Her hakkı saklıdır. POS A.Ş Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Her hakkı saklıdır. POS A.Ş. 2001 Döküman ver.2.08 Genius POS (Kasa) Kullanım Kılavuzu 06.04.09"

Transkript

1 GENIUS POS (KASA) KULLANIM KILAVUZU 1

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. OTURUM AÇMA ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ... 5 Barkod ile Ürünlerin Satılması... 5 Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması... 5 En Son Satılan Ürünün Satışının Yinelenmesi... 6 Bölüm Satışı Yapılması... 6 Miktarlı Ürün Satışı... 7 Barkod Numarası ile Satılmış Ürün Đptali... 8 Stok Kodu ile Satılmış Ürün Đptali... 9 Son Satır Đptali... 9 Đptal Đşleminden Vazgeçme TOPLAM ALINMASI ĐNDĐRĐM ve ĐNDĐRĐM ĐPTALLERĐ Ürüne Yüzde Đndirim Ürüne Tutar Đndirimi Ürüne Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali Ürüne Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali Toplama Yüzde indirim Toplama Tutar Đndirim Toplama Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali Toplama Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ÖDEMELER Tuşta Tanımlı Ödemelerin Yapılması (Direkt Ödeme) Alt Ödeme Tipleri ile Ödemenin Yapılması Direkt Ödemenin Đptal Edilmesi Alt Ödeme Tipleri ile Yapılan Ödemenin Đptal Edilmesi FATURA YÖNTEM 1: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Girilmesi: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Database den Alımı Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Boş Geçilmesi Fatura Đşleminin Đptal Edilmesi: YÖNTEM 2: Direkt Fatura DĐPLOMATĐK SATIŞ ĐRSALĐYELĐ SATIŞ ĐADE ĐŞLEMĐ Aynı Fiyattan Đade Đşlemi Farklı Fiyattan Đade Đşlemi FĐYAT DEĞĐŞTĐRME Miktar ile Yeni Fiyattan Satış TOPLAMDAN SATIŞ

3 12. AVANS Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Avansın Girilmesi Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Avansın Girilmesi Avans Đşleminin Đptal Edilmesi Avans Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ÇEKME Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Çekmenin Girilmesi Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Çekmenin Girilmesi Çekme Đşleminin Đptal Edilmesi Çekme Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi FĐYAT GÖR Ürünün Barkod Numarası ile Fiyatının Öğrenilmesi Ürünün Stok Kodu ile Fiyatının Öğrenilmesi ASKIYA ALMA Askıya Alma Đşlemi Askıya Alınan Bir Đşlemin Geri Alınması Kasada Kredili Satış Đşlemi: MALĐ DÖKÜMLER ve FONKSĐYONLAR Đki Tarih Arası Mali Rapor Đki Z-raporu Arası Mali Rapor Tüm Mali Rapor Dökümü Z - Rapor Alımı X - Rapor Alımı Satıcı Bilgisinin Girilmesi: Satıcı Bilgisinin Đptal Edilmesi: Kasa Kilitleme Para Çekmecesini Açma Döviz Kur Tablosu Kasa Raporu Uzun Kasa Raporu Detaylı Kasa Raporu Versiyon Bilgisi Çekmece Toplamı Aktarımlar Programdan Çıkış

4 1. OTURUM AÇMA KULLANICI KODU? kodu Sistemde tanımlı kod tuşlanır. ŞĐFRE? şifresi Sistemde tanımlı şifre girilir. FĐŞ HAREKETĐ 4

5 2. ÜRÜN SATIŞI ve ĐPTALLERĐ Barkod ile Ürünlerin Satılması FĐŞ HAREKETĐ Ürün barkodu Klavye ya da barkod okuyucu ile ürün kodu girilir. BARKOD Stok Kodu ile Ürünlerin Satılması FĐŞ HAREKETĐ Ürün stokkodu Klavyeden ürün stok kodu girilir. 5

6 En Son Satılan Ürünün Satışının Yinelenmesi Ürün satışı ardından tuşuna basıldığı zaman son satır yinelenir. Bölüm Satışı Yapılması FĐŞ HAREKETĐ Bölüm no Bölüm nosu girilir. BÖLÜM Đlgili bölüm tuşuna basılır. B n Tutar n= bölüm numarası 6

7 Miktarlı Ürün Satışı FĐŞ HAREKETĐ Miktar Klavyeden satılmak istenen miktar bilgisi girilir. ADET nnnnnnx Ürün satışı nnnnnn= arasında miktar olarak girilebilecek değerdir. Açıklama: Miktar girişinde noktalı değerler girilemez. Girilen değerler ise ürünün miktar tipine ve çarpan/bölen katsayısına göre yorumlanır. 7

8 Barkod Numarası ile Satılmış Ürün Đptali FĐŞ HAREKETĐ ĐPTAL ĐPTAL Ürün barkodu Klavye yada barkod okuyucu ile ürün kodu girilir. BARKOD Açıklama: Bir hareketdeki ürün iptali için, iptal edilmek istenen miktar ya da daha fazla aynı üründen satılmış olması gereklidir. Bu ürünlerin aynı yada farklı satırlarda satılmış olması önemli değildir. 8

9 Stok Kodu ile Satılmış Ürün Đptali FĐŞ HAREKETĐ ĐPTAL ĐPTAL Ürün stok kodu Klavyeden stok kodu girilir. Son Satır Đptali ĐPTAL ĐPTAL 9

10 Đptal Đşleminden Vazgeçme ĐPTAL ĐPTAL SĐL FĐŞ HAREKETĐ 3. TOPLAM ALINMASI TOPLAM Açıklama: Belge toplamına indirim yapılabilmesi için toplamın alınması zorunludur. Toplama yapılan indirimlerden sonra ödeme yapabilmek için de toplam alınması gereklidir. 10

11 4. ĐNDĐRĐM ve ĐNDĐRĐM ĐPTALLERĐ Ürüne Yüzde Đndirim FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı Đndirim yapılacak ürünün satışı gerçekleştirilir. Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Ürüne Tutar Đndirimi FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı Đndirim yapılacak ürünün satışı gerçekleştirilir. Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. 11

12 Ürüne Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Açıklama: Yüzde indirimlerin iptali, yapılmış iptl tutarı girilerek tutar indirimi iptli gibi de yapılabilmektedir. Fakat tersi mümkün değildir. Ürüne Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 12

13 Toplama yüzde indirim TOPLAM Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Toplama Tutar Đndirim TOPLAM Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 13

14 Toplama Yapılan Yüzde Đndirimin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim oranı %1.00-% arasındaki indirim oranı tuşlanır. YÜZDE ĐNDĐRĐM Đndirim tuşuna basılır. Toplama Yapılan Tutar Đndiriminin Đptali ĐPTAL ĐPTAL Đndirim tutarı (1 TL ind. tutarı Ürün fiyatı) olmak koşulu ile ind. tutarı girilir. TUTAR ĐNDĐRĐMĐ Đndirim tuşuna basılır. 14

15 5. ÖDEMELER Tuşta Tanımlı Ödemelerin Yapılması (Direkt Ödeme) TOPLAM Ödeme miktarı Girilecek olan ödeme tutarı tuşlanır. (ödeme cinsinden) ÖDEME TUŞU Đlgili ödeme tuşuna basılır. NAKĐT Açıklama: Her türlü ödeme tipi ile ödeme tamamlandıktan sonra belgenin tamamen bitirilmesi için, NAKĐT tuşuna basılması gereklidir. Belgenin otomatik olarak bitmemesi, hatalı girilen bir ödemenin iptaline izin vermek içindir. 15

16 Alt Ödeme Tipleri ile Ödemenin Yapılması Satış Đşlemi TOPLAM Ödeme no Đlgili öedemeye ait no girilir ÖDEME TÜRÜ Ödeme miktarı Girilecek olan ödeme tutarı tuşlanır. Giriş tuşuna basılarak ödeme onaylanır. NAKĐT BELGE TAMAMLANDI Açıklama: Her türlü ödeme tipi ile ödeme tamamlandıktan sonra belgenin tamamen bitirilmesi için, NAKĐT tuşuna basılması gereklidir. Belgenin otomatik olarak bitmemesi, hatalı girilen bir ödemenin iptaline izin vermek içindir. Alt ödeme tipleri, yabancı para birimleri veya klavyede direk tuşa tanımlanmamış herhangi bir ödeme tipi olarak kullanılabilir. 16

17 Direkt Ödemenin Đptal Edilmesi ĐPTAL ĐPTAL Ödeme miktarı Đptal edilecek ödeme tutarı tuşlanır. ÖDEME TUŞU Đlgili ödeme tuşuna basılır. Açıklama: Bu işlem son kez NAKĐT tuşuna basılıp, fiş tamamen bitirilmeden önce yapılabilmektedir. Đptal edilecek ödeme tutarı önceki giriş ile aynı miktarda olmalıdır. Aksi durumda ödeme iptaline izin verilmez. 17

18 Alt Ödeme Tipleri ile Yapılan Ödemenin Đptal Edilmesi ĐPTAL ĐPTAL Ödeme no Đlgili ödemeye ait no girilir ÖDEME TÜRÜ Ödeme miktarı Đptal edilecek ödeme tutarı tuşlanır. Giriş tuşuna basılarak ödeme iptali gerçekleştirilir. Açıklama: Bu işlem son kez NAKĐT tuşuna basılıp, fiş tamamen bitirilmeden önce yapılır. Đptal edilecek ödeme tutarı önceki giriş ile aynı miktarda olmalıdır. Aksi durumda ödeme iptaline izin verilmez. 18

19 6. FATURA YÖNTEM 1: Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Girilmesi: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Ürün Satışı SĐL Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. TOPLAM Ödeme tutarı 19

20 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL CTRL ve 1 (BĐR) KEYPAD 1 ile alfanümerik moda geçilir. Müşteri ismi girilir VERGĐ DAĐRESĐ? Vergi dairesi girilir 20

21 VERGĐ NUMARASI? Vergi numarası girilir ADRES 1? Adres 1 girilir ADRES 2? Adres 2 girilir ADRES 3? Adres 3 girilir ŞEHĐR? Şehir bilgisi girilir 21

22 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN Fatura kağıdı yazıcıya yerleştirlir. CTRL ve 0 (SIFIR) KEYPAD 0 ile nümerik moda geçilir. SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir 22

23 Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Database den Alımı Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 23

24 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? Sistemde tanımlı müşteri no girilir MÜŞTERĐ? (Müşteri tanımı ) Ekrandaki müşteri tanımının doğruluğu onaylanır. YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir. 24

25 Fiş Limiti Aşıldığında Fatura Đşlemine Geçiş ve Müşteri Bilgisinin Boş Geçilmesi Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 25

26 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satışa devam edilir yada belge bitirilir. 26

27 Fatura Đşleminin Đptal Edilmesi: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. Ürün Satışı Her ürün satışı sonrası Fiş Limiti Uyarı mesajı gelecektir. Eğer faturaya satış sırasında geçmeden devam etmek istenirse mesaj SĐL tuşu ile geçilmelidir. SĐL TOPLAM Ödeme tutarı 27

28 ÖDEME TĐPĐ Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçilecek SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ MÜŞTERĐ NO? SĐL MÜŞTERĐ ĐSMĐ? SĐL YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Satış işlemi ĐPTAL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ TOPLAM 28

29 YÖNTEM 2: Ürün Satışı Fiş limiti aşıldı. Faturaya geçiniz Fiş toplamı fiş limitini geçtiğinde ekranda uyarı verir. SĐL Sil tuşu ile mesaj geçilir. 2 Fiş limiti aşıldığında manuel Olarak faturaya geçilebilir. BELGE SEÇĐMĐ Eğer faturaya geçilmek isteniyorsa e basılır. FATURA? Eğer faturaya geçilmek istenmiyorsa SĐL e basılır. SĐL BELGE ĐPTAL EDĐLDĐ Yöntem 1 deki gibi müşteri bilgileri girişi yapılır Ürün Satışı 29

30 Fatura bitirilir SĐL YÖNTEM 1 kullanılarak işlem tamamlanır. Ürün Satışı 30

31 Direkt Fatura 2 BELGE SEÇĐMĐ FATURA HAREKETĐ Yöntem 1 deki gibi müşteri bilgileri girişi yapılır Satışa devam edilir ve belge tamamlanır 31

32 7. DĐPLOMATĐK SATIŞ FĐŞ HAREKETĐ 4 Diplomatik satış için işlem numarası girilir. BELGE SEÇĐMĐ DĐP. SATIŞ HRK. Ürün satışı MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün satışı Açıklama: Diplomatik satış sırasında ürün fiyatları KDV siz olarak hesaplanır. Diplomatik satış işlemimin tamamlanabilmesi için tutarın diplomatik satış limitinden büyük olması gerekmektedir. 32

33 8. ĐRSALĐYELĐ SATIŞ FĐŞ HAREKETĐ 5 Đrsaliyeli satış için işlem numarası girilir. BELGE SEÇĐMĐ ĐRSALĐYE HAREKETĐ Ürün satışı MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün satışı 33

34 9. ĐADE ĐŞLEMĐ Aynı Fiyattan Đade Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ 3 BELGE SEÇĐMĐ ĐADE HAREKETĐ Ürün adı FĐYAT? Ürün iadesi Đade alınacak ürün girişi yapılır Aynı fiyattan ürün iade alınırsa MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün iadesi 34

35 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Belge yazıcıya yerleştirilir. Đade işlemi devam edilir TOPLAM ÖDEME NAKĐT Açıklama: En fazla 4 satır için iade işlemi gerçekleştirilebilir. 35

36 Farklı Fiyattan Đade Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ 3 BELGE SEÇĐMĐ ĐADE HAREKETĐ Ürün adı FĐYAT? Ürün iadesi Đade alınacak ürün girişi yapılır Yeni fiyat Girilen yeni fiyattan ürün iade alınır MÜŞTERĐ NO? Faturadaki Yöntem 1 de kullanılan müşteri bilgisi giriş yöntemleri kullanılarak bu adımlar geçilebilir Ürün iadesi 36

37 YAZICIYA YENĐ BELGE YERLEŞTĐRĐN SĐL Belge yazıcıya yerleştirlir. Đade işlemi devam edilir TOPLAM ÖDEME NAKĐT Açıklama: En fazla 4 satır için iade işlemi gerçekleştirilebilir. 37

38 10. FĐYAT DEĞĐŞTĐRME Yeni fiyat Ürünün yeni satış fiyatı girilir BĐRĐM FĐYAT Bx x= Girilen ürün fiyatı Ürün satışı Đlgili ürünün satışı yapılır Açıklama: Sistemde önceden tanımlı olan bir ürünü farklı fiyattan satmak için bu yöntem kullanılır. Bir ürün bir fiş içinde iki farklı fiyattan satılamaz. 38

39 Miktar ile Yeni Fiyattan Satış Ürün satınız Miktar Klavyeden satılmak istenen miktar bilgisi girilir. MĐKTAR Yeni fiyat Ürünün yeni satış fiyatı girilir BĐRĐM FĐYAT Bx x= Girilen ürün fiyatıdır. Ürün satışı Đlgili ürünün satışı yapılır 39

40 11. TOPLAMDAN SATIŞ Toplam fiyat TOPLAM FĐYAT Tx x= Girilen toplam fiyat Ürün satışı Satışa devam edilir Açıklama: Belli bir toplam tutarında, bir üründen satılmak isteniyorsa, bu yöntem kullanılır. Örneğin; TL. lık sıvı deterjan satılabilir. Dolayısyla bu tutara ne kadar (adet veya litre) deterjan satılacağını program hesaplayacaktır. Bu yöntemde hem adet hemde fiyat bilgisi aynı anda girilememektedir. Sistem en son girileni kabul etmektedir. 40

41 12. AVANS Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Avansın Girilmesi 111 AVANS HAREKETĐ FONKSĐYON Avans moduna girilir. Avans tutarını giriniz Tutar ÖDEME TUŞU Klavye üstünde tanımlı ilgili ödeme tuşuna basılır. TOPLAM TOPLAM Avans işlemi bitirilir. BELGE TAMAMLANDI Açıklama: Avans işleminde avans tutarları para biriminin küpürleri cinsinden adetli olarakta yapılabilir. Avans değeri girilirken 999 küpür adeti ve tutar en fazla 9 digit, olarak girilebilmektedir. 41

42 Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Avansın Girilmesi 111 AVANS HAREKETĐ FONKSĐYON Avans moduna girilir. Avans tutarını giriniz Ödeme Tipi No ÖDEME TÜRÜ Tutar Avans tutarı girilir Girilen tutar seçilen ödeme tipinden olmalıdır. TOPLAM BELGE TAMAMLANDI TOPLAM 42

43 Avans Đşleminin Đptal Edilmesi 111 FONKSĐYON Avans moduna girilir. AVANS HAREKETĐ Avans Đşlemi içinde herhangi bir adım gerçekleştirilir ĐPTAL TOPLAM Tuş sırası uygulanarak işlem iptal edilir. Avans Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ĐPTAL Tutar ÖDEME TUŞU Tuş sırası uygulanarak girilen tutar iptal edilir. 43

44 13. ÇEKME Direkt Ödeme Tuşları Kullanılarak Çekmenin Girilmesi 110 ÇEKME HAREKETĐ FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme tutarını giriniz Tutar ÖDEME TUŞU Klavye üstünde tanımlı ilgili ödeme tuşuna basılır. TOPLAM TOPLAM Çekme işlemi bitirilir. Açıklama: Çekme işleminde çekme tutarları para biriminin küpürleri cinsinden adetli olarakta yapılabilir. Çekme değeri girilirken 999 küpür adeti ve tutar en fazla 9 digit, olarak girilebilmektedir. 44

45 Alt Ödeme Tipleri Kullanılarak Çekmenin Girilmesi 111 ÇEKME HAREKETĐ FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme tutarını giriniz Ödeme Tipi No ÖDEME TÜRÜ Tutar Çekme tutarı girilir Girilen tutar seçilen ödeme tipinden olmalıdır. TOPLAM TOPLAM 45

46 Çekme Đşleminin Đptal Edilmesi 110 FONKSĐYON Çekme moduna girilir. Çekme Đşlemi içinde herhangi bir adım gerçekleştirilir ĐPTAL TOPLAM Tuş sırası uygulanarak işlem iptal edilir. Çekme Đşlemi Đçinde Herhangi Bir Ödeme Tipinin Đptal Edilmesi ĐPTAL Tutar ÖDEME TUŞU Tuş sırası uygulanarak girilen tutar iptal edilir. 46

47 14. FĐYAT GÖR Ürünün Barkod Numarası ile Fiyatının Öğrenilmesi FĐYAT GÖR Fiyat görüntüleme moduna girilir. ÜRÜN OKUTUNUZ Barkodu Ürün barkodu girilir BARKOD TOPLAM Ürün görüntüleme işlemi ard arda devam edilebilir. Đsteğe bağlı toplam alınabilir veya işleme devam edilir. ĐPTAL veya FĐYAT GÖR tuşuları ile bu moddan çıkılır. ĐPTAL FĐYAT GÖR FĐŞ HAREKETĐ Satışa devam edilir Açıklama: Fiyat görüntülemek için FĐYAT GÖR moduna girildikten sonra bu moddan çıkana kadar birden fazla ürün için bu işlem gerçekleştirilebilir. 47

48 Ürünün Stok Kodu ile Fiyatının Öğrenilmesi FĐYAT GÖR Fiyat görüntüleme moduna girilir. ÜRÜN OKUTUNUZ Stok kodu Ürün stok kodu girilir TOPLAM Ürün görüntüleme işlemi ard arda devam edilebilir. Đsteğe bağlı toplam alınabilir veya işleme devam edilir. ĐPTAL veya FĐYAT GÖR tuşuları ile bu moddan çıkılır. ĐPTAL FĐYAT GÖR FĐŞ HAREKETĐ Satışa devam edilir Açıklama: Fiyat görüntülemek için FĐYAT GÖR moduna girildikten sonra bu moddan çıkana kadar birden fazla ürün için bu işlem gerçekleştirilebilir. 48

49 15. ASKIYA ALMA Askıya Alma Đşlemi FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı TOPLAM BELGE ASKIYA ALMA? ASKIYA ALMA BELGE ĐPTALĐ BELGE ASKIYA ALINDI Açıklama: Askıya alınan işlem kasada iptal edilir ve belge askıya alma slip i basılır. Bu slip üzerinde bulunan referans numarasından askıya alınan işlem tekrar edilebilir. 49

50 Askıya Alınan Bir Đşlemin Geri Alınması FĐŞ HAREKETĐ Referans no Belge askıya alma belgesindeki referans no girilir. BELGE TEKRARI? TOPLAM (Fiş Toplamı) ASKIYA ALMA Askıya alınan işlem sistem tarafından tekrarlanır. TOPLAM ÖDEME NAKĐT 50

51 Kasada Kredili Satış Đşlemi: Kasada kredili satış işlemi GeniusSSC programında belirtilen müşteri tanımlamalarındaki kriterler, gözönünde bulundurularak gerçekleştirilir. FĐŞ HAREKETĐ Ürün satışı TOPLAM TAKSĐT Taksit bilgileri görüntülenir Taksit bilgileri tuşu ile geçilir. Otomatik olarak işlem bitirilir Açıklama: Đsteğe göre taksit planını içeren slip bastırılabilir. 51

52 16. MALĐ DÖKÜMLER ve FONKSĐYONLAR Fonksiyon no FONKSĐYON 90 = Đki tarih arası mali rapor 91 = Đki Z arası mali rapor 92 = Tüm mali rapor dökümü 100 = Z raporu 101 = X Raporu 30 = Kasa Kilitleme 32 = Para çekmecesini açma 40 = Döviz kur tablosu 42 = Kasa raporu 43 = Uzun kasa raporu 44 = Detaylı kasa raporu 60 = versiyon Bilgisi 70 = Çekmece toplamı 200 = Aktarımlar 999 = Programdan çıkış Açıklama : Fonksiyonların çalıştırılabilmesi için kullanıcının login olmuş olması ve kasanın satışa hazır halde olması gerekir. Satış işlemi sırasında fonksiyonlar kullanılamaz. 52

53 Đki Tarih Arası Mali Rapor 90 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? BAŞLANGIÇ TARĐHĐ GG/AA/YYYY GG/AA/YYYY GGAAYYYY BĐTĐŞ TARĐHĐ GG/AA/YYYY GG/AA/YYYY GGAAYYYY MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 53

54 Đki Z-raporu Arası Mali Rapor 91 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? BAŞLANGIÇ Z NO? 1 - n Başlangıç Z raporu no n= son Z raporu numarası BĐTĐŞ Z NO? m - n Bitiş Z raporu no m= rapor başlangıcı Z raporu numarası MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 54

55 Tüm Mali Rapor Dökümü 92 FONKSĐYON MALĐ RAPOR? MALĐ RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 55

56 Z - Rapor Alımı 100 FONKSĐYON Z- RAPORU Z- RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 56

57 X - Rapor Alımı 101 FONKSĐYON X- RAPORU? X- RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ 57

58 Satıcı Bilgisinin Girilmesi: Satıcı kodu SATICI FĐŞ HAREKETĐ Satıcı Bilgisinin Đptal Edilmesi: SATICI SATICI Đ ĐPTAL EDĐLDĐ 58

59 Kasa Kilitleme 30 FONKSĐYON KASA KĐLĐTLĐ, ŞĐFRE? Kasiyer ismi Açıklama: Kasayı tekrar satışa açmak için kasiyer şifresi girilip, tuşuna basılır. Para Çekmecesini Açma 32 FONKSĐYON FĐŞ HAREKETĐ 59

60 Döviz Kur Tablosu 40 FONKSĐYON DÖVĐZ KUR TABLOSU? TABLO YAZILIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ FĐŞ HAREKETĐ Açıklama: Kasada yüklü bulunan kurların listelendiği rapordur. 60

61 Kasa Raporu 42 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ Uzun Kasa Raporu 43 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ 61

62 Detaylı Kasa Raporu 44 FONKSĐYON KASA RAPORU? KASA RAPORU ALINIYOR LÜTFEN BEKLEYĐNĐZ Açıklama: Kasa Raporu, Uzun Kasa Raporu, Detaylı Kasa Raporu fonksiyonlarından kasada kesilmiş olan fiş, fatura, irsaliye, diplomatik satış, ödeme tipleri, çekme, avans gibi mali veya mali olmayan belgelerin ve ürünlerin dökümleri alınır. 62

63 Versiyon Bilgisi 60 FONKSĐYON Ekranda kasa programının Versiyon bilgisi görüntülenir. FĐŞ HAREKETĐ SĐL Çekmece Toplamı 70 FONKSĐYON Çekmece toplamı görüntülenir. 63

64 Aktarımlar FĐŞ HAREKETĐ 200 FONKSĐYON FĐŞ HAREKETĐ Açıklama: Manuel olarak bilgilerin güncellenmesi, satışların aktarılması için kullanılan fonksiyondur. 64

65 Programdan Çıkış 999 FONKSĐYON ÇIKIŞ? KULLANICI KODU? FONKSĐYON ŞĐMDĐ KASAYI KAPATABĐLĐRSĐNĐZ Herhangi bir tuşa basılır 65

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU

OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU OLIVETTI YAZAR KASA KULLANMA KILAVUZU Cihazınızı kullanmadan önce bu rehberi dikkatlice okuyunuz ve ileride kullanabilmek için saklayınız. ÖNSÖZ Bu rehberde, yazar kasanızın genel tanımlamaları yanında

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.19 ve ETA:SQL 1.19 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 130 adet maddeyi kapsamaktadır. Bu iki versiyonumuz

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa

Kullanım Kılavuzu. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin Alpha Hugin ER-425TX ER-201 Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa 1 ÖNSÖZ Bu kullanım kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazarkasanızı çalıştırmadan

Detaylı

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

ER-420TB KULLANMA KILAVUZU

ER-420TB KULLANMA KILAVUZU ER-420TB KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli işlemleri kolayca yapabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir. Yazar kasanızı çalıştırmadan

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2007

Cari Hesap LOGO Ocak 2007 LKS2 Cari Hesap LOGO Ocak 2007 içindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Kartları... 5 Cari Hesap Bilgileri... 6 Cari Hesap İletişim Bilgileri... 7 Cari Hesap Ticari Bilgileri... 7 Cari Hesap Risk Bilgileri...

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014

Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 Cari Hesap LOGO Mayıs 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri... 9 Cari Hesap

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI

ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI ETA:V.8-SQL 8.16 ve ETA:SQL 1.16 ĐLE SAHĐP OLDUĞUNUZ ÖZELLĐKLERDEN BAZILARI Aşağıdaki yenilikler 11 Nisan 2009 tarihi itibari ile ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL versiyonlarımıza ilave edilmiş olan 129 adet maddeyi

Detaylı

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU

PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU PEGATARIM TARIM İLAÇLARI PROGRAMI KULLANIM KLAVUZU - PegaTarım Kur Dosyası çalıştırılıraçılan penceredeki Açıklama metni okunduktan sonra İleri düğmesine tıklayınız - PegaTarım Lisans Sözleşmesi metnini

Detaylı

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket

Programı indirebilmek için. İndirme Adresi : ftp1.kalemyazilim.com Kullanıcı Adı : teknik Kullanıcı Şifresi : kinket KTPOS,Kalem Yazılım firmasının yazmış olduğu satış konsolu programıdır.program bağlı olduğu (Uyumlu) arka ofis programından gönderilen ürün,cari,kasiyer,promosyon vs. bilgileri alarak dokunmatik ekranda

Detaylı

Personel Đzin girişi ekranından girilen, izin kodu Kullanılan Đzin olan kayıtların yeni aya devir işlemi ile silinmemesi sağlandı.

Personel Đzin girişi ekranından girilen, izin kodu Kullanılan Đzin olan kayıtların yeni aya devir işlemi ile silinmemesi sağlandı. 4.0.10 Onaylı Sürüm Yenilikleri Asgari Geçim Đndirimi uygulaması desteklendi. Uygulama ile ilgili daha detaylı bilgi için bakınız http://www.netsis.com.tr/dokumanlar/asgari_gecim_indirimi.pdf. Operasyon

Detaylı

Cari Hesap LOGO Ocak 2012

Cari Hesap LOGO Ocak 2012 Cari Hesap LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Cari Hesap... 5 Cari Hesaplar... 6 Cari Hesap Kayıt Türleri... 7 Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ

PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA TOPLAYICI ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 03.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan

Detaylı

KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT

KULLANIMDAN DOĞACAK SONUÇLARLA ĐLGĐLĐ ÖNEMLĐ NOT Bu kitaptaki bilgiler önceden uyarı yapmadan değiştirilebilir ve ETA Bilgisayar adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu kitapta açıklanan yazılım bir Kullanıcı Yazılım Lisans Sözleşmesi

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR

BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR BANKA POS ĐŞLEMLERĐ VE RAPORLAR Versiyon : 3.6.8.x ve üstü İlgili Programlar : Tüm Ticari Paketler Tarih : 23.09.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG destekleyecek araçlar

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2011

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2011 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2011 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Satış ve Dağıtım Parametreleri... 10 Ana Kayıtlar... 46 Verilen Hizmetler... 46 Verilen Hizmet Bilgileri... 47 Verilen Hizmet Muhasebe

Detaylı

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ

ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ Sayfa 1 / 67 ETA:ŞİRKET BİLGİLERİ PROGRAM MODÜLÜ ETA:ŞİRKET, çalışılan şirket ile ilgili muhtelif tanımların yapıldığı bir program modülüdür. Programda işyeri/şube kartları, ortaklara ait kartlar, masraf

Detaylı