MUĞLA DEVLET HASTANESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUĞLA DEVLET HASTANESİ"

Transkript

1 MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011

2 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı hekimlerin sorumluluğunda, deneyimli ve eğitimli teknisyen kadrosu ile kalite hizmet standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Sunulan hizmetin kalitesini sürekli olarak geliştirerek, hasta ve hekim memnuniyetini sağlamak, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ekonomik ve kaliteli hizmet vermek temel amacımızdır. Mikrobiyoloji Laboratuvar Birimleri : 1 Bakteriyoloji 2 Parazitoloji 3 Mikoloji 4 Hematoloji 5 Seroloji 6 İmmünoloji Mikrobiyoloji Laboratuvarı organizasyon şeması: Mikrobiyoloji Uzmanları Birimi ile ilgili uzmanlık eğitimi almış hekimdir. Görev yetki ve sorumlulukları : a) laboratuvara gelen bütün tetkik ve tahlilleri; serolojik ve biyolojik çalışmaları yapmakla yükümlüdürler. b) laboratuvarda bulunan tıbbi cihazların doğru ve düzgün çalışmasından sorumludurlar. c) İhbarı zorunlu hastalıklarla karşılaştıklarında diğer uzman hekimlerin tabi olduğu yükümlülüklere tabidir. d) Sağlık istatistiklerinde diğer uzman hekimlerin bağlı oldukları yükümlülüklere tabidirler. Teknisyenler Laboratuvar teknisyenliği eğitimi almış laboratuvarda görevli sağlık personelidir. Görev yetki ve sorumlulukları: 1 laboratuvara gelen muayene materyalini analize hazırlar. Acil tetkikleri ayırır ve önce yapılmasını sağlar. Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza eder. 2 Laboratuvar şef ve uzmanının kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini yapar. 3 Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve testlerle ilgili diğer malzemeleri formüllerine göre hazırlar. Laboratuvar uzmanının hizmetle ilgili diğer isteklerini yerine getirir. 4 laboratuvarda kullanılan cam eşya ve malzemeleri uzmanın direktifine göre temizler ve otoklavdan geçirir. 5 Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirir. 6 - Defter kayıtlarının tutar. 7 Saklanacak kan ve plazmaları uygun şekilde kapatıp dolapta saklar. 8 Laboratuvar temizliğini yaptırır. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar. 9- Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında alır. 10 Birimindeki cihazların günlük bakımını yapar. 11 Cihazlarda herhangi bir arıza durumunda ilgili firmaya ve sorumlu uzmana haber verir. 12 Laboratuvar uzmanının kontrolünde basit laboratuvar tetkiklerini yapar.

3 13 Her ay sonunda ve üç ayda bir test istatistiğini çıkararak istatistik birimine bildirir. 14 Laboratuvar kitlerini takip eder, azalınca laboratuvar uzmanını bilgilendirir. 15 Görevini, kalite sistem politikası hedeflerine ve prosedürlerine uygun olarak yürütür. Tıbbi Sekreter Başhekimlikçe laboratuvarda kayıt ve bilgi işlem için görevlendirilmiş personeldir. Görev yetki ve sorumlulukları : 1 Kendine bağlı kayıt biriminin düzeninden ve temizliğinden sorumludurlar. 2 Çalışması için gerekli barkod aleti, printer, bilgisayar vs. bakım ve temizliğinden sorumludur. 3 laboratuvara kayıt için gelen hastaların istem kağıtlarını kontrol eder, doğru ve eksiksiz dolduruldu ise bilgisayar sisteminden kayıtlarını onaylar. Barkod çıkarır. 4 Tahlil sonuçlarını hastaya verir. Sonraki işlemler için hastayı yönlendirir. 5 Görevini kalite sistemi politikası hedefleri ve prosedürüne uygun olarak yürütür. Hizmetli: Başhekimlikçe laboratuvarda temizlik, malzeme getirme ve evrak takibi işlerinde görevlendirilmiş personeldir. Görev yetki ve sorumlulukları: 1 Laboratuvar sorumlu uzmanı ve laboratuvar teknisyenleri denetiminde laboratuvar temizliğini yapar. 2 laboratuvarlar arası hasta materyallerini uygun şekilde transportunu yapar. 3 Depodan her türlü laboratuvar malzemelerini laboratuvara getirip götürür. 4 laboratuvarla ilgili her türlü resmi dosya, evrak vs. idareye götürüp getirir. 5 Kendisine teslim edilen tüm laboratuvar eşyasından sorumludur. Bölüm uyum sorumlusu : Dr.Funda SANKUR Mikrobiyoloji ve Kl.Mik.UZ. Bölümün faaliyetleri ve işleyişi: Hastalar laboratuvara ilk olarak kayıt-sonuç biriminden giriş yaparak müracaat eder. Muayenesi bitip tahlilleri işaretlenmiş poliklinik hastaları bu tahlillerini yaptırmak üzere ilk olarak bu birime başvururlar. Burada kan alma ünitesi veya diğer laboratuvar birimlerine yönlendirilirler. Bakteriyoloji laboratuvarına başvuran hastaların girişleri laboratuvar sekreteri tarafından yapılır. Sorumlu teknisyen tarafından hasta bilgilendirilerek örnek kabul edilir. Kanlar ilgili personelce plan dahilinde kan alma ünitesinden laboratuvarlara dağıtılır. Servis örnekleri, servis personellerince laboratuvara getirilmekte ve teknisyenlere teslim edilmektedir. Örnek kalitesi ve barkod yönünden uygun bulunan örnekler işleme alınır. Uygunsuz örnekler nedenleri belirtilerek beklemeye alınır ve tekrar örnek istenir. Bakteriyoloji laboratuvarı : A blok Başhekimlik altında zemin katta 45 metrekarelik alanda hizmet vermektedir. Laboratuvar alanı 3 bölüme ayrılmaktadır. Şemadaki 1. alan mikrobiyolojik tetkiklerin yapıldığı bölümdür. Her tür non-spesifik ve spesifik kültür ekimi ve sonuçlandırılması, antibiyogram çalışması burada yapılır.

4 Gaita mikroskopisi ve parazit inceleme, ARB, periferik yayma, mantar aranması ve kültürü ve diğer tüm boyalı boyasız incelemeler burada yapılmaktadır. Şemadaki 2. alan, serolojik çalışmaların yapıldığı bölümdür. Nefelometre cihazında ASO, CRP, RF ve IgG, IgM, IgA, IgE, C3 VE C4 testleri çalışılmakta; ayrıca manuel olarak monospot, Salmonella için Grubel-Widal, Brucella için Wright testleri çalışılmaktadır. Şemadaki 3. alan, teknisyen oturma, dinlenme alanıdır. Pastör fırını da bu bölgede bulunmaktadır. Şema 1 : ELISA laboratuvarı: A Blok Başhekimlik altında zemin katta 30 metrekarelik bir oda ve onunla iç içe küçük bir odadan ibarettir. (Şema 2) Hepatit markırları ( HBsAg, Anti HBs, Anti HCV, HBeAg, AntiHBe, Anti HBc) HIV 1-2 Ab, TORCH ( Toxo IgM, Toxo IgG, Rubella IgM, Rubella IgG, CMV IgM, CMV IgG, HSV2 IgM, HSV2 IgG ) grubu çalışılmaktadır. HIV kitleri P24 antijeni içerir, 4. jenerasyondur. Amaç erken ve doğru tanıdır. Şema 2:

5 Hematoloji laboratuvarı : A Blok zemin katta 20 metrekarelik alanda hizmet vermektedir. 2 adet 22 parametre tam kan sayım cihazı ve 2 adet sedimentasyon cihazı mevcuttur. ( Şema 3 ) Formül lökosit dahil tam kan sayımı ve sedimentasyon testleri çalışılmaktadır. Şema 3 : İhtiyaçların temini ve karşılanması: Testlerin çalışılması için gerekli tüm malzemeler, ihale yoluyla alınmaktadır. Malzeme cins ve sayılarının belirlenmesi ve depolanma, stok takiplari da iş yükünün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Her laboratuvarda 1 elemanımız laboratuvar içi malzeme-stok ile ilgilenmekte, haftalık olarak depodan çekim yapılmaktadır. Depo stok ve miyad kontrol çalışması en az ayda 1 kez yapılmakta, malzemeye göre en az 1 aylık stok olacak şekilde firma istemleri ayarlanmaktadır. Bu istemlerin hastane deposuna zamanında ve şartnameye uygun olarak girişi sağlanmaktadır. Son kullanma tarihi yaklaşan malzeme ilgili firmaya haber verilerek değiştirilmektedir. Bölüm ile ilgili yazılı düzenlemeler: Bölüm ile ilgili tüm yazılı düzenlemeler, prosedürler laboratuvarlarda bulunan ve kolaylıkla ulaşılabilir olan dosyalarda mevcuttur. Mikrobiyoloji Laboratuvarı Hizmet kalite standartları : Laboratuvarımız aşağıda listelenen ve bakanlıkça belirlenmiş olan hizmet kalite standartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Sağlık alanında merkezi bir rol oynayan laboratuvarlar hizmet kalitesi bakımından önemlidir. Tıbbi tanıların büyük çoğunluğunun, laboratuvar sonuçları ile desteklenmektedir.

6 Laboratuvarların organizasyonunda, laboratuvar cihaz ve malzemelerinin kullanılmasında ve hizmetin kaliteli ve ekonomik olmasında özel bir çaba gösterilmesi kaçınılmazdır. Bunun için etkili bir laboratuvar yönetimi gerekmektedir. Laboratuvar çalışmalarının etkili bir şekilde planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydı ve raporlanması amacıyla sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızın aşağıdaki laboratuvarlara ilişkin kriterleri karşılaması beklenmektedir. 1 Numune kabul ve red kriterleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Amaç: Laboratuvarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilebilmesi ve özellikle analiz öncesi (preanalitik) evre hatalarının en aza indirilebilmesi için numune kabulü ile ilgili kurallar hakkında hem laboratuvar personelinin hem de ilgili diğer hastane personelinin bilgilendirilmesini sağlamaktır. a) Numunelerin çalışma zamanı, numune türü, ön hazırlık işlemi gerektiren testlere ait bilgi, numune kabul veya red kriterleri vb. hususları içeren kılavuz veya Test Rehberi bulunmalıdır. b) Numune kabul veya red kriterlerine göre reddedilen örneklerin kaydı tutulmalıdır. Laboratuvar sorumlusunun belirlediği aralıklarda bu kayıtlarla ilgili istatistiksel değerlendirme yapılmalıdır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetler düzenlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. 2 Numunelerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır Amaç: Hastadan alınan numunenin alınma saati ve laboratuvara teslim saatinin tespit edilerek, bu numunenin transferi sırasında oluşabilecek gecikmelerin engellenmesi ve bekletilmiş numunelerin tespit edilmesinin sağlanmasıdır. a) Laboratuvara getirilen numunelerin üzerinde numune alma saati bulunmalıdır. Numune alma saati ile barkod etiketinin çıkarıldığı tarih ve saatin uyumlu olmasına (hem poliklinik hastalarında, hem de yatan hastalarda) dikkat edilmelidir. b) Numunelerin laboratuvara kabul saati kayıt altına alınmalıdır (otomasyon kaydı). c) Hasta sonuç raporlarında numunenin alındığı, laboratuvara kabul edildiği ve sonucun onaylandığı tarih ve saat görülebilmelidir. 3 Çalışılan tüm testlerin internal kalite kontrolü yapılmalıdır. İnternal kalite kontrolü, laboratuvarda çalışılan testlerin analizi sırasında oluşabilecek hataları önceden tespit edebilmek ve sonuçların hatalı verilmesini engellemek amacıyla konsantrasyonu ve yapısı önceden bilinen materyallerle yapılan cihaz test sonuç kontrolüdür. Amaç: Test sonuçlarının tekrarlanabilirliğinin kanıtlarından olan internal kalite kontrollerinin, testin çalışıldığı gün yapılması ve bu kontrollerin sonuçlarının kayıtlı olmasının sağlanmasıdır. a) Testlerin çalışıldığı tarihlerde iç (internal) kalite kontrolü en az iki seviyeli olarak (normal ve patolojik kontrol serumu gibi) yapılmalı ve sonuçlar yazılı veya elektronik ortamda (CD vb.) kayıt altına alınmalıdır. b) İç kalite kontrol çalışmaları her vardiya değişiminde de iki seviye olmak üzere çalışılan testler için tekrar edilmelidir. 4 Eksternal kalite kontrolleri yapılmalıdır (eksternal kalite kontrolü yapılabilen testler için). Eksternal kalite kontrol, bağımsız kuruluşlar tarafından yürütülen ve laboratuarların analitik performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini öngören bir sistemdir. Bu sistemde kontrolü yürüten kuruluş ilgili laboratuvara belirli aralıklarla kontrol örnekleri gönderir ve bu örneklerin değerlendirilmesi sonucunda gelen veriler eksternal kalite kontrol

7 merkezinde analiz edilir. Elde edilen sonuçlar ilgili laboratuvara gönderilerek laboratuvarın kendi performansı hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. Amaç: Test sonuçlarının doğruluğunun kanıtlarından biri olan eksternal kalite kontrol programının sağlanması ve kayıtlarının saklanmasıdır. a) Çalışılan testlerden dış (eksternal) kalite kontrol programına bağlanabilen parametreler için dış kalite kontrolleri periyodik olarak yapılmalı, sonuçlar yazılı veya elektronik ortamda (CD vb.) kayıt altına alınmalıdır. 5 Eksternal kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilerek uygunsuz sonuç var ise düzeltici önleyici çalışmalar yapılmalıdır Amaç: Dış kalite kontrol programından elde edilen verilerin laboratuvar sorumlusu tarafından değerlendirilmesini ve gerek görülen düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılmasını temin etmektir. a) Dış kalite kontrol raporları laboratuvar sorumlusu tarafından değerlendirilmelidir. b) Uygunsuz sonuçlar için gerekli görülüyorsa düzeltici önleyici faaliyetler yapılmalı ve sonuçlar kayıt altına alınmalıdır. 6 Numunelerin toplanması ve güvenli transferine ilişkin talimat bulunmalıdır Amaç: Alınan numunelerin uygun koşullarda ve tanımlanmış sürelerde transferleri temin edilerek doğru sonuçların elde edilmesinin sağlanmasıdır. a) Numunelerin transferi ile ilgili talimat (uygun ısı, süre, taşıma kabı vs. belirtilerek) hazırlanmalıdır. b) Transfer ile yükümlü personele numune transfer talimatı ile ilgili eğitim verilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. c) Özellikle servislerde numunelerin toplandıkları uygun bir alan belirlenmelidir. 7 Kan alma üniteleri ve laboratuvarda uygun tıbbi atık kapları ve poşetleri bulunmalıdır. Amaç: Kan alma ünitelerinde ve laboratuvarlarda hastane enfeksiyonlarının önlenmesi, çalışan ve çevre güvenliğinin temini açısından tıbbi atıkların bertarafı hususunda düzenleme yapılmasının sağlanmasıdır. a) Tıbbi atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve ünite içinde taşınması ile ilgili talimat hazırlanmalı ve bu talimatın uygulanması sağlanmalıdır. b) Kan alma ünitelerinde ve laboratuvarda uygun tıbbi atık kapları ve poşetleri bulunmalıdır. c) İlgili personele bu konuda eğitim verilmelidir. 8 Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır. Amaç: Laboratuvarda çalışılan testlerde hasta güvenliğini tehlikeye atabilecek sonuçlar elde edildiğinde ilgili hekimin veya hemşirenin en kısa zamanda bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. a) Hasta güvenliği açısından önem arz eden ve ilgili branş hekimine bildirilmesi gereken panik değerler listesi laboratuvar personelince kolay ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. b) Laboratuvar personeline ilgili konularda eğitim verilmeli ve bu eğitime ilişkin kayıt tutulmalıdır. Öneri: Panik değer listesi otomasyonda tanımlanmalıdır. Bu değerler tespit edildiğinde ilgilileri uyaran bir sistem olmalıdır. 9 Panik değer bildirim talimatı bulunmalıdır. Amaç: Hasta güvenliği açısından panik değer bildirimlerinin takibinin sağlanmasıdır. a) Panik değer olarak tanımlanan sonuçlar elde edildiğinde laboratuvar teknisyeni ve laboratuvar sorumlusunun izlemesi gereken yol ile ilgili bir talimat oluşturulmalıdır.

8 b) Bildirilen panik değerlerlerle ilgili kayıt tutulmalıdır. 10 Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (acil testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). Amaç: Hastanenin acil veya merkez laboratuvarlarında çalışılan testlere ait sonuç teslim sürelerinin önceden belirlenmiş olması, konuyla ilgili sağlık personelinin ve hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesinin sağlanmasıdır. a) Acil testler için sonuç teslim süreleri acil servisteki hastaların görebileceği yerlerde asılmalıdır. b) Rutin testler için sonuç verme süreleri hakkında hasta bilgilendirilmelidir. c) Tetkik sonuçları belirtilen sürelerde verilmelidir. Oluşan uygunsuzluklar ile ilgili kayıtlar tutulmalı, değerlendirilmeli ve düzeltici önleyici faaliyetler başlatılmalıdır. 11 Kit verimlilik hesaplaması yapılmalıdır. Amaç: Hastane laboratuvarlarında çalışılan testlerin verimli kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesidir. a) Kit (Test) Verimliliği = Hasta örneği sayısı Toplam örnek sayısı Toplam örnek sayısı = Hasta örnekleri + Kalibrasyonda kullanılan test sayısı +Kontrolde kullanılan test sayısı +Tekrar edilen test sayısı Not: Sonuç başına ödeme yapan kurumlarda da bu değerlendirme yapılacaktır. 12 Laboratuvar cihazlarının yönetimine ilişkin talimat bulunmalıdır. Amaç: Hastane laboratuvarlarında bulunan tıbbi cihazların envanter, periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin uygun şartlarda yapılması ve devamlılığının sağlanmasıdır. a) Tıbbi cihazların envanter kaydında, laboratuvarda bulunan tüm tıbbi cihazların adı, markası, modeli, yaşı, seri numarası, temsilci firma ve hizmete giriş tarihi bulunmalıdır. b) Her cihazın bir yönetim dosyası olmalı ve bu dosya içinde; Kullanım kılavuzu veya CD si Test veya cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları 1 Kalite kontrol sonuçları Cihaz bakım formları Arıza bildirim formları Firma iletişim bilgileri Kullanıcı eğitim sertifikaları Laboratuvar ortamının ısı ve nem takip çizelgeleri veya tüm bu dokümanların nerede ve nasıl saklandığına yönelik bilgiler bulunmalıdır. (yazılı veya elektronik ortamda) 1 Biyokimya, hormon, ELISA vb. cihazlarının test kalibrasyon periyotları belirlenmelidir. Bu cihazlar için kalibratörler ile yapılan test kalibrasyon sonuç kayıtları yeterlidir. 13 Buzdolaplarının kalibre edilmiş termometreler aracılığı ile ısı takipleri yapılmalıdır. Amaç: Kitlerin üretici firma tarafından belirtilmiş olan uygun ısı koşullarında muhafaza edilmesinin sağlanmasıdır. a) Kitlerin yer aldığı soğutucuların ısı takipleri uygun bir şekilde yapılmalıdır. b) Soğutucuların ısılarını ölçen termometrelerin kalibre edildiğine veya doğrulama işleminin yapılmış olduğuna dair kayıtlar tutulmalıdır. 14 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.

9 Amaç: Laboratuvarların temizlik, dezenfeksiyon ve ilgili malzemelerin sterilizasyonun sağlanmasıdır. a) Laboratuvarlarda temizlik, dezenfeksiyon ve ilgili malzemelerin sterilizasyon işlemleri için talimatlar bulunmalı ve uygulanmalıdır. b) İlgili personele verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 15 Laboratuvar bölümlerinde (ELISA, Biyokimya, Hormon vb.) çalışan personele çalışacağı cihaz ve test alanında eğitim verilmelidir. Amaç: Laboratuvar çalışanlarının cihazları etkin kullanmalarının temini ve çalıştıkları cihazlarla ilgili yetkilendirilmelerinin sağlanmasıdır. a) Laboratuvarda (ELISA, Hormon, Biyokimya vb.) çalışan personele çalıştığı cihaz ve test için ilgili firma tarafından eğitim ve sertifika verilmelidir. Öneri: Laboratuvarda çalışılan analizler için mümkünse birden fazla personelin sertifikalandırılması önerilir. 16 Laboratuvarların tüm süreçlerine ilişkin işleyiş prosedür bulunmalıdır. Amaç: Hastane laboratuvarlarının ulusal veya uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermesini sağlamak için, istemin yapılması ile başlayan; preanalitik, analitik ve postanalitik evreleri de kapsayan sürecin basamaklandırılarak açıklanmasıdır. a) Laboratuvarlarla ilgili tüm süreçlere (mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında) ilişkin işleyiş prosedürü bulunmalıdır. b) Bu basamaklarda görülebilecek aksaklıkların çözüm yolları da bu prosedürde yer almalıdır (otomasyondaki aksaklıklar, cihaz arızaları gibi sonuçların gecikmesine neden olabilecek durumlarda doktor ve hastaları bilgilendirme şekli ve çözüm yolları vb.) 17 Laboratuvar güvenlik prosedürü bulunmalıdır. Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışanlarının, çalışma ortamı, kullanılan cihaz, malzeme ve hasta numuneleri nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemek için laboratuvar güvenlik prosedürünün hazırlanması ve uygulanmasının sağlanmasıdır. a) Laboratuvar güvenlik prosedürü (laboratuvar çalışanlarının uyması gereken kurallar, kimyasal maddeler, yangın ve elektrik güvenliği vb.) hazırlanmalıdır. b) Laboratuvar tarafından hazırlanmış olan prosedürde belirtilen hususlarla ilgili gerekli alt yapı ve uygulamalar mevcut olmalıdır. c) Bu konu ile ilgili tüm laboratuvar personeline eğitim verilmeli ve eğitim kayıtları tutulmalıdır. d) Her laboratuvar kendi risk değerlendirmesini yapmalı ve biyogüvenlik seviyesini belirlemelidir. Klinik materyal ile çalışan tüm hastane laboratuvarları en az biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) alt yapı ve iyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun olmalıdır. e) Sıçrama, dökülme ve aerosol oluşturan işlem ve teknikler, (klinik materyal ile kültür ekimi gibi) yıllık olarak bakımı yapılmış biyogüvenlik kabinleri içerisinde yapılmalıdır. f) Biyogüvenlik kabinlerinin kalite kontrol testleri, performans testleri ve yıllık bakım onarım işlemleri yaptırılmalı ve bunlarla ilgili kayıtlar tutulmalıdır. g) Laboratuvar personelinin ve ziyaretçilerin laboratuvara giriş ve çıkışlarına ilişkin kurallar belirlenmeli ve uygulanmalıdır. h) Mikrobiyolojik kontamine atıklar (kültür plakları) otoklavlanıp dekontamine edildikten sonra atılmalı ve kayıtları tutulmalıdır.

10 18 Hastanede hasta başı test cihazlarının (POCT) kalite kontrol işlemleri yapılarak sonuçları değerlendirilmelidir. Amaç: Hastanede kullanılan hasta başı test cihazlarının güvenilir sonuçlar vermesinin ve bu sonuçların değerlendirilerek takip edilmesinin sağlanmasıdır. a) Hastanenin kliniklerinde mevcut olan tüm hasta başı test cihazlarının (glukometre, kan gazı cihazı vb.) markası, modeli, seri numarası, üretici firma, satın alındığı tarih vb. bilgileri içeren bir envanteri tutulmalı ve bu kayıtlar hastane yönetimince yetkilendirilmiş bir kişide muhafaza edilmelidir. b) Laboratuvar sorumlusu tarafından hastanedeki tüm hasta başı test cihazları için bir laboratuvar yetkilisi tayin edilmelidir ve bununla ilgili görev tanımı yapılmalıdır. c) Servis tarafından her hasta başı test cihazı için bir klinik birim yetkilisi tespit edilmelidir ve bununla ilgili görev tanımı yapılmalıdır. d) Hasta başı test cihazında çalışacak klinik birim yetkilisi preanalitik, analitik ve postanalitik evreler, kalite kontrol değerlendirme kuralları, cihazın temizliği ve bakımı, güvenlikle ilişkili unsurlar vb. konular hakkında eğitilmeli ve eğitim belgesi dosyalanmalıdır. e) Hasta başı test cihazlarının kalibrasyon ve iç kalite kontrol sonuçları saklanmalıdır. f) Klinik birim yetkilisi hasta başı test cihazı kalibrasyon ve kalite kontrol sonuçlarında bir uygunsuzluk tespit ettiğinde veya arıza durumunda sorunun çözümlenmesi için ilgili firmayla iletişime geçmelidir. Bu durum hakkında laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisini bilgilendirmelidir. g) Bir hasta başı test cihazı ilk defa kurulduğu zaman bu test hastanenin laboratuarı tarafından da çalışılabiliyorsa yöntem karşılaştırma çalışmaları yapılmalı ve bu çalışmalar belgelenmelidir. h) Sonuçların güvenilirliği ve maliyet-yararlılığı göz önünde bulundurularak uygun görülen aralıklarla, belirlenmiş bir hasta serumu için laboratuvardaki cihaz ile karşılaştırmalı bir çalışma yapılmalı ve sonucu kaydedilmelidir. i) Çalışılmış olan tüm hasta sonuçları kayıt altında tutulmalıdır. Öneri: İstenirse laboratuvarın hasta başı cihaz yetkilisi gerekli gördüğü aralıklarla hasta başı test cihazının kalite kontrol bilgilerini denetleyebilir. Hasta başı test cihazından alınan sonuçla ilgili şüphe duyulursa, klinikle uyuşmuyorsa veya hastaya önemli bir girişim yapılmasını gerektiriyorsa (örneğin glukometrenin glukoz sonucu hastaya insülin tedavisi yapılmasını gerektiriyorsa) testin hastane laboratuvarında teyit edilmesi tavsiye edilir. 19. Laboratuvarlarda kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miat kontrolleri yapılmalıdır. Amaç: Laboratuvar test sonuçlarının güvenilirliğinin sağlanmasıdır. a) Laboratuvarda saklanan kit ve sarf malzemeleri son kullanma tarihlerine dikkat edilerek yerleştirilmelidir. b) Kitlerin ve sarf malzemelerinin miat takipleri periyodik olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Hastane bilgi yönetim sisteminin modül açıklaması: Hastanede HBYS otomasyon sistemi mevcut olup laboratuvar programı çerçevesinde laboratuvar örnek giriş sonuç verme işlemleri gerçekleşmektedir. Her laboratuvar biriminin yapılan işlemlerle ilgili otomasyon sistem üniteleri açık olup bilgisayar program girişleri sorumlu oldukları testlerle sınırlıdır.

11 Sistemde hasta adı soyadı, kimlik bilgileri, ön tanısı, kliniği, doktoru ile ilgili bilgilere ve hastanın daha önceki sonuçlarına ulaşılmaktadır. Örnek istem, kayıt, onay ve çıktı alış saatleri de sistemden izlenebilmektedir. Her uzmana ve teknisyene giriş şifresi verilmekte, böylece hasta mahremiyeti ve sonuç güvenilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. laboratuvarda çalışılan tüm testleri bakanlık kodları baz alınarak bilgisayar girişleri yapılmış ve sonuç formları düzenlenmiştir. Yazılı kayıtların tutulması hakkında bilgi: Laboratuvar çalışmaları için gerekli olan tüm prosedürler, bilgiler, dökümanlar, formlar laboratuvar bölümlerinde bulunan dosyalarda mevcuttur. Laboratuvar, işleyiş prosedürleri, malzeme temini ve stok prösedürleri, laboratuvar içi temizlik prosedürleri, atık ayrıştırma prosedürü, laboratuvar güvenliği prosedürü vs. Malzeme istem formu, buzdolabı ısı takip formu, temizlik takip formu vb. laboratuvar işleyişi ve diğer birimlerle ilişkilerde kullanılacak tüm formlar ilgili laboratuvar dosyalarında mevcuttur. Atık Ayrıştırılması: Birime bağlı tüm laboratuvarlarda evsel, tıbbi ve geri dönüşüm atıkları ayrı olarak kapalı atık kaplarında İKK tarafından hazırlanan talimatlara göre biriktirilmektedir. Kesici, delici aletler için de ayrı kapaklı toplama kapları bulunmaktadır. Sıvı enfekte atıklar klor tabletler ile nötralize edildikten sonra hastane atık su sistemine verilmektedir. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon: Mikrobiyoloji laboratuvarları yüksek riskli alanlar olup, dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları ona göre İKK talimatları doğrultusunda yapılmaktadır. Temizlik elemanları bu konuda eğitimlidirler. laboratuvarda asılı bulunan temizlik talimatına uygun olarak yüzeyler 5 lt/1 klor tb hazırlanmış solusyonlarla, zemin 10 lt/ 1klor tb şeklinde hazırlanmış solusyonlarla dezenfekte edilir. Masa üstleri mavi, laboratuvar çalışma alanları pembe bezle silinerek temizlenir. Bu işlem günde 2 kez tekrarlanır. 15 günde bir kapı, pencere, ayda bir duvarlar silinir. Sterilizasyondan sorumlu bir personel mevcut olup, sorumlu teknisyen tarafından çalışması denetlenmektedir. Laboratuvar girişlerinde biyolojik tehlike işareti mevcut olup girişler sınırlıdır. Hasta ve çalışan güvenliğine önem verilmekte, bu konudaki dosyada mevcut bulunan talimatlara uyulmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı : B.10.0.SGB / Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.82.00.02/11096 07.09.2007 Konu: Laboratuar performans kriterleri hakkında GENELGE 2007/80 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ LABORATUAR HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

PANİK DEĞER VE BİLDİRİMİ. Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzmanı Mart 2016,Adana

PANİK DEĞER VE BİLDİRİMİ. Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzmanı Mart 2016,Adana PANİK DEĞER VE BİLDİRİMİ Dr Mustafa CESUR Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Uzmanı Mart 2016,Adana GİRİŞ Panik değerler (kritik değerler) Laboratuvarda çalışılan testlerden belirlenen referans aralık dışında,

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ 1-YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı. - -

Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı. - - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/7 Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Tüm Hastane Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Kontrol Funda BATMAZOĞLU Kalite Koordinatörü Prof. Dr.

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Radyasyon yayan cihazların bulunduğu alanların Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) lisansı bulunmalıdır. Radyasyon yayan

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SENATO KARARLARI Karar Tarihi : 07/02/2014 Toplantı Sayısı: 02 Sayfa : 1 Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvar Merkezi Çalışma Yönergesi hk. 2014.002.0012 - Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç.Dr. Deniz Bedel, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ Merkez Laboratuvarı Kuruluş ve Çalışma Yönergesi AMAÇ Madde 1. Yönerge nin amacı, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri (Gevher Nesibe Hastanesi, Yılmaz ve Mehmet Öztaşkın Kalp

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI

KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI YAYIN TARİHİ: 12/06/2013 PROSEDÜR NO: 071 REV NO: REV TARİHİ: SIRA ÖZ DEĞERLENDİRME SORULARI DEĞERLENDİRME ACİL SERVİS CİHAZ YÖNETİM SORULARI 4

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde

SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde SHKS EĞİTİMLERİ 00 01 01 10 00 Hasta Başı Test Cihazlarının (HBTC) kullanımı düzenlenmelidir. 15 00 01 01 10 01 HBTC nin kullanıldığı bölümlerde sorumlular belirlenmelidir. 00 01 01 10 02 HBTC nin envanteri

Detaylı

LABORATUAR HİZMETLERİ

LABORATUAR HİZMETLERİ LABORATUR HİZMETLERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman No EY RHB 07 Yayın Tarihi 25.03.2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi -- Sayfa No 1/40 Giresun İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Prof. Dr. A.

Detaylı

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ

AMASYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ 1.AMAÇ: Bu rehber; kalite bilincinin temel alındığı Merkezimizde aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede hastanemize uyum sağlamaları amacıyla yürütülen uyum programına katkı amacıyla

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1.AMAÇ:Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında S.D.Ü. Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. 2.KAPSAM:

Detaylı

LABORATUVAR UYUM REHBERİ

LABORATUVAR UYUM REHBERİ LABORATUVAR UYUM REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon Tarihi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MERKEZ LABORATUVARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır.

Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. ECZANE HİZMETLERİ Eczanelerde düzenleme yapılmalıdır. Eczanelerde iklimlendirme sağlanmalıdır. İlaç saklama alanlarının sıcaklık ve nem kontrolleri yapılmalıdır. Eczanenin işleyişine yönelik yazılı düzenleme

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI amaç ve hedefi Tarihi veren kişi e katılacaklar i Yöntemi aşamaları yeri süresi i içerik içi gerekli meteryal Etkinlik değerlendirme yöntem Enfeksiyon önlenmesi Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Kocaeli İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi BÖLÜM UYUM REHBERİ BÖLÜM UYUM REHBERİ

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELİYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:AML.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı; Özel Vitale Kadın Doğum Hastanesi ameliyathanelerinin normal ve acil durumlarda her türlü ameliyat

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

Ç.Ü DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTEZ LABARATUVAR HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO: KLN-PR-2 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1.AMAÇ: Protez laboratuarındaki hizmetlerin düzenlenmesidir. 2.KAPSAM: Laboratuarda verilecek tüm hizmetleri,

Detaylı

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6

AMAÇ DÖK.KOD YÖN.PR.13 YAYIN TAR. 15/08/2006 REV. TAR/NO 26/06/2014/03 SAYFA 1 / 6 SAYFA 1 / 6 AMAÇ Hastanemizde ürünler için yasal şart ve mevzuat gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve uygulamada yanlış kullanımın önlenmesi, hizmet sağlama sürecinde hasta beklentileri ve yasal

Detaylı

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. -

Revizyonun Açıklaması - Yeni yayınlandı. - Yürürlük i: MEDİKAL CİHAZ YÖNETİM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/6 Revizyonun Açıklaması Madde No - Yeni yayınlandı. - KAPSAM: Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi nde medikal

Detaylı

HASTA BAKIM HİZMETLERİ

HASTA BAKIM HİZMETLERİ HASTA BAKIM HİZMETLERİ Hastanın/hasta yakınının bölüme uyumu sağlanmalıdır. Hastanın bölüme kabulünde hasta/hasta yakını; o Kahvaltı ve yemek saatleri, o Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları, o

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92

SÖKE ADSM 2015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 92 01.0.011 REVİZYON 0 REVİZYON Sayfa 1 / 9 SÖKE ADSM 015 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle 1. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ

1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ KALİTE YÖNETİMİ 1)KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKAMIZ Aydın ve çevresindeki hizmet verdiğimiz bireylere dünya standartları seviyesinde çağın gerektirdiği güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR

SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE YAPILAN ÇALIŞMALAR SHKS (SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI). KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. SHKS (Sağlık Hizmet Kalite Standartları) zorunlu dokümanları oluşturuldu.

Detaylı

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ

DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ DERİNCE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SKS KALİTE YÖNETİMİ www.derinceadsm.gov.tr BÖLÜM SORUMLULARI Yönetim Hizmetleri Demet YENİGÜN EROL Ahmet DEMRİ Meryem MUMCUUĞLU Kalite Yönetim Direktörü İdari ve Mali

Detaylı

2017 YILI EĞİTİM PLANI

2017 YILI EĞİTİM PLANI 207 YILI EĞİTİM PLANI Doküman Kodu: EY.PL.03 Yayın Tarihi:0.202 Revizyon Tarihi:20..205 Revizyon no:0 Sayfa / 7 No Eğitimler Süre Katılımcılar Eğitim Yeri Acil servis çalışanlarına iletişim becerileri

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

LABORATUVAR DONANIMI

LABORATUVAR DONANIMI LABORATUVAR DONANIMI «Tüberküloz laboratuvarlarında kullanılan donanımın takibi ve bakımı uygulamaları» Hülya ŞİMŞEK Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı 08-10 Mayıs 2015-Mersin Sunum İçeriği Laboratuvar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması

Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Mikrobiyoloji Uzmanlarının Bir Günlük Kalite Kontrol Çalışması Dr. Aydan Özkütük Dr. Rukiye Berkem Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak.

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. Doküman No:BİY.PR.02 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 30.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİRİMLERDE İLAÇ ve MALZEME YÖNETİM TALİMATI Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı; birimlerde bulunması gereken ilaç ve sarf malzemelerinin; kritik stok düzeylerini ve son kullanım tarihlerini kontrol altında tutulacak şekilde takibini gerçekleştirmek,

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ

1 ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ ENDOSKOPİ ÜNİTESİ İŞLEYİŞ Yürürlük i:11.10.2012 Revizyon i:03.06.2014 Sayfa: 1/5 Revizyon açıklaması - Revize edildi. - İptal edildi. - Yeni eklendi. KAPSAM: Endoskopi Ünitesi Hazırlayan Mahmut ATAŞ Endoskopi

Detaylı

Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE)

Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE) Ek-1 RUHSAT BAŞVURU FORMU (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE) Tıbbi laboratuvarın adı: Tıbbi laboratuvar sahipliği: Adresi: Kurum/kuruluş bünyesinde ise kurum/kuruluşun adı: Tıbbı laboratuvar mesul müdürünün adı soyadı

Detaylı

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ

ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ÇANKIRI ÇERKEŞ DEVLET HASTANESİ ACİL TIP TEKNİSYENİ GENEL ve BÖLÜM UYUM EĞİTİM REHBERİ Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Kalite Birim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Başhekim/Hastane Yöneticisi KODU:

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012

YNT.TLM.08 Y.TAR. 01.01.2009 REV.NO: 01. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Suşehri Devlet Hastanesi Baştabipliği REV.TAR. 03.12.2012 Suşehri Devlet astanesi Baştabipliği LABORATUVARA GÖNDRİLCK ÖRNKLR YÖNLİK TALİMATI RV.NO: 01 RV.TAR. 03.12.2012 1.0 AMAÇ : Laboratuar testleri için örnek alma, örnek uygunluğunu değerlendirme ve kabul

Detaylı

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

Mayıs 2012. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Mayıs 2012 Koordinasyon Toplantısı 24.05.2012 2012 Yılı 1. Dönem HKS Değerlendirmeleri 24.05.2012 2011 Yılı 2. Dönem HKS Değerlendirmeleri Değerlendirmeye Dahil Olan Bölümler: Standart Sayısı Puanı HKS

Detaylı

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI NO KONU EĞİTİM VERECEK KİŞİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL TARİH / SÜRE YÖNTEM 1 Adli Vakalardan Örnek Alımı Laboratuvar Teknisyenleri 2 Verem Hastalığı (TBC) Uzm. Dr. Aylin CİCİMEN 3 El Hijyeni (Endikasyonları,

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı