Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye"

Transkript

1 MITIGATING CLIMATE CHANGE VCM WORKSHOP Gönüllü Karbon Piyasaları ve Türkiye Dr. Theodor Goumas Managing Director, EXERGIA S.A. Ankara, 4-5 October 2007

2 Tanımlar Karbon Ticareti Piyasaları ikiye ayrılmaktadır Yükümlülük/Zorunlu mekanizmalar (AB Salım Ticareti, Kyoto) Gönüllü Karbon Piyasaları Tanımı: İşletmelerin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların CO2 salımlarını gönüllü olarak dengeleyebilmesi amacıyla oluşturulan bir pazardır. İlk gönüllü yatırım 1989 yılında AES şirketinin Guatemal da yaptığı yeni elektrik santralinin CO2 salımını azaltmak amacıyla Guetemala çiftçilerine 50 milyon ağaç dikimine bedel maliyeti ödemesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu ödeme kanuni bir zorunluluk nedeniyle değil, tamamen firma pazarlama ve tanıtım stratejisi hedefiyle yapılmıştır. Gerçekleştirilen etkinliklerde Karbon Dostu-Carbon Neutral kavramı

3 Gönüllü Karbon Ticareti Sürecinin Temel Özellikleri Zorunlu uygulamalara (KP Esneklik Düzenekleri) göre daha karmaşık bir süreçtir Karbon ticareti farklı şekillerde gerçekleştirilebilir, bundan dolayı karbon salım azaltımı daha esnek ve yeni biçimlerde sağlanabilir. Devletin belirlediği politikalar ve hedeflerden bağımsız olarak geliştirilebilir. Katılım için bir sınırlama yoktur. Gönüllü karbon azaltım süreçlerinde oluşan karbon kredilerinin (VER) standardları ve ticareti kuralları konusunda belirsizlikler vardır. Kyoto Protokolü kapsamına girmeyen sektörler ve ülkelerde geçerlidir.

4 Gönüllü Karbon Ticareti için talebin oluşması Süreç, kanuni zorunluluklar dışındaki etmenler tarafından belirlenmektedir: İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için istekli olmak (çevreci duyarlılık) Kamu yararı için finans sağlama konusunda yenilikçi yaklaşımlar içerisinde olmak Halkla ilişkiler yararları Ulusal ve bölgesel yükümlülükler ve planlamalar için hazırlanılması gereklidir Karbon kredilerinin tekrar satılmasıyla kar elde edilmesi Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği programlarının birleştirilmesi

5 Gönüllü Karbon Ticaretinde Uluslararası Deneyimler 2 ana yöntem Gönüllülük esasına dayanan ancak hukuki olarak bağlayıcılığı olan kota-ve-ticaret sistemi Chicago Karbon Borsası (CCX), İngiltere de uygulanan salım ticareti Bağlayıcılığı olmayan doğrudan ikili anlaşmalar (over-the-counter-otc) Herhangi bir kota sınırlaması bulunmayan ikili anlaşmalar ve sözleşmelerle yürütülmektedir. Bunlar ülkenin Kyoto hedeflerine uyumuna yardımcı olmak ya da düzenleyici uygulamalar amacıyla geliştirilmektedir. (Japonya nın Keidanren Gönüllü Eylem Planı, Avustralya Hükümetinin Greenhouse Challenge Plus programı)

6 Karbon Piyasalarının Büyüklüğü (kaynak: WB)

7 Proje Odaklı Satışlar (kaynak: WB)

8 2006 yılında Proje bölgeleri ve sektörlere göre Gönüllü İkili piyasaların dağılımı (%36sının ormansızlaşma engellenmesi)

9 Gönüllü Karbon Tcareti Standartları Geçmişte, karbon azaltım hesaplama yöntemleri veya kredilerin belgelenmesi ile ilgili yöntem eksikliği vardı. Son 18 ayda, gönüllü bağlayıcılığı olmayan kağıt üzerinde geliştirilen piyasasanın daha tüketici dostu olarak şekillendirilmesi için birçok çalışma başlatıldı. Bu şekilde, gönüllü karbon ticareti standartları karbon satıcılarının görüşleri, azaltım rehberleri, sertifika programları ve kayıt süreci dikkate alınarak hazırlandı. Hedef: Bu pazarın meşruiyetini/yasallığını arttırmak ve daha çok katılımcıyı sürece çekmek

10 Mevcut Gönüllü Standartlar 2 genel kategori uygulanmaktadır Azaltımların niteliğini ve bu azaltımı gerçekleştirilen projeleri sertifikalandıran standartları Gönüllü Karbon Standardı-Voluntary Carbon Standard (VCS) Gold Standard Plan Vivo İklim, Topluluk ve Biyoçeşitlilik Standartı-Climate, Community and Biodiversity (CCB) Standard ISO a Bazı kısıtlar dahilinde, Kaliforniya İklim Eylem Kayıt Protokolleri- (California Climate Action Registry s protocols (CCAR) Kredi satıcıları, ürünler, hizmetler ve kabon dostu kavramının sertifikalandırmasına odaklanan kurumlar Green-e DEFRA Rehberleri Climate Neutral Network

11 2006 yılında standartların kullanım dağılımı

12 2006 yılında doğrulama süreçlerinin çeşitleri

13 Gönüllü karbon ticaretinde kayıt süreci Zorunlu mekanizmalarda (ETS, CDM, JI) olduğu gibi sera gazı salımlarının ve salım azaltım oranlarının veya karbon kredileri hesabının kayıt altına alınmasına ihtiyaç vardır. İlgili olsun ya da olmasın, karbon kredilerinin satışının hesaplanması, atılacak erken adımlar hakkında bilgi sağlar ve karbon azaltım hesaplamaları için sistemler oluşturur. Bu süreç, kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör için yeni bir açılımdır. Bir kısmı bağımsızdır, bir kısmı ise karbon kredi satıcıları, doğrulama kuruluşları, standart programlar ile bağlantılıdır.

14 Gönüllü Karbon Ticaretinde Dengelemenin Rolü Dengeleme kavramı, karbon salımlarının azaltılması için uygulanan önlemlere ek olarak gerçekleştirilen ve gönüllü karbon piyasalarında çok iyi bilinen bir mekanizmadır. Firma/işletme bünyesinde yürütülecek karbon azaltım önlemleri öncelikli olmalıdır. Dengeleme, ekonomik ve teknik gerekçelerle firma/işletme bünyesinde azaltım önlemlerinin karlı olmaması halinde kullanılmalıdır. Konu hakkında gündemde olan bazı tartışmalar: iklim değişikliğini önlemek hedeflenmesine rağmen, yüksek salım değerlerine sahip olan zengin insanların etkinliklerine devam ederken, için fakir insanların salımları azaltılmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde azaltım projeleri başarıyla yürütülemeyecektir. Ölçüm ve hesaplamalarda çözülemeyen sorunlar var. Yaşanan iklim krizinin engellenmesine yardımcı olacak kamu politikalarının uygulanması engellenmektedir.

15 Karbon Dengeleme Projelerinin Temel Özellikleri Dengeleme projeleri aşağıda belirtilen özellikleri göstermelidir : Additionality (Katma değerlik/fark yaratabilme) kavramı projenin her koşulda devam edip edemeyeceğini ifade etmektedir. Hesaplamalarda ikilemeye izin verilmemelidir. Yeşil Sertifika veya Kyoto Protokolü kotaları olarak satılmamalıdır/kullanılmamalıdır. Sürekliliği olmalı, ve referans değerleri ile salım azaltımları gerçekçi hesaplanmalı, suistimale yol açacak açıklar bırakılmamalı

16 Çeşitli Karbon Dengeleme Projeleri Ençok bilinen Projeler -Yenilenebilir Enerji -Enerji Verimliliği -CO 2 Yakalama/Giderme CO 2 dışındaki salımların azaltılmasına yönelik projeler Çöp deponi gazlarının yakılması Endüstriyel süreçlerden kaynaklanan salımların azaltılması Diğer (ör: NOx yerine soğutma süreçlerinde kullanılan diğer gazların azaltılması)

17 Dengeleme Projelerinin Yerleri Gönüllü karbon piyasalarında yerel ekonomiyi destekleyen yerel projeleri tercih edilebilmektedir. Gelişmiş ülkelerde uygulanan projeler, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan projelere göre ekonomik olarak uygulanabilir olmamaktadır. Gönüllü karbon piyasaları için uygulanan dengeleme projeleri Temiz Kalkınma Düzeneği projeleri ile rekabet etmek zorundadır. Büyük yenilenebilir projeleri yanında, küçük ölçekli projeler, program/set şeklinde planlanmalıdır. Her koşulda, yerelde veya gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen projelerin fark yaratabileceği (additionality), sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu, kalıcı olmalıdır. Enerji verimliliği yüksek ve karbon yoğunluğu düşük bir ekonomiye katkı sağlamalıdır.

18 Simplified supply chain of VCM

19 Gönüllü Karbon Ticaretinde Satış 1. Karbon kredilerinin bireyler veya kuruluşlar tarafından salımlarını dengelemek amacıyla satılması 2. Kredilerin proje üreticileri tarafından doğrudan satılması 3. Sera gazı salım azaltım projelerine, kredileri satan ortaklıklar tarafından bağışlanması

20 Türkiye de Gönüllü Karbon Ticaretinin Oluşturulmasındaki Hedefler Türkiye de gönüllü karbon ticaretini oluşturmadaki asıl hedef, karbon salımlarının azaltılması için önemli bir girişimde bulunmak olmalıdır. Türkiye nin şu anki koşullarında talebin oluşması için bütün koşullar vardır Gönüllü karbon ticareti, uluslararası boyutlarda oluşturulan zorunlu mekanizmaların yürütülmesine alternatif olamaz. Sera gazı salımlarının azaltılması yakın gelecekte, yeni enerji ve çevre politikalarının tanımlanmasına zemin sağlayacaktır.

21 Kimler katılabilir? İşletmelerin ve kuruluşların bu sürece katılması, etkinliklerinden kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmadaki isteklerine bağlıdır. GKT (VCM) kapasitesi, karbon kredileri için talebe göre ve dengeleme projelerinin varlığına bağlıdır. Özel sektör ve bazı kamu kuruluşları sürece çekilmelidir Neden? Çevresel fayda Kurumların sosyal sorumluklarını kanıtlaması

22 Olumlu Adım için Koşullar Hükümet kuruluşlarının üst düzey yöneticileri tarafından onaylanması Gönüllü karbon ticareti perspektifinde medya organlarında tanıtımların yapılması ve bu sürece STK ların katılımının sağlanması Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, karbon yakalama ile ilgili politikaların bu sürece katılımının sağlanması Gönüllülük, firmaların sürece katılması aşamadında geçerlidir, sonrasında, kurallara uyulması gerekir.

23 Gönüllü Karbon Ticareti Nasıl Oluşturulmalıdır? (1) Temel prensipler: Dünyada yürütülen diğer pazarlarla uyum içerisinde olmalıdır.böylelikle yöntem, standart ve fonksyonlar uyumlaştırılacaktır İleriki yıllarda oluşturulacak daha kapsamlı pazarlara katılım düşünülmelidir (2012-sonrası gibi). Bu nedenler, doğru işleyen bir mekanizma oluşturulmalıdır. Ulusal karbon azaltım hedefleri belirlenmesine karşın projelerin uluslararası boyutları da gözardı edilmemelidir.

24 Gönüllü Karbon Ticareti Nasıl Oluşturulmalıdır? (2) Aşağıda belirtilen önemli yönlerde tanımlanmalıdır : İşletmeler için sera gazı salım azaltım oranı veya seviyesi hedeflenmelidir.3-5 yıllık süreçte %8-10 oranında bir azaltım hedefi belirlenebilir. Sistematik bir çalışma gereklidir. Bir standartın ve bir sertifikalandırma programının benimsenmesi kaliteyi, projelerin ve prosedürlerin karşılaştırılmasını garantileyecektir. ISO14064 kabul edilmiştir ancak gönüllü karbon standartları (da) düşünülmelidir. Gönüllü Karbon Ticaretinde satışlarla ilgili bilgilendirme amacıyla, temel aktörlerin de katılımıyla basit ve verimli bir kurumsal çerçeve oluşturulmalıdır.

25 Gönüülü Karbon Ticaretine Katılanlar için Teşvikler Var mı? Katılımcılar için en büyük teşvik, prestijin ve olumlu bir kurum imajının herkes tarafından tanınmasıdır Bu piyasaya kurumların çekilmesi için bu yeterli midir? Eğer çevreci duyarlılık yüksekse, tanınma yeterince önemli bir faktördür. Ek faydalar gerekli olabilir: Karbon etkinliklerinde vergi muafiyeti Dengeleme projelerine mali destek Çevresel vergilerden kısmen muafiyet

26 Proje geliştirme sürecine kimler katılabilir? Proje çeşitleri Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve karbon yakalama En az yıllık t CO 2eş sera gazı salım azaltımı Proje geliştirenler and ticaretine dahil olmak isteyenler İlgili ve uygun şirketlerin bulunması için ilk başta kayıt süreci gerekmeyebilir Ulusal sera gazı salım azaltımlarına Vurgulama ancak yabancıların piyasaya belli ranlarda girişine izin verilmesi (5-10%) Fiyatların artması Uluslararası işbirliği aracı Kamu sektöründen gönüllü alıcılar, gönüllü karbon ticaretinin oluşturulmasının desteklenmesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mehrali ECER Şube Md.V.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mehrali ECER Şube Md.V. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARBON PİYASALARI Mehrali ECER Şube Md.V. 20 Nisan 2012, ANTALYA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE ALANLARI

Detaylı

ULUSLAR ARASI KARBON TİCARETİ VE İZMİR İN KARBON AYAK İZİ NİN BELİRLENMESİ. Doç.Dr. Osman TATAR İl Çevre ve Orman Müdürü / 48

ULUSLAR ARASI KARBON TİCARETİ VE İZMİR İN KARBON AYAK İZİ NİN BELİRLENMESİ. Doç.Dr. Osman TATAR İl Çevre ve Orman Müdürü / 48 ULUSLAR ARASI KARBON TİCARETİ VE İZMİR İN KARBON AYAK İZİ NİN BELİRLENMESİ Doç.Dr. Osman TATAR İl Çevre ve Orman Müdürü 1 SUNUM PLANI 1- KARBON AYAK İZİ VE HESAPLANMASI 2-ULUSLAR ARASI KARBON TİCARETİ

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Ocak 2011 ISBN numarası: Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması (CBCCM) projesi kapsamında hazırlanmış olup ilgili

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Aralık 2011 ISBN numarası: 978-605-393-088-4 Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ocak 2011 ISBN numarası: 978-605-393-088-4 Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması (CBCCM)

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EMİSYON TİCARETİ MEKANİZMALARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EMİSYON TİCARETİ MEKANİZMALARI T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EMİSYON TİCARETİ MEKANİZMALARI Mehrali ECER Şube Md. V. Uluslararası Karbon Ticareti

Detaylı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı

İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması. Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Yanıtı Rifat Ünal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Türkiye de Karbon Piyasası T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Türkiye de ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekim 2012 Türkiye de Türkiye de KARBON PİYASALARI Türkiye, her ne kadar Kyoto Protokolü nün emisyon ticaretine konu olan esneklik

Detaylı

CO2 Emission Trading Market in Turkey: A Financial Market Perspective

CO2 Emission Trading Market in Turkey: A Financial Market Perspective CO2 Emission Trading Market in Turkey: A Financial Market Perspective Habib Y.Azari 1*, Mirrasoul Seyedghomi 2, Jalal Y.Azari 3, Dr. Mohammad M. Barghi Oskooee 4 1 PhD (Candidate) in Accounting and Finance,

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

KARBON PİYASALARI LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ.

KARBON PİYASALARI LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Karbon piyasaları, sera gazı emisyonlarına sınır getirilmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu ayki bültenimizde bu piyalasar hakkında genel bilgi vermeyi amaçladık. Hükümetler Arası Müzakere Komitesi

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - VI. Endüstriyel Ekoloji

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - VI. Endüstriyel Ekoloji Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

PROJE YÖNETİM OFİSLERİ

PROJE YÖNETİM OFİSLERİ PROJE YÖNETİM OFİSLERİ Proje Postası Sayı 1 Proje Postası BU BÜLTEN PYD-İLETİŞİM ALT KURULU TARAFINDAN İKİ AYDA BIR HAZIRLANMAKTA VE ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITILMAKTADIR. BAŞKAN DAN Değerli PYD Dostları, Proje

Detaylı

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI

ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI ULUSLARARASI KARBON PİYASALARI ARENASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN AYAKİZİ DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞTE TÜRKİYE NİN ROTASI SONUÇ VE ÖNERİLER Karbon azaltımını sağlayan her türlü projelerin hayata geçirilmesi

Detaylı

Herkes İçin Karbon Finansmanı: Gönüllü veya değil... Gediz Kaya GAIA Carbon Finance Yönetici Ortak Managing Partner 16 Mayıs 2008 İklim Değişikliği ve Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü karbondioksit de dahil

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

TÜRKİYE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ

TÜRKİYE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ TÜRKİYE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜZAKERELERİ Küresel iklim değişikliği, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanım değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayileşme süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü (IEAP)

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü (IEAP) Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü (IEAP) Uluslararası Yerel Yönetimler Sera Gazı Salımlarının Analizi Protokolü

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

Düşük Karbon Teknolojileri

Düşük Karbon Teknolojileri Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

YEŞİL BİLİŞİM. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Müberra GÜNGÖR Dr. Nur SAYGI Ayşegül BOLAT A. Deniz ÇAYCI M.

YEŞİL BİLİŞİM. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Müberra GÜNGÖR Dr. Nur SAYGI Ayşegül BOLAT A. Deniz ÇAYCI M. YEŞİL BİLİŞİM Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı 2010 Bilgi ve İletişim Teknolojileri, küresel ısınma, iklim değişikliği, sanayi atıkları gibi çevresel

Detaylı

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş.

Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ. V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. Ocak 2013 SIFIR KARBON PRENSİPLERİ V 1.0 Escarus-Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş. İçindekiler Giriş... 3 Türkiye... 3 SıfırKarbon Prensipleri Hakkında... 4 Escarus Hakkında... 4 Teşekkür... 4 Kullanım,

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - II. Temiz Üretim Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 52 Mayıs 2012 İKV DEĞERLENDİRME NOTU AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE REFORM ÇALIŞMALARI Gökhan Kilit İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE REFORM ÇALIŞMALARI

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YENİ KURALI: KARBON AYAK İZİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YENİ KURALI: KARBON AYAK İZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN YENİ KURALI: KARBON AYAK İZİ Ozan BEKİROĞLU EVD Enerji Yönetimi ve Dan. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. Göksu Evleri Akkavak Cad. B148-A Anadoluhisarı-Beykoz-İstanbul-TR ozan.bekiroglu@evd.com.tr

Detaylı