Amino asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amino asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2. ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir."

Transkript

1 Amino asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

2 Doğada 300 kadar farklı amino asit bulunmaktadır. Amino asitlerin standart amino asitler diye bilinen 20 tanesi, DNA tarafından kodlanan ve proteinleri oluşturan birimlerdir. Bir standart amino asit polipeptit zinciri yapısına girdikten sonra bir modifikasyona uğrarsa Nonstandart amino asitler diye bilinen bazı amino asitler oluşabilir.

3 Standart Aminoasitler Alanin Arginin Aspartat Asparagin Sistein Glutamat Glutamin Glisin Histidin İzolösin Lösin Lizin Metionin Fenil alanin Tirozin Prolin Serin Treonin Triptofan Valin

4 Amino asitlerin zincir yapılarına göre sınıflandırılması I- Alifatik aminoasitler II- Aromatik aminoasitler

5 Ek grup taşımayan Alifatik amino asitler amino asitler amino asitler a-bir amino ve bir karboksil içeren b-iki amino ve bir karboksil içeren c-bir amino ve iki karboksil içeren amino asitler

6 Ek grup taşıyan alifatik aminoasitler a- Oksi grubu b- Kükürt grubu c- Guanido grubu

7 Aromatik ve heterosiklik aminoasitler a- Benzen halkalı b- İmidazol halkalı c- İndol halkalı d- Pirol halkalı

8 Nonpolar (hidrofobik) amino asitler NÖTRAL STANDART AMİNOASİTLER ASİDİK Polar (hidrofilik ) amino asitler BAZİK NÖTRAL

9 Asidik (iyonik) Bazik (iyonik) Nötral (noniyonik Fonksiyonel Rgrup Karboksil COOH Amin, - NH 2 Imidazol, guanido Amid, CONH 2 Hidroksil Polar Amino asit Polar Aspartik asit glutamik asit Polar Lizin Histidin Arginin Polar Asparagin Glutamin Serin,Treonin Sistein Tirozin

10 Non-polar, hidrofobik aa Bu amino asitlerin R grupları fizyolojik ph da iyonlaşmaz. Proton alışverişi yapmaz, hidrojen ve iyonik bağların yapısında yer almaz.sadece Van der Walls etkileşiminde bulunurlar. Proteinlerin iç kısmında yerleşip hidrofobik etkileşimle üç boyutlu yapılarının kazandırılmasını sağlayan amino asitlerdir.

11 Doğrudan proteinlerin yapısına Tiroksin ve triiodotirozin β-alanin DOPA GABA Ornitin ve sitrulin Fosfoserin, Fosfotirozin Taurin girmeyen aa

12 4-metil lizin, 3-metil histidin Kreatin Karnitin

13 β-alanin γ-aminobutirik asit (GABA) Taurin β-aminoizobutirik asit

14 Amino asitlerin genel özellikleri Aminoasitler L-formundadır COO - H 3 N + -C-H R

15 Amino asitler suda kolay çözünür Erime noktaları yüksektir. Alkolde çözünmezler. Triptofan, lösin tatsız,glisin tatlı, arginin acı Glutamik asitin sodyum tuzu et suyu tadı

16 Glisin hariç diğer tüm amino asit ler optikçe aktiftir. Amino asitlerin ultraviyole ışığı absorblaması Yarı esansiyel amino asitler : Histidin ve Arginin Esansiyel amino asitler: Fenil alanin, Triptofan,Izolösin, Lösin Valin, Treonin, Metionin, Lizin Amino asitlerin tamponlama özellikleri

17 İyonize olabilen R gruplu amino asitlerin oldukça kompleks titrasyon eğrileri vardır. 3 pka değeri bulunur. Karboksil grubuna ait pka 1 Amino grubuna ait pka 2 R grubuna ait pka 3 Asidik polar aa: pi= PKa 3 +pka 1 /2 Bazik polar aa: pi= pka 3 +pka 2 /2

18 En güçlü tamponlama Fizyolojik ph da en güçlü tampon : Histidin Çünü sadece histidinin R grubu (pka=6.0) nötral ph a yakındır. Diğer amino asitler ph 7.0 yakınlarındaki pka değerine sahip iyonize olabilen yan zincir içermediklerinden birer fizyolojik tampon değildir.

19 Amino asitler özgün renk reaksiyonları verir Amino asitlerin amino grubu 1 floro 2-4 dinitrobenzen ve ninhidrin Millon reaksiyon Ksantoprotein Sakaguchi

20 Nitroprussid Ehrlich Pauly Amino asitlerin karboksilik asit grupları alkol ile ester, aminler ile amid bileşiklerini oluşturur.

21 Amino asitlerin karboksil grubundan karbondioksit çıkmasıyla biyojen aminler oluşur. Amino asitlerin karboksil grubundan karbondioksit çıkmasıyla biyojen aminler oluşur.

22 PEPTİT BAĞI Bir amino asitin amino grubu ile diğer bir amino asitin karboksil grupları arasından bir mol su çıkışı ile PEPTİT bağı oluşur

23 Dipeptit Karnozin,anserin Tripeptit Glutatyon Oligopeptit : 3-10 aa, Vazopressin, oksitosin Polipeptit: aa (insulin, glukagon) Protein : 100 den fazla aa

24 Karnozin, Anserin (metil karnozin), Aspartam (Nutrasweet), Glutatyon (GSH; GSSG), Tirotropin salıverici faktör, Metiyonin enkefalin, Lösin enkefalin, Dinorfinler Oksitosin ve vazopressin Kallidin, Gramicidin S,

25 PROTEİNLERİN BİRİNCİL YAPISI AMİNO TERMİNAL Birincil yapının bağları PEPTİT BAĞLARIDIR KARBOKSİ TERMİNAL

26 Peptid bağı düzlemseldir Rezonans melez özelliği Kısmi çift bağ karekteri taşır Trans pozisyondadır

27 Peptit bağının özellikleri Oldukça stabildir. X ışını difraksiyon yöntemi ile incelenir. Amfoterik ve polar Yüksüzdür

28

29 İkincil yapıda proteinlerin kararlı yapısı kazanılır 2 temel yapı bulunur: 1- Alfa-sarmal 2-Beta konformasyonlar Paralel Anti-paralel Beta-dönüş

30 Alfa- sarmal yapılı proteinlere örnekler Hemoglobin Miyoglobin Keratin Miyozin

31 Süpersarmal=süperheliks Bazı proteinlerde iki veya daha fazla alfasarmallar birbirleri etrafında ikinci bir kıvrılma göstererek proteinlere dayanıklılık kazandıran stabil bir yapı oluştururlar.

32 Üçüncül yapı Protein ;üç boyutlu ve biyolojik aktivite kazanır X-ışını kristallografi ve Nüklear magnetik rezonans ile incelenir.

33 Üçüncül yapının stabilizasyonu Hidrojen bağları Hidrofobik bağlar İyonik bağlar

34 Dördüncül yapı Tersiyer yapısını tamamlamış alt ünitelerin bir araya gelmesi ile oluşur. Dimerik, trimerik veya multimerik En küçük ünite monomer

35 Bazı Hücreler proteinlerin katlanmalarını kolaylaştırıcı proteinler içerir Cis-trans prolil izomeraz Protein disülfit izomeraz Şaperon proteinler

36 Denatürasyon Bir proteinin primer yapısı etkilenmeden polipeptit zincirinin doğal şeklini gelişi güzel değiştirmesidir.

