Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kompleman ve Böbrek. Dr. Yaşar Çalışkan. İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Kompleman ve Böbrek Dr. Yaşar Çalışkan İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 KOMPLEMAN SİSTEMİ

3 Kompleman Sistemi Fonksiyonları Hücre lizisi Opsonizasyon İnflamatuar yanıt aktivasyonu - Kemotaksi - Anafilotoksin İmmun komplekslerin temizlenmesi

4 Kompleman Aktivasyonu Sürekli aktiftir Diğer Aktivasyon Yolları C3 + H2O Mikroorganizmalar Antikor Mikroorganizmalar Alternatif yol Klasik Lektin Kompleman sisteminin sürekli aktif olduğu yoldur Kompleman mikroorganizmalar, antikorlar ve yabancı cisimler tarafından stimüle olur. Yaygın enfeksiyonlar (nezle, ÜSYE, diyare), gebelik, cerrahi operasyon, stres, egzersiz, travma Kompleman aktivitesinde daha fazla artış Walport MJ. N Engl J Med 2001;344: ; Rother RP et al. Nat Biotechnol 2007;25: ; Hill A et al. Br J Haematol 2010;149:414-25

5 Kompleman Sisteminin Kontrolünde Rol Alan Doğal Proteinler Kompleman oluşumunu düzenlerler. Kompleman sisteminin aşırı aktivasyonunu önlerler. CFH, kompleman faktör H, CFI, kompleman faktör I; MCP, membran kofaktör protein; CFB, kompleman faktor B Noris M. N Engl J Med 2009;361: ; Noris M et al. Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:

6 Noris M, Remuzzi G. N Engl J Med 2009;361: Yanamadala V. Trends Mol Med 2010;16:69-76 Kompleman Aktivasyonu immun kompleksler Bakteri Karbohidrat, fikolinler her zaman aktif Klasik yol lektin yolu C3 alternatif yol C5a C4b2a C3bBb C5 aktivasyonu C3b Faktör B Faktör D MAC C3b C3b C3b YABANCI YÜZEY C3b Alternatif yolak C3 amplifikasyonu

7 Kompleman Sisteminin Düzenleyici Proteinler C1 inhibitörü C4bp C1 inhibitörü Faktör H Klasik Yol Lektin Yolu C3 Alternatif Yol C4b2a C3bBb Faktör I C3b Faktör H MAC CD59 ic3b CD46 CR1 C3b DAF (CD55) ic3b Faktör I DAF decay-accelerating factor

8 Kompleman Faktör H Ailesi 1q 1p 1q32 200Kb Kompleman aktivasyon gen bölgesinin düzenlenmesi CFH CFHR3 CFHR1 CFHR4 CFHR2 CFHR5

9 Kompleman Sistemi Hastalık gelişimi Kompleman sisteminin fizyolojik kontrolü DÜZENLEYİCİLER AKTİVATÖRLER Fonksiyon Kaybı Fonksiyon Kazanılması Bu denge ilgili genlerdeki mutasyonlar (nadir) ve/veya polimorfizmlerden etkilenir

10 Kompleman Aktivasyonu Sağlayan Proteinlerin Eksikliği Klasik yol C3 Terminal yol İnfeksiyon Kapsüllü bakteriler ile tekrarlayan infeksiyonlar örn: pnömokok, Haemophilus influenzae Tekrarlayan Neisseria infeksiyonları SLE-benzeri hastalık Vaskülit, glomerulonefrit

11 Kompleman Sisteminin Hiperaktivasyonu C1 inhibitör eksikliği [klasik yol bozuklukları] Terminal yol bozuklukları Alternatif yol bozuklukları renal trombotik mikroanjiyopati Atipik hemolitik üremik sendromu Herediter anjiyoödem Paroksismal noktürnal hemoglobinüri Yoğun birikim hastalığı

12 KOMPLEMAN İLİŞKİLİ BÖBREK HASTALIKLARI Membranoproliferatif Glomerülonefrit C3 Glomerülopatisi Atipik Hemolitik Üremik Sendrom İmmun kompleks Glomerülonefritleri Lupus Nefriti ANCA ilişkili vaskülitler Ig A Nefropatisi İskemi Reperfüzyon Hasarı

13 Membranoproliferatif Glomerülonefrit Mezangiokapiller veya lobüler glomerülonefrit Tüm GN in %7-10 u Asemp. hematüri nefritik-nefrotik send. RPGN Primer veya sekonder MPGN Primer MPGN Tip 1 %60-70 (subendotelyal birikim) Tip 2 %20-30 (DDD, intramembranöz birikim) Tip 3 % 5-10 (subendotelyal, intramembranöz veya subepitelyal birikim)

14 Membranoproliferatif Glomerülonefrit Büyük ve hiperselüler glomerül Mezangial proliferasyon ve endokapiller proliferasyon Kapiller duvar kalınlaşması, hücresel interpozisyon, çift kontur oluşumu Kapiller bölgenin lobüler belirginleşmesi Proliferatif (inflamatuar) faz Membran (onarma) fazı IF: Ig, kappa ve lambda hafif zincirler, C3 boyanması EM: Subendotelyal birikimler, hücresel interpozisyon ve yeni bazal membran oluşumu, çift kontur

15 Membranoproliferatif Glomerülonefrit MPGN histopatolojik tanı Ig aracılı MPGN (klasik kompleman yolu ile ilişkili) Ig birikiminin eşlik etmediği MPGN (alternatif kompleman yolu ) Biyopsi IF: Ig ve C3 ( 1+) 'C3 glomerülopatisi' C3 glomerulopatisi alternatif kompleman yolağındaki kalıtsal veya edinsel bozukluklar araştırılmalıdır. Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012; 366(12):

16 MPGN SINIFLAMASI Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012; 366(12):

17 İmmun Kompleks İlişkili MPGN Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012; 366(12):

18 Alternatif Yol İlişkili MPGN Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012; 366(12):

19 Ig Birikimi (-) MPGN (C3 GLOMERÜLOPATİSİ) Böbrek biyopsisi İF Ig (-) ve C3 birikimi (+) Işık mik. Mezangioproliferatif, membranoproliferatif ve endokapiller proliferatif; kresentler eşlik edebilir. Bu hastalığın altgrupları: Yoğun Birikim Hastalığı C3 Glomerülonefriti Kompleman faktör H ilişkili protein 5 nefropatisi Fakhouri F et al. Nat Rev Nephrol 2010; 6:

20 Ig (-) MPGN (C3 GLOMERÜLOPATİSİ) C3 glomerulopatisi Alternatif Kompleman Yolunun Aktivasyonu C3 glomerülopatisi histopatolojik bulguları saptandığında özellikle alternatif kompleman yolağındaki kalıtsal veya edinsel bozukluklar araştırılmalıdır.

21 Yoğun Birikim Hastalığı (DDD) Glomerüler bazal membranında elektron-yoğun osmiofilik birikimler Işık mikroskobi Heterojenik görüntüler EM osmiofilik şerit benzeri görünüm intramembranöz birikim 25% 18% Membranoproliferatif Kresentik 45% 12% Mesangial proliferasyon Akut proliferatif & eksüdatif Patrick Walker et al., Modern Pathology, 20; , 2007

22 Yoğun Birikim Hastalığı (DDD) Plazma kofaktör protein bozuklukları DÜZENLEYİCİ PROT. AKTİVATÖRLER Fonksiyon Kaybı FAKTÖR H Fonksiyon Kazanılması C3 Plazma düzenlenmesi Hücre yüzeyinde tanıma

23 Yoğun Birikim Hastalığı (DDD) Plazma kofaktör protein bozuklukları Plazma düzenlenmesi C3 nefritik faktör Hücre yüzeyinde tanıma C3 C3bBb Faktör H C3b B, D Antifaktör H

24 Pickering MC, D'Agati VD, Nester CM et al. Kidney Int. 2013; 84(6): C3 Glomerülonefriti C3 Glomerülonefriti kronik, SDBY ne ilerleyen bir hastalık (%50) C3GN tanı kriterleri: (1) proliferatif GN (IM) (2) C3 boyanması (2-3+ / 3+), Ig boyanması (0-1+ / 3+) (IF) (3) mesangial ve/veya kapiller duvarda elektron yoğun birikim (EM) EM de bazen düzensiz intramembranöz birkimler gözükebilse de osmiofilik ve şerit tarzında değil. %75 C3GN MPGN paterni ile birlikte

25 C3 Glomerülonefriti Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012;366: Pickering MC et al. Kidney Int. 2013; 84(6):

26 Pickering MC, D'Agati VD, Nester CM et al. Kidney Int. 2013; 84(6): C3 Glomerülonefriti Tüm yaş gruplarında görülebilir. Her iki cinste eşit. Nefritik-nefrotik bir tablo, HT, proteinüri ve hematüri Genellikle MPGN tip 1 ve post-infeksiyöz GN olarak tanı konulur. Tüm hastalarda kompleman sisteminin değerlendirilmesi önerilir. (En sık C3 Nefritik faktör) Genellikle serum C3, C4 N

27 Alternatif Kompleman Yolu

28 Alternatif Yolun Değerlendirilmesi Tarama testleri; Serum C3, C4, smac düzeyleri, APFA ve hemolitik assay Kalıtımsal/Genetik: Mutasyonlar C3 Faktör H, I, B MCP/CD46 CR1 CFHR proteinler Kazanılmış: Antikorlar C3NeF Faktör H Faktör B Sethi S, Fervenza FC. N Engl J Med 2012;366:

29 Ig (-) MPGN (C3 GLOMERÜLOPATİSİ) Servais A et al. Kidney Int 2012; 82(4):

30 Ig (-) MPGN (C3 GLOMERÜLOPATİSİ) Erişkin Servais A et al. Kidney Int 2012; 82(4):

31

32 41 y, E, 2008 Renal tx, Nisan 2013 kr: 3.1 mg/dl, 8 g/g prtüri

33 Ailevi C3 glomerülonefriti CFH5R nefropatisi CFH-ilişkili protein 5 de mutasyon KLİNİK ÖZELLİKLER Otozomal Dominant Tekrarlayıcı mikroskobik hematüri Sinfarenjitik makroskobik hematüri atakları Erkek hastalarda SDBY ne ilerleme

34

35

36 Faktör H

37 Hücre membranı ile ilişkili kompleman sistemi Hücre membran yüzeyinde kompleman sistemi düzenleyicileri CR1 (CD35) MCP (CD46) DAF (CD55) Protektin (MAC inhibitörü, CD59) I ic3b C3b C3b CD46 (MCP) CD35 (CR1) Bb CD55 (DAF) C6 C7 C9 C5b C8 CD59 CR1, kompleman reseptör tip 1; DAF, geciktirici-hızlandırıcı faktör; MAC, membran atak kompleksi; MCP, membran kofaktör proteini

38 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Hücre yüzeyinde kofaktör protein bozuklukları DÜZENLEYİCİ PROT. AKTİVATÖRLER Fonksiyon Kaybı Fonksiyon Kazanılması FAKTÖR H FAKTÖR I CD46 C3 FAKTÖR B Plasma düzenlenmesi Hücre yüzeyinde tanıma

39 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom her zaman aktif Alternatif yol C3 C5a C3bBb C5 aktivasyonu C3b Faktör B Faktör D MAC C3b C3b C3b RENAL ENDOTEL C3b Alternatif yol amplifikasyon sistemi

40 Atipik HÜS Patogenez Endotel hasarı Trombosit tüketimi Kronik kontrolsüz kompleman aktivitesi Endotel aktivitesi Mekanik hemoliz (şistositler) Trombosit Trombosit aktivitesi Lökosit aktivitesi Trombosit yığılması Pıhtı oluşumu İnflamasyon Tıkanma İskemi Hipoksi Hirt-Minkowski P et al. Nephron Clin Pract 2010;114:c219-35; Barbour T et al. Nephrol Dial Transplant 2012;27: ; Noris M, Remuzzi G. N Engl J Med 2009;361:

41 Atipik HÜS Tanı Testleri Şiga Toksin testi ADAMTS13 testi Gastrointestinal öyküsü/bulguları ve TMA öyküsü/hastalığı olan hastalarda ahüs u STEC-HÜS den ayırmak için; Şiga toksin testi TMA belirti ve bulguları olan hastalarda ahüs ü TTP den ayırmak için ADAMTS13 aktivitesi testi önerilir. Kompleman Düzeyi Testi Genetik & antikor tarama ahüs hastalarının pek çoğunda kompleman düzeyleri normal sınırlarda seyrettiğinden tedavi için kompleman proteinlerine ya da düzeyine bakılmasına gerek yoktur. ahüs de tanısı ya da tedavisinde rutin genetik tarama yapılması zorunlu değildir. Nadir özel durumlarda bakılması klinik açıdan fayda sağlayabilir (ör: ahüs hastasında izole MCP / CD46 mutasyonu) ahüs, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom; MCP, membran kofaktör protein; STEC-HÜS, Şiga toksin-üreten Escherichia coli Hemolitik Üremik Sendrom; TMA, trombotik mikroanjiopati; TTP, trombotik trombositopenik purpura Ariceta G et al. Pediatr Nephrol 2009;24:687-96; Taylor CM et al. Br J Haematol 2009;148:37-47

42 Kompleman Hastalıklarına Yönelik Tedaviler Eksik olan kompleman düzenleyicilerinin yerine konulması Aktive olan kompleman faktörlerine yönelik tedaviler C1 inhibitör konsantreleri Humanised anti-c5 antibody Berinert CSL Behring Viro Pharma Eculizumab Alexion Pharmaceuticals

43 IgA Nefropatisi Lai, K. N. (2012) Pathogenesis of IgA nephropathy Nat. Rev. Nephrol. doi: /nrneph

44 Membranöz Nefropati Ronco, P. & Debiec, H. (2012) Nat. Rev. Nephrol.

45 ANCA ilişkili Vaskülitler Chen, M. & Kallenberg, C. (2010) Nat. Rev. Rheumatol

46 Özet Kompleman sistemi bozuklukları çeşitli hastalıklara yol açar. Özellikle böbrek bu bozukluklara oldukça duyarlıdır. Kompleman bozukluklarına ile ilişkili böbrek hastalıklarının başlıcaları: C3 glomerülopatisi (C3 GN, DDD, CFHR5 nefropatisi) Atipik HÜS Bu hastalıklarda özellikle alternatif kompleman sisteminin değerlendirilmesi yararlı olabilir. Eculizumab ilk kullanılan kompleman inhibitörüdür ve diğer hastalıklarda ümit verici bir tedavi seçeneği olabilir.

47

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014

AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 AL amiloidoz ve Cast Nefropatisi: Yenilikler neler? Dr. Șule Șengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Ekim-2014 PLAN Multiple Myeloma da (MM) tanımlamalar ve böbrek tutulumu Amiloidozlar

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN

Akut Romatizmal Ateş. I. Etyoloji ve Patogenez. Nurşen DÜZGÜN 314 Akut Romatizmal Ateş Nurşen DÜZGÜN Akut Romatizmal Ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler,santral

Detaylı

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım

Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım Avrupa Böbrek En İyi Klinik Uygulama Kılavuzu. Böbrek Vericisi ve Alıcısı Değerlendirme ve Perioperatif Bakım 1 Disclaimer: this guideline was translated with approval of ERBP, the official guideline body

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı:

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ  PATOGENEZ : Streptokok virulansı, duyarlı kişi ve doku hasarı Streptokok virulansı: Duyarlı kişi: Doku hasarı: 1 AKUT ROMATİZMAL ATEŞ Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan üst solunum yolu infeksiyonundan sonra ortaya çıkan inflamatuvar bir hastalıktır. A grubu beta hemolitik

Detaylı

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T

YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T YENİ T HÜCRE ALT GRUPLARI T H. Barbaros Oral Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İmmünoloji Bilim Dalı Sunum Planı İmmün Sisteme Genel Bakış ve T lenfositler Th1 ve Th2

Detaylı