Her hakkı saklıdır. POS A.Ş Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09"

Transkript

1 GENIUS POS (KASA) KULLANIM KILAVUZU 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. OTURUM AÇMA ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ... 5 Barkod ile Ürünlerin Satılması... 5 Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması... 5 En Son Satılan Ürünün Satışının Yinelenmesi... 6 Bölüm Satışı Yapılması... 6 Miktarlı Ürün Satışı... 7 Barkod Numarası ile Satılmış Ürün Đptali... 8 Stok Kodu ile Satılmış Ürün Đptali... 9 Son Satır Đptali... 9 Đptal Đşleminden Vazgeçme TOPLAM ALINMASI ĐNDĐRĐM ve ĐNDĐRĐM ĐPTALLERĐ Ürüne Yüzde Đndirim Ürüne Tutar Đndirimi Ürüne Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali Ürüne Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali Toplama Yüzde indirim Toplama Tutar Đndirim Toplama Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali Toplama Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ÖDEMELER Tuşta Tanımlı Ödemelerin Yapılması (Direkt Ödeme) Alt Ödeme Tipleri ile Ödemenin Yapılması Direkt Ödemenin Đptal Edilmesi Alt Ödeme Tipleri ile Yapılan Ödemenin Đptal Edilmesi FATURA YÖNTEM 1: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Girilmesi: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Database den Alımı Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Boş Geçilmesi Fatura Đşleminin Đptal Edilmesi: YÖNTEM 2: Direkt Fatura DĐPLOMATĐK SATIŞ ĐRSALĐYELĐ SATIŞ ĐADE ĐŞLEMĐ Aynı Fiyattan Đade Đşlemi Farklı Fiyattan Đade Đşlemi FĐYAT DEĞĐŞTĐRME Miktar ile Yeni Fiyattan Satış TOPLAMDAN SATIŞ

3 12. AVANS Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Avansın Girilmesi Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Avansın Girilmesi Avans Đşleminin Đptal Edilmesi Avans Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ÇEKME Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Çekmenin Girilmesi Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Çekmenin Girilmesi Çekme Đşleminin Đptal Edilmesi Çekme Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi FĐYAT GÖR Ürünün Barkod Numarası ile Fiyatının Öğrenilmesi Ürünün Stok Kodu ile Fiyatının Öğrenilmesi ASKIYA ALMA Askıya Alma Đşlemi Askıya Alınan Bir Đşlemin Geri Alınması Kasada Kredili Satış Đşlemi: MALĐ DÖKÜMLER ve FONKSĐYONLAR Đki Tarih Arası Mali Rapor Đki Z-raporu Arası Mali Rapor Tüm Mali Rapor Dökümü Z - Rapor Alımı X - Rapor Alımı Satıcı Bilgisinin Girilmesi: Satıcı Bilgisinin Đptal Edilmesi: Kasa Kilitleme Para Çekmecesini Açma Döviz Kur Tablosu Kasa Raporu Uzun Kasa Raporu Detaylı Kasa Raporu Versiyon Bilgisi Çekmece Toplamı Aktarımlar Programdan Çıkış

4 1. OTURUM AÇMA KULLANICI KODU? kodu Sistemde tanımlı kod tuşlanır. ŞĐFRE? şifresi Sistemde tanımlı şifre girilir. FĐŞ HAREKETĐ 4

5 2. ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ Barkod ile Ürünlerin Satılması FĐŞ HAREKETĐ Ürün barkodu Klavye ya da barkod okuyucu ile ürün kodu girilir. BARKOD Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması FĐŞ HAREKETĐ Ürün stokkodu Klavyeden ürün stok kodu girilir. 5

6 En Son Satılan Ürünün Satışının Yinelenmesi Ürün satışı ardından tuşuna basıldığı zaman son satır yinelenir. Bölüm Satışı Yapılması FĐŞ HAREKETĐ Bölüm no Bölüm nosu girilir. BÖLÜM Đlgili bölüm tuşuna basılır. B n Tutar n= bölüm numarası 6

7 Miktarlı Ürün Satışı FĐŞ HAREKETĐ Miktar Klavyeden satılmak istenen miktar bilgisi girilir. ADET nnnnnnx Ürün satışı nnnnnn= arasında miktar olarak girilebilecek değerdir. Açıklama: Miktar girişinde noktalı değerler girilemez. Girilen değerler ise ürünün miktar tipine ve çarpan/bölen katsayısına göre yorumlanır. 7

8 Barkod Numarası ile Satılmış Ürün Đptali FĐŞ HAREKETĐ ĐPTAL ĐPTAL Ürün barkodu Klavye yada barkod okuyucu ile ürün kodu girilir. BARKOD Açıklama: Bir hareketdeki ürün iptali için, iptal edilmek istenen miktar ya da daha fazla aynı üründen satılmış olması gereklidir. Bu ürünlerin aynı yada farklı satırlarda satılmış olması önemli değildir. 8

9 Stok Kodu ile Satılmış Ürün Đptali FĐŞ HAREKETĐ ĐPTAL ĐPTAL Ürün stok kodu Klavyeden stok kodu girilir. Son Satır Đptali ĐPTAL ĐPTAL 9

10 Đptal Đşleminden Vazgeçme ĐPTAL ĐPTAL SĐL FĐŞ HAREKETĐ 3. TOPLAM ALINMASI TOPLAM Açıklama: Belge toplamına indirim yapılabilmesi için toplamın alınması zorunludur. Toplama yapılan indirimlerden sonra ödeme yapabilmek için de toplam alınması gereklidir. 10

11 4. ĐNDĐRĐM ve ĐNDĐRĐM ĐPTALLERĐ Ürüne Yüzde Đndirim FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı Đndirim yapılacak ürünün satışı gerçekleştirilir. Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Ürüne Tutar Đndirimi FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı Đndirim yapılacak ürünün satışı gerçekleştirilir. Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. 11

12 Ürüne Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Açıklama: Yüzde indirimlerin iptali, yapılmış iptl tutarı girilerek tutar indirimi iptli gibi de yapılabilmektedir. Fakat tersi mümkün değildir. Ürüne Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 12

13 Toplama yüzde indirim TOPLAM Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Toplama Tutar Đndirim TOPLAM Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 13

14 Toplama Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Toplama Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 14

15 5. ÖDEMELER Tuşta Tanımlı Ödemelerin Yapılması (Direkt Ödeme) TOPLAM Ödeme miktarı Girilecek olan ödeme tutarı tuşlanır. (ödeme cinsinden) ÖDEME TUŞU Đlgili ödeme tuşuna basılır. NAKĐT Açıklama: Her türlü ödeme tipi ile ödeme tamamlandıktan sonra belgenin tamamen bitirilmesi için, NAKĐT tuşuna basılması gereklidir. Belgenin otomatik olarak bitmemesi, hatalı girilen bir ödemenin iptaline izin vermek içindir. 15

16 Alt Ödeme Tipleri ile Ödemenin Yapılması Satış Đşlemi TOPLAM Ödeme no Đlgili öedemeye ait no girilir ÖDEME TÜRÜ Ödeme miktarı Girilecek olan ödeme tutarı tuşlanır. Giriş tuşuna basılarak ödeme onaylanır. NAKĐT BELGE TAMAMLANDI Açıklama: Her türlü ödeme tipi ile ödeme tamamlandıktan sonra belgenin tamamen bitirilmesi için, NAKĐT tuşuna basılması gereklidir. Belgenin otomatik olarak bitmemesi, hatalı girilen bir ödemenin iptaline izin vermek içindir. Alt ödeme tipleri, yabancı para birimleri veya klavyede direk tuşa tanımlanmamış herhangi bir ödeme tipi olarak kullanılabilir. 16

17 Direkt Ödemenin Đptal Edilmesi ĐPTAL ĐPTAL Ödeme miktarı Đptal edilecek ödeme tutarı tuşlanır. ÖDEME TUŞU Đlgili ödeme tuşuna basılır. Açıklama: Bu işlem son kez NAKĐT tuşuna basılıp, fiş tamamen bitirilmeden önce yapılabilmektedir. Đptal edilecek ödeme tutarı önceki giriş ile aynı miktarda olmalıdır. Aksi durumda ödeme iptaline izin verilmez. 17

18 Alt Ödeme Tipleri ile Yapılan Ödemenin Đptal Edilmesi ĐPTAL ĐPTAL Ödeme no Đlgili ödemeye ait no girilir ÖDEME TÜRÜ Ödeme miktarı Đptal edilecek ödeme tutarı tuşlanır. Giriş tuşuna basılarak ödeme iptali gerçekleştirilir. Açıklama: Bu işlem son kez NAKĐT tuşuna basılıp, fiş tamamen bitirilmeden önce yapılır. Đptal edilecek ödeme tutarı önceki giriş ile aynı miktarda olmalıdır. Aksi durumda ödeme iptaline izin verilmez. 18

19 6. FATURA YÖNTEM 1: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Girilmesi: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Ürün Satışı SĐL Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. TOPLAM Ödeme tutarı 19

20 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL CTRL ve 1 (BĐR) KEYPAD 1 ile alfanümerik moda geçilir. Müşteri ismi girilir VERGĐ DAĐRESĐ? Vergi dairesi girilir 20

21 VERGĐ NUMARASI? Vergi numarası girilir ADRES 1? Adres 1 girilir ADRES 2? Adres 2 girilir ADRES 3? Adres 3 girilir ŞEHĐR? Şehir bilgisi girilir 21

22 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN Fatura kağıdı yazıcıya yerleştirlir. CTRL ve 0 (SIFIR) KEYPAD 0 ile nümerik moda geçilir. SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir 22

23 Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Database den Alımı Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 23

24 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? Sistemde tanımlı müşteri no girilir MÜŞTERĐ? (Müşteri tanımı ) Ekrandaki müşteri tanımının doğruluğu onaylanır. YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir. 24

25 Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Boş Geçilmesi Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 25

26 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir. 26

27 Fatura Đşleminin Đptal Edilmesi: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 27

28 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satış işlemi ĐPTAL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ TOPLAM 28

29 YÖNTEM 2: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. 2 Fiş limiti aşıldığında manuel Olarak faturaya geçilebilir. BELGE SEÇĐMĐ Eğer faturaya geçilmek isteniyorsa e basılır. FATURA? Eğer faturaya geçilmek istenmiyorsa SĐL e basılır. SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ Yöntem 1 deki gibi müşteri bilgileri girişi yapılır Ürün Satışı 29

30 Fatura bitirilir SĐL YÖNTEM 1 kullanılarak işlem tamamlanır. Ürün Satışı 30

31 Direkt Fatura 2 BELGE SEÇĐMĐ FATURA HAREKETĐ Yöntem 1 deki gibi müşteri bilgileri girişi yapılır Satışa devam edilir ve belge tamamlanır 31

32 7. DĐPLOMATĐK SATIŞ FĐŞ HAREKETĐ 4 Diplomatik satış için işlem numarası girilir. BELGE SEÇĐMĐ DĐP. SATIŞ HRK. Ürün satışı MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün satışı Açıklama: Diplomatik satış sırasında ürün fiyatları KDV siz olarak hesaplanır. Diplomatik satış işlemimin tamamlanabilmesi için tutarın diplomatik satış limitinden büyük olması gerekmektedir. 32

33 8. ĐRSALĐYELĐ SATIŞ FĐŞ HAREKETĐ 5 Đrsaliyeli satış için işlem numarası girilir. BELGE SEÇĐMĐ ĐRSALĐYE HAREKETĐ Ürün satışı MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün satışı 33

34 9. ĐADE ĐŞLEMĐ Aynı Fiyattan Đade Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ 3 BELGE SEÇĐMĐ ĐADE HAREKETĐ Ürün adı FĐYAT? Ürün iadesi Đade alınacak ürün girişi yapılır Aynı fiyattan ürün iade alınırsa MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün iadesi 34

35 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Belge yazıcıya yerleştirilir. Đade işlemi devam edilir TOPLAM ÖDEME NAKĐT Açıklama: En fazla 4 satır için iade işlemi gerçekleştirilebilir. 35

36 Farklı Fiyattan Đade Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ 3 BELGE SEÇĐMĐ ĐADE HAREKETĐ Ürün adı FĐYAT? Ürün iadesi Đade alınacak ürün girişi yapılır Yeni fiyat Girilen yeni fiyattan ürün iade alınır MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün iadesi 36

37 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Belge yazıcıya yerleştirlir. Đade işlemi devam edilir TOPLAM ÖDEME NAKĐT Açıklama: En fazla 4 satır için iade işlemi gerçekleştirilebilir. 37

38 10. FĐYAT DEĞĐŞTĐRME Yeni fiyat Ürünün yeni satış fiyatı girilir BĐRĐM FĐYAT Bx x= Girilen ürün fiyatı Ürün satışı Đlgili ürünün satışı yapılır Açıklama: Sistemde önceden tanımlı olan bir ürünü farklı fiyattan satmak için bu yöntem kullanılır. Bir ürün bir fiş içinde iki farklı fiyattan satılamaz. 38

39 Miktar ile Yeni Fiyattan Satış Ürün satınız Miktar Klavyeden satılmak istenen miktar bilgisi girilir. MĐKTAR Yeni fiyat Ürünün yeni satış fiyatı girilir BĐRĐM FĐYAT Bx x= Girilen ürün fiyatıdır. Ürün satışı Đlgili ürünün satışı yapılır 39

40 11. TOPLAMDAN SATIŞ Toplam fiyat TOPLAM FĐYAT Tx x= Girilen toplam fiyat Ürün satışı Satışa devam edilir Açıklama: Belli bir toplam tutarında, bir üründen satılmak isteniyorsa, bu yöntem kullanılır. Örneğin; TL. lık sıvı deterjan satılabilir. Dolayısyla bu tutara ne kadar (adet veya litre) deterjan satılacağını program hesaplayacaktır. Bu yöntemde hem adet hemde fiyat bilgisi aynı anda girilememektedir. Sistem en son girileni kabul etmektedir. 40

41 12. AVANS Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Avansın Girilmesi 111 AVANS HAREKETĐ FONKSĐYON Avans moduna girilir. Avans tutarını giriniz Tutar ÖDEME TUŞU Klavye üstünde tanımlı ilgili ödeme tuşuna basılır. TOPLAM TOPLAM Avans işlemi bitirilir. BELGE TAMAMLANDI Açıklama: Avans işleminde avans tutarları para biriminin küpürleri cinsinden adetli olarakta yapılabilir. Avans değeri girilirken 999 küpür adeti ve tutar en fazla 9 digit, olarak girilebilmektedir. 41

42 Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Avansın Girilmesi 111 AVANS HAREKETĐ FONKSĐYON Avans moduna girilir. Avans tutarını giriniz Ödeme Tipi No ÖDEME TÜRÜ Tutar Avans tutarı girilir Girilen tutar seçilen ödeme tipinden olmalıdır. TOPLAM BELGE TAMAMLANDI TOPLAM 42

43 Avans Đşleminin Đptal Edilmesi 111 FONKSĐYON Avans moduna girilir. AVANS HAREKETĐ Avans Đşlemi içinde herhangi bir adım gerçekleştirilir ĐPTAL TOPLAM Tuş sırası uygulanarak işlem iptal edilir. Avans Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ĐPTAL Tutar ÖDEME TUŞU Tuş sırası uygulanarak girilen tutar iptal edilir. 43

44 13. ÇEKME Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Çekmenin Girilmesi 110 ÇEKME HAREKETĐ FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme tutarını giriniz Tutar ÖDEME TUŞU Klavye üstünde tanımlı ilgili ödeme tuşuna basılır. TOPLAM TOPLAM Çekme işlemi bitirilir. Açıklama: Çekme işleminde çekme tutarları para biriminin küpürleri cinsinden adetli olarakta yapılabilir. Çekme değeri girilirken 999 küpür adeti ve tutar en fazla 9 digit, olarak girilebilmektedir. 44

45 Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Çekmenin Girilmesi 111 ÇEKME HAREKETĐ FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme tutarını giriniz Ödeme Tipi No ÖDEME TÜRÜ Tutar Çekme tutarı girilir Girilen tutar seçilen ödeme tipinden olmalıdır. TOPLAM TOPLAM 45

46 Çekme Đşleminin Đptal Edilmesi 110 FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme Đşlemi içinde herhangi bir adım gerçekleştirilir ĐPTAL TOPLAM Tuş sırası uygulanarak işlem iptal edilir. Çekme Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ĐPTAL Tutar ÖDEME TUŞU Tuş sırası uygulanarak girilen tutar iptal edilir. 46

47 14. FĐYAT GÖR Ürünün Barkod Numarası ile Fiyatının Öğrenilmesi FĐYAT GÖR Fiyat görüntüleme moduna girilir. ÜRÜN OKUTUNUZ Barkodu Ürün barkodu girilir BARKOD TOPLAM Ürün görüntüleme işlemi ard arda devam edilebilir. Đsteğe bağlı toplam alınabilir veya işleme devam edilir. ĐPTAL veya FĐYAT GÖR tuşuları ile bu moddan çıkılır. ĐPTAL FĐYAT GÖR FĐŞ HAREKETĐ Satışa devam edilir Açıklama: Fiyat görüntülemek için FĐYAT GÖR moduna girildikten sonra bu moddan çıkana kadar birden fazla ürün için bu işlem gerçekleştirilebilir. 47

48 Ürünün Stok Kodu ile Fiyatının Öğrenilmesi FĐYAT GÖR Fiyat görüntüleme moduna girilir. ÜRÜN OKUTUNUZ Stok kodu Ürün stok kodu girilir TOPLAM Ürün görüntüleme işlemi ard arda devam edilebilir. Đsteğe bağlı toplam alınabilir veya işleme devam edilir. ĐPTAL veya FĐYAT GÖR tuşuları ile bu moddan çıkılır. ĐPTAL FĐYAT GÖR FĐŞ HAREKETĐ Satışa devam edilir Açıklama: Fiyat görüntülemek için FĐYAT GÖR moduna girildikten sonra bu moddan çıkana kadar birden fazla ürün için bu işlem gerçekleştirilebilir. 48

49 15. ASKIYA ALMA Askıya Alma Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı TOPLAM BELGE ASKIYA ALMA? ASKIYA ALMA BELGE ĐPTALĐ BELGE ASKIYA ALINDI Açıklama: Askıya alınan işlem kasada iptal edilir ve belge askıya alma slip i basılır. Bu slip üzerinde bulunan referans numarasından askıya alınan işlem tekrar edilebilir. 49

50 Askıya Alınan Bir Đşlemin Geri Alınması FĐŞ HAREKETĐ Referans no Belge askıya alma belgesindeki referans no girilir. BELGE TEKRARI? TOPLAM (Fiş Toplamı) ASKIYA ALMA Askıya alınan işlem sistem tarafından tekrarlanır. TOPLAM ÖDEME NAKĐT 50

51 Kasada Kredili Satış Đşlemi: Kasada kredili satış işlemi GeniusSSC programında belirtilen müşteri tanımlamalarındaki kriterler, gözönünde bulundurularak gerçekleştirilir. FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı TOPLAM TAKSĐT Taksit bilgileri görüntülenir Taksit bilgileri tuşu ile geçilir. Otomatik olarak işlem bitirilir Açıklama: Đsteğe göre taksit planını içeren slip bastırılabilir. 51

52 16. MALĐ DÖKÜMLER ve FONKSĐYONLAR Fonksiyon no FONKSĐYON 90 = Đki tarih arası mali rapor 91 = Đki Z arası mali rapor 92 = Tüm mali rapor dökümü 100 = Z raporu 101 = X Raporu 30 = Kasa Kilitleme 32 = Para çekmecesini açma 40 = Döviz kur tablosu 42 = Kasa raporu 43 = Uzun kasa raporu 44 = Detaylı kasa raporu 60 = versiyon Bilgisi 70 = Çekmece toplamı 200 = Aktarımlar 999 = Programdan çıkış Açıklama : Fonksiyonların çalıştırılabilmesi için kullanıcının login olmuş olması ve kasanın satışa hazır halde olması gerekir. Satış işlemi sırasında fonksiyonlar kullanılamaz. 52

53 Đki Tarih Arası Mali Rapor 90 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? BAŞLANGIÇ TARĐHĐ GG/AA/YYYY GG/AA/YYYY GGAAYYYY BĐTĐŞ TARĐHĐ GG/AA/YYYY GG/AA/YYYY GGAAYYYY MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 53

54 Đki Z-raporu Arası Mali Rapor 91 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? BAŞLANGIÇ Z NO? 1 - n Başlangıç Z raporu no n= son Z raporu numarası BĐTĐŞ Z NO? m - n Bitiş Z raporu no m= rapor başlangıcı Z raporu numarası MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 54

55 Tüm Mali Rapor Dökümü 92 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 55

56 Z - Rapor Alımı 100 FONKSĐYON Z- RAPORU Z- RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 56

57 X - Rapor Alımı 101 FONKSĐYON X- RAPORU? X- RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 57

58 Satıcı Bilgisinin Girilmesi: Satıcı kodu SATICI FĐŞ HAREKETĐ Satıcı Bilgisinin Đptal Edilmesi: SATICI SATICI Đ ĐPTAL EDĐLDĐ 58

59 Kasa Kilitleme 30 FONKSĐYON KASA KĐLĐTLĐ, ŞĐFRE? Kasiyer ismi Açıklama: Kasayı tekrar satışa açmak için kasiyer şifresi girilip, tuşuna basılır. Para Çekmecesini Açma 32 FONKSĐYON FĐŞ HAREKETĐ 59

60 Döviz Kur Tablosu 40 FONKSĐYON DÖVĐZ KUR TABLOSU? TABLO YAZILIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ Açıklama: Kasada yüklü bulunan kurların listelendiği rapordur. 60

61 Kasa Raporu 42 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ Uzun Kasa Raporu 43 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ 61

62 Detaylı Kasa Raporu 44 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ Açıklama: Kasa Raporu, Uzun Kasa Raporu, Detaylı Kasa Raporu fonksiyonlarından kasada kesilmiş olan fiş, fatura, irsaliye, diplomatik satış, ödeme tipleri, çekme, avans gibi mali veya mali olmayan belgelerin ve ürünlerin dökümleri alınır. 62

63 Versiyon Bilgisi 60 FONKSĐYON Ekranda kasa programının Versiyon bilgisi görüntülenir. FĐŞ HAREKETĐ SĐL Çekmece Toplamı 70 FONKSĐYON Çekmece toplamı görüntülenir. 63

64 Aktarımlar FĐŞ HAREKETĐ 200 FONKSĐYON FĐŞ HAREKETĐ Açıklama: Manuel olarak bilgilerin güncellenmesi, satışların aktarılması için kullanılan fonksiyondur. 64

65 Programdan Çıkış 999 FONKSĐYON ÇIKIŞ? KULLANICI KODU? FONKSĐYON ŞĐMDĐ KASAYI KAPATABĐLĐRSĐNĐZ Herhangi bir tuşa basılır 65

Her hakkı saklıdır. POS A. Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 28.10.04

Her hakkı saklıdır. POS A. Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 28.10.04 GENIUS POS (KASA) KULLANIM KILAVUZU Her hakkı saklıdır. POS A. 1 ÇNDEKLER GENIUS POS (KASA)...1 KULLANIM KILAVUZU...1 1. OTURUM AÇMA... 4 2. SATI F... 5 2.1. ÜRÜN SATII VE PTALLER... 5 Barkod ile Ürünlerin

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

TARIM POS KULLANIM KILAVUZU

TARIM POS KULLANIM KILAVUZU TARIM POS KULLANIM KILAVUZU 444 0 724 vakifbankpos.com.tr 1. CİHAZA RULO TAKILMASI Cihazın üst kısmında rulo takılan bölümdeki kapak, tırnak yukarı doğru kaldırılarak açılır. Rulo kağıdının bir kısmı cihazın

Detaylı

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu...

Gü nsonu Raporları... 20. Detaylı Kasada İptal Edilen Ü rü nler... 10 Stok bazında DCS raporu... 11 Mağaza bazında DCS raporu... İÇ İNDEKİLER GENIUS RAPORLAR... 3 LİSTE RAPORLARI... 4 Gü nsonu Raporları... 5 Ü rü n Listesi... 6 Ü rü n Listesi(DCS)... 6 Yeni Açılan Stok Kartları Raporu... 7 Detaylı Ü rü n Listesi Raporu... 7 GÜ NSONU

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ

ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ ECZANE PROVİZYON SİSTEMİ Internet tarayıcısı adres alanına http://online.demirhayat.com.tr/eczane.aspx yazılarak programa girilir. Aşağıdaki logon ekranından mevcut kullanıcı adı ve şifreniz ile sisteme

Detaylı

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ 1.84.00.00 sürümü ile birlikte SKONSOL2 de yeni özellikler yer almaktadır. Fatura türü belirleyebilme: Program içerisinde yer alan Đzle / Seçenekler menüsünde yer alan satış noktası

Detaylı

Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu

Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu Programın kurulumu: http://appweb.lcwaikiki.com/temaetiket/publish.htm adresinden Install butonuna tıklandıktan sonra gelen pencerede tekrar Install seçeneği tıkanarak

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN

NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

STOK. 1) Stok Birimleri 1.1) Ana Birimler

STOK. 1) Stok Birimleri 1.1) Ana Birimler STOK 1) Stok Birimleri 1.1) Ana Birimler Ana Birimler stok miktarlarını gösterecek çarpım oranı 1 olan stok birimleridir. Kullanılacak ana birim sayısı fazla olmayacaktır. Standart olarak kullanılması

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU

KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU KBS-HYS ELEKTRONİK YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UYGULAMA KILAVUZU 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimine ait e-yolluk hazırlama kılavuzu Hatasız ve hızlı

Detaylı

VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU

VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU VPOS 724 Versiyon 3 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler Giriş 1 Ana Menü 2 Manuel Provizyon 2 VakıfPara İşlemleri 3 Satış İptali 4 İade 5 Ön provizyon Onayı 6 Günsonu 6 Günsonu detay 7 Listeleme 7 Kullanıcı

Detaylı

BİLNEX YAZILIM. Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı

BİLNEX YAZILIM. Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Bilnex POS v3 Satış Ekranı Destek Dökümanı 2016 BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA PERAKANDE SATIŞ Bilnex Pos perakende satış noktalarında (market, mağaza, kırtasiye, kuruyemişçi, hediyelik

Detaylı

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI 17 Mart 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Genel BĐLGĐSAYAR DEĞĐŞĐKLĐĞĐ ve INSTALL ĐŞLEMĐ ETA:SQL VE ETA:V.8-SQL PROGRAMLARINDA INSTALL ĐŞLEMĐNDE ANA BĐLGĐSAYAR KAVRAMI

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011

EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 EPDK BAYĐ MUTABAKAT 2011 1- BÖLÜME GĐRĐŞ: Stawiz kullanıcı menüsünde bulunan ĐŞLEMLER başlığı altındaki EPDK MUTABAKAT seçilerek girilir. Bu bölümü, EPDK ĐŞLEMLERĐ yetkisi olan kullanıcılar görebilir ve

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI. Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI. Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu Ürün ana başlıkları: *Malzeme yönetimi *Satınalma *Satış ve dağıtım *Finans *Sistem işletmeni *Raporlar *Satış

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARS HUBUBAT ALIM RANDEVU SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLERİ YÖNETİM KISMI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.06.

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARS HUBUBAT ALIM RANDEVU SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLERİ YÖNETİM KISMI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.06. T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARS HUBUBAT ALIM RANDEVU SİSTEMİ ŞUBE MÜDÜRLERİ YÖNETİM KISMI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16.06.2015 HARS ın yönetim kısmı, Şube Müdürlüklerinde yetkili

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Muhasebe III Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Muhasebe III ETA:MUHASEBE III PROGRAMI MUHASEBE-III modülü ile Cari, Fatura, Đrsaliye, Müstahsil Makbuzu ve Çek/Senet modüllerinde oluşan hareketlerin

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart - 2014 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim: Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sayı :B.12.2.TMO-00 77 00 03-705-99 /960 13/08/2012 Konu : 2012-2013 Alım Dönemi Mısır Ürünü Randevu Sistemi Uygulamaları İlgi

Detaylı

ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz.

ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz. 14 Aralık 2009 Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Stok USB YAZICIDAN BARKOD ETĐKETĐ YAZDIRMA ETA Versiyon 7 üzerinden USB portlu yazıcılardan barkod etiketi yazdırılabilirsiniz. Nasıl

Detaylı

Genius Aktarım Formatları

Genius Aktarım Formatları Page:1 Genius Aktarım Formatları Kasalara Bilgilerin Aktarılması GeniusPCN.exe Kasaya otomatik bilgi aktarımı yapan programdır. Parametre olarak bir ini dosyası kullanılarak istenen bilgilerin aktarılması

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27

Yürürlük Tarihi: 12/09/2014 - Kodu: 97298233.ED.1.19.5.1 - Rev. No/Tarihi: 00 1 / 27 Başvuru Fişleri ekranında talep edilen işlem için başvuru oluşturulurken, (Ekle) butonuna basılır, Başvuran T.C. Kimlik bölümüne başvuran kişinin T.C. numarası yazılır butonuna basılır MERNİS de kayıtlı

Detaylı

İLON İLETİŞİM ONLİNE ECZANE PROGRAMI YEŞİL KART ITS İŞLEMLERİ YARDIMI

İLON İLETİŞİM ONLİNE ECZANE PROGRAMI YEŞİL KART ITS İŞLEMLERİ YARDIMI İLON İLETİŞİM ONLİNE ECZANE PROGRAMI YEŞİL KART ITS İŞLEMLERİ YARDIMI Öncelikle ITS İşlemleri İçin Gerekli Bilgilerin Girilip Girilmediğini Eczane Tanımları Bölümünde Bulunun ITS İşlemleri Tabından Kontrol

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI OL-7000 PC YAZILIMI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. DOSYA... 3 1.1. PLU... 3 1.2. PLU TUŞU... 5 1.3. TERAZİ PLU TUŞU... 6 1.4. KISIM... 7 1.5. PARAMETRE AYARLARI... 8 1.6. KDV ORANI... 9 2. RAPOR...

Detaylı

NetPos ver:4.0 Yenilikleri

NetPos ver:4.0 Yenilikleri NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış

Detaylı

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz.

Bu bölümde Kasa modülünün çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların ve kasa giriş/çıkış işlemlerinin nasıl yapılacağını inceleyeceğiz. Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Kasa ETA:KASA PROGRAMI Kasa modülü, Muhasebe modülü kullanılmayan, muhasebe işlemlerini dışarıya tutturan veya muhasebe modülü kullanan işletmelerin

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş Ek-2 A. Halka arz uygulamaları işlem akışı 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş 1. Sisteme Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. Bu işlemi Đhraççı Kurum Kullanıcısı yapabilir. 2. Halka arz menüsünden

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları

Cep T Para Ekranları. Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para Ekranları Cep T Para SIM Menü İşlem Ekranları Cep T Para ya Erişim Cep T Para, SIM kartlar üzerinde çalışan bir uygulama olduğu için, uygulamaya erişim için, müşterilerimizin kullandıkları telefonun

Detaylı

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU Programa Erişim: http://web.hdisigorta.com.tr adresinden programa erişim sağlanabilecektir. Kullanıcı Adını ve Şifrenizi Giriniz Güvenlik Kodunu Giriniz

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir.

KDV kısım numaraları Pos cihazındaki KDV departman numaralarına göre tanımlandıktan sonra F2-Kaydet butonu ile bu bölüm kayıt edilir. 18 Kasım 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile ĐNTER-POS CĐHAZI ARASINDA VERĐ TRANSFERĐ Süpermarket, benzin istasyonu shop/market ve çeşitli

Detaylı

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU Sözleşme İşlemleri A- Asgari Ücret Tarifesi B- Yeni Sözleşme C- Sözleşme Listesi D- Devir Teslim Başvuruları A-Asgari Ücret Tarifesi; İlgili yıla

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ

E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN GEÇİŞ BELGESİ İADE İŞLEMLERİ E-Devlet hizmetlerinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidilerek TC Kimlik No beyan edilir ve 1 TL karşılığında e-devlet şifresi temin edilir. Hizmeti

Detaylı

MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME

MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME MEKTUP BASIMI VE SMS GÖNDERME Sms Gönderebilmek Đçin Yapılması Gereken Tanımlamalar: Aktivasyon Bilgileri : Operatör tarafından sms ile bildirilen aktivasyon bilgileri Çalışma Parametreleri/Firma Parametreleri

Detaylı

PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA

PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA PROFİLO YK-PS300 YENİ NESİL YAZAR KASA TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzunda,

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı

SİNAN KARAGÖZ. Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı SİNAN KARAGÖZ Bilnex V3 Perakende Satış Yönetimi Farklı Para Birimlerine Göre Çalışma ve Para Üstü Hesaplama Yardım Dökümanı BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARIN DA PERAKANDE SATIŞ Bilnex Pos perakende satış

Detaylı

Şekil 1 Son Durum Bilgileri

Şekil 1 Son Durum Bilgileri 1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir

Detaylı

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Başlangıç; Sayfa 1 Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası email ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir. Şifreniz SMS olarak gelecektir. Yönetim ekranı : https://sanalposweb.garanti.com.tr

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1

HUGIN POS Ofis Kullanım Hugin Ofis Yönetim Yazılımı Kullanı Kılavuzu m Kılavuzu 1 Hugin HUGIN Ofis POS Yönetim Ofis Kullanım Yazılımı Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler İçindekiler... 1 1. HUGIN OFİS... 2 1-1. Hugin Ofis Yönetim Hakkında... 2 1-2. Açılış Menüsü... 3 1-3. Ayarlar Menüsü...

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama Đşlemleri

1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUBU TESLĐM TEMSĐLCĐSĐ TANIMLAMA VE GENEL KURUL BLOKAJ MEKTUBU TALEP ĐLETĐMĐ Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Turquaz Muhasebe, Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

ATM Kullanım Kılavuzu

ATM Kullanım Kılavuzu ATM Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER ATM DEN PARA ÇEKME İŞLEMİ NASIL YAPABİLİRİM ATM Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim? ATM Kartsız Giriş Nasıl Yapılır? ATM Kartlı Giriş Nasıl Yapılır? ATM Uyarı Ekranı Nedir

Detaylı

BakNET İstatistiksel Kalite Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU

BakNET İstatistiksel Kalite Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU BakNET İstatistiksel Kalite Kontrol Sistemi KULLANIM KILAVUZU ÇALIŞMA PROSESİ: 1) Öncelikle veri tabanındaki ürün listesinden ürün seçmek için ÜRÜN butonuna basılır. Ekranda, tartım istasyonuna atanmış

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir.

İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. İFRAZEN TAKSİM, tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın, taşınmazın ifraz edilerek hissedarlara paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi temsilcilerinin

Detaylı

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.

1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. 15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği 1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur. Bilançoda aktif 296, pasif 525

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ

GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ Bildiğiniz gibi Luca Net Ticari Yazılım dahilinde girilen tüm finansal hareketlerin Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtları olarak aktarılabilmesi için Luca Net

Detaylı

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL

Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7. Đlgili Modül/ler : Genel GENEL Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Genel PÜF NOKTALARI GENEL Scroll Lock tuşuna basıldıktan sonra end, home ve ok tuşları ile hesap makinası istenen yere taşınabilmektedir. (Scroll Lock

Detaylı

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik

Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Personel Net Ödenecek ve Kesinti Entegrasyonunda Yenilik Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama Personel entegrasyonunda,

Detaylı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı

AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Rotatif Kredi Hesaplama Programı Genel: Bankaların belirli limit ve teminat (genellikle vadeli çek) karşılığında kullandırdıkları ve rotatif adı verilen kredilerin kullanılan

Detaylı

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II

9 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Cari II 9 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Cari II CARĐ BAZLI FĐYAT TANIMLAMA YÖNTEMLERĐ Cari bazlı fiyat takibi sayesinde programımız, her cari için ayrı ayrı fiyat tanımlamaya

Detaylı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı

AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Programın Kullanımı AGSoft Vade Farkı Hesaplama Programı Genel: Değişik tarihlerdeki vadeleri olan borç ve alacakların ortalama vadelerinin hesaplandığı ve girilen vade farkı oranına göre işlem tarihinde

Detaylı

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış

Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik belgeleri. alınmış PAYLAŞMA (TAKSİM), tapuda hisseli olarak tescilli taşınmazdaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla, her hissedara en azından bir mal düşecek şekilde paylaştırılması işlemidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR

Detaylı

POS KULLANIM KILAVUZU POS KULLANIM KILAVUZU UNUTMAYALIM! POS DESTEK HATTI 0850 222 1 900. POS Destek Hattı 0850 222 1 900

POS KULLANIM KILAVUZU POS KULLANIM KILAVUZU UNUTMAYALIM! POS DESTEK HATTI 0850 222 1 900. POS Destek Hattı 0850 222 1 900 UNUTMAYALIM! POS menüsünde seçimlerinizi onaylamak ve menülerin içine girmek için Giriş tuşuna bas n z. Ortak POS kullan yorsan z, lütfen önce banka seçimi yapmay unutmay n. Her türlü soru ve talebiniz

Detaylı