Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı"

Transkript

1 T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı

2 Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye AB İlişkileri Taşımacılık Politikası Faslı AB Boyutunda Düzenlenen Konular ve Türkiye de Durum Türkiye AB Mali İşbirliği Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T)

3 AB de Taşımacılık Sektörü Taşımacılık modern ekonomilerin kilit bir unsurudur. (AB de GSYH nin %4,5 i, istihdamın %4,2 si, hane halkı harcamalarının %13 ü) Taşımacılığa olan talep gün geçtikçe artmakta, ancak taşımacılıktaki gecikmeler ve bazı taşımacılık hizmetlerindeki kötü kalite sorun teşkil etmektedir. Çözüm sadece yeni altyapı yatırımları ve piyasaların açılmasından ibaret değildir. Taşımacılık sisteminin, genişlemenin ve sürdürülebilir kalkınmanın taleplerini karşılayacak şekilde optimize edilmesi gerekir.

4 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi Taşımacılık, Avrupa ekonomik entegrasyonunun gerçekleştirilebilmesi için ortak politikalar geliştirilmesi gereken bir alandır. (Roma Antlaşması) Taşımacılık politikaları malların serbest dolaşımının sağlandığı iç pazarın oluşumunun ve kişilerin AB içerisinde serbestçe seyahat edebilmelerinin temelinde yer alır. AB taşımacılık politikaları Avrupa çapında temiz, güvenli, emniyetli ve etkin taşımacılık yapılmasını hedeflemektedir.

5 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi Roma Antlaşmasında ortak taşımacılık politikası konusunda hüküm bulunmakla beraber Avrupa taşımacılık politikasının şekillenmeye başlaması yaklaşık 30 yıl almıştır. Avrupa Topluluğu uzun süre ortak taşımacılık politikası uygulamamış veya uygulayamamıştır. Komisyonun sunduğu teklifleri Konsey hayata geçirememiştir yılında Konsey aleyhine ATAD da dava açılmıştır yılında ATAD, Konseyin ortak taşımacılık politikası oluşturulması konusundaki başarısızlığını teyit etmiştir. Üye devletler Topluluğun bu konuda düzenleme yapma yetkisini kabul etmiştir.

6 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi 1985 yılı sonrasında Komisyon, peş peşe önemli düzenlemeler yayımlayarak serbest taşımacılığın önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik somut girişimlere başlamıştır. Maastricht Antlaşması (1993) ile taşımacılık politikasının siyasi, kurumsal ve bütçesel temelleri güçlendirilmiştir. Antlaşma ayrıca Trans-Avrupa ağları kavramına yer vermiştir. Bu çerçevede Topluluk kaynakları kullanılmak suretiyle Avrupa düzeyinde taşımacılık altyapı planları oluşturulması mümkün hale gelmiştir.

7 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi Komisyon un 1992 yılında yayımladığı ortak taşımacılık politikasının geleceğine ilişkin Beyaz Kitap, taşımacılık piyasasının rekabete açılmasını ele almaktaydı. Beyaz Kitabın yayımlanmasından 10 yıl sonra taşımacılık piyasasının büyük ölçüde rekabete açıldığı söylenebilir. Ancak, demiryolu sektöründe istenen gelişmeler gerçekleşmemiş, sektör bu süre zarfında rekabete açılamamıştır. Ortak taşımacılık politikasının gelişmesi ile birlikte tüketici fiyatları düşmüş, hizmet kalitesi ve seçenekler artmıştır.

8 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi Öte yandan, ortak taşımacılık politikasının gelişimi istenilen ölçüde uyumlu ve düzenli gerçekleşmemiştir. Farklı taşımacılık türleri arasında büyüme eşit olmamıştır. Ana yollarda, havalimanlarında oluşan sıkışıklıklar, çevreye, halk sağlığına verilen zararlar ve trafik kazaları gibi sıkıntılar aşılamamıştır.

9 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi 2001 yılında Komisyon tekrar bir Beyaz Kitap yayımlamıştır. Bu Beyaz Kitap, selefinde yer alan öncelik alanlarının üzerine yenilerini koymaktan ziyade mevcut öncelikler çerçevesinde sıkıntıları vurgulamış ve üye ülkeler üzerindeki baskıyı artırmıştır. Farklı taşımacılık türleri arasında denge oluşturulması, birbirleriyle bağlantılarının sağlanması, darboğazların aşılması gibi konulara değinilmiş ve politika önerileri ortaya konulmuştur. Taşımacılık politikasının merkezinde kullanıcının olmasından hareketle yol emniyeti ve yolcu hakları gibi hususlara yer verilmiştir. Kaynak sorunlarına değinilmiştir.

10 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi 2011 yılında yayımlanan Tek Avrupa Taşımacılık Sahası İçin Yol Haritası isimli Beyaz Kitap ise, AB Taşımacılık Sistemi nin 2050 yılına kadar sürdürülebilir bir sistem haline getirilmesini amaçlayan öneriler ortaya koymaktadır. Temel konu başlıkları; - Etkin ve entegre bir taşımacılık sistemi oluşturulması - Gelecek için yenilikler - Modern altyapı ve akıllı fonlama şeklindedir.

11 AB Taşımacılık Politikalarının Gelişimi Geliştirilecek politikalar ile temel olarak; 2050 yılına gelindiğinde sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyesine oranla %60 oranında azaltılmış olması, Petrole bağımlı taşımacılık oranının önemli ölçüde düşürülmesi, Taşımacılıkta yaşanan sıkışıklık ve yoğunluğun azaltılması, hedeflenmektedir.

12 AB de bugün gelinen nokta Piyasaların açılması ve farklı taşımacılık türlerinin entegrasyonu etkinliği artırmış, fiyatları düşürmüştür. Ancak vergi ve sübvansiyonlarda farklar sürmektedir. TEN-T politikaları altyapı projelerinin koordinasyonuna katkı sağlamıştır. Hava kirliliği ve kazalarda azalma olmuştur. Ancak hedeflere ulaşılamamıştır. Ayrıca, taşımacılık altyapılarının yaygınlaşması çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Deniz kirliliği ve deniz kazaları kontrol altına alınmıştır. Bu alanda AB çok gelişmiş bir düzenleyici çerçeveyi oluşturabilmiştir.

13 AB de bugün gelinen nokta Havacılık sektöründe emniyet ve güvenlikle ilgili ortak, yeknesak ve zorunlu mevzuat benimsenmiştir. Denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı alanlarında emniyet ajansları oluşturulmuştur. 11 Eylül sonrası farklı ulaştırma türleri ve kritik altyapılar için güvenlik politikası oluşturulmuştur. Yolcu hakları geliştirilmiştir. Taşımacılık politikasının sosyal boyutu güçlendirilmiş ve çalışma koşulları düzenlenmiştir.

14 Türkiye AB İlişkileri 1999 Türkiye AB ye aday ülke Katılım Ortaklığı Belgesi / Ulusal Program İlerleme Raporları Alt Komiteler Katılım Öncesi Mali Yardım 2005 Müzakere Süreci / Tarama Toplantıları

15 Tarama Toplantıları Taşımacılık Politikası Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı: Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama Toplantısı: Eylül 2006

16 Müzakerelerde Durum 14 no lu Taşımacılık Politikası Faslı üzerinde görüşmeler Konsey de devam etmektedir. Fasıl, GKRY (Ek Protokol) konusunun açılış kriteri olarak belirlendiği 8 fasıldan biridir. Tarama Sonu Raporu henüz Konsey den çıkmamıştır.

17 Müzakerelerde Durum Mevcut bilgilere göre Fasla ilişkin 2 adet teknik açılış kriteri olacaktır (resmi olarak teyit edilmiş değildir): Türkiye, demiryolu sektöründe AB müktesebatına tedrici uyum için net bir strateji geliştirmelidir. Strateji, altyapı yönetimi ve hizmetlerin sunumu fonksiyonlarının birbirinden ayrılmasına yönelik detaylı planları, hedef tarihleri ve aynı zamanda kurumsal kapasite geliştirme tedbirlerini içermelidir. Türkiye, Topluluk Tahsisi nin tanınmasına yönelik bir sürece girmeli ve Tek Avrupa Hava Sahası konusunda tedrici uyuma yönelik net bir strateji geliştirmelidir. Strateji, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun seviyede hava emniyetini garanti altına almaya yönelik gerekli iletişimi sağlayacak kabul edilebilir bir teknik çözümü içermelidir.

18 Katılım Ortaklığı Belgesi (2008) Kısa Vade Türk demiryolu pazarının kademeli olarak açılması amacıyla Demiryolu Çerçeve Kanunu nun kabul edilmesi ve altyapı yönetimi ve hizmet sunumu ile ilgili işlevlerin birbirinden ayrılmasının sağlanması Kirliliğin önlenmesinin etkin bir şekilde uygulanmasına özel önem vererek denizcilik sektöründe uyum çalışmalarına ve uygulamalara devam edilmesi, Türk filosunun emniyet kaydının iyileştirilmesi ve deniz güvenliği müktesebatının uygulanması da dahil olmak üzere denizcilik idaresinin daha fazla güçlendirilmesi

19 Katılım Ortaklığı Belgesi (2008) Kısa Vade Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini amacıyla gerekli iletişimi sağlayacak teknik çözüme yönelik olarak çalışılması Topluluk Tahsisi nin tanınması sürecine katılım sağlanması ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi Avrupa Sivil Havacılık Konferansı nın, sivil havacılık güvenliği alanındaki politika beyanatının ilgili hüküm ve şartlarına uyum sağlanması ve bunların uygulanması

20 Katılım Ortaklığı Belgesi (2008) Orta Vade Özellikle karayolu taşımacılığı ve hava emniyeti ile ilgili olarak taşımacılık müktesebatına hukuki ve idari uyum çalışmalarının sürdürülmesi Kontrol tedbirleri de dahil olmak üzere, müktesebatın AB standartlarına uygun bir biçimde uygulanması için kapasitesinin güçlendirilmesi

21 Taşımacılık Politikası Faslı AB nin taşımacılık ile ilgili olarak düzenleme yaptığı alanlar: Karayolu Taşımacılığı Demiryolu Taşımacılığı Havayolu Taşımacılığı Denizyolu Taşımacılığı İç Su Yolları Taşımacılığı

22 Karayolu Taşımacılığı Topluluğun karayolu taşımacılığı politika ilkeleri; genel taşımacılık politikasında olduğu gibi bu alanda sürdürülebilir, etkin, emniyetli ve güvenli ulaşımı, çevreye olumsuz etkileri azaltmak suretiyle sağlamaktır. Karayolu taşımacılığı politika amaçları: Etkin karayolu yük ve yolcu taşımacılığını teşvik etmek, Eşit şartlarda rekabete imkan tanımak, Güvenli ve daha çevre dostu teknik standartları uyumlaştırmak, Asgari düzeyde mali ve sosyal uyum temin etmek, ve Ayrımcılık yapılmaksızın karayolu taşımacılığı kurallarının etkin uygulanmasını sağlamaktadır.

23 Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı alanında AB mevzuatı; Pazara ve mesleğe giriş, Çalışma saatleri, sürüş ve dinlenme süreleri, Asgari yıllık araç vergileri ve geçiş ücretleri ile kullanıcı bedelleri, Sürücü belgeleri, Araçların azami ağırlık ve boyutları, gibi konuları düzenler.

24 AB Taşımacılık Politikasının Yol Emniyeti Boyutu yıllarını kapsayan AB Karayolu Emniyeti Eylem Programı; Üye ülkeler arasında en iyi tecrübelere dayanan, karayolu emniyeti alanında yapısal ve uyumlu bir işbirliği oluşturulması ve uygulanması, Yaralanma sayısındaki artışa bağlı olarak giderek artan ve acil hale gelen ihtiyaca binaen, ilk yardım ve yaralanmalar konusunda bir strateji oluşturularak uygulanması, Kaza istatistikleri giderek endişe verici hale gelen, özellikle de motosiklet sürücüleri gibi savunmasız yol kullanıcıları için yol emniyetinin arttırılması, Öncelikleri çerçevesinde;

25 Yol kullanıcılarının eğitiminin geliştirilmesi, Yol kurallarının uygulanabilirliğinin artırılması, Daha emniyetli yol altyapısı, Daha emniyetli araçlar, AB Taşımacılık Politikasının Yol Emniyeti Boyutu Yol güvenliğini artırmak amacıyla modern teknolojinin kullanımının desteklenmesi, Acil durum ve yaralanma sonrası hizmetlerin geliştirilmesi, Savunmasız yol kullanıcılarının korunması, Hususlarında önlemler alınmasını öngörmektedir.

26 Yol Emniyetini Esas Alan Temel Mevzuat Konuları Tehlikeli Malların Karayolu ile Taşınması Trafik Kazaları Veri Tabanı Oluşturulması Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Karayolu Tünelleri İçin Minimum Emniyetin Sağlanması Emniyet Kemeri Kullanımı Teknik Şartlar

27 Türkiye de Durum 2003 yılında Karayolu Taşıma Kanunu ve bu çerçevede 2004 yılında Karayolu Taşıma Yönetmeliği yayımlanmıştır - Karayolu taşımacılığı sektörünün düzenlenmesi ve mevzuat uyumu açısından oldukça önemli gelişme Karayolu taşımalarını düzenlemek, Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek, Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını saptamak, Karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamak Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile özellikle karayolu yük ve yolcu taşımacılığı işletmeciliği mesleğine kabul ile ilgili AB müktesebatının uyumlaştırılmasında önemli adımlar atılmıştır.

28 Türkiye de Durum Mesleki Yeterlilik ile ilgili Yönetmelik 2004 yılında yürürlüğe girmiştir yılında Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde değişikliğe gidilmiştir. Lisans sistemi yürürlüğe girmiştir. Sayısal takograf sistemi zorunlu hale gelmiştir. Sürücü belgesi almak için gerekli şartlar değiştirilmiş, AB ye uyum sağlanması için gereken adımlar atılmıştır.

29 Türkiye de Durum Türkiye, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasını (ADR) 2005 yılında imzalamış ve Anlaşmaya 22 Şubat 2010 tarihinde taraf olmuştur. Bu kapsamda hazırlanan ilgili yönetmelik 2007 yılında yayımlanmış, 2014 yılı itibariyle de güncel versiyonu yürürlüğe girmiştir. Modern araç muayene istasyonları ve ağırlık ve boyut kontrol istasyonlarının devreye girmesiyle ülkemizde yol emniyeti artırılmıştır. Belirli araçlar için hız sabitleyici cihaz kullanımı zorunlu hale gelmiştir.

30 Türkiye de Durum 1990 yılı öncesinde üretilen araç trafikten çekilmiştir. Karayolu taşıtlarında çalışan personelin çalışma sürelerine ilişkin olarak Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması nın (AETR) 4, 5 ve 6. Eklerine taraf olunmuştur. Karayolunda seyreden araçların ağırlık ve boyutlarına ilişkin mevzuat AB ile uyumlu hale getirilmiştir.

31 2013 Yılı İlerleme Raporu Türkiye çok sayıda uluslararası anlaşmaya taraf olmuştur. Paydaşları kapsayacak şekilde, tabana yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla karayolu emniyetine ilişkin yeni bir girişim başlatılmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ulaşıma erişebilirlik ve intermodal taşımacılığının geliştirilmesine ilişkin iki ek girişim başlatmıştır. Yol denetimlerinde kayda değer bir artış olmakla birlikte, yeni kurulan Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Genel Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel sayısındaki eksiklikten dolayı, tehlikeli maddelerin taşınması endişe konusu olmaya devam etmektedir.

32 Demiryolu Taşımacılığı AB, demiryolu taşımacılığı pazarında aktif bir yeniden yapılanma süreci içerisindedir. Demiryollarının diğer ulaştırma türlerine içerisindeki konumunu güçlendirmek istemektedir. Güçlü ve rekabet edebilir bir demiryolu sektörü için, Demiryolu pazarının rekabete açılması Ulusal ağların birbirleri arasında işletilebilirliğinin (interoperability) ve emniyetinin artırılması Demiryolu altyapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

33 Demiryolu Taşımacılığı Sonuç olarak AB, entegre bir Avrupa demiryolu alanı ve demiryolları için gerçek bir AB iç pazarı yaratmayı hedeflemektedir. Demiryolu sistemlerinin arasında daha fazla teknik uyumun sağlanması ve sınır ötesi ana demiryolu hatlarının oluşturulmasının yanı sıra komşu piyasalarla bağlantıların güçlendirilmesi daha rekabetçi bir sektör yaratmaya katkı sağlayacaktır. Avrupa Demiryolu Ajansı emniyet ve karşılıklı işletilebilirlik konularında faaliyetler düzenlemektedir.

34 Demiryolu Taşımacılığı AB de demiryolu yük taşımacılığı 2007 yılından itibaren hem ulusal hem uluslararası hizmetler için tamamen serbestleştirilmiştir. AB de lisanslı herhangi bir demiryolu şirketi AB sınırları içerisinde ulusal veya uluslararası yük taşımacılığı hizmetleri verebilir. 1 Ocak 2010 itibarıyla uluslararası yolcu taşıma hizmetleri de serbestleştirilmiştir. AB de yerleşik lisanslı ve belgelendirilmiş her demiryolu şirketi uluslararası hatlarda yolcu indirip bindirebilecek, hizmet verebilecektir. Ulusal demiryolu yolcu piyasaları ise henüz tam anlamıyla rekabete açılmamıştır. Her üye ülkede düzenleyici kurum bulunması gerekmektedir.

35 Türkiye de Durum AB müktesebatına uyum amacıyla 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun, 2013 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün (TCDD) demiryolu altyapı işletmecisi olarak yapılandırılmasını ve ilaveten Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi adıyla yeni bir demiryolu tren işletmecisi şirket kurulmasını öngörmektedir. Lisans alan kamu ve özel tüzel kişiler, piyasaya erişim sağlayabilecek.

36 Türkiye de Durum Kanun ile oluşturulan demiryolu taşımacılığı pazarının adil ve sürdürülebilir şekilde işleyişinden sorumlu olarak görev yapma, altyapı inşası ve işletmeciliği ile tren işletmeciliği konularında kamu tüzel kişilerini ve şirketleri yetkilendirme, kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirleme gibi görevleri yapmakla mükellef olan kurum, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü (DDGM) dür.

37 Türkiye de Durum DDGM, 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın ana hizmet birimi olarak görev yapmaktadır. Bu Genel Müdürlük Demiryolları alt sektöründe AB uyumu için önemli olan; Demiryolu Düzenleme Birimi, Emniyet Otoritesi, ve Kamu Hizmeti Yükümlülüğü için Sözleşme Makamı görevlerini yerine getirecektir. Yine aynı KHK ile AB uyumunun gereklerinden biri olan Kaza Araştırma ve İnceleme Birimi, bütün ulaştırma türleri için hizmet verecek şekilde kurulmuştur.

38 2013 Yılı İlerleme Raporu Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun Mayıs ayında kabul edilmiştir. Söz konusu Kanun, önemli bir adım olmakla birlikte, bazı AB müktesebatı gerekliliklerine uyum sağlanması açısından yeterli olmamıştır. Bu Kanun, kapsamlı bir eylem çerçevesi içermemektedir ve temel işlevlerin bağımsızlığının sağlanması gerekmektedir. Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün (DDGM) mali ve kurumsal özerkliği ile ilgili hâlâ soru işaretleri mevcuttur.

39 2013 Yılı İlerleme Raporu Demiryolu sektörünün başarılı bir şekilde serbestleşmesi için, yeni altyapı yöneticisinin ulusal emniyet sistemlerini ve etkin trafik yönetimi kapasitesini oluşturması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) operasyonel zararları ve sübvanse edilme yöntemi hâlâ bir endişe kaynağıdır.

40 Havayolu Taşımacılığı AB Mevzuatı, Pazara giriş (hava taşıyıcılarının lisanslandırılması, topluluk hava alanlarındaki slot tahsisine ilişkin ortak kuralların belirlenmesi gibi hususlar), Hava trafik yönetimi (Tek Avrupa Hava Sahası yaratılması ile ilgili tüzükler) Havacılık emniyeti (sivil havacılık alanında JAA tarafından ortaya konan idari prosedürlerin ve teknik şartların uyumlaştırılması - uçak bakımı, operasyonu ve bu işte çalışanların sahip olması gereken şartlar), Havacılık güvenliği, Çevre, Sosyal mevzuat, Tüketicinin korunması gibi temel başlıklar altında şekillendirilmiştir.

41 Havayolu Taşımacılığı AB de Gelişmeler: 1987 yılına kadar AB içerisinde ulusal piyasalar korunuyordu yılları arasında üç paket halinde yürürlüğe giren serbestleşme tedbirlerinin uygulanması sonucunda havacılık sektörü yeniden yapılandırılmıştır. AB havacılık sektörü, entegrasyonun sağlandığı, serbest bir piyasa görünümünü almıştır.

42 Havayolu Taşımacılığı Sonuç olarak, Ayrımcı olmayan ve Avrupa düzeyinde yapılan lisanslama neticesinde, ulusal yerine eşit şartlarda Topluluk Taşıyıcıları Kapasite sınırlaması olmaksızın piyasalara erişim 1997 den itibaren kabotaj hakları Serbest tarife belirlenmesi Her Topluluk Taşıyıcısının AB içerisinde istediği hatta faaliyet gösterebilme hakkı Havacılık ile ilgili tüm alanlarda mevzuat oluşturulması sağlanmıştır. AB havacılık sektöründe daha fazla rekabet, daha fazla seçenek, daha düşük fiyatlar.

43 Havayolu Taşımacılığı İki ülke arasında hava trafiği geleneksel olarak ikili havacılık anlaşmaları ile düzenlenmektedir. Bu anlaşmalarda uçuş sayılarına, hangi şirketlerin uçabileceğine, ne sıklıkta uçuş yapılacağına ve hangi havalimanlarına uçulabileceğine ilişkin kısıtlamalar bulunmaktadır. ABAD, 2002 yılında ikili hava anlaşmalarının Birlik hukuku ile uyumsuz olduğu yönünde bir karar verdi. AB nin havacılık alanındaki dış politikasının üç unsuru bulunmaktadır: Mevcut ikili anlaşmaların Birlik hukuku ile uyumlu hale gelmesi (yatay anlaşma ve Topluluk Tahsisi) Komşu ülkelerle ortak bir havacılık alanı oluşturulması (mevzuat uyumu ve AB havacılık iç pazarının bu ülkelere genişletilmesi) Ortak ülkelerle küresel anlaşmalar yapılması (AB-ABD Anlaşması)

44 Havayolu Taşımacılığı Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky - SES) Havacılık emniyetini artırmak ve hava trafik yönetimi maliyetlerini azaltmak Avrupa hava sahasının optimum kullanımını sağlamak Hava sahasını ulusal sınırlara göre değil hava trafiğine göre yeniden yapılandırmak Sivil - asker işbirliğini geliştirmek

45 Havayolu Taşımacılığı SESAR (Single European Sky ATM Research) SESAR programı AB tarafından başlatılan bir araştırma ve geliştirme projesidir. (Geliştirme aşaması 2,1 milyar ) Program SES in teknolojik ve operasyonel boyutunu oluşturmaktadır. Avrupa Komisyonu ve Eurocontrol ilgili AR-GE çabalarını koordine etmek üzere tüzel kişiliği haiz bir kuruluş oluşturmuştur. (SESAR Joint Undertaking) Gelecekteki kapasite ve hava güvenliği ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Avrupa için hava trafik yönetim sisteminin modernizasyonunu ve maliyetlerinin azaltılmasını hedeflenmektedir.

46 Türkiye de Durum Hava hadiselerinin raporlanması, Hava trafik kontrolörlerinin sertifikalandırılması, Hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması, Ticari hava taşıma işletmeleri bakım sistemi, Yerli ve yabancı hava araçlarına yapılan emniyet değerlendirmeleri, Hava trafik yönetiminde emniyet gözetimi, Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri, Asgari teçhizat listesinin hazırlanması ve onaylanması, Yolcu hakları gibi konularda bir dizi ikincil mevzuat, AB müktesebatı ile uyumlu olarak çıkarılmıştır.

47 Türkiye de Durum 2008 UP de hava ulaştırması alanında kapsamlı bir müktesebata uyum takvimi ortaya konmuş, 22 adet mevzuatın uyumlaştırılması öngörülmüştür. Hava yoluyla taşınan engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin hakları, Havaalanları yer hizmetleri gibi konularda AB müktesebatına uyumlu şekilde mevzuat çıkarılmasına yönelik teknik çalışmalar devam etmektedir.

48 Türkiye de Durum Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO 1945), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC 1954), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Ajansı (EUROCONTROL 1989) üyesidir. AB üyesi ülkelerle bahse konu kuruluşlar bünyesinde işbirliği yapılmaktadır.

49 Türkiye de Durum Türkiye, Avrupa Hava Emniyeti Ajansı na (EASA ) üye değildir. 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren görevi sona eren Ortak Havacılık Otoriteleri Birliği nin (JAA) yerini EASA nın almasından dolayı, ülkemizin JAA üyeliğinden kaynaklanan kazanılmış haklarının devam etmesi hususunda ve yine Pan- Avrupa yaklaşımı ile faaliyet gösteren EUROCONTROL ün yetkilerinin üyesi olmadığımız EASA ya devredilmesi konusunda çekinceler bulunmaktadır.

50 Türkiye de Durum AB ye uyum sürecinde, Türkiye nin yatay havacılık anlaşması imzalaması, ve Birlik hukukunun temel gerekliliği olan Topluluk tahsisinin tanınmasına ve Tek Avrupa Hava Sahası konusundaki mevzuata kademeli olarak uyumu sağlamaya yönelik bir sürece girmesi, beklenmektedir. Bu alanda siyasi olarak en hassas konu Güneydoğu Akdeniz de seyrüsefer emniyetidir.

51 Türkiye de Durum Ülkemiz Komisyon ile yapılan müzakereler neticesinde Mart 2010 da Yatay Anlaşmayı parafe etmiştir. Anlaşma nın imzalanmasına yönelik süreç devam etmektedir. SES ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte, önemli ölçüde mevzuat değişikliği gerektiren bu konuda kurumlar arası mutabakatın ivedilikle sağlanması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

52 2013 Yılı İlerleme Raporu Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı nın (EASA) çalışmalarına katılım dâhil olmak üzere, Türkiye nin AB havacılık sistemine tamamen entegre olmasına yönelik teknik hazırlıklar devam etmiştir. Türkiye, bu hedef doğrultusunda büyük bir sıçrama taşı teşkil edecek yatay havacılık anlaşmasını henüz imzalamamıştır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), hava operasyonları ve sürekli uçuşa elverişlilik konuları başta olmak üzere AB müktesebatına uyum sağlamak amacıyla bir dizi yönetmelik çıkarmıştır.

53 2013 Yılı İlerleme Raporu Hava trafik yönetiminde, hâlâ bölgesel işbirliği eksikliği görülmektedir. Türkiye deki ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ndeki hava trafik kontrol merkezleri arasındaki iletişim eksikliği, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesinde hava emniyeti bakımından ciddi tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Hâlihazırda, hava trafik kontrol üniteleri arasında uçuş verilerinin değişimine ve uçuş mesajı transfer protokolünün uygulanması gerekliliklerine ilişkin bir gelişme kaydedilmemiştir. Emniyet meselelerini çözmek üzere, operasyonel bir çözüm bulunmasına ivedilikle ihtiyaç bulunmaktadır.

54 Denizyolu Taşımacılığı Denizyolu taşımacılığı Avrupa da tarih boyunca iktisadi büyüme ve refahın aracı olmuştur. Avrupa ticaretinde denizyolu taşımacılığının ağırlıklı rolü mevcuttur. Denizcilik ile ilgili sektörler önemli ölçüde istihdam yaratmaktadır.

55 Denizyolu Taşımacılığı AB, düşük standartlı gemicilik faaliyetlerine müsaade edilmemesi için çok sıkı emniyet kuralları ile koruma sağlamaktadır. Deniz kazalarının önlenmesi ve çevreye olan etkinin en aza indirgenmesibu politikaların temelinde yer almaktadır. Politikaların sosyal boyutu denizcilerin çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik esaslarını ve mesleki yeterliliklerini düzenlemeyi öngörmektedir. Deniz yolcularının emniyetinin temin edilmesi ve hizmet alanlar olarak haklarının korunması, politikaların bir diğer ayağını oluşturur.

56 Denizyolu Taşımacılığı AB Denizyolu Taşımacılığı Hedefleri AB ve dünya ekonomilerinin sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarına cevap veren, uygun maliyetli denizyolu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanması AB gemicilik sektörünün, Avrupa ekonomisine istihdam ve katma değer yaratacak şekilde uzun vadeli rekabet edebilirliğinin sağlanması

57 Türkiye de Durum Türkiye birçok uluslararası anlaşmaya taraf olmuştur: Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi EK III, IV ve VI, 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi ne İlişkin 1988 Protokolü, 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi, Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme, 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme, Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme, Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi, Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Gemi Geri Dönüşümü Sözleşmesi, Ayrıca, Merkezi bir gemi emniyeti veritabanı ve bir liman devleti ulusal denetim veritabanı kurulmuştur.

58 Türkiye de Durum Alıkonulma oranları çok yüksek olan Türk bandıralı gemiler nedeniyle Türkiye yakın zamana kadar Paris Mutabakat Zaptı nın kara listesinde yer almaktaydı. Ülkemiz 2008 yılından beri artık beyaz listede yer almaktadır yılında Deniz Emniyeti Eylem Planı hazırlanmıştır. Türkiye 2009 yılında AB Uyumu için Denizcilik Sektör Stratejisini hazırlamıştır. Stratejinin temel hedefleri arasında Türk denizciliğinin daha emniyetli, güvenli, temiz ve rekabetçi hale getirilmesi yer almaktadır.

59 Türkiye de Durum Petrol kirliliğine hazırlıklı olma, kirliliğin önlenmesi ve acil müdahale konularında Tekirdağ da Ulusal Müdahale Merkezi ve Antalya da Bölgesel Müdahale Merkezi nin inşaat işlerine başlanmıştır. Mevzuat uyumunda ve emniyetle ilgili idari kapasitenin güçlendirilmesinde gelişme kaydedilmiştir.

60 Balıkçı gemilerinin güvenliği, Deniz kazalarının tahkiki, Türkiye de Durum Denizcilerin eğitim kalitesi ve denetlenmesi, Yük gemilerinin güvenli yükleme ve boşaltımı, Denizcilik ekipmanları ve liman kontrolleri, Gemilerin denetlenmesi ve sertifikalandırılması, Ro-Ro yolcu gemileri, yolcu gemilerinin emniyeti ve gemi yolcularının kaydedilmesi, Petrol ve diğer zararlı madde kirliliği, Gemi trafiği izleme ve bilgi sistemi ile uluslararası gemi ve liman güvenlik kodu (ISPS) konularında yönetmelikler yayımlanmıştır.

61 2013 Yılı İlerleme Raporu Türkiye, birçok Uluslararası Denizcilik Örgütü anlaşmasına taraf olmak için çalışmalarını devam ettirmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde kayıtlı olan ya da son uğradığı liman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi nde olan gemiler ve uçaklara yönelik kısıtlamalar yürürlükte kaldığı sürece, Türkiye bu fasla ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulama konumunda olmayacaktır.

62 2013 Yılı İlerleme Raporu (Genel) Mevzuat uyumu başta olmak üzere, taşımacılık politikası konusunda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. AB müktesebatına uyum sağlamak ve özellikle tehlikeli maddeler ve demiryolları alanlarında olmak üzere, AB müktesebatını uygulamak için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi konusunda ilave çabalara ihtiyaç bulunmaktadır. Genel olarak, Türkiye taşımacılık konusunda nispeten ileri düzeydedir.

63 İç Su Yolları Taşımacılığı AB müktesebatı kapsamında yer alan iç su yolları taşımacılığı, AB müktesebatında ele alındığı şekliyle Türkiye de mevcut değildir.

64 AB Türkiye Mali İşbirliği 17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü ile aday ülkelere yapılacak yardımın çerçevesinin oluşturulduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre- Accession- IPA) sistemi düzenlenmiştir. Tüzük 1 Ocak Aralık 2013 tarihleri arasında yürürlükte kalmıştır. Bu döneme «I. IPA Dönemi» adı verilmektedir. IPA ile aday ülkelere katılım öncesi süreçte gerekli politik, ekonomik ve kurumsal reformları gerçekleştirmeleri ve Kopenhag Kriterlerini yerine getirmeleri için teknik destek sağlanması hedeflenmektedir. IPA mali yardımlarının içeriği; Katılım Ortaklığı Belgeleri, Genişleme Strateji Belgeleri, İlerleme Raporları, Komisyon Bildirileri hedefleri doğrultusunda şekillendirilmektedir.

65 AB Türkiye Mali İşbirliği I. Dönem de IPA mali yardımları beş bileşenden oluşmuştur: 1. Kurumsal Yapılanma 2. Sınır-Ötesi İşbirliği 3. Bölgesel Kalkınma 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 5. Kırsal Kalkınma

66 AB Türkiye Mali İşbirliği Kurumsal Yapılanma Öncelikler: AB mevzuatının uyumlaştırılması ve uygulanması; politik reformları uygulayacak kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi; sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi Sınır-Ötesi İşbirliği Öncelikler: İkili sınır ötesi programlar ve deniz sahasına ilişkin çok ülkeli programlar Bölgesel Kalkınma Üç Operasyonel Program desteklenmektedir: Çevre, Ulaştırma ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Ulaştırma Operasyonel Programı altında demiryolu, limanlar, TEN-T bağlantıları ve multimodal taşımacılık sistemlerine öncelik verilmiştir. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Öncelikler: Tek bir Operasyonel Program altında iş bulma, eğitim, sosyal kaynaşma konuları Kırsal Kalkınma Öncelikler: Tarım sektörünün adaptasyonu ve AB standartlarının uygulanması, tarım-çevre önlemleri için hazırlık çalışmaları ve kırsal ekonominin gelişimi

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 14.0708.1.01 2918 sayılı

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 4 SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Öncelik 4.1 AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına devam edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 4.1.1 1 AT Antlaşmasının 56-60.

Detaylı

Piri Group ve Neti Danışmanlık

Piri Group ve Neti Danışmanlık Piri Group ve Neti Danışmanlık Piri Group 2000 yılında kurulmuş ve o zamandan beri küresel bir danışmanlık şirketi haline gelebilmek için aktif şekilde hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir. Piri Group

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY)

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ULUSAL KAZA YARALANMA VERİTABANI (UKAY) GİRİŞ UKAY İÇİN YASAL DAYANAK Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi (2010-2012) Ekonomi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd.

AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. AB Çevre Mevzuatı Rıfat Ünal Sayman REC Türkiye Direktör Yrd. Haziran 2012 İstanbul İçerik REC AB Mevzuatı AB Mevzuatı ve Türkiye AB Çevre Mevzuatı AB Çevre Mevzuatı ve Türkiye Değerlendirme Bölgesel Çevre

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT. Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya

ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT. Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya ULUSAL POLİTİKA BELGELERİNDE LPG ve AKARYAKIT Niyazi İLTER PETDER Genel Sekreteri 12 Ekim 2015 VI. Türkiye Enerji Zirvesi, Konya Dünyada geleceğe ilişkin öngörüler Avrupa da düzenleyici kurumlar AB ve

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum

Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti. Politika ve Strateji Geliştirme. Ozon Tabakasının Korunması. İklim Değişikliği Uyum Politika ve Strateji Geliştirme Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Ozon Tabakasının Korunması İklim Değişikliği Uyum 1 Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye

AB ne Üyelik Süreci ve. Önemi. Kerem Okumuş REC Türkiye AB ne Üyelik Süreci ve Düzenleyici Etki Analizi nin Önemi Kerem Okumuş REC Türkiye ? Politika, program, proje ve mevzuatların yada yasal değişiklerin...piyasa, toplum, çevre, iş dünyası, iş gücü piyasası,

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

Piri Group ve Neti Danışmanlık

Piri Group ve Neti Danışmanlık Piri Group ve Neti Danışmanlık Piri Group 2000 yılında kurulmuş ve o zamandan beri küresel bir danışmanlık şirketi haline gelebilmek için aktif şekilde hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir. Piri Group

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi

Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar. Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi Türkiye de Yeşil Büyüme : Zorluklar ve Fırsatlar Prof. Dr. Erinç Yeldan Bilkent Üniversitesi 1990 2000 2008 Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye Dünya OECD Türkiye CO2 (milyon ton) 20.662 11.012 129 24.752

Detaylı

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA

19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA 19.FASIL : SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM AÇILIŞ KRİTERLERİNDE GELİNEN SON AŞAMA Bu müzakere başlığı: İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kadın ve Erkek Arasında Eşit Muamele, Ayrımcılıkla Mücadele, Sosyal

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul

Dünya Bankası. 8 Nisan 2014 İstanbul Dünya Bankası 8 Nisan 2014 İstanbul 1. Giriş Neden bu değerlendirme, neden şimdi? 2. GB nin STA ile Kıyaslanması 3. Tarım ve Hizmetlerde Entegrasyon 4. Asimetrik Düzenlemeler 5. Koordinasyon ve Anlaşmazlıkların

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMANI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr adım adım üyelik 1996 Ticaret Gümrük Birliği 1999 Adaylık 2002

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Kapanış Konferansı Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesine Destek için Teknik Yardım Projesi Christian Melis Ankara, 12 Nisan 2017 Projeye ilişkin bilgiler TR2011/0327.21.02-01 Türkiye nin Sera

Detaylı

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s.

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s. TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ Makroekonomik istikrar (s. 38 41) ( ) Son yıllarda, Türkiye güçlü bir istikrar programını başarıyla uygulamış, bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması,

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı