Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü. Ersin Akarsu"

Transkript

1 Diabetes mellitus patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü Ersin Akarsu

2 Tip 1 DM Patogenezi Genler + Çevre İmmun regülasyon Atoimmunitenin indüksiyonu Tetikleyici? Virus Beta hücre yıkımı Tip 1 diyabet

3 T1DM in Doğal Seyri? Viral Tetikleyici -hücre kütlesi %100 Otoimmun cevabın başlaması Dolaşan otoantikorların tespiti (ICA, GAD65, IAA, IAA-2) Genetik predispozisyon Insülitis -hücre hasarı CD4+ & CD8+ hücreler tarafından indüklenen beta hücre kaybı Pre - diyabet Glukoz intoleransı Diyabet < % fonksiyonel beta hücre kütlesi Zaman (Aylar) Eisenbarth GS. N Engl J Med. 1986;314:

4 T2DM Patogenezi Genler ve çevre Bozulmuş insülin sekresyonu + Insülin direnci Bozulmuş glukoz toleransı Tip 2 diyabet

5 T2DM in Doğal Seyri Glukoz Postprandial Glukoz Insülin Direnci Açlık glukoz Relatif 200 Fonksiyon Diyabet riski Beta hücre yetm Diyabet süresi Insülin düzeyi Bergenstal, 2000 International Diabetes Center Used with permission.

6 Vitaminler A B C D E

7 D Diyabet patogenezinde vitamin eksikliğinin rolü konusunda en çok ilgi gören D vitaminidir. Vitamin D eksikliği kardiyovasküler hastalık riskinde de artışla ilişkilidir. Bu risk, düşük D vitamini seviyeleriyle obezite, diabetes mellitus, dislipidemi, endotel disfonksiyonu ve hipertansiyon arasındaki ilişkiye bağlı olabilir. Muscogiuri G, et al. Nutrition, Metabolism&Cardiovascular Diseases 2012;22:81-87

8 Vitamin D metabolizması

9 Souberbielle JC et al, Autoimmune reviews, 2010 Dolaşımdaki 25(OH)D3 düzeylerine göre vitamin D durumu Vitamin D 25(OH)D konsantrasyonu (ng/ml) Eksikliği 0 12 Yetersizliği >12 30 Yeterliliği >30 to 100 Toksisitesi >100

10 D vitamininin periferik dokular üzerine başlıca etkileri Palomer et al, Diabetes, Obesity and Metabolism, 2008

11 1.25(OH)2D3 pankreasta insülin salgılayan β hücreleri üzerine etkilidir genomik mekanizmalar + nongenomik etkiler sitozolik kalsiyumda hızlı ve devamlı artış Biochem Biophys Res Commun 1989;164: Giulietti A. Diabetologia 2004; 47:451-62

12 İntraselüler kalsiyum artışı ve VDR nin uyarılması sonucu insülin salgısının uyarılır Maalouf NM, Current opinion in Nephrology and hypertension, 2008

13 Vitamin D nin effektör kısmı, calbindin- D28K formunda β hücrelerinde gösterilmiştir. Calbindin-D28K, (Ca bağlayan protein) insülin salınımını düzenler ve artmış β hücre ölümünü engeller Christakos S, J Cell Biochem 2003;88: Bourlon PM, J Endocrinol 1996:148:223-32

14 Vitamin D reseptörü (VDR) geninin yapısı ve bazı polimorfizmlerin pozisyonu Diyabet (tip 1ve tip 2) riski ile Bsml, ApaI ve TaqI in restriktion fragman uzunluğu ve VDR nin exon 2 splice bölgesi Fok polimorfizmi arasında ilişkiler bulunmuştur Diabetologia 1997;40:971-5 Diabetes 1998;47: Diabetes 2000;49:504-7 Science 1980;209(4458):823-5

15 1,25(OH)2D3 ün U937 hücrelerinde insülin reseptörü üzerine doza bağlı etkisi 1,25(OH)2D3 tedavisi, U-937 insan promonositik hücrelerinde insülin reseptörlerinde artış sağlamıştır Maestro B, Endocr J 2000; 47:383-91

16 Tip 1 diyabet patogenezinde, sitokinlerle/inflamatuar maddelerle uyarılan β hücre apopitozisi önemlidir 1,25(OH)D3 ün invivo etkileri sitokinlerin β hücre fonksiyonundaki etkilerini değiştirir sitokin ve kemokin ekspresyonunu düzenler sitokinin indüklediği hücre ölümünü (azaltır?) D vitamini ve analogları Tip 1 diyabetin önlenmesinde invivo etkilere sahiptir Endocrionology 2002; 143: Endocrinology 2005;146:

17 Vitamin D eksikliği olan ve olmayan NOD farelerde diyabet insidansı Yaşamın ilk dönemlerindeki vitamin D eksikliği Tip 1 diyabet insidansını artırmaktadır Giulietti A. Diabetologia 2004; 47:451-62

18 Vitamin ve D metabolitleri: Klinik anlamları Vitamin D eksikliği insülin sekresyonunu azaltmaktadır Vitamin D eksikliği, T2D de T1D ye göre daha sıktır. (yaş cinsiyet ve insülin tedavisinden bağımsız) Üremili hastalarda 1.25(OH)2D3 tedavisinden sonra insülin direncinde iyileşme olmaktadır Tip 2 diyabetli kadınlarda D vitamini desteği ilk faz insülin salınımını artırmaktadır D vitamini eksikliği olan 3 kadında vitamin D desteğinin insülin direncini artırdığı rapor edilmiştir

19 Vitamin ve D metabolitleri: Klinik anlamları T1D insidansı, güneşe maruz kalma süresiyle ters ilişkilidir Kuzey veya güneyde yaşama Tip 1 diyabet insidansını etkiler EURODIAB Erken çocukluk döneminde Vitamin D replasmanı, Tip 1 diabetes mellitus riskini azaltmaktadır DAISY: Gebelik sırasında vitamin D desteği alan kadınların çocuklarında adacık otoantikoru görülme sıklığında azalmıştır Vitamin D desteği ile Tip 1 diyabete karşı koruma; immun etkiler ile β hücre koruyucu etkilerin kombinasyonuna bağlıdır

20 Erken çocukluk döneminde Vitamin D replasmanı ve Tip 1 diabetes mellitus riski 820 hasta, 2335 kontrol EURODIAB Substudy 2 Study Group. Diabetologia 1999;42:51-4.

21 Erken çocukluk döneminde vitamin D replasmanı ve Tip 1 diabetes mellitus riski D vitamini eksikliğiyle, Tip 1 diyabet arasında dikkat çekici bir korelasyon öne sürülmüştür Replasman almamış <1yıl replasman almış OR=0.69, 95% CI Replasman almamış >1yıl replasman almış OR=0.64, 95% CI Bu ilişki, D vitaminin intraselüler ve ekstraselüler β kalsiyum havuzunu düzenleyerek, insülin salınımınını koruma etkisine bağlı olabilir EURODIAB Substudy 2 Study Group. Diabetologia 1999;42:51-4.

22 Tip 1 diyabetin önlenmesinde D3 ve analogları nın etkisi: İmmun sistem yeniden şekillenir Antijen sunumumu azaltır T-helper lemfositlerin gelişimini dolaylı olarak inhibe eder ve supresör T hücrelerinin indüksiyonunu artırır T hücrelerine direkt etki: Sitokin yapımını düzenler Th1-sitokinleri olan IL2 ve IFN-γ yapımını azaltır, Th2-sitokini IL-4 ün üretimi artarak, net etki Th2 fenotipine kayar Sonuçta; 1,25(OH)2 D3 insülin biyosentezi için gereklidir, inflamatuar sitokinlere karşı β-hücre fonksiyonunu korumaktadır

23 Tip 2 diyabet ve D vitamini Bazı çalışmalarda D vitamini eksikliğiyle Tip 2 diyabet ve bozulmuş glukoz toleransı arasında ilişki gösterilmiş olması, Tip 2 diyabet etyolojisinde D vitamininin rolüne olan ilgiyi artırmıştır. Gedik O, Akalın S. Effects of vitamin D and repletion on insulin secretion in man. Diabetologia 1986;29;142-5

24 D vitamininin dokulardaki fonksiyonları Sung CC et al Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012

25 İnsülin direncinde D vitamini eksikliğinin rolü Kalıtımsal gen polimorfizleri DBP, VDR ve CYP1alfa gen polimorfizmleri Vitamin D transport, etki ve üretim bozukluğu İmmunoregulatuar fonksiyon Aktive olmuş immunite Dendiritik hücre olgunlaşmasında, makrofaj diferansiyasyonunda ve sitokin salınımında artış Artmış T hücre proliferasyonu IL-12, IL-2,INF-У ve TNFα salınımı (β-hücre destrüksiyonu) DBP: vitamin D binding protein; VDR: vitamin D receptor; CYP1alpha: vitamin D 1alpha-hydroxylase; IL-12: interleukin- 12; INF-γ: interferon-γ; TNF α: tumor necrosis factorα; NF-κB: nuclear factor κb; IκB-α: the inhibitor of NF-κB; TLR: Tolllike receptors; PTH: parathyroid hormone. Sung CC et al Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012

26 İnsülin direncinde D vitamini eksikliğinin rolü İnflamasyon NF-κB nin upregulasyonu ve TNF-α nın proinflamatuar etkilerinin artışı mrna stabilitesini azaltarak ve IκB-α fosforilizasyonunu artırarak, IκB-α downregülasyonu Monositlerde TLR2 ve TLR4 protein ve mrna ekspresyonunda artış Glukoz homeostazisini değiştirmek için D vitamininin diğer moleküler etkileri Hipokalsemi:Beta hücrelerinde glukoz ile uyarılmış insülin sekresyonunu azaltır PTH düzeyi: Yüksek PTH; KC, kas ve yağ hücresinde glukoz alımını azaltır Obeziite: Vitamin D eksikiği adipoziteyi artırabilir ve yağ dokusunda D vitaminin sekestrasyonu da artabilir. Sung CC et al Journal of Biomedicine and Biotechnology 2012

27 Vitamin D makrofaj ve monosit gibi immun hücrelerin inflamatuar cevabını düzenler

28 Vitamin D eksikliği ve NASH ilişkisi İlgili parametreler steatoz nekroinflamasyon fibrozis D vit. eksikliği, NASH için bağımsız bir risk faktörüdür. Moleküler mekanizmalar? Zuniga S, Clin Res Hepatol Gastroenterol 2011;35:

29 Vitamin D eksikliği ve Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) GDM olgularında, D vitamini düzeyi ile glukoz yüklemesi testinde elde edilen glukoz seviyeleri arasında ters ilişki olduğu gösterilmiştir. Maternal D vitamini seviyeleriyle, onların çocuklarında Tip 1 diyabet gelişimi arasında da ilişki ileri sürmektedir Burris HH et al. Am J of Obstet Gynecol 2012;207:182.e1-8. Vitamin D deficiency in pregnancy and gestasyonel diabetes mellitus.

30 Diyabet patogenezinde D vitamini eksikliği D vitamini eksikliği, diyabete yatkınlık oluşturur D vitamini eksikliği, β hücre fonksiyonunu bozar. Hem hayvan modellerinde hem de insanlarda kalsiyuma bağlı bir mekanizma aracılığıyla glukoz intoleransına yol açmaktadır Yaşamın ilk dönemlerinde D vitamini eksikliği olan ve genetik olarak riskli bireylerde, daha sonraki dönemde diyabet riski artışı arasında bir ilişki olabilir. Av Diabetol 2006;22(3):

31 Diyabet ve Vitamin A Driscoll HK et al. Metabolism 1996;45(2):248-53

32 Farklı retinoid içeren diyet alan rat larda kümülatif diyabet insidansı. Driscoll HK et al. Metabolism 1996;45(2):248-53

33 Diyabet ve Vitamin C C vitamini memeli hücrelerine glukoz taşıyıcılarıyla girer Hiperglisemi bu olayı yarışmalı olarak inhibe eder. Hiperglisemi C vitamininin hücreye geçişinin engellenmesi Oksidatif Stres Price KD, et al. Atherosclerosis 2001;158:1-12.

34 Diyabet ve Vitamin C Hipergliseminin yol açtığı askorbik asid eksikliği endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz gelişmesinde rol oynayabilir Akut ve kronik hiperglisemi sırasında C vitamini verilmesi önerilebilir. Price KD, et al. Atherosclerosis 2001;158:1-12.

35 Diyabet ve Vitamin E Bazı çalışmalarda, düşük E vitamini düzeyinin, tip 2 diyabet için bir risk faktörü olup olmadığı araştırılmış ve düşük E vitamini düzeyiyle artmış diyabet riski arasında önemli bir ilişki bulunduğu ileri sürülmüştür. Salonen JT, et al. BMJ 1995;311:1124-7

36 Hiperglisemiyle indüklenen DAG-PKC aktivasyonunun etkileri ve mekanizması

37 Diyabet gelişen ve gelişmeyen olgularda Vitamin E düzeyleri

38 Düşük plazma Vitamin E düzeyleri diyabet riskini artırır Salonen JT, et al. BMJ 1995;311:1124-7

39 AGE prekürsörlerinin yapımı ve patolojik sonuçları Brownlee M Diabetes 2005;54: Copyright 2011 American Diabetes Association, Inc.

40 RAGE yolağı aktivasyonu polinöropatilerin genel mekanizmasıdır. RAGE yolağı (The receptor for advanced glycation end products) aktivasyonunun çeşitli tip PNP patogenezinde rolü olabilir. Değişik hasta gruplarına Sural sinir biyopsisi yapılıyor. Araştırma: Epinöral damarlarda CML, RAGE ve NF-?Bp65 ekspresyonu Sadece diyabetli kişilerde bu üç antijenin ko-ekspresyonu gösteriliyor Elde edilen veriler, RAGE yolağı aktivasyonun, Vitamin B12 eksikliği ve diyabete bağlı olarak PNP patogenezine katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Haslbeck, KM. Neurological Research 2007;29(1): (8)

41 Diyabet patogenezinde Vitamin(ler) a b c D e

42 Klinik görünüm ve beklentiler Hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet patogenezinde major rol alan faktörler üzerine, D3 ve analogları etkilidir D vitamininin insülin sentezi ve sekresyonunu uyardığı,hem in vitro hem de in vivo olarak gösterilmiştir. Bu pozitif etki, sadece vitamin D eksikliği olanlarda değil, aynı zamanda vitamin D yeterli durumda da görülür Ayrıca D vitamininin, metabolik ve inflamatuar streslere karşı doğrudan β hücre koruyucu etkisi gösterilmiştir. Av Diabetol 2006;22(3):

43 Teşekkür ederim

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Güncel Bilgiler Işığında Vitamin D Vitamin D in the Light of Current Knowledge Ayşe Tellioğlu 1, Sibel Başaran 2 1 Osmaniye Devlet Hastanesi,

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler

Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler Serum 25 (OH)D düzeyi için öneriler İntoksikasyon riski Vit D Yeterli Vit D Yetersizliği Vit D Eksikliği >150 ng/ml 30 ng/ml( 75 nmol/l) 21-29 ng/ml 20 ng/ml ( 50 nmol/l) < 11 ng/ml(aap ve IOM,1997) Holick

Detaylı

Vitamin D ve allerjik hastalıklar

Vitamin D ve allerjik hastalıklar Asthma Allergy Immunol 2011;9:1-7 DERLEME REVIEW Vitamin D ve allerjik hastalıklar Suna ASİLSOY 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Allerji Bilim Dalı, Adana,

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ

TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun TÜBERKÜLOZDA DOĞAL DİRENÇ VE RİSK FAKTÖRLERİ Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET VITAMIN D AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS D VİTAMİNİ VE GESTASYONEL DİYABET Nilgün SEREMET KÜRKLÜ 1, Aylin AYAZ 2 ÖZET Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), gebelik esnasında gelişen β hücre disfonksiyonu ve insülin direnci olarak tanımlanır. Gestasyonel

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** *

Doç. Dr. Mutan Hamdi ARAS* Prof. Dr. Sedat ÇETĠNER** * YANIK, KESKİNRÜZGÜR, Derleme/ Review ARAS, VĠTAMĠN D NĠN BĠYOLOJĠK ÖNEMĠ VE DĠġ HEKĠMLĠĞĠ ĠLE OLAN ĠLĠġKĠSĠ BIOLOGICAL IMPORTANCE OF VITAMIN D AND RELATIONSHIP BETWEEN DENTISTRY ArĢ. Gör. Dt. Saim YANIK*

Detaylı

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri

Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Maternal ve fetal sağlık üzerinde B12, folik asit, A, D, E ve C vitaminlerinin etkileri Effects of vitamins B12, folic asid, A, D, E and C on maternal

Detaylı

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR- DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASTIMLI ÇOCUKLARDA SERUM ANGİOPOİETİN-1, ANGİOPOİETİN-2, VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR VE TUMOR NECROSIS FACTOR-

Detaylı

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde

Safra asitleri safranın temel bileşenini oluşturup karaciğerde güncel gastroenteroloji 15/4 Ursodeoksikolik Asit İçin Tıbbi Endikasyonlar ve Etki Mekanizmaları Meral SÖZEN, Cansel TÜRKAY Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara Safra asitleri

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DİYABETLİ HASTALARDA İNSÜLİN UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EDA NUR ÇİLİNGİROĞLU YÜKSEK LİSANS

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABET VE VİTAMİN D. Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABET VE VİTAMİN D Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Vitamin D nin Öyküsü anti-rachitic factor raşitizim Adolf Windaus nobel kimya ödülü Böbrekte

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı