80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "80 PUAN 1 ÇUVAL. De erli Yetifltiricilerimiz,"

Transkript

1

2 De erli Yetifltiricilerimiz, Sizlere hediye puanlar kazand racak, bir çok özel hediyelere sahip olabilece iniz Çaml Club n kuruldu unu müjdelemek isteriz. Üye kartlar n z en k sa zamanda sizlere ulaflt r lacak olup, Çaml Yem ürünlerini sat n ald kça hediye puanlar kazanacaks n z. Bu puanlar Çaml Yem bayileri, kooperatifler arac l ile Club kartlar n za otomatik olarak yüklenecektir. Tabi ki de erli bayilerimizi, kooperatifleri de unutmad k; Sizler de Çaml Yem ürünlerini satt kça puan kazanacaks n z. fiimdiden hediyelerinizi iyi günlerde kullanman z dileriz ÇAMLI YEM BES C L K SANAY VE T CARET A.fi. 1 ÇUVAL 80 Organizasyon:

3 NASIL KAZANACAKSINIZ? Çaml Yem Ürünlerini sat n ald kça veya satt kça puanlar kazanacaks n z. Kazand n z puanlar Club Card n za yüklenecektir. HED YEN Z NASIL SEÇECEKS N Z? Biriktirdi iniz puanlar n toplam, size özel hediye katalo undaki hedefledi iniz ürünün puan na eriflti inde Hediye Katalo u'nun arkas ndaki Hediye stek Formu'nu tam olarak doldurarak servis sa lay c m z PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. Meydan Sok. Spring Giz Plaza No: 2 MASLAK/ STANBUL adresine posta yoluyla ileteceksiniz. HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. taraf ndan kontrol edilip Çaml Yem taraf ndan da onaylanan hediye talepleriniz bildirdi iniz adresinize kargo ile ulaflt r lacakt r. E er adresiniz kargo firmas n n ulaflmad bir bölgede ise, hediyeniz bayilerimize b rak larak size telefon arac l ile bilgi verilecektir. Kargo gönderim masraflar Çaml Yem taraf ndan ödenecektir. KAMPANYA fiartlari 1- Kampanya Çaml Büyükbafl ve Küçükbafl Yem ürünleri için geçerlidir. 2- Bu kampanya 01 Temmuz Haziran 2012 tarihleri aras nda geçerli olup, Çaml Yem önceden bildirmek kofluluyla herhangi bir neden gösterilmeksizin bu kampanyay durdurabilir veya süresini uzatabilir. 3- Bu katalogdan hediye taleplerinizi en son 31 Temmuz 2012 tarihine kadar verebilirsiniz. 4- Hediye stek Formu, hediyeyi talep eden kifli taraf ndan doldurulup imzalanmal d r ve biriktirilen puan kuponlar ile birlikte Meydan Sok. Spring Giz Plaza No:2 MASLAK/ STANBUL adresine gönderilmelidir. Ödemeli olarak gönderilen formlar kabul edilmeyecektir. 5- Hediye stek Formu'na yazaca n z hediyenin yollanaca adres hafta içi saatleri aras nda bulunaca n z bir adres olmal d r. 6- stenilirse Hediye stek Formu fotokopi ile ço alt labilir ancak bilgilerin form ço alt ld ktan sonra doldurulmas gerekmektedir. 7- Katalogta yer alan ürünler üretici ve ithalatç firmalar n garantisi alt nda olup tüm ürünler garanti belgelerinde yazan hükümlere tabidir. 8- Hediye Katalo unda yer alan ürünler stoklarla s n rl d r. Gerekli görüldü ünde model, desen, özellik ve renklerde de ifliklik olabilir. 9- Hediye istek formunda seçilen hediyelerde sonradan herhangi bir de ifliklik yap lamaz. Seçti iniz hediyenin herhangi bir nedenle sa lanamamas durumunda, eflde erde bir ürün talebinize sunulur veya puan hakk n z sakl kalmak sureti ile hediye katalo undan yeni bir ürün seçim imkan verilir. 10- Seçti iniz hediyenin teslimat esnas nda ürün paketinin aç larak arma anlar n z n sa laml kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildi inde, ürünü teslim eden kargo firmas taraf ndan tutulacak hasar zab t formu ile birlikte ürün iade edilmelidir. 11- Aksi halde teslimat onay ndan sonra taraf m za yap lacak hasar tespiti ve itirazlar kabul edilmeyecektir. Nakliye s ras nda oluflabilecek tüm hasarlar kargo firmas na aittir. 12- Katalog bask s nda oluflabilecek Tipografik hatalar ndan kaynaklanan sorunlardan dolay Çaml Yem ve PUSULA Promosyon Sat fl Organizasyon th. hr. ve Paz. Ltd. fiti. sorumlu de ildir. 13- Toplanan puanlar karfl l hak edilen hediyeler nakde çevrilemez. 14- Hediye talep formunun doldurularak hediye siparifli verilmesi, burada yer alan tüm kampanya flartlar n kabulü anlam na gelir. TAT L KATILIM fiartlari 1. Tatil talepleri tatil bafllamadan en az 30 gün önceden belirtilmesi gerekmektedir. 2. Tatil tarihleri, talep edenin istedi i tarih öncelikli olmakla birlikte, anlaflmalar çerçevesinde Fly Express baflka tarih önerebilir. 3. Tatil taleplerinde iptal mümkün de ildir. 4. Yurtd fl tatillerde vize, alan vergileri, yurt d fl ç k fl fonlar vs gibi ekstra ödemeler ve ifllemler, tatil talebinde bulunan kifli/kifliler'e aittir. Bunlardan dolay do abilecek sorunlar talebi iptal etmez. 5. Yurtd fl tatillerde ulafl m dahil, yurtiçi tatillerde ulafl m hariçtir. 6. Tatil talepleri y lbafl ve bayram tarihleri haricinde olmal d r. 3

4 RENAULT CLIO KOD PU cc silindir hacmi, 4 silindir, azami h z 167 km/s (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir) RENAULT KANGOO EXPRESS KOD PU cc silindir hacmi, 4 silindir, 60 Lt yak t deposu, azami h z 146 km/s, (Araçlar fabrika ç k fl standart aksesuarl d r. Görseller temsilidir). HONDA SCOOTER KOD PU cc, CVT flanz man, s v so utmal, 8 subapl DOHC paralel çift silindir, 16 Lt yak t tank YAMAHA SCOOTER KOD PU cc, hava so utmal, 4 zamanl öne e imli tek silindir, 8.2 Hp, 4.2 Lt yak t tank, 4 vites yar otomatik, elektrik ve marfl sistemi.

5 SONY 55 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, 4 adet HDMI, 1 adet USB girifli, Wi-Fi, 3D gösterim, 24p sinema modu, 2x10 W ses gücü SONY 46 3D TV KOD PU x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 3D, 3B Comb filtre, 4 adet HDMI, USB, PC giriflleri, 2x10 W ses gücü PHILIPS 55 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, LED ekran, 3D, 3 adet HDMI ba lant s, Wi-Fi, USB ba lant s, 28 W ses gücü SONY 32 3D TV KOD PU x1080 çözürünlük, Full HD, 3D, Wi-Fi, internet tv, 24p sinema özelli i, 3B filtresi, 4 adet HDMI girifli USB ba lant s, 2x10 W ses gücü.

6 PHILIPS 40 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, 400 cd/m 2 parlakl k oran, 2 ms tepki süresi, 3 adet HDMI girifli, 1 adet Scart girifli SUNNY 40 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, Full HD, 8 ms tepki süresi, 2x9 W ses ç k fl gücü, dijital görüntü önleyici, 3 adet HDMI girifli. PHILIPS 32 LCD TV KOD PU x1080 çözünürlük, LCD ekran, Full HD, 1 adet HDMI, USB, 2x10 W ses gücü SUNNY 32 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, HD ready, 2 adet HDMI girifli, 3D Comb Filter, 2x9 W ses gücü SONY 22 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, USB girifli, HD Ready, 3B Comb filtresi, 2x3 W ses gücü. 6 VESTEL 19 LCD TV KOD PU x768 çözünürlük, HD Ready, LCD ekran, 1 adet HDMI, Scart girifli, 2x3 W ses gücü

7 PHILIPS BLU-RAY DVD PLAYER KOD PU Blu-ray/DVD/DivX Plus HD video formatlar n oynatabilme, Full HD 1080p net görüntü, USB ve HDMI ba lant s, 7.1 surround ses destekli SONY DVD PLAYER KOD PU DVD/VCD/MP3/JPEG/CD, oynatabilme, 1080p görüntü yükseltme, USB, HDMI girifli. SONY M KRO MÜZ K SET KOD PU CD-R/CD-RW/MP3 ve USB den çalma özelli i 30 istasyon haf zal FM/AM radyo, USB ile dijital ortam oynat c s ndan MP3 dinleme, 2x5 W ses gücü. PHILIPS M KRO MÜZ K SET KOD PU CD-R/CD-RW/MP3, ekolayzer, 20 istasyon haf zal radyo FM/AM, LCD ekran, USB ba lant s, 2x50 W ses gücü PHILIPS EV S NEMA S STEM KOD PU W ses gücü, DVD/VCD/CD ve USB den oynatabilme, 3D aç l hoparlör sistemi, HDMI ba lant s PHILIPS MP3 ÇALAR KOD PU MP /WAV/WMA/FLAC/APE dosyalar n oynatabilme, 2 Gb, FM radyo, LCD ekran, USB ba lant s.

8 GARM N NAVIGASYON C HAZI KOD PU TFT dokunmatik ekran, 3D harita görüntüsü, Türkçe sesli yönlendirme, 1000 adet iz nokta kayd. ASELSAN NAV GASYON C HAZI KOD PU dokunmatik LCD ekran, güncel harita, POI, GO 8 yaz l m, müzik, video, foto raf gösterimi, rota saklama, sesli rota tarifi ALPINE OTO RADYO CD ÇALAR KOD PU FM/AM bant, 30 istasyon haf zal, LCD ekran, CD/CD-R/CD-RW destekleme, MP3/AAC çalabilme özelli i, USB ba lant s, 4x50 W ses ç k fl gücü. ALPINE OTO RADYO CD ÇALAR KOD PU adet FM, 6 adet MW, 6 adet LW istasyon haf za, CD/CD-R/CD-RW/MP3 oynatabilme, USB ba lant s, 4x50 W ses ç k fl gücü SONY SAATL RADYO KOD PU Projektörlü dijital radyo, 180 derece yans tma aç s, 10 istasyon haf zas, melodi-buzzer özelli i, uyku zamanlay c, uzat labilir snooze özelli i, 0.7 W ses ç k fl gücü DES EV-OF S ALARM S STEM KOD PU Elektrik kesilmelerinde 10 saat çal flma, 8 adet kablosuz manyetik kontaktör ba lama, siren özelli i. 8

9 ASELSAN TELS Z KOD PU kili paket, 38 CTCSS alt kanal, 83 DCS gizlilik kodlar, otomatik gürültü susturma, VOX modu, görüflme mesafesini artt rma, ekran ayd nlatma fl. CASIO HESAP MAK NES KOD PU ad m ifllem kontrolü, mark-up, vergi hesab, karekök, pil ve günefl enerjisiyle çal flabilme JABRA BLUETOOTH KULAKLIK KOD PU saate kadar konuflma, 200 saate kadar bekleme süresi, gelifltirilmifl ses kalitesi, Bluetooth 2.0 EDR&ESCO ile net ses kalitesi, NEXT M N UYDU ALICI KOD PU Scart ba lant s ve USB 2.0 girifli, USB diske canl yay n kay t, DVB-S/MPEG- 2 tam uyum, D SEqC 1.0/1.2 deste i, 4000 kanal kapasitesi KAREL MASAÜSTÜ TELEFON KOD PU Her tip santrale uyumlu, son numara, flafl tuflu, ton ve darbe seçenekleri. 9 PHILIPS DECT TELEFON KOD PU saat konuflma, 220 saat bekleme süresi, FSTN ekran, 8 saat flarj süresi, 100 isim ve numara defteri, 20 numara tekrar arama kapasitesi

10 APPLE CEP TELEFONU iphone 4 KOD PU saat konuflma, 300 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 16 Gb haf za, 3.5 renkli ekran, 115x59x9 mm, 137 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9780 KOD PU saat konuflma, 420 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, LCD ekran, Bluetooth, 3G, 109x60x14 mm, 122 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU BB9800 KOD PU saat konuflma, 310 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, MicroSD haf za kart, Wi-Fi, BLACKBERRY OS iflletim sistemi, 111x62x15 mm, 161 gr SAMSUNG CEP TELEFONU S7233 KOD PU saat konuflma, 720 saat bekleme süresi, 3G, Wi-Fi, USB ba lant s, 5 megapiksel kamera, uçak modu, 110x54x12 mm, 114 gr NOKIA CEP TELEFONU E72 KOD PU saat konuflma, 492 saat bekleme süresi, 5 megapiksel kamera, 3G, Real Player, GPS, WLAN, 114x59x10 mm, 128 gr NOKIA CEP TELEFONU 6303 KOD PU saat konuflma, 515 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, çift LED flafl, Bluetooth, EDGE, GPRS, USB yoluyla flarj deste i, 109x46x12 mm, 96 gr.

11 NOKIA CEP TELEFONU 5800 KOD PU saat konuflma, 406 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel, Bluetooth, GPS, 81 Mb telefon haf zas, WAP, HTML taray c, 111x52x16 mm, 109 gr NOKIA CEP TELEFONU C2-01 KOD PU saat konuflma, 7 saat bekleme süresi, 3.2 megapiksel kamera, RDS Stereo FM radyo, Bluetooth, 110x47x15 mm, 89 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3530 KOD PU saat konuflma, 550 bekleme süresi, Bluetooth, EDGE, MP3, 3 megapiksel kamera, 112x47x12 mm, 90 gr BLACKBERRY CEP TELEFONU 9300 KOD PU saat konuflma, 456 saat bekleme süresi, 2 megapiksel kamera, 3G, Wi-Fi, tam QWERTY klavye, 109x60x14 mm, 104 gr SAMSUNG CEP TELEFONU C3200 KOD PU saat konuflma, 500 saat bekleme süresi, GPRS, WAP, EDGE, Bluetooth, MP3, 112x47x13 mm, 77 gr NOKIA CEP TELEFONU 1616 KOD PU saat konuflma, 540 saat bekleme süresi, TFT renkli ekran, FM radyo, cep feneri, 107x45x15 mm, 78 gr.

12 KAREL FAKS KOD PU Türkçe menü, otomatik tekrar arama, 5 sayfa döküman besleme, 99 adet k sa kod ile arama, arayan numaray gösterme SONY MEMORY STICK KOD PU Gb kapasite HP ÇOK FONKS YONLU YAZICI KOD PU Yazd rma-fotokopi-tarama fonksiyonlu, dakikada 20 sayfaya kadar siyah beyaz, 16 sayfaya kadar renkli bask alabilme, 1200 dpi ye kadar optik tarama. HP ÇOK FONKS YONLU LASER YAZICI KOD PU Dakikada 18 sayfaya kadar S/B bask, 1200x1200 dpi bask kalitesi, dakikada 6 sayfaya kadar 600x400 dpi tarama, 600x400 dpi kopya kalitesi, LED ekran, USB ba lant s. ATTLAS JENERATÖR KOD PU kva benzinli jeneratör, 12 V, AVR voltaj sistemi, 15 Lt tank kapasitesi ATTLAS JENERATÖR KOD PU W, 5.5 kw maksimum güç, 1 depo ile 11.5 saat çal flabilme, 25 Lt tank kapasitesi, 4 zamanl, hava so utmal OHV motor. 12

13 HP NOTEBOOK KOD PU LED ekran, Corel i5-480m 2.66 GHz, Intel Turbo Boost 3Mb ifllemci, 500 Gb SATA HDD, HDMI ba lant s, 2 adet USB girifli, 5in1 kart okuyucu, Windows 7 Home Premium iflletim sistemi TOSHIBA NETBOOK KOD PU LED ekran, Intel Atom 667 MHz 1.66 GHz 512 Kb Cache bellek N455 ifllemci, 250 Gb SATA HDD, 3 adet USB girifli, Webcam, Wi-Fi, Windows 7 Starter iflletim sistemi. EXPER NOTEBOOK KOD PU ekran, Intel Pentium P GHz ifllemci, 250 Gb SATA HDD, tümleflik stereo hoparlör, 1.3 megapiksel webcam, Windows 7 Starter iflletim sistemi. HP NOTEBOOK KOD PU Intel Core i5 Mobile Processor 2.53 Ghz i5-460m, 15.6 LED ekran, 500 Gb SATA HDD, 3 adet USB girifli, Linux Suse SLED11 iflletim sistemi APPLE ipad 2 KOD PU LED ekran, Apple A5 1 Ghz çift çekirdek, 8.8 mm kal nl k, 16 Gb, Wi-Fi, 3G, Bluetooth, 590 gr. EXPER B LG SAYAR KOD PU Intel Pentium E GHz ifllemci, 19 monitör, 320 Gb SATA HDD, DVD-DW optik sürücü, kart okuyucu, Windows 7 Professional iflletim sistemi

14 SONY D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel, 7x optik zoom, 28x dijital zoom, 3D Panoramik çekim, SteadyShot özelli i, yüz alg lama, k rm z göz düzeltme SONY D J TAL FOTO RAF ÇERÇEVES KOD PU LCD ekran, çoklu kart yuvas, ak ll yönlendirme sensörü, açma kapama zamanlay c s CANON D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel kamera, 4x optik zoom, 2.7 dokunmatik LCD ekran, USB girifli, otomatik focus SONY KAMERA KOD PU x optik zoom, 2.7 LCD ekran, SteadyShot özelli i, Memory Stick'e foto raf kaydetme, yüz alg lama özelli i. CASIO D J TAL FOTO RAF MAK NES KOD PU megapiksel kamera, 26 mm genifl aç lens, 5x optik zoom, çekim modlar CANON KAMERA KOD PU megapiksel kamera, 37x optik zoom, 41x dijital zoom, 2.7 LCD ekran, USB ba lant s

15 DUBAI TAT L KOD PU gece 4 gün, tek kiflilik oda, O.K. DUBAI TAT L KOD PU gece 4 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K AMSTERDAM-PAR S-BRÜKSEL TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece, 8 gün, tek kiflilik oda, O.K. AMSTERDAM-PAR S-BRÜKSEL TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece, 8 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K BARCELONA-MADR D TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece 8 gün, tek kiflilik oda, O.K. BARCELONA-MADR D TAT L KOD PU y ld zl otel, 7 gece 8 gün, çift kiflilik odada iki kifli, O.K ROLL-EX B S KLET KOD PU jant, 21 vites, çift amortisörlü ABANT TAT L KOD PU gece 3 gün, tek kiflilik oda, Y.P. (TÜM SEZON) ABANT TAT L KOD PU gece 3 gün, çift kiflilik odada iki kifli, Y.P. (TÜM SEZON) ROLL-EX B S KLET KOD PU jant, vitessiz

16 CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Mineral bombeli cam, vidal kurma kolu ve arka kapak, tek basmal üç katlamal çift kilitli klips. CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal tek basmal klips, bombeli cam, 50 m su geçirmezlik, tam otomatik takvim CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, mineral cam, üç katlamal klips, 100 m su geçirmezlik. CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Su geçirmez, mineral cam, çelik kay fl, emniyetli toka CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal klips, mineral cam, su geçirmez. 16 CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Çelik kordon, üç katlamal klips, mineral cam, su geçirmez.

17 PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, deri kay fl, Hardlex kristal cam, su geçirmezlik. PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, deri kay fl, mineral cam, takvim, su geçirmezlik CASIO BAY KOL SAAT KOD PU Yuvarlak kadran, metre su geçirmezlik, takvim, alarm. PIERRE CARDIN BAY KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, 24 saat göstergeli, takvim CASIO BAYAN KOL SAAT KOD PU Çelik kasa, çelik kordon, üç katlamal tek basmal klips, 50 m su geçirmezlik. 17 PIERRE CARDIN BAYAN KOL SAAT KOD PU Bak r kaplama, tafll çelik kasa, deri kay fl, Hardlex kristal cam, su geçirmezlik.

18 HOBBY FINE PURO KUTUSU KOD PU Ahflap kutu, puronun kurumas n engelleyen nem dengeleyici HOBBY FINE MATARA KOD PU Deri kapl, kapa n kaybolmas n önleyen özel tutucu, çelik iç yüzey HOBBY FINE S GARA KUTUSU KOD PU adet sigara kapasiteli, deri kapl, kilitli. HOBBY FINE PURO TAfiIYICI KOD PU adet puro yeri, kapakl, deri kapl BELLELLI OTO KOLTU U KOD PU kg çocuklar n kullan m na uygundur, sadece emniyet kemeri ile kullan l r FALKON TRAF K SET KOD PU adet plastik reflektör, yang n söndürücü, takoz, el feneri, boyunluk, yan k örtüsü, çekme halat, mini ilk yard m çantas.

19 2.945 SEDEF OKEY OKEY TAKIMI KOD PU A aç malzemeden üretilmifltir SEDEF OKEY FANTAST K TAVLA KOD PU Büyük boy, iç yüzey özel cilal, tafl ma çantas dahil HOBBY FINE OKEY TAKIMI KOD PU Plastik staka, plastik tafllar, PVC tafl ma çantas HOBBY FINE TAVLA TAKIMI KOD PU PVC çanta, pul saklama gözü. FIVESTAR 3 LÜ BAVUL SET KOD PU büyük, 24 orta ve mini seyahat çantal 3 lü bavul seti, lacivert kumafl, çekçekli HOBBY FINE ÇANTALI TABURE KOD PU Su geçirmez kumafltan.

20 1.845 PLAYSKOOL YUMUfiACIK BEB filer KOD PU ay+, farkl asorti çeflitli HASBRO D fi ÇIKARAN BEBEK KOD PU yafl, farkl asorti çeflitli PLAYSKOOL N NN L UYKU ARKADAfiIM KOD PU Bir sar l flla fl ld yor ve ninniler çalmaya bafll yor, gece boyunca bebeklere arkadafl oluyor. PLAYSKOOL LK ARABAM KOD PU Canl renkleri ve sevimli tasar m yla bebekler lk Arabam çok seviyor. Minikler yürüteç gibi ayakta kullan rken biraz daha büyükler üzerine oturup gezinmeye bafll yor FINE PAINT BOYA SET KOD PU parça, sulu boya, pastel boya, kuru boya, silgi, kalem trafl, cetvel, ahflap çantal HASBRO KONUfiAN SPIDERMAN KOD PU farkl Türkçe cümle söyleyebilen Spiderman in bu büyük boy figürü yan nda özel kemeri, 2 a f rlat c s ve 2 yap flkan a ile geliyor.

21 SONY PS3 OYUN KONSOLU KOD PU DVD player, kablosuz oyun ve internet imkan, Dolby Digital/Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD/DTS/DTS-HD/AAC ses, 320 Gb geniflletilebilir HDD, 1 adet oyun VOIT FUTBOL TOPU KOD PU Fifa standartlar na uygun, dikiflli, sentetik pu deri. HASBRO INTERTOY UPWORDS KOD PU Üç boyutlu tek kelime oyunu Upwords ile harfleri sadece yan yana de il, üst üste de dizebilirsiniz, 10+ yafl, 2-4 oyuncu VOIT BASKETBOL TOPU KOD PU Kauçuk zemin iç ve d fl sahada oynama imkan, derin panel aral klar sayesinde elden kaymaz, standart a rl k HASBRO JENGA KOD PU Alttan ç kart p üste koyun, y kt n z anda kaybedersiniz. Mühendislik bilginizi gelifltirir VOIT MASA TEN S MASASI KOD PU Katlanabilir, 4 tekerli i ile kolay tafl nabilir, raket darbelerine dayan kl yüzey, tek yüzeyi katlan larak tek kiflilik oynamaya olanak sa lar, d fl hava flartlar na uygun, 274x152.50x76 cm

22 5.660 CITIZEN ÇOK FONKS YONLU ATEfi ÖLÇER KOD PU kulak atefli haf zas, kulak atefli ve materyal yüzey s cakl seçene i, celcius ve fahrenheit seçene i, 60 gr VOIT MASAJ KOLTU U KOD PU Üç adet ak ll otomatik masaj fonksiyonu, dikey hareketli dört tekerlekli sessiz masaj eller, 105x74x94 cm aç k boyutlar, zamanlay c özellikli CITIZEN KOLDAN TANS YON ÖLÇER KOD PU set haf za kapasitesi, bas nç ve nabz ayn anda gösterir, LCD ekran, otomatik kapanma, pil göstergeli. ARZUM BASKÜL KOD PU Kg ölçüm, LCD dijital ekran, otomatik s f rlama ve kapanma, afl r yük ve zay flam fl pil göstergesi VOIT KONDÜSYON B S KLET KOD PU Zaman, h z, mesafe, kalori, nab z, oda s cakl, body fat göstergeli, LCD ekran, kurulu ebatlar 77x46.5x120 cm. VOIT KOfiU BANDI KOD PU hp motor gücü, 1-16 km/saat maksimum h z, 6 haz r-1 manuel program, 40x120 cm yürüyüfl alan, elden nab z ölçme

23 7.620 BABYLISS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD PU W, 3 kademe s h z ayar, so uk üfleme fonksiyonu, difüzörlü, ç kart labilir filtre PHILIPS SAÇ KURUTMA MAK NES KOD PU W, 6 kademeli s h z ayar, so ukhava üfleme fonksiyonu, iyon özelli i KING ÜTÜ KOD PU W, sprey fonksiyonlu buhar, paslanmaz çelik taban, kendi kendini temizleme fonksiyonu, ayarlanabilir buhar gücü. PHILIPS S STEM ÜTÜ KOD PU Ütü 800 W, kaynat c 1400 W, 150 gr/dk buhar püskürtme, %20 enerji, %40 su tasarrufu PHILIPS ÜTÜ KOD PU W, 35 gr/dk buhar ç k fl, Steamglide taban. PHILIPS SAÇ fiek LLEND R C KOD PU W, 175 derece uygulama s s, PTC seramik gövde, uygulama s cakl nda renk de ifltiren gösterge

24 FANTOM ELEKTR K SÜPÜRGES KOD PU W, 2 adet HEPA filtre, siklon sistem ile toz torbas z kullan m, 5 Lt toz kapasitesi, otomatik kablo sarma RUBENIS VANT LATÖR KOD PU , 170 cm maksimum yükseklik, fl kl, 3 h z kademeli, afl r s nmay engelleyen koruma fonksiyonu PHILIPS HALI YIKAMALI ELEKTR K SÜPÜRGES KOD PU W maksimum emifl gücü, 1500 W girifl gücü, özel bafll k, slak-kuru kullanabilme, 9 Lt slak toz kapasitesi PHILIPS fiarjli SÜPÜRGE KOD PU W girifl gücü, maksimum 17 W emifl gücü, 0.5 Lt toz kapasitesi, 20 dak. çal flma süresi, Siklonik HEPA filtre sistemi PHILIPS TRAfi MAK NES KOD PU saatlik flarj ile 10 güne kadar trafl olabilme, üstün lift&cut teknolojisi, titreflimsiz, tüy toplama haznesi S NBO ELEKTR KL SÜPÜRGE KOD PU W, h zl ve etkili temizlik için torbas z kullan m, sökülebilir sap ve a zl k, fleffaf toz kapa.

25 SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz. SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz. SUNNY INFRARED ISITICI KOD PU W, termostatik s kontrollü, havay kurutmaz, kokusuz, k sa sürede s n r, bafl a r s yapmaz LUXELL KONVEKTÖR TURBO FANLI ISITICI KOD PU W, turbo fan, otomatik termostat, üç ayr kademede kullan m, duvara monte özelli i. SUNNY INFRARED ISITICI AYA I KOD PU Teleskopik ayak. CEVAH R 4 BASAMAKLI MERD VEN KOD PU Ahflap basamakl, katlan r, fl k görünümlü, profil borudan ayaklar, üst tutunma yeri plastik boru ile kapl d r BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu. BAYMAK KL MA KOD PU A s n f enerji, so utma kapasitesi Btu, s tma kapasitesi Btu

26 BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD PU A s n f enerji, 7 kg y kama kapasitesi, LCD ekran, çocuk kilidi, ayarlanabilir y kama programlar BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD PU A enerji s n f, 4 programl, yük sensörü, özel bardak koruma sistemi, 3 kademeli filtre sistemi, LED li program takip göstergesi BOSCH ÇAMAfiIR MAK NES KOD PU A s n f enerji, 8 kg kapasite, 65 Lt tambur hacmi, dev/dak, LCD ekran, 8 programl BOSCH Ç FT KAPILI BUZDOLABI KOD PU A s n f enerji, toplam 551 Lt, so utucu 349 Lt, dondurucu 162 Lt, 2 adet fleffaf sebzelik, 2 büyük kap raf, 3 küçük kap raf, 4 adet emniyetli cam raf. BOSCH BULAfiIK MAK NES KOD PU A s n f enerji, 6 program, 14 kiflilik kapasite, 2 özel fonksiyon, 4 ayr y kama s cakl k derecesi, LED ekran, yük sensörü BOSCH NO FROST BUZDOLABI KOD PU A s n f enerji, 404 Lt so utucu, 157 Lt derin dondurucu bölmesi hacmi, Multi Airflow, nem dengeleyici sebzelik, iç mekan ayd nlatma.

27 VESTEL M KRODALGA FIRIN KOD PU W, 5 güç seviyesi, buz çözme fonksiyonu, 17 Lt iç hacim, 30 dakikal k ayarlanabilir zamanlay c VESTEL SEB L KOD PU So utma gücü 100 W, so utma kapasitesi 2 Lt., s tma gücü 500 W, s tma kapasitesi 5 Lt. BOSCH M KRODALGA FIRIN KOD PU W mikrodalga, 1100 W zgara gücü, 60 dk zaman ayarl, 24.5 cm çap nda döner cam tabak BOSCH FIRIN KOD PU gözü gazl,1 gözü elektrikli ocak, gaz emniyeti, çelik ocak zgaras, cam üstü kapak, f r n içi ayd nlatma, yüksekli i ayarlanabilir ayaklar. BOSCH SET ÜSTÜ OCAK KOD PU gözü gazl ocak, gaz emniyet sistemi, dü meden otomatik ateflleme, fabrika ç k fl LPG ye ayarl BOSCH FIRIN KOD PU gözü gazl, 62 Lt iç hacim, 7 piflirme program, f r n iç ayd nlatma, do algaza ayarl, çelik ocak zgaras.

28 S NBO SU ISITICI KOD PU Lt, otomatik kapanma, su seviye göstergesi, güvenlik kapak kilidi, susuz çal flmama özelli i FANTOM TÜRK KAHVE ROBOTU KOD PU W, 360 derece dönen gövde, kablo sarma ve kablo muhafaza imkan, 6 fincan kapasite PROF LO SU ISITICISI KOD PU W, 1.7 Lt kapasite, anti kireç filtresi, otomatik kapanma, 3 farkl emniyet sistemi, 360 derece dönebilen taban BOSCH ÇAY MAK NES KOD PU W, 0.7 Lt demlik kapasitesi, 2 Lt su kapasitesi, su seviye göstergeli, cam sürahi, gizli rezistansl, paslanmaz çelik zemin S NBO ELEKTR KL CEZVE KOD PU W, 0.4 Lt kapasite, afl r s nmaya karfl çift emniyet sistemi KENWOOD CAFE CHARM ESPRESSO MAK NES KOD PU W, 1,1 Lt ç kar labilir su haznesi, maxi capuccino aparat, kontrol ve buhar regülatörü, Thermocream sistemi ile üstün köpürtme performans.

29 FELIX BLANDER KOD PU W, 800 ml kapasiteli ölçü kab, 2 kademeli çal flt rma dü mesi, paslanmaz çelik ç rpma telleri PHILIPS DO RAYICI KOD PU W, 1000 ml kapasite, paslanmaz çelik b çaklar, pratik kullan m özelli i. BOSCH KATI MEVYE SIKACA I KOD PU W, 2 kademeli h z ayar, otomatik posa atma ifllemi, çelik d fl gövde, kaymay engelleyen lastik ayaklar, kablo dolama yeri BOSCH BLENDER KOD PU W, cam kar flt rma kab, 1.75 Lt kapasite, 2 farkl h z kademesi, buz k rma özelli i, kablo dolama yeri PHILIPS BLENDER SET KOD PU W, yatay ve dikey kesim yapabilen çift b çak sistemi, 5 h z ayar ve turbo dü mesi, 1 Lt sürahi kapasitesi. BOSCH MUTFAK ROBOTU KOD PU W, 4 kademeli h z ayar, dilimleme, rendeleme, püreleme, ö ütme ve do rama b çaklar

30 7.505 PHILIPS TOST MAK NES KOD PU W, yap flmaz plaklar sayesinde kolay temizleme, kordon sarma olana, h zl s nma özelli i KENWOOD TOST MAK NES KOD PU W, tek tuflla ç kar labilen yap flmaz yüzeyli döküm plaklar, 180 aç labilen zgara alan, ya toplama kab, 6 kademeli termostat ayar KUMTEL BARBEKÜ KOD PU W, ayarlanabilir termostat, 39x26.5 cm ebatlar nda. KENWOOD EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD PU W, 2 dilim kapasitesi, s tma teli, k r nt tepsisi, kablo saklama özelli i, metal gövde PHILIPS FR TÖZ KOD PU K zartma sepeti, kordon muhafaza bölmesi, s cakl k ayar dü mesi, ön temizleme fonksiyonu, iç hazne, ayr dijital zamanlay c PHILIPS EKMEK KIZARTMA MAK NES KOD PU W, 8 adet k zartma ayar, otomatik güvenli kapanma, tüm ekmek çeflitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar.

31 6.110 MEHTAP GÜVEÇ SET 3 LÜ KOD PU , 18, 20 cm CEM BIALETTI TEFLON TENCERE SET KOD PU ve 24 cm tencere, 24 cm tava. ARZUM DÜDÜKLÜ TENCERE KOD PU Lt kapasiteli, 3 emniyet sistemiyle kullan m güvenli i, 2 kademeli piflirme ayar ve buharda piflirme fonksiyonu, paslanmaz çelik FIVESTAR ÇEL K TENCERE SET KOD PU mm kal nl k, 3 derin tencere, 1 s tencere, 1 sütlük ve 1 kapakl tava. CEM BIALETTI BALIK TAVASI KOD PU cm, çevre dostu yanmaz yap flmaz XP yüzey, silikon d fl yüzey, s ya dayan kl ve ergonomik bakalit kulplar CEM EMAYE TAVA KOD PU cm. CEM EMAYE TAVA KOD PU cm, s y h zl ve eflit da tarak enerji tasarrufu sa layan çizilmelere karfl dayan kl özel dokulu kal n taban, çevre dostu XP iç yüzey.

32 GÜRAL PORSELEN YEMEK TAKIMI KOD PU parça H SAR ÇAYDANLIK TAKIMI KOD PU Lt çaydanl k, 0.7 Lt demlik kapasitesi, 18/10 çelik, kapsül tabanl. KITCHEN KING BAHARAT SET KOD PU parça KITCHEN KING Ç.K.B. SET KOD PU parça, k rm z ve lacivert renklerde KITCHEN KING BULAfiIKLIK 43x32x33 cm. KOD PU GERMAN STYLE BIÇAK SET KOD PU b çak ve kesme zemini.

33 AEG AKÜLÜ MATKAP VE V DALAMA KOD PU V, dak/dev., anahtars z mandren, sa -sol, tetik h z ayar, ayd nlatma lambas BLACK & DECKER DARBEL MATKAP KOD PU W, 13 mm anahtars z mandren AEG AKÜLÜ V DALAMA KOD PU Sa a ve sola dönebilme fonksiyonu, ortadan bükülebilme, 60 dakika flarj süresi, GBS sistemi akü flarj cihaz. KURTARIR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KOD PU kg, kuru kimyevi tozlu ERPAfi YANGIN SÖNDÜRÜCÜ KOD PU Kg, TS EN 3-7 standartlar nda uygun gövde üretimi, TS EN 615 toz standartlar nda uygun üretim, CE 0062 belgeli BLACK&DECKER BASINÇLI YIKAMA MAK NES KOD PU bar su bas nc, 370 Lt/saat su sevk miktar, 5 m hortum uzunlu u.

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682

STAR TAVLA KOD 221-19753 CITIZEN D J TAL TANS YON ALET KOD 221-30682 1.500 TL L K ALIMLARINIZDA BLACK&DECKER CIRCIRLI TORNAV DA SET KOD 221-22185 45 parça. STAR TAVLA KOD 221-19753 Kenarlar ahflap, oyun zemini ise orjinal kaplama, uzun ömürlü, 25 cm en, 47.5 cm uzunluk,

Detaylı

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü.

SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör, NFC tek dokunuflla Bluetooth ba lant s, USB girifli, 30 W ses ç k fl gücü. SONY ALARMLI SAATL RADYO KOD 268-62306 LED ekran, alarml, FM radyolu, 490 gr a rl k, fl k ve modern tasar m. 27.500 TL 1.150 TL 5.350 TL SONY BLUETOOTH SPEAKER KOD 268-70480 S-Master dijital amplifikatör,

Detaylı

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr

Organizasyon: INTERLINK fi RKETLER GRUBU. www.interlink.com.tr NASIL ÜYE OLACAKSINIZ? Katalo un arkas ndaki üyelik formunu doldurup INTERLINK thalat hracat ve Pazarlama A.fi. adresine göndererek veya www.yurtbayclub.com sitesinden üyelik ifllemlerinizi gerçeklefltirerek

Detaylı

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR

UZAKTAN YÜKLEMEL PROMOSYON KONTÖR De erli fl Ortaklar m z; Bir k fl sezonunu daha geride b rakt k. Önümüzdeki s cak yaz günlerine, serinletici bir Valvoline Kampanyas ile merhaba demek istiyoruz. Valvoline markal ürünlerimizin afla da

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ?

NASIL PUAN KAZANACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL ALACAKSINIZ? HED YEN Z NASIL TESL M ALACAKSINIZ? NASIL KAZANACAKSINIZ? Koramic Yap Kimyasallar A.fi. CERMIX markal ürünlerini Türkiye pazar na yetkili da t c ve sat c lar kanal ile pazarlamaktad r. Koramic Yap Kimyasallar taraf ndan belirlenen ve duyurulacak

Detaylı

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k.

2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. De erli fl Orta m z, 2017 y l nda yapaca n z lastik al mlar nda sizlere avantaj sa lamak üzere yepyeni bir hediye katalo u haz rlad k. 1 fiubat 2017-31 May s 2017 tarihleri aras nda, detaylar afla da belirtilen

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

De erli Erifl Yem Müflterisi,

De erli Erifl Yem Müflterisi, De erli Erifl Yem Müflterisi, Sizlerden gelen yo un talep üzerine sistemini tekrar bafllatt k. Bu senede sizler için özel olarak haz rlad m z ve birbirinden de erli hediyeler kazanaca n z kampanyam za

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

De erli Boya Profesyoneli,

De erli Boya Profesyoneli, De erli Boya Profesyoneli, Casati olarak size ayr cal klarla dolu, rengarenk bir dünyan n kap lar n açman n mutlulu unu yafl yoruz. Casati'm ad n verdi imiz bu sistemde ayn tak m n oyuncular olarak gördü

Detaylı

De erli Eternity Kulüp Üyesi;

De erli Eternity Kulüp Üyesi; De erli Eternity Kulüp Üyesi; 2005 Eylül ay nda bafllayan Eternity Kulüp uygulamas 2008 y l nda da cazip hediyelerle devam ediyor. Hediye katalo umuz, sizlerin ihtiyaçlar ve daha çok talep edilen ürünler

Detaylı

PERFORMANS UYGUN F YAT

PERFORMANS UYGUN F YAT YÜKSEK Nisan 2011 PERFORMANS UYGUN F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78

HEDİYE KATALOĞU BORU 26 78 BORU 26 78 1050 1480 3330 320 SONY 32 LED TV / KOD 134-62303 SONY 40 LED TV / KOD 134-62302 SONY 55 LED TV / KOD 134-56961 SONY BLURAY / KOD 134-61084 1388x768 çözünürlük, LED ekran, 24p gerçek sinema,

Detaylı

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES

AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES AKÇANSA Ç MENTO YAPI CLUB ÜYEL K SÖZLEfiMES Madde 1- Yap Club sistemi (Yap Club) ve Yap Club Card (Kart) Mülkiyeti AKÇANSA Ç MENTO SAN. ve T C. A.fi. ye aittir. Yap Club sistemine kay tl üyeler veya üyelik

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN

ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül 2011 Ürün görseli temsilidir. ÖZGÜRLÜ E KDV S Z SAH P OLUN Eylül ay nda tüm ürünlerde %18 KDV indirimi sizi bekliyor. GNB 1445 A2 P6 942 TL798 TL Bonus kampanyas 01/09/2011-31/10/2011 tarihleri aras

Detaylı

Bakmadan almam. 42" Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr

Bakmadan almam. 42 Led TV. 400 Hz PMR. Şİmdİ Türkİye'de 22 yerde Size en yakın mağaza adresi için: www.mediamarkt.com.tr 400 Hz PMR 42" 106 cm Led TV media markt FİyaTi 10 159, 90 TakSİTLİ FİyaT 1899,- 42Lm640 3D LED TV Derinlik kontrolü. 3D Sound Zooming. Dual Play fonksiyonu. Smart Share özelliği. Toplam stok adedi: 500.

Detaylı

De erli fl Ortaklar m z,

De erli fl Ortaklar m z, De erli fl Ortaklar m z, IMMERGAS olarak 2008 y l ndan bu yana %100 kendi sermayemiz ile girdi imiz Türkiye pazar nda kalitemizden asla ödün vermeden günümüze kadar gelmifl ve hemen her ilde bayi, servis

Detaylı

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13

çindekiler Sayfa Mikrodalgalar 10-12 Kahve Makinas 12 Is tma Çekmeceleri 13 çindekiler Sayfa F r nlar 2-7 60 cm F r nlar 2-7 90 cm F r nlar 7 Expression Kompakt Buharlı Piflirici/Kompakt F r n/ Kompakt Mikrodalga 8 Classic Kompakt F r n/kompakt Mikrodalga 9 Mikrodalgalar 10-12

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ

BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt. Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ BORUUstalar Kulübü 26 78 Dan flma Hatt Hafta içi 08:00-17.00 HED YE KATALO U USTALAR KULÜBÜ USTALAR KULÜBÜ De erli Ustalar Kulübü Üyeleri, Bugüne kadar sundu umuz yüksek kalitedeki ürün ve hizmetlerimize,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 23.90 19 HAZİRAN-2 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. Omo Active Fresh 5 kg

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet

29, 90 19, 7, 50 39, 90 5, 90 24, 90 6, 90 29, 90 ÜRÜN GELECEK. Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik. /adet /adet Kütahya Porselen Atatürk İmzalı Fincan Seti 2 Kişilik 24, 90 19, 90 9, 90 /adet 7, 50 /adet Güral Porselen Atatürk Kupa Stok adedi: 5.500 Stok adedi: 3.000 29, 90 19, 15, 90 29, 90 4, 90 6, 90 90 LAV Derin

Detaylı

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT

PERFORMANS DÜfiÜK F YAT YÜKSEK Mart 2011 PERFORMANS DÜfiÜK F YAT * 76 TL fiyat ; PC 2210 A2 DC model Grundig masaüstü bilgisayar n Worldcard ile al mlar nda geçerlidir. Bu modelin peflin fiyat na 3 taksit fiyat 834 TL dir. Grundig

Detaylı

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL

D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N D J TAL TERMOMETRE D J TAL TERMO-H GROMETRE IN/OUT TERMOMETRE D J TAL D J TAL TERMOMETRE GIDA Ç N G da için dizayn edilen bu termometre; genellikle ev mutfaklar nda, pikniklerde ve g da sanayinde g da s cakl k ölçümünde kullan l r. Ölçüm Hassasiyeti: ± 1 C, Prob uzunlu u:

Detaylı

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir.

Bu sisteme yeni üye olan tüm kullan c lar m za bafllang ç olarak 30 hoflgeldin puan hediye edilecektir. Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club kullan c ve uygulamac hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk

Detaylı

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi.

De erli fl Orta m z, TÜRK DEM RDÖKÜM FABR KALARI A.fi. De erli fl Orta m z, Türkiye s tma sektörünün lider firmas olarak, siz de erli ifl ortaklar m za özel olarak oluflturdu umuz yeni sistemimiz DEM R CLUB ile sektörümüzdeki öncülük misyonunu sürdürüyoruz.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

άretici firman n φnceden belirtmeden model, teknik φzellikler, donan m ve aksesuar de iflikli i yapma hakk sakl d r. Bu dokόman n bas m ndan (Nisan 2012) sonra όzerinde de ifliklikler olmufl olabilir.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence

GARANTİÖTESİ. Çok düşük bir bedel karşılığında. Ekstra Güvence GARANTİÖTESİ Çok düşük bir bedel karşılığında Ekstra Güvence Gönül rahatlığıyla keyfini çıkarın! Dürüst olmak gerekirse, yeni bir elektronik cihaz bizim için çok değerli değil midir? Uzun süre arayıp fiyatları

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Ocak 2011 BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan avantajlardan yararlanma imkân! * Kampanyam z Ocak 2011 den itibaren üretime al nan ve ilgili insert ve sirkülerlerde

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH

HAZİRAN-TEMMUZ 2011 HEDİYE KATALOĞU KDV Hariç Ciro/Puan TL. No. ÜRÜN MARKA MODEL RESİM 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH 1 48 EKRAN LCD TV VESTEL 19VH5906 9.700 2 82 EKRAN LCD TV VESTEL 32VH3004 23.250 3 106 EKRAN LCD TV PHILIPS 42PFL5405H/12 46.250 4 106 EKRAN LED TV PHILIPS 40PFL5605H/12 59.500 5 106 EKRAN LCD TV VESTEL

Detaylı

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU

NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFIM VIP CLUB PROMOSYON KATALOGU NETAFİM VIP CLUB NEDİR? NETAFİM VIP CLUB Netafim Yelek - 001 Netafim T-Shirt - 002 Netafim Şapka - 003 Netafim Gömlek - 004 NETAFİM ayrıcalıklı dünyasını çiftçilerinin

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor...

15 Eylül - 31 Ekim 2013. Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... 15 Eylül - 31 Ekim 2013 Makel de Yılın Kampanyası başlıyor Muhteşem Hediyeler kazandırıyor... Toplam kalite anlayışını çalışanlarından tüm dünyadaki iş ortaklarına kadar bir bütün olarak gören Makel Şirketler

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

Ýnverter Serisi Klimalar R10A MONO ÝNVERTER KLÝMALAR Duvar Tipi RS inverter MODELLER ENERJÝ SINIFI A HiCOP:3.86(W/W) Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h Kapasite Aralýðý: 3.100.00 BTU/h RS inverter MODELLER

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Konfor, ferahlık ve rahatlık

Konfor, ferahlık ve rahatlık Konfor, ferahlık ve rahatlık Pratik kapılar yana kayıp açıldığında geniş bir çalışma alanı sizi bekliyor. Geniş mesafe dolayısıyla rahat biniş-iniş ve esnek koltuk kapasitesi seçenekleri. 540mm Sınıfının

Detaylı

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir.

1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. 1 Aral k 2006-31 Ocak 2007 tarihli al mlarda geçerlidir. De erli SONY Dostu, Sony yetkili sat fl noktalar ndan yapt n z al flverifli daha keyifli, daha e lenceli hale getirmeyi amaçlad m z bu kampanyam

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU izmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Tel: 452 52 52 - Fax: 487 31 27 İhale No : 2014/ 1249 İlgili Birim : DÖN.SER.AYNİYAT

Detaylı

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım?

www.cermix.com.tr İnternet Sitesinden Nasıl Faydalanacağım? CLUB CERMIX Avrupa normlarında kaliteli ürünleri siz değerli ustalarımızla buluşturan Cermix Yapı Kimyasalları bundan böyle birbirinden değerli hediyeler kazandırıyor. Karo seramik uygulama sektörünün

Detaylı

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT

DÜŞÜK FİYATLARA TATİL YOK! VPCEH3J1E/B.CEU Dizüstü bilgisayar TAKSİTLİ FİYAT TATİL YOK! Intel Core i3-2350 İşlemci (2,3 GHz, 3 MB ön bellek)., 15 ran ek 4 GB bellek / 500 GB harddisk Gültigkeitstext: Bu fiyat listesindeki fiyatlar 23.08.2012-2.08.2012 için geçerlidir. Bu fiyat listemizde

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI PALU GÖKDERE DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ Elazığ ili SODES ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ VE GELECEĞİMİZ YENİDEN DOĞUYOR Projesi kapsamında çocuk merkezi oluşturulmasına yönelik Elektronik

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI TÜRKİYE SAKATLAR DERNEGİ ELAZIĞ ŞUBESİ Elazığ ili SODES ENGELSİZ YAŞAMLA SAĞLIKLI GÜNLERE Projesi kapsamında Bilgisayar Ekipman alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan

BU KAMPANYAYA YILDIZLI PEK Y Grundig bilgisayar* alana BiRi den 365 TL ye varan Masaüstü veya dizüstü bilgisayar n z Grundig den al n, çok uygun fiyatlardan siz de yararlan n. PEfi N F YATINA 3 TAKS T PEfi NAT + 5 TAKS T PEfi NAT + 10 TAKS T PEfi N PEfi NAT 2 TAKS T TOPLAM F YAT PEfi

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın.

Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın. Teknoloji ve sevgi ile ürettiği birbirinden özel ürünlerle İtimat a evlerinizde yer açın. İtimat, mutfaklarınızda son teknoloji ile ürettiği birbirinden kaliteli ankastre ürünlerle sizlere profesyonelliği

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr

TYSSO. Insist on the best. TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT. www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr TYSSO TYSSO Türkiye Distribütörü VEGAPOS OT/VT www.vegapos.com.tr info@vegapos.com.tr Tel : +90(356)276-10-76 Fax : +90(356)276-50-65 QR Kod POS Sistemleri POP-650 Modüler ve Fansız Soğutma Hepsi Bir Arada

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6" INTEL CI5-5200U 2,2GHZ

TOSHIBA C55-C- 11RSatellite Ci5-5200U 2.20GHz 8GB 1TB 2GB 930M 15.6 INTEL CI5-5200U 2,2GHZ C55-C- 11JSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 11RSatellite Ci5-8GB 1TB 2GB 930M 15.6" C55-C- 13HSatellite Ci5-920M 15.6'' C55-C- 14FSatellite 500GB 15.6" İşletim Sistemi DOS DOS MS WINDOWS DOS

Detaylı

16,50 Adet 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı Çeşitlerinden Birini Alana 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı HEDİYE!

16,50 Adet 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı Çeşitlerinden Birini Alana 750 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı HEDİYE! www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 4-10 16,50 5 kg Çamaşır Makinesi Deterjanı

Detaylı

Ankastre Ürünler 2017 /2

Ankastre Ürünler 2017 /2 www.luxell.com.tr Ankastre Ürünler 2017 /2 Ankastre Ürünler 2017/2 İçerik Sf. 3-18 Ankastre Setler Set 17/9 735 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF Siyah Ocak, 4207 Siyah Fırın Set 17/8 735 Siyah Davlumbaz, 40 TAHDF

Detaylı

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163

Puan: 1000 KOD:AKT-162. Puan: 1000 KOD:AKT-163 HEDİYE KATALOĞU 2017 Aktif_Hediye_Kataloğu_20x20cm.indd 1 14.02.2017 13:22:22 Puan: 1000 KOD:AKT-161 LG 47 LED TV 1920x1080p çözünürlük, 3D, Smart TV, dahili Wi-Fi. Puan: 1000 KOD:AKT-163 Puan: 1000 KOD:AKT-162

Detaylı

1957 den beri ısıtıyoruz

1957 den beri ısıtıyoruz 1957 den beri ısıtıyoruz 2017 ürün kataloğu www.sufurucusoba.com Hakkımızda Firmamız 1957 yılında Soba imalatı ve perakende satışına başlamıştır. Sektörde lider kuruluşların ürünlerini tüm illerde pazarlama

Detaylı

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ

ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ 2016 ELEKTRONİK ve ARAÇ PROMOSYON ÜRÜNLERİ www.elektropromosyon.com COMEKS ELEKTRONİK VE MEDİKAL SİSTEMLERİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 2006 yılında Türkiyedeki teknoloji mağazalarına en yeni teknolojik ürünleri

Detaylı

Ankastre 2015 Fırsatları

Ankastre 2015 Fırsatları Ankastre 2015 Fırsatları Tezhip Desen Ankastre 7063 Multi Turbo Fırın 927 3518 Siyah Cam Ocak 598 8655 Davlumbaz 793 0+6 Fonksiyon Low-e iç cam sayesinde el yakmayan ön cam ısısı Siyah cam özelliği 60

Detaylı

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin.

hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. 2012. e... hiçbir biçimde yeniden üretilemez. hatalardan veya eksikliklerden veya burada bulunan bilgilerin. faydalanabilirsiniz., Ba. öneririz. herhang. i Güvenlik...1 Güvenlik Önlemleri...1 EMC...5...7...7...7...9...10

Detaylı

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr

sintra Sintra www.asyatrafik.com.tr sintra 2 Sintra bir Asy a Trafik A.Ş. ma rka sıdır. 2016 www.asyatrafik.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2016 Üretim Kapasitemiz Sintra markalı sinyalizasyon sistemlerimiz, trafik ve yol güvenliği standartlarına uygun

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Elektronik cihazları Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU

INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU EYLÜL ÜRÜN 2010 KATALOĞU INTEL İŞLEMCİLİ MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR EYLÜL 2010 ÜRÜN KATALOĞU PANDERA E100 Intel Atom İşlemci 230 (1.6 GHz, 512 KB L2 Cache, 533 FSB) Intel 945GC + ICH7 Yonga Seti 1 GB DDR2

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır.

dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. www.sokmarket.com.tr www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem ücreti alınmamaktadır. 30 Ekim- Anadolu Ekmek 120 gr Çemeni

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/

Kameralar. Pazarizyon Online Al??veri? http://www.pazarizyon.com/ URUN ADI: Wireless USB DVR 4 Kanal Destekli 2.4GHz Kablosuz Video ve Ses Aktar?m? Sa?lay?n MODEL: 130328033225 FIYAT: 94.90? URUN ADI: Çok Fonksiyonlu Hareket Alg?lama Özellikli Spy Kamera DVR R/C Alarml?

Detaylı

1 2015 www.loobex.com

1 2015 www.loobex.com 2015 www.loobex.com 1 www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 Buhar Makineleri

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR!

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler www.sokmarket.com.tr 29 MAYIS-4 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz.

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon.

Unimog U 4000. Direksiyon Hidrolik servo direksiyon. Unimog U 4000 Unimog U 4000 2,5 ton kategorisinde Üstün arazi kabiliyetli (4x4) taktik tekerlekli En çetin koflullarda kendini spatlam fl güvenilir teknoloji TSK ya 10.000 i aflk n Unimog U4000 teslim

Detaylı

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39

İbrahim Halil ÇELİK-Proje Koordinatörü 0535 517 29 39 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Karakoçan Milli Eğitim Müdürlüğü Elazığ ili SODES Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2015 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti.

Güncel Kurumsal Fiyat Listesi MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. MİNİtek Teknoloji Ürün ve Çöz. Telek. Tic. Ltd. Şti. Tel: (212) 267 4011-18 (212) 267 4454 (212) 267 4018 info@minitek.com.tr proje@minitek.com.tr Fax (212) 267 4009 2 Nisan 2013 Sizin için Seçtiklerimiz:

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı