ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009

2 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde yılı hizmet dönemini tamamlayıp, yeni bir döneme baģlamanın umut ve heyecanını hep birlikte yaģamaktayız. Hesap sorabilmek için, hesap verebilir olma anlayıģı ile Odamızın hizmet dönemini tüm üyelerimizin takdirlerine sunmak amacı ile ana baģlıklar itibarı ile bir rapor hazırlanarak tüm üyelerimize Ocak ayı içerisinde gönderilecektir. Görev yaptığımız süre içerisinde üyelerimiz baģta olmak üzere ilimizin kalkınma ve geliģmesine önemli faaliyetler yaptığımıza inanmaktayız yılı dünyada yaģanan finansal dalgalanmalar nedeniyle özellikle ekonomide istikrarın tam anlamı ile sağlanamadığı bir dönem olmuģtur. Bu zaman dilimi içerisinde ilimiz ekonomi ve sanayisini ayrı bir kategoride değerlendirmek elbette mümkün değildir. Ancak; Ģahsi giriģimlerimiz ile birlikte, Odamız Meclisi ve Yönetiminin tam desteği ve ilimiz yöneticileri ile olan iyi iliģkilerimiz sayesinde Elazığ adına son derece ciddi ve olumlu çalıģmalar yapılmıģtır. Kamuoyu ile paylaģılan bu çalıģmalardan bazılarını özetleyecek olursak; Organize Sanayi Bölgemize; Ģeker fabrikası çiftlik alanı, özel mülkiyet, ve TOKĠ den sağlanan arsalarla birlikte toplam 2744 dönüm alanın kazandırılması, ĠġGEM in kurulmasına destek sağlanarak yüzde 31 lik payın Odamızda olması, KOSGEB in Odamız bünyesinde oluģturulması ile birlikte ilimiz iģletmelerine 49 milyon YTL destek sağlanması, Ġlimizde TEKNOPARK kurulum kararının sağlanmasında Odamızın ilgili kurumlarla müģterek hareket etmesi, AB Hibe fonları ile ilimiz KOBĠ lerine yaklaģık 13 milyon YTL gibi bir hibe kaynak sağlanması, MPM ile yapılan protokol ile üyelerimize ve tüm halkımıza son derece önemli eğitimlerin verilmesi, OSB ye bir çok yeni yatırım kazandırılması, Odamız hizmet binasının fiziki koģullarının iyileģtirilerek ilimize ve üyelerimize daha etkili hizmetler vermesinin sağlanması, Elazığ Ticaret Borsasına ait hizmet binamızdaki iki katın Odamıza kazandırılması, Oda hizmet kalitesinin TSE ve Avrupa Odalar Birliğince (EuroChambers) tescil edilmesi, çok sayıda yayın, toplantı, panel ve seminerler ile etkili bir Ģekilde bir hizmet dönemi geride bırakılmıģtır. Ġlimizin kalkınma ve geliģmesini pozitif yönde etkileyecek ve uzun yıllardan beri sürekli olarak gündemde bulunan çeģitli projelerin de hayata geçirilmesi noktasında Odamız tüm kurum ve kuruluģlar ile müģtereklik sağlayarak etkili olmuģtur. Bu anlamda, Havaalanı yeni pistinin tamamlanma aģamasına gelmesi, doğalgaz ile ilgili sağlanan geliģmeler neticesinde OSB de doğalgaz kullanımına baģlanmıģ olması, Organize Sanayi Bölgesinin 3. kısmının geniģletilmesi ve altyapı inģaatı çalıģmalarında önemli bir noktaya gelinmiģ olması, "Elazığ BuluĢuyor" projesi ile çeģitli saha araģtırmalarının hazırlanması ve Elazığ kümeleme çalıģmaları bunlardan bazılarıdır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin geleceğe güvenle bakmasına vesile olacak önemli çalıģmalar gerçekleģtirilmiģtir. Odamız Meclisi, Yönetim Kurulu, Meslek Komitelerimiz, ÇalıĢma Komisyonlarımız ve Odamız Personeli ile mesai kavramından uzak bir Ģekilde yapmıģ olduğumuz bu çalıģmalar neticesinde Elazığ ve Odamız ülke genelinde dikkatleri üzerine çekmiģtir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Vizyonu ve Misyonu ile hem ilimize hem de bölge illerine katkı sağlayan bir Bölge Odası olma hüviyetine kavuģmuģ, ilimize her platformda en üst düzeyde hizmet veren bir kurum haline gelmiģtir. Değerli Üyelerimiz; 2009 yılı Ocak-ġubat aylarında yapılacak ve yeni bir dönemi baģlatacak olan Oda seçimleri Odanın elde etmiģ olduğu kazanımların sürdürülebilir bir yapıya kavuģturulmasında son derece büyük önem taģımaktadır. Bu vesile ile; yeni dönemin ilimize ve Odamıza hayırlar getirmesini temenni eder; tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. ELAZIĞ TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

3 Ġçindekiler MECLĠS, YÖNETĠM KURULU VE MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI.. SEMĠNER VE EĞĠTĠMLER... TOPLANTILAR, PANEL VE KONFERANSLAR.. OSB ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR... SANAYĠ ve TĠCARET ALANINDAKĠ ÇALIġMALAR.. ELAZIĞ IN KALKANMA VE GELĠġMESĠ ĠÇĠN YAPILAN ÇALIġMALAR... AVRUPA BĠRLĠĞĠ (AB) PROJELERĠ.... HĠZMET BĠNASI ALTYAPI GÜÇLENDĠRMESĠ VE YENĠ BĠRĠMLER BĠLGĠ HĠZMETLERĠ ALANINDAKĠ ÇALIġMALAR.. EKONOMĠK ARAġTIRMALAR YAYIN FAALĠYETLERĠ..... KÜLTÜR, SANAT, SPORTĠF VE SOSYAL FAALĠYETLER. KÜRESEL EKONOMĠK KRĠZ HUSUSUNDAKĠ ÇALIġMALAR ODAMIZIN TEMSĠL EDĠLDĠĞĠ KOMĠSYONLAR..... SOSYAL YARDIMLAR VE DĠĞER DESTEKLER.... FĠNANS SEKTÖRÜ ĠLE ĠMZALANAN PROTOKOLLER.... ODAMIZIN TSE VE AKREDĠTASYON ÇALIġMALARI.. DIġ TĠCARET, FUARLAR VE ĠHRACATIN ARTIRILMASI FAALĠYETLERĠ.... ÖDÜL TÖRENLERĠ ETSO ÇALIġMA KOMĠSYONLARI. ELAZIĞ KOSGEB TĠP 2 SĠNERJĠ ODAĞI FAALĠYETLERĠ.. ETSO HĠZMET BĠRĠMLERĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠ...

4 MECLĠS, YÖNETĠM KURULU VE MESLEK KOMĠTESĠ TOPLANTILARI 1 Ocak 2005 tarihinden 31 Aralık 2008 tarihine kadar gerçekleģtirilen toplantılar: Yönetim Kurulu : (Haftada bir kez olmak üzere) toplam 192 toplantı yapmıģtır. Meclis : (Ayda bir kez olmak üzere) toplam 48 toplantı yapmıģtır Meslek Komiteleri : Odamızın 14 Meslek Komitesi bulunmakta olup, her ay olağan Meslek Komiteleri toplantıları gerçekleģtirilmektedir. Bununla birlikte Ġlgili meslek komiteleri üyelerinin talepleri ile GeniĢletilmiĢ Meslek Komiteleri toplantıları da yapılmaktadır yılı içerisinde yapılan toplantılarda Elazığ ilinin çözüm bekleyen genel sorunları ile birlikte her meslek dalında üyelerimizin karģılaģtıkları çeģitli sorunların çözümü için gayret gösterilmiģtir. Meslek Komitelerince Dile Getirilen ve Çözüm ArayıĢında Bulunulan Bazı Sorunlar: Meslek Komitelerince Dile Getirilen Sorunlar Takip Edildi Odamızın 14 Meslek Grubunun aylık toplantılarında gündeme getirilen ve Odamız Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından takibi istenen birçok konu 2007 yılı içerisinde takip edilerek ilgili mercilere iletilmiģtir. Bu sorunlardan bir kısmı çözülürken bir kısmı ilgili kurumların takdirinde kalmıģtır. - Ġhale makamları ve saymanlıklarla ilgili dile getirilen sorunlar tespit edilerek, bir rapor hazırlanmıģ ve bu rapor ismi geçen tüm kuruluģlar, Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluģan bir heyet tarafından ziyaret edilerek ilgililere takdim edilmiģtir. - Mermer Ocaklarının ruhsat alımlarında karģılaģtıkları ÇED Raporu sorunu ile ilgili Odamız çalıģma baģlatmıģtır. - Bankacılık sektörünün iģletmeleri zor durumda bırakan uygulamaları konusundaki rahatsızlıkların aģılması için Odamız 2007 yılında protokol imzaladığı banka Ģube sayısını 10 a yükseltmiģtir. - Küçük Sanayi Sitesinin çevre sorunları hususunda Belediye BaĢkanlığı ile yapılan görüģmeler sonucunda boģ alanlara dökülen molozların kaldırılması sağlanmıģtır. Ancak konu hakkında Belediyenin sürekli olarak çalıģma yapması gerektiğinden, zaman içerisinde yeniden bazı alanlara molozlar dökülmeye baģlanmıģtır. Küçük Sanayi Sitesinin sağlık ocağı, güvenlik, itfaiye ve Halkbankası ġubesi ile ilgili gündeme getirilen sorunları ilgili makamlara ulaģtırılmıģtır. - Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi nin çevre düzenlemesi ve yol sorunu ile ilgili olarak Elazığ Milletvekilleri baģta olmak üzere ilgili makamlara, konu dosya halinde iletilmiģtir. Odamızın bu giriģimleri neticesinde iģletmeler açısından büyük bir sorun olan Hayvan Ürünleri OSB nin yolları yapılmıģ ve çevre düzenlemesi çalıģmaları baģlatılmıģtır. - Kırsal Kalkınma Projeleri çerçevesinde tarımsal ürünlerin iģlenmesine yönelik Elazığ da çok sayıda projenin hayata geçirilmesine karģın, hayvansal ürünlerin iģlenmesine yönelik projelerde bir eksiklik olduğu bu nedenle, yeni dönemde Elazığ TSO öncülüğünde bu tür projelerin de, ilimize kazandırılması talebi Odamız tarafında olumlu bulunmuģ ve yeni dönemde AB projelerinde olduğu gibi Kırsal Kalkınma Projelerinde de müteģebbislere destek olunması kararlaģtırılmıģtır.

5 - Elazığ Sebze Halinin bakımsız halinin gerek vatandaģlara gerekse burada faaliyet gösteren iģletmelere büyük sıkıntılar yaģatması nedeniyle Odamızın Belediye baģkanlığı ile yapmıģ olduğu görüģmeler neticesinde Elazığ Belediyesi tarafından Sebze Hali tadilatı ve yollarının bakımı yapılmıģtır. - Katı ve Sıvı yakıtların kontrollerini yapan Köylere Hizmet Götürme Birliği laboratuarının akreditesinin olmaması nedeniyle yaģanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak Odamız tarafından ilgi makamlara yapılan müracaatlar olumlu karģılanmıģ, ve Elazığ Köylere Hizmet Götürme Birliği Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarına, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) akreditasyon verilmiģtir. - Elazığ esnafını olumsuz etkileyen ve çevre illerden araçlarla gelip gıdadan, tekstile, ayakkabıdan, temizlik ürünlerine kadar her alanda satıģ yapanlarla ilgili olarak Elazığ Defterdarlığı, Belediye, Kaymakamlıklar, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanlıklarına bir yazı yazılarak bu konuda mücadele edilmesi istenmiģtir. - Oda üyelerimizi olumsuz etkileyen ve gerek araç gerekse yaya trafiğini sıkıntıya sokan seyyar satıcılar için Belediye BaĢkanlığı ile görüģmelerde bulunulmuģ ve kaldırım iģgalleri baģta olmak üzere seyyar satıcılara yönelik çalıģma baģlatılması talep edilmiģtir. - ÇarĢı Mahallesi Hürriyet Meydanı konusunda yaģanan sorunlar Elazığ Belediyesi ile Ġl Trafik Komisyonuna bildirilmiģtir. Buranın iģçi pazarı olarak değerlendirilmesinin hem trafiği zora soktuğu hem de iģyerleri açısından önemli bir güvenlik sorunu oluģturduğu bildirilmiģtir. Elazığ Belediyesinin yeni iģçi pazarı arayıģları sürmekte olup alternatif yerler üzerinde yoğunlaģtığı bildirilmiģtir. ÇarĢının park yapan araçlar nedeniyle yaģamıģ olduğu trafik sorunu da Ġl Trafik Komisyonuna iletilmiģtir. - ÇarĢı Mahallesi Hürriyet Meydanı ve etrafındaki sokakların bir çoğunun güvenlik sorunu olduğu Ġl Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiģ buralarda bulunan bazı harabelerin Belediye BaĢkanlığınca yıkılması sağlanmıģtır. - Toplu Konut Ġdaresi nin Elazığ daki inģaatlarında malzemenin çoğunun il dıģından getirdiği ve il ekonomisine bir katkı sağlamadığı yolundaki Ģikayetler üzerine konu araģtırılmıģ ve malzeme alımlarının büyük çoğunluğunun Elazığ dan yapıldığı tespit edilmiģtir.

6 SEMĠNER VE EĞĠTĠMLER Odamız, AB GiriĢimcilik Eğitim Kursu -Odamız tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) Aktif ĠĢ Gücü Programı Yeni Fırsatlar Programı kapsamında ĠĢ Kurmayı TeĢvik Edecek "GiriĢimcilik Eğitim Kursu" Projemiz 16 ġubat 2005 tarihinde baģlatılmıģtır. -16 ġubat 2005 tarihinde baģlayan projemiz bir üçer aylık dört dönem uygulanmıģ ve toplam ikiyüz kursiyere eğitim verilmiģtir. -Toplam bütçesi Euro olan Projenin, Euro olan kısmı AB tarafından hibe olarak karģılanmıģ, Euro tutarında bir destek de Odamız tarafından verilmiģtir. -Eğitimlerde, ilimizin mevcut kaynakları, tarım, hayvancılık, su ürünleri, maden-mermer, turizm ana sektörleri baģta olmak üzere ekonomi ve sanayi ile ilgili genel bir eğitim uygulanmaktadır. Projemizin Elazığ'da uygulanması sivil toplum kuruluģları ve yerel yönetimlerin AB Projelerine olan ilgisini artmıģ ve 2006 yılı içerisinde Elazığ'dan çok sayıda projenin AB'ye sunulması gerçekleģtirilmiģtir. Enflasyonsuz Ortamda ĠĢletme Yönetimi Semineri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Referans Gazetesi nin iģbirliği ile Türkiye genelinde düzenlenen eğitim seminerlerinin 24. sü Odamızın giriģimleri ile 12 Nisan 2005 tarihinde Marathon Hotel de gerçekleģtirildi. Patent, Marka ve Tasarım Semineri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız ile Odamız bünyesinde kurulu bulunan KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağı Müdürlüğümüz iģbirliğinde KOBĠ lere yönelik Patent, MarkalaĢma ve Tasarım konulu Seminer 03 Mayıs 2005 tarihinde Akgün Otel de gerçekleģtirildi. Seminere konuģmacı olarak Türk Patent Enstitüsü nden Cahit AYVAZ, Muazzez KORKMAZ ve Fuat MORGÜL katılırken, iģadamlarımız da seminere yoğun bir ilgi gösterdi. Elazığ ın Tarım ve Hayvancılık Yapısı Semineri 03 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu nda gerçekleģtirilen semineri Tarım Ġl Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Niyazi Kaya verdi. Kaya projeksiyonlu sunumu ile Elazığ ilinin Tarım ve Hayvancılık yapısı hakkında kursiyerlerimize detaylı bilgiler verdi. Kursiyerlerin çeģitli sorularını da cevaplandıran Ziraat Mühendisi Niyazi Kaya, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet göstermek isteyenlere Tarım Ġl Müdürlüğü nün destekleri hakkında bilgiler verdi. Organik Tarım Semineri 03 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu da verilen ve iki saat süren Oranik Tarım konulu semineri Elazığ Ġl Tarım Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Mustafa Bülent Turan verdi. Kursiyerlerimizin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, Turan, projeksiyonlu sunumu ile seminerini verdi. AB sürecindeki ülkemizde büyük önem taģıyan organik tarım konusu detaylı bir anlatımla gündeme taģındı. Kursiyerlerimizden konuya ilgi duyanlara hazırlanan CD lerde dağıtıldı. Arıcılık Semineri 04 Ocak 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu da gerçekleģtirilen Arcılık Seminerini Ġl Tarım Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Orhan Saruhan verdi. Saruhan Arıcılık konusunda hazırlamıģ olduğu sunumu ile kursiyerlerimize detaylı ve görsel destekli bilgiler sundu. Elazığ ilinin Arıcılık konusunda son derce önemli bir il olduğunu belirten Saruhan, potansiyelin tam anlamı ile değerlendirilemediğini söyledi. Ziraat Teknikeri Orhan Saruhan yaklaģık 4 saat süren seminerde kursiyerlerin yoğun soruları ile karģılaģarak bu sorulara geniģ açıklamalarda bulundu.

