Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler"

Transkript

1 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

2

3 Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde Kararnameleri ve Denetimi Vatandaşlar İçin Konabilecek Yükümlülükler Temel Hak ve Hürriyetler Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasında ve Durdurulmasında Uyulması Gereken İlkeler Yaşama Hakkı Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Basın Hürriyeti Mülkiyet Hakkı Konut Dokunulmazlığı Ankara, 2010

4 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik Hukuk Kitapları Dizisi: 1040 ISBN Birinci Baskı: Eylül Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Sayfa Tasarımı: Ayşegül Genç Kapak Tasarımı: İsmail Çam Yayın ve Dağıtım: Merkez: Seçkin Yayıncılık, Sağlık Sokak No: Sıhhiye, ANKARA Tel: (0 312) (Pbx), Faks: (0 312) Şube: Ankara Adliye Sarayı K Blok Zemin Kat Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Strazburg Cd. No: 23 Sıhhiye, ANKARA Tel: (0-312) Şube: Abidei Hürriyet Caddesi 179/E (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli- İSTANBUL Tel: (0-212) Web Adresi: E posta: Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Önsöz İkinci Dünya Savaşından sonra insan haklarında yaşanan ihlâller nedeniyle temel hak ve hürriyetler devamlı üzerinde durulması gereken konular haline gelmiştir. Bu konularda birçok kitap ve makale yazılmıştır. Ancak bu yayınlar, insan hakları ihlâllerini engellememiş, yalnız kamuoyunda tartışılmasını sağlamıştır. Günümüzde de insan hakları ihlâlleri yaşanmaya devam etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu durumlar had safhalara ulaşmaktadır. Konunun bu özelliğini de dikkate alarak, doktora çalışmam sırasında doktora tezi olarak bu konuları işlemeye karar verdim. Doktora tezi olarak hazırladığım bu çalışma Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora tezi olarak kabul edildi. Çalışmalarım sırasında danışman hoca olarak katkıda bulunan Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ a teşekkürü bir borç bilirim. Tez çalışmalarım sırasında desteklerini esirgemeyen Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hasan TUNÇ a, Erzurum da bulunduğum sırada kütüphaneyi açtırıp gerekli çalışma ortamını sağlayan Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ a ve Öğretim Üyesi Kemal GÜNLER e ve bu eserin yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilirim. Çalıştığım Kurumda yoğun bir çalışma ortamından sonra, evde bana haşarı ve afacan üç güzel kız Kamile, Nigar ve Leyla nın zorlamalarına rağmen iyi bir çalışma ortamı sağlayan eşime de teşekkürü bir borç bilirim. Akademik alanda çalışma düşüncem yokken beni bu çalışmaya iten yakın dostlarıma da en derin sevgilerim ile sonsuz saygılarımı sunar, teşekkürlerimi arz ederim.

6

7 İçindekiler Önsöz... 5 Kısaltmalar Özet GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI BİRİNCİ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER: KAVRAMSAL ÇERÇEVE I. OLAĞANÜSTÜ HAL KAVRAMI A. Olağanüstü Halin Tanımı B. Olağanüstü Hal- Kamu Düzeni İlişkisi C. Olağanüstü Hale İlişkin Anayasal Düzenleme Anayasasındaki Düzenleme Anayasasındaki Düzenleme Ç. Olağanüstü Hal Yetkilerini Kullanan Makamlar Başbakanlık a. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu b. Ekonomik İşler Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu İçişleri Bakanlığı Valilikler a. İl Valiliği b. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ba. Bölge Valiliğinin Oluşumu bb. Bölge Valiliğinin Yetkileri bba. Bölge Valisinin Genel Bazı Yetkileri bbb. Bazı Yerleşim Yerlerini Boşalttırmak bbc. Şiddet Olayları Nedeniyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Halinde Kuvvet İsteminde Bulunmak bbd. Basın Kuruluşlarıyla İlgili Yetkileri bc. Hükümlü ve Tutuklularla İlgili Yetkileri Bölge Olağanüstü Hal Kurulu Olağanüstü Hal Bürosu Askeri Makamlar... 48

8 8 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler II. TEMEL HAK VE HÜRRİYET KAVRAMI A. Hürriyet Kavramı B. Hak Kavramı C. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması Jellinek in Sınıflandırması a. Negatif Statü Hakları b. Pozitif Statü Hakları c. Aktif Statü Hakları Varsak Sınıflandırması Ç Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması a. Kişinin Hak ve Ödevleri b. Sosyal ve Ekonomik Hak ve Ödevler c. Siyasi Hak ve Hürriyetler Anayasasının Temel Hak ve Hürriyetlerle İlgili Yaklaşımı a. İnsan Haklarına Dayalı veya Saygılı Devlet Anlayışı b. Hak-Ödev İlişkisi c. Hürriyet-Otorite Dengesi D. Temel Hak ve Hürriyetlerin Süjeleri Birey Vatandaşlar Yabancılar E. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özellikleri Kişiliğe Bağlılık Dokunulmazlık Devredilmezlik Vazgeçilmezlik III. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI A. Genel Olarak Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Sınırlama Kavramı Sınırlama Yöntemleri a. Sınırlama Yetkisi b. Sınırlama Yöntemleri ba. Anayasa ile Yapılan Sınırlama bb. Kanunla Yapılan Sınırlama bba. Belli Bir Temel Hakka Yönelik Sınırlama Yetkisi bbb. Birçok Hakka Yönelik Düzenleme Yetkisi bbc. Temel Hak ve Hürriyetin Niteliğinden Doğan Sınırlamalar bbd. Sınırlamayla İlgili İbarelerin Yer Almadığı Temel Haklar bbe. Sınırlandırmada Hâkim Kararı Sınırlandırmanın Sınırı... 77

9 İçindekiler 9 a. Genel Olarak b. Sınırlandırmanın Amacı c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamaları B. Sınırlamanın Sınırında Genel Kural Anayasası m a değişikliği Öncesi Dönem b Değişikliği Sonrası Dönem Anayasası m a Yılı Değişikliği Öncesi b Yılı Değişikliği Sonrası C. Genel Sınırlandırma Sebepleri-Özel Sınırlandırma Sebepleri Genel Sınırlama Sebepleri Özel Sınırlama Sebepleri IV. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ KISMEN VEYA TAMAMEN DURDURULMASI A. Durdurma Kavramı B. Genel Kural Anayasasındaki Düzenleme Anayasasındaki Düzenleme C. Durdurmanın İlkeleri Durdurmanın Durumun Gerektirdiği Ölçüde Olması Durdurmanın Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülükleri İhlal Etmemesi Durdurmanın Çekirdek Alanı İhlal Etmemesi V. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KÖTÜYE KULLANILMASI A. Hakkın Kötüye Kullanılması B. Anayasal Düzenleme Anayasası Anayasası a Yılı Değişikliği Öncesi b yılı Değişikliği Sonrası Durum C. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki Düzenleme İKİNCİ BÖLÜM OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI VE KALDIRILMASI I. OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI ŞARTLARI A. Olağanüstü Hal İlanı Şartlarının Genel Özellikleri Anayasal Düzenlemeye Konu Olmaları Sınırlı Olarak Sayılmaları

10 10 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler B. Olağanüstü Hal İlanı Şartları Tabiî Afet, Tehlikeli Salgın Hastalık ve Ağır Ekonomik Bunalım Halleri a. Tabiî Afet b. Tehlikeli Salgın Hastalıklar c. Ağır Ekonomik Bunalım Halleri Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması a. Hür Demokrasi Düzenine Yönelik Yaygın Şiddet Hareketleri aa. Yaygın Şiddet Hareketleri ab. Ciddi Belirtiler ac. Hür Demokrasi Düzenini veya Temel Hak ve Hürriyetleri Ortadan Kaldırmaya Yönelik Olması b. Şiddet Hareketleri Nedeniyle Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması ba. Kamu Düzeni bc. Ciddi Şekilde Bozulma II. OLAĞANÜSTÜ HALİN İLAN EDİLMESİ A. Genel Olarak B. Yetki C. Sebep Ç. Olağanüstü Hal İlan Usulü Bakanlar Kurulu Kararı a. Bakanlar Kurulu Kararının Niteliği b. Kararın Şekli Millî Güvenlik Kurulunun Görüşünün Alınması Resmi Gazetede İlan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Onayına Sunulması a. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kararı Görüşme Süreci b. Kararın Onaylanması c. Kararın Onaylanmaması ç. Kararın Belli Koşullarda Onaylanması d. Kararın Şekli D. Olağanüstü Halin Süresi ve Alanı Süresi Uzatılması Coğrafi Alanı III. OLAĞANÜSTÜ HALİN KALKMASI A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Onaylamama B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Kısmen Kaldırma C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarafından Tamamen Kaldırma Ç. Sürenin Dolmasıyla D. Sıkıyönetim İlanıyla

11 İçindekiler 11 IV. OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI İŞLEMİ ÜZERİNDEKİ YARGISAL DENETİM A. Bakanlar Kurulu Kararı Üzerindeki Yargısal Denetim B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Onaylama Kararı Üzerindeki Yargısal Denetim ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İDARENİN OLAĞANÜSTÜ HAL YETKİLERİ VE DENETİMİ I. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI A. Olağanüstü Halin Bulunması Anayasal Düzenleme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Düzenlemesi a. Hak ve Hürriyetlerin Askıya Alınması b. Bildirimde Bulunma ba. Bildirim Süresi bb. Bildirim Adresi bc. Bildirimin Kapsamı bd. Bildirim Yapmamanın Sonucu B. Kanunla Yapılma Şartının Aranmaması Genel Olarak Kanunla Sınırlandırma Yapılan Haller Olağanüstü Halde Yapılan Sınırlandırmalar C. Sınırlandırmada Temel Hak ve Hürriyetlerinin Özüne Dokunulmaması Öz Güvencesi a. Öz Kavramı b. Öz Güvencesinin Koruduğu Hukuki Yarar ve Niteliği Anayasal Düzenleme Demokratik Toplum Gerekleri Kıstasından Farkı Olağanüstü Hallerde Temel Hak ve Hürriyetlerin Özüne Dokunma Yasağı Ç. Demokratik Toplum Düzenine Aykırı Sınırlamama Demokratik Toplum Anlayışı Anayasal Düzenleme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Demokrasi Anlayışı Olağanüstü Hallerde Uygulama Durumu D. Sınırlamanın Anayasanın Sözüne ve Ruhuna Aykırı Olmaması Genel Olarak Anayasanın Sözüne Aykırı Olmama Anayasanın Ruhuna Aykırı Olmama Olağanüstü Hallerde Uygulama Durumu E. Sınırlandırmanın Ölçülülük İlkesine Uygun Olması

12 12 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler 1. Genel Olarak Ölçülülük İlkesi a. Elverişlilik İlkesi b. Gereklilik İlkesi c. Oranlılık İlkesi Hakkın Özüyle İlişkisi Anayasal Düzenleme Olağanüstü Hallerde Ölçülülük İlkesi F. Sınırlandırmanın laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması Genel Olarak lâiklik Olağanüstü Hallerde Uygulanması G. Sınırlamanın Çekirdek Alana Dokunmaması Genel Olarak Anayasal Düzenleme a. Yaşama Hakkı b. Din, Vicdan ve Düşünce Hürriyeti c. Suç ve Cezaların Geriye Yürümemesi ç. Mahkeme Kararına Kadar Kimsenin Suçlu Sayılmaması Ğ. Milletlerarası Hukuktan Doğan Yükümlülüklerin İhlal Edilmemesi II. OLAĞANÜSTÜ HALLERDE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN KULLANILMASININ DURDURULMASI A. Genel Olarak B. Yaşama Hakkı Genel Olarak Yaşama hakkı a. Yaşama Hakkının Koruma Alanı b. Pozitif Yükümlülük Yaşama Hakkının İstisnaları a. Ölüm Cezası b. Meşru Savunma, Yakalama ve Kaçmanın Önlenmesi c. Ayaklanma veya İsyanın Yasaya Uygun Şekilde Bastırılması ca. Silah Kullanma Yetkisi cb. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kriterleri C. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Genel Olarak Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Kişi Hürriyetinin İstisnaları Olağanüstü Hallerde Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Ç. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Genel Olarak Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Yurt Dışına Çıkma ve Yurda Girme Hürriyeti Sınır Dışı Edilmeme Hürriyeti

13 İçindekiler Yerleşme ve Seyahat Hürriyetinin Olağanüstü Hallerde Sınırlandırılması ve Durdurulması D. Öğrenim Hürriyeti Genel Olarak Öğrenim Hürriyeti Öğrenim Hürriyetinin Sınırlandırılması ve Durdurulması E. Mülkiyet Hakkı Genel Olarak Mülkiyet hakkı a. Kapsamı b. Anayasal Düzenleme Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması a. Genel Olarak b. Olağanüstü Hal Süresince Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması F. Konut Dokunulmazlığı Genel Olarak Konut Kavramı Konut Dokunulmazlığı Hakkının Sınırlanması G. Zorla Çalıştırma Yasağı Genel Olarak Zorla Çalıştırma Yasağı Olağanüstü Hallerde Zorla Çalıştırma a. Şiddet Olayları Sebebiyle Zorla Çalıştırma b. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Zorla Çalıştırma Ğ. Basın Hürriyeti Genel Olarak Basın Hürriyeti Basın Özgürlüğü Kapsamı Basın Hürriyetinin Sınırlandırılması a. Genel Olarak b. Basına Müdahale Sayılabilecek Haller c. Olağanüstü Hallerde Sınırlandırılması veya Durdurulması H. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyetinin Kapsamı Anayasal Düzenleme Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkının Sınırlandırılması I. Dernek Kurma Hürriyeti Dernek Kurma Hürriyetinin Kapsamı Dernek Kurma Hürriyetinin Sınırlandırılması a. Yasal Düzenleme aa. Olağan Dönemde ab. Olağanüstü Hal İlanı Halinde b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Uygulamaları İ. Diğer Hürriyetler

14 14 Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler 1. Grev ve Lokavt Hakkı Haberleşme Hürriyeti Kamu Personelinin Çalışma Hakkına ilişkin Sınırlamalar ve Tanınan Haklar III. OLAĞANÜSTÜ HALE İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇIKARMA VE DENETİMİ A. Genel Olarak B. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesinin Unsurları Yetki a. Yetki Kanununa Gerek Duyulmaması b. Yer ve Zaman Bakımından Yetki Konu a. Genel Olarak b. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Düzenleme Alanı ba. Olağanüstü Halin Gerekli Kıldığı Konularda Düzenleme bb. Temel Hak ve Hürriyetlerde Düzenleme bc. Çekirdek Hakların Durumu bd. Kanunlarda Değişiklik Yapılamaması Amaç Sebep Şekil C. Denetimi Genel Olarak Anayasa Mahkemesi Denetimi a. Denetleme Yasağı aa. Anayasal Düzenleme ab. Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararname Kriteri aba. Maddi Açıdan abb. Konusu Açısından abc. Uygulanacağı Yer Açısından abd. Uygulanacağı Zaman Açısından b. Denetleme Yasağının Eleştirisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Denetimi a. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Onayına Sunulmaları b. Görüşme Usulü c. Meclisin Yetkileri Uluslararası Yargı Organlarının Denetimi IV. VATANDAŞLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER KONULMASI A. Genel Olarak B. Anayasal Düzenleme C. Vatandaşlar İçin Para, Mal ve Çalışma Yükümlülükleri

15 İçindekiler Bu Yükümlülüklerin Niteliği Tabiî Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Halinde a. Para Verme Yükümlülüğü b. Mal Verme Yükümlülüğü c. Çalışma Yükümlülüğü Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması Halinde İdare Tarafından Zararın Karşılanması Ç. İdari Sözleşmeler Üzerindeki Etkileri D. Yükümlülüklerin Duyurulması V. SICAK TAKİP YAPILMASI VI. OLAĞANÜSTÜ HAL YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI A. Mali Sorumlulukları Hizmet Kusurundan Sorumlulukları Kişisel Kusurlarından Sorumlulukları Kamu Görevlisine Rücu Edilmesi a. Rücu Edilebilecek Haller b. Uygulanacak Hukuk c. Görevli Yargı Yeri B. Kamu Personelinin İdari Sorumlulukları C. Olağanüstü Hal Makamlarının İşlemleri Üzerindeki Yargısal Denetim VII. OLAĞANÜSTÜ HALDE GENEL YARGI YETKİSİ A. Adli Yargı B. Ceza Yargısı Sonuç Kaynakça Kavramlar Dizini

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri İDARİ PARA CEZALARI VE DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR Güncellenmiş 2. Baskı Genel Olarak Kabahatler

Detaylı

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM

TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE'DE SİYASİ REFORM Uyum Paketleri ve Güncel Gelişmeler Ankara, Haziran 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi

Detaylı

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU)

1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) 1982 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASININ ĠLK VE SON HALĠ (KARġILAġTIRMA TABLOSU) BAġLANGIÇ Ebedî Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk Devletinin varlığına karsı, Cumhuriyet devrinde benzeri

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor.

A) Anayasanın 67, 68, 69, 76 ve 133 üncü maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifimiz parlamento gündemine girmiş bulunuyor. DOĞRU YOL PARTİSİ DYP OLARAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARINDA PARTÎLERÎN SÜRATLE UZLAŞABİLECEKLERİNİ VE SONUÇ ALABİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ KONULAR VE MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR. A) Anayasanın 67,

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERİN TÜRK İÇ HUKUKUNA ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR İNCELEMESİ Doç. Dr. Hasan TUNÇ ( ) 1. Milletlerarası Sözleşmelerin İç Hukuktaki

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU

TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU TÜRK ANAYASA YARGISINDA YENİ BİR MEKANİZMA: ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU Öykü Didem AYDIN * ÖZET Makale ile Türk Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu düzenleyen yeni anayasal (148. madde) ve

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı