2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır."

Transkript

1

2

3 Sevgili Öğrenciler, Matematik ilköğretimden üniversiteye kadar çoğu öğrencinin korkulu rüyası olmuştur. Buna karşılık, istediğiniz üniversitede okuyabilmeniz büyük ölçüde YGS ve LYS sınavlarında matematik testinde göstereceğiniz performansa bağlıdır. Bunun yanında, okul derslerinizdeki başarınız LYS'deki başarınızı etkileyen başka bir faktör olacaktır. Bu yüzden hem okul başarınıza hem de YGS ve LYS'deki başarınıza katkıda bulunacak doğru yayınların seçilmesi büyük önem taşımaktadır. İşte Matematik Vadisi Yayınları bunların farkında olarak sizlerin başarınıza katkıda bulunacak, amaca uygun yepyeni bir soru bankası serisi çıkarıyor. Bu serideki kitaplar amacınıza uygundur; çünkü bu kitaplar: 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği alt öğrenme alanlarına ve kazanımlarına % 100 uyumlu olarak hazırlanmıştır. Bu yüzden, müfredat dışı sorularla uğraşmak zorunda kalmazsınız.. Matematiksel kavramları organize bir şekilde sunarak, bu kavramları içselleştirmenizi sağlayacak pedagojik bir alt yapı ile yazılmıştır. NEDEN MATEMATİK VADİSİ? Son yıllarda matematik öğretimi üzerine yapılan çalışmalar sağlıklı bir matematik öğrenme sürecinden geçen öğrencilerin derste karşılaştıkları matematiksel kavramları, zihinlerinde matematiksel nesnelere çevirip, bu nesneler arasındaki mantıksal ilişkileri kurabildiğini ve bu sayede yeni matematiksel kavramları öğrenmeye hazır hale geldiğini ortaya koymaktadır. Matematik Vadisi Yayınları olarak kitaplarımızı sağlıklı bir matematik öğrenme süreci geçirmenize yardımcı olacak bir sistemle ve özgün sorularla donatarak yazdık. Kitaplarımızın sistematiğini yakından tanımak için bu sayfanın arkasındaki organizasyon şemasını incelemenizi rica ediyorum. Kitaplarımızla ilgili her türlü düşünce, eleştiri ve önerilerinizi adresinden bize bildirebilirsiniz. Başarı dileklerimle... Saygın DİNÇER MV. Yayın Yönetmeni

4 ORGANİZASYON ŞEMASI

5 1. BÖLÜM Çokgenler BÖLÜM Dörtgenler BÖLÜM Deltoid BÖLÜM Yamuk BÖLÜM Paralelkenar BÖLÜM Eşkenar Dörtgen BÖLÜM Dikdörtgen BÖLÜM Kare BÖLÜM Düzgün Altıgen BÖLÜM Düzgün Sekizgen BÖLÜM Düzgün Çokgenler BÖLÜM Çemberin Tanımı... 09

6 13. BÖLÜM Çapı Gören Dik Açı BÖLÜM Kiriş BÖLÜM Teğet BÖLÜM Daha da teğet BÖLÜM Teğet Çemberler BÖLÜM Çemberde Açılar BÖLÜM Ortak Teğet BÖLÜM Üçgenlerin Benzerliği Kullanılan Çember Soruları BÖLÜM Çemberde Kuvvet BÖLÜM Çemberin Çevresi BÖLÜM Dairenin Alanı

7 1. BÖLÜM ÇOKGENLER ALT ÖĞRENME ALANLARI Çokgenler İç Bükey, Dış Bükey Çokgenler Köşegen ve Açılarla İlgili Özellikler

8 .

9 1 BÖLÜM ÇOKGENLER KAVRAMA TESTİ 01 Çokgenler Hazine Hazine Çokgen, İç Bükey - Dış Bükey Çokgen Düzlemde ardışık üçü doğrudaş olmayan A 1, A,..., A n noktalarında kesişen [A 1 A ], [A A 3 ],..., [A n A 1 ] doğru parçalarının çizilmesi sonucunda meydana gelen şekle n kenarlı bir çokgen veya bir n-gen denir. A 1, A, A 3,..., A n noktalarına n-genin köşeleri [A 1 A ], [A A 3 ],..., [A n A 1 ] doğru parçalarına n-genin kenarları denir. n kenarlı bir çokgenin n tane köşesinin olduğu aşikârdır. Çokgenler, kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Kenar sayısı 3 ise üçgen, 5 ise beşgen, 6 ise altıgen, 1 ise onikigen vb. Çokgenler genel olarak iç bükey ve dış bükey olmak üzere ikiye ayrılır. Bir çokgenin iç bölgesinde alınan herhangi iki noktayı birleştiren doğru parçası çokgeni kesiyorsa iç bükey, kesmiyorsa dış bükeydir. Köşegen Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına çokgenin bir köşesi denir. Üçgenin bir köşegeninin bulunmadığı aşikârdır. Dışbükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenlerin sayısı n 3 tür. Bir kenarından geçen Kenar sayısı Çokgen köşegenlerin sayısı (n) (n 3) = = = 3. Dış bükey bir 1-genin bir köşesinden geçen kö- şegenlerinin sayısı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 1 1. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi dış bükeydir? 3. Yandaki şekilde dış bükey bir n- gen ile dış bükey bir m-genin ardışık köşeleri gösterilmiştir. [AB], her iki çokgenin de ortak kenarı ve A dan geçen bütün köşegenlerin sayısı 54 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 30 B) 33 C) 54 D) 57 E) 60

10 01 1. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ ÇOKGENLER Çokgenler Hazine İç Açıların Ölçülerinin Toplamı Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenleri, n-geni n tane üçgensel bölgeye ayırır. Bu yüzden, dış bükey bir çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı (n ) 180 dir. Aynı kural iç bükey bir çokgen için de geçerlidir. Çokgen Kenar sayısı (n) Üçgen sayısı (n ) İç Açıların Ölçüleri toplamı (n ) Bir 1-genin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane doğru açı belirtir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) = 180 = = = 540 Şekilde işaretlenmiş açıların ölçülerinin toplamı kaç tane dik açı belirtir? A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) = = Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenleri, n-geni 1 tane üçgensel bölgeye ayırdığına göre, n kaçtır? A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) dış bükey dörtgen m( A ) = 10 m( B ) = 110 m( ADE ) = x m( BCF ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derecedir? A) 10 B) 0 C) 30 D) 40 E) Yandaki şekilde, [AB] kenarına ortak olan iki tane dış bükey çokgen ile bu çok- genlerin A köşesinden geçen köşegenleri gösteril- miştir. Şekilde toplam üçgen sayısı 48 olduğuna göre, çokgenlerin kenar sayılarının toplamı kaçtır? A) 30 B) 46 C) 50 D) 5 E) 98 Hazine Dış bükey bir çokgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 dir. 10

11 1. BÖLÜM ÇOKGENLER Çokgenler KAVRAMA TESTİ Dış bükey bir çokgenin üç iç açısının ölçüleri 150, 160, 170 ve diğer bütün iç açılarının her birinin ölçüsü 165 dir. Buna göre, bu çokgen kaç kenarlıdır? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1. Bir dış bükey n-genin kenar sayısı 3 arttırılınca köşegen sayısı 18 artmaktadır. Buna göre, n kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 Hazine Dış bükey bir n-genin bütün köşegenlerinin sayısı, n( n 3) 13. Bir dış bükey n-genin kenar sayısı 1 artırılınca, köşegen sayısı 8 artmaktadır. Buna göre, n kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 dir tane köşegeni olan dış bükey çokgenin kaç tane kenarı vardır? 10. Dış bükey bir 6-genin köşegen sayısı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 6 B) 9 C) 1 D) 15 E) tane köşegeni olan dış bükey çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? 11. Dış bükey bir 10-genin köşegen sayısı kaçtır? A) 540 B) 70 C) 900 A) 0 B) 7 C) 35 D) 44 E) 50 D) 1080 E) D. B 3. E 4. C 5. D 6. C 7. A 8. C 9. B 10. B 11. C 1. A 13. D 14. D 15. C 11

12 1 BÖLÜM ÇOKGENLER PEKİŞTİRME TESTİ 01 Çokgenler 1. Dış bükey bir 15-genin bir köşesinden geçen köşegenlerinin sayısı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) Bir 18-genin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane doğru açı belirtir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 0. Yandaki şekilde dış bükey bir n- gen ile dış bükey bir m-genin ardışık köşeleri gösterilmiştir. [AB], her iki çokgenin de ortak kenarı ve A dan geçen bütün köşegenlerin sayısı 7 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 4 B) 7 C) 30 D) 33 E) Şekilde işaretlenmiş açıların ölçülerinin toplamı kaç tane doğru açı belirtir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 3. Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenleri, n-geni 18 tane üçgensel bölgeye ayırdığına göre, n kaçtır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 0 7. dış bükey dörtgen m( A ) = 10 m( C ) = 70 m( ABE ) = x m( ADF ) = y 4. Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derecedir? Yandaki şekilde, [AB] kenarları ortak olan iki tane A) 170 B) 180 C) 190 D) 00 E) 10 dış bükey çokgen ile bu çokgenlerin A köşesinden geçen köşegenleri gösterilmiştir. Şekildeki toplam üçgen sayısı 64 olduğuna göre, çokgenlerin kenar sayılarının toplamı kaçtır? 8. Dış bükey bir n-genin iki iç açısının ölçüleri 10, 130 ve diğer bütün açılarının her birinin ölçüsü 155 olduğuna göre, n kaçtır? A) 60 B) 6 C) 64 D) 66 E) 68 A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) C. D 3. E 4. E 5. A 6. C 7. C 8. A 1

13 1 BÖLÜM ÇOKGENLER ÖDEV TESTİ 01 Çokgenler 1. Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen kö- 5. şegenlerin sayısı 18 olduğuna göre, n kaçtır? A) 18 B) 19 C) 0 D) 1 E) Yukarıdaki şekilde, [AB] kenarı ortak olan iki tane dış bükey çokgen ile bu çokgenlerin A köşesinden geçen köşegenleri gösterilmiştir.. Yandaki şekilde dış bükey bir n- gen ile dış bükey bir m-genin ardışık köşeleri gösterilmiştir. [AB], her iki çokgenin de ortak kenarı ve A dan geçen bütün köşegenlerin sayısı 40 olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? 6. Bu çokgenlerin kenar sayılarının toplamı 3 olduğuna göre, şekildeki toplam üçgen sayısı kaçtır? A) 8 B) 30 C) 3 D) 34 E) 36 A) 34 B) 37 C) 40 D) 43, E) 46 Şekilde işaretlenmiş açıların ölçülerinin toplamı kaç tane dik açı belirtir? 3. Dış bükey bir 4-genin bir köşesinden geçen köşegenleri 4-geni kaç tane üçgensel bölgeye ayırır? A) 6 B) 8 C) 9 D) 1 E) 16 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. AB ^ BC m( A ) = 10 m( DEF ) = x m( EDK ) = y m( BCL ) = z 4. Bir 4-genin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane dik açı belirtir? Yukarıdaki verilere göre, x + y + z toplamı kaç derecedir? A) B) 6 C) 4 D) 44 E) 48 A) 160 B) 170 C) 190 D) 00 E) D. E 3. A 4. D 5. A 6. D 7. E 13

14 1 BÖLÜM ÇOKGENLER BÖLÜM TESTİ Bir dış bükey n-genin iç açısının ölçüsü 135 ve diğer bütün açılarının her birinin ölçüsü 171 olduğuna göre, n kaçtır? 6. Aşağıda verilen çokgenlerden hangisi dış bükeydir? A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37. Bütün köşegenlerin sayısı 77 olan bir dış bükey çokgenin kenar sayısı kaçtır? A) 11 B) 1 C) 13 D) 14 E) Bir dış bükey n-gen ile bir dış bükey (n + )-genin köşegen sayılarının toplamı 9 olduğuna göre, n kaçtır? 7. Dış bükey bir n-genin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç tane doğru açı belirtir? A) n B) n 1 C) n D) n + 1 E) n + A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 4. Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenlerinin sayısı, aşağıdakilerden hangisidir? A) n 1 B) n 1 C) n 3 D) n E) n Dış bükey bir n-genin dış açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? A) (n 1) 180 B) (n ) 180 C) (n + 1) 90 D) 180 E) Dış bükey bir n-genin bir köşesinden geçen köşegenler çizildiğinde, n-gen kaç tane üçgensel bölgesi ayrılır? A) n 1 B) n C) n 1 D) n + 1 E) n 3 9. Dış bükey bir n-genin köşegenlerinin sayısının n ye bağlı eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) n D) n( n 3) B) n( n + 1) E) n( n + 3) C) n( n 1) 1. D. D 3. B 4. C 5. B 6. E 7. A 8. E 9. D 14

15 . BÖLÜM DÖRTGENLER ALT ÖĞRENME ALANLARI Dörtgenler Açılar ve Köşegenlerle İlgili Özellikler Alan

16 .

17 BÖLÜM DÖRTGENLER KAVRAMA TESTİ 01 Dörtgenler Hazine 3. dış bükey dörtgen İç - Dış Açıların Ölçüleri Toplamı [AE] ve [BE] açıortay m( ADC ) = 10 m( DCB ) = 100 m( AEB ) = α a + b + c + d = 360 Bir dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 dir.... Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 100 B) 110 C) 10 D) 130 E) 140 a + b + c + d = dış Dış bükey bir dörtgenin dış açılarının ölçüleri toplamı 360 dir. bükey dörtgen [AE] ve [BE] açıortay 1. dış bükey dörtgen m( DAE ) = 70 m( DCF ) = 80 m( ADC ) = 140 m( DCB ) = 70 m( AEB ) = α m( ADC ) = 60 m( ABC ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100. iç bükey dörtgen 5. dış bükey dörtgen [AE] iç açıortay m( CBE ) = 130 m( BCD ) = 10 m( CDF ) = 140 m( BAD ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 0 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 [BE] dış açıortay m( ADC ) = 140 m( DCB ) = 80 m( AEB ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) 40 17

18 . BÖLÜM DÖRTGENLER Dörtgenler KAVRAMA TESTİ dış bükey dörtgen [AE ve [CE] açıortay m( ADC ) = 140 m( ABC ) = 60 m( CEF ) = α 8. AC ^ BD AB = 5 cm BC = 4 cm CD = 3 cm AD = x Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 A) 3 B) 5 C) 1 D) 6 E) 6 Hazine 9. AB ^ BC AB = 6 cm BC = 8 cm DA = DC = 13 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 54 B) 60 C) 7 D) 75 E) 84 Bir ABCD dörtgeninde AC ^ BD ise AB + CD = BC + DA dir.... Köşegenleri dik kesişen bir dörtgenin karşılıklı kenar uzunluklarının kareleri toplamı birbirine eşittir. 7. AC ^ DB DA = 15 cm DC = 7 cm CB = 0 cm AB = x A) 1 B) C) 3 D) 4 E) AB ^ BC m( BAD ) = 60 AB = AD = cm BC = cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 1+ 3 B) + 3 C) 3 D) 3 E)

19 . BÖLÜM DÖRTGENLER Dörtgenler KAVRAMA TESTİ 01 Hazine 13. Köşegen uzunluklarının toplamı 1 cm olan bir dörtgenin alanının alacağı en büyük değer kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 4 D) 3 E) 36 1 Alan( ABCD) = AC BD sinα dir.... Bir dikdörtgenin alanı köşegen uzunlukları ile köşegenler arasındaki açının sinüsünün çarpımının yarısına eşittir. 11. AC DB = {E} m( DEC ) = 30 DB = 6 cm AC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? 14. CA DB = {E} Alan( EAD) = 6 cm Alan( EBC) = 8 cm Alan( EDC) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, EAB üçgensel bölgesinin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 10 C) 1 D) 15 E) 16 A) 18 B) 4 C) 36 D) 48 E) 7 1. AC ^ DB AC = 7 cm BD = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 8 B) 35 C) 4 D) 48 E) DA = 6 cm CB = 8 cm CE = EA DF = FB EF = x Yukarıdaki şekilde m(dab) + m(abc) = 90 olduğuna göre, x kaç cm dir? A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 19

20 . BÖLÜM DÖRTGENLER Dörtgenler KAVRAMA TESTİ 01 Hazine CE = EA DF = FB EF DA = {K} EF CB = {L} Yukarıdaki şekilde, DK CL = KA KB 17. dış bükey dörtgen E, F, K, L kenar orta noktaları Alan(EFKL) = 18 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 36 B) 40 C) 45 D) 48 E) 60 dir. 16. AE = EC DF = FB EF DC = {K} EF AB = {L} AL = 1 cm LB = 4 cm DK = cm KC = x A) 5 B) 6 C) 8 D) 9 E) iç bükey dörtgen E, F, K; L kenar orta noktaları Alan(EFKL) = 10 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) 40 Hazine 19. dış bükey dörtgen DA = 4 cm DC = 5 cm Alan(ABCD) = Alan(EFKL)... CB = 6 cm AB = x cm Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden dörtgen bir paralelkenar olup, bu paralelkenarın Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? alanı, dörtgenin alanının yarısına eşittir. A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) D. B 3. B 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A 9. E 10. A 11. A 1. A 13. B 14. C 15. D 16. B 17. A 18. B 19. C 0

21 BÖLÜM DÖRTGENLER PEKİŞTİRME TESTİ 01 Dörtgenler 1. dış bükey dörtgen m( BAD ) = 50 m( CDF ) = 75 m( EBC ) = 65 m( BCD ) = α 4. dış bükey dörtgen [CE] ve [DE] açıortay AB ^ BC m( BAD ) = 130 m( CED ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 70 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) 70. iç bükey dörtgen m( FAD ) = 140 m( ADC ) = 130 m( DCE ) = 150 m( ABC ) = α 5. dış bükey dörtgen [AE] iç açıortay [BE] dış açıortay BC ^ CD m( ADC ) = 140 m( AEB ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80 A) 0 B) 5 C) 30 D) 35 E) dış bükey dörtgen [CE] ve [DE] açıortay m( ABC ) = 60 m( CED ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 60 B) 70 C) 75 D) 80 E) dış bükey dörtgen [DE] ve [BE açıortay BC ^ CD m( BAD ) = 70 m( DEF ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 10 B) 15 C) 0 D) 5 E) 30 1

22 . BÖLÜM DÖRTGENLER Dörtgenler PEKİŞTİRME TESTİ AC ^ DB DA = 3 cm DC = 4 cm CB = 5 cm AB = x 10. DB CA = {E} Alan( EAB) = 9 cm Alan( EDC) = 4 cm A) 4 B) 3 C) 5 D) 1 E) 6 Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı en az kaç cm dir? A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 6 8. AC ^ BD AB = 8 cm BC = 6 cm AD = y cm CD = x cm Yukarıdaki verilere göre, y x farkı kaç cm dir? A) 14 B) 1 C) 7 D) 8 E) dış bükey dörtgen AE = EB AK = KD BF = FC KE ^ EF KE = 6 cm EF = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 48 B) 60 C) 7 D) 80 E) AB ^ BC AB = 18 cm BC = 4 cm DA = DC = 17 cm 1. dış bükey dörtgen DA = 4 cm DC = 5 cm CB = 7 cm AB = x cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 40 B) 70 C) 30 D) 336 E) 360 A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) E. C 3. C 4. E 5. B 6. A 7. B 8. D 9. D 10. D 11. E 1. D

23 BÖLÜM DÖRTGENLER ÖDEV TESTİ 01 Dörtgenler 1. AB ^ BC m( BAD ) = 60 AB = AD = BC 4. Köşegen uzunluklarının toplamı 16 cm olan bir dörtgenin alanı en çok kaç cm olabilir? A) 4 B) 7 C) 30 D) 3 E) 36 m( BCD ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) 90. AC DB = {E} m( AEB ) = 135 AC = 4 cm DB = 4 cm 5. CA DB = {E} Alan( EAD) = 4 cm Alan( EBC) = 9 cm Alan( EAB) = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, EDC üçgensel bölgesinin alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 kaç cm dir? A) 6 B) 1 C) 1 D) 4 E) 4 3. AC ^ DB AC = 8 cm BD = 9 cm 6. DB AC = {E} Alan( ECD) = 3 cm Alan( EAB) = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 36 B) 45 C) 48 D) 54 E) 7 Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı en az kaç cm olabilir? A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 30 3

24 . BÖLÜM DÖRTGENLER Dörtgenler ÖDEV TESTİ DA = 9 cm CB = 1 cm CE = EA DF = FB EF = x 10. dış bükey dörtgen AE = EB AK = KD DF = FC EK ^ KF Yukarıdaki şekilde m(dab) + m(abc) = 90 olduğuna göre, x kaç cm dir? EK = 8 cm KF = 9 cm A) 3 B) 9 C) 5 D) 15 E) 8 Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 7 B) 96 C) 108 D) 10 E) DF = FB CE = EA EF DA = {K} EF CB = {L} DK = 4 cm KA = 6 cm LB = 6 cm CL = x A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) dış bükey dörtgen DA = 4 cm CB = 5 cm AB = 1 cm DC = x cm Yukarıdaki verilere göre, x in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 9. dış bükey dörtgen E, F, K, L kenar orta noktaları Alan(ABCD) = 144 cm 1. dış bükey dörtgen E, F, K, L, N, P, R, M kenar orta noktaları Alan(ABCD) = 96 cm Yukarıdaki verilere göre, EFKL dörtgeninin alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm dir? A) 48 B) 54 C) 66 D) 7 E) 96 A) 8 B) 1 C) 4 D) 36 E) D. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. D 8. C 9. D 10. E 11. B 1. C 4

25 BÖLÜM DÖRTGENLER BÖLÜM TESTİ dış bükey dörtgen m( DAE ) = 80 m( DCF ) = 70 m( ADC ) = x m( ABC ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç dere- 4. dış bükey dörtgen [BE] ve [CE] açıortay m( BEC ) = 70 m( BAD ) = x m( ADC ) = y cedir? A) 150 B) 170 C) 180 D) 00 E) 10 Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derecedir? A) 00 B) 10 C) 0 D) 30 E) 40. dış bükey dörtgen m( BAD ) = 50 m( EBC ) = x m( BCD ) = y m( CDF ) = z Yukarıdaki verilere göre, x + y + z toplamı kaç derecedir? A) 310 B) 340 C) 360 D) 400 E) dış bükey dörtgen [AE] iç açıortay [BE] dış açıortay m( AEB ) = 30 m( ADC ) = x m( DCB ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derecedir? A) 150 B) 180 C) 00 D) 10 E) dış bükey dörtgen [CE] ve [DE] açıortay m( CED ) = 60 m( DAB ) = x m( ABC ) = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç derecedir? A) 10 B) 130 C) 135 D) 140 E) dış bükey dörtgen [DE] ve [BE] açıortay m( DEF ) = 30 m( BAD ) = y m( BCD ) = x Yukarıdaki verilere göre, x y kaçtır? A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 5

26 . BÖLÜM DÖRTGENLER BÖLÜM TESTİ dış bükey dörtgen 10. [BE] ve [DE] açıortay [CE] ve [DE] açıortay m( DAB ) = 60 m( ABC ) = 70 m( DEC ) = x m( BCD ) = x m( BED ) = y m( BAD ) = z x + y = 400 Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) 75 Yukarıdaki verilere göre, z kaç derecedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) AD = AB = BC AB ^ BC m( BAD ) = 60 m( BCD ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 60 B) 75 C) 8,5 D) 87,5 E) [BE] açıortay m( BAD ) = 60 m( BED ) = 80 m( BCD ) = x m( ADC ) = y Yukarıdaki verilere göre, x y farkı kaç derecedir? A) 80 B) 85 C) 90 D) 95 E) AH ^ CB [AH] açıortay m( ADE ) = x m( BCF ) = y m( ABC ) = z 1. AC ^ DB AD = cm BC = 4 cm Yukarıdaki şekilde E, D, C, F doğrudaş olduğuna göre, x, y ve z arasında aşağıdaki bağıntılardan hangisi vardır? AB = y cm DC = x cm A) x + y = z B) x + y = 90 + z C) x + y = z D) x + y + z = 180 Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? E) x + y + z = 180 A) 0 B) 4 C) 7 D) 30 E) 3 1. A. E 3. A 4. C 5. E 6. D 7. C 8. B 9. D 10. A 11. E 1. A 6

27 BÖLÜM DÖRTGENLER BÖLÜM TESTİ 0 1. AC ^ BD AB = 10 cm BC = 6 cm CD = 15 cm AD = x 4. AC BD = {E} m( CED ) = 90 AC = 6 cm DB = 1 cm A) 17 B) 18 C) 0 D) 1 E) 4 Yukarıdaki verilere göre, ABCD iç bükey dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 16 3 B) 18 3 C) 3 D) 36 E) 7. AB ^ BC AB = 18 cm BC = 4 cm DA = DC = 5 cm 5. AC ^ DB Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? AC = 4 3 cm BD = 1 cm A) 41 B) 445 C) 484 D) 51 E) 516 Yukarıdaki verilere göre, ABCD iç bükey dörtgeninin alanı kaç cm dir? 3. m( BAD ) = 60 m( ABC ) = 150 A) 3 B) 36 C) 48 D) 64 E) 7 AB = AD = 3 cm BC = 4 cm DC = x A) 3 B) 3 3 C) D) 4 3 E) 5 6. Köşegen uzunluklarının toplamı 1 cm olan iç bükey bir dörtgenin alanı en çok kaç cm olabilir? A) 16 B) 18 C) 4 D) 3 E) 36 7

28 . BÖLÜM DÖRTGENLER BÖLÜM TESTİ 0 7. CA DB = {E} Alan( EAB) = 1 cm Alan( EBC) = 4cm Alan( DBC) = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, DAB üçgensel bölgesinin alanı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 0 D) 1 E) AE = EC DF = FB EF DC = {K} EF AB = {L} AL = 8 cm DK = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, KC LB çarpımı kaç cm dir? A) 4 B) 8 C) 30 D) 36 E) DB AC = {E} Alan( EAB) = 4 cm Alan( BDC) = 9cm 11. iç bükey dörtgen E, F, K, L kenar orta noktaları Alan(EFKL) = 18 cm Yukarıdaki verilere göre, ADC üçgensel bölgesinin alanı en az kaç cm olabilir? A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 6 Yukarıdaki verilere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 4 B) 3 C) 36 D) 48 E) DA = 10 cm CB = 16 cm CE = EA DF = FB EF = x Yukarıdaki şekilde m(dab) + m(abc) = 10 olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1. m(efk) = 150 olduğuna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç cm dir? AE = EB AF = FD DK = KC EF = 4 cm FK = 6 cm A) 1 B) 18 C) 4 D) 36 E) A. E 3. E 4. D 5. B 6. B 7. E 8. D 9. D 10. A 11. C 1. C 8

29 3. BÖLÜM DELTOİD ALT ÖĞRENME ALANLARI Simetri Ekseni Köşegene Ait Özellikler Kenarların Orta Noktalarına Ait Özellikler

30 .

31 3 BÖLÜM DELTOİD KAVRAMA TESTİ 01 Deltoid Hazine. deltoid AB = AD Taban uzunlukları eşit olan iki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının çakıştırılması sonucunda elde edilen dörtgenlere deltoid denir. CB = CD AE = ED AC BE = {F} FE = 6 cm BF = x A) 6 B) 8 C) 9 D) 1 E) 15 Yukarıdaki şekillerde ABCD ile EFKL dörtgenleri birer deltoiddir. Hazine AB = AD ve CB = CD olan bir ABCD deltoidinin [AC] köşegeni, ABCD deltoidini iki eş üçgene ayırır. 3. deltoid AB = AD = 6 cm CB = CD CH ^ AC AH = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 18 B) 0 C) 4 D) 3 E) deltoid AB = AD CB = CD AB ^ BC m( BCD ) = 10 m( BAD ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) deltoid AB = AD CB = CD AB ^ BC m( BAE ) = 15 m( DAE ) = 45 BE = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, EC = x kaç cm dir? A) 3 B) C) 3 3 D) 4 3 E) 6 31

32 01 3. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ DELTOİD Deltoid 5. deltoid AB = AD = 6 cm CB = CD = x AB ^ BC m( BAD ) = 60 A) 3 B) 3 C) AB // DC AD = AE DC = CE = x AB = 1 cm EB = 5 cm A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 D) 6 E) AB = AD = 10 cm 6. deltoid AB = AD = 10 cm CB = CD = 6 cm CB = CD = 9 cm Alan(ABCD) = 7 cm AC = x AB ^ BC m( ABC ) > 90 Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 A) 30 B) 45 C) 60 D) 75 E) AB ^ AC AD = AF ED = EF AB = 1 cm AC = 8 cm EC = x A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) deltoid AB = AD CB = CD BE = EA CF = FB Alan( BEF) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 4 B) 3 C) 36 D) 48 E) 60 3

33 3. BÖLÜM DELTOİD Deltoid KAVRAMA TESTİ deltoid AB = AD CB = CD BE = EA DL = LA BF = FC DK = KC EF = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, KL = x kaç cm dir? A) 8 B) 9 C) 1 D) 16 E) deltoid AB = AD = 0 cm CB = CD = 15 cm AB ^ BC BD = x A) 16 B) 18 C) 0 D) 4 E) 5 Hazine 13. deltoid AB = AD CB = CD BD = 6 cm AC = 1 cm Bir deltoidin sadece bir tane simetri ekseni vardır. Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 36 B) 40 C) 48 D) 60 E) 7 Hazine AB = AD ve CB = CD olan bir ABCD deltoidinin köşegenlerinin kesişim noktası H ise, BH = HD Bir deltoidin köşegenleri birbirine diktir. 14. AB = AD CB = CD AF = FD BE = EC EF = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, AC + BD toplamı kaç cm dir? A) 1 B) 16 C) 18 D) 4 E) 36 33

34 01 3. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ DELTOİD Deltoid 15. AB = AD CB = CD AE = EB BF = FC Alan( DEF) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları EL = 6 cm EF = 8 cm EK = x A) 9 B) 10 C) 1 D) 14 E) AB = AD CB = CD AE = EB AB ^ BC EH ^ BC BH = 8 cm HC = cm EH = x A) 10 B) 1 C) 13 D) 14 E) 15 Hazine 18. AB = AD CB = CD E, F, K kenar orta noktaları EF = 9 cm EK = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 54 B) 96 C) 108 D) 10 E) 144 AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları Yukarıdaki şekilde EFKL dörtgeni bir dikdörtgen olup, 1 Alan( EFKL) = Alan( ABCD) dir.... Bir deltoidin kenarlarının orta noktalarını köşe kabul eden dörtgen bir dikdörtgen olup, bu dikdörtgenin alanı deltoidin alanının yarısına eşittir. 19. AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları EK LF = {M} Alan( ELM) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 4 B) 36 C) 40 D) 48 E) D. D 3. C 4. A 5. A 6. C 7. D 8. B 9. E 10. C 11. C 1. D 13. A 14. E 15. C 16. D 17. B 18. C 19. D 34

35 3 BÖLÜM DELTOİD PEKİŞTİRME TESTİ 01 Deltoid 1. deltoid AB = AD CB = CD m( ABC ) = 100 m( BCD ) = 100 m( BAD ) = α 4. AB ^ AC AD = AF = 1 cm ED = EC BD = 7 cm BE = x A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) 1 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 40 B) 50 C) 60 D) 70 E) 80. deltoid AB 0 AD = 8 cm CB = CD CH ^ AD CH = 4 cm 5. AB // DC AD = AE DC = CE = x AB = 15 cm EB = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 A) 4 B) 3 C) 36 D) 48 E) deltoid AB = AD = 6 cm CB = CD = x 6. deltoid AB = AD CB = CD m( BAD ) = 10 m( BCD ) = 60 AE = EB BF = FC Alan( EBF) = 4 cm A) 3 B) 6 C) 6 D) 6 3 E) 1 Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 4 B) 30 C) 3 D) 36 E) 40 35

36 3. BÖLÜM DELTOİD Deltoid PEKİŞTİRME TESTİ deltoid 10. AB = AD AB = AD = 4 cm CB = CD = 3 cm CB = CD E, F, K, L kenar AB ^ BC BD = x orta noktaları EF = 4 cm KL = 9 cm A) 4 B) 4,8 C) 5 D) 5,4 E) 6 Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 54 B) 60 C) 7 D) 75 E) AB = AD CB = CD AE = EB CF = FD EF = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, AC + BD toplamı kaç cm dir? A) 36 B) 7 C) 96 D) 144 E) AB = AD CB = CD AE = EB BF = FC AC ED = {K} AC FD = {L} Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları toplamı 1 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 54 B) 60 C) 7 D) 84 E) AB = AD CB = CD AE = EB EF ^ CD AD ^ DC AF = 4 cm FD = 16 cm EF = x A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) 8 1. AB = AD CB = CD AE = EB CF = FD BD = 6 cm AC = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, EF uzunluğu kaç cm dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 1. C. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. D 9. E 10. C 11. C 1. B 36

37 3 BÖLÜM DELTOİD ÖDEV TESTİ 01 Deltoid 1. deltoid 4. AB = AD = 11 cm AB = AD CB = CD AE = EB AC ED = {F} EF = 8 cm CB = CD = 13 cm Alan(ABCD) = 13 cm AC = x m( ABC ) > 90 Yukarıdaki verilere göre, FD = x kaç cm dir? A) 8 B) 9 C) 1 D) 15 E) 16 A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 0. deltoid AB = AD CB = CD AB ^ BC m( BAE ) = 15 m( DAE ) = 45 BE = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, EC = x kaç cm dir? A) 3 B) C) 3 D) 3 E) deltoid AB = AD CB = CD BE = 3 EA DL = 3 LA CF = FB CK = KD EF = 18 cm Yukarıdaki verilere göre, LK = x kaç cm dir? A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) 4 3. deltoid AB = AD = 9 cm CB = CD = 4 cm AD ^ DC Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 36 B) 40 C) 48 D) 60 E) 7 6. deltoid AB = AD CB = CD AC = 10 cm BD = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 30 B) 40 C) 45 D) 50 E) 60 37

38 3. BÖLÜM DELTOİD Deltoid ÖDEV TESTİ AB = AD 10. AB = AD CB = CD AE = ED CB = CD AE = EB CF = FD Alan( BEF) = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 4 B) 3 C) 36 D) 45 E) 48 BF = FC AC ED = {K} AC FD = {L} Yukarıdaki şekilde taralı bölgelerin alanları toplamı 18 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 64 B) 7 C) 96 D) 108 E) AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları EF = 1 cm El = 5 cm 11. AB = AD CB = CD AE = EB CF = FD EK = x BD = 10 cm AC = 4 cm A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 Yukarıdaki verilere göre, EF uzunluğu kaç cm dir? A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları EK LF = {M} 1. ABC bir üçgen AB = BE = EC =3cm AD = DE = cm Alan( MLK) = 1 cm DC = x cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı Yukarıdaki verilere göre, x kaçtır? kaç cm dir? A) 3 A) 48 B) 64 C) 7 D) 96 E) 108 B) C) 5 D) 3 E) 7 1. E. B 3. A 4. E 5. C 6. A 7. B 8. A 9. D 10. D 11. B 1. D 38

39 3 BÖLÜM DELTOİD BÖLÜM TESTİ ABC bir üçgen AB = AE DB = DE m( ABC ) = 80 m( ACB ) = 45 m( EDC ) = x Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 5 B) 30 C) 35 D) 40 E) AB = AD CB = CD AE = EB AF = FD BK = KC EF = EK = 4 cm m( FEL ) = 45 EL = x A) 4 B) 5 C) 6 D) 6 E) 8. AB ^ BC m( ADC ) = 60 AB = BC = cm AD = DC = x A) B) D) 3 E) 4 C) 3 5. AB = AD CB = CD m( EKF ) = 30 EK = 6 cm FK = x Şekildeki ABCD deltoidinin [AB], [AD] ve [BC] kenarlarının orta noktaları sırasıyla E, F, K dır. Buna göre, x kaç cm dir? A) 4 3 B) 6 3 C) AB = AD D) 9 3 E) 1 CB = CD m( BAD ) = 150 m( BCD ) = 30 BD = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 1 3 B) 16 C) 16 3 D) 4 E) 3 6. AB = AD CB = CD AE = ED BF = FC AK = KB EL = LC = 6 cm E, L, F doğrudaş KL = x A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 1 39

40 3. BÖLÜM DELTOİD BÖLÜM TESTİ AB = AD CB = CD AF = FD CK = KD EF ^ FK 10. AB = AD CB = CD AE = EB CF = FD EF = 4 cm EF = 6 cm FK = 3 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 18 B) 0 C) 4 D) 7 E) 36 Yukarıdaki verilere göre, AC + BD toplamı kaç cm dir? A) 36 B) 54 C) 7 D) 108 E) AB = AD CB = CD Alan( AEF) = 1 cm Alan( CLK) = 6 cm Alan( BEL) = S Şekildeki ABCD deltoidinin kenarlarının orta noktaları E, F, K, L dir. Buna göre, S kaç cm dir? 11. AB ^ BC FD = FE AD = AF = 15 cm BD = BE = 6 cm EC = x A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 A) 9 B) 1 C) 15 D) 16 E) AB = AD CB = CD BF = FC BE = EA Alan( BEF) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 30 B) 36 C) 45 D) 48 E) 60 Yukarıdaki şekilde, AB = AD = AF, BC = CD = DE = EF, m(baf) = 10, CE = 6 cm ve D, E doğrudaş olduğuna göre, BF uzunluğu kaç cm dir? A) 6 B) 6 3 C) 9 D) 9 3 E) 1 1. C. B 3. B 4. A 5. A 6. B 7. D 8. A 9. B 10. E 11. C 1. C 40

41 3 BÖLÜM DELTOİD BÖLÜM TESTİ 0 1. AB = AD CB = CD AE = EB AF = FD BL = LC 4. AB = AD = 5 cm CB = CD = 10 cm AB ^ BC DK = KC Yukarıdaki şekilde, taralı bölgelerin alanları toplamı 4 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 7 B) 80 C) 96 D) 108 E) 10 Yukarıdaki verilere göre, B noktasının CD doğrusuna uzaklığı kaç cm dir? A) 6 B) 36 5 C) 15 D) 8 E) 9. AB = AD CB = CD AF = FK = KD BE = EA CL = LD EF = KL = x Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) x B) 3x C) 4x D) 9 x E) 6x 5. AB = AD CB = CD AD ^ DC AB BC = 3 AC BD = {E} Alan( BEC) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 6 B) 30 C) 3 D) 36 E) AB = AD CB = CD BD = 4 cm Şekildeki E ve F noktaları, sırasıyla ABC ADC ile nin ağırlık merkezleri olduğuna göre, EF uzunluğu kaç cm dir? A) 6 B) 8 C) 9 D) 1 E) AB = AD CB = CD E, F, K, L kenar orta noktaları Alan(ABCD) = 144 cm Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm dir? A) 18 B) 4 C) 36 D) 40 E) 48 41

42 3. BÖLÜM DELTOİD BÖLÜM TESTİ 0 7. AB = -AD CB = CD BE // CD BE AC = {F} AE = 18 cm ED = x 10. AB = AD CB = CD AE = EB BF = FC AC ED = {K} AC FD = {L} Alan(ABCD) = 7 cm Şekildeki ABCD deltoidinde, Alan(BCF) = Alan(AEF) olduğuna göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, EFLK dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 15 B) 1 C) 10 D) 9 E) 8 A) 9 B) 1 C) 16 D) 18 E) 4 8. AB = AD CB = CD AE = ED CF = FD AC BE = {L} AC BF = {K} 11. AB = AD CB = CD AE = EB AK = KD DF = FC EL = 3 cm LF = 3 cm LK = 13 cm L EF Yukarıdaki verilere göre, taralı bölgelerin alanları toplamı 1 cm olduğuna göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 36 B) 40 C) 48 D) 60 E) 7 Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? A) 64 B) 594 C) 468 D) 41 E) AB = AD CB = CD AE = EB 1. AB = AD CB = CD AD ^ DC AE = EB BF = FC Alan( DEF) = 9 cm EF ^ BC BF = 4 cm FC = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD deltoidinin alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, CDEF dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 18 B) 0 C) 1 D) 4 E) 7 A) 10 B) 1 C) 15 D) 16 E) C. D 3. B 4. D 5. E 6. C 7. D 8. E 9. D 10. A 11. A 1. D 4

43 4. BÖLÜM YAMUK ALT ÖĞRENME ALANLARI Açı ve Uzunlukla İlgili Özellikler Alan Dik Yamuk İkizkenar Yamuk

44 .

45 4 BÖLÜM YAMUK KAVRAMA TESTİ 01 Açı ve Uzunluk Soruları Hazine 1. AB // DC m( A ) = x m( B ) = y m( C ) = 3x m( D ) = y Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? dış bükey dörtgen ve AB // DC ise, o zaman, ABCD dörtgenine bir yamuk denir. A) 30 B) 36 C) 40 D) 45 E) 54 İki kenarı paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Bir yamuğun paralel olan iki kenarına yamuğun ta-. AB // DC m( A ) = α m( B ) = θ banları, tabanları haricindeki iki kenarına yamuğun yan kenarları, tabanları arasındaki uzaklığa yamuğun DA = 8 cm CB = 6 cm yüksekliği, yan kenarlarının orta noktalarını birleşti- DC = 4 cm ren doğru parçasına da yamuğun orta tabanı denir. AB = x a + q = 90 A) 10 B) 1 C) 14 D) 15 E) 16 Hazine AB // DC m( A ) = x m( B ) = y 3. AB // DC DB ^ CA m( C ) = z m( D ) = t CA = 6 cm DB = 8 cm x + t = 180 y + z = 180 Yukarıdaki verilere göre, AB + CD toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 11 C) 1 D) 14 E) 15 45

46 01 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK Açı ve Uzunluk Soruları 4. AB // DC m( A ) = 75 m( B ) = 15 EH ^ AB EH = cm 7. AB // DC [DE] ve [CE] açıortay DA = 6 cm CB = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, AB DC farkı kaç cm dir? A) 3 B) 4 C) Yukarıdaki verilere göre, AB uzunluğu kaç cm dir? A) 10 B) 1 C) 14 D) 15 E) 16 D) 4 E) 8 8. AB // DC 5. AB // DC AD + DC = AB m( B ) = 50 m( A ) = α [AH] açıortay AH ^ CB DC = 3 cm DA = 4 cm AB = x Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 60 B) 65 C) 70 D) 75 E) 80 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) AB // DC AB = 30 cm DC = 5 cm DA = 15 cm CB = 0 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun yüksekliği kaç cm dir? A) 9 B) 1 C) 13 D) 15 E) AB // DC m( B ) = α m( D ) = α DA = 8 cm DC = 6 cm AB = x A) 10 B) 1 C) 14 D) 15 E) 16 46

47 4. BÖLÜM YAMUK Açı ve Uzunluk Soruları KAVRAMA TESTİ AB // DC [AH] açıortay AH ^ CB BH = HC 1. AB // DC [EF] orta taban DB CA = {K} LM = cm DC = 4 cm AB = x AB = x DC = y A) 8 B) 10 C) 1 D) 15 E) 16 Yukarıdaki verilere göre, x y farkı kaç cm dir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) AB // DC m( A ) = 50 m( B ) = 40 DE = 4 cm EC = cm AF = 7 cm FB = 5 cm EF = x A) B) 5 C) 3 D) 4 E) AB // DC DE = EA EC ^ CB CE = 8 cm CB = 1 cm AB = x DC = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 0 D) 1 E) 4 Hazine Hazine a c EF = + EF // AB AB // DC [EF] orta taban AB = a birim DC = c birim Bir yamuğun orta tabanı yamuğun tabanlarına paralel olup, orta taban uzunluğu yamuğun taban uzunlukları toplamının yarısına eşittir. c a c EL = MF = birim ve LM = birim Bir yamuğun, aynı taban üzerinde olmayan komşu iki köşesine ait açıortaylarının kesişim noktası; yamuğun tabanlarına eşit uzaklıktadır ve dolayısıyla yamuğun orta tabanı üzerinde kalır. Ayrıca bu açıortaylar diktir. d b EK =, LF = KL = EF ( EK + LF ) a c b d ( KL = + + a + c) ( b + d) = birim AB // DC [EF] orta taban AB = a birim BC = b birim DC = c birim AD = d birim 47

48 01 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK Açı ve Uzunluk Soruları 14. AB // DC 17. AB // DC [AE] ve [DE] açıortay AE = 0 cm DE = 15 cm AB = 6 cm DC = 4 cm FE = cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun yüksekliği kaç cm dir? A) 0 B) 1 C) D) 4 E) 5 Yukarıdaki şekilde [AE], [DE], [CF] ve [BF] açıortay olduğuna göre, DA + CB toplamı kaç cm dir? A) 10 B) 1 C) 14 D) 16 E) AB // DC [AE] ve [DE] açıortay CF = FB DE = 6 cm AE = 8 cm EF = 10 cm Yukarıdaki verilere göre, AB + DC toplamı kaç cm dir? Hazine AB // DC // PS AB = a birim DC = c birim A) 0 B) 4 C) 5 D) 30 E) 3 Yukarıdaki ABCD yamuğunda, PR = RS dir. PR = x birim olsun = + x a c 16. AB // DC dir. DA = 6 cm CB = 8 cm 18. AB // DC // PS DC = 3 cm EF = cm AB = 6 cm Yukarıdaki şekilde [AE], [DE], [CF] ve [BF] açıortay olduğuna göre, AB + DC toplamı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, PS kaç cm dir? A) 18 B) 19 C) 0 D) 1 E) A) B) 5 C) 3 D) 7 E) 4 1. D. C 3. A 4. E 5. E 6. B 7. C 8. B 9. C 10. E 11. C 1. A 13. C 14. D 15. D 16. C 17. C 18. A 48

49 4 BÖLÜM YAMUK PEKİŞTİRME TESTİ 01 Açı ve Uzunluk Soruları 1. AB // DC m( A ) = x m( B ) = y m( D ) = y m( C ) = 3x 4. AB // DC EH ^ AB m( A ) = 15 m( B ) = 75 EH = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, x kaç derecedir? A) 30 B) 36 C) 48 D) 54 E) 7 Yukarıdaki verilere göre, AB DC farkı kaç cm dir? A) 4 B) 4 C) 8 D) 8 E) 16. AB // DC m( A ) = α m( B ) = θ DA = 8 cm CB = 6 cm a + q = 90 Yukarıdaki verilere göre, AB DC farkı kaç cm dir? A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) AB // DC AD + DC = AB m( A ) = 70 m( B ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 50 B) 55 C) 60 D) 65 E) AB // DC DB ^ CA DB = 5 cm CA = 1 cm 6. AB // DC DA = 15 cm DC = 3 cm CB = 0 cm AB = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, AB + DC toplamı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun yüksekliği kaç cm dir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 A) 9 B) 10 C) 1 D) 13 E) B. E 3. A 4. E 5. B 6. C 49

50 4 BÖLÜM YAMUK ÖDEV TESTİ 01 Açı ve Uzunluk Soruları 1. AB // DC [AE] ve [BE] açıortay DA = 8 cm CB = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, DC uzunluğu kaç cm dir? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 0 4. AB // DC [AH] açıortay AH ^ CB BH = 3 HC DC = 6 cm AB = x A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 1. AB // DC [AH] açıortay AH ^ CB DC = 3 cm DA = 6 cm AB = x A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) AB // DC m( A ) = 36 m( B ) = 54 DE = cm EC = cm AF = 6 cm FB = 6 cm EF = x A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 3. AB // DC m( B ) = α m( D ) = α DA = 8 cm DC = 5 cm AB = x 6. AB // DC [EF] orta taban DB CA = {K} LM = cm AB = x DC = y Yukarıdaki verilere göre, x y farkı kaç cm dir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 1 E) 13 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1. B. D 3. E 4. D 5. C 6. A 50

51 4 BÖLÜM YAMUK KAVRAMA TESTİ 0 Alan Soruları Hazine 3. AB // DC BH ^ DC AB // DC DE = EA CF = FB EF = 8 cm HB = 6 cm AB + CD Alan( ABCD) = h = EF h... Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 4 B) 36 C) 48 D) 7 E) 96 Bir yamuğun alanı, orta taban uzunluğu ile yükseklik uzunluğunun çarpımına eşittir. 1. AB ^ AD 4. AD ^ DC AB = 6 cm DC = 3 cm DA = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 4 D) 3 E) 36 Şekildeki ABCD yamuğunun içerisine bir kenar uzunluğu cm olan üç tane eş kare yerleştirilmiştir. Buna göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 1 B) 16 C) 18 D) 4 E) 3. AB ^ DC BH ^ DC AB = 10 cm DC = 4 cm HB = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 4 B) 45 C) 60 D) 75 E) AB / DC AE = EB DC 3 = EB Alan( DAE) = 1 cm Yukarıdaki verilere göre, EBCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 15 B) 16 C) 18 D) 0 E) 5 51

52 0 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK Alan Soruları Hazine 8. AB // DC // EF AB = 6 cm AB // DC // EF DC = 3 cm EF = x AB = z EF = y Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S S = S 1 DC = x Yukarıdaki verilere göre, olduğuna göre, x kaç cm dir? Yukarıdaki ABCD yamuğunda, Alan(EFCD) = S 1 ve Alan(ABFE) = S ise A) 3 B) 5 C) 3 3 D) 30 E) 4 dir. 6. S1 y x = S z y veya Yukarıdaki verilere göre, S S1 A) 1 5 B) 18 5 z S1 + x S y = S1 + S C) 1 5 AB // DC // EF AB = 6 cm DC = cm EF = 3 cm Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S oranı kaçtır? D) 4 5 E) AB // DC // EF EF = DC = x AB = y Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S S = S 1 Yukarıdaki verilere göre, x + y kaçtır? A) 8 B) 10 C) 1 D) 16 E) 18 Hazine 7. AB // DC // EF AB = 4 cm DC = cm EF = x cm Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S S 1 = S A) 3 B) 10 C) 3 D) 13 E) 15 Yukarıdaki ABCD yamuğunda, AB // DC CE = EB Alan( ABCD) = Alan( AED) dir.... Bir yamuğun yan kenarlarından birinin orta noktasının, diğer yan kenarın uç noktalarına birleştirilmesi sonucunda elde edilen üçgenin alanı, yamuğun alanının yarısıdır. 5

53 4. BÖLÜM YAMUK Alan Soruları KAVRAMA TESTİ AB // DC CE = EB AD ^ DE DA = 8 cm DE = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 40 B) 48 C) 54 D) 60 E) AB // DC DE = EA Alan( EDC) = 6 cm Alan( EBC) = 0 cm Alan( EAB) = S Yukarıdaki verilere göre, S kaç cm dir? A) 9 B) 10 C) 1 D) 14 E) AB // DC [EF] orta taban P [EF] Alan( PAB) = 18 cm Alan( PCD) = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? 14. AB // DC CE = EB DC + FB = AF AE DF = {K} Alan( DEK) = 16 cm Yukarıdaki verilere göre, AFK üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 4 A) 5 B) 54 C) 60 D) 7 E) AB // DC CE = EB AB = 3 DC Alan( DCE) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 30 B) 3 C) 36 D) 40 E) AB // DC DE = EA CF = FB Alan( DCK) = 5 cm Alan( ABL) = 1 cm DF CE = {K} EB FA = {L} Yukarıdaki verilere göre, ELFK dörtgeninin alanı kaç cm dir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17 53

54 0 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK Alan Soruları Hazine AB // DC AC DC = {E} Alan( DEC) = S1 Alan( DEA) = S Alan( AEB) = S3 Alan( BCE) = S4 18. AB // DC // EF AC DB = {E} Alan( CEF) = 3 cm Alan( BEF) = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 48 B) 54 C) 60 D) 64 E) 7 Yukarıdaki şekilde, dür. S = S 4 ve S 1 S 3 = S S AB // DC AC DB = {E} Alan( ABE) = 8 cm Alan( DCE) = cm 19. AB // DC EF // DA AC DB = {E} Alan( AEF) = 4 cm Alan( AED) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 1 B) 15 C) 16 D) 18 E) 0 Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 7 B) 30 C) 3 D) 36 E) AB // DC AC DB = {E} AB = 3 DC Alan( DCE) = cm 0. AB // DC EF // DA AC DB = {E} Alan( DEF) = 4 cm Alan( CEF) = cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 7 B) 30 C) 3 D) 36 E) 40 A) 40 B) 45 C) 48 D) 54 E) B. A 3. C 4. B 5. A 6. E 7. B 8. C 9. C 10. B 11. A 1. B 13. D 14. C 15. E 16. D 17. C 18. D 19. A 0. D 54

55 4 BÖLÜM YAMUK PEKİŞTİRME TESTİ 0 Alan Soruları 1. AB ^ AD AD ^ DC AB = 9 cm DC = 3 cm DA = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 3 B) 36 C) 48 D) 64 E) 7 4. Şekildeki ABCD yamuğunun içerisine bir kenar uzunluğu 4 cm olan üç tane eş kare yerleştirilmiştir. Buna göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 3 B) 48 C) 60 D) 64 E) 96. AB // DC BH ^ DC AB = 1 cm DC = 4 cm HB = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 36 B) 45 C) 48 D) 7 E) AB // DC AE = DC AE = 4 EB Alan( DAE) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, EBCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 5 B) 30 C) 36 D) 40 E) AB // DC BH ^ DC DE = EA CF = FB EF = 8 cm HB = 5 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 0 B) 30 C) 40 D) 60 E) AB // DC DC = AB 3 Alan( DAC) = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 30 B) 5 C) 4 D) 1 E) 0 55

56 4. BÖLÜM YAMUK Alan Soruları PEKİŞTİRME TESTİ 0 7. AB // DC 10. AB // DC AB = 3 DC DE = EA Alan( DEC) = 6 cm AB = 3 DC Alan( DCE) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 18 B) 4 C) 30 D) 36 E) 4 Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 7 B) 3 C) 36 D) 40 E) AB // DC FK = AB 5 DC 3 = AB 5 Alan( EFK) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 0 D) 1 E) AB // DC // EF AB = 5 cm DC = cm EF = 3 cm Yukarıdaki ABCD yamuğunda verilenlere göre, Alan(EFCD) Alan(ABFE) A) 5 8 B) 5 9 oranı kaçtır? C) 5 1 D) 5 16 E) AB // DC DE = 4 cm EC = 3 cm FB = 4 cm AF = x Yukarıdaki şekilde, Alan(AFED) = Alan(FBCE) olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) Yukarıdaki verilere göre, S 1 S A) 7 8 B) 7 10 C) 7 1 AB // DC // EF AB = 4 cm DC = 1 cm EF = 3 cm Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S oranı kaçtır? 1. B. C 3. C 4. D 5. B 6. E 7. B 8. A 9. E 10. C 11. D 1. A D) 7 5 E)

57 4 BÖLÜM YAMUK ÖDEV TESTİ 0 Alan Soruları 1. AB // DC // EF AB = 5 cm DC = 3 cm EF = x Alan(ABFE) = S 1 Alan(EFCD) = S 4. AB // DC DE = EA CB ^ CE CE = 8 cm CB = 9 cm S 1 = S Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 4 B) 17 D) 5 E) 1 C) 3 A) 48 B) 54 C) 7 D) 80 E) 96. AB // DC // EF DC = 4 cm EF = 8 cm AB = x Alan( ABFE) Alan( EFCD) = 3 4 A) 1 B) 3 C) AB // DC [EF] orta taban P [EF] Alan( PAB) = 10 cm Alan( PCD) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 44 B) 40 C) 36 D) 34 E) 3 D) 10 E) 9 3. AB // DC // EF EF = DC = x AB = y Yukarıdaki şekilde, Alan(ABFE) = Alan(EFCD) olduğuna göre, x + y kaçtır? A) 8 B) 9 C) 1 D) 15 E) AB // DC DE = EA AB = DC Alan( DCE) = 6 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 36 B) 38 C) 40 D) 48 E) 54 57

58 4. BÖLÜM YAMUK Alan Soruları ÖDEV TESTİ 0 7. AB // DC CE = EB Alan( DCE) = 6 cm Alan( DEA) = S1 Alan( ABE) = S Yukarıdaki verilere göre, S 1 S farkı kaç cm dir? A) 3 B) 6 C) 9 D) 1 E) AB // DC [EF] ort ataban Alan( DCE) = 4 cm Alan( CEF) = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABFE yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 0 D) 1 E) 4 8. AB // DC DC + AF = FB DE = EA FC EB = {K} Alan( CEK) = 1 cm 11. AB // DC AC DB = {E} Alan( ABE) = 9 cm Alan( DCE) = 4 cm Yukarıdaki verilere göre, FBK üçgeninin alanı kaç cm dir? A) 9 B) 1 C) 16 D) 18 E) 4 Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 4 B) 5 C) 7 D) 30 E) 3 9. AB // DC DE = EA CF = FB Alan( DCK) = 3 cm Alan( ABL) = 1 cm 1. AB // DC AC DB = {E} AB = DC DF CE = {K} EB FA = {L} Alan( DCE) = cm Yukarıdaki verilere göre, ELFK dörtgeninin alanı kaç cm dir? Yukarıdaki verilere göre, ABCD yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 1 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 A) 6 B) 4 C) D) 0 E) B. D 3. C 4. C 5. E 6. A 7. B 8. B 9. D 10. C 11. B 1. E 58

59 4 BÖLÜM YAMUK KAVRAMA TESTİ 03 Dik Yamuk Hazine 3. DA ^ AB DA ^ DC CA ^ CB AB = 10 cm DC = cm DA = x Yan kenarlarından biri, tabanlarına dik olan yamuğa dik yamuk denir. A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1. DA ^ AB DA ^ DC DA = 8 cm CB = 10 cm DC = x AB = y 4. DA ^ AB DA ^ DC Yukarıdaki verilere göre, y x farkı kaç cm dir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 DB ^ CA CE = 1 cm EA = 4 cm EB = x A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10. DA ^ AB DA ^ DC DC = cm DA = 6 cm AB = CB = x A) 8 B) 9 C) 10 D) 1 E) CB ^ AB CB ^ DC DA ^ DB DC = 5 cm AB = 9 cm DA = x A) 4 B) 9 C) 5 D) 6 E) 8 59

60 03 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK Dik Yamuk 6. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA EH ^ AB AH = 4 cm HB = 16 cm DC = x A) 4 B) 9 C) 5 D) 6 E)8 8. Yukarıdaki verilere göre, 1 x A) 1 B) 3 8 C) 4 9 DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DA = 4 CB = 5 DC = x AB = y 1 kaçtır? y D) 5 1 E) 3 16 Hazine DA ^ AB DA ^ DC 9. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA AB = 8 cm DC = 3 cm CB = x Yukarıdaki şekilde, dir. DB ^ CA DA = AB DC... Köşegenleri dik kesişen bir dik yamuğun yükseklik uzunluğunun karesi, taban uzunluklarının çarpımına eşittir. A) 6 B) 6 C) 10 D) 4 3 E) 7 7. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DC = 4 cm AB = 9 cm DA = x 10. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DC ^ CE AE = 4 cm EB = 1 cm CF = x A) 5 B) 6 C) 13 D) 15 E) 8 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 1. A. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. E 9. E 10. A 60

61 4 BÖLÜM YAMUK PEKİŞTİRME TESTİ 03 Dik Yamuk. DA ^ AB DA ^ DC DA = 6 cm CB = 10 cm DC = x AB = y Yukarıdaki verilere göre, y x farkı kaç cm dir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DE = cm EA = 4 cm CB = x A) 37 B) 5 C) 3 6 D) 8 E) 65. DA ^ AB DA ^ DC DA = 8 cm DC = 4 cm AB = CB = x A) 9 B) 10 C) 1 D) 13 E) CB ^ AB CB ^ DC DA ^ DB DC = 6 cm AB = 8 cm DA = x A) 4 B) 4 C) 4 3 D) 5 E) 6 6. DA ^ AB DA ^ DC 3. DA ^ AB DB ^ CA DA ^ DC EH ^ DC CA ^ CB DH = 4 cm DC = 1 cm HC = 1 cm AB = 10 cm AB = x DA = x A) 10 B) 1 C) 5 D) 15 E) 0 A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 1. C. B 3. D 4. E 5. A 6. E 61

62 4 BÖLÜM YAMUK ÖDEV TESTİ 03 Dik Yamuk 1. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA AB = 8 cm DC = cm DA = x A) B) 3 C) 4 D) 3 3 E) 6 4. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA CF ^ AB AE = cm EB = 6 cm CF = x A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5. Yukarıdaki verilere göre, 1 x A) 1 3 B) 5 C) 3 8 DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA CB = 5 DC = x AB = y 1 kaçtır? y D) 4 9 E) DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DB = 0 cm CA = 15 cm DC = x A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 3. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA DC = 1 cm AB = 3 cm CB = x 6. DA ^ AB DA ^ DC DB ^ CA CA = 15 cm DB = 0 cm Yukarıdaki verilere göre, AB DC farkı kaç cm dir? A) 7 B) C) 3 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 D) 10 E) C. D 3. A 4. A 5. E 6. B 6

63 4 BÖLÜM YAMUK KAVRAMA TESTİ 04 İkizkenar Yamuk Hazine Hazine ikizkenar yamuk AB // DC DA = CB Taban açılarının ölçüleri birbirine eşit olan bir yamuğa ikizkenar yamuk denir. Bir ikizkenar yamuğun yan kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Yukarıdaki şekilde, AD = BC dir. Yukarıdaki şekilde, DB = CA dır.... Bir ikizkenar yamuğun köşegen uzunlukları birbirine eşittir. 1. AB // DC DA = CB Hazine [AC] açıortay AC ^ CB m( B ) = α Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 30 B) 45 C) 54 D) 60 E) 65 AB // DC ve DA = CB olan bir ikizkenar yamuğun köşegenlerinin kesişim noktasını E ile gösterirsek, EA = EB ED = EC olur. m( DAC ) = m( DBC ) olacağı zaten aşikâr.. AB // DC AD = CB [BD] açıortay AD ^ DB 3. AB // DC DA = CB CA = EB DC = cm AB = x m( DAC ) = 15 m( CEB ) = α A) B) 3 C) 3 D) 3 3 E) 4 Yukarıdaki verilere göre, a kaç derecedir? A) 15 B) 0 C) 5 D) 30 E) 35 63

64 04 4. BÖLÜM KAVRAMA TESTİ YAMUK İkizkenar Yamuk 4. AB // CD DA = CB m( DBA ) = 15 DB = 8 cm Yukarıdaki verilere göre, ABCD ikizkenar yamuğunun alanı kaç cm dir? A) 16 B) 18 C) 4 D) 3 E) AB // DC DA = CB CH ^ AB DC = 8 cm HB = 6 cm AH = x A) 10 B) 11 C) 1 D) 13 E) AB // DC DA = CB m( CAB ) = 45 AC = 6 cm AB = x DC = y Yukarıdaki verilere göre, x + y toplamı kaç cm dir? A) 6 B) D) E) 1 C) 1 7. AB // DC DA = CB EF ^ AB DC = 6 cm CE = 8 cm BF = 3 cm AB = x Yukarıdaki şekilde D, C, E doğrudaş olduğuna göre, x kaç cm dir? A) 11 B) 1 C) 13 D) 15 E) 16 Hazine AB // DC DA = CB CH ^ AB 8. AB // DC DA = CB Yukarıdaki şekilde, AH = HB + DC dır. Dolayısıyla, AH = Orta taban dır. EF ^ AB DE = 4 cm EC = cm AF = 8 cm FB = x A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 64

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80.

TEST 1. ABCD bir dörtgen AF = FB DE = EC AD = BC D E C. ABC bir üçgen. m(abc) = 20. m(bcd) = 10. m(acd) = 50. m(afe) = 80. 11 ÖLÜM SİZİN İÇİN SÇTİLR LRİMİZ 1 80 0 bir dörtgen = = = m() = 80 m() = 0 Verilenlere göre, açısının ölçüsü kaç derecedir? 0 10 0 bir üçgen m() = 0 m() = 10 m() = 0 Yukarıda verilenlere göre, oranı kaçtır?

Detaylı

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI 9. ÜNİTE ÜÇGENLER, ÇOKGENLER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI KONULAR DİK ÜÇGENLERDE METRİK BAĞINTILAR 1. Pythagoras (Pisagor) Bağıntısı. Euclides (öklit) Bağıntısı 3. Pisagor ve öklit Bağıntıları ile İlgili Problemler

Detaylı

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR

7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 7. ÜNİTE DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR KONULAR 1. DOĞRUDA AÇILAR 2. Açı 3. Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler 4. Açı Ölçü Birimleri 5. Ölçülerine Göre Açılar 6. Açıortay 7. Tümler Açı 8. Bütünler Açı 9. Ters

Detaylı

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir?

TEST. Düzgün Çokgenler. 4. Bir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar 5. A B. 2. Bir dış açısı Çevresi. toplamı kaç derecedir? üzgün Çokgenler 7. Sınıf Matematik Soru ankası S 49 1. 4. ir iç açısı 140 olan düzgün çokgenin iç açılar toplamı kaç derecedir? ) 70 ) 900 ) 1080 ) 160 Şekilde verilen düzgün çokgenine göre, I., köşesine

Detaylı

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi

TEST: 6. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi TEST: 6 5. 1. Verilenlere göre EF =? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 7 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12 2. 6. x eksenini 5 te, y eksenini 7 de kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) 7x+5y=35 B) 7x-5y=35

Detaylı

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR

ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR ÜÇGEN VE KENARLARI ARASINDA BAĞINTILAR 1. Bir üçgende ölçüsü büyük olan açının karşısındaki kenar uzunluğu, ölçüsü küçük olan açının karşısındaki kenar uzunluğundan daha büyüktür. ABC üçgeninde m(a) >

Detaylı

İç bükey Dış bükey çokgen

İç bükey Dış bükey çokgen Çokgen Çokgensel bölge İç bükey Dış bükey çokgen Köşeleri: Kenarları: İç açıları: Dış açıları: Köşegenleri: Çokgenin temel elemanları Kenar Köşegen ilişkisi Bir köşe belirleyiniz ve belirlediğiniz köşeden

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 008 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 7 ( 1).( ) 1 7 1 7 ( ). -7 1. 4,9 0,49 0,1 + işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden

noktaları alınıyor. ABC üçgeninin alanı S ise, A1 B1C 1 5) Dışbükey ABCD dörtgeninde [DA], [AB], [BC], [CD] kenarlarının uzantıları üzerinden ALAN PROBLEMLERĐ Viktor Prasolov un büyük eseri Plane Geometry kitabının alan bölümünün özgün bir tercümesini matematik severlerin hizmetine sunuyoruz. Geomania organizasyonu olarak çalışmalarınızda kolaylıklar

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 7 Nisan 996 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,09 ın karekökü kaçtır? A) 0,008 B) 0,08 C) 0,8 D) 0, E) 0,0 Çözüm 0,09 9 00 ² 0² ( )² 0, 0 0 0. Rakamları faklı, üç basamaklı

Detaylı

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80.

Lisans Yerleştirme Sınavı 1 (Lys 1) / 19 Haziran 2010. Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD. m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80. Lisans Yerleştirme Sınavı (Lys ) / 9 Haziran 00 Geometri Soruları ve Çözümleri. ABC bir üçgen CA = CD m(acd) = m(dcb) m(bac) = 80 m(abc) = x Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? A) 40 B) 45 C) 50

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Geometri Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı X. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı B 1. Bir kentten diğerine giden bir otobüs, yolun ilk yarısını 40 km/saat, ikinci yarısını ise 60 km/saat hızla gittiyse, otobüsün ortalama hızı kaç km/saat olmuştur?

Detaylı

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3

+. = (12 - ).12 = 12.12 -.12 = 144 1 = 143. b a b. a - = 3 ab 1 = 3b. b - = 12 ab 1 = 12a. Đşleminin sonucu kaçtır? + = 230 23 + = 10 + 23 = 33 : 3 Ö.S.S. 000 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ., 0,, + Đşleminin sonucu kaçtır? 0, A) B) C) D) E) Çözüm, 0,, + 0, 0 + 0 +. + : Đşleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) Çözüm + : ( ) +. ( - ).. -. b a. a - ve

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN LİSE ÖĞRENCİLERİNE OKULDA YARDIMCI VE ÜNİVERSİTE SINAVLARINA (YGS ve LYS NA) HAZIRLIK İÇİN Konu Anlatımlı Örnek Çözümlü Test Çözümlü Test Sorulu Karma Testli GEOMETRİ 1 Hazırlayan Erol GEDİKLİ Matematik

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c)

1. Hem % 15 i, hem de % 33 ü tam sayı olan en küçük pozitif sayı nedir? c) TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 10. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2005 Soru kitapçığı türü A 1. Hem % 15 i, hem de % 33

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri

a) BP = P H olmalıdır. b) BP = 2 P H olmalıdır. c) P H = 2 BP olmalıdır. d) Böyle bir P noktası yoktur. e) Hiçbiri TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 7. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 00 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A 1. Bir ikizkenar

Detaylı

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI

GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANMALARI İÇİN GEOMETRİ SORU BANKASI KİTABI HAZIRLAYAN Erol GEDİKLİ Matematik Öğretmeni SUNUŞ Sevgili öğrenciler! Bu kitap; hazırlandığınız üniversite sınavlarında,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir.

ÜÇGENDE AÇILAR. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. ÜÇGENDE AÇILAR Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren üç doğru parçasının birleşimine üçgen denir. AB] [AC] [BC] = ABC dir. Burada; A, B, C noktaları üçgenin köşeleri, [AB], [AC], [BC] doğru parçaları

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

24 Nisan 2010 Cumartesi,

24 Nisan 2010 Cumartesi, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 15. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 24 Nisan 2010 Cumartesi,

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur.

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 18 Haziran Matematik II Soruları ve Çözümleri. = 1 olur. Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 8 Haziran 6 Matematik II Soruları ve Çözümleri x, x. f(x) x ise fonksiyonu için,, x olduğuna göre, a b kaçtır? lim + x f ( x) a ve lim x f ( x) b A) B) C) D) E) Çözüm x x için

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

9. SINIF Geometri TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR 9. SINIF Geometri Amaç-1: Nokta, Doğru, Düzlem, Işın ve Uzayı Kavrayabilme. 1. Nokta, doğru, düzlem ve uzay kavramlarım açıklama. 2. Farklı iki noktadan geçen doğru sayışım söyleme

Detaylı

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI

10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI 10. ÜNİTE HACİM VE SIVI ÖLÇÜLERİ, KATI CİSİMLERİN ALAN VE HACİMLERİ MESLEKİ UYGULAMALARI KONULAR HACİM VE HACİM ÖLÇÜLERİ KAVRAMI HACİM ÖLÇÜLERİ BİRİMLERİ 1. Metreküpün Katları As Katları 2. Birimlerin

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü B SINAV TARİHİ

Detaylı

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º

4. 8. A. D 2. ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir? A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 32 120º 135º ğlence başlıyor yor 1 º 0º üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) 9 LN SI 1 LN SI 1 )1 ) üçgeninin alanı kaç birim karedir? üçgeninin alanı kaç birim karedir? ) ) ) ) ) ) üçgen, = birim, = birim, m() =

Detaylı

sözel geometri soruları

sözel geometri soruları YAYINLARI sözel geometri soruları LYS Konu Testi: 01 1. Bir üçgenin bir iç aç s n n ölçüsü di er iki iç aç s n n ölçüleri toplam na eflittir. Bu üçgen için afla dakilerden hangisi kesinlikle do rudur?

Detaylı

ONLiNE OLiMPiYAT

ONLiNE OLiMPiYAT ONLiNE OLiMPiYAT 010-011 4.DENEME SINAVI 16. ULUSAL ĐLKÖĞRETĐM MATEMATĐK OLĐMPĐYATI TÜRKĐYE GENELĐ ONLĐNE DENEME SINAVI - 4 1. Aşama Soru Kitapçığı SINAV TARĐHĐ : 4-7 Mart 011 ÖĞRENCĐNĐN ADI SOYADI : OKULU/SINIFI

Detaylı

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Bir ayrıtının uzunluğu 1 olan küpler üst üste konularak tüm alanı A olan bir kare dik prizma yapılırsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) 12 b) 16 c) 26 d) 36 e) 44 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR

UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR UZAY KAVRAMI VE UZAYDA DOĞRULAR Cisimlerin kapladığı yer ve içinde bulundukları mekan uzaydır. Doğruda sadece uzunluk, düzlemde uzunluk ve genişlik söz konusudur. Uzayda ise uzunluk ve genişliğin yanında

Detaylı

7 Mayıs 2006 Pazar,

7 Mayıs 2006 Pazar, TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 7 Mayıs 2006 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 27 Mart Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 7 Mart 0 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 0 C) 6 D) 4 E) Çözüm + + 4 4 + 4 + 6. 5 5.(.0 ) işleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0,

Detaylı

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9

0,012 0,5 + : 7 0,003 0, ,3 0, 225 1,2 1,2 0,24 0,3 0,3 0,05 0,009 0,03 0,005 0,0009 C) 1 A) 1 4 B) 1 2 D) 45 E) 46 A) 0,09 B) 0,8 C) 0,9 KPSS 007 GY (3) DENEME 9 / 50. SORU 3. 5 9 0,3 0, 5 50. 0,0 0,5 + : 7 0,003 0,05 İşleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 0 C) A) 4 B) C) D) 45 E) 46 D) E) 4 DENEME 7 / 48. SORU 48.,,

Detaylı

2016 UOMO 1. Aşama. A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23 Çözüm. Denklemi düzenleyelim:

2016 UOMO 1. Aşama. A) 15 B) 17 C) 19 D) 21 E) 23 Çözüm. Denklemi düzenleyelim: 016 UOMO 1. Aşama 1. Bir ABC üçgeninde BE ve CD kenarortayları birbirine dik ve BE = 18, CD = 7 ise AF kenarortayının uzunluğu kaçtır? A) 43 B) C) 45 D) 3 E) 4 Çözüm. Üçgenin ağırlık merkezi G olmak üzere,

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100.

[ ] 2. + Đşleminin sonucu kaçtır? + = + = 10 elde edilir. 2 + Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ A) 0,1 B) 0,2 C) 10 D) 20 E) 100. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. 0, 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 + Đşleminin sonucu kaçtır? A) 0, B) 0, C) 0 D) 0 E) 00 Çözüm Đlk kesri 00 ile, ikinci kesri,000 ile, üçüncü kesri 0,000 ile genişletirsek,

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

25 Nisan 2010 Pazar,

25 Nisan 2010 Pazar, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 18. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2010 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 25 Nisan 2010 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ 14. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE ÖLGESİ 4. OKULLR RSI MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINIF ELEME SINVI TEST SORULRI. n bir tamsayı olmak üzere, n n 0 ( 4.( ) +.( ) + 7 + 8 ) işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 5 ) 6 ). ir kitapçıda rastgele seçilen

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 6 Haziran 999 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0, 0, + 0, 0,4 0,44 işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) D) E) Çözüm 0, 0, 0, + 0, 0,4 0,44 0 0 + 40 44 0 0 0 +, 0 0. a, b,

Detaylı

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21.

+ = 11+111+10-111 = 21 2. 10 + işleminin sonucu kaçtır? Ö.S.S. 2003. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1. + 111 A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21. Ö.S.S. 00 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ,, 0,05 1. + 111 0, 0, 0,005 + işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 1 Çözüm 1 50 + 111 5 + 11+111+10-111 1. 5 ( 0,005.10 ) + 10 (0,8.10 ) işleminin

Detaylı

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER

ÖRNEK: Öteleme ile oluşturulmuş bir süsleme. ÖRNEK: 2)GEOMETRİK HAREKETLER ÖTELEME: Bir şeklin duruşunun, biçiminin, boyutlarının bozulmadan yer değiştirmesine o şekli öteleme denir. Ötelemede biçim, boyut, yön değişmez. Yer değişir. Bir şekil ötelendiği zaman şekil üzerindeki

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir. PİRAMİTLER Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir. T noktası piramidin

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

ise, yazılı olarak çözmeniz gereken 3 problemden oluşmakta olup, süresi 75 dakikadır. Elinizdeki

ise, yazılı olarak çözmeniz gereken 3 problemden oluşmakta olup, süresi 75 dakikadır. Elinizdeki TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 11. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2006 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI :

SINAV TARİHİ VE SAATİ : 25 Nisan 2009 Cumartesi, OKULU / SINIFI : TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 14. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2009 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü SINAV TARİHİ

Detaylı

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D)

2. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün. 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? çokgen de ildir? A) B) A) B) C) D) C) D) Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : Çokgenler Dörtgenler MATEMAT K TEST 15 1. Afla dakilerden hangisi çokgen de ildir? 4. Afla daki çokgenlerden hangisi düzgün çokgen de ildir? 2. Afla daki çokgenlerden

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. Kartezyen koordinat sisteminde, K(3, ) noktasının y 3=0 doğrusuna göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir?. A ve B tamsayı olmak üzere, A

Detaylı

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ

Teknik Resim TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. 3. Geometrik Çizimler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Teknik resimde bir şekli çizmek için çizim takımlarından faydalanılır. Çizilecek şekil üzerinde eşit bölüntüler, paralel doğrular, teğet birleşmeler,

Detaylı

= 8 olduğuna göre, a kaçtır?

= 8 olduğuna göre, a kaçtır? Ö.S.S. 006 MATEMATĐK I SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. a ve b sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere, a.b b a a b olduğunu göre a+b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Çözüm a.b b a b b b² b b ± b için a a- a

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

90 = 3 elde edilir. 30

90 = 3 elde edilir. 30 Ö.Y.S. 99 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON

GEOMETR 7 ÜN TE IV KON ÜN TE IV KON 1. KON K YÜZEY VE TANIMLAR 2. KON a. Tan m b. Dik Dairesel Koni I. Tan mlar II. Dik Dairesel Koninin Özelikleri III. Dönel Koni c. E ik Dairesel Koni 3. D K DA RESEL KON N N ALANI 4. DA RESEL

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler:

GEOMETRİ. 1.1 Benzer Üçgenler. Gösterimler: GEOMETRİ 1 Üçgenler Gösterimler: Bir ABC üçgeni için aşağıdaki gösterimleri kullanacağız: Kenar uzunlukları: BC = a, CA = b, AB = c Açılar: Â, ˆB, Ĉ (Trigonometrik ifadelerde açı işareti kullanılmayacak.)

Detaylı

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini

Örnek...1 : A ( 2, 8) B (2, 5) C (7, 7) D ( 1, 1) noktalarını köşe kabul eden ABCD dörtgenini ÖRTGNR ( ÖRTGN TNII ÖRTGN ÖZİRİ ĞRNİRR ) ÖRTGN TNII üzlemde herhangi üçü doğrusal olmaan dört noktanın birleştirilme sile elde edilen kapalı şekle dörtgen denir. Temel elemanlar : 4 ÇI, 4 ÖŞ, 4 NR dır.

Detaylı

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI

16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 16. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2008 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 27 Nisan 2008 Pazar, 13.00-15.30

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 26 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 6 Haziran 99 Matematik Soruları Ve Çözümleri. Birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, ile bölünebilen,

Detaylı

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI

5. ÜNİTE AÇILAR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULAMALARI 5. ÜNİTE ÇILR, ÜÇGENLER VE MESLEKİ UYGULMLRI açılar KONULR 1. çı, çı Türleri ve Mesleki Uygulamaları 2. Tümler ve ütünler çılar ÜÇGENLER 1. Üçgene it Temel ilgiler 2. Üçgen Türleri 3. Üçgenin Yardımcı

Detaylı

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm:

Çözüm: Yanıt:E. Çözüm: ., -< 0 önermesinin olumsuzu, aşağıdakilerden, - 0 B), -> 0, -> 0, - 0 E ), - 0, -< 0 önermesinin olumsuzu, +- 0 dir.. a A önermesi p, b B önermesi q ve c C önermesi de r ile gösterildiğine göre A = B

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 5 01501-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hakan BAKIRCI

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 11 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI- MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI BU SORU KİTAPÇIĞI LYS- MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. . Bu testte 50 soru vardýr. MATEMATİK TESTİ. Cevaplarýnýzý,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI

DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI DARÜŞŞAFAKA LİSESİ SALİH ZEKİ MATEMATİK YARIŞMASI PROJENİN ADI: EULERİN PEDAL ÜÇGEN FORMÜLÜNÜ KULLANARAK PEDAL DÖRTGENLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL GELİŞTİRME MEVKOLEJİ ÖZEL BASINKÖY ANADOLU LİSESİ DANIŞMAN:ELİF

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme

dir. Bu avcı en çok 3 atışta bu hedefi vurabilme 1. 3 mavi, 3 kırmızı, 3 siyah kalemin bulunduğu bir torbada rasgele alınan iki kalemin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 2 3 C) 3 4 D) 3 5 E) 4 5 2. 43 kişilik bir sınıfta Almanca İngilizce

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

6 x c = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi b = doğrudur? Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

6 x c = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi b = doğrudur? Ö.S.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ ÖSS 999 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ ( Đptal edilen sınav ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 5 C) D) E) Çözüm 5 olduğuna göre, kaçtır? A) B) C) 0 D) - E) - Çözüm 4 + 4 + 8 6 8 6 8 6-8 - 0 a doğrudur?

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1

YGS MATEMATİK DENEMESİ-1 YGS MATEMATİK DENEMESİ- Mustafa SEVİMLİ Fatih KAYGISIZ İbrahim KUŞÇUOĞLU Aydın DANIŞMAN ÇAKABEY ANADOLU LİSESİ Serkan TÜRKER Nejdet KİRPİ Şenay TAĞ GÜRLER Taner KAHYA Çakabey Anadolu Lisesi 0-0 . x olduğuna

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Soru 1. A cismi, mercek Λ ve asal eksene dik olan Z düzlem aynası arasında bulunmaktadır. Ayna, mercek ve cisim ışığı geçiren bir kap içinde bulunmaktadır (şekildeki gibi). Bu sistem cismin iki tane görüntüsünü

Detaylı

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL

ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL ÜN TE II UZAYDA DO RULARIN VE DÜZLEMLER N D KL 1. DO RULARIN D KL 2. B R DO RUNUN B R DÜZLEME D KL a. Tan m b. Düzlemde Bir Do ru Parças n n Orta Dikme Do rusu c. Bir Do runun Bir Düzleme Dikli ine Ait

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º

. K. AÇI I ve UZUNLUK 5. C. e k s TR e m. m(cab)= 5x, m(acd)= 3x, m(abe)= 2x. O merkezli çemberde m(bac)= 75º . O ? F 75º Geometri Çözmek ir yrıcal calıkt ktır ÇI I ve UZUNLUK 1? m()=, m()=, m()= 7º merkezli çemberde m()= 7º Verilenlere göre açısının ölçüsü kaç derecedir? ) 10 ) 1 ) 10 ) 1 ) 17 Verilenlere göre açısının ölçüsü

Detaylı

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 9. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİYE GİRİŞ Nokta: Herhangi bir büyüklüğü olmayan ve yer belirten geometrik terimdir.

Detaylı

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D

AÇILAR / TEST-1. B, C, E doğrusal = 50 E C. A, B, L doğrusal = 100 = 30 = 40 C 60 D ÇIR / TST-1 P = [P] m( P ) = //,, doğrusal m( ) = 30 // m( ) m( ) = = 30 d3 // d3 // d4 m( ) = Verilenlere göre, + + ) 250 ) 260 ) 270 ) 280 ) 300 Verilenlere göre, m( ) ) 25 ) 30 ) 35 ) 40 ) 50 10 Verilenlere

Detaylı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı

GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin. konu anlatımlı KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin GEOMETRİ KPSS 206 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 204 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 00'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini

Detaylı