7 Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Semineri 06 Ocak 2006 tarihinde gerçekleģtirilen Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Semineri ni Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden S.Tuğcay Tayhani verdi. Daha önceki dönemlerde de kursiyerlerimize aynı konuda birer seminer vermiģ olan Tayhani, iģletmelerde tedarik ve satın almanın önemini içeren sunumu ile kursiyerlerin ilgisini gördü. Günümüz Ekonomisinde GiriĢimcilik Semineri 09 Ocak 2006 tarihinde GiriĢimcilik Kursumuzun uygulandığı eğitim sınıfında gerçekleģtirilen Günümüz Ekonomisinde GiriĢimcilik konulu semineri Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Türker Güler verdi. Günümüz ekonomilerinde giriģimciliğin önemi üzerinde duran Türker, iki saat süren seminerinde giriģimcilik konusunda geniģ bilgiler verdi. Konu hakkında kursiyerlerin çeģitli sorularını da cevaplandıran Türker, kursiyerlerin ilgisinden memnun olduğunu ifade etti. DıĢ Ticaret Eğitim Semineri Her geçen gün geliģen ve büyüyen Elazığ ihracat potansiyelinin hedeflenen noktaya ulaģabilmesi ve firmaların ihracata özendirilmesi için Odamız tarafından organize edilen DıĢ Ticaret Semineri geniģ bir katılımla gerçekleģtirildi.dıģ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM), Gümrük MüsteĢarlığı, Ġhracatı GeliĢtirme Etüt Merkezi (ĠGEME), Doğu Anadolu Ġhracatçıları Birliği (DAĠB), Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Eximbank Genel Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası iģbirliğinde düzenlenen DıĢ Ticaret Eğitim Semineri Haziran 2006 tarihlerinde ETSO Konferans Salonun da gerçekleģtirildi. Ġki gün süren toplantılara konularında uzman 10 konuģmacı katılırken seminere Elazığlı KOBĠ ler yoğun ilgi gösterdi. Seminer sonunda düzenlenen törenle 164 katılımcıya sertifika verildi. ĠĢletmelerde ÇağdaĢ Pazarlamanın Önemi Semineri 12 Ocak 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonu'nda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Cem KÜÇÜKTEPEPINAR'ın verdiği ĠĢletmelerde ÇağdaĢ Pazarlamanın Önemi semineri yoğun bir ilgi gördü. ETSO tarafından AB Yerel Kalkınma GiriĢimler Projesi kapsamında uygulanacak olan Nitelikli Pazarlama Elemanı Mesleki Eğitim kursu öncesi iģletmelerde pazarlamanın öneminin vurgulandığı seminere çok sayıda KOBĠ temsilcisi, konuya ilgi duyan vatandaģlar ve basın mensupları katıldı. BiliĢim Konulu Seminerleri ETSO tarafından AB Projeleri Kapsamında uygulanacak olan Oda Üyelerinin BiliĢim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak projesi kapsamında iki ayrı seminer gerçekleģtirildi. 18 Ocak 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen seminerlerden ilki olan ĠĢletmelerde Ġnternet ve e-posta Kullanımının Önemi konulu semineri F.Ü. Üniversite- Sanayi ĠĢbirliği Merkezi Müdürü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof.Dr.Erhan AKIN verirken, e-ticaret konulu semineri ise F.Ü. Enformatik Bölüm BaĢakanı Yrd.Doç. Dr.Ġbrahim TÜRKOĞLU verdi. Elazığ Ġli Verimliliği Artırma Projesi (VAP) Eğitimleri Ġlimizde faaliyet gösteren sanayiciler, kamu kurum ve kuruluģları, yerel yönetimler, eğitim kurumları arasında verimlilik bilincini yaygınlaģtırma ve geliģtirilmesine katkı sağlamak amacıyla, Milli Prodüktivite Merkezi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Verimliliği Artırma Projesi eğitimleri 2007 yılında baģarı ile sonuçlandırılmıģtır. Kamu kurumları, Sivil Toplum KuruluĢları, KOBĠ ler, ĠĢletmeler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleģtirilen eğitimleri MPM Uzmanları verirken, eğitim konularını ise Odamız, Kamu kurumları, KOBĠ ler ve ĠĢletmeler tarafından belirlendi.

8 Odamız ve MPM iģbirliğinde gerçekleģtirilen toplantı ve eğitimler Zaman Yönetimi : Valilik; (Ġl Yöneticileri ve Kaymakamlara Yönelik) tarihinde 60 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. e-belediye: Belediye; (Belediye ÇalıĢanları ve Ġlçe Belediyelerine Yönelik) tarihinde 35 katılımcıyla 2 saatlik e-belediye konulu bilinçlendirme toplantısı Talat Postacı tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Jandarma Komutanlığı; (Komutanlık Personeline Yönelik) tarihinde 85 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından; tarihinde 65 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından; tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Emniyet Müdürlüğü; (Emniyet Müdürlüğü Amir ve Polis Memurlarına Yönelik) tarihlerin 690 katılımcıyla 4 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Polis Okulu Müdürlüğü; (Polis Okulu Öğrencilerine Yönelik) tarihlerin 580 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından verilmiģtir. ĠĢ YaĢamında Gerilim Stres: Sağlık Müdürlüğü; (Sağlık Müdürlüğü Personeline Yönelik) tarihinde 75 katılımcıyla 2 saatlik ĠĢ YaĢamında Gerilim -Stres konulu bilinçlendirme toplantısı Ġpek Ġmirlioğlu tarafından; tarihinde 40 katılımcıyla 2 saatlik Toplantı Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından; tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. Zaman Yönetimi: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü; (Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Personeline Yönelik) tarihinde 50 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından; tarihinde 53 katılımcıyla 2 saatlik Hizmet Sektöründe MüĢteri Memnuniyeti konulu bilinçlendirme toplantısı ġebnem Acuner tarafından verilmiģtir. Fikir Üretme ve Yaratıcılık Teknikleri: Gazeteciler Cemiyeti; (Yerel Basın Mensuplarına Yönelik) tarihinde 25 katılımcıyla 2 saatlik Fikir Üretme ve Yaratıcılık Teknikleri konulu bilinçlendirme toplantısı Aynur Emre tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: Mühendislik Fakültesi; (Öğretim Üyeleri ve Öğrencilere Yönelik) tarihinde 200 katılımcıyla 2 saatlik Verimlilik Artırma Teknikleri konulu bilinçlendirme toplantısı Fakir Karakaya tarafından; tarihinde 250 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından; tarihinde 600 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Asuman Uğur tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: Veterinerlik Fakültesi; (Öğretim Üyeleri ve Öğrencilere Yönelik) tarihinde 350 katılımcıyla 2 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu bilinçlendirme toplantısı Saniye HameĢoğlu tarafından verilmiģtir.

9 Verimlilik Kültürü ve OluĢumu: Milli Eğitim Müdürlüğü; (Sınıf Öğretmenlerine Yönelik) tarihlerinde 1200 sınıf öğretmeninin katılımıyla 4 gruba 8 sattlik Verimlilik Kültürü ve OluĢumu konulu bilinçlendirme toplantıları Doç.Dr. Yücel Çağlar tarafından verilmiģtir. Okullarda Temel Çevre Eğitimi: Milli Eğitim Müdürlüğü; (Ġlköğretim Öğrencilerine Yönelik) ve tarihlerinde 2250 ilköğretim öğrencisinin katılımıyla 9 gruba 13,5 sattlik Okullarda Temel Çevre Eğitimi konulu bilinçlendirme toplantıları Özlem DurmuĢ, Tuğba AltınıĢık Dirik ve Selin Akyol tarafından verilmiģtir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda Sivil Toplum Örgütleri, KOBİ ler ve Oda Üyesi İşletmelere Yönelik Olarak Verilen Eğitimler: AB Fonlarından Yararlanma Olanakları: tarihinde 25 katılımcıyla 2 saatlik AB Fonlarından Yararlanma Olanakları konulu bilinçlendirme eğitimi Hürol Mete tarafından verilmiģtir. Zaman Yönetimi: tarihinde 65 katılımcıyla 2 saatlik Zaman Yönetimi konulu bilinçlendirme eğitimi Asuman Uğur verilmiģtir. Girişimcilik-Girişimci Yönetim: tarihinde 100 katılımcıyla 2 saatlik GiriĢimcilik- GiriĢimci Yönetim konulu bilinçlendirme eğitimi Orhan Pazarcık tarafından verilmiģtir. Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyeti: tarihinde 98 katılımcıyla 2 saatlik Hizmet Sektöründe MüĢteri Memnuniyeti konulu bilinçlendirme eğitimi ġebnem Acuner tarafından verilmiģtir. İşletmelerde Kriz Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 89 katılımcıya 4 saatlik KurumsallaĢmada Süreç yönetimi ve Uygulaması konulu eğitim Selami Çapan tarafından verilmiģtir. İşletmelerde Kriz Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 75 katılımcıya 4 saatlik ĠĢletmelerde Kriz Yönetimi konulu eğitim Selami Çapan tarafından verilmiģtir. E-İş, E-Ticaret ve E-Dönüşüm: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 64 katılımcıya 4 saatlik E-ĠĢ, E-Ticaret ve E-DönüĢüm konulu eğitim Talat Postacı tarafından verilmiģtir. Toplam Kalite Yönetimi: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 43 katılımcıya 4 saatlik Toplam Kalite Yönetimi konulu eğitim Saniye HameĢoğlu ve ġakir Kararaya tarafından verilmiģtir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 52 katılımcıya 4 saatlik ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları konulu eğitim Saniye HameĢoğlu ve ġakir Karakaya tarafından verilmiģtir. Üretim Planlama ve Kontrolü: KOBĠ elere, ĠĢletmelere, STK lara yönelik; 74 katılımcıya 4 saatlik Üretim Planlama ve Kontrolü konulu eğitim Nilüfer Asil ve Gülnur Sönmez tarafından verilmiģtir. İş Sağlığı ve Güvenliği: 24 Mayıs 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda çalıģanlara ve iģverenlere yönelik gerçekleģtirilen eğitimi Abdullah Özaltın, Nihat Eğri ve Ali Rıza Ergün tarafından verilmiģ olup, 8 saat süren eğitime 45 kiģi katılmıģtır. Süreç İyileştirme ve Sorun Çözme Teknikleri: 01 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Saniye HameĢoğlu vermiģ olup, 4 saat süren seminere 69 kiģi katılmıģtır.

10 Zaman Yönetimi: 04 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Asuman Uğur vermiģ olup, 4 saat süren seminere 75 kiģi katılmıģtır. Stratejik Pazarlama Planı ve Hazırlama Süreci: 07 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı BarıĢ Gökalan vermiģ olup, 4 saat süren seminere 55 kiģi katılmıģtır. İş Yaşamında Gerilim ve Stres: 12 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Ġpek Ġmirlioğlu vermiģ olup, 4 saat süren seminere 71 kiģi katılmıģtır. Verimlilik Kültürü ve Yönetimi: 15 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM DıĢ Eğitmeni Yücel Çağlar vermiģ olup, 4 saat süren seminere 43 kiģi katılmıģtır. Temel Maliyet Muhasebesi: 19 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Murat Açık vermiģ olup, 4 saat süren seminere 51 kiģi katılmıģtır. Sanayi İşletmelerinde Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme: 25 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Yücel Ġnce vermiģ olup, 4 saat süren seminere 78 kiģi katılmıģtır. Enerji Verimliliği ve Tasarrufu: 28 Haziran 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirilen eğitimi MPM Uzmanı Serdal Ergün vermiģ olup, 4 saat süren seminere 41 kiģi katılmıģtır. Elazığ VAP Eğitim Ġstatistikleri: -GerçekleĢtirilen eğitim sayısı : 43 -Eğitim veren Uzman sayısı : 53 -Eğiteme katılan katılımcı sayısı : KOBĠ lere yönelik verilen eğitim sayısı : 24 -Kamu ve STK lara yönelik verilen eğitim sayısı : 19 -Ġnceleme yapılan KOBĠ ve Kamu kurumu aysısı : 67 DOKAB AB Proje Eğitimleri 2006 yılında açıklanan Avrupa Birliği Hibe Projeleri kapsamında Düzey 2 Ġlleri içerisinde bulunan Elazığ da hazırlanan ve AB tarafından onaylanan projelerin uygulamasına iliģkin eğitimler Ocak ayı içerisinde üç ayrı toplantıda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu nda gerçekleģtirildi. AB Finansal Destekli Pazarlama Kursu Oda üyelerinin Pazarlama ara elemanı konusundaki ihtiyaçlarını karģılamak ve iģsiz gençlere eğitimle nitelik kazandırarak iģ bulmalarının kolaylaģtırılması amacıyla Odamız tarafından hazırlanan ve 26 Aralık 2006 tarihinde AB tarafında onaylanan Projemizin altyapı hazırlıkları tamamlanarak, Projenin uygulanmasına 29 Ocak 2007 tarihinde start verilmiģtir. Proje kapmasında toplam 200 kursiyere eğitim verilmiģ olup, baģta iģ dünyası olmak üzere toplumun her kesiminden kurslara yoğun bir ilgi gösterilmiģtir. ETSO BiliĢim Kursu AB Yerel Kalkınma GiriĢimleri Hibe Programı çerçevesinde Odamız tarafından hazırlanan ve 2006 Aralık ayında protokolü imzalanan ETSO Üyelerinin BiliĢim Teknolojilerini Etkin Kullanımını Sağlamak eğitim projesinin uygulamasına 26 Mart 2007 tarihinde baģlandı.

11 10 ay süren eğitimlere toplam 660 kiģi katılarak sertifika sertifika aldılar. 10 ar gün süren eğitimleri Fırat Üniversitesi Enformasyon Bölümü Öğretim Elemanları verirken, eğtimler 20 bilgisayardan oluģan ETSO Bilgisayar laboratuarında gerçekleģtirilmiģtir. KOSGEB GiriĢimci Semineri Odamızda Uygulandı Odamız ve KOSGEB Sinerji Odağı iģbirliğinde kendi iģini kurmak isteyenlere veya kurulu iģletmelerini geliģtirmek isteyenlere yararlı olacağı düģüncesi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) uzmanlarının katılımı ile ilimizde 30 giriģimciye 3-7 Eylül 2007 tarihlerinde 5 gün süreli sertifikalı bir eğitim verilmesi sağlandı. KOBĠ lere yönelik Ġhracat Semineri gerçekleģtirildi Elazığ da, Küçük ve Orta Boy ĠĢletmelere yönelik Ġhracat, Sıfır Faizli Makine Teçhizat Kredi Desteği, Kredi Garanti Fonu destekleri ve ĠGEME destekleri konularında 01 Mayıs 2008 tarihinde bir seminer verildi. Üretim Yönetimi ve Pazarlama konusunda iki önemli seminer verildi Odamızın organizasyonunda Üyelerimize yönelik olarak, 2-3 Haziran 2008 tarihinde ETSO Meclis Salonunda Kamil Bolat tarafından Üretim Yönetimi konulu bir eğitim verilirken, 17 Haziran 2008 tarihinde de Dr. Zeki Yüksekbilgili tarafınadn Modern Pazarlama Yönetimi konusunda bir gün süreli eğitim verilmesi sağlandı. ĠĢletmelerde Kurumsal Risklerin Yönetimi semineri yapıldı Odamız tarafından yapılan organizasyonla Kriz yönetimi konusunda önemli bir deneyimi bulunan ve akademik kariyerinin yanı sıra iģ dünyasında da önemli görevler üstlenmiģ olan Doç.Dr. Ahmet Kalın tarafından 21 Ağustos 2008 tarihinde Odamız Konferans Salonunda bir seminer verildi.

12 TOPLANTILAR Bölgesel Ekonomi ġurası nda Ġlimizin Sorunları Gündeme Alındı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nin BaĢbakanlığa takdim edilmek üzere Aralık 2004 te baģlatmıģ olduğu illerin sorunlarının tespit edilmesi çalıģmalarına Odamız da katılarak ilimizin acil çözüm bekleyen beģ sorunu ile ilgili raporu TOBB ye takdim edilmiģtir. Odamız tarafından hazırlanan raporda, Ġlimizin TeĢvik Yasası na dahil edilmesi, Elazığ havaalanı pist sorunu, Organize Sanayi Bölgeleri nin sorunları, Projeleri devam eden yatırımların tamamlanması ile Tarım ve Hayvancılık sektörlerinin sorunlarının çözülmesi konuları dile getirilmiģtir. TOBB tarafından Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili hazırlanan ve 05 Ocak 2005 tarihinde Ankara da BaĢbakan, ilgili bakanlar, TOBB BaĢkanı, Oda ve Borsa baģkanlarının katılımı ile gerçekleģtirilen toplantıda Ġlimizin 5 sorunu bölge sorunu olarak BaĢbakanlığa takdim edilmesi sağlanmıģtır. Yerel Gündem 21 Toplantısı 54 Kentten toplam 100 gencin katılımı ile Elazığ da ġubat 2005 tarihleri arasında gerçekleģtirilen Yerel Gündem 21 Gençlik Parlamentosu Ulusal Koordinasyon Toplantısı na Odamız maddi ve manevi destek vererek Ġlimizin etkili bir Ģekilde tanıtımının sağlanmasına katkıda bulundu. Stratejik Yol Haritası Hazırlama Toplantısı KOSGEB Desteklerinden yararlanacak firmaların KOSGEB veri tabanına kaydının yapılması ve firmaların performanslarını ölçerek alabilecekleri destekleri belirlemek amacıyla KOSGEB tarafından 2005 yılında uygulanmaya baģlanan ĠĢletmelerin Yol Haritaları Hazırlaması konusunda KOSGEB Tip 2 Sinerji Odağımız 12 ġubat 2005 tarihinde ETSO Meclis Salanu nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirdi. Tüketici Hakem Heyeti Bölge Toplantısı Tüketicinin ve rekabetin korunması için illerde oluģturulan Tüketici Hakem Heyetleri nin etkili hizmet vermesi amacıyla 26 Nisan 2005 tarihinde yapılan Tüketici Hakem Heyeti Bölge Toplantısı Odamız Meclis Salonu nda gerçekleģtirildi. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ''Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi ve GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) Destekleme Yönetmeliği''nin Resmi Gazete nin 24 Nisan 2005 tarih ve sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Odamız KOSGEB TĠP 2 Sinerji Odağımız tarafından ilimiz KOBĠ lerine yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 09 Mayıs 2005 tarihinde ETSO Meclis Salonu nda gerçekleģtirilen toplantı da, KOBĠ'lere eğitim, teknoloji araģtırma ve geliģtirme, sınai mülkiyet hakları, bilgisayar yazılımı, E-Ticarete yönlendirme, genel test-analiz, kalibrasyon ve CE iģaretlemesine iliģkin test-analiz, yurtiçi sanayi fuarlarına katılma, yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılma, milli katılım düzeyindeki yurtdıģı fuarlara katılma gibi birçok alanda maddi destek sağlanmasını öngörüldüğü bildirildi. TÜBĠTAK Bilgilendirme Toplantısı TÜBĠTAK Bilgi Günleri kapsamı nda organize edilen TÜBĠTAK AR-GE Destekleri Programı 16 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleģtirildi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonu nda yapılan TÜBĠTAK AR-GE Destekleri Programı na, Elazığ Valisi Dr. Kadir Koçdemir, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Özer, ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, fakülte dekanları, sivil toplum kuruluģu temsilcileri, iģ adamları, Fırat Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

13 BaĢkanlar Konseyi Toplantısı Türk GiriĢim ve ĠĢ Dünyası Federasyonu BaĢkanlar Konseyi nin 17 Haziran 2005 tarihinde Elazığ da gerçekleģtirilen ilk toplantısının organize edilmesine Odamız maddi ve manevi katsı sağlayarak ülkemizin önde gelen iģadamlarının Elazığ a gelmesine ve ilimizin Türkiye gündemine taģınmasına katkı sağladı. Toplantının açılıģ konuģmasını gerçekleģtiren ETSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Suat Öztürk, Bölgesel sorunların çözümü sağlanmadan ve bölgeler arası kalkınmıģlık farklılıkları ortadan kaldırılmadan ülkemizde sürdürülebilir bir büyümenin ve kalkınmanın mümkün olmadığının altını çizdi. Öztürk konuģmasında, Elazığ ilinin yatırımcılar açısından son derece büyük avantajlara sahip olduğunu da belirterek, bütün iģ dünyasının Elazığ a yatırım yapması çağrısında bulundu. Ġnsan Hakları Ġl Kurulu Toplantısı Ġnsan Hakları Ġl Kurulu, aylık olağan toplantısı 14 Temmuz 2005 tarihinde Vali Yardımcısı Osman Sarı baģkanlığında, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleģtirildi. Toplantıda, Kurul tarafından oluģturulan komisyonların resmi kurum ve kuruluģlarda yaptığı denetimlerin raporları okunarak değerlendirildi ve denetimlerin devam ettirilmesi kararlaģtırıldı. VatandaĢların Ġnsan Hakları konusunda bilinçlendirilmesi maksadıyla ilimizde faaliyette bulunan mahalli basın kuruluģları ziyaret edilmesi ve ilimiz mahalle ve köy muhtarlarına insan hakları ihlallerine karģı vatandaģlara yardımcı olmaları açısından seminer düzenlenmesi konuları görüģülerek kabul edildi. MÜSĠAD BaĢkanı Bolat la Toplantı Müstakil Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) Genel BaĢkanı Ömer Bolat ı 02 Ağustos 2005 tarihinde ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ETSO Meclis Salonu nda kabul eden BaĢkan Suat Öztürk, ilimiz ekonomi ve sanayisi hakkında bilgiler vererek, MÜSĠAD ın güçlü bir sivil toplum örgütü olarak ilimiz sorunlarının çözümünde kamuoyu oluģturması ve yatırımların bölgemize yönlendirilmesinde destek olmasını istedi. MÜSĠAD BaĢkanı Bolat da açıklamasında, MÜSĠAD'ın 28 Ģubesinden 12'sinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olduğunu vurgulayarak, bölgenin ilerlemesinin kendileri için borç olduğunu söyledi. DYP Genel BaĢkanı Ağar la Toplantı 06 Ağustos 2005 tarihinde Odamızı ziyaret eden DYP Genel BaĢkanı Mehmet Ağar ve DYP li milletvekilleri ile Belediye BaĢkanı Süleyman Selmanoğlu nu ETSO Meclis Salonu nda ağırlayan Odamız Yönetim Kurulu, Ġlimizin acil çözüm bekleyen sorunları hakkında bir dosya takdim etti. SP Genel BaĢkanı Kutan la Toplantı SP Genel BaĢkanı Recai Kutan 19 Eylül 2005 tarihinde Parti yöneticileri, Elazığ Ġl örgütü ve SP Elazığ eski milletvekili A.Cemil Tunçla birlikte Odamızı ziyaret ederek, BaĢkan Suat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle görüģtü. Ziyarette ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, Elazığ ekonomi ve sanayisi hakkında bilgiler vererek ilimizin önem taģıyan sorunlarının çözümü noktasında siyasi partilerin desteklerinin önemi üzerinde durarak Odamız tarafından hazırlanan ve Elazığ ilinin acil çözüm bekleyen sorunları raporu SP Genel BaĢkanı Kutan a verildi. Ġl Ġstihdam Kurulu Toplantısı Ġl Ġstihdam Kurulu toplantısı, Vali Dr. Kadir Koçdemir in baģkanlığında, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nda 27 Eylül 2005 tarihinde ilgili kurum ve kuruluģlardan yetkililerin katılımıyla gerçekleģtirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan ETSO Yönetim Kurulu BaĢkan V. Selahattin Pamukcu, Oda olarak ilimizin kalkınma ve geliģmesi için Yönetim Kurulu ve Meclis olarak büyük bir gayretle çalıģtıklarını belirterek, Ġlimizin en önemli sorunu olan iģsizliğin yenilmesi hususunda TeĢvik Yasasının da katkıları ile yeni bir döneme girilmiģtir. Bu dönemi en iyi bir Ģekilde

14 değerlendirip yeni iģ alanları oluģturulması önem taģımaktadır. TeĢvik Yasası kapsamına ilimizin geç dahil edilmesine rağmen aradan geçensüre içerisindeki geliģmeler gelecek adına umut vericidir yılı sonuna kadar ilimizde en az 20 yeni KOBĠ statüsünde iģletmenin açılmasını beklemekteyiz dedi. AB Hibe Programları Bilgilendirme Toplantısı 2006 yılında Elazığ ında içinde bulunduğu 13 ilde uygulanacak olan AB Hibe Programlarının KOBĠ ler tarafından tam anlamı ile anlaģılması ve buna göre hazırlık yapılması için Odamız tarafından organize edilen bir etkinlikle KOBĠ lere yönelik olarak 30 Kasım-1 Aralık 2005 tarihlerinde iki günlük bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya DOKAP uzmanları, Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanları, KOBĠ temsilcileri ile basın mensupları katıldılar. Ġki gün süren toplantılarda program hakkında KOBĠ lere bilgiler verilirken çeģitli sorular da uzmanlarca cevaplandırıldı. AB Hibe Programlarının Hazırlık Eğitimi Toplantısı 2006 yılında uygulanacak olan ve baģta KOBĠ ler olmak üzere, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluģlarının yararlanabileceği AB Hibe Programlarının ilgili kesimlerce anlaģılması ve hazırlık yapılması amacıyla Odamız 12 Aralık 2005 tarihinde ETSO Meclis Salonu nda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleģtirdi. Program Uygulama Birimi koordinatörlerinden Handan Ataol Ölmez, Sonay ġahin ve Alper Yiğit, program hakkında projeksiyon sunum destekli bilgiler vererek katılımcıların sorularını cevaplandırdılar. TOBB VE EPDK Toplantıları 18 Aralık 2005 tarihinde Elazığ a gelen TOBB Yönetim Kurulu BaĢkanı Rifat Hisarcıkloğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) BaĢkanı Yusuf Günay ve EPDK Yönetim Kurulu Üyeleri bir dizi ziyaret gerçekleģtirerek, daha sonra Akgün Otel de iģadamları ile bir araya geldiler. TOBB Elazığ Toplantısı ETSO BaĢkanı Suat Öztürk ün Kasım ayı içerisinde TOBB de yaptığı giriģimler ile TOBB nin bir Yönetim Kurulu toplantısının Elazığ da yapılması teklifini olumlu değerlendiren TOBB Yönetimi, 18 Aralık 2005 tarihindeki Yönetim Kurulu toplantısını ETSO Meclis Salonu nda gerçekleģtirdi. TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB tarihinde ilk kez bir yönetim kurulu toplantısının Ankara dıģında yapıldığını açıkladı. MEGEB Toplantısı 4 ġubat 2006 tarihinde gerçekleģtirilen MEGEB Toplantısına konuģmacı olarak katılan Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanı, mesleki eğitimin önemi vurgulayaark iģ dünyasının nitelikli eleman ihtiyacının artarak devam ettiğini belirtmiģ ve meslek liselerinin önemine dikkat çekmiģtir. AB Hibe Programları ile ilgili KOBĠ lere, STK lara ve Yerel Yönetimlere Yönelik 3 Ayrı Toplantı 1. TOPLANTI 1 ġubat 2006 tarihinde Odamız Meclis salonunda gerçekleģtirilen bilgilendirme toplantısı ile 2006 yılında Elazığ ın da içinde bulundu 13 ilde uygulanacak olan AB Hibe Programlarının tanıtımı gerçekleģtirildi. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Suat Öztürk, ĠĢletme-Yönetim DanıĢmanı Feza Kumbasar, KOSGEB Malatya Merkez Müdürü Dilaver Ekici, Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, sivil toplum kuruluģları temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri, iģadamları ve medya mensupları katıldı.

15 2. TOPLANTI 09 Mart 2006 tarihinde Odamız Meclis salonunda gerçekleģtirilen AB Hibe Programları tanıtım toplantısına çok sayıda KOBĠ temsilcisi katıldı. Toplantının açılıģ konuģmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu BaĢkanı Suat Öztürk, Oda olarak AB Hibe Fonlarından ilimiz KOBĠ leri, Yerel Yönetimleri ve STK larının en üst düzeyde yararlanması için Oda bünyesinde Proje Hazırlama Ofisi oluģturularak, bu ofiste Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinin görev aldığını söyledi.bilgilendirme toplantısına çok sayıda KOBĠ temsilcisi katılırken, bilgilendirmeyi gerçekleģtiren F.Ü. Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Nuri Orhan, Doç.Dr. Mehmet TaĢpınar ve Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim Türkoğlu Proje hakkında projeksiyon sunumu ile detaylı bilgiler verdiler. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu BaĢknı Suat Öztürk ile birlikte ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Odamız AB ÇalıĢma Komisyonu Üyeleri katıldılar. 3. TOPLANTI 10 Mart 2006 tarihinde Odamız Meclis salonunda gerçekleģtirilen AB Hibe Programları tanıtım toplantısına çok sayıda yerel yönetim temsilcisi ile ilçe ve belde belediye baģkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kaymakamlık temsilcisi katıldı. Toplantının açılıģ konuģmasını yapan ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve AB Proje ÇalıĢma Komisyonu BaĢkanı M.Mahir Cihangiroğlu, Oda olarak AB Hibe Fonlarından ilimiz KOBĠ leri, Yerel Yönetimleri ve STK larının en üst düzeyde yararlanması için Oda bünyesinde Proje Hazırlama Ofisi oluģturularak, bu ofiste Fırat Üniversitesi Öğretim Üyelerinin görev aldığını söyledi. ETSO AB Projeleri Hazırlama Ofisi sorumlusu Prof.Dr. Nuri Orhan Elazığ ın da içinde bulunduğu 13 ilde uygulanacak olan hibe programının önemine değinerek bu hibelerden ilimiz KOBĠ leri, yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütlerinin yararlanabilmesi için Odanın vermiģ olduğu imkanlarla en iyisini yapmanın gayretinde olduklarını belirtti.bilgilendirme toplantısında daha sonra AB Ofisi yetkililerinden Yrd.Doç.Dr. Ġbrahim Türkoğlu proje hakkında sinevizyon sunumu ile detaylı bir bilgilendirme yaparak, konu hakkında katılımcıların sorularını cevaplandırdı. CHP Heyeti ile Toplantı 10 Mart 2006 tarihinde gerçekleģtirilen Odamız Meclis Toplantısına katılan CHP Genel BaĢkan Yardımcıları Onur Öğmen ve CHP milletvekillerine ilimizin sorunları hakkında bir brifing verildi. EFOR Fuarı Yetkilileri Ġle Toplantı 12 Mart 2006 tarihinde Mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin Ġzmir de düzenlenecek olan MODEKO Fuarına katılımını sağlamak için Odamız Meclis Salonu nda Efor Fuarcılık Genel Müdürü ve diğer fuar yetkililerinin katılımı ile bir toplantı yapıldı. Toplantıda sektörde bulunan üyelerimizin fuara ücretsiz daveti ve ürünlerini sergilemek isteyen üyelerimize kolaylıklar gösterilmesi talep edildi. Fuar yetkilileri Odamızın bu taleplerini olumlu karģıladı. Bu geliģme üzerine Odamız sektörde bulunan bütün firmaları ilgili bir faks yazısı ile bilgilendirmiģ ve konuyu Mobilya sektörünün bulunduğu Meslek Komitesi toplantısı gündemine taģımıģtır. e- DönüĢüm, e-ticaret Paneli Ġnternet Haftası kutlamaları vesilesi ile Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve AraĢtırma Merkezinin ortaklaģa düzenlemiģ olduğu Ġnternet, e- DönüĢüm, e-ticaret konulu paneline Odamızdan katılım sağlandı. Hafta nedeniyle 15 Nisan 2006 tarihinde düzenlenen panelde Odamız Genel Sekreter Vekili M.Mehmet Karabulut e- ticaret konusunda bir sunum gerçekleģtirdi. Kariyer Günleri Etkinlikleri Fırat Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında 10 Mayıs 2006 tarihinde Atatürk Konferans Salonu nda gerçekleģtirilen panele Odamız Yönetim Kurulu BaĢkanı Suat Öztürk panelist olarak katıldı. Panelde, iģ dünyasının mühendiste aradığı özellikler konusunda bir konuģma yapan BaĢkan Öztürk, eğitim sistemi ile ilgili önemli vurgular yaptı.

16 AB Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Avrupa Birliği (AB) nin KOBĠ lere yönelik hibe programlarının ETSO konferans salonunda gerçekleģtirilmesi sağlandı. Odamız tarafından yapılan hazırlıklar neticesinde DPT ve DOKAP yetkilileri ve AB Proje Eğitim Uzmanlarının katıldığı eğitimler ve 31 Mayıs ile 01 Haziran tarihlerinde Odamız konferans salonunun da gerçekleģtirilmiģtir. AB hibe desteklerinden yararlanması hususunda ilimiz KOBĠ lerine Odamızdan gerekli duyurular yapılmıģ ve eğitimler için Odamızda gerekli bütün hazırlıklar yapılmıģtır. Hayvancılık Sektörünün Sorunları TartıĢıldı Elazığ Valiliği, Ġl Tarım Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Bölge Hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri konulu toplantı ETSO Konferans Salonunda 21 Haziran 2006 tarihinde geniģ bir katılımla gerçekleģtirildi. Toplantıya Elazığ Belediye BaĢkanı Süleyman Selmanoğlu, F.Ü.Rektörü Prof.Dr. M.Hamdi Muz, Elazığ Vali Yrd. Kadir Okatan, Tarım Bakanlığı MüsteĢar Yrd. Dr.Nihat Pakdil, Ġl Tarım Müdürü Nizamettin Bilhan, F.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Basri Gülcü, Dekan Yrd. Prof.Dr. Kazim ġahin, ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluģları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluģ temsilcileri, ETSO Üyeleri ve basın mensupları katıldılar. Ġki oturum halinde gerçekleģtirilen toplantıda; Hayvancılığın GeçmiĢi, Hayvancılığın Mevcut Durumu, Hayvancılığın Geleceği, Hayvancılık Politikaları ve Destekler, Avrupa Birliği ve Hayvancılık, Bölgenin Hayvancılığa Sağladığı Faydalar ana baģlıkları ile tartıģılırken, Elazığ ilinin bölge hayvancılığındaki önemi üzerinde duruldu. Tüketicinin Korunması Toplantısı Elazığ'da, Tüketicinin Korunması, mevzuatının tam uyumu, yürütülmesi ve uygulamasındaki çalıģmalarında Türkiye'nin kapasitesinin güçlendirilmesi eģleģtirme projesi kapsamında düzenlenen toplantı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis Toplantı Salonu'nda 9 Haziran 2006 tarihinde yapıldı. Sanayi Ġl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, proje lideri Dr. Axel Reich ile Hamburg Asliye Hukuk Hakimi Sabine Konig, katılımcıların sorularını yanıtladı. Toplantıya il ve ilçelerdeki tüketici hakları hakem heyeti üyeleri katıldı. Elazığ Defterdarlığı Ġle MüĢterek Bilgilendirme Toplantısı Elazığ Defterdarlığı ile Odamız tarafından organize edilen Bilgilendirme Toplantısı 23 Haziran 2006 tarihinde ETSO Konferans Salonunda geniģ bir katılımla yapıldı. Toplantıya ETSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, çok sayıda muhasebeci, KOBĠ temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıya konuģmacı olarak, Elazığ Defterdarı Cabir Döner, ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, Gelir Müdürü Ali Bayçal, Harput Vergi Dairesi Müdürü Tülay Oğhan, Hazar Vergi Dairesi Müdürü Güngör GönültaĢ, Vergi Denetmenleri Büro BaĢkanı Mustafa Turan ve Takdir Komisyonu BaĢkanı Halil Karaman katıldılar. Sivil Ġnisiyatif Toplantısı Odamızın da aralarında bulunduğu Elazığ da çok sayıda sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluģturduğu Elazığ Sivil Ġnisiyatif topluluğu 12 Ekim 2006 tarihinde Odamız Meclis Salonu nda bir araya gelerek Fransa Ulusal Meclisinin sözde Ermeni soykırımı nedeniyle almıģ olduğu kararı kınadı. Bununla birlikte Ġsrail in Filistin de uygulamıģ olduğu ve soykırıma varan Ģiddet olayları nedeniyle bir kınama mesajı yayınladı. TOBB BaĢkanı Hisarcıklıoğlu ve TOBB Heyeti Ġle Odamızda Toplantı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu nda 4 Kasım 2006 tarihinde sivil toplum örgütleri ve iģadamları ile bir araya gelen TOBB BaĢkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB heyeti gerçekleģtirilen bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundular.

17 Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele Konulu Toplantı Kısa adı KADĠM olan Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele projesinin bilgilendirme toplantısı 29 Kasım 2006 tarihinde ETSO da ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü Hüseyin AĢcı, SSK Sigorta Müdürü Vahdettin Akarsu, Bağ-Kur Ġl Müdürü Esat Ceylan, Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürü Eyyüp Güler, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri M.Mahir Cihangiroğlu ve Mehmet Yenihal ile KOBĠ temsilcilerinin katılımı ile gerçekleģtirildi. Verimlilik Projesinin Tanıtım Toplantısı Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Elazığ da yürütülecek olan `Verimliliği Artırma Projesi` tanıtım toplantısı 04 Aralık 2006 tarihinde ETSO Konferans Salonunda geniģ bir katılımla yapıldı. Toplantıya; Elazığ Valisi Muammer MuĢmal, Belediye BaĢkanı M.Süleyman Selmanoğlu, F.Ü. Rektörü Prof.Dr. M.Hamdi Muz, Polis Okulu Müdürü Adem Kızılkaya, ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, MPM Eğitim Bölüm BaĢkanı Yıldız Artar, MPM Uzman Yardımcısı ġakir Karakaya, Ġlçe Kaymakamları, Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanları, Kamu kurum ve kuruluģların idarecileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılıģ konuģmasını yapan ETSO BaĢkanı Suat Öztürk, MPM ile Oda arasında uzun zamandır giriģimlerinin olduğunu belirterek, bu kapsamda projenin Elazığ`da uygulanmasına baģlanacağını söyledi. ETSO Tarafından Uygulanacak AB Projelerinin Tanıtım Toplantısı Odamız tarafından Üyelerimize yönelik olarak hazırlanan ve 6 Aralık 2006 tarihinde Ankara da düzenlenen bir törenle protokolleri imzalanan Oda üyelerinin biliģim altyapılarının güçlendirilmesi ve iģletmelerin Nitelikli pazarlama elemanı ihtiyacının karģılanması Projelerinin üyelerimize tanıtılarak katılımın sağlanması hususunda 5 Ocak 2007 tarihinde ETSO da geniģ katılımlı bir toplantı yapıldı. Elazığ BuluĢuyor 2007 Ġstanbul Toplantısı Elazığ Valiliği öncülüğünde, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen ve sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluģları ile gönüllüler tarafından desteklenen Elazığ BuluĢuyor 2007 Zirvesinin 12 ġubat 2007 tarihinde Ġstanbul da yapılan toplantısı Odamızın içinde bulunduğu çalıģma grubu tarafından geniģ bir katılımla gerçekleģtirildi. Bilgi PaylaĢımı Toplantısı Elazığ Gençlik Merkezi Üyeleri Bilgi PaylaĢımı Toplantısı nda ETSO da Konferans Salonunda bir araya geldiler. Odamızın üyelerimize duyurduğu ve tanıtımını yaptığı toplantı 23 ġubat 2007 tarihinde gerçekleģtirildi. Odamızın, Ankara Gençlik Merkezi Dairesi BaĢkanlığı ile müģterek gerçekleģtirdiği organizasyonda gençlerin toplumun bütün sorunları üzerinde etkili olarak çalıģması, boģ zamanlarını ülkemizin yararları için değerlendirmesi hususu üzerinde duruldu. Kalibrasyon Toplantısı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile TSE Sojuztest Metroloji ve Kalibrasyon Merkezi iģ birliğinde AB sürecinde `Kalibrasyonun Önemi ` konulu seminer ETSO konferans salonunda 2 Mart 2007 tarihinde düzenlendi. Deprem Konulu Konferans Ġstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi hemģehrimiz Prof. Dr. Naci Görür 12 Mart 2007 tarihinde Elazığ ve Çevresinin Depremselliği konusunda ETSO da bir konferans verdi. Elazığ Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Toplantıları Elazığ Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezileri ile Korumu Kurulu ġubat-mart ayı toplantıları Odamızda yapıldı. ġubat ayı toplantısında Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Cevher sokak çocuklarının suç iģleme nedenleri, madde bağımlılığının sebepleri

18 konusundaki bilgilendirme toplantısının ardından Mart ayında yapılan toplantıya da F.Ü. Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Feyzi Bingöl Elazığ ın Depremselliği üzerine bilgilendirme yaptı. 16 Mart 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda yapılan toplantıda, Elazığ Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Korumu Kurulu ġube Müdürlüğünün tanıtımı Cumhuriyet Savcısı Bayram Aydınsoy, ġube Müdürü Hülya Yılmaz ve Kurum Öğretmeni Serkan Aygün tarafından yapıldı. Sanayi Bakanı ile ETSO da Toplantı Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere 26 Mart 2007 tarihinde Elazığ a gelen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali CoĢkun, Odamız tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında ETSO Konferans salonunda iģadamları ile bir araya geldi. Bakan CoĢkun, burada yaptığı değerlendirmede Elazığ ın son dönemlerde önemli bir geliģme içerisinde olduğunu söyledi. Ġnternetin Ġstihdamdaki Rolü Paneli Fırat Üniversitesi tarafından 9-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleģtirilen Ġnternet Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Nisan 2007 tarihinde ETSO Konferans Salonunda Ġnternetin Ġstihdamdaki Rolü ve e-ticaret ve Üniversite Sanayi ĠĢbirliği konulu panel gerçekleģtirildi. Çok sayıda üyemizin katıldığı Panele konuģmacı olarak, ETSO BaĢkan Yardımcısı Selahattin Pamukçu, Fırat Ünivertiseti Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Yetkin Tatar, ETSO Genel Sekreter V. M.Mehmet Karabulut, Türk Telekom Elazığ Ġl Müdür Yönetici Yardımcısı Murat Dağoğlu, Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Elemanı Mustafa UlaĢ katıldılar. Sanayicinin Sorun ve Beklentileri TartıĢma Toplantısı Odamız ile MPM iģbirliğinde Ġlimizde uygulanan Elazığ Verimliliği Artırma Projesi kapsamında Elazığ daki sanayi iģletmelerinin sorun ve beklentilerinin tespit edilmesi amacı ile 21 Haziran 2007 tarihinde ETSO Meclis Salonunda sanayici, Üniversite öğretim üyeleri, Elazığ KOSGEB Sinerji Odağı Yöneticisi Doç.Dr. Ahmet Orhan ve MPM Uzmanı Yücel Ġnce nin katılımı ile Odak Grup Toplantısı yapıldı. Toplantıda iģ dünyası ve akademisyenler ile mesleki örgütlerin değerlendirmelerini rapor tutan MPM uzmanları, yayınlanacak olan, Elazığ Verimliliği Artırma Projesi değerlendirme kitabı için önemli veriler elde ettiklerini belirttiler. Dünya Odalar Kongresi nde Odamız Temsil Edildi 3-6 Temmuz 2007 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda TOBB'un evsahipliğinde gerçekleģtirilen 5. Dünya Odalar Kongresi rekor katılımla gerçekleģtirildi. 118 ülkeden bin 600 iģadamının katıldığı kongreye Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı Suat Öztürk ün de katılarak ilimizi temsil etmiģtir. Ġl Ġstihdam Kurulu Toplantısı 2007 yılı Ġl Ġstihdam Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Kadir Okatan baģkanlığında ETSO Meclis Salonu nda kurul üyeleri, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluģ müdürlerinin katılımı ile 5 Eylül 2007 tarihinde yapıldı. Teröre Hayır mitingi için Odamızda sivil toplum kuruluģları ile toplantı 17 Ekim 2007 tarihinde Odamız Meclis Salonunda bir araya gelen ve aralarında yaklaģık 60 sivil toplum örgütünün bulunduğu Elazığ Sivil Ġnisiyatif Topluluğu Ekim ayı içerisinde bölücü terör örgütünce sivil vatandaģlarımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain saldırılara tepki verilmesi hususunda görüģ alıģveriģinde bulunuldu. Yapılan toplantı sonrasında alının karar uyarınca 23 Ekim 2007 tarihinde Elazığ PTT meydanında yaklaģık 100 bin kiģinin katıldığı ve ilimizin mülki idarecilerinin de katıldığı bir mitingle terör olayları protesto edilerek, ülkemizin bölünmez bütünlüğü vurgulandı.

19 Mermer Sektörü Paneli Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nin müģterek yürüttüğü Verimlilik artırma çalıģmaları kapsamında 8 Kasım 2007 tarihinde Doğu Anadolu Bölgesi DoğaltaĢ Sanayinin Bölge Kalkınmasına Etkisi ve GeliĢmesi Sorunları konulu bir panel düzenlendi. Tekmer Tanıtım Toplantısı Odamız tarafından, Teknoloji GeliĢtirme Merkezleriyle (TEKMER) ilgili bilgilendirme toplantısı 12 Aralık 2007 tarihinde Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezinde yapıldı. Toplantıya, Üniversite Sanayi ĠĢbirliği Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erhan Akın, Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk EriĢ, Fakülte dekanları, öğretim üyeleri, sanayiciler ve sivil örgütü temsilcileri katıldı. Toplantıda, Gaziantep Teknoloji Merkezi (TEKMER) Müdürü Selçuk EriĢ merkezin avantajları ve iģleyiģi hakkında sinevizyon gösterimi eģliğinde bilgiler vererek çeģitli soruları cevaplandırdı. Tarım ve Hayvancılık Sektörünün sorunları tartıģıldı Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanı Sayın M. Mehdi Eker in katılımı ile 16 ġubat 2008 tarihinde Odamızda yapılan toplantıda ilimiz tarım ve hayvancılık sektörlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı. Teknokent projesi yürütme toplantısı Elazığ sanayisinin geliģmesi için büyük önem taģıyan "Teknokent" projesinin ilimize kazandırılması hususunda 26 ġubat 2007 tarihinde ETSO toplantı salonunda bir araya gelen Üniversite - Sanayi ĠĢbirliği Merkez Müdürü Prof.Dr. Erhan Akın, ETSO Yönetim Kurulu ve Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri yapılacak çalıģmaları değerlendirdiler. KADĠM toplantısı Odamız ile Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü iģbirliğinde 27 ġubat 2008 ÇarĢamba günü Odamız Konferans Salonu nda "Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele" konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Teknokent bilgilendirme toplantısı 7 Mart 2008 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu BaĢkanı Prof.Dr. Fatih M.Botsalı, ETSO da düzenlenen toplantıda Teknokent hususunda tecrübelerini Elazığ da paylaģtı. Toplantıda Elazığ da kurulum çalıģmaları devam eden Teknokent hususunda önemli bilgi alıģ-veriģinde bulunuldu. DıĢ Ticaret ve Fuarlar konulu toplantı Odamızın organizasyonu ile Forum Fuarcılık A.ġ. Genel Müdür Yrd. Özkan Aydın'ın katılımı ile 19 Mart ÇarĢamba günü ETSO da DıĢ ticaret ve fuar konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile birlikte, sivil toplum kuruluģlarının temsilcileri ve çok sayıda Odamız Üyesinin katıldığı toplantıda, Özkan Aydın tarafından, Ġhracat ve Dahilde ve Hariçte iģleme rejimleri, Bankacılık, Ġhracatta Devlet Yardımları, Eximbank kredileri, Pazar araģtırma, Fuarlar ve fuar yardımları konularında bilgilendirme yapıldı. Türkiye Ġçin Sağduyu Toplantısı TOBB, Türk-ĠĢ, TESK, Hak-ĠĢ, TZOB, TĠSK ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinin katılımı ile, 26 Mart 2008 tarihinde Türkiye genelinde 80 il merkezinde olduğu gibi Elazığ da da ortak bildiri okundu Bildiride, Türkiye de son dönemde yaģanan ve ülkemiz ekonomik ve siyasi istikrarını olumsuz etkileyen geliģmeler üzerine, ülkemiz, memur, iģçi, iģveren, çiftçi, esnaf ve sanayicilerin temsilcileri endiģelerini ve beklentilerini dile getirdiler. ETSO da düzenlenen toplantıda ortak bildiriyi BaĢkan Suat Öztürk okudu.

20 Elazığ mermer sektörü kümelenme çalıģmaları toplantısı ETSO Meclis Toplantı salonunda 02 Mayıs 2008 tarihinde yapılan ve çok sayıda mermer sektörü temsilcisi ile üniversite öğretim görevlilerinin katıldıkları toplantıda sektör bütün yönleri ile tartıģmaya açıldı. Deprem bilgilendirme toplantısı Türk Kızılayı Genel BaĢkan BaĢdanıĢmanı Prof. Dr. Ahmet Mete IĢıkara nın katılımı ile 14 Haziran 2008 tarihinde Odamızda geniģ bir katılımla deprem bilinçlendirme konusunda bir seminer gerçekleģtirildi. DASK Bilgilendirme Toplantısı 25 Haziran 2008 tarihinde Odamız Konferans Salonunda, Odamızın sigortacılık sektöründe bulunan üyelerimize yönelik olarak kısa adı DASK olan Doğal Afet Sigortaları Kurumuna uygulamalar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Sosyal Güvenlik Reformu ve Prim Borçlarının Yapılandırılması toplantısı Elazığ Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile Elazığ Muhasebeciler Odası tarafından "Sosyal Güvenlik Reformu ve Prim Borçlarının Yapılandırılması" toplantısı 26 Haziran 2008 PerĢembe günü ETSO Konferans Salonunda gerçekleģtirildi. OSB deki MüteĢebbislerle Toplant Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile faaliyette bulunan iģletme yetkilileri Odamız organizasyonu ile 07 Temmuz 2008 tarihinde düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi. Ġlimiz yöneticilerinin de katıldığı toplantıda sorunlar dile getirilerek görüģ alıģveriģinde bulunuldu. Kredi Garanti Fonu destekleri toplantısı KOSGEB tarafından imalat sanayinde faaliyette bulunan firmalara verilen makine-teçhizat kredi desteğine baģvuran firmaların teminat sorununu çözmek için Odamız tarafından Ankara dan davet edilen KGF uzmanları ile Odamızda 22 iģletme temsilcimizin de katılımı ile 4 Ağustos 2008 tarihinde bir toplantı yapıldı. KOSGEB kredisi bilgilendirme toplantısı Ġmalatçı küçük esnafa yönelik KOSGEB tarafından verilen Cansuyu Kredisi bilgilendirme toplantısı 19 Ağustos 2008 tarihinde Odamız Konferans Salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanı KOSGEB DanıĢmanı Doç.Dr. Orhan Çakmak, KOSGEB BaĢkan Yardımcısı Hasan Tanrıöver ve KOSGEB Malatya Merkez Müdürü Murat Seki, ETSO KOSGEB Sinerji Odağı Yöneticisi Yrd.Doç.Dr. Ahmet Orhan ve çok sayıda imalat sanayi temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ

SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ SÖKE TĠCARET BORSASI COMMODĠTY EXCHANGE 2016 OCAK-MART E-DERGĠ ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KATILIM GÖSTERDİĞİMİZ AKTİVİTELER 3-10 ISO VE AKREDİTASYON 11-12 SOSYAL SORUMLULUK 13 İSTATİSTİKİ VERİLER 14-18 BASINDA

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2010 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2010 Yılı Faaliyet Raporu Mart - Nisan 2010 tarihlerinde Çekerek te 30 kişiye iye Girişimcilik imcilik Eğitimi ve Sertifika Töreni T Gerçekle ekleştirildi. Eylül l 2010 tarihinde

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1

OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR. ÜNYE TİCARET BORSASI e-dergi Sayfa 1 OCAK 14-ŞUBAT 14-MART 14 AYI İÇERİĞİDİR e-dergi Sayfa 1 1. SEÇİMLERİNİ TAMAMLADI 2. NDAN Rifat HİSARCIKLIOĞLU NA ZİYARET 3. AKREDİTE BORSA OLDU 4. YÖNETİMİNDEN ANKARA ZİYARETLERİ 5. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER

YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER YENİ DÖNEM VİZYONU VE DESTEKLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 28 OCAK 2011, DİYARBAKIR Kapsam Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi KOSGEB ve KOBİ lere Sağladığı Mevcut Destekler Yeni KOSGEB

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı

TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı TOBB da Akdeniz Bölge Toplantısı yapıldı Akdeniz Bölgesi ndeki oda ve borsaların katılımıyla TOBB İkiz Kuleler de gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rİfat Hisarcıklıoğlu, ekonomide

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU HAYRABOLU TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilci Ali Güz Borsamızca Derneklerine yapılan yardımlardan dolayı Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU SİVEREK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2013 1 2 İçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. Genel Bilgiler... 5 3. Amaç ve Hedefler... 5 4. Faaliyetlere ĠliĢkin Bilgi ve Değerlendirmeler... 7 4.1 ÇalıĢma Programında

Detaylı

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda,

www.fto.org.tr Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, EYLÜL 2014 SAYI:36 GÜÇBİRLİĞİ`NİN GÜNDEMİ ÖLÜDENİZ`Dİ. Fethiye Meslek Kuruluşları Güçbirliği Eylül ayı toplantısı 4 Eylül Perşembe günü yapıldı. Toplantıda, Ölüdeniz in sorunlarının çözümü için belirlenecek

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.08.2016 2016 Ağustos Ayı Faaliyet Raporu 25 Temmuz 25 Ağustos 2016 Tarihleri Arasında Odamızca Gerçekleştirilen Faaliyetler 15 Temmuz da milli iradeye yönelik yapılan

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09.

Eğitimin Uygulanacağı Yer Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süresi (Saat) EskiĢehir 23.01.2010 01.03.2010 60 25. EskiĢehir 05.08.2010 02.09. KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 13.01.2010 18.02.2010 KOSGEB Ġstanbul Ġkitelli Ġstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Ġstanbul 15.01.2010 20.02.2010

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO

Bir Dönemin Ardından 2009-2013. Nisan 2013 DSO Bir Dönemin Ardından 2009-2013 Nisan 2013 DSO Yeni Hizmet Binamızın Yapımı İçin Dev Adımlar Attık Odamızı yeni hizmet binasına kavuşturabilmek adına dev adımlar attık. Binamızın mimari projesinin tamamlandığı

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ 2015 OCAK AYI E- BÜLTENİ OCAK AYI PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK 14.01.2015 orsamızın 2015 yılı ocak ayı personel Btoplantısı Yönetim Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında Bölüm Sorumluları

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN GÜNDEM -Orhangazi Vizyon Çalıştayı Sonuç sunumlarının yer aldığı toplantının ikinci bölümünü gerçekleştirdik -Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Kapsamında Gemlik

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ MAYSI AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.04.2015 Mayıs ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 14 adet Ekspertiz

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ŞUBAT AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI T.C. ÇEKMEKÖY KENT KONSEYĠ BAġKANLIĞI 2009 YILI KASIM AYI ÇEKMEKÖY ĠLÇESĠ KENT KONSEYĠ TOPLANTI TUTANAĞI 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak ĠçiĢleri Bakanlığı nca hazırlanan ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı