14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI"

Transkript

1 ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ülkemiz sürücü belgelerinin AB sürücü belgeleriyle uyumlaştırılması Belirli araçlara hız sınırlayıcı teknik cihaz takılması TBMM de 91/439/ AET sayılı Konsey, 91/439/ AET sayılı Konsey ni değiştiren 94/72/AT ve 97/26/AT sayılı Konsey Direktifleri ile 97/26/AT sayılı Komisyon, Emniyet Genel 3820/85/AET sayılı Konsey ile 91/439/AET sayılı Konsey ni değiştiren 2003/59/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 92/6/ AET sayılı Konsey ve bunu değiştiren 2002/85/AT sayılı Avrupa i Deniz Emniyeti Kanunu Türk bayraklı gemiler, Türkiye nin deniz yetki alanlarına giren yabancı bayraklı gemiler ve liman, kıyı ve deniz tesisleri ile ilgili olarak; Türkiye de deniz emniyetinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler ile yetki, görev, Başbakanlıkta 94/57/AT sayılı Konsey, 94/57/AT sayılı Konsey ni değiştiren Denizcilik Müsteşarlığı 197

2 Çıkarılacak Yasal Adı sorumluluk ve müeyyideleri belirlemek ve gemi kaynaklı kirlenmelerin azaltılmasını sağlamak 2001/105/AT sayılı Avrupa, 2002/59/AT sayılı Avrupa, 95/21/AT sayılı Konsey, 95/21/AT sayılı Konsey ni değiştiren 2001/106/AT sayılı Avrupa, 2001/25/AT sayılı Avrupa, 2001/25/AT sayılı Avrupa ni değiştiren 2005/23/AT sayılı Komisyon, 725/2004/AT sayılı Avrupa i, 2005/65/ AT Avrupa i 198

3 II YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/ /09/2009) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı Demiryolu Çerçeve Kanunu Rekabete dayalı esaslar kaliteli, sürekli ve emniyetli demiryolu taşımacılık hizmetinin uygun ücretle kullanıcılara sunulması Sektörün kontrollü ve aşamalı olarak serbestleştirilerek güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir yapının oluşturulması ve bağımsız düzenlemedenetim yapılması Düzenleyici etki analizinin yapılmasına ihtiyaç vardır. 1017/68/AET, 1191/69/AET, 1192/69/AET, 1107/70/ AET, 1108/70/AET, 1/2003/AT sayılı Konsey Tüzükleri 1191/69/AET sayılı Konsey nü değiştiren 1893/91/AET sayılı Konsey, 91/440/AET sayılı Konsey, 91/440/AET sayılı Konsey ni değiştiren 2001/12/AT sayılı Avrupa i, 95/18 /AT sayılı Konsey, 95/18/AT sayılı Konsey ni değiştiren 2001/13/AT sayılı Avrupa i, 2001/16/AT sayılı Avrupa i, 199

4 Çıkarılacak Yasal Adı 96/48/AT sayılı Konsey 96/48/AT sayılı Konsey ile 2001/16/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey ni değiştiren 2004/50/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2001/14/AT sayılı Avrupa i, 2001/14/AT sayılı Avrupa ile 95/18/AT sayılı Konsey ni değiştiren 2004/49/AT sayılı Avrupa parlamentosu ve Konseyi, 881/2004 sayılı Avrupa i, 2001/12/AT sayılı Avrupa ni değiştiren 2004/51/AT sayılı Avrupa i 200

5 Çıkarılacak Yasal Adı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Kanunu ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu ile birlikte ele alınmalıdır) Demiryolu altyapısını yönetmek ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı hizmetleri sunmak üzere Türk Demiryolları Kuruluşunun kurulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi Düzenleyici etki analizinin yapılmasına ihtiyaç vardır. - 91/440/AET sayılı Konsey /51/AT sayılı Avrupa sayılı Çevre Kanununda değişiklik Türk bayraklı gemiler ve Türkiye nin deniz yetki alanlarına giren yabancı bayraklı gemilere ilişkin olarak, gemi kaynaklı kirliliğe verilecek cezaların düzenlenmesi /35AT Sayılı Avrupa /557/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı Çevre ve Orman Bakanlığı sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik ( referans numaralı 2872 sayılı Çevre Kanununda yapılacak değişiklikle birlikte Türk bayraklı gemiler ve Türkiye nin deniz yetki alanlarına giren yabancı bayraklı gemilere ilişkin olarak, gemi kaynaklı kirliliğe verilecek cezaların düzenlenmesi /35AT Sayılı Avrupa /557/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararı Adalet Bakanlığı Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73-78) III. EK ine taraf olunmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Paketlenmiş biçimde deniz yoluyla taşınan zararlı maddelerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi Dışişleri Bakanlığında MARPOL (73/78) Sözleşmesinin tarihli III. Eki / IMO Dışişleri Bakanlığı 201

6 Çıkarılacak Yasal Adı Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin (MARPOL 73-78) IV. EK ine taraf olunmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine Đlişkin 1988 Protokolüne (SOLAS Protokol 1988) taraf olunmasının uygun bulunduğuna dair Kanun Ülkemiz limanlarına gelen yabancı bayraklı gemilerden kaynaklanan pis su kirliliğinin önlenmesi Söz konusu protokol yürürlüğe girdiğinden beri gerek limanlarımıza gelen yabancı bayraklı gemiler, gerek uluslararası seyrüsefer yapan Türk Bayraklı gemiler, bu protokolün hükümlerine göre işlem ve denetimlere tabi tutulmaktadır. Söz konusu protokole taraf olmamız ile dünyada yaygın olarak uygulanan kuralların iç mevzuatımıza da yansıtılması Dışişleri Bakanlığında Dışişleri Bakanlığında MARPOL (73/78) Sözleşmesinin tarihli III. Eki / IMO 3 Şubat 2000 tarihli 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine Đlişkin 1988 Protokolü (SOLAS Protokol 1988) Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Yükleme Sınırı Uluslararası Sözleşmesine Đlişkin 1988 Protokolü (LOAD LĐNE 1988) Yükleme sınırlarının belirlenmesine ilişkin 1988 Protokolü ile getirilen ve dünyada yaygın olarak uygulanan kuralların Türk bayraklı gemiler için de uygulanması Dışişleri Bakanlığında 3 Şubat 2000 tarihli 1966 Yükleme Sınırı Uluslararası Sözleşmesine Đlişkin 1988 Protokolü (LOAD LĐNE 1988) Dışişleri Bakanlığı 202

7 III (01/10/2009) YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı Tek Avrupa Seması Çerçeve ne uyum amaçlı düzenleme Tek Avrupa Semasının oluşturulabilmesi için gerekli yasal çerçeveyi oluşturmak 549/2004 sayılı Avrupa Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. Đlgili Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tek Avrupa Seması - Hizmet Sağlama ne uyum amaçlı düzenleme Tek Avrupa Semasında hava seyrüsefer hizmetleri sağlanması ile ilgili yasal çerçeveyi oluşturmak 550/2004 sayılı Avrupa Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. 203

8 Çıkarılacak Yasal Adı Tek Avrupa Seması - Hava Sahası ne uyum amaçlı düzenleme Tek Avrupa Semasında hava sahasının düzenlenmesi ve kullanımı ile ilgili yasal çerçeveyi oluşturmak 551/2004 sayılı Avrupa Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. Đlgili Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tek Avrupa Seması - Avrupa Hava Trafik Yönetim Ağı Birlikte Đşlerlik ne uyum amaçlı düzenleme Avrupa Hava Trafik Yönetim Ağının Birlikte Đşlerliliğinin sağlanması 552/2004 sayılı Avrupa Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. 204

9 Çıkarılacak Yasal Adı Hava Sahasının Esnek Kullanımı Đçin Ortak Kurallar ne uyum amaçlı düzenleme Hava sahasının esnek kullanımı için temel kuralların belirlenmesi 2150/2005 sayılı Komisyon Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. Đlgili Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Seyrüsefer Hizmetlerinin Sağlanması için Ortak Gerekler ne uyum amaçlı düzenleme Hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasında ortak kuralların belirlenmesi 2096/2005 sayılı Komisyon Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. Đlgili Kurumlar: Devlet Meteoroloji G.Md. 205

10 Çıkarılacak Yasal Adı Hava Sahası Sınıflandırması ne uyum amaçlı düzenleme Hava sahası sınıflandırılması ve FL 195 üzerinde görerek uçuş kurallarına göre yapılacak uçuşlar ile ilgili temel kuralların belirlenmesi 730/2006 sayılı Komisyon Sivil Havacılık Gn. Md. Devlet Hava Meydanları Đşletmesi Gn. Md. Đlgili Kurumlar: Dışişleri Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 206

11 ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER (TÜZÜK, YÖNETMELĐK, TEBLĐĞ, GENELGE VB) VE HAZIRLANMASI ÖNGÖRÜLEN STRATEJĐ, PLAN VE PROGRAM GĐBĐ DOKÜMANLAR I YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Ticari Hava Taşıma Đşletmeleri (SHY 6A) Hava Taşıma Đşletmelerinin lisanslandırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi 2407/92 sayılı Konsey Sivil Havacılık Genel Hava Aracı Onaylayıcı Personel Revizyonu (SHY- 66 Rev.1) Hava aracı bakımında görev yapan personelin JAA standartlarında yetkilendirilmesi ve lisanslandırılması 3922/91 sayılı Konsey nün eklerini oluşturan JAR-66 Sivil Havacılık Genel Onaylı Bakım Kuruluşları Revizyonu (SHY- 145 Rev.1) Hava Aracı Bakım Kuruluşlarının JAA/EASA standartlarında bakım hizmeti vermesi 3922/91 sayılı Konsey nün eklerini oluşturan JAR-145 Sivil Havacılık Genel Ticari Hava Taşıma Đşletmeleri Bakım Sistemi (SHY-M Rev.1) Ticari Hava Taşıma Đşletmelerinin bakım sisteminin EASA standartlarında düzenlenmesi 3922/91 sayılı Konsey nün eklerini oluşturan ve EASA ya PART M olarak aktarılan JAR-OPS, Subpart M Sivil Havacılık Genel Uçuşa elverişlilik sertifikası verilme ve/veya temdit edilme kuralları (Talimat) (SHT-21.1 Rev. 3) EASA gerekliliği PART-M e uygun olarak Türk tescilinde bulunan sivil hava araçlarının teknik açıdan uçabilirlik kontrolünün yapılması 3922/91 sayılı Konsey nün eklerini oluşturan ve EASA ya PART M olarak aktarılan JAR-OPS, Subpart M in bir kısmı Sivil Havacılık Genel 207

12 Adı Havaalanları Yer Hizmetleri (SHY-22) Yer Hizmetleri piyasasına giriş koşuları ve hizmet standartlarınının düzenlenmesi 96/67/AT sayılı Konsey Sivil Havacılık Genel Gemi ve Deniz Araçlarının Tonilatolarının Ölçülmesi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelik Türk bayraklı gemi ve deniz araçlarının tonilatolarının ölçülmesi konusunda usul ve esasların belirlenmesi - IMO Kararı A. 747 nin Uygulanmasına Yönelik 2978/94 sayılı Konsey /86 sayılı Konsey Denizcilik Müsteşarlığı Karayolları Trafik nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Emniyet kemeri kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması - 91/671/AET sayılı konsey - 99/37/AT sayılı Konsey Emniyet Genel Karayolları Trafik nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sürücülerin çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi - 561/2006/AT sayılı Konsey - 22/2006/AT sayılı Avrupa Emniyet Genel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 208

13 Adı Tehlikeli Maddelerin Taşınması hususunda görevli Güvenlik Danışmanlarına ilişkin tebliğ (Sözkonusu tebliğ, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması nin 25. maddesi gereğince çıkarılacaktır.) tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması nin 25. maddesi gereğince çıkarılacak olan Tebliğ ile tehlikeli maddelerin karayolu ve/veya Demiryolu ile taşınmasında olası riskleri belirlemek ve bu risklerin insanlara ve çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu olacak Güvenlik Danışmanlarının eğitilmesi, atanması ve görevleri ile ilgili usül ve esasları belirlemek amaçlanmaktadır.. Güvenlik Danışmanlarının atanması ve eğitimine ilişkin 96/35/AT sayılı Direktif Güvenlik Danışmanları için asgari sınav koşullarına ilişkin 2000/18/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 209

14 II YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Türk Limanlarında Raporlama Usulleri Hakkında Yönetmelik Türk limanlarına gelen ve ayrılan Türk ve yabancı bayraklı gemilerin tabi oldukları raporlama ve bildirim prosedürlerinin kolaylaştırılması 2002/6/AT sayılı Avrupa inin Denizcilik Müsteşarlığı Yolcu Hakları Talimatı 28A referans numarasıyla Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında da yer almaktadır. Yolcu mağduriyetiyle ilgili düzenlemelerin yapılması 261/2004 sayılı Avrupa i Sivil Havacılık Genel Slot Uygulama Prensipleri Slot Uygulama Prensipleri Talimatının yönetmelik haline dönüştürülmesi 95/93/AET sayılı Konsey Sivil Havacılık Genel Karayolları Trafik nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Trafik kazalarına ilişkin AB standartlarıyla uyumlu veri tabanı oluşturulması 93/704/AT sayılı Konsey Kararı Emniyet Genel Demiryolu ile Tehlikeli Eşyaların Taşınması Tehlikeli eşyaların, can, mal, sağlık, işçi emniyeti ve çevre güvenliği dikkate alınarak demiryolu ile emniyetli bir şekilde taşınmasının sağlanması 96/49/AT sayılı Konsey Yurt içinde ve COTIF üyesi ülkeler arasında demiryolu ile eşyaların taşınmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi 210

15 Adı Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ( referans numaralı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna bağlı olarak çıkarılacaktır) Ülkemizde sürücülere verilen eğitim ile Avrupa Birliği ne Üye ülkelerdeki sürücü eğitimi arasındaki denkliğin sağlanması /275/AT sayılı Komisyon Kararı /59/AT sayılı Avrupa Parlamentosu Kararı ve Konsey Milli Eğitim Bakanlığı Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 99/36/AT sayılı Avrupa Konseyi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması ve referans numaralı Demiryolu ile Tehlikeli Eşyaların Taşınması Yönetmeliklerine bağlı olarak çıkarılacaktır) 211

16 III YILINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Kayıt Cihazları 3821/85 sayılı Konsey Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Haftalık Đş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 561/2006/AT sayılı Avrupa i Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006/22/AT sayılı Avrupa i Demiryolu Taşımacılığında rekabet kurallarına ilişkin düzenleme Demiryolu Taşımacılığında rekabet kurallarının düzenlenmesi 1017/68/AET ve 1/2003/AT sayılı Konsey Tüzükleri Rekabet Kurumu ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanunu ve referans numaralı TCDD Kanununa bağlı olarak düzenleme yapılacaktır) 212

17 Adı Demiryolu Emniyeti ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanununa bağlı olarak çıkartılacaktır) Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi /14/AT sayılı Avrupa /14/AT sayılı Direktifte değişiklik yapan 2004/49/AT sayılı Avrupa Demiryolu Đşletmeciliği Lisans ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanununa bağlı olarak çıkartılacaktır) Demiryolu taşımacılık hizmetlerinin güvenilirlik, mali kapasite ve yeterlilik konularında belirlenmiş olan yükümlülüklerin demiryolu işletmeleri ve altyapı yöneticileri tarafından yerine getirilmesinin sağlanması - 95/18/AT sayılı Konsey - 95/18/AT sayılı Konsey ni değiştiren 2001/13/AT sayılı Avrupa - 95/18/AT sayılı Direktif ile 2001/14/AT sayılı Direktifte değişiklik yapan 2004/49/AT sayılı Avrupa 213

18 Adı Karşılıklı Đşletilebilirlik ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanununa bağlı olarak çıkartılacaktır) Bu yönetmelikte yer alan şartlar ile eklerdeki hususları sağlayan karşılıklı işletilebilirlik bileşenlerinin ve alt sistemlerin piyasaya girmelerinin, hizmete alınmalarının ve işletilmelerinin sağlanması - 96/48/AT sayılı Konsey /16/AT sayılı Avrupa - 95/18/AT sayılı Direktif ile 2001/14/AT sayılı Direktifte değişiklik yapan 2004/49/AT sayılı Avrupa - 96/48/AT sayılı Konsey ile 2001/16/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey ni değiştiren 2004/50/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 214

19 Adı Demiryolu Altyapısına Erişim ( referans numaralı Demiryolu Çerçeve Kanununa bağlı olarak çıkartılacaktır) Ulusal demiryolu şebekesine dâhil demiryolu altyapısına serbest, adil ve ayrımcı olmayan erişimin sağlanması - 91/440/AET sayılı Konsey /14/AT sayılı Avrupa /14/AT sayılı Direktifte değişiklik 2002/844 sayılı Komisyon Kararı - 91/440/ AET sayılı Konsey ve bu direktifi değiştiren 2001/12/AT sayılı Avrupa ni değiştiren 2004/51/AT sayılı Avrupa 215

20 IV YILLARI ARASINDA ÇIKARILMASI ÖNGÖRÜLEN ĐKĐNCĐL DÜZENLEMELER Adı Bilgisayarlı Rezervasyon Sistemleri Talimatı Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin işletilmesine yönelik kuralların düzenlenmesi 2299/89 sayılı Konsey Sivil Havacılık Genel 2299/89/AET sayılı değiştiren 323/1999/AT ve 3089/93/AET sayılı Konsey Tüzükleri Kombine Mal Taşımacılığı Müşteriye daha iyi hizmet vermek için kapıdan kapıya ekonomik taşıma sunulması 92/106 sayılı Konsey Karayollarındaki sıkışıklığı, kazaları ve çevre kirliliğinin azaltılması ile enerji tasarrufunun sağlanması Karayolu, denizyolu ve demiryolu ile yapılan taşımacılıkta her türlü araç ile taşıma yapan taşımacıların, taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin, sorumluluk, yükümlülük ve eğitimleri Ticari Araçların Yol Kenarında Kontrollerinin Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik Karayolunda seyreden ticari araçların teknik denetiminin sağlanarak yol ve yolcu güvenlğinin sağlanması Taşımacı ve sürücülerin hak, yükümlülük ve sorumluluklarının tespit edilmesi 2000/30/AT sayılı Avrupa Emniyet Genel Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı 216

21 Adı Karayolları Trafik nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik AB uygulamalarına paralel olarak araçların plakalarında ülkemizi belirleyen işaretin kullanılması 2411/98 sayılı Konsey Emniyet Genel Otoyol Đşletme nde değişiklik Yeni sistemler ve yapılanmaya göre çalışma prensiplerinin ve uygulamaların yeniden düzenlenmesi 1999/62/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ve bunu tadil eden 2006/38/AT sayılı Direktif Karayolları Genel Đstanbul Boğaziçi Köprüsü Đşletme nde değişiklik Yeni sistemler ve uygulamalara göre çalışma prensiplerinin belirlenmesi 1999/62/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi ve bunu tadil eden 2006/38/AT sayılı Direktif Karayolları Genel Elektronik ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilebilirliğine dair düzenleme Elektronik ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilebilirliğine dair prensiplerin oluşturulması 2004/52/AT sayılı Avrupa i Karayolları Genel 217

22 Adı Karayolları Genel nün 8/3/2005 tarih ve B091TCK1303/720/0330 sayılı Genelgesinde değişiklik Asgari tünel güvenliği kriterlerine dair prensiplerin oluşturulması 2004/54/AT sayılı Avrupa i Karayolları Genel Tünel Đşletme Yönergesi nde değişiklik Tünellerin işletilmesine dair yeniden yapılanma kapsamında çalışma ilkelerinin belirlenmesi 2004/54/AT sayılı Avrupa i Karayolları Genel 218

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

15- ENERJĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 15.0007.1.01 Türk Petrol

Detaylı

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ

03- ĐŞ KURMA HAKKI VE HĐZMET SUNUMU SERBESTĐSĐ ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Değiştirilecek /Yeni Çıkarılacak Yasal 03.0007.1.01

Detaylı

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM

19- SOSYAL POLĐTĐKA VE ĐSTĐHDAM ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007 30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 19.0007.1.01 Devlet Memurları

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA

11- TARIM VE KIRSAL KALKINMA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 11.0007.1.01 Tarım ve

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı ŞUBAT 2015

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU. Strateji Geliştirme Başkanlığı ŞUBAT 2015 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 Strateji Geliştirme Başkanlığı Bakan Sunuşu Müsteşar Sunuşu İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. UDH BAKANLIĞININ

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29284 TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. 2013 idare PERFORMANS PROGRAMI Ulaştırma altyapısı,

Detaylı

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ULUSLARARASI GEMİ VE LİMAN TESİSİ GÜVENLİK KODU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla olabilecek güvenlik tehditlerinin

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28734 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SERTİFİKALI TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI (STEP) Uygulama Usul ve Esasları

SERTİFİKALI TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI (STEP) Uygulama Usul ve Esasları SERTİFİKALI TEKNİK EĞİTİM PROGRAMI (STEP) Uygulama Usul ve Esasları Amaç Madde 1 - (1)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının denizcilikle ilgili teknik görevlerinin daha etkili, verimli ve doğru

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ

ULAŞTIRMA KAZA İSTATİSTİKLERİ 2013 KAZASIZ YOLLAR EMNİYETLİ ULAŞIM DEMİRYOLU, DENİZYOLU, HAVAYOLU VE KARAYOLU KAZA İSTATİSTİKLERİ ANKARA-2013 (ACCIDENT INVESTIGATION BOARD) 1 ÖNSÖZ Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu; ulaştırma modlarında

Detaylı