37 Denatüre edici faktörler UV Kuvvetli asit ve bazlar Metal iyonları Üre (8M), guanidinhcl(6m)çözeltileri Dondurup, çözdürmek Aşırı ısı

38 Kaynatma/Isı Organik eritici ve deterjanlar İndirgeyici ajanlar Üre Kuvvetli asit/bazlar Tuz konsantrasyonu Ağır metal iyonları Merkaptoetanol Mekanik stres H ve hidrofobik bağlar Hidrofobik etkileşimler Disülfit bağları indirgenir H ve hidrofobik bağlar Bazı H, tuz köprüleri Zıt yüklü gruplar arasındaki etkileşimi zayıflatır Çökelek/presipitat oluşur Tuz köprülerini bozar Sülfidril gruplarına bağlanır İnce denge güçlerini bozar

39 Denatürasyon sonucu A-Proteinin biyolojik aktivitesi azalır veya kaybolur B-Yeni gruplar ortaya çıkar C-Daha şiddetli renk reaksiyonları verirler D-Polarize ışığı sola çevirmede artış gözlenir E-Çözünürlükleri azalır F-Proteolitik enzimlerden daha kolay etkilenir

40 Primer yapıyı belirlemede kullanılan yöntemler Aminoasid hidrolizi ( 24 saat 110C de 6N HCL) İyon değiştirici kromatografi N-terminal aminoasid kalıntısı tayini: Sanger (2,4dinitrofluorobenzen) ve Dansil Klorür Edman tepkimesi ; Fenilizotiosiyanat

41 PROTEİNLERİN SINIFLANDIRILMASI Basit proteinler Bileşik proteinler Globuler Albumin Globulin Glutenin Prolamin Protamin Histon Fibröz Kollajen Fibrin Elastin Keratin Lipoprotein Glikoprotein Metaloprotein Fosfoprotein Nükleoprotein

42 KOLLAJEN Mezankimal kaynaklı olup vücutta en fazla bulunan (%30) polipeptit yapılı bağ dokusu, kemik ve kıkırdağın en önemli proteinidir. Suda çözünmez,sindirim enzimlerinden etkilenmez, ısıtılınca jelatine dönüşür.

43 Yapısında en fazla bulunan amino asit GLİSİN olup bunu, prolin ve hidroksi prolin, alanin ve hidroksi lizin izler. Sistin, sistein ve triptofan hiç bulunmaz. Her 3 pozisyonda bir glisin bulunur. Üçlü sarmal yapısındadır.

44 ELASTİN Büyük kan damarları ve elastik ligaman Glisin, alanin, valin ve prolin zengin Hidroksi prolin az içerir Özel aminoasitler içerir; Desmozin, izodesmozin, lizinil nörlösin

45 KERATİN Tırnak,saç,deri, yün,boynuz,gaga, ipek fibroini balık ve sürüngenlerin pullarının proteinidir. Genelikle α-sarmal yapısındadır. Suda çözünmez Yanma sırasında özel koku Proteazlara dirençli

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir.

Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 Gıda maddesi : Besin olarak hizmet eden ve bununla beslenme ve diğer ihtiyaçları karşılayan maddelerdir. Besin maddesi ( besin elementi ) : Geniş ölçüde madde ve enerjiyle ilgili

Detaylı

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan

Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları. Dr. Suat Erdoğan Proteinlerin Primer & Sekonder Yapıları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Proteinlerin moleküler yapılarını hangi kimyasal güçler belirler? Proteinlerin moleküler yapıları Primer yapı Sekonder yapı α-heliks

Detaylı

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 11. Asitler ve Bazlar. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 11 Asitler ve Bazlar Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Asit ve baz kavramlarını bilecek, Zayıf asit, zayıf baz, kuvvetli asit, kuvvetli baz kavramlarını tanıyacak, Titrasyon ve ph kavramlarını

Detaylı

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler-Bazlar-Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler-Bazlar-Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik sınıfını oluşturur. Günlük gıda maddelerinin bir çoğunda asit vardır. Canlıların yaşamsal faaliyetlerinde asitlerin

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz),

NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz) (Mg2+-bağımlı Na+/K+-ATPaz), NÖROTRANSMİTTERLER Uyarılma ve uyarının iletimi Bir hücre veya organelin bir uyarıya yanıt verebilme yeteneği uyarılabilme olarak tanımlanmaktadır. Uyarı, membranda geriye dönebilen bir değişiklik meydana

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq)

H 3 O + iyonuna hidronyum iyonu denir. Buna göre suyun iyon dengesi daha tam olarak şöyle yazılabilir : H 2 O(s) + H 2 O(s) H 3 O + (aq) + OH (aq) 5. BÖLÜM ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR ASİTLER, BAZLAR ve TUZLAR Svante ARRHENIUS (1859-197) Elektrolitlerin ayrışması konusunda çağını aşandüşünceler üreten İsveç li kimyacı Arrhenius, 190 te Nobel Ödülünü

Detaylı

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZÜMÜN BİLEŞİMİ ve İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ÖZET Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU, Araş. Gör. Murat YILMAZTEKİN Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Ülkemizde en çok tüketilen meyve olan üzüm,

Detaylı

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ

Asitler, Bazlar ve Tuzlar. Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler, Bazlar ve Tuzlar Prof Dr Arif ALTINTAŞ Asitler Asitler kimyada önemli bir bileşik ik sınıfınıs oluştururlar. Günlük k gıda g maddelerinin bir çoğunda asit vardır. r. Canlı organizmaların n hayatsal

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda)

5.111 Ders Özeti #22 22.1. (suda) + OH. (suda) 5.111 Ders Özeti #22 22.1 Asit/Baz Dengeleri Devamı (Bölümler 10 ve 11) Konular: Zayıf baz içeren dengeler, tuz çözeltilerinin ph sı ve tamponlar Çarşamba nın ders notlarından 2. Suda Baz NH 3 H 2 OH Bazın

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118

Ünite. Karışımlar. Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 Ünite 2 Karışımlar Homojen Karışımlar 72 Heterojen Karışımlar 102 Karışımların Ayrılması 118 KARIŞIMLAR Karışımlar Bir küp şekerin suda çözünmesi. Çözeltinin özellikleri, çözücüsünden oldukça farklıdır.

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR

ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR ORAL ANTİDİYABETİK İLAÇLAR -YALÇIN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 2015 Glikoz canlılarda en önemli besin kaynaklarındandır. Kandaki glikoz düzeyi insülin hormonu tarafından düzenlenir. Diyabet (Şeker Hastalığı)

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Kimya Her Yerde. Ünite

Kimya Her Yerde. Ünite Ünite 4 Kimya er Yerde Su ve ayat 208 azır Gıdalar ve Temizlik Malzemeleri 224 Polimerler, Kozmetikler, İlaçlar, Kırtasiye Malzemeleri 242 Sanayide Kimya 260 Çevre Kimyası 276 ÜNİTE - 4 KİMYA ER YERDE

Detaylı

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 5. ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ Birçok tuz suda çok az çözünür. Tuzların sudaki çözünürlüğünden faydalanarak çökelek oluşumu kontrol edilebilir ve çökme olayı karışımları ayırmak için kullanılabilir. Çözünürlük

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

DNA YAPISI ve ANALİZİ

DNA YAPISI ve ANALİZİ DNA YAPISI ve ANALİZİ 1 Bölüm kavramları Ø Bazı virüslerin dışında, yeryüzündeki bütün organizmaların genetik materyali DNA'dır. Ø Watson-Crick modeline göre, DNA sağ-el ikili sarmalı biçiminde bulunur.

Detaylı

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O.

Suda HCl. + - Suda 3H + + (PO ) Suda HNO 3. Suda 2H + + (CO ) H CO 2 3. Suda H PO. (Nitrik asit) SO (Sülfürik asit) (Karbonik asit) H CO H O. Asitler çözündüklerinde ortama H iyonu verebilen bileşiklere asit denir. Bazı Önemli Asitler HCl : Hidroklorik asit H SO : Sülfürik asit Asitler metal kaplarda saklanamazlar. Çünkü metallerle tepkimeye

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı