Söğütözü Cad.14/E Beştepe ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : A.ONUR Şube Müdürü Telefon : (0 312) Faks : (0 312 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Söğütözü Cad.14/E Beştepe 06560 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : A.ONUR Şube Müdürü Telefon : (0 312) 2075535 Faks : (0 312 ) 2075541"

Transkript

1 Söğütözü Cad.14/E Beştepe ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : A.ONUR Şube Müdürü Telefon : (0 312) Faks : (0 312 ) e-posta : Elektronik Ağ :

2 Çevre ve Orman Bakanlığı 2009 Yılı Hizmet İçi Eğitimleri İÇİNDEKİLER 1. EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİMİ BAKANLIK MAKAMI ONAYI 3 3.ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2008 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1) 8 5.EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTE ÖRNEĞİ (EK-2) 9 6.EĞİTİME KATILACAK PERSONEL LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-3) 10 7.EĞİTİM GERÇEKLEŞME LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-4) 11 8.MERKEZE TALİMAT BAĞLI KURULUŞLARA TALİMAT DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI PROGRAMI TABLO VE GRAFİKLER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

3 2

4 3

5 4

6 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN BĠLGĠLERĠNĠ GELĠġTĠRĠCĠ, VERĠMLĠLĠKLERĠNĠ ARTTIRICI 2009 YILI HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU UNVANI/GÖREVİ SAYISI YERİ AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ BİRİMİ DURUMU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Teknik Personel, ġube Müdürü, Ġl 1 60 Ġzmir Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Uygulamaları Müdür Yrd.,Ġl Müdürü 2 AB Formatında Proje Hazırlama ġube Müdürü, Mühendis 30 Antalya Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ÇED Yönetmeliği Uygulamaları, İzleme Kontrol ve Daire BaĢkanı, Ġl Müdürü, ġube Yeterlik Tebliği Uygulamaları, Çevre Düzeni 3 Müdürü, Teknik Personel, Uzman 130 Antalya ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Planları, OSB Yer Seçimi ve SÇD, Çevre ve Uzman Yardımcısı Envanteri, Bilgiye Erişim Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 4 Mesleğe Hazırlama Mühendis 60 Ġzmir Müdürlüğü 5 Uluslar arası İlişkiler, Uluslar arası Hukuk, Uluslar arası İlişkilerde Bölgesel Yaklaşım 6 Etkin Toplantı ve Sunu Hazırlama Teknikleri 7 Küresel Çevre Fonu (GEF) Mühendis, Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, ġube Müdürü Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Mühendis Mühendis, Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, ġube Müdürü 50 Antalya DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı Ankara Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL 30 Ankara DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı 8 AB Semineri Teknik Personel 75 Ankara DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı 9 ORKÖY Ferdi ve Kooperatif Projelerinin Hazırlanması, Kredi Uygulamaları ve Ġzleme ġube Müdürü, Mühendis 100 Antalya Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü Değerlendirme ÇalıĢmaları 10 AB Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Teknik Personel 40 Ankara DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Uygulamaları Bakanlık Yeni Sistem Ağ Bileşenleri, Yenilikler, Gelişmeler Teknik Personel, ġube Müdürü, Ġl Müdür Yrd.,Ġl Müdürü 54 Antalya Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Odak Noktaları 120 Antalya Bilgi İşlem Dairesi 13 AB Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Teknik Personel 40 Ankara DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı 14 Bütçe Uygulamaları, Performans Esaslı Genel Müdür Yardımcısı, Daire Bütçeleme, Yatırım ve İş Programı, Taşınır Mal Başkanı Uygulamaları, Kamu Zararları ve Kişi Borçları 40 Ankara Strateji 15 Etüd-Proje ve Özel Ağaçlandırma Teknikleri ġube Müdürü, Mühendis 60 KahramanmaraĢ Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü 16 Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları Şube Müdürü, Şef, Memur 100 İzmir İdari ve Mali İşler Dairesi 17 AB Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Teknik Personel Ġstanbul DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 18 Etkin ve verimli Denetim BaĢmüfettiĢ/MüfettiĢ 37 Ankara Turhan Günay TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 19 Av ve Yaban Hayatı, Korunan Alanlar, Mesire Yerleri ve Doğa Koruma Faaliyetleri ġube Müdürü, Mühendis 150 Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 20 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye Elazığ Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL 21 Bütçe Uygulamaları, Performans Esaslı Bütçeleme, Yatırım ve ĠĢ Programı, TaĢınır Mal Uygulamaları, Kamu Zararları ve KiĢi Borçları ġube Müdürü Bursa Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ĠPTAL

7 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN BĠLGĠLERĠNĠ GELĠġTĠRĠCĠ, VERĠMLĠLĠKLERĠNĠ ARTTIRICI 2009 YILI HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU UNVANI/GÖREVİ SAYISI YERİ AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ BİRİMİ DURUMU 22 Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilgi İşlem Odak Noktaları 120 Antalya Bilgi İşlem Dairesi 23 Genel Protokol Bilgisi Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Memur 50 Antalya DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı Sudan numune alma, numunelerin korunması, analiz raporlarının değerlendirilmesi eğitimi ÇED Yönetmeliği Uygulamaları, İzleme Kontrol ve Yeterlik Tebliği Uygulamaları, Çevre Düzeni Planları, OSB Yer Seçimi ve SÇD, Çevre Envanteri, Bilgiye Erişim Teknik Personel Mersin Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ĠPTAL Daire BaĢkanı, Ġl Müdürü, ġube Müdürü, Teknik Personel, Uzman ve Uzman Yardımcısı 130 Mardin ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü 26 Müzakere Becerileri ve Müzakere Teknikleri Üst Düzey Yöneticiler, Teknik Personel Ġstanbul DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 27 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye Kastamonu Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL 28 Merkezi Sistem Yazılım Projeleri Bilgi ĠĢlem Odak Noktaları Antalya Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 29 Erozyon Kontrolu ve Mera Islahı ġube Müdürü, Mühendis 60 Denizli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü 30 Bütçe Uygulamaları, Performans Esaslı Bütçeleme, Yatırım ve ĠĢ Programı, TaĢınır Mal ġube Müdürü KahramanmaraĢ Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ĠPTAL Uygulamaları, Kamu Zararları ve KiĢi Borçları 31 Müzakere Becerileri ve Müzakere Teknikleri Üst Düzey Yöneticiler, Teknik Personel Ġstanbul DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 32 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye 40 Erzurum Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü 33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Mevzuat ve Teknik Personel, ġube Müdürü, Ġl Uygulamaları Müdür Yrd.,Ġl Müdürü 54 Erzurum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 34 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye 60 Bursa Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü 35 Tohum ve Fidan Üretme Teknikleri ġube Müdürü, Mühendis 60 EskiĢehir Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye 37 Ağaçlandırma Teknikleri ġube Müdürü, Mühendis 60 Afyon Tohum ve Fidan Üretme Teknikleri Orman Muhafaza Memuru 60 Manisa Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Trabzon Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü 39 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye Aydın Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL 40 Genel Protokol Bilgisi Daire BaĢkanı, ġube Müdürü, Memur Antalya DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 41 Eğitici Personelin Kapasitelerinin Arttırılması Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, ġube Müdürü, Mühendis 90 Antalya Eğitim ve Yayın Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL

8 ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONELĠNĠN BĠLGĠLERĠNĠ GELĠġTĠRĠCĠ, VERĠMLĠLĠKLERĠNĠ ARTTIRICI 2009 YILI HĠZMETĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI SIRA NO EĞİTİMİN KONUSU UNVANI/GÖREVİ SAYISI YERİ AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ BİRİMİ DURUMU 42 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu kullanıcı, emisyon ölçümü, yakıttan numune alma ve gürültü ölçümü Teknik Personel 81 Aydın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü eğitimi 43 Uygulamaları Değerlendirme ve 2010 Stratejisini Belirleme Ġl Müdürü, ġube Müdürü 100 Antalya Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü 44 Çevre Denetçisi Teknik Personel 90 Antalya Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 45 Personel Konuları Ġl Müdürlükleri ĠMĠ ġube Müdürlüğü Personeli Antalya Personel Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL 46 İnternet Yayıncılığı ve web Tasarımı Bilgi İşlem Odak Noktaları 120 Antalya Bilgi İşlem Dairesi 47 Çevre Denetçisi Teknik Personel 90 Antalya Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 48 Sistem ve Ağ Yönetimi Güvenliği, Yerel Alan Ağı Güvenliği, Kullanıcı Güvenliği 49 Kooperatifçiliğin GeliĢtirilmesi Bilgi ĠĢlem Odak Noktaları Antalya Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ĠPTAL ġube Müdürü, Mühendis, Kooperatif baģkanı veya Üye 2441 Antalya Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Müdürlüğü ĠPTAL

9 PROGRAM NO : 31 PROGRAM YÖNETĠCĠSĠ : Ahmet ONUR KATILACAK PERSONEL SAYISI : 125 Personel Konuları eğitimi uygulama programı. CUMA PERġEMBE ÇARġAMBA SALI PAZARTESĠ GÜN SAAT KONU EĞĠTĠM GÖREVLĠSĠ ĠSTĠKLAL MARġI ve AÇILIġ KONUġMASI Ġġ MEVZUATI Ġġ MEVZUATI ÖĞLEN TATĠLĠ Ġġ MEVZUATI Ġġ MEVZUATI Recep YAZICI Personel Dairesi BaĢkanı Abbas AKGÜL Antalya ĠĢ TeftiĢ Gurup BaĢkanı Abbas AKGÜL Antalya ĠĢ TeftiĢ Gurup BaĢkanı Abbas AKGÜL Antalya ĠĢ TeftiĢ Gurup BaĢkanı Abbas AKGÜL Antalya ĠĢ TeftiĢ Gurup BaĢkanı GÜN SAAT KONU EĞĠTĠM GÖREVLĠSĠ SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATI SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATI SOSYAL GÜVENLĠK MEVZUATI ÖĞLEN TATĠLĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ Naci ġahġn SGK.BaĢkanlığı - MüfettiĢ Naci ġahġn SGK.BaĢkanlığı - MüfettiĢ Naci ġahġn SGK.BaĢkanlığı - MüfettiĢ KERĠM ADIGÜZEL-ÖMER ZORAY TÜHĠS. Uzman KERĠM ADIGÜZEL-ÖMER ZORAY TÜHĠS. Uzman GÜN SAAT KONU EĞĠTĠM GÖREVLĠSĠ SAYILI DMK SAYILI DMK SAYILI DMK ÖĞLEN TATĠLĠ SAYILI DMK SAYILI DMK Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Daire BaĢkanı Türkazan ÜN BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Daire BaĢkanı GÜN SAAT KONU EĞĠTĠM GÖREVLĠSĠ Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği ÖĞLEN TATĠLĠ Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Hüseyin BOĞA BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Devlet Personel Uzmanı Hüseyin BOĞA BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Devlet Personel Uzmanı Hüseyin BOĞA BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Devlet Personel Uzmanı Hüseyin BOĞA BaĢbakanlık Devlet Personel BaĢkanlığı Devlet Personel Uzmanı SEMĠNERĠN PDB ġube MÜDÜRLERĠ DEĞERLENDĠRMESĠ GÜN SAAT KONU EĞĠTĠM GÖREVLĠSĠ SINAV KAPANIġ KONUġMASI Musa DEMĠRBAġ MüsteĢar Yardımcısı 8

10 EK-2 EĞİTİM PROGRAMINA KATILACAK EĞİTİM GÖREVLİLERİ (KONUŞMACILAR) SIRA NO ADI VE SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ BÜTÇESİ 1 Recep YAZICI Daire BaĢkanı Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 2 Ahmet ONUR ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 3 Ercüment OTUZ ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 4 Nurol BAKIR ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 5 Mehmet YaĢar FĠDAN ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 6 Bekir TĠTREK ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe BAKANLIK DIŞINDAN GELECEK EĞİTİM GÖREVLİLERİ 1 Naci ġahġn Daire BaĢkanı Sosyal Güvenlik Kurumu BĢk. Genel Bütçe 2 Abbas AKGÜL Gurup BaĢkanı ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Genel Bütçe Bakanlığı 3 Türkazan ÜN Daire BaĢkanı BaĢbakanlık Devlet Personel Genel Bütçe BaĢkanlığı 4 Hüseyin BOĞA Devlet Personel BaĢbakanlık Devlet Personel Genel Bütçe Uzmanı BaĢkanlığı 5 Kerim ADIGÜZEL Uzman TUHĠS Genel Bütçe 6 Ömer ZORAY Uzman TUHĠS Genel Bütçe PROGRAM YÖNETİCİSİ 1 Ahmet ONUR Eğitim ġube Müdürü Personel Dairesi BaĢkanlığı Genel Bütçe 9

11 PERSONEL KONULARI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ SIRA İLİ ADI SOYADI GÖREVİ BÜTÇESİ NO 1 ADANA Ali ġahġn Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 2 ADIYAMAN Ramazan ÖZELÇĠ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 3 AFYONKARAHĠSAR Zülbiye DURGUN Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 4 AĞRI Merih BAYDAR Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 5 AKSARAY Kemalettin SARIKAYA Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 6 AMASYA Mustafa BAġ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 7 ANKARA Nasip Yurdal KAZAK Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 8 ANTALYA Fatma KUBAL Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 9 ARDAHAN Özcan ÖZTÜRK Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü V. Genel Bütçe 10 ARTVĠN Altan ACAR Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 11 AYDIN A.ġükrü TAMER Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 12 BALIKESĠR Ali GÜRSOY Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 13 BARTIN Yunus AYDOĞAN Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 14 BATMAN Sevim DEMĠREL Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 15 BAYBURT Uğur ÖNEL Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 16 BĠLECĠK Hüseyin AYAZGÜN Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 17 BĠNGÖL Aslan MAÇ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 18 BĠTLĠS Ali ġahġngöz Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 19 BOLU Hasan KUDAL Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 20 BURDUR Mustafa YAĞCI Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 21 BURSA Mehmet Ali GÜNDÜZ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 22 ÇANAKKALE AyĢe GĠTMEZ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü Genel Bütçe 23 DMĠ Ali DEMĠRCĠOĞLU ġube Müdürü DMĠ Bütçesi 24 DMĠ Nurettin ANLI ġube Müdürü DMĠ Bütçesi 25 DMĠ Ali GÜLER ġube Müdürü DMĠ Bütçesi 26 DSĠ Yakup SARAÇ VHKĠ DSĠ Bütçesi 27 DSĠ Özgür GÜNAYDIN VHKĠ DSĠ Bütçesi 28 AGM Bayram DENĠZ ġube Müdürü Genel Bütçe 29 ÇEV-YÖN Bahattin ġengül ġube Müdürü Genel Bütçe 30 ANKARA Necati CENGĠZ ĠĢçi Genel Bütçe 31 ANKARA Mustafa GÖL 4/B Genel Bütçe Görevi bölümüne 4/B SözleĢmeli olanlar için 4/B, iģçi kadrosunda olanlar için ĠĢçi ibaresi kullanılacaktır. 2-Bakanlık diğer birimlerinden yada bağlı kuruluģlardan programa katılacaklar bu listede gösterilecektir. EK-3 10

12 EĞĠTĠM GERÇEKLEġME CETVELĠ EK-4 PROGRAM NO :31 EĞİTİMİN KONUSU :PERSONEL KONULARI EĞİTİMİN YERİ VE TARİHİ :Antalya-Kemer Ekim 2008 KATILAN PERSONEL SAYISI :125 1 ADANA Ali ġahġn Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 2 ADIYAMAN Ramazan ÖZELÇĠ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 3 AFYONKARAHĠSAR Zülbiye DURGUN Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 4 AĞRI Merih BAYDAR Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 5 AKSARAY Kemalettin SARIKAYA Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 6 AMASYA Mustafa BAġ Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürü 7 ANKARA Nurgül PARLAK Personel Dairesi BaĢkanlığı NOT: Bu cetvel her eğitim programının uygulanmasından sonra EN GEÇ BĠR AY ĠÇĠNDE Personel Dairesi BaĢkanlığına gönderilecektir. 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILINDA DÜZENLENECEK SEMĠNER VE TOPLANTILAR Sıra Konu No Yılı İç Denetim Programının Değerlendirilmesi Semineri 2 Strateji Şube Müdürleri Semineri Düzenleneceği yer (*) Ocak-Şubat 2009 (*) Tarihleri Süresi Katılımcı Sayısı 3 50 Teftiş Kurulu Bşk Hukuk Müş., Dai. Bşk, Böl. Müd.leri Mayıs Böl. Müd. Yrd.., Dai Bşk. Yrd Şube Md., Bütçe Şefi ve Tah. Şefi Katılımcı Nitelikleri İlgili Daire Eğitim Sorumlusu İç Denetim Birimi Strateji Daire Mehmet GÜLLÜ (BaĢkan) Döndü TATLIDĠL (Dai. BĢk) 16 3 Planlama Semineri (*) 4 İhale-Tatbikat Semineri (Proje ve İnşaat, Barajlar, İçmesuyu) (*) Ocak-Şubat Planlama, Etüd-Plan ve Kalite Kontrol Şb.Müd Çevre ve Su Kalitesi Konusunda Çal. Tek. Per. Toprak Drenaj ile ilgili personel Şubat İhale ve Tatbikat alanında Çalışan İnş. Müh., Başmüh. Şube Müd. Etüd ve Plan Dairesi Proje ve İnşaat Dairesi Ġsmail GÜNEġ (Dai. BĢk.) Ali KILIÇ (Dai. BĢk Yrd.). 5 Proje Semineri Proje ĠnĢaat ve Ġçmesuyu ) (*) Yer Durumu KesinleĢtikten Sonra Tarihleri Bilahare Belirlenecek (*) ġubat Proje ve ĠnĢaat ve Ġçmesuyu alanında ÇalıĢan ġb Md.,ĠnĢ. Müh.,BaĢmüh Proje ve ĠnĢaat Dairesi BaĢkanlığı Lütfi EYÜPOĞLU (Dai.BĢk Yrd)

18 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILINDA DÜZENLENECEK SEMĠNER VE TOPLANTILAR Sıra Konu No 6 Sondaj-Jeoteknik Hizmetler ve YAS Şube Müdürleri Toplantısı Düzenleneceği Yer (*) Tarihleri Süresi Katılımcı Sayısı Katılımcı Nitelikleri İlgili Daire Eğitim Sorumlusu Şubat Şb. Müdürleri Md. ve Jeoteknik Hizmetler ve Veli ZABUN(Dai İlgili Personel YAS Dairesi BĢk.). 7 Jeoteknik Hizmetler ve YAS Semineri (*) Ocak Jeoloji, Jeofizik, Maden Müh. Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Veli ZABUN (Dai BĢk.). 8 Taşınır Mal Yönetmeliği Semineri (*) Ocak-Şubat İkm. Müh., Taşınır Konsolide Yetkilileri ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Makine İmalat ve Donatım Dairesi S.Ahmet ÖZKAN (Dai.BĢk Yrd.) 17 9 Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürleri Semineri (*) Ocak-Şubat Böl. Müd. Yrd., Şb Müd Makine İmalat ve Donatım Dairesi Mustafa HALICI (Dai.BĢk. Yrd.) 10 Kalite Kontrol Teknik Semineri (*) Ocak-Şubat Kal. Kont. Şb. Müd., Laboratuarı. Tek. Per. Teknik Araştırma ve Kalite Kont. Dai. R.Sencer ÇELĠK. (Dai. BĢk.) 11 4.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu DSĠ XIV. Bölge Müdürlüğü Ġstanbul Orhantepe Tesisleri Kal. Kont. ġb. Müd., Laboratuarı. Tek. Per. (*) Yer Durumu KesinleĢtikten Sonra Tarihleri Bilahare Belirlenecek Teknik AraĢtırma ve Kalite Kont. Dai. BaĢkanlığı R.Sencer ÇELĠK. (Dai. BĢk.)

19 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILINDA DÜZENLENECEK SEMĠNER VE TOPLANTILAR 18 Sıra No Konu Düzenleneceği yer Uluslararası Teknik Sediment Taşınımı Araştırma ve Kursu Kalite Kontrol Dairesi Ankara 13 İç Tetkikci Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Ankara 14 İşletme ve Bakım Mühendisleri Semineri (*) Tarihleri Süresi Katılımcı Sayısı ilgili yerli ve yabancı katılımcılar Ocak Dai. Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri Kalite Yönetim Sistemi elemanları ile Bölge Müd. Kal. Kont.Laboratuvarı Elemanları Şubat İşletme ve Bakım Başmüh., Mühendisleri, Sulama Birliği Müdürleri Katılımcı Nitelikleri İlgili Daire Eğitim Sorumlusu Teknik Araştırma ve Kalite Kont. Dai. Teknik Araştırma ve Kalite Kont. Dai. İşletme ve Bakım Dairesi R.Sencer ÇELĠK (Dai. BĢk.) R.Sençer ÇELĠK (Dai. BĢk.) A. Fikret KASALAK (Dai. BĢk) 15 XXII. İşleme ve Bakım Şube Müdürleri Toplantısı (*) Şubat İşletme ve Bakım ŞubeMüdürleri ve İlgili Böl. Müd. Yardımcıları İşletme ve Bakım Dairesi A. Fikret KASALAK (Dai. BĢk) 16 Emlak ve Kamulaştırma Teknisyenleri Semineri (*) Şubat Emlak Kamulaştırma Teknisyenleri Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Mustafa KARATAġ (Dai. BĢk.) 17 Emlak ve KamulaĢtırma, Hukuk ĠĢleri Semineri (*) Yer Durumu KesinleĢtikten Sonra Tarihleri Bilahare Belirlenecek (*) ġubat Emlak ve KamulaĢtırma Konusunda ÇalıĢan Personel ile Hukuk ĠĢleri ġeflikleri Personeli Emlak ve KamulaĢtırma Dairesi BaĢkanlığı Hukuk MüĢavirliği Aysen CANER (I.Hukuk MüĢaviri) Mustafa KARATAġ (Dai. BĢk.)

20 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILINDA DÜZENLENECEK SEMĠNER VE TOPLANTILAR Sıra Konu No 18 Bilgi Teknolojileri Semineri Düzenleneceği yer (*) Tarihleri Süresi Katılımcı Sayısı Ocak-Şubat 5 75 Bilgi. Tek. Başmüh., 2009 İlgili Teknik Personel Katılımcı Nitelikleri İlgili Daire Eğitim Sorumlusu Teknoloji Dairesi A.Avni ÜNAL (Dai BĢk.). 19 Personel ve Eğitim Dairesi Semineri (*) Haziran Temmuz Dai. İdari İşler Şefleri, Böl. Müd. İdari İşler Şube Müdürleri ve İdari İşler Şefleri Personel ve Eğitim Dairesi S.Naci UNCU (Dai BĢk.) Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Semineri (*) Ocak-ġubat 2009 (*) Yer Durumu KesinleĢtikten Sonra Tarihleri Bilahre Belirlenecek 5 75 Ġdari ĠĢlerden Sorumlu Böl. Müd. Yardımcıları,Ġdari ĠĢler veya Sosyal ĠĢler ġb. Müdürleri, Sosyal ĠĢler ġefleri, Dai. BaĢkanlıkları Ġdari ĠĢler ġefleri, ArĢiv Sorumluları Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Ġhsan ELEMAN (Dai.BĢk)

21 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 Yılında Makine Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığınca Düzenlenecek Kurslar Konusu Yeri Süresi Başlama Bitiş Tarihi Katılacak Kişi 1 İdareci Personel Tekamül Kursu Etlik Ankara Motorlu araçlar ve İş Makinaları Elektrik Uısta ve Usta Yardımcısı Kursu Etlik Ankara Paletli ve Lastik Tekerlekli Ekskavatör Operatörü Gel,iştirme Kursu Etlik Ankara Paletli Traktör(Dozer) Operatörü Kursu Etlik Ankara Greyder Operatörü Kursu Etlik Ankara Paletli ve Lastik Tekerlekli Yükleyici Operatörü Kursu Etlik Ankara Forklift Operatörü Kursu Etlik Ankara Vinç ve Dragline Operatörü Kursu Etlik Ankara Taş Tahkimat Kursu Etlik Ankara Paletli Ekskavatör beko(hitachi EX 220) Usta ve Usta Yardımcısı Kursu Etlik Ankara Makine Bakımcısı-Yağcı SemineriBakımcısı Kursu (1.Grup) Etlik Ankara Ağır Hizmet Araçları ve Hafif Vasıtalar Usta ve Usta Yardımcısı Kursu Etlik Ankara Motor Usta ve Usta Yardımcısı Kursu Etlik Ankara Paletli Dozer(Fiat Kobelco FD-30 C) Usta ve Usta Yardımcısı GeliĢtirme Kursu Etlik Ankara

22 DEVLET SU ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILINDA Makine Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığınca Düzenlenecek Kurslar Konusu Yeri Süresi Başlama Bitiş Tarihi Katılacak Kişi 15 Lastik Tekerlekli Yükleyici(Fiat Kobelco W130 ve Furukawa) Usta ve Usta Yardımcısı Kursu 16 Paletli Ekskavatör Dragline (Hitachi CX ) Usta ve Usta Yardımcısı Kursu Etlik Ankara Etlik Ankara Greyder(Mitsubishi MG-430) Usta ve Usta Yardımcısı Etlik Ankara Makine Bakımcısı-GeliĢtirme Kursu 2. grup Etlik Ankara

23 22

24 Sıra No Teklif Eden Bölge /Birim n Konu BaĢlığı DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI KURUMUN GÖREV ALANIYLA ĠLGĠLĠ EĞĠTĠMLER ( TEKNĠK ) Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri 1 Hava Tahminleri Dairesi Uluslar arası operasyonlar kapsamında görevlendirilecek olan personelin eğitimi. Havacılık Meteorolojisi, NAMIS, Uluslararası Operasyonlarda verilen Brifing formatı. Uyum Havacılık Meteorolojisi Şubesinde Konu ile ilgili Operasyonlarda Görev yapmış veya eğitim almış personel Ocak 2 hafta 25 İstanbul 2 3 Hava Tahminleri Dairesi Bütün Bölgeler KBRN Genel Meteoroloji Kimyasal, biyolojik, radyoaktif serpintilerle ilgili meteorolojik rapor hazırlayan personelin eğitimi. Tarihçe,Tanım, İşlev, İşbirlikleri, Hizmet alanları, Havacılık Meteorolojisi Şubesinde Konu ile ilgili Operasyonlarda Görev yapmış veya eğitim almış personel Kurum dışından naklen atanan personelin kuruma uyumu Ocak 1 hafta 35 Ankara Şubat 1 hafta, 100 Antalya 4 Araş.Bilgi İşl. Temel Linux Linuks kurulumu,komutları,uygulamaları Linax Kullanıcısı ve kullanıcı adayı merkez personeli Şubat 2 hafta, 20 Ankara 5 6 Araş.Bilgi İşl. Hava Tahminleri Dairesi Script yazılımı RAOB (The Universal Rawinsonde OBservation program) Kullanıcı eğitimi Linuks oratmında script çalıştırılması,kurulumu,komutları, uygulamaları Analiz merkezlerinde kullanılmak üzere satın alınan RAOB programının kullanımı ve programdan elde edilen ürünler Linux kursunu tamamlamış personel Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğünde Eğitim ile görevli personel ile Ravinsonde programının kullanımı ile ilgili eğitim almış olan personel. Şubat 1 hafta, 20 Ankara Şubat 1 hafta 30 Ankara Bütün Bölgeler Bütün Bölgeler Bütün Bölgeler Havacılık Meteorolojisi -1 Havacılık Meteorolojisi -2 İleri Seviye Hava Tahmin Teknikleri Daha önce Havacılık 1. seviye eğitimini almamış olan meydan teknik personeli Daha önce Havacılık 1. seviye eğitimini almış olan meydan teknik personeli Analiz yapan Yapan Meydan Teknik Personeli Bölgesel Tahmin Merkezi Personeli, A sınıfı Meydan Teknik Personeli, Uluslar arası Meydan Teknik Personeli Havaalanlarında nöbete giren teknik ekip. Bu eğitimi Mart 10 gün ilk kez alacak teknik 50 Antalya personel. Havaalanlarında nöbete giren ekip şefleri. 1. daha önce alan teknik Mart 10 gün İPTAL personel Analiz yapan Yapan Meydan Teknik Personeli, Bölgesel Tahmin Merkezi Personeli,A sınıfı Meydan Teknik Personeli, Mart 10 gün İPTAL Uluslar arası Meydan Teknik Personeli

25 DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI Sıra No Teklif Eden Bölge /Birim n Konu BaĢlığı Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri 10 Araş.Bilgi İşl. TUMAS (Türkiye TUMAS, donanım,kullanım,çalışma Meteorolojik Veri Arşiv sisitemi,web portal,vs ve Yönetim Sistemi) Tumas kurulum ve işletilmesinde görev alan personel Nisan 1 gün 20 Ankara 11 Bütün Bölgeler Meteorolojik Radarlar ve Operasyonal Uygulamalar Meteorlojik Radarlar ve Teknik Özellikler, Radar Meteorolojisi Temelleri,Radar ürünleri, Kullanımı Radar bulunan bölgelerin ilgili personeli Mayıs 1 hafta 25 Alanya 12 Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Isparta, Samsun, Diyarbakır, Erzurum Yüksek Atmosfer Bu istasyonlarada çalışan ve Ravinsonde Rasatları (Ravinsonde Rasatı yapan teknik personelin eğitimi Rasatları) Bölgelerden 3 er personel Mayıs 5 gün 25 İzmir 13 Hava Tahminleri Dairesi Meteorolojik İletişim,Kardelen ve Volmet Kursu Meteorolojik İletişim ve Kardelen sistemi Asgari Yüksek Okul Mezunu, Rasat Yapabilen,İyi bilgisayar kullanabilen ve öğrendiklerini bölge personeline aktarabilacek niteliklere haiz personel, Yeni mezunlar tercihen alınacaktır ve Volmet yayını yapan merkezdeki personelin eğitimi. Uyum eğitimi Ahmet Hamdi SEMİZ (Mühendis) Mehmet CANATA (Mühendis) Yasin ESEN (Tekniker) Kamuran AKYILDIZ (Teknisyen) Ö. Hüdai ALBAYRAK (Programcı) Çetin KARAHAN (Mühendis) Havacılık Meteorolojisi Şube Müdürlüğünde Eğitim ile görevli personel Mayıs 2 hafta 55 Antalya 14 Arş. ve Bil. İş. D. Bşk Coğrafi Bilgi sistemleri (CBS) Kursu Temel CBS ve uygulamalı kullanıcı eğitimi Genel Müdürlük Personeli Mayıs 2 hafta 20 Ankara 15 Bütün Bölgeler Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu(OMGİ) Teknik Bakım ve Kullanıcı TEFER proje kapsamındaki OMGİ donanım bileşenleri, çalışma ilkesi önleyici bakım çalışmaları arıza bakım giderme üniteleri AWOS yazılım ve sistemin verimli kullanılması Yeni kurulan OMGİ istasyonlarından Kullanıcı ve Koruyucu Bakım için Birer teknik personel Kasım 5 gün 110 Antalya 16 Bütün Bölgeler Zirai Meteorolojik- Klimatolojik ve Sinoptik Rasatçı İlgili istasyonlarda bulunan personel için rasat yapma teknikleri, kullanıcı ve bakım eğitimleri Bölgelerden ilgili 5 er personel Kasım 10 gün 23 Ankara

26 DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI Sıra No 17 Teklif Eden Bölge / Birim Merkez ve Taşra Personeli n Konu BaĢlığı Şube Müdürleri Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri Merkez ve Taşrada görev yapan Şube Müdürlerinin katılacağı ortak çalışma toplantısı ĠDARĠ VE YÖNETĠMSEL EĞĠTĠMLER Bölge ve merkezdeki şube müdürleri Ocak 5 gün 75 Antalya 18 Bütün Bölgeler Mali Mevzuat Mutemetlik İşlemleri, Satın alma ve İhale İşlemleri, Döner sermaye işlemleri, Merkezi Harcama Belgeleri, Bütçe Uygulamaları, Taşınır İşlemleri, Açık İhale Usulu, Mali Denetim Usul ve Esasları,İhale Mevzuatı Böllgelerinde Bu İşlemleri Yapan ve bu kadrolarda bulunan personel Mart 10 gün 86 Antalya Personel Daire Personel Daire Bütün Bölgeler Bölge Müdürleri Toplantısı- İlk yardım eğitimi Stardart dosya planı ve arşiv hizmetleri Bölge Müdürleri koordinasyon toplantısı İlk yardım yönetmeliği gereği merkez personelinden 1/20 oranında ilk yardım eğitimi almış olmanın gerekliliği Standart Dosya Planı Arşiv Dokümantasyon Uygulamaları Bölge müdürleri Nisan 5 gün 23 Ankara Başkanlıklarda daha önce verilmiş belgenin yenilenmesi Bölgelerden ilgili 2 şer personel Nisan 2 gün 50 Ankara Mayıs 5 gün 50 Alanya 22 Personel Daire Bölge Müdürleri toplantısı-2 Bölge Müdürleri koordinasyon toplantısı Bölge müdürleri Kasım 5 gün İPTAL ĠNSAN KAYNAKLARI GELĠġTĠRME EĞĠTĠMLERĠ 23 Personel Daire Eğiticilerin eğitimi Ders görevi verilen personelin eğitim formasyonu tekniklerini kavraması ve uygulaması Kurslarda eğitici görevi verilen personel Ocak 5 gün 30 kişi Alanya 24 Personel Daire İnsan İlişkileri ve iletişim Yönetici ve her seviyeden personel Personelin birbiriyle ve müşterilerle iletişiminin sağlanması Ocak 1 gün 30 kişi Ankara 25 Personel Daire Duygusal Zeka ve İletişim Sürücüler, makamlarda görevli hizmetli ve temizlik personeli ve yemekhane servis görevlisi personele. Personelin birbiriyle ve müşterilerle iletişiminin sağlanması Ocak 2 gün 30 Kişi Ankara 26 Per. D. Bşk.- Şüreci İyileştirme ve Yönetici personelin sorunları çözmesi ve Str. Gel. D. sorun çözme teknikleri yönetim becerisini kazanması Bşk. Yönetici personel Ocak 1 gün 30 kişi Ankara 27 Personel Daire Oryantasyon 2008 Yılında ilk defa devlet memuriyetine atananlara yapılacak hazırlık eğitimi. Uyum Yeni atanacak personel Ocak 10 gün 50 Kişi Ankara

27 DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI ĠNSAN KAYNAKLARI GELĠġTĠRME EĞĠTĠMLERĠ Sıra No Teklif Eden Bölge / Birim n Konu BaĢlığı Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri 28 Per. D. Bşk.- Kurumsallaşmada Str. Gel. D. süreç yönetimi Bşk. Yönetim anlayışında kontrol ve hesap verme, yetkinlikleri geliştirme, iç ve dış iletişim. Şube Müdürü ve üzerindeki yöneticiler Ocak 1 gün 30 kişi Ankara Personel Daire Personel Daire Personel Daire Personel Daire Duygusal Zeka ve İletişim Duygusal Zeka ve İletişim Duygusal Zeka ve İletişim Toplantı yönetimi Bölgelerin idari şube müdürleri Bölge Müdür Yardımcıları Yönetici ve her seviyeden personel Her seviyeden yöneticiler Personelin birbiriyle ve müşterilerle iletişiminin sağlanması Personelin birbiriyle ve müşterilerle iletişiminin sağlanması Personelin birbiriyle ve müşterilerle iletişiminin sağlanması Toplantı oluşturan,yöneten, katılan personel Şubat 2 gün İPTAL Şubat 2 gün 23 kişi İstanbul Şubat 1 gün İPTAL Şubat 1 gün 30 kişi Ankara 33 Per. D. Bşk.- Stratejik yönetim ve Str. Gel. D. performans yönetimi Bşk. Stratejik düşünme, stratejilerin yaşama geçirilmesi, kurumsal performansın ölçümü, Stratejik planlama ekibi Mart 2 gün İPTAL 34 Personel Daire Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Bölge Müdürleri Yöneticilerin yönetim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak Nisan 1 gün İPTAL Sıra No Teklif Eden Bölge / Birim n Konu BaĢlığı SEMĠNER, KONFERANS, PANEL, ÇALIġTAY Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri 35 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi İklim Değişikliği ve Etkileri Atölye Çalışması İklim değişikliği konusunda yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar, kkamu kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları çerçevesinde yapılan çalışmalar. İşbaşı İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları Ekim 2 Gün İPTAL 36 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi ECMWF Ürünlerinin Kullanımı Çalıştayı ECMWF Ürünleri hakkında bilgilendirme, Genel Müdürlüğümüz tarafından üretilen model ürünleri, ECMWF ürünlerinin araştırma çalışmalarında kullanılmaları. (Çalıştay) Araştırma ve Bil. İş. D. Bşk. Zirai Meteoroloji ve İkl. Rast. D. Bşk. Hava Tahm. D. Bşk. Kasım 2 Gün 25 kişi Ankara

28 Sıra No Teklif Eden Bölge / Birim n Konu BaĢlığı DEVLET METEOROLOJĠ ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI EĞĠTĠM PROGRAMI SEMĠNER, KONFERANS, PANEL, ÇALIġTAY Ġçerdiği Konular Eğit. Türü Hedef Kitle Tarih ve Süre Mühtemel Katılımcı Sayısı Yeri 37 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Amasra Kuru veyaş Çökelme Değişkenliklerinin İncelenmesi Asit Yağmurları ve Serbest atmosferde sınır ötesi hava kirliliği taşınımı kapsamında Amasra İstasyonundan alınan yaş ve kuru çökelme örneklenrinde asitide ve anyon değişikliklerinin incelenmesi Seminer İlgili ve ilgi duyan personelin katılımı ile Mart Ali İhsan İLHAN(Z.Yük.Müh.) Ankara 38 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Türkiyede Alansal ve Bölgesel Çığ Tahmini, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Örnek Uygulamaları Çığ Tahmini Çalışmalarından Örnekler, Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Ülkemizde Çığ Olaylarının Verifikasyonları Seminer İlgili ve ilgi duyan personelin katılımı ile Nisan İlker ALAN (Jeomorfolog), A.Tolga TAŞTEKİN(Metr.Müh.), Murat DEMİR(Programcı) Ankara 39 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Çözünmüş Metallerin Çamkoru Ormanlık Alanına Olan Çökelmelerinin İncelenmesi Asit Yağmurları ve Serbest atmosferde sınır ötesi hava kirliliği taşınımı kapsamında Çamkoru İstasyonundan alınan basit çözünmüş metallerin çamkoru ormanlık alanına olan çökelmelerin incelenmesi, Seminer İlgili ve ilgi duyan personelin katılımı ile Nisan Ali İhsan İLHAN(Z.Yük.Müh.) Ankara 40 Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Türkiye Üzerinde Trofosferik ve Staratosferik Ozon/UV- Ozon, Ultraviyole radyosyon ölçüm B deki Değişimin tanhminine yönelik yapılan çalışmalar Gözlenmesi ve Sonuçlarının Analizi Seminer İlgili ve ilgi duyan personelin katılımı ile Haziran Yılmaz AÇAR(Y.Müh.), Mustafa ÖZÜNLÜ(Y.Müh.), Mithat EKECİ(Müh.) Ankara

29 28

30 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 01 Orman Kadastrosu Esasları, Tescil ĠĢleri, Ġzin ĠĢleri Tapulu Kesim Kad. Mül. ġb. Md.,ĠĢ. Md., ĠĢ. Md. Yrd., Kd. ġb. Kd. ġb.md. 02 Plan Ġhale Yapımı ġub. Müdürü, ĠĢletme Müd. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Ocak Antalya ĠPTAL ġubat Denizli OĠP 03 Plan Ġhale Yapımı ġub. Müdürü, ĠĢletme Müd. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Yılı Silvikültürel Ġlkeler ve Hedefler 05 Eğiticilerin Böl. Müd. Yrd., ġube Müd. Müh Yılı Üretim Pazarlama Politika Stratejileri ġubat Samsun OĠP ġube Müdürü ġubat Bursa SĠLVĠKÜLTÜR Bölge Müd. Yard., ġube Müdürü 60 ġubat Antalya EĞĠTĠM 54 ġubat-mart 3 Uygun Görülen Yer ĠġL.PAZ 07 ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ĠĢçi Sos. ĠĢler ġefi Mart Muğla/ Fethiye PERSONEL 08 Orman Kadastrosu Esasları, Tescil ĠĢleri, Ġzin ĠĢleri Tapulu Kesim 09 Orman Kadastrosu Teknik Konuları, GPS, Yersel ölçü, Netcad kullanımı Kad. Mül. ġb. Md.,ĠĢ. Md., ĠĢ. Md. Yrd., Kd. ġb. Kd. ġb.md. Harita Mühendisi, Harita Teknisyeni ve Harita Teknikeri Mart Antalya KDM Mart Antalya KDM 10 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. Ve ĠĢletme ġefi Mart Antalya OBM SĠLVĠKÜLTÜR 11 Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Planlama ġube Müdürü, BaĢmühendis ve Mühendis Mart Antalya OĠP

31 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 12 BĠT BĠT ġefleri ve Görevlileri 50 Mart Antalya ĠPTAL 13 BĠT BĠT ġefleri ve Görevlileri 50 Mart Antalya ĠMĠ 14 Ġklim DeğiĢikliği ve Ormanlar ĠĢlt. Müd., Mühendis 50 Mart Antalya EĞĠTĠM 15 Halkla ĠliĢkiler Yayın Tanıtım Sorumluları, 40 Mart Antalya EĞĠTĠM Böl. Md. Fotoğraf Sorumluları Gezici Eğitim Ekipleri 16 ĠĢ Salığı ve ĠĢ Güvenliği ġube Müdürü Mart- 03 Nisan Antalya/Alanya PERSONEL 17 Üretim ve Pazarlamada Mevzuat ve Uygulamalar ĠĢletme Müdürleri 50 Mart- Nisan Uygun Görülen Yer ĠPTAL 18 Amenajman Yönetmeliğinin ve Yönergelerinin Hazırlanması ġube Müdürü- BaĢmühendis Nisan Muğla - Fethiye OĠP 19 Orman Kadastrosu Hukuki Konuları Or. Kad. Kom BĢk. Ormancı Üye ve Ziraatcı Üye Nisan Antalya KDM 20 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd., ĠĢlt. Md. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Nisan Muğla OBM SĠLVĠKÜLTÜR

32 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 21 ĠĢ ve Üretim ve Koruma Makineleri, Arasözlerin Kullanımı, Bakımı ve Su Pompalarının Kullanımı ġoförler ve Operatörler Nisan Antalya / Düzlerçamı ĠNġAAT 22 Orman Kadastrosu Hukuki Konuları Or. Kad. Kom BĢk. Ormancı Üye ve Ziraatcı Üye 23 Orman Kadastrosu Hukuki Konuları Or. Kad. Kom BĢk. Ormancı Üye ve Ziraatcı Üye 24 Orman böcek ve hastalıkları ile mücadele Or. Böl. Müd. Yrd., OZM ġb. Md.,ĠĢ. Md., ġef ve Teknik El Nisan Antalya KDM Nisan Antalya KDM Nisan Marmaris OKYM 25 Telsiz, GPS Bakım Onarım Araç Takip Sistem Kullanımı Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve ĠĢçi Nisan Antalya OKYM 26 ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği ĠĢçi Sos. ĠĢler ġefi Nisan Antalya PERSONEL 27 Orman Yangınları ile Mücadele, Yangın Yönetimi 28 ĠĢ-Üretim ve Koruma Makineleri Arasözlerin Kullanımı, Bakım ve Su Pompalarının Kullanımı Böl.Müd.Yrd., Kor.ġb.Md., ĠĢl.Md., ĠĢl.ġefi Nisan Antalya OKYM ġoförler ve Operatörler Nisan Muğla/ Fethiye ĠNġAAT 29 Özel Bütçe TaĢınır ĠĢ ve ĠĢlemler TaĢınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri Nisan Antalya SDB 30 SGDB ġube Müdürlerinin ĠĢ ve ĠĢlemleri Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı Merkezden Nisan Antalya SDB

33 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 31 DS. ĠĢletmeler Bütçe Muh. Yönt. Muhasebe Yetkilileri 60 27Nisan-01 Mayıs 5 Uygun Görülen Yer ĠMĠ Üretim ve Pazarlamada Mevzuat ve Uygulamalar ĠĢletme Müdürü 50 Nisan Uygun Görülen Yer ĠġL.PAZ. 33 Telsiz, GPS Bakım Onarım Araç Sistem kullanımı 34 Ormanların Yasa DıĢı Faaliyetlerden Korunması ile Ġlgili ĠĢ ve ĠĢlemler Mühendis, Tekniker, Teknisyen ve ĠĢçi Böl. Md. Yrd., Koruma ġub. Md., OZM ġb. Md. 40 Nisan Antalya OKYM 60 Nisan Uygun Görülen Yer OKYM 35 Hava Fotoğraflarının Ormancılık Amaçları Doğrultusunda Yorumlanması Amanajman BaĢmüh., Deneticiler ve Kadastro Komisyonları 36 BĠT Bölge Müdürleri, Böl. Müd. Yrd. ve Teknik Elemanlar 37 BĠT Bölge Müdürleri, Böl. Müd. Yrd. ve Teknik Elemanlar 38 BĠT ĠĢletme Müdürleri ve ĠĢletme ġefleri 39 Mesire Yerleri Böl. Müd. Yrd., Plan Proje ġub. Müd., ĠĢletme Müdürü 40 Yönetici GeliĢtirme ĠĢletme Müdürü ve ġube Müdürü 75 Nisan Antalya OR. HAR. FOT. MÜD. 50 Nisan Antalya ĠPTAL 50 Nisan Antalya ĠMĠ 60 Nisan Antalya ĠPTAL 74 Nisan Antalya EĞĠTĠM 60 Nisan Antalya EĞĠTĠM

34 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 41 DS ĠĢletmeler Bütçe Muh. Yönt. Muhasebe Yetkilileri 60 Nisan Uygun Görülen Yer ĠMĠ 42 DS ĠĢletmeler Bütçe Muh. Yönt. Muhasebe Yetkilileri 60 Nisan Uygun Görülen Yer ĠMĠ 43 Üretim ve Pazarlamada Mevzuat ve Uygulamalar ĠĢletme Müdürleri 50 Nisan-Mayıs Uygun Görülen Yer ĠPTAL 44 YazıĢma Kuralları Memur 1 Nisan-Mayıs Ankara ĠÇ DENETĠM 45 YazıĢma Kuralları Ver. Haz. Kont ĠĢl. 1 Nisan-Mayıs Ankara ĠÇ DENETĠM 46 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Nis-01 May Ġzmir OBM SĠLVĠKÜLTÜR 47 DS. ĠĢletmeler Bütçe Muh. Yönt. Muhasebe Yetkilileri Mayıs Uygun Görülen Yer ĠMĠ 48 Fonksiyonel Planlama Harita Çizim Tekniği CBS Esasları ġube Müdürü BaĢmühendis ve Mühendis Mayıs Bolu OĠP 49 Kadro, Terfi, Ġntibak Sicil ĠĢi, Resmi Yaz., Kur., Emk. ĠĢleri ġube Müdürleri, Per. ġefleri Mayıs Erzurum PERSONEL

35 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 50 Yol, Bina, Tesis, Etüd Aplikasyon ÇalıĢmaları, Makine Ġkmal ve ĠĢletme Tal. Uyg., ĠnĢaat Yapım ve Tamirat ĠĢleri, Sayısal Yol Ağılarının Yapımı 51 Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Seferberlik ve SavaĢa Hazırlıkları Sivili Savunma ve Koruyucu Güvenlik Konuları Böl. Md. Yrd., ġube Md., Mimar, Mühendis ve Tekniker Mayıs Antalya ĠNġAAT Sivil Savunma Uzmanları Mayıs Antalya / Alanya SAVUNMA UZMANLIĞI 52 DS. ĠĢletmeler Bütçe Muh. Yönt. ĠMĠ ġube Müdürleri Mayıs Erzurum- Artvin ĠMĠ 53 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. Ve ĠĢletme ġefi Mayıs Bursa OBM SĠLVĠKÜLTÜR 54 Üretim ve Pazarlamada Mevzuat ve Uygulamalar 55 Proje Hazırlama Yönetimi Plan Pr. ġub. Müd. veya Ġlgili Müh., Merkezden ġub. Md. ve Mühendis 56 Yönetici GeliĢtirme ĠĢletme Müdürü ve ġube Müdürü 57 Üst Düzey Yönetici GeliĢtirme 58 Orman Mülkiyeti, Yeni TCK, CMK Uygulamaları Ġdari Hukuk ĠĢletme Müdürleri 50 Mayıs Genel Md. Yrd., Dai. BaĢk., Böl. Müd. Kadrolu ve SözleĢmeli Avukatlar Uygun Görülen Yer ĠġL.PAZ. 50 Mayıs Antalya EĞĠTĠM 60 Mayıs Antalya EĞĠTĠM 60 Mayıs Antalya EĞĠTĠM 50 Mayıs Antalya HUKUK

36 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 59 Orman Mülkiyeti, Yeni TCK, CMK Uygulamaları Ġdari Hukuk 60 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama Kadrolu ve SözleĢmeli Avukatlar ġube Müd., ĠĢlt. Md. Yrd. ve ĠĢletme ġefi 50 Mayıs Antalya HUKUK Haziran Kütahya OBM SĠLVĠKÜLTÜR 61 Orman Ekosistemlerinin Ġzlenmesi ġube Müdürü- BaĢmühendis 40 Haziran Sinop OĠP 62 Orman Ekosistemlerinin Ġzlenmesi ġube Müdürü- BaĢmühendis 40 Haziran Ġzmir OĠP 63 Orman Ekosistemlerinin Ġzlenmesi ġube Müdürü- BaĢmühendis 40 Haziran Antalya OĠP 64 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. Ve ĠĢletme ġefi Haz-03 Tem Adapazarı OBM SĠLVĠKÜLTÜR 65 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. Ve ĠĢletme ġefi Temmuz Bolu OBM SĠLVĠKÜLTÜR 66 Üretim - Pazarlama Değerlendirme ve GeliĢmeler Ġletme Pazarlama ġube Müdürü 27 Temmuz Uygun Görülen Yer ĠġL.PAZ 67 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Ağustos Trabzon OBM SĠLVĠKÜLTÜR

37 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 68 Planlama ÇalıĢmaları Planlama ve Proje ġube Müdürleri Ekim Antalya SDB 69 GençleĢtirme Rehabilitasyon Orman Bakımı Silvikültürel Planlama ġube Müd. ĠĢlt. Md. Yrd. ve ĠĢletme ġefi Ekim Konya OBM SĠLVĠKÜLTÜR 70 Orman Mülkiyeti, Yeni TCK, CMK Uygulamaları Ġdari Hukuk 71 Orman Mülkiyeti, Yeni TCK, CMK Uygulamaları Ġdari Hukuk Kadrolu ve SözleĢmeli Avukatlar Kadrolu ve SözleĢmeli Avukatlar 50 Ekim Antalya HUKUK 50 Ekim Antalya HUKUK 72 Veri Tabanı (Access Oracle) Or. Böl. Md. CBS Temsilcileri, Or. Hr. Fot. Md. Teknik Elem.OGM Merkezinden konu ile ilgili kiģiler 50 Ekim Antalya veya Ankara ĠPTAL 73 Veri Tabanı (Access Oracle) Or. Böl. Md. CBS temsilcileri, Or. Hr. Fot. Md. Teknik Elem.OGM Merkezinden konu ile ilgili kiģiler 50 Ekim Antalya veya Ankara OR. HAR. FOT. MÜD. 74 CBS Ġleri Düzey Or. Böl. Md. CBS temsilciler, Or. Hr. Fot. Md. Teknik Elem.OGM Merkezinden 50 Ekim Antalya veya Ankara ĠPTAL

38 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN BİRİMİ GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (Gün) YERİ 75 CBS Ġleri Düzey Or. Böl. Md. CBS temsilciler, Or. Hr. Fot. Md. Teknik Elem.OGM Merkezinden 76 CBS Kullanıcıları Or. Böl. Md. CBS temsilciler, Or. Hr. Fot. Md. Teknik Elem.OGM Merkezinden konu ile ilgili kiģiler 50 Ekim Antalya veya Ankara OR. HAR. FOT. MÜD. 50 Ekim Antalya veya Ankara OR. HAR. FOT. MÜD. 77 Orman Ekosistemlerinin Ġzlenmesi ġube Müdürü- BaĢmühendis 40 Ekim Antalya OĠP 78 Harita Mutemetleri Merkez ve Böl. Müd. Har. Mutemetleri 75 Kasım Antalya OR. HAR. FOT. MÜD.

39 38

40 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI 2009 YILI EĞİTİM PLANI EĞİTİM KONULARI KATILIMCI PERSONEL SAYISI YERİ AÇILIŞ-KAPANIŞ TARİHİ KURUM DIŞI KONTENJAN SORUMLU BİRİM 1 Çevre Mevzuatı: (Çevre Hukuku,Sit Alanlarındaki Uygulamalar ve Yetki,AB Direktifleri,AB Doğa Koruma Mevzuatı,Kuruma ait Mevzuatlar Uyg.,Çevre Bak.Yönetmelikleri ve Uyg.) 2 Çevre Muhasebesi Envanter İstatistik: (Ekolojik Maliyet Analizi, Çevre Muhasebesi, Çevre Ekonomisi,Çevre İstatistikleri, İklim Değişikliklerinin Çevre Üzerindeki Etkileri) Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı, Avukat Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı, Biyolog 20 Kurum Hukuk Müşavirliği 20 Kurum ÇKAİ 39 3 Katı Atık Yönetimi 4 Atıksu Yönetimi: (Doğal Arıtım Yöntemleri,Atık Su Arıtma Tesislerinde Proses Seçimi,Kanalizasyon ve Arıtma Tesisi Projelendirme) 5 Korunan Alanlar Yönetimi ve Planlaması: (Sulak Alan Yönetimi, Yönetim Planlaması ve Havza Yönetimi,Kıyı Alanları Yönetimi ve Taşıma Kapasitesi, Kırsal Alan Planlaması, Yönetim Planlarının Uygulama ve Denetim Süreçleri, Orman Ekolojisi ve Yönetimi, Bozkır (Step) Habitatları Vejetasyon, Zooloji ve Yönetimi, Önemli Doğa Alanları Kriteri) Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı 6 Su Kalitesi İzleme Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Biyolog, Kimyager 30 Kurum EPPU 30 Kurum EPPU 20 Mersin ÇKAİ 30 Kurum ÇKAİ

41 40 7 EĞİTİM KONULARI Kamu Mali ve İhale Mevzuatı: (5018 Sayılı Kanun ve Buna ilişkin Diğer Mevzuat (Ön Mali Kontrol, İç Kontrol Sistemi,Yönetim Bilgi Sistemi,Taşınır Mal Yönetmeliği),Mali Mev.ve Muh.İş ve İşlemleri, 4734 Say.Kamu İhale Kan.Uyg., 4735 Say.Kamu İhale Sözleşmeleri Kan.Uyg.) 8 Yönetim Becerilerini : (Rapor Hazırlama, Çağdaş Personel Yönetimi, Proje Yönetimi) 9 Kurumumuz Stratejik ve Eylem Planı: (Kurumumuz Dönemi Stratejik Planı, Dönemi Eylem Planı ve Uygulamaları ile Performans Bütçeleme) Yabancı Dil (İngilizce) Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS), ArcGIS NetCAD/AutoCAD Uygulamaları Sunucu (Server) Yönetimi KATILIMCI PERSONEL Yönetici personel, İlgili idari ve teknik personel Yönetici personel, İlgili idari ve teknik personel Yönetici personel, İlgili idari ve teknik personel Yönetici personel, İlgili idari ve teknik personel Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı Yönetici personel, Mühendis,Mimar, Şehir Plancısı Yönetici personel, Mühendis, Bilg. İşletmeni SAYISI YERİ AÇILIŞ-KAPANIŞ TARİHİ 20 Kurum KURUM DIŞI KONTENJAN İMİD 100 Kurum Personel Da.Bşk. 100 Kurum MHB 13 Ankara Personel Da.Bşk. 15 Kurum EPPU 5 Kurum Personel Da.Bşk. 2 Ankara Personel Da.Bşk. SORUMLU BİRİM Not:1. Eğitim yeri ve tarihi koşullara göre güncellenebilir. 2. Eğiticiler öncelikle Kurum,Üniversiteler veya TODAİE gibi kuruluşlardan sağlanacaktır. 3. :Eğitim yapılması planlanan tarihleri gösterir. 4.Kısaltmalar: ÇKAİ:Çevre Koruma Araştırma İnceleme Da. EPPU:Etüt Plan Proje Uygulama Da. Bşk. İMİD:İdari ve Mali İşler Dairesi MHB:Mali Hizmetler Birimi

42 41 BAKANLIK VE BAĞLI KURULUġLAR 2009 YILI EĞĠTĠM VE KATILIMCI SAYILARI BAKANLIK MERKEZ BİRİMLERİ 2009 YILI EĞİTİM SAYILARI KATILACAK PERSONEL SAYISI TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 1 37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Orman-Köy ĠliĢkiler,i Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü DiĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Dairesi BaĢkanlığı Eğitim ver Yayın Dairesi BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Personel Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı BAKANLIK TOPLAMI BAĞLI KURULUŞLAR 2009 YILI EĞİTİM SAYILARI KATILACAK PERSONEL SAYISI Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Kurumu BaĢkanlığı BAĞ KURULUŞ TOPLAMI GENELTOPLAM

43 2009 YILI EĞİTİM SAYILARI Teftiş Kurulu Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü Orman-Köy İlişkiler,i Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Paklar Genel Müdürlüğü Diş İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Eğitim ver Yayın Dairesi Strateji Personel Dairesi İdari ve Mali İşler Dairesi Bilgi İşlem Dairesi

44 KATILACAK PERSONEL SAYISI

45 Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Planlanan 2009 Yılı Hizmetiçi Eğitim Sayıları Bakanlık Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Özel Çevre Koruma Kurumu GENELTOPLAM

46 Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar 2009 Yılı Eğitimleri Katılımcı Sayıları TOPLAM BAKANLIK MERKEZ BİRİMLERİ 3269 DSİ DMİ ÖÇKK OGM

47 Başbakanlık Mevzuatı ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim Şubat 2004 PAZAR Sayı : Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Bakan: Çevre ve Orman Bakanını, Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, Merkez Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını, Bağlı Kuruluş: Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Çevre Koruma Kurumu nı, Taşra Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatını, Eğitim Birimi: Çevre ve Orman Bakanlığı Personel Dairesi nı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Esasları Hizmet İçi n Hedefleri Madde 5 Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; a) Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek, b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak, d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak, 46

2009 EĞİTİM KURULU KARARLARI

2009 EĞİTİM KURULU KARARLARI 2009 EĞİTİM KURULU KARARLARI Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2009 yılı eğitim programını belirlemek üzere Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği her yıl Kasım ayında toplanması gereken

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ n Konusu 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış Yapacak Birim 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim Grubu 3. Toplantısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

2011 YILINDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPMAYI PLANLADIKLARI EĞİTİMLER

2011 YILINDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPMAYI PLANLADIKLARI EĞİTİMLER YILINDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPMAYI PLANLADIKLARI EĞİTİMLER EK 2 Sıra No Eğitimin Konusu Katılımcıların Unvanı-Görevi Katılımcı Sayısı Yeri Tarih Süresi (Gün) Birimi 1 TUMAS Kullanıcı Kursu Teknik Personel

Detaylı

Tablo - 1 KURUMUN GÖREV ALANIYLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐMLER ( TEKNĐK )

Tablo - 1 KURUMUN GÖREV ALANIYLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐMLER ( TEKNĐK ) Tablo - 1 KURUMUN GÖREV ALANIYLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐMLER ( TEKNĐK ) Bölge /Birim n Konu 1 si Uluslar arası operasyonlar kapsamında görevlendirilecek olan personelin. cılık meteorolojisi, NAMIS, uluslararası operasyonlarda

Detaylı

BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARCA ORTAK YAPILACAK EĞİTİMLER

BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARCA ORTAK YAPILACAK EĞİTİMLER BAKANLIK VE BAĞLI KURULUŞLARCA ORTAK YAPILACAK EĞİTİMLER SIRA NO KONUSU KATILIMCILAR KATILIMCI SAYISI YERİ AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ SÜRESİ GÜN EĞİTİMİ YAPACAK BİRİM 1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday

Detaylı

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422 2008 T..C.. Çevre ve Orman Bakanllıığıı Devllett Metteorollojjii Đşllerii Genell Müdürllüğü Hizmetiçi Eğitim Planı D E V L E T M E T E O R O L O J Đ Đ Ş L E R Đ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2008 Yılı Hizmetiçi

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRÜ (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ 7 AMASYA İŞLETME VE PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE (TEKNİK) TERCİH EDİLEBİLECEK BİRİMLER 1 ADANA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 2 ADANA 3 ADANA ORMAN VE KÖY İLİŞKİLERİ ŞUBE 4 AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ ÖZEL AĞAÇLANDIRMALAR ŞUBE 5 AMASYA AĞAÇLANDIRMA ŞUBE 6 AMASYA 7

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Sayfa 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi,

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİSAS GRUBU EĞİTİMLERİ. Katılımcı Sayısı. DTS Sınavına Giren Personel 47 İstanbul Ankara Şubat 5 gün

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİSAS GRUBU EĞİTİMLERİ. Katılımcı Sayısı. DTS Sınavına Giren Personel 47 İstanbul Ankara Şubat 5 gün METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİSAS GRUBU EĞİTİMLERİ Sıra lar İhtisas Grubu 1 Analiz ve Tahmin Teknikleri Eğiticilerin DTS Sınavına Giren Personel 47 İstanbul Ankara Şubat 5 gün Tahmin ve Erken Uyarı 2

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesinde görevli personelin Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Trakya Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmelerini

Detaylı

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi

(1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI. 4) Orman İdaresi ve Planlama Dairesi (1) SAYILI CETVEL ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI Genel Müdür Genel Müdür Hizmet Birimleri 1) Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi 2) Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi 3) Kadastro ve Mülkiyet

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 - Bu yönerge, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetiştirilmelerini

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜHİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde görevli personelin günün koşullarına

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler 08.12.2009 tarih ve 2009/226 sayılı kararın ekidir. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönerge, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 TALİMAT... 3 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 4 MAKAM ONAYI... 5 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 14

İÇİNDEKİLER... 2 TALİMAT... 3 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 4 MAKAM ONAYI... 5 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 14 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TALİMAT... 3 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 4 MAKAM ONAYI... 5 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 14 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-2)... 15 EĞİTİME KATILACAK

Detaylı

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422

Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Kütükcü Alibey Cad. No:4 Kalaba/Ankara 0312 302 2415 Faks 0312 302 2422 2007 T..C.. Çevre ve Orman Bakanllıığıı Devllett Metteorollojjii Đşllerii Genell Müdürllüğü Hizmetiçi Eğitim Planı D E V L E T M E T E O R O L O J Đ Đ Ş L E R Đ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 2007 Yılı Hizmetiçi

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında görevli personelin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 MAKAM ONAYI... 4 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 6 HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MAKAM ONAYI...

İÇİNDEKİLER... 2 MAKAM ONAYI... 4 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 6 HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MAKAM ONAYI... HİZMETİÇİ EĞİTİMLER 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MAKAM ONAYI... 4 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 6 HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MAKAM ONAYI... 11 HİZMET İÇİ EĞİTİM

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sultangazi Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2014 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı 8 * Strateji Geliştirme Dai. Bşk. 5 1 * Çevre Kor. Ve Kont. Dai.Bşk. 64 * Su İsale ve Dağıtım Dai.

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2013 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No: Eğitimin Konusu: Plan/Proje Sahibi Birim: Personel Sayısı: * Ticaret İşleri Dairesi

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımalar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı nda çalışan

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli ile eğitim merkezlerinde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TEMEL CERRAHİ EĞİTİMİ KURS KOMİSYONU YÖNERGESİ (TCD Yönetim Kurulu nun 21.03.2010 tarih ve 366 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönerge; Erzincan Üniversitesi nde görev yapmakta olan idarî personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/04/2014 Toplantı Sayısı : 386 Karar Sayısı : 3261 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3261-04/03/2014 tarih ve 382/3231 sayılı Üniversite Senatosu kararı ile kabul edilen ve 657 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevlerinin gerektirdiği

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK TEPEBAġI BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 01.09.2009 TARĠH VE 107 SAYILI KARARI ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR. T.C. ESKĠġEHĠR TEPEBAġI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedef ve Esaslar Amaç Madde 1- Manisa Su ve Kanalizasyon

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 08 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 YÖNETMELİK Bitlis Eren Üniversitesinden: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ PERSONEL EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ANALĠZĠ 2 Haziran 8 Ekim 2012 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü Web Sitesi üzerinden sunulan online anket OGM DıĢ ĠliĢkiler

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönerge, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bağlı İşletme Müdürlüklerinde görevli personelin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ

YILLIK EĞİTİM PLANI. BİRİM : İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı YIL :2014 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ BİRİM : Dairesi Başkanlığı YIL :2014 YILLIK EĞİTİM PLANI SIRA NO 1 2 EĞİTİMİN ADI İl Müdürlüklerinde Hukuki İşlemlerin Yürütümünde Görevli in Bilgilendirilmesi Avukatların Bilgilendirilmesi 3 İPA Uygulama

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİGİ 2006 (Bu yönetmelik, Yönetim Kurulunun 14.02.2006 tarih ve 7/54 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.) 1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı