçlendirme, kolesterolü düşük hayvansal ürün temin etme, protein sentezini uyararak daha kaliteli ve yağsız et üretme, amonyağı bağlayarak daha temiz ve sağlıklı çevre oluşturma gibi faydalar sağlanmaktadır (Kutlu ve Görgülü, 2001). Kekik ve çörekotu nun ve yağlarının antimikrobiyel maddelerce zengin olduğu çalışmalarda belirlenmiştir (Hanafi ve ark., 1991). Bu özelliklerinden dolayı 3

12 1.GİRİŞ ruminant hayvanların rumenindeki fermantasyonun manipülasyonunda, diğer bir deyişle; proteinlerin yaygın yıkımının önlenmesinde, metan üreten bakterilerin kontrol altına alınmasında, selülozu sindiren bakterilerin çoğalmasının uyarılmasında, mikrobiyel protein sentezinin teşvik edilmesinde ve asit üreten bakterilerin baskı altına alınmasında etkili olabilecekleri beklentisini oluşturmuştur. Kekiğin önemli esansiyel yağ fraksiyonlarından olan carvacrolun Bacillis cereus u da içine alan birkaç patojenik mikroorganizmaya karşı gösterdiği antimikrobiyal etki mekanizması ise şu şekilde açıklanmıştır. Carvacrol, hidrofobik özelliğinden dolayı bakteri stoplazmik membranını toplayarak hücreden potasyum iyonunun sızmasına neden olmaktadır (Sikkema ve ark., 1995). Hücre membranının zarar gördüğünün ilk belirtisi ise potasyum iyonunun hücreden dışarıya sızması olup sızma sonucunda hücre içi ph azalmakta ve hücre zarı tüm özelliğini kaybederek, hücre içi tüm sentezlerin engellenmesine neden olmaktadır (Ultee ve ark., 2000). Bitkisel ekstratlar tamamen doğal olup, organik tarımı desteklemektedir. Ancak, bu konuda ruminant besleme alanında fazla çalışma yapılmamıştır. Hem hayvan sağlığı, hem de verim arttırmaya yönelik uygulamalarda kullanım imkanı bulunan bu ekonomik ürünlerle ilgili olarak daha çok araştırma yapılıp geliştirilmesi, hayvancılık sektöründe büyük kazançlara imkan sağlayabilecektir. Mevcut çalışmada çörek otu ve kekik uçucu yağlarının farklı dozlarının arpa, soya fasulyesi küspesi ve buğday samanının gerçek kuru madde, organik madde ve NDF sindirilebilirliklerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 4

13 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Medenica ve ark. (1993), Nigella sativa ekstraktı ile muamelesinden sonra bağışıklık sistemi ile ilgili hücrelerin sayılarında artış rastlamışlardır. Thalib ve ark. (1995), Sapindus rarak isimli bitkiden elde ettikleri methanol ekstraktını koyunlara oral yolla verdikleri zaman rumen sıvısındaki protozoa sayısında %57 azalma, bakteri konsantrasyonunda %69 oranında artma olduğunu tesbit etmişlerdir. Sivropoulou ve ark. (1996), kekiğin güçlü antimikrobiyal özelliğe sahip olduğunu, kekik bitkisinin yaprak ve çiçeklerinden elde edilen bitkisel ekstraktın ve uçucu yağının gram (+) ve gram (-) bakterilere karşı etkili olduğunu bildirmişlerdir. Çörekotu da kekik gibi birçok aktif bileşeni bünyesinde taşımaktadır. Özellikle yapısında %25 oranında bulunan carbonil ve %2 oranında bulunan fenol bileşenleri çörekotuna antiseptik ve antibakteriyel özellik kazandırmaktadır. Çörekotunun Bacillus subtilis, Klebsiella pneumoniae, Mycobakterium phlei, Methicillin sensitive ve Staphylococcus aureus türlerine karşı antibakteriyel etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Daba ve Abdel, 1998). Çörekotu yağının antibakteriyel özelliğinin yanında; kan şekerini düşürücü, sindirim ve karaciğer hastalıklarını tedavi edici özelliğe de sahip olduğu bildirilmektedir (Bashandy, 1996). Helander ve ark. (1998), bazı aromatik bitkilerin antibakteriyel, antifungal, antiviral etkilere sahip oldukları saptanmış olup sindirim etkinliğini teşvik edebilmektedirler. Adam ve ark. (1998), Origanum vulgare (kekik), Malassezia furfur, Trichophyton rubrum ve Trichosporon beigelii mikroorganizmaları ile bulaştırdıkları fareler üzerinde yaptıkları çalışmalarında; kekiğin yüksek fungisidal etkilerinin olduğunu belirlemişlerdir. Bitkilerin 1/50000 oranındaki seyreltilmiş ekstraktlarının uygulanmasından 6 saat sonra mikroorganizmaların hücre aktivitelerinin % 95 oranında azaldığını gözlemlemişlerdir. Bitkisel ekstraktların antifungal etkilerini yapılarındaki ana bileşenlerden olan carvacrol ve thymol den kaynaklandığını belirtmişlerdir. 5

14 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Kyriakis ve ark. (1998), yaptıkları çalışmada; Origanum türlerinin ekstraktlarından oluşan bir ürünün, sütten kesim sonrası ishali önlediği, günlük canlı ağırlık artışını artırdığını, yem tüketiminde önemli iyileşmelere neden olduğunu ve dışkı örneklerinde E. Coli nin negatif olduğunu belirtmişlerdir. Güdücüoğlu ve ark. (1999), hastalık amili mikroorganizmalar üzerinde denenmiş ve çörek otunun Staphylococcus aureus'un gelişimini durdurduğu tesbit etmişlerdir. Wenk ve ark. (2000), bitkisel ekstraktlar genel olarak yemde lezzet artışı sağlayarak, sindirim özsularının salgılanmasını artırarak ve hayvanın protein sentezini uyararak verim artırıcı etkilerini göstermektedir Broudiscou ve ark. (2000), yaptıkları in vitro çalışmada Lavandula officinalis ekstraktının; rumen sıvısı asetat (+9,2%), propionat (+11,9%) ve bütirat (+11,4%) oranını artırdığını bildirmişlerdir. Varel ve ark. (2002), çiftlik hayvanlarının gübrelerinin ve patojen mikroorganizmaların neden olduğu çevresel kirliliği önlemek için bitkisel ekstratların ve yağlarının kullanılabileceği ve eterik yağ kombinasyonlarının sığırlarda performans artışı sağladığı, et ve sütün tadını etkilemediği bilinmektedir. McIntosh ve ark. (2000), esansiyel yağların amino asitlerin deaminasyonunu inhibe ettiğini gözlemlemişlerdir. Amonyak üretimindeki bu azalış, hiper amonyak üreten (HAP) bakterilerin sayısındaki azalmayla ilişkilendirilmiştir. Kekik uçucu yağının etkili olduğu mikroorganizmalar ile ilgili yapılmış çalışmalarda; E.coli, S.typhimurium, C.perfingens, S.aureus, P.aeruginosa, E.aerogenes, P.vulgaris, C.albicans, C.tropicalis, P.membranea, B.subtilis, Enterococus fesialis (Çabuk, ve ark ), Penicilium digitatum (Daferera ve ark. 2000), Listeria monositogenes, Aeromonas caviae, Lucilia merciata, A.flavus, A. Pariticus, A.Ocraceus, Fusarium (Montes-Belmont ve ark. 1998) mikroorganizmalarına etkili olduğunu bildirmişlerdir. Wallace ve ark. (2002), rumen fistülü açılmış koyunlara özel bir esansiyel yağ karışımı (EO) 100 mg/gün verildiğinde toplam uçucu yağ asitleri konsantrasyonunun değişmediği görülmüştür. 6

15 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Wallace ve ark. (2002), uçucu yağların ruminal fermantasyon ve ruminal mikroorganizmalar üzerine etkilerini tanımlamak için yapılan çalışmada rumen uçucu yağ asitleri (UYA), amonyak (NH3) konsantrasyonları, protozoa sayıları ve mikrobiyal protein akışının uçucu yağlardan etkilendiği saptanmıştır. Araştırmada, soya küspesinin parçalanma oranı 8. ve 16. saatlerde azalma eğilimi gösterirken kolza tohumu küspesinde benzer bir etki görülmemiştir. Brodiscou ve ark. (2002), flavonoid içeren 13 bitkinin, rumen mikroorganizmalarının metabolizmasına etkilerini araştırdıkları çalışmada; her ekstrakttan günlük 0.5 g (günlük kuru madde de 15g/kg konsantrasyonun karşılığı) uygulamışlardır. Çalışma sonunda Achille millefolium (beyaz civan perçemi) bitkisinden elde ettikleri ekstrakttın, hem ham protein (+5.8%), NDF, ADF yıkımını, hem de mikrobiyel protein üretimini, Lavandula officinalis ekstraktının ise uçucu yağ asitlerini arttırdığını (+9.8 %) saptamışlardır. McEwan ve ark. (2002), bitkisel ekstraktların rumen fermantasyonuna etkisini dört kanüllü ergin koyuna her gün 110 mg vererek araştırdıkları çalışmalarında bitkisel esansiyel yağ karışımının (BEO: ana bileşenleri thymol ve limonene) hiper amonyak üreten (HAP) bakteri sayısını, koyunlar sadece düşük protein konsantrasyonlu rasyonlarla beslendiklerinde azalttığını gözlemlemişlerdir. Yüksek protein konsantrasyonlu rasyonlarla besleme yapıldığında bir olumlu etki gözlenmemiştir. Hoffmann ve ark. (2003), Moringa oleifera (turp ağacı) bitkisinin tohumlarından elde edilen ve ana bileşenlerini tanin ve saponinin oluşturduğu ekstraktın rumen fermantasyonuna etkilerini araştırdıkları çalışmalarında; ekstraktın protein yıkımını önemli düzeyde azalttığını bildirmişlerdir. Bu azalmayı taninin ve özellikle saponinin; Butyrivibrio fibrisolvents, Streptococcus bovis ve Ruminobacter amylolophilus gibi proteolitik bakterilere olan güçlü inhibisyon etkisiyle ilişkilendirmişlerdir. Araştırmacılar ayrıca ekstraktın rumendeki kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini de olumsuz etkilediğini bunun ise selülolitik enzim aktivitesinin ve dolayısıyla selülolitik bakterilerin olumsuz etkilenmesinden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 7

16 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR McIntosh ve ark. (2003), ana bileşenleri tymol, eugenol, vanillin ve limonene olan ticari bir esansiyel yağ karışımının süt ineklerinin protein metabolizmasına ve mikroorganizma populasyonuna etkilerini araştırdıkları çalışmada; esansiyel yağ karışımının rumendeki deaminasyon oranını önemli derecede engellediğini bildirmişlerdir. Çalışmalarında ayrıca bazı rumen bakterilerinin esansiyel yağa karşı duyarlılıklarını incelemişler, özellikle Streptococcus bovis başta olmak üzere Megasphera elsdenii, Lanchnospira multipara ve Mitsuokella multiacidas bakterilerinin 100 ppm den daha düşük dozdaki uygulamalara karşı dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Buna karşı Prevotella ruminicola, Lactobacillus casei, Clostridium sticklandii, Selenomonas ruminantium gibi bakterilerin ise 35 ppm ve 80 ppm arasında değişen uygulamalarda hassasiyet gösterdiklerini belirtmişlerdir. Çalışmalarında esansiyel yağ karışımının rumen protozoa ve mantarlarına karşı etkili olmadığını gözlemlemişlerdir. Araştırıcılar çalışmalarının sonunda; bitkisel ekstraktlarla belirli rumen mikroorganizmalarının baskı altına alınarak rumen fermantasyonunun maniplasyonunun sağlanabileceğini belirtmişlerdir. Newbold ve ark. (2004), esansiyel yağ karışımının (EO, CRINA RUMINANTS, ana bilesenleri thymol, guajacol ve limonene) koyunlarda rumen fermantasyonu üzerine etkisini araştırmışlardır. Araştırmalarının sonunda esansiyel yağ karışımının denemede kullandıkları soya fasulyesi küspesinin sindirimini etkilediğini ve aminoasitlerin deaminasyonunu %25 oranında azalttığını saptamışlardır. Ancak esansiyel yağ karışımının rumen sıvısındaki mikrobiyel protein üretimine ve protozoa sayısına bir etkisinin olmadığını belirtmişlerdir. Cardoza ve ark. (2004), bitkisel ekstraktlardan kekik yağı ile yaptıkları araştırmada rumendeki protein yıkımına ve rumen fermantasyonuna etkilerini inceledikleri araştırmalarında; birbirini takip eden on günlük bir çalışma periyodu uygulamışlardır. Çalışma sonucunda kekik yağı asetat, propionat ve bütirat oranını değiştirdiğini, bunu ya protein yapımını uyararak, ya da protein yıkımını engelleyerek yaptığını belirtmişlerdir. Ancak tüm bu etkilerin çalışmanın altıncı gününden sonra yok olduğunu, bunun sebebinin rumen bakterilerinin bitkisel ekstraktlara adaptasyon sağlamasından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. Çalışma 8

17 2.ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR sonunda bitkisel ekstrakt yağların mikroorganizmalarda adaptasyon sağlayamayacak dozlarının belirlenmesinin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Castillejos ve ark. (2005), ortalama ağırlıkları 57 kg olan ve 50:50 kaba kesif yemle beslenen 8 koyunla yaptıkları çalışmada, esansiyel yağın gerçek kuru madde, organik madde, NDF, ADF, ham protein sindirilebilirliği üzerine bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Fakat esansiyel yağ katkısının toplam uçucu yağ asitlerinin konsantrasyonunu arttırdığını bildirmişlerdir. Bozkurt (2005), antibiyotiklere alternatif olabilecek çörekotu ve kekik uçucu yağları ile buğday samanının gerçek kuru madde, organik madde ve NDF sindirilebilirliğine etkisi bakımından kullanılan bitkisel ekstraktlar arasında oldukça önemli farklılıklar olduğunu belirlemiştir. Çörekotu uçucu yağının rumende selüloz yıkımını önemli düzeyde artırdığı, kekik uçucu yağının ise besin maddelerinin rumende yıkımını önemli düzeyde düşürdüğünü bildirmişlerdir. Araştırıcılar kullandıkları bitkisel ekstraktların uygun doz ve kombinasyonlarla kullanıldığında rumende protein yıkımının kontrolünde kullanılabilecek bir yem katkısı olarak düşünülmesinde fayda sağlanabileceğini bildirmişlerdir. Akkan ve ark. (2006), aromatik bitki veya bitki ekstraktlarının rumen fermentasyonu üzerine olan etkileri açısından farklılıklar bulunduğunu saptamışlardır. Yapılan çalışmada kekik, biberiye ve yalancı karabiberin karmadaki oranı arttıkça gaz oluşum miktarını önemli düzeyde düşürmüş, kekik, kekik yağı ve ticari uçucu yağ karışımı ise kuzu besisinde canlı ağırlık artışında bir artış eğilimi gösterdiğini belirlemişlerdir. 9

18 3.MATERYAL METOD 3. MATERYAL VE METOD 3.1. Materyal Hayvan Materyali Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Hayvancılık Şubesi nden ağırlıkları 412 kg, 385 kg ve 405 kg olan üç adet kısır Siyah Alaca süt ineği denemenin hayvan materyali olarak kullanılmıştır. Çalışmanın in vitro kısmında kullanacağımız rumen sıvısı için hayvanlara bir ay önceden kanül takılmıştır. Hayvanlar 20 kg silaj, 2 kg yonca,1 kg saman, % 16 protein içeren 4 kg kesif yemle beslenmiştir. Bu yemler sabah, öğlen, akşam olmak üzere 2 defada verilmiştir. Resim 3.1. Kanül Takılmış Hayvan Materyali Bitkisel Uçucu Yağlar Denemede kullanılan bitkisel uçucu yağlar Antalya da Robin Kozmetik Sanayi Ticaret Ltd. Şti nden temin edilmiştir. Bitkisel uçucu yağların kimyasal analizi Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşletme Laboratuarı nda yapılmıştır. 10

19 3.MATERYAL METOD Çizelge 3.1. Denemede Kullanılan Çörekotu Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Etken Madde Miktarları (%) ETKEN MADDELER % 11,13-EICOSADIENOIC ACID, METHYL ESTER 2,44 9,12-OCTADECADIENOIC ACID, METHYL ESTER 51,04 ALFA-TERPINYL PROPIONATE 0,05 BETA-BUTOXYETHANOL 0,02 BIOALLETHRIN 0,05 BUTANAL 0,02 CARVACROL 0,03 ELAIDIC ACID, METHYL ESTER 0,82 GAMMA-TERPINENE 0,07 HEXADECANOIC ACID,METHYL ESTER 16,17 METHYL ERUCATE 4,81 METHYL PALMITOLEATE 0,21 OLEIC ACID, METHYL ESTER 23,13 P-CYMENE 0,56 TETRADECANOIC ACID, METHYL ESTER 0,24 UNDECYLENIC ACID 0,33 Çizelge 3.2. Denemede Kullanılan Kekik Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi ve Etken Madde Miktarları (%) ETKEN MADDELER % (-)-SPATHULENOL 0,10 ALFA -PINENE 0,75 ALFA -THUJENE 1,10 ALFA-HUMULENE 0,14 ALFA-PHELLANDRENE 0,25 ALFA-TERPINENE 1,64 ALFA-TERPINOLEN 0,11 ALLOAROMADENDRENE 0,18 BETA-BISABOLENE 0,10 BETA-CYMENE 8,73 BETA-MYRCENE 1,27 BETA-PINENE 0,20 CAMPHENE 0,28 CARVACROL 57,00 CARVACROL METHYL ETHER 0,18 CARYOPHYLLENE 2,85 CARYOPHYLLENE OXIDE 0,25 DELTA-CADINENE 0,03 GAMMA-CADINENE 0,01 GAMMA-TERPINENE 21,20 LEDENE 0,12 LIMONENE 0,51 LINALOOL 2,10 TRANS-SABINENE HYDRATE 0,35 TYHMOL 0,53 11

20 3.MATERYAL METOD Alet ve Ekipmanlar Ankom Daisy II-200/220 Inkübatör Mevcut alışmada yapay rumen görevini gören ANKOM DAISY INCUBATOR cihaz kullanılmıştır. Bu cihazın içerisinde dört adet üç litrelik kavanoz bulunmaktadır. Her kavanoza 25 adet örnek konulabilmektedir. Bu cihaz rumen şartlarının sağlanması için ısıtma ve çalkalama fonksiyonuna sahiptir. Cihaz 39 C sabit sıcaklıkta çalışmaktadır. Resim 3.2. Ankom Daisy II-200/220 Inkübatör Ankom 200/220 Fiber Analyzer NDF analizlerini yapabilmek için içerisine F57 torbalarının dizilebildiği sekiz katlı plastik bölmelere sahip alet kullanılmıştır Sıcak Damgalama Cihazı AIE-200 Model cihaz kullanılarak yem torbalarının ağızları tek tek kapatılması sağlanmıştır Ankom F57 Filter Bag 50 mm 55 mm ebatlarında, polyester / polietilen karışımından yapılmış ve 25 µm den büyük partiküllerin geçemeyeceği porlardan oluşmuş azot içermeyen özel torbalar kullanılmıştır CO 2 Tüpü TSE e göre üretilmiş 250 kg /cm3 lük CO 2 tüp kullanılmıştır. Rumen şartlarını sağlamak yani oksijensiz ortamın oluşturulması ve muhafazası için kullanılmıştır. 12

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-2

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-2 KEKİK (Origanum vulgare) VE ÇÖREKOTU (Nigella sativa) UÇUÇU YAĞI İLE ARPA, SOYA FASULYESİ KÜSPESİ VE BUĞDAY SAMANININ GERÇEK KURU MADDE, ORGANİK MADDE VE NDF SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE ETKİLERİ * The Effects

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ

YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ 21-22 Nisan 2015 / İZMİR YEM VE DİĞER TARLA BİTKİLERİ KANATLI HAYVAN BESLEMEDE DUT YAPRAĞI TOZU VE DUT YAPRAĞI SİLAJI TOZUNUN HAYVAN PERFORMANSI, SERUM PARAMETRELERİ, ET KALİTESİ VE YEM MALİYETİ ÜZERİNE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Zeynep ŞAHAN BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ENERJİ, PROTEİN VE LİF KAYNAĞI YEMLERIN IN VITRO GERÇEK SİNDİRİLEBİLİRLİĞİNE VE YÜKSEK VERİMLİ SÜT SIĞIRLARINDA

Detaylı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı

Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı Ruminantlara Spesifik Performans Katkısı BIOZYM NEDİR? BIOZYM içeriğindeki A.Oryzae, hedefe spesifik bitki ekstrakları ve organik mineralleri ile etken maddeleri AB tarafından onaylanmış, zengin bir içeriğe

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Bağırsaklar) (Kırkbayır) (Yemek borusu) (İşkembe) (Şirden) (Börkenek) Yemin Süt Sığırı Midelerinde

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU Yem Değerlendirme Sistemleri Pof. Dr. Adnan ŞEHU Kriterler Yemdeki Azotlu maddelerin Sınıflandırılması Genel analiz HP Proteine bağlı azot NPN Kimyasal analiz Proteinler Peptidler Aminoasitler Aminler

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı NUTRI -PASS DAHA İYİ Protein Kullanımı Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK,

Detaylı

Ruminant. Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı

Ruminant. Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı KONU İLGİ Rumalato - Malik Asitin Sodyum Kalsiyum Tuzu TERCÜME VE DERLEME Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı Teknik Ürün Müdürü

Detaylı

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 Yard. Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU tarafından Yem Magazin dergisinde yayınlanan bir makaleden özetlenmiştir. YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Detaylı

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ

KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ KLİMALARDA ÜREYEN BAKTERİLERE BİTKİSEL YAĞLARIN ETKİSİ Hazırlayan Öğrenciler Fulya MORDOĞAN 7-B Pırıl ALP 7-B Danışman Öğretmen Demet EROL İZMİR, 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...3 2. Projenin amacı...3

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2.1.3. FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI : Bursa Bölgesindeki Holstein İneklerde Kuru Dönem ve Laktasyonun Çeşitli Evrelerinin Bazı Kan Parametrelerine Etkisi : - İşbirliği Yapan Kuruluş(lar) : - : Nurten GALİP*,

Detaylı

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA Biyoyakıt Üretiminin Hayvancılığ ığa a Katkısı Prof.Dr.Behi.Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar kları Anabilim Dalı KONYA Enerji GüvenliG venliği,

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu.

Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl., Konya. *sgezgin@selcuk.edu. Toprağa Farklı Şekil ve Miktarlarda Uygulanan TKİ-Hümas ın Toprak Reaksiyonu ve luluğuna Etkisi, Bu Etkisinin Diğer Bazı Humik asit Kaynakları ile Karşılaştırılması Prof. Dr. Sait GEZGİN, Uzman Nesim DURSUN

Detaylı

İnek Rasyonları Pratik Çözümler

İnek Rasyonları Pratik Çözümler İnek Rasyonları Pratik Çözümler Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Kim ki, bugün hala ineklerini artık (çer-çöp) değerlendiren hayvanlar olarak görüyorsa,

Detaylı

Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi

Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi, 2005, 22 (1), 97-101 Bazı Ruminant Yemlerinin Nispi Yem Değeri ve İn vitro Sindirim Değerlerinin Belirlenmesi Musa Yavuz Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü,

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co

HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE. Çabamız topraklarımız için. www.letafet.co HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN ORGANİK GÜBRE Çabamız topraklarımız için www.letafet.co LETAMİN BASE HAYVANSAL KAYNAKLI AMİNO ASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE Letafet Uluslararası Pazarlama Gıda Satış

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen

Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü. Dr. Howard Jensen Aspergillus oryzae nin Süt İneklerindeki Rolü Dr. Howard Jensen Katkı maddelerini değerlendirirken, bunları doğru bir şekilde konumlandırabilmek için aşağıdaki altı hususun göz önünde tutulması gerekir:

Detaylı

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması

Kanatlı. Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması KONU İLGİ Hindilerde pozitif salmonella koşullarında Fysal Fit-4 ve Selko-pH uygulamasının ardından kalan salmonella miktarının araştırılması Hindilerde salmonella

Detaylı

Süt Sığırı. Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma. Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7

Süt Sığırı. Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma. Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7 Süt Sığırı Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma ulaşır Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7 arasında değişir. Gebeliğin 22. Haftasından itibaren verim hızla azalır Süt

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı KONU Hayvan Beslemede Kaba Yem Analizinin Önemi ve NIRS Teknolojisi İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI NIRS Teknolojisinin

Detaylı

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty KONU İLGİ Yem Alımında Problem Yaratmayan, Yeni Nesil Bypass Yağ- Magpanac Tasty beslemede kullanılan bypass yağ kaynaklarının

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ

SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ SAĞLIM İNEKLERİN BESLENMESİ Birlikle el ele, hayvancılıkta daha ileriye... Mehmet Ak Ziraat Mühendisi Sorumlu Müdür 048 9 4 www.burdurdsyb.org www.facebook.com/burdurdsyb Konuya başlamadan önce, yazıda

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği.

ET VERİMİ. Et verimi kavramı. Karkas kalitesi. Karkas bileşimini etkileyen faktörler. Karkas derecelendirme. Karkas parçalama tekniği. ET VERİMİ Et verimi kavramı Karkas kalitesi Karkas bileşimini etkileyen faktörler Karkas derecelendirme Karkas parçalama tekniği Et kalitesi 1 Et Verimi Kavramı Et verimi denilince: Genel anlamda; hayvanların

Detaylı

PROTEİNLER ve METABOLİZMASI. Prof.Dr. Sakine YALÇIN

PROTEİNLER ve METABOLİZMASI. Prof.Dr. Sakine YALÇIN PROTEİNLER ve METABOLİZMASI Prof.Dr. Sakine YALÇIN Proteinler Proteinler, amino asitlerden oluşan yüksek molekül ağırlığına sahip organik bileşiklerdir Yapılarında Karbon (% 51-55), hidrojen (% 6-7), oksijen

Detaylı

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz?

Ruminant. Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? Silajı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz? KONU İLGİ Silaj yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar ve silaj yapım aşamaları Silajı ne kadar doğru yapıyoruz? TERCÜME VE DERLEME Teknik Ürün Müdürü Kazım Bilgeçli

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

TOKSİN BAĞLAYICILAR. - Captex T2. - Sorbatox

TOKSİN BAĞLAYICILAR. - Captex T2. - Sorbatox TOKSİN BAĞLAYICILAR - Captex T2 - Sorbatox MİKOTOKSİNLER: Bazı mantar türlerinin normal hayati fonksiyonlarının sonucunda oluşan metabolitlerdir. Bilimsel olarak adlandırılmış 200 den fazla mikotoksin

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1 CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ 1.Hücresel yapıdan oluşur 2.Beslenir 3.Solunum yapar 4.Boşaltım yapar 5.Canlılar hareket eder 6.Çevresel uyarılara tepki gösterir 7.Büyür ve gelişir (Organizasyon) 8.Üreme

Detaylı

Ruminant BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR?

Ruminant BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR? BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR? KONU Bypass yağlar İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI Doğru bypass yağ seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve getirdiği avantajlar.

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI

TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI TÜRKİYE DE YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİN DURUMU VE KABA YEM İHTİYACI Hayvancılığın en önemli unsurlarından biri besin kaynaklarının teminidir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama)

KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) KANATLI HAYVAN BESLEME (Teorik Temel-Pratik Uygulama) -Ders Notu- Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Adana ADANA-2008 ÖNSÖZ Hayvan beslemenin

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM

ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM ÇİFTLİK GÜBRESİNİN FARKLI FORM VE DOZLARININ, ÇUKUROVA BÖLGESİ KOŞULLARINDA, TEK YILLIK ÇİM (Lolium multiflorum Lam.) İN OT VE TOHUM VERİMİ İLE OT KALİTESİNE ETKİSİ* The Effects of Different Forms and

Detaylı

Doğadan Cildimize. Çağrı AVAN Sinop-Boyabat Cumhuriyet YİBO Adile ŞEKER Sinop-Dikmen Kadı YİBO. YİBO-Çalıştayları Gebze-TÜSSİDE

Doğadan Cildimize. Çağrı AVAN Sinop-Boyabat Cumhuriyet YİBO Adile ŞEKER Sinop-Dikmen Kadı YİBO. YİBO-Çalıştayları Gebze-TÜSSİDE Doğadan Cildimize Çağrı AVAN Sinop-Boyabat Cumhuriyet YİBO Adile ŞEKER Sinop-Dikmen Kadı YİBO YİBO-Çalıştayları 2010-1 Gebze-TÜSSİDE Bu proje çalışmasında, mikroplara karşı antiseptik etki gösteren doğal

Detaylı

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN

Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları. Süreyya ÖZCAN Yemlerde Amino asitler ve B Grubu Vitaminlerinin Önemi ve Test Metotları Süreyya ÖZCAN Besin Öğeleri Canlının yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan kimyasal element veya bileşiklerdir. Hücrelerin

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık

Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık J. van Eys Süt Üretiminin Bugünü, Yarını ve Genetik Potansiyel 15000? Genetik Potansiyel ABD 8500 Hayvan başına

Detaylı

Kanatlı. Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi

Kanatlı. Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi Bacillus Amyloliquefaciens in Enzim Aktivitesi KONU Bacillus amyloliquefaciens in enzim aktivitesi İLGİ Probiyotik türü olan Bacillus amyloliquefaciens in enzim aktivitesi üzerine yapılan değerlendirme

Detaylı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı Rum.Katkı Servis Nisan.Sayı 40.syf 228-235 Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı KONU İLGİ Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Stratejik Faktörler Enerji İhtiyacının

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014])

GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) GRUP YAŞAM İKSİRİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) PROJE EKİBİ KÜBRA KESKİN NİHAL KUZU PROJE ADI Ev Yapımı

Detaylı

Kimya Bilim Danış ışmanlığı Çalıştayı Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Sütlerin S Mayalanma Sürelerinin S ve ph Değişimlerinin imlerinin Karşı şılaştırmalı Olarak İncelenmesi PROJE EKİBİ: : Nurdan Yavuz

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi

Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Adıyaman İlinden Eylül Ayında Elde Edilen İnek Sütlerinin Doğu Afrika Kaliteli Çiğ İnek Sütü Standartlarına Uygunluklarinin Belirlenmesi Buket COŞKUN 1, Murat ÇİMEN 1*, Hülya YILDIRIM 1, Asiye İLHAN 1,

Detaylı

GIDA ENDÜSTRİSİNDE SOYA KAYNAKLI PROTEİNLERE ALTERNATİF ARAYIŞLARI

GIDA ENDÜSTRİSİNDE SOYA KAYNAKLI PROTEİNLERE ALTERNATİF ARAYIŞLARI GIDA ENDÜSTRİSİNDE SOYA KAYNAKLI PROTEİNLERE ALTERNATİF ARAYIŞLARI Yrd. Doç. Dr. Levent Yurdaer AYDEMİR Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği 05-07 Ekim 2016, EDİRNE Pazar büyüklüğü:

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds

Effects Of Different Storage Conditions On Some Characteristics Of Some Protein Feeds Farklı Depolama Şartlarının Bazı Protein Kaynaklı Yem Hammaddelerinin Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi * H. E. Şamlı 1 O.N. Onarbay 1 1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni

Detaylı

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ

GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ GÖNEN BİYOGAZ TESİSİ Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisi ihtiyacı, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Gıda miktarlarında, artan talebin karşılanamaması sonucunda

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ)

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) TC MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ PROJE SONUÇ RAPORU Proje No: BAP -SÜF YB (AÖ) 2009-6 Belirli Oranlarda Nükleotid Katkılı Yemlerle Beslenen Alabalıklarda (Onchorynchus mykiss

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sığır Yetiştiriciliğinde Sinekle Mücadele Problemi Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Sinekler gerek sebep oldukları hastalıklar gerekse verim kayıplarından dolayı sığır yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden

Detaylı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yaşlı Bakım-Ebelik 2. Ders YB 205 Beslenme İkeleri 2015 Uzm. Dyt. Emine Ömerağa emine.omeraga@neu.edu.tr BESLENME Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ)

Detaylı

REZFREE TÜRKİYE KURUMSAL BAYİSİ REZ TARIM ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ

REZFREE TÜRKİYE KURUMSAL BAYİSİ REZ TARIM ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ REZFREE TÜRKİYE KURUMSAL BAYİSİ REZ TARIM ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ HAKKIMIZDA REZFREE INC Houston, Teksas ta biyoteknoloji ve inovatif sonuç odaklı bir şirket olarak kurulmuş olup, tarım sektöründe inovatif ürünlerin

Detaylı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı Bakterilerle mücadele onları sadece öldürmek ile olmaz. Öldükten sonra ortaya

Detaylı

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri

Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Sığırlar İçin Rasyon Örnekleri Süt İnekleri Dişi Dana ve Düveler Besiye Alınan Dana ve Tosunlar Amasya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği www.amasyadsyb.org 2016 Önsöz Süt sığırcılığında yem giderlerinin

Detaylı

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU

MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK ÖZKAN ŞAHİN U.Ü.KARACABEY MYO GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI/SÜT OPSİYONU MEMEDEN BARDAĞA AKAN DOĞALLIK Dünya nüfusundaki hızlı artış ile teknolojik gelişmeler insanları tarımsal

Detaylı

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER

RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER RASYON ÇÖZÜMÜNDE TEMEL KRİTERLER KAFES YUMURTA TAVUĞU RASYONU Ca % P % Ver. Mik.% HP Yem Mad. HP % ME kcal/kg % ME kcal/kg Ca % P % Mısır 8 3400 0,05 0,3 52,00 4,16 1768,00 0,026 0,156 Arpa 11 2650 0,07

Detaylı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı BUZAĞILARIN BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK E. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı 1 2 BU GÜNÜN DİŞİ BUZAĞISI YARININ SÜT İNEĞİDİR 3 BUZAĞI BARINAKLARI Buzağıların

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2006 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. I. Adaptasyon II. Mutasyon III. Kalıtsal varyasyon Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini "doğal seçilim ile kazanır? D) I veii E)

Detaylı

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ Müşterilerine, 1997 yılından bu yana Tekbaş A.Ş. bünyesinde TEKBAŞ UN markasıyla hizmet vermekte olan şirketimiz, kısa zamanda çalışma sahasında üncü konuma gelmeyi başarmıştır. Bugün Türkiye nin her tarafında

Detaylı

KÜSPE VE MELAS EBRU YÜCEL 20626638 KÜSPE Pancar küspesi şeker pancarından şekerin ekstraksiyonu sonunda difüzyonda elde edilir. Ekstraksiyon işleminin sonunda elde edilen şekeri alınmış kıyıma sulu küspe,preselerden

Detaylı