16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD 16. PROJELER PROJECTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD 16. PROJELER PROJECTS"

Transkript

1 PROJLR PROJCTS 49

2 ARNAVUTLUK d Saku Ad Laf ALBANIA B g B R TOPRAK ZOLATI OLAN SCALS BAS L NDN KS LANAZ ÜRT M Bu aaf a aac SCALS Ba aaf da kaaz ü pa aaf ak z ü ugu fk ka aaçaa üç küa faa k bk. Bkü ü ç cak k kab kaa p dd. Bu üü z faa k ka ubaa (bu da a fau kpk) a a d dd. S cak k k, pa f zaa kuu kaaa da öçüdü. z bkü ü ç cak k 25 C d, aku kaaz faa bak bu da kp d (bafka çb kab a ada) fd d uaf d (25 C, ph 5.0, 120 ). SCALS Ba bu aazd uua faa a da b xaaaz ücd. Kaaz bkjk pad da zaaada pk çk dü üç a K a üd, üz kâ düd, gakka üd, üc p, ak d kaa add d dd, ck düd, auk, duz kç bd büük g uad a kba zd bd. Kaaza bak (apfk fpajz), kzk aaa baz aaa gb kgazaa aaf da ü üc d f zd. z k üc, böck, kabukua, aagza, dz ua pakak ç afa a da bk ua da da buuu. Kaaza bk üc duaa dak aa üz bf a ka dz kaaz d. Td b ka ap _-1,4 ba a a ba a da fkd göb D-kpaz üd ufu. Bu kaaf k p a k b zak dz d k ü z ba d : kz zc kapazuu dz d d-1,4-_-kaaza dkaaza akd daa g kbz d kgakka dz d _- kdaza Kua a uba, ph, cak k, küa zaa kuu kaau gb pk çk ç fakö ( z bz ak gçbck a ba abck) kba abk faa k. XYLANAS PRODUCTION FROM A SOIL ISOLAT, BACILLUS SCALS T bjc f ac wa ga pa f xaa pduc b Bacu SCALS ad d ffc f cua cd pc ag wad pza f z pduc. T b pau, a w a b cab uc, f ba pduc wa dd. T z ac f pc wa paa auad w d uba (wa ad ba ba). Tpau ffc, cua, ad cuu cca w a d. T b pau f z ad ba pduc wa 25 C, axu xaa ac wa acd w baca w cuad wa ba (wu add f a cab uc) (25 C, ph 5.0, 120 ). Bacu SCALS a gd xaa pduc ud cd pd aa. Xaa f cba z a a aud ga c du bcgca pa a dua pc,.g. x ad a pduc, cu ad pap du, pduc f gaccad, ba cua p, qud fu, ad cca ubac, fd du, ad pu, pk, ad cap fdg. Xaa a xacua z pducd b cga uc a baca (appc ad ppagu), czc fug, ad a, T z a fud pza, c, cuaca, a, awd, ad a d f pa dug ga pa. Xaa caaz xa d, aj cu cp pa c wa. Baca, a xa ucu c f D-xpa u, kd b 1,4 bd, wc ca b xbd a bacd f. A cp ad ffc zac d f cpx p dpd a w p f z: d 1,4 xaa, wc dz xapa f ca ca, xda, wc dz xb ad xgacad ug f ac f dxaa. Ma a fac affc cba abc ac (wc ca duc p z b) uc a, uba ud, ph, pau, cua cuu cca. STAND NO: 1 50

3 ARNAVUTLUK a Gjuz Dba Kç ALBANIA SONSUZ B R NRJ KAYNA I OLARAK "ATMOSFR" j b aa kaa d. Güüüzd f ak a j çkca kua aka bk, bu gb ak a z add b b ak a çz k d akad. Haa z bu j kaaka a ba du u ç, faka fada b j döüfb kaaka bua z gk. Pjz aac ak ada k ç kü uz kk j a döüfbc gök. Pjzdd aç kad z gb bugü aa bçk j kaaka üd j döüfübz. Bz bu j b b d paabk b j ükz buu kuaab böc d faç b j döüfüü z abz. fdd buu a ça f gö; B b kada gaz a a a cak k düfüüü düfüü gaz ka cak ük,kpaö gaz kua a küçük c buaa k f. S af f kka (C6H12) ad gaz u. H z b gaz ufuu çd j gk, buuda çd buua jd a. B b g bu j d b ak gaz c buada af böc bu c buaa ba çaafa f u. Kpaöü ça fa ç güf gk j güf j pa ad a a a. Bu gc bucada kuaabk ç pa ba p (gü buca fajdf) ad ada kuaabz. AS AN NDLSS SOURC OF NRGY ''ATMOSPHR'' g uc f f. Nwada f fu g c ud, bu b ug kd f fu, pg ubac a pu u a ad. Nw w a dpd bu w u fd a g uc. I fac, w u fd uc f wc g ca b cd ufu. Ou pjc xpa w w ca af f kc g f cu c a u u. I u pjc w aa g ad f pducg. w d az a ug au f g aud u a a. If w ca cca a g a ca pac, w ca u wu pducg a w. W a gg a u u b afg f ud d. I d udad au f g a pb af f ud, w ca cpa ap w budg a w. Ap a w uc g w wa. W a gg u ju a au f g a u budg. H w wk: Icag u f a ga a a ca au, dca pau, dcag u f ga ca pau. B ug cp ga cpd a pp; ga qufd ad a a. T qufd ga fwd a g ag bgg u ad w pu. Lqufd ccxa (C6H12) bc ga udd. I d b ga d g ad ak f uudg. g. T g ad f ad ga qufd pp. T pp a gg b d budg a. W d g wk cp. T g ak f u b ug ug pa. S a u dug g, w ca u ba ccd pa (bg cagd dug da) wk. P c STAND NO: 2 51

4 AZRBAYCAN Hü Baba AZRBAIJAN P c DN Z DALGALARINDAN LKTR K LDS Bdgz gb aa j a ac güd gü a. Buua bab aafd k c2 gaz ka da a. Aa cd gba aa bp u. Buu kaf a aabz? aa j a ac a aacakada( p,d a gaz) k da. Bu c2 ka a. Bz aaf jd kuaaak buu kaf aa bz. Buada b d dz dagaa jd. Bz bu j c aa j a ac kaf aabz. Bz b ak kffdk. Bu ak dz dagaa da kk ü. Bu ak fd b ç b d kua. Bu ak bafkaa da fak aak 20c daga bu b caab. Bu düa b çk d caab c ugu b ukkk a. TO OBTAIN LCTRICITY FROM SA WAVS A u kw, qu f g da b da. A, au f c2 ga cag. T cag au f c2 ccud gba wag. Hw ca w p cag f c2? Pp wd ga cc g d w fu. Ad u ca f c2. W ca u aa g d p pc. O f aa g uc wa wa g a a ga pa. W ca pp d f g ug d. W cad dc a pduc cc g ug a wa. I a b ud ad dc kw pp. T u dc. W ufu? Bcau ca wk w wa a a g k 20 c. T dc a a kw wd ca wk w wa a a g u 2. I a a u dc ca wk a f pac ad kw dc ca wk pac. A a xp. Ou dc wk w bad pcp f Faada u. Ug dc u ca g 200 w pw f 12 aa f wa. A d ga g u d d accuua. Yu ud pu dc ufac f wa. Ad g u cc g. STAND NO: 3 52

5 AZRBAYCAN Kaa Nag Nua Fauk Sac AZRBAIJAN B TK LRD GAMA RADYASYONU R SK N KARfI RADYOKORUYUCU KALKAN Pü aaa ç ka a a da kua a adakf add, p kuua da dfaj a uaa üfuz d dza, bkdk gk aa, bk fzjk uka,gf ü zaa kd.bu aza c adpkö add buua uu k aa ç ka a d. Pjd Kua a Yö :. Öc pü ç ka d aada ad z aduk faköü du uu düfüdü üüz u üu Bakü Rada Pb üü göüüp,adau dzu kuuda pad k.uzu död dku üc aaa faa zaa bck kaadak adau a gödük. Pj ufua adpkö çk a cz xak kak xak d ö az ad k.xak ç dk u bf bakf FC3 a d k. ka dp öü zg 50 ad bu da uu 25 ad uuu 0,01% k a xak çd 12 aa ü ka p, da cak da kuuuk. Sa a ka bafka uaaa bk bu da ua, (60C p) ada caz da 200 ga, ua 300 ga gaa adaua auz b ak k.buada bafka ç adaa auz b akada k aka aak a d z b pk daa uua bk büü ua a a p kapa da fz b ak k. Bu d K=k, 1 = adau kaka kaa f adau kak ka f. Afa da bu da ua fzd a pp ugu aak ap f. Bz bu fz güd aak c öçük. A ca bk fjk duua kk az d f göüüf ba uad k. Böc adauu uuz, cz xak dak adpkö a a afka b fkd gd z pa z öbz.hkada adpkö kudu uu öd z fzd, apaka k k,uça kuu aa f baza k ada adpkö kua faa p dd d, bua çk daa a k duka göüü. Pjd d d Suç : Yap z öçü, az ad z adpkö kak, gaa-adauu k kaf bakf kada gf b pkua ap du uu gökd. Ya bk uka a f du u, bkd ufa b adka fauu düzd, bk DNA dk du uu kabu z gf aa a bakaak DNA dfauu gd pa df. Bu akau xak çdk bakf addd uu d u bfk fadd kaakad düfükz. RADIOPROTCTOR SHILD AGAINST TH GAMMA RADIATION HAZARDS IN PLANTS Pcca ad fg cpx Ab pua Azbaja a aj uc f gaa ada f wa. A dfd ag f aba f a x wad, a d fa ad faua a ud dag. T dd adac pua ad wa cau ada daag DNA f pa. 1 STP: W f dd au f g- ada d dcagd wa wa f w AMA Rada Pb Iu Radc Lab. T u w a d f g- ada cud ca b ad a, xc ad dagu f g- accuua u f g g. T a f a g g a dpd up pa pduc- pa- wc a acd ad d upak wa.ta` w wa c aducd, xac g f cu, w ppd a d f pc aga g- ada azad pa( wa, ad c).w ppd u f aua gad ppaa aga dd f ada bcau p fuc gua f pa.bf W ud adpc aga dag. I ud w ud aw fu f wau a ad-pc uc wc wd-pad pc (Juga ga L.) Azbaja. T bcca c f xac ca ad-ac f pa ad ca b ud faacgca ppaa. T pduc f pa-gad, -xc,xac cc.bcau ju 1g f xac ca b ud f pc f 50 kg d. 2d STP: H ppa f xac T aw wau fu a ad f Zakaaa g ad cd a ad wa 12 u a C pau.t u pcad ad ad a a ac. xac wad w d a ad dd a pau. xpa pcdd wa (Tcu duu L.),ad c (Za a). W a c wa ad c d accdg b f f dp. 50 f wa d ad 25 f c d a wad u, ppad w 0,01% f wau xac ad u.t d a ad xu 12 u, dd a pau. T wa d a xpd 200 ga d f ada, ad c d a xpd 300 ga d f ada uc f (60C p) RXUND W a gw d a a c appca wu ada xpu.i add w gw gup f d wu u f adpc.a d a w p d. Af g d f ada xpu wa ad c pa, w a aud g f pa da. A gap ; f a a c. 2d adad ad a adpc-ud d. Wau xac ad u pd pa aga ga ffc f ada,ad abd pa gw a a. pa a gw up, cc p cud b pu (pgca w) f pa.f ac,a ud pa, ad cud ucu,aba ca fa f a. Bf a appaac bd. STAND NO: 4 B g 53

6 AZRBAYCAN Fuz Hüzad Ngz Gaaaa AZRBAIJAN B g A IR MTALLRL K RLNM f TOPRAKLARIN TM ZLNMS ND F TORMD ASYON TKN Kf paka fzk kaa aa z kk kjk aak ükk a a gk d bua uguaabck a agk kk, kjk d ucuz b aaf aak göükd. Bu ça fada fda aac a kua a kk kaf af aak, bua gd kazaa, aaaj dzaaaja, uguaabck paka a kk duua ag bk çfd uguaabc g özk, k duua a akk da bg f. A ca fda ucuda aa d bk d d fk df. Aca çök uu a a k aza da buz.ça faa z da bu kad.ya a a çök ua zuz... PHYTORMDIATION TCHNIQU IN CLANING SOILS POLLUTD BY HAVY MTALS Kf paka fzk kaa aa z kk kjk aak ükk a a gk d bua uguaabck a agk kk, kjk d ucuz b aaf aak göükd. Bu ça fada fda aac a kua a kk kaf af aak, bua gd kazaa, aaaj dzaaaja, uguaabck paka a kk duua ag bk çfd uguaabc g özk, k duua a akk da bg f. A ca fda ucuda aa d bk d d fk df. Aca çök uu a a k aza da buz. Ça faa z da bu kad.ya a a çök ua zuz... STAND NO: 5 54

7 BYAZ RUSYA Kaaa Uaca BLARUS AKT F SULU ÇAMUR KAL TS RJNRASYONUNUN GL ft R LMS V ÜRT M UYGULAMASI Uaca Kaaa Bua D Ü Lcu, Mk, Bau Ku z kaaza f fabkaa aa a a akf uu çaudu. Bu ça fa aac akf uu çau k a p k a abaua faa da jau a gfk akü ça fa faa da gf a öçk. Dd afa dak f çözüd: 1. Akf uu çau ük kj kaauu düz j d f z ck abaua caz apak. 2. Fzkkaa paa bafag çak akf uu çau ka apaak. 3. Yükf aaad a faa da akf uu çau jauu ü bk. 4. Suu çau üküü pu j aa ç kaak. 5. Akf uu çau ka jauu gf abaua a dü uguaak Kaaza f fabkaa g döüfü çauu k aak kua d. D b dögüü 45 gü üdü. Suu çau paa, u jauu k faa, ö du dü faada bafa bk ç ada dbj kkp uguad k. D uguaak ç ja caza dza dd. Suu çauu k c u duuuu aça f aak p d z d. Suu çau dk çk ükk d ad. Mkü kj kaau a f akf uu çau ka jauu ük: 3:1 a dak (kaazau) kua da uu çau paka 14 güük kuuçka dö ( ü) a öçü uu a uaf a. 25 güük aaad a uda uu çau k aak dd. D faada uu çau dk 7,1 16,2 dfa azad a d ap du. 2:1 a 1:1 a kaaza kua d da uu çau jau ü daa uzudu. K uu çauuu (kaaza az) d fd. Suç aak k uu çau jau çd dü faada dd. TH DVLOPMNT AND MANUFACTURING APPLICATION OF TH MTHODS OF ACTIVATD SLUDG QUALITY RGNRATION Uaca Kaaa Bua Sa U Lcu, Mk, Rpubc f Bau T ubjc a a acad udg a cp f xc wag a fac. T a f p ud wa d acad udg f ad dp f d f ga aba cd, a g f ffcc f dpd d acua pag cd. T fwg ak w d xp: 1. T cp aba qup a aw cagg g f acad udg adg ad guag f xg cca. 2. T a a acad udg qua b pccca paa. 3. T d f acad udg ga cd f gd aa. 4. T a a pu g f udg ad. 5. T cduc dua g f dp aba d f acad udg qua ga. T cc udg f wag a fac wa ud a a c. T cc f xp ad 45 da. W a ud adad dbgca ad ccp d paa f udg, ffc cd f ga ad ppd d ucc dua cd. T ga qup w dgd cag u f xp. T a xaa f udg pd d au a dgadd. Sudg dx ad g au. T cua xg cca ca pd acad udg qua ga: a uag f a 3:1 pp (w wag) udg fck a gad a z ad d b 14 da f cuba ( b aa). Af 25 da f aa udg wa aad caaczd a d. I xpa cd udg dx a dcad 7,1 16,2 ad ad a au. T pd f udg ga wa g w 2:1 1:1 pp w wag w ud. T c udg (wu addg f wag) qua pacca a cagd. A a u ffc d f udg ga wa cd ad d dua cd. STAND NO: 6 B g 55

8 BYAZ RUSYA zaa Ga Ka Mdda BLARUS OKULLARDAKI GÜRÜLTÜ K RL L V BUNU KORUMAYA YÖNLIK ÖNLMLR N ALINMASI Düada da d bu ç k aa adc afaa ca a d kd a ka a da büük zaa a.buda da aa kd d d aa a ka uuu uda a buu gö kada a çözüc b çk öd. Bz güüü k aaf a ç çk ö b afaa du u a a üzdk uuz k göz a d da buua ücad d gk düfüüuz.bu aaf a b akuda d apak ükü. Aaf a z güüü k kuuda d kuada duuada fada aca ü duz. ASSSSMNT OF SCHOOL NOIS POLLUTION AND DVLOPMNT PROTCTIV MASURS IN IT Sua Gg pu f uudg wd pp d a g g, bu a. I pa f pp b pb f w a ad a f pp. I pa cgca pb, a w a kw w. T w w k a ac f pu a pa ad g ag f cgca pg. Cdg fac a a a ga fuc a f a p ca fg w. I pb d a cp c. W p a u ac w b ufu acg pu c ad cca. H a STAND NO: 7 56

9 BRAZ LYA Lad Dua Paca Rba Dak Scd BRAZIL OKULLARDAK ÇVR YÖNT M S STM ; KORUMA V B L NÇLND RMY YÖNL K ALTRNAT F DÜZNLM Sük ap aa a öz ç uguaaa üüü kdu. Bu pj aac R/S da p bög ç b kuda %20 k ç bafa da a f up ad gözk. Baka a d k akaaa uua p bög ku uguaa da a a a ; G b ç c, aa, u, ka a k add f aaa d d du. Oku k büü kuua c bk ç c b fkd bçd ça fak ç kuu d du u ç uuzuka azaak ç SO uu çd a b kuu ufuudu. Gf ça fa cd %37,5 gb akaf k k ka kada b ç bafa a uçad. Okuda baz ugu gf ufa uuzuka azaa ucuda pu aad göz a aak aac a uaf ök ükü. Bu üzd ç bafa ad d kuuda ö gf d dd. NVIRONMNTAL MANAGMNT SYSTM FOR SCHOOLS: AN ALTRNATIV TO PROMOT PRSRVATION AND AWARNSS T ppuaza f cx f uaab dp dad pa f pcfc a pc. T pjc ad a a ca 20% a pfac f a c a wa p /RS. T dg cd, baca, ducg pjc Sca f duca, c au, cc f p-c ad duc Pcpa. I d aua a pfac a b ud a a ga a dagc ad a f: a, wa, pw, d wa ad g pac. I a b cad a G Cuc, fd b pa f a ua g, a ad duc a p a a Maag S, pwd b ISO 14001, w adapa, d f duc a pac gad b c; ad accp awa ad ag ac w c cu. T wk a a b dpd ud a 37,5% a a pfac, a wc f wa ad b abd. I a a gad a duc pw cu 20% ad budg f: a cp, a a aa a, a -p a a ad a wa paa aa. Ac a pd ca ad dga cu aa b accpd. Bad u, pb aff a pjc a bug a p c, wa c pac dcag, wa c cu bza. Tf, a pubc c ud p a pfac. B g STAND NO: 8 57

10 BRAZ LYA Ca Rafa Dad Fada Kauck BRAZIL C TM Z SI IR - ÖZL B R Ç FTL KL MTAN ÜRT M N N AZALTILMASI ÖNR S D fk a aak dpaa büük kaada a ü buu kabdk 21 ka daa faza kü aa bp a gücü ap du uu göz öü aaak bu pj a uu %50 azaa, kk j ü %80 kk aaufu a aa, bjk güb ü uguaa a a 36 ada ç kaacak a f çf d aa ç kaa aaç. Bu d fk a dkpz aabk aka bçüüücü döüfüü daa a kdd öz b jaö a a a kk d dck a bgaz ufuua acak. Çf döüfüü ç gk az aaf a ap d a a ç ka d. A ca d çf b a a pj ç ka d pp fa dd. d d, özk d fk a a a kada bgaz d dc, kada j üc bua add d kada aca apaa ükü du. Çfk döüfüüü aafa aauf d paa a-kazaç ab ap a ükü k d. Suça a uu %53 aza a kk aafa da %100 aaufu ükü du uu göd. Sa g döüfüü akaf k 16 ada üküdü. Bu pj kk, ç kk aak ugudu. CLAN CATTL - PROPOSAL FOR RDUCTION OF MTHAN PRODUCTION BY A SPCIFIC FARM T bjc f ac wa ga pa f xaa pduc b Bacu SCALS ad d ffc f cua cd pc ag wad pza f z pduc. T b pau, a w a b cab uc, f ba pduc wa dd. T z ac f pc wa paa auad w d uba (wa ad ba ba). Tpau ffc, cua, ad cuu cca w a d. T b pau f z ad ba pduc wa 25 C, axu xaa ac wa acd w baca w cuad wa ba (wu add f a cab uc) (25 C, ph 5.0, 120 ). Bacu SCALS a gd xaa pduc ud cd pd aa. Xaa f cba z a a aud ga c du bcgca pa a dua pc,.g. x ad a pduc, cu ad pap du, pduc f gaccad, ba cua p, qud fu, ad cca ubac, fd du, ad pu, pk, ad cap fdg. Xaa a xacua z pducd b cga uc a baca (appc ad ppagu), czc fug, ad a. T z a fud pza, c, cuaca, a, awd, ad a d f pa dug ga pa. Xaa caaz xa d, aj cu cp pa c wa. Baca, a xa ucu c f D-xpa u, kd b 1,4 bd, wc ca b xbd a bacd f. A cp ad ffc zac d f cpx p dpd a w p f z: d 1,4 xaa, wc dz xapa f ca ca, xda, wc dz xb ad xgacad ug f ac f dxaa. Ma a fac affc cba abc ac (wc ca duc p z b) uc a, uba ud, ph, pau, cua cuu cca. STAND NO: 9 58

11 BURK NA FASO H DROJN NRJ S Pjzd bz ç fada aak b dj j ü çz büük zaa f ak a a aaf uguaa aaa ufua aaç uz. Kwdda Ja Ca Oudag HYDROGN NRGY BURKINA FASO I u Pjc, w a a Pducg dg g kw a a fd ad cag appca da, aa f fu ud a a a g uc wc g bg daag u. P c STAND NO: 10 59

12 KANADA a Tpba Bk Buukkcaba CANADA C TARLADAN POMPALARA Aa p a, abac kaakaa ba a k d fkk kaf büü düadak aaf j kaaka a a. Tz aaf b ak aak ükk dcdk üdüübk b d da çk g bdz çk. Bdz pk çk gba, ç kk fadaa ad. Bdz kaa,, açç, f, gb çf bk a ada, a k bk a ada daa bafkaa da üb. Pjz aac bdz ü ç ag a du uu p k. Buu cab f abaua zda d fk bk a ada bdz ük a ka d fk paa öçk buduk. Suda bdz ü ç a üüü adc ka aç da d döü baf a ü aç da da kaa du uu buduk. Gck bdz kua a ükk ap kaa ü a acak. Düa k Kaada a üüü aak kaa adc Kaada kd d ak gck paka kaa ü açacak ükd d ö b aaca a a uz. FROM TH FILDS TO TH PUMPS I p g pu c, dpdab fg uc ad cc abu ca cag, a aud wd a kg a aa g uc. A a ca aa fu, bd cac a du g uaab ad wab. Bd a a ca ad gba a ad cc bf. Bd ca b ad f a f gab cudg: caa, c, ufw, pau, wa gab ad a. I pjc, u ga wa fgu u wc cud b b cc f bd pduc. W fud aw b pducg u bd f dff kd f gab u cc aba ad g qua b dff paa. A d w a a Caa b p f b ud f bd pduc qua a bu a pduc f b p ac ad. Hg dad bd uag fuu w ca dad f caa pduc. W b a, a wd Mad Caada cp, Caa w b pag a gfca Caada c bu a cu a p ad caa pduc a fuu. STAND NO: 11 60

13 MISIR Mafa Nad Nu D Naga GYPT TOPRA IN V SUYUN B TK LRIN YARDIMIYLA A IR MTALLRDN ARINDIRILMASI Ma çk pak ua düa çd ç, a k kk aa da gdk ö kazaakad. Buu a da ük aa gak gak a k add k u du u çd kjk kaa a ad d gdk kaaf k b duua gkd. A a z a a a bjk kaa aak d f u aaa a k add aa ada kad a. Bu a add ada kad a bkaç u ad. Bua fzk, kaa kkaa öd ufakad. Tpak uu dzfk k ç kgazaa kua a a a bu kgazaa kua bu a a ada kad a bua pak uada uafa a k d u. Bk pak uu kaa addd a d ak ç kua abc düfüüü. Bu bk kua a kf pakada, uada özkd a ad g z buada bk. Tpak uu kaa add zd a d ak ç düfük b a ua d b ç du aak baz ka a d d ç ç d kazad a a a. Bk a a bu a uaa, a çdk ka f k bfd ufa bk z öz pppd (a) aak kabu d ga g ua a a. Bu bf bk üc ap a abza a gö a ada çk daa az k ç. buu a da Ma g u pa k addd a d ada daa da daa k bk kuaabk ç gk aak üd aka ab. Kadu (Cd) 48 a uaa a ak b zaf a küd. kk aa, a, a f, a k ak, f af, ç fabkaa kc f ffa güb ç b b ak a ucuda a a kua ag af f. ükk ada kadu, bkk, baf a, bua, ka a, a, ükk af, d k aa kaa buu a da bkd cdd uaa, bk fzk göüüfü üzdk uuz k, bk kökdk üc çkdk (Cd), apakadak k a dükaz akf a a bp ab. Kadu u k özkd f k, d fz caza a zaa. PHYTORMDIATION IN FILTRING SOIL FROM HAVY MTALS Ma caad ad ad wa cag bcg a pa a, a, cc ad pag u wd. Ogac ad gac caa a p ad cu da cg a g aab, cpcad ad c. Ha a a dffcu f ad uk a pua ca b cca bgca dgadd ad a ua ducb. T a a d f cag up a a, wc cud pca, cca ccca, pc-cca ad ccca-pca pc. Mcga a b a ud f dcaa f ad wa. Hw, u f cga ca up a caa f caad ad wa wud a ga w a a, c ad ad wa. I aud a pa ca b ud f dcaag wa ad wu a pb. T u f pa accuua xc a f pud ad wa pca a a, a kw a pda. Pda ff a w c ad a a fd appac f dcaag ad wa f a a. I add xacd a ca b ccd f a au. T ab f pa accuua a a du pc, g, f g a aw pa z pcfc pppd (a) a f ab cpx w a. T cpx a xc pa cua ucu ad ab a f a. M, a g a b afd gca g cp pa f u pda. Cadu (Cd) a ac w ac ub f 48; ad a ac a f I a wdpad a a, ad b pw a, ag, awkg, wa ca, uba affc, ad c fac ad a a cda pduc f ppa fz.t xpu cadu a cau fagu, adac, aua, g, abda cap, daa, ad f. I add pg cau a dagu da. A, cadu ca cau u pb pa. I x ad ffc pgca pc. Ud a cd (Cd) f pa : I p c, (Cd) cau daag uc. Cadu a duc abp f a ad ap f ; cau a duca ac a. Cadu ac w wa baac ad daag pc appaau, pacua g ag cpx II, ad p I ad II. STAND NO: 12 B g 61

14 MISIR Raz Sa Magu Mc GYPT C ÇVRY V DN Z HAYATINI PTROL AKINTILARINDAN KORUMA V DNTLM Dzdk p ak ç b p dkabu ad ç d a kz d akad. P ak a p, af p üü (bz a dz bz gb ), a üü, g ak, p ka f k ak a gb çf aa çb. P ak a zk aa bkd a a. xx Vadz ça faa p ak a ç d zaa düfüüdü üd çk daa büük abc gö. P ba dkaba 1 ada b paça dz aa uuz b fkd kkd. Aaf a aac : Pü bç uu kuaa p ak a da ç kuak ç b çözü u ü ça fak. Vaa : Aka p ç d fa b kua ap ab? d fa kua a pü kdd ap ab ka bz d add ac z a? ka af f p a d p ka a a apa? ak dza d fz gkck? Bu fa akdk ka af f pd daa ucuz ugu faa acak? bu dz dökü p uuab? M xc ad bu aaz uça a gö bz dzdk p a pü kua z gk. D fk faa a da ap a d fa ça fa a ap a uguaa; 1-u 2-3- uk Bz b ak dk ka üz d fak p ka aa dak c ba a apak ç kua uz. CONTROLLING OIL SPILLS TO PROTCT NVIRONMNT AND MARIN LIF FROM SPLT OIL W ak k wa cau aua c, bcau a a qud pu dcab, ak a ca a dff aa uc a cud, fd pu pduc (uc a ga d fu) b-pduc, p buk, fu xd wa. Sp ak a ca up. Sud f xx Vadz p a w a a daag caud b p ca b ga a wa pu ug. Pu-bad dcab ca ga pac a f a cca a w a pa p b1. Pup f ac: T fd a u a pc f pd ad ag axu au f. Hp: Ca w ak a u f pd? I u cud b ad f cud f w w d ubac? Hw cacua dfd au f ppa au f? W w d cag dg f ak? I c f w b cap a dfg ak ad w b apppa? W u ca d pd wa.aazg daa M xc ac au f u ubac w d pc ad d cud wa. S u udd ud dff cd: 1- I wa. 2- I Ha. 3- I Cd. W u x qua f u ad ufac ak a bw ck f u ad au f qua fd a dcud dcu pa : U M xc cpa bw c f dfg cud ad akg ad u. Ca ad gap a Mad b M xc STAND NO: 13 62

15 (MOLDOVA) Saa Pp P Gagauz GAGAUZIYA OKYANUS PTROLDN DAHA PAHALIDIR Bd gb kaua b gzg k ufudu uda düadak kaua k akü pbd. P p üü düa kaua ag aak k addd. Düadak kauaa da 2 a 10 p dökükd. P dz üz uaf da c b abaka ad a. P u a da kauada afaaa aa k.hda cz ubaa büük b u kab ap. Hda cz uba Hda cz ga aa b a k addd. Kd a 7 ka ua. Bu pjd kau dz üzdk p k zk ç Hda cz kabuka kuad k. Hda cz f ükd Hda cz kabuka a k add aak kua akad. Bu a k add pü zd kua ab. Bu a p döüfüüb afd kua ab. Böc bu a kaua zb pü d aad kuaabz. Pü uda ç ka d ka a k öz kabd aad d kua abc p k. A ca Hda cz f d d kuaabz, böc buu a dfaaca ç ka f u. Y k kk kazac akaf k a Aka da aca apad k. Dz ucu aak Hda cz u üzd pü ç kaa kk d k b du uu p k. Buada a ç kaak p k pjz aac a b a k b bçd çözübc öbz. TH OCAN IS MOR XPNSIV THAN PTROLUM Nwada pb f pu f wd ca acua a kw - a ca f a ca f a pa. Pu ad pduc f pu a wdpad pug ubac Wd ca. Aua Wd Oca a dupd f 2 10 f pu. W pu g a ufac, pad f f a a. Dug f pu uff w cac aba. Ccu ubau p bg abbg ab f wa. Ccu uba a wa aa f ccu cp du. I kp a u 7 a wg. I pjc w ud ccu uk ca pu f pu f ufac f ca ad a. Ccu uk a ud a a wa aa cu a gw ccu. T wa aa ca b ud cag f pu. B d pu ca b ccd ad ca b ud af. S b d w ca ca ca ad w ca u pu du. Af xacg pu f wa, w a abd a dd a pp ad ca b ud du. A w ca u ccu fb, c f a pa ad pu. Ou f w cacuad a cca bf appxa f da USA p a. A a uc f u xp w abd a ccu b: cca ad cgca ffc wa f xacg pu u f wa ufac. Gg f w ca a a Pu b pu ca b d b a ffc wa a wa dfd b a f u pjc. C STAND NO: 14 63

16 GÜRC STAN Naa Bjadz Aad Cck GORGIA C ÇOK YÖNLÜ B R f BAfARISI Ç N ÇOK YÖNLÜ B R TKNOLOJ K YÖNTM Kaadz a düada güz d b ad. Kaadzd 170 da faza a afaakad 17 ük a k ua d uda a ua a döküü. Kaak aujk aa ç ka kazad abck çk az a da buua d add dz b ak a. Kaak aujk aad a a uza, a aka, p, zk add üz aad au kd kjk dg bzaka bk a a dz aa üzd d b d ufuakad. Bz a aç z, kdaz duu uz çözüüü ü (NaCI, Na2SO4) az dz uuu, bçk a df üü kaak/ üz aa a ka da z acak kjk gf uguaab ükü aca düfüüuz. Bu üç ç zck kjk a; a ff k kuupu za kua a 12 kdaz pj üzd aaf aa ap d baz gf kaddd. Bu pjd çk k a 7 a çd bua bz b fkd k da çd baz bafa a dd: Bz dz uu k a ad kaak a ka a ufu uu aa ç kad k bua çözü u aaka kaak aadk bu a ka ka ç kazad a ç a u uz çöz ük. Az dz uu uzda a aak, bz b fkd z dz uu, uz uu u, ükk kk a k bödk aka, ükk kk pk d baz a aça b aaa gkz P a ü a ad ;cp ad a b b z a a a kdaz dz uu ucuda ufa uaf f uz çöz aaf da ç fada ükk kad pa güb üd. Gff kj b kk kjk aaa a öz b dü uguaaa ap ab. Bu uguaa a daa az d kjk dg b zaa z buu büük öz d çb kaa a k ak z k b kjk döüfüd bafa a d. MULTIPL-PROCSS TCHNOLOGY FOR MULTIPL-TASK ACHIVMNT T Back Sa ca f baufu pac wd. M a 170 pp Back Sa ba, ad wag f 17 cu pu dc caa a wa. Gaac ad augca du aua a a ga qua f auab ad cac ubac wc cud b cd f wag f dua ccg.ha a a, acd, aka,, dg f gaac/augca du ad au cd f cu du aggaa cgca ua bcg a ac ua a ad a f. B appca f ag-f, c-pu cda d a u (NaC, Na2SO4) aa ad a wa w w fab f cp cg dp f aufacu f a ub f pduc ad a wa cfca f gaac/cu du wag. Tcgca d f pcdu 12 cda c w u f -xcag ad bpa ba a b acd ad dpd. T ffc c a b c. T c aw uau ac a bjc w a g puc cc:w cafd a wa caad w gaac wag f a a, w pducd ccad u f a f ccg gaac du; daad aa ad a wa, uau pducd f wa, a cca ad a g qua acd ad aka cd cab f g qua pc ad P a pduc wu addg up a ag;pducd a g qua c-pu pa fz b pug ccad a u ug f a wa cda ug a ca z, a cp. ac f dpd cg ca a a pacua dua pa w b cc ad cgca bf. I fab, cag, ad d ca a w cgc pb bu xg. T aj fau a a bjc a acd a g cgc cc wu a pu f a cca ag. STAND NO: 15 64

17 GÜRC STAN Maa Ckkadz GORGIA Ç LB L R SUDA M KRO LMNT DNGS V V KULLANIMIYLA, NSAN SA LI I Ç N ÖNM D a uu pak kua aa uu kaa kpzu ü çdk f uz ka a ba fzkkaa dk b. V gö gçkf Kua dk Baga Tp bögd bkaç kuu uu, kap ca uu çf uu ö d Ckaub bög Gb öd bkaç kuu uu ö d Ca2+ ; Mg2+; HCO3-; SO42-; C-; I- a p kaa dk. Sudak Ca2+ a, Mg2+ bkaba HCO3- a uda gçc u bp akad. Bu a a (uu kaaaak) a ç kç a dk gdb. Da Ca2+ Mg2+ a a SO42- üfa C- kü a kbau bp u. Su uufa c a d f üuu kua aak gdb. Baz aaf aa b u baf a 170 g kau kaba kada u kap daa aa ka aa da za f b a göf. a a ç zau b. D k ak d ada da daa az ag d bfdk kk ab b faködü. S ak gö düa üfuuda kk ba aa k k çk büükü (1,5 a kf). Sbp pak u aada k kk a c af bögd. Güca djjk duuu, gb aaz, kaaa öz bf, k pak bfdk fak k dgz kk a. Güca dak pdjk aaf ada d d gö dk gua üfuu %43,5 d, çcuka %38 d cuu. dk gua ükk ak bögdk üfua daa k göüü. Ajaa da %53, Ma da %54, Raca, Lcku K-Ka d %60. Su aaz ucuda afa dak uçaa uaf f : 1. Ca2+ a (110.5g/), Mg2+ a (85.5g/) HCO3- a (91.5g/) kap ca ua da aakad. Bu kap ca ua gökd. 2. Aazz gö b bögd a a kuu uu ökd Ca2+ Mg2+ d fkk gözf. I. kuu 24g/,12g/; II. Kuu 67g/,76g/; III.kuu 96g/, 54g/; IV.kuu 65g/,92g/. Bu kuua d d fk uz bf af a fak kaa ü ba d. 3. kaauda d fkk gözf. Bu afk a fa d fk ba d da d d gö ükk ka Tuz da ( cg/) 2007 da Ma a da ( cg/) göüüfü. Buu bb b afk a fa kaaa u b fkd kaa d. 4. ka ükk bögdk kaf af ak ç Raca-Lcku Sa d bkaç u ö ad k. Bu ökd kaau dukça düfükü( cg/). Bu bögd kk d kaakaa aa ka ükk dk uça. BALANC OF MICROLMNTS IN POTABL WATR AND ITS IMPORTANC IN RSIDNTAL US AND FOR HUMAN HALTH Qua ad aa f pacca u f aua wa dd b cca cp ad pccca dc a dpd pc ad qua f dd a. W dcdd az agd ak ad d qua f Ca 2 + ; Mg 2 +; HCO3-; SO42-; C-; I- a ap f w wa, pg wa ad ap wa, f f Baga Tp Kua ad a ap f w wa k Gb cu f g f Ckaub. Tpa ad f wa caud b a cba f Ca 2 +, Mg 2 + ad bcaba HCO3- wa. I ca b d b a d (bg f wa) add f. Pa ad caud b a cba f Ca 2 + ad Mg 2 + w SO42- ufa ad C- cd. I ca b d u a wa f xcag cu. S ud a w a wak ap bw wa ad ad cadacua da, up a f 170 g cacu caba p f wa. Id a a f ua a. Uk c, dbu f d au c, ad dfcc f bp a ab fac. Accdg a ac k f da caud b d dfcc ag ppua f wd ga (abu 1.5 b pp). T a ggapca g, w dfcc f c, wa ad a. Hd-ggca cd f Gga, ad f, pca cp f ck, ca, fc dbaac f dff c bp ad a d dfcc. Accdg aca daa bad b pdgca ac Gga dc g gd 43,5% f ppua ad 38% f fa. dc g fqu ppua f g-aud g. I Ajaa-53%, Ma- 54%, Raca-Lcku ad K-Ka -60%. A a u f aa f wa fwg ccu a ad: 1. Qua f Ca2+ (110.5g/), Mg 2 + (85.5g/) ad HCO3- (91.5g/) xcd pg wa. I dca ad f pg wa.2. Accdg u aa aa f Ca 2 + ad Mg 2 + bd ap f w wa k : I w- 24g/,12g/; II w-67g/,76g/; IIIw-96g/, 54g/; IV w- 65g/,92g/. I dpd dp f w ad dff p f ck a ca dff cp f a. 3. Saa aa cca f d bd. I dpd aa aa f apc pcpa. B daa bad 2006 g qua f d Ju ( cg/) ad Mac ( cg/). I caud du wag f ck b abuda apc pcpa. 4. I d cpa qua f d w g- aud g w pd a ap f wa f Raca- Lcku ad Sa. T cca f d cdab w ( cg/) ap. I u g dc f da caud b d dfcc g. STAND NO: 16 C 65

18 ALMANYA Kaaa Lc GRMANY B g KLBKLR SIKINTIDA NSL THL KY DÜfMÜf TÜRLR Ç N LK YARDIM! Ük Aaa dak k a dak kbk ü gd. Bj afaa a a d akk da daa faza bg dk ç d ö ü akk da aaf a ap. k aak aa a fak ç kbk b aa ba a da büüü. Bu aa ba a baa d apa ka da a ad. B dz a da a çdk fak d fkk fakö pk gözd. kc ö k d f b zaaa bjk çfk aak zg b a a kbk d kd du u d. Çf bp budu a aa a afa aaa daaa gb. N ük üc zad a d fakö ç k kü ad. Kbk b büüüdu aa kaf aa d b ak gçd. Bu üzd a kuaak ç baz fk gfd buu apa ka a budu. k fak kbk aaa kaak ç daa faza d a ç ck bk ac du u d. Bu üzd baçzd kbk küçük b a d. Baz öz af bk ö d çükü baz a k p ck b. Çdk pk çk kf kbk d a da du uu aa fak dk gödü. Bu üzd çdk kf bgdk ç b kö kuuda b pj düzd. Ö c, kbk d, a ck ç ppü bk kk kbk k ad kuuda bgdd. Bu pjd çk faa çcuka fk kbk a dd aaa a aacak afa da uka a faa a udu. S f da b kufa ap kuuuzdak baa fa g zaç kbk a d k ad kuuda bgdd. Dag aka uu gbdd kk ca ö baç dza a g b aaf a da b gaz aka a ad. A ca b uçucu gfd bu kua g kd wb afa bafa. fu ada çd b kbk uza aak a u pk çk aafa uu gbd a u. Y d ç pb çf akk da fuuu kf a çk az. Pj ükk b kauu k daa g ç büük b fa du uu göüu çükü kbk ç ö a bk dkk gb çk küçük çabaaa büük bafa d db. BUTTRFLIS IN TROUBL FIRST AID FOR NDANGRD SPCIS! I gagd f dagd pc f buf cu G-a. a I dd ac abu ca pc, fd u abu bg ad a f ua. F f a, I bug up buf a f-bu au acqua f w. T au a ab d xp. Dug a f I bd capa ac dff cag ad fac. T x g I wad fd u wa w buf - wc w c a fa c bd - a dagd. I fud dff a, k f xap duc f buf pac f g b a ducg aba. O fac wc pd up pc f xc a a pu ad gba wag. I a facad buf ad cag a a. Tf I dpd da f cu ad fud a wa d. I da cd a buf d aua ad fd-pa u. Tf I d a pac f buf u gad. I pad pca a pa pcfc wd pa bcau capa a pagu. I dcd a a pp uudg d cgz a bu-f a ad. T w I gazd a pjc a pa c f pp uudg aa. I fd cd abu u, a ad f ad f buf, f xap b pag ppua pa f fd. I pd f b up ac, a cd - w jd pjc uc g adu abu a f buf. I a d a pc ca ad fd f pg fa c abu buf a ad f ad. Mad b p fdback f dagu pa I pubd a wpap ac w I cudd a qu abu a fk f gad dgg. Fu I dpd a f ad ad w pag abu a pc. B w I a accpd a a buf xp ad I a cg a f p fdback f a d. N a fw pp ccu f a f cgca pb. I a bg cac f pjc a a g pubc pac bcau uc ucc ca b acd w ff k f xap b pag gab wc a pa f buf. STAND NO: 17 66

19 ALMANYA Hdk Mu GRMANY CO2 M SYONSUZ AML YAT C HAZLARININ STR L ZASYONU (AML YATLAR Ç N CO2 M SYONSUZ STR L ZASYON ÜN TS, KL M KORUNMASI UYGULAMADA) Buaf c aa k af a aaada aa k buafa ök ç aa a a d. Gk aa a zau bua ka zau a a a ap. Bu k dzaaaj ük ç ükk kk j gd kua a d. Gü a kü k a aaa ç uda kk j ku çükü aada kk fbk ku. K akaa akk da çk az f bz a (bak z a Gf Rapu 2006, aaa a da kp kapa aa a çk faza du uu a dbz. Bu pb akâ b çözüü ku. B dd zu bjk k dd. Oz kpa öüü bp a güçü b kd dc addd. Mkbjk a ad a buu paad. ST-Wd fa fb a ka a daa b z jaöü fa dd, fd dd. fd u z k göbu. Pp çk az kk gücü ac ad, kk gücü ç küçük b faj caz d. B z df aaa ç z ka kp gü a kü fbk ba aa k a bögdk küçük k ufada kua a fdd a d. Oz ka a ba b faj caz g apaaa b caz fu ada kak b a kada daa üü du uu gö. Bu aa ak a aç da büük b aaaj aak düfüüb. k kua aç da b j d f j c dd.gü a kü k a bögd jk duuu f bk b güç üd ça fa, kk a gf çfd aa bb uu öd kdk gökd. Faja ba caza ada pb çözü üa daa k a ça fa a çb f kaf aa d. fu ada aa üü bua da b z ka üzd ça f u. Ta kaa gö pp çk az j aç duacak bak aafa da çk düfük acak. Caz aa faa da d 2008 çd paaakad. STRILIZATION OF SURGICAL INSTRUMNTS WITHOUT CO2 MISSIONS (A NO-CO2-MISSION STRILIZATION UNIT FOR SURGICAL INSTRUMNTS, CLIMAT PROTCTION AT PRACTIC) Sugca u u b d ad fc f pa w cagu da. Uua za f ugca u acd b a f a auca za. T dadaag f cqu g pu f cc g ga a. I ua aa f u p upp f cc g aaab bcau ca gd ackg. Dp f fac a w kw abu xac fígu ( Hua Dp p 2006, w ca au a pa bg fcd dug ugca pa a uu. A afg u f pb d x. I xp I d bgca ffc f z. Oz a g xdzg ubac, wc cau da f g. W ad f cbgca d I a b ab p. I c-pa w f ST-Wd, a z ga bad dad cd wa bu, pd ad d. I a w ab w zg ffc. T pp d cca pw a a a pac dc uffc f cca upp. M ccp f a z auca f ugca u ad pa ca b g cdd pa a wad ua aa f u p wc a ccd gd. M cacua f ffcc f a pac bad z auca w a dc up a ca a auca b w. T ca b cdd a bg adaag g f cag fu c. Bcau f ca pc, wab g ud b pfd f g awa. Wkg w wab pw gg cba w pg gc ua ua aa u p w a cca adac ad ca dp a cadc bu a add ac a p wa. If dc bad pac ca u f da pb ad a fu ffc, g ud b ppd pa. A I a wkg a z auca f dk p d. Accdg a auca pp w d w g w aac c bg w a w. T g f dc ud fd cd dd f STAND NO: 18 H a 67

20 P c H ND STAN AYDA HAYAT MÜMKÜN MÜ? D a b ada k f ç adada kua da bçk gf kaak b aaa aç ad. Ada uzaa gödk düada uzaa gödk çk daa az j gkd ç a uza aac ç b ap aa ada b ak au aak kua abc gö. Ap aa ap ka üç güük aa, k ap ak z kd z kk caza kua a g baz ö çdu.buda bafka fuaa kada k d ada çk du uu göd gb bu uzu ad b a aa ç c gf ç aa ö af ab.s gçf ü ac aça z b fkd düada a k gçck ada ac duuda aa ada düaa a a aacak. k a k kuudu u zaa bu çk ö b düfüc abd.düada ad buua faka a üzd aaca da bd bk u-3 a gd b da 100 (a k)paça 10 ka a bu ka 1% 0.003(pa a ba aak) ad.h Paza fa akaf k aak $46,500 b ($1500/ga,$1.5M/kg),a a b d d 120 dfa daa faza du d d 8 dfa daa faza uzu dö H3 uzu död ük füz aköü çk ap d b ak ab.a da ka da a adda Aa k z güf j aa çk az çk a b a f çk fabkaa u çk ö ab. b a ç f b gaz köpü a gb daa a aafca f f çk bö b üç düada ka z ab.düada gaz bacuka ük afa, faka çk aa b ada buu a ka z.sf büük kada j gk b üç du u ç b add uzu b üdd cak uab.bu kü ap güçü fkd a ada a a.y u d fkk üzdk çk aa k üzüd düada ka faaa aa uzada paab.d kk kaa b bfuka düfük çk a gk uz dü ü ç;aaf a k aa fk a küçük kj adakf aa az,büük ba ç a a aaa b p ak uçaab.b gaz uçufu a aa a bk çk az a fzk gd güz akf b aa da ad d.a aa f ç bu kada g çkc a k d ad. 1-kuup kaa a ak ük gög baz aaada uu a a da d a 2-a dö k kpk düz ük dkd a.baz ük güf f aa a ö :A gü kubuda fak ka ak dak Maap da b f aak ö aaka a :Aa g(k ka kuad p) p dü fff a dp fd.s afaaa aa f ba büük b f ük aa ç güç dak kagk üüü ka, uzada gzg aa kag ak ka a aak ç a düaa d uda f kua ç dukca uzak.uzak a da büük b ad kpu ç b f d çükü düada kuu. Af aa da da, f pk kpa aa f ç ugudu.b adaa ükk uu u a kaa k kaa da ada ad au u du u d buuabc a da.nük b paçaaa aköü gk bçk j kaf aab.buu paçaaa aköü kaf aaaj kj a d.ada b kada Hu-3 buua paçaaa aköüü kuad aaajada bd. Rad zp kk jaö dk ac güç kaa aak güf güç k ç kua abd.bu çk öü aa a üzd kuudu u zaa du ük b fkd ba a kuuab.k ükk z b kj(mag-) uaf a ç aaad.mag- özk af ad üzd aafaak ç çk g çkcd,bu üzd kaa uçakaa k aa daa z ap ab. A aa dak ö b fak k b kf aak kd ap gkd.özk z aaz faa ç uça aaça kua b fk ab.b A uça a dza aaça ç NASA ç b ça fa udu.h zaa k dü ba a bçk ö du.bua d fk fkd fff dü, a kua ç ak aka gb aaab.buu a da ada ükk cak k d f,af ku u uzu gc gb baz k göz a a gk. Haza Had POSSIBILITY OF LIF ON MOON INDIA Pacg a c a aua bd wud pd a ap uc f aa f Cuc ad u, cudg dg f Rada. T g qud d bjc f M pac uc a f a pac. T cud aw M a a cuc fug a f paccaf. T Ap aau ad p da S ppa cud ug cc acca dc (Ma d) pp bjc ff M wu budg ck. Fu, M d a Ga, wc, xpc da dca, a b a f fa dp ad g ua. T a wud a aw gc upp quck ac a M c f a, aw a ua cw acua a quck f M a ca f gc. T cud b a pa cda w abg f ua c. Hu-3 wc a accuuad M' ufac b f a, ad wc a a. Hu p ua g qua f a udd (wg) pa p, ad pc f au (dpdg ) ak pc f H3 wa abu $46,500 p uc ($1500/ga, $1.5M/kg), a 120 au p u wg f Gd ad g au f Rdu I g fuu H3 a p b a dab fu Tuca Fu ac I g, M k b pa uppg z ga fac w aw aa. B akg adaag f uupd a pw, ad a cga. Z ga aw aa b pcd wa pb a, uc a 'fag' a, w a ga jcd a a, ad a aad w. O a, ga bubb ad bu, bu a Z Ga, a d app. Aag a pc a qu ag au f g, a a aa kp f a xdd pd f. T aw cua ucu ag g pb wa. Maa wc ca b ad xd a bcau f ga fd ffc d dffc cud b cbd pac. O cc pb cud Tu du ad aufacug a qu a, wga a acuu; ac ad pcg f pa dagu f f acg ad g- ag f Radac aa. Lag, puzd d ca wud p ua-pwd fg, wc a u w p ac T w ga a fd a u uc a awg pca dabd cu j a ac f. T a w a w ua p g b aac a ca f a ua c.1.f, dc a wa a b p cuu add aa a p 2. Scd, bcau M' ax f a a pfc ppdcua cpc pa, a b pb pw pa c xcu w a g. 3.S a a cuu ug. F xap,maap ua a Sack ca a ua u p, ff a adaag a a : Aau wud up Ig-k du ad a faab ad a. Subqu p wud cud ab f a ag, pa d a aga-bad a-puf A uca pw pa f p f pw, ad cagc ca auc cag ad fu paa pac T ua fa d ack dc cuca w a.t fa d a a gd ca f a ag ad cp bcau w dd f a.du ack f ap, ca a uab f a aa f pca cp Sc a ad a g cca f Hu-3 w b fud aa fa d, a w a a d aa cag cca f Tau-bad a. A uca F Rac cud pb b ab fuf f d f pw. T adaag a aga a Fu Rac a a aad xg cg. O adaag f ug a fu ac a Hu-3, wc qud f a ca p f fu ac, abuda M. Radp cc ga cud b ud a backup ad gc pw uc f a pwd c. Oc up ba a b abd ua ufac, ca b kd g b pa awa. B ca ad agc a (Mag-L) a b ppd f ap. Mag-L a pacua aac a ap ufac w dw Ta, c cud ac c cpaab Acaf a. O gfca dffc w ua a, w, a ca w d b ddua ad ad p w f upp. F dffcu aa, g b a gd da u a fg c. B A ppd dg f Lua Fg Vc a pa f a ud f NASA. T a b uu ppa gadg aba du A pu uag aa a ad u cud b appd. Ifaab f-ag fabc aba g b pu pac a a. A a aa xcaag, pb a ag udgud xc Laa ub g x.t ppd aba ag f acua paccaf ad ud fu ak, faab du f au ap. a, azad f ua uc a ap pau f, ack f ap ad g g, w cgzd ad ak cda STAND NO: 19 68

! " # " $ %% &' (#% $! " "!" # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * +" + $ $ ( )

!  #  $ %% &' (#% $!  ! # $ $ % $ & '! $ $ ( ) ) * + + $ $ ( ) !"#"$ %%&'(#%$! ""!"#$$ %$&'!$$ () )*+"+$$ () ) #*% +, -.-/ +0 112,3.111,-./* 0,,,,.1* 02-,2") 034! "# $"%%%&' 4. 2 /3 2-&/--4 2,5(6(--4 22"(-,7 23"-,2 2 0 3- -,8 (% %# )%*% 3,596:5-32 * +%*, $-* 32;0)-34./

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI TEM Z VE YAfiANAB L R B R ÇEVRE Ç N YAfiANAB L R B R DÜNYA Ç N VAK T GEÇMEDEN, HEMEN fi MD : ÇEVRE B L NC! Teflekkür Uluslararas

Detaylı

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU Süya D Üvsts Ssya sttüsü Ds Ja f Süya D Uvsty Isttt f Sca Sccs Yı: 0/, Sayı: Ya: 0/, Nb: VİLAYT V İL ÖZL İDAR W SİTLRİND -KATILIM OLGUSU Nac KARKIN Hüsy Sha ÇALHAN ÖZT t, t aak, -vt tkj kapsaıa vayt v

Detaylı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1

! ##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1 ! "##$ %%! "##$ &'('')**+,-'. +(/+ 0*+*!1 ! "# $%&&'(!)*+(,, "-, % % . / -- --- - 0 1 2 0 " 1 -- "" --,, " 3"1--- "" 1, ",,,,, 4,,,,, - ",,,,, 5 "4 ", 6-5-,-, ",- 7-1- 2 4-5,,-2 4-,-,, 0 2, ", 0"10, -

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org)

Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Metinde ağ sitesine konulduğu bildirilen iki ek bölüm (bkz. www.pelikankitabevi.org) Ek 1: Sayfadan tasarruf etmek için sonraki baskılarda kısaltılmış olarak sunulan 9., 11., 12. Konuların eski geniş metinleri:

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi

Akut Promyelositik Lösemide Tedavi DERLEME Akut Promyelositik Lösemide Tedavi Dr. Fatih KURNAZ, a Dr. Mustafa ÇETİN a a Hematoloji BD, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Yazışma Adresi/Correspondence: Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,&

WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!#$#%&'()(*(+,(,& !"!#$%&!'%( ÖNSÖZ... 1 WARREN COUNTY DEVLET OKULLARI!"#$#%&'()(*(+,(,& -./.*&-!$'#/#... 1 '!,$(0'-&!"#$#%&1!2!3*!)#... 1 %#/-4,&5#*2#)#/#... 2!"#$#%*!&#*6#*#&#,.,7*.)... 2 '.%(&!"#$#%#... 2 TOPLUM... 3

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007

Otomasyon ve Kontrol Sistemleri. Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Fiyat Listesi 30 Kasım 2007 fiyat listesi Standart Motorlar / Hız Kontrol Cihazları ve Kaplinler Hareket Kontrol Sistemleri ve Servo Motorlar Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Detaylı

!"#!"$"%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-(

!#!$%&'$()*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( !"#$"%"&'(%*+&,-./0,!.'.#./1.2-,/.!"#!"$"%&'$(*%+,-.(!-&-#-.(/-/,+.-(,+.+&(!-&0-&+1-( 2(3( 0-1-#( 67&7/789,:.&2"&'";

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi

Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH) 2 nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Merve AKÇAY, a Prof.Dr. Şaziye SARI b a Